Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści"

Transkrypt

1 Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI 1.1. SPECYFIKA RYNKU Republika Południowej Afryki (RPA, afr. Republiek van Suid-Afrika, ang. Republic of South Africa) państwo położone na południowym krańcu Afryki. Początki państwa utworzyły dwie burskie republiki: Transwal i Orania. Burowie byli potomkami osadników holenderskich, przybyłych do Afryki w XVII wieku. Pod koniec XIX wieku wybuchły wojny burskie z Wielką Brytanią. W 1910 roku utworzono dominium brytyjskie pod nazwą Związek Południowej Afryki, przekształcony w 1961 roku w republikę. Do początku lat 90. w RPA obowiązywał rasistowski system społeczny rządów białej mniejszości (tzw. apartheid). Od wolnych wyborów w roku 1994, władzę sprawuje reprezentujący czarnoskórą większość Afrykański Kongres Narodowy. Mimo braku stabilizacji i niepokojów społecznych, RPA pozostaje najbogatszym państwem na kontynencie. Na powierzchni 1,2 mln km2 zamieszkuje 50 mln mieszkańców. Językiem używanym w handlu i bankowości oraz dokumentach rządowych i oficjalnych jest angielski, jednakże w RPA jest używanych 11 języków oficjalnych: Afrikaans, angielski, IsiNdebele, IsiXhosa, IsiZulu, Sesotho, Northern Sotho,Setswana, SiSwati, Tshivenda i Xitsonga.Urbanizacja kraju wynosi 62% a przeciętni oczekiwany czas życia 52 lata. Umiejętność czytania i pisania posiada 89% mieszkańców.walutą jest rand (skrót ZAR, 1 rand = 100 centów). Na terenie RPA znajduje się wiele bogactw naturalnych, a także dobre żyzne gleby. Również klimat sprzyja rozwojowi rolnictwa. Przemysł wydobywczy RPA opiera się na wydobyciu złota (40% światowych zasobów), diamentów jubilerskich i przemysłowych, gdzie stanowią one połowę światowych zasobów oraz węgla kamiennego (80% zasobów Afryki). Rolnictwo RPA systematycznie ulega degradacji (głównie w wyniku źle wprowadzonej ustawy rolnej) czego skutkiem jest coraz wieksze uzależnienie od importu żywności. Użytki rolne i zielone stanowią ponad 75% kraju. Hodowla obejmuje: konie, owce, trzodę chlewną. U wybrzeży RPA znajdują się bogate łowiska wykorzystywane przez rozwiniętą flotę rybacką. Południowa Afryka była członkiem założycielem GATT (1947 Ogólny w Sprawie ceł i Handlu)i jest aktywnym członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO). W ciągu ostatniej dekady stawki taryfowe zostały obniżone a nie-taryfowe bariery w handlu stopniowo likwidowane, co uczyniło Południową Afrykę bardziej konkurencyjną w skali globalnej. Południowa Afryka uczestniczy w preferencyjnych układach handlowych zarówno na poziomie bilateralnym, jak i multilateralnym. Kraj ma także preferencyjny dostęp do rynków europejskich w ramach Umowy między RPA a Unią Europejską (ang. The Trade Development and Cooperation Agreement), jak również preferencyjny dostęp rynkowy do bloku handlowego MERCOSUR. Południowa Afryka jest także członkiem Afrykańskiego Banku Rozwoju (ang. African Development Bank), Unii Celnej Południa Afryki (ang. SACU) oraz Wspólnoty Rozwoju Południa Afryki (SADC) WYMIANA HANDLOWA Przeprowadzane zmiany ustrojowe kończące w RPA okres apartheidu umożliwiły Polsce nawiązanie stosunków dyplomatycznych z tym krajem w 1991 r. Współpracę między państwami zaczęły regulować umowy m.in. umowa o rozwoju współpracy ekonomiczno-handlowej i wzajemnym przyznaniu,,klauzuli największego uprzywilejowania (zawarta w roku wygasła w kwietniu 2004); umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu (1995); 2

3 umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami (1996); umowa o współpracy naukowej i technicznej (2000); umowa o współpracy przemysłowej, technologicznej i handlowej w zakresie przemysłów obronnych (2000); umowa o wzajemnym uznawaniu certyfikatów lotniczych (2001). Aktualnie ramy współpracy Polski z RPA określa umowa TDCA (ang. The Trade Development and Cooperation Agreement) zawarta pomiędzy Unią Europejską (UE) a RPA w roku W końcowej fazie negocjacji jest Umowa o wspólpracy ekonomicznej. Od 2004 roku obserwowany jest dynamiczny rozwój obrotów handlowych związany z faktem przystąpienia Polski do UE. Tym samym polskie firmy nie napotykają już żadnych barier w eksporcie do RPA, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE. RPA jest największym partnerem handlowym Polski wśród krajów Afryki, z udziałem w eksporcie ok. 20%, a w imporcie 27%. W 2011 roku obroty handlowe z RPA osiągnęły poziom 942 mln USD. Nasz eksport wyniósł 529 mln USD.W stosunku do roku 2010 dynamika obrotów wyniosła 136%. Jeżeli tendencja ta zostałaby utrzymana można oczekiwać, że w roku 2016 poziom wzajemnych obrotów przekroczy 5 mld USD.W 2011 roku RPA była na 26. miejscu w rankingu krajów świata pod względem eksportu z Polski oraz na 29. miejscu pod względem importu do Polski. Eksport. Strukturę polskiego eksportu do RPA w 2011 r. w zakresie głównych pozycji określiły w znacznej mierze: maszyny i urządzenia mechaniczne 30,1%, pojazdy 15,7%, wyroby przemysłu chemicznego 13,8% Import. W polskim imporcie dominował podobnie asortyment maszyn i urządzeń mechanicznych i pojazdów nieszynowych i ich części, odzwierciedlający w dużej mierze skalę powiązań międzynarodowych koncernów światowych obecnych w Polsce, głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Duże znaczenie w imporcie do Polski odgrywa handel surowcami który w 2011 r. stanowił ok. 20 % importu. Inwestycje. Swoją firmę otworzył w Johannesburgu górniczy Kopex i budowlana grupa PBG, swoje salony otworzył kosmetyczny Inglot a kilka innych firm prowadzi rozmowy na temat rozpoczęcia działalności na tutejszym rynku.ze strony RPA dużą aktywność przejawiają jej koncerny międzynarodowe. Największymi inwestorami RPA w Polsce są: SAB Miller - branża piwowarska, Steinhoff - branża meblarska (produkcja), JD Group - branża meblarska (handel detaliczny), Pepcor - towary konsumpcyjne (handel detaliczny), Mondi Group - branża papiernicza pod koniec 2011 r. Mondi Group podjęła działania na rzecz skupienia wszystkich akcji Mondi Świecie i wycofanie tego podmiotu z giełdy. Naspers - branża telekomunikacyjna. Ponadnarodowość firm utrudnia oszacowanie skali dotychczasowych inwestycji RPA w Polsce. Są to kwoty projektów rzędu kilkudziesięciu, a często i kilkuset milionów USD. W 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW Z bieżących informacji wynika potrzeba koncentracji wysiłków eksporterów w trzech podstawowych sektorach gospodarki RPA: górniczym, energetycznym, przemysłu motoryzacyjnego oraz obronnego - nie zapominając o rosnącym potencjale rynku wewnętrznego, praktycznie dla wszystkich towarów konsumpcyjnych i żywności z Polski (import samej żywności i napojów RPA wyniósł 4,3 mld USD, przy oczekiwanym jego wzroście do 5,6 mld USD w 2013 r. - BMI). Sprzedaż w segmencie dużych sieci detalicznych (ang. Mass Grocery Retail - MGR) stanowi 70% rynku (5109 jednostek handlowych). Z czego 76% należy do 5 największych sieci handlowych. Dominuje na rynku RPA kilka sieci sprzedaży o wielomiliardowych obrotach (USD). Do największych należy Shoprite 3

4 (10 mld USD obrotów i 1400 supermarketów i punktów sprzedaży), Pick n Pay (8 mld USD obrotów i ponad 700 marketów). Do znanych operujących tu sieci należą także Woolworth (ca 4 mld USD obrotów), Metro&Cash&Carry i Spar. Ostatnio amerykański gigant Walmart dokonał zakupu 51% udziałów poważnej sieci detalicznej Massmart co zapoczątkowało agresywna poltyką cenową w tej branży.oferta żywności obecna w polskich sieciach handlowych jest szersza a produkty są bardziej atrakcyjnie opakowane co przy konkurencyjnych cenach oznacza poważne szanse rozwoju eksportu tej branży do RPA w ciągu najbliższych kilku lat. Zauważalny jest wzrost zainteresowania miejscowych firm importem polskiej żywności (np. Shoprite) jak i intensyfikacja wizyt polskich producentów organizowanych w postaci misji handlowych. Potwierdzeniem tej tendencji jest informacja o otwarcia swojego biura przez firmę Monteagle, poważnego importera i dystrybutora żywności na rynku RPA. RPA to kraj o znaczącej tradycji konsumpcji mięsa. I tak, np. wg. Prognozy BMI produkcja drobiu wyniosła w roku (tys. ton ) a jego konsumpcja (tys. ton), produkcja wieprzowiny 208,90 a jej konsumpcja (tys. ton), produkcja wołowiny i cielęciny a jej konsumpcja (tys. ton) (BMI) Duży potencjał rozwoju eksportu istnieje także w zakresie przetworów mlecznych (szeroki asortyment polskich serów) i przetworów owocowo-warzywnych, konserw rybnych, mięsnych etc. I tak np. import czekolady wyniósł w roku ubiegłym ton, dżemów ton, mrożonych warzyw ton, serów ton a masła ton. Żywność i napoje stanowią ogółem 67,7% sprzedaży na rynku detalicznym a wartość ich konsumpcji wyniosła w tymże roku 48,48 mld USD przy zakładanej na najbliższe lata stopie wzrostu ca 10% rocznie.(prognoza BMI) Znaczne możliwości istnieją też w branżach, które stały się polskimi specjalnościami eksportowymi: branża budowlana (okna, drzwi, gotowe domy), wyposażenie wnętrz, meble, tkaniny dekoracyjne,kosmetyki, narzędzia medyczne, AGD, szeroko pojęta elektronika, jachty i łodzie motorowe, części i artykuły motoryzacyjne, farmaceutyki. Sprzedaż samochodów wyniosła w roku 2011 prawie 510 tys.sztuk a rynek wtórny części motoryzacyjnych stanowi wielki potencjał eksportu dla polskich firm. Wielki rządowy program rozbudowy infrastruktury kraju (ca 100 mld USD w najbliższych latach) to szansa dla dostawców branży budowlanej i jej zaopatrzenia, energetyki, maszyn i technologii górniczych oraz wyposażenia wnętrz. Obserwując poziom rozwoju obydwu krajów i wielkość eksportu do RPA Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Włoch, można szacować jako realną możliwość pięciokrotnego wzrostu obrotów handlowych Polski w okresie 5 lat, czego potwierdzeniem jest przedstawiona wyżej realna prognoza ich wzrostu.oznacza to do zagospodarowania potencjał wymiany rzędu 4 mld USD. Wraz z innymi państwami regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Grupa Wyszehradzka zbliżone struktury gospodarek i ich komplementarność) kraj nasz jest naturalnym partnerem do współpracy z Afryka Południową co wykorzystywane jest przy okazji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych organizowanych na terenie RPA. W najbliższej przyszłości popyt RPA będą kształtowały inwestycyjne wydatki rządowe i rynek wewnętrzny, z którego będziemy mogli skorzystać, jeżeli uda nam się uzyskać korzystne zapisy w finalizowanej obecnie umowie o współpracy gospodarczej, stworzyć trwałe powiązania między samorządem gospodarczym przedsiębiorstw obydwu krajów oraz zapewnić stałą obecność polskiej oferty na wyspecjalizowanych targach branżowych w Afryce. Szanse rozoju współpracy stwarza również negocjowana umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a jej południowo-afrykańskim odpowiednikiem: Industrial Development Corporation. 4

5 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY Uwagi ogólne. W przypadku osób fizycznych i prawnych rezydujących w RPA opodatkowaniu podlegają ich wszystkie dochody pochodzące z całego świata, W przypadku osób fizycznych i prawnych nierezydujących w RPA opodatkowaniu podlegają ich dochody, których źródło znajduje się w Republice Południowej Afryki. Przedsiębiorstwo będzie traktowane, jako południowoafrykański rezydent, jeżeli ma ono osobowość prawną w RPA, lub jeżeli tam znajduje się siedziba rzeczywistego kierownictwa. Osoba fizyczna będzie traktowana, jako południowoafrykański rezydent, jeżeli zamieszkuje tam na stałe lub jest fizycznie obecna w RPA przez określoną ilość dni, w okresie pięciu lat. Wszystkie osoby, które są uznane za rezydentów innego państwa ze względu na fakt, że stosuje się w stosunku do nich przepisy umowy o podwójnym opodatkowaniu, nie będą traktowane, jako rezydenci Republiki Południowej Afryki. Unikanie podwójnego opodatkowania. Południowa Afryka ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością swoich partnerów handlowych. Stosownie do postanowień takich umów obcy rezydent podlega obowiązkowi podatkowemu w RPA tylko wówczas, kiedy prowadzi interesy poprzez firmę ulokowaną na stałe w RPA. Stawki podatkowe. Przedsiębiorstwa południowoafrykańskie opodatkowane są według stawki 28% w stosunku rocznym za lata podatkowe następujące po 31 marca Południowoafrykańskie oddziały firm zagranicznych są opodatkowane 33% w stosunku rocznym, za lata podatkowe następujące po 31 marca Zyski kapitałowe przedsiębiorstw opodatkowane są w wysokości połowy stawki podatkowej tj. 14% w przypadku firm Południowowoafrykańskich oraz 16.5% w przypadku oddziału firmy zagranicznej. Podatek od dochodów indywidualnych ma skalę progresywną, z najwyższymi dochodami opodatkowanymi w wysokości 40%. Zyski kapitałowe osób fizycznych są opodatkowane w wysokości 25% dochodu. Prawo przewiduje istnienie pewnych ulg podatkowych. Podstawowe informacje o podatku dochodowym. Odsetki płacone zagranicznym pożyczkodawcom nie są opodatkowane, chyba że firma ma stałą siedzibę na terytorium RPA. Dywidendy wypłacane udziałowcom zagranicznym są nieopodatkowane. Podatek wysokości 12% jest potrącany od tantiem autorskich wypłacanych za granicę (wysokość podatku może ulec zmniejszeniu przez zastosowanie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zasady cen transferowych są przestrzegane. Zasady słabej kapitalizacji stosują się do słabo kapitalizowanych przedsiębiorstw, a stosunek pasywów do aktywów nie może przekraczać 3:1. Corocznie należy zapłacić trzy zaliczki na podatek. Inne podatki. Przedsiębiorstwa muszą zarejestrować się jako pracodawcy w Południowoafrykańskiej Izbie Skarbowej (ang. South African Revenue Service), a z wypłacanych pracownikom pensji potrąca się, co miesiąc, tzw. system PAYE, który to system obejmuje również świadczenia na ubezpieczenie społeczne. Podatek VAT jest pobierany w wysokości 14% od towarów podlegającym temu opodatkowaniu. W RPA należy opłacać cła oraz akcyzę, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Podatek tzw. stamp duty, w wysokości 0.25%, nakładany jest na transferowane udziały. Jeżeli udziały emitowane są po raz pierwszy, podatku nie potrąca się. Więcej szczegółów jak również aktualizacjie przepisów na stronie ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia publiczne w RPA podlegają procedurom przetargowym. W większości, przetargi są otwarte i teoretycznie nie ma ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji, bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały 5

6 już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Należy tutaj zwrócić uwagę na ważny element przetargów publicznych de facto konieczności posiadania partnera objętego tzw. Black Economic Empowerment (w stosowanym powszechnie skrócie: BEE). Oznacza to wzrost gospodarczego znaczenia historycznie pokrzywdzonych grup społeczeństwa i jest formułą, według której udziały kapitałowe firm przechodzą w ręce czarnych obywateli RPA. W grudniu 2006 r. rząd RPA zaaprobował ostateczną wersję Kodeksu Dobrego Postępowania (ang. Codes of Good Practice, CGP), który reguluje proces tworzenia zasad polityki BEE. Kodeks określa przepisy dotyczące sposobu wprowadzania i realizacji strategii BEE oraz reguluje zasady ceny każdej firmy pod względem spełnienia założeń BEE, klasyfikując przedsiębiorstwa m. in. według kryterium struktury własności i struktury etnicznej kadry kierowniczej firm. Program BEE ulega ciągłej aktualizacji a więcej szczegółów można znaleźć na stonach OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Prawo RPA zapewnia wysoki poziom ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Południowo-afrykańskie patenty są przyznawane na okres 20 lat ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W razie konieczności rozstrzygnięcia sporu lub w przypadku windykacji należności, w pierwszej kolejności zalecane jest podjęcia czynności przedsądowych. W zakresie postępowania windykacyjnego istnieje wiele alternatywnych, pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution, tzw. ADR). Tym samym, przed przystąpieniem do jakichkolwiek kroków prawnych, warto pisemnie (za potwierdzeniem odbioru dla celów ewentualnego postępowania dowodowego) upomnieć dłużnika, aby spełnił świadczenie w określonym terminie (np. dwa tygodnie od otrzymania wezwania) albo zaproponował inny sposób spłaty (tzw. ang. letter of reminder) i podać w nim m.in. konsekwencje prawne braku zastosowania się do ponaglenia. Jeżeli jednak zaistnieje taka konieczność, windykacją należności pieniężnych w RPA zajmują się zarówno wyspecjalizowane kancelarie adwokackie, jak też specjalistyczne przedsiębiorstwa windykacyjne. Klauzule zabezpieczające w kontrakcie. Mając na uwadze zapobieganie sytuacjom konfliktowym, jak też wieloletnie doświadczenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, przedsiębiorcom zaleca się: sprawdzenie (przed zawarciem kontraktu) wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez np. stronę internetową (czy wygląda profesjonalnie, rzetelnie, wiarygodnie), zasięgnięcie informacji wśród innych kontrahentów, wyciąg z rejestru sądowego, przy większych kontraktach wyciąg z rejestru dłużników; sprawdzenie (przed zwarciem kontraktu) należytego umocowania przedstawiciela danego przedsiębiorcy do dokonywania określonych czynności prawnych (pełnomocnictwo, prokura, etc.); dokładne i precyzyjne określenie terminu, miejsca i sposobu płatności (tj. gotówka, przelew bankowy, etc.), także przy płatnościach okresowych (np. wynagrodzenie za pracę, raty); wskazanie konieczności wystawienia potwierdzenia odebrania płatności przez wierzyciela (zwłaszcza przy płatnościach gotówką); 6

7 wskazanie stopy procentowej (odsetki) na wypadek przekroczenia terminu płatności; należy pamiętać, że ich wysokość nie może przekroczyć tzw. odsetek maksymalnych; określenie sposobu zabezpieczenia płatności (np. gwarancja bankowa, poręczenie, weksel); wskazanie konieczności sporządzenia protokołu odbioru opisującego stan fizyczny i prawny przedmiotu świadczenia (po odebraniu całości, a w przypadku odbioru w częściach po odebraniu każdej części); określenie języka roboczego; określenie sposobu rozwiązywania sporów (np. określenie jurysdykcji danego państwa, zapis na sąd polubowny, mediacja) i prawa właściwego DOSTĘP DO RYNKU Sprawy gospodarcze państwa w aspekcie strategicznym należą do kompetencji dwóch ministrów, na szczeblu prezydenckim, kierujących Narodową Komisją Planowania (NPC) i urzędem kontroli, nadzoru i administracji (ME), dla zapewnienia efektywności i spójności działań rządu. Na szczeblu wykonawczym, gospodarką zajmuje się Ministerstwo Handlu i Przemysłu, sterowane w zakresie polityki gospodarczej przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego oraz ministerstwa m.in.: Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, Rozwoju Rolnego i Reformy Rolnej, Łączności, Energii, Finansów, Budownictwa, Stosunków Międzynarodowych i Współpracy, Górnictwa, Przedsiębiorstw Państwowych, Robót Publicznych, Nauki i Technologii, Transportu, Turystyki, Spraw Wodnych i Ochrony Środowiska. W RPA działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych a wszystkie 9 prowincji posiadają własne izby promocji handlu i inwestycji. Na szczeblu państwowym Trade and Investment South Afrika, departament Ministerstwa Handlu i Przemysłu, ma za zadanie promocję południowoafrykańskiego eksportu i pozyskiwanie zagranicznych i krajowych inwestycji bezpośrednich w RPA. Procesy gospodarcze regulują prawo pracy, prawo gospodarcze oraz ustawa o przedsiębiorstwach. Spory rozstrzygają sądy krajowe, przy uczestnictwie wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich. Jak wyżej wspomniano, władze RPA realizują politykę Black Economic Empowerement - wzrostu gospodarczego znaczenia historycznie pokrzywdzonych grup społeczeństwa, czego m.in. wyrazem jest formuła, według której udziały kapitałowe firm przechodzą w ręce czarnych obywateli RPA. W każdym przemyśle, do roku 2014, celem jest przejęcie, co najmniej 25% udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach przez spółki, fundusze powiernicze, spółdzielnie należące i zarządzane przez przedstawicieli pokrzywdzonych dotychczas grup społeczeństwa. Uregulowania dotyczące poszczególnych sektorów są różne, np.: w stosunku do górnictwa mowa jest o przejściu 26% udziałów kapitałowych w ciągu 10 lat. Kierownictwo przedsiębiorstw ma być stopniowo przejmowane przez czarnoskórych obywateli RPA. Przykładowo, kluczowym celem BEE dla branży górniczej jest osiągnięcie w ciągu 5 lat wskaźnika 40 % afrykańskiego, czarnoskórego kierownictwa. Między innymi z tego powodu od 1996 r., ok. 1,5 mln, w większości białych, na ogół o wysokich kwalifikacjach, obywateli RPA wyemigrowało, a z drugiej strony do RPA napłynęło kilka milionów niewykwalifikowanych imigrantów z krajów sąsiednich. Proces ten nadal postępuje. Przyczyniło się to do niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej i kadry kierowniczej w wielu gałęziach gospodarki i postawiło rząd RPA przed koniecznością poszukiwania nowych kadr za granicą. Rozwiązanie problemu utrudniają długotrwałe procedury uzyskania zezwoleń na zatrudnienie. 7

8 Współpraca z Unią Europejską. Unia Europejska (UE) od wielu lat pozostaje głównym partnerem handlowym RPA. Współpracę reguluje traktat TDCA (ang. The Trade Development and Cooperation Agreement) z roku Eksport z RPA do UE i import z UE do RPA wynosi ok. 24,9 % obrotów RPA ze światem i systematycznie maleje. Dla porównania handel RPA z Japonią, Chinami i Indiami (aktywnie zabiegającymi o współpracę z tym krajem), wynosi ok. 26,9% obrotów RPA i stale rośnie. Udział RPA w handlu UE pozostaje niewielki, wynosi ok. 1,5% (17. miejsce w imporcie, 15. w eksporcie Unii). Najważniejsze pozycje w europejskim imporcie zajmują surowce, w tym przede wszystkim diamenty, węgiel, platyna i złota, import surowców stanowi ok. 60% całego importu UE. W eksporcie z UE dominują przede wszystkim produkty wysoko przetworzone tj. samochody osobowe, części do pojazdów mechanicznych, aparaty telefoniczne oraz lekarstwa. UE pozostaje największym donorem pomocy rozwojowej na rzecz RPA, w roku 2011, UE przeznaczyła na ten cel ok. 121 mln EUR. Informacje o obowiązujących stawkach celnych i podatkowych uzyskać można pod następującymi adresami: Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery): Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową TDCA spowodowało, że polskie firmy nie napotykają już żadnych barier w eksporcie do RPA, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE. Dostęp do rynku pracy - świadczenie usług i zatrudnianie polskich obywateli: możliwości zatrudnienia w Południowej Afryce są ograniczone z powodu ogromnej rezerwy niewykwalifikowanych i średnio-wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym, pozwolenia na pracę nie są zwykle wydawane osobom wykonującym zajęcia, na które jest już dostateczna ilość pracowników lokalnych. Pracodawcy, którzy chcą sprowadzić pracowników z zagranicy są zobowiązani do wykazania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (ang. Departament of Home Affairs), że nie są w stanie pozyskać potrzebnego personelu na lokalnym rynku pracy. Pozytywnie rozpatrywane są podania o pozwolenie na pracę dla osób, które mogą przyczynić się do wzbogacenia gospodarki Afryki Południowej. Ze szczególnym poparciem spotykają się wnioski od osób o kwalifikacjach potrzebnych, niezbędnych i jednocześnie nieosiągalnych na miejscowym rynku. Władze miejscowe popierają również wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej w Południowej Afryce przyczyniające się do: sprowadzania kapitału zagranicznego do RPA, rozpoczęcia produkcji towarów na eksport lub tworzenia miejsc pracy dla obywateli RPA. W chwili obecnej istnieje zapotrzebowanie na ok. 35 tysięcy obcokrajowców, głównie: inżynierów, naukowców, nauczycieli, projektantów, lekarzy i pielęgniarek oraz wielu fachowców z innych dziedzin. Procedura uzyskiwania pozwolenia na pracę jest długotrwała, okres oczekiwania może wynieść nawet kilkanaście miesięcy. Nabywanie i wynajem nieruchomości: Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez nie-rezydentów w Afryce Południowej. Istnieją jednak procedury i wymogi, które muszą być przestrzegane. Np.: podmioty zarejestrowane poza RPA powinny podlegać rejestracji lokalnej. W przypadku osoby nie będącej rezydentem, która zamierza zamieszkiwać przez dłuższy czas w Południowej Afryce, konieczne jest uzyskanie prawa stałego pobytu. Jedyne ograniczenie w nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości istnieje w odniesieniu do finansowania zakupu. Osoba nie będąca rezydentem może uzyskać kredyt tylko do 8

9 wysokości 50% maksymalnej kwoty zainwestowanej w zakup nieruchomości. Pożyczki te podlegają zatwierdzeniu przez Reserve Bank SARB. Przekazy pieniężne podlegają kontroli określonej przepisami ustawy Financial Intelligence Centre Act (FICA), co gwarantuje, że wszystkie osoby biorące udział w transakcjach finansowych ujawniają swoje dane osobowe. W trakcie zakupu nieruchomości, kupujący pokrywa opłaty transakcyjne (od 0 do 8% w zależności od ceny zakupu). Środki ze sprzedaży nieruchomości mogą być transferowane wraz z zyskiem z odsprzedaży nieruchomości pod warunkiem, że tytuł własności nieruchomości został zatwierdzony, jako nie-rezydent. W razie zbycia nieruchomości nierezydent jest zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych (CGT). Dochody z najmu z nieruchomości nabytej w RPA przez nie-rezydenta podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, właściciel powinien się zarejestrować jako podatnik Południowej Afryki. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO WYSTAWIENNICZE Nazwa targów Branża Miejsce i czas Oil & Gas Africa chemiczna Cape Town Fish Marine rybołówstwo Cape Town Power & Electricity World energetyczna Johannesburg Africa Rand Show konsumpcyjne Johannesburg Saitex wielobranżowe Johannesburg Africa Big 7 żywnościowa Johannesburg Interbuild budowlana Johannesburg ElectraMining górniczo-energetyczna Johannesburg Aerospace & Defence obronna Pretoria Appareal, Textile, Footwear Odzieżowo-obuwnicze Cape Town WAŻNE ADRESY I LINKI 4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu Ambasady RP w Pretorii, RPA P.O. Box 1547 Houghton 2041 Republic of South Africa Tel.: fax:

10 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Południowej Afryki 14 Amos Street, Colbyn 0083, Pretoria Republic of South Africa Adres pocztowy: P.O. Box 12277, Queenswood 0121, Pretoria, RPA Tel.: (+27 12) Fax: (+27 12) ; Wydział Konsularny Ambasada RP w Pretorii 14 Amos Street, Colbyn 0083, Pretoria Republic of South Africa Adres pocztowy: P.O. Box 12277, Queenswood 0121, Pretoria, RPA Telefon dyżurny (w godz ) : (+27 12) Telefon dyżurny (Konsul): PODMIOTY LOKALNE Ministerstwo Handlu i Przemysłu (ang. The Department of Trade and Industry) The DTI Campus 77 Meintjies Street Pretoria 0002, South Africa Tel.: (0861) Fax: (0861) Web: Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Energetyki (ang. The Department of Minerals and Energy) Mineralia Centre 234 Visagie Street Pretoria 0002, South Africa Tel.: Fax: Web: Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa (ang. Department of Agriculture, Forestry & Fisheries) Private Bag x250 Pretoria 0001, South Africa Tel.: Web: 10

11 Ministerstwo Ochrony Środowiska i Turystyki (ang. Department of Environmental Affairs and Tourism) Private Bag X447 Pretoria 0001, South Africa Tel.: Web: Agencja Promocji Inwestycji Miasta Durban - DIPA Tel.: +27 (31) Fax: +27 (31) Web: Agencja ds. Promocji Inwestycji i Handlu Wschodniej Prowincji Przylądkowej - ECDC Tel.: +27 (43) Fax: +27 (43) Web: Korporacja Rozwoju Prowincji Wolnego Państwa - FDC Tel.: +27 (51) Fax: +27 (51) Web: Agencja Rozwoju Ekonomicznego Prowincji Gauteng GEDA Tel.: +27 (11) Fax: +27 (11) Web: Inwestycji Prowincji Północno-Zachodniej ang. Invest North West Agency Tel.: +27 (0) Fax: +27 (0) /6 Web: Agencja Rozwoju Johannesburga - JDA Tel.: +27 (11) Fax: +27 (11) E- mail: Web: Agencja Handlu i Inwestycji Prowincji Limpopo ang. Limpopo Trade & Investment Agency Tel.: +27 (15) Fax: +27 (15) Web: Agencja Rozwoju Ekonomicznego Prowincji Mpumalanga - MEGA Tel.: +27 (11) Fax: +27 (11) Web: Agencja Handlu i Inwestycji Prowincji KwaZulu-Natal - TIKZN Tel.: +27 (31) /7050 Fax: +27 (31) Web: Agencja Promocji Inwestycji i Handlu Zachodniej Prowincji Przylądkowej - WESGRO Tel.: +27 (21) Fax: +27 (21) Web: Johannesburg Chamber of Commerce and Industry Tel: +27 (11) Fax: +27 (11)

12 Cape Chamber of Commerce Tel: +27 (21) Fax: +27 (21) Business Day: Business Report: 12

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI PODSTAWOWE INFORMACJE REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Republika Południowej Afryki jest najdalej na południe wysuniętym państwem w Afryce, z trzech stron otoczonym przez oceany (Ocean Atlantycki na zachodzie

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Afryki Południowej

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Afryki Południowej Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Afryki Południowej Spis treści 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 2 W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie. Podatek muszą płacić osoby fizyczne przebywające w tym kraju dłużej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII KLUCZOWE PROBLEMY W EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ PODNOSZONE PRZEZ PRZESIĘBIORCÓW 2 FIRMY OCZEKUJĄ SZEROKIEGO ZAKRESU WSPARCIA W PROWADZENIU

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Południowej Afryki to przede wszystkim domena Brytyjczyków i Amerykanów. Coraz mocniejszą pozycję zdobywają Chiny.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 2 Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską i z większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rodzaje podatków: VAT CIT PIT konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kirgiskiej, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi dr Janusz Rowiński Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 2 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego Zakładanie spółki

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Ligia Szulc Fundacja Serce dla Gruzji 1 października 2014 r.

Ligia Szulc Fundacja Serce dla Gruzji 1 października 2014 r. Perspektywy współpracy z Gruzją Ligia Szulc Fundacja Serce dla Gruzji 1 października 2014 r. Gruzja - fakty Populacja: 4,56 mln (2013) Powierzchnia 69,700 km2 Język: gruziński Narodowości: Gruzini 83,8%,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji I. Światowa Organizacja Cukru (ISO) szacuje, że w sezonie 2010/11:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-22 15:57:33

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-22 15:57:33 Czas na zamówienia publiczne 2015-06-22 15:57:33 2 Zamówieniom publicznym w Indonezji podlegają zakupy rządowe m.in. dóbr, robót architektonicznych, konstrukcyjnych, usług konsultingowych. Problemem na

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 2 Polskie owoce i warzywa, ale też sprzęt do przechowywania żywności, maszyny rolnicze czy sprzęt medyczny, mają największe szanse,

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-25 10:53:08

Czego wymaga fiskus 2015-06-25 10:53:08 Czego wymaga fiskus 2015-06-25 10:53:08 2 Normy fiskalne w Maroku zmieniły się radykalnie wiele razy. Reforma ruszyła w 1984 roku. Maroko rozpoczęło stopniowe znoszenie ceł, przewidziane postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 2 1. dochodowy od osób prawnych Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki są zobowiązane do płacenia podatku

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

w relacjach z Polską Janusz Piechociński

w relacjach z Polską Janusz Piechociński Mongolia, Korea Południowa i Japonia w relacjach z Polską Janusz Piechociński 2 Główne wskaźniki makroekonomiczne POLSKA KOREA JAPONIA MONGOLIA PKB 2012 (mld USD) 489,8 1 129,5 5 960,3 10,3 PKB 2012 (zmiana

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu

Finansowe Wspieranie Eksportu Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego GO IRAN Warszawa 2015 1 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Tendencje w rozwoju społeczeństwa niemieckiego 14 1.1. Podstawowe dane liczbowe i cechy społeczeństwa Niemiec 14 1.2. Sytuacja ekonomiczna niemieckich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce dr Piotr Szajner Plan prezentacji Przemiany strukturalne w sektorze piwowarskim Tendencje w produkcji piwa Tendencje w konsumpcji

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Program Go Africa. Warszawa, 29 stycznia 2015 r

Program Go Africa. Warszawa, 29 stycznia 2015 r Program Go Africa Warszawa, 29 stycznia 2015 r Afryka Ten kontynent jest zbyt duży, aby go opisywać. To istny ocean, osobna planeta, różnorodny, przebogaty kosmos. Tylko w wielkim uproszczeniu, dla wygody

Bardziej szczegółowo

Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA Berlin 3 4 5 LUTY 2016

Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA Berlin 3 4 5 LUTY 2016 Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA NIP: 946 25 74 510 Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. powstało w 2009 roku w Lublinie aby wspierać przedsiębiorczość i pokazywać

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo