Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop"

Transkrypt

1 Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop 1

2 Instrukcja obsługi i instalacji WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu instalator powinien dokładnie przeczytad instrukcję i upewnid się, że wszystko jest zrozumiałe. Sterownik solarny powinien byd zamontowany i obsługiwany przez upoważnionego instalatora. Podczas pracy z kontrolerem należy przestrzegad instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją. Wszelkie zmiany i poprawki nie są dopuszczalne ze względów bezpieczeostwa. Funkcje kontrolera zależą od modelu i wyposażenia. UWAGA! Sterownik jest zaprojektowany dla solarnych systemów ogrzewania. Temperatura wody w zbiorniku jest kontrolowana przez różnicę temperatur dt pomiędzy kolektorem słonecznym a zbiornikiem. Sterownik jest zwykle używany w połączeniu z jednostką sterowania hydraulicznego która obejmuje pompę cyrkulacyjną, zawory bezpieczeostwa. Sterownik został zaprojektowany do stosowania w suchym środowisku, np. w pokoju mieszkalnym, pomieszczeniach biurowych i przemysłowych. W celu właściwego wykorzystania instalacji, sprawdź czy jest ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. INSTRUKCJA BEZPIECZEOSTWA Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyd zasilanie! Urządzenie powinno byd zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora. Upewnij się co do przestrzegania przepisów bezpieczeostwa. Sterownik nie jest wodoszczelny, dlatego powinien byd zamontowany w suchym miejscu. Pod żadnym pozorem nie zamieniaj podłączeo czujników z podłączeniami 230V. Zamiana tych podłączeo może spowodowad awarię instalacji elektrycznej, zniszczenia instalacji solarnej lub innych podłączonych urządzeo. 2

3 Spis treści Menu Services 8 Język.. 8 Data i czas.. 8 Systemy.. 8 System 1. 9 System 2. 9 System 3. 9 System 4 System 5 System 6 System Dodatkowe funkcje systemów..13 Funkcja termostatu Funkcja chłodzenia Funkcja diffcontrol 14 Kolektory próżniowe Funkcje ochronne Temperatura maksymalna Chłodzenie kolektora Chłodzenie zbiornika Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed zamarznięciem...18 Przepływomierz.18 Ustawienia fabryczne.19 Resetowanie czasu operacji op..19 3

4 Wykres temperatury 20 Wykres czasu operacji Kalibracja czujników Jednostki Pompa P1 Pompa P2 GDS1 GDS Priorytet zbiornika..23 Czas przerwy grzania zbiornika 24 Czas grzania zbiornika.25 Menu Setting..25 Temperatura maksymalna zbiornika dt max. zbiornika 1 dt min. zbiornika dtfs.26 Sterowanie obrotowe pompy..26 Temperatura minimalna kolektora..27 Temperatura maksymalna zbiornika 2.28 dt max. zbiornika 2 dt min. zbiornika 2 Opóźnienie pompy P2 Funkcje termostatu Start Histereza Funkcja chłodzenia

5 Start Histereza Funkcja diffcontrol..30 Maksymalna temperatura zbiornika zimnego Minimalna temperatura zbiornika ciepłego dtmax. dtmin. Menu Operation Tryb automatyczny oraz Off...31 Tryb manualny Menu Operation hours Czytnik kart SD Menu Temperatures Funkcje Specjalne Inne.35 Schematy 36 5

6 Dane techniczne - Duży wyświetlacz z podświetleniem - Prosta obsługa menu (4 przyciski i przesuwane menu) - Dostępnych kilka języków - Karta SD umożliwiająca zapisywanie pomiarów (temperatura, moc, energia, czas operacji) - do wyboru 7 różnych systemów z funkcjami dodatkowymi - 5 wejśd dla czujników temperatury - 1 wejście cyfrowe dla przepływomierza impulsowego - 2 wejścia analogowe dla czujników przepływu, ciśnienia i temperatury - 2 wyjścia dla pomp (standardowych lub PWM) - 1 dodatkowe wyjście (dla kontroli dodatkowego źródła grzania, chłodzenia systemu) - Trzy tryby pracy: automatyczny, off lub manualny - Automatyczna kontrola czujników - Możliwośd wyboru typu kolektora: próżniowy lub płaski (panelowy) - Funkcje ochronne kolektora Temperatura pracy Klasa ochrony Kategoria instalacji Klasa zanieczyszczeo Bezpiecznik Zasilanie Maksymalny zużycie energii (przy załączonych wszystkich wyjściach) Wyjścia: P1 (pompa główna ze sterowaniem obrotami standardowym lub PWM) P2 (pompa ze sterowaniem obrotami standardowym lub PWM, dodatkowa pompa, zawór zwrotny) P3 (dodatkowe źródło grzania, chłodzenia) Wejścia: T1 (kolektor 1) T2 (zbiornik 1) T3 (dodatkowy czujnik) T4 (dodatkowy czujnik, zbiornik 2, kolektor2) T5 (czujnik na powrocie kolektora) T6 (przepływomierz) GDS1 (przepływomierz Grundfos) GDS2 (czujnik ciśnienia Grundfos) Czujniki dostarczone ze sterownikiem: 2 czujniki kolektora 1 czujnik zbiornika 1 czujnik dodatkowy Wersja oprogramowania 0 0 C C IP 20 II 2 5A 230V AC (5x20mm) 230V AC +/- 10% 50Hz 6 4,7A (~1080W) Triac 1A 230V AC Minimum load>1w Triac 1A 230V AC Minimum load>1w Relay 2A 230V AC PT 1000 PT 1000 PT 1000 PT 1000 PT 1000 Impulsowy 5V Grundfos VFS Grundfos VFS PT 1000 (1.5m 180 o C) PT 1000 (3m 105 o C) PT 1000 (3m 105 o C) Wyświetlana podczas inicjacji

7 1: Uproszczony schemat instalacji - logo pompy obraca się gdy pompa jest aktywna - pełne trójkąty wskazują kierunek przepływu 2: System aktywny. 3: Aktywna karta SD. 4: Temperatura poszczególnych sensorów, prędkośd pompy, moc i energia. A: Opis przycisków: przycisk nawigacji do góry oraz potwierdzenia przycisk nawigacji w dół oraz wyjścia przycisk nawigacji w prawo przycisk nawigacji w lewo Menu główne Aby wejśd do menu naciśnij przycisk ( ). Nazwa menu wyświetli się na czarnym tle w górnej części wyświetlacza. Korzystając z przycisków (+) lub (-) można wybrad odpowiednie menu. Aby wejśd do wybranego menu naciśnij ( ). Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 7

8 UWAGA: W celu uniknięcia błędów po instalacji sterownika, wszystkie parametry są niedostępne przez 20 minut od momentu włączenia. Aby zmienid ustawienia należy wyłączyd i ponownie włączyd sterownik. Żadne z ustawieo nie zostaną utracone podczas wyłączenia lub awarii zasilania. Po 20 minutach uzyskujemy pełen dostęp do parametrów systemu. 1. Menu Services. 1.1 Język: Używając (+) lub (-) wybierz linię English i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Następnie używając (+) lub (-) możesz zmienid język. 1.2 Data i Czas: Używając (+) lub (-) wybierz linię Time & Date i naciśnij ( ) aby wejśd do menu ustawieo daty i czasu. Następnie używając (+) lub (-) wybierz datę lub i czas i naciśnij ( ) aby zaznaczyd wartośd która ma byd zmieniona. Uwaga: Przy zaniku napięcia zasilania powyższe ustawienia będą zapamiętane przez 24 godziny. Po tym czasie parametry zostaną utracone. 1.3 Systemy: Używając (+) lub (-) wybierz linię System i naciśnij ( ) aby wejśd do menu ustawieo systemów. Do wyboru jest 7 różnych systemów z możliwością dołączenia dodatkowych funkcji (więcej informacji w rozdziale 1.4). 8

9 1.3.1 System 1 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 kolektora i 2 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym lub dwoma czujnikami (dodatkowa pompa, funkcje: termostatu, chłodzenia oraz diffcontrol). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem System 2 System składa się z: 2 zbiorników, 1 pompy solarnej, 1 kolektora, 3 czujników i 1 zaworu zwrotnego. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem a zbiornikami. Istnieje możliwośd wyboru priorytetu zbiornika. Więcej w rozdziale Priorytet zbiornika System 3 System składa się z: 2 zbiorników, 2 pomp solarnych, 1 kolektora i 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 9

10 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem a zbiornikami. Istnieje możliwośd wyboru priorytetu zbiornika. Więcej w rozdziale Priorytet zbiornika System 4 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 zaworu zwrotnego, 2 kolektorów o dwóch różnych azymutach: w kierunku wschodnim i zachodnim, oraz 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorami i zbiornikiem. Zawór zwrotny jest skierowany w kierunku cieplejszego kolektora System 5 a. Użycie standardowe System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 2 kolektorów o dwóch różnych azymutach: w kierunku wschodnim i zachodnim, oraz 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 10

11 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorami i zbiornikiem. Gdy różnica temperatur dt zostanie osiągnięta na obu kolektorach, obie pompy mogą pracowad jednocześnie. b. Płytowy wymiennik ciepła System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 1 kolektora, 3 czujników oraz płytowego wymiennika ciepła. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). Pompa P2 zostaje załączona (wymiana ciepła w zbiorniku), gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy zewnętrznym płytowym wymiennikiem ciepła a zbiornikiem. Działanie obu pomp jest niezależne System 6 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 kolektora, 4 czujników oraz 1 zaworu zwrotnego. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 11

12 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem. Jeżeli osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy zbiornikiem solarnym a czujnikiem na powrocie centralnego ogrzewania, to instalacja c.o. będzie podgrzewana ze zbiornika solarnego. Pozwala to zaoszczędzid energię z zewnętrznego źródła zasilania c.o System 7 System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 1 kolektora, 2 czujników oraz zewnętrznego wymiennika ciepła. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem. Można wybrad czas opóźnienia załączenia pompy P2 pomiędzy zbiornikiem a wymiennikiem ciepła. Ustawienie fabryczne wynosi 3 minuty i daje czas zewnętrznemu wymiennikowi ciepła na podgrzanie się. Szczegóły w rozdziale 2.10 Opóźnienie pompy P2. 12

13 1.4 Dodatkowe funkcje systemów Używając (+) lub (-) wybierz linię Extra i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Do wyboru są 3 dodatkowe funkcje. Wybór nie jest taki sam dla wszystkich systemów Funkcja termostatu Ta funkcja zwykle używana jest jako dodatkowe źródło ogrzewania wody w głównym zbiorniku solarnym w przypadku, gdy brak jest energii z instalacji solarnej. Więcej w rozdziale Menu Setting. Dodatkowym źródłem może byd: - piec gazowy lub olejowy. - grzałka elektryczna w tym przypadku należy podłączyd przekaźnik załączający obwód Przykład: 13

14 1.4.2 Funkcja chłodzenia Zadaniem tej funkcji jest chłodzenie głównego zbiornika solarnego w przypadku dużego nasłonecznienia. Korzystanie z tej funkcji pozwala na kumulowanie nadmiaru energii w dodatkowym zbiorniku np. w basenie. Więcej w rozdziale Menu Setting. Przykład: Funkcja Diffcontrol Zadaniem tej funkcji jest przekazywanie energii cieplnej pomiędzy zbiornikami niezależnie od funkcji solarnych. Pozwala ona na kontrolę temperatury w obu zbiornikach oraz ustawienie różnych poziomów temperatury w poszczególnych zbiornikach w zależności od potrzeb. 14

15 Przykład 1: Przykład 2: 15

16 1.5 Kolektory próżniowe Wybierz linię Tubes collector i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Używając (+) lub (-) wybierz yes jeśli posiadasz kolektor próżniowy. Funkcja ta powinna byd również użyta dla kolektora płaskiego, gdy czujnik jest zamontowany na zewnętrznych elementach kolektora. Funkcja ta może byd użyta jeśli czujnik kolektora nie jest zamontowany w kolektorze. Funkcja działa w ten sposób, że co 30 minut pompa jest załączana w celu zmierzenia poprawnej wartości temperatury. 1.6 Funkcje ochronne Wybierz Protection func. I naciśnij ( ) aby wejśd do menu. 16

17 1.6.1 Temperatura maksymalna Parametr ten pozwala na ustawienie temperatury kolektora przy której załączona zostanie funkcja ochrony kolektora. Zakres to od 110 do 150 o C, ustawienie fabryczne to 120 o C. Funkcja ta załącza pompę solarną gdy temperatura kolektora osiągnie ustawioną wartośd maksymalną. Pompa zostaje wyłączona jeśli temperatura wody w zbiorniku osiągnie 95 o C Chłodzenie kolektora Gdy ustawiona jest funkcja chłodzenia kolektora ( yes ) możliwe jest również aktywowanie funkcji chłodzenia zbiornika. Funkcja ta służy do ochrony kolektora i płynu solarnego. Jeżeli temperatura kolektora T1 lub T4 osiągnie wartośd maksymalną, załączana zostaje pompa solarna P1 lub P2, nawet jeśli ustalona temperatura wody w zbiorniku jest osiągnięta. Pompa zostaje zatrzymana jeśli temperatura spadnie o 10 o C lub jeśli temperatura wody w zbiorniku osiągnie 95 o C Chłodzenie zbiornika Gdy temperatura wody w zbiorniku jest powyżej ustawionego poziomu Maxtemp tank1 i temperatura kolektora jest 10 o C niższa od tego poziomu, pompa solarna jest załączana w celu schłodzenia zbiornika poprzez kolektor (np. w nocy). Pompa jest wyłączana jeśli temperatura wody w zbiorniku spadnie do ustawionego poziomu Maxtemp tank1 lub różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem a kolektorem spadnie poniżej 2 o C Ochrona przed przegrzaniem Ta funkcja zatrzymuje wszystkie pompy solarne, gdy temperatura kolektora wzrośnie o 10 o C powyżej ustawionej temperatury Maxtemp. Funkcja ta pozwala na ochronę elementów instalacji takich jak: orurowanie, uszczelki itp. 17

18 Ważne: Dla celów bezpieczeostwa funkcja ta musi byd zawsze włączona ( yes ) Ochrona przed zamarzaniem Funkcja ta pozwala na zachowanie temperatury kolektora T1 lub T4 powyżej temperatury zamarzania (patrz poniżej) poprzez aktywowanie pompy P1 lub P2. Funkcja może byd użyta do oczyszczenia kolektora ze śniegu i zwiększenia jego sprawności w ciągu dnia lub w celu uniknięcia zniszczenia płynu solarnego. Ważne: Preferowane jest nieużywanie tej funkcji w bardzo zimnych regionach w celu uniknięcia zbyt dużego zużycia energii ze zbiornika solarnego. Aby aktywowad funkcję wybierz przy pomocy (+) lub (-) pozycję Freeze prot i naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+) lub (-). Zakres temperatur to od -20 o C do +7 o C. Ustawienie fabryczne to 3 o C. Zmianę temperatury dokonujemy w menu Freeze Prot temp. 1.7 Przepływomierz Przepływomierz używany jest do obserwacji oraz pomiaru energii. Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi przepływomierz nie jest aktywowany. Aby go aktywowad należy użyd (+) lub (-) oraz ustawid przepływ pompy w litrach na minutę (zwykle podane na pompie). Zakres ustawieo: od 1 do 100 l/min, ustawienie fabryczne 10 l/min. 18

19 Jeżeli przepływomierz jest podłączony do wejścia T6/PF wybierz impulse i podaj charakterystykę przepływomierza w litrach na impuls. Zakres to: od 1 do 25 litrów na impuls, ustawienie fabryczne to 10 l/imp. Aby używad przepływomierza do pomiaru energii należy podłączyd czujnik T5 na powrocie z kolektora. Ważne: Jeżeli podłączony jest przepływomierz Grundfos VFS powyższe ustawienia dla przepływomierza impulsowego nie są istotne. Wszelkie parametry są wtedy mierzone przez czujnik przepływomierza Grundfos VFS. 1.8 Ustawienia fabryczne Ważne: W razie wystąpienia błędu ustawienia czasu i systemu nie zostaną utracone. Aby wrócid do ustawieo fabrycznych naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+). Aby wrócid do menu głównego naciśnij ( ). 1.9 Resetowanie czasu operacji op 19

20 Ważne: Ta funkcja kasuje wszystkie zapamiętane dane: moc, energia, temperatura itp. Aby skasowad dane wybierz Reset op time naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+). Aby wrócid do menu głównego naciśnij ( ) Wykres temperatury Patrz menu Temperatures Wykres czasu operacji Patrz menu Operation hours 1.12 Kalibracja czujników Funkcja ta pozwala na kalibrację wszystkich czujników podłączonych do systemu. Uwaga: Porównaj rzeczywistą temperaturę czujników ze skalibrowanym termometrem. Zakres kalibracji: od -3 do +3 o C, wartośd fabryczna 0 o C Jednostki Ta funkcja pozwala wybrad jednostki. 20

21 o C: o F: 0 C, 24h, litry, kw, kwh 0 F, 12h am/pm, litry, kw, kwh 1.14 Pompa P1 Ta funkcja pozwala wybrad odpowiedni typ pompy. Aby zmienid typ pompy naciśnij ( ) i wybierz typ używając (+) lub (-). Istnieją 3 możliwości: a. No SC - bez kontroli prędkości i zaworów elektrycznych. Możliwy przekaźnik mocy - powyżej 1W może byd zamontowany z dodatkowym rezystorem. b. Phase SC - dla standardowej pompy z kontrolą prędkości. Regulacja prędkości przy pomocy TRIACa - należy upewnid się czy pompa spełnia poniższe warunki: - czy pompa może pracowad z tym typem regulacji prędkości - minimalną prędkośd pompy - przełącznik prędkości powinien byd ustawiony na maksymalnej pozycji c. PWM SC Dla wysoko-wydajnych pomp z regulacją prędkości PWM. Regulacja prędkości poprzez sterowanie PWM (0-10V). Dostępne z typem GRUNDFOS SOLAR PM Pompa P2 Ta funkcja pozwala wybrad odpowiedni typ pompy podłączony do wyjścia P2. Aby zmienid typ pompy naciśnij ( ) i wybierz typ używając (+) lub (-). 21

22 Istnieją 3 możliwości: a. No SC - patrz poprzedni rozdział b. Phse SC - patrz poprzedni rozdział c. PWM SC - patrz poprzedni rozdział 1.16 GDS1 (Grundfos Direct Sensor) Sterownik posiada dwa specjalne wejścia dla analogowych czujników GRUNDFOS (czujnik przepływu VFS oraz czujnik ciśnienia VPS). Czujnik przepływu jest używany do pomiaru energii i kontroli. Czujnik ciśnienia jest używany do pomiaru ciśnienia w głównym obiegu. Do wyboru są różne wartości czujników przepływu i ciśnienia: - VPS 0 4 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 6 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 10 bar czujnik ciśnienia - VFS 1 12l/min czujnik przepływu - VFS 2 40l/min czujnik przepływu - VFS 5 100l/min czujnik przepływu - VFS l/min czujnik przepływu 22

23 Wartości czujników można sprawdzid w menu Manual testing (patrz menu Operation ). Więcej informacji na temat podłączenia na schemacie montażowym GDS2 (Grundfos Direct Sensor) To wejście przeznaczone jest dla czujnika ciśnienia głównego obiegu. Do wyboru są różne wartości czujnika ciśnienia: - VPS 0 4 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 6 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 10 bar czujnik ciśnienia Więcej informacji na temat podłączenia na schemacie montażowym Priorytet zbiornika Funkcja ta pozwala wybrad zbiornik główny. Dostępna wyłącznie w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). 23

24 Istnieją trzy możliwości: No Prio Nie ma ustalonego priorytetu zbiornika. Oba zbiorniki są załączane niezależnie, jedynym warunkiem jest osiągnięcie różnicy temperatur dt. 1 Zbiornikiem głównym (priorytetowym) jest zbiornik1 do którego podłączony jest czujnik T2. Oznaczony jest numerem 1 w menu sterownika. 2 Zbiornikiem głównym (priorytetowym) jest zbiornik2 do którego podłączony jest czujnik T4. Oznaczony jest numerem 1 w menu sterownika. Zbiornik oznaczony jako priorytetowy będzie zawsze załączany jako pierwszy. Drugi zbiornik będzie załączany tylko jeśli: - temperatura w zbiorniku głównym osiągnie maksymalną temperaturę Maxtemp tank(x) ustawioną w menu setting. - temperatura kolektora jest zbyt niska aby załączyd zbiornik główny. W tym wypadku zbiornik będzie załączany jako funkcja cykliczna zgodnie z poniższymi parametrami: 1 cykl = Prio time break + Prio time charge Uwaga: Zawsze, gdy wartośd dtmax tank(x) dla zbiornika głównego zostanie osiągnięta, nastąpi automatyczne przełączenie na zbiornik główny Czas przerwy grzania zbiornika Czas przerwy dla funkcji cyklicznej. Aby zmienid ten parametr naciśnij ( ) i wybierz czas używając (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 1 do 30 minut, ustawienie fabryczne 2 minuty. 24

25 1.20 Czas grzania zbiornika Czas grzania dla funkcji cyklicznej. Aby zmienid ten parametr naciśnij ( ) i wybierz czas używając (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 1 do 30 minut, ustawienie fabryczne 15 minut 2. Menu Setting. W tym menu znajdują się wszystkie parametry regulujące pracę instalacji. Niektóre parametry nie są dostępne we wszystkich systemach. 2.1 Maxtemp tank1 Maksymalna wartośd temperatury wody w zbiorniku1 podczas normalnej pracy. Zakres ustawieo: od 15 do 95 o C, ustawienie fabryczne 65 o C. 2.2 dtmax tank1 Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 załączająca główną pompę1. Zakres ustawieo: od 3 do 40 o C, ustawienie fabryczne 7 0 C. 2.3 dtmin tank1 Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 wyłączająca główną pompę1. Zakres ustawieo: od 2 do dtmax tank1 2 o C, ustawienie fabryczne 3 0 C. 25

26 2.4 dtfs: Fullspeed Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 załączająca pompę na maksymalne obroty (100%). Zakres ustawieo: od dtmax tank1 do 50 o C, ustawienie fabryczne 35 0 C. 2.5 Sterowanie obrotowe pompy Funkcja dostępna wyłącznie po wybraniu opcji Phase Speed Control. Używając (+) lub (-) wybierz Min rev pump i naciśnij ( ). Następnie używając (+) lub (-) wybierz minimalne obroty pompy. Zakres ustawieo: od 30 do 100%, ustawienie fabryczne 50%. Prędkośd pompy jest zmienna gdy wartośd dt znajduje się w przedziale: od dtfs do dtmin. Aby mied pewnośd, że pompa załącza się poprawnie, za każdym razem po włączeniu pompa pracuje na maksymalnych obrotach przez 2 sekundy. 26

27 *Regulacja prędkości standardowej pompy Regulacja fazowa prędkości *Regulacja prędkości wysoko-wydajnych pomp solarnych Regulacja PWM (0-10V) Regulacja prędkości pompy pozwala na maksymalny uzysk energetyczny z instalacji solarnej. 2.6 Temperatura minimalna kolektora Funkcja ta pozwala na ustawienie minimalnej temperatury kolektora, która załącza system. Zakres ustawieo: od 0 0 C do 99 0 C, ustawienie fabryczne 25 0 C. 27

28 2.7 Maxtemp tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa temperaturę wody w dodatkowym zbiorniku. Zakres ustawieo: od 15 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 65 0 C. 2.8 dmax tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa różnicę temperatur pomiędzy kolektorem T1 a zbiornikiem2 T4 załączającą pompę P1 w systemie 2 lub pompę P2 w systemie 3. Zakres ustawieo: od 3 do 40 0 C, ustawienie fabryczne 7 0 C. 2.9 dtmin tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa różnicę temperatur pomiędzy kolektorem T1 a zbiornikiem2 T4 wyłączającą pompę P1 w systemie 2 lub pompę P2 w systemie 3. Zakres ustawieo: od 2 0 C do dtmax tank2-2 0 C, ustawienie fabryczne 3 0 C. W systemach z dwoma zbiornikami można wybrad priorytet zbiornika w menu Service Priority tank, oraz czas załączania funkcji cyklicznej dla drugiego zbiornika w menu Prio tank load i Prio tank break Opóźnienie pompy P2 Funkcja dostępna tylko w systemie 7. Określa opóźnienie załączenia pompy P2 względem pompy P1. Używając (+) lub (-) wybierz delay P2 i naciśnij ( ). Następnie wybierz opóźnienie używając przycisków (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 0 do 30 minut, ustawienie fabryczne 1 minuta Funkcje termostatu Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji thermostat w menu Dpdatkowe funkcje systemów 28

29 Start Funkcja załączająca dodatkowe grzanie (P3) wody w zbiorniku w momencie, gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) spadnie poniżej ustalonego poziomu. Zakres ustawieo: od 20 do 90 0 C, ustawienie fabryczne 40 0 C Histereza Wartośd histerezy która powoduje wyłączenie dodatkowego grzania (P3), gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) osiągnie wartośd startową plus wartośd histerezy. Zakres ustawieo: od 2 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C Funkcja chłodzenia Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji cooling w menu Dpdatkowe funkcje systemów Start Funkcja powodująca chłodzenie zbiornika1 poprzez załączenie wyjścia P3 i oddanie ciepła do innego zbiornika w momencie gdy temperatura w górnej części zbiornika1 (T3) przekroczy ustalony poziom. Zakres ustawieo: od 20 do 90 0 C, ustawienie fabryczne 40 0 C. 29

30 Histereza Wartośd histerezy która powoduje wyłączenie funkcji chłodzenia zbiornika, gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) jest poniżej wartości startowej minus wartośd histerezy. Zakres ustawieo: od 1 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C Funkcja diffcontrol Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji diffcontrol w menu Dpdatkowe funkcje systemów Maksymalna temperatura zbiornika zimnego Maksymalna temperatura zbiornika1 wyłączająca funkcję wymiany ciepła między zbiornikami (T3 = TC). Zakres ustawieo: od 15 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 65 0 C Minimalna temperatura zbiornika ciepłego Minimalna temperatura zewnętrznego zbiornika załączająca funkcję wymiany ciepła między zbiornikami (T4 = TW). Zakres ustawieo: od 0 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 15 0 C dtmax Różnica temperatur pomiędzy zimnym i ciepłym zbiornikiem załączająca funkcję wymiany ciepła. Zakres ustawieo: od 3 do 40 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C dtmin Różnica temperatur pomiędzy zimnym i ciepłym zbiornikiem wyłączająca funkcję wymiany ciepła. Zakres ustawieo: od 2 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 5 0 C. 30

31 3. Menu Operation 3.1 Tryb Automatyczny oraz Off Aby aktywowad tryb automatyczny wybierz opcję Automatic przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). Aby aktywowad tryb Off wybierz opcję OFF przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). 3.2 Tryb manualny W tym trybie można sprawdzid pracę Pompy1, Pompy2/Zaworu i dodatkowych wyjśd. Można również sprawdzid wartości czujników. Uwaga: Niepodłączone wejścia czujników będą wskazywad wartości maksymalne. Aby aktywowad tryb Manualny wybierz opcję Manual testing przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). Następnie używając (+) lub (-) można sprawdzid parametry poszczególnych wejśd/wyjśd. Pompy są załączane i pracują z minimalną prędkością ustawioną w menu Setting, a ich wartośd można zmienid do poziomu 100% z krokiem 5% używając przycisku (+). 31

32 Uwaga: W momencie opuszczenia menu wszystkie wyjścia są wyłączane. Aby powrócid do głównego menu naciśnij ( ). 4. Menu Operation hours To menu pozwala na obejrzenie wykresów czasowych Mocy, dt, Energii zarejestrowanych przez sterownik. Używając (+) lub (-) można obejrzed pełen wykres czasowy. Skalę można zmienid przy pomocy funkcji Time graph op w menu Service. 32

33 Używając (+) lub (-) wybierz Time graph op i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy (+) lub (-) zmieo skalę. Zakres ustawieo: od 1 do 48 godzin, ustawienie fabryczne 1 godzina. Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 4.1 Czytnik kart SD Sterownik posiada możliwośd gromadzenia informacji o pracy systemu na zainstalowanej karcie SD. Takie rozwiązanie pozwala na analizę sprawności instalacji solarnej oraz konfiguracji systemu poprzez komputer. Do zapisu danych potrzebna jest pusta, sformatowana karta SD. Do analizy danych potrzebne jest oprogramowanie (TiSUN Data Log Kit# ). Po włożeniu karta SD musi byd aktywowana. Używając (+) lub (-) wybierz linię SD card i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy przycisków (+) lub (-) aktywuj bądź dezaktywuj kartę. SD card deactivate => karta SD gotowa do pracy SD card activate => brak karty SD lub karta nieaktywowana Uwaga: Magazynowanie danych jest możliwe tylko gdy karta SD jest włożona i aktywowana. Wszystkie dane są rejestrowane przez sterownik. Małe logo karty SD jest widoczne na wyświetlaczu sterownika, gdy karta jest włożona i aktywowana. Przed odczytem danych karta powinna byd dezaktywowana. 33

34 5. Menu Temperatures W tym menu można sprawdzid chwilowe temperatury wszystkich zainstalowanych czujników. Używając (+) lub (-) wybierz czujnik i naciśnij ( ) aby zobaczyd wykres czasowy. Używając (+) lub (-) można obejrzed pełen wykres czasowy. W momencie, gdy osiągnięty zostanie koniec okna wykres automatycznie przestawi się pokazując kolejne 100 punktów pomiarowych. Skalę wykresu można zmienid w menu service przy pomocy funkcji Time graph temp Używając (+) lub (-) wybierz Time graph op i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy (+) lub (-) zmieo skalę. Zakres ustawieo: od 1 do 60 minut, ustawienie fabryczne 5 minut. Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 34

35 6. Funkcje specjalne 6.1 Funkcja zadaniowa pompy Aby uniknąd blokowania pompy, po każdych 48 godzinach gdy pompa nie pracowała, jest załączana na 15 sekund. 6.2 Wygaszanie podświetlenia W celu oszczędności energii wyświetlacz sterownika jest wyłączany po 15 minutach jeśli żaden przycisk nie jest naciśnięty. 6.3 Funkcja ochronna W celu uniknięcia błędów po instalacji sterownika, wszystkie parametry są niedostępne przez 20 minut od momentu włączenia. Aby zmienid ustawienia należy wyłączyd i ponownie włączyd sterownik. Żadne z ustawieo nie zostaną utracone podczas wyłączenia lub awarii zasilania. Po 20 minutach uzyskujemy pełen dostęp do parametrów systemu. 7. Inne Wartości rezystancji czujnika PT1000 należy sprawdzad omometrem tylko gdy czujnik jest odłączony od sterownika C/14 0 F 960 Ω 0 0 C /32 0 F 1000 Ω 10 0 C /50 0 F 1039 Ω 20 0 C /68 0 F 1077 Ω 30 0 C /86 0 F 1116 Ω 40 0 C /104 0 F 1155 Ω 50 0 C /122 0 F 1194 Ω 60 0 C /140 0 F 1232 Ω 70 0 C /158 0 F 1271 Ω 80 0 C /176 0 F 1309 Ω 90 0 C /194 0 F 1347 Ω C /212 0 F 1385 Ω C /248 0 F 1461 Ω C /284 0 F 1535 Ω 35

36 8. Schematy 36

37 37

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora. Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora. Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. Zawsze należy stosować dodatkowe układy zabezpieczające instalację

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05 Instrukcja Instalacji i Obsługi 162 105 14-1 2012-11 05 English Spis treści 1. 3 1.1 Opis 3 2. Instalacja CTC EcoPart 400 4 Opis 4 2.1 Instalacja sterownika 4 2.1.1 Instalacja przewodów 5 2.1.2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM. wersja oprogramowania 3.3

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM. wersja oprogramowania 3.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM wersja oprogramowania 3.3 Ster-Ad ul. Kopernika 7 42 290 Blachownia www.ster-ad.pl kontakt@ster-ad.pl SPIS TREŚCI Zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46 STERWNIKI SLARNE 5 LAT Gwarancji * STERWNIKI SLARNE ich zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów steruje całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 81/2013

Deklaracja zgodności nr 81/2013 Tech ST-400N 1 ST 400N instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 81/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM. wersja oprogramowania 3.6

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM. wersja oprogramowania 3.6 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM UŻYTKOWNIKA wersja oprogramowania 3.6 Ster-Ad ul. Kopernika 7 42 290 Blachownia Tel: 725 41 42 45 www.ster-ad.pl kontakt@ster-ad.pl

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Seria regulatorów temperatury HTR!

Seria regulatorów temperatury HTR! Seria regulatorów temperatury HTR! Dostępne regulatory temperatury serii HTR HTR230 (20) HTRS230 (30) HTRP230 (50) HTR24 (20) HTRS230 (30) - Zamiennik?? ERT30 230V HTRS230 (30) ERT30RT (triac) HTRS230

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego 1. ZASTOSOWANIE PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Euroster 813 jest sterownikiem systemu solarnego. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CENTRALI POGODOWEJ TF 41R / TF 44R

INSTRUKCJA CENTRALI POGODOWEJ TF 41R / TF 44R INSTRUKCJA CENTRALI POGODOWEJ TF 41R / TF 44R 1 DANE TECHNICZNE: TF 44 / TF 44 R Napięcie zasilania 230 V Napięcie wyjściowe 230 V Maksymalne natężenie prądu 5,2 A (1,3 A x 4 ) Maksymalna moc 1200 W (

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo