Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach"

Transkrypt

1 Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach, organizacja pożytku publicznego Adres siedziby: Gliwice, ul. Zwycięstwa 34 of. ( w Gliwickim Centrum Integracji Niepełnosprawnych GOIN) Adres do korespondencji: Gliwice, ul. Młodych Patriotów 30/3 Telefon(fax) : (0-32) strona internetowa: Rachunek bankowy : PKO BP SA II O/Gliwice WSPÓLNY CEL nr Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2 Władze organizacji : Walne Zgromadzenie Zarząd Janina Stoksik prezes Zarządu, zam. Gliwice, ul. Młodych Patriotów 30/3 Ernestyna Zawierucha wiceprezes Zarządu, zam. Gliwice, ul. Kozielska 99/32 Lucyna Nabielec wiceprezes Zarządu, zam. Gliwice, ul. Łużycka 2B/17 Jolanta Oczko Skarbnik, zam. Gliwice, ul. Młodych Patriotów 12/3 Teresa Werner-Więckowska Sekretarz, zam. Gliwice, ul. Kochanowskiego 15/8 Komisja Rewizyjna Władysława Alberska Przewodnicząca Lidia Bruska Zastępca Przewodniczącej Maria Olczyk Sekretarz Maria Marcol, Andrzej Hołata, Tadeusz Bodalski Członkowie Data i miejsce 23 grudnia 1994r. rejestracji : Nr księgi rejestrowej: 1560 Nr REGON : NIP : KRS : Rejestr Stowarzyszeń Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej SON 1. Zadaniem Stowarzyszenia SON jest zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, inwalidów, ich opiekunów i przyjaciół w celu: - reprezentowania interesów środowiska osób niepełnosprawnych i inwalidów,

3 - tworzenia możliwości poprawy ich warunków życiowych, - zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, - wyzwalania inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji, - kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a inwalidami i osobami niepełnosprawnymi, - przeciwdziałania izolacji, wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych. 2. Stowarzyszenie SON w 2004r. swoje cele realizowało poprzez: (1) współpracę i wzajemną pomoc członków, mającą na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności : - Sekcja Osteoporozy spotkania w każdy poniedziałek godz. 16.oo do 18.3o - Sekcja SM (stwardnienie rozsiane) spotkania w każdy czwarty piątek miesiąca ( oprócz grudnia ) godz. 16.3o do 18.3o - Sekcja AFAZJA spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca ( oprócz lipca i sierpnia) godz. 16.oo do 18.3o - Sekcja Obrony Praw Pacjenta od września `04r. dyżury w każdy piątek godz. 14.oo do 16.oo (2) współdziałanie i tworzenie możliwości koordynowania problemów inwalidów i osób niepełnosprawnych z organami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami, mogącymi te problemy łagodzić i rozwiązywać : - bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, z Komisją ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej UM w Gliwicach, udział w pracach Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, współpraca z : Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno- Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, Instytutem Polityki Społecznej w Katowicach, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, współdziałanie z zaproszonymi przez SON do współpracy : Śląską Ligą Walki z Rakiem ( dyżury w siedzibie SON w poniedziałki i czwartki), Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ( wtorki), Samorządem Pielęgniarek i Położnych ( trzecie środy miesiąca), Stowarzyszeniem Chorych ze Stomią w Katowicach (środy), Stowarzyszeniem Hospicjum w Gliwicach ( drugi i czwarty czwartek miesiąca), Lokalną Wspólnotą Burego Misia ( pierwszy i trzeci piątek miesiąca), Śląskim Stowarzyszeniem Obrony Praw Pacjenta ( od stycznia do sierpnia w piątki ), Grupą Wsparcia zdrowia psychicznego Stowarzyszenia Nasz Dom w Gliwicach ( od listopada druga i czwarta środa) (3) organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno- oświatowym i sportowo-rekreacyjnym : prelekcja Rowerem przez Europę Dzień Babci i Dziadka ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 5) Bal przebierańców impreza integracyjna słowno muzyczny montaż kolędowy ( współpraca: Gimnazjum nr 6) Walentynki ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 16) Dzień Kobiet ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 14) prelekcja Akupresura eliminowanie przyczyn choroby Powitanie wiosny występy uczniów Gimnazjum Nr prelekcja specjalisty diabetologa Jak sobie radzić z cukrzycą wycieczka do Palmiarni gliwickiej wystawa AMUN Europa bez barier wycieczka do Muzeum Chleba w Bojkowie

4 prelekcja Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta trening z psychologiem Psychoterapia w schorzeniach somatycznych Dzień Matki ( współpraca :szkoły podstawowe) wycieczka autokarowa na Górę św. Anny wycieczka autokarowa do Piekar Śląskich i Świerklańca rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Plakat 10-lecia SON : dyplomy, nagrody oraz wystawa nagrodzonych prac prezentacja specjalistycznego sprzętu i urządzeń ortopedycznych ( Zakład Poznań) wycieczka do Ośrodka Górniczego w Buku ( współpraca: PTTK O/Gliwice) Andrzejki -impreza integracyjna ( współpraca: Gimnazjum Nr 6) Spotkanie Mikołajkowe ( współpraca: Szkoła Podstawowa nr 38) Dzień Wolontariusza - 65 wolontariuszy SON w Teatrze Muzycznym ( dyplomy uznania, upominki ), spektakl Dajcie mi tenora ( 4 ) prowadzenie bezpłatnych działań informacyjnych, doradztwa i pomocowych : - Telefon Zaufania i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych ( ) obsługa w czasie dyżurów Sekcji, dyżurów specjalistów i przedstawicieli współpracujących innych organizacji osób niepełnosprawnych, - Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych : ogólne spotkania w każdy drugi piątek miesiąca ( oprócz grudnia), dyżury Koordynatora pracy wolontariuszy w każdy wtorek godz. 17.oo do 18.3o - porady prawnika dyżury 2 osób w każdy poniedziałek godz. 14.oo do 16.oo - porady psychologa dyżury w każdy wtorek godz. 17.oo do 18.3o - porady dot. pomocy społecznej - co druga środa miesiąca godz. 16.oo do 17.oo - pomoc w rozliczaniu rocznych deklaracji podatku dochodowego (5) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających pracom badawczym i legislacyjnym, dotyczących wszelkich zagadnień związanych z inwalidztwem i niepełnosprawnością: - marzec przedstawienie projektu założeń Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych mieszkańców powiatu gliwickiego na lata lipiec współpraca jako Partner przy projekcie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, oraz przedstawienie listów intencyjnych dot. partnerstwa w kolejnych dwóch projektach w ramach IW EQUAL - wrzesień konsultowanie opracowania Atlas problemów społecznych miasta Gliwice - październik Kampania parkingowa w Gliwicach w obronie tzw. kopert dla osób niepełnosprawnych, - wniosek do Rady Miejskiej z propozycją rozwiązania problemów mieszkaniowych niesprawnych ruchowo Gliwiczan (6) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działania na rzecz inwalidów i niepełnosprawnych : - udzielanie poparcia członkom SON w załatwianiu istotnych dla nich spraw - umożliwianie odbycia praktyk wolontariackich absolwentom kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej Medycznego Studium Zawodowego w Gliwicach - pomoc i wsparcie merytoryczne przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich dotyczących problemów osób niepełnosprawnych ( łącznie 3 prace ) ( 7) prowadzenie działalności gospodarczej nie dotyczy

5 ( 8) prowadzenie innych działań służących środowisku osób stowarzyszonych : - wydawanie Biuletynu Informacyjnego Sonata ( okazjonalnie) - organizowanie spotkań promujących twórczość artystyczną członków ( poezja, malarstwo) - nauka języka migowego z kaset video - udostępnienie sali spotkań do nauki języków obcych angielski, niemiecki, francuski ( samoorganizacja członków ) ( 9) wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych: - wolontariat dla osób niepełnosprawnych i starszych doradztwo, pomoc w uzyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, (10) promocja zdrowia, zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej i rozwoju wyższej jakości świadczeń medycznych : - organizowanie lekarskich prelekcji tematycznych - prezentacja niekonwencjonalnych metod leczenia Klub Przyjaciół Bruno Gröninga ( inauguracja i systematyczne spotkania w soboty co 3 tygodnie ) - organizowanie zajęć muzykoterapii i śmiechoterapii - przekazywanie nowości w zakresie metod leczenia na świecie ( 11) rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych : - zorganizowanie i działanie Punktu rehabilitacji, wyposażonego w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne ( m.in. magnetoterapia, laseroterapia ) czynny w poniedziałki i czwartki od 14.oo do 18.oo oraz wtorki i środy od 9.oo do 12.oo - organizacja ćwiczeń Hatha Joga spotkania co drugi wtorek ( do czerwca) i co druga środa, godz. 11.oo do 12.3o - dostarczanie informacji o ośrodkach, realizujących turnusy rehabilitacyjne w Polsce, - informowanie o światowych nowościach w zakresie rehabilitacji - systematyczny kontakt z lokalnymi Zakładami Pracy Chronionej i pomoc w poszukiwaniu pracy. 3. Głównym zdarzeniem prawnym o skutkach finansowych w 2004r. było udostępnienie członkom SON rachunku bankowego do prowadzenia zbiórki publicznej na kosztowne leczenie lub rehabilitację. Z tego tytułu od maja do grudnia na konto wpłynęła łączna kwota ,32 zł. z czego ,32 zł. pozostaje nadal na koncie bankowym SON. Oczekiwanie na uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego ( od stycznia do końca czerwca) i nie posiadanie w tym czasie sądownie uwierzytelnionego statutu, oraz aktualnego wyciągu z KRS, udaremniło nasze starania o pozyskanie środków finansowych na działalność statutową z gminy, województwa i innych. 4. Uchwały Zarządu SON podjęte w 2004r. Zebranie w dniu r. (1) W obecności czterech członków Zarządu ( z pięciu ogółem), oraz dwóch zaproszonych członków Komisji Rewizyjnej, ustalono termin i projekt porządku Walnego

6 Zgromadzenia sprawozdawczego na dzień r. pierwszy termin godz. 16.oo, drugi termin godz Uchwałę podjęto 4 głosami za jednomyślnie. (2) Uchwalono Zasady rachunkowości i plan kont SON 4 głosami za Zebranie w dniu r. (1) W obecności pięciu członków Zarządu ( brak zaproszonych przedstawicieli Komisji Rewizyjnej), podjęto jednomyślną uchwałę o utworzeniu z dniem r. Sekcji Obrony Praw Pacjenta. (2) Uchwalono jednomyślnie udostępnienie konta bankowego SON do celów zbiórki publicznej dla członka SON p. Jerzego Tyca, zamieszkałego w Zabrzu na jego wniosek Zebranie w dniu r. (1) W obecności pięciu członków Zarządu, liderów sekcji, oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej, podjęto jednomyślnie 5 głosami za uchwałę dotyczącą niezatwierdzenia Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej bez usunięcia zeń kwestionowanego przez Zarząd punktu. (2) Jednomyślnie podjęto uchwałę o wystąpieniu ze Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach. (3) Jednomyślnie podjęto uchwałę o przyjęciu propozycji ZBM I TBS i ZBM II TBS w Gliwicach, dotyczących współpracy z SON. (4) Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie informowania Członków SON o konieczności uzyskiwania od r. indywidualnych zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej, przy udostępnianiu konta bankowego SON., oraz przekazywaniu zebranych środków finansowych wyłącznie bezpośrednio z konta SON na konto dostawcy leku lub usługi rehabilitacyjnej (5) Podjęto jednomyślna uchwałę o niemożności istnienia w SON Sekcji Zdrowia Psychicznego z uwagi na brak specjalistów w tej dziedzinie ( do prowadzenia Sekcji ) (6) Jednomyślnie uchwalono wprowadzenie w 2004r. do sprzedaży 100 szt. (sto) cegiełek SON o nominale 5,- zł ( pięć) za 1szt. (7) Jednomyślnie uchwalono, że osobą odpowiedzialną w SON za kontakty z mediami, pozostaje jak dotychczas Prezes SON Janina Stoksik, która może wyznaczyć zastępcę w sprawach związanych z sekcjami SON.. W 2004 roku Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach podjął ogółem 11 uchwał ( jedenaście). 5. Informacje finansowe (1) Stowarzyszenie SON w Gliwicach nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody Stowarzyszenia SON ,18 zł. w tym : - wpłaty 3.947,88 zł. ( składki, darowizny, 1 % pdf )

7 - udostępnienie konta ,32 zł. Koszty statutowe 5.097,59 zł. w tym: - wydatki 1.122,59 zł. ( telefon zaufania, delegacje, przewozy osób niepełnospr.) - udostępnienie konta 3.975,00 zł Koszty administracyjne Koszty sądowe Usługi obce 1.674,39 zł. ( telefon, mater.biurowe, pozost. wydatki) 584,50 zł. 357,05 zł. ( opłata bankowa) (2) Zatrudnianie pracowników na umowy cywilno-prawne nie dotyczy. (3) Wynagrodzenia, nagrody, premie zarządu lub innych osób, realizujących działalność statutową nie dotyczy. (4) Odpłatne świadczenia w ramach działalności statutowej - nie dotyczy. (5) Nabycie nieruchomości - nie dotyczy. (6) Zadania zlecone przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych nie dotyczy. (7) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych nie dotyczy. (8) Wartość nabytych akcji, obligacji, udziałów nie dotyczy. (9) Nabycie środków trwałych nie dotyczy. (10) Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia SON - aktywa trwałe ,21 zł. - aktywa obrotowe ,88 zł. - zobowiązania nie dotyczy (11) Informacje o rozliczeniach z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych informacji podatkowych - z miesięcznych deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT 2 ) Stowarzyszenie SON było zwolnione - pozostałe nie dotyczy 6. Wolontariat Stowarzyszenie SON w Gliwicach w swojej działalności statutowej w 2004 r. opierało się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Nasi wolontariusze są uczniami, studentami, emerytami, rencistami, oraz osobami aktywnymi zawodowo. Często są to wysoko wykwalifikowani pracownicy jak : lekarze, naukowcy, informatycy, psycholog, prawnicy, tłumacze języków obcych, architekt. W 2004 r. wolontariusze przepracowali na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia SON 5494 godziny. Dodatkowo w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie SON Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych wolontariusze przepracowali...

8 Łącznie w 2004 r. wolontariusze przepracowali... Doraźnie, przy realizowaniu pojedyńczych akcji ( jak Kampania parkingowa), wolontariuszami byli również nauczyciele, urzędnicy i pracownicy straży miejskiej, praca których nie jest wliczona do powyższej statystyki. 7. Inne działania (1) Szkolenia Mając na uwadze przygotowanie się do pozyskiwania zewnętrznych- zwłaszcza unijnych źródeł finansowania działalności statutowej, przedstawiciele Stowarzyszenia SON w styczniu 2004r. wzięli udział w seminarium informacyjnym Wdrażanie EFS w Polsce projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji i reintegracji zawodowej kobiet, organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS. W celu przygotowania się do właściwej realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawicielka Stowarzyszenia SON ukończyła (certyfikat) w marcu 2004r. w szkolenie pt. Wpływ niektórych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na sposób prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Sytuacja sektora organizacji pozarządowych w świetle zmian uregulowań prawno-podatkowych (2) Współpraca z innymi organizacjami Stowarzyszenie SON jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie. Ponadto do 2004r. byliśmy członkiem Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach. Bieżąco współpracujemy z lokalnymi instytucjami, urzędami i organizacjami, zajmującymi się którymś z problemów dot. niepełnosprawności ( leczenie, rehabilitacja, szkolenia, zatrudnianie) (3) Działania informacyjne Stowarzyszenie SON udostępnia wszystkim osobom niepełnosprawnym bez względu na członkostwo, posiadane zasoby informacji poprzez: bieżące kontakty z doświadczonymi liderami organizacji, przygotowywanie i udostępnianie w siedzibie krótkich, bieżących wydruków aktualnych przepisów lub ciekawych informacji ( pozyskanych np. z zasobów internetowych), bezpłatny biuletyn informacyjny Sonata, współpracę z lokalnymi mediami oraz własną stronę Ponadto bieżąco aktualizujemy informacje o organizacji w istniejących bazach danych np. KLON/JAWOR.

9

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego ul. Pawliczka 16, 41 800 Zabrze tel./fax (032) 370 15 34, kom. 0692998247

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo