Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie"

Transkrypt

1 Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie 1. Bo, Jan Jak pisa prac magistersk / Jan Bo ; konsultacja filologiczna Jan Miodek. Wyd. 4 popr. [Wrocław] : Kolonia Limited, s. : il. ; 24 cm. 2. Dudziak, Arkadiusz Redagowanie prac dyplomowych : wskazówki metodyczne dla studentów / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka ejmo. Warszawa : Difin, s. : tab. ; 23 cm. 3. Drozdowski, Zbigniew Wybrane wykłady z metodologii pracy naukowej w zakresie kultury fizycznej / Zbigniew Drozdowski. - Pozna : AWF, s. ; 24 cm. 4. Dutkiewicz, Waldemar Praca magisterska z pedagogiki : przewodnik metodyczny / Waldemar Dutkiewicz. Kielce : Dom Wydawniczy Strzelec, s. : il. ; 21 cm. 5. Gambarelli, Gianfranco Jak przygotowa prac dyplomow lub doktorsk : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Wyd Kraków : Universitas, , [2] s. : tab. ; 21 cm. 6. Gierz, Wiesława Jak pisa prac licencjack? : poradnik metodyczny / Wiesława Gierz. Gdask : Wysza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, , [2] s. : tab., wykr. : 21 cm. 7. Kolman, Romuald Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdask : Oficyna Wydawnicza Branta, s. : il. ; 24cm. 8. Lachowicz, Lesław Poradnik magistranta : jak pisa prac magistersk w zakresie wychowania fizycznego / Lesław Lachowicz, przy współudz. Józefa Drabika. Wyd. 2 uzup. i popr. - Gdask : AWF, s. : il. ; 21 cm. 9. Majchrzak, Jadwiga Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowa naukowych wraz z przygotowaniem ich obrony / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Pozna : Wyd. AE, s. ; 24 cm. 10. Majchrzak, Jadwiga Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowa naukowych wraz z przygotowaniem ich obrony / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Wyd Pozna : Wyd. AE, s. ; 24 cm. 11. Mysiski, Aleksander Proces badania zjawisk społecznych i gospodarczych w pracy magisterskiej / Aleksander Mysiski. Kraków : Aleksander Mysiski, , [1] s. ; 16 cm. 12. Oliver, Paul Jak pisa prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver ; przekł. i posł. Jadwiga Pitkowska ; [rozdz. Sztuka sporzdzania przypisów (z polskiej perspektywy) oraz Bibliografia w j. polskim Janusz S. Gruchała]. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. ; 20 cm.

2 13. Orczyk, Józef Zarys metodyki pracy umysłowej / Józef Orczyk. - Wyd. 3 zm. - Warszawa ; Pozna : Past. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : il. ; 24 cm. 14. Pioterek, Paweł Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. Wyd. 2 zm. i uzup. - Pozna : Wydaw. Wyszej Szkoły Bankowej, , [1] s. : il. ; 21 cm. 15. Praca Praca magisterska od irytacji do satysfakcji / oprac. przygotowane pod kier. Bogdana Wierzbickiego. - Białystok : Temida 2, s. ; 21 cm. 16. Pułło, Andrzej Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. Wyd. 3 (dodruk). Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, s. ; 21 cm. 17. Pulecki, Władysław Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Pulecki. Kraków : Impuls, s. : tab. ; 21 cm. 18. wicicki, Maciej Jak studiowa? Jak pisa prac magistersk? / Maciej wicicki. Wyd. 2. Warszawa : Pastwowe Wydaw. Naukowe, , [1] s. : 20 cm. 19. Szkutnik, Zdzisław Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów / Zdzisław Szkutnik. Pozna : Wydawnictwo Poznaskie, [1] s. : il. ; 30 cm. 20. Szubert Zarzeczny, Urszula Technika pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert Zarzeczny. Wrocław : Wydaw. WSZ, s. : tab. ; 24 cm. 21. Urban, Stanisław Jak napisa dobr prac magistersk / Stanisław Urban, Wiesław Ładoski. Wyd. 5, uzup. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, s. : il. ; 24 cm. 22. Weiner, January Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster / January Weiner. - Kraków : nakł. UJ, s. : il. ; 24 cm. 23. Wgliska, Maria Jak pisa prac magistersk : poradnik dla studentów / Maria Wgliska. Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. ; 21 cm. 24. Wgliska, Maria Jak pisa prac magistersk : poradnik dla studentów / Maria Wgliska. Wyd. 5. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. ; 21 cm. 25. Wojcik, Krystyna Pisz akademick prac promocyjn : licencjack, magistersk, doktorsk / Krystyna Wojcik. Wyd. 7 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, s. ; 24 cm. 26. Zaczyski, Władysław Piotr Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyski. Warszawa : Wydaw. ak, s. : il. ; 21 cm.

3 27. Zenderowski, Radosław Praca magisterska : jak pisa i obroni? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. Wyd. 2 uzup. i zm. Warszawa : CeDeWu, [2004]. 110, XIX, s. : il. ; 21 cm. Zasady sporzdzania bibliografii załcznikowej wraz z przykładowymi opisami Niezwykle wanym elementem kadej pracy naukowej, take licencjackiej i magisterskiej jest wykaz wykorzystanej literatury umieszczony na kocu rozprawy i uwzgldniajcy wszystkie materiały ródłowe. Jest to bibliografia załcznikowa, chocia najczciej wystpuje jako bibliografia czy te literatura. Sporzdza si j w oparciu o norm PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawarto, forma i struktura. Jest to norma okrelajca zasady opracowania przypisów w tekcie rozprawy oraz włczenia do bibliografii cytowanych i wykorzystanych dokumentów. Bibliografi załcznikow mona równie przygotowa kierujc si norm PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza ksiki. Bibliografia załcznikowa. Opisy przygotowane na podstawie tych norm nieznacznie si róni, ale s jak najbardziej poprawne. W praktyce spotyka si róne formy opisu bibliograficznego, generalnie mona uywa opisu skróconego z pominiciem pewnych elementów, natomiast interpunkcja musi by stosowana z elazn konsekwencj we wszystkich wymienionych w bibliografii załcznikowej opisach. W wykazie literatury najczciej pojawiaj si nastpujce typy dokumentów: wydawnictwo zwarte, czyli ksika fragment wydawnictwa zwartego (np. rozdział z ksiki, referat z konferencji) wydawnictwo cigłe, czyli czasopismo opisywane w całoci artykuł w wydawnictwie cigłym Mog take pojawi si normy i patenty, chocia te dokumenty dominuj raczej w literaturze technicznej. Coraz czciej autorzy prac sigaj po dokumenty elektroniczne, których opis sporzdza si na podstawie normy PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne Arkusz 2 : Dokumenty elektroniczne i ich czci. Poniej przedstawiono przykłady opisów rónych rodzajów dokumentów wystpujcych w bibliografii załcznikowej. Warto wspomnie, e elementy podane kursyw nie s obowizkowe, w odrónieniu od tych, które wytłuszczono. Wydawnictwo zwarte (ksika) według normy PN-ISO 690:2002 Autor/Autorzy Tytuł Odpowiedzialno drugorzdna (np. redaktor, tłumacz, autor ilustracji itp.) Oznaczenie wydania Numer tomu i jego tytuł (w opisie wydawnictwa jednotomowego) i wydawca Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego) Objto Nazwa serii i numer tomu w serii Uwagi ISBN

4 Kostera-Kostrzewski, Marek. Ilustrator 9. wiczenia praktyczne. Gliwice, ISBN Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Praca zbior. pod kier. nauk. Marka Belki i Witolda Trzeciakowskiego. Warszawa, ISBN Artykuł w wydawnictwie zwartym (ksika) według normy PN-ISO 690:2002 Autor/Autorzy Tytuł artykułu Autor/Autorzy ksiki Tytuł ksiki Oznaczenie wydania i wydawca Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego (ksiki) oznaczenie woluminu, stron Braun, Peter. Zmierzch staroytnoci. W : Historia ycia prywatnego od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysicznego. Pod red. Paula Veyne`a. Wrocław : Ossolineum, 1998, s Wydawnictwo cigłe (np. czasopismo) opisywane w całoci według normy PN-ISO 690:2002 Tytuł Odpowiedzialno Wydanie Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery) i wydawca Rok Seria Uwagi ISSN PC World Komputer. Lech Zdanowicz redaktor naczelny. Stycze 2004 nr 1 Warszawa : International Data Group Poland S.A., ISSN Zagadnienia Informacji Naukowej. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nr 2 (76). Warszawa : SBP, ISSN

5 Artykuł w wydawnictwie cigłym (czasopimie) według normy PN-ISO 690:2002 Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa cigłego Odpowiedzialno drugorzdna (redaktor, tłumacz, autor ilustracji) Wydanie Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego (rok, oznaczenie zeszytu, strony) Drod, Piotr. Cie wielkiej góry : górska kariera Wojciecha Wróa. Góry. Kwiecie 2003, nr 4, s , Duda, Henryk. Kształtowanie specjalnych zdolnoci taktycznych w procesie treningu piłkarskiego. Sport Wyczynowy. 1999, nr 9 10, s Numer normy Rok Tytuł normy Norma według normy PN-ISO 690:2002 PN-ISO 690-2:1999 Przypisy bibliograficzne Dokumenty elektroniczne i ich czci Opis patentowy według normy PN-ISO 690:2002 Odpowiedzialno główna (zgłaszajcy lub właciciel) Tytuł wynalazku Odpowiedzialno drugorzdna Uwagi Identyfikator dokumentu Kraj lub urzd udzielajcy Rodzaj dokumentu Numer Data wydania dokumentu Janusz Reda. Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cicia pod wod i plazmotron łukowy do cicia pod wod. Instytut Energii Atomowej, Otwock-wierk. Polska. Opis patentowy, , Zgłosz. P z Opubl

6 Dokument elektroniczny (ksika, baza danych, program) według normy PN-ISO 690-2:1999 Autor/Autorzy Tytuł Nonik Wydanie Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostpu tylko dla dokumentów on-line Warunki dostpu tylko dla dokumentów on-line ISBN/ISSN Encyklopedia samolotów myliwskich [CD-ROM]. Wersja Bielsko-Biała : Pascal multimedia, Aktualizowane w dniu ISBN WIEM 2002 [on-line]. Edycja [Bielsko-Biała] : Onet.pl S.A. [dostp 16 lipca 2003]. Dostpny w Internecie: Fragment dokumentu elektronicznego (ksika, baza danych, program) według normy PN-ISO 690-2:1999 Autor/Autorzy dokumentu macierzystego Tytuł dokumentu macierzystego Nonik Wydanie Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostpu tylko dla dokumentów on-line Oznaczenie rozdziału Tytuł fragmentu Lokalizacja w obrbie dokumentu Warunki dostpu tylko dla dokumentów on-line ISBN/ISSN Kopaliski, Władysław. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopaliskiego [CD-ROM]. Wersja Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN

7 Artykuł w czasopimie elektronicznym według normy PN-ISO 690-2:1999 Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa cigłego Nonik Wydanie Oznaczenie zeszytu Data aktualizacji Data dostpu tylko dla dokumentów on-line Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego Warunki dostpu tylko dla dokumentów on-line ISSN Pacholska, Anna. Wybrane wydawnictwa ISI wykorzystywane w badaniach bibliometrycznych. W: Biuletyn EBIB [on-line]. Nr1/2001 (29). [dostp 15 czerwca 2003]. Dostpny w Internecie ISSN Bobiska, Maria. Ryzykowny kurs. W : Gazeta Prawna [on-line] , nr 105/2002. [dostp 29 marca 2003]. s. 2. Dostpny w Internecie: ISSN Nieco inaczej wyglda opis wydawnictw zwartych (ksiek) i cigłych (czasopism) sporzdzony w oparciu o norm PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza ksiki. Bibliografia załcznikowa. Elementy obowizkowe opisu wytłuszczono, podane kursyw nie s obowizkowe. W tym przypadku równie obowizuje konsekwencja w stosowaniu znaków interpunkcyjnych w opisach. Poniewa norma dopuszcza pewn dowolno, w celu uniknicia bałaganu i chaosu w bibliografii naley wybra jeden model i konsekwentnie go stosowa. Podobnie rzecz ma si z imionami autorów, mona pisa całe, mona stosowa tylko inicjały, ale z równ starannoci co interpunkcj. Wydawnictwo zwarte ( ksika) według normy PN-79/N-01222/07 Nazwa autora / autorów Tytuł i dodatki do tytułu Nazwa edytora naukowego / redaktora naukowego Oznaczenie wydania Numer tomu Nazwa wydawcy Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego) Liczba stronic, numery stron w przypadku opisywania fragmentu wydawnictwa

8 Nazwa serii i numer tomu w ramach serii ISBN Arlet Tomasz : Koszykówka. Kraków : Wydaw. Extrema, Kruczek Zygmunt, Kurek Artur, Nowacki Marek : Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Kraków : Proksenia, Trzsicki K.: Streszczenie jako operacja nad tematyczno-rematyczn struktur tekstu. W: Teoria tekstu. Red. T. Dobrzyska. Wrocław 1992, s Typy tekstów. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyska. Warszawa : IBL, Tytuł i dodatki do tytułu Nazwa instytucji sprawczej Oznaczenie czstotliwoci Nazwa redaktora Nazwa wydawcy Data i oznaczenie czci ISSN Wydawnictwa cigłe (cało) według normy PN-79/N-01222/07 Wychowanie Fizyczne i Sport. Akademia Wychowania Fizycznego. Warszawa, 2004 nr 1 Artykuły w wydawnictwach zwartych i cigłych według normy PN-79/N-01222/07 Nazwa autora artykułu Tytuł artykułu Opis wydawnictwa w którym zamieszczony jest artykuł ( w przypadku wyd. zwartego opis naley poprzedzi przyimkiem W, In bd wyraeniem W ksice ) Numery stronicy lub stronic Skarpaska-Stejnborn A.: Moliwoci regulacji statusu antyoksydacyjnego we krwi wiolarzy. Wychowanie Fizyczne i Sport T. 48: 2004, nr 1, s

9 Warto zauway, e mimo istnienia norm porzdkujcych zasady tworzenia bibliografii załcznikowej czsto spotyka si równie inne formy opisu i s one take poprawne. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie nie ma jednej instrukcji dla magistrantów, która narzuca okrelony kształt bibliografii załcznikowej, jest to kwestia umowna. Na podstawie informacji uzyskanych od promotorów mona jednak stwierdzi, e najczciej stosuje si (zwłaszcza w naukach biologicznych, medycznych, ale take w geografii) opis podajcy po nazwisku autora rok publikacji. Ta forma jest o tyle wygodna, e pozwala na szybk orientacj w wieoci i aktualnoci literatury z jakiej korzystał magistrant. Jest to tak zwany system harwardzki, który szybko znalazł zastosowanie w polskich realiach. Drug nowoci stosowan w bibliografii załcznikowej jest zaczerpnity ze wzorców anglosaskich sposób opisywania prac zbiorowych. W Polsce (zgodnie z obowizujcymi normami opisu) nie praktykuje si podawania na pierwszym miejscu redaktora naukowego z okreleniem odpowiedzialnoci (ed.) lub (wyd.). Praca zbiorowa wystpuje pod tytułem, a w przypadku szeregowania w układzie alfabetycznym jak w bibliografii załcznikowej decyduje pierwsze słowo tytułu, natomiast według wzorów anglosaskich zawsze opisywana jest pod nazwiskiem redaktora, bd innej osoby odpowiedzialnej za kształt dzieła. Dla ułatwienia sporzdzania bibliografii załcznikowej według systemu harwardzkiego warto zamieci schemat opisów najczciej wykorzystywanych publikacji. Opis wydawnictwa zwartego (ksiki) według systemu harwardzkiego Nazwisko autora Pierwsza litera imienia lub całe imi Tytuł ksiki Wydawca Arlet, T. (2001) Koszykówka, Kraków, Wydaw. Extrema Bober, Tadeusz ; Jerzy Zawadzki (2001) Biomechanika układu ruchu człowieka, Wrocław, Katedra Biomechaniki AWF Zieliski, Jan (red.) (1998) wiat komputerów, Wrocław, Globus Zieliski, Józef et al. (red.) (1995) Podrcznik fizyki, Kraków, Wydaw. AGH Rozdział w pracy zbiorowej według systemu harwardzkiego Nazwisko autora Pierwsza litera imienia lub całe imi Tytuł rozdziału Pierwsza litera imienia lub całe imi redaktora ksiki Nazwisko redaktora ksiki

10 (red.) Tytuł ksiki (kursyw) Wydawca Hołyst, Brunon (1994) Rola higieny psychicznej w promowaniu zdrowia, w Jerzy B. Karski (red.) Promocja zdrowia, Warszawa, Sanmedia Nazwisko autora Pierwsza litera imienia lub całe imi Tytuł artykułu Tytuł czasopisma Numer tomu czasopisma Numery stron Artykuł w czasopimie według systemu harwardzkiego Pawłowski, Marian (1989) Przepisy prawne, Przegld Historyczny, nr 10, s

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Do pracy naukowej, magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Proseminarium 2. Kod modułu kształcenia: PS (050A oraz 050B) 3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: - biblion (biblos) - książka - graphein - pisać, opisywać BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany (alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć?

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? Na początek zapoznać się z aktami prawnymi 1) Aneks do informatora maturalnego od 2010 roku. [www.oke.krakow.pl] 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe Dokumenty drukowane WYDAWNICTWO ZWARTE elementy Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Praca dyplomowa - opis przedmiotu Praca dyplomowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-18_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i

Bardziej szczegółowo

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot.

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Praca dyplomowa - opis przedmiotu Praca dyplomowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-16_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI Informacji na temat ksiąŝki szukamy najpierw na stronie tytułowej. W dalszej kolejności korzystamy z karty przedtytułowej, metryki ksiąŝki i okładki. Obowiązkowe elementy opisu:

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!: OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego. Na potrzeby prezentacji maturalnej wystarczy tzw. skrócony opis bibliograficzny. Literatura podmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia z dn. 13.10.2011 r. Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia z dn. 13.10.2011 r. Załącznik nr 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia z dn. 13.10.2011 r. Załącznik nr 1 1. Zakres informacji, które powinna zawierać strona tytułowa...2 2. Wzór strony tytułowej...2 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MATURALNA

PREZENTACJA MATURALNA PREZENTACJA MATURALNA uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.) literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać

Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest bibliografia? Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp.), które

Bardziej szczegółowo

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 1 CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein - pisać, opisywać Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

do Informacji różnych do Strony Domowej (PRZYPISY, CYTOWANIA)

do Informacji różnych do Strony Domowej (PRZYPISY, CYTOWANIA) do Informacji różnych do Strony Domowej (PRZYPISY, CYTOWANIA) INFORMACJE DLA AUTORÓW PRAC NAUKOWYCH,MAGISTERSKICH, DYPLOMOWYCH Technika pisania prac naukowych jest przedstawiona w poradnikach dostępnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA PODSTAWOWE POJĘCIA Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną? Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Podając

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 7/27/2013 1

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 7/27/2013 1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 7/27/2013 1 Co to jest bibliografia? Spis (wykaz) dokumentów (książek, artykułów, publikacji z internetu) wykorzystanych do napisania pracy, uporządkowanych według określonych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM... SPIS TRECI : WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...8 INDEKS AUTORSKI...9 Maria wikliska-bukowska 2 WSTP Jest

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Kielce, wrzesień 2012 r. Książki 1. Dutkiewicz, Waldemar : Podstawy metodologii badań : do pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Konwersatorium przygotowujące do egzaminu z przedmiotu kierunkowego Kod modułu: Koordynator modułu: Prof.dr hab.sławomir

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze)

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) 1. BAROK Barok / red. Sławomir Żurawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 279, [1] s. ; 24 cm. - (Epoki Literackie) Sygn.: 72038 2. BAROK

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych PRAKTYCZNE SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ opracowała: Urszula Tobolska Alina Dyrek OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI (JEDNEGO, DWÓCH TRZECH AUTORÓW) Elementy opisu bibliograficznego książki (w przypadku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Autorzy programu: Jacek Tomaszczyk Aneta Drabek - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Zalety programu, czyli dlaczego warto kupić

Bardziej szczegółowo

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA LITERATURA PODMIOTU Teksty kultury ( utwory literackie, filmy, reklamy, reprodukcje, materiał językowy ), wybrane do analizy i omówienia podczas prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wybrana literatura ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu www.kp.kalisz.pl Hasła przedmiotowe: Sygnatura:

Wybrana literatura ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu www.kp.kalisz.pl Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Wybrana literatura ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu www.kp.kalisz.pl 1. Muzyka w gimnastyce / A. Arcimowicz.- Poznań : AWF, 2001. Hasła przedmiotowe: Gimnastyka - nauczanie

Bardziej szczegółowo

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki.

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki. Bibliografia załącznikowa - (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy(cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO. Co to jest bibliografia?

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO. Co to jest bibliografia? MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO Co to jest bibliografia? Sam termin bibliografia pochodzi z języka greckiego od biblion lub biblios książka oraz od słowa graphein czynność pisania. Zatem już w starożytnej

Bardziej szczegółowo

Literatura w wyborze dostpna w Bibliotece Pedagogicznej w Legnicy do tematu: Wychowanie w duchu wartoci

Literatura w wyborze dostpna w Bibliotece Pedagogicznej w Legnicy do tematu: Wychowanie w duchu wartoci Dolnolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy 59-220 Legnica, ul. w. Piotra 12 t e l. / f a x. 0 7 6 / 8 5 2 2 6 2 6 ; 0 7 6 / 8

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA DO PREZENTACJI MATURALNEJ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA Jesteśmy na FACEBOOKU Opracowanie broszury: Anna Nurska Dział Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Jak sporządzić poprawnie bibliografię załącznikową Agnieszka Kostrzewa Mirosława Siemianowska Olsztyn, kwiecień 2013 I. KsiąŜka (całość) KsiąŜka napisana przez jednego

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI ZASADY SPORZĄDZANIA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH ORAZ SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I. Bibliografia jest to uporządkowany wg określonych kryteriów opis dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej ABC bibliografii załącznikowej Każdy autor pracy naukowej, w tym także pracy magisterskiej, licencjackiej czy seminaryjnej, powinien dołączyć do niej bibliografię załącznikową (literaturę przedmiotu) czyli

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W R O K U A K A D E M I C K I M 2 0

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo