Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009

2 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych Tytuł pracy Słowa kluczowe Cel pracy Plan pracy Konspekt pracy Poszukiwanie, gromadzenie, selekcja literatury Kompozycja pracy seminaryjnej Układ pracy i spis treści Materiały uzupełniające tekst główny Tablice (tabele) Ilustracje Aneksy Przypisy Przypisy bibliograficzne Metoda umieszczania przypisów u dołu strony Odsyłacze (odnośniki) Skróty w przypisach (tamże; ibidem; op. cit.; cyt. za; itp.) Metoda powiązania przypisów z powołaniami w tekście (metoda podawania pierwszego elementu i daty) Metoda numerowania przypisów Bibliografia załącznikowa Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych (skróconych opisów bibliograficznych) Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej Interpunkcja Autor Numer znormalizowany ISBN Przypisy bibliograficzne (przykłady) DOKUMENTY PIŚMIENNICZE KSIĄŻKI JEDNOTOMOWE (prace autorskie) KSIĄŻKI JEDNOTOMOWE (prace zbiorowe)... 17

3 ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH ARTYKUŁY W CZASOPISMACH PRACE NIEPUBLIKOWANE USTAWY I ZARZĄDZENIA NORMY MAPY DOKUMENTY ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI NA CD-ROM KSIĄŻKI W INTERNECIE (prace autorskie) KSIĄŻKI W INTERNECIE (prace zbiorowe) ARTYKUŁY W KSIĄŻKACH W INTERNECIE (w pracach zbiorowych) ARTYKUŁY W CZASOPISMACH W ITERNECIE DOKUMENTY SAMOISTNE W INTERNECIE (artykuły zamieszczone na stronach WWW) Przykłady bibliografii załącznikowych PRZYKŁAD I (układ alfabetyczny, pozycje nienumerowane) PRZYKŁAD II (układ alfabetyczny, pozycje nienumerowane, data po pierwszym elemencie opisu) PRZYKŁAD III (układ według formy wydawniczej) Materiały informacyjno-pomocnicze Opracowanie kwestionariusza ankiety Wskazówki techniczne.. 23 Bibliografia. 24

4 4 Wstęp Prace seminaryjne są ważnym etapem procesu dydaktycznego szkoły wyższej. Jest to pierwszy samodzielnie napisany przez studenta tekst naukowy przygotowany pod kierunkiem promotora. Celem opracowania jest przybliżenie studentom najistotniejszych zagadnień związanych z pisaniem prac seminaryjnych. Autorka pracy wdzięczna będzie za uwagi, rady dotyczące omawianych zagadnień. Szczególnie cenne będą opinie osób prowadzących seminaria. Myślimy, że zbierze się na Uczelni grupa osób zainteresowanych tym tematem i wspólnie opracujemy to zagadnienie w wersji rozszerzonej, np. w formie skryptu. 1. Rodzaje prac seminaryjnych Prace seminaryjne dzielimy na: Opracowanie o charakterze aplikacyjnym: - projekt badań, - analiza danych zastanych, - projekt działań. Esej 1 : - ogólny (pozostawia piszącemu dużą swobodę wyboru), - szczegółowy (wymaga omówienia określonych zagadnień), - esej typu opisz i porównaj (należy przeprowadzić porównanie), - esej z cytatem (wymaga od studenta znacznych umiejętności interpretacyjnych). 2. Tytuł pracy Sformułowanie tytułu pracy jest pierwszym etapem pracy naukowej. Bez niego nie można dokonać sensownego wyboru literatury, nie można ustalić celów pracy. Trudność w sformułowaniu tytułu pracy wynika z kilku stawianych jemu żądań: ma być krótki, językowo poprawny, informacyjnie nośny i jednocześnie poznawczo intrygujący, czyli budujący określone u czytelnika (słuchacza) i autora tekstu pożądane nastawienie Słowa kluczowe Tytuł pracy zawiera słowa kluczowe, które student powinien uwzględnić w strukturze swojej pracy. Na przykład tytuł: Czas wolny młodzieży ponadgimnazjalnej przeznaczony na rekreację ruchową W powyższym temacie będą to słowa: - czas wolny, - młodzież ponadgimnazjalna, - rekreacja ruchowa. Słowa kluczowe sugerują sposób konstruowania pracy seminaryjnej (planu pracy). 1 Oliver Paul: Jak pisać prace uniwersyteckie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, s Zaczyński Władysław: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK 1995, s. 45.

5 5 4. Cel pracy Rozpoczynając pisanie pracy student musi mieć wyobrażenie o tym, co chce osiągnąć jaki jest jego cel. W pracach o charakterze eseju cele umieszczamy we wstępie, a w zakończeniu piszemy, czy postawione na początku założenia pracy zostały zrealizowane. 5. Plan pracy Plan to przedstawienie w punktach treści pracy tzn. ustala się w punktach, jakie kwestie będą logicznie po sobie następować. Dobrze napisany plan w końcowej fazie pisania pracy seminaryjnej staje się spisem treści. Zdarza się, że w czasie pisania rozdziałów wyłaniają się nowe kwestie, które powinno się w pracy uwzględnić. Dlatego plan nie powinien być zbyt sztywny i szczegółowy, żeby nie można go było zmienić. Tabela 1. Numeracja poszczególnych części planu pracy późniejszego spisu treści Układ dziesiętny 1. Rozdział pierwszy 1.1. Pierwszy podrozdział Pierwszy punkt pierwszego podrozdziału Drugi punkt Trzeci punkt 1.2. Drugi podrozdział Pierwszy punkt Drugi punkt 1.3. Trzeci podrozdział Pierwszy punkt Drugi punkt Trzeci punkt 2. Rozdział drugi 2.1. Pierwszy podrozdział Pierwszy punkt Drugi punkt Trzeci punkt 2.2. Drugi podrozdział Pierwszy punkt Drugi punkt Trzeci punkt 3. Rozdział trzeci 3.1. Pierwszy podrozdział Pierwszy punkt Drugi punkt 3.2. Drugi podrozdział Źródło: Opracowanie własne Układ mieszany I. Rozdział pierwszy 1. Pierwszy podrozdział a) Pierwszy punkt pierwszego podrozdziału b) Drugi punkt c) Trzeci punkt 2. Drugi podrozdział a) Pierwszy punkt b) Drugi punkt 3. Trzeci podrozdział a) Pierwszy punkt b) Drugi punkt c) Trzeci punkt II. Rozdział drugi 1. Pierwszy podrozdział a) Pierwszy punkt b) Drugi punkt c) Trzeci punkt 2. Drugi podrozdział a) Pierwszy punkt b) Drugi punkt c) Trzeci punkt III. Rozdział trzeci 1. Pierwszy podrozdział a) Pierwszy punkt b) Drugi punkt 2. Drugi podrozdział a) Pierwszy punkt b) Drugi punkt c) Trzeci punkt

6 6 6. Konspekt pracy To rozwinięcie planu pracy, czyli opisanie szczegółowo (w kilku zdaniach), co zostanie zawarte w poszczególnych rozdziałach, podrozdziałach, punktach pracy. Konspekt pracy student opracowuje na zakończenie pierwszego semestru. Może składać się z: Strona tytułowa Spis treści Wstęp (krótko określamy omawiany temat, piszemy cel i zakres pracy, wyjaśniamy, dlaczego podjęliśmy taki temat, podajemy metody pracy) Rozdziały pracy (tekst główny w kilku zdaniach rozwijamy poszczególne punkty planu pracy) Bibliografia (spis literatury). Konspekt pracy pozwoli opiekunowi seminarium zorientować się czy student rzetelnie podchodzi do obowiązków związanych z uczestniczeniem w seminarium i pisaniem pracy: 1. Czy student zgromadził odpowiednią literaturę? 2. Czy na podstawie zebranej literatury student opanował zagadnienia związane z tematem jego pracy? 3. Czy nabył umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii załącznikowej? 7. Poszukiwanie, gromadzenie, selekcja literatury Poszukiwanie, gromadzenie, selekcja literatury do opracowywanego tematu jest bardzo ważnym i jednym z najtrudniejszych etapów pisania pracy seminaryjnej. Można go podzielić na trzy fazy: 1. Szukanie, gromadzenie potrzebnej literatury, zapisywanie tytułów (najlepiej w formie opisu bibliograficznego). 2. Selekcja i ocena zgromadzonych materiałów. 3. Dokładne zapoznanie się z treścią zgromadzonych materiałów. Istnieją dwie metody dotarcia do niezbędnej literatury: tradycyjna i elektroniczna Tabela 2. Metody dotarcia do niezbędnej literatury Tradycyjna: Elektroniczna: - notatki z wykładów, materiały dostarczone przez wykładowcę - podręczniki akademickie, skrypty - monograficzne opracowania książkowe - materiały pokonferencyjne - materiały pokonferencyjne online - czasopisma - czasopisma elektroniczne - biblioteczne katalogi kartkowe - biblioteczne katalogi online, np. katalog online Biblioteki WSG, katalog online Biblioteki UKW, itp. - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (Karo) < > - bazy połnotekstowe, np. Biblioteka Główna WSG udostępnia pełnotekstową wielodziedzinową bazę danych EBSCO (dostęp online do 11 baz czasopism m. in. z zakresu

7 7 turystyki, hotelarstwa i dziedzin pokrewnych) - program Google Book Search (celem programu jest pomaganie użytkownikom w znajdowaniu książek oraz informacji dotyczących możliwości ich zakupu lub wypożyczenia. Wiele książek dostępnych w programie Google Book Search pochodzi od autorów i wydawców uczestniczących w programie. To oni decydują, czy udostępnić online kilka stron, czy cały tekst) < > - narzędzia wyszukiwawcze online, np. wyszukiwarka Google < Korzystać z działów informacji: pracownik działu informacji w każdej bibliotece nie poszuka za studenta literatury, ale może wskazać jak to zrobić. Źródło: Opracowanie własne Pisząc pracę seminaryjną na pewno studenci będą korzystać z różnego rodzaju porad językowych. Dużym ułatwieniem jest korzystanie z Internetu. Adres strony WWW Źródło: Opracowanie własne Tabela 3. Porady językowe w Internecie Zawartość strony WWW Podręczny słownik ortograficzny, Podręczy słownik frazeologiczny, Podręczny słownik poprawnej polszczyzny, Podręczny słownik synonimów i antonimów, Słownik wyrazów obcych Słownik ortograficzny, Słownik języka polskiego, Uniwersalny słownik języka polskiego (dostęp płatny) W internetowej poradni językowej Wydaw. Naukowego PWN prof. Mirosław Bańko, prof. Jerzy Bralczyk oraz dr Jan Grzenia odpowiadają na pytania internautów dotyczące spraw językowych. Strona Rady Języka Polskiego, która wydaje opinie we wszelkich sprawach dotyczących używania języka polskiego w komunikacji publicznej. Polecamy podstrony: - Opinie językowe, - Uchwały ortograficzne.

8 8 8. Kompozycja pracy seminaryjnej 8.1. Układ pracy i spis treści Jak wcześniej powiedziano, plan pracy staje się spisem treści. Praca seminaryjna powinna składać się z następujących części: Strona tytułowa Spis treści Wstęp Rozdziały pracy (tekst główny) Zakończenie Bibliografia (spis literatury) Spis tablic Spis ilustracji (np. rysunków, map) Załączniki (aneksy) 8.2. Materiały uzupełniające tekst główny 3 Materiały uzupełniające to części składowe pracy, których treść jest niezbędna do zrozumienia poszczególnych części tekstu głównego lub też zawiera informacje dodatkowe dotyczące tych części. Do materiałów uzupełniających zaliczamy: - tablice (tabele), - ilustracje, - aneksy, - przypisy, - bibliografię załącznikową Tablice (tabele) PORADY PRAKTYCZNE 1. Tabele należy umieszczać w tekście najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka. 2. Tabela powinna mieć tytuł (nad tabelą) 3. Tabele mają swoją numerację w całej pracy od 1 do n niezależnie od rozdziałów(w przypadku prac pisanych na komputerze korzystamy z opcji: Wstaw Odwołanie Podpis) 3 PN-78/N , Kompozycja wydawnicza książki. Materiały uzupełniające tekst główny.

9 9 4. Każda kolumna i wiersz tabeli powinny mieć nagłówek. 5. Pod każdą tabelą należy umieścić informacje o źródle, z którego pochodzi jej treść, np. Źródło: Rocznik statystyczny 2008, s. 213; Źródło: Obliczenia własne autora (gdy wszystkie tabele pochodzą od autora pracy i wynika to wyraźnie z jego tekstu, ten element można pominąć). PRZYKŁAD: Tablica 25. Formy spędzania wolnego czasu częstość i ranga nadana przez młodzież (N=522) Formy spędzania wolnego czasu N % Ranga Muzyka ,20% 10,1 Znajomi ,10% 9,9 TV ,30% 8,6 Internet ,30% 7,3 Sport ,30% 4,6 Prasa ,40% 4,3 Książki ,20% 4,3 Rodzina ,80% 4,4 Komputer ,90% 3,7 Kino ,60% 2,2 Nuda ,90% 1,8 Inaczej 82 15,70% 1,2 Kółko zainteresowań 69 13,20% 1,0 Źródło: Obliczenia własne autora Ilustracje (fotografie, rysunki techniczne, wykresy, schematy, mapy i plany) PORADY PRAKTYCZNE 1. Ilustracje należy umieszczać w tekście najbliżej miejsca, do którego się odnoszą. 2. Ilustracja powinna mieć tytuł (pod ilustracją). 3. Ilustracje mają swoją numerację w całej pracy od 1 do n niezależnie od rozdziałów (w przypadku prac pisanych na komputerze korzystamy z opcji: Wstaw Odwołanie Podpis). 4. Pod każdą ilustracją należy umieścić informację o źródle, z którego pochodzi, np. Źródło: Fotografia własna autora.

10 10 PRZYKŁAD: Fot. 1. OPERA NOVA w Bydgoszczy Źródło: Strona WWW: Aneksy( załączniki) Aneks umieszczamy na końcu pracy. Może zawierać: wzory pism, wniosków, kwestionariusze ankiet, itd. Każdy załącznik powinien być ponumerowany, a informację o nim należy umieścić w spisie treści Przypisy Przypisy są niezbędnym elementem każdej pracy naukowej, świadczą m. in. o znajomości literatury dotyczącej omawianego tematu, o erudycji autora i są wskaźnikiem opanowania warsztatu naukowego. Ze względu na treść i charakter przypisy dzielą się na 4 : a) rzeczowe wyjaśniające i komentujące fragmenty tekstu głównego, b) słownikowe podające znaczenie terminów obcojęzycznych, polskich, itd., c) bibliograficzne zwane także skróconym opisem bibliograficznym 5, to wymienione w ustalonej kolejności (zgodnie z normą) cechy dokumentu (książki, artykułu w czasopiśmie, strony WWW, itd.) wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów. W literaturze możemy spotkać inny podział przypisów: źródłowe zwykłe, źródłowe rozszerzone, polemiczne, dygresyjne, odsyłające Przypisy bibliograficzne Należy wybrać jedną z metod sporządzania przypisów w swojej pracy i konsekwentnie od początku do końca ją stosować Metoda umieszczania przypisów u dołu strony Przypisy umieszczamy u dołu strony i oddzielamy je od tekstu właściwego linią ciągłą (w przypadku prac pisanych na komputerze korzystamy z opcji: Wstaw Odwołanie Przypis dolny). Przypisy możemy zamieścić również na końcu rozdziału lub pracy. 4 PN-78/N , s Birkenmajer Aleksander [i in.] (red. nauk): Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1971, s. 2022: Przypis bibliograficzny.

11 11 Wszystkie przypisy muszą znaleźć się w bibliografii załącznikowej. Wykazy przypisów zwykle uszeregowane są alfabetycznie według pierwszego elementu (autora lub pierwszego wyrazu tytułu, jeśli jest więcej niż trzech autorów bądź autor jest nieznany) Odsyłacze (odnośniki) Przypisy łączy się z tekstem za pomocą odsyłaczy (odnośników) liczbowych. Odsyłacze powinny mieć liczbę ciągłą w całej pracy, lub w obrębie każdego rozdziału, lub w ramach każdej strony. W tekście umieszczamy je przed znakami przestankowymi z wyjątkiem cudzysłowów, nawiasów i pytajników 6. W tekście i w przypisie piszemy je o jeden poziom tekstu wyżej niż dany wiersz. PRZYKŁAD TEKST Środowiskami szczególnie sprzyjającym manipulacjom tożsamością są MUD-y (Multi Users Dungeons)¹. Znaczną część graczy stanowią nastolatki². PRZYPIS ¹ Wallace P.: Psychologia Internetu. Tłum. Tomasz Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS ISBN ²Turkle S.: Tożsamość w epoce Internetu. W: Rosińska Zofia: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Warszawa: Prószyński i S-ka 2001, s Skróty w przypisach (tamże; ibidem; op. cit.; tenże; cyt. za; itp.) W przypisach bibliograficznych, stosujemy następujące skróty: Jeśli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, to zamiast pełnego opisu stosuje się skrót Tamże (łac. Ibidem skrót Ibid.) i numer strony. Gdy przypis dotyczy tej samej strony, co poprzedni, pisze się tylko Tamże 7. 6 Siwiński Wiesław: Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki. Wyd. 2 uzup. Poznań: Wydaw. AWF ISBN Antczak Mariola, Nowacka Anna: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2008, s. 79.

12 12 PRZYKŁAD: ² Tauber R. D., Siwiński W.: Pedagogika czasu wolnego. Wyd. 2 uzup. Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii ISBN ³ Tamże, s. 70. Jeśli w pracy cytuje się kilka dzieł tego samego autora, wówczas po raz pierwszy podajemy pełny opis bibliograficzny, gdy po raz kolejny powołujemy się na to samo dzieło, wtedy powtarzamy nazwisko i imię autora cytowanego, tytuł lub początek tytułu oraz numer odpowiedniej strony 8. PRZYKŁAD: ¹ Lisicki T.: Aktywność ruchowa studentów. Potrzeby społeczne stan warunki realizacji. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu ISBN ² Grad J., Karczmarek U.: Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM ISBN ³ Lisicki T.: Aktywność ruchowa studentów, s. 56. Jeśli przypis odsyła do dokumentu wymienionego w jednym z wcześniejszych przypisów i jest to jedyny wykorzystany dokument autora cytowanego w pracy, wówczas piszemy nazwisko i imię autora cytowanego, następnie skrót: dz. cyt. (dzieło cytowane), lub wyd. cyt. (wydanie cytowane), lub op. cit. (opus citatum), lub jw. (jak wyżej), lub u. s. (ut supro) 9. PRZYKŁAD ¹ Siwiński W.: Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ISBN ² Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie. Kraków: Wydawnictwo Literackie ISBN ³ Siwiński W.: op. cit., s. 42. Jeśli cytujemy kolejne dzieło tego samego autora, co w przypisie poprzedzającym, wówczas stosujemy skróty: dla autora Tenże (łac. Idem), dla autorki Taż (łac. Eadem), dla autorów lub autorek Tychże 10 PRZYKŁAD ¹ Siwiński W.: Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ISBN ² Tenże: Wprowadzenie do teorii czasu wolnego i rekreacji ruchowej. Poznań: Ławica ISBN Jeśli cytujemy dzieło cytowane przez innego autora, to należy podać opis bibliograficzny dzieła, z którego zaczerpnięto cytat, wstawić skrót cyt. za (lub łac.: cit. per), następnie podać opis bibliograficzny dzieła, za którego pośrednictwem cytujemy 11. PRZYKŁAD ¹ Kamiński A.: Czas wolny i jego problematyka społeczno wychowawcza. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1965, s.127. Cyt. za Pięta J.: Pedagogika czasu wolnego. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2008, s Tamże, s Tamże, s. 78, Tamże, s Tamże, s. 81.

13 Metoda powiązania przypisów z powołaniami w tekście (metoda podawania pierwszego elementu i daty) Powołanie jest krótką formą przypisu umieszczoną w obrębie głównego tekstu w nawiasach okrągłych, w których umieszczamy nazwisko autora i rok wydania, np. (Turkle, 2001), ewentualnie strony, jeśli zamieszczamy cytat, np. (Turkle, 2001, s. 134). Jeśli nazwisko pojawia się jako naturalny element tekstu, to w nawiasach okrągłych piszemy tylko rok, ewentualnie strony, np. (2001, s.134) 12. Wszystkie pozycje zamieszczone w powołaniach muszą znaleźć się w formie przypisów bibliograficznych w wykazie przypisów (bibliografii załącznikowej). Wykazy przypisów uszeregowane są alfabetycznie według pierwszego elementu (autora lub pierwszego wyrazu tytułu, jeśli jest więcej niż trzech autorów bądź autor jest nieznany) z rokiem wydania 13. PRZYKŁAD TEKST Sherry Turkle (2001, s. 134) twierdzi, że Internet jest miejscem, gdzie konfrontacja techniki z ludzkim odczuciem tożsamości przybiera formy szczególnie interesujące. W internetowych, cyberprzestrzennych społecznościach jesteśmy zawieszeni między tym, co rzeczywiste i tym, co wirtualne; posuwamy się naprzód, niepewni naszych kroków, a po drodze wymyślamy samych siebie. Środowiskami szczególnie sprzyjającym manipulacjom tożsamością są MUD-y (Multi Users Dungeons) (Wallace, 2001). Znaczną część graczy stanowią nastolatki (Turkle, 2001). WYKAZ PRZYPISÓW = BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 1. Turkle Sherry (2001), Tożsamość w epoce Internetu. W: Rosińska Z.: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Warszawa: Prószyński i S-ka, s Wallace Patricia (2001), Psychologia Internetu. Tłum. Tomasz Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. ISBN Metoda numerowania przypisów Numery umieszczone w tekście w nawiasach odsyłają do dokumentów w kolejności ich cytowania po raz pierwszy. Następne powołania tego samego dokumentu otrzymują ten sam numer, co pierwsze powołanie. Jeśli powołujemy poszczególne części dokumentu, można podawać numery stronic po numerach pozycji. Wykazy przypisów ułożone są w kolejności cytowania 14. PZYKŁAD TEKST Sherry Turkle (1, s. 134) twierdzi, że Internet jest miejscem, gdzie konfrontacja techniki z ludzkim odczuciem tożsamości przybiera formy szczególnie interesujące. W internetowych, cyberprzestrzennych społecznościach jesteśmy zawieszeni między tym, co rzeczywiste i tym, co wirtualne; posuwamy się naprzód, niepewni naszych kroków, a po drodze wymyślamy samych siebie. Środowiskami szczególnie sprzyjającym manipulacjom tożsamością są MUD-y (Multi Users Dungeons) (2). Znaczną część graczy stanowią nastolatki (1). WYKAZ PRZYPISÓW 1. Turkle Sherry: Tożsamość w epoce Internetu. W: Rosińska Zofia: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Warszawa: Prószyński i S-ka 2001, s Wallace Patricia, Psychologia Internetu. Tłum. Tomasz Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS ISBN PN-ISO 690 : 2002, Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. 13 Tamże. 14 Tamże.

14 Bibliografia załącznikowa Bibliografia załącznikowa zwana niekiedy spisem literatury, literaturą lub po prostu bibliografią to dołączony do pracy wykaz wykorzystanych bądź cytowanych przez autora dokumentów (piśmienniczych i elektronicznych). Powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. W obowiązującej normie PN-ISO 690 z roku 2002, brak jest definicji terminu bibliografia załącznikowa. W literaturze definiuje się ja następująco: bibliografia załącznikowa to według nowej normy wykaz przypisów uzupełniony o literaturę związaną z tematem 15. Przypis bibliograficzny zwany także skróconym opisem bibliograficznym 16 to wymienione w ustalonej kolejności (zgodnie z normą) cechy dokumentu (książki, artykułu w czasopiśmie, strony WWW, itd.) wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów. Układ bibliografii - wykazy przypisów bibliograficznych (opisów bibliograficznych) są zazwyczaj uszeregowane alfabetycznie wg pierwszego elementu (nazwisko autora lub, jeśli nazwisko jest nieznane bądź jest ich więcej niż trzech, pierwszy wyraz tytułu) Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych (skróconych opisów bibliograficznych) Między zawartością przypisów bibliograficznych a zawartością opisów bibliograficznych w bibliografii załącznikowej istnieje ścisłe powiązanie. Jedne i drugie mają ten sam kształt. Poniżej podano przykłady, najczęściej spotykanych w pracach dyplomowych, przypisów bibliograficznych. Dla wzbogacenia wiedzy odsyłamy czytelnika do ww. norm i do książki M. Antczak i A. Nowackiej: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej Ww. normy ustalają obowiązkową kolejność elementów przypisów bibliograficznych dotyczących dokumentów piśmienniczych (PN-ISO 690: 2002) i elektronicznych (PN-ISO 690-2: 1999) oraz określają zasady przejmowania i prezentacji informacji pochodzących ze źródłowego dokumentu. Ponadto ustalają elementy obowiązkowe, które musimy umieścić w opisie oraz elementy fakultatywne, które możemy pominąć. PRZYKŁAD (książka jednotomowa w całości, pogrubioną czcionką napisano elementy obowiązkowe) Autor/autorzy: Tytuł. Podtytuł. Współpracownicy (tłumacz, ilustrator, itp.). Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, objętość (liczba stron). Seria. Uwagi. ISBN. WERSJA I (elementy obowiązkowe i wybrane fakultatywne) 15 Antczak Mariola, Nowacka Anna: op. cit., s Encyklopedia wiedzy o książce. op. cit., s

15 15 Grad Jan, Karczmarek Urszula: Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Wyd. 3 popr. i uzup. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM ISBN WERSJA II (tylko elementy obowiązkowe) Grad Jan, Karczmarek Urszula: Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Wyd. 3 popr. i uzup ISBN Należy wybrać jedną z wersji (tylko elementy obowiązkowe lub obowiązkowe i fakultatywne) sporządzania przypisów w swojej bibliografii załącznikowej i konsekwentnie od początku do końca ją stosować Interpunkcja Zasady stosowania interpunkcji w przypisach bibliograficznych nastręczają studentom, i nie tylko, wiele trudności. Przyczyną tego jest fakt, iż różne wydawnictwa, instytuty naukowe, uczelnie, itd. różnie stosują interpunkcję w przypisach bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w swoich publikacjach. Każdy ma rację, gdyż norma nie nakazuje nam jednolitego systemu interpunkcyjnego, jak to ma miejsce w przypadku określenia ujednoliconego porządku lub kolejności prezentacji poszczególnych elementów przypisów bibliograficznych. Podstawową zasadą stosowania interpunkcji w przypisach, powołaniach, bibliografii załącznikowej jest konsekwencja, czyli należy wybrać, a następnie konsekwentnie stosować, jednolity system interpunkcji we wszystkich przypisach bibliograficznych (opisach bibliograficznych) w całej pracy 17. Każdy element opisu należy oddzielić stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne (kropka, przecinek, dwukropek, pauza 18, itp.) 19. W celu odróżnienia poszczególnych elementów dopuszcza się stosowanie obok znaków interpunkcyjnych podkreśleń i różnego rodzaju czcionek, np. pogrubień dla nazwisk autorów, kursywę dla oznaczenia tytułów 20. Dla uniknięcia pomyłek, najłatwiejszym sposobem jest stosowanie przecinka, jako znaku oddzielającego każdy element opisu 21. Chociaż, zdaniem autorki niniejszej pracy, w niektórych przypadkach może stać się nieczytelny, gdy np. będziemy mieli do czynienia z utworem, którego tytuł i nazwisko autora jest imieniem, np.: Jurek, Jerzy, Beata, Warszawa, WSiP, Chociaż cytowane normy nie wspominają o konieczności stawiania kropek na końcu przypisów bibliograficznych, to w przykładach zawartych w normach występują. Dlatego uznano, że każdy opis należy zakończyć kropką. 17 PN-ISO 690:2002, Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura, [Rozdz.] 6.4 Interpunkcja, s. 10; PN-ISO 690-2: 1999, Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części, [Rozdz.] 6.4 Interpunkcja, s Wg wymienionych norm: pauzę także zalicza się do znaków interpunkcyjnych. 19 Tamże. 20 PN-ISO 690 : 2002, [Rozdz.] 6.5 Krój czcionki, s. 11; PN-ISO : 1999, [Rozdz.] 6.5 Krój czcionki, s Antczak Mariola, Nowacka Anna: op. cit., s. 92.

16 16 PRZYKŁADY Siwiński W., Adaptacja do zawodu animatora rekreacji i turystyki, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego, 2002, ISBN Siwiński Wiesław.: Adaptacja do zawodu animatora rekreacji i turystyki. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, ISBN SIWIŃSKI W.: Adaptacja do zawodu animatora rekreacji i turystyki. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego ISBN Autor Imiona należy podawać po nazwisku. Dopuszcza się skracanie imion do inicjałów. Jeżeli dokument odzwierciedla zbiorową myśl lub działalność danej instytucji (ciała), np. sprawozdania komitetów, protokoły z konferencji, itp. lub jeśli dokument ma głównie charakter administracyjny, np. regulaminy - to podajemy nazwę instytucji (ciała zbiorowego) 22. Jako autora można podawać nazwy redaktorów publikacji składających się z prac pochodzących z różnych źródeł lub artykułów kilku autorów, pod warunkiem że redaktor jest wyraźnie wskazany w publikacji. Po nazwisku redaktora zaleca się podanie w nawiasach okrągłych skrótu red. lub jego odpowiednika Numer znormalizowany ISBN ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number) - to nowy, obowiązkowy element przypisu (opisu) bibliograficznego, który służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych. Zbudowany jest z trzech części. Pierwsza oznacza język albo kraj pochodzenia. Polska ma numer 83. Druga część oznacza wydawcę, a trzecia numer książki. W książkach wydanych po 1 stycznia 2007 r. 13-cyfrowy 24. W przypadku części, artykułów, itp. w książkach jest to element fakultatywny (nieobowiązkowy) 25. Jeśli numer ISBN w publikacji nie występuje, szczególnie w starszych wydaniach, to ten element opisu pomijamy Przypisy bibliograficzne (w przykładach podano dwie wersje: I zastosowano przecinek jako znak oddzielający każdy element opisu; II znaki interpunkcyjne mieszane) DOKUMENTY PIŚMIENNICZE KSIĄŻKI JEDNOTOMOWE (prace autorskie) ZACZYŃSKI W. P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa, Wydawnictwo Żak, 1995, ISBN PN-ISO 690: 2002, [Rozdz.] Osoby i ciała zbiorowe, s Tamże. 24 Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Instrukcja [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2007 [dostęp 10 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: < 25 PN-ISO 690: 2002, [Rozdz.] 7.10 Numer znormalizowany, s. 18.

17 17 Zaczyński Władysław Piotr: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Warszawa: Wydawnictwo Żak ISBN KSIĄŻKI JEDNOTOMOWE (prace zbiorowe) WYRZYKOWSKI J. (red. nauk.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wrocław, Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000, ISBN Wyrzykowski Jerzy (red. nauk.): Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę. Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław ISBN ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH MAJ B., Społeczne uwarunkowania wychowania do rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży. W: Wyrzykowski J. (red. nauk.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wrocław, Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000, s Maj Beata: Społeczne uwarunkowania wychowania do rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży. W: Wyrzykowski Jerzy (red. nauk.): Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę. Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław 2000, s ARTYKUŁY W CZASOPISMACH DENEK K., Pedagogiczne aspekty czasu wolnego, Lider, 2006 nr 12, s Denek Kazimierz: Pedagogiczne aspekty czasu wolnego. Lider 2006 nr 12 s PRACE NIEPUBLIKOWANE KOWALSKA A., Wizerunek miasta jako element produktu turystycznego, Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008, Komputeropis przechowywany w Bibliotece Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Kowalska Anna: Wizerunek miasta jako element produktu turystycznego. Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Komputeropis przechowywany w Bibliotece Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

18 USTAWY I ZARZĄDZENIA Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz. U. Nr 62 poz. 689; nowelizacje: z 2000 r. Nr 22, poz. 273; z 2001 r. Nr 22 poz. 249; z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 249, poz Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Dz. U. Nr 62 poz Nowelizacje: z 2000 r. Nr 22, poz. 273; z 2001 r. Nr 22 poz. 249; z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 249, poz NORMY PN-ISO 690-2: 1999, Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części MAPY Poznań. Plan miasta, 1:25000, Warszawa-Wrocław, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, 1999, 1 karta złożona, ISBN Poznań. Plan miasta. 1: Warszawa-Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera karta złożona. ISBN DOKUMENTY ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI NA CD-ROM KOPALIŃSKI W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja , Łódź, PRO-media, 1998, aktualizacja , ISBN Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: PRO-media Aktualizacja ISBN

19 KSIĄŻKI W INTERNECIE (prace autorskie) SŁOWACKI J., Balladyna [online], Warszawa, Polska Biblioteka Internetowa, 2003 [dostęp 10 listopada 2009], Dostępny w World Wide Web: <http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=mzgzmteyogiwoty4&tyt=balladyna&aut=&x=43&y =13>. Słowacki Juliusz: Balladyna [online]. Warszawa: Polska Biblioteka Internetowa 2003 [dostęp 10 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=mzgzmteyogiwoty4&tyt=balladyna&aut=&x=43&y =13> KSIĄŻKI W INTERNECIE (prace zbiorowe) HABER L. H. (red.), Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa [online], Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004 [dostęp 10 listopada 2009], Dostępny w Internecie: < Haber Lesław H. (red.): Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa [online]. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH 2004 [dostęp 10 listopada 2009]. Dostępny w Internecie: < ARTYKUŁY W KSIĄŻKACH W INTERNECIE (w pracach zbiorowych) GOBAN-KLAS T., Ontologia Internetu [W:] Haber Lesław H. (red.), Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa [online], Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004 [dostęp 10 listopada 2009], Dostępny w Internecie: < Goban-Klas Tomasz: Ontologia Internetu [W:] Haber Lesław H. (red.): Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa [online]. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 2004 [dostęp 10 listopada 2009]. Dostępny w Internecie: < ARTYKUŁY W CZASOPISMACH W INTERNECIE DOBROWOLSKI P., Jak dostać się na Harvard, Wprost [online], Listopad 2009 nr 49 [dostęp 10 listopada 2009], Dostępny w World Wide Web: <

20 20 Dobrowolski Paweł: Jak dostać się na Harvard. Wprost [online]. Listopad 2009 nr 49 [dostęp 10 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: < DOKUMENTY SAMOISTNE W INTERNECIE (artykuły zamieszczone na stronach WWW) RAFA J., Etykieta Usenetu, In strona WSP w Krakowie[online], [dostęp 18 marca 2009], Dostępny w World Wide Web: < Rafa Jarosław: Etykieta Usenetu. In strona WSP w Krakowie [online] [dostęp 18 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: < Przykłady bibliografii załącznikowych PRZYKŁAD I Układ alfabetyczny, pozycje nienumerowane. BIBLIOGRAFIA DOBROWOLSKI P., Jak dostać się na Harvard, Wprost [online], Listopad 2009 nr 49 [dostęp 10 listopada 2009], Dostępny w World Wide Web: < GOBAN-KLAS T., Ontologia Internetu [W:] Haber Lesław H. (red.), Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa [online], Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004 [dostęp 10 listopada 2009], Dostępny w Internecie: < KOPALIŃSKI W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja , Łódź, PRO-media, 1998, aktualizacja , ISBN KOWALSKA A., Wizerunek miasta jako element produktu turystycznego, Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008, Komputeropis przechowywany w Bibliotece Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. MAJ B., Społeczne uwarunkowania wychowania do rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży [W:] Wyrzykowski J. (red. nauk.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wrocław, Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000, s PN-ISO 690-2: 1999, Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Poznań. Plan miasta, 1:25000, Warszawa-Wrocław, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, 1999, 1 karta złożona, ISBN Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz. U. Nr 62 poz. 689; nowelizacje: z 2000 r. Nr 22, poz. 273; z 2001 r. Nr 22 poz. 249; z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 249, poz ZACZYŃSKI W. P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa, Wydawnictwo Żak, 1995, ISBN

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W R O K U A K A D E M I C K I M 2 0

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: - biblion (biblos) - książka - graphein - pisać, opisywać BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany (alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002 Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Przypis (notka) to zasadniczy element aparatu naukowego książki. Przypisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Do pracy naukowej, magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA PODSTAWOWE POJĘCIA Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MATURALNA

PREZENTACJA MATURALNA PREZENTACJA MATURALNA uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.) literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

1), 1. * W

1), 1. * W Przypisy PRZYPIS jest to objaśnienie, komentarz lub uwaga dodana przez autora lub wydawcę do tekstu pracy, umieszczana zwykle: u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu pracy. ODNOŚNIK (odsyłacz)

Bardziej szczegółowo

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa).

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa). Instrukcja przygotowania prac przeznaczonych do dalszego opracowania w Wydawnictwie Akademii Morskiej w Gdyni (monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki, skrypty) Uprzejmie prosimy o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Gorzów Wielkopolski 2012 Spis treści Zasady ogólne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym GORZÓW WIELKOPOLSKI, 2014 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE. podział i zasady ich sporządzania

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE. podział i zasady ich sporządzania PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE podział i zasady ich sporządzania Przypis, notka objaśnienie tekstu lub jego uzupełnienie umieszczone u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu dzieła. Słownik terminologiczny

Bardziej szczegółowo

MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Formatowanie tekstu: o Ustawienia strony: A4. Marginesy: góra - 3 cm; dół - 6.7 cm; lewy

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać

Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 1 CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein - pisać, opisywać Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. WYMOGI EDYTORSKIE Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. Objętość tekstu: artykuł naukowy: do 1/2 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1/2 ark. = 20 000 znaków ze spacjami,

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. OPIS BIBLIOGRAFICZNY stosowany w bibliografii załącznikowej

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. OPIS BIBLIOGRAFICZNY stosowany w bibliografii załącznikowej Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie OPIS BIBLIOGRAFICZNY stosowany w bibliografii załącznikowej Piszesz wypracowanie, pracę licencjacką lub magisterską, czy wygłaszasz referat? Przygotowujesz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. PROCEDURA DYPLOMOWA na kierunku PEDAGOGIKA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie studia niestacjonarne I Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest

Bardziej szczegółowo

Publikacja jest dostępna w sklepie Wydawnictwa SBP: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produk t_id=30&wydanie_id=0

Publikacja jest dostępna w sklepie Wydawnictwa SBP: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produk t_id=30&wydanie_id=0 Tablice stanowią poprawki do publikacji Wydawnictwa SBP Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik. Są one wynikiem pracy jednej z autorek - Marioli Antczak, ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uczelniane Wymagania dla składanych publikacji

Wydawnictwo Uczelniane Wymagania dla składanych publikacji Wydawnictwo Uczelniane Wymagania dla składanych publikacji UWAGA! 10 stron (9 punktów) MS Word ustawienia strony: papier A4!!! Marginesy: górny 3 cm dolny 6,7 cm prawy 4,2 cm lewy 4,2 cm nagłówek 2 cm

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 -

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Cel pracy... 3 1.2 Układ pracy... 4 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA ZASADY REDAGOWANIA PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH I PRAC DYPLOMOWYCH 1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA Pracę dyplomową i projekt przejściowy, nazywane dalej opracowaniem, należy przygotować do wydruku o formacie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY (20) IMIĘ I NAZWISKO (14) I PODTYTUŁY (16) (czcionka Times New Roman; interlinia 1,5 wiersza; tekst pogrubiony, kapitaliki)

TYTUŁ PRACY (20) IMIĘ I NAZWISKO (14) I PODTYTUŁY (16) (czcionka Times New Roman; interlinia 1,5 wiersza; tekst pogrubiony, kapitaliki) Załącznik do Zarządzenia nr 10/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master Załącznik D do Regulaminu CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie NGO Master 1. Zakres tematyczny Praca powinna zawierać co najmniej następujące treści:

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

Założenia redakcyjne

Założenia redakcyjne Założenia redakcyjne Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim (maksymalna objętość: 900 znaków ze spacjami). Nie wymagamy bibliografii. W tekście przygotowanego artykułu należy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo