P R Z E D M I A R R O B Ó T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt : Branża sanitarna Adres : Miasto Szamotuły, Obręb Szamotuły dz. nr ewid. 3583/1; 3582; 3580/1; 3580/2; 3577/2; 3581 Kod CPV : , Roboty budowlane w zakresie budynków, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt : Branża sanitarna Adres : Miasto Szamotuły, Obręb Szamotuły dz. nr ewid. 3583/1; 3582; 3580/1; 3580/2; 3577/2; 3581 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Lp. Opis działu 1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1.1 Roboty ziemne 1.2 Prace montażowe 2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3 Roboty ziemne 2.4 Prace montażowe 3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5 Roboty ziemne 3.6 Prace montażowe Koniec wydruku - - -

3 Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt : Branża sanitarna Adres : Miasto Szamotuły, Obręb Szamotuły dz. nr ewid. 3583/1; 3582; 3580/1; 3580/2; 3577/2; Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1.1 Roboty ziemne 1 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,620 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III - 80% całości D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 1.75 * 0.8 = 46,620 Razem = 46,620 m3 2 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,655 m3 Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 1.75 * 0.2 = 11,655 Razem = 11,655 m3 3 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 129,500 m2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 2 * 1.75 = 129,500 Razem = 129,500 m2 4 KNR WACETOB Warszawa 6,660 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 0.2 = 6,660 Razem = 6,660 m3 5 KNR WACETOB Warszawa 4,880 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm - obsypka 15 cm - rur D63 zminusowanie rur D63: * * / 4 * (37) = - 0,115 D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 0.15 = 4,995 Razem = 4,880 m3 6 KNR WACETOB Warszawa 9,990 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - nadsypka 30 cm D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 0.3 = 9,990 Razem = 9,990 m3 7 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,304 m3 Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw (75 KM) -80 % ( ) * 0.8 = 29,304 Razem = 29,304 m3 8 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,304 m3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV 9 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,326 m3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m- 20 % Str: 1

4 1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1.1. Roboty ziemne Str: Prace montażowe ( ) * 0.2 = 7,326 Razem = 7,326 m3 10 KNR WACETOB Warszawa 37,000 m Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 63 mm D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 = 37,000 Razem = 37,000 m 11 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm 1 = 1,000 Razem = 1,000 próba 12 KNR WACETOB Warszawa 2,000 m Rurociągi z rur żeliwnych o średnicy nominalnej rur: 50 mm p.a. 13 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu m/, z rur: żeliwnych o średnicy do 100 mm 14 KNR WACETOB Warszawa 0, m Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm 39 / 200 = 0,195 Razem = 0, m 15 KNR WACETOB Warszawa 0, m Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm 39 / 200 = 0,195 Razem = 0, m 16 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 m [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.bi do 6/92 ] Oznakowanie drutem miedzianym w osłonie tworzywowej o przekroju min. 1,0 mm2 trasy rurociagu ułożonego w ziemi - drut ułożyć na rurociągu 17 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 m [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.bi do 6/92 ] Oznakowanie taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową trasy rurociagu ułożonego w ziemi - tasmę ułożyć 30 cm nad górą rury 2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5 2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3. Roboty ziemne 2.3 Roboty ziemne 18 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,944 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III - 80% całości S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 1.8 * 0.8 = 30,456 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 1.2 * 0.8 = 3,888 S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.8 = 5,600 Razem = 39,944 m3 19 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,986 m3 Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 1.8 * 0.2 = 7,614 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 1.2 * 0.2 = 0,972 S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.2 = 1,400 Razem = 9,986 m3 20 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,400 m2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 1.8 * 2 = 84,600 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 1.2 * 2 = 10,800 S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 Razem = 109,400 m2 21 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 m2 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych kat. I-VI - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości: do 3,0 m S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 Razem = 14,000 m2 22 KNR WACETOB Warszawa 0,400 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm - podsypka pod studnie S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 0.1 = 0,400 Razem = 0,400 m3 23 KNR WACETOB Warszawa 0,338 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 żelbetowych - płyta żelbetowa S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.15 = 0,338 Razem = 0,338 m3 24 KNR WACETOB Warszawa 5,040 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 0.2 = 4,230 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 0.2 = 0,810 Razem = 5,040 m3 Str: 3

6 2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3. Roboty ziemne 25 KNR WACETOB Warszawa 3,218 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm - obsypka 15 cm - rur D160 zminusowanie rur D160: * 0.16 * 0.16 / 4 * 28 = - 0,563 S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 0.15 = 3,173 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 0.15 = 0,608 Razem = 3,218 m3 26 KNR WACETOB Warszawa 7,560 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - nadsypka 30 cm S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 0.3 = 6,345 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 0.3 = 1,215 Razem = 7,560 m3 27 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,456 m3 Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw (75 KM) -80 % ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * 1.5)) * 0.8 = 30,456 Razem = 30,456 m3 28 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,456 m3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV 29 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,614 m3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m- 20 % 2.4 Prace montażowe ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * 1.5)) * 0.2 = 7,614 Razem = 7,614 m3 30 KNR WACETOB Warszawa 28,000 m Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 = 23,500 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 = 4,500 Razem = 28,000 m 31 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 1 = 1,000 Str: 4 Razem = 1,000 próba 32 KNR WACETOB Warszawa 1,000 studnia Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 = 1,000 Razem = 1,000 studnia

7 2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.4. Prace montażowe 33 KNR WACETOB Warszawa - 3,000 szt Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: - 3 * 1 = - 3,000 Razem = - 3,000 szt 34 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,645 m2 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Izolacja rurociągów łupkami ze szkła spienionego o grubości: 50 mm - przy śr.rurociągów 160mm D160: 0.81 * 4.5 = 3,645 3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5 Roboty ziemne Razem = 3,645 m2 35 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,310 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III - 80% całości Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 1.50 * 0.8 = 2,700 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 1.7 * 0.8 = 53,040 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 1.7 * 0.8 = 9,520 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 1.5 * 0.8 = 8,400 D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.8 = 5,600 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.25 * 0.8 = 4,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.5 * 1.5 * 2.75 * 0.8 = 4,950 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.5 * 1.5 * 2.25 * 0.8 = 8,100 Razem = 96,310 m3 36 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,078 m3 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 6,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 1.50 * 0.2 = 0,675 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 1.7 * 0.2 = 13,260 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 1.7 * 0.2 = 2,380 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 1.5 * 0.2 = 2,100 D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.2 = 1,400 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.25 * 0.2 = 1,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.5 * 1.5 * 2.75 * 0.2 = 1,238 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.5 * 1.5 * 2.25 * 0.2 = 2,025 Razem = 24,078 m3 37 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 252,400 m2 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 1.5 * 2 = 7,500 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.7 * 2 = 132,600 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.7 * 2 = 23,800 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.5 * 2 = 21,000 D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.25 = 10,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * ( ) * 2 * 2.75 = 16,500 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * ( ) * 2 * 2.25 = 27,000 Razem = 252,400 m2 Str: 5

8 3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5. Roboty ziemne 38 KNR ,500 m2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych kat. I-VI - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.25 = 10,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * ( ) * 2 * 2.75 = 16,500 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * ( ) * 2 * 2.25 = 27,000 Razem = 67,500 m2 39 KNR WACETOB Warszawa 1,475 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm - podsypka pod studnie D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 0.1 = 0,400 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 0.1 = 0,400 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.1 = 0,225 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.5 * 1.5 * 0.1 = 0,450 Razem = 1,475 m3 40 KNR WACETOB Warszawa 1,126 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 żelbetowych - płyta żelbetowa D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.15 = 0,338 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.15 = 0,338 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.0 * 1.0 * 0.15 = 0,150 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.0 * 1.0 * 0.15 = 0,300 Razem = 1,126 m3 41 KNR WACETOB Warszawa 11,050 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 0.2 = 0,450 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 0.2 = 7,800 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 Razem = 11,050 m3 42 KNR WACETOB Warszawa 0,288 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm- obsypka 15 cm - rur D160 Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 0.15 = 0,338 zminusowanie rur d160: * 0.16 * 0.16 / 4 * 2.5 = - 0,050 Razem = 0,288 m3 43 KNR WACETOB Warszawa 8,936 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - obsypka 20 cm - rur D200 zminusowanierur D200: * 0.2 * 0.2 / 4 * 53 = - 1,664 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 0.2 = 7,800 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 Razem = 8,936 m3 44 KNR WACETOB Warszawa 16,575 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - nadsypka 30 cm Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 0.3 = 0,675 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 0.3 = 11,700 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 0.3 = 2,100 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 0.3 = 2,100 Str: 6

9 3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5. Roboty ziemne Razem = 16,575 m3 45 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,049 m3 Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw (75 KM) -80 % ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * * 0.5 * 0.5 / 4 * 6.5)) * 0.8 = 74,049 Razem = 74,049 m3 46 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,049 m3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV 47 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,512 m3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m- 20 % ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * * 0.5 * 0.5 / 4 * 6.5)) * 0.2 = 18, Prace montażowe Razem = 18,512 m3 48 KNR WACETOB Warszawa 53,000 m Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,15: 39 = 39,000 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,15: 7 = 7,000 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,15: 7 = 7,000 Razem = 53,000 m 49 KNR WACETOB Warszawa 2,500 m Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,15: 2.5 = 2,500 Razem = 2,500 m 50 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 1 = 1,000 Str: 7 Razem = 1,000 próba 51 KNR WACETOB Warszawa 2,000 próba Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 52 KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - trójnik 200/160/45

10 3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.6. Prace montażowe 53 KNR WACETOB Warszawa 2,000 studnia Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 = 1,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 = 1,000 Str: 8 Razem = 2,000 studnia 54 KNR WACETOB Warszawa - 7,000 szt Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: - 3 * 1 = - 3,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: - 4 * 1 = - 4,000 Razem = - 7,000 szt 55 KNR WACETOB Warszawa 3,000 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 = 1,000 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 = 2,000 Razem = 3,000 szt 56 KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm - na rurze spustowej Rs Koniec wydruku - - -

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku Inwestor: Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu ul.wieniawskiego 1 61-712 Poznań Wykonawca: Poznań 2007-11-17 Przedmiar Robót Kod CPV : 45212225-9/45332300-6 Data oprac.: 2007-11-17 Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Sochaczewie Obiekt : Budynek sali gimnastycznej Adres : 96-500 Sochaczew, ul.staszica 25 dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Gminny Zakład Komunalny 64-305 Bolewice ul. Polna1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : 2012-02-24 Str: 1 Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : Obiekt : Adres : Kanalizacja sanitarna Przyborowo Kanalizacja sanitarna Przyborowo gmina Szamotuły Zamawiający : Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach ul. Dworcowa 26: 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POD NAZWĄ BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W SZAMOTUŁACH Obiekt : Branża sanitarna Adres : ul.rzeczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : Wartość robót ogółem :... zł... zł... zł

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Lipno Obiekt : Lipno Adres : Lipno, ul. Ogrodowa Kod CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiek Obiekt : Przepompownia ścieków PS1, PS2 i PS3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budowa : Obiekt : Data : 17.01.2017 Str: 1 1 Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : KOB-001-0011 P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary A. STAN : Sieci kanalizacyjne A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego w Rogalinie Aneks - odwodnienie podwórza gospodarczego ul. Arciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowość Komorowo i Grońsko Zadanie : ZADANIE NR 2 Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym w miejscowości Grabonóg, Piaski gm. Piaski Obiekt : Kolektor grawitacyjny z przyłączem Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek Obiekt : Borek ul. Powstańców, Dworcowa Adres : 63-810 Borek ul. Dworcowa, Powstańców Wlkp. Inwestor : Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI

Przedmiar robót CDI Przedmiar robót CDI 438-09-2011 Obiekt BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W GÓRZE KALWARII - przyłącza sanitarne Budowa ul. Bema, Budowlanych, Kalwaryjskiej, Góra Kalwaria, działki o nr. ew. 7, 110, 112,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : 17 Terenowy Oddział Lotniskowy Gdańsk-Wrzeszcz 80-240 Gdańsk, ul. M.Konopnickiej 13 Jednostka autorska : WBPB - Poznań Opracował : R.Łukaszyk Data : 2008-08-29 SPIS

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Ochrona Miasta Ujścia Przed Deszczami Nawalnymi Adres : Ujście ul wojska Polskiego,Kanałowa oraz 50-lecia Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Sadowa Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp.

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2011-03-25 Sieć kanalizacji grawitacyjnej we wsi Kramkowo i sieć kanalizacji tłocznej relacji Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie - Kramkowo Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice Strona 1 z 12 Instalprojekt ul. Świętojańska 5c/7 44-102 Gliwice tel.: 32 726 54 54 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt:_Kanalizacja deszczowa Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59 Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Budowa sieci wodociagowej Bodzewko Drugie - Rębowo gm. Piaski Sieć wodociągowa PVC 110 mm Roboty ziemne i montaŝowe Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przyłącza gazu n/c Dz 63 mm PE ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu

Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu Lp. Podstawa wyceny Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu Opis pozycji kosztorysowych obmiar J.m. Cena jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty ziemne - wykop 1 KNR 2-01 0119-03-043 2 KNR 2-31 0803-03-050

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje wodne i kanalizacyjne. Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA s.c., Zabrze, ul. Wolności 262 II p.

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje wodne i kanalizacyjne. Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA s.c., Zabrze, ul. Wolności 262 II p. PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje wodne i kanalizacyjne Inwestycja: Budowa kompostowni osadów ściekowych PSZCZYNA. Inwestor: Urząd Miasta Pszczyna, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 2 Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek mieszkalny wielorodzinny Tychy ul. Grota Roweckiego PRZYŁĄCZA WOD-KAN I DRENAŻ OPASKOWY

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek mieszkalny wielorodzinny Tychy ul. Grota Roweckiego PRZYŁĄCZA WOD-KAN I DRENAŻ OPASKOWY 2010-12-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nr. Umowy: Kod CPV: Kody CPV: Data Oprac.: 2010-12.10 Nazwa budowy: Budynek mieszkalny wielorodzinny Tychy ul. Grota Roweckiego PRZYŁĄCZA WOD-KAN I DRENAŻ OPASKOWY Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo