Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop"

Transkrypt

1 Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop 1

2 Instrukcja obsługi i instalacji WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu instalator powinien dokładnie przeczytad instrukcję i upewnid się, że wszystko jest zrozumiałe. Sterownik solarny powinien byd zamontowany i obsługiwany przez upoważnionego instalatora. Podczas pracy z kontrolerem należy przestrzegad instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją. Wszelkie zmiany i poprawki nie są dopuszczalne ze względów bezpieczeostwa. Funkcje kontrolera zależą od modelu i wyposażenia. UWAGA! Sterownik jest zaprojektowany dla solarnych systemów ogrzewania. Temperatura wody w zbiorniku jest kontrolowana przez różnicę temperatur dt pomiędzy kolektorem słonecznym a zbiornikiem. Sterownik jest zwykle używany w połączeniu z jednostką sterowania hydraulicznego która obejmuje pompę cyrkulacyjną, zawory bezpieczeostwa. Sterownik został zaprojektowany do stosowania w suchym środowisku, np. w pokoju mieszkalnym, pomieszczeniach biurowych i przemysłowych. W celu właściwego wykorzystania instalacji, sprawdź czy jest ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. INSTRUKCJA BEZPIECZEOSTWA Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyd zasilanie! Urządzenie powinno byd zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora. Upewnij się co do przestrzegania przepisów bezpieczeostwa. Sterownik nie jest wodoszczelny, dlatego powinien byd zamontowany w suchym miejscu. Pod żadnym pozorem nie zamieniaj podłączeo czujników z podłączeniami 230V. Zamiana tych podłączeo może spowodowad awarię instalacji elektrycznej, zniszczenia instalacji solarnej lub innych podłączonych urządzeo. 2

3 Spis treści Menu Services 8 Język.. 8 Data i czas.. 8 Systemy.. 8 System 1. 9 System 2. 9 System 3. 9 System 4 System 5 System 6 System Dodatkowe funkcje systemów..13 Funkcja termostatu Funkcja chłodzenia Funkcja diffcontrol 14 Kolektory próżniowe Funkcje ochronne Temperatura maksymalna Chłodzenie kolektora Chłodzenie zbiornika Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed zamarznięciem...18 Przepływomierz.18 Ustawienia fabryczne.19 Resetowanie czasu operacji op..19 3

4 Wykres temperatury 20 Wykres czasu operacji Kalibracja czujników Jednostki Pompa P1 Pompa P2 GDS1 GDS Priorytet zbiornika..23 Czas przerwy grzania zbiornika 24 Czas grzania zbiornika.25 Menu Setting..25 Temperatura maksymalna zbiornika dt max. zbiornika 1 dt min. zbiornika dtfs.26 Sterowanie obrotowe pompy..26 Temperatura minimalna kolektora..27 Temperatura maksymalna zbiornika 2.28 dt max. zbiornika 2 dt min. zbiornika 2 Opóźnienie pompy P2 Funkcje termostatu Start Histereza Funkcja chłodzenia

5 Start Histereza Funkcja diffcontrol..30 Maksymalna temperatura zbiornika zimnego Minimalna temperatura zbiornika ciepłego dtmax. dtmin. Menu Operation Tryb automatyczny oraz Off...31 Tryb manualny Menu Operation hours Czytnik kart SD Menu Temperatures Funkcje Specjalne Inne.35 Schematy 36 5

6 Dane techniczne - Duży wyświetlacz z podświetleniem - Prosta obsługa menu (4 przyciski i przesuwane menu) - Dostępnych kilka języków - Karta SD umożliwiająca zapisywanie pomiarów (temperatura, moc, energia, czas operacji) - do wyboru 7 różnych systemów z funkcjami dodatkowymi - 5 wejśd dla czujników temperatury - 1 wejście cyfrowe dla przepływomierza impulsowego - 2 wejścia analogowe dla czujników przepływu, ciśnienia i temperatury - 2 wyjścia dla pomp (standardowych lub PWM) - 1 dodatkowe wyjście (dla kontroli dodatkowego źródła grzania, chłodzenia systemu) - Trzy tryby pracy: automatyczny, off lub manualny - Automatyczna kontrola czujników - Możliwośd wyboru typu kolektora: próżniowy lub płaski (panelowy) - Funkcje ochronne kolektora Temperatura pracy Klasa ochrony Kategoria instalacji Klasa zanieczyszczeo Bezpiecznik Zasilanie Maksymalny zużycie energii (przy załączonych wszystkich wyjściach) Wyjścia: P1 (pompa główna ze sterowaniem obrotami standardowym lub PWM) P2 (pompa ze sterowaniem obrotami standardowym lub PWM, dodatkowa pompa, zawór zwrotny) P3 (dodatkowe źródło grzania, chłodzenia) Wejścia: T1 (kolektor 1) T2 (zbiornik 1) T3 (dodatkowy czujnik) T4 (dodatkowy czujnik, zbiornik 2, kolektor2) T5 (czujnik na powrocie kolektora) T6 (przepływomierz) GDS1 (przepływomierz Grundfos) GDS2 (czujnik ciśnienia Grundfos) Czujniki dostarczone ze sterownikiem: 2 czujniki kolektora 1 czujnik zbiornika 1 czujnik dodatkowy Wersja oprogramowania 0 0 C C IP 20 II 2 5A 230V AC (5x20mm) 230V AC +/- 10% 50Hz 6 4,7A (~1080W) Triac 1A 230V AC Minimum load>1w Triac 1A 230V AC Minimum load>1w Relay 2A 230V AC PT 1000 PT 1000 PT 1000 PT 1000 PT 1000 Impulsowy 5V Grundfos VFS Grundfos VFS PT 1000 (1.5m 180 o C) PT 1000 (3m 105 o C) PT 1000 (3m 105 o C) Wyświetlana podczas inicjacji

7 1: Uproszczony schemat instalacji - logo pompy obraca się gdy pompa jest aktywna - pełne trójkąty wskazują kierunek przepływu 2: System aktywny. 3: Aktywna karta SD. 4: Temperatura poszczególnych sensorów, prędkośd pompy, moc i energia. A: Opis przycisków: przycisk nawigacji do góry oraz potwierdzenia przycisk nawigacji w dół oraz wyjścia przycisk nawigacji w prawo przycisk nawigacji w lewo Menu główne Aby wejśd do menu naciśnij przycisk ( ). Nazwa menu wyświetli się na czarnym tle w górnej części wyświetlacza. Korzystając z przycisków (+) lub (-) można wybrad odpowiednie menu. Aby wejśd do wybranego menu naciśnij ( ). Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 7

8 UWAGA: W celu uniknięcia błędów po instalacji sterownika, wszystkie parametry są niedostępne przez 20 minut od momentu włączenia. Aby zmienid ustawienia należy wyłączyd i ponownie włączyd sterownik. Żadne z ustawieo nie zostaną utracone podczas wyłączenia lub awarii zasilania. Po 20 minutach uzyskujemy pełen dostęp do parametrów systemu. 1. Menu Services. 1.1 Język: Używając (+) lub (-) wybierz linię English i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Następnie używając (+) lub (-) możesz zmienid język. 1.2 Data i Czas: Używając (+) lub (-) wybierz linię Time & Date i naciśnij ( ) aby wejśd do menu ustawieo daty i czasu. Następnie używając (+) lub (-) wybierz datę lub i czas i naciśnij ( ) aby zaznaczyd wartośd która ma byd zmieniona. Uwaga: Przy zaniku napięcia zasilania powyższe ustawienia będą zapamiętane przez 24 godziny. Po tym czasie parametry zostaną utracone. 1.3 Systemy: Używając (+) lub (-) wybierz linię System i naciśnij ( ) aby wejśd do menu ustawieo systemów. Do wyboru jest 7 różnych systemów z możliwością dołączenia dodatkowych funkcji (więcej informacji w rozdziale 1.4). 8

9 1.3.1 System 1 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 kolektora i 2 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym lub dwoma czujnikami (dodatkowa pompa, funkcje: termostatu, chłodzenia oraz diffcontrol). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem System 2 System składa się z: 2 zbiorników, 1 pompy solarnej, 1 kolektora, 3 czujników i 1 zaworu zwrotnego. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem a zbiornikami. Istnieje możliwośd wyboru priorytetu zbiornika. Więcej w rozdziale Priorytet zbiornika System 3 System składa się z: 2 zbiorników, 2 pomp solarnych, 1 kolektora i 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 9

10 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem a zbiornikami. Istnieje możliwośd wyboru priorytetu zbiornika. Więcej w rozdziale Priorytet zbiornika System 4 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 zaworu zwrotnego, 2 kolektorów o dwóch różnych azymutach: w kierunku wschodnim i zachodnim, oraz 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorami i zbiornikiem. Zawór zwrotny jest skierowany w kierunku cieplejszego kolektora System 5 a. Użycie standardowe System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 2 kolektorów o dwóch różnych azymutach: w kierunku wschodnim i zachodnim, oraz 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 10

11 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorami i zbiornikiem. Gdy różnica temperatur dt zostanie osiągnięta na obu kolektorach, obie pompy mogą pracowad jednocześnie. b. Płytowy wymiennik ciepła System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 1 kolektora, 3 czujników oraz płytowego wymiennika ciepła. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). Pompa P2 zostaje załączona (wymiana ciepła w zbiorniku), gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy zewnętrznym płytowym wymiennikiem ciepła a zbiornikiem. Działanie obu pomp jest niezależne System 6 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 kolektora, 4 czujników oraz 1 zaworu zwrotnego. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 11

12 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem. Jeżeli osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy zbiornikiem solarnym a czujnikiem na powrocie centralnego ogrzewania, to instalacja c.o. będzie podgrzewana ze zbiornika solarnego. Pozwala to zaoszczędzid energię z zewnętrznego źródła zasilania c.o System 7 System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 1 kolektora, 2 czujników oraz zewnętrznego wymiennika ciepła. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem. Można wybrad czas opóźnienia załączenia pompy P2 pomiędzy zbiornikiem a wymiennikiem ciepła. Ustawienie fabryczne wynosi 3 minuty i daje czas zewnętrznemu wymiennikowi ciepła na podgrzanie się. Szczegóły w rozdziale 2.10 Opóźnienie pompy P2. 12

13 1.4 Dodatkowe funkcje systemów Używając (+) lub (-) wybierz linię Extra i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Do wyboru są 3 dodatkowe funkcje. Wybór nie jest taki sam dla wszystkich systemów Funkcja termostatu Ta funkcja zwykle używana jest jako dodatkowe źródło ogrzewania wody w głównym zbiorniku solarnym w przypadku, gdy brak jest energii z instalacji solarnej. Więcej w rozdziale Menu Setting. Dodatkowym źródłem może byd: - piec gazowy lub olejowy. - grzałka elektryczna w tym przypadku należy podłączyd przekaźnik załączający obwód Przykład: 13

14 1.4.2 Funkcja chłodzenia Zadaniem tej funkcji jest chłodzenie głównego zbiornika solarnego w przypadku dużego nasłonecznienia. Korzystanie z tej funkcji pozwala na kumulowanie nadmiaru energii w dodatkowym zbiorniku np. w basenie. Więcej w rozdziale Menu Setting. Przykład: Funkcja Diffcontrol Zadaniem tej funkcji jest przekazywanie energii cieplnej pomiędzy zbiornikami niezależnie od funkcji solarnych. Pozwala ona na kontrolę temperatury w obu zbiornikach oraz ustawienie różnych poziomów temperatury w poszczególnych zbiornikach w zależności od potrzeb. 14

15 Przykład 1: Przykład 2: 15

16 1.5 Kolektory próżniowe Wybierz linię Tubes collector i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Używając (+) lub (-) wybierz yes jeśli posiadasz kolektor próżniowy. Funkcja ta powinna byd również użyta dla kolektora płaskiego, gdy czujnik jest zamontowany na zewnętrznych elementach kolektora. Funkcja ta może byd użyta jeśli czujnik kolektora nie jest zamontowany w kolektorze. Funkcja działa w ten sposób, że co 30 minut pompa jest załączana w celu zmierzenia poprawnej wartości temperatury. 1.6 Funkcje ochronne Wybierz Protection func. I naciśnij ( ) aby wejśd do menu. 16

17 1.6.1 Temperatura maksymalna Parametr ten pozwala na ustawienie temperatury kolektora przy której załączona zostanie funkcja ochrony kolektora. Zakres to od 110 do 150 o C, ustawienie fabryczne to 120 o C. Funkcja ta załącza pompę solarną gdy temperatura kolektora osiągnie ustawioną wartośd maksymalną. Pompa zostaje wyłączona jeśli temperatura wody w zbiorniku osiągnie 95 o C Chłodzenie kolektora Gdy ustawiona jest funkcja chłodzenia kolektora ( yes ) możliwe jest również aktywowanie funkcji chłodzenia zbiornika. Funkcja ta służy do ochrony kolektora i płynu solarnego. Jeżeli temperatura kolektora T1 lub T4 osiągnie wartośd maksymalną, załączana zostaje pompa solarna P1 lub P2, nawet jeśli ustalona temperatura wody w zbiorniku jest osiągnięta. Pompa zostaje zatrzymana jeśli temperatura spadnie o 10 o C lub jeśli temperatura wody w zbiorniku osiągnie 95 o C Chłodzenie zbiornika Gdy temperatura wody w zbiorniku jest powyżej ustawionego poziomu Maxtemp tank1 i temperatura kolektora jest 10 o C niższa od tego poziomu, pompa solarna jest załączana w celu schłodzenia zbiornika poprzez kolektor (np. w nocy). Pompa jest wyłączana jeśli temperatura wody w zbiorniku spadnie do ustawionego poziomu Maxtemp tank1 lub różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem a kolektorem spadnie poniżej 2 o C Ochrona przed przegrzaniem Ta funkcja zatrzymuje wszystkie pompy solarne, gdy temperatura kolektora wzrośnie o 10 o C powyżej ustawionej temperatury Maxtemp. Funkcja ta pozwala na ochronę elementów instalacji takich jak: orurowanie, uszczelki itp. 17

18 Ważne: Dla celów bezpieczeostwa funkcja ta musi byd zawsze włączona ( yes ) Ochrona przed zamarzaniem Funkcja ta pozwala na zachowanie temperatury kolektora T1 lub T4 powyżej temperatury zamarzania (patrz poniżej) poprzez aktywowanie pompy P1 lub P2. Funkcja może byd użyta do oczyszczenia kolektora ze śniegu i zwiększenia jego sprawności w ciągu dnia lub w celu uniknięcia zniszczenia płynu solarnego. Ważne: Preferowane jest nieużywanie tej funkcji w bardzo zimnych regionach w celu uniknięcia zbyt dużego zużycia energii ze zbiornika solarnego. Aby aktywowad funkcję wybierz przy pomocy (+) lub (-) pozycję Freeze prot i naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+) lub (-). Zakres temperatur to od -20 o C do +7 o C. Ustawienie fabryczne to 3 o C. Zmianę temperatury dokonujemy w menu Freeze Prot temp. 1.7 Przepływomierz Przepływomierz używany jest do obserwacji oraz pomiaru energii. Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi przepływomierz nie jest aktywowany. Aby go aktywowad należy użyd (+) lub (-) oraz ustawid przepływ pompy w litrach na minutę (zwykle podane na pompie). Zakres ustawieo: od 1 do 100 l/min, ustawienie fabryczne 10 l/min. 18

19 Jeżeli przepływomierz jest podłączony do wejścia T6/PF wybierz impulse i podaj charakterystykę przepływomierza w litrach na impuls. Zakres to: od 1 do 25 litrów na impuls, ustawienie fabryczne to 10 l/imp. Aby używad przepływomierza do pomiaru energii należy podłączyd czujnik T5 na powrocie z kolektora. Ważne: Jeżeli podłączony jest przepływomierz Grundfos VFS powyższe ustawienia dla przepływomierza impulsowego nie są istotne. Wszelkie parametry są wtedy mierzone przez czujnik przepływomierza Grundfos VFS. 1.8 Ustawienia fabryczne Ważne: W razie wystąpienia błędu ustawienia czasu i systemu nie zostaną utracone. Aby wrócid do ustawieo fabrycznych naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+). Aby wrócid do menu głównego naciśnij ( ). 1.9 Resetowanie czasu operacji op 19

20 Ważne: Ta funkcja kasuje wszystkie zapamiętane dane: moc, energia, temperatura itp. Aby skasowad dane wybierz Reset op time naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+). Aby wrócid do menu głównego naciśnij ( ) Wykres temperatury Patrz menu Temperatures Wykres czasu operacji Patrz menu Operation hours 1.12 Kalibracja czujników Funkcja ta pozwala na kalibrację wszystkich czujników podłączonych do systemu. Uwaga: Porównaj rzeczywistą temperaturę czujników ze skalibrowanym termometrem. Zakres kalibracji: od -3 do +3 o C, wartośd fabryczna 0 o C Jednostki Ta funkcja pozwala wybrad jednostki. 20

21 o C: o F: 0 C, 24h, litry, kw, kwh 0 F, 12h am/pm, litry, kw, kwh 1.14 Pompa P1 Ta funkcja pozwala wybrad odpowiedni typ pompy. Aby zmienid typ pompy naciśnij ( ) i wybierz typ używając (+) lub (-). Istnieją 3 możliwości: a. No SC - bez kontroli prędkości i zaworów elektrycznych. Możliwy przekaźnik mocy - powyżej 1W może byd zamontowany z dodatkowym rezystorem. b. Phase SC - dla standardowej pompy z kontrolą prędkości. Regulacja prędkości przy pomocy TRIACa - należy upewnid się czy pompa spełnia poniższe warunki: - czy pompa może pracowad z tym typem regulacji prędkości - minimalną prędkośd pompy - przełącznik prędkości powinien byd ustawiony na maksymalnej pozycji c. PWM SC Dla wysoko-wydajnych pomp z regulacją prędkości PWM. Regulacja prędkości poprzez sterowanie PWM (0-10V). Dostępne z typem GRUNDFOS SOLAR PM Pompa P2 Ta funkcja pozwala wybrad odpowiedni typ pompy podłączony do wyjścia P2. Aby zmienid typ pompy naciśnij ( ) i wybierz typ używając (+) lub (-). 21

22 Istnieją 3 możliwości: a. No SC - patrz poprzedni rozdział b. Phse SC - patrz poprzedni rozdział c. PWM SC - patrz poprzedni rozdział 1.16 GDS1 (Grundfos Direct Sensor) Sterownik posiada dwa specjalne wejścia dla analogowych czujników GRUNDFOS (czujnik przepływu VFS oraz czujnik ciśnienia VPS). Czujnik przepływu jest używany do pomiaru energii i kontroli. Czujnik ciśnienia jest używany do pomiaru ciśnienia w głównym obiegu. Do wyboru są różne wartości czujników przepływu i ciśnienia: - VPS 0 4 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 6 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 10 bar czujnik ciśnienia - VFS 1 12l/min czujnik przepływu - VFS 2 40l/min czujnik przepływu - VFS 5 100l/min czujnik przepływu - VFS l/min czujnik przepływu 22

23 Wartości czujników można sprawdzid w menu Manual testing (patrz menu Operation ). Więcej informacji na temat podłączenia na schemacie montażowym GDS2 (Grundfos Direct Sensor) To wejście przeznaczone jest dla czujnika ciśnienia głównego obiegu. Do wyboru są różne wartości czujnika ciśnienia: - VPS 0 4 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 6 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 10 bar czujnik ciśnienia Więcej informacji na temat podłączenia na schemacie montażowym Priorytet zbiornika Funkcja ta pozwala wybrad zbiornik główny. Dostępna wyłącznie w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). 23

24 Istnieją trzy możliwości: No Prio Nie ma ustalonego priorytetu zbiornika. Oba zbiorniki są załączane niezależnie, jedynym warunkiem jest osiągnięcie różnicy temperatur dt. 1 Zbiornikiem głównym (priorytetowym) jest zbiornik1 do którego podłączony jest czujnik T2. Oznaczony jest numerem 1 w menu sterownika. 2 Zbiornikiem głównym (priorytetowym) jest zbiornik2 do którego podłączony jest czujnik T4. Oznaczony jest numerem 1 w menu sterownika. Zbiornik oznaczony jako priorytetowy będzie zawsze załączany jako pierwszy. Drugi zbiornik będzie załączany tylko jeśli: - temperatura w zbiorniku głównym osiągnie maksymalną temperaturę Maxtemp tank(x) ustawioną w menu setting. - temperatura kolektora jest zbyt niska aby załączyd zbiornik główny. W tym wypadku zbiornik będzie załączany jako funkcja cykliczna zgodnie z poniższymi parametrami: 1 cykl = Prio time break + Prio time charge Uwaga: Zawsze, gdy wartośd dtmax tank(x) dla zbiornika głównego zostanie osiągnięta, nastąpi automatyczne przełączenie na zbiornik główny Czas przerwy grzania zbiornika Czas przerwy dla funkcji cyklicznej. Aby zmienid ten parametr naciśnij ( ) i wybierz czas używając (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 1 do 30 minut, ustawienie fabryczne 2 minuty. 24

25 1.20 Czas grzania zbiornika Czas grzania dla funkcji cyklicznej. Aby zmienid ten parametr naciśnij ( ) i wybierz czas używając (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 1 do 30 minut, ustawienie fabryczne 15 minut 2. Menu Setting. W tym menu znajdują się wszystkie parametry regulujące pracę instalacji. Niektóre parametry nie są dostępne we wszystkich systemach. 2.1 Maxtemp tank1 Maksymalna wartośd temperatury wody w zbiorniku1 podczas normalnej pracy. Zakres ustawieo: od 15 do 95 o C, ustawienie fabryczne 65 o C. 2.2 dtmax tank1 Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 załączająca główną pompę1. Zakres ustawieo: od 3 do 40 o C, ustawienie fabryczne 7 0 C. 2.3 dtmin tank1 Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 wyłączająca główną pompę1. Zakres ustawieo: od 2 do dtmax tank1 2 o C, ustawienie fabryczne 3 0 C. 25

26 2.4 dtfs: Fullspeed Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 załączająca pompę na maksymalne obroty (100%). Zakres ustawieo: od dtmax tank1 do 50 o C, ustawienie fabryczne 35 0 C. 2.5 Sterowanie obrotowe pompy Funkcja dostępna wyłącznie po wybraniu opcji Phase Speed Control. Używając (+) lub (-) wybierz Min rev pump i naciśnij ( ). Następnie używając (+) lub (-) wybierz minimalne obroty pompy. Zakres ustawieo: od 30 do 100%, ustawienie fabryczne 50%. Prędkośd pompy jest zmienna gdy wartośd dt znajduje się w przedziale: od dtfs do dtmin. Aby mied pewnośd, że pompa załącza się poprawnie, za każdym razem po włączeniu pompa pracuje na maksymalnych obrotach przez 2 sekundy. 26

27 *Regulacja prędkości standardowej pompy Regulacja fazowa prędkości *Regulacja prędkości wysoko-wydajnych pomp solarnych Regulacja PWM (0-10V) Regulacja prędkości pompy pozwala na maksymalny uzysk energetyczny z instalacji solarnej. 2.6 Temperatura minimalna kolektora Funkcja ta pozwala na ustawienie minimalnej temperatury kolektora, która załącza system. Zakres ustawieo: od 0 0 C do 99 0 C, ustawienie fabryczne 25 0 C. 27

28 2.7 Maxtemp tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa temperaturę wody w dodatkowym zbiorniku. Zakres ustawieo: od 15 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 65 0 C. 2.8 dmax tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa różnicę temperatur pomiędzy kolektorem T1 a zbiornikiem2 T4 załączającą pompę P1 w systemie 2 lub pompę P2 w systemie 3. Zakres ustawieo: od 3 do 40 0 C, ustawienie fabryczne 7 0 C. 2.9 dtmin tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa różnicę temperatur pomiędzy kolektorem T1 a zbiornikiem2 T4 wyłączającą pompę P1 w systemie 2 lub pompę P2 w systemie 3. Zakres ustawieo: od 2 0 C do dtmax tank2-2 0 C, ustawienie fabryczne 3 0 C. W systemach z dwoma zbiornikami można wybrad priorytet zbiornika w menu Service Priority tank, oraz czas załączania funkcji cyklicznej dla drugiego zbiornika w menu Prio tank load i Prio tank break Opóźnienie pompy P2 Funkcja dostępna tylko w systemie 7. Określa opóźnienie załączenia pompy P2 względem pompy P1. Używając (+) lub (-) wybierz delay P2 i naciśnij ( ). Następnie wybierz opóźnienie używając przycisków (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 0 do 30 minut, ustawienie fabryczne 1 minuta Funkcje termostatu Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji thermostat w menu Dpdatkowe funkcje systemów 28

29 Start Funkcja załączająca dodatkowe grzanie (P3) wody w zbiorniku w momencie, gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) spadnie poniżej ustalonego poziomu. Zakres ustawieo: od 20 do 90 0 C, ustawienie fabryczne 40 0 C Histereza Wartośd histerezy która powoduje wyłączenie dodatkowego grzania (P3), gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) osiągnie wartośd startową plus wartośd histerezy. Zakres ustawieo: od 2 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C Funkcja chłodzenia Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji cooling w menu Dpdatkowe funkcje systemów Start Funkcja powodująca chłodzenie zbiornika1 poprzez załączenie wyjścia P3 i oddanie ciepła do innego zbiornika w momencie gdy temperatura w górnej części zbiornika1 (T3) przekroczy ustalony poziom. Zakres ustawieo: od 20 do 90 0 C, ustawienie fabryczne 40 0 C. 29

30 Histereza Wartośd histerezy która powoduje wyłączenie funkcji chłodzenia zbiornika, gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) jest poniżej wartości startowej minus wartośd histerezy. Zakres ustawieo: od 1 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C Funkcja diffcontrol Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji diffcontrol w menu Dpdatkowe funkcje systemów Maksymalna temperatura zbiornika zimnego Maksymalna temperatura zbiornika1 wyłączająca funkcję wymiany ciepła między zbiornikami (T3 = TC). Zakres ustawieo: od 15 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 65 0 C Minimalna temperatura zbiornika ciepłego Minimalna temperatura zewnętrznego zbiornika załączająca funkcję wymiany ciepła między zbiornikami (T4 = TW). Zakres ustawieo: od 0 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 15 0 C dtmax Różnica temperatur pomiędzy zimnym i ciepłym zbiornikiem załączająca funkcję wymiany ciepła. Zakres ustawieo: od 3 do 40 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C dtmin Różnica temperatur pomiędzy zimnym i ciepłym zbiornikiem wyłączająca funkcję wymiany ciepła. Zakres ustawieo: od 2 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 5 0 C. 30

31 3. Menu Operation 3.1 Tryb Automatyczny oraz Off Aby aktywowad tryb automatyczny wybierz opcję Automatic przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). Aby aktywowad tryb Off wybierz opcję OFF przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). 3.2 Tryb manualny W tym trybie można sprawdzid pracę Pompy1, Pompy2/Zaworu i dodatkowych wyjśd. Można również sprawdzid wartości czujników. Uwaga: Niepodłączone wejścia czujników będą wskazywad wartości maksymalne. Aby aktywowad tryb Manualny wybierz opcję Manual testing przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). Następnie używając (+) lub (-) można sprawdzid parametry poszczególnych wejśd/wyjśd. Pompy są załączane i pracują z minimalną prędkością ustawioną w menu Setting, a ich wartośd można zmienid do poziomu 100% z krokiem 5% używając przycisku (+). 31

32 Uwaga: W momencie opuszczenia menu wszystkie wyjścia są wyłączane. Aby powrócid do głównego menu naciśnij ( ). 4. Menu Operation hours To menu pozwala na obejrzenie wykresów czasowych Mocy, dt, Energii zarejestrowanych przez sterownik. Używając (+) lub (-) można obejrzed pełen wykres czasowy. Skalę można zmienid przy pomocy funkcji Time graph op w menu Service. 32

33 Używając (+) lub (-) wybierz Time graph op i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy (+) lub (-) zmieo skalę. Zakres ustawieo: od 1 do 48 godzin, ustawienie fabryczne 1 godzina. Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 4.1 Czytnik kart SD Sterownik posiada możliwośd gromadzenia informacji o pracy systemu na zainstalowanej karcie SD. Takie rozwiązanie pozwala na analizę sprawności instalacji solarnej oraz konfiguracji systemu poprzez komputer. Do zapisu danych potrzebna jest pusta, sformatowana karta SD. Do analizy danych potrzebne jest oprogramowanie (TiSUN Data Log Kit# ). Po włożeniu karta SD musi byd aktywowana. Używając (+) lub (-) wybierz linię SD card i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy przycisków (+) lub (-) aktywuj bądź dezaktywuj kartę. SD card deactivate => karta SD gotowa do pracy SD card activate => brak karty SD lub karta nieaktywowana Uwaga: Magazynowanie danych jest możliwe tylko gdy karta SD jest włożona i aktywowana. Wszystkie dane są rejestrowane przez sterownik. Małe logo karty SD jest widoczne na wyświetlaczu sterownika, gdy karta jest włożona i aktywowana. Przed odczytem danych karta powinna byd dezaktywowana. 33

34 5. Menu Temperatures W tym menu można sprawdzid chwilowe temperatury wszystkich zainstalowanych czujników. Używając (+) lub (-) wybierz czujnik i naciśnij ( ) aby zobaczyd wykres czasowy. Używając (+) lub (-) można obejrzed pełen wykres czasowy. W momencie, gdy osiągnięty zostanie koniec okna wykres automatycznie przestawi się pokazując kolejne 100 punktów pomiarowych. Skalę wykresu można zmienid w menu service przy pomocy funkcji Time graph temp Używając (+) lub (-) wybierz Time graph op i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy (+) lub (-) zmieo skalę. Zakres ustawieo: od 1 do 60 minut, ustawienie fabryczne 5 minut. Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 34

35 6. Funkcje specjalne 6.1 Funkcja zadaniowa pompy Aby uniknąd blokowania pompy, po każdych 48 godzinach gdy pompa nie pracowała, jest załączana na 15 sekund. 6.2 Wygaszanie podświetlenia W celu oszczędności energii wyświetlacz sterownika jest wyłączany po 15 minutach jeśli żaden przycisk nie jest naciśnięty. 6.3 Funkcja ochronna W celu uniknięcia błędów po instalacji sterownika, wszystkie parametry są niedostępne przez 20 minut od momentu włączenia. Aby zmienid ustawienia należy wyłączyd i ponownie włączyd sterownik. Żadne z ustawieo nie zostaną utracone podczas wyłączenia lub awarii zasilania. Po 20 minutach uzyskujemy pełen dostęp do parametrów systemu. 7. Inne Wartości rezystancji czujnika PT1000 należy sprawdzad omometrem tylko gdy czujnik jest odłączony od sterownika C/14 0 F 960 Ω 0 0 C /32 0 F 1000 Ω 10 0 C /50 0 F 1039 Ω 20 0 C /68 0 F 1077 Ω 30 0 C /86 0 F 1116 Ω 40 0 C /104 0 F 1155 Ω 50 0 C /122 0 F 1194 Ω 60 0 C /140 0 F 1232 Ω 70 0 C /158 0 F 1271 Ω 80 0 C /176 0 F 1309 Ω 90 0 C /194 0 F 1347 Ω C /212 0 F 1385 Ω C /248 0 F 1461 Ω C /284 0 F 1535 Ω 35

36 8. Schematy 36

37 37

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05 Instrukcja Instalacji i Obsługi 162 105 14-1 2012-11 05 English Spis treści 1. 3 1.1 Opis 3 2. Instalacja CTC EcoPart 400 4 Opis 4 2.1 Instalacja sterownika 4 2.1.1 Instalacja przewodów 5 2.1.2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego 1. ZASTOSOWANIE PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Euroster 813 jest sterownikiem systemu solarnego. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 59/2012

Deklaracja zgodności nr 59/2012 TECH -1- ST-427i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 59/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r.

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. EXOTHERM 80-299 Gdańsk ul. Ledy 6 tel. 0-694 264 223 tel. 00 48 58 66 49 331 CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. 1. Pompy ciepła glikol-woda (gruntowe) podstawowy sterownik gaz R407C ( prosty układ

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Tech ST-402N - 1 -,,

Tech ST-402N - 1 -,, Tech ST-402N,, - 1 - ST 402N instrukcja obsługi v 2.2.3 Deklaracja zgodności nr 62/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Sterownik Różnicowo - Temperaturowy TDC do systemów solarnych. Prosta i przejrzysta obsługa

Sterownik Różnicowo - Temperaturowy TDC do systemów solarnych. Prosta i przejrzysta obsługa Sterownik Różnicowo - Temperaturowy do systemów solarnych Prosta i przejrzysta obsługa Sterownik Różnicowo - Temperaturowy Informacje ogólne Jako producent sterowników do systemów solarnych i klasycznych

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

SOLAR Instrukcja obsługi

SOLAR Instrukcja obsługi SOLAR Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS URZĄDZENIA I ZALECEŃ 3 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA 4 3.1. Uruchomienie 4 3.2. Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu 5 3.3. Eliminacja

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji program u09, wydanie 4, wrzesień 2014 Pb Wstęp SOLARCOMP S1 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA 13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl 272 BASIC BOX / MODUS BOX Płacisz za ciepło, które zużyjesz NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP 951 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SOLARCOMP 951 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SOLARCOMP 951 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji do wersji ua1.x, wydanie 2, październik 2014 Pb Wstęp Regulator SOLARCOMP 951 jest przeznaczony do sterowania pracą układu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME 1 Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umoŝliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników/instalatorów uruchamiających kamerę IP, opisane są tutaj procedury pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 53/2012

Deklaracja zgodności nr 53/2012 -1- ST 460 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 53/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-460

Bardziej szczegółowo

Gruntowa Pompa Ciepła ETNA GWS

Gruntowa Pompa Ciepła ETNA GWS Gruntowa Pompa Ciepła ETNA GWS Instrukcja obsługi panela dotykowego. Spis treści 1 Zasady bezpieczeństwa...3 1.1 Wstęp...4 2 Realizowanie funkcji i nastaw w panelu dotykowym sterownika PC...4 2.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

SolWatt 5 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SolWatt 5 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SolWatt 5 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji do wersji u1.x, wydanie 2, luty 2013 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem regulatora należy starannie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo