Zasady pisania prac dyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady pisania prac dyplomowych"

Transkrypt

1 Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych, być przeglądem stanowisk - mogą to być również prace badawcze. 2. Prace magisterskie - muszą to być prace badawcze. Prace magisterskie nie muszą wnosić nowych idei. Prace badawcze to takie, które formułują temat jako problem badawczy, rozważają znane kwestie w nowy sposób. 3. Objętość 2.1. prace licencjackie - do 30 stron wraz załącznikami prace magisterskie do 50 stron wraz z załącznikami. 4. Literatura 4.1. prace licencjackie- zalecana liczba pozycji literatury to przynajmniej 15, w tym pożądane jest podanie literatury w języku obcym prace magisterskie - zlecana liczba pozycji to przynajmniej 25, w tym zalecane jest podanie literatury w języku obcym. 4. Egzemplarze należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.i złożyć w dziekanacie. Streszczenie polskie i obcojęzyczne zamieszczane jest na stronie internetowej Instytutu. II. ZAWARTOŚĆ LICENCJACKIEJ PRACY PRZEGLĄDOWEJ 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Wstęp 4. Tekst główny 5. Zakończenie 6. Bibliografia 7. Oświadczenie Ad 1. Strona tytułowa

2 Zawiera imię i nazwisko studenta, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora pracy, nazwę Uczelni, rok złożenia pracy. (Zgodnie ze wzorem) Ad 2. Spis treści Przedstawia szczegółowy (dwustopniowy) plan pracy wraz z paginacją. Ad 3.Wstęp (ok. 5 str.) Jest to wyjaśnienie tematu, celu pracy, ewentualnie przedstawienie problemu badawczego, omówienie literatury, uzasadnienie zastosowanej metodologii badań. Ad.4. Tekst główny (ok. 15 stron) Obejmuje on wskazanie tendencji w piśmiennictwie dotyczącym tematu. Student powinien wykazać się umiejętnością korzystania ze źródeł. Ad. 5. Zakończenie Zawiera podsumowanie analiz przeprowadzonych w pracy. Ad. 6. Bibliografia Dopuszcza się dwa sposoby sporządzania bibliografii podane w punkcie IV. Wybrany sposób zapisu bibliograficznego należy stosować konsekwentnie. Ad 7. Streszczenie (max 1 strona) w języku polskim i obcym (język obcy ustala opiekun/promotor). Streszczenie obejmuje, poza tytułem i celem pracy, jej wyniki i słowa kluczowe (5 słów). Wszystkie te elementy powinny być w streszczeniu zaznaczone, jako odrębne części. Zaznaczenie może mieć postać wytłuszczenia, np. cel pracy. Ad.8. Oświadczenie Wzór oświadczenia do pobrania. III. ZAWARTOŚĆ PRACY MAGISTERSKIEJ 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Wstęp 4. Metody 5. Tekst główny 6. Wnioski 7. Zakończenie 8. Bibliografia

3 9. Streszczenie 10. Oświadczenie Ad 1. Strona tytułowa Zawiera imię i nazwisko studenta, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora pracy, nazwę Uczelni, rok złożenia pracy. (Zgodnie ze wzorem) Ad 2. Spis treści Przedstawia szczegółowy (dwustopniowy) plan pracy wraz z paginacją. Ad. 3. Wstęp (ok. 5 stron) Ta część pracy wyjaśnia temat, uzasadnia jego podjęcie. Przedstawia dotychczasowy stan badań oraz cel przedkładanego opracowania. Wszystkie wymienione wyżej części Wstępu powinny być wydzielone. Ad.4. Metody prowadzenia badań ( ok. 5 stron) W tej części zawarte są hipotezy badawcze. Opis metod, technik, sposób opracowania wyników. Student powinien wykazać się umiejętnością formułowania własnych pytań dotyczących problemów poruszanych przez wybraną przez siebie koncepcję filozoficzną. Ad.5. Tekst główny (ok. 20 stron) Prezentacja wyników własnych badań, ustaleń, analiza problemów badawczych oraz dyskusja z ustaleniami innych autorów. Student powinien wykazać się umiejętnością formułowania własnej odpowiedzi na postawione wcześniej przez siebie pytanie. Ad.6. Wnioski ( ok. 10 stron) Omówienie hipotez badawczych. Sfinalizowanie kwestii stawianych w celach pracy. Ad.7. Zakończenie Zawiera najważniejsze wnioski i ustalenia dokonane w pracy. Ad. 8. Bibliografia (jak w pracy licencjackiej) Ad.8. Streszczenie Obejmuje ono krótkie podsumowanie pracy (najwyżej 150 słów), w którym powinny się znaleźć: tytuł, cel pracy, wyniki, słowa kluczowe (5 słów). Wszystkie te elementy powinny być w streszczeniu zaznaczone, jako odrębne części. Zaznaczenie może mieć postać wytłuszczenia, np. tytuł pracy. Streszczenie kończy wykaz pięciu słów kluczowych. Streszczenie musi być podane w językach: polskim i angielskim Ad 9. Oświadczenie Wzór oświadczenia do pobrania.

4 IV. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII 1. Opisy pozycji bibliograficznych powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej. 2. W opisie autora należy pominąć informację o jego stopniach naukowych i funkcjach. 3. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech należy podać ich nazwiska i imiona, oddzielając je od siebie przecinkami. 4. Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech opis zaczyna się od tytułu. Wydawnictwa zwarte Książka Ajdukiewicz Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa Cassirer Ernst, O teorii względności Einsteina, przekł. P. Paraszutowicz, Kęty Ajdukiewicz, Kazimierz, 1983: Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa. Cassirer, Ernst, 2008: O teorii względności Einsteina, przekł. P. Paraszutowicz, Kęty. Artykuł, rozprawa w pracy zbiorowej Kijaczko Stanisław, Europa nadzieja narodów, [w:] Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej, red. S. Kijaczko, J. Krasicki, Opole 2008, Kijaczko, Stanisław, 2008: Europa nadzieja narodów?, [w:] Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej, red. S. Kijaczko, J. Krasicki, Opole, Wydawnictwa ciągłe Artykuł w czasopiśmie Słoniewska Helena, Poglądy psychologiczne Kazimierza Twardowskiego, Przegląd Psychologiczny 1968 nr 15, Słoniewska, Helena, 1968: Poglądy psychologiczne Kazimierza Twardowskiego, Przegląd Psychologiczny nr 15, Wywiad Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, Polityka 1992 nr 50, s.12. Kieślowski, Krzysztof, 1992: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, Polityka, nr 50, s.12. Dokumenty elektroniczne Książka na płycie CD-ROM: Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD_ROM], Wersja Łódź Kopaliński, Władysław, 1998: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD_ROM], Wersja Łódź.

5 Książka w Internecie: James William, The Principles of Psychology, [http://www.des.emory.edu/mfp/james.html#principles, ostatnia wizyta 1 marca 2010]. Strona www: Filozofia analityczna. Rzecz idzie o ustalenie wzajemnego stosunku Myśl Język Świat [ ostatnia wizyta 1 marca 2010] Artykuł w czasopiśmie internetowym: Chyrowicz Barbara, Etyka dla nauczycieli etyki, [w:] Diametros 2010 nr 25 [http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l ostatnia wizyta 1 marca 2011]. Chyrowicz, Barbara 2010: Etyka dla nauczycieli etyki, [w:] Diametros nr 25 [http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l ostatnia wizyta 1 marca 2011]. Uwaga! Redagując przypisy, wybieramy albo ich formę tradycyjną u dołu kolumny, albo zapis oksfordzki w tekście głównym. W przypisach tradycyjnych stosujemy konsekwentnie albo sformułowania polskie: tenże/tegoż, taż/tejże, dz. cyt., tamże (tekstem prostym), albo łacińskie: idem, eadem, op. cit., ibidem (kursywą). Tradycyjnym przypisom odpowiada tradycyjny układ bibliografii szeregowanie alfabetyczne według nazwisk. Zapisowi w tekście głównym: (Kijaczko 2008:15) w bibliografii (szeregowanej alfabetycznie, jednak w obrębie prac tego samego autora zgodnie z chronologią ich wydania) odpowiada zapis: Kijaczko, Stanisław, 2008: Europa nadzieja narodów?, [w:] Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej, red. S. Kijaczko, J. Krasicki, Opole,

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Załącznik nr 2 Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo