ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA. Armatura grzejnikowa. Katalog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA. Armatura grzejnikowa. Katalog."

Transkrypt

1 ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA Armatura grzejnikowa Katalog

2 Termostaty grzejnikowe Co to jest termostat grzejnikowy? Termostat grzejnikowy składa się z zaworu grzejnikowego połączonego z głowicą termostatyczną, która jest czujnikiem temperatury. Termostat jest łatwy w montażu również w instalacjach modernizowanych. Jeszcze prostsze jest jego użytkowanie - wystarczy ustawić na głowicy żadaną temperturę: np. 20 C w pokoju dziennym lub 17 C w sypialni. Termostat automatycznie wyreguluje ilość wody płynącej przez grzejnik i dostosuje temperaturę do potrzeb użytkownika. Danfoss - twórca termostatu grzejnikowego Danfoss jest wiodącym producentem termostatów grzejnikowych. Tutaj termostat grzejnikowy został stworzony w 1943 r. Od tego czasu konstrukcja i technologia są rozwijane. Rezultatem jest największa ilość sprzedanych termostatów grzejnikowych na całym świecie. Jak zbudowany jest termostat grzejnikowy? Działanie oparte jest o czujnik temperatury umieszczony w głowicy, napełniony cieczą lub gazem termostatycznym. W wyniku wzrostu temperatury wzrasta objętość tego medium, co powoduje przesuwanie trzpienia głowicy a razem z nim trzpienia i grzybka zaworu, zamykając dopływ czynnika do grzejnika. Podczas obniżania temperatury występuje zjawisko odwrotne. Urządzenie działa automatycznie, bez dodatkowego zasilania. Danfoss w Polsce Danfoss Sp. z o. o. działa w Polsce od 1991 roku jako samodzielny oddział międzynarodowego koncernu Danfoss. Jakość rozwiązań Danfoss utrzymywana jest na najwyższym światowym poziomie i powszechnie stosowana w: budownictwie, ciepłownictwie, gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle. Od 1991 roku rozpoczęto produkcję termostatów grzejnikowych, od 1997 roku regulatorów ciśnienia dla chłodnictwa. Od 1998 roku siedziba firmy mieści się w nowoczesnym kompleksie produkcjno - biurowym w Grodzisku Mazowieckim o łącznej powierzchni m 2 - inwestycji o wartości 50 mln USD. 2 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

3 Termostaty grzejnikowe Spis treści Str. GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Głowice termostatyczne serii RTD Głowice termostatyczne typu RTD-R Inova oraz RA Głowice termostatyczne typu RTS Everis Głowice termostatyczne typu RTS-K Everis Głowice termostatyczne typu RTS-R Everis Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne RTD-PLUS, RA-PLUS i RA-K PLUS ZAWORY TERMOSTATYCZNE Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną Zawory typu RA-N trójosiowe z nastawą wstępną Zawory termostatyczne chromowane. Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX -zawór odcinający Zawory RTD-G o wysokiej przepustowości Zestawy przyłączeniowe typu RTD-K z nastawa wstępną Wkładki zaworowe typu RTD-N i RA-N - z nastawą wstępną są przeznaczone do zabudowania w grzejnik DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 3

4 Termostaty grzejnikowe Spis treści Str. ZAWORY DO GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH I DEKORACYJNYCH X-tra Collection Zawory do grzejników łazienkowych z głowicą termostatyczną RAX X-tra Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicznikiem temperatury powrotu RTX Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną RAX do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych ZAWORY ODCINAJĄCE Zawór odcinający typu RLV z możliwością spustu wody Zawór odcinający typu RLV-S Zawór odcinający typu RLV-KS do grzejników z wbudowanym zaworem termostatycznym WYPOSAŻENIE DODATKOWE Akcesoria Złączki zaciskowe VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

5 Głowice termostatyczne serii RTD EN Zastosowanie RTD Inova 3130 RTD Inova 3132 RTD 3120 RTD 3560 Seria RTD Inova TM jest szerokim programem termostatów grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. Głowica RTD Inova TM jest regulatorem bezpośredniego działania o wąskim paśmie proporcjonalno ści Xp opartym na gazowym czujniku temperatu ry. Regulator utrzymuje stałą temperaturę, wysoki komfort, skutecznie oszczędza ener gię. Seria głowic RTD obejmuje: RTD Inova TM 3130: wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu; zakres temperatur 6-26 C, możliwość ograniczania i blokowa nia wartości ustawionej temperatury. RTD Inova TM 3132: zdalny czujnik z bez piecznikiem mrozu; zakres temperatur 6 26 C, możliwość ograniczania i blokowa nia wartości ustawionej temperatury. RTD 3120: model instytucyjny zabezpieczony przed manipulacją przez osoby niepowołane, wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zakres temperatur 6-26 C, możli wość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. RTD seria 3560: element zdalnego ustawia nia z bezpiecznikiem mrozu i czujnikiem cieczowym. RTD 3562: długość rurki kapilarnej 2 m RTD 3565: długość rurki kapilarnej 5 m RTD 3568: długość rurki kapilarnej 8 m Wszystkie głowice RTD Inova TM i RTD mogą być montowane z dowolnymi korpusami zaworów RTD-N, RTD-G, RTD-K. Nakrętka zapewnia proste, lecz stabilne połą czenie między głowicą a korpusem zaworu. Dane techniczne zaworów RTD-N w połączeniu z głowicami spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U) i normy europejskiej EN 215-1, co jest potwierdzone Certyfikatem Zgodności z Polską Normą nr Z/002/07 wystawionym przez COBRTI Instal. Zamawianie i dane techniczne Głowice termostatyczne RTD Typ Nr katalogowy Model Rurka kapilarna Zakres temp. 2) RTD Inova L3130 Standard, czujnik wbudowany C RTD Inova L3132 Standard, czujnik zdalny 0-2 m 1) 6-26 C RTD L3120 Zabezpieczony przed manipulacją, czujnik wbudowany C RTD L3562 Element zdalnego ustawiania 0-2 m 8-28 C RTD L3565 Element zdalnego ustawiania 0-5 m 8-28 C RTD L3568 Element zdalnego ustawiania 0-8 m 8-28 C 1) Model z czujnikiem zdalnym dostarczany jest z rurką kapilarną, zwiniętą na czujniku. Podczas montażu rozwijany jest tylko niezbędny jej odcinek. 2) Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 C od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 5

6 Głowice termostatyczne serii RTD Wybór rodzaju głowicy Głowica z czujnikiem wbudowanym Głowica z czujnikiem wbudowanym stosowana jest tam, gdzie nie ma utrudnień w poprawnym śledzeniu temperatury w pomieszczeniu: głowica nie jest zasłonięta np. przez zasło nę, głowica nie jest narażona na przeciągi, głowica jest zamontowana w pozycji pozio mej; jeśli montaż jest w pozycji pionowej to ciepło oddawane przez korpus i górną rurę przyłączną (gałązkę) będzie powodowało nieprawidłową pracę termostatu, nie ma utrudnień w dostępie do głowicy w celu dokonania nastawy. Głowica z czujnikiem wyniesionym Głowica z czujnikiem wyniesionym stosowana jest tam, gdzie: głowica jest zasłonięta np. przez zasłonę, głowica jest narażona na przeciągi, głowica jest zamontowana w pozycji piono wej, nie ma utrudnień w dostępie do głowicy w celu dokonania nastawy. Czujnik wyniesiony musi być zamontowany na ścianie, w oddaleniu od zasłon lub pod grzej nikiem przy listwie przypodłogowej, jeśli nie biegną tam rury. Wszystkie czujniki wyniesione połączone są z głowicą za pomocą kapilary. Podczas montażu należy ją wyciągnąć z obudowy czujnika na wymaganą długość (maksymalnie 2 m) a następnie zamocować do ściany za pomocą dołączonych klipsów i zalecanego zszywacza. Element do zdalnego ustawiania tempera tury Element do zdalnego ustawiania temperatury stosowany jest tam, gdzie: zawór jest montowany przy grzejnikach zabudowanych lub z innego powodu niedostępnych, zawór jest montowany w oprawach zespolonych lub kanałach. W elemencie do zdalnego ustawiania tempe ratury czujnik i nastawnik stanowią jedną całość. Nastawnik należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych, swobodnie omywanych przez powietrze w pomieszczeniu, na wysoko ściach między 120 a 160 cm ponad podłogą. Montaż głowicy RTD Inova TM Montaż głowicy należy wykonać płaskim klu czem 32. Do każdej głowicy dołączona jest instrukcja. Zawsze czujnik temperatury należy umiejscawiać tak, aby był mógł być omywany przez powietrze w pomieszczeniu. Podczas montazu głowicy, powinna byc ona w połozeniu maksymalnego otwarcia (pozycja 5) 6 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

7 Głowice termostatyczne serii RTD Budowa i działanie 1. Pierścienie ograniczające 2. Czujnik temperatury 3. Mieszek 4. Pokrętło 5. Sprężyna 6. Wyniesiony czujnik temperatury Maksymalna temperatura pracy głowicy termostatycznej 60 C. Gazowa głowica termostatyczna zawiera sprężysty mieszek wypełniony parą nasyconą, zapewniającą regulację proporcjonalną. Czujnik reaguje na temperaturę otoczenia. Wykalibrowane ciśnienie w mieszku odpowiada temperaturze przejścia międzyfazowego pary nasyconej. Ciśnienie jest równoważone siłą sprężyny. Przy wzroście temperatury otoczenia rośnie również ciśnienie pary w mieszku, powodując przesunięcie grzybka zaworu w kierunku położenia zamknięcia, dopóki między mieszkiem i sprężyną nie powstanie stan równowagi. Przy spadku temperatury otoczenia maleje ciśnienie pary, powodując kurczenie się mieszka i przesunięcie grzybka zaworu w kierunku położenia otwarcia, dopóki ponow nie nie zostanie osiągnięty stan równowagi. Para będzie się zawsze skraplać w najchłod niejszej części czujnika, zwykle najdalszej od korpusu zaworu. Dlatego termostat grzejniko wy poprawnie zamontowany będzie zawsze reagował na zmiany temperatury w pomie szczeniu a nie na samą temperaturę wody. Ustawianie temperatur RTD Inova TM 3130, RTD Inova TM 3132 RTD 3120 * = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem RTD 3562, RTD 3565, RTD 3568 Temperatura w pomieszczeniu przy Xp = 2 C. Wymaganą temperaturę pomieszczenia ustawia się obracając pokrętłem głowicy. Temperatura w pomieszczeniu zależna jest od nastawionej wartości na skali. Mają one jednak wyłącznie charakter orientacyjny, gdyż na uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu będą często wpływały warunki zainstalowania termostatu. Skale temperatur są ustalone zgodnie z nor mami europejskimi dla Xp = 2 C. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całko wicie przy temperaturze czujnika wyższej o 2 C od temperatury podanej na skali. Blokowanie i ograniczanie ustawionej temperatury w głowicach RTD Inova TM 3130 i 3132 odbywa się przy pomocy pierścieni ograniczających, zakrytych przez przednią skalę. Postępowanie jest opisanie w załączonej instrukcji. Blokowanie i ograniczanie w mode lu RTD 3120, zabezpieczonego przed mani pulacją również jest opisane w załączonej instrukcji. Blokowanie i ograniczanie zakresu nastaw w elemencie zdalnego ustawiania temperatury RTD 3560 odbywa się przy pomocy ogranicz ników, ukrytych pod pokrętłem. Opisane jest to w załączonej instrukcji. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 7

8 Głowice termostatyczne serii RTD Ograniczanie i blokowanie Obszar regulacji głowicy RTD Inova TM może być ograniczany lub blokowany na jed nej nasta wie. Aby to wykonać należy ustawić głowicę na pozycji 3, następnie śrubokrętem zdjąć ostrożnie przednią pokrywę głowicy, pokrywę z logo a następnie obrócić ograniczniki - jeden lub dwa, zależnie od potrzeb: Ograniczenie temperatury maksymalnej - obrócić ogranicznik Max. Ograniczenie temperatury minimalnej - obrócić ogranicznik Min. Blokowanie - obrócić obydwa ograniczniki do momentu zablokowania obrotu głowicy. Następnie należy zamknąć głowicę zakładając zdjęte wcześniej pokrywy VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

9 Głowice termostatyczne typu RTD-R Inova oraz RA 2920 EN Zastosowanie RTD-R Inova TM oraz RA 2920 są regulatorami proporcjonalnymi bezpośredniego działania o wąskim zakresie proporcjonalności Xp opartym na gazowym czujniku temperatury. RTD-R Inova 3140 Głowice mogą być bezpośrednio montowane do grzejników z wkładkami zaworowymi Danfoss typu RA-N. Producentami takich grzejników są m.in. firmy: Brugman, Buderus, De Longhi, VNH. - RTD-R Inova TM 3140: wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. RA RA 2920: model instytucjonalny (głowica wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacją przez osoby niepowołane, wbudowany czujnik tempertury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradzieżą realizowane przez śrubę imbus. Zamawianie i dane techniczne Typ Nr katalogowy Model Zakres temperatur 1) RTD-R Inova L3140 Wbudowany czujnik temperatury 6-26 C RA G2920 Model instytucionalny (wzmocniony) 6-26 C 1) Temperatura podana jest dla Xp = 2 K, co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 C od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Montaż Montaż głowicy termostatycznej RTD-R Inova TM polega na wciśnięciu jej na wkładkę i zakręceniu klu czem imbusowym wkrętu zabezpieczającego. Klucz 2 mm oraz instrukcja montażu dołączo ne są do każdej głowicy. Montaż głowicy RA 2920 polega na wciśnięciu jej na wkładkę zaworową i zakręceniu kluczem imbu- sowym (patrz dział akcesoria dodatkowe) wkrętu zabezpieczającego. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 9

10 Głowice termostatyczne typu RTD-R Inova oraz RA 2920 Ustawianie temperatury RTD-R Inova 3140 l C RA 2920 l , C * = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem. Skala temperatury w pomieszczeniu dla Xp = 2 K. Skala temperatur jest ustalona zgodnie z normami europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy tem- peraturze czujnika wyższej o 2 K od temperatury podanej na skali. Wymiary [mm] RTD-R Inova 3140 RA 2920 Ograniczanie i blokowanie RA ) Ograniczenie górnego zakresu nastawy Przykład: Wymagana max. wartość nastawy = 4 Obracamy głowicę na nastawę niższą od 4. Wyjmujemy sworzeń za pomocą śrubokręta z końcówką gwintowaną i umieszczamy go w miejsce oznaczone cyfrą 4 w tylnej części szarej pokrywy. 1) 2) Ograniczenie dolnego zakresu nastawy Przykład: Wymagana min. wartość nastawy = 2 Obracamy głowicę na nastawę wyższą od 2. Wyjmujemy sworzeń za pomocą śrubokręta z końcówką gwintowaną i umieszczamy go w miejsce oznaczone cyfrą 2 w tylnej części szarej pokrywy. 2) 3) Zablokowanie nastawy Przykład: Wymagana zablokowana nastawa = 3 Ustawiamy termostat na nastawę poniżej 3. Umieszczamy jeden sworzeń naprzeciwko cyfry 3 w tylnej części szarej pokrywy. Obracamy głowicę na nastawę 3. Umieszczamy drugi sworzeń naprzeciwko 2 w tylnej części głowicy. 3) 10 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

11 Głowice termostatyczne typu RTS Everis TM EN HD Zastosowanie RTS Everis TM 4230 RTS Everis TM 4232 Termostaty grzejnikowe Danfoss obejmują sze ro ki asortyment głowic i zaworów termo statycz nych dla wszystkich typów wodnych instalacji central nego ogrzewania. Termostaty grzejnikowe Danfoss są regulato rami proporcjonalnymi o wąskim zakresie pro porcjonalności Xp. Głowice termostatyczne serii RTS Everis TM współpracują ze wszystkimi typami i figurami zaworów termo statycznych RTD: RTD-N z ustawieniem wstępnym, RTD-G - zawory o wysokiej przepustowości, RTD-K - zestawy przyłączeniowe do grzejni ków. Seria głowic termostatycznych RTS obejmuje: RTS 4230: głowica z czujnikiem wbudowa nym, zakres nastawy temperatur 8 28 C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. RTS 4232: głowica z czujnikiem zdalnym, za kres nastawy temperatur 8-28 C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. Głowice RTS Everis TM 4260 są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W obudowie czujnika zdalnego znajduje się zwi nięta spiralnie, bardzo cienka rurka kapilar na o długości 2 m. Podczas montażu głowicy rurka kapilarna wyciągana jest z obudowy czujnika do pożądanej długości. Głowice termostatyczne RTS mocowane są na korpusach zaworów RTD przy pomocy gwintowanej nakrętki. Na nakrętkę możemy założyć specjalne pierścienie zabezpieczające przed kradzieżą uniemożliwiające osobom nieupoważnionym zdemontowanie głowicy (Patrz Wyposażenie dodatkowe ). Dodatkowym zabezpieczeniem przed manipulacją przez osoby nieupoważnione są plasti kowe pierścienie zabezpieczające, zatrzaski wane na nakrętce łączącej głowicę z zaworem termostatycznym. Każda próba demontażu głowicy i inge rencji w nastawę wstępną zawo ru powoduje zniszczenie pierścienia świad czące o manipu lacji. (Patrz Wyposażenie dodatkowe ). Głowice termostatyczne serii RTS Everis TM z zaworami termostatycznymi serii RTD spełniają wyma gania normy europejskiej EN oraz Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U) Zamawianie i dane techniczne Głowice termostatyczne RTS Everis TM Typ Nr katalogowy Model Rurka kapilarna Zakres temp. 2) RTS Everis TM L4230 Standard, czujnik wbu do wany C RTS Everis TM L4232 Standard, czujnik zdalny 0-2 m 1) 8-28 C RTS Everis TM L4260 Ograniczony zakres temperatury, czujnik wbudowany C 1) Model z czujnikiem zdalnym dostarczany jest z rurką kapilarną całą zwiniętą spiralnie wewnątrz obudowy czujnika. Podczas montażu rozwijany jest tylko niezbędny odcinek rurki kapilarnej. 2) Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 C od temperatury ustawionej na skali zawór jest całkowicie zamknięty. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

12 Głowice termostatyczne typu RTS Everis TM Wybór rodzaju głowicy Głowica z czujnikiem wbudowanym Głowica z czujnikiem wbudowanym stosowana jest tam, gdzie nie ma utrudnień w poprawnym śledzeniu temperatury w pomieszczeniu: głowica nie jest zasłonięta np. przez zasłonę, głowica nie jest narażona na przeciągi, głowica jest zamontowana w pozycji pozio mej; jeśli montaż jest w pozycji pionowej to ciepło oddawane przez korpus i górną rurę przyłączną (gałązkę) będzie powodowało nieprawidłową pracę termostatu. Głowica z czujnikiem wyniesionym Głowica z czujnikiem wyniesionym stosowana jest tam, gdzie: głowica jest zasłonięta np. przez zasłonę, głowica jest narażona na przeciągi, głowica jest zamontowana w pozycji piono wej. Czujnik wyniesiony musi być zamontowany na ścianie, w oddaleniu od zasłon lub pod grzej nikiem przy listwie przypodłogowej, jeśli nie biegną tam rury. Wszystkie czujniki wyniesione połączone są z głowicą za pomocą kapilary. Podczas montażu należy ją wyciągnąć z obudowy czujnika na wymaganą długość (maksymalnie 2 m) a następnie zamocować do ściany za pomocą dołączonych klipsów i zalecanego zszywacza. Budowa i zasada działania termostatu grzejnikowego Nakrętka przyłączeniowa 2. Gniazdo 3. Sprężyna pomocnicza 4. Sprężyna odciążająca 5. Obudowa mieszka 6. Mieszek 7. Ciecz termostatyczna 8. Pokrętło regulacyjne 9. Trzpień głowicy 10. Obudowa czujnika 11. Rurka kapilarna 12. Czujnik Głowica termostatyczna RTS Everis TM zawiera czujnik wypełniony cieczą termostatyczną. Przy wzro ście temperatury w pomieszczeniu ciecz w czujniku zwiększa swoją objętość, powodując ruch sprężystego mieszka. Ruch mieszka przekazywany jest poprzez specjalny trzpień na grzybek zaworu termostatycznego, który odpowiednio zmniejsza przepływ gorącej wody przez grzejnik. Przy spadku temperatury zachodzi proces odwrotny i w efekcie nastę puje większy przepływ gorącej wody przez grzejnik, dzięki czemu grzejnik oddaje więcej ciepła i temperatura w pomieszczeniu wzra sta. Samoczynna regulacja przepływu wody przez grzejnik w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu powoduje, że stosowanie termostatów grzejnikowych Danfoss zapewnia oszczędności w ogrzewa niu, komfort cieplny oraz łatwą, bezobsługową eksploatację. 12 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

13 Głowice termostatyczne typu RTS Everis TM Ustawianie temperatury * = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem Temperatura w pomieszczeniu przy Xp = 2 C. Pożądaną temperaturę pomieszczenia usta wia się obracając pokrętłem regulacyjnym. Skale temperatur ilustrują zależność między wartościa mi na skali, a temperaturą pomie szczenia. Poda ne wartości temperatur mają wyłącznie charakter orientacyjny, gdyż na uzyskaną temperaturę po mieszczenia wpły wają warunki zainstalowania zaworu. Zaleca się, po upływie godziny od momentu doko- nania nastawy, sprawdzenie temperatury na termometrze pokojowym i jeżeli zachodzi potrzeba, skorygowanie położenia pokrętła. Skale temperatur ustalone są zgodnie z nor mami europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej o 2 C od tem pera tury podanej na dolnej skali. Montaż głowicy termostatycznej serii RTS Do montażu głowicy należy używać płaski klucz nr 32. W załączeniu są instrukcje montażu. Czujnik temperatury powinien być zawsze umieszczony tam, gdzie możliwe jest jego swobodne omywanie przez powietrze w pomieszczeniu. Wymiary [mm] ,6 55,4 55,4 82, ,4-87 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

14 Głowice termostatyczne typu RTS Everis TM Ograniczanie i blokowanie 1) Ograniczenie górnego zakresu nastawy Przykład: Maksymalna nastawa ma wynieść 3. - Ustawiamy głowicę na nastawę 5. - Małym śrubokrętem wciskamy ogranicznik znajdujący się po prawej stronie wskaźnika nastawy. - Obracamy głowicę na nastawę 3 i zwalniamy ogranicznik. 2) Ograniczenie dolnego zakresu nastawy Przykład: Minimalna nastawa ma wynieść Ustawiamy głowicę na nastawę *. 2. Małym śrubokrętem wciskamy ogranicznik znajdujący się po lewej stronie wskaźnika nastawy. 3. Obracamy głowicę na nastawę 2 i zwalniamy ogranicznik VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

15 Głowice termostatyczne typu RTS-K Everis TM Zastosowanie RTS-K Everis TM posiada bezpiecznik mrozu. Głowice termostatyczne RTS-K Everis TM 4250 i 4270 mogą być bezpośrednio montowane do grzejników z wkładkami zaworowymi Heimeier lub MNG. Producentami takich grzejników są m. in. firmy: Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Stelrad. RTS-K Everis TM 4250 RTS-K Everis TM jest samoczynnym regulatorem pro por cjonalnym o wąskim zakresie proporcjonalności Xp. Głowice termostatyczne RTS-K Everis TM z czujnikiem cieczowym posiadają zakres nastaw temperatury 8-28 C lub ograniczoną C. Głowice RTS-K Everis TM 4270 są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zamawianie i dane techniczne Typ Nr katalogowy Model Zakres temperatury 1) RTS-K Everis TM L4250 Standard, czujnik wbu do wany 8-28 C RTS-K Everis TM L4270 Czujnik wbudowany, ograniczony zakres temperatury C 1 ) Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy tem pe ra turze wyższej o 2 C od tem pe ra tury ustawionej na skali zawór jest całkowicie zamknięty. Montaż Głowica posiada nakrętkę z gwintem M 30 x 1,5. Podczas montażu głowica powinna być ustawiona w pozycji 5 i nakrętka dokręcana płaskim kluczem 32. Ustawianie temperatury * = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem Skale temperatur ustalone są zgodnie z normami europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej o 2 C od temperatury podanej na dolnej skali. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

16 Głowice termostatyczne typu RTS-K Everis TM Wymiary [mm] 55,4 89,9-94,5 16 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

17 Głowice termostatyczne typu RTS-R Everis TM EN HD Zastosowanie RTS-R Everis TM posiada bezpiecznik mrozu oraz możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. RTS-R Everis TM 4240 RTS-R Everis TM jest samoczynnym regulatorem pro por cjonalnym o wąskim zakresie proporcjonalności Xp. Głowica termostatyczna RTS-R Everis TM z czujnikiem cieczowym posiada zakres nastawy temperatur 8-28 C. Głowice termostatyczne RTS-R Everis TM 4240 mogą być bezpośrednio montowane do grzejników z wkładkami zaworowymi Danfoss RA-N. Producentami takich grzejników są m.in. firmy: Baufa, Brötje, Brugman (Piano, VK), Buderus, CICH (Europanel), De Longhi (Linea, Platella), Jaga (Linea Plus), Northor, Ocean, Potterton - Myson, Schäfer, Termoteknik, Vogel & Noot (Cosmo - Nova). Głowice termostatyczne serii RTS-R Everis TM z zaworami ter mostatycznymi serii RA- NCX oraz wkładkami zaworowymi RA-N spełniają wyma gania normy europejskiej EN oraz Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U) Zamawianie i dane tech niczne Typ Nr katalogowy Model Zakres temp. 1) RTS-R Everis TM L4240 Standard, czujnik wbudowany 8-28 C RTS-R Everis TM L4280 Czujnik wbudowany, ograniczony zakres temperatury C 1) Temperatura podana jest dla Xp = 2 K, co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 C od temperatury ustawionej na skali zawór jest całkowicie zamknięty. Montaż Przed montażem należy poluzować nakrętkę mocującą i ustawić pokrętło w położeniu 5. Następ nie nałożyć głowicę na zawór i dokręcić ręcznie (5 Nm) do momentu stabilnego połączenia głowicy z zaworem. 5 Nm Wymiary [mm] 55,4 91,4-96 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

18 Głowice termostatyczne typu RTS-R Everis TM Ustawianie temperatury * = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem Wymaganą temperaturę pomieszczenia usta wia się obracając pokrętłem regulacyjnym. Skale temperatur ilustrują zależność między warto ściami na skali, a temperaturą pomie szczenia. Podane wartości temperatur mają wyłącznie charakter orientacyjny, gdyż na uzyskaną temperaturę po mieszczenia wpływają warunki zainstalowania zaworu. Zaleca się, po upływie godziny od momentu dokonania nastawy, sprawdzenie temperatury na termometrze pokojowym i jeżeli zachodzi potrzeba, skorygowanie położenia pokrętła. Skale temperatur ustalone są zgodnie z nor mami europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całko wicie przy temperaturze czujnika wyższej o 2 C od temperatury podanej na dolnej skali. 18 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

19 Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne RTD-PLUS, RA-PLUS i RA-K PLUS Zastosowanie RTD-PLUS, RA-PLUS i RA-K PLUS są pro gramow alnymi grzejnikowymi głowicami ter mostaty c z nymi umożliwiającymi użytkownikowi obniżenie tem per atury pomieszczenia o około trzy stopnie Celsjusza podczas wybranych okresów w ciągu 24 godzin doby, a więc umożliwiającą zm nie jszenie poboru ciepła bez pogorszenia warunków komfortu. Głowica posiada dwa programy czasowe - jeden może być stosowany w dni robocze, a drugi w dni wolne od pracy. Każdy z nich ma trzy pro gramow alne okresy ogrzewania w ciągu doby. Po wyłączeniu przyciskiem (pozycja OFF) lub odłączeniu modułu elektronicznego, głowica będzie działała jako zwykły regulator pro porc jon alny o wąskim zakresie proporcjonalności. Głowica ma wbudowany bezpiecznik mrozu. Moduł elektroniczny głowic jest łatwo odejmowalny dla ułatwienia dostępu do przycisków funkcyjnych i wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD oraz umożliwienia sprawdzenia i ustawienia programów i okresów ogrzewania. Baterie posiadają cz te ro letnią trwałość użytkową. Zamawianie i dane techniczne Programowalne głowice termostatyczne Typ Montaż na zaworze Zakres temp. 1) Nr katalogowy RTD-PLUS Danfoss RTD-N 013L3190 RA-PLUS Danfoss RA-N 8-28 C 013G2750 RA-K PLUS Z połączeniem M30x1,5 013G2730 1) Dla Xp = 2 K (Temperatura przy której zawór jest zamknięty). Wyposażenie dodatkowe Nazwa wyrobu Zabezpieczenie głowicy RA-PLUS przed kradzieżą, 20 szt. Przyrząd do usunięcia zabezpieczenia przed kradzieżą Nr katalog. 013G G1231 Dane techniczne modułu elektroniczne go Programy 2, każdy z 3 okresami ogrzewania na dobę Nastawa fabryczna P1: ogrzewanie 6-8 i 16-22; P2: ogrzewanie 7-22 Napięcie baterii 3 V Baterie 1) 2 x MN 1500/LR6/AA Trwałość użytkowania baterii ok. 4 lata. Sygnał akustyczny na 14 dni przed wyczerpaniem się baterii Temperatura otoczenia 0 do 45 C Temperatura transportu -20 do 60 C Klasa ochrony IP40 Ciężar, głowica i moduł 325 g Aprobaty EMC, 1) Zaleca się stosowanie zwykłych baterii ponieważ baterie ładowalne mogą nie osiągać wymaganego napięcia 1,5 V. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

20 Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne Nastawianie temperatur * = ochrona przed zamarzaniem C « C Wymaganą temperaturę pomieszczenia nastawia się obracając pokrętłem głowicy. Temperatury pomieszczenia i odpowiadające im na sta wy na skali pokazano powyżej. Mają one jednak tylko charakter ori en ta cyjny, bowiem na uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu będą często wpływały np. warunki zainstalowania termostatu. Skale temperatur są ustalone zgodnie z normami europejskimi dla X p = 0 i X p = 2 K. X p = 0 od powia da temperaturze po miesz c ze nia przy której zawór jest zamknięty a X p = 2 K pokazuje tem pe ra turę po mieszc ze nia przy zakresie pro porc jo nal noś ci 2 K. Rzeczywiście uzyskiwana temperatura w po mieszc ze niu i temperatura obniżona zależą m.in. od instalacji grzewczej, rodzaju po miesz c ze nia i ok re su obniżenia temperatury. Moduł elektroniczny RA- PLUS może zredukować nastawioną tem pe ra turę o ok. 3 C. Budowa 1. Ciecz termostatyczna 2. Mieszek 3. Sprężyna odciążająca 4. Strzałka odniesienia 5. Trzpień głowicy 6. Gniazdo 7. Pokrętło nastawcze 8. Ogranicznik 9. Kółko z zębatką 10. Moduł elektroniczny 11. Silnik Montaż RTD-PLUS RA-K PLUS RA PLUS Głowice RTD-PLUS i RA-K posiadają połączenie gwintowane i są montowane za pomocą klucza. RA-PLUS dzięki połączeniu zatrzaskowemu, jest łatwy w montażu i nie wymaga zastosowania narzędzi po zdjęciu osłony zaworu. Głowica jest mocowana do zaworu poprzez niew ielki nacisk. Kiedy głowica jest zamocowana, nas tępuje aktywacja mechanizmu za trza skowego i prawidłowe zamontowanie głowicy. Mechanizm zatrzaskowy został napięty fabrycznie i jest gotowy do montażu. Jeżeli został przeprow ad zony montaż i demontaż, mecha nizm musi być napięty ręcznie poprzez obrót pierścienia napinającego. 20 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

21 Programowalne grzejnikowe głowice ter mostaty c zne Uruchomienie Przycisk Komfort Aè B ç Nastawy fabryczne: P1: Ogrzewanie i P2: Ogrzewanie Baterie modułu elektronicznego posiadają fabryczne zabezpieczenie taśmą izolacyjną. Po jej usunięciu następuje aktywacja pro gramu z nastawami fabrycznymi i zegar pokazuje Nastawy fabryczne dla programu 1 (P1) to okresy ogrzewania i a dla programu 2 (P2) to okres ogrzewania Po ustawieniu przycisku ON/OFF na ON (zał.) nas tępuje uruchomienie programu przypisanego dla danego dnia tygodnia. Aktualny stan pokazuje wyświ et lacz. Każde naciśnięcie przycisku Komfort powoduje zmi anę trybu pracy, np. z okresu ogrzewania na okres obniżenia temperatury i odwrot nie. Wymuszenie takie oddziaływuje do następnej zmiany trybu pracy. Ustawianie zegara i programowanie: patrz in struk cje użytkowania. Ograniczenie nastawy maks. i min. Maks. nastawa w pozycji 3 Min. nastawa w pozycji 3 Za pomocą wbudowanych ograniczników możliwe jest ograniczenie nastaw temperatur. Przykład: Ograniczenie górnego zakresu nastawy Maksymalna nastawa ma wynieść Ustawić głowicę na nastawę Małym śrubokrętem wcisnąć ogranicznik znajdujący się po prawej stronie wskaźnika nastawy. 3. Obrócić głowicę na nastawę 3 i zwolnić ogranicznik. Ograniczenie dolnego zakresu nastawy Minimalna nastawa ma wynieść Ustawić głowicę na nastawę *. 2. Małym śrubokrętem wcisnąć ogranicznik znajdujący się po lewej stronie wskaźnika nastawy. 3. Obrócić głowicę na nastawę 2 i zwolnić ogranicznik. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

22 Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne Zabezpieczenie antykradzieżowe Głowicę RA-PLUS z połączeniem zatrzaskowym można zabezpieczyć przed niepożądanym demontażem. Zabezpieczenie antykradzieżowe jest umieszczone w pierścieniu mocującym zamiast osłony. Zabezpieczenie to jest aktywowane podczas montażu głowicy. Usunięcie zabezpieczenia jest możliwe tylko przy zastosowaniu specjalnych narzędzi Danfoss. Zabezpieczenie przed kradzieżą (013G5245) Przyrząd do usunięcia zabezpieczenia przed kradzieżą (013G1231) Wymiary [mm] RTD-PLUS, RA-K PLUS RA-PLUS 22 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

23 Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną EN HD Zastosowanie RTD-N Zawór kątowy RTD-N Zawór prosty RTD-N Zawór UK Korpusy zaworów RTD-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi kołpakami ochronnymi usuwany mi przed montażem głowicy. Powierzchnia zaworów jest niklowana. Zawór RTD-N jest wyposażony w nastawę wstępną o następujących zakresach: przyłącze Rp 3/8 : k V = 0,04-0,50 m 3 /h przyłącze Rp 1/2 : k V = 0,04-0,60 m 3 /h Przyłącze Rp 3/4-1 : k V = 0,10-0,83 m 3 /h Wszystkie głowice serii RTD Inova, RTD i RTS Everis TM mogą być stosowane z zaworami RTD N. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą nakrętki głowicy. Wymiary zaworów spełniają wymagania Pol skiej Normy PN-90/M i normy europej skiej HD szereg F z wyjątkiem wersji UK, będących z szeregu D. Zawory o średnicy DN 1 nie są objęte europejskim programem certyfikacji. Poza długością standardową zawór RTD-N dostęp ny jest z dłuższymi złączkami, stosowanymi głównie przy wymianie istniejących zaworów ręcznych. Dane techniczne zaworów RTD-N w połącze niu z głowicami spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U), co jest potwierdzone Certyfikatem Zgodności z Polską Normą nr Z/002/07 wysta wionym przez COBRTI In stal. Jakość wody obiegowej w systemie grzew czym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C Przy niższej jakości wody należy się liczyć ze skróconą trwałością zaworu. Zastosowanie DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

24 Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną Nastawa wstępna Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawia na jest bez narzędzi w poniższy sposób: - zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę) - podnieść pierścień nastawczy - obrócić pierścień nastawczy do momentu aż wartość nastawy znajdzie się naprzeciwko znaku odniesienia nad wylotem zaworu. - zwolnić pierścień nastawczy Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy ustawie niu N zawór jest całkowicie otwarty. Po zamontowaniu głowicy pierścień nastawy wstępnej staje się niewidoczny, co utrudnia do niej dostęp przez osoby niepowołane. Budowa 1. Pierścienie ograniczające 2. Głowica termostatyczna 3. Mieszek 4. Pokrętło 5. Sprężyna 6. Trzpień 7. O-ring 8. Wrzeciono 9. Przesłona nastawy wstępnej 10. Grzybek 11. Korpus zaworu 12. Dysza 13. Czujnik wyniesiony Materiały stykające się z wodą Korpus zaworu i inne części metalowe mosiądz, Mo 58 Trzpień mosiądz odporny na korozję Przesłona nastawy wstępnej PPS O-ring EPDM Grzybek zaworu NBR Trzpień w uszczelce dławicy stal chromowa Dysza PP 24 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

25 Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną Zamawianie i dane techniczne Zawory RTD-N w wykonaniu standardowym, (z nyplami standardowymi) Typ RTD-N 10 3) 013L3703 3) 4) RTD-N 15 RTD-N 20 RTD-N 25 Numer katalogowy 013L L L L L L L3706 Wersja kątowy prosty UK kątowy prosty UK kątowy prosty Przyłącze: ISO 7-1 Wlot R p Wylot R Nastawa wstępna Max. ciśnienie Ciśnienie próbne Max. temp. wody 1) różnicowe 2) Wartość - k v k vs robocze N N bar bar bar C 3/8 3/8 0,04 0,08 0,12 0,18 0,23 0,30 0,34 0,50 0,65 1/2 1/2 0,04 0,08 0,12 0,20 0,27 0,36 0,45 0,60 0,90 3/4 3/4 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1,40 013L3755 UK 3/4 3/4 0,16 0,20 0,25 0,34 0,42 0,52 0,61 0,67 1,00 013L L3708 kątowy prosty 1 1 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1, , Zawory RTD-N w wykonaniu z długi nyplami Typ RTD-N 10 3) 3) 4) 013L3713 RTD-N 15 RTD-N 20 Numer katalogowy 013L L L L L3716 Wersja kątowy prosty kątowy prosty kątowy prosty Przyłącze: ISO 7-1 Wlot R p Wylot R Nastawa wstępna Max. ciśnienie Ciśnienie próbne Max. temp. wody 1) różnicowe 2) Wartość - k v k vs robocze N N bar bar bar C 3/8 3/8 0,04 0,08 0,12 0,18 0,23 0,30 0,34 0,50 0,65 1/2 1/2 0,04 0,08 0,12 0,20 0,27 0,36 0,45 0,60 0,90 3/4 3/4 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1, , ) Wartość k v określa przepływ wody (Q) w m 3 /h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia ( p) na zaworze równym 1 bar (k v = Q / p). Przy ustawieniu N wartośc k v jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od tempera tury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość k vs oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P rozszerza się o współczynnik 1,1. 2) Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV. 3) Dostępne złączki zaciskowe do rur z miedzi, patrz Wyposażenie dodatkowe. 4) Dostępne złączki zaciskowe do rur z tworzywa sztucznego, patrz Wyposażenie dodatkowe. 5) Przy wymianie za ręczne zawory grzejnikowe należy sprawdzić i porównać długości zabudowy. Wymiarowanie Przykład: Zapotrzebowanie ciepła: Φ = 1500 kcal/h ~ 1,74 kw Schłodzenie: t = 20 C Spadek ciśnienia: p = 0,10 bara = 10 kpa Obliczony strumień wody: Q = 1500/20 = 75 l/h Nastawę wstępną odszukać można na wykre sach charakterystyk na następnych stronach: RTD-N 10: nastawa 5 RTD-N 15: nastawa 5 RTD-N 20/25: nastawa 4 Jeżeli wartość nastawy znajduje się pomiędzy dwoma ustawieniami, to należy wybrać wartość większą. Nastawę wstępna można alternatywnie zna leźć bezpośrednio w tabeli Zamawianie i dane techniczne. Nastawa wstępna obliczana jest w programach komputerowych wspomagających obliczanie instalacji centralnego ogrzewania, np. Termodanfoss. Q 0,075 k v = = = 0,23 m 3 /h p 0,1 Warunki pomiaru dla krzywych hałasu Komora testowa: ISO 3743 (wymiary 5,3 x 4,9 x 2,6 m) Czas pogłosu: 1 sekunda Podstawowy poziom głośności: L p db(a) Grzejnik: DIN 4722, typ 500/160 Położenie mikrofonu: 1,2 m od zaworu Poziom hałasu: podany jako poziom ciśnienia dźwięku L p db(a) DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

26 Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną Wykresy wydajności [m H 2 O] [m H 2 O] Wydajność dla wartości Xp od 0,5 do 2 K 26 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

27 Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną Wykresy wydajności [m H 2 O] [m H 2 O] Wydajność dla wartości Xp od 0,5 do 2 K DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

28 Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną Wymiary [mm] RTD Inova TM lub RTD z zaworem RTD-N w wersji standardowej. Rozmiary zgodne z normami CEN HD Łącze Wymiary Typ Nr katalogowy D D 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 S 1 S 2 RTD-N L3701/02 R p 3/8 R 3/ RTD-N 10 UK 013L3751 R p 3/8 R 3/ RTD-N L3703/04 R p 1/2 R 1/ RTD-N 15 UK 013L3753 R p 1/2 R 1/ RTD-N L3705/06 R p 3/4 R 3/ RTD-N 20 UK 013L3755 R p 3/4 R 3/ RTD-N L3707/08 R p 1 R RTD Inova TM lub RTD z zaworem RTD-N w wersji z wydłużonym nyplem Typ Nr katalogowy Łącze Wymiary D D 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 S 1 S 2 RTD-N L3711/12 R p 3/8 R 3/ RTD-N L3713/14 R p 1/2 R 1/ RTD-N L3715/16 R p 3/4 R 3/ VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

29 Zawory typu RA-N trójosiowe z nastawą wstępną EN HD Zastosowanie Trójosiowy - prawy Termostatyczne zawory RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Powierzchnia zaworów jest niklowana. Trójosiowa wersja zaworu może być stosowana do drabinkowych grzejników łazienkowych. Montowana pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do ściany wewnątrz obrysu grzejnika. Trójosiowy - lewy RA-N wyposażony w nastawę wstępną o zakresach 0,04-0,73m 3 /h, mogą być stosowane następujące rodzaje głowic: RTD-R Inova TM, RTS-R Everis TM. Zawory spełniają wymagania Polskiej Normy PN- EN Zamawianie i dane tech niczne Typ Numer katalogowy 013G0233 Wersja Trójosiowy prawy Przyłącze: ISO 7-1 Nastawa wstępna, wartość - k v m 3 /h 1) Wlot R p Wylot R N N (k vs ) RA-N 15 3) 1/2 1/2 0,04 0,08 0,12 0,20 0,30 0,40 0,51 0,73 0,90 Trójosiowy 013G0234 lewy Dane techniczne: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar; Maksymalne ciśnienie różnicowe 2) 0,6 bar; Ciśnienie próbne 16 bar; Max temp. wody 120 C 1) Wartość k v określa przepływ wody (Q) w m 3 /h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia ( p) na zaworze równym 1 bar (k v = Q / p). Przy ustawieniu N wartośc k v jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od tempera tury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość k vs oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P rozszerza się o współczynnik 1,1. 2) Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV. 3) Dostępne złączki zaciskowe do rur z miedzi i tworzywa sztucznego, patrz Wyposażenie dodatkowe. Nastawa wstępna Zakres nastawy wstępnej Znak odniesienia Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawia na jest bez narzędzi w poniższy sposób: - zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę) - podnieść pierścień nastawczy - obrócić pierścień nastawczy do momentu aż wartość nastawy znajdzie się naprzeciwko znaku odniesienia nad wylotem zaworu. - zwolnić pierścień nastawczy Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy ustawie niu N zawór jest całkowicie otwarty. Po zamontowaniu głowicy pierścień nastawy wstępnej staje się niewidoczny, co utrudnia do niej dostęp przez osoby niepowołane. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

30 Zawory termostatyczne typu RA-N trójosiowe Wymiarowanie Przykład: Zapotrzebowanie ciepła: 0,7 kw Schłodzenie t = 20 C Spadek ciśnienia p = 0,1 bar = 10 kpa Obliczony strumień wody: Q = 0,7/20x1,16 = 0,03 m 3 /h = 0,0083 l/s Spadek ciśnienia na zaworze: Nastawa zaworu: 2 Nastawa wstępna obliczana jest w programach komputerowych wspomagających obliczenie intalacji centralnego ogrzewania, np. Termodanfoss. Można ją również znaleźć na wykresie wydajności lub bezpośrednio w tabeli Zamawianie i dane techniczne. k v = Q p Wykres wydajności RA-N 15 Budowa Materiały stykające się z wodą Korpus zaworu i inne mosiądz, Mo 58 części metalowe Trzpień mosiądz odporny na korozję Przesłona nastawy PPS wstępnej O-ring EPDM Grzybek zaworu NBR Trzpień w uszczelce stal chromowa dławicy Dysza PP 1. Dławiczka 2. O-ring 3. Trzpień 4. Wrzeciono 5. Sprężyna powrotna 6. Przesłona nastawy wstępnej 7. Korpus zaworu 8. Dysza 30 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

31 Zawory termostatyczne typu RA-N trójosiowe Wymiary [mm] RA-N trójosiowy - prawy D d2 Typ L8 L9 L10 S1 S2 ISO 7-1 RA-N 15 R p 1/2 R 1/ DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

32 Zawory termostatyczne typu RA-N trójosiowe 32 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

33 Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający EN Zastosowanie RA-NCX - kątowy RA-NCX - prosty RA-NCX - trójosiowy RLV-CX - kątowy RLV-CX - prosty Termostatyczne zawory RA-NCX stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Powierzchnia zaworów jest chromowana. Trójosiowa wersja zaworu może być stosowana do drabinkowych grzejników łazienkowych. Montowana pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do ściany wewnątrz obrysu grzejnika RA-NCX wyposażony w nastawę wstępną o zakresach 0,04-0,73m 3 /h, mogą być stosowane następujące rodzaje głowic: RAX, RTD-R Inova TM, RTS-R Everis TM i spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN Zawory odcinające typu RLV-CX umożliwiają indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. Zawory RLV-CX dostępne są w wersji prostej i kątowej. Powierzchnia zaworów jest chromowana. Zamawianie i dane techniczne Typ RA-NCX 15 3) Numer katalogowy 013G G G G4240 Wersja Kątowy Prosty Trójosiowy prawy Trójosiowy lewy Przyłącze Nastawa wstępna, wartość - k v m 3 /h 1) Wlot Wylot R p R N N (k vs ) 1/2 1/2 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90 Dane techniczne: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar; Maksymalne ciśnienie różnicowe 2) 0,6 bar; Ciśnienie próbne 16 bar; Max temp. wody 120 C Typ RLV-CX 15 3) Numer katalogowy 003L L0273 Wersja Kątowy Prosty Przyłącze Grzejnik Instalacja k v - przepływ (m 3 /h) dla ilości obrotów R p R 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 k vs 1/2 1/2 0,2 0,4 0,5 0,65 1,0 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 Dane techniczne: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar; Ciśnienie próbne 16 bar; Max temp. wody 120 C 1) Wartość k v określa przepływ wody (Q) w m 3 /h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia ( p) na zaworze równym 1 bar (k v = Q / p). Przy ustawieniu N wartośc k v jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od tempera tury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość k vs oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P rozszerza się o współczynnik 1,1. 2) Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV. 3) Dostępne złączki zaciskowe do rur z miedzi i tworzywa sztucznego, patrz Wyposażenie dodatkowe. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

34 Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX Nastawa wstępna Zakres nastawy wstępnej Znak odniesienia RA-NCX Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawia na jest bez narzędzi w poniższy sposób: - zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę) - podnieść pierścień nastawczy - obrócić pierścień nastawczy do momentu aż wartość nastawy znajdzie się naprzeciwko znaku odniesienia nad wylotem zaworu. - zwolnić pierścień nastawczy Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy ustawie niu N zawór jest całkowicie otwarty. Po zamontowaniu głowicy pierścień nastawy wstępnej staje się niewidoczny, co utrudnia do niej dostęp przez osoby niepowołane. RLV-CX Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawia na jest za pomocą klucza imbusowego w poniższy sposób: - zdjąć kołpak ochronny - wkręcić do oporu prowadnicę - wykręcić prowadnicę o wymaganą ilość obrotów Wymiarowanie Przykład: Zapotrzebowanie ciepła: 0,7 kw Schłodzenie t = 20 C Spadek ciśnienia p = 0,1 bar = 10 kpa Obliczony strumień wody: Q = 0,7/20x1,16 = 0,03 m 3 /h = 30 l/h Spadek ciśnienia na zaworze: Nastawa zaworu: 2,5 Nastawa wstępna obliczana jest w programach komputerowych wspomagających obliczenie instalacji centralnego ogrzewania, np. Termodanfoss. Można ją również znaleźć na wykresie wydajności lub bezpośrednio w tabeli Zamawianie i dane techniczne. k v = Q p 34 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

35 Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX Wykresy wydajności RA-NCX 15 Wydajność dla wartości X p od 0,5 do 2 K RLV-CX 15 [m H 2 O] DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

36 Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX Budowa RA-NCX 1. Dławiczka 2. O-ring 3. Trzpień 4. Wrzeciono 5. Sprężyna powrotna 6. Przesłona nastawy wstępnej 7. Korpus zaworu 8. Dysza Materiały stykające się z wodą Korpus zaworu i inne części metalowe mosiądz, Mo 58 Trzpień mosiądz odporny na korozję Przesłona nastawy wstępnej PPS O-ring EPDM Grzybek zaworu NBR Trzpień w uszczelce dławicy stal chromowa Dysza PP RLV-CX 1. Ochronny kołpak 2. Prowadnica 3. Grzybek 4. Korpus zaworu 5. Nakrętka 6. Nypel Materiały stykające się z wodą Korpus zaworu i inne metalowe części Ms 58 O-ring NBR 36 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

37 Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX Wymiary [mm] Głowica Przyłącze L RAX + zawór 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 S 1 S 2 DN D d 2 RA-NCX 15 R p 1/2 R 1/ RA-NCX 15 R trójosiowe p 1/2 R 1/ Przy zastosowaniu głowicy RTS-R Everis TM wymiar L 7 zwiększa się o 16 mm Przy zastosowaniu głowicy RTD-R Inova TM wymiar L 7 zwiększa się o 3 mm Typ D d 2 H 1 H 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 S 1 S 2 RLV-CX R p 1/2 R 1/ DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

38 Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX 38 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

39 Zawory RTD-G o wysokiej przepustowości EN HD Zastosowanie RTD-G prosty Zawory RTD-G o wysokiej przepustowości stosowane są w instalacjach jednorurowych pompowych lub dwururowych grawitacyjnych. Fabrycznie zawór jest zabezpieczony szarym kołpakiem ochronnym. Zawory są niklowane. Zawory RTD-G są bez nastawy wstępnej i posiadają następującą przepustowość: Przyłącze Rp 1/2 k VS = 2,70 m 3 /h Przyłącze Rp 3/4 k VS = 4,70 m 3 /h Przyłącze Rp 1 k VS = 7,40 m 3 /h RTD-G kątowy Wymiary zaworów spełniają wymagania normy europejskiej HD szereg D. Zawory o średnicy DN 1 nie są objęte europejskim programem certyfikacji. Dane techniczne zaworów RTD-N w połączeniu z głowicami spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN Jakość wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C Przy niższej jakości wody należy się liczyć ze skróconą trwałością zaworu. Do zaworów RTD-G mogą być stosowane głowice RTD-Inova TM i RTS. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą nakrętki głowicy. Połączenie z instalacją Zamawianie i dane techniczne Typ RTD-G 15 RTD-G 20 RTD-G 25 Numer katalogowy 013L L L L L L3748 Wersja kątowy prosty kątowy prosty kątowy prosty Wlot R p Przyłącze: ISO 7-1 Wylot R Wartość - k v 1) (m 3 /h at p = 1 bar) P-band (K) Max. ciśnienie Ciśnienie próbne Max. temp. wody robocze różnicowe k vs bar bar bar C 1/2 1/2 0,40 0,70 1,20 1,45 2,70 3/4 3/4 0,50 0,90 1,45 1,90 4, ,55 1,15 1,90 2,25 7,40 0, , ) Wartość k v określa przepływ wody (Q) w m 3 /h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia ( p) na zaworze równym 1 bar (k v = Q / p). Wielkość k vs oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P rozszerza się o współczynnik 1,1. 2) Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

40 Zawory RTD-G o wysokiej przepustowości Wymiarowanie Przykład: Zapotrzebowanie ciepła: Ø = 2400 kcal/h ~ 2,8 kw Schłodzenie: t = 20 C Obliczony strumień wody: Q = 2400/20 = 120 l/h Spadek ciśnienia: p = 0,004 bara = 400 Pa [m H 2 O] Wielkość korpusu zaworu od szukana z wykresu: RTD-G 20 dla Xp ~ 2K. Alternatywnie korpus można do brać na podstawie tabeli Zama wianie i dane techniczne lub programem Termodanfoss wspomagającym projektowanie instalacji centralnego ogrzewania. Q 0,12 k v = = = 1,90 m 3 /h p 0,004 Wydajność dla Xp = 2K. Uwaga: Jeżeli odszukana wartość znajduje się między dwoma rozmiarami zaworów, należy wybrać zawór większy. Budowa 1. Pierścienie ograniczające 2. Głowica termostatyczna 3. Mieszek 4. Pokrętło 5. Trzpień 6. Dławiczka zaworu 7. Korpus zaworu 8. Uszczelka grzybka 9. Gniazdo 10. Sprężyna 11. O-ring 12. Sprężyna 13. Zespół wrzeciona i grzybka 14. Czujnik wyniesiony Materiały stykające się z wodą Korpus zaworu i inne części metalowe mosiądz, Mo 58 Trzpień mosiądz odporny na korozję O-ring EPDM Grzybek zaworu PPS, 40% szkła Gniazdo PPS, 40% szkła Trzpień w uszczelce dławicy stal chromowa Wymiary [mm] RTD Inova TM lub RTD z zaworem RTD-G Numer Przyłącza ISO 7-1 Wymiary Typ katalogowy D d 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 S 1 S 2 RTD-G L3743/3744 R p1 / 2 R 1 / RTD-G L3745/3746 R p3 / 4 R 3 / RTD-G L3747/3748 R p1 / 1 R 1 / VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

41 Zestawy przyłączeniowe typu RTD-K z nastawa wstępną Zastosowanie Zestawy przyłączeniowe RTD-K stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Zestaw jest łatwy w montażu i umożliwia estetyczne połączenia grzejnika z instalacją, ponieważ przewody są ukryte pod podłogą lub w ścianie. Zawór fabrycznie jest zabezpieczony czerwonym kołpakiem ochronnym, usuwanym przed połączeniem z głowicą termostatyczną. Zestaw jest niklowany. Zestaw przyłączeniowy składa się z kolana połączeniowego, korpusu zaworu z nastawą wstępną, rurki połączeniowej i zaworu rozdzielającego. Przyłącze od podłogi Przyłącze od ściany Wszystkie głowice termostatyczne serii RTD Inova, RTD i RTS Everis mogą być łączo ne z zaworami RTD-K. Nakrętka głowicy umożli wia proste i trwałe połączenie. Jakość wody obiegowej w instalacji powinna spełniać wymagania normy PN-93/C Przy niższej jakości wody należy liczyć się ze skróconą trwałością zestawu. Połączenie z instalacją DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

42 Zestawy przyłączeniowe typu RTD-K Nastawa wstępna Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawia na jest bez narzędzi w poniższy sposób: - zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę) - podnieść pierścień nastawczy - obrócić pierścień nastawczy do momentu aż wartość nastawy znajdzie się naprzeciwko znaku odniesienia nad wylotem zaworu. - zwolnić pierścień nastawczy Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy ustawieniu N zawór jest całkowicie otwarty. Po zamontowaniu głowicy pierścień nastawy wstępnej staje się niewidoczny, co utrudnia do niej dostęp przez osoby niepowołane. Zamawianie i dane techniczne Opis Zawór RTD-K ze złączką zaciskową nakrętką i kolanem Numer katalogowy Przyłącze: ISO 7-1 Wlot R p Nastawa wstępna Wartość - k v 1), m 3 /h k vs m 3 /h Max. ciśnienie różnicowe 2) Ciśnienie próbne Max. temp. wody Wylot robocze R N N bar bar bar C 013L3709 R 1/2 0,03 0,07 0,12 0,17 0,24 0,31 0,39 0,50 0, , ) Wartość k v określa przepływ wody (Q) w m 3 /h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia ( p) na zaworze równym 1 bar (k v = Q / p). Przy ustawieniu N wartośc k v jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od tempera tury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość k vs oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P rozszerza się o współczynnik 1,1. 2) Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV. Opis Nr katalogowy Zawór rozdzielający ¾ 1) - przyłącze od podłogi 013G odcięcie - gwint zewnętrzny Zawór rozdzielający ¾ 1) - przyłącze od ściany 013G odcięcie - gwint zewnętrzny Opis Nr katalog. Rura połączeniowa - długość: 950 mm 013G Ø: 15 mm Rura połączeniowa - długość: 650 mm 013G Ø: 15 mm 1) Bez złączy zaciskowych do połączenia z instalacją, które należy zamawiać oddzielnie, patrz Akcesoria 42 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

43 Zestawy przyłączeniowe typu RTD-K Wykres wydajności [m H 2 O] Montaż zestawu przyłączeniowe RTD-K W trakcie prac budowlanych tj. do momentu montażu głowicy termostatycznej, dopływ ciepła może być regulowany ręcznie przez dokręcenie kołpaka zabezpieczającego. 1) 2) DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

44 Zestawy przyłączeniowe typu RTD-K Budowa 1. Korpus zaworu 2. Rura połączeniowa 3. Zawór rozdzielający Materiały stykające się z wodą Trzpień Przesłona nastawy wstępnej O-ring Grzybek zaworu Trzpień w uszczelce dławicy Rura połączeniowa Korpus zaworu i inne metalowe części mosiądz odporny na korozję PPS EPDM NBR stal chromowa stal ocynkowana mosiądz Mo 58 Wymiary [mm] 44 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

45 Wkładki zaworowe typu RTD-N i RA-N - z nastawą wstępną są przeznaczone do zabudowania w grzejnik Zastosowanie RTD-N 013L7370 RTD-N 013L7270*) *) W zestawie korek do grzejnika Wkładki zaworowe typu RTD-N (013L7370) oraz RA-N (013G7370) przeznaczone do zabudowy w grzejnik. Wkładki mogą być montowane w grzejnikach następujących producentów RA-N 013G7370 Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado (od 2000r), Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha Zastosowanie RTD-N 013L7390 RA-N 013G7390 Wkładki zaworowe typu RTD-N (013L7390) oraz RA-N (013G7390) przeznaczone do zabudowy w grzejnik. Wkładki mogą być montowane w grzejnikach następujących producentów: Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado (do 2000r), Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad. Zastosowanie RA-N 013G7360 RA-N 013G7382 Wkładki zaworowe typu RA-N (013G7360) oraz RA-N (013G7382) przeznaczone do zabudowy w grzejnik. Wkładki mogą być montowane w grzejnikach następujących producentów: 013G VNH (Cosmo Nova) 013G KERMI DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

46 Wkładki zaworowe typu RTD-N i RA-N Wykonanie i wymiary [mm] 013L G7370 Ø12,42x1,78 G ½" Ø18,4x2,7 M 30x1,5 Ø12,42x1,78 Ø18,4x2,7 M 23,5x1,5 18,5 ± 0,1 Ø15,6-0, ,5-0, ,5-0, ,5-0,2 41 ± 0,5 44,2 ± 0,4 013L G7390 Ø8,5x2,5 Ø18,4x2,7 M 30x1,5 Ø8,5x2,5 M 23,5x1,5 Ø18,4x2,7 013G G7382 Ø12,42x1,78 Ø18,4x2,7 M 23,5x1,5 Ø11,11x1,78 Ø18,4x2,7 M 23,5x1,5 18,5 Ø15,6 max.ø18,7 Ø16,7 ± 0,1 Ø27,7 Ø18,5 ± 0,1 Ø9,8 Ø18,5 ± 0,1 Ø9,8 Ø26, , ,5-0, ,5-0, ,5-0,2 35,8 +0,5-0, , ,5-0, ,5-0, ,5-0,2 41 ± 0,5 44,2 ± 0,4 Rodzaj połączenia Nr katalogowy Głowice, które możemy zastosować z daną wkładką RTD-N 013L L7370 RTD InovaTM 3130; RTD InovaTM 3132; RTS EverisTM 4230; 013L7270 *) 4232; 4260; RTD 3120; RTD 3560; RTD PLUS 3190 RA-N 013G G L G7382 RTD-R Inova TM 3140; RTS-R Everis TM 4240; 4280; RA 2920; RA PLUS 2750 *) W zestawie korek do grzejnika 46 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

47 Wkładki zaworowe typu RTD-N i RA-N Materiały Korpus zaworu Ms 58 Gniazdo zaworu PPS Przesłona nastawy wstępnej PPS Pierścień nastawy wstępnej Plastik O-ring NBR / EPDM Wrzeciono zaworu PPS Grzybek zaworu NBR Popychacz zaworu i sprężyna zaworu Stal chromowa Aby zapobiec osadzaniu się osadów wapiennych lub korozji, jakość wody obiegowej w instalacji powinna spełniać wymagania normy PN-93/C Przy niższej jakość wody należy liczyć się ze skróconą trwałością zaworu. Numery katalogowe i dane techniczne Typ Numer katalogowy Gwint przyłączeniowy Ustawienie Maks. Ciśn. różnicowe 2) 1) Wartość - k temp. v k vs Zalecane Maks. Ciśnienie próbne Ciśnienie robocze N N C bar bar bar bar RTD-N 013L L L7270 G 1/2 A 0,12 0,15 0,21 0,27 0,34 0,51 0,63 0,78 1, ,05-0,2 0,6 max Typ Numer katalogowy Gwint przyłączeniowy Ustawienie Maks. Ciśn. różnicowe 2) 1) Wartość - k temp. v k vs Zalecane Maks. Ciśnienie próbne Ciśnienie robocze N N C bar bar bar bar RA-N 013G G G G7390 G 1/2 A 0,14 0,21 0,26 0,32 0,46 0,59 0,73 0,87 1, ,05-0,2 0,6 max ) Wartość k v określa wielkość przepływu wody (Q) w m 3 /h przy spadku ciśnienia ( p) na zaworze równym 1 bar k v = Q / p). Przy nastawie N wartość k jest ustalona zgodnie v normą EN dla X p = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych wartość X p jest zmniejszana do X p = 0,5 K przy nastawie 1. Tabela zawiera średnie pomierzone wartości dla zaworu z grzejnikiem. Współczynnik k vs określa przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka tj. przy całkowicie otwartym zaworze. W przypadku elementu do zdalnego ustawiania temperatury, pasmo proporcjonalności ulega poszerzeniu o czynnik 1,1, a w przypadku RTS o 1,2. 2) Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Dla większości instalacji dwururowych ta wartość jest wystarczająca. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w systemie, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może nastąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć przez zastosowanie automatycznych zaworów regulacji podpionowej ASV. Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Produkt szt./opakow. Nr katalogowy Dławiczka 10 szt. 013G0290 Dławiczka zaworu może być wymieniana pod ciśnieniem tj. przy pracującej instalacji. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

48 Wkładki zaworowe typu RTD-N i RA-N Wydajności bez grzejnika i złączek RTD-N [m H 2 O] Wydajności przy X p = 2 K podane są dla zaworu z głowicą termostatyczną ale bez grzejnika. RA-N [mwg] Wydajności przy X p = 2 K podane są dla zaworu z głowicą termostatyczną ale bez grzejnika. 48 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

49 Wkładki zaworowe typu RTD-N i RA-N Nastawa fabryczna Znak odniesienia Znak odniesienia Nastawa fabryczna Zakres ustawienia wstępnego Wartość nastawy jest ustawiana bez koniecz ności użycia dodatkowego narzędzia. Fabrycznie jest to wartość: N. Aby jej doko nać należy: Zdjąć kapturek ochronny lub zamonto waną głowicę termostatyczną. Odszukać na korpusie zaworu znak odniesienia. Obrócić pierścieniem nastawczym aż wymagana nastawa znajdzie się naprzeciw znaku odniesienia. Położenie znaku odniesienia wynika z monta żu zaworu w grzejniku. Obrót pierścienieniem nastawczym wykona ny jest bez ograniczeń, ale nastawa powinna być wybierana z zakresu 1-7. Wartość N oznacza zawór w pełni otwarty. Nastaw w obszarze zacienionym należy unikać. Nastawę N można stosować, jako położenie płukania, jeśli instalacja wymaga tego ze względu na zanieczyszczenia. Montaż głowicy termostatycznej zabezpiecza nastawę przed niezamierzoną jej zmianą. W przypadku głowic termostatycznych RTD/RTS dostępne są dodatkowe zabezpieczenia przed przypadkową zmianą nastawy lub kradzieżą: patrz rozdział "Wyposażenie dodatkowe" Instrukcja montażu Montaż zaworu przez producenta grzejników Wkładka zaworowa, ze względu na obciążenie w strefie odkształcenia może być w grzejniku monto wana tylko jednorazowo. Zamontuj zawór w grzejniku, używając 12-krawędziowego klucza, KW 22. Dokręć z momentem 30 Nm + 5 Nm. Jeśli jest to wymagane aby jedno ze zgrubień korpusu znalazło się w górnej pozycji, możliwe jest dalsze dokręcenie (tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Tolerancja ustawiania ± 5. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

50 Wkładki zaworowe typu RTD-N i RA-N Instrukcja montażu Demontaż i montaż zaworu Przed demontażem zanotuj wartość nastawy. Zaznacz położenie zaworu względem obudowy grzejnika. Wykręć zawór. Montaż: wkręć zawór, dokręcając do porzedniego położenia. KW 17 1) 2) Wymiana dławiczki Podczas pracy instalacji możliwa jest wymiana dławiczki przy użyciu klucza KW 10. Pierścień nastawczy zablokuj kluczem nasadowym KW 17. Wcisnąć 50 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

51 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z głowicą termostatyczną RAX Zastosowanie Podążając za nowoczesnym wzornictwem grzejników łazienkowych Danfoss wprowadził nową serię termostatów grzejnikowych X-tra TM Collection. Tradycyjne połączenie zaworu ( nakrętka, nypel) zostało zastąpione nowym rozwiązaniem, w którym montaż odbywa się za pomocą śruby imbusowej. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość uszkodzenia powierzchni zaworu podczas montażu. W skład zestawu wchodzi głowica RAX umożliwiająca regulację temperatury w pomieszczeniu. Zestawy X-tra Collection przeznaczone są do grzejników dekoracyjnych i drabinkowych grzejników łazienkowych. Montowane są pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do ściany oraz wewnątrz obrysu grzejnika. Dostępne są zawory chromowane, w kolorze złotym, stali satynowanej oraz białym. Zamawianie - Zestawy Zamawianie - Zawory Typ Opis Chrom Zestaw w skład którego wchodzą: głowica RAX - montowana z prawej strony, zawór termostatyczny i odcinający Zestaw w skład którego wchodzą: głowica RAX - montowana z lewej strony, zawór termostatyczny i odcinający Typ Opis Chrom RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja prawa Biel RAL 9010 Biel RAL 9016 Stal nierdzewna INOX Złoto 013G G G G G G G G G G4002 Biel RAL 9010 Biel RAL 9016 Stal nierdzewna INOX Złoto 013G G G G RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja lewa RLV-X Zawór powrotny, wersja prawa RLV-X Zawór powrotny, wersja lewa 013G G G G G G G G G G G G Zamawianie - Głowice Typ Opis Chrom Biel RAL 9010 Biel RAL 9016 Stal nierdzewna INOX Złoto Głowica termostatyczna RAX 013G G G G DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

52 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z głowicą termostatyczną RAX Dane techniczne Typ RA-URX Wersja Kątowy zawór termostatyczny, wersja lewa Kątowy zawór termostatyczny, wersja prawa Przyłącze Nastawa wstępna. Wartość k v [m 3 /h] 1) k vs Grzejnik Instalacja N N G 1/2 A G 1/ Typ RLV-X Wersja Zawór odcinający, wersja lewa Zawór odcinający, wersja prawa Przyłącze Wartość kv [m3/h] przy danej liczbie obrotów Grzejnik Instalacja k vs G 1/2 A G 1/ ,60 Maks. ciśnienie robocze: 10 bar. Maks. ciśnienie różnicowe: 0,6 bar 2). Ciśnienie próbne 16 bar. Maks. temperatura wody: C. 1) Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m 3 /h, przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym 1 bar (k v = Q/ Δp). Przy ustawieniu N wartość k vs jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla X p = 2K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych X p jest zmniejszane, dla nastawy 1 X p = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, X p ma wartośc od 0,5 do 2K. X p = 2K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Wartość k vs oznacza przepływ przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. 2) Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując zawory podpionowe ASV. Wykres wydajności [mwg] Wykres wydajności przy zastosowaniu głowicy RAX dla wartości Xp od 0,5 do 2K Wymiarowanie Zapotrzebowanie ciepła: 0,65 kw. Schłodzenie: 30 0 C. Obliczony strumień wody: Q = x 1.16 = 0,18 m 3 /h = 0,005 l/s. Nastawę wstępną można alternatywnie znaleźć bezpośrednio w tabeli "Zamawianie" i "Dane techniczne". Spadek ciśnienia na zaworze: p = 0,1 bara = 10 kpa. Nastawa zaworu: "2" 52 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

53 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z głowicą termostatyczną RAX Nastawa wstępna Zawory Danfoss z nastawą wstępną posiadają pierścień nastawczy ze skalą nastaw od 1 do 7 oraz N. Nastawę można łatwo ustawić bez użycia narzędzi w następujący sposób: - Zdjąć kapturek ochronny lub głowicę termostatyczną - Podnieść i obrócić pierścień nastawczy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby żądana wartość nastawy znalazła się naprzeciw znaku na korpusie zaworu od strony grzejnika - Zwolnić pierścień nastawczy Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy nastawie N przesłona jest całkowicie otwarta (funkcja płukania). Budowa Kołpak ochronny 2. Dławica 3. Trzpień 4. Sprężyna powrotna 5. Przesłona nastawy wstępnej 6. Samouszczelniający nypel 7. Śruba imbusowa 8. Korpus zaworu Materiały stykające się z wodą Przesłona nastawy wstępnej PPS Trzpień Mosiądz odporny na korozję O-ring EPDM Grzybek zaworu NBR Trzpień w uszczelce dławicy Stal chromowana Korpus zaworu Ms Samouszczelniający nypel 2. Śruba imbusowa 3. Korpus zaworu 4 Grzybek zamykający 5. Trzpień zamykający 6. Obudowa Zawór posiada samouszczelniający nypel montowany za pomocą śruby imbusowej. Dwa O-ringi, na nyplu i w obudowie zaworu zapewniają właściwe uszczelnienie. Śruba imbusowa posiada, O-ring, który zapewnia uszczelnienie zaworu. W przypadku, gdy złącza grzejnika nie są odpowiednie, aby zastosować uszczelnienie typu O-ring może być zastosowane tradycyjne uszczelnienie. Złączki, części zamienne i akcesoria Złączki zaciskowe Nr katalogowy Złączki zaciskowe Nr katalogowy Stal/miedź 8 mm 013G4108 ALUPEX 12 x 2 mm 013G4172 Stal/miedź 10 mm 013G4110 ALUPEX 14 x 2 mm 013G4174 Stal/miedź 12 mm 013G4112 ALUPEX 16 x 2 mm 013G4176 Stal/miedź 14 mm 013G4114 PEX 12 x 2 mm 013G4142 Stal/miedź 15 mm 013G4115 PEX 14 x 2 mm 013G4144 Stal/miedź 16 mm 013G4116 PEX 15 x 2,5 mm 013G4147 PEX 16 x 2 mm 013G4146 Części zamienne Dławica do zaworu RA-URX Akcesoria Kurek spustowy Nr katalogowy 013G0290 Nr katalogowy 003L0152 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

54 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z głowicą termostatyczną RAX Nastawa temperatury C 0 I II III IIII >I C RAX - Głowica termostatyczna 0 = Całkowite odcięcie zaworu T = Nastawa zabezpieczająca przed zamarzaniem Skale temperatur ustalone są zgodnie z normami europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej o 2 C od temperatury podanej na dolnej skali. Montaż Samouszczelniający nypel należy wkręcić w grzejnik przy użyciu 17 mm klucza. Żółty kołpak zaworu termostatycznego może być używany przez krótki czas do otwierania i zamykania zaworu. Zawór odcinający umożliwia odcinanie i odwadnianie grzejnika. O-ringi są wykonane z EPDM, co oznacza, że nie należy używać mineralnych olejów i smarów. Zamykanie, napełnianie i odwadnianie grzejnika Wymiary [mm] ½" ½" ½" RLV-X zawór odcinający RA-URX zawór termostatyczny montowany na powrocie Ogranicznik temperatury powrotu RTX 54 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

55 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicznikiem temperatury powrotu RTX Zastosowanie Podążając za nowoczesnym wzornictwem grzejników łazienkowych Danfoss wprowadził nową serię termostatów grzejnikowych X-tra TM Collection. Tradycyjne połączenie zaworu ( nakrętka, nypel) zostało zastąpione nowym rozwiązaniem, w którym montaż odbywa się za pomocą śruby imbusowej. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość uszkodzenia powierzchni zaworu podczas montażu. W skład zestawu wchodzi ogranicznik temperatury powrotu RTX umożliwiający regulację temperatury wody w grzejniku (0-50 C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu. X-tra Collection z ogranicznikiem RTX znajduje zastosowanie tam gdzie grzejnik łazienkowy nie jest zasadniczym źródłem ciepła (np.: jest nim ogrzewanie podłogowe) i jest głównie używany jako suszarka do ręczników. Montowane są pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do ściany oraz wewnątrz obrysu grzejnika. Dostępne są zawory chromowane, w kolorze złotym, stali satynowanej oraz białym. Zamawianie - Zestawy Zamawianie - Zawory Typ Opis Chrom Zestaw, w skład którego wchodzą: ogranicznik RTX montowany z prawej strony, zawór termostatyczny i odcinający Zestaw, w skład którego wchodzą: ogranicznik RTX montowany z lewej strony, zawór termostatyczny i odcinający Typ Opis Chrom RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja prawa Biel RAL 9010 Biel RAL 9016 Stal nierdzewna INOX Złoto 013G G G G G G G G G G4031 Biel RAL 9010 Biel RAL 9016 Stal nierdzewna INOX Złoto 013G G G G RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja lewa RLV-X Zawór powrotny, wersja prawa RLV-X Zawór powrotny, wersja lewa 013G G G G G G G G G G G G Zamawianie - Ogranicznik Typ Opis Chrom Biel RAL 9010 Biel RAL 9016 Stal nierdzewna INOX Złoto Ogranicznik temperatury powrotu RTX 013G G G G DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

56 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicz. temp. powrotu RTX Dane techniczne Typ Wersja Przyłącze Zakres proporcjonalności P Wartość k v [m 3 /h] dla nastaw, praca z RTX 1) k vs Grzejnik Instalacja N N RA-URX Kątowy zawór termostatyczny, wersja lewa 2K 0,03 0,07 0,12 0,16 0,19 0,21 0,22 0,23 G 1/2 A G 1/2 Kątowy zawór termostatyczny, wersja prawa 5K 0,03 0,07 0,13 0,18 0,24 0,27 0,29 0,33 0,56 Typ RLV-X Wersja Zawór odcinający, wersja lewa Zawór odcinający, wersja prawa Przyłącze Wartość kv [m3/h] przy danej liczbie obrotów Grzejnik Instalacja k vs G 1/2 A G 1/ ,60 Maks. ciśnienie robocze: 10 bar. Maks. ciśnienie różnicowe: 0,6 bar 2). Ciśnienie próbne 16 bar. Maks. temperatura wody: C. 1) Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h, przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym 1 bar (kv = Q/ Δp). Wartość kvs oznacza przepływ przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze i nastawie N. 2) Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując zawory podpionowe ASV. RTX ze względu na charakter pracy ma bardzo mały wpływ na równoważenie instalacji. Zmiana nastawy z N (ustawienie fabryczne) jest wymagana bardzo rzadko. Budowa RA-URX z adapterem do RTX RLV-X Adapter 2. Trzpień 3. Sprężyna powrotna 4. Przesłona nastawy wstępnej 5. Samouszczelniający nypel 6. Śruba imbusowa 7. Korpus zaworu 1. Samouszczelniający nypel 2. Śruba imbusowa 3. Korpus zaworu 4 Grzybek zamykający 5. Trzpień zamykający 6. Obudowa Materiały stykające się z wodą Przesłona nastawy wstępnej PPS Trzpień Mosiądz odporny na korozję O-ring EPDM Grzybek zaworu NBR Trzpień w uszczelce dławicy Stal chromowana Korpus zaworu Ms 58 Zawór posiada samouszczelniający nypel montowany za pomocą śruby imbusowej. Dwa O-ringi, na nyplu i w obudowie zaworu zapewniają właściwe uszczelnienie. Śruba imbusowa posiada, O-ring, który zapewnia uszczelnienie zaworu. W przypadku, gdy złącza grzejnika nie są odpowiednie, aby zastosować uszczelnienie typu O-ring może być zastosowane tradycyjne uszczelnienie. 56 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

57 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicz. temp. powrotu RTX Nastawa temperatury Ogranicznik temperatury powrotu RTX Min C Temperaturę wody powracającej z systemu należy ustawić przez obrót pokrętła głowicy. Powyższa skala obrazuje zakres dostępnych nastaw. Pozycja 0 całkowite odcięcie grzejnika. Montaż Samouszczelniający nypel należy wkręcić w grzejnik przy użyciu 17 mm klucza. Żółty kołpak zaworu termostatycznego może być używany przez krótki czas do otwierania i zamykania zaworu. Zawór odcinający umożliwia odcinanie i odwadnianie grzejnika. O-ringi są wykonane z EPDM, co oznacza, że nie należy używać mineralnych olejów i smarów. Zamykanie, napełnianie i odwadnianie grzejnika Wymiary [mm] ½" ½" ½" RLV-X zawór odcinający RA-URX zawór termostatyczny montowany na powrocie Ogranicznik temperatury powrotu RTX DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

58 X-tra TM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicz. temp. powrotu RTX 58 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

59 Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną RAX do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych Zastosowanie VHX podłączenie od podłogi Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem ½. W skład zestawu wchodzi głowica RAX umożliwiająca regulację temperatury w pomieszczeniu. Zawory VHX regulują przepływ wody wypływającej z grzejnika i posiadają następujące cechy: możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony) VHX podłączenie od ściany wersje z podłączeniem od podłogi lub ściany wbudowana funkcja odcięcia cztery różne kolory umożliwiające dopasowanie do większości grzejników na rynku Zestawy stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż pod grzejnikiem z głowicą równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem. Połączenie z instalacją Zestaw VHX Zestaw VHX-DUO z głowicą RAX regulującą przepływ na powrocie Zestaw VHX-MONO z głowicą RAX regulującą przepływ na powrocie Złączki zaciskowe Do rur miedzianych i stalowych Do rur Alupex Do rur Pex Kolor Nr katalogowy Wersja prosta Nr katalogowy Wersja kątowa Chrom 013G G4279 Stal nierdzewna (Inox) 013G G4280 Biel (RAL 9016) 013G G4281 Biel (RAL 9010) 013G G4367 Chrom 013G G4285 Stal nierdzewna (Inox) 013G G4286 Biel (RAL 9016) 013G G4287 Biel (RAL 9010) 013G G4369 Rozmiar rury Nr katalogowy Niklowane Nr katalogowy Chromowane 8 mm 013G mm 013G G mm 013G G mm 013G G mm 013G G mm 013G G x 2 mm 013G x 2 mm 013G x 2 mm 013G G x 1.1 mm 013G G x 2 mm 013G x 2 mm 013G x 2.5 mm 013G G x 2 mm 013G G4198 Akcesoria Grzałka elektryczna 40cm 150W 1,2m Grzałka elektryczna 47cm 300W 1,2m Grzałka elektryczna 70cm 600W 1,2m Adapter do grzałki elektrycznej (standardowo dostarczany z grzałką) Komplet O-ringów do zaworów VHX MONO I VHX DUO w wersji kątowej Komplet O-ringów do zaworów VHX DUO w wersji prostej Komplet O- ringów do zaworów VHX MONO w wersji prostej Grzałki elektryczne wykonane zgodnie ze standardem UNEL 47168/68-CEE (7) xvll Nr katalogowy 013G G G G G G G4181 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

60 Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną RAX Dane techniczne Typ Połączenia k v - przepływ [m 3 /h] z głowicą RAX dla nastawy wstępnej 1) Grzejnik Instalacja N N(k vs ) VHX-DUO G½A G½ VHX-MONO Maks. ciśnienie próbne: 10 bar, Maks. ciśnienie różnicowe 2) : 0,6 bar, Ciśnienie próbne 16 bar, Maks. temperatura wody: 120 C 1) Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m 3 /h, przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym 1 bar (k v = Q/ Δp). Przy ustawieniu N wartość k v jest ustalona zgodnie z normą EN 215, dla X P = 2K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych X P jest zmniejszane, dla nastawy 1 X P = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, X P ma wartość od w zakresie od 0,5 do 2 K. X P = 2K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Wartość k vs oznacza przepływ przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. 2) Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując zawory podpionowe ASV firmy Danfoss. 2) Wykresy wydajności VHX-DUO (nastawa wstępna) VHX-DUO z RAX VHX-MONO (nastawa wstępna) VHX-MONO z RAX 60 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

61 Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną RAX Nastawa temperatury RAX głowica termostatyczna 0 = Całkowite odcięcie zaworu = Nastawa zabezpieczająca przed zamarzaniem C 0 I II III IIII I Nastawa wstępna Zawory Danfoss z nastawą wstępną posiadają pierścień nastawczy ze skalą nastaw od 1 do 7 oraz N. Odpowiednią nastawę można łatwo uzyskać bez użycia narzędzi w następujący sposób: Zdjąć kapturek ochronny lub głowicę termostatyczną. Obrócić pierścień nastawczy na żądaną wartość nastawy. Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy nastawie N przesłona nastawy wstępnej jest całkowicie otwarta (funkcja płukania). Montaż VHX-DUO połączenie od podłogi Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej VHX-MONO połączenie od podłogi Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej VHX-DUO połączenie od ściany Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej VHX-MONO połączenie od ściany Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej. RAX głowica Montowana bezpośrednio na zaworze za pomocą kluczyka imbusowego (kluczyk dostarczany w zestawie). DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

62 Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną RAX Grzałka elektryczna Grzałki elektryczne firmy Danfoss mogą być montowane w grzejniku bezpośrednio przez zawór VHX-DUO w wersji kątowej. Montaż grzałki innego producenta przez zawór jest możliwy po zastosowaniu specjalnego adaptera 013G4166. Jeżeli z grzejnikiem ma być zastosowana grzałka elektryczna oraz inny zawór niż VHX-Duo w wersji kątowej wtedy grzałkę montujemy bezpośrednio w kolektorze grzejnika. Przykłady montażu grzałki elektrycznej Danfoss Standard Standard Wymiary [mm] G½A G½A ,5 46 G½ , , , , G½ 21 VHX-DUO podłączenie od podłogi VHX-DUO podłączenie od ściany G½A Ø 11 x 205 mm Ø 11 x 205 mm G½A 35, , G½ G½ 26 45, VHX-MONO podłączenie od podłogi VHX-MONO podłączenie od ściany 62 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

63 Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych Zastosowanie VHX podłączenie od podłogi Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem ½. W skład zestawu wchodzi ogranicznik temperatury powrotu RTX umożliwiający regulację temperatury wody w grzejniku (0-50 C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu. Zawory VHX regulują przepływ wody wypływającej z grzejnika i posiadają następujące cechy: możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub VHX podłączenie od ściany prawej strony) wersje z podłączeniem od podłogi lub ściany wbudowana funkcja odcięcia cztery różne kolory umożliwiające dopasowanie do większości grzejników na rynku Zestawy stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż pod grzejnikiem z głowicą równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem. Zamawianie Zestaw VHX Zestaw VHX-DUO z ogranicznikiem temperatury powrotu RTX Zestaw VHX-MONO z ogranicznikiem temperatury powrotu RTX Złączki zaciskowe Do rur miedzianych i stalowych Do rur Alupex Do rur Pex Kolor Nr katalogowy Wersja prosta Nr katalogowy Wersja kątowa Chrom 013G G4379 Stal nierdzewna (Inox) 013G G4380 Biel (RAL 9016) 013G G4381 Biel (RAL 9010) 013G G4363 Chrom 013G G4385 Stal nierdzewna (Inox) 013G G4386 Biel (RAL 9016) 013G G4387 Biel (RAL 9010) 013G G4365 Rozmiar rury Nr katalogowy Niklowane Nr katalogowy Chromowane 8 mm 013G mm 013G G mm 013G G mm 013G G mm 013G G mm 013G G x 2 mm 013G x 2 mm 013G x 2 mm 013G G x 1.1 mm 013G G x 2 mm 013G x 2 mm 013G x 2.5 mm 013G G x 2 mm 013G G4198 Akcesoria Grzałka elektryczna 40cm 150W 1,2m Grzałka elektryczna 47cm 300W 1,2m Grzałka elektryczna 70cm 600W 1,2m Adapter do grzałki elektrycznej (standardowo dostarczany z grzałką) Komplet O-ringów do zaworów VHX MONO I VHX DUO w wersji kątowej Komplet O-ringów do zaworów VHX DUO w wersji prostej Komplet O- ringów do zaworów VHX MONO w wersji prostej Grzałki elektryczne wykonane zgodnie ze standardem UNEL 47168/68-CEE (7) xvll Nr katalogowy 013G G G G G G G4181 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

64 Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX Dane techniczne Połączenia Zakres proporcjonal. P N N(k vs k v - przepływ [m 3 /h] z ogranicznikiem RTX dla nastawy wstępnej 1) Typ Grzejnik Instalacja ) 2K VHX-DUO K G½A G½ 2K VHX-MONO K Maks. ciśnienie próbne: 10 bar, Maks. ciśnienie różnicowe 2) : 0,6 bar, Ciśnienie próbne 16 bar, Maks. temperatura wody: 120 C 1) 1) Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m 3 /h, przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym 1 bar (kv = Q/ Δp). Wartość kvs oznacza przepływ przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze i nastawie N. 2) Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując zawory podpionowe ASV. RTX ze względu na charakter pracy ma bardzo mały wpływ na równoważenie instalacji, dlatego zmiana nastawy z N (ustawienie fabryczne) jest wymagana bardzo rzadko. Nastawa temperatury RTX ogranicznik temperatury powrotu Xp = 0 K min max. C 0 I I Xp = 5 K min max. C W pozycji 0 zawór jest całkowicie zamknięty, zabezpieczenie przed zamarzaniem jest wyłączone Nastawa wstępna Zawory Danfoss z nastawą wstępną posiadają pierścień nastawczy ze skalą nastaw od 1 do 7 oraz N. Odpowiednią nastawę można łatwo uzyskać bez użycia narzędzi w następujący sposób: Zdjąć kapturek ochronny lub głowicę termostatyczną. Obrócić pierścień nastawczy na żądaną wartość nastawy. Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy nastawie N przesłona nastawy wstępnej jest całkowicie otwarta (funkcja płukania). 64 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

65 Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX Montaż VHX-DUO połączenie od podłogi Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej VHX-MONO połączenie od podłogi Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej VHX-DUO połączenie od ściany Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej VHX-MONO połączenie od ściany Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony). Króciec powrotny z grzejnika zawsze po stronie głowicy termostatycznej. Ogranicznik RTX Zastępujemy dławicę zaworu specjalną dławicą RTX. Ogranicznik montujemy za pomocą kluczyka imbusowego (kluczyk dostarczany w zestawie). DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

66 Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX Grzałka elektryczna Grzałki elektryczne firmy Danfoss mogą być montowane w grzejniku bezpośrednio przez zawór VHX-DUO w wersji kątowej. Montaż grzałki innego producenta przez zawór jest możliwy po zastosowaniu specjalnego adaptera 013G4166. Jeżeli z grzejnikiem ma być zastosowana grzałka elektryczna oraz inny zawór niż VHX-Duo w wersji kątowej wtedy grzałkę montujemy bezpośrednio w kolektorze grzejnika. Przykłady montażu grzałki elektrycznej Danfoss Standard Standard Wymiary [mm] G½A G½A 80 35, G½ , , , , G½ 21 VHX-DUO podłączenie od podłogi VHX-DUO podłączenie od ściany G½A Ø 11 x 205 mm Ø 11 x 205 mm G½A , , G½ G½ 26 45, VHX-MONO podłączenie od podłogi VHX-MONO podłączenie od ściany 66 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

67 Zawór odcinający typu RLV z możliwością spustu wody Zastosowanie Zawór RLV prosty Zawór RLV kątowy Końcówka spustowa Zawór odcinający RLV umożliwia indywidualne odcinanie każdego grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji. Zawór odcinający RLV jest dostępny w wersji prostej i kątowej. Wykończenie powierzchni: niklowanie. Wydajności: RLV 10: k vs = 1,8 m 3 /h RLV 15: k vs = 2,5 m 3 /h RLV 20: k vs = 3,0 m 3 /h Do końcówki załączony jest króciec na wąż. Obrotowa konstrukcja pozwala na jej obraca nie w celu ustawienia wylotu w wymaganym kierunku. Jakość wody obiegowej w instalacji powinna spełniać wymagania normy PN-93/C Przy niższej jakości wody należy liczyć się ze skrócona trwałością zaworu. Połączenie z instalacją W ustawieniu fabrycznym zawór jest w pełni otwarty. Wymiary są zgodne z DIN Końcówka spustowa jest wyposażeniem dodatkowym. Końcówka służy do opróżniania i napełniania grzejnika wodą. W celu opróżnienia grzejnika należy zdjąć ochronny kołpak z zaworu odcinającego a następnie zamknąć zawór. Po zamontowaniu końcówki spustowej można ją otworzyć przez przekręcenie klu czem czworokątnym w lewo. Zamawianie i dane techniczne Typ RLV kątowy RLV prosty DN 10 Numer katalogowy 003L L0142 Przyłącze ISO 7-1 k vs Max. ciśnienie robocze Ciśnienie próbne Maks. temp. wody Instalacja Grzejnik bar bar C 3/8 3/8 1,8 RLV kątowy RLV prosty L L0144 1/2 1/2 2, RLV kątowy RLV prosty L L0146 3/4 3/4 3,0 Przyłącze od strony instalacji przygotowane jest do połączenia ze złączką zaciskową, patrz Wyposażenie dodatkowe. Wypasażenie dodatkowe Końcówka spustowa Nazwa produktu Końcówka spustowa z króćcem na wąż ¾ Numer katalogowy 003L0152 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

68 Zawór odcinający typu RLV Budowa 1. Ochronny kołpak 2. Prowadnica 3. Grzybek 4. Korpus zaworu 5. Nakrętka 6. Nypel Materiały stykające się z wodą Korpus zaworu i inne metalowe części Ms 58 O-ring NBR Montaż RLV Zawór jest przeznaczony do montażu na pow rotnej rurze przyłącznej do grzejnika. W celu ułatwienia spustu wody zalecany jest taki montaż, aby kołpak był skierowany do przodu. Końcówka spustowa Montaż i obsługę końcówki spustowej należy przeprowadzić w następujący sposób: 1. Zamknąć zawór na zasilającej rurze przy łącznej do grzejnika. W tym celu zalecane jest zastosowanie w miejsce głowicy termo statycznej pokrętła (013G3305). 2. Zdjąć kołpak ochronny i zamknąć zawór 3. Zamontować końcówkę spustową i ustawić w wymaganym kierunku obrotowy króciec na wąż. 4. Za pomocą wrzeciona końcówki otworzyć zawór do spustu wody. Wymiary [mm] Typ D d 2 H 1 H 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 S 1 S 2 RLV 10 R p 3/8 R 3/ RLV 15 R p 1/2 R 1/ RLV 20 R p 3/4 R 3/ Nastawa wstępna Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawia na jest za pomocą klucza imbusowego w poniższy sposób: - zdjąć kołpak ochronny, - wkręcić do oporu prowadnicę, - wykręcić prowadnicę o wymaganą ilość obrotów. 68 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

69 Zawór odcinający typu RLV Wykresy wydajności [m H 2 O] [m H 2 O] [m H 2 O] DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

70 Zawór odcinający typu RLV 70 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

71 Zawór odcinający typu RLV-S Zastosowanie Zawór RLV-S prosty Zawór odcinający typu RLV-S umożliwia indywidualne odcinanie każdego grzejnika pod czas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. Zawór RLV-S dostępny jest w wersji prostej i kątowej. Wykończenie: mosiądz niklowany powierzchniowo. Zawory RLV-S dostępne są w następujących wymiarach: RLV-S 10: k vs = 1,5 m 3 /h RLV-S 15/20: k vs = 2,2 m 3 /h W ustawieniu fabrycznym zawór jest w pełni otwarty. Wymiary zgodne z normą DIN Zawory RLV-S należy montować na powrocie wody z grzejnika. Zawór RLV-S kątowy jest przetestowane i zatwierd zone do ciśnie nia różnicowego 10 bar. Jakość wody grzewczej w systemie grzew czym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C Przy niższej jakości wody należy liczyć się ze skróconą trwałością zawo ru. Połączenie z instalacją RLV-S Wyposażenie dodatkowe do zaworów RLV-S: mosiężne po krętło stosowane przy zdejmowa niu grzejników w instalacjach z zaworami RLV. Pokrętło Zamówienia i dane techniczne Typ Numer katalogowy Przyłącze ISO 7-1 Współczynnik k v (m 3 /h) jako liczba obrotów Maks. ciśnienie robocze Ciśnienie próbne Instalacja Grzejnik 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 k vs bar bar C Maks. temp. wody DN 10 kątowy 003L0121 G 3/8 R 3/8 0,15 0,30 0,45 0,55 0,75 0,9 1,0 1,15 1,25 1,35 1,50 DN 10 prosty 003L0122 DN 15 kątowy 003L0123 DN 15 prosty 003L0124 G 1/2 R 1/2 DN 20 kątowy 003L0125 DN 20 prosty 003L0126 G 3/4 R 3/4 0,20 0,40 0,60 0,80 1,05 1,25 1,40 1,55 1,70 1,80 2, ) Zawór RLV-S może być podłączony do rur PEX, Alupex, stalowych i miedzianych za pomocą złączek Danfoss. Nastawianie i regulacja Nastawianie obliczonego przepływu: - Dobierz odpowiedni klucz imbusowy (DN10 = 6 mm, DN 15/20 = 8 mm). - Nastaw przepływ poprzez ustawienie odpowiedniej liczby ( 1 / 4-4) obrotów (patrz wykres z następnej strony). RLV-S DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

72 Zawór odcinający typu RLV-S Budowa 1. O-ring 2. Pokrywa 3. Trzpień odcinający 4. Korpus zaworu 5. Nakrętka 6. Końcówka gwintowana Materiały w kontakcie z wodą Korpus i inne części metalowe O-ring Ms 58 EPDM Wymiary [mm] Typ D d 2 H 1 H 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 S 1 S 2 RLV-S 10 G 3/8 R 3/ RLV-S 15 G 1/2 R 1/ RLV-S 20 G 3/4 R 3/ Wykresy wydajności [m H 2 O] [m H 2 O] 72 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

73 Arkusz infomacyjny Zawór odcinający typu RLV-KS do grzejników z wbudowanym zaworem - do instalacji dwururowych - z zamknięciem RLV-KS prosty. Połączenia do grzejnika G 1/2 i G 3/4 RLV-KS kątowy. Połączenia do grzejnika G 1/2 i G 3/4 Zastosowanie Dla każdego grzejnika o odległości pomiędzy podłączeniami 50 mm zawór typu RLV-KS umożliwia indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozo stałe grzejniki w instalacji c.o. Zawór RLV-KS dostępny jest w wersji prostej jak i kątowej. Wykonanie: mosiądz niklowany. Króćce redukcyjne umożliwiają połączenie z grzejnikami z gwintem wewnętrznym G 1/2 (z wykorzystaniem samouszczelniającego adap tera) i zewnętrznym G 3/4. Zawór RLV-KS może być podłączony do rur PEX, Alupex, stalowych i miedzianych za pomocą złączek Danfoss. Jakość wody grzewczej w systemie grzew czym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C Przy niższej jakości wody należy liczyć się ze skróconą trwałością zawo ru. Połączenie z instalacją Instalacja dwururowa Zamówienia i dane techniczne Typ RLV-KS Wersja Kątowa Prosta Kątowa Prosta Połączenie Grzejnik Instalacja G 1/2 A G 3/4 A G 3/4 G 3/4 A k vs m 3 /h Maks. ciśnienie pracy Ciśnienie próbne Maks. temp. wody 1,3 10 bar 16 bar 120 C Nr katalogowy 003L L L L0221 Wyposażenie dodatkowe Produkt Nr katalogowy Samouszczelniający nypel 1) do grzejników z gwintem wewnętrznym G 1/2. 003L0297 Zawór RLV-KS może być podłączony do rur PEX, Alupex, stalowych i miedzianych za pomocą złączek Danfoss. 1) Opakowanie 2 szt. DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

74 Zawór odcinający typu RLV-KS Budowa 1. Grzejnik z wbudowanym zaworem. 2. Zawór (wbudowany). 3. Adapter (króciec redukcyjny). 4. Trzpień odcinający. Materiały w kontakcie z wodą Korpus i inne części metalowe Ms 58 O-ring EPDM Wymiary [mm] RLV-KS prosty. Połączenia do grzejnika G 1/2 A RLV-KS kątowy. Połączenia do grzejnika G 1/2 A RLV-KS prosty. Połączenia do grzejnika G 3/4 RLV-KS kątowy. Połączenia do grzejnika G 3/4 74 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

75 Arkusz infomacyjny Wyposażenie dodatkowe - Akcesoria Zabezpieczenie przed kradzieżą - I Zabezpieczenie stosowane z następującymi rodzajami głowic: RTD Inova, RTS Everis, RTS-K Everis, RTD3560 Dwa plastikowe półpierścienie zatrzaskiwane są wokół nakrętki łączącej głowicę termosta tyczną z zaworem termostatycznym. Pierścień może być obracany luźno wokół nakrętki unie możliwiając jej odkręcenie. Na pierścień naklejana jest plomba. UWAGA: Pierścienie nie są symetryczne. Nr katalogowy Opis Ilość szt. w opakowaniu 500 Pierścienie zabezpieczające 013L3177 kolor biały RAL 9010 Pierścienie zabezpieczające 013G5389 kolor biały RAL L3177NO Naklejki plombujące G35287 Pierścienie zabezpieczające kolor biały RAL Zabezpieczenie przed kradzieżą - II Zabezpieczenie stosowane z następującymi rodzajami głowic: RTS-R Everis Opaska z taśmy stalowej ze śrubą TORX. Umożliwia zabezpieczenie nakrętki głowicy przed odkręceniem przez niepowołaną osobę. Wkręcenie i wykręcenie śruby możliwe tylko przy pomocy specjalnej nasadki Torx. Nr katalogowy 013L4229 Opis Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowicy RTS-R Everis Ilość szt. w opakowaniu 10 Zabezpieczenie przed kradzieżą - III Zabezpieczenie stosowane z następującymi rodzajami głowic: RA 2920, RTD-R Inova, RAX, RTX Zabezpieczenie przed kradzieżą jest elementem wypełniającym otwór sześciokątny śruby imbusowej służącej do mocowania głowicy na zaworze. Wypełniacz uniemożliwia zastosowanie klucza imbusowego do odkręcenia głowicy przez osobę nieupoważnioną. Nr katalogowy 013G1232 Opis Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowicy RA 2920, RTD-R Inova, RAX, RTX Ilość szt. w opakowaniu 50 Nasadka TORX Narzędzie do wkręcania lub wykręcania śrub zabezpieczających (TORX) stosowanych w modelu głowicy wzmocnionej RTD 3120 oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą - II dla głowicy RTS-R Everis. Numer katalogowy: 013L3175 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

76 Wyposażenie dodatkowe - Akcesoria Akcesoria do zaworów RTD-N Dławiczka Jeżeli występują oznaki przecieków na dła wiczce zaworu, można ją wymienić bez opróż niania instalacji. Numer katalogowy: 013G0290 Głowiczka zaworu i wkład dławiący Głowiczka zaworu wymieniana jest przy uszkodzeniu pierścienia nastawy wstępnej lub innym mechanicznym uszkodzeniu. Przy podejrzeniu uszkodzenia części zaworu mających bezpośredni kontakt z wodą wskazane jest wymienić wkład dławiący. Uwaga: W skład głowiczki zaworu wchodzi również dławiczka Zabezpieczenie nastawy wstępnej W celu zabezpieczenia zaworów RTD-N przed zmianą nastawy wstępnej proponujemy zastosowanie plastikowego pierścienia. Pierścień należy wcisnąć pomiędzy ruchomy pierścień nastawy wstępnej a dławiczkę zaworu. UWAGA: Próba demontażu pierścienia powoduje jego uszkodzenie. Zmiana nastawy wstępnej wymaga założenia nowego pierścienia. Nr katalogowy: 013G0294 Demoblok z kompletem kluczy i walizką Urządzenie umożliwia demontaż, wymianę lub czyszczenie wkładu dławiącego we wszystkich zaworach typu RTD-N przy czynnej instalacji centralnego ogrzewania. Nr katalogowy: 013G3083 Nakrętka demontażowa Nakrętka umożliwia wykręcenie głowiczki zaworu i wymianę wkładu dławiącego w zaworach typu RTD-N przy pracującej instalacji. Nr katologowy: 003L0213 Mosiężne pokrętło Mosiężne pokrętło jest stosowane w celu zamknięcia przepływu przez zawór termosta tyczny w instalacjach z zaworami RLV przy zdejmowaniu grzejników. Pokrętło jest prze testowane i zatwierdzone do ciśnienia różni cowego 10 bar. Numer katalogowy; 013G dławiczka 2 - głowiczka zaworu 3 - wkład dławiący 4 - nakrętka 5 - nypel Zamawianie i dane techniczne Numer katalogowy części, które można wymienić Typ wkład dławiący głowiczka zaworu nypel nakrętka RTD-N L L G G3182 RTD-N G L G G VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

77 Wyposażenie dodatkowe - Akcesoria Adapter kątowy Adapter kątowy umożliwia montaż głowicy w sytuacjach gdy konieczna jest zmiana położenia głowicy termostatycznej w celu ułatwienia do niej dostępu lub z powodu braku miejsca we wnęce grzejnikowej. Adapter łączy się z głowicą RTD-R Inova, RTS-R Everis oraz RA PLUS. Adapter może być bezpośrednio montowany do grzejników z wkładkami zaworowymi typu: Danfoss RA 1) : Nr kat. 013G1350 Heimeier M30 x 1,5 2) Nr kat. 013G1360 1) Grzejniki m.in. następujących producentów: Brugman, Buderus, De Longhi, Jaga, Potterton Mysson, Schäfer, Vogel & Noot. 2) Grzejniki m.in. następujących producentów: Rettig, Radson, Korado. 013G G1360 Akcesoria dla głowicy RA2920 Zestaw składający się ze śrubokręta z końcówką gwintowaną M3x0,5 do ograniczania i blokowania zakresu regulacji głowicy RA 2920 oraz śrubokręta typu imbus 2mm do mocowania głowicy na zaworze. Nr katalogowy: 013G1236 DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

78 Wyposażenie dodatkowe - Akcesoria 78 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

79 Arkusz infomacyjny Wyposażenie dodatkowe Złączki zaciskowe Złączki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych PEX Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny Złączki zaciskowe przeznaczone są do połą czenia tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur twor zyw sztucznych PEX (DIN 16892/16893). Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura podane są przez producenta rur, lecz wartość 6 bar i 95 C nie mogą być przekroczone. Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei i nakrętki. Złączka zaciskowa G 1/2" A, gwint zewnętrzny G 3/4", gwint wewnętrzny Rozmiar rury Numer katalogowy 12x2 mm 013G x2 mm 013G X2 mm 013G x2,5 mm 013G x2 mm 013G x2 mm 013G x2 mm 013G x2,5 mm 013G x1,5 mm 013G x2 mm 013G x2,2 mm 013G x2 mm 013G x2 mm 013G x2,5 mm 013G x2 mm 013G x2,5 mm 013G4161 Maks. ciśnienie robocze Ciśnienie próbne Maks. temp. wody 6 bar 10 bar 95 C Typ zaworu: RTD-N 15, RLV 15, RLV-S 15 RTD-K zestaw przyłączeniowy, RLV-KD, RLV-KS Złączki zaciskowe do rur Alupex Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny Złączki zaciskowe przeznaczone są do połą czenia tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur Alupex. Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura podane są przez producenta rur, lecz wartość 6 bar i 95 C nie mogą być przekroczone. Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei, podkładki i nakrętki. Złączka zaciskowa G 1/2" A, gwint zewnętrzny G 3/4", gwint wewnętrzny Rozmiar rury Numer katalogowy 12x2 mm 013G x2 mm 013G X2 mm 013G x2 mm 013G x2 mm 013G x2,5 mm 013G x2 mm 013G x2,25 mm 013G x2 mm 013G x2 mm 013G x2,5 mm 013G4191 Maks. ciśnienie robocze Ciśnienie próbne Maks. temp. wody 6 bar 10 bar 95 C Typ zaworu: RTD-N 15, RLV 15, RLV-S 15 RTD-K zestaw przyłączeniowy, RLV-KD, RLV-KS DKCD VD.32.C8.49 Danfoss 10/

80 Wyposażenie dodatkowe - Złączki zaciskowe Złączki zaciskowe do rur miedzianych i stalowych Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny Złączki zaciskowe przeznaczone są do połą czenia tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur stalowych i miedzianych (DIN 1786/2391). Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura podane są przez producenta rur, lecz wartość 6 bar i 95 C nie mogą być przekroczone. Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego i nakrętki. Dla rur miękkich należy stosować dodatkowo tuleję. Złączka zaciskowa Rozmiar rury Numer katalogowy Maks. ciśnienie robocze Ciśnienie próbne Maks. temp. wody Typ zaworu: G 3/8" A, gwint zewnętrzny 10 mm 013G mm 013G mm 013G mm 013G4110 RTD-N 10, RLV 10, RLV-S 10 G 1/2" A, gwint zewnętrzny 12 mm 013G mm 013G mm 013G mm 013G bar 16 bar 120 C RTD-N 15, RLV 15, RLV-S mm 013G4120 G 3/4", gwint wewnętrzny 12 mm 013G mm 013G mm 013G mm 013G mm 013G4128 RTD-K zestaw przyłączeniowy, RLV-KD, RLV-KS 80 VD.32.C8.49 Danfoss 10/2008 DKCD

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RTD-N Zawór RTD-N Zawór RTD-N Zawór UK Korpusy zaworów RTD-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RTD-N Zawór kątowy RTD-N Zawór prosty RTD-N Zawór UK Korpusy zaworów RTD-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie zawory zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający EN 215-1 Zastosowanie RA-NCX - kątowy RA-NCX - prosty RA-NCX - trójosiowy RLV-CX - kątowy RLV-CX - prosty Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie RA-NCX RA-NCX RA-NCX RLV-CX RLV-CX kątowy prosty trójosiowy prosty kątowy Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie RA-NCX RA-NCX RA-NCX RLV-CX RLV-CX kątowy prosty trójosiowy prosty kątowy Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną Zawory typu RA-N z nastawą wstępną EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RA-N zawór prosty RA-N zawór kątowy RA-N zawór trójosiowy RA-N zawór UK Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną Zawory typu RA-N z nastawą wstępną Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie RA-N zawór prosty RA-N zawór kątowy RA-N zawór trójosiowy RA-N zawór UK Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach

Bardziej szczegółowo

Głowice termostatyczne serii RA 2000

Głowice termostatyczne serii RA 2000 Arkusz informacyjny Głowice termostatyczne serii RA 2000 Zastosowanie RA 2944 RA 2992 RA 2920 RA 5060 RAVIS 2945/46 Seria RA 2000 jest szerokim programem termostatów grzejnikowych do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp

grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp utrzymuje stałą temperaturę, wysoki komfort, skutecznie oszczędza energię.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RTD-N 15 Danfoss ( nr kat. 013L3269 )

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RTD-N 15 Danfoss ( nr kat. 013L3269 ) BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RTD-N 15 Danfoss ( nr kat. 013L3269 ) Opracowano na podstawie : VK.51.E2.49 Danfoss 3/1997 Do 2014 roku, grzejniki dolnozasilane marki Convector typu GC, GCE, Prestige

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N Danfoss ( nr kat. 013G1843 )

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N Danfoss ( nr kat. 013G1843 ) BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N Danfoss ( nr kat. 013G1843 ) Opracowano na podstawie : VDGWG102 Danfoss 10/2012 Od 2014 roku grzejniki marki Convector z zasilaniem dolnym (GC, GCE, Prestige GCM,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N 15 Danfoss ( nr kat. 013G3259 )

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N 15 Danfoss ( nr kat. 013G3259 ) BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RA-N 15 Danfoss ( nr kat. 013G3259 ) Opracowano na podstawie : VD.34.A1.49 Danfoss 12/1999 Od 2005 roku na rynek polski trafiają również grzejniki marki Convector typu

Bardziej szczegółowo

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie stępuje za pomocą systemu "click". kołpakiem ochronnym, usuwanym przed montażem głowicy. Do odcinania zaworu nie stosuje się kołpaka ochronnego. Do tego celu służy pokrętło

Bardziej szczegółowo

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click". Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia

Arkusz informacyjny Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia Zastosowanie RA-DV prosty RA-DV kątowy Jakość RA-DV trójosiowy (prawy, lewy) RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV

Dynamic Valve typu RA-DV Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od zmian ciśnienia, zaprojektowana do 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości Arkusz informacyjny Zastosowanie Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click". Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

Termostaty grzejnikowe

Termostaty grzejnikowe Termostaty grzejnikowe Spis treści Str. GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Głowice termostatyczne serii RA 2000... 5-10 Głowice termostatyczne typu RAW oraz RAW-K... 11-16 Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Armatura grzejnikowa Katalog.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Armatura grzejnikowa Katalog. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Armatura grzejnikowa Katalog www.heating.danfoss.pl Termostaty grzejnikowe Spis treści Str. GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Głowice termostatyczne serii RA 2000... 5-10 Głowice termostatyczne

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RTD-N Danfoss

BUDOWA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH typu RTD-N Danfoss ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RTD-N strona 1 4 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-N strona 5 8 ZAWORY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE STOSOWANE W GRZEJNIKACH DOLNOZASILANYCH MARKI CONVECTOR Grzejniki z zasilaniem dolnym (GC, GCE,

Bardziej szczegółowo

Armatura grzejnikowa Ściąga instalatora

Armatura grzejnikowa Ściąga instalatora MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Armatura grzejnikowa Ściąga instalatora Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 755 06 00 faks 22 755 07 01 www.strefainstalatora.pl www.strefainstalatora.pl

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny FHV

Zawór regulacyjny FHV Zastosowanie Zawory regulacyjne FHV przeznaczone są do indywidualnej regulacji temperatury w systemach ogrzewania podłogowego a także w systemach, w których ogrzewanie podłogowe występuje w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Termostaty grzejnikowe

Termostaty grzejnikowe Termostaty grzejnikowe Spis treści Str. GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Głowice termostatyczne serii RA 2000... 5-10 Głowice termostatyczne typu RAW oraz RAW-K... 11-16 Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Zestawienie tabelaryczne

Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Zestawienie tabelaryczne Zestawienie tabelaryczne Głowice i zawory do grzejników bocznozasilanych Głowice gazowe serii RTD Inova i RTD Głowice cieczowe serii RTS Everis i RTD PLus 390 03L4260 03L332 03L4232 RTS Everis RTD Inova

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny FHV

Zawór regulacyjny FHV Zastosowanie Zawory regulacyjne FHV przeznaczone są do indywidualnej regulacji temperatury w systemach ogrzewania podłogowego a także w systemach, w których ogrzewanie podłogowe występuje w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie Element termostatyczny typu RAVI - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie RAVI jest to element termostatyczny

Bardziej szczegółowo

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie V2000FV Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną Zastosowanie kątowy wg DIN prosty wg DIN Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa się z: Korpusu PN10, DN10, 15 posiada: - wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Wkładki zaworowe typu RA-N - z nastawą wstępną są przeznaczone do zabudowania w grzejnik

Wkładki zaworowe typu RA-N - z nastawą wstępną są przeznaczone do zabudowania w grzejnik - z nastawą wstępną są przeznaczone do zabudowania w grzejnik Zastosowanie W zestawie korek do grzejnika RA-N 013G7370 RA-N 013G7270 *) znaczone do zabudowy w grzejnik. Wkładki mogą być montowane w grzejnikach

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie Element termostatyczny typu RAVK - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie Element termostatyczny RAVK

Bardziej szczegółowo

Siłownik termostatyczny RAVK do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Siłownik termostatyczny RAVK do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16) do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Opis Siłownik RAVK może być stosowany z: - 2-drogowymi zaworami RAV-/8, VMT-/8, VMA lub

Bardziej szczegółowo

Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych

Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych Zastosowanie RAVV jest elementem termostatycznym bezpośredniego działania, który może współpracować z korpusami zaworów RAV-/8, VMT-/8 lub VMA 15. RAVV

Bardziej szczegółowo

Thera-3 Seria T6000. Głowica termostatyczna

Thera-3 Seria T6000. Głowica termostatyczna Thera-3 Seria T6000 Głowica termostatyczna Zastosowanie Głowice termostatyczne są instalowane na zaworach termostatycznych. Zestaw głowicy z zaworem termostatycznym reguluje temperaturę pokojową zmieniając

Bardziej szczegółowo

Głowice termostatyczne

Głowice termostatyczne 2 111 EN 215-1 z czujnikiem zdalnym z zadajnikiem zdalnym Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych VDN, VEN, VUN, VPD i VPE Samoczynne działanie, bez dodatkowego zasilania Wysokiej jakości czujnik

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Regulator temperatury AVTB (PN 16) Arkusz informacyjny Regulator temperatury AVTB (PN 16) Opis AVTB to regulator temperatury bezpośredniego działania stosowany do regulacji temperatury wody w zbiornikach ciepłej wody, wymiennikach ciepła,

Bardziej szczegółowo

Ręczny zawór równoważący MSV-C

Ręczny zawór równoważący MSV-C Ręczny zawór równoważący MSV-C Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone są do równoważenia instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z węzłów grupowych. Zastosowanie zaworów MSV-C: rozdziela obiegi, ogranicza

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa -F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis (-F) jest regulatorem różnicy ciśnień

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne Zestawy dekoracyjne Bogactwo oferty zestawów zaworów grzejnikowych Alterna daje możliwość idealnego dopasowania elementów instalacji grzewczej do charakteru i wystroju konkretnego wnętrza. Dbając o wystrój

Bardziej szczegółowo

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie V2000VS Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS Zastosowanie Kątowy wg DIN Kątowy wg NF Osiowy kątowy Prosty wg DIN Prosty wg NF Narożny kątowy, prawy Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

V Therafix Design

V Therafix Design V2880 - Therafix Design Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym Wersja dekoracyjna W GE R MAN Y W GE R MAN Y Kątowy lewy Prosty W GE R MAN Y Kątowy prawy Konstrukcja Zawór Therafix Design składa

Bardziej szczegółowo

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie V2000VS Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS Zastosowanie Kątowy wg DIN Kątowy wg NF Osiowy kątowy Prosty wg DIN Prosty wg NF Narożny kątowy, prawy Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa

Bardziej szczegółowo

Mikrotherm. Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą

Mikrotherm. Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą Mikrotherm Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / Mikrotherm Mikrotherm Ręczny zawór grzejnikowy Mikrotherm z nastawą,

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis Regulator składa się z zaworu

Bardziej szczegółowo

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM Spis treści Zastosowanie... 1 Właściwości... 1 Cechy użytkowe... 1 Dane techniczne... 2 Budowa... 2 Materiały... 2 Działanie... 2 Cechy identyfikacyjne... 2 Przegląd zaworów... 3 Wymiary... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Zawory grzejnikowe. Building Technologies HVAC Products. norma NF, do 2-rurowych instalacji grzewczych

Zawory grzejnikowe. Building Technologies HVAC Products. norma NF, do 2-rurowych instalacji grzewczych 06 EN - Zawory proste VDN Zawory kątowe VEN Zawory kątowe specjalne VUN Zawory grzejnikowe norma NF, do -rurowych instalacji grzewczych VDN VEN VUN Korpus zaworu z mosiądzu, matowy niklowany Średnica DN0,

Bardziej szczegółowo

Calypso TRV-3. Zawory termostatyczne Z nastawą wstępną

Calypso TRV-3. Zawory termostatyczne Z nastawą wstępną Calypso TRV- Zawory termostatyczne Z nastawą wstępną IMI TA / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / Calypso TRV- Calypso TRV- Zawór termostatyczny stosowany w systemach ogrzewania grzejnikowego

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Regulator temperatury AVTB (PN 16) Arkusz Informacyjny Regulator temperatury AVTB (PN 16) Zastosowanie AVTB regulator temperatury mający zastosowanie do regulacji temperatury w wymiennikach pojemnościowych, wymiennikach płytowych, podgrzewaczach

Bardziej szczegółowo

Zawory grzejnikowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. norma DIN, do 2-rurowych instalacji grzewczych

Zawory grzejnikowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. norma DIN, do 2-rurowych instalacji grzewczych 0 EN - Zawory proste VDN Zawory kątowe VEN Zawory grzejnikowe norma DIN, do -rurowych instalacji grzewczych VDN VEN Korpus zaworu z mosiądzu, matowy niklowany Średnica DN0, DN i DN0 Z nastawą wstępną wartości

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana Opis AVPQ jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania

Bardziej szczegółowo

V2000BB. Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB. Zastosowanie. AT-Concept. Właściwości

V2000BB. Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB. Zastosowanie. AT-Concept. Właściwości V2000BB Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB Kątowy wg EN215 (D) Kątowy wg EN215 (F) Prosty wg EN215 (D) Prosty wg EN215 (F) Zastosowanie Termostatyczne zawory grzejnikowe stosowane są w

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące USV-S

Zawory równoważące USV-S Zawory równoważące USV-S Zastosowanie Zawory USV-S stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania w celu ograniczenia przepływu w pionach lub pętlach poziomych. Zawory USV-S stosowane w instalacjach chłodzących

Bardziej szczegółowo

30 sekund. Katalog Armatura grzejnikowa. www.ogrzewanie.danfoss.pl. czas instalacji MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

30 sekund. Katalog Armatura grzejnikowa. www.ogrzewanie.danfoss.pl. czas instalacji MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog Armatura grzejnikowa 30 sekund czas instalacji Nowoczesne termostaty living by Danfoss są proste w montażu i pasują do większości grzejników i zaworów dostępnych na

Bardziej szczegółowo

Grzejnikowe zawory powrotne

Grzejnikowe zawory powrotne 7 EN - Zawory proste ADN Zawory kątowe AEN Grzejnikowe zawory powrotne do -rurowych instalacji grzewczych ADN AEN Korpus zaworu z mosiądzu, matowy niklowany Średnica DN, DN i DN Z nastawą wstępną wartości

Bardziej szczegółowo

Mikrotherm F. Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą

Mikrotherm F. Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą Mikrotherm F Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / Mikrotherm F Mikrotherm F Ręczny zawór grzejnikowy Mikrotherm F może

Bardziej szczegółowo

Nowość. Katalog 2012 Armatura grzejnikowa. www.ogrzewanie.danfoss.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living by Danfoss

Nowość. Katalog 2012 Armatura grzejnikowa. www.ogrzewanie.danfoss.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living by Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog 2012 Armatura grzejnikowa Nowość living by Danfoss nowoczesne termostaty są proste w montażu i pasują do większości grzejników i zaworów dostępnych na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Zawory grzejnikowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. norma NF, do 2-rurowych instalacji grzewczych

Zawory grzejnikowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. norma NF, do 2-rurowych instalacji grzewczych 06 EN - Zawory proste VDN Zawory kątowe VEN Zawory kątowe specjalne VUN Zawory grzejnikowe norma NF, do -rurowych instalacji grzewczych VDN VEN VUN Korpus zaworu z mosiądzu, matowy niklowany Średnica DN0,

Bardziej szczegółowo

TBV-C REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

TBV-C REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH Z REGULACJĄ ON-OFF Zaprojektowany do użycia przy odbiornikach końcowych w ogrzewaniu i chłodzeniu, TBV-C utrzymuje dokładną regulację

Bardziej szczegółowo

A-exact. Zawory termostatyczne Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu

A-exact. Zawory termostatyczne Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu A-exact Zawory termostatyczne Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / A-exact A-exact Automatyczny zawór termostatyczny A-exact wyposażony

Bardziej szczegółowo

Armatura grzejnikowa dekoracyjna HIGH-STYLE Zawory termostatyczne i odcinające z serii 400. Głowice termostatyczne z serii 205 i 200

Armatura grzejnikowa dekoracyjna HIGH-STYLE Zawory termostatyczne i odcinające z serii 400. Głowice termostatyczne z serii 205 i 200 rmatura grzejnikowa dekoracyjna HIGH-STYL Zawory termostatyczne i odcinające z serii 400. Głowice termostatyczne z serii i 0 040/6 PL RIT ISO 900 M 64 unkcja Zawory grzejnikowe i odcinające stosowane są

Bardziej szczegółowo

V2420. Zawór powrotny Verafix - E. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały KARTA KATALOGOWA

V2420. Zawór powrotny Verafix - E. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały KARTA KATALOGOWA V2420 Kątowy Konstrukcja Zawór składa się z: korpusu PN10, DN10/15/20 (wymiary wg EN) z: - gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym na wejściu - gwintem zewnętrznym z nakrętką i złączką grzejnikową na wyjściu

Bardziej szczegółowo

Właściwości Gniazdo zaworu z uszczelnieniem typu metal na metal Zawór składa się z następujących elementów:

Właściwości Gniazdo zaworu z uszczelnieniem typu metal na metal Zawór składa się z następujących elementów: Honeywell Verafix VK Zawór odcinająco - regulacyjny do grzejników kompaktowych Zastosowanie KARTA KATALOGOWA Verafix-VK jest zaworem odcinająco - regulacyjnym przeznaczonym do pracy w instalacji c.o. z

Bardziej szczegółowo

PLAN MULTI 20 COSMO. WYDAJNOŚĆ CIEPLNA Badania przeprowadzono zgodnie z EN na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

PLAN MULTI 20 COSMO. WYDAJNOŚĆ CIEPLNA Badania przeprowadzono zgodnie z EN na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie. 0 COSMO 13 bar 10 bar max. podłączenia 4 x GW 1/ x GZ 3/4 z prawej strony (z lewej na zamówienie) ciśnienie próbne 1,3 MPa ciśnienie pracy 1,0 MPa temperatura zasilania 110 C WYDAJNOŚĆ CIEPLNA Badania

Bardziej szczegółowo

Głowice termostatyczne

Głowice termostatyczne Głowice termostatyczne Do zaworów i wkładek termostatycznych IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / Głowice termostatyczne Głowice termostatyczne Głowice termostatyczne są używane

Bardziej szczegółowo

V2461, V2471 Verafix VK Zawór podwójny z funkcją odwodnienia KARTA KATALOGOWA

V2461, V2471 Verafix VK Zawór podwójny z funkcją odwodnienia KARTA KATALOGOWA V2461, V2471 Verafix VK Zawór podwójny z funkcją odwodnienia KARTA KATALOGOWA Verafix-VK dla instalacji dwururowych Verafix-VK dla instalacji jednorurowych Konstrukcja Zawór składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej USV -I USV -M USV-PV / I Rozbudowa zaworów USV do wersji automatycznej Zastosowanie Zawory USV przeznaczone są do równoważenia

Bardziej szczegółowo

TRV-2, TRV-2S. Zawory termostatyczne z nastawą wstępną ENGINEERING ADVANTAGE

TRV-2, TRV-2S. Zawory termostatyczne z nastawą wstępną ENGINEERING ADVANTAGE Zawory termostatyczne TRV-2, TRV-2S Zawory termostatyczne z nastawą wstępną Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING AVANTAGE Zawór termostatyczny stosowany

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy Opis Regulator może być stosowany po stronie pierwotnej węzłów cieplnych domowych, dla mniejszych układów,

Bardziej szczegółowo

REGULACJA Zawór regulacji ciśnienia różnicowego

REGULACJA Zawór regulacji ciśnienia różnicowego Zawory regulacji ciśnienia różnicowego BALLOREX DELTA DN15-32 Opis Zawory BALLEREX DELTA to zawory regulacji ciśnienia różnicowego stosowane w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Zawory te

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników TA-COMPACT-T Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Zawór regulacyjny z ogranicznikiem temperatury powrotu dla instalacji chłodniczych IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Bardziej szczegółowo

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE Regulacja ogrzewania podłogowego RTL Ogranicznik temperatury powrotu utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany

Bardziej szczegółowo

Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Zestawienie tabelaryczne

Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Zestawienie tabelaryczne Zestawienie tabelaryczne Głowice termostatyczne do grzejników bocznozasilanych i do grzejników dolnozasilanych z wkładką zaworową Danfoss RA-N stosowane z grzejnikami m. in. firm: BRUGMAN, BUDERUS, DE

Bardziej szczegółowo

Zawory wkręcane HERZ do grzejników

Zawory wkręcane HERZ do grzejników Zawory wkręcane HERZ do grzejników do regulacji termostatycznej Arkusz dla zaworów wkręcanych do grzejników, Wydanie 0711 Wymiary montażowe w mm TYP A TYP B TYP C Wymiary montażowe w mm Nr art. Typ X SW

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Zawory termostatyczne do wody chłodzącej typu FJVA. Broszura techniczna

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Zawory termostatyczne do wody chłodzącej typu FJVA. Broszura techniczna MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Zawory termostatyczne do wody chłodzącej typu FJVA Broszura techniczna Spis treści Strona Opis...3 Zasada działania...3 Zamawianie...4 Akcesoria i części zamienne...4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H , Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa 4 montaż w rurociągu zasilającym, regulowana nastawa Opis 4 (4) jest regulatorem różnicy

Bardziej szczegółowo

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE Regulacja ogrzewania podłogowego RTL Ogranicznik temperatury powrotu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany

Bardziej szczegółowo

Grzejniki Regulus-system

Grzejniki Regulus-system 1 Grzejniki Regulus-system PROGRAM PRODUKCYJNY Grzejniki Regulus bocznozasilane typu R Grzejniki Regulus dolnozasilane typu RD i RDB Grzejniki Regulus dolnozasilane centralnie typu RDB Grzejniki Regulus

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury do układów ogrzewania (PN 25) AVT / VG gwint zewnętrzny AVT / VGF kołnierz

Regulator temperatury do układów ogrzewania (PN 25) AVT / VG gwint zewnętrzny AVT / VGF kołnierz Arkusz informacyjny Regulator temperatury do układów ogrzewania (PN 25) AVT / VG gwint zewnętrzny AVT / VGF kołnierz Opis AVT / VG AVT / VGF AVT / VG(F) jest proporcjonalnym regulatorem temperatury bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL.

Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL. Arkusz informacyjny Regulator przepływu / regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: 40 i 50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: 65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Żeliwo szare GG-25 40... 150 mm k vs 25... 820 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM

Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM Arkusz informacyjny Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM Opis AB-PM jest wielofunkcyjnym automatycznym zaworem równoważącym. W kompaktowym korpusie zaworu realizowane

Bardziej szczegółowo

Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją on-off

Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją on-off Zawory równoważące i regulacyjne TBV-C Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją on-off utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Zestawienie tabelaryczne

Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Zestawienie tabelaryczne Zestawienie tabelaryczne Głowice termostatyczne do grzejników bocznozasilanych i do grzejników dolnozasilanych z wkładką zaworową Danfoss -N stosowane z grzejnikami m. in. firm: BRUGMAN, BUDERUS, DE LONGHI,

Bardziej szczegółowo

TBV-CM. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną

TBV-CM. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną TBV-CM Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną IMI TA / Zawory regulacyjne / TBV-CM TBV-CM Zaprojektowany do stosowania przy małych odbiornikach końcowych jako zawór równoważący

Bardziej szczegółowo

D05F Regulator ciśnienia

D05F Regulator ciśnienia D05F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Zastosowanie Regulatory ciśnienia D 05F chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w instalacjach domowych zabezpieczając

Bardziej szczegółowo

Zestawy zawierające zawory termostatyczne i grzejnikowe zawory odcinające

Zestawy zawierające zawory termostatyczne i grzejnikowe zawory odcinające Design-Edition Design-edition Zestawy zawierające zawory termostatyczne i grzejnikowe zawory odcinające Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja termostatyka engineering ADVAntAge Zestawy

Bardziej szczegółowo

Design-Edition. Design-Edition Zestawy zawierające zawory termostatyczne i grzejnikowe zawory odcinające

Design-Edition. Design-Edition Zestawy zawierające zawory termostatyczne i grzejnikowe zawory odcinające Design-Edition Design-Edition Zestawy zawierające zawory termostatyczne i grzejnikowe zawory odcinające IMI HEIMEIER / Design-Edition / Design-Edition Design-Edition Zestawy są eleganckim rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Regulatory do układów ogrzewania podłogowego Bezprzewodowy system regulacji CF2

Regulatory do układów ogrzewania podłogowego Bezprzewodowy system regulacji CF2 Bezprzewodowy system regulacji CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego i mieszanego. System obejmuje następujące urządzenia: Regulator nadrzędny typu CF-MC. 088U0200 CF-MC Regulator nadrzędny

Bardziej szczegółowo

REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE

REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE ZAWÓR DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH REGULOWANY SYGNAŁEM CIĄGŁYM Zaprojektowany do użycia przy odbiornikach końcowych w ogrzewaniu i chłodzeniu, TBV-CM utrzymuje dokładną regulację

Bardziej szczegółowo

Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S

Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S Opis Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S LENO TM MSV-S jest zaworem współpracującym ze wszystkimi ręcznymi zaworami równoważącymi z rodziny LENO. Możliwe jest również stosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis. Wersje. Zalety

Opis. Wersje. Zalety Termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną Kv Opis Zawory grzejnikowe termostatyczne TRV do regulacji temperatury i balansowania przepływu (nastawa Kv). Nastawa wartości Kv odbywa się przez przekręcanie

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 4 232 Seria 02 Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 VBI31... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Żeliwo szare GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Kąt obrotu 90 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Calypso. Zawory termostatyczne Bez nastawy wstępnej

Calypso. Zawory termostatyczne Bez nastawy wstępnej Calypso Zawory termostatyczne Bez nastawy wstępnej IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / Calypso Calypso Zawór termostatyczny Calypso jest stosowany w dwururowych systemach ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej WVTS

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej WVTS Karta katalogowa Zawory termostatyczne do wody chłodzącej WVTS Zawory termostatyczne typu WVTS przeznaczone są do regulacji przepływu medium chłodzącego w zależności od nastawy oraz temperatury na czujniku.

Bardziej szczegółowo

Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S

Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S Opis LENO TM MSV-S jest zaworem współpracującym ze wszystkimi ręcznymi zaworami równoważącymi z rodziny LENO. Możliwe jest również stosowanie

Bardziej szczegółowo

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia Vekotec Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe

Bardziej szczegółowo

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Zawory równoważące TBV Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący TBV do małych odbiorników

Bardziej szczegółowo

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Building Technologies HVAC Products

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Building Technologies HVAC Products 2 185 Zawory Mini-Kombi Zawory grzejnikowe z regulacją różnicy ciśnienia do 2-rurowych instalacji grzewczych, klimakonwektorów i stropów chłodzących VPD... VPE... Automatyczne ograniczenie przepływu w

Bardziej szczegółowo

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych TBV Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych IMI TA / Zawory równoważące / TBV TBV Zawór równoważący TBV do małych odbiorników końcowych pozwala na dokładne zrównoważenie hydrauliczne

Bardziej szczegółowo