Formularz ofertowy. ... Pieczęć Wykonawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz ofertowy. ... Pieczęć Wykonawcy"

Transkrypt

1 Nr sprawy 158/MI/ Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ Pełna nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oferta na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego 3 szt. Ogólna wartość oferty netto wynosi:... zł Słownie:... Ogólna wartość oferty brutto wynosi:... zł Słownie: Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie.. 2. Oferowany okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi... od daty dostawy do Zamawiającego. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ. 4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie ustawowym. 5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z zakupem, transportem do siedziby Zamawiającego oraz serwisem gwarancyjnym oferowanego aparatu min. 24 miesiące. Nazwa Banku oraz nr konta Wykonawcy... data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 1

2 Nr sprawy 158/MI/2007 Załącznik Nr 2 do SIWZ APARAT DO ZNIECZULENIA szt. 3 L.P Parametry Wymagany parametr odcinający /NIE Parametr lub cecha oferowana 1. Producent/kraj 2. Model/ typ - podać 3. Rok wprowadzenia do eksploatacji klinicznej - podać 4. CE ( podać nr certyfikatu) 5. Parametry ogólne 6. Aparat na podstawie jezdnej (mobilny) 7. Zasilanie 230 V 50 Hz 8. Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut 9. Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V minimum 3 gniazda) 10. Minimum 3 gniazda elektryczne 11. Blat do pisania 12. Szuflady na drobne akcesoria minimum Uchwyty awaryjne butli O2 i N2O wraz z butlami minimum 10 l zgodnymi z PN 14. Zasilanie gazowe ( N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej 15. Awaryjne zasilanie gazowe z butli ( N2O, O2) uruchamiane automatycznie w przypadku uszkodzenia sieci 16. Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w przyłącze do aparatu 17. Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, 18. Zbiornik ssaka na wydzieliny oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny 19. Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie 20. System dystrybucji gazów 21. Precyzyjne, przepływomierze dla O2, N2O i powietrza - opisać 22. Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów 23. System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej opisać stosowane zabezpieczenie 24. Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulenia z niskimi i minimalnymi przepływami (Low Flow) gazów poniżej 600 ml/min. 25. Minimalny przepływ świeżych gazów poniżej 400 ml/min NIE 26. Układ oddechowy 27. Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności 28. Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji 29. Obejście tlenowe o dużej wydajności 30. Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa 31. Oddzielne wyjście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych i otwartych 32. Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności minimum 1,4 litra 2

3 33. System eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną 34. RESPIRATOR ANESTETYCZNY 35. Tryb wentylacji 36. Tryb ręczny 37. Oddech spontaniczny 38. CMV/IPPV 39. SIMV 40. VCV 41. PCV 42. PSV 43. SIMV/PSV 44. Regulacje 45. Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 80 1/min (podać zakres) 46. Regulacja objętości oddechowej od 20 do 1000 ml (podać zakres) 47. Regulacja stosunku wdechu do wydechu: od 2:1 do 1:4 (podać zakres) 48. Możliwość odwrócenia stosunku wdech/wydech powyżej 2:1 (podać zakres) 49. Regulacja PEEP w zakresie od 5 do 20 cmh2o ( podać zakres) 50. Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV : od 10 do 60 hpa (podać zakres) 51. Regulacja plateau wdechu w zakresie od 5 do 50% czasu wdechu 52. Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od 0,5 do 10 l/min 53. Regulacja minimalnej czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV poniżej 0,5 l/min 54. Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych 55. Alarmy 56. Alarm niskiej objętości oddechowej lub wentylacji minutowej 57. Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego 58. Alarm apnea, ciśnienia, objętości i CO2 59. Alarm braku zasilania w energię elektryczną 60. Alarm braku zasilania w gazy 61. Tryb pracy HLM 62. Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji 63. POMIAR I OBRAZOWANIE 64. Stężenia O2 w gazach oddechowych (również przy stosowaniu układów półotwartych) 65. Objętości oddechu Vt 66. Objętości minutowej MV 67. Częstotliwości oddechowej f 68. Ciśnienia szczytowego 69. Ciśnienia średniego 70. Ciśnienia plateau 71. Ciśnienia PEEP 72. Analiza MAC 73. Kapnografia i kapnometria (również przy stosowaniu układów półotwartych) w aparacie lub dołączonym monitorze 74. Stężenie lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka (również przy stosowaniu układów półotwartych) w aparacie lub dołączonym monitorze 3

4 75. Obrazowanie ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu 76. Ciągła kalkulacja zużycia środków i gazów amnestycznych ekonometr znieczulenia 77. Dziennik zdarzeń rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, EtCO2, stężenia stosowanego środka anestetycznego, MAC do protokołowania znieczulenia 78. Prezentacja graficzna 79. Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie parametrów znieczulenia 80. Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych (również przy podłączeniu układów otwartych) 81. Trendy MAC, stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych i N2O minimum 6 godzinne 82. Trendy stężenia MAC, stężenie zastosowanych lotnych środków anestetycznych i N2O powyżej 6 godzin 83. Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy 84. MONITOR PACJENTA 85. Ekran kolorowy typu TFT, przekątna ekranu minimum 15 cali 86. Minimum 6 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednoczasowo na ekranie. Możliwość rozbudowy do 8 krzywych. 87. Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie; 88. Kardiomonitor kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami i modułami HP/Agilent/Philips: współpraca z posiadanymi modułami pomiarowymi rzutu serca, temperatury, ciśnienia inwazyjnego. 89. Ilość ekranów do skonfigurowania przez użytkownika: minimum 10. Łatwe przełączanie pomiędzy ekranami bez zmiany pozostałych ustawień i utraty danych pacjenta. 90. Trendy graficzne i tabelaryczne minimum 48 godzinne, rozdzielczość trendu min. 15 sekund. 91. Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych. 92. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania - do wydruku na drukarce lokalnej lub centralnej 93. Zamrażanie monitorowanych krzywych na ekranie 94. Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim. Załączone instrukcje obsługi w języku polskim (wersja drukowana i na nośnikach elektronicznych). 95. Sterowanie monitora za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła 96. Monitor stacjonarny. Zasilanie sieciowe 230V;50Hz Zamocowanie do maszyny anestetycznej w komplecie. 97. Konstrukcja modułowa- pozwalająca na rozdzielenie modułów pomiarowych od części wyświetlającej oraz konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, z automatyczną rekonfiguracją monitora; wszystkie oferowane moduły kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi monitorami. 98. Monitory wyposażone w funkcję przeglądu międzyłóżkowego dające możliwość podglądania informacji monitor-monitor z możliwością zdalnego uciszania alarmów pochodzących z innych łóżek. 4

5 99. Oprogramowanie sieciowe umożliwiające pracę monitora z centralą monitorującą M3150 i systemami gromadzenia danych Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego (z wyborem czasu zawieszenia lub na stałe) Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu 102. Automatyczne (na żądanie obsługi) ustawianie granic nadzorowania w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta Akcesoria potrzebne do monitorowania dla dorosłych - wymienne z innymi stanowiskami monitorowania. Zestaw na salę operacyjną Możliwość przenoszenia wszystkich zgromadzonych danych pacjenta pomiędzy kardiomonitorami Kieszeń na dodatkowe moduły pomiarowe (minimum 8 miejsc na moduły) 106. Pomiar EKG 107. Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG- wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednoczasowo 108. Zakres pomiarowy minimum uderzeń / min. z dokładnością 1% Granice alarmów uderzeń / minutę Kable EKG umożliwiające monitorowanie 12 odprowadzeń. Przystosowane do pracy na sali operacyjnej Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń Zakres pomiarowy ST: mm. od - 12 do +12mm 113. Prezentacja median ST z zaznaczonymi punktami pomiarowymi oraz trendu (minimum 24 godziny). Możliwość ręcznego korygowania punktów pomiarowych Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu 115. Analiza arytmii z alarmami. Klasyfikacja minimum 12 rodzajów zaburzeń rytmu Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora lub pompy kontrpulsacyjnej; 118. Pomiar respiracji 119. Pomiar metodą impedancji 120. Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie 121. Zakres pomiarowy minimum rpm z dokładnością +-1 rpm 122. Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną 123. Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie) 124. Odstępy w trybie automatycznym, co najmniej od 1 do 120 minut 5

6 125. Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej oraz tętna Pomiar saturacji i pletyzmografii 127. Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie 128. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typ Masimo lub równoważny (podać) 129. Zakres pomiarowy % z dokładnością + / - 3% 130. Czujnik do pomiaru dla dorosłych na palec - elastyczny, niepowodujący ucisku, z przewodem połączeniowym; 131. Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min 1 kanał / monitor z możliwością rozszerzenia do min Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie 133. Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od 20 do mmhg 134. Pomiar temperatury 135. Zakres pomiarowy minimum C 136. Moduł spirometryczny. Pomiar przepływu w drogach oddechowych, objętości oddechowych i ciśnienia. o częstość oddechów, objętość oddechowa, objętość minutowa, PEEP, PIP, podatność dynamiczna, opór dróg oddechowych o oraz: szczytowy przepływ wdechowy, szczytowy przepływ wydechowy, ujemne ciśnienie wdechowe, średnie ciśnienie w drogach oddechowych, odczyt ciśnienia plateau, stosunek I:E 137. Moduł BIS. Wyświetlanie BIS, SQI, EMG, SEF i TP 1 na 3 aparaty 138. Zintegrowanie kardiomonitora z aparatem celem przesyłania danych (wentylacja/gazy anestetyczne) z aparatu do kardiomonitora data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 6

7 Nr sprawy 158/MI/2007 Załącznik Nr 3 do SIWZ... (Pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 82 poz. 560 t. j.) Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zgodnie art. 22 ust. 1 : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, 2, 3 ustawy Prawa zamówień publicznych. Miejscowość..., dnia (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy) 7

8 Nr sprawy 158/MI/2007 Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.../MI/2007 W dniu r w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr./2007 z dnia. 2007r pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa, ul. Lindleya 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, nr , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Artura Tomaszewskiego 2. Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych - Jadwigę Ruszczak Główny Księgowy a firmą:.wpisaną do rejestru... nr...zwanym dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:... zawarta została umowa następującej treści: Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego 3 szt. dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 i opisem przedmiotu zamówienia zał. 2) do niniejszej umowy. 2. Przewidywana dostawa będzie miała miejsce Wartość netto przedmiotu umowy wynosi... zł (słownie zł:...). 2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi... zł (słownie zł:...). 3. Wartość wymieniona w pkt.2 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w tym koszty transportu, cła, ubezpieczenia i opakowania, uruchomienia i ustawienia, a także przeszkolenia co najmniej trzech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu oraz podatek VAT. 4. Przeszkolenie pracowników nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 5. Urządzenie powinno być opakowane w sposób zabezpieczajmy go przed uszkodzeniem Przedmiot umowy, o którym mowa w 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby we wskazane miejsce wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, a także gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i zostanie przekazany do eksploatacji bez żadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji (deklaracja zgodności CE) 8

9 3. Wykonawca udziela... miesięcznej, pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od dnia przekazania go do eksploatacji przez Wykonawcę protokołem zdawczo-odbiorczym. 4. Wykonawca zapewni na terenie Polski autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny. 5. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i serwis pogwarancyjny w ciągu 5 lat od daty sprzedaży. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. podczas realizacji przedmiotu umowy W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej (DTR). 2. W razie wystąpienia awarii, Wykonawca usunie usterkę w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem). 3. W przypadku naprawy przekraczającej termin 14 dni, Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiajacemu zastępczo odpowiednik przedmiotu umowy na czas trwania naprawy. 4. W przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy wolny od wad. 5. Czas trwania naprawy gwarancyjnej, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy. 6. Celem wykonania napraw gwarancyjnych i usług serwisowych Wykonawca uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiajacego. 7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiajacego, a działania te nie będą miały wpływu na wartość umowy wymienioną w 2 pkt Wykonawca obowiązany jest udzielić 24 miesięcznej gwarancji dla części instalowanych w ostatnim roku gwarancji. 9. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji Zamawiającego, upoważnia go do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd. 10. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca Zamawiający zapłaci należność przelewem na konto Wykonawcy w Banku.nr.w terminie 30 dni od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru i doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury dotyczącej tej dostawy. 9

10 2. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać nr umowy na podstawie której dostawa została wykonana. 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie W przypadku opóźnień w dostawie i naprawach, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych, w wysokości 0,1% od wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia wyrównania szkody przewyższającej wysokość kary umownej. 7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając Wykonawcę na piśmie. 2. W przypadku niewykonania, umowy lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę 8. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. Nr 82 z 2007r. poz.560 t.j.). 10. Spory, które wynikną z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z RESPIRATOREM 2 sztuki (bez systemów monitorowania i parowników)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z RESPIRATOREM 2 sztuki (bez systemów monitorowania i parowników) Załącznik Nr 1 A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z RESPIRATOREM sztuki (bez systemów monitorowania i parowników) Nazwa-typ urządzenia: Producent: Numer katalogowy: Kraj

Bardziej szczegółowo

Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż (podać)

Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż (podać) Zał. Nr 1 Pak Nr 1- Aparat do znieczuleń 2sztuki Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż. 2014 (podać) Producent: Kraj pochodzenia: Oferowany model: L.p. PARAMETR 1. Aparat do znieczulenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W TYM GWARANCJI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W TYM GWARANCJI PN/SM/AZ/07/07 Załącznik nr 4 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W TYM GWARANCJI Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej. Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu. Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda)

Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej. Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu. Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda) ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ znak: ZP/PN/2/2011/KA (pieczęć adresowa Wykonawcy) OPIS TECHNICZNY ORAZ ZESTAWIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWO TECHNICZNYCH ( parametry i funkcje ) APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z WYPOSAŻENIEM

Bardziej szczegółowo

Wartość wymagana (graniczna) Tak. Tak podać (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon) Tak. Tak. Tak

Wartość wymagana (graniczna) Tak. Tak podać (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon) Tak. Tak. Tak Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego aparatu do znieczulania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Wyposażenie Model Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. APARAT DO ZNIECZULANIA wysokiej klasy

Załącznik nr 1 do SIWZ. APARAT DO ZNIECZULANIA wysokiej klasy Załącznik nr 1 do SIWZ APARAT DO ZNIECZULANIA wysokiej klasy Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji 2010 Lp. Parametry/warunek Konieczność spełnienia warunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy. Pełna nazwa i adres, Wykonawcy:... Tel... Fax... Adres poczty elektronicznej (mail)

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy. Pełna nazwa i adres, Wykonawcy:... Tel... Fax... Adres poczty elektronicznej (mail) . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres, Wykonawcy:... Tel.... Fax.... Adres poczty elektronicznej (mail) NIP:... REGON:... Oferta na dostawa foteli: asysty,

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagane parametry i funkcje dla aparatu do znieczulenia

Minimalne wymagane parametry i funkcje dla aparatu do znieczulenia Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Aparat do znieczulenia (szt. 1) Minimalne wymagane parametry i funkcje dla aparatu do znieczulenia I WYMAGANIA TECHNICZNE Parametry Wymogi Odpowiedź oferowane graniczne

Bardziej szczegółowo

... /pieczątka nagłówkowa/

... /pieczątka nagłówkowa/ Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN/SM/R/05/07 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna wymagana przez użytkownika Lp. OPIS PARAMETRÓW Parametry graniczne

Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna wymagana przez użytkownika Lp. OPIS PARAMETRÓW Parametry graniczne ZADANIE nr 2 Aparat do znieczulenia z oprzyrządowaniem do monitorowania Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna wymagana przez użytkownika Lp. OPIS PARAMETRÓW Parametry graniczne I Aparat do znieczulenia

Bardziej szczegółowo

Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu do znieczulenia 1 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu do znieczulenia 1 szt. Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu do znieczulenia 1 szt. Załącznik nr 7 Lp Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny. Punktacja w kryterium parametry techniczne Parametry ogólne: Aparat

Bardziej szczegółowo

Lp. l Załącznik nr. 2. Załącznik Parametry Techniczno Użytkowe. Nazwa wykonawcy. Adres wykonawcy. Miejscowość. Producent...

Lp. l Załącznik nr. 2. Załącznik Parametry Techniczno Użytkowe. Nazwa wykonawcy. Adres wykonawcy. Miejscowość. Producent... Załącznik nr. 2 Załącznik Parametry Techniczno Użytkowe Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Producent... 1 2 Atest dopuszczający do stosowania na terenie Polski i świadectwo dopuszczające do stosowania

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-48/15 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu do znieczulenia 1 szt.

AE/ZP-27-48/15 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu do znieczulenia 1 szt. AE/ZP-27-48/15 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu do znieczulenia 1 szt. Lp Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny. Punktacja w kryterium parametry techniczne Aparat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Aparat do znieczulenia z monitorem na sale operacyjne L.p. PARAMETR WYMAGANY /NIE PARAMETR OFEROWANY 1. Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem klasy średniej 1 sztuka

Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem klasy średniej 1 sztuka Załącznik nr 2 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorowaniem klasy średniej 1 sztuka lp. Opis Parametry oferowane (podać) 1 Wykonawca/Producent 2

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Aparat do znieczulania

Nazwa urządzenia: Aparat do znieczulania Załącznik nr 6 Nazwa urządzenia: Aparat do znieczulania Opis urządzenia: Aparat do znieczulania dorosłych i dzieci. Aparat przystosowany do zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej Miejsce przeznaczenia:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOT PRZETARGU: APARAT DO ZNIECZULANIA - 1SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOT PRZETARGU: APARAT DO ZNIECZULANIA - 1SZT. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOT PRZETARGU: APARAT DO ZNIECZULANIA - 1SZT. PRODUCENT: MODEL: TYP: ROK PRODUKCJI: 2015 Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Wartość oferowana I.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych Aparat do znieczulenia w ilości 1 sztuka

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych Aparat do znieczulenia w ilości 1 sztuka Pakiet nr II. Aparat do znieczulenia Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych Aparat do znieczulenia w ilości 1 sztuka Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 08.11.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KARDIOMONITORY 5 SZTUK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KARDIOMONITORY 5 SZTUK Załącznik nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KARDIOMONITORY 5 SZTUK Lp. Parametr Parametr graniczny 1. Centrala umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd 5 pacjentów z możliwością rozbudowy 2. Ekran

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: /08 Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P- 99/../08

Centralny nr postępowania: /08 Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P- 99/../08 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt. Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 25 (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 3 do Specyfikacji Nr sprawy 6/MW/2009 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik 1.3 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia : KARDIOMONITOR STACJONARNO-PRZENOŚNY szt. 2 Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : Rok Produkcji: L P Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH APARATU DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH APARATU DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Formularz parametrów technicznych. Załącznik nr 5 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH APARATU DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Lp. APARAT DO ZNIECZULENIA Wartości Opis wymagane / NIE 1 2 3 4 Parametry

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 4A do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Respirator klasy standard dla dzieci i dorosłych - 1 sztuka LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA OFEROWANE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka Wykonawcy)

... (pieczątka Wykonawcy) 6... (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do specyfikacji nr sprawy 79/MW/2009 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1. Nazwa Wykonawcy... 2. Przedmiot zamówienia... 3. Cena

Bardziej szczegółowo

Respirator do oddechu zastępczego

Respirator do oddechu zastępczego Respirator do oddechu zastępczego WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji! Lp PARAMETR/WARUNEK /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Producent

Bardziej szczegółowo

Aparat do znieczulenia z monitorem dla dzieci i dorosłych. Parametr wymagany. Opis

Aparat do znieczulenia z monitorem dla dzieci i dorosłych. Parametr wymagany. Opis Aparat do znieczulenia z monitorem dla dzieci i dorosłych Lp. PARAMETR Parametr wymagany Opis 1 Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych 2 Aparat do znieczulania ogólnego jezdny 3 Parametry

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr 2/KC/2017/

U M O W A Nr 2/KC/2017/ Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy U M O W A Nr 2/KC/2017/ W dniu... w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

RESPIRATOR TRANSPORTOWY - 3 SZTUKI

RESPIRATOR TRANSPORTOWY - 3 SZTUKI Zadanie Nr 7 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

Monitor parametrów życiowych do aparatu do znieczulania: Producent: Nazwa: Typ: Model: Wyszczególnienie modułów pomiarowych: Rok produkcji:

Monitor parametrów życiowych do aparatu do znieczulania: Producent: Nazwa: Typ: Model: Wyszczególnienie modułów pomiarowych: Rok produkcji: Załącznik nr 7 do siwz Parametry wymagane aparatu do znieczulania ogólnego Zmodyfikowany 04.10.2016 Aparat do znieczulania: Producent: Nazwa: Typ: Model: Wersja oprogramowania (wymienić dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi

Bardziej szczegółowo

APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO 4 SZTUKI

APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO 4 SZTUKI lp ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RCZ/PPR/68/2016 Zadanie Nr 1 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji:

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/rozmiar I. KARDIOMONITORY Z MODUŁEM KAPNOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 2. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-32/15 Załącznik nr 1.2 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 2 I. System monitorowania pacjenta na stanowiskach intensywnego nadzoru neurologicznego - 4 szt

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 3 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR. /2017

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR. /2017 Zał. Nr 4 UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR. /2017 Zawarta w dniu...2017 w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w trybie: przetargu nieograniczonego Pomiędzy Firmą: reprezentowaną przez: zwaną

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAKIET NR 4: Załącznik nr 4 Znak :ZOZ/ZP-P/37/09 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor stacjonarno-przenośny (szt. 6) Producent Kraj Model /typ/... Rok produkcji 2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Respiratory wraz z wyposażeniem

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Respiratory wraz z wyposażeniem Załącznik nr do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 0 tel./ fa.... 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Respiratory

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP Pakiet nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP Pakiet nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP.226.17.2015 Pakiet nr 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Nazwa urządzenia/ model...... Rok produkcji... Producent...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Respirator stacjonarny 5szt. Lp. Parametr/warunek Wartość wymagana 1. Parametry ogólne Aparat fabrycznie nowy, 2015 rok produkcji 2. Producent

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) Wymagania graniczne TAK/NIE. Odpowiedź oferenta TAK/NIE

Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) Wymagania graniczne TAK/NIE. Odpowiedź oferenta TAK/NIE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Oferent / Producent Podać 2. Model / Typ Podać 3. Kraj pochodzenia Podać 4. Rok produkcji 2012 Fabrycznie nowy II CERTYFIKATY JAKOŚCI 5. Wpis/zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6

Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6 Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. I. OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Załącznik nr 10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek

Bardziej szczegółowo

KARDIOMONITOR MODUŁOWY

KARDIOMONITOR MODUŁOWY KARDIOMONITOR szt. 6 Producent :. Oferowany model/typ :.. Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2016 Kraj pochodzenia:.. L P. Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna) WARTOŚĆ OFEROWANA KARDIOMONITOR MODUŁOWY

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/07/2015/2 Korfantów dnia: 2015-04-15 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane i punktowane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane i punktowane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK ZADANIE I Załącznik Nr 2 do SIWZ PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY RESPIRATOR Y- 2 SZT ROK PRODUKCJI 2015 Nazwa sprzętu Producent.. Typ Lp. 1 Przedmiot zamówienia Respirator do terapii niewydolności oddechowej

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE 1 Załącznik nr 4 Nr: SPSW/NZ-2268-74/PN/2009 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Respirator z pełnym wyposażeniem 1 sztuka. /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Oferent / Producent Podać

Bardziej szczegółowo

Typ / model. Producent RAZEM

Typ / model. Producent RAZEM Formularz asortymentowo cenowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa urządzenia Szt. 1 RESPIRATOR NOWORODKOWY 1 Typ / model Producent RAZEM Cena jedn. netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych EZ/ZP/103/2010 Kielce, dnia 12.07.2010 r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Postępowania EZ/ZP/103/2010 na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania

Bardziej szczegółowo

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2012 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Kardiomonitory Lp. Nazwa ilość Cena jednost Cena jednostk Brutto Stawka VAT brutto Producent 1 Kardiomonitor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ PAKIET 13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ PAKIET 13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA TECHNICZNE Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. załącznik nr 2 pakiet nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. załącznik nr 2 pakiet nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Lp. Parametry techniczne Warunki graniczne Parametr wymagany załącznik nr 2 pakiet

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Przedmiot : Respirator stacjonarny ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ /NIE 1. Oferent/Producent 2. Nazwa i typ respiratora 3. 4. I 5. 6. 7. 8. Kraj pochodzenia Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3.6a do SIWZ zmiana odp.7 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Załącznik 3.6a do SIWZ zmiana odp.7 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH Załącznik 3.6a do SIWZ zmiana odp.7 ZESTAWIENIE ÓW CH Przedmiot zamówienia: kardiomonitory - 3 szt. Wykonawca/Producent: Typ urządzenia / Model: Rok produkcji: 2014 (sprzęt fabrycznie nowy) LP Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne. respiratora stacjonarnego dla dzieci i dorosłych 3 szt.

Wymagane parametry techniczne. respiratora stacjonarnego dla dzieci i dorosłych 3 szt. Załącznik 2.1 Wymagane parametry techniczne respiratora stacjonarnego dla dzieci i dorosłych 3 szt. Lp Wpisać /NIE y I INFORMACJE OGÓLNE 1. Producent Podać 2. Model / typ Podać 3. Kraj pochodzenia Podać

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-04-01 12:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa czterech aparatów do znieczuleń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

netto ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Respirator

netto ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Respirator Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy Załącznik do umowy ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 16: L.p. Nazwa towaru asortyment j.m. Ilość cena jedn. netto Wartość netto Stawka podatku VAT ( % ) Wartość brutto 1 2

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków DZPiZ.27I.134/2012 Kraków, dnia 01 sierpnia 2012 roku Do uczestników postępowania przetargowego nr. spr. 134/ZP/2011 obejmującego dostawę aparatury medycznej według 8 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ Zestawienie wymaganych parametrów i warunków wyposaŝenia aparatów do znieczulania dzieci i dorosłych z monitorami hemodynamicznymi wraz z kompatybilnymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 Znak: ZOZ/ZP P/16/11 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: kardiomonitor z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej szt. 1, Producent Kraj Aparat /typ/... Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametr/opis Potwierdzenie Oferowany parametr

Lp. Parametr/opis Potwierdzenie Oferowany parametr Zał. Nr 1 System Centralnego monitorowania z 6 kardiomonitorami 1. Rok produkcji: 2013 2. Gwarancja: min. 36 miesięcy 3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 4. Czas reakcji serwisu: 48h 5. Dostępność części

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie: Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się dostarczyć

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr../2015/SZ Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane graniczny

Parametry wymagane graniczny Załącznik nr 2 do SIWZ SPZOZ/PN/27/2016- zadanie nr 6... (pieczęć firmowa Wykonawcy) DANE OGÓLNE NAZWA... TYP/ MODEL...NR KATALOGOWY... ROK PRODUKCJI 2016.ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI... KRAJ-PRODUKCJI...WYKONAWCA/PRODUCENT...

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych

Wszyscy Wykonawcy. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 28.06.2017r DZP/16PN/2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA ODCZYNNIKOWA

Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA ODCZYNNIKOWA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA ODCZYNNIKOWA Pakiet nr I L.p. Rodzaj karty Ilość kart 1. Oznaczenie grup krwi układu AB0/Rh D wraz z badaniem izoaglutynin (A 1, B) (odczynnik A, -B, -D(VI+), -D(VI-)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TESTÓW DO IZOLACJI I OCENY MATERIAŁU GENETYCZNEGO

SPECYFIKACJA TESTÓW DO IZOLACJI I OCENY MATERIAŁU GENETYCZNEGO Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TESTÓW DO IZOLACJI I OCENY MATERIAŁU GENETYCZNEGO Lp. Nazwa testu Ilość opakowań/ilość oznaczeń w teście Ilość oznaczeń od pacjentów 1. HBV 9/96 700 2. EBV 18/24 300

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 07.12.2012 LICZBA STRON: 5

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 07.12.2012 LICZBA STRON: 5 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ- Pakiet nr 2

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ- Pakiet nr 2 Respirator stacjonarny 1 szt. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ- Pakiet nr 2 /NIE 1. Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14 do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo