Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów Proposals offers agritourism farms and consumer expectations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów Proposals offers agritourism farms and consumer expectations"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów Proposals offers agritourism farms and consumer expectations Streszczenie: gospodarstw agroturystycznych i w gospodarstwach agroturystycznych z terenu powiatu siedleckiego. Badania empirycz- gospodarstw agroturystycznych, ostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Analizowane gospodarstwa propo- -, na y- agroturystyka, oferta gospodarstw agroturystycznych, bariery rozwoju ania turystów. Abstract: The aim of the study was to analyze the offers of agritourism farms and their impact on the visitors, who were interested in visiting these farms. The research was conducted in agritourism farms from the county of Siedlce. The empirical researches were conducted among the owners of agritourism farms, as well as tourists resting in these farms. A diagnostic survey using a questionnaire was the method of research. A wide range of services was proposed by analyzed farms. It contained mainly: accommodation services, catering and services provided tourism and leisure, and products, such as organic food. The research has shown that the most common reasons for choosing agritourism farm for spending free time there, as indicated by the respondents, are: silence, fresh air, possibility of spending free time actively and low cost of holiday. Keywords: agrotourism, agritourism farms offer, barriers to the development of agrotourism farms, organic food, organic products, expectations of tourists. Agroturystyka to szczególna forma wyp z z- a- spodarstw agroturystycznych ma niepowta- -

2 98 Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion anie gospodarzy. -rekreacyjnej na anie 1. polega na ze, pozna- j- produkc trznych, 2. w nienie oferty turystycznej regio- l- 3. o- owych, a owych 4. - o- a- 1 J. Sikora,, Wyd. C.H. Beck,Warszawa,2012, s szansa rozwoju agroturystyki, [w:] G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, Agroturystyka moda czy potrzeba?, Monografie nr 80, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2007, s ZN nr 100

3 Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów 99 o- 5. czyli takiego, w którym unika s z- o- odowiska przyrodniczego, jak i od trybu ich produkcji 6. ii Europejskiej nr 2029/91 z 24 a) nie zwie- o- b) a- hodzenia ro-, e- zgodnie z normami produkcji ekologicznej 7. orz o- 8. nie jednego logo (tzw. eu- 9. z- u H. Runowski, Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wyd. SGGW, Warszawa,1996, s ZN nr 100

4 100 Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion turystycznym w postaci pakietu; jest to wieloczynnikowy zbiór walorów i elementów zago- el co do ele- i- oczenia (Drzewiecki, 2009) 10. y- e- co do klientów i spodziewanych efektów. Badaniem ankietowym o o- trzech gospodarstwach agroturystycznych w powiecie a- ospodarstw agroturystycznych lub nazwa gospodarstwa. Gospodarstwo Pana skrót, gospodarstwo Pana o- skrót e- Charakterystyka respondentów to ospodarstwa agroturystyczne stanowili respondenci w przedziale wiekowym lat, stanowili oni w przedziale wiekowym 26- denci w -55 lat oraz 26- j- y- codz 10 M. Drzewiecki, czesna w Polsce, Wyd. y- ZN nr 100

5 Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów 101 kiego 46 do 65 lat, odpowiednio 55% i 45%. -45 osoby w wieku lat. A a- em podstawowym. Poziom wy- a- a- ców z- - Na podstawie analizy danych, zawartych w kwestionariuszu ankiety agroturystycznej razem 75%). Najliczniej z taki sposób odpo- Na drugim miej- o- p oturystycznych przez okres 3- -dniowe pobyty w tych gospodarstwach (wykres 2). Ankietowani agroturystycznych w okresie letnim (ponad 60% respondentów), zdecydowanie n- y- ZN nr 100

6 102 Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion Tomasza (wyjazdy weekendowe) 3-7 dni 8-14 dni dni Rysunek 2. Czas korzystania przez respondentów analizowanych gospodarstw agroturystycznych odem ich wyboru wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych. Powody te ane w poszczególnych gospodarstwach; w m do w- ki koszt pobytu kosztu pobytu (25%), walorów przyrodniczych (18%), ciszy i spokoju (17%), j- a- jmniej istotnymi powodami do korzystania z pobytu w analizowanych agro- ZN nr 100

7 Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów 103 Tabela 1. Motywy wyboru wypoczynku na wsi przez respondentów Gospodarstwa agroturystyczne Lp. Powody wyboru wypoczynku na wsi Tomasza % badanych su Poznanie nowych ludzi i kultury Niski koszt wypoczynku Walory kulturowe Oferta analizowanych gospodarstw agroturystycznych - produktów, 25%), a e- We rysunku 3. ZN nr 100

8 104 Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion pieczywo owoce warzywa Rysunek 3. okazji wypoczynku w gospo- o- uczestniczenia w zorganizowanych ogniskach i imprezach integracyjnych : zbieranie jagód, grzybów j- e- j- (15%). Stosunkowo niewielkie zaintereso i (18%). Nieco mniejsze zainteresowanie respondenci okazali placami zabaw dla dzieci (13%) czy spacerami (12%). e- ane ZN nr 100

9 Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów 105 Gospodarstwa agroturystyczne Lp. Tomasza o % badanych 1. Place zabaw dla dzieci Jazda konna, bryczka Rowery Spacery Ogniska, imprezy integracyjne Zbieranie grzybów, jagód byli ak- ndycji fizycznej. Jako najistotn inne bariera komunikacyjna brak checi do podejmowania bariera finansowa Rysunek 4. Bariery uczestnictwa respondentów w gospodarstwach agroturystycznych ZN nr 100

10 106 Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion ystycznej do potrzeb klientów Jako ytu w gospodarstwach agroturystycznych respondenci inne szkolenia, wyjazdy integracyjne wycieczka szkolna wypoczynek lub rekreacja Rysunek 5. Cele wyjazdu respondentów do gospodarstw agroturystycznych Oczekiwania respondentów ofert gospodarstw agroturystycznych y- e dla poszczególnych agrogospodarstw. W gospodarstwie Ja- i owia i kondycji fizycznej (17%). W gospodarstwie Toma (28%), poprawa zdrowia i kondycji fizycznej (25%), nauka gotowania, pieczenia j- e- prac domowych (19%). ZN nr 100

11 Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów 107 Najmniej istotne dla respondentów o adstawione w tabeli 3. Tabela 3. Oczekiwania turysty wobec gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwa agroturystyczne Lp. Oczekiwania turysty wobec gospodarstwa agroturystycznego Tomasza % badanych 1. Specyficzna domowa atmosfera Czas dla rodziny akt z n Poprawa zdrowia i kondycji fizycznej Domowa wiejska kuchnia i wspólne i z gospodarzami Nauka gotowania i pieczenia oraz wykonywania prac domowych 8. Degustacja miejscowych produktów Podsumowanie o- wypoczynku turystyczno-rekreacyjnego. Najbardziej skiego, form wypoczynku w swojej ofercie posiada gospodarstwo w m, gdzie a e- r- odarstw agroturystycznych. rstwach agroturystycznych, wskazywanym przez respondentów, jest: cisza, ZN nr 100

12 108 Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion ypoczynku. w trakcie pobytu w k- gospodarstw agroturystycznych bory pisy i r- o- Bibliografia Drzewiecki M., Agroturystyka wsp a w Polsce, Tu-, rozwoju agroturystyki, [w:] G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, Agroturystyka moda czy potrzeba?, Monografie nr 80, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce Runowski H., Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa1996. Sikora J.,, Wyd. C.H. Beck,Warszawa ZN nr 100

Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów Proposals offers agritourism farms and consumer expectations

Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów Proposals offers agritourism farms and consumer expectations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 100 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr inż. Teresa Nowogródzka prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZASTOSOWANIA INTERNETU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W ZALEŻNOŚCI OD PROWADZONEGO W NICH SYSTEMU PRODUKCJI ROLNICZEJ

PORÓWNANIE ZASTOSOWANIA INTERNETU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W ZALEŻNOŚCI OD PROWADZONEGO W NICH SYSTEMU PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 11(109)/2008 PORÓWNANIE ZASTOSOWANIA INTERNETU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W ZALEŻNOŚCI OD PROWADZONEGO W NICH SYSTEMU PRODUKCJI ROLNICZEJ Andrzej Grieger, Kazimierz Sławiński Katedra

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 prof. zw. dr hab. Ema Halavach Brzeski Pastwowy Uniwersytet Techniczny, Biaoru prof. zw.

Bardziej szczegółowo

E-commerce as the basis of the present economy

E-commerce as the basis of the present economy Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 110 2016 Paulina Modzelewska 1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E- 2 E-commerce as the basis of the present economy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH (ICT) W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH (ICT) W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(136) T. 1 S. 121-128 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ ROLNIKÓW Z ZAKRESU ZESPOŁOWEGO UŻYTKOWANIA MASZYN

PREFERENCJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ ROLNIKÓW Z ZAKRESU ZESPOŁOWEGO UŻYTKOWANIA MASZYN Inżynieria Rolnicza ()/8 PREFERENCJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ ROLNIKÓW Z ZAKRESU ZESPOŁOWEGO UŻYTKOWANIA MASZYN Krzysztof Kapela Zakład Mechanizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach Ryszard Jabłonka Zakład

Bardziej szczegółowo

Logistics of catering services

Logistics of catering services Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 110 2016 Paulina Laskowska 1 Logistics of catering services 2 Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia z przygotowywan logistyka

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako forma aktywizacji działalności rolniczej i pozarolniczej w województwie opolskim PLAN PREZENTACJI

Agroturystyka jako forma aktywizacji działalności rolniczej i pozarolniczej w województwie opolskim PLAN PREZENTACJI Agroturystyka jako forma aktywizacji działalności rolniczej i pozarolniczej w województwie opolskim PLAN PREZENTACJI Renata Wojas, Kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Opolskim Ośrodku Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka wyspecjalizowana na obszarach leœnych (na przyk³adzie Lasów Janowskich)

Agroturystyka wyspecjalizowana na obszarach leœnych (na przyk³adzie Lasów Janowskich) Agroturystyka wyspecjalizowana na obszarach leœnych (na przyk³adzie Lasów Janowskich) Tomasz Dziechciarz ARTYKU Y / ARTICLE Streszczenie. Znaczenie agroturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, w tym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Działalność gospodarstw agroturystycznych na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego w ocenie turystów i ich nowe wyzwania Tourists' assessment of the activities of agritourism farms in the Narew National

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania w działalności gospodarstwa agroturystycznego 1

Ekonomiczne uwarunkowania w działalności gospodarstwa agroturystycznego 1 100 Adam Mazur, Marcin Bekta Część II Ekonomiczne uwarunkowania w działalności gospodarstwa agroturystycznego 1 Adam Mazur, Marcin Bekta Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie Wstęp Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Konrad Czarnecki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Wstęp W Polsce największą liczbą

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Spotkanie seminaryjne pt. Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia CZYNNIKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW LUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

244 Jan Zawadka STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

244 Jan Zawadka STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 244 Jan Zawadka STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 Jan Zawadka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PREFERENCJE OSÓB STARSZYCH DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru gospodarstw agroturystycznych opracowanie wyników ankiet

Kryteria wyboru gospodarstw agroturystycznych opracowanie wyników ankiet Kałużny K., Hanus-Fajerska E. 2014. Kryteria wyboru gospodarstw agroturystycznych opracowanie wyników ankiet. Problemy Ekologii Krajobrazu. Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią.

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA JAKO FORMA WYPOCZYNKU W OPINII OSÓB W ŚREDNIM WIEKU W POLSCE

AGROTURYSTYKA JAKO FORMA WYPOCZYNKU W OPINII OSÓB W ŚREDNIM WIEKU W POLSCE STOWARZYSZENIE Agroturystyka jako forma EKONOMISTÓW wypoczynku w ROLNICTWA opinii osób w I średnim AGROBIZNESU wieku w Polsce Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 3 421 Jan Zawadka Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF)

Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF) Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF) definicje, koncepcje, przykłady MichałGazdecki Katedra Rynku i Marketingu UP w Poznaniu Seminarium:

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Ewa Kacprzak Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim województwo

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji na rynku usług turystycznych

Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji na rynku usług turystycznych Turystyka i Rekreacja Tom 1/2005 87 Krystyna Żelazna, Magdalena Woźniczko Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Warszawa Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

144 Europa Regionum XXVI (2016) jakich obszarach prowadzona jest działalność rolnicza oraz od tego, co i jak uprawia lub hoduje). Wspomniane pakiety r

144 Europa Regionum XXVI (2016) jakich obszarach prowadzona jest działalność rolnicza oraz od tego, co i jak uprawia lub hoduje). Wspomniane pakiety r DOI: 10.18276/er.2016.26-11 rogram rolnośrodowiskowy jest narzędziem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (UE) realizowanym w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) we wszystkich państwach

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OCENY WYBRANYCH CECH AGROTURYSTYKI W GMINIE ZŁOCIENIEC. Wstęp

PRÓBA OCENY WYBRANYCH CECH AGROTURYSTYKI W GMINIE ZŁOCIENIEC. Wstęp STOWARZYSZENIE Próba EKONOMISTÓW oceny wybranych ROLNICTWA cech agroturystyki I AGROBIZNESU w gminie Złocieniec Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 3 333 Ewa Szczepanowska, Izabela Witkowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników wpływających na wypoczynek w lasach

Ocena czynników wpływających na wypoczynek w lasach Ocena czynników wpływających na wypoczynek w lasach Jarosław Kikulski ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. W pracy przedstawiono wyniki badań, dotyczących znaczenia różnych czynników, które zdaniem respondentów

Bardziej szczegółowo

ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH

ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH Prof. dr hab. Bogusław Sawicki Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ISTOTA

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Czas wolny przedsiębiorców z wybranych powiatów województwa lubelskiego

Czas wolny przedsiębiorców z wybranych powiatów województwa lubelskiego Turystyka i Rekreacja Toni 1/2005 177 Józef B ergi er Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Czas wolny przedsiębiorców z wybranych powiatów województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Gospodarstwo prowadzi produkcję metodami ekologicznymi. Do dyspozycji gości 3 pokoje, łazienka, aneks kuchenny oraz salonik i świetlica w budynku

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, str. 149 158 ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH Lidia Luty Katedra Statystyki Matematycznej

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ W POWIECIE ŻNIŃSKIM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

OCENA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ W POWIECIE ŻNIŃSKIM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Ocena działalności STOWARZYSZENIE agroturystycznej EKONOMISTÓW w powiecie żnińskim ROLNICTWA województwa I kujawsko-pomorskiego AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 4 265 Sławomir Zawisza, Kamila

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

Anna Mazurek-Kusiak, Sylwia Golian Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Anna Mazurek-Kusiak, Sylwia Golian Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Anna Mazurek-Kusiak, Sylwia Golian Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ocena współpracy właścicieli nowo powstających gospodarstw agroturystycznych z samorządami, ODR-ami

Bardziej szczegółowo

Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka Działania marketingowe gospodarstw agroturystycznych i ich ocena. Ekonomiczne Problemy Usług nr 89,

Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka Działania marketingowe gospodarstw agroturystycznych i ich ocena. Ekonomiczne Problemy Usług nr 89, Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka Działania marketingowe gospodarstw agroturystycznych i ich ocena Ekonomiczne Problemy Usług nr 89, 288-304 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 705 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna stowarzyszeń agroturystycznych na przykładzie Małopolski

Działalność promocyjna stowarzyszeń agroturystycznych na przykładzie Małopolski Część III Działalność promocyjna stowarzyszeń agroturystycznych... 165 Działalność promocyjna stowarzyszeń agroturystycznych na przykładzie Małopolski Arkadiusz Niedziółka Uniwersytet Rolniczy im. Hugona

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI InŜynieria Rolnicza 2/2006 Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI Streszczenie Przedstawiono wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(28) 2013, 195-203 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE, W REGIONIE

Bardziej szczegółowo

Geneza powstania agroturystyki. Pojęcie Agroturystyki

Geneza powstania agroturystyki. Pojęcie Agroturystyki Geneza powstania agroturystyki Pojęcie Agroturystyki 1992 rok Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Departamentem Nauki, Oświaty i Postępu pismem z dnia 19 maja 1992 roku kierowanym do

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr hab. Grażyna Anna Ciepiela 1 dr inż. Anna Balińska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

RYNKOWY CHARAKTER PRODUKTU AGROTURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH WYBRANYCH GRUP MIESZKAŃCÓW KIELC

RYNKOWY CHARAKTER PRODUKTU AGROTURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH WYBRANYCH GRUP MIESZKAŃCÓW KIELC INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/III/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 117 135 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi RYNKOWY

Bardziej szczegółowo

KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ PAN POLSKIE TOWARZYSTWO INśYNIERII ROLNICZEJ. INśYNIERIA ROLNICZA. Rok X 9(84)

KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ PAN POLSKIE TOWARZYSTWO INśYNIERII ROLNICZEJ. INśYNIERIA ROLNICZA. Rok X 9(84) KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ PAN POLSKIE TOWARZYSTWO INśYNIERII ROLNICZEJ INśYNIERIA ROLNICZA Rok X 9(84) Kraków 2006 RADA PROGRAMOWA czł. rzecz. PAN prof. dr hab. inŝ. Janusz Haman czł. rzecz. PAN prof.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA STUDENTÓW AGROTURYSTYKI UR W KRAKOWIE O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WIEDZA STUDENTÓW AGROTURYSTYKI UR W KRAKOWIE O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 139 167 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Magdalena Kowalska,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKREACYJNA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO THE AGROTOURISM FARM SERVICE MIX OFFER IN PODLASKIE VOIVODSHIP.

OFERTA REKREACYJNA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO THE AGROTOURISM FARM SERVICE MIX OFFER IN PODLASKIE VOIVODSHIP. 412 Michał Roman STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 1 Michał Roman Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OFERTA REKREACYJNA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych

Szanse i bariery funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych Adam Pawlewicz Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Tomasz Kaczmarczyk Sylwia Marta Oczyńska Szanse i bariery funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w opinii

Bardziej szczegółowo

Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu

Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

Studia Periegetica nr 1(13)/2015

Studia Periegetica nr 1(13)/2015 Studia Periegetica nr 1(13)/2015 * Streszczenie. Agroturystyka, jak wynika z jej definicji, związana jest z obszarami wiejskimi i rolnictwem. Prowadzone analizy uwarunkowań i stanu rozwoju agroturystyki

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Joanna Białek, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Polski rynek produktów tłuszczowych należy

Bardziej szczegółowo

Agata Balińska Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25),

Agata Balińska Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), Agata Balińska Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), 251-264 2014 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako kierunek rozwoju gminy Gdów w opinii jej mieszkańców

Agroturystyka jako kierunek rozwoju gminy Gdów w opinii jej mieszkańców Krajobrazy rekreacyjne kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII. 225-230. Agroturystyka jako kierunek rozwoju gminy Gdów w opinii jej mieszkańców Agritourism as

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu środowiska Nazwa modułu: Turystyka a środowisko Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu

Bardziej szczegółowo

Ekoturystyka w Polsce działania Społecznego Instytutu Ekologicznego

Ekoturystyka w Polsce działania Społecznego Instytutu Ekologicznego Tomasz Włoszczowski Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKORZYSTANIA SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

ANALIZA WYKORZYSTANIA SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 117-125 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WYKORZYSTANIA SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie Złota Grusza. Nazwa gospodarstwa:... Adres:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie Złota Grusza. Nazwa gospodarstwa:... Adres:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 2 do Regulaminu gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie Złota Grusza *Podane w formularzu informacje zostaną wykorzystane w publikacji pokonkursowej.

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania rynku

Ankieta badania rynku www.survio.com 12. 04. 2014 21:47:53 Podstawowe informacje Nazwa badania Ankieta badania rynku Autor Young Język kwestionariusza Polski Adres URL kwestionariusza http://www.survio.com/survey/d/q9u6b3r1r3b8m4e7y

Bardziej szczegółowo

ROLA STOWARZYSZEŃ AGROTURYSTYCZNYCH WE WSPIERANIU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

ROLA STOWARZYSZEŃ AGROTURYSTYCZNYCH WE WSPIERANIU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 2 11 Karolina Babuchowska, Ewa Araźna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ROLA STOWARZYSZEŃ AGROTURYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Marszałek Województwa Mazowieckiego Plan prezentacji: Plan prezentacji: 1.Przypomnienie głównych celów projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARZE KOCIEWIA THE ANALYSIS OF THE RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE KOCIEWIE AREA

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARZE KOCIEWIA THE ANALYSIS OF THE RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE KOCIEWIE AREA Słupskie Prace Geograficzne 10 2013 Krzysztof Parzych Akademia Pomorska Słupsk ANALIZA UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARZE KOCIEWIA THE ANALYSIS OF THE RURAL TOURISM DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości

Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości 116 Część II Małgorzata Bogusz, Józef Kania Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości Małgorzata Bogusz, Józef Kania Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wstęp W

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Rola logistyki w planowaniu i organizowaniu imprez masowych 2 The role of logistics in planning and organizing mass events

Rola logistyki w planowaniu i organizowaniu imprez masowych 2 The role of logistics in planning and organizing mass events Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 110 2016 1 Rola logistyki w planowaniu i organizowaniu imprez masowych 2 The role of logistics in planning and organizing mass events

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo poprzez rozwój szlaków kulturowych

Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo poprzez rozwój szlaków kulturowych Wydział Zarządzania Katedra Turystyki i Rekreacji POTENCJAŁ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO PODLASIA NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU TURYSTYKI Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Jan Sikora Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : analiza wyników badań empirycznych

Jan Sikora Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : analiza wyników badań empirycznych Jan Sikora Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : analiza wyników badań empirycznych Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27), 113-126 2014 ZESZYTY

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

OPINIE, PREFERENCJE, ZACHOWANIA I OCZEKIWANIA TURYSTYCZNE MIESZKAŃCÓW MIAST WZGLĘDEM AGROTURYSTYKI

OPINIE, PREFERENCJE, ZACHOWANIA I OCZEKIWANIA TURYSTYCZNE MIESZKAŃCÓW MIAST WZGLĘDEM AGROTURYSTYKI JAN ZAWADKA Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OPINIE, PREFERENCJE, ZACHOWANIA I OCZEKIWANIA TURYSTYCZNE MIESZKAŃCÓW MIAST WZGLĘDEM AGROTURYSTYKI Abstract: Opinions, Preferences, Behaviors

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu

REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu Regulamin określa szczegółowe warunki udziału w konkursie, zasady oceny

Bardziej szczegółowo

Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku

Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku Danuta Szpilko Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki i Rekreacji, e-mail: d.szpilko@pb.edu.pl Marta Gierałtowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciński DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Wprowadzenie Dostępność transportowa regionów jest ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE BAZY AGROTURYSTYCZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU NA TLE UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH. 1. Wprowadzenie

ROZMIESZCZENIE BAZY AGROTURYSTYCZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU NA TLE UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH. 1. Wprowadzenie ROZMIESZCZENIE BAZY AGROTURYSTYCZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU... ISBN 978-83-7525-925-4 s. 229 240 http://dx.doi.org/10.18778/7525-925-4.16 Przemysław DIAKÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Solarza w Smolnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Solarza w Smolnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Solarza w Smolnicy Tytuł projektu: Agroturystyka jako alternatywa zawodowa dla ludności obszarów wiejskich Gminy Dębno Okres realizacji: od 1 wrzesnia 2008r do 30 kwietnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(28) 2013, 13-18 AGROTURYSTYKA JAKO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DYLEMATY I REKOMENDACJE * Agnieszka Brelik Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Przyszłość wielkopolskiej agroturystyki perspektywy i szanse dla wielkopolskich wsi. Wiktoria Maciejewska WODR w Poznaniu

Przyszłość wielkopolskiej agroturystyki perspektywy i szanse dla wielkopolskich wsi. Wiktoria Maciejewska WODR w Poznaniu Przyszłość wielkopolskiej agroturystyki perspektywy i szanse dla wielkopolskich wsi Wiktoria Maciejewska WODR w Poznaniu Agroturystyka w Polsce rozwija się od początku lat 90-tych XX wieku. Została zaproponowana

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Justyna Kubiatowicz

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Justyna Kubiatowicz Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce jako dobra praktyka służąca podnoszeniu jakości usług obiektów turystyki wiejskiej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/IV/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 43 52 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Działalność

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w środowisku studenckim

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w środowisku studenckim Beata Ślaska-Grzywna 1, Dariusz Andrejko 2, Katarzyna Zabielska 3, Marek Szmigielski 4 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zagospodarowanie odpadów komunalnych w środowisku studenckim Wstęp W Polsce odpady

Bardziej szczegółowo

OCENA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ BADANYCH GMIN POMORZA ZACHODNIEGO 1. Wstęp

OCENA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ BADANYCH GMIN POMORZA ZACHODNIEGO 1. Wstęp STOWARZYSZENIE Ocena atrakcyjności EKONOMISTÓW turystycznej ROLNICTWA badanych gmin I AGROBIZNESU Pomorza Zachodniego Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 1 7 Agnieszka Brelik Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MASZYNOWE GOSPODARSTW, WIEK I ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NOWYCH MASZYN W GOSPODARSTWACH POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

ZASOBY MASZYNOWE GOSPODARSTW, WIEK I ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NOWYCH MASZYN W GOSPODARSTWACH POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 ZASOBY MASZYNOWE GOSPODARSTW, WIEK I ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NOWYCH MASZYN W GOSPODARSTWACH POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Szymon Czarnocki, Elżbieta Turska, Grażyna Wielogórska

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo