JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYKI PROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Stefan Sokołowski JĘZYKI PROGRAMOWANIA Inst Informatyki UG, Gdańsk, 2014/2015 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str1 JĘZYKI PROGRAMOWANIA reguły gry Zasadnicze informacje: stefan/dydaktyka/jezprog szkicowy program wykładu i laboratorium spis literatury slajdydowykładów wartorobićnotatki ale nie warto przepisywać slajdów z ekranu zadania z laboratorium w mojej grupie itd

2 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str2 JĘZYKI PROGRAMOWANIA reguły gry Kontakt ze mną: konsultacje: wtorki 14:15 15:00 w pok 57 antyspam: unikać frikoprowajderów, np: o2pl wppl gazetapl najlepiej używać konta mailowego w II UG Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium, egzamin, znajdowanie błędów w wykładzie Najłatwiej jest zaliczyć laboratoria przez sprawdziany Zaliczenie przez rozbójnika na koniec semestru jest trudniejsze Laboratorium musi być zaliczone przed egzaminem Ramowy program Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str3 językc szczegółowo podstawowa książka: K&R, czyli Kernighan BW, Ritchie DM Język ANSI C Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003 ISBN Należy ją samodzielnie czytać! językphp podstawy programowanie grafiki informacyjnie Będę oczekiwał od słuchaczy napisania wielu drobnych programów, sprawdzających cechy praktycznych realizacji omawianych języków

3 Historia C Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str4 1971: pierwsza wersja C, Ken Thompson& Dennis Ritchie 1972: system operacyjny UNIX napisany w C, Ken Thompson& Dennis Ritchie 1978: The C Programming Language, Brian Kernighan& Dennis Ritchie podręcznik języka, służący jako jego nieformalna specyfikacja 1989: standaryzacja języka C89, American National Standards Institute 1999: poprawiona standaryzacja języka C99, American National Standards Institute 2011: następna poprawiona standaryzacja języka C11, American National Standards Institute Dlaczego trzeba znać C? Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str5 najbardziej rozpowszechniony język programowania ogólnego zastosowania, stosunkowo prosty, więc nietrudny do nauczenia się, pozwala programować blisko maszyny, czyli pisać bardzo wydajne programy(ale to jest żmudne), większość współczesnych języków programowania ma zewnętrzną składnię wzorowaną na C(mimo głębokich różnic) Wady C: niektóre jego cechy stoją w sprzeczności z naturalną intuicją i logiką, słabo wspiera programistę w poszukiwaniu i poprawianiu błędów Łacina jest piękniejsza i logiczniejsza od angielskiego, ale dzisiaj można nie znać łaciny, a trzeba znać angielski

4 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str6 Hierarchia bytów w języku programowania WYRAŻENIA WARUNKI LOGICZNE KOMENDY MODUŁY WYRAŻENIA reprezentujące wartości(arytmetyczne i inne) Np x, 0, x+y WARUNKI LOGICZNE reprezentujące relacje między wartościami(spełnione lub nie) Np x<0 KOMENDY nakazujące dokonanie zmiany stanu (np zmiany wartości zmiennych) Np if(x<0) x=-x; MODUŁY stanowiące autonomiczne zestawy komend wykonujące pewną logicznie zamkniętą czynność Np double wartbezwzgl(doublex) { if(x<0) x=-x; return x; Hierarchia bytów w C Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str7 Wszystko poplątane WARUNKI LOGICZNE są również WARTOŚCIAMI, w dodatku całkowitymi warunek jest spełniony, jeśli ma wartość różną od zera; warunek jest niespełniony, jeśli ma wartość zero Np komenda if traktuje test-1 jako spełniony; a test 0 jako niespełniony M#include<stdioh> if(-1) printf(" spelniony\n"); else printf(" niespelniony\n"); drukuje spelniony chociaż w zasadzie nie powinno się uzależniać drogi w programie od liczby

5 Hierarchia bytów w C Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str8 Wszystko poplątane WARUNKI LOGICZNE są również WARTOŚCIAMI, w dodatku całkowitymi warunek jest spełniony, jeśli ma wartość różną od zera; warunek jest niespełniony, jeśli ma wartość zero Npwarunek0>1mawartość0;awarunek0<=1mawartośćróżnąodzera M#include<stdioh> printf(" 1+(0>1) ==%i\n", 1+(0>1)); printf(" 1+(0<=1) ==%i\n", 1+(0<=1)); drukuje 1+(0>1)==1 1+(0<=1) == 2 chociaż warunków logicznych w zasadzie nie powinno się dodawać do liczb Hierarchia bytów w C Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str9 Wszystko poplątane KOMENDY również mają WARTOŚCI wartością przypisania x = wyr; jest wartość wyrażenia wyr; wartością komendy czytania jest liczba wczytanych rzeczy; wartością komendy drukowania jest liczba wydrukowanych znaków M#include<stdioh> double x; printf("wartosckomendyx=05;:%lf\n",x=05); drukuje wartosckomendyx=05;: chociaż w zasadzie komendy powinno się wykonywać, a nie drukować

6 Hierarchia bytów w C Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str10 Wszystko poplątane KOMENDY również mają WARTOŚCI wartością przypisania x = wyr; jest wartość wyrażenia wyr; wartością komendy czytania jest liczba wczytanych rzeczy; wartością komendy drukowania jest liczba wydrukowanych znaków M#include<stdioh> intn;doublex,y; n=scanf("%lf%lf",&x,&y); printf(" wartosc komendy czytania:%i\n", n); drukuje wartosc komendy czytania: 2 chociaż w zasadzie czytanie jest czynnością a nie wartością Hierarchia bytów w C Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str11 Wszystko poplątane KOMENDY również mają WARTOŚCI wartością przypisania x = wyr; jest wartość wyrażenia wyr; wartością komendy czytania jest liczba wczytanych rzeczy; wartością komendy drukowania jest liczba wydrukowanych znaków M#include<stdioh> intk; k=printf(" \n"); printf(" wartosc komendy drukowania:%i\n", k); drukuje wartosc komendy drukowania: 11 chociaż w zasadzie drukowanie również jest czynnością a nie wartością

7 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str12 Typy wyrażeń całkowity int int */% ==!=<><=>= Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str13 Typy wyrażeń rzeczywisty double double int E-23 -fabsfloorsqrtlogexpsincostan +-*/pow ==!=<><=>=

8 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str14 Typy wyrażeń znakowy char a char ==!=<><=>= int Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str15 Jawne konwersje typów(rzutowania) (int) (char) double int char (double) (int) M (int)(char)(int)357 = =(int)(char)35 =(int) # =35

9 Niejawne konwersje typów Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str16 int double Prawie w każdym kontekście, w którym dopuszczalna jest wartość rzeczywista, można użyć wartości całkowitej Np double x; x=1; powoduje zamianę wartości całkowitej 1 na rzeczywistą 10, potem przypisanie tej rzeczywistej wartości zmiennej x Wyjątek: printf("%lf\n", 1); działa błędnie char int Jak wyżej Ale printf("%i\n", a ); nie drukuje znaku a tylko liczbę97(kodasciiznakua) OinnychtypachwCbędziejeszczemowa Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str17 Priorytety i łączność operatorów w C Ponieważ wszystko ma wartość, do wszystkiego można stosować operacje, trzeba tylko wiedzieć, jakie są ich priorytety MCo wydrukuje ten program? #include<stdioh> intx,y; x=0; y=1; if(x==y+y) printf(" TAK\n"); elseprintf("nie\n"); Czy test x==y+y oznacza (x==y)+y? wtedy TAK,czy x==(y+y)? wtedy NIE

10 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str18 Priorytety i łączność operatorów w C(K&R, str82) Priorytet Operatory Łączność wysoki () [] ->! * & (typ) sizeof prawostronna * / % + - << >> < <= > >= ==!= & ^ &&?: prawostronna = += -= *= /= %= ^= = <<= >>= prawostronna niski, Ponieważ priorytet porównania == jest niższy od priorytetu dodawania +, test x==y+y oznacza x==(y+y) Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str19 Priorytety i łączność operatorów w C Ponieważ wszystko ma wartość, do wszystkiego można stosować operacje, trzeba tylko wiedzieć, jakie są ich priorytety MCo wydrukuje ten program? #include<stdioh> printf(" ==%i\n", 4-2-1); Czy wyrażenie oznacza (4-2)-1? wtedy 1,czy 4-(2-1)? wtedy 3

11 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str20 Priorytety i łączność operatorów w C(K&R, str82) Priorytet Operatory Łączność wysoki () [] ->! * & (typ) sizeof prawostronna * / % + - << >> < <= > >= ==!= & ^ &&?: prawostronna = += -= *= /= %= ^= = <<= >>= prawostronna niski, Ponieważ odejmowanie - łączy do lewej, wyrażenie oznacza (4-2)-1 ijegowartościąjest 1 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str21 Priorytety i łączność operatorów w C Trzebauważać MCo wydrukuje ten program? #include<stdioh> if(! 1==2) printf(" nierowne\n"); else printf(" rowne\n"); Jesteśmy skłonni tak czytać: Jeśli nieprawdą jest, że 1==2, to drukować nierowne, w przeciwnym razie drukować rowne Ponieważ 1==2 jest nieprawdą, więc powinno zostać wydrukowane nierowne Tymczasem: Program drukuje rowne!

12 Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str22 Priorytety i łączność operatorów w C(K&R, str82) Priorytet Operatory Łączność wysoki () [] ->! * & (typ) sizeof prawostronna * / % + - << >> < <= > >= ==!= & ^ &&?: prawostronna = += -= *= /= %= ^= = <<= >>= prawostronna niski, Ponieważ priorytet negacji! jest wyższy niż priorytet równości ==, test! 1==2 oznacza (!1)==2 i jego wartością jest fałsz Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str23 Priorytety nie rozstrzygają wszystkich wątpliwości MJaką wartość komenda y =(x=1)+(x=2); nada zmiennej y? x 2 y 4 x=1; x=2; y=x+x; x 1 y 2 x=2; x=1; y=x+x; x 1 1 x 2 2 y 3 x=1; x=2; y=x+x; Testnamoimkomputerzedaje4,alenainnychmożebyćinaczej MCzy komenda i=0; a[i]=(i=i+1); wpisze 0 czy 1, do a[0] czy doa[1]? Testnamoimkomputerzedaje1wa[1],alenainnychmożebyćinaczej

13 Programowanie trickowe Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str24 Programowanie trickowe polega na wykorzystywaniu dziwacznych własnoći języka lub kompilatora, takie jak naruszanie naturalnej hierarchii logicznej, naruszanie dyscypliny typów, korzystanie z komend o nieustalonej kolejności wykonania itp takiego programowania należy zdecydowanie unikać Program ma nie tylko działać, powinien jeszcze być zrozumiały dla innych programistów, łatwy do zmieniania, łatwy do przeniesienia na inne platformy, skalowalny czyli łatwy do zatosowania z większymi danymi, itd Wykład1OGÓLNEINFORMACJEOC,str25 Operatory charakterystyczne dla C ++,-- dodanie(odjęcie) jedynki od zmiennej całkowitej; n++ oznacza n=n+1,n-- oznacza n=n-1 Np a[n++]=0; oznacza a[n]=0; n=n+1; a[++n]=0; oznacza n=n+1; a[n]=0; Toniejesttosamo! +=,-=,*=,/=,%= połączenie operacji z przypisaniem; Np n+=1 oznacza n=n+1 lubn++ n*=4 oznacza n=n*4 &,,, ˆ,<<,>> operacjebitowe(koniunkcja,alternatywa,negacja, różnica symetryczna, przesunięcia)

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP

PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP Mgr inż. Marcin Solka marcinsol@o2.pl Blok 6 PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP Czym są i do czego są wykorzystywane języki skryptowe

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów Podręcznik użytkownika Podsumowanie: Dokument jest podręcznikiem przygotowanym przez Międzynarodową Agencję ISTC, który wyjaśnia zastosowanie standardu

Bardziej szczegółowo

JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ. O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym. Edgar H. Schein

JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ. O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym. Edgar H. Schein JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym Edgar H. Schein Tytuł oryginału: Helping. How to offer, give, and receive help Copyright 2009

Bardziej szczegółowo

System MetaPost. John D. Hobby. Sierpień 1990. Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska

System MetaPost. John D. Hobby. Sierpień 1990. Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska System MetaPost John D. Hobby Sierpień 1990 Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska Streszczenie MetaPost jest językiem programowania służącym do tworzenia rysunków wektorowych. Sposób działania

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut

W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut wersja 1.52 Ryszard Paweł Kostecki kostecki % fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/ kostecki 7 października 2008 Streszczenie Tak, to prawda: masz przed

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε

Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε Albo L A TEX 2ε w 129 minut Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth Schlegl Tomasz Przechlewski i Ryszard Kubiak Janusz Gołdasz Wydanie drugie,

Bardziej szczegółowo