Dokumentacja Użytkownika Systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Importy z plików XML Wersja 7.2

2 Spis treści 1 CO TO JEST XML INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML IMPORT KONTRAHENTÓW IMPORT KONTRAHENTÓW STRUKTURA PLIKU XML LEGENDA SZCZEGÓŁOWY OPIS STRUKTURY IMPORT SUBSKRYBENTÓW IMPORT SUBSKRYBENTÓW STRUKTURA PLIKU XML LEGENDA SZCZEGÓŁOWY OPIS STRUKTURY POMOC!...14 Importy z plików XML 2 v.7.2

3 1 Co to jest XML Eksport i import danych w Comarch ERP e-sklep odbywa się za pośrednictwem plików w formacie XML dzięki temu zostały spełnione założenia projektowe dotyczące łatwości implementacji w różnych systemach (również programach firm trzecich) oraz elastyczności w zakresie ewentualnych zmian danych z zachowaniem kompatybilności z poprzednimi wersjami. XML (skrót od extensible Markup Language - rozszerzalny język znaczników) to otwarty standard opracowany przez W3C. XML nie jest kolejnym językiem do przechowywania konkretnych danych, jak np. język HTML opisujący wygląd stron sieciowych. XML to język opisujący dane, czyli metajęzyk. W uproszczeniu można powiedzieć, że XML służy do tworzenia innych języków (aplikacji XML) służących do przechowywania informacji. Jeśli mamy potrzebę zapisywania określonych danych o określonej strukturze, XML okaże się najlepszym narzędziem, bez względu, jakie by te dane nie były. W przeciwieństwie do np. HTML, XML nie ma ograniczonej liczby znaczników, bo pozwala przechowywać dowolne dane i to w jak najbardziej wygodny dla nas sposób, bo sami go określamy. Sami określamy strukturę danych, która może być tabelaryczna, ale może także tworzyć drzewo. W ten sposób nie jesteśmy, jako twórcy baz danych XML w żaden sposób ograniczeni. Na tym właśnie polega wyższość XML nad innymi formatami zapisu danych. Potrzeba uniwersalnego i czytelnego formatu danych widoczna była od dawna, a w czasach gwałtownego powiększania się sieci stała się koniecznością. Wreszcie pojawił się format pozwalający na łatwe przechowywanie dowolnych danych. Dzięki oddzieleniu treści od formy (czego nie umożliwia HTML) łatwo skupić się na samych danych. Programy mogą dzięki formatowi XML łatwiej wymieniać dane i je przetwarzać. Prosty przykład wykorzystania formatu XML: <!-- Ten przykład zawiera tylko dwa rekordy, ale może mieć ich tyle, ile jest miejsca na dysku :-) --> <ludzie> <człowiek> <imie>jan</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <web>http://www.comarch.com/cdn</web> </człowiek> <człowiek> <imie>józef</imie> <nazwisko>nowak</nazwisko> <web>http://www.comarch.com/cdn</web> </człowiek> </ludzie> Importy z plików XML 3 v.7.2

4 2 Informacje ogólne na temat struktury plików XML Tworząc struktury plików importowych należy wziąć pod uwagę następujące informacje: 1. Dane zawarte w pliku XML są pogrupowane w tzw. węzły. 2. Główny węzeł jest zawsze jeden i do niego podpinane są kolejne podwęzły odpowiedzialne za poszczególne grupy importowanych informacji. 3. Nie ma obowiązku umieszczania wszystkich podwęzłów w pliku importowym. Jeśli jakaś grupa danych nie podlega importowi, to odpowiedni podwęzeł nie jest wymagany. 4. Węzeł lub podwęzeł, jako taki sam nie zawiera danych są one rozmieszczone w podpiętej do niego strukturze pól (znaczników, etykiet, tagów). 5. Dane są umieszczone, jako wartości pól, a nie atrybuty pól, czyli jest zawsze: <Phone> </Phone> a nie: <Phone value= ></Phone> 6. W przypadku występowania w pliku XML braku wartości lub wartości pustych, dane nie są importowane do bazy danych sklepu. 7. Podwęzły dzielimy na grupujące dane oraz tworzące listy danych. 8. W strukturze plików XML wszystkie wartości są tekstami, ale dla potrzeb poprawnego importu do Comarch ERP e-sklep wartości poszczególnych etykiet muszą mieć określony format. W tym celu w opisie przy każdej z nich umieszczono informacje o wymaganym formacie: STRING znaki alfanumeryczne (cyfry i litery). Podawane w nawiasach ograniczenie w ilości znaków, które można wprowadzić do Tagu, dotyczy ilości, która zostanie zaimportowana, a nie ilości wyeksportowanej. Przykładowo określenie STRING(20) oznacza, że program zaimportuje pierwszych 20 znaków z podanego ciągu znaków, a ciąg ten może być w rzeczywistości dużo dłuższy. INTEGER wartości liczbowe nie zawierające części dziesiętnych. Importy z plików XML 4 v.7.2

5 3 Import kontrahentów 3.1 Import kontrahentów W Comarch ERP e-sklep w obszarze Panel administracyjny/kontrahenci/import kontrahentów jest możliwość wgrania pliku XML z danymi kontrahentami. Uwaga: Struktura wgrywanego pliku XML przy impo rcie kontrahentów musi być zgodna z daną wersją sklepu. Wersja 2.0 plików XML dla kontrahentów jest wymagana od wersji 5.4 Comarch ERP e-sklep. Import kontrahentów składa się z dwóch obszarów: Import z pliku XML oraz Lista ostatnich logów. W obszarze Import kontrahentów po kliknięciu na Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat, co powinien zawierać plik XML dla importu kontrahentów. Aby wgrać plik XML należy kliknąć na, następnie po wybraniu odpowiedniego pliku należy przycisnąć. Uwaga: Wszystkie pola z wyjątkiem REGON (pole może pozostać puste) w importowanym pliku XML są wymagane. Brak wypełnionego któregokolwiek z pól może spowodować błędy importu kontrahentów. Przy imporcie kontrahentów odpowiednie dane kontrahentów są pobierane ze wskazanego wcześniej pliku XML. W przypadku, gdy wczytywany plik jest błędy administrator sklepu otrzyma odpowiedni komunikat informacyjny: Komunikat ten może się pojawić, gdy: Dany kontrahent w pliku XML nie ma wszystkich danych wtedy też pozostali kontrahenci zawarci w pliku XML nie zostaną zaimportowani, gdyż struktura pliku XML nie jest poprawna. W pliku XML nie są wypełnione wszystkie pola nawet te, które są z danymi do faktury. Został zdublowany adres kontrahenta kolejny kontrahent o takim samym adresie nie zostanie dodany do listy kontrahentów, jednak inni kontrahenci, którzy jeszcze nie są w bazie sklepu zostaną zaimportowani. Podany adres dla danego kontrahenta nie jest poprawny w tym przypadku pozostali kontrahenci nie zostaną zaimportowani. Importy z plików XML 5 v.7.2

6 Po poprawnym imporcie do kontrahentów, którzy byli importowani z pliku XML jest wysyłany Konto utworzone w e-sklep przez Administratora, który zawiera odpowiednie informacje o utworzonym koncie w sklepie. Nowo zaimportowani kontrahenci są również aktywni tak, więc mogą zalogować się do sklepu na otrzymane dane oraz dokonać zakupu. W obszarze Lista ostatnich 10 logów znajdują się informacje o błędach w wysłanym pliku XML wraz z datą jego wgrania. 3.2 Struktura pliku XML Legenda kolor brązowy węzeł główny zbioru XML kolor czerwony podwęzeł węzła głównego zawierający dane danego kontrahenta kolor niebieski subwęzły podpięte pod węzeł z danymi kontrahenta kolor czarny informacje zapisane w ramach węzła lub subwęzła 3.3 Szczegółowy opis struktury - <Customers> Plik zawsze zawiera tylko jeden węzeł na najwyższym poziomie, o nazwie Customers. Węzeł ten posiada atrybut o nazwie Version i wartości liczbowej (INTEGER) równej 2: Version="2" - <Customer> Węzeł <Customer> zawiera dane 1 kontrahenta. Węzeł ten posiada atrybuty o nazwie company i invoice, przyjmują one wartości liczbowe (INTEGER) 0 lub 1, oraz type, który przyjmuje wartości 1,2,3: company= 1 kontrahent firma company= 0 kontrahent osoba prywatna invoice= 1 z fakturą invoice= 0 bez faktury type= 1 -kontrahent krajowy type= 2 -kontrahent wewnątrzunijny type= 3 -kontrahent pozaunijny Jeżeli company= 1, invoice musi mieć wartość 1 - < > STRING(192) Adres kontrahenta: - maksymalna długość: 192 znaki - minimalna długość: 5 znaków Importy z plików XML 6 v.7.2

7 <ShippingData> <Name1> Tagi zawierające pola adres dostawy kontrahenta. Po zaimportowaniu pliku dane pojawią się w sklepie w panelu administracyjnym w Kontrahenci/Lista kontrahentów/edycja danego kontrahenta/ zakładka Adresy. STRING(50) Nazwa kontrahenta - (pierwsza linia): - maksymalna długość: 50 znaków <Name1>Jan Kowalski</Name1> <Name2> Nazwa kontrahenta - (druga linia): <Name2>Firma test</name2> <City> STRING(50) Miasto kontrahenta: - maksymalna długość: 50 znaków <City>Kraków</City> <PostCode> STRING(20) Kod pocztowy kontrahenta: - maksymalna długość: 20 znaków <PostCode>32-222</PostCode> <Street> STRING(50) Ulica kontrahenta: - maksymalna długość: 50 znaków <Street>ul.Testowa 4</Street> Importy z plików XML 7 v.7.2

8 <HouseNo> <FlatNo> STRING(20) STRING(20) W przypadku braku numeru mieszkania należy podać -. <State> STRING(50) Województwo kontrahenta: - maksymalna długość: 50 znaków <State>małopolskie</State> <Country> Państwo kontrahenta: - należy wybrać skrót danego Państwa z dostępnej listy w Dokumentacja/Struktura pliku dostępnej w panelu administracyjnym - skróty brane są z kodów ISO skróty należy pisać z dużych liter <Country>PL</Country> Poniżej przykłady skróty Państw: PL - Polska FR - Francja DE - Niemcy GB - Wielka Brytania US - Stany Zjednoczone UA Ukraina <Phone> STRING(50) Telefon kontrahenta: - maksymalna długość: 50 znaków <Phone> </Phone> <Phone>(22) </Phone> <Phone> </Phone> Importy z plików XML 8 v.7.2

9 <InvoiceData> <Name1> <Name2> <City> <PostCode> <Street> <HouseNo> <FlatNo> <State> <Country> <Phone> <NIP> Tagi zawierające pola dane do faktury kontrahenta. Po zaimportowaniu pliku dane pojawią się w sklepie w panelu administracyjnym w Kontrahenci/Lista kontrahentów/edycja danego kontrahenta/ zakładka Dane ogólne. Pole nie jest wymagane! STRING(20) NIP kontrahenta: - maksymalna długość: 20 znaków <NIP> </NIP> <NIP> </NIP> <Regon> Pole jest wymagane. STRING(20) Regon kontrahenta: - maksymalna długość: 20 znaków <Regon> </Regon> Pole nie jest wymagane. Importy z plików XML 9 v.7.2

10 Przykładowy plik xml - Kontrahenci <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Customers Version="2"> <Customer Company="1" Invoice="1" Type="1"> <ShippingData> <Name1>Jan Kowalski</Name1> <Name2>Firma test</name2> <City>Kraków</City> <PostCode>32-222</PostCode> <Street>Testowa</Street> <HouseNo>34a</HouseNo> <FlatNo>5</FlatNo> <State>małopolskie</State> <Country>PL</Country> <Phone> </Phone> </ShippingData> <InvoiceData> <Name1>Jan Kowalski</Name1> <Name2>Firma test Sp. z o.o.</name2> <City>Warszawa</City> <PostCode>32-008</PostCode> <Street>Firmowa</Street> <HouseNo>44</HouseNo> <FlatNo>8</FlatNo> <State>mazowieckie</State> <Country>PL</Country> <Phone> </Phone> <NIP> </NIP> <Regon> </Regon> </InvoiceData> </Customer> <Customer Company="0" Invoice="0" Type="2"> <ShippingData> <Name1>Andrzej Nowak</Name1> <Name2>Wewnątrzunijny test1</name2> <City>Shwaz</City> <PostCode>3222</PostCode> <Street>Mein</Street> <HouseNo>88</HouseNo> <FlatNo>4</FlatNo> <State>Tirol</State> <Country>AT</Country> <Phone> </Phone> </ShippingData> </Customer> </Customers> Importy z plików XML 10 v.7.2

11 4 Import Subskrybentów 4.1 Import Subskrybentów W Comarch ERP e-sklep w obszarze Panel administracyjny/zarządzanie treścią/newsletter/import subskrybentów jest możliwość wgrania pliku XML z danymi subskrybentów. Import subskrybentów składa się z dwóch obszarów: Import z pliku XML oraz Lista ostatnich logów. W obszarze Import kontrahentów po kliknięciu na Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat, co powinien zawierać plik XML dla importu kontrahentów. Aby wgrać plik XML należy kliknąć na, następnie po wybraniu odpowiedniego pliku należy przycisnąć. Uwaga: Wszystkie pola w importowanym pliku XML są wymagane. Brak wypełnionego któregokolwiek z pól może spowodować błędy importu subskrybentów. Przy imporcie subskrybentów odpowiednie dane są pobierane ze wskazanego wcześniej pliku XML. W przypadku, gdy wczytywany plik jest błędny administrator sklepu otrzyma odpowiedni komunikat informacyjny: Komunikat ten może się pojawić, gdy: Dany subskrybent w pliku XML nie ma wszystkich danych wtedy też pozostali subskrybenci zawarci w pliku XML nie zostaną zaimportowani, gdyż struktura pliku XML nie jest poprawna. Został zdublowany adres subskrybenta kolejny subskrybenta o takim samym adresie nie zostanie dodany do listy subskrybentów, jednak inni subskrybenci, którzy jeszcze nie są w bazie sklepu zostaną zaimportowani. Podany adres dla danego kontrahenta nie jest poprawny w tym przypadku pozostali subskrybenci nie zostaną zaimportowani. Po poprawnym imporcie do subskrybentów, którzy byli importowani z pliku XML jest wysyłany z linkiem aktywacyjnym wysyłkę newslettera. Do momentu aż dany subskrybent nie aktywuje wysyłki newslettera jest on nie aktywny w sklepie na liście subskrybentów. W obszarze Lista ostatnich 10 logów znajdują się informacje o błędach w wysłanym pliku XML wraz z datą jego wgrania. Importy z plików XML 11 v.7.2

12 Struktura pliku XML Legenda kolor brązowy węzeł główny zbioru XML kolor czerwony podwęzeł węzła głównego zawierający dane subskrybenta kolor czarny subwęzły podpięte pod węzeł z danymi subskrybenta 4.2 Szczegółowy opis struktury - <Subscribers> Plik zawsze zawiera jeden (i tylko jeden) węzeł na najwyższym poziomie, o nazwie Subscribers. - <Subscriber> Węzeł <Subscriber> zawiera dane 1 subskrybenta. - < > STRING(192) Adres kontrahenta: - maksymalna długość: 192 znaki - minimalna długość: 5 znaków <Language> Język newslettera. Tag ten przyjmuje wartości 1,2,3,4,5 <Language>1</Language> Wartość: 1 język polski 2 język angielski 3 język niemiecki 4 język ukraiński 5 język francuski Importy z plików XML 12 v.7.2

13 Przykładowy plik xml - Subskrybenci <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Subscribers Version="1"> <Subscriber> <Language>1</Language> </Subscriber> <Subscriber> <Language>2</Language> </Subscriber> <Subscriber> <Language>3</Language> </Subscriber> </Subscribers> Importy z plików XML 13 v.7.2

14 5 Pomoc! Więcej informacji na temat funkcjonalności sklepu internetowego znajdą Państwo na stronie Comarch ERP e-sklep - kliknij tutaj. KONTAKT Dowiedz się więcej o Systemie Obsługi Zgłoszeń >> Telefon do asysty: wew. 2 Importy z plików XML 14 v.7.2

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla s2s. Autor Dariusz Żukowski. Data: 2010-10-24

Pomoc dla s2s. Autor Dariusz Żukowski. Data: 2010-10-24 Pomoc dla s2s Autor Dariusz Żukowski Data: 2010-10-24 1. Subiekt 1. Subiekt... 2 1.1 Atrybuty produktów... 4 1.2 Błędy... 8 1.3 Cechy produktu... 10 1.4 Gradacja cenowa... 11 1.5 Faktury i zamówienia...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo