Przedmiar robót CDI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót CDI"

Transkrypt

1 Przedmiar robót CDI Obiekt BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W GÓRZE KALWARII - przyłącza sanitarne Budowa ul. Bema, Budowlanych, Kalwaryjskiej, Góra Kalwaria, działki o nr. ew. 7, 110, 112, obręb 3-02 Inwestor GMINA GÓRA KALWARIA, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria Biuro kosztorysowe CDI Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Gdańska 139, tel. (052) Sporządził Sprawdził mgr inz. Justyna Tylkowska mgr inż. Arkadiusz Mulik Bydgoszcz wrzesień 2011 r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Tabela przedmiaru robót Strona 2/12 1 KNR /04 2 KNR /02 3 KNR /02 4 KNR /08 5 KNR-W /02 6 KNR-W /04 7 KNR /05 8 KNR /01 9 KNR /04 1. SIECI I PRZYŁĄCZA 1.1. Przyłącze wodociągowe Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III 1,2*(1,68+1,88)/2*4,3*0,85 m3 7,807 1,2*(1,88+1,83)/2*10,7*0,85 m3 20,245 1,2*(1,83+1,95)/2*2,0*0,85 m3 3,856 1,2*(1,85+1,75)/2*41,0*0,85 m3 75,276 1,2*(1,75+1,75)/2*30,5*0,85 m3 54,443 razem m3 161,627 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III 1,2*(1,68+1,88)/2*4,3*0,15 m3 1,378 1,2*(1,88+1,83)/2*10,7*0,15 m3 3,573 1,2*(1,83+1,95)/2*2,0*0,15 m3 0,680 1,2*(1,85+1,75)/2*41,0*0,15 m3 13,284 1,2*(1,75+1,75)/2*30,5*0,15 m3 9,608 razem m3 28,523 Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 2*(1,68+1,88)/2*4,3 m2 15,308 2*(1,88+1,83)/2*10,7 m2 39,697 2*(1,83+1,95)/2*2,0 m2 7,560 2*(1,85+1,75)/2*41,0 m2 147,600 2*(1,75+1,75)/2*30,5 m2 106,750 razem m2 316,915 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m 2*(1,68+1,88)/2*4,3 m2 15,308 2*(1,88+1,83)/2*10,7 m2 39,697 2*(1,83+1,95)/2*2,0 m2 7,560 2*(1,85+1,75)/2*41,0 m2 147,600 2*(1,75+1,75)/2*30,5 m2 106,750 razem m2 316,915 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm 1,2*0,15*4,3 m3 0,774 1,2*0,15*10,7 m3 1,926 1,2*0,15*2,0 m3 0,360 1,2*0,15*41,0 m3 7,380 1,2*0,15*30,5 m3 5,490 razem m3 15,930 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm 1,2*0,30*4,3 m3 1,548 1,2*0,30*10,7 m3 3,852 1,2*0,30*2,0 m3 0,720 1,2*0,30*41,0 m3 14,760 1,2*0,30*30,5 m3 10,980 razem m3 31,860 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 161,627+28,523-(15,93+31,86) m3 142,360 razem m3 142,360 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 161,627+28,523-(15,93+31,86) m3 142,360 razem m3 142,360 Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km) (Krotność= 18) (15,93+31,86) m3 47,790 razem m3 47,790

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/12 10 Analiza własna 11 KNR-W /03 12 KNR-W /07 13 KNR-W /01 14 KNR-W /01 15 KNR-W /01 16 KNR-W /03 17 KNR-W /03 18 KNR-W /07 19 KNR-W /10 20 KNR-W /02 21 KNR-W /02 22 KNR-W /01 23 KNR-W /02 24 KNR-W /02 25 KNR-W /05 26 KNR-W /04 27 KNR-W /03 28 KNR 2-19w 0102/01 29 KNR 2-18w 0706/01 30 KNR 2-18w 0707/01 31 KNR 2-18w 0708/01 Utylizacja ziemi (15,93+31,86) m3 47,790 razem m3 47,790 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 o średnicy zewnętrznej 90mm (90x8,2mm) 2,0+41,0+30,5 m 73,500 razem m 73,500 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 o średnicy zewnętrznej 160mm (160x9,5mm) 4,3+10,7 m 15,000 razem m 15,000 Łuk PE 90st. Dz 90mm Łuk PE 90st. Dz 30mm Tuleja kołnierzowa długa PE dz 90mm, z kołnierzem stalowym DN80 Tuleja kołnierzowa długa PE dz 160mm, z kołnierzem stalowym DN150 Połączenie kołnierzowe systemowe 2000 PE, DN80/dz90 Połączenie kołnierzowe systemowe 2000 PE, DN150/dz160 Połączenie kołnierzowe systemowe 2000 PE, DN200/dz225 Połączenie kołnierzowe systemowe 2000, stal, DN80/DN80 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm Opaska siodłowa DN80 Przejście PE/stal dz90/dn80 Kolano stalowe kołnierzowe, ocynkowane, DN80 Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy o średnicy DN200/150 Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy o średnicy DN150/80 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ułożonego w ziemi szt 2,000 szt 2,000 szt 2,000 kpl 1,000 kpl 1,000 73,5+15,0 m 88,500 razem m 88,500 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek=próba) próba 1,000 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m) odcinek 1,000 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m) odcinek 1,000

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/12 32 KNR 2-15u2 0316/03-33 KNR /04 34 KNR /02 35 KNR /02 36 KNR /08 37 KNR-W /01 38 KNR-W /04 Przejścia szczelne WGC dla rur o średnicy nominalnej 80mm (fi 90mm) 1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III 1,2*(1,85+1,59)/2*19,4*0,85 m3 34,035 1,2*(1,59+1,35)/2*34,8*0,85 m3 52,179 1,2*(1,35+1,26)/2*18,1*0,85 m3 24,093 1,2*(1,26+1,26)/2*13,3*0,85 m3 17,093 1,2*(1,26+1,18)/2*12,1*0,85 m3 15,057 1,2*(1,2+1,18)/2*7,8*0,85 m3 9,468 1,2*(1,26+1,22)/2*2,2*0,85 m3 2,783 1,2*(1,22+1,3)/2*6,7*0,85 m3 8,611 1,2*(1,26+1,4)/2*11,9*0,85 m3 16,144 1,2*(1,35+1,45)/2*22,7*0,85 m3 32,416 razem m3 211,879 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III 1,2*(1,85+1,59)/2*19,4*0,15 m3 6,006 1,2*(1,59+1,35)/2*34,8*0,15 m3 9,208 1,2*(1,35+1,26)/2*18,1*0,15 m3 4,252 1,2*(1,26+1,26)/2*13,3*0,15 m3 3,016 1,2*(1,26+1,18)/2*12,1*0,15 m3 2,657 1,2*(1,2+1,18)/2*7,8*0,15 m3 1,671 1,2*(1,26+1,22)/2*2,2*0,15 m3 0,491 1,2*(1,22+1,3)/2*6,7*0,15 m3 1,520 1,2*(1,26+1,4)/2*11,9*0,15 m3 2,849 1,2*(1,35+1,45)/2*22,7*0,15 m3 5,720 razem m3 37,390 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką 2*(1,85+1,59)/2*19,4 m2 66,736 2*(1,59+1,35)/2*34,8 m2 102,312 2*(1,35+1,26)/2*18,1 m2 47,241 2*(1,26+1,26)/2*13,3 m2 33,516 2*(1,26+1,18)/2*12,1 m2 29,524 2*(1,2+1,18)/2*7,8 m2 18,564 2*(1,26+1,22)/2*2,2 m2 5,456 2*(1,22+1,3)/2*6,7 m2 16,884 2*(1,26+1,4)/2*11,9 m2 31,654 2*(1,35+1,45)/2*22,7 m2 63,560 razem m2 415,447 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m 2*(1,85+1,59)/2*19,4 m2 66,736 2*(1,59+1,35)/2*34,8 m2 102,312 2*(1,35+1,26)/2*18,1 m2 47,241 2*(1,26+1,26)/2*13,3 m2 33,516 2*(1,26+1,18)/2*12,1 m2 29,524 2*(1,2+1,18)/2*7,8 m2 18,564 2*(1,26+1,22)/2*2,2 m2 5,456 2*(1,22+1,3)/2*6,7 m2 16,884 2*(1,26+1,4)/2*11,9 m2 31,654 2*(1,35+1,45)/2*22,7 m2 63,560 razem m2 415,447 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka rurociągu 1,2*0,1*(19,4+34,8+18,1+13,3+12,1+7,8+2,2+6,7+11,9+22,7) m3 17,880 razem m3 17,880 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka rurociągu 1,2*0,3*(19,4+34,8+18,1+13,3+12,1+7,8+2,2+6,7+11,9+22,7) m3 53,640 razem m3 53,640

5 Tabela przedmiaru robót Strona 5/12 39 KNR /05 40 KNR /01 41 KNR /04 42 Analiza własna 43 KNR-W /02 44 KNR 2-19w 0102/01 45 KNR-W /01 46 KNR-W /03 47 KNR 2-18w 0513/08 48 KNR-W /01 49 KNR-W /02 50 KNR 2-19W 0217/04-51 KNR-W /03 52 KNR-W /03 53 KNR-W /02 54 KNR-W /05-55 KNR-W /02 56 KNR 2-15u2 0316/03 - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 211,879+37,39-(17,88+53,64) m3 177,749 razem m3 177,749 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 211,879+37,39-(17,88+53,64) m3 177,749 razem m3 177,749 Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km) (Krotność= 18) (17,88+53,64) m3 71,520 razem m3 71,520 Opłata za składowanie ziemi (17,88+53,64) m3 71,520 razem m3 71,520 Kanały z rur PVC-U klasy S o średnicy 160mm łączone na wcisk 19,4+34,8+18,1+13,3+12,1+7,8+2,2+6,7+11,9+22,7 m 149,000 razem m 149,000 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ułożonego w ziemi 19,4+34,8+18,1+13,3+12,1+7,8+2,2+6,7+11,9+22,7 m 149,000 razem m 149,000 studnie Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka studzienka kan ,0*1,0*0,1*3 m3 0,300 razem m3 0,300 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka studnie żelbetowe 1,4*1,4*0,2*2 m3 0,784 razem m3 0,784 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie 1,4*1,4*0,25*2 m3 0,980 razem m3 0,980 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m studnię 2,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości -(3,0-1,26)/0,5 0,5m -3,480 -(3,0-1,2)/0,5 0,5m -3,600 razem 0,5m -7,080 Włączenie do studni Osadzanie włazów żeliwnych klasy D400 średnica 600mm Osadzanie włazów żeliwnych klasy C250 średnica 600mm Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA Wavin, o średnicy 425mm do głębokości 4m Separator tłuszczu z osadnikiem piasku STOZ - DGA f. JPR System lub równoważny Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o średnicy nominalnej 160mm (1 próba - 200m) Przejścia szczelne dla rur o średnicy nominalnej 160mm przejście 16,000 szt 2,000 szt 3,000 szt 3,000 próba 1,000

6 Tabela przedmiaru robót Strona 6/12 57 KNR /04 58 KNR /02 59 KNR /02 szt 4, Przyłącze kanalizacji deszczowej Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III 1,2*(1,1+1,14)/2*7,9*0,85 m3 9,025 1,2*(1,14+0,97)/2*28,4*0,85 m3 30,561 1,2*(0,97+1,0)/2*12,6*0,85 m3 12,659 1,2*(1,0+0,97)/2*14,4*0,85 m3 14,468 1,2*(0,97+0,99)/2*13,5*0,85 m3 13,495 1,2*(0,99+1,13)/2*4,9*0,85 m3 5,298 1,2*(1,1+0,92)/2*5,5*0,85 m3 5,666 1,2*(0,92+0,86)/2*5,2*0,85 m3 4,721 1,2*(0,86+0,72)/2*11,3*0,85 m3 9,106 1,2*(0,72+0,64)/2*4,8*0,85 m3 3,329 1,2*(0,86+0,7)/2*20,3*0,85 m3 16,151 1,2*(0,7+0,48)/2*9,5*0,85 m3 5,717 1,2*(1,45+1,14)/2*15,6*0,85 m3 20,606 1,2*(1,14+1,07)/2*31,1*0,85 m3 35,053 1,2*(1,07+0,95)/2*11,0*0,85 m3 11,332 1,2*(0,95+0,9)/2*15,9*0,85 m3 15,002 1,2*(0,9+0,85)/2*15,7*0,85 m3 14,012 1,2*(0,85+1,0)/2*22,6*0,85 m3 21,323 1,2*(0,85+1,0)/2*23,6*0,85 m3 22,267 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5*0,85 m3 20,834 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5*0,85 m3 20,834 1,2*(0,95+1,22)/2*15,8*0,85 m3 17,486 1,2*(1,07+1,22)/2*16,5*0,85 m3 19,270 1,2*(1,14+1,22)/2*13,9*0,85 m3 16,730 razem m3 364,945 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III 1,2*(1,1+1,14)/2*7,9*0,15 m3 1,593 1,2*(1,14+0,97)/2*28,4*0,15 m3 5,393 1,2*(0,97+1,0)/2*12,6*0,15 m3 2,234 1,2*(1,0+0,97)/2*14,4*0,15 m3 2,553 1,2*(0,97+0,99)/2*13,5*0,15 m3 2,381 1,2*(0,99+1,13)/2*4,9*0,15 m3 0,935 1,2*(1,1+0,92)/2*5,5*0,15 m3 1,000 1,2*(0,92+0,86)/2*5,2*0,15 m3 0,833 1,2*(0,86+0,72)/2*11,3*0,15 m3 1,607 1,2*(0,72+0,64)/2*4,8*0,15 m3 0,588 1,2*(0,86+0,7)/2*20,3*0,15 m3 2,850 1,2*(0,7+0,48)/2*9,5*0,15 m3 1,009 1,2*(1,45+1,14)/2*15,6*0,15 m3 3,636 1,2*(1,14+1,07)/2*31,1*0,15 m3 6,186 1,2*(1,07+0,95)/2*11,0*0,15 m3 2,000 1,2*(0,95+0,9)/2*15,9*0,15 m3 2,647 1,2*(0,9+0,85)/2*15,7*0,15 m3 2,473 1,2*(0,85+1,0)/2*22,6*0,15 m3 3,763 1,2*(0,85+1,0)/2*23,6*0,15 m3 3,929 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5*0,15 m3 3,677 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5*0,15 m3 3,677 1,2*(0,95+1,22)/2*15,8*0,15 m3 3,086 1,2*(1,07+1,22)/2*16,5*0,15 m3 3,401 1,2*(1,14+1,22)/2*13,9*0,15 m3 2,952 razem m3 64,403 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką 1,2*(1,1+1,14)/2*7,9 m2 10,618 1,2*(1,14+0,97)/2*28,4 m2 35,954 1,2*(0,97+1,0)/2*12,6 m2 14,893 1,2*(1,0+0,97)/2*14,4 m2 17,021 1,2*(0,97+0,99)/2*13,5 m2 15,876 1,2*(0,99+1,13)/2*4,9 m2 6,233 1,2*(1,1+0,92)/2*5,5 m2 6,666

7 Tabela przedmiaru robót Strona 7/12 60 KNR /08 61 KNR-W /01 62 KNR-W /04 63 KNR /05 64 KNR /01 1,2*(0,92+0,86)/2*5,2 m2 5,554 1,2*(0,86+0,72)/2*11,3 m2 10,712 1,2*(0,72+0,64)/2*4,8 m2 3,917 1,2*(0,86+0,7)/2*20,3 m2 19,001 1,2*(0,7+0,48)/2*9,5 m2 6,726 1,2*(1,45+1,14)/2*15,6 m2 24,242 1,2*(1,14+1,07)/2*31,1 m2 41,239 1,2*(1,07+0,95)/2*11,0 m2 13,332 1,2*(0,95+0,9)/2*15,9 m2 17,649 1,2*(0,9+0,85)/2*15,7 m2 16,485 1,2*(0,85+1,0)/2*22,6 m2 25,086 1,2*(0,85+1,0)/2*23,6 m2 26,196 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5 m2 24,510 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5 m2 24,510 1,2*(0,95+1,22)/2*15,8 m2 20,572 1,2*(1,07+1,22)/2*16,5 m2 22,671 1,2*(1,14+1,22)/2*13,9 m2 19,682 razem m2 429,345 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m 1,2*(1,1+1,14)/2*7,9 m2 10,618 1,2*(1,14+0,97)/2*28,4 m2 35,954 1,2*(0,97+1,0)/2*12,6 m2 14,893 1,2*(1,0+0,97)/2*14,4 m2 17,021 1,2*(0,97+0,99)/2*13,5 m2 15,876 1,2*(0,99+1,13)/2*4,9 m2 6,233 1,2*(1,1+0,92)/2*5,5 m2 6,666 1,2*(0,92+0,86)/2*5,2 m2 5,554 1,2*(0,86+0,72)/2*11,3 m2 10,712 1,2*(0,72+0,64)/2*4,8 m2 3,917 1,2*(0,86+0,7)/2*20,3 m2 19,001 1,2*(0,7+0,48)/2*9,5 m2 6,726 1,2*(1,45+1,14)/2*15,6 m2 24,242 1,2*(1,14+1,07)/2*31,1 m2 41,239 1,2*(1,07+0,95)/2*11,0 m2 13,332 1,2*(0,95+0,9)/2*15,9 m2 17,649 1,2*(0,9+0,85)/2*15,7 m2 16,485 1,2*(0,85+1,0)/2*22,6 m2 25,086 1,2*(0,85+1,0)/2*23,6 m2 26,196 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5 m2 24,510 1,2*(0,9+1,0)/2*21,5 m2 24,510 1,2*(0,95+1,22)/2*15,8 m2 20,572 1,2*(1,07+1,22)/2*16,5 m2 22,671 1,2*(1,14+1,22)/2*13,9 m2 19,682 razem m2 429,345 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka rurociągu 1,2*0,1*29,0 m3 3,480 1,2*0,1*104,2 m3 12,504 1,2*0,1*94,4 m3 11,328 1,2*0,1*135,4 m3 16,248 razem m3 43,560 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka rurociągu 1,2*0,3*29,0 m3 10,440 1,2*0,3*104,2 m3 37,512 1,2*0,3*94,4 m3 33,984 1,2*0,3*135,4 m3 48,744 razem m3 130,680 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 364,945+64,403-(43,56+130,68) m3 255,108 razem m3 255,108 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 364,945+64,403-(43,56+130,68) m3 255,108

8 Tabela przedmiaru robót Strona 8/12 65 KNR /04 66 Analiza własna 67 KNR-W /05 68 KNR-W /04 69 KNR-W /03 70 KNR-W /02 71 KNR 2-19w 0102/01 72 KNR-W /01 73 KNR-W /03 74 KNR 2-18w 0513/08 75 KNR-W /03 76 KNR-W /04 77 KNR-W /01 78 KNR-W /02 razem m3 255,108 Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km) (Krotność= 18) (43,56+130,68) m3 174,240 razem m3 174,240 Opłata za składowanie ziemi (43,56+130,68) m3 174,240 razem m3 174,240 Kanały z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk 7,9+5,5+15,6 m 29,000 razem m 29,000 Kanały z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk 28,4+12,6+5,2+31,1+11,0+15,9 m 104,200 razem m 104,200 Kanały z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk 14,4+13,5+4,9+11,3+4,8+20,3+9,5+15,7 m 94,400 razem m 94,400 Kanały z rur PVC-U klasy S o średnicy 160mm łączone na wcisk 22,6+23,6+21,5+21,5+15,8+16,5+13,9 m 135,400 rura deszczowa (od kolana w gruncie do 1,5m wys na elewacji) 8*1,5+(1,22*3+1,0*4+1,13) m 20,790 razem m 156,190 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ułożonego w ziemi ,2+94,4+156,19 m 383,790 razem m 383,790 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka 1,2*0,1*29,0 m3 3,480 1,2*0,1*104,2 m3 12,504 1,2*0,1*94,4 m3 11,328 1,2*0,1*135,4 m3 16,248 razem m3 43,560 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka 1,2*0,2*29,0 m3 6,960 1,2*0,2*104,2 m3 25,008 1,2*0,2*94,4 m3 22,656 1,2*0,2*135,4 m3 32,496 razem m3 87,120 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie 1,4*1,4*0,25*15 m3 7,350 razem m3 7,350 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m studnię 1,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości -(3,0-1,45)/0,5 0,5m -3,100 razem 0,5m -3,100 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m studnię 15,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości -(3,0-1,14)/0,5 0,5m -3,720 -(3,0-0,97)/0,5 0,5m -4,060 -(3,0-1,0)/0,5 0,5m -4,000 -(3,0-0,97)/0,5 0,5m -4,060 -(3,0-0,99)/0,5 0,5m -4,020 -(3,0-1,1)/0,5 0,5m -3,800

9 Tabela przedmiaru robót Strona 9/12 79 KNR 2-19W 0217/04-80 KNR-W /03 81 KNR-W /05-82 KNR-W /01-83 Kalkulacja indywidualna 84 KNR-W /02 85 KNR-W /02 86 KNR-W /05 87 KNR-W /04 88 KNR-W /03 89 KNR-W /02 90 KNR /04 91 KNR /02 92 KNR /02 93 KNR-W /01 -(3,0-0,86)/0,5 0,5m -4,280 -(3,0-0,72)/0,5 0,5m -4,560 -(3,0-0,7)/0,5 0,5m -4,600 -(3,0-1,14)/0,5 0,5m -3,720 -(3,0-1,07)/0,5 0,5m -3,860 -(3,0-1,0)/0,5 0,5m -4,000 -(3,0-0,9)/0,5 0,5m -4,200 -(3,0-0,85)/0,5 0,5m -4,300 -(3,0-1,45)/0,5 0,5m -3,100 razem 0,5m -60,280 Włączenie do studni Osadzanie włazów żeliwnych klasy D400 średnica 600mm Separator substancji ropopochodnych STOZ - DGA f. JPR System lub równoważny Wpust deszczowy uliczny osadnikowy, kraty w klasie D400 Kraty uliczne w klasie D400 Kolano z PVC-U klasy S o średnicy 160mm, 88st. Czyszczak kanalizacyjny z PVC-U klasy S o średnicy 160mm przejście 38,000 szt 15,000 szt 2,000 szt 2,000 szt 8,000 szt 8,000 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o średnicy nominalnej 315mm (1 próba - 200m) próba 1,000 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o średnicy nominalnej 250mm (1 próba - 200m) próba 1,000 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o średnicy nominalnej 200mm (1 próba - 200m) próba 1,000 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o średnicy nominalnej 160mm (1 próba - 200m) próba 1, Przyłącze gazowe Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III 1,0*(1,0+0,9)/2*46,6*0,85 m3 37,630 1,0*(0,9+0,9)/2*16,4*0,85 m3 12,546 razem m3 50,176 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III 1,0*(1,0+0,9)/2*46,6*0,15 m3 6,641 1,0*(0,9+0,9)/2*16,4*0,15 m3 2,214 razem m3 8,855 Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 2*(1,0+0,9)/2*46,6 m2 88,540 2*(0,9+0,9)/2*16,4 m2 29,520 razem m2 118,060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka, dostawa materiału 1,0*0,1*46,6 m3 4,660 1,0*0,1*16,4 m3 1,640 razem m3 6,300

10 Tabela przedmiaru robót Strona 10/12 94 KNR-W /04 95 KNR /05 96 KNR /01 97 KNR /04 98 Analiza własna 99 KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR 2-15W 0410/ KNR-W / KNR / KNR 2-15W 0410/ KNR-W / KNR /07 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, dostawa materiału 1,0*0,3*46,6 m3 13,980 1,0*0,3*16,4 m3 4,920 razem m3 18,900 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 50,176+8,855-(6,3+18,9) m3 33,831 razem m3 33,831 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 50,176+8,855-(6,3+18,9) m3 33,831 razem m3 33,831 Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km) (Krotność= 18) (6,3+18,9) m3 25,200 razem m3 25,200 Opłata za składowanie ziemi (6,3+18,9) m3 25,200 razem m3 25,200 Rurociągi 100PE SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 40x3,7mm 46,6+16,4 m 63,000 razem m 63,000 Montaż przy użyciu sprzętu ręcznego gazociągu niskiego i średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 32mm m 1,500 Przejście PE/stal o średnicy nominalnej 40/32mm Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 40mm Trójnik siodłowy DN80/32/80 (dz90/40/90) Mufa połączeniowa elektrooporowa o średnicy nominalnej 32mm złącze 1,000 złącze 1,000 złącze 1,000 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 o średnicy 90mm - rura ochronna 3,0*2 m 6,000 razem m 6,000 skrzynka gazowa na przyłączu gazowym (przy kuchni) Szafka gazowa 1000x1500x370mm Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych o średnicy 32mm Zawory MAG-1 o średnicy 32mm skrzynka gazowa (przy kotłowni) Szafka gazowa 1000x1500x370mm Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych o średnicy 65mm Zawory MAG-3 o średnicy 65mm punkt redukcyjno - pomiarowy

11 Tabela przedmiaru robót Strona 11/ KNR 2-15W 0410/ KNR-W / KNR 2-15w 0313/ KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR / KNR-W / KNNR-W / KNR 2-15w 0530/ KNNR / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W /01 Szafka gazowa 1200x1500x370mm Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy we wnękach o średnicy 32mm Gazomierz G6N Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy we wnękach o średnicy 65mm Gazomierz G10N Reduktor gazu R/70, kątowy, o średnicy nominalnej 25mm Zawory kulowe gazowe kołnierzowe o średnicy 25mm typ WK2a Zawory kulowe gazowe kołnierzowe o średnicy 65mm typ WK2a Montaż filtrów do gazu o średnicy nominalnej 25mm typ WE05/25 Zawory kulowe gazowe kołnierzowe o średnicy 32mm typ WK4ag Rejestrator impulsów Mac CRS-03 f. Plum Manometr z kurkiem manometrycznym i rurką syfonową 0 1,6 MPa Antena zewnętrzna GSM/DCS FME50 kpl 1,000 kpl 1,000 kpl 1,000 szt 3,000 szt 3,000 roboty pozostałe Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 3,14*0,032*1,5 m2 0,151 razem m2 0,151 Odtłuszczanie rurociągów stalowych 3,14*0,032*1,5 m2 0,151 razem m2 0,151 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 3,14*0,032*1,5 m2 0,151 razem m2 0,151 Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 3,14*0,032*1,5 m2 0,151 razem m2 0,151 Izolacja plastyczną taśmą Denso rurociągów o średnicy zewnętrznej 33-55mm 3,14*0,032*1,5 m2 0,151 razem m2 0,151 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa o średnicy nominalnej 65mm m 63,000 m 63,000

12 Spis działów przedmiaru robót Strona 12/12 Nr Opis robót 1. SIECI I PRZYŁĄCZA 1.1. Przyłącze wodociągowe 1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej 1.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej 1.3. Przyłącze gazowe

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej Adres inwestycji: Piątnica-Poduchowna, ul. Forteczna Zamawiający: Urząd Gminy Piątnica Rodzaje robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Przyłącza wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Obiekt Budowa Inwestor miejscowość Krynki Urząd Gminy Brody ul.s.staszica 3 27-230 Brody Kraków 4 październik 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POD NAZWĄ BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W SZAMOTUŁACH Obiekt : Branża sanitarna Adres : ul.rzeczna

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: SIECI ZEWNĘTRZNE - przyłącza, sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul Jugosłowiańska 1; 60-301 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 5111-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna. Przedmiar robót

Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-07-15 Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna Przedmiar robót Dział nr 1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE [CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa. mgr inż. Michał Pałaszewski. Koszalin styczeń 2014r.

Przedmiar robót. Budowa. mgr inż. Michał Pałaszewski. Koszalin styczeń 2014r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa ulicy Kruczkowskiego wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetleniem oraz przebudową sieci gazowej w Żukowie - branża 45233200-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI Inwestor: GMINA MIASTA BOCHNI 32-700 Bochnia ul. K. Wielkiego 2 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Budynek mieszkalny wielorodzinny Budynek mieszkalny wielorodzinny Kościerzyna ul. Heykego Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

wg nakładów rzeczowych KNR

wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót - przyłącza wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Ilość 1. I - Przekładka istniejącego wodociągu 1.1 Roboty ziemne CPV 451110-0

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość

Numer Podstawa Opis Ilość Numer Podstawa Opis Ilość Kosztorys Brodzińskiego 22 1 PRZYŁĄCZE GAZOWE (szafka zaliczona w instalacji wewnętrznej) 1 KNR 219/215/1 DemontaŜ przyłącza domowego, Dn 50 mm (Wsp do R i S =0,3) (R= 0,287,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Obiekt Kanalizacja sanitarna-odprowadzenie ścieków z szaletu publicznego, w rejonie ul.wł.sikorskiego, dz. nr 7, obręb nr 5, miasto Kołobrzeg. Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Przedmiar robót Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Obiekt Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Przedmiar robót Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Data: 2010-11-10 Budowa: Przebudowa istn. budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny Bielsko - Biała ul. Partyzantów 62, 62a Kody CPV: 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-31 Budowa: Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do Obiekt: Zamawiający: Gmina Skarzysko-Kamienna Kosztorys opracowali: St. Nowakowska,...

Bardziej szczegółowo

Cena jedn.netto. Wartość (netto) Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. Lp

Cena jedn.netto. Wartość (netto) Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. Lp KOSZTORYS OFERTOWY - sieć c.o i c.w.u os. Witosa w Jarosławiu Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.netto Wartość (netto) 1 1.1 1 d.1.1 2 d.1.1 3 d.1.1 4 d.1.1 SIEĆ CIEPLNA POMIĘDZY BUDYNKIEM NR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót Obiekt Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ul. Św. Mikołaja i ul. 6-go Stycznia w Inowrocławiu Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Przedmiar robót Obiekt Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1 Lp. Podstawa Opis.. SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACJA SANITARNA.. 5- ROBOTY ZIEMNE jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki,m w gr. Kat. I-II na odkład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. BUDYNEK USŁUGOWY WIELOFUNKCYJNY W BLIZIANCE działka nr 393, gmina Niebylec

Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. BUDYNEK USŁUGOWY WIELOFUNKCYJNY W BLIZIANCE działka nr 393, gmina Niebylec Przedmiar robót Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe działka nr 393, gmina Niebylec Gmina Niebylec " P I K A R O " Firma Projektowo - Usługowa Piotr Kuczmenda Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Matuszak

mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót * Przy opracowniu kosztorysu zastosowano: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 130 poz 1389

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,... Przedmiar Przebudowa przyłacza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach z odwodnieniem budynku wraz z komorą redukcyjną zabudowaną na wodociągu w msc. Wilków, gmina Bodzentyn Data: 2019-05-21 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu

Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu Lp. Podstawa wyceny Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu Opis pozycji kosztorysowych obmiar J.m. Cena jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty ziemne - wykop 1 KNR 2-01 0119-03-043 2 KNR 2-31 0803-03-050

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Budowlanych JAKBUD ul. Migdałowa 5, Piotrków Tryb.

PRZEDMIAR. Zakład Usług Budowlanych JAKBUD ul. Migdałowa 5, Piotrków Tryb. Zakład Usług Budowlanych JAKBUD ul. Migdałowa 5, 97-300 Piotrków Tryb. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński Pracownia Projektowa: B&B Ida Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68 tel O-52 3973730 fax. O-52 3973730 wew.24 burghn@02.pl NIp 555-100-24-34 Przedmiar BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ŚCIEKOWEJ I SIECI

Bardziej szczegółowo