ROZKŁAD TREŚCI PROGRAMOWYCH DLA PIĘCIOLATKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD TREŚCI PROGRAMOWYCH DLA PIĘCIOLATKÓW"

Transkrypt

1 ROZKŁAD TREŚCI PROGRAMOWYCH DLA PIĘCIOLATKÓW ŚRODKI DYDAKTYCZNE: PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA: JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI. PODRĘCZNIK METODYCZNY DO NAUKI RELIGII DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA: JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI. PODRĘCZNIK DO NAUKI RELIGII DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH. Rozdział Cele Tematy Termin realizacji I. Spotykamy się na religii Zainteresowanie spotkaniami z Bogiem na katechezie. Ukazanie św. Jadwigi Królowej i św. Kazimierza Królewicza jako patronów roku. Kształtowanie postawy szacunku wobec kolegów i koleżanek i zapoznanie z pojęciem wspólnoty. Odkrywanie prawdy o aniołach. 1. Cieszę się, że jestem na katechezie. 2. Nowi przyjaciele: Święta Jadwiga Królowa i Święty Kazimierz Królewicz. 3. Szanuję moich kolegów i koleżanki. 4. Buduję wspólnotę. 5. Aniołowie czuwają nad nami mój Anioł Stróż. wrzesień II. We wspólnocie dzieci Bożych Ukazanie Boga jako dawcy życia. Uświadomienie, że od chwili chrztu stajemy się dziećmi Bożymi. Ukazanie znaczenia chrztu św. i roli Kościoła jako wspólnoty Dzieci Bożych. Wyjaśnienie prawdy, w czym jesteśmy podobni do Boga. 6. Pan Bóg dał nam życie. 7. Jestem dzieckiem Bożym. 8. Dziękuję Bogu za chrzest. 9. Jestem we wspólnocie dzieci Bożych. 10. Wszyscy jesteśmy podobni do Boga. 11. Abyśmy zawsze byli dziećmi Bożymi. wrzesień, październik III. Poznajemy i szanujemy znaki religijne Kształtowanie właściwych postaw w czasie modlitwy. Uświadomienie znaczenia znaku krzyża. Zapoznanie z modlitwą różańcową i historią dzieci z Fatimy. Zachęcanie do okazywania szacunku i czci wobec symboli i znaków religijnych i świętych. 12. Na modlitwie składamy ręce. 13. Krzyż znakiem miłości Boga. 14. Znak krzyża najprostsza modlitwa dziecka. 15. Krzyż w domu, w kościele, w przedszkolu. 16. Gdy odmawiam różaniec, rozmawiam z Maryją. 17. Dzieci z Fatimy. 18. Obrazy świętych i figury religijne. 19. Nasi święci: Święta Jadwiga Królowa i Święty Kazimierz. październik IV. Kościół dom Uświadomienie, że niedziela jest dniem świętym, zachęcenie do chodzenia do kościoła w niedzielę i 20. Zachowanie w kościele. 21. W niedzielę i święta idę do kościoła. listopad

2 Boży święta, kształtowanie właściwych zachowań w kościele Przybliżenie prawdy, że Bóg jest obecny w kościele, zapoznanie z wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym kościoła. 22. Poznaję dom Boży. 23. W kościele spotykam się z Bogiem. 24. Z Bogiem rozmawiam na modlitwie. V. Dzieci Boże spotykają się z kochającym Ojcem Uświadomienie, że Pismo Święte jest księgą pochodzącą od Boga i kształtowanie postawy słuchania Słowa Bożego. Ukazanie znaczenia wspólnej modlitwy w rodzinie chrześcijańskiej. Ukazanie przykładów miłości Boga do ludzi. 25. Inna niż wszystkie książki. 26. Bóg mówi do nas. 27. W rodzinie rozmawiamy z Bogiem. 28. Słuchamy Słowa Bożego na katechezie. 29. Bóg kocha mnie. listopad, grudzień VI. Bóg dał nam Jezusa Odkrywanie znaczenia czasu adwentu, wyjaśnienie symboli związanych z adwentem. Wyjaśnienie okoliczności i miejsca narodzin Pana Jezusa, zapoznanie z tradycją świąt Bożego Narodzenia w rodzinie. 30. W adwencie przygotowujemy się na przyjście Jezusa. 31. Bóg posyła swojego Syna. 32. Z Maryją oczekujemy na Narodziny Jezusa. 33. Symbole adwentu: roratka, wieniec adwentowy, lampion. 34. Święta w naszej rodzinie. 35. Narodziny Pana Jezusa w Betlejem. grudzień VII. Dziękujemy Bogu za Jezusa Kształtowanie wdzięczności i miłości wobec Jezusa Ukazanie postaci mędrców i ich darów. Zapoznanie z wydarzeniem ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Zapoznanie z wydarzeniem znalezienia Pana Jezusa w świątyni. 36. Z aniołami śpiewamy Gloria. 37. Z pasterzami oddajemy pokłon Dzieciątku. 38. Z królami składamy dary Jezusowi. 39. Dziękujemy Jezusowi za Jego narodzenie. 40. Maryja i Józef ofiarują Jezusa w świątyni. 41. Dwunastoletni Pan Jezus w świątyni. styczeń luty VIII. Jezus naucza Ukazanie misji Jezusa na ziemi, uświadomienie, że Jezus jest najlepszym nauczycielem. Zapoznanie z wybranymi cudami Jezusa. Odkrywanie, że Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem. Przybliżenie przyjaciół uczniów Jezusa. 42. Pan Jezus przychodzi do wszystkich ludzi. 43. Pan Jezus naucza. 44. Pan Jezus czyni cuda i uzdrawia. 45. Pan Jezus jest dobrym pasterzem. 46. Jezus wybiera uczniów. marzec IX. Jesteśmy uczniami Jezusa słuchamy Kształtowanie postawy ucznia Jezusa. Poznanie obowiązków ucznia Jezusa. Formowanie umiejętności słuchania Pana Boga i rodziców. 47. Jesteśmy uczniami Jezusa. 48. Słuchamy naszych rodziców. 49. Słuchamy Pana Boga. 50. W Kościele. kwiecień

3 Go Ukazanie miłości Pana Boga w opowiadaniach Pana Jezusa. 51. Pan Jezus opowiada o swoim Ojcu. X. Jesteśmy uczniami Jezusa naśladujemy Go Kształtowanie umiejętności naśladowania Jezusa w codziennym życiu. Formowanie postawy modlitewnej i pomagania innym. Ukazanie Osoby Ducha Świętego. 52. Naśladujemy Jezusa. 53. Podczas zabawy. 54. Na modlitwie. 55. Gdy pomagam innym. 56. Gdy spotykamy się na Mszy Świętej. 57. Duch Święty pomaga nam. maj, czerwiec XI. Katechezy okolicznościowe Ukazanie rodziny Wojtyłów. Zapoznanie z wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. Wyjaśnienie znaczenia trzech świętych dni. Kształtowanie postawy radosnego przeżywania Wielkanocy. Zapoznanie z wydarzeniami Pięćdziesiątnicy. Poznanie rówieśników z innych krajów. Kształtowanie wdzięczności za miłość rodziców. Zapoznanie z uroczystością Bożego Ciała. 58. Lolek w rodzinie Wojtyłów. 59. Niedziela Palmowa: Witaj Królu. 60. Trzy święte dni. 61. Wielkanoc. 62. Z Maryją oczekujemy na Ducha Świętego. 63. Rówieśnicy z innych krajów tydzień misyjny. 64. Dziękujemy Bogu za naszych rodziców. 65. Procesja na Boże Ciało. październik marzec kwiecień maj czerwiec

4 ROZKŁAD MATERIAŁU TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŚRODKI DYDAKTYCZNE: PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA: JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA. PODRĘCZNIK METODYCZNY DO NAUKI RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA ORAZ ĆWICZENIA: JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA. PODRĘCZNIK DO NAUKI RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ. ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN REALIZACJI I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich Uświadomienie znaczenia relacji we wspólnocie dzieci Bożych. Zapoznanie z postacią Świętej Kingi, patronki klasy pierwszej. Zapoznanie z pozdrowieniami świeckimi i chrześcijańskimi. Wyjaśnienie znaczenia pozdrowień chrześcijańskich. Ukazanie Biblii jako Księgi wyrażającej miłość Boga do ludzi. Uświadomienie obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej. Kształtowanie umiejętności słuchania słów Boga. 1. Spotkania dzieci Bożych w klasie pierwszej. 2. Kiedy w mojej klasie wszyscy czują się dobrze? 3. Święta Kinga patronką wspólnoty dzieci Bożych. 4. Nasze powitania i pozdrowienia. 5. Księga nad księgami. 6. W każdą niedzielę idę do domu Bożego. wrzesień II. Dziękujemy i chwalimy Boga Ukazanie Boga jako Stwórcy świata. Odkrywanie darów Boga w otaczającym świecie. Wyjaśnienie roli aniołów w życiu człowieka. Poznanie modlitwy Aniele Boży. Zapoznanie z symboliką wody i światła oraz wyjaśnienie ich znaczenia. Kształtowanie postawy wdzięczności za dar życia, zaufania Bogu i zawierzenia Mu. 7. Bóg stworzył piękny świat 8. Aniołowie posłańcami Boga. 9. Podziwiamy dzieła Boga. 10. Woda oczyszcza i podtrzymuje życie. 11. Światło rozpala i oświeca. 12. Dziękujemy za życie, zdolności i talenty. wrzesień, październik III. W modlitwie spotykamy się z Bogiem Ojcem i Ukazanie modlitwy jako rozmowy z Bogiem. Ukazanie znaczenia modlitwy za zmarłych. Kształtowanie postawy szacunku wobec znaku krzyża. 13. Jezus zaprasza nas do modlitwy. 14. W modlitwie pamiętamy o zmarłych. 15. Jezus uczy nas modlitwy. listopad 4

5 ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN REALIZACJI prosimy z wiarą Uświadomienie roli modlitwy w rodzinie. 16. Znak krzyża. 17. Modlitwa w rodzinie. 18. Na Mszy Świętej chwalimy Pana Boga. IV. Oczekujemy z wiarą Przybliżenie czasu Adwentu. Ukazanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa. Ukazanie postaci i misji Jana Chrzciciela. Wyjaśnienie roli rodziców i rodziców chrzestnych w wychowaniu religijnym dziecka. Ukazanie roli wstawiennictwa patronów w życiu człowieka. 19. Adwent z Maryją czekamy na Jezusa. 20. Narodzenie Jezusa. 21. Chwalimy Jezusa maleńkiego. 22. Proszę Boga i ludzi. 23. Jan Chrzciciel. 24. Rodzice proszą o chrzest. 25. Wstawiennictwo świętych nasi patroni. listopad grudzień V. Stajemy się dziećmi Bożymi Ukazanie chrztu świętego jako momentu włączenia do wspólnoty miłości. Ukazanie chrztu jako źródła miłości Boga do ludzi. Uświadomienie prawdy, że od chwili chrztu świętego stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga i powołanymi do świętości. Zachęcanie do poznawania kościoła jako domu Boga i miejsca spotkania wspólnoty dzieci Bożych. 26. Bóg zaprasza nas do wspólnoty. 27. Chrzcielnica i woda życia. 28. Tajemnica chrztu świętego. 29. Dary, które otrzymujemy na chrzcie świętym. 30. Jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. 31. Kościół dom Boga. grudzień styczeń VI. Słuchamy Boga Wyjaśnienie potrzeby uważnego słuchania Boga i ludzi. Ukazanie roli codziennej modlitwy pacierza. Zachęcenie do udziału w modlitwie różańcowej. Ukazanie Ewangelii opisującej życie Jezusa. Omówienie podstawowych gestów i słów na modlitwie. 32. Słuchamy Boga i ludzi. 33. Na modlitwie słuchamy dobrego Boga. 34. Codzienna rozmowa z Bogiem pacierz. 35. Historia Pana Jezusa i Jego Matki w tajemnicach Różańca Świętego. 36. Poznajemy życie Jezusa opisane w Ewangelii. 37. Bóg mówi do nas przez kapłanów. 38. Słuchamy Boga na Mszy Świętej. styczeń luty VII. Przepraszamy za zło Ukazanie prawdy, że Jezus przebacza grzechy. Ukazanie znaczenia Wielkiego Postu w życiu człowieka i odkrycie potrzeby nawrócenia. Wprowadzenie do modlitwy przeproszenia. Wyjaśnienie formuły wyrzeczenia grzechu podczas chrztu świętego. Wyjaśnienie pojęcia sumienia. Przybliżenie informacji o konfesjonale i sakramencie 39. Kiedy i za co przepraszamy? 40. W Wielkim Poście zmieniamy swoje postępowanie. 41. Z Jezusem na drodze krzyżowej. 42. Na chrzcie świętym wyrzekamy się grzechu. 43. Najpiękniejszy kwiat sumienie. 44. Ach, żałuję za me złości 45. Konfesjonał miejsce pojednania z Bogiem i ludźmi. marzec kwiecień 5

6 ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN REALIZACJI pokuty i pojednania. 46. Panie, zmiłuj się nad nami Wielki Piątek VIII. Radujemy się z obecności Pana Jezusa Wyjaśnienie znaczenia świąt wielkanocnych. Ukazanie w zmartwychwstaniu Jezusa źródła prawdziwej radości, pokoju, miłości i szczęścia. Zapoznanie z przykazaniem miłości. Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami o Duchu Świętym. Zachęcenie do radosnego oczekiwania i przygotowania do pierwszego spotkania z Jezusem w Komunii Świętej. 47. Dzień Zmartwychwstania. 48. Symbole wielkanocne. 49. Zmartwychwstały obecny wśród nas. 50. Jezus przynosi nam radość, pokój, miłość, szczęście. 51. Przykazanie miłości. 52. Przygotowuję się do spotkania ze Zmartwychwstałym w Komunii Świętej. 53. Pan Jezus posyła nam Swego Ducha. kwiecień maj IX. Z Maryją odpowiadam Bogu Ukazanie roli matki w życiu człowieka. Poznanie biblijnych scen związanych z Maryją. Ukazanie Maryi jako matki Jezusa. Odkrycie Maryi jako naszej Matki i Królowej Polski. 54. Moja mama. 55. Maryja matka Jezusa. 56. Maryja nasza matka. 57. Od Maryi uczymy się posłuszeństwa. 58. Maryja Królowa nieba i ziemi. maj czerwiec X. Katechezy okolicznościowe Przybliżenie informacji o życiu bł. Jana Pawła II. Kształtowanie postawy przyjaźni i szacunku wobec rówieśników. Kształtowanie postawy patriotyzmu i szacunku wobec symboli narodowych. Kształtowanie postawy szacunku wobec znaków i symboli religijnych. Kształtowanie postawy modlitwy prośby. Ukazanie tradycji pisania listów do Świętego Mikołaja. Poznanie umiejętności realizacji uczynków miłości i miłosierdzia wobec swoich najbliższych. Zapoznanie z wydarzeniem Ofiarowania Pańskiego i wyjaśnienie jego znaczenia. Utrwalenie wiadomości o Świętej Kindze. Zapoznanie z uroczystością Bożego Ciała. Kształtowanie postawy wdzięczności wobec nauczycieli, katechetów i wychowawców za dobro otrzymane w ciągu roku szkolnego i katechetycznego. 59. Lolek wśród rówieśników. 60. Jestem Polakiem. 61. Listy do Świętego Mikołaja. 62. Ofiarowanie Pana Jezusa. 63. Ze Świętą Kingą jadę na wakacje. 64. Boże Ciało. 65. Dziękujemy za rok szkolny. październik listopad grudzień luty czerwiec 6

7 KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia, dlaczego stajemy się lepsi, gdy się modlimy. 2. Wie, że należy do wspólnoty dzieci Bożych. 3. Opowiada, dlaczego warto naśladować Świętą Kingę. 4. Wyjaśnia pozdrowienie Archanioła Gabriela w spotkaniu z Maryją. 5. Tłumaczy, że Pismo Święte jest listem kochającego Ojca do ludzi. 6. Wyjaśnia, dlaczego uczestnictwo we Mszy Świętej jest wyrazem miłości do Boga. 1. Tłumaczy, co to znaczy, że na katechezie poznajemy Pana Boga. 2. Wymienia kilka uczynków, które sprawiają radość innym. 3. Opisuje pobożne życie Świętej Kingi patronki roku. 4. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie i inne. 5. Wyjaśnia, że Pismo Święte jest przewodnikiem na drodze do nieba. 6. Opowiada, że w każdą niedzielę idziemy do kościoła domu Bożego na Mszę Świętą. 1. Wie, że na katechezie poznajemy Pana Boga. 2. Wymienia kilka pozytywnych postaw wobec innych. 3. Wyjaśnia, co to znaczy, że Święta Kinga jest patronką roku. 4. Zna różne pozdrowienia chrześcijańskie i inne. 5. Wskazuje na Pismo Święte jako najważniejszą Księgę. 6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem. 1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie. 2. Wskazuje przykłady, jak pomagać innym. 3. Wie, że patronką klasy pierwszej jest Święta Kinga. 4. Wymienia pozdrowienia chrześcijańskie i inne. 5. Wyjaśnia, dlaczego należy szanować Pismo Święte. 6. Wie, że w niedzielę idziemy do kościoła. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie wie, kto jest patronem roku. 5. Nie potrafi wymienić pozdrowień chrześcijańskich. II. Dziękujemy i chwalimy Boga 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje 1. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec przyrody. 2. Wyjaśnia skutki nieposłuszeństwa aniołów wobec Boga. 1. Wskazuje, że dobro pochodzi od Boga. 2. Wie, kim jest Anioł Stróż i jaka jest jego rola w życiu człowieka. 1. Opowiada o świecie stworzonym przez Boga. 2. Opowiada o Aniele Stróżu. 3. Zna modlitwę Aniele 1. Wskazuje na Boga jako Stwórcę świata. 2. Wie, że istnieją Aniołowie Stróżowie. 3. Wie, że każdy ma Anioła Stróża. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi 7

8 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży. 4. Wyjaśnia, że w pięknie świata poznajemy Boga. 3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży. 4. Podaje przykłady modlitwy dziękczynnej za świat. Boży. 4. Wymienia kilka dzieł Boga w świecie. 5. Wie, gdzie w kościele jest woda święcona. 4. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Aniele Boży. 5. Dostrzega piękny świat i dzieła Boga. 6. Wyjaśnia znaczenie wody w życiu. ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie wie, w jaki sposób można wielbić Boga. 5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Aniele Boży. III. W modlitwie spotykamy się z Bogiem Ojcem i prosimy z wiarą 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 5. Wyjaśnia znaczenie wody święconej w życiu dziecka Bożego. 6. Wie, że Pan Jezus jest światłem dla każdego dziecka Bożego. 7. Podaje przykłady, jak służyć talentami innym. 1. Wskazuje przykłady modlitwy i wyjaśnia dlaczego powinniśmy się modlić. 2. Wypowiada modlitwę za zmarłych Wieczny odpoczynek. 3. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz. 4. Wyjaśnia, że przez znak krzyża wyrażamy miłość i szacunek do Boga. 5. Wie, do czego służy woda świecona. 6. Wyjaśnia słowa: światło wśród ciemności. 7. Wyjaśnia, że każdy człowiek otrzymał od Boga zdolności i talenty. 1. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina. 2. Wyjaśnia, kiedy i dlaczego powinniśmy pamiętać o modlitwie za zmarłych. 3. Wie, jakiej modlitwy nauczył nas Jezus. 4. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz. 5. Wie, że znak krzyża jest wyrazem wiary w Boga. 6. Wyraża wdzięczność Bogu za słońce i światło. 7. Rozpoznaje i stara się rozwijać swoje talenty. 1. Wie, kiedy należy pamiętać o modlitwie. 2. Wyjaśnia, dlaczego modlimy się za zmarłych. 3. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu Jezusa. 4. Starannie wykonuje znak krzyża. 5. Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć modlitwę Ojcze nasz. 7. Wyjaśnia znaczenie światła w życiu. 8. Opowiada o talentach i zdolnościach ludzi. 1. Wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem. 2. Wskazuje czas, kiedy należy pamiętać o modlitwie za zmarłych. 3. Opowiada na czym polega praktyka codziennej modlitwy. 4. Stara się poprawnie wykonać znak krzyża. 5. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Ojcze nasz, 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie wie co to jest modlitwa. 5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Ojcze nasz. 8

9 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 5. Wskazuje, jak zachęcić innych do modlitwy w rodzinie. 6. Układa proste modlitwy, którymi chwali Pana Boga w czasie na Mszy Świętej. 6. Opowiada, jak może wyglądać wspólna modlitwa w rodzinie: rano, wieczorem, przy posiłku. 7. Podaje przykłady modlitwy rodziny w różnych sytuacjach. 8. Wie, że Jezus obecny jest pod postaciami chleba i wina podczas Mszy Świętej. 6. Opisuje, jak może wyglądać modlitwa w rodzinie. 7. Opowiada, że na Mszy Świętej śpiewem chwalimy Pana Boga. ale robi w niej dużo błędów. 6. Opowiada o modlitwie w rodzinie. 7. Wie, co to znaczy aktywnie uczestniczyć we Mszy Świętej. IV. Oczekujemy z wiarą 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia, dlaczego wraz z Maryją oczekujemy na Boże Narodzenie. 2. Wyjaśnia, że Pan Jezus przychodzi do wszystkich ludzi, aby ich zbawić. 3. Wyjaśnia, że śpiewem kolęd uwielbiamy małego Jezusa. 4. Podaje przykłady modlitwy prośby wobec Boga i ludzi. 5. Tłumaczy, w jaki sposób Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Jezusa. 6. Wyraża wdzięczność Bogu za dar wiary otrzymanej podczas chrztu świętego. 7. Wskazuje na 1. Opisuje wydarzenie zwiastowania. 2. Wie, co to są roraty. 3. Opowiada o narodzinach Jezusa. 4. Włącza się w śpiew kolęd, aby oddać cześć Jezusowi. 5. Wyjaśnia znaczenie modlitwy prośby w życiu dziecka Bożego. 6. Wyjaśnia dlaczego Jan Chrzciciel przebywał na pustyni. 7. Wyjaśnia zadania rodziców i rodziców chrzestnych. 8. Opowiada o królestwie niebieskim i o świętych w niebie. 1. Wymienia symbole adwentu: roratka, wieniec adwentowy, lampion. 2. Wie, w jakiej miejscowości urodził się Jezus. 3. Wymienia znane kolędy. 4. Wskazuje poprawną postawę ciała w czasie modlitwy. 5. Wymienia elementy stroju i pożywienia Jana Chrzciciela. 6. Opisuje wybrane obrzędy chrztu świętego. 7. Wyjaśnia rolę patrona. 1. Wie, że adwent jest czasem przygotowania do narodzin Jezusa. 2. Wyraża swoimi słowami radość z narodzin Jezusa. 3. Wie, że w Boże Narodzenie śpiewamy kolędy. 4. Wie, czym jest prośba. 5. Wie, kim jest Jan Chrzciciel. 6. Opowiada o chrzcie świętym. 7. Wymienia imiona kilku świętych. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie wie, co to jest Boże Narodzenie. 5. Nie zna żadnej kolędy. 9

10 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY znaczenie modlitwy do swoich patronów. V. Stajemy się dziećmi Bożymi 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia, dlaczego Bóg Trójjedyny zaprasza człowieka do życia w miłości. 2. Wyjaśnia, że chrzcielnica jest miejscem narodzin życia Bożego. 3. Uzasadnia, że woda chrztu świętego obmywa z grzechu i daje łaskę uświęcającą. 4. Wyjaśnia, w jaki sposób dzięki łasce uświęcającej stajemy się świętymi. 5. Wyraża w modlitwie wdzięczność Bogu za łaski otrzymane w czasie chrztu świętego. 6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem na modlitwie. 1. Wie, na czym polega wzajemna miłość Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. 2. Opisuje wygląd chrzcielnicy. 3. Wyjaśnia, co daje nam chrzest święty. 4. Dziękuje Bogu za dary otrzymane podczas chrztu świętego. 5. Opisuje, czym jest łaska uświęcająca. 6. Wymienia dary otrzymane podczas chrztu świętego. 7. Wie, że wszyscy ochrzczeni tworzą rodzinę Bożą. 1. Wymienia trzy Osoby Trójcy Świętej, 2. Wie, jak wygląda chrzcielnica w kościele. 3. Opisuje wybrane elementy obrzędów chrztu świętego. 4. Wymienia łaskę uświęcającą jako dar otrzymany w czasie chrztu świętego. 5. Wymienia i wyjaśnia symbole: wody, światła, białej szaty. 6. Wskazuje na kościół jako dom Boga. 7. Opowiada, w jaki sposób należy zachować się w kościele. 1. Wie, że chrzest święty włącza do wspólnoty dzieci Bożych. 2. Wie, że chrzcielnica jest w kościele. 3. Dziękuje Bogu za sakrament chrztu świętego. 4. Wie, że w czasie chrztu świętego Bóg obdarza człowieka swymi darami. 5. Wie, że w chrzcie świętym Bóg okazuje swoją miłość. 6. Wskazuje właściwe i niewłaściwe zachowania w kościele. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie potrafi powiedzieć czym jest chrzest święty. 5. Nie wie, że od chrztu świętego stajemy się dziećmi Bożymi. 6. Nie wie, jak należy zachować się w kościele. VI. Słuchamy Boga 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje 1. Podaje przykłady osób posłusznych Bogu. 2. Wyjaśnia, że Bóg mówi do nas na modlitwie i w Biblii. 1. Wyjaśnia, w jaki sposób trzeba słuchać Boga, aby być szczęśliwym. 2. Wyjaśnia, na czym polega słuchanie 1. Wymienia sytuacje, w których powinniśmy słuchać Boga. 2. Określa postawy podczas słuchania 1. Wie, że należy słuchać innych. 2. Wie, że na modlitwie słuchamy Boga. 3. Wie, że codzienną modlitwę nazywamy 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi 10

11 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY VII. Przepraszamy za zło się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 3. Zna i mówi proste modlitwy zawarte w pacierzu. 4. Opisuje, w jaki sposób w tajemnicach różańca poznajemy Jezusa i Maryję. 5. Wyjaśnia, co to znaczy uważnie słuchać Ewangelii w czasie Mszy Świętej. 6. Wyjaśnia, że poprzez kapłanów Bóg mówi do ludzi. 7. Zna odpowiedzi liturgii słowa. 1. Wyjaśnia, że Jezus przebacza grzechy i wzywa nas do przebaczania bliźnim. 2. Opisuje czas Wielkiego Postu jako okres przemiany i poprawy życia. 3. Wyjaśnia, że Pan Jezus cierpi i przyjmuje krzyż dla naszego zbawienia. 4. Wymienia przykłady w jaki sposób Pan Jezus zachęca nas do walki z grzechem. 5. Określa sumienie jako głos Boga, który pozwala odróżnić słów Boga w Biblii. 3. Wyjaśnia, że pacierz jest codzienną modlitwą dziecka Bożego. 4. Zna historię Jezusa i Maryi w tajemnicach różańcowych. 5. Wie, kiedy w czasie Mszy Świętej jest czytana Ewangelia. 6. Wyjaśnia zadania kapłanów w kościele. 7. Wyjaśnia, w jaki sposób możemy słuchać słów Boga w Ewangelii. 1. Wyjaśnia, na czym polega modlitwa przeproszenia. 2. Podaje przykłady czynienia dobra. 3. Opisuje miłość Jezusa do ludzi na przykładzie wybranej stacji drogi krzyżowej. 4. Wie, jakie są przyrzeczenia chrzcielne. 5. Wie, że trzeba wsłuchiwać się w głos sumienia. 6. Wyjaśnia, że w akcie pokuty przepraszamy Boga za grzechy. Boga na modlitwie. 3. Wie, że w czasie modlitwy Bóg nas słyszy i wysłuchuje. 4. Wie, że na różańcu można się modlić. 5. Zna słowo Ewangelia. 6. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa. 7. Rozpoznaje, szanuje i pozdrawia kapłanów. 8. Wie, że w czasie Mszy Świętej mówi do nas Bóg. 1. Opowiada, że zły uczynek sprawia przykrość Bogu i ludziom. 2. Wie, co to jest Wielki Post. 3. Opowiada o drodze krzyżowej Jezusa. 4. Wyjaśnia, dlaczego należy unikać grzechu. 5. Opowiada, jak poznajemy głos sumienia. 6. Wie, że akt pokuty jest formą wyznania grzechów. 7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć z pacierzem. 4. Opowiada o modlitwie na różańcu. 5. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa. 6. Wie, kim jest kapłan. 7. Wyjaśnia, że na Mszy Świętej słuchamy Boga. 1. Wyjaśnia, co to jest zły uczynek. 2. Podaje przykłady dobrych uczynków. 3. Wymienia kilka stacji drogi krzyżowej. 4. Podaje przykłady walki z grzechem. 5. Wie, co to jest sumienie. 6. Rozpoznaje akt pokuty 7. Pomimo pomocy nauczyciela mówiąc Akt żalu robi dużo błędów. 8. Rozpoznaje i wskazuje, gdzie w kościele znajduje się ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie wie co to jest pacierz. 5. Nie wie, co to znaczy słuchać Boga. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie potrafi rozróżnić dobrych od złych uczynków. 5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć Aktu żalu. 11

12 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY dobro od zła. 6. Zna Akt żalu i wie, że przez tę modlitwę przepraszamy Boga za zło. 7. Wyjaśnia, że konfesjonał to miejsce pojednania z Bogiem. 7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć. 8. Opowiada o posłudze kapłanów w konfesjonale. 9. Opowiada o wydarzeniach Wielkiego Piątku. niewielką pomocą nauczyciela. 8. Opisuje konfesjonał i wie, gdzie się znajduje. 9. Opowiada o śmierci Pana Jezusa. konfesjonał. 9. Wie, że Pan Jezus umarł w Wielki Piątek. VIII. Radujemy się z obecności Pana Jezusa 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Opowiada, że w poranek wielkanocny Zmartwychwstały Jezus pokonał śmierć. 2. Wyjaśnia, że Pan Jezus jest Barankiem Paschalnym. 3. Wyjaśnia, że w kościele spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym. 1. Wie, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci. 2. Wskazuje symbole wielkanocne i wyjaśnia ich znaczenie. 3. Wskazuje, że Jezus Zmartwychwstały jest obecny wśród ludzi. 1. Opowiada o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 2. Potrafi wymienić symbole wielkanocne. 3. Omawia znaczenie symboli wielkanocnych. 4. Wie, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z Apostołami. 1. Z pomocą nauczyciela opisuje święta Wielkanocne. 2. Wskazuje symbole wielkanocne: baranek, jajko, paschał. 3. Opisuje radość z tajemnicy zmartwychwstania. 4. Wie, że Zmartwychwstały Jezus przynosi radość. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie potrafi wymienić symboli wielkanocnych. 4. Wyjaśnia, że Zmartwychwstały Jezus jest źródłem prawdziwej miłości, pokoju i szczęścia. 5. Zna przykazanie miłości i wyjaśnia na czym polega miłość do Boga i bliźnich. 6. Wyjaśnia, że w czasie Komunii Świętej 4. Opowiada, że radość miłość, pokój i szczęście wypływają z wiary w Jezusa 5. Opowiada, że w przykazaniu miłości objawia się miłość Jezusa do Ojca. 6. Wie, na czym polega przygotowanie do spotkania z Jezusem w Komunii Świętej. 5. Wie, że Jezus zmartwychwstały przynosi pokój, miłość, szczęście. 6. Wie, od kogo otrzymaliśmy przykazanie miłości. 7. Opowiada o radości oczekiwania na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. 8. Wie, że Duch Święty 5. Odróżnia przykazanie miłości od innych modlitw. 6. Wie, że Jezus jest obecny w Eucharystii. 7. Wie, że Jezus posyła nam Ducha Świętego. 12

13 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY Zmartwychwstały Jezus karmi nas swoim ciałem. 7. Opowiada o Duchu Świętym, który umacnia nas w wierze. 7. Wymienia symbole Ducha Świętego. jest trzecią Osobą Bożą. IX. Z Maryją odpowiadam Bogu 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia, jak w prostych gestach i słowach okazywać miłość mamie i modlić się za nią. 2. Wyjaśnia, że od Maryi uczymy się zaufania Bogu. 3. Wie, że Maryja jest naszą matką i czcimy ją jako królową. 4. Wyjaśnia, czym było posłuszeństwo Maryi wobec Boga. 5. Wyjaśnia, dlaczego Maryja jest królową nieba i ziemi. 6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo. 1. Wyjaśnia na czym polega miłość, wdzięczność wobec mamy. 2. Opisuje, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na matkę Pana Jezusa. 3. Opowiada o Maryi jako królowej Polski. 4. Opisuje wydarzenia w których Maryja jest posłuszna Bogu. 5. Wie, że nabożeństwa majowe odprawiane są ku czci Maryi. 6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo. 1. Opisuje rolę mamy w życiu dziecka. 2. Podaje przykłady troski Maryi o Jezusa. 3. Wie, że Maryja jest królową Polski. 4. Podaje przykłady posłuszeństwa rodzicom i wychowawcom. 5. Wie, że podczas nabożeństw majowych modlimy się przez wstawiennictwo Maryi. 6. Z niewielką pomocą nauczyciela mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo. 1. Opowiada o swojej mamie. 2. Wie, że Maryja jest matką Pana Jezusa. 3. Wie, że wizerunek Czarnej Madonny przedstawia Maryję. 4. Rozumie, co znaczy być posłusznym. 5. Wie, że Maryja jest naszą królową i matką. 6. Pomimo pomocy nauczyciela robi poważne błędy w modlitwie Zdrowaś Maryo. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie potrafi powiedzieć, kim jest Maryja. 5. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Zdrowaś Maryjo. X. Katechezy okolicznościowe 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje 1. Wie, że Lolek został Papieżem Janem Pawłem II błogosławionym i przyjacielem dzieci. 2. Wyjaśnia pojęcia: 1. Opisuje dzieciństwo Lolka, jego zabawy z rówieśnikami. 2. Wyjaśnia i szanuje symbole narodowe. 3. Opisuje w jaki 1. Opowiada o Lolku z Wadowic. 2. Wymienia symbole narodowe: flaga, godło. 3. Wie, że Święty 1. Wie, kto to jest Lolek. 2. Potrafi wskazać na obrazach postać Lolka bł. Jana Pawła II. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi 13

14 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. Polak, ojczyzna, Polska. 3. Wskazuje na przykład Świętego Mikołaja jako wzór do naśladowania. 4. Wie, że Jezus jest światłem świata dla ludzi. 5. Opowiada o pierścieniu Świętej Kingi. 6. Wyjaśnia, że uczestnictwo w procesji Bożego Ciała jest wyrazem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 7. Podaje przykłady modlitwy za nauczycieli i wychowawców. sposób Święty Mikołaj pomagał biednym i potrzebującym. 4. Wyjaśnia symbol gromnicy. 5. Opisuje kim była Święta Kinga patronka roku. 6. Opisuje, w jaki sposób oddajemy cześć Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. 7. Opisuje, na czym polega modlitwa dziękczynna za dary otrzymane w ciągu roku. Mikołaj był biskupem. 4. Opisuje zachowanie Symeona i Anny w świątyni jerozolimskiej. 5. Opowiada o znaczeniu soli i jej wykorzystaniu w czasach Świętej Kingi i jej zastosowaniu obecnie. 6. Opowiada o procesji Bożego Ciała. 7. Wyjaśnia, w jaki sposób dziękujemy Bogu i nauczycielom za rok szkolny. 3. Wie, że jest Polakiem i zna nazwę swojej Ojczyzny. 4. Opowiada o Świętym Mikołaju. 5. Opowiada o Panu Jezusie w świątyni jerozolimskiej 6. Wie, że sól nadaje smak i konserwuje potrawy. 7. Wie, co to jest Boże Ciało. 8. Opowiada o wakacjach. ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie wie, co to jest Boże Ciało. 5. Nie wie nic o Świętym Mikołaju. 14

15 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r. Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r. Na przedmiotowy systemu oceniania z religii składają się: 1. Cele oceniania. 2. Zasady oceniania. 3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 4. Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów. 5. Przewidywane osiągnięcia uczniów. AD. 1. CELE OCENIANIA 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 2. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania. 3. Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia. 4. Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się. 5. Zainteresowanie uczniów przesłaniem Bożym i otwarciem na Boga. AD. 2. ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z religii i wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 2. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali Uczeń jest zobowiązany do noszenia ćwiczeń (zeszytu) i podręcznika. Prowadzenie ćwiczeń (zeszytu) podlega ocenie. 4. Ocenie podlegają zadania domowe. 5. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery oceny bieżące. Każda ocena jest jawna i wystawiona według ustalonych kryteriów. 6. W przypadku nieobecności z przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. 7. W przypadku trudności w opanowaniu materiału uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela. 8. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 9. Jeżeli uczeń opuścił 50% jednostek lekcyjnych jako nieusprawiedliwionych i brak jest podstaw do wystawienia oceny uczeń nie jest klasyfikowany. Procedurę dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego i jego przeprowadzenie regulują przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 10. Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie szczególnie o ocenie niedostatecznej. Za pisemne poinformowanie odpowiada wychowawca. 11. Kryteria odpowiadające śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. AD. 3. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Formy ustne: Odpowiedzi ustne.

16 Opowiadania odtwórcze i twórcze. Dialog. 2. Formy pisemne: Zadania domowe. Ćwiczenia wykonane na lekcji. 3. Formy praktyczne Działania wynikające z celów lekcji. Aktywność ucznia na lekcji. Uczeń ma obowiązek: Prowadzić ćwiczenia (zeszyt). Poprawić ocenę niedostateczną. Dodatkowo uczeń może: Za udział w konkursach religijnych organizowanych na terenie szkoły, parafii, przejście do wyższych etapów konkursów diecezjalnych czy ogólnopolskich oraz za otrzymanie wyróżnień lub zajęcie miejsc otrzymać ocenę celującą bieżącą, śródroczną lub roczną. AD. 4. WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować. Jest bardzo aktywny na lekcji. Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce. Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt). Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych. Na ocenę bardzo dobrą uczeń: Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji. Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt). Przynosi niezbędne pomoce. Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły i parafii. Na ocenę dobrą uczeń: Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować. Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy. Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia. Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji. Na ocenę dostateczną uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach. Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt). Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce np. podręcznik.

17 Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. Na ocenę dopuszczającą uczeń: Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania. Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki. Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane. Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela. Na ocenę niedostateczną uczeń: Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności. Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac. Odmawia wszelkiej współpracy. II. SZCZEGÓŁOWE: Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy pierwszej. Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). Na ocenę bardzo dobrą uczeń: Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu. Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę patronkę roku. Rozpoznaje Pismo Święte. Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem. Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach. Wie, kim jest Maryja. Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka. Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz. Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu. Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). Na ocenę dobrą uczeń: Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

18 Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę patronkę roku. Rozpoznaje Pismo Święte. Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. Wie, kim jest Maryja. Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. Wie, czym jest chrzest w życiu człowieka. Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu. Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). Na ocenę dostateczną uczeń: Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania. Poprawnie czyni znak krzyża. Wie, że Święta Kinga jest patronką roku. Rozpoznaje Pismo Święte. Wie, kim jest Maryja. Zna pojęcia: dobro, zło. Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka. Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu. Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia (zeszyt). Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela. Poprawnie czyni znak krzyża. Wie, że Święta Kinga jest patronką roku. Wie, kim jest Maryja. Zna pojęcia: dobro, zło. Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. Zna pozdrowienia chrześcijańskie. Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

19 Na ocenę niedostateczną uczeń: Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. AD. 5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu. Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę patronkę roku. Rozpoznaje Pismo Święte. Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem. Wie i rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach. Wie, kim jest Maryja. Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka. Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz. Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu. Bierze czynny udział w Eucharystii, świętowaniu niedzieli i uroczystościach religijnych. Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

20 ROZKŁAD MATERIAŁU TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŚRODKI DYDAKTYCZNE: PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA: KOCHAMY PANA JEZUSA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA: KOCHAMY PANA JEZUSA. I. Bóg mówi do nas Rozdział Cele Tematy Termin realizacji Uświadomienie, że Pan Jezus pragnie spotykać się z dziećmi i odkrywanie miłości Bożej. Zapoznanie z postacią bł. Anieli Salawy, patronki klasy drugiej. Ukazanie szacunku i czci do księgi Pisma Świętego Kształtowanie postawy szacunku wobec osób osób pomagających w poznawaniu Słowa Bożego: rodziców, kapłanów, wychowawców. 1. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. 2. Spotykam się z miłującym Bogiem. 3. Z bł. Anielą Salawą w szkole i w domu. 4. Księga Pisma Świętego. 5. Przewodnicy w drodze do nieba. wrzesień II. Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu Ukazanie biblijnych postaci: Noego, Abrahama, Mojżesza, Samuela, Daniela, Jonasza i ich posłuszeństwa wobec Boga. Kształtowanie postawy zaufania i posłuszeństwa Bogu w codziennym życiu. Ukazanie roli modlitwy jako spotkania Maryi z Jezusem i uświadomienie potrzeby modlitwy różańcowej. 6. Noe słucha Boga. 7. Posłuszeństwo Abrahama. 8. Mojżesz wypełnia wolę Bożą. 9. Samuel rozpoznaje głos Boga. 10. Daniel w jaskini lwów. 11. Jonasz ucieka przed Bogiem. 12. Maryja prowadzi do Jezusa. 13. Róże dla Matki Bożej. wrzesień, październik III. Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem Ukazanie powstania i znaczenia modlitwy Ojcze nasz, jako najpiękniejszej rozmowy z Bogiem. Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar Modlitwy Pańskiej. 14. Jezus uczy nas mówić: Ojcze nasz Ojcze nasz niech się święci imię Twoje. 16. Ojcze nasz niech przyjdzie Królestwo Twoje. 17. Ojcze nasz Twoja wola niech się październik listopad

21 spełnia. 18. Ojcze nasz niech nikomu nie zabraknie chleba. 19. Ojcze nasz przebacz nam i naucz nas przebaczać naszym winowajcom. 20. Ojcze nasz ucz nas walczyć z pokusami. 21. Ojcze nasz zbaw nas od złego. IV. My odpowiadamy Bogu Ukazanie postawy Maryi i jej odpowiedzi Bogu. Wyjaśnienie znaczenia postanowień adwentowych i modlitwy w czasie adwentu. Kształtowanie postawy otwartości na Słowo Boże i postawy jednoczenia się z Bogiem na Mszy Świętej. Uświadomienie prawdy, że Jezus powtórnie przyjdzie w chwale na końcu czasów. 22. Fiat Maryi i adwentowe postanowienia. 23. Przygotowujemy drogę dla Pana Jan Chrzciciel. 24. Kiełkowanie Słowa Bożego. 25. Na Mszy Świętej wpatrujemy się w niebo. 26. Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię. listopad grudzień V. Dziękujemy Bogu Kształtowanie postawy wdzięczności za dar narodzin Jezusa w Betlejem i postawy gotowości spotkania z Nim na modlitwie. Uświadomienie znaczenia rodzinnego świętowania Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie historii mędrców ze wschodu i wyjaśnienie znaczenia złożonych darów. Zachęcanie do okazywania wdzięczności Bogu i ludziom. 27. Dziękujemy Jezusowi, że narodził się w Betlejem. 28. W rodzinie świętujemy Boże Narodzenie. 29. Objawienie Pańskie. 30. Święta Rodzina. 31. Jak dziękuję? grudzień styczeń VI. Jezus obecny wśród ludzi Ukazanie dzieciństwa Jezusa w Nazarecie. Omówienie początków działalności Jezusa i powołania pierwszych uczniów. Zapoznanie z nauczaniem o Królestwie Bożym w przypowieściach i o cudach Jezusa oraz o potrzebie rozwoju wiary 32. Jezus w Nazarecie. 33. Cud w Kanie Galilejskiej. 34. Uczniowie Jezusa. 35. Nauczanie o Królestwie Bożym. 36. Jezus czyni cuda. styczeń luty VII. Eucharystia dziękczynieniem Wprowadzenie w pragnienie przyjęcia Jezusa w Eucharystii. 37. Jezus zaprasza na ucztę. 38. Jezus obecny w Eucharystii. luty marzec

22 Ukazanie i uświadomienie obecności Jezusa w Eucharystii. Kształtowanie postawy uwielbienia Boga w czasie Mszy Świętej. 39. W Eucharystii dziękujemy Bogu za jego miłość. 40. Z wiarą uczestniczę we Mszy Świętej. 41. Wielbię Jezusa obecnego w Eucharystii. VIII. Nasze odejścia i powroty Ukazanie Wielkiego Postu, jako czasu pokuty i nawrócenia. Poznanie biblijnego opisu raju, szczęścia pierwszych ludzi i skutków ich nieposłuszeństwa. Kształtowanie postawy walki z grzechem i pokonywaniem pokus oraz własnych słabości Ukazanie znaczenia przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Kształtowanie i wdrażanie do poznawania i słuchania głosu sumienia. 42. Wielki Post. 43. W ogrodzie Eden. 44. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. 45. Utrata raju. 46. Grzechy główne. 47. Z Zacheuszem przemieniamy nasze życie. 48. Bóg przebacza nam grzechy. 49. Sumienie dobry doradca. 50. Dobry Pasterz. marzec kwiecień IX. Niezwykłe dary otrzymane od Boga Poznanie wydarzeń Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Pustego Grobu i Niedzieli Zmartwychwstania. Kształtowanie postawy wdzięczności za mękę i śmierć na krzyżu i zbawienie ludzi. Ukazanie sposobu obecności Jezusa w sakramentach świętych. 51. Wieczernik. 52. Krzyż. 53. Pusty grób. 54. Niedziela Zmartwychwstania. 55. Sakramenty święte. kwiecień maj X. Dzielimy się tym, co otrzymaliśmy Ukazanie postawy miłosierdzia i uczynków miłosierdzia. Kształtowanie postawy otwartości i służenia pomocą we wspólnocie Kościoła. Kształtowanie postawy pomocy misjom i misjonarzom. 56. Miłosierny Samarytanin. 57. Uczynki miłosierdzia. 58. Jestem w Kościele. 59. Pomagam misjom. 60. Błogosławiona Anielo, ucz nas, jak służyć. maj czerwiec XI. Z Rodziną Bożą odpowiem Bogu Ukazanie Lolka na modlitwie i jako ministranta. Uświadomienie prawdy o życiu wiecznym i potrzebie modlitwy za zmarłych. Poznanie wybranych stacji drogi krzyżowej. 61. Lolek modli się i kocha Matkę Bożą. 62. Świętych obcowanie. 63. Z Jezusem na drodze krzyżowej. 64. Maryja Królowa Polski. 65. Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. październik listopad grudzień marzec maj czerwiec

23 Kształtowanie kultu Maryi i potrzeby uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Ukazanie roli wiary i czci wobec Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

24 KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus pragnie się spotykać z ludźmi na katechezie i w kościele. 2. Wie, że Bóg jest miłującym Ojcem i tłumaczy, co to znaczy zachwycić się Bogiem. 3. Zna i opowiada, dlaczego warto naśladować bł. Anielę Salawę w służbie innym. 4. Wyjaśnia, w jaki sposób w Piśmie Świętym odkrywamy Słowo Boże. 5. Tłumaczy, kim są i jakie mają zadania przewodnicy w drodze do nieba. 1. Tłumaczy, co oznacza, modlitwa w życiu człowieka. 2. Opowiada o miłości Boga i potrzebie spotykania się z Nim na modlitwie. 3. Opisuje życie bł. Anieli Salawy patronki roku, zna wykonywaną przez nią pracę. 4. Omawia wybrane historie biblijne ukazane w literaturze, sztuce, muzyce, malarstwie. 5. Wyjaśnia, w jaki sposób słuchać tych, którzy pomagają w poznaniu Boga. 1. Wie, że na katechezie Pan Jezus pragnie się spotykać z uczniami. 2.Wie, czym jest pacierz w życiu dziecka Bożego. 3. Wymienia podstawowe informacje o bł. Anieli Salawie patronce roku. 4. Wie, że czytanie Pisma Świętego jest pomocą w poznaniu Boga. 5. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec rodziców, wychowawców, kapłanów. 1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie. 2. Wie, że na modlitwie spotykamy się z miłującym Bogiem 3. Wie, że patronką klasy drugiej jest bł. Aniela Salawa. 4. Wyjaśnia, w jaki sposób należy okazać szacunek osobom głoszącym Słowo Boże. 5. Wymienia zadania kapłanów. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji. 3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu). 4. Nie wie, kto jest patronem roku. 5. Nie wie, że na modlitwie spotykamy się z Bogiem. II.

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki:32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE Z RELIGII DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY

WYMAGANIE Z RELIGII DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY WYMAGANIE Z RELIGII DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018-2019 NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I ROZDZIAŁ OCENA: BARDZO DOBRY OCENA: DOBRY OCENA: DOSTATECZNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na ocenę bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia, dlaczego stajemy się lepsi, gdy się modlimy. 2. Wie, że należy do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I ROZDZIAŁ OCENA: BARDZO DOBRY OCENA: DOBRY OCENA: DOSTATECZNY OCENA: DOPUSZCZAJĄCY UCZEŃ I. Pozdrawiamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii dla klasy 1 SP s. Bogusława

Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii dla klasy 1 SP s. Bogusława Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii dla klasy 1 SP s. Bogusława I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB - katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: Klasa: religia pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasy I - III

Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium Katechetycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla oddziału pierwszego szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla oddziału pierwszego szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla oddziału pierwszego szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE II Rozdział Ocena: bardzo bobry Ocena: dobry Ocena: dostateczny Ocena: dopuszczający UCZEŃ I.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas wymagania na 1. Wyjaśnia, dlaczego Pan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z Zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach (dokument podpisany przez Komisje Wychowania Konferencji Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas II. Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach (dokument podpisany przez Komisję Wychowania Konferencji Episkopatu Polski w dniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas II. Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas II. Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas II. Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas II. Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Bóg mówi do nas II. Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Bóg mówi do nas wykraczającą poza wymagania na ocenę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie V szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich 1. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10 i podręcznikiem nr KR-21-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: Klasa: religia druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem.

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem. Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II Uczeń: Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Bóg jest z nami w domu, szkole, Kościele, w świecie. Jakie są znaki Jego obecności? Wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich 1. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IIA szkoły podstawowej w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IIA szkoły podstawowej w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IIA szkoły podstawowej w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Bóg mówi do nas wykraczającą poza wymagania na ocenę 1. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Bóg mówi do nas wymagania na ocenę bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem,

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem, Wymagania edukacyjne z religii Jesteśmy rodziną Pana, red. ks. Piotr Goliszek Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej I. Bóg mówi do nas wymagania na ocenę bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus pragnie się spotykać z ludźmi na katechezie i w kościele.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła,

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła, Kryteria oceniania z religii do klasy I Szkoły Podstawowej opracowane według programu: W drodze do Wieczernika Numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Podręcznik: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa Tytuł działu Bardzo

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo