Nr rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3/A/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3/A/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne Nr rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3/A/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Obsługa informatyczno-administracyjna portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie łącz przy dużym ruchu hosting, opieka i kontrola skryptów zliczających poszerzona o działania niestandardowe - SEM i WoM. Cel Zapewnienie prawidłowego działania portalu Roku Chopinowskiego chopin2010.pl TYPO3 jako system zarządzania treścią oferuje nieograniczone możliwości skalowania, rozbudowy i modyfikacji, to system klasy CMF (Content Management Framework) zapewniający bezpieczeństwo z punktu widzenia biznesowego. Obsługa informatyczno administracyjna powinna przewidywać, umożliwiać, polegać w szczególności na: pracach webmastersko-programistycznych rozwijających funkcjonalność portalu "chopin2010.pl, polegających na: i. projektowaniu i wykonywaniu struktury bazy danych (sql); ii. oprogramowaniu logiki aplikacji zapewniającej wymianę danych pomiędzy portalem, a odwiedzającym (php, javascript); iii. opisywaniu tekstowej zawartości serwisu za pomocą języków opisu treści (html, css); 1

2 Wszelkie prace programistyczne powinny zostać ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem. aktualizowaniu na bieżąco strony internetowej chopin2010.pl wraz z subdomenami na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy materiałów i danych oraz ściśle według jego wskazówek reagowaniu niezwłocznie na wszelkiego rodzaju problemy związane z pracą portalu chopin2010.pl ; opiece administratorskiej i dbaniu o prawidłowe funkcjonowanie serwera i istniejącego rozwiązania portalowego; aktualizowaniu i prowadzeniu polityki prywatności na serwerze, na którym zainstalowany jest portal; występowaniu z upoważnienia Zleceniodawcy jako administrator odpowiedzialny za serwer w kontaktach z podmiotem, u którego kolokowany jest serwer występowaniu na wyraźne polecenie i z upoważnienia Zleceniodawcy jako administrator odpowiedzialny za serwer w kontaktach z podmiotem, do którego Zleceniodawca na mocy porozumienia zobowiąże się eksportować dane - archiwizowaniu wszystkich treści zamieszczanych na portalu oraz przekazania ich Zleceniodawcy na płycie CD lub DVD. - zabezpieczeniu szkolenia w zakresie obsługi TYPO3 i udostępnieniu właściwej dokumentacji, także tej dotyczącej szczegółów klastra, łączy, bazy do przechowywania danych i typo3 - uruchomieniu serwera/-ów ftp zapewniającego przestrzeń dyskową pracownikom oraz instytucjom współpracującym - zapewnieniu możliwości streamingu właściwego dla wygenerowanego transferu, gwarantującym możliwie najlepszą jakość oraz odpowiednią szybkość działania - przygotowaniu projektu technologicznego serwisu lub usługi internetowej obejmującego: analizę dostarczonego projektu funkcjonalnego i graficznego pod kątem wykonalności technologicznej wraz z sugestiami zmian; opis rozwiązań technologicznych zastosowanych dla: front end; 2

3 back end; - realizacji technologicznej obejmującej: wykonanie serwisu lub usługi zgodnie z projektem funkcjonalnym i graficznym, w ramach zatwierdzonego harmonogramu i budżetu; - prowadzeniu projektu obejmującego: zapewnienie dedykowanej osoby do komunikacji z BOCH; nadzór nad poprawnością wykonania Dzieła zgodnie z dokumentacją; raportowanie kolejnych etapów prac; udział w spotkaniach z BOCH; - redakcji i copy obejmujące: wprowadzanie treści na serwis w zakresie wymaganym przez BOCH; wsparcie przy tworzeniu haseł i treści, w tym reklamowych; pomoc we wprowadzaniu treści przez BOCH; - obsłudze marketingowej projektu obejmującej: proponowanie i nadzorowanie kampanii promocyjnych na serwisach portalu chopin2010.pl; wsparcie przy tworzeniu i nadzorowaniu kampanii reklamowych BOCH; rozwój technik SEM i SEO dla serwisów BOCH; zaproponowanie, a po akceptacji BOCH, realizacja linii komunikacyjnych, które dotyczą konkretnych tematów lub wydarzeń, maja wspierać je, podkreślać ich charakter, propagować; wskazanie dobieranych środków, które zależą od rodzaju wydarzenia. Realizacja zadania powinna być uwarunkowana wypracowanymi w roku 2009 założeniami sformułowanymi w projekcie planu niestandardowych działań marketingowych dla potrzeb komunikacji internetowej Roku Chopinowskiego, który między innymi zawiera wybór grup docelowych w komunikacji, cele komunikacji, analizę potencjału marki Chopin, wskazania związane z rozbudową strony internetowej, wyznaczniki komunikacji skierowanej do różnego rodzaju odbiorców, działania promocyjne w zakresie komunikacji społecznościowej, dobór mediów i zasięg internetowej kampanii reklamowej i stanowi załącznik nr 1 a postępowania o zamówienie publiczne Nr rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3/A/

4 Poniżej Podsumowanie tego dokumentu sygnalizuje podstawowe wyznaczniki istotne dla przedmiotu zamówienia. PODSUMOWANIE: Szczegółowe zadania wynikające z obsługi komunikacji internetowej Roku Chopinowskiego I. Cele i działania: Koncepcja, zaprojektowanie funkcjonalne oraz graficzne i na tej podstawie przygotowanie portalu chopin2010.pl czerpiącego z obecnie zgromadzonych informacji oraz umożliwiającego dodawanie nowych wortali zapewniających kompleksową obsługę potrzeb komunikacyjnych Biura Obchodów Chopin 2010, w oparciu o wybrany bezpieczny system zarządzania treścią (klasy Enterprise ) efektywnie wspierający SEO. Szczegóły opis portalu sformułowane zostały w załączniku nr 1 w części 4.3 materiał przygotowywany na ulotkę oraz poniżej tj. w pkt II podsumowania. Zapewnienie opieki redakcyjnej o edytorskiej dla potrzeb utrzymania, aktualizacji portalu oraz utrzymania kontaktów z użytkownikami przez cały czas trwania Roku Chopinowskiego. Przygotowanie zaplecza serwerowego zdolnego obsłużyć ruch do 1 mln unikalnych użytkowników miesięcznie (w pikach do 100 tys na dobę), zapewnienie odpowiednich łącz internetowych, obsługę streamingu wideo i audio dla równie dużej liczby równoczesnych użytkowników, obsługa bazy danych osobowych zgodnej ze standardami GIODO. Wybranie metod komunikacji i dotarcie z komunikacją o obchodach Roku Chopinowskiego do jak najszerszej grupy internautów, zgodnie z wnioskami z poziomu analizy do grup dotarcia np.: ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców młodych w grupie wiekowej 14-24, oraz (łącznie ponad 8 mln internautów w Polsce oraz trudna do oszacowania grupa za granicą), szeroka i czytelna komunikacja wydarzeń, przedsięwzięć i inicjatyw 4

5 budowanie zasięgu komunikacji internetowej. Przygotowanie i poprowadzenie komunikacji społecznościowej w oparciu o dedykowane profile społecznościowe, marketing szeptany i inne metody niestandardowej komunikacji wydarzeń związanych z Rokiem Chopinowski (np.:obsługa uruchomionego profilu na Facebooku ). Zwiększenie zainteresowania muzyka Chopina i podniesienie rozpoznawalności jego muzyki w grupie docelowej poprzez promocje wydarzeń lokalnych i globalnych oraz wirtualne uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach, szczególnie tych mało dostępnych i nietransmitowanych przez inne media wsparcie technologiczne takich relacji i wydarzeń. Położenie nacisku na promocje wiedzy o Chopinie jako o człowieku aktywnym Polaku mogącym stanowić wzorzec zaradności i aktywności, poprawienie znajomości osoby Chopina. II. Części składowe i zadania związane z budową i utrzymaniem portalu oraz wortali tematycznych. Strona główna portalu chopin2010.pl przygotowanie lub implementacja dostarczonej wizualizacji strony głównej, w kilku wersjach językowych (z automatycznym wyborem wersji i zapamiętywaniem wersji językowej) rozprowadzającej ruch pomiędzy wortalami. Przygotowanie wersji językowych, zajawek wortali, wizualizacji dla partnerów i sponsorów. Wortal Obchody Roku Chopinowskiego. Wortal zawierający m.in. pełną bazę wydarzeń w Polsce i za granicą, uzupełnianą przez organizatorów na podstawie logowania do systemu i przydzielonych uprawnień, z wyszukiwarką, drogowskazami, mapami, geolokalizacją, wydarzeniami rekomendowanymi, przypominaniem o wydarzeniach etc. Zapewnienie importu obecnej bazy wydarzeń oraz odpowiedniego eksportu na potrzeby stron partnerskich. Wortal Baza Wiedzy. Wybranie, opracowanie wspólnie z partnerami bazy wiedzy o Chopinie, podanej językiem prostym i przystępnym dla młodych, zawierającej zarówno 5

6 informacje o Chopinie, kartki z jego życia, utwory, oraz informacje o jego czasach itp. Wortal Chopin dzieciom. Stworzenie koncepcji i przygotowanie treści Wortalu z informacjami, zabawami, grami dla dzieci 6-10 lat, pozwalającymi zbliżyć się dzieciom do muzyki Chopina Inter: akcje. Wielka sekcja społecznościowa- umożliwiająca potencjalną przestrzeń dla projektów niestandardowych złożonych w ramach Promesy do Programu Fryderyk Chopin 2010, MKiDN. Np.: konkurs internetowy dla młodych na interpretacje muzyki chopinowskiej: The Chopin Young Professional & Chopin Garage Band, przyłączenie innych aktywności powstających w sieci przy wsparciu Biura Obchodów Chopin2010, MKiDN i innych partnerów współpracujących. Także konkursy i quizy dla internautów, profile społecznościowe Chopin2010 m.in. na Facebook, MySpace, Geocatching, YouTube. Program TV Chopin2010.pl. Przygotowanie internetowej retransmisji programu mini strona współpracująca z uruchomioną stroną przez TVP. Biuro Obchodów Chopin2010. Opieka i rozbudowa strony informacyjnej dla instytucji, organizatorów wydarzeń, dziennikarzy komunikacja oficjalna Roku Chopinowskiego. Przygotowanie profilu użytkownika - Konto na Chopin2010.pl. Profil użytkownika Portalu wraz z narzędziami promującymi i ułatwiającymi uczestnictwo w wydarzeniach Roku Chopinowskiego, tak aby personalizować relację. Propozycja kampanii reklamowej zapewniającej zbudowanie zasięgu komunikacji wśród internautów, w tym zaproponowanie i potencjalne poprowadzenie kampanii SEM. Przygotowanie, utrzymanie profili społecznościowych na wybranych społecznościach internetowych. Przygotowanie i poprowadzenie kampanii marketingu szeptanego wzmacniającej najważniejsze cele komunikacji portalu. Hosting i obsługa ruchu internetowego i bazy użytkowników na przygotowanej dla potrzeb portalu platformie, spełniającej wymagania bezpieczeństwa, pełen back up danych i ochronę danych osobowych. III. Zarządzanie treścią Dotychczasowe funkcjonowanie portalu chopin2010.pl ujawniło szereg trudności na 6

7 poziomie zarządzania treścią cms. Zespół BOCH przeprowadził analizę dostępnych na rynku rozwiązań, dokonując rozpoznania poddał je konsultacjom. Podjęto decyzję, iż najbardziej odpowiednim systemem zarządzania treścią będzie TYPO 3 CMS. Podstawowe argumenty, które zadecydowały o wyborze i decyzji dlaczego portal chopin2010.pl ma być przygotowany z wykorzystaniem platformy CMS TYPO3. Elastyczność: możliwość dowolnej rozbudowy o nowe moduły i funkcje. Brak kosztów licencji (GPL): 100% budżetu może być przeznaczone na wdrożenie i dostosowanie systemu do własnych potrzeb. Bezpieczeństwo: otwarty kod, informacje o wykrytych lukach bezpieczeństwa na portalach Secunia, Security Focus, szybko ukazujące się aktualizacje i łatki. Brak uzależnienia od jednej firmy: system znany na całym świecie, z dokumentacją producenta po wdrożeniu możliwe przejęcie prac, supportu przez inną agencję. Profesjonalne wdrożenie: certyfikowani programiści TYPO3 CMS. Uznanie potwierdzone nagrodami ekspertów. Ponadto: System TYPO3 jest stosowany i uznany w całej Europie; Jest to najwyższej klasy system oparty o licencje open source co oznacza brak opłat licencyjnych, koszty związane są z wdrożeniem i przygotowaniem serwisu na miarę. W systemach licencjonowanych, koszt występuje dwa razy: za licencję producenta oraz za wdrożenie i przygotowanie serwisu; TYPO3 umożliwia najlepszą skalowalność w grupę systemów open source, potwierdzoną nagrodami oraz wdrożeniami dla wielkich koncernów rozwiązania programistyczne od małej strony www do bardzo rozbudowanych systemów portalowych; TYPO3 pozwala na obsługę ruchu na poziomie 1 mln i więcej użytkowników miesięcznie; systemy skalowalności ruchu wykorzystywane przez TYPO3 to te same rozwiązania, z których m.in. korzysta facebook. TYPO3 w naturalny sposób wspiera wielojęzyczność serwisów w system wbudowane są mechanizmy wspomagające tłumaczenie i zarządzanie stronami wielojęzycznymi; TYPO3, dzięki modułowej budowie systemu oraz tworzonych stron i systemowi 7

8 dedykowanych wtyczek (dodatków) pozwala na swobodna rozbudowę serwisu w trakcie jego funkcjonowania; W oparciu o system TYPO3 działa kilka tysięcy serwisów w całej Europie, m.in. takie serwisy jak: national geografic.pl, castorama.pl, KFC, Pizza Hit, Logitech, UNESCO, G+J, Johnson&Johnson, Samsung, 3M, GE, Stanford University, New York Times, i inni; Rozwój systemu jest nadzorowany i prowadzony przez międzynarodową organizację TYPO3.org, dzięki czemu system posiada jedną z największych baz modułów rozszerzeń na świecie. Jak również wybór najciekawszych opcji: Dla content edytorów: intuicyjny interfejs; możliwość tworzenia skinów i obrandowania back-endu; spell checker; historia zmian, cofanie zmian; obsługa wieloschowka; edycja treści z front-endu i back-endu; podgląd edytowanych zmian; wizardy; workflow i przesyłanie zmian do akceptacji. Dla administratorów: przełączanie na dowolnego użytkownika, instalacja/aktualizacja systemu i komponentów systemu on-line, zarządzanie użytkownikami i grupami; obsługa wielu stron i wielu domen przez jedną instancję systemu. Bezpieczeństwo: audyt i logowanie każdej aktywności w systemie; akceptacja zmian treści; rozbudowany system uprawnień edytorów; autentykacja LDAP; historia logowania; dostęp tylko z wybranych adresów IP; alerty przez ; ostrzeganie o jednoczesnej edycji treści strony przez wielu edytorów; kompatybilność z SSL, logowanie po SSL, dostęp do wybranych stron tylko przez SSL; wersjonowanie; cofanie zmian. Standardy: zgodność ze standardami accessibility (WAI, Web Accessibility Initiative); RSS support; FTP support; UTF-8 support; WML support, WAP support; xhtml support; XML support; strony przyjazne dla wyszukiwarek, przyjazne linki; wielojęzyczność, obsługa wielu języków na stronie, auto-detekcja języka użytkownika. Wydajność: cache stron, możliwość publikacji do statycznych plików xhtml. Support: program certyfikacji; manuale, drukowane magazyny i książki; konferencje TYPO3 Developers Days, TYPO3 Conference. Środowisko pracy: PHP, MySQL, Apache Wybrane, najbardziej istotne funkcje i możliwości systemu TYPO3 w grupach tematycznych, zaprezentowane poniżej, pozwalają twierdzić, iż taki system w pełni umożliwi realizację celów Roku Chopinowskiego: 8

9 Biznes, strategia: Open Source: brak kosztów licencji Możliwości nieograniczonej rozbudowy i modyfikacji Duża społeczność i popularność: wiele agencji i freelancerów pracujących z tym systemem, brak uzależnienia od jednej firmy Dynamiczny rozwój systemu, aktywny development od 2000 roku Bezpieczeństwo: błyskawiczne aktualizacje w przypadku wystąpienia błędów krytycznych Możliwość integracji z innymi systemami, warstwa abstrakcyjna do łączenia się z zewnętrznymi bazami danych Obsługa wielu różnych stron i domen przez jeden system: możliwość zupełnego odseparowania od siebie stron, możliwość współdzielenia treści pomiędzy stronami, wspólny back-end Workspaces: workflow, wielopoziomowe uprawnienia, wersjonowanie strony, akceptowanie/odrzucanie zmian Panel zarządzający systemu TYPO3 (BE, back-end) działa w każdej tzw. modern przeglądarce, na każdym systemie (Windows, MacOS, Linux) Enterprise Digital Asset Management: system do katalogowania, indeksowania, archiwizowania i publikowania ogromnej ilości dokumentów i multimediów Natywna obsługa wielojęzyczności, lokalizacji; pełne wsparcie dla UTF-8 Wsparcie Web 2.0: AJAX, możliwość integracji z popularnymi frameworkami JavaScript: jquery, Mootools, ExtJS, Prototype, YUI Dowolny format wyjściowy dla stron: xhtml, XML, JSON, Flash Remoting Wbudowane systemy keszujące, wsparcie dla memcache Wymagania systemowe: PHP, MySQL. Wsparcie dla bazy danych Oracle, MsSQL oraz dla innych zewnętrznych źródeł danych (ODBC, LDAP) Redagowanie treści, back-end TYPO3 (BE): Wygodny i przyjemny w odbiorze panel zarządzający systemu, dostępny w ponad 30 językach (patrz: galeria) AJAX-based BE: funkcje drag&drop, przeciąganie elementów, zarządzanie kolejnością - bez przeładowania strony Rich Text Editor: wygodny edytor WYSWIG pozwalający na formatowanie tekstu i osadzanie elementów graficznych Frontend Editing Podgląd edytowanej treści Wbudowana optymalizacja i skalowanie grafiki, konwersja typów (ImageMagick, GraphicMagick) Content Elementy różnego typu (tekst, tekst ze zdjęciem, tabela, flash, multimedia), możliwość definiowania własnych Content Elementów (tzw. Flexible Content Elements) Wersjonowanie: możliwość utworzenia kilku wersji strony (np. on-line i draft), wygodne publikowanie z jednej wersji do drugiej, cofanie zmian, akceptowanie/odrzucanie zmian (workflow) 9

10 Historia zmian, nielimitowana funkcja Undo Wewnętrzny system wyszukiwania Wielokrotne użycie treści, system referencji/linkowania Content Elementów Skiny dla back-endu TYPO3 a SEO (Search Engine Optimization): Zgodność ze standardami WWW: kod xhtml, layout w technologii CSS-based Linki przyjazne SEO (SEO-friendly URLs) META informacje dla każdej strony edytowalne z poziomu back-endu Wygodne uzupełnianie atrybutów ALT/TITLE każdego elementu strony Tagi HTML używane zgodnie z ich rolą Bezpieczeństwo: Rozbudowany system uprawnień: możliwość ustawienia dostępu praktycznie dla każdego elementu formularza w BE Log systemowy: log wszystkich akcji w systemie, filtrowanie po typach zdarzeń Workspace'y, wersjonowanie, funkcja Undo, pełna historia zmian Logowanie do BE tylko przez SSL (opcja), pełne wsparcie dla stron SSL Przełączanie na back-endowego użytkownika, podgląd jego uprawnień, ustawień IV. Uwaga końcowa PODSUMOWANIA Powyższe zalecenia i uwagi powinny zostać zrealizowane w I kwartale Roku Chopinowskiego 2010 tak aby umożliwić przynajmniej częściową lecz podstawową funkcjonalność portalu chopin2010.pl w miarę możliwości na dzień urodzin Fryderyka Chopina tj. 1 marca 2010 i zgodnie z założeniami formułowanymi podczas spotkań w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (szczegóły we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ). 10

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Kontakt Telefon: 504 495 217 E-mail: gabriel.rogowski@gmail.com Internet:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Usługi w Internecie Jesień 2014

Usługi w Internecie Jesień 2014 Usługi w Internecie Jesień 2014 Konstrukcja stron Problemy z użytecznością stron - usability http://www.clickz.com/print_article/clickz/column/2113344/key-tips-website-usability Strony w Internecie Twórca

Bardziej szczegółowo

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best Witaj! Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy To zupełnie nic nie kosztuje kliknij O firmie Nasza Agencja Interaktywna jest już na rynku ponad

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo