Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach"

Transkrypt

1 Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach, organizacja pożytku publicznego Adres siedziby: Gliwice, ul. Zwycięstwa 34 of. ( w Gliwickim Centrum Integracji Niepełnosprawnych GOIN) Adres do korespondencji: Gliwice, ul. Młodych Patriotów 30/3 Telefon(fax) : (0-32) strona internetowa: Rachunek bankowy : PKO BP SA II O/Gliwice WSPÓLNY CEL nr Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2 Władze organizacji : Walne Zgromadzenie Zarząd Janina Stoksik prezes Zarządu, zam. Gliwice, ul. Młodych Patriotów 30/3 Ernestyna Zawierucha wiceprezes Zarządu, zam. Gliwice, ul. Kozielska 99/32 Lucyna Nabielec wiceprezes Zarządu, zam. Gliwice, ul. Łużycka 2B/17 Jolanta Oczko Skarbnik, zam. Gliwice, ul. Młodych Patriotów 12/3 Teresa Werner-Więckowska Sekretarz, zam. Gliwice, ul. Kochanowskiego 15/8 Komisja Rewizyjna Władysława Alberska Przewodnicząca Lidia Bruska Zastępca Przewodniczącej Maria Olczyk Sekretarz Maria Marcol, Andrzej Hołata, Tadeusz Bodalski Członkowie Data i miejsce 23 grudnia 1994r. rejestracji : Nr księgi rejestrowej: 1560 Nr REGON : NIP : KRS : Rejestr Stowarzyszeń Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej SON 1. Zadaniem Stowarzyszenia SON jest zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, inwalidów, ich opiekunów i przyjaciół w celu: - reprezentowania interesów środowiska osób niepełnosprawnych i inwalidów,

3 - tworzenia możliwości poprawy ich warunków życiowych, - zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, - wyzwalania inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji, - kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a inwalidami i osobami niepełnosprawnymi, - przeciwdziałania izolacji, wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych. 2. Stowarzyszenie SON w 2004r. swoje cele realizowało poprzez: (1) współpracę i wzajemną pomoc członków, mającą na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności : - Sekcja Osteoporozy spotkania w każdy poniedziałek godz. 16.oo do 18.3o - Sekcja SM (stwardnienie rozsiane) spotkania w każdy czwarty piątek miesiąca ( oprócz grudnia ) godz. 16.3o do 18.3o - Sekcja AFAZJA spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca ( oprócz lipca i sierpnia) godz. 16.oo do 18.3o - Sekcja Obrony Praw Pacjenta od września `04r. dyżury w każdy piątek godz. 14.oo do 16.oo (2) współdziałanie i tworzenie możliwości koordynowania problemów inwalidów i osób niepełnosprawnych z organami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami, mogącymi te problemy łagodzić i rozwiązywać : - bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, z Komisją ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej UM w Gliwicach, udział w pracach Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, współpraca z : Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno- Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, Instytutem Polityki Społecznej w Katowicach, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, współdziałanie z zaproszonymi przez SON do współpracy : Śląską Ligą Walki z Rakiem ( dyżury w siedzibie SON w poniedziałki i czwartki), Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ( wtorki), Samorządem Pielęgniarek i Położnych ( trzecie środy miesiąca), Stowarzyszeniem Chorych ze Stomią w Katowicach (środy), Stowarzyszeniem Hospicjum w Gliwicach ( drugi i czwarty czwartek miesiąca), Lokalną Wspólnotą Burego Misia ( pierwszy i trzeci piątek miesiąca), Śląskim Stowarzyszeniem Obrony Praw Pacjenta ( od stycznia do sierpnia w piątki ), Grupą Wsparcia zdrowia psychicznego Stowarzyszenia Nasz Dom w Gliwicach ( od listopada druga i czwarta środa) (3) organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno- oświatowym i sportowo-rekreacyjnym : prelekcja Rowerem przez Europę Dzień Babci i Dziadka ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 5) Bal przebierańców impreza integracyjna słowno muzyczny montaż kolędowy ( współpraca: Gimnazjum nr 6) Walentynki ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 16) Dzień Kobiet ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 14) prelekcja Akupresura eliminowanie przyczyn choroby Powitanie wiosny występy uczniów Gimnazjum Nr prelekcja specjalisty diabetologa Jak sobie radzić z cukrzycą wycieczka do Palmiarni gliwickiej wystawa AMUN Europa bez barier wycieczka do Muzeum Chleba w Bojkowie

4 prelekcja Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta trening z psychologiem Psychoterapia w schorzeniach somatycznych Dzień Matki ( współpraca :szkoły podstawowe) wycieczka autokarowa na Górę św. Anny wycieczka autokarowa do Piekar Śląskich i Świerklańca rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Plakat 10-lecia SON : dyplomy, nagrody oraz wystawa nagrodzonych prac prezentacja specjalistycznego sprzętu i urządzeń ortopedycznych ( Zakład Poznań) wycieczka do Ośrodka Górniczego w Buku ( współpraca: PTTK O/Gliwice) Andrzejki -impreza integracyjna ( współpraca: Gimnazjum Nr 6) Spotkanie Mikołajkowe ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 38) Dzień Wolontariusza - 65 wolontariuszy SON w Teatrze Muzycznym ( dyplomy uznania, upominki ), spektakl Dajcie mi tenora ( 4 ) prowadzenie bezpłatnych działań informacyjnych, doradztwa i pomocowych : - Telefon Zaufania i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych ( ) obsługa w czasie dyżurów Sekcji, dyżurów specjalistów i przedstawicieli współpracujących innych organizacji osób niepełnosprawnych, - Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych : ogólne spotkania w każdy drugi piątek miesiąca ( oprócz grudnia), dyżury Koordynatora pracy wolontariuszy w każdy wtorek godz. 17.oo do 18.3o - porady prawnika dyżury 2 osób w każdy poniedziałek godz. 14.oo do 16.oo - porady psychologa dyżury w każdy wtorek godz. 17.oo do 18.3o - porady dot. pomocy społecznej - co druga środa miesiąca godz. 16.oo do 17.oo - pomoc w rozliczaniu rocznych deklaracji podatku dochodowego (5) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających pracom badawczym i legislacyjnym, dotyczących wszelkich zagadnień związanych z inwalidztwem i niepełnosprawnością: - marzec przedstawienie projektu założeń Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych mieszkańców powiatu gliwickiego na lata lipiec współpraca jako Partner przy projekcie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, oraz przedstawienie listów intencyjnych dot. partnerstwa w kolejnych dwóch projektach w ramach IW EQUAL - wrzesień konsultowanie opracowania Atlas problemów społecznych miasta Gliwice - październik Kampania parkingowa w Gliwicach w obronie tzw. kopert dla osób niepełnosprawnych, - wniosek do Rady Miejskiej z propozycją rozwiązania problemów mieszkaniowych niesprawnych ruchowo Gliwiczan (6) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działania na rzecz inwalidów i niepełnosprawnych : - udzielanie poparcia członkom SON w załatwianiu istotnych dla nich spraw - umożliwianie odbycia praktyk wolontariackich absolwentom kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej Medycznego Studium Zawodowego w Gliwicach - pomoc i wsparcie merytoryczne przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich dotyczących problemów osób niepełnosprawnych ( łącznie 3 prace ) ( 7) prowadzenie działalności gospodarczej nie dotyczy

5 ( 8) prowadzenie innych działań służących środowisku osób stowarzyszonych : - wydawanie Biuletynu Informacyjnego Sonata ( okazjonalnie) - organizowanie spotkań promujących twórczość artystyczną członków ( poezja, malarstwo) - nauka języka migowego z kaset video - udostępnienie sali spotkań do nauki języków obcych angielski, niemiecki, francuski ( samoorganizacja członków ) ( 9) wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych: - wolontariat dla osób niepełnosprawnych i starszych doradztwo, pomoc w uzyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, (10) promocja zdrowia, zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej i rozwoju wyższej jakości świadczeń medycznych : - organizowanie lekarskich prelekcji tematycznych - prezentacja niekonwencjonalnych metod leczenia Klub Przyjaciół Bruno Gröninga ( inauguracja i systematyczne spotkania w soboty co 3 tygodnie ) - organizowanie zajęć muzykoterapii i śmiechoterapii - przekazywanie nowości w zakresie metod leczenia na świecie ( 11) rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych : - zorganizowanie i działanie Punktu rehabilitacji, wyposażonego w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne ( m.in. magnetoterapia, laseroterapia ) czynny w poniedziałki i czwartki od 14.oo do 18.oo oraz wtorki i środy od 9.oo do 12.oo - organizacja ćwiczeń Hatha Joga spotkania co drugi wtorek ( do czerwca) i co druga środa, godz. 11.oo do 12.3o - dostarczanie informacji o ośrodkach, realizujących turnusy rehabilitacyjne w Polsce, - informowanie o światowych nowościach w zakresie rehabilitacji - systematyczny kontakt z lokalnymi Zakładami Pracy Chronionej i pomoc w poszukiwaniu pracy. 3. Głównym zdarzeniem prawnym o skutkach finansowych w 2004r. było udostępnienie członkom SON rachunku bankowego do prowadzenia zbiórki publicznej na kosztowne leczenie lub rehabilitację. Z tego tytułu od maja do grudnia na konto wpłynęła łączna kwota ,32 zł. z czego ,32 zł. pozostaje nadal na koncie bankowym SON. Oczekiwanie na uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego ( od stycznia do końca czerwca) i nie posiadanie w tym czasie sądownie uwierzytelnionego statutu, oraz aktualnego wyciągu z KRS, udaremniło nasze starania o pozyskanie środków finansowych na działalność statutową z gminy, województwa i innych. 4. Uchwały Zarządu SON podjęte w 2004r. Zebranie w dniu r. (1) W obecności czterech członków Zarządu ( z pięciu ogółem), oraz dwóch zaproszonych członków Komisji Rewizyjnej, ustalono termin i projekt porządku Walnego

6 Zgromadzenia sprawozdawczego na dzień r. pierwszy termin godz. 16.oo, drugi termin godz Uchwałę podjęto 4 głosami za jednomyślnie. (2) Uchwalono Zasady rachunkowości i plan kont SON 4 głosami za Zebranie w dniu r. (1) W obecności pięciu członków Zarządu ( brak zaproszonych przedstawicieli Komisji Rewizyjnej), podjęto jednomyślną uchwałę o utworzeniu z dniem r. Sekcji Obrony Praw Pacjenta. (2) Uchwalono jednomyślnie udostępnienie konta bankowego SON do celów zbiórki publicznej dla członka SON p. Jerzego Tyca, zamieszkałego w Zabrzu na jego wniosek Zebranie w dniu r. (1) W obecności pięciu członków Zarządu, liderów sekcji, oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej, podjęto jednomyślnie 5 głosami za uchwałę dotyczącą niezatwierdzenia Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej bez usunięcia zeń kwestionowanego przez Zarząd punktu. (2) Jednomyślnie podjęto uchwałę o wystąpieniu ze Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach. (3) Jednomyślnie podjęto uchwałę o przyjęciu propozycji ZBM I TBS i ZBM II TBS w Gliwicach, dotyczących współpracy z SON. (4) Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie informowania Członków SON o konieczności uzyskiwania od r. indywidualnych zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej, przy udostępnianiu konta bankowego SON., oraz przekazywaniu zebranych środków finansowych wyłącznie bezpośrednio z konta SON na konto dostawcy leku lub usługi rehabilitacyjnej (5) Podjęto jednomyślna uchwałę o niemożności istnienia w SON Sekcji Zdrowia Psychicznego z uwagi na brak specjalistów w tej dziedzinie ( do prowadzenia Sekcji ) (6) Jednomyślnie uchwalono wprowadzenie w 2004r. do sprzedaży 100 szt. (sto) cegiełek SON o nominale 5,- zł ( pięć) za 1szt. (7) Jednomyślnie uchwalono, że osobą odpowiedzialną w SON za kontakty z mediami, pozostaje jak dotychczas Prezes SON Janina Stoksik, która może wyznaczyć zastępcę w sprawach związanych z sekcjami SON.. W 2004 roku Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach podjął ogółem 11 uchwał ( jedenaście). 5. Informacje finansowe (1) Stowarzyszenie SON w Gliwicach nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody Stowarzyszenia SON ,18 zł. w tym : - wpłaty 3.947,88 zł. ( składki, darowizny, 1 % pdf )

7 - udostępnienie konta ,32 zł. Koszty statutowe 5.097,59 zł. w tym: - wydatki 1.122,59 zł. ( telefon zaufania, delegacje, przewozy osób niepełnospr.) - udostępnienie konta 3.975,00 zł Koszty administracyjne Koszty sądowe Usługi obce 1.674,39 zł. ( telefon, mater.biurowe, pozost. wydatki) 584,50 zł. 357,05 zł. ( opłata bankowa) (2) Zatrudnianie pracowników na umowy cywilno-prawne nie dotyczy. (3) Wynagrodzenia, nagrody, premie zarządu lub innych osób, realizujących działalność statutową nie dotyczy. (4) Odpłatne świadczenia w ramach działalności statutowej - nie dotyczy. (5) Nabycie nieruchomości - nie dotyczy. (6) Zadania zlecone przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych nie dotyczy. (7) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych nie dotyczy. (8) Wartość nabytych akcji, obligacji, udziałów nie dotyczy. (9) Nabycie środków trwałych nie dotyczy. (10) Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia SON - aktywa trwałe ,21 zł. - aktywa obrotowe ,88 zł. - zobowiązania nie dotyczy (11) Informacje o rozliczeniach z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych informacji podatkowych - z miesięcznych deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT 2 ) Stowarzyszenie SON było zwolnione - pozostałe nie dotyczy 6. Wolontariat Stowarzyszenie SON w Gliwicach w swojej działalności statutowej w 2004 r. opierało się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Nasi wolontariusze są uczniami, studentami, emerytami, rencistami, oraz osobami aktywnymi zawodowo. Często są to wysoko wykwalifikowani pracownicy jak : lekarze, naukowcy, informatycy, psycholog, prawnicy, tłumacze języków obcych, architekt. W 2004 r. wolontariusze przepracowali na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia SON 5494 godziny. Dodatkowo w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie SON Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych wolontariusze przepracowali...

8 Łącznie w 2004 r. wolontariusze przepracowali... Doraźnie, przy realizowaniu pojedyńczych akcji ( jak Kampania parkingowa), wolontariuszami byli również nauczyciele, urzędnicy i pracownicy straży miejskiej, praca których nie jest wliczona do powyższej statystyki. 7. Inne działania (1) Szkolenia Mając na uwadze przygotowanie się do pozyskiwania zewnętrznych- zwłaszcza unijnych źródeł finansowania działalności statutowej, przedstawiciele Stowarzyszenia SON w styczniu 2004r. wzięli udział w seminarium informacyjnym Wdrażanie EFS w Polsce projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji i reintegracji zawodowej kobiet, organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS. W celu przygotowania się do właściwej realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawicielka Stowarzyszenia SON ukończyła (certyfikat) w marcu 2004r. w szkolenie pt. Wpływ niektórych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na sposób prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Sytuacja sektora organizacji pozarządowych w świetle zmian uregulowań prawno-podatkowych (2) Współpraca z innymi organizacjami Stowarzyszenie SON jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie. Ponadto do 2004r. byliśmy członkiem Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach. Bieżąco współpracujemy z lokalnymi instytucjami, urzędami i organizacjami, zajmującymi się którymś z problemów dot. niepełnosprawności ( leczenie, rehabilitacja, szkolenia, zatrudnianie) (3) Działania informacyjne Stowarzyszenie SON udostępnia wszystkim osobom niepełnosprawnym bez względu na członkostwo, posiadane zasoby informacji poprzez: bieżące kontakty z doświadczonymi liderami organizacji, przygotowywanie i udostępnianie w siedzibie krótkich, bieżących wydruków aktualnych przepisów lub ciekawych informacji ( pozyskanych np. z zasobów internetowych), bezpłatny biuletyn informacyjny Sonata, współpracę z lokalnymi mediami oraz własną stronę Ponadto bieżąco aktualizujemy informacje o organizacji w istniejących bazach danych np. KLON/JAWOR.

9

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego 1 Raport roczny 2005 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego Gliwice, luty 2006 r. 2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego 1 Raport roczny 2007 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego Gliwice, styczeń 2008 r. 2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego 1 Raport roczny 2006 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego Gliwice, styczeń 2007 r. 2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. - sprawozdanie merytoryczne. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. - sprawozdanie merytoryczne. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny - sprawozdanie merytoryczne 2010 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja pożytku publicznego Gliwice, luty 2011 r. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja poŝytku publicznego

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja poŝytku publicznego 1 Raport roczny 2008 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja poŝytku publicznego Gliwice, styczeń 2009 r. 1 2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny - sprawozdanie merytoryczne

Raport roczny - sprawozdanie merytoryczne 1 Raport roczny - sprawozdanie merytoryczne 2009 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach organizacja poŝytku publicznego Gliwice, luty 2010 r. 2 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK Zarząd Fundacji Udaru Mózgu Łódź 0 1. Dane rejestracyjne fundacji a) Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. b) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK Organizacja pożytku publicznego KRS 0000288087 Warszawa, 21.03.2011 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim za okres 0L01.2014r. - 31.12.2014r. 1. Informacje o Organizacji Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI w 2007 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku Sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2009 r. Kwilcz, dn. 31.03.2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2009 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD 17. 04.2014 ROKU DO 31.12.2014 roku Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001r. W sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Dotyczy okresu sprawozdawczego: 01-01-2010r - 31-12-2010r.

WSTĘP Dotyczy okresu sprawozdawczego: 01-01-2010r - 31-12-2010r. (załącznik 3) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MIELECKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ZA ROK 2010 WSTĘP Dotyczy okresu sprawozdawczego: 01-01-2010r - 31-12-2010r. Nazwa wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Omniveda Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Nazwa fundacji: Fundacja TPSW Siedziba i adres: Żabińskiego 16-26, 02-793 Warszawa data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 Fundacja Przylądek Nadziei sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok - str. 1 1. Powstanie i działalność Fundacji Fundacja Przylądek Nadziei działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2012 godz. 14:48:20 Numer KRS: 0000131441

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2012 godz. 14:48:20 Numer KRS: 0000131441 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2012 godz. 14:48:20 Numer KRS: 0000131441 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo