REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r."

Transkrypt

1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w oparciu o Wytyczne GRI REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

2 Spis treści 2. ICP Group SA podstawowe informacje o firmie Struktura spółki i skala działalności Misja Usługi Strategia ICP Group na lata Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie ICP Group Podstawowe dane ekonomiczne - wyniki finansowe Nagrody otrzymane przez ICP Group w 2014 roku Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością firmy Informacje o znaczeniu i roli CSR Strategia CSR Informacje o interesariuszach Relacje z pracownikami Struktura zatrudnienia, z uwzględnieniem podziału na płeć Komunikacja wewnętrzna Satysfakcja i rotacja pracowników, możliwości kariery i rozwoju Bezpieczeństwo i higiena pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji Zaangażowanie społeczne program Go4Help i projekty give instead of take Program Go4Help Projekty give instead of take Pozostałe działania Ochrona środowiska Informacje o podejmowanych działaniach prośrodowiskowych Oferta ekologiczna dla klientów organizacja zielonych eventów O raporcie Kontakt Indeks treści CSR...21

3 1. List prezesa Krzysztofa Michniewicza Szanowni Państwo, Temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) od lat jest nam bliski. Jesteśmy liderem branży w zakresie zaangażowania społecznego, między innymi poprzez realizację dla naszych Klientów pionierskich na rynku polskim projektów Give instead of take polegających na łączeniu przez ich uczestników aktywności rekreacyjno-wypoczynkowej z działaniami wspierającymi potrzebujące pomocy organizacje i społeczności. Widząc jak pozytywny efekt mają one nie tylko dla beneficjentów, ale i uczestników wydarzeń, uruchomiliśmy stały, kompleksowy program: Go4help. W ramach tego programu wsparliśmy już wspólnie z naszymi Klientami i pracownikami wiele Domów Dziecka oraz lokalnych społeczności na całym świecie. Zdobytą przez nas wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z innymi, między innymi w ramach Koalicji Prezesi-Wolontariusze Jej celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. W 2014 roku członkowie Koalicji Prezesi Wolontariusze 2011 zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Naturalnym kolejnym krokiem w kierunku pogłębienia naszego zaangażowania w tematykę CSR stały się działania podjęte w ramach projektu ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem było nie tylko opracowanie nowych produktów i usług bazujących na zaangażowaniu i trosce o środowisko naturalne i kwestie społeczne, ale również opracowanie strategii CSR oraz wdrożenie całościowego systemu zarządzania tą tematyką w firmie. Podstawę tego procesu stanowiły uwagi i potrzeby zgłaszane przez pracowników firmy oraz pozostałych interesariuszy. Systemowe podejście do kwestii CSR pozwoli nam nie tylko skutecznie zwiększać naszą przewagę konkurencyjną na rynku oraz odpowiadać na wyzwania stojące przed rozwojem firmy i całą branżą (zwłaszcza w kontekście globalnych przemian, takich jak kurczące się zasoby naturalne czy zmiany klimatyczne), ale również sprawiać, aby realizowane przez nas projekty zmieniały świat na lepsze. Niniejszy raport, który oddaję do Państwa rąk, nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym jego zakresu i zasięgu oraz stanowi podsumowanie naszych dotychczasowych działań. Krzysztof Michniewicz Prezes Zarządu ICP Group SA

4 2. ICP Group SA podstawowe informacje o firmie ICP Group SA działa na rozwojowym rynku wsparcia sprzedaży. Celem Spółki jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi w całym procesie motywacji i aktywizacji sprzedaży, budowania programów lojalnościowych oraz programów edukacyjno-badawczych. Od 13 lat ICP Group pomaga firmom odnoszącym sukcesy osiągać nadzwyczajne wyniki i prześcigać założone cele biznesowe. Dzięki produktom i usługom Grupy klienci zarządzają relacjami ze swoimi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz klientami, przez co stają się bardziej konkurencyjni, osiągając wymierne korzyści biznesowe Struktura spółki i skala działalności Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Strukturę operacyjną spółki stanowi ICP Group oraz spółka zależna Pharma Concept, której ICP Group jest 100% właścicielem. Siedziba główna spółki znajduje się w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej 303a. Forma własności to spółka akcyjna. Od września 2012 roku ICP Group SA jest notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect. Spółka jest wpisana pod numerem 509 do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego. Skala działalności w 2014 roku obejmuje następujące parametry: Liczba pracowników: Liczba operacji: Liczba klientów: Przychody: Skala geograficzna: Łączna liczba osób pracujących lub współpracujących w ICP Group i spółce zależnej Pharma Concept na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 38. Na umowę o pracę ICP Group zatrudniała 11 osób, a Pharma Concept 1 osobę. W ICP Group było 21 osób stale współpracujących, a w Pharma Concept 5 osób. ICP Group wraz ze spółką Pharma Concept zrealizowała ponad 250 projektów w zakresie motywacji, nagradzania i zapewnienia lojalności klientów, partnerów oraz pracowników dla czołowych zagranicznych i polskich korporacji z różnych branż oraz dla organizacji sektora publicznego Obsłużonych zostało 75 klientów instytucjonalnych ,34 zł przychodów netto ze sprzedaży Nasi Klienci odwiedzili 29 krajów położonych na 5 kontynentach

5 2.2. Misja Misją ICP Group jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy oraz najwyższej jakości usług wspierających sprzedaż, poprzez tworzenie i wdrażanie efektywnych rozwiązań motywacyjno-lojalnościowych dla pracowników pionów handlowych (segment B2E), partnerów biznesowych (segment B2B) oraz ostatecznych klientów (segment B2C) Usługi ICP Group działa w trzech komplementarnych obszarach związanych ze wsparciem sprzedaży: 1. Systemy motywacji i aktywizacji sprzedaży; 2. Programy lojalnościowe; 3. Programy badawczo-edukacyjne. Spółka wdraża programy i realizuje projekty, które powodują: Zaangażowanie i motywowanie pracowników, co wpływa na poprawę retencji kluczowych zasobów kadrowych i ich większą wydajność; Motywowanie partnerów biznesowych i zwiększanie efektywności kanałów dystrybucji, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży oraz gromadzenie wiedzy o klientach i rynku; Inspirowanie i motywowanie sprzedawców, co wpływa na zwiększanie efektywności sprzedaży i dynamiki rozwoju; Zdobywanie i lojalizowanie Klientów, co wpływa na budowanie trwałych więzi biznesowych, które pozwalają realizować plany sprzedażowe, utrzymywać bądź poprawiać pozycję rynkową. Kompetencje ICP Group koncentrują się wokół 8 obszarów: 1. Programy Incentive, czyli projekty motywacyjne tworzone i organizowane dla klientów ICP Group są skierowane do ich pracowników, partnerów biznesowych oraz odbiorców usług i produktów. Ich celem jest najczęściej wzrost sprzedaży, produktywności, zwiększenie udziału w rynku, poprawienie lojalności klienta czy nagradzanie pracownika za osiągnięte wyniki; 2. Programy Lojalnościowe B2B stanowią rozwinięcie budowy strategii lojalnościowych i wymierny efekt ich wdrożenia. Programy lojalnościowe oferowane przez spółkę przestawiają szereg korzyści (nagród) ich odbiorcom w zamian za zakup lub skorzystanie z usług zleceniodawcy takiego programu; 3. Platforma Loyalty ICP jest rozwiązaniem informatycznym do tworzenia i obsługi programów lojalnościowych i motywacyjnych uwzględniających specyfiki biznesu klientów;

6 4. Programy edukacyjne mają za zadanie rozwijać kompetencję i wiedzę pracowników. Aktywności te realizowane są zarówno jako programy off-line owe (poza siecią Internet) jak i online-owe (w formie e-learningu); 5. Wydarzenia specjalne, których filozofią działania jest połączenie strategicznego podejścia z profesjonalnym warsztatem oraz innowacyjnością. Ich celem jest wywołanie emocji wśród uczestników wydarzeń specjalnych, które zapewnią żywy kontakt z marką; 6. Programy treningowe o podwyższonej efektywności to działania zaprojektowane specjalnie dla grup odbiorców z uwzględnieniem ich specyfiki. Mają one na celu osiągnięcie w krótkim czasie konkretnych celów, takich jak poprawa współpracy zespołowej, zwiększenie efektywności lub poprawa komunikacji; 7. Strategie CSR, projekty give instead of take i program GO4Help: ICP Group tworzy strategie CSR dla organizacji uwzględniających interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania pracowników danej organizacji. Rolą ICP Group jest doradztwo w zakresie najbardziej skutecznych rozwiązań CSR. Działania give instead of take" ( dawać zamiast brać ), to projekty, które często wpisują się w szersze programy Corporate Social Responsibility. Polegają na połączeniu typowych zajęć integracyjno-wypoczynkowych z działalnością charytatywną lub na rzecz ochrony środowiska. Spółka jest jedną z pierwszych na polskim rynku firmą realizującą projekty, którym przyświeca idea dawania połączona z zabawą, integrowaniem grupy oraz kształtowaniem postaw i umiejętności pracowników; 8. Programy edukacyjne i badania rynkowe obejmują działania i projekty, które mają dostarczać określonym grupom docelowym korzyści w postaci wiedzy i zwiększania zakresu kompetencji. Ma to na celu budowanie relacji lub ich utrwalanie pomiędzy organizacją, dla której przygotowywany jest projekt edukacyjny, a grupą docelową. ICP Group posiada 5 marek handlowych: Incentive Concept działa w obszarze incentive marketingu, czyli zajmuje się planowaniem i realizacją strategii motywacyjnych, programów i grupowych wyjazdów motywacyjnych. Celem klientów, który realizuje Incentive Concept, jest zwiększenie wyników finansowych poprzez zwiększanie zaangażowania pracowników, inspirowanie sprzedawców i pozyskiwanie nowych klientów. Cele te Incentive Concept realizuje poprzez strategie incentive: długoterminowe planowanie i budowanie zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i lojalnościowych, w których nagrodą są wyjazdy typu incentive. Incentive Concept jest jednym z liderów rynku w Polsce w segmencie incentive travel. Pod tą marką Spółka realizuje projekty w każdym zakątku świata. Silną stroną Incentive Concept jest całościowe podejście do motywowania obejmujące zakresem swoich kompetencji nie tylko organizację samego wyjazdu, lecz także komunikację przed wydarzeniem jak i po. Kompetencje Incentive Concept bazują na kilku fundamentach,

7 m. in.: inteligent incentive (incentive w innym wymiarze) czy service exellent i risk management (obsługa klienta oraz zarządzanie ryzykiem projektów). Live Marketing Concept odpowiada za kreowanie i organizowanie eventów (wydarzeń specjalnych, organizacja konferencji, kongresów, gal wieczornych i okolicznościowych) oraz marketingowy i promocyjny wpływ wydarzeń. Live Marketing Concept tworzy nowy segment na rynku (live marketing), nowoczesną komunikację eventową wykorzystującą filozofię marketingu doświadczeń. Tego typu podejście do eventu zakłada dostarczanie uczestnikom wydarzeń emocji, przeżyć, wpływania na zmysły, zachęcania do interakcji. Aktywności realizowane przez Live Marketing Concept skierowane są do pracowników, partnerów biznesowych jak i do końcowych konsumentów określonych przez klientów ICP Group. Ściśle realizują one cele klientów, takie jak: wzrost sprzedaży, wzrost motywacji, lepsze zrozumienie strategii czy trwalsze relacje. Poland Concept prowadzi działalność DMC (Destination Management Company, obsługa rynku krajowego dla firm zagranicznych), dedykowana obsłudze klientów zagranicznych, organizujących w Polsce programy motywacyjne, projekty budujące relacje i wpływające na wymianę informacji, kongresy, konferencje, eventy, wyjazdy typu incentive travel itp. Poland Concept jako operator DMC jest ekspertem w zarządzaniu destynacją w zakresie takich obszarów jak ludzie, historia i natura. Pharma Concept to firma działająca w obszarze marketingu dla sektora farmaceutycznego, skupiająca się w szczególności na programach badawczych i edukacyjnych. Oferuje usługi, które w bezpośredni sposób wymiernie zwiększają sprzedaż produktów farmaceutycznych. Łącząc doświadczenia z zakresu marketingu oraz sprzedaży, prawa i rynku farmaceutycznego spółka dostarcza swoim Klientom rozwiązania w zakresie komunikacji marketingowej, oparte na przeprowadzanych badaniach wśród odbiorców i lekarzy. Organizuje również wyjazdy na międzynarodowe konferencje i kongresy medyczne. Marka Pharma Concept funkcjonuje w obrębie oddzielnej spółki Pharma Concept Sp. z o.o, w 100% zależnej od ICP Group S.A..

8 Luxury Concept oferuje usługi travel & concierge skierowane do zamożnych klientów indywidualnych i zajmuje się organizacją spersonalizowanych podróży na wszystkich kontynentach. Klienci: ICP Group kieruje swoją ofertę do firm, które tworzą systemy motywacji i aktywizacji sprzedaży oraz wdrażają programy lojalnościowe, a także edukacyjne. Odbiorcami usług są przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na terenie kraju, jak również podmioty zagraniczne, które zdecydowały się zrealizować swoje wydarzenia w Polsce Strategia ICP Group na lata W związku z przyjętą strategią na lata w ciągu najbliższych lat rozwój ICP Group dokonywać się będzie w oparciu o następujące główne czynniki: innowacyjność, sprzedaż i marketing, relacje/jakość. Na rosnącą innowacyjność Spółki wpływać będzie: Integracja istniejących i tworzenie nowych produktów; Wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających rozwój produktów (np. platforma do programów lojalnościowych); Wdrożenie nowych narzędzi IT usprawniających zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie sprzedażą i realizację usług (np. aplikacje mobilne). ICP Group sukcesywnie odchodzi od wąskiej orientacji produktowej w kierunku usług zintegrowanych, które odpowiadają na potrzeby rynku, a także kładzie nacisk na nowe technologie oraz ciągły rozwój w obszarze systemów motywacji i aktywizacji sprzedaży. Spółka świadczy usługi na rzecz społeczeństwa zarówno poprzez działania komercyjne, jak i działalność charytatywną, w ramach programów Go4Help oraz projekty give instead of take, których szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 3. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością firmy Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie ICP Group Rada Nadzorcza ICP Group SA Struktura Rady Nadzorczej jest jednolita, tzn. nie są wyodrębnione komisje podlegające pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialne za poszczególne zadania. Obowiązki Członków Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania uchwał określone są szczegółowo w statucie Spółki dostępnym na stronie

9 Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej ICP Group SA wchodzili: Sławomir Mikołaj Hybsz Dariusz Zbytniewski Iwona Katarzyna Michniewicz Magdalena Pietkiewicz Grzegorz Marek Śliwiński Roger Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Pełny opis doświadczenia Członków Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zasiada w zarządzie ICP Group. Mechanizmem umożliwiającym akcjonariuszom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Procedura wyboru Rady Nadzorczej 22 ust. 1. Statutu stwierdza, iż Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki. Na dzień sporządzenia raportu spółka nie posiadała wyodrębnionej polityki dotyczącej zapobiegania konfliktowi interesów członków najwyższego organu nadzorczego, jednakże trwają prace nad wprowadzeniem takiej polityki. Zarząd ICP Group SA Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Spółki jest trzyosobowy. Zgodnie ze statutem Spółki, powołania składu zarządu dokonało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Krzysztof Michniewicz Krzysztof Mariusz Kozak Anna Elżbieta Tederko Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Pełny opis sylwetek Prezesa oraz Członków Zarządu dostępny jest na stronie Od początku istnienia firmy CSR jest wpisany w jej filozofię działania. Za włączanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu do działalności biznesowej firmy odpowiadają wszyscy Członkowie Zarządu.

10 Członkostwo w organizacjach branżowych ICP Group oraz jej Prezes Zarządu należą do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych zrzeszających liderów branży incentive: IMA Incentive Marketing Association (http://www.incentivemarketing.org), SOIT Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (www.soit.net.pl), MPI Meeting Professionals International (http://www.mpiweb.org/) SITE Society of Incentive Travel Exellence (http://www.siteglobal.com/). Ponadto Prezes Zarządu ICP Group należy do Koalicji Prezesi-Wolontariusze 2011 (www.dobrybiznes.info) zrzeszającej prezesów firm, którzy aktywnie angażują się w wolontariat i działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu Podstawowe dane ekonomiczne - wyniki finansowe Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ICP Group SA. Pozycje Przychody netto ze sprzedaży , ,37 Koszty działalności operacyjnej , ,63 Amortyzacja , ,38 Zysk ze sprzedaży , ,74 Pozostałe przychody operacyjne , ,83 Pozostałe koszty operacyjne , ,64 Zysk na działalności operacyjnej [EBIT] , ,93 EBITDA , ,31 Przychody finansowe 9 098, ,42 Koszty finansowe , ,70 Zysk na działalności gospodarczej , ,65 Zysk brutto , ,13 Zysk netto , , Nagrody otrzymane przez ICP Group w 2014 roku Realizowane przez ICP Group projekty są doceniane w krajowych i międzynarodowych konkursach. Spółka jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, która zdobyła prestiżową nagrodę Crystal Award, przyznawaną przez międzynarodową organizację SITE organizacjom, które projektują i realizują wyjątkowe i długo pozostające w pamięci uczestników doświadczenia. W 2013 roku projekt Live Marketing Concept został wyróżniony prestiżową nagrodą główną w branżowym konkursie MP Power Awards 2012, a realizacja Incentive Concept została nominowaneado MP Power Awards i Golden Arrow.

11 Zorganizowane przez ICP Group wydarzenia już po raz drugi zostały docenione podczas branżowego konkursu MP POWER AWARDS 2013 nagradzającego najlepsze projekty w polskiej branży eventowej. Live Marketing Concept otrzymał nagrodę w kategorii Event/ Event firmowy za projekt Spotkania regionalne sieci Bosch Service i AutoCrew zrealizowany w 2013 roku dla firmy Robert Bosch. Ekipa Live Marketing Concept zorganizowała cykl spotkań regionalnych mających na celu prezentację standardów, zasad współpracy i wyników badań jakości usług oraz zmotywowanie nowych partnerów do przyłączenia się do sieci Bosch Service. Dla każdego ze spotkań w trzech miastach została stworzona oprawa kreatywna dostosowana do specyfiki danego regionu, a przedstawiciele serwisów zostali nań zaproszeni wraz z rodzinami. Incentive Concept otrzymał nominację w kategorii Incentive/ Incentive travel za projekt FollowING Dracula zrealizowany w 2013 roku dla 150 uczestników z firmy ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Uczestnicy wyjechali do Transylwanii, a w scenariuszu wyjazdu znalazło się zwiedzanie oraz stopniowo budujące napięcie wieczory tematyczne, których kulminacją był event połączony z rozdaniem nagród, podczas którego goście spotkali samego Draculę. W 2014 roku Krzysztof Michniewicz, Prezes ICP Group SA, otrzymał wyróżnienia za konsekwentną realizację działań z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce: Złoty Krzyż Zasługi za działalność filantropijną oraz współudział w budowę społeczeństwa obywatelskiego (Prezydent Rzeczypospolitej, wrzesień 2014) Dyplom Uznania od Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego, z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki (Ministerstwo Gospodarki, listopad 2014) 3. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością firmy 3.1. Informacje o znaczeniu i roli CSR Od początku istnienia ICP Group CSR jest wpisany w jej filozofię działania. Firma jest zaangażowana w tematykę CSR, zarówno poprzez działania własne w zakresie zaangażowania społecznego, jak i poprzez ofertę skierowaną do klientów. W 2014 r. zostały podjęte działania w ramach projektu ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowane zostały nowe produkty i usługi oparte na zaangażowaniu i trosce o środowisko naturalne i kwestie społeczne. Celem było także opracowanie strategii CSR oraz wdrożenie całościowego systemu zarządzania tą tematyką w firmie.

12 3.2. Strategia CSR Opracowanie Strategii CSR objęło: Diagnozę stanu obecnego w firmie (na podstawie warsztatu strategicznego, szczegółowych ankiet przeprowadzonych wśród pracowników firmy oraz serii wywiadów pogłębionych), Sformułowanie wizji CSR ( Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej ICP Group w branży MICE ), Opracowanie analizy interesariuszy Rekomendację stworzenia systemu zarządzania CSR Wyznaczenie kierunków strategicznych Przygotowanie pierwszego raportu społecznego W ramach Strategii CSR Spółka przyjęła następujące kierunki strategiczne: Budowa stabilnego i zaangażowanego zespołu Zaangażowanie pracowników w działania społeczne firmy Produkty i rozwiązania proekologiczne wyróżnikiem oferty ICP 3.3. Informacje o interesariuszach Mapa interesariuszy W ramach swoich działań Spółka angażuje szereg różnych grup interesariuszy. Stąd naturalnym działaniem jest badanie ich potrzeb i oczekiwań. Poniżej prezentujemy mapę interesariuszy ICP Group oraz informację na temat relacji z kluczowymi grupami interesariuszy.

13 INTERESARIUSZE OBSZARY ANGAŻOWANIA KLUCZOWE KWESTIE Pracownicy Bieżące projekty Komunikacja wewnętrzna Projekty Go4Help Klienci Bieżące projekty Komunikacja zewnętrzna Liderzy opinii / Media Komunikacja zewnętrzna Eventy Inwestorzy Relacje inwestorskie Wyniki ICP Partnerzy biznesowi Wspólne projekty Komunikacja zewnętrzna Motywacja/Satysfakcja Rozwój zawodowy i osobisty Etyka i różnorodność Satysfakcja klientów Satysfakcja pracowników klientów Jakość usług Standardy branży MICE Kwestie istotne dla klientów Bieżąca współpraca Promocja CSR Dostawcy Wspólne projekty Satysfakcja klientów Komunikacja zewnętrzna Bieżąca współpraca Regulatorzy Przepisy i regulacje Spełnianie wymogów 4. Relacje z pracownikami 4.1. Struktura zatrudnienia, z uwzględnieniem podziału na płeć Łączna liczba pracowników ICP Group w 2014 r. (na dzień 31 grudnia 2014) wyniosła 11 osób zatrudnionych na umowy o pracę, w tym 3 mężczyzn i 8 kobiet. Dwie kobiety przebywały na urlopach macierzyńskich. Wśród 21 osób współpracujących było 14 kobiet oraz 7 mężczyzn. Spółka zależna Pharma Concept zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy o pracę (mężczyznę), podczas gdy wśród 5 osób współpracujących były 3 kobiety i 2 mężczyzn. Dwie osoby z najkrótszym stażem pracy zostały zatrudnione w lipcu i sierpniu 2014 r. Łącznie dla ICP Group i jej spółki zależnej pracowało lub z nią współpracowało 38 osób. 26 osób pracowało lub współpracowało z ICP Group na podstawie umów na czas nieokreślony, 12 na czas określony. W miarę potrzeb nawiązywana jest okazjonalna współpraca z dodatkowymi osobami do obsługi organizowanych wydarzeń. Świadczenia dodatkowe Wszystkie osoby pracujące lub współpracujące z ICP Group powyżej trzech miesięcy otrzymują abonament opieki medycznej Medicover.

14 4.2. Komunikacja wewnętrzna Mechanizmem umożliwiającym pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego jest ankieta, która została przeprowadzona w ramach projektu ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu, a następnie jej wyniki zostały zaprezentowane radzie nadzorczej. Taka ankieta jest planowana cyklicznie w ramach wdrożonego w firmie systemu zarządzania CSR Satysfakcja i rotacja pracowników, możliwości kariery i rozwoju Ankieta przeprowadzona wśród pracowników w 2014 roku wykazała, iż pracownicy dobrze oceniają swój poziom satysfakcji, a jeszcze lepiej możliwości rozwoju. Doceniana jest w szczególności różnorodność zadań i brak rutyny: Zadania generalnie ciekawe i odpowiedzialne, inspirujące środowisko pracy, brak rutyny". Równocześnie zwracana jest uwaga na może zbyt wąsko idącą specjalizację Firma poprzez podział na specjalistyczne komórki (business unit)»kształci«specjalistów w danej dziedzinie, ale z drugiej strony nieco zamyka szerszą możliwość rozwoju, co ma swoje plusy i minusy". W ramach strategii CSR zostały zaplanowane działania zapobiegawcze oraz zwiększające satysfakcję pracowników. Zawiera ona plan działań w zakresie relacji z pracownikami oraz w zakresie zaangażowania pracowników we wdrażanie CSR. Spółka dba o rozwój zawodowy pracowników. Mają oni możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach i warsztatach, które rozwijają ich kompetencje i wiedzę. Naturalną konsekwencją tego podejścia było zaprojektowanie w 2014 roku Akademii Wiedzy: cyklu warsztatów, których celem jest poszerzenie i ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie realizacji projektów w segmencie, w którym działa ICP Group. Akademii Wiedzy została wdrożona w lutym 2015 roku. Obejmuje cztery obszary: Event, Incentive/Travel/DMC, Produkcja, innowacja, zarządzanie projektami oraz Zarządzanie zespołami. Pracownicy ICP Group co roku otrzymują ocenę pracowniczą Bezpieczeństwo i higiena pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji W 2014 r., firma nie odnotowała urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą. Pracownicy nie czują się dyskryminowani, co wykazała ankieta przeprowadzona w 2014 r., natomiast w ramach systemowego zabiegania zjawisku dyskryminacji i mobbingu w firmie, została opracowana polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa.

15 5. Zaangażowanie społeczne program Go4Help i projekty give instead of take 5.1. Program Go4Help ICP Group od lat skutecznie wdraża projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, inspirując swoich pracowników oraz klientów. W jej działaniach CSR widać znaczącą przewagę projektów społecznych. Sztandarowym programem jest Go4Help opracowany w 2012 roku, zgodnie z którym Spółka, co roku określa jednego beneficjenta lub cel charytatywny, który wspiera przez kolejne dwanaście miesięcy. Jednocześnie zachęca swoich klientów, aby włączyli się do akcji wspomagając materialnie lub finansowo różnego typu działania. Program Go4help jest komunikowany przez dedykowaną stronę internetową, na której systematycznie pojawiają się informacje o działaniach społecznych zorganizowanych przez ICP Group. W 2013 roku Spółka rozpoczęła finansowe wspieranie świetlicy środowiskowej Caritas w Łodzi Przystanek 13 poprzez m.in.: comiesięczne dofinansowanie posiłków, zbiórkę podręczników oraz organizację Dnia Dziecka i Akcji Choinka, podczas których wręczone zostały prezenty dla podopiecznych świetlicy. Ponadto przedsiębiorstwo współpracowało z innymi organizacjami lub samo zaaranżowało takie akcje CSR jak Dzień Ziemi, Wigilia dla Seniorów, czy pomóc przy zbiórce żywności, zachęcając do działania nie tylko swoich pracowników, ale również podwykonawców i klientów. W roku 2014 opracowana została strategia CSR zakładająca wdrożenie całościowego planu zaangażowania społecznego. Zakłada on wybór wiodącego temat programu i społecznego partnera, który będzie wspierany w sposób długofalowy. ICP Group w ramach programu Go4Help w roku 2014 koncentrowała się przede wszystkim na pomocy dzieciom i młodzieży z defaworyzowanych środowisk. Spółka kontynuowała współpracę ze świetlicą środowiskową Caritas Przystanek 13 w Łodzi, i będzie ją nadal wspierać w roku Przystanek 13. Świetlica środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej Łódź, ul. Rybna 13 Działania świetlicy kierowane są do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, mieszkających na terenie łódzkich Bałut. Zajęcia na Rybnej prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą: pracownicy socjalni, socjoterapeuci, psychologowie, nauczyciele oraz wolontariusze.

16 Działania zrealizowane przez ICP Group w 2014 roku: Całoroczne dofinansowywanie posiłków dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Caritas Przystanek 13 z Łodzi; Organizacja wycieczki do Warszawy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlic środowiskowych Caritas w Łodzi. Dzieci odwiedziły Muzeum Warszawy, w którym w podziale na mniejsze grupy wzięły udział w lekcjach muzealnych. Młodsze dzieci szukały w piwnicach staromiejskich Bazyliszka, a później wzięły udział w przedstawieniu, starsze zaś uczyły się składu książek na lekcji Czar Książki. Kolejnym punktem w programie była wizyta w Manufakturze Cukierków, gdzie na gości czekała słodka prezentacja robienia cukierków i jeszcze słodsza niespodzianka. W drugiej części dnia dzieci odwiedziły Studio Polsat, reżyserki, salę z green screenem i studio sportowe, gdzie na własne oczy mogły się przekonać jak pracuje się w telewizji. Ostatnią atrakcją był wjazd super szybką windą na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki. We wszystkich wydarzeniach towarzyszyli wolontariusze z ICP Group; Przygotowanie prezentów gwiazdkowych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Caritas Przystanek 13 w Łodzi akcja świąteczna paczka i przekazanie ich dzieciom przez wolontariuszy z ICP Group; Przekazanie dystrybutorów wody dla świetlicy środowiskowej Caritas w Łodzi; Organizacja wolontariatu pracowniczego w ramach programu w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem. Pracownicy brali udział w naprawach remontowych i renowacyjnych (rewitalizacja placu zabaw, remont sali sypialnej oraz sali do nauki, uprzątniecie terenu wokół budynku, prace w ogrodzie, ufundowanie wyposażenia świetlicy). Łącznie w 2014 roku Spółka przeznaczyła około 80 tys. zł na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2014 roku spółka zależna ICP Group Pharma Concept utworzyła fundusz grantowy dla młodych osób na początku kariery naukowej. Jego celem jest wspieranie młodych naukowców w prowadzeniu badań i rozwijaniu swojej wiedzy. W 2014 roku stypendium otrzymała ówczesna licealistka, Joanna Jurek, która opracowała metodę transportu leków do komórek nowotworowych. Stypendium w wysokości zł zostało przekazane podczas Gali Finałowej Prix Galien 2014 konkursu doceniającego innowacje w medycynie i farmacji Projekty give instead of take Drugi rodzaj aktywności z obszaru CSR to działania give instead of take" (staraj się dawać zamiast brać, inaczej integrujące pomaganie). Są to projekty, które często wpisują się w szersze programy Corporate Social Responsibility firm. Polegają na połączeniu typowych zajęć integracyjno-rekreacyjnych w ramach korporacyjnych spotkań firmowych z działalnością charytatywną lub na rzecz ochrony środowiska. Idea

17 dawania połączona z zabawą, integrowaniem grupy oraz kształtowaniem postaw i umiejętności pracowników zyskuje uznanie coraz większej liczby organizacji. Obecnie, kiedy wdrażanie CSR staje się już niemal normą, także wyjazdy motywacyjne, integracyjne czy konferencje nie są pozbawione elementu charytatywnego. Przynosi to korzyści zarówno wspomaganej instytucji, pracownikom danego przedsiębiorstwa, jak i poprawia wizerunek samej spółki. ICP Group jest jedną z pierwszych na polskim rynku firmą realizującą tego typu projekty. Firma oferuje wyjazdy nastawione na cel społeczny lub środowiskowy, np. z elementami wolontariatu w lokalnych społecznościach, lub też organizowane wyjazdy posiadają taki element w programie. Działania realizowane podczas konferencji czy wyjazdów typu incentive obejmują między innymi wspieranie lokalnych szkół lub domów dziecka (do zaprzyjaźnionych instytucji należą między innymi sierociniec w Kathmandu i szkoły na Kubie) lub działania na rzecz środowiska naturalnego. Wybrane aktywności, w które na przestrzeni kilku lat zaangażowali się klienci ICP Group to: Podarowanie rowerów najmłodszym mieszkańcom wioski poszkodowanym przez tsunami (Tajlandia); Sadzenie drzew w tropikalnym lesie (Kostaryka); Renowacja placu zabaw i ogrodu w domu dziecka (Polska); Przygotowanie i wystawienie przedstawienia cyrkowego wraz z dziećmi z domu dziecka (Polska); Kilkuletnie działania polegające na odnawianiu wybranego domu dziecka, udziale w licytacji charytatywnej, organizacji dnia dziecka z zabawami i atrakcjami dla maluchów (Polska). Od kilku lat ICP Group podczas zagranicznych wyjazdów incentive wdraża program Jeden kilogram bagażu mniej jeden uśmiech dziecka więcej. Uczestnicy wyjazdów rezygnują z 1 kg bagażu osobistego na rzecz zabrania na przykład przyborów szkolnych dla dzieci z lokalnych szkół, przy czym lista potrzeb ustalana jest bezpośrednio ze wspieraną instytucją Pozostałe działania Oprócz realizacji własnego programu CSR oraz działań skierowanych do klientów pracownicy ICP Group oraz Prezes Zarządu aktywnie angażują się również w działania realizowane przez partnerów Spółki. W 2014 roku Spółka włączyła się w następujące inicjatywy: Udział w konferencji CSR w zarządzaniu wydarzeniami luksus czy obowiązek zorganizowanej w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, podczas którego Krzysztof Michniewicz dzielił się swoimi doświadczeniami ze studentami zainteresowanymi problematyką CSR; Udział Krzysztofa Michniewicza w Zupełnie innym pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Fundację PZU oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, podczas którego, wraz z innymi prezesami zrzeszonymi w Koalicji Prezesi-Wolontariusze 2011 był wolontariuszem;

18 Organizacja akcji charytatywnej wspólnie ze stowarzyszeniem SOIT w celu wsparcia Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego. Pozyskane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie nauki i wakacji dzieci podopiecznych Fundacji; Udział prezesa i wolontariuszy ICP Group w II Konferencji Koalicji Prezesi-Wolontariusze 2011 #przywództwo#wolontariat#nowetechnologie. Podsumowując, ICP GROUP nie tylko sama organizuje oraz wspiera różne inicjatywy społeczne, ale również propaguje wśród swoich klientów scenariusze eventów wpisujące się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. 6. Ochrona środowiska 6.1. Informacje o podejmowanych działaniach prośrodowiskowych W 2014 roku w ICP Group przeprowadzono audyt środowiskowy. Dzięki niemu uzyskano informację na temat kluczowych mocnych stron i wyzwań w zakresie podejmowanych działań środowiskowych w firmie. Spółka wdraża rozwiązania, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. 1. OŚWIETLENIE: w maksymalny sposób jest wykorzystywane naturalne światło dzienne, zaś szyby utrzymywane są w czystości, co jest czynnikiem zwiększającym maksymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego. Stosowane jest również oświetlenie sektorowe w pomieszczeniach biurowych i korytarzach. 2. KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE: w firmie stosowane jest ogrzewanie sektorowe i zainstalowane są programowalne termostaty. Podczas nieobecności pracowników w pomieszczeniach klimatyzowanych klimatyzacja jest wyłączana lub stosowany jest tryb ekonomiczny pracy klimatyzatora. Stan instalacji grzewczej jest regularnie kontrolowany, zaś sprawność wszystkich dodatkowych urządzeń instalacji grzewczej (termostaty, czujniki) jest regularnie badana. Ogrzewanie jest zmodernizowane (np. termoizolacja kotła, wymiana zaworów, izolowanie rur, automatyka pogodowa, regulatory pokojowe, ekrany grzejnikowe), a stolarka okienna i drzwiowa jest odpowiednio uszczelniona. 3. ENERGIA ELEKTRYCZNA: aby oszczędzać energię, rzutnik wyłączany jest zawsze zaraz po zakończonej pracy, a drukarki mają ustawiony tryb oszczędzania energii. Przy zakupie nowych urządzeń Spółka kieruje się ich efektywnością energetyczną oraz wydajnością. Kamień z powierzchni grzejnych czajnika usuwany jest regularnie, zaś urządzenia elektryczne wyłączane są na noc (w tym też listwy zasilające). W biurze funkcjonuje system przypominajek zachęcajcy do oszczędzania energii elektrycznej. 4. ZUŻYCIE WODY: w celu kontrolowania zużycia wody regularnie sprawdzana jest szczelność instalacji wodnej, w sposób natychmiastowy naprawiane są miejsca przecieków wody i wydobywania się pary, a na kranach zainstalowane są końcówki oszczędzające wodę (perlatory). Umywalki wyposażone są w baterie jednouchwytowe (mieszakowe), czasowe, bezdotykowe, termostatyczne, a w toaletach zainstalowane są spłuczki z dwoma sposobami spłukiwania wody. Zmywarka jest włączana dopiero po jej maksymalnym załadowaniu, odpływ wody, filtry,

19 spryskiwacze i uszczelki zmywarki sprawdzane i czyszczone są regularnie, a do czajnika wlewana jest tylko taka ilość wody, jaka jest rzeczywiście potrzebna. 5. ZARZĄDZANIE PAPIEREM: w biurze ustawienie drukowania dwustronnego zaprogramowane jest jako opcja startowa drukarek i komputerów, obowiązuje również zasada drukowania dokumentów w obiegu wewnętrznym na jednostronnie zadrukowanym papierze. Wprowadzona jest również praktyka dystrybucji i archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej (np. dyski twarde, płyty CD i DVD). Materiały na szkolenia, konferencje czy wyjazdy incentive w miarę możliwości sporządzane są w formie elektronicznej. 6. OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW / ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA: pracownicy biura używają naczyń i kubków ceramicznych zamiast jednorazowych, stosują również są baterie akumulatorowe zamiast zwykłych baterii. Zaopatrując pracowników w wodę, nie kupuje się jej w małych plastikowych butelkach. 7. SEGREGACJA ODPADÓW: w firmie stosuje się segregację śmieci. Na jej terenie znajdują się pojemniki na różne rodzaje odpadów (papier, plastik, szkło), organizowana jest również zbiórka elektrośmieci i baterii. 8. ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW: pracownicy zachęcani są do przedstawiania własnych inicjatyw i nowych proekologicznych działań. Dane na temat zużycia zasobów w biurze firmy w 2014 roku: Zużycie papieru: Zużycie energii elektrycznej: Zużycie wody: 40 kartonów po 5 ryz w każdym (1 ryza kartek) (w przybliżeniu) kwh (od stycznia 2014 do stycznia 2015 r.) 177[200] m3 (w przybliżeniu). Oferta ekologiczna dla klientów organizacja zielonych eventów 1. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ Podczas organizacji wyjazdów zagranicznych ICP Group w miarę możliwości nawiązuje współpracę z firmami prowadzącymi swoją działalność w sposób proekologiczny na przykład kwaterując uczestników w hotelach wykorzystujących systemy zarządzania środowiskiem i oszczędzania energii, oferujących lokalne, ekologiczne wyżywienie. Przygotowując komunikację i materiały informacyjne dla uczestników wydrzeń ICP Group stara się minimalizować liczbę materiałów drukowanych, wpływając tym samym na zmianę świadomości klientów w tym zakresie. Uczestnicy otrzymują Kartę Odpowiedzialnego Podróżnika broszurę zawierające wskazówki, jak ekologicznie zachowywać się podczas wyjazdu (zasada pozostaw za sobą tylko swoje ślady ) i z szacunkiem odnosić się do napotkanych kultur. Programy wyjazdów organizowanych przez ICP Group są układane tak, aby w jak najmniejszy sposób kolidować z lokalnymi świętami i wynikającymi z nich ograniczeniami (np. Ramadan w państwach muzułmańskich). Uczestnicy wyjazdu otrzymują informacje na temat prawidłowego zachowania się w odwiedzanym kraju, a dzięki proponowanym aktywnościom mają również możliwość poznania życia mieszkańców i problemów społecznych, z którymi się oni borykają. Biorą również udział w akcjach 1 kg bagażu mniej 1 uśmiech dziecka więcej.

20 ICP Group kooperuje także z lokalnymi firmami, wspierając dzięki temu miejscowe społeczności: uczestnicy wyjazdów śpią w hotelach prowadzonych przez mieszkańców danego kraju i zatrudniających miejscową obsługę, jedzą w restauracjach serwujących produkty od lokalnych dostawców. Zatrudniani są również przewodnicy, którzy prezentują regionalne zwyczaje. 2. OFERTA CSR EVENT IN THE BOX Klienci mają możliwość wyboru gotowego formatu eventu, który zawiera w sobie również elementy zaangażowania społecznego lub środowiskowe. Są to głównie aktywności związane z wolontariatem, pomocą społeczną czy ekologią. 3. POPULARYZACJA ZIELONYCH EVENTÓW W 2014 r., w ramach projektu ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu rozpoczęły się prace nad wdrożeniem dwóch nowych produktów służących popularyzacji idei zielonych eventów platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej. Prace są kontynuowane w 2015 r. 4. STRATEGIE CSR Spółka tworzy strategie CSR dla organizacji uwzględniających interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania pracowników danej organizacji. Jej rolą jest doradztwo w zakresie wyboru najbardziej skutecznych rozwiązań CSR. 7. O raporcie Niniejszy raport jest pierwszym raportem społecznym CSR ICP Group. Opisuje podsumowanie dotychczasowych działań Spółki oraz plany na przyszłość w szczególności wynikające z wdrażania Strategii CSR. Raport dotyczy działalności w Polsce w 2014 roku. Nie podlegał on niezależnej zewnętrznej weryfikacji. Spółka planuje raportować w cyklu rocznym. Proces definiowania zawartości raportu został oparty o analizę wyników finansowych i dokumentów z nimi związanych, wywiady z kierownictwem oraz menedżerami firmy oraz dokumenty strategiczne, takie jak strategia rozwoju firmy czy strategia CSR i towarzyszące jej dokumenty. Należą do nich: plan działań w zakresie relacji z pracownikami, plan działań w zakresie środowiska naturalnego, plan działań w zakresie zaangażowania pracowników we wdrażanie CSR, plan zaangażowania społecznego oraz raport z badania pracowników. Badanie to posłużyło jako podstawa do sformułowania powyższych planów oraz strategii CSR. Na tej podstawie została ustalona istotność poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy, priorytetyzacja poszczególnych kwestii oraz identyfikacja interesariuszy adresatów raportu. Raport swoim zakresem obejmuje wszystkie obszary Normy ISO , czyli: Ład organizacyjny Prawa człowieka

Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie

Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie 11 Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie Wskaźniki GRI zostały opracowane przez Światową Inicjatywę Sprawozdawczą (Global Reporting Initiative). Jest to niezależna sieć interesariuszy, których misją jest

Bardziej szczegółowo

Indeks zawartości GRI na poziomie CORE

Indeks zawartości GRI na poziomie CORE Indeks zawartości GRI na poziomie CORE Wskaźniki profilowe Wskaźniki GRI G4 Strategia i analiza G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. Dyrektora Wykonawczego, Prezesa Zarządu lub innej

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r.

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. Systemy motywacji i aktywizacji sprzedaży Programy lojalnościowe Programy badawczorozwojowe Produkty i usługi zwiększające sprzedaż oraz motywację zespołów biznesowych.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ICP GROUP S.A... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA za rok 2014 Szanowni Państwo, Temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) od lat jest nam bliski. Jesteśmy liderem branży w zakresie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA za rok 2014 Szanowni Państwo, Temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) od lat jest nam bliski. Jesteśmy liderem branży w zakresie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2015 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2015 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Prezentacja strategii opracowanej w ramach projektu pt.: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii w przedsiębiorstwie EPRD.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ.....4 OPIS

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące Członkowie: Firmy 20 Uczelnie i szkoły 4 Firmy współpracujące Partnerstwo nauki i biznesu w Bydgoskim Klastrze Informatycznym budujemy sieć współpracy - współpraca dydaktyczna z uczelniami pozwala firmom

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata Załącznik do uchwały Senatu nr IV/23/16/17 Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 Gliwice, grudzień 2016 r. 5 1. WIZJA I MISJA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Misja Politechniki Śląskiej: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

ADUMA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ LUTEGO 2012r.

ADUMA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ LUTEGO 2012r. ADUMA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 8 LUTEGO 2012r. 1 1. Podstawowe informacje o Spółce Profil działalności Aduma jest liderem Polskiego rynku technologii interaktywnych i dotykowych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/9 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI Strona1 PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI Strona2 SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 09.02.2016 r. Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo