Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop"

Transkrypt

1 Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop 1

2 Instrukcja obsługi i instalacji WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu instalator powinien dokładnie przeczytad instrukcję i upewnid się, że wszystko jest zrozumiałe. Sterownik solarny powinien byd zamontowany i obsługiwany przez upoważnionego instalatora. Podczas pracy z kontrolerem należy przestrzegad instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją. Wszelkie zmiany i poprawki nie są dopuszczalne ze względów bezpieczeostwa. Funkcje kontrolera zależą od modelu i wyposażenia. UWAGA! Sterownik jest zaprojektowany dla solarnych systemów ogrzewania. Temperatura wody w zbiorniku jest kontrolowana przez różnicę temperatur dt pomiędzy kolektorem słonecznym a zbiornikiem. Sterownik jest zwykle używany w połączeniu z jednostką sterowania hydraulicznego która obejmuje pompę cyrkulacyjną, zawory bezpieczeostwa. Sterownik został zaprojektowany do stosowania w suchym środowisku, np. w pokoju mieszkalnym, pomieszczeniach biurowych i przemysłowych. W celu właściwego wykorzystania instalacji, sprawdź czy jest ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. INSTRUKCJA BEZPIECZEOSTWA Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyd zasilanie! Urządzenie powinno byd zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora. Upewnij się co do przestrzegania przepisów bezpieczeostwa. Sterownik nie jest wodoszczelny, dlatego powinien byd zamontowany w suchym miejscu. Pod żadnym pozorem nie zamieniaj podłączeo czujników z podłączeniami 230V. Zamiana tych podłączeo może spowodowad awarię instalacji elektrycznej, zniszczenia instalacji solarnej lub innych podłączonych urządzeo. 2

3 Spis treści Menu Services 8 Język.. 8 Data i czas.. 8 Systemy.. 8 System 1. 9 System 2. 9 System 3. 9 System 4 System 5 System 6 System Dodatkowe funkcje systemów..13 Funkcja termostatu Funkcja chłodzenia Funkcja diffcontrol 14 Kolektory próżniowe Funkcje ochronne Temperatura maksymalna Chłodzenie kolektora Chłodzenie zbiornika Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed zamarznięciem...18 Przepływomierz.18 Ustawienia fabryczne.19 Resetowanie czasu operacji op..19 3

4 Wykres temperatury 20 Wykres czasu operacji Kalibracja czujników Jednostki Pompa P1 Pompa P2 GDS1 GDS Priorytet zbiornika..23 Czas przerwy grzania zbiornika 24 Czas grzania zbiornika.25 Menu Setting..25 Temperatura maksymalna zbiornika dt max. zbiornika 1 dt min. zbiornika dtfs.26 Sterowanie obrotowe pompy..26 Temperatura minimalna kolektora..27 Temperatura maksymalna zbiornika 2.28 dt max. zbiornika 2 dt min. zbiornika 2 Opóźnienie pompy P2 Funkcje termostatu Start Histereza Funkcja chłodzenia

5 Start Histereza Funkcja diffcontrol..30 Maksymalna temperatura zbiornika zimnego Minimalna temperatura zbiornika ciepłego dtmax. dtmin. Menu Operation Tryb automatyczny oraz Off...31 Tryb manualny Menu Operation hours Czytnik kart SD Menu Temperatures Funkcje Specjalne Inne.35 Schematy 36 5

6 Dane techniczne - Duży wyświetlacz z podświetleniem - Prosta obsługa menu (4 przyciski i przesuwane menu) - Dostępnych kilka języków - Karta SD umożliwiająca zapisywanie pomiarów (temperatura, moc, energia, czas operacji) - do wyboru 7 różnych systemów z funkcjami dodatkowymi - 5 wejśd dla czujników temperatury - 1 wejście cyfrowe dla przepływomierza impulsowego - 2 wejścia analogowe dla czujników przepływu, ciśnienia i temperatury - 2 wyjścia dla pomp (standardowych lub PWM) - 1 dodatkowe wyjście (dla kontroli dodatkowego źródła grzania, chłodzenia systemu) - Trzy tryby pracy: automatyczny, off lub manualny - Automatyczna kontrola czujników - Możliwośd wyboru typu kolektora: próżniowy lub płaski (panelowy) - Funkcje ochronne kolektora Temperatura pracy Klasa ochrony Kategoria instalacji Klasa zanieczyszczeo Bezpiecznik Zasilanie Maksymalny zużycie energii (przy załączonych wszystkich wyjściach) Wyjścia: P1 (pompa główna ze sterowaniem obrotami standardowym lub PWM) P2 (pompa ze sterowaniem obrotami standardowym lub PWM, dodatkowa pompa, zawór zwrotny) P3 (dodatkowe źródło grzania, chłodzenia) Wejścia: T1 (kolektor 1) T2 (zbiornik 1) T3 (dodatkowy czujnik) T4 (dodatkowy czujnik, zbiornik 2, kolektor2) T5 (czujnik na powrocie kolektora) T6 (przepływomierz) GDS1 (przepływomierz Grundfos) GDS2 (czujnik ciśnienia Grundfos) Czujniki dostarczone ze sterownikiem: 2 czujniki kolektora 1 czujnik zbiornika 1 czujnik dodatkowy Wersja oprogramowania 0 0 C C IP 20 II 2 5A 230V AC (5x20mm) 230V AC +/- 10% 50Hz 6 4,7A (~1080W) Triac 1A 230V AC Minimum load>1w Triac 1A 230V AC Minimum load>1w Relay 2A 230V AC PT 1000 PT 1000 PT 1000 PT 1000 PT 1000 Impulsowy 5V Grundfos VFS Grundfos VFS PT 1000 (1.5m 180 o C) PT 1000 (3m 105 o C) PT 1000 (3m 105 o C) Wyświetlana podczas inicjacji

7 1: Uproszczony schemat instalacji - logo pompy obraca się gdy pompa jest aktywna - pełne trójkąty wskazują kierunek przepływu 2: System aktywny. 3: Aktywna karta SD. 4: Temperatura poszczególnych sensorów, prędkośd pompy, moc i energia. A: Opis przycisków: przycisk nawigacji do góry oraz potwierdzenia przycisk nawigacji w dół oraz wyjścia przycisk nawigacji w prawo przycisk nawigacji w lewo Menu główne Aby wejśd do menu naciśnij przycisk ( ). Nazwa menu wyświetli się na czarnym tle w górnej części wyświetlacza. Korzystając z przycisków (+) lub (-) można wybrad odpowiednie menu. Aby wejśd do wybranego menu naciśnij ( ). Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 7

8 UWAGA: W celu uniknięcia błędów po instalacji sterownika, wszystkie parametry są niedostępne przez 20 minut od momentu włączenia. Aby zmienid ustawienia należy wyłączyd i ponownie włączyd sterownik. Żadne z ustawieo nie zostaną utracone podczas wyłączenia lub awarii zasilania. Po 20 minutach uzyskujemy pełen dostęp do parametrów systemu. 1. Menu Services. 1.1 Język: Używając (+) lub (-) wybierz linię English i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Następnie używając (+) lub (-) możesz zmienid język. 1.2 Data i Czas: Używając (+) lub (-) wybierz linię Time & Date i naciśnij ( ) aby wejśd do menu ustawieo daty i czasu. Następnie używając (+) lub (-) wybierz datę lub i czas i naciśnij ( ) aby zaznaczyd wartośd która ma byd zmieniona. Uwaga: Przy zaniku napięcia zasilania powyższe ustawienia będą zapamiętane przez 24 godziny. Po tym czasie parametry zostaną utracone. 1.3 Systemy: Używając (+) lub (-) wybierz linię System i naciśnij ( ) aby wejśd do menu ustawieo systemów. Do wyboru jest 7 różnych systemów z możliwością dołączenia dodatkowych funkcji (więcej informacji w rozdziale 1.4). 8

9 1.3.1 System 1 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 kolektora i 2 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym lub dwoma czujnikami (dodatkowa pompa, funkcje: termostatu, chłodzenia oraz diffcontrol). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem System 2 System składa się z: 2 zbiorników, 1 pompy solarnej, 1 kolektora, 3 czujników i 1 zaworu zwrotnego. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem a zbiornikami. Istnieje możliwośd wyboru priorytetu zbiornika. Więcej w rozdziale Priorytet zbiornika System 3 System składa się z: 2 zbiorników, 2 pomp solarnych, 1 kolektora i 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 9

10 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem a zbiornikami. Istnieje możliwośd wyboru priorytetu zbiornika. Więcej w rozdziale Priorytet zbiornika System 4 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 zaworu zwrotnego, 2 kolektorów o dwóch różnych azymutach: w kierunku wschodnim i zachodnim, oraz 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorami i zbiornikiem. Zawór zwrotny jest skierowany w kierunku cieplejszego kolektora System 5 a. Użycie standardowe System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 2 kolektorów o dwóch różnych azymutach: w kierunku wschodnim i zachodnim, oraz 3 czujników. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 10

11 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorami i zbiornikiem. Gdy różnica temperatur dt zostanie osiągnięta na obu kolektorach, obie pompy mogą pracowad jednocześnie. b. Płytowy wymiennik ciepła System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 1 kolektora, 3 czujników oraz płytowego wymiennika ciepła. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). Pompa P2 zostaje załączona (wymiana ciepła w zbiorniku), gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy zewnętrznym płytowym wymiennikiem ciepła a zbiornikiem. Działanie obu pomp jest niezależne System 6 System składa się z: 1 zbiornika, 1 pompy solarnej, 1 kolektora, 4 czujników oraz 1 zaworu zwrotnego. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). 11

12 System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem. Jeżeli osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy zbiornikiem solarnym a czujnikiem na powrocie centralnego ogrzewania, to instalacja c.o. będzie podgrzewana ze zbiornika solarnego. Pozwala to zaoszczędzid energię z zewnętrznego źródła zasilania c.o System 7 System składa się z: 1 zbiornika, 2 pomp solarnych, 1 kolektora, 2 czujników oraz zewnętrznego wymiennika ciepła. Do tego systemu można dołączyd dodatkowe funkcje z jednym czujnikiem (funkcje: termostatu lub chłodzenia). System zostaje załączony, gdy osiągnięta zostanie różnica temperatur dt pomiędzy kolektorem i zbiornikiem. Można wybrad czas opóźnienia załączenia pompy P2 pomiędzy zbiornikiem a wymiennikiem ciepła. Ustawienie fabryczne wynosi 3 minuty i daje czas zewnętrznemu wymiennikowi ciepła na podgrzanie się. Szczegóły w rozdziale 2.10 Opóźnienie pompy P2. 12

13 1.4 Dodatkowe funkcje systemów Używając (+) lub (-) wybierz linię Extra i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Do wyboru są 3 dodatkowe funkcje. Wybór nie jest taki sam dla wszystkich systemów Funkcja termostatu Ta funkcja zwykle używana jest jako dodatkowe źródło ogrzewania wody w głównym zbiorniku solarnym w przypadku, gdy brak jest energii z instalacji solarnej. Więcej w rozdziale Menu Setting. Dodatkowym źródłem może byd: - piec gazowy lub olejowy. - grzałka elektryczna w tym przypadku należy podłączyd przekaźnik załączający obwód Przykład: 13

14 1.4.2 Funkcja chłodzenia Zadaniem tej funkcji jest chłodzenie głównego zbiornika solarnego w przypadku dużego nasłonecznienia. Korzystanie z tej funkcji pozwala na kumulowanie nadmiaru energii w dodatkowym zbiorniku np. w basenie. Więcej w rozdziale Menu Setting. Przykład: Funkcja Diffcontrol Zadaniem tej funkcji jest przekazywanie energii cieplnej pomiędzy zbiornikami niezależnie od funkcji solarnych. Pozwala ona na kontrolę temperatury w obu zbiornikach oraz ustawienie różnych poziomów temperatury w poszczególnych zbiornikach w zależności od potrzeb. 14

15 Przykład 1: Przykład 2: 15

16 1.5 Kolektory próżniowe Wybierz linię Tubes collector i naciśnij ( ) aby zaznaczyd linię. Używając (+) lub (-) wybierz yes jeśli posiadasz kolektor próżniowy. Funkcja ta powinna byd również użyta dla kolektora płaskiego, gdy czujnik jest zamontowany na zewnętrznych elementach kolektora. Funkcja ta może byd użyta jeśli czujnik kolektora nie jest zamontowany w kolektorze. Funkcja działa w ten sposób, że co 30 minut pompa jest załączana w celu zmierzenia poprawnej wartości temperatury. 1.6 Funkcje ochronne Wybierz Protection func. I naciśnij ( ) aby wejśd do menu. 16

17 1.6.1 Temperatura maksymalna Parametr ten pozwala na ustawienie temperatury kolektora przy której załączona zostanie funkcja ochrony kolektora. Zakres to od 110 do 150 o C, ustawienie fabryczne to 120 o C. Funkcja ta załącza pompę solarną gdy temperatura kolektora osiągnie ustawioną wartośd maksymalną. Pompa zostaje wyłączona jeśli temperatura wody w zbiorniku osiągnie 95 o C Chłodzenie kolektora Gdy ustawiona jest funkcja chłodzenia kolektora ( yes ) możliwe jest również aktywowanie funkcji chłodzenia zbiornika. Funkcja ta służy do ochrony kolektora i płynu solarnego. Jeżeli temperatura kolektora T1 lub T4 osiągnie wartośd maksymalną, załączana zostaje pompa solarna P1 lub P2, nawet jeśli ustalona temperatura wody w zbiorniku jest osiągnięta. Pompa zostaje zatrzymana jeśli temperatura spadnie o 10 o C lub jeśli temperatura wody w zbiorniku osiągnie 95 o C Chłodzenie zbiornika Gdy temperatura wody w zbiorniku jest powyżej ustawionego poziomu Maxtemp tank1 i temperatura kolektora jest 10 o C niższa od tego poziomu, pompa solarna jest załączana w celu schłodzenia zbiornika poprzez kolektor (np. w nocy). Pompa jest wyłączana jeśli temperatura wody w zbiorniku spadnie do ustawionego poziomu Maxtemp tank1 lub różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem a kolektorem spadnie poniżej 2 o C Ochrona przed przegrzaniem Ta funkcja zatrzymuje wszystkie pompy solarne, gdy temperatura kolektora wzrośnie o 10 o C powyżej ustawionej temperatury Maxtemp. Funkcja ta pozwala na ochronę elementów instalacji takich jak: orurowanie, uszczelki itp. 17

18 Ważne: Dla celów bezpieczeostwa funkcja ta musi byd zawsze włączona ( yes ) Ochrona przed zamarzaniem Funkcja ta pozwala na zachowanie temperatury kolektora T1 lub T4 powyżej temperatury zamarzania (patrz poniżej) poprzez aktywowanie pompy P1 lub P2. Funkcja może byd użyta do oczyszczenia kolektora ze śniegu i zwiększenia jego sprawności w ciągu dnia lub w celu uniknięcia zniszczenia płynu solarnego. Ważne: Preferowane jest nieużywanie tej funkcji w bardzo zimnych regionach w celu uniknięcia zbyt dużego zużycia energii ze zbiornika solarnego. Aby aktywowad funkcję wybierz przy pomocy (+) lub (-) pozycję Freeze prot i naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+) lub (-). Zakres temperatur to od -20 o C do +7 o C. Ustawienie fabryczne to 3 o C. Zmianę temperatury dokonujemy w menu Freeze Prot temp. 1.7 Przepływomierz Przepływomierz używany jest do obserwacji oraz pomiaru energii. Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi przepływomierz nie jest aktywowany. Aby go aktywowad należy użyd (+) lub (-) oraz ustawid przepływ pompy w litrach na minutę (zwykle podane na pompie). Zakres ustawieo: od 1 do 100 l/min, ustawienie fabryczne 10 l/min. 18

19 Jeżeli przepływomierz jest podłączony do wejścia T6/PF wybierz impulse i podaj charakterystykę przepływomierza w litrach na impuls. Zakres to: od 1 do 25 litrów na impuls, ustawienie fabryczne to 10 l/imp. Aby używad przepływomierza do pomiaru energii należy podłączyd czujnik T5 na powrocie z kolektora. Ważne: Jeżeli podłączony jest przepływomierz Grundfos VFS powyższe ustawienia dla przepływomierza impulsowego nie są istotne. Wszelkie parametry są wtedy mierzone przez czujnik przepływomierza Grundfos VFS. 1.8 Ustawienia fabryczne Ważne: W razie wystąpienia błędu ustawienia czasu i systemu nie zostaną utracone. Aby wrócid do ustawieo fabrycznych naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+). Aby wrócid do menu głównego naciśnij ( ). 1.9 Resetowanie czasu operacji op 19

20 Ważne: Ta funkcja kasuje wszystkie zapamiętane dane: moc, energia, temperatura itp. Aby skasowad dane wybierz Reset op time naciśnij ( ), a następnie wybierz yes używając (+). Aby wrócid do menu głównego naciśnij ( ) Wykres temperatury Patrz menu Temperatures Wykres czasu operacji Patrz menu Operation hours 1.12 Kalibracja czujników Funkcja ta pozwala na kalibrację wszystkich czujników podłączonych do systemu. Uwaga: Porównaj rzeczywistą temperaturę czujników ze skalibrowanym termometrem. Zakres kalibracji: od -3 do +3 o C, wartośd fabryczna 0 o C Jednostki Ta funkcja pozwala wybrad jednostki. 20

21 o C: o F: 0 C, 24h, litry, kw, kwh 0 F, 12h am/pm, litry, kw, kwh 1.14 Pompa P1 Ta funkcja pozwala wybrad odpowiedni typ pompy. Aby zmienid typ pompy naciśnij ( ) i wybierz typ używając (+) lub (-). Istnieją 3 możliwości: a. No SC - bez kontroli prędkości i zaworów elektrycznych. Możliwy przekaźnik mocy - powyżej 1W może byd zamontowany z dodatkowym rezystorem. b. Phase SC - dla standardowej pompy z kontrolą prędkości. Regulacja prędkości przy pomocy TRIACa - należy upewnid się czy pompa spełnia poniższe warunki: - czy pompa może pracowad z tym typem regulacji prędkości - minimalną prędkośd pompy - przełącznik prędkości powinien byd ustawiony na maksymalnej pozycji c. PWM SC Dla wysoko-wydajnych pomp z regulacją prędkości PWM. Regulacja prędkości poprzez sterowanie PWM (0-10V). Dostępne z typem GRUNDFOS SOLAR PM Pompa P2 Ta funkcja pozwala wybrad odpowiedni typ pompy podłączony do wyjścia P2. Aby zmienid typ pompy naciśnij ( ) i wybierz typ używając (+) lub (-). 21

22 Istnieją 3 możliwości: a. No SC - patrz poprzedni rozdział b. Phse SC - patrz poprzedni rozdział c. PWM SC - patrz poprzedni rozdział 1.16 GDS1 (Grundfos Direct Sensor) Sterownik posiada dwa specjalne wejścia dla analogowych czujników GRUNDFOS (czujnik przepływu VFS oraz czujnik ciśnienia VPS). Czujnik przepływu jest używany do pomiaru energii i kontroli. Czujnik ciśnienia jest używany do pomiaru ciśnienia w głównym obiegu. Do wyboru są różne wartości czujników przepływu i ciśnienia: - VPS 0 4 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 6 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 10 bar czujnik ciśnienia - VFS 1 12l/min czujnik przepływu - VFS 2 40l/min czujnik przepływu - VFS 5 100l/min czujnik przepływu - VFS l/min czujnik przepływu 22

23 Wartości czujników można sprawdzid w menu Manual testing (patrz menu Operation ). Więcej informacji na temat podłączenia na schemacie montażowym GDS2 (Grundfos Direct Sensor) To wejście przeznaczone jest dla czujnika ciśnienia głównego obiegu. Do wyboru są różne wartości czujnika ciśnienia: - VPS 0 4 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 6 bar czujnik ciśnienia - VPS 0 10 bar czujnik ciśnienia Więcej informacji na temat podłączenia na schemacie montażowym Priorytet zbiornika Funkcja ta pozwala wybrad zbiornik główny. Dostępna wyłącznie w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). 23

24 Istnieją trzy możliwości: No Prio Nie ma ustalonego priorytetu zbiornika. Oba zbiorniki są załączane niezależnie, jedynym warunkiem jest osiągnięcie różnicy temperatur dt. 1 Zbiornikiem głównym (priorytetowym) jest zbiornik1 do którego podłączony jest czujnik T2. Oznaczony jest numerem 1 w menu sterownika. 2 Zbiornikiem głównym (priorytetowym) jest zbiornik2 do którego podłączony jest czujnik T4. Oznaczony jest numerem 1 w menu sterownika. Zbiornik oznaczony jako priorytetowy będzie zawsze załączany jako pierwszy. Drugi zbiornik będzie załączany tylko jeśli: - temperatura w zbiorniku głównym osiągnie maksymalną temperaturę Maxtemp tank(x) ustawioną w menu setting. - temperatura kolektora jest zbyt niska aby załączyd zbiornik główny. W tym wypadku zbiornik będzie załączany jako funkcja cykliczna zgodnie z poniższymi parametrami: 1 cykl = Prio time break + Prio time charge Uwaga: Zawsze, gdy wartośd dtmax tank(x) dla zbiornika głównego zostanie osiągnięta, nastąpi automatyczne przełączenie na zbiornik główny Czas przerwy grzania zbiornika Czas przerwy dla funkcji cyklicznej. Aby zmienid ten parametr naciśnij ( ) i wybierz czas używając (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 1 do 30 minut, ustawienie fabryczne 2 minuty. 24

25 1.20 Czas grzania zbiornika Czas grzania dla funkcji cyklicznej. Aby zmienid ten parametr naciśnij ( ) i wybierz czas używając (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 1 do 30 minut, ustawienie fabryczne 15 minut 2. Menu Setting. W tym menu znajdują się wszystkie parametry regulujące pracę instalacji. Niektóre parametry nie są dostępne we wszystkich systemach. 2.1 Maxtemp tank1 Maksymalna wartośd temperatury wody w zbiorniku1 podczas normalnej pracy. Zakres ustawieo: od 15 do 95 o C, ustawienie fabryczne 65 o C. 2.2 dtmax tank1 Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 załączająca główną pompę1. Zakres ustawieo: od 3 do 40 o C, ustawienie fabryczne 7 0 C. 2.3 dtmin tank1 Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 wyłączająca główną pompę1. Zakres ustawieo: od 2 do dtmax tank1 2 o C, ustawienie fabryczne 3 0 C. 25

26 2.4 dtfs: Fullspeed Różnica temperatur pomiędzy kolektorem T1 i zbiornikiem1 T2 załączająca pompę na maksymalne obroty (100%). Zakres ustawieo: od dtmax tank1 do 50 o C, ustawienie fabryczne 35 0 C. 2.5 Sterowanie obrotowe pompy Funkcja dostępna wyłącznie po wybraniu opcji Phase Speed Control. Używając (+) lub (-) wybierz Min rev pump i naciśnij ( ). Następnie używając (+) lub (-) wybierz minimalne obroty pompy. Zakres ustawieo: od 30 do 100%, ustawienie fabryczne 50%. Prędkośd pompy jest zmienna gdy wartośd dt znajduje się w przedziale: od dtfs do dtmin. Aby mied pewnośd, że pompa załącza się poprawnie, za każdym razem po włączeniu pompa pracuje na maksymalnych obrotach przez 2 sekundy. 26

27 *Regulacja prędkości standardowej pompy Regulacja fazowa prędkości *Regulacja prędkości wysoko-wydajnych pomp solarnych Regulacja PWM (0-10V) Regulacja prędkości pompy pozwala na maksymalny uzysk energetyczny z instalacji solarnej. 2.6 Temperatura minimalna kolektora Funkcja ta pozwala na ustawienie minimalnej temperatury kolektora, która załącza system. Zakres ustawieo: od 0 0 C do 99 0 C, ustawienie fabryczne 25 0 C. 27

28 2.7 Maxtemp tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa temperaturę wody w dodatkowym zbiorniku. Zakres ustawieo: od 15 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 65 0 C. 2.8 dmax tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa różnicę temperatur pomiędzy kolektorem T1 a zbiornikiem2 T4 załączającą pompę P1 w systemie 2 lub pompę P2 w systemie 3. Zakres ustawieo: od 3 do 40 0 C, ustawienie fabryczne 7 0 C. 2.9 dtmin tank2 Funkcja dostępna tylko w systemach z dwoma zbiornikami (system 2 i 3). Określa różnicę temperatur pomiędzy kolektorem T1 a zbiornikiem2 T4 wyłączającą pompę P1 w systemie 2 lub pompę P2 w systemie 3. Zakres ustawieo: od 2 0 C do dtmax tank2-2 0 C, ustawienie fabryczne 3 0 C. W systemach z dwoma zbiornikami można wybrad priorytet zbiornika w menu Service Priority tank, oraz czas załączania funkcji cyklicznej dla drugiego zbiornika w menu Prio tank load i Prio tank break Opóźnienie pompy P2 Funkcja dostępna tylko w systemie 7. Określa opóźnienie załączenia pompy P2 względem pompy P1. Używając (+) lub (-) wybierz delay P2 i naciśnij ( ). Następnie wybierz opóźnienie używając przycisków (+) lub (-). Zakres ustawieo: od 0 do 30 minut, ustawienie fabryczne 1 minuta Funkcje termostatu Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji thermostat w menu Dpdatkowe funkcje systemów 28

29 Start Funkcja załączająca dodatkowe grzanie (P3) wody w zbiorniku w momencie, gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) spadnie poniżej ustalonego poziomu. Zakres ustawieo: od 20 do 90 0 C, ustawienie fabryczne 40 0 C Histereza Wartośd histerezy która powoduje wyłączenie dodatkowego grzania (P3), gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) osiągnie wartośd startową plus wartośd histerezy. Zakres ustawieo: od 2 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C Funkcja chłodzenia Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji cooling w menu Dpdatkowe funkcje systemów Start Funkcja powodująca chłodzenie zbiornika1 poprzez załączenie wyjścia P3 i oddanie ciepła do innego zbiornika w momencie gdy temperatura w górnej części zbiornika1 (T3) przekroczy ustalony poziom. Zakres ustawieo: od 20 do 90 0 C, ustawienie fabryczne 40 0 C. 29

30 Histereza Wartośd histerezy która powoduje wyłączenie funkcji chłodzenia zbiornika, gdy temperatura wody w górnej części zbiornika (T3) jest poniżej wartości startowej minus wartośd histerezy. Zakres ustawieo: od 1 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C Funkcja diffcontrol Funkcja dostępna tylko po aktywowaniu opcji diffcontrol w menu Dpdatkowe funkcje systemów Maksymalna temperatura zbiornika zimnego Maksymalna temperatura zbiornika1 wyłączająca funkcję wymiany ciepła między zbiornikami (T3 = TC). Zakres ustawieo: od 15 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 65 0 C Minimalna temperatura zbiornika ciepłego Minimalna temperatura zewnętrznego zbiornika załączająca funkcję wymiany ciepła między zbiornikami (T4 = TW). Zakres ustawieo: od 0 do 95 0 C, ustawienie fabryczne 15 0 C dtmax Różnica temperatur pomiędzy zimnym i ciepłym zbiornikiem załączająca funkcję wymiany ciepła. Zakres ustawieo: od 3 do 40 0 C, ustawienie fabryczne 10 0 C dtmin Różnica temperatur pomiędzy zimnym i ciepłym zbiornikiem wyłączająca funkcję wymiany ciepła. Zakres ustawieo: od 2 do 30 0 C, ustawienie fabryczne 5 0 C. 30

31 3. Menu Operation 3.1 Tryb Automatyczny oraz Off Aby aktywowad tryb automatyczny wybierz opcję Automatic przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). Aby aktywowad tryb Off wybierz opcję OFF przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). 3.2 Tryb manualny W tym trybie można sprawdzid pracę Pompy1, Pompy2/Zaworu i dodatkowych wyjśd. Można również sprawdzid wartości czujników. Uwaga: Niepodłączone wejścia czujników będą wskazywad wartości maksymalne. Aby aktywowad tryb Manualny wybierz opcję Manual testing przy użyciu przycisków (+) lub (-) i naciśnij ( ). Następnie używając (+) lub (-) można sprawdzid parametry poszczególnych wejśd/wyjśd. Pompy są załączane i pracują z minimalną prędkością ustawioną w menu Setting, a ich wartośd można zmienid do poziomu 100% z krokiem 5% używając przycisku (+). 31

32 Uwaga: W momencie opuszczenia menu wszystkie wyjścia są wyłączane. Aby powrócid do głównego menu naciśnij ( ). 4. Menu Operation hours To menu pozwala na obejrzenie wykresów czasowych Mocy, dt, Energii zarejestrowanych przez sterownik. Używając (+) lub (-) można obejrzed pełen wykres czasowy. Skalę można zmienid przy pomocy funkcji Time graph op w menu Service. 32

33 Używając (+) lub (-) wybierz Time graph op i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy (+) lub (-) zmieo skalę. Zakres ustawieo: od 1 do 48 godzin, ustawienie fabryczne 1 godzina. Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 4.1 Czytnik kart SD Sterownik posiada możliwośd gromadzenia informacji o pracy systemu na zainstalowanej karcie SD. Takie rozwiązanie pozwala na analizę sprawności instalacji solarnej oraz konfiguracji systemu poprzez komputer. Do zapisu danych potrzebna jest pusta, sformatowana karta SD. Do analizy danych potrzebne jest oprogramowanie (TiSUN Data Log Kit# ). Po włożeniu karta SD musi byd aktywowana. Używając (+) lub (-) wybierz linię SD card i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy przycisków (+) lub (-) aktywuj bądź dezaktywuj kartę. SD card deactivate => karta SD gotowa do pracy SD card activate => brak karty SD lub karta nieaktywowana Uwaga: Magazynowanie danych jest możliwe tylko gdy karta SD jest włożona i aktywowana. Wszystkie dane są rejestrowane przez sterownik. Małe logo karty SD jest widoczne na wyświetlaczu sterownika, gdy karta jest włożona i aktywowana. Przed odczytem danych karta powinna byd dezaktywowana. 33

34 5. Menu Temperatures W tym menu można sprawdzid chwilowe temperatury wszystkich zainstalowanych czujników. Używając (+) lub (-) wybierz czujnik i naciśnij ( ) aby zobaczyd wykres czasowy. Używając (+) lub (-) można obejrzed pełen wykres czasowy. W momencie, gdy osiągnięty zostanie koniec okna wykres automatycznie przestawi się pokazując kolejne 100 punktów pomiarowych. Skalę wykresu można zmienid w menu service przy pomocy funkcji Time graph temp Używając (+) lub (-) wybierz Time graph op i naciśnij ( ) a następnie przy pomocy (+) lub (-) zmieo skalę. Zakres ustawieo: od 1 do 60 minut, ustawienie fabryczne 5 minut. Aby powrócid do menu głównego naciśnij ( ). 34

35 6. Funkcje specjalne 6.1 Funkcja zadaniowa pompy Aby uniknąd blokowania pompy, po każdych 48 godzinach gdy pompa nie pracowała, jest załączana na 15 sekund. 6.2 Wygaszanie podświetlenia W celu oszczędności energii wyświetlacz sterownika jest wyłączany po 15 minutach jeśli żaden przycisk nie jest naciśnięty. 6.3 Funkcja ochronna W celu uniknięcia błędów po instalacji sterownika, wszystkie parametry są niedostępne przez 20 minut od momentu włączenia. Aby zmienid ustawienia należy wyłączyd i ponownie włączyd sterownik. Żadne z ustawieo nie zostaną utracone podczas wyłączenia lub awarii zasilania. Po 20 minutach uzyskujemy pełen dostęp do parametrów systemu. 7. Inne Wartości rezystancji czujnika PT1000 należy sprawdzad omometrem tylko gdy czujnik jest odłączony od sterownika C/14 0 F 960 Ω 0 0 C /32 0 F 1000 Ω 10 0 C /50 0 F 1039 Ω 20 0 C /68 0 F 1077 Ω 30 0 C /86 0 F 1116 Ω 40 0 C /104 0 F 1155 Ω 50 0 C /122 0 F 1194 Ω 60 0 C /140 0 F 1232 Ω 70 0 C /158 0 F 1271 Ω 80 0 C /176 0 F 1309 Ω 90 0 C /194 0 F 1347 Ω C /212 0 F 1385 Ω C /248 0 F 1461 Ω C /284 0 F 1535 Ω 35

36 8. Schematy 36

37 37

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1 Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0 strona 1 Spis treści Informacje wstępne... 4 Wskazówki bezpieczeostwa... 4 Short Cuts / skróty klawiaturowe... 5 Hidden mode / menu ukryte... 5 Dane

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

A 1 2 3. Wymiary w mm

A 1 2 3. Wymiary w mm R VIA-DU-20 Sterownik A 1 2 3 90 9,0C 7,0C 4 5 6 B 160 90 9,0C 7,0C 45 160 53 58 Wymiary w mm 45 53 58 C VIA-DU-S20 5,7 mm 70 15 m 150mm 35 52 40 50 38 35 D VIA-DU-A10 Wymiary w mm 1. Zastosowanie Sterownik

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo