POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE"

Transkrypt

1

2 AT /2015 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Łączniki PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE... 9 RYSUNKI i TABLICE... 11

3 AT /2015 3/31 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej są łączniki DX do dynamicznego osadzania w podłożu stalowym i betonowym, produkowane przez szwajcarską firmę Hilti AG z siedzibą w Księstwie Lichtensztain. Łączniki DX pokazano na rysunkach Są to gwoździe bez podkładek stalowych lub z podkładkami, gwoździe bez gwintu lub z gwintem na części długości, a także łączniki złożone z gwoździ i z takich elementów dodatkowych jak uchwyty, korpusy i talerzyki. Asortyment łączników i ich wymiary podano w tablicy 1. Gwoździe łączników DX są wykonywane ze stali zwykłej, węglowej, utwardzanej powierzchniowo i pokrywane warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 2 µm albo są wykonywane z austenitycznej stali stopowej CrNiMo. Elementy dodatkowe łączników: uchwyty, korpusy i talerzyki są wykonywane z tworzywa sztucznego, ze stali zwykłej, węglowej, ocynkowanej lub pokrytej powłoką ochronną DUPLEX albo ze stali nierdzewnej. Łączniki DX są osadzane w podłożu za pomocą osadzaków tłokowych firmy Hilti AG, w których ruch tłoka jest wywołany odpaleniem ładunku prochowego. Wymagane właściwości techniczne łączników DX podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Łączniki DX są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych metodą dynamicznego osadzania w podłożu stalowym o właściwościach wytrzymałościowych nie niższych niż właściwości wytrzymałościowe stali gatunku S235JR według normy PN-EN :2007 oraz w podłożu z betonu zwykłego, niezarysowanego i zarysowanego klasy od C20/25 do C50/60 według normy PN-EN 206:2014. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska łączniki DX wykonane ze stali zwykłej, węglowej i ocynkowane należy stosować zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 2081:2011, PN-EN :2001 i PN-EN ISO 9223:2012, a łączniki wykonane z austenitycznej stali stopowej CrNiMo należy stosować zgodnie z wymaganiami normy PN H 86020:1971, określonymi dla stali nierdzewnej gatunku H17N13M2T. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników DX podano w tablicach 2 i 3. Do osadzania łączników powinny być stosowane następujące osadzaki firmy Hilti AG: DX 460 (Kit), DX 460MX, DX A40 (MX), DX 2, DX 36, DX 36M, DX 351 (MX), DX 351 (BT/BTG),

4 AT /2015 4/31 DX A41 (MX), DX 450, DX E72, DX 600N, DX 76 (MX), DX 76 PTR (MX), DX 750 (MX), GX 100 (E) i GX 120 (ME). Łączniki DX powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania zamocowań z użyciem ww. łączników. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Gwoździe X-CR P8, X-CR D12, X-CR S12, X-CR P8 S12, X-CR P8 S15, X-CR M8-12 P8 Kwik, X-CR M8-12 P8 i X-CR M8-12 FP10 powinny być wykonane z austenitycznej stali stopowej CrNiMo o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 1850 MPa, a pozostałe gwoździe ze stali zwykłej, węglowej C67S według normy PN-EN :2004 i pokryte warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 2 µm, spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004. Uchwyty powinny być wykonane z poliamidu, korpusy ze stali zwykłej, ocynkowanej lub pokrytej powłoką ochronną DUPLEX albo ze stali nierdzewnej, a talerzyki z neoprenu, ze stali zwykłej z powłoką ochronną DUPLEX lub ze stali nierdzewnej Łączniki Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników DX powinny być zgodne z rysunkami 1 12 i z tablicą 1, z zachowaniem tolerancji wymiarów zgodnie z normą PN-EN :1999. w klasie dokładności wykonania m Nośności charakterystyczne zamocowań łączników. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników DX nie powinny być mniejsze niż nośności podane w tablicach 4 i PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Łączniki DX powinny być dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

5 AT /2015 5/31 nazwę i oznaczenie wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2015, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2015 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2015 dokonuje Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2015 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p ,

6 AT /2015 6/31 b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu łączników DX obejmuje nośności obliczeniowe zamocowań tych łączników oraz grubość powłoki cynkowej łączników ocynkowanych. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania łączników oraz badania gotowych wyrobów (p ) prowadzone przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2015. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: c) badania bieżące, d) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów łączników, b) grubości powłoki cynkowej łączników ocynkowanych.

7 AT /2015 7/ Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników DX należy przeprowadzić za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej łączników DX ze stali zwykłej, węglowej należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178: Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników. Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników DX należy przeprowadzać na łącznikach osadzonych w podłożach wymienionych w tablicach 4 i 5, stosując do pomiaru sił urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiające stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

8 AT /2015 8/31 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2015 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2015 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników DX do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2015 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (test jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie łączników DX, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT /2015.

9 AT /2015 9/31 7. TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2015 jest ważna do 9 marca 2020 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN :2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: PN-EN 206:2014 PN-EN ISO 2081:2011 Ogólne warunki techniczne dostawy Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za PN-EN ISO 9223:2012 PN-H-86020:1971 pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określenie i ocena Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki PN-EN A1:2008 Stale do ulepszania cieplnego. Część 2: Warunki techniczne PN-EN ISO 4042:2001/ Ap1:2004 PN-EN :1999 dostawy stali niestopowych Części złączne. Powłoki elektrolityczne Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

10 AT / /31 PN-EN ISO 2178:1998 PN-N-03010:1983 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Badania i oceny 02899/14/R26OSK. Opinia techniczna dotycząca gwoździ wstrzeliwanych HILTI. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na Terenach Górniczych ITB, Katowice 2014 r. wydana na podstawie badań: Raport z badań nr , wydany przez HILTI Liechtenstein Raport z badań nr STIQA06039D, wydany przez HILTI Liechtenstein Raport z badań nr XE 07-39, wydany przez HILTI Liechtenstein , przy współpracy z Universität Stuttgart Raport z badań nr XE 07-47, wydany przez HILTI Liechtenstein , przy współpracy z Universität Stuttgart Raport z badań nr XE 07-56, wydany przez HILTI Liechtenstein , przy współpracy z Universität Stuttgart Raport z badań nr XE 07-57, wydany przez HILTI Liechtenstein , przy współpracy z Universität Stuttgart

11 AT / /31 RYSUNKI I TABLICE Rysunek 1. Gwoździe X-CR P8, X-ENK i X-CR D Rysunek 2. Gwoździe X-CR S12, X-NK i X-CR P8 S Rysunek 3. Gwoździe X-CR P8 S15, X-CR M8-12 P8 Kwik i X-CR M8-12 P Rysunek 4. Gwoździe X-CR M8-12 FP10, X-CR M8-42 P8 i X-DS Rysunek 5. Uchwyty X-ECT MX i X-ECT 40MX oraz gwoździe X-EDS i X-EGN Rysunek 6. Uchwyty X-EKS MX i X-EKSC MX oraz gwoźdź X-EM6H Rysunek 7. Gwoździe X-EM8H P8, X-EM8H FP10 i X-EM8H P Rysunek 8. Gwóźdź X-EM10H oraz korpusy X-FCM i X-FCM L Rysunek 9. Korpusy X-IE6 i X-IE9 z gwoździami X-PH Rysunek 10. Podkładka uszczelniająca pod talerzyk X-FCP, talerzyki X-FCP, X-FCP-F 5/10, X-FCP-R 5/10 oraz gwóźdź X-GHP MX Rysunek 11. Gwoździe X-GN i X-M Rysunek 12. Gwoździe X-M8 i X-M Tablica 1 Wymiary łączników DX Tablica 2 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników DX na wyrywanie z podłoża lub na odrywanie od podłoża blachy stalowej, mocowanej tymi łącznikami Tablica 3 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników DX na ścinanie w przypadku łączników osadzonych w podłożu lub w przypadku łączników mocujących blachę stalową do podłoża Tablica 4 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników DX na wyrywanie z podłoża lub na odrywanie od podłoża blachy stalowej, mocowanej tymi łącznikami Tablica 5 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników DX na ścinanie w przypadku łączników osadzonych w podłożu lub w przypadku łączników mocujących blachę stalową do podłoża... 30

12 AT / /31 Rysunek 1. Gwoździe X-CR P8, X-ENK i X-CR D12 a) gwóźdź X-CR P8, b) gwóźdź X-ENK, c) gwóźdź X-CR D12 Rysunek 2. Gwoździe X-CR S12, X-NK i X-CR P8 S12 a) gwóźdź X-CR S12, b) gwóźdź X-NK, c) gwóźdź X-CR P8 S12

13 AT / /31 Rysunek 3. Gwoździe X-CR P8 S15, X-CR M8-12 P8 Kwik i X-CR M8-12 P8 a) gwóźdź X-CR P8 S15, b) gwóźdź X-CR M8-12 P8 Kwik, c) gwóźdź X-CR M8-12 P8 Rysunek 4. Gwoździe X-CR M8-12 FP10, X-CR M8-42 P8 i X-DS a) gwóźdź X-CR M8-12 FP10, b) gwóźdź X-CR M8-42 P8, c) gwóźdź X-DS

14 AT / /31 Rysunek 5. Uchwyty X-ECT MX/UV i X-ECT 40MX/UV oraz gwoździe X-EDS i X-EGN a) uchwyt X-ECT MX/UV, b) uchwyt X-ECT 40MX/UV, c) gwóźdź X-EDS, d) gwóźdź X- EGN

15 AT / /31 Rysunek 6. Uchwyty X-EKS MX i X-EKSC MX oraz gwoźdź X-EM6H a) uchwyt X-EKS MX, b) uchwyt X-EKSC MX, c) gwóźdź X-EM6H Rysunek 7. Gwoździe X-EM8H P8, X-EM8H FP10 i X-EM8H P12 a) gwóźdź X-EM8H P8, b) gwóźdź X-EM8H FP10, c) gwóźdź X-EM8H P12

16 AT / /31 Rysunek 8. Gwóźdź X-EM10H oraz korpusy X-FCM i X-FCM L a) gwóźdź X-EM10H, b) korpus X-FCM, c) korpus X-FCM L

17 AT / /31 Rysunek 9. Korpusy X-IE6 i X-IE9 z gwoździami X-PH a) korpus X-IE6 z gwoździem X-PH, b) korpus X-IE9 z gwoździem X-PH

18 AT / /31 Rysunek 10. Podkładka uszczelniająca pod talerzyk X-FCP, talerzyki X-FCP, X-FCP-F 5/10, X-FCP-R 5/10 oraz gwóźdź X-GHP MX a) podkładka uszczelniająca pod talerzyk X-FCP, b) talerzyk X-FCP-F 5/10, c) talerzyk X-FCP-R 5/10, d) gwóźdź X-GHP MX

19 AT / /31 Rysunek 11. Gwoździe X-GN i X-M6 a) gwóźdź X-GN 20 MX, X-GN 27 MX lub X-GN 32 MX, b) gwóźdź X-GN 39 MX, c) gwóźdź X-M6 Rysunek 12. Gwoździe X-M8 i X-M10 a) gwóźdź X-M8 P8, b) gwóźdź X-M8H P8, c) gwóźdź X-M10

20 AT / /31 Tablica 1 Wymiary łączników DX Typ łącznika Nr rysunku Oznaczenie łącznika Średnica trzpienia gwoździa ф, mm Ls, mm Lg, mm X-CR P8 X-ENK 1a 1b L, mm X-CR 14 P8 3, ,4 X-CR 16 P8 3, ,4 X-CR 18 P8 3, ,4 X-CR 21 P8 3, ,4 X-CR 24 P8 3, ,4 X-CR 29 P8 3, ,4 X-CR 34 P8 3, ,4 X-CR 39 P8 4, ,4 X-CR 44 P8 4, ,4 X-CR 54 P8 4, ,4 X-ENK 16 S12 3, ,5 X-ENK 19 S12 3, ,5 X-ENK 22 S12 3, ,5 X-CR D12 1c X-CR 14 D12 3, ,7 X-CR S12 X-NK X-CR P8 S12 X-CR P8 S15 X-CR M8-12 P8 Kwik X-CR M8-12 P8 2a 2b 2c 3a 3b 3c X-CR 16 S12 3, ,7 X-CR 18 S12 3, ,7 X-CR 21 S12 3, ,7 X-CR 24 S12 3, ,7 X-NK 22 S12 3, ,5 X-NK 27 S12 3, ,5 X-NK 32 S12 3, ,5 X-NK 37 S12 3, ,5 X-NK 42 S12 3, ,5 X-NK 47 S12 3, ,5 X-NK 54 S12 3, ,5 X-NK 62 S12 3, ,5 X-CR 39 P8 S12 4, ,4 X-CR 44 P8 S12 4, ,4 X-CR 48 P8 S15 4, ,4 X-CR 52 P8 S15 4, ,4 X-CR M P8 Kwik 4,0 12, X-CR M P8 Kwik 4,0 12, X-CR M P8 4,0 12, X-CR M P8 4,0 12,5 9 25

21 AT / /31 Typ łącznika Nr rysunku Oznaczenie łącznika Średnica trzpienia gwoździa ф, mm Ls, mm c.d. Tablicy 1 Lg, mm X-CR M8-12 FP10 X-CR M8-42 P8 X-DS X-EDS 4a 4b 4c 5c L, mm X-CR M FP10 4,0 12, X-CR M FP10 4,0 12, X-CR M P8 4, ,7 X-CR M P8 4, ,7 X-DS 27 P10 /DS 27 P10 4, X-DS 32 P10/ DS 32 P10 4, X-DS 37 P10/ DS 37 P10 4, X-DS 42 P10/ DS 42 P10 4, X-DS 47 P10/ DS 47 P10 4, X-DS 52 P10/ DS 52 P10 4, X-DSH 57 P10/DSH 57 P10 4, X-DS 62 P10/ DS 62 P10 4, X-EDS 19 P10/ EDS 19 P10 4, X-EDS 22 P10/ EDS 22 P10 4, X-EGN 5d X-EGN 14 MX ,8 X-EKS MX X-EM6H 6b 6c X-EM8H 7 X-EKS (C) 16 MX - 16 (1) - - X-EKS (C) 20 MX - 20 (1) - - X-EKS (C) 25 MX - 25 (1) - - X-EKS (C) 32 MX - 32 (1) - - X-EKS (C) 40 MX - 40 (1) - - X-EM6H-8-9 FP8/ 3, X-EM6H-11-9 FP8/ 3, X-EM6H-20-9 FP8 3, X-EM6H-8-9 P12 3, X-EM6H-11-9 P12 3, X-EM6H-20-9 P12 3, X-EM8H P8 4, ,5 X-EM8H P8 4, ,5 X-EM8H P8 4, ,5 X-EM8H FP10 4, ,5 X-EM8H P12 4, ,5 X-EM8H P12 4, ,5 X-EM8H P12 4, ,5 X-EM10H 8a X-EM10H P10 4, ,5

22 AT / /31 Typ łącznika Nr rysunku Oznaczenie łącznika Średnica trzpienia gwoździa ф, mm Ls, mm c.d. Tablicy 1 Lg, mm X-FCM X-IE 6 X-IE 9 8b, 8c 9a 9b L, mm X-FCM 25/ X-FCM 35/ X-FCM 45/ X-FCM-M 31/36 L X-FCM-M 25/ X-FCM-M 35/ X-FCM-M 45/ X-FCM-R 25/ X-FCM-R 35/ X-FCM-R 45/ X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE , X-IE 9-60 (BK) 4, X-IE 9-70 (BK) 4, X-IE 9-75 (BK) 4, X-IE 9-80 (BK) 4, X-IE 9-90 (BK) 4, X-IE (BK) 4, X-IE (BK) 4, X-IE (BK) 4,

23 AT / /31 Typ łącznika Nr rysunku Oznaczenie łącznika Średnica trzpienia gwoździa ф, mm Ls, mm c.d. Tablicy 1 Lg, mm X-GHP MX X-GN 10d 11a, 11b L, mm X-GHP 16 MX ,8 X-GHP 18 MX ,8 X-GHP 20 MX ,8 X-GHP 24 MX ,8 X-GN 20 MX ,9 X-GN 27 MX ,9 X-GN 32 MX ,9 X-GN 39 MX 2, ,9 X-M6 11c X-M FP8 3, X-M8 12a, 12b X-M P8 4, X-M P8 4, X-M P8 4, X-M8H/ P8 4, ,5 X-M8H/ P8 4, ,5 X-M10 12c M P10 (X-M10) 4, ,5 (1) średnica wewnętrzna uchwytu

24 AT / /31 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników DX na wyrywanie z podłoża lub na odrywanie od podłoża blachy stalowej, mocowanej tymi łącznikami Tablica 2 Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm N R,d, kn (3) X-CR P8 X-ENK X-CR D12 X-CR S12 3 X-CR 39/44 P8 S12 4 X-CR 48 P8 S X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 X-CR M FP10 X-CR M FP10 X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 7 X-DS 8 X-ECT MX/UV (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) stal gatunku S235JR (4) 9 X-EDS stal gatunku S235JR (4) 0,75 1,50 1,00 1,80 4 1,25 2,26 2,00 3,30 0,75 2,10 1,00 2,41 4 1,25 2,70 2,00 3,30 (5) ,45 (5) ,67 stal gatunku S235JR (4) - 6 2,70 (5) ,67 stal gatunku S235JR (4) - 6 0,90 (5) ,30 stal gatunku S235JR (4) - 6 0,06 0,75 1,66 1,00 1,95 6 1,25 2,55 2,00 3,61

25 AT / /31 Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm c.d. Tablicy 2 N R,d, kn (3) X-EGN stal gatunku S235JR (4) - 4 0,90 11 X-EKS MX X-EKSC MX (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) - 4 0,03 12 X-EM6H stal gatunku S235JR (4) - 4 2, X-EM8H X-EM10H X-FCM / L + X-CRM lub X-FCM / L + X-EM8H stal gatunku S235JR (4) - 6 3,60 stal gatunku S235JR (4), (6) - 6 2,40 (6) 15 X-FCM / L + X-BT stal gatunku S235JR (4), (6) - 6 2,40 (6) X-FCP X-CRM X-CRM X-GHP MX X-GN 18 X-M6H 19 X-M8H stal gatunku S235JR (4) - 6 2,70 (5) , , , ,08 (5) ,45 (5) ,67 (1) grubość blachy podłoża stalowego (2) głębokość zakotwienia łącznika w podłożu betonowym (3) nośność obliczeniowa zamocowania łącznika na wyrywanie z podłoża lub na odrywanie od podłoża blachy stalowej, mocowanej tym łącznikiem (4) według normy PN-EN :2007 (5) według normy PN-EN 206:2014 (6) nośność w przypadku mocowania do podłoża stalowego rusztu stalowego o oczkach kwadratowych, o szerokości oczek 18 mm; w innych przypadkach nośności zamocowań należy określać indywidualnie

26 AT / /31 Tablica 3 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników DX na ścinanie w przypadku łączników osadzonych w podłożu lub w przypadku łączników mocujących blachę stalową do podłoża Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm V R,d, kn (3) X-CR P8 X-ENK X-CR D12 X-CR S12 3 X-CR 39/44 P8 S12 4 X-CR 48 P8 S X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 X-CR M FP10 X-CR M FP10 X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 7 X-DS 8 X-ECT MX/UV (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) stal gatunku S235JR (4) 9 X-EDS stal gatunku S235JR (4) 0,75 1,66 1,00 2,10 4 1,25 2,55 2,00 3,00 0,75 1,66 1,00 2,10 4 1,25 2,55 2,00 3,00 (5) ,90 (5) ,35 stal gatunku S235JR (4) - 6 2,70 (5) ,35 stal gatunku S235JR (4) - 6 0,90 (5) ,60 stal gatunku S235JR (4) - 6 0,06 0,75 2,26 1,00 3,46 6 1,25 4,81 2,00 6,02

27 AT / /31 Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm c.d. Tablicy 3 V R,d, kn (3) X-EGN stal gatunku S235JR (4) - 4 0,90 11 X-EKS MX X-EKSC MX (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) - 4 0,03 12 X-EM6H stal gatunku S235JR (4) - 4 2, X-EM8H X-EM10H X-FCM / L + X-CRM lub X-FCM / L + X-EM8H stal gatunku S235JR (4) - 6 3,60 stal gatunku S235JR (4) X-FCM / L + X-BT stal gatunku S235JR (4) X-FCP X-CRM X-CRM X-GHP MX X-GN 18 X-M6H 19 X-M8H stal gatunku S235JR (4) (5) , , , ,15 (5) ,90 (5) ,35 (1) grubość blachy podłoża stalowego (2) głębokość zakotwienia łącznika w podłożu betonowym (3) nośność obliczeniowa zamocowania łącznika na ścinanie w przypadku łączników osadzonych w podłożu lub w przypadku łączników mocujących blachę stalową do podłoża (4) według normy PN-EN :2007 (5) według normy PN-EN 206:2014

28 AT / /31 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników DX na wyrywanie z podłoża lub na odrywanie od podłoża blachy stalowej, mocowanej tymi łącznikami Tablica 4 Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm N R,k, kn (3) X-CR P8 X-ENK X-CR D12 X-CR S12 3 X-CR 39/44 P8 S12 4 X-CR 48 P8 S X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 X-CR M FP10 X-CR M FP10 X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 7 X-DS 8 X-ECT MX/UV (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) stal gatunku S235JR (4) 9 X-EDS stal gatunku S235JR (4) 0,75 1,88 1,00 2,25 4 1,25 2,82 2,00 4,13 0,75 2,63 1,00 3,01 4 1,25 3,38 2,00 4,13 (5) ,13 (5) ,69 stal gatunku S235JR (4) - 6 3,38 (5) ,69 stal gatunku S235JR (4) - 6 1,13 (5) ,75 stal gatunku S235JR (4) - 6 0,08 0,75 2,07 1,00 2,44 6 1,25 3,19 2,00 4,51

29 AT / /31 Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm c.d. Tablicy 4 N R,k, kn (3) X-EGN stal gatunku S235JR (4) - 4 1,13 11 X-EKS MX X-EKSC MX (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) - 4 0,04 12 X-EM6H stal gatunku S235JR (4) - 4 3, X-EM8H X-EM10H X-FCM / L + X-CRM lub X-FCM / L + X-EM8H stal gatunku S235JR (4) - 6 4,50 stal gatunku S235JR (4), (6) - 6 3,00 (6) 15 X-FCM / L + X-BT stal gatunku S235JR (4), (6) - 6 3,00 (6) X-FCP X-CRM X-CRM X-GHP MX X-GN 18 X-M6H 19 X-M8H stal gatunku S235JR (4) - 6 3,38 (5) , , , ,19 (5) ,13 (5) ,69 (1) grubość blachy podłoża stalowego (2) głębokość zakotwienia łącznika w podłożu betonowym (3) nośność charakterystyczna zamocowania łącznika na wyrywanie z podłoża lub na odrywanie od podłoża blachy stalowej, mocowanej tym łącznikiem (4) według normy PN-EN :2007 (5) według normy PN-EN 206:2014 (6) nośność w przypadku mocowania do podłoża stalowego rusztu stalowego o oczkach kwadratowych, o szerokości oczek 18 mm; w innych przypadkach nośności zamocowań należy określać indywidualnie

30 AT / /31 Tablica 5 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników DX na ścinanie w przypadku łączników osadzonych w podłożu lub w przypadku łączników mocujących blachę stalową do podłoża Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm V R,k, kn (3) X-CR P8 X-ENK X-CR D12 X-CR S12 3 X-CR 39/44 P8 S12 4 X-CR 48 P8 S X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 X-CR M FP10 X-CR M FP10 X-CR M P8 Kwik X-CR M P8 X-CR M P8 7 X-DS 8 X-ECT MX/UV (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) stal gatunku S235JR (4) 9 X-EDS stal gatunku S235JR (4) 0,75 2,07 1,00 2,63 4 1,25 3,19 2,00 3,76 0,75 2,07 1,00 2,63 4 1,25 3,19 2,00 3,76 (5) ,13 (5) ,69 stal gatunku S235JR (4) - 6 3,38 (5) ,69 stal gatunku S235JR (4) - 6 1,13 (5) ,75 stal gatunku S235JR (4) - 6 0,08 0,75 2,82 1,00 4,32 6 1,25 6,01 2,00 7,52

31 AT / /31 Poz. Oznaczenie łącznika Typ podłoża mocowanej blachy stalowej t I, mm podłoża lub głębokość zakotwienia (1),(2) t II, mm c.d. Tablicy 5 V R,k, kn (3) X-EGN stal gatunku S235JR (4) - 4 1,13 11 X-EKS MX X-EKSC MX (X-EGN, X-U16 MX) stal gatunku S235JR (4) - 4 0,04 12 X-EM6H stal gatunku S235JR (4) - 4 3, X-EM8H X-EM10H X-FCM / L + X-CRM lub X-FCM / L + X-EM8H stal gatunku S235JR (4) - 6 4,50 stal gatunku S235JR (4) X-FCM / L + X-BT stal gatunku S235JR (4) X-FCP X-CRM X-CRM X-GHP MX X-GN 18 X-M6H 19 X-M8H stal gatunku S235JR (4) (5) , , , ,19 (5) ,13 (5) ,69 (1) grubość blachy podłoża stalowego (2) głębokość zakotwienia łącznika w podłożu betonowym (3) nośność charakterystyczna zamocowania łącznika na ścinanie w przypadku łączników osadzonych w podłożu lub w przypadku łączników mocujących blachę stalową do podłoża (4) według normy PN-EN :2007 (5) według normy PN-EN 206:2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki DX do dynamicznego osadzania w podłożu stalowym, betonowym i murowym WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki DX do dynamicznego osadzania w podłożu stalowym, betonowym i murowym WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7696/2012 Łączniki DX do dynamicznego osadzania w podłożu stalowym, betonowym i murowym WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9017/2012 Metalowe łączniki rozporowe TSW i KRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7791/2012 Kotwy szynowe HZA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7840/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6927/2006 Kotwy HAB-H WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8744/2011 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7729/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2012 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Kotwy szynowe HTA i HGB WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Kotwy szynowe HTA i HGB WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8539/2010 Kotwy szynowe HTA i HGB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8437/2010 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPD, WSPST, WSPC, WSB i WSBP do mocowania pokryć dachowych i blach cienkich WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT 15 7531/2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT 15 7531/2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT 15 7531/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo