Systemy i architektura komputerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy i architektura komputerów"

Transkrypt

1 Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów

2 Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia... 3 Podsumowanie... 7 Literatura... 7

3 CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest: 1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej i wzmocnienia prądowego tranzystora bipolarnego, 2. Poznanie pracy tranzystora jako wzmacniacza sygnałów. WYMAGANIA Do wykonania niniejszego ćwiczenia niezbędne jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: Tranzystor bipolarny typu npn i pnp: budowa, zasada działania, charakterystyki prądowonapięciowe, parametry, zastosowanie, Punkt pracy tranzystora bipolarnego, Sposoby polaryzacji tranzystora bipolarnego npn i pnp w różnych układach pracy, Charakterystyka wzmacniaczy tranzystorowych w różnych układach pracy. PRZEBIEG ĆWICZENIA Na rysunku 1 przedstawiono symbole tranzystorów bipolarnych npn oraz pnp i ich schematy diodowe. Na rysunku 2 przedstawiono rozkład wyprowadzeń tranzystorów bipolarnych. Tranzystory mogą pracować w różnych układach pracy. Na rysunku 3 przedstawiono możliwe układy pracy tranzystorów: ze wspólnym emiterem WE (OE), ze wspólną bazą WB (OB) oraz ze wspólnym kolektorem WC (OC). C C B B Rys. 1. E E a) npn b) pnp Symbole i schematy diodowe tranzystorów bipolarnych: a) typu npn, b) typu pnp Rys. 2. Rozkład wyprowadzeń tranzystorów bipolarnych (widok od strony wyprowadzeń) Strona 3 z 8

4 C E B B E a) WE b) WB C c) WC Rys. 3. Układy pracy tranzystorów bipolarnych: a) wspólny emiter, b) wspólna baza, c) wspólny kolektor Ćwiczenie nr 1 Charakterystyka przejściowa oraz wzmocnienie prądowe tranzystora w układzie WE 1. Korzystając z Internetu sprawdź czy tranzystor bipolarnego 2N2222A jest typu npn czy pnp. 2. Korzystając z uniwersalnego miernika cyfrowego zmierz i zanotuj wzmocnienie prądowe h FE = h 21E = β tranzystora bipolarnego 2N2222A, za pomocą testera wbudowanego do tego miernika. 3. Zmierz woltomierzem wartość napięcia zasilania źródła napięcia stałego (+15 V) na płycie prototypowej NI ELVIS II. 4. Sprawdź układ wyprowadzeń tranzystora 2N2222A (rys. 2) i zbuduj układ jak na rys. 4. I C A R 2 = 820 PS (+15 V) I B R 1 = 47 k U CE VPS (0 12 V) V U BE Rys. 4. Schemat układu do wyznaczania charakterystyki przejściowej oraz wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie WE 2. W obwodzie bazy umieść, jak na rys. 4, regulowany zasilacz prądu stałego (Variable Power Supply, VPS) oraz zewnętrzny miernik cyfrowy ustawiony w tryb pracy woltomierza napięcia stałego. 3. W obwodzie kolektora umieść stałe źródło napięcia o wartości +15 V (Power Supply) oraz amperomierz z zestawu NI ELVIS II. 4. Na pulpicie sterowania VPS wybierz opcję Manual ze zwrotnym pomiarem napięcia zasilania (U zb ). 5. Poprzez regulację VPS ustaw minimalne napięcie zasilania w obwodzie bazy. Czy płynie wtedy prąd w obwodzie bazy? (Prąd w obwodzie bazy można wyznaczyć znając napięcie zasilania i napięcie na złączu baza emiter z zależności I B =U R1 /R 1 =(U zb - U BE )/R 1. Czy płynie Strona 4 z 8

5 wtedy prąd w obwodzie kolektora? Jeżeli przez tranzystor nie płynie prąd to mówimy, że jest on zatkany lub odcięty. 6. Wymuszając zmiany napięcia zasilania U zb w obwodzie bazy poprzez regulację VPS obserwuj i notuj w tabeli 1 napięcie zasilania oraz wskazania woltomierza w obwodzie bazy i amperomierza w obwodzie kolektora. Tab. 1. Wyniki pomiarów do charakterystyki przejściowej tranzystora 2N2222A w układzie WE L.p. U zb [V] U BE [V] I C [ma] I B = (U zb - U BE )/R 1 [µa] β = h 21 E =IC/IB U CE = U zc I C R 2 [V] Obserwując wskazania amperomierza z pewnością zaobserwujesz, że przy pewnej wartości prądu kolektora I C (jakiej?), dalszy wzrost napięcia zasilania w obwodzie bazy (i co jest z tym związane prądu bazy) nie powoduje już wzrostu prądu kolektora. Mówimy, że tranzystor jest wtedy w stanie nasycenia. Z czego wynika wartość prądu kolektora w stanie nasycenia? 8. Dla każdego pomiaru oblicz prąd płynący w obwodzie bazy I B z zależności (korzystamy z prawa Ohma dla rezystora R 1 i II prawa Kirchhoffa dla obwodu bazy) I B = U R1 /R 1 = (U zb - U BE )/R Dla każdego pomiaru wyznacz wzmocnienie prądowe tranzystora β. Czy wartość tego wzmocnienia jest stała? 10. Dla każdego pomiaru oblicz napięcie pomiędzy kolektorem i emiterem U CE z zależności (korzystamy z II prawa Kirchhoffa dla obwodu kolektora i prawa Ohma dla rezystora R 2 ) U CE = U zc - U R2 = U zc - I C R 2. U zc oznacza napięcie zasilania w obwodzie kolektora (zmierzone w punkcie 3). 11. Sporządź wykres charakterystyki przejściowej tranzystora I C = f(u BE ). 12. Sporządź wykres zależności prądu kolektora od prądu bazy I C = f(i B ). 13. Sporządź wykres zależności U CE = f(u BE ) napięcia kolektor-emiter (na wyjściu) od napięcia baza-emiter (na wejściu). 14. Na wykresie U CE = f(u BE ) wskaż obszar zatkania tranzystora (nie płynie prąd kolektora, napięcie zasilania w układzie kolektora jest równe napięciu kolektor-emiter), obszar nasycenia (zwiększanie napięcia baza-emiter U BE i co za tym idzie prądu bazy nie powoduje zmiany napięcia kolektor-emiter U CE, prąd kolektora jest maksymalny) oraz obszar liniowy pracy tranzystora (zmiana napięcia na wejściu powoduje proporcjonalną do niej zmianę napięcia na wyjściu). 15. Jaką rolę pełni tranzystor w układzie, jeśli jest tylko przełączany ze stanu zatkania do stanu nasycenia i odwrotnie? 16. Czy w obszarze liniowym pracy tranzystora zwiększenie napięcia U BE powoduje zwiększenie czy zmniejszenie napięcia U CE? 17. W liniowym obszarze pracy tranzystora wyznacz z wykresu U CE = f(u BE ) współczynnik wzmocnienia napięciowego U CE / U BE. 18. Co oznacza termin punkt pracy tranzystora? 19. Patrząc na wykres U CE = f(u BE ) zastanów się dlaczego przy pracy tranzystora jako wzmacniacza napięć zmiennych, należy wejściowy przebieg zmienny nałożyć na stałe napięcie polaryzacji? Strona 5 z 8

6 Ćwiczenie nr 2 Tranzystor w układzie WE jako wzmacniacz sygnałów zmiennych 1. Zbuduj układ jak na rys Na jeden kanał oscyloskopu podłącz, wykorzystując wejście analogowe AI0, napięcie pomiędzy bazą a masą (bazę połącz z AI0+ zaś masę z AI0-). Na drugi kanał oscyloskopu podłącz, wykorzystując wejście analogowe AI1, napięcie pomiędzy kolektorem o masą (kolektor połącz z AI1+ zaś masę z AI1-). 3. Na pulpicie sterowania generatora sygnałów wybierz sygnał sinusoidalny o częstotliwości 100 Hz i napięciu międzyszczytowym 0,2 V. 4. Zapewnij punkt pracy tranzystora umożliwiający obserwację wzmocnienia sygnału zmiennego (VPS ustaw na około 5 V). Naszkicuj (wykonaj zdjęcie) oscylogramy przebiegów na wejściu i wyjściu. 5. Zmieniaj wartość amplitudy zmiennego źródła napięcia z FGEN, aby uzyskać widoczne zniekształcenia sygnału na wyjściu. Naszkicuj (wykonaj zdjęcie) oscylogramy przebiegów ze zniekształceniami. Na czym te zniekształcenia polegają? Z czego one wynikają? 6. Zmieniaj wartość napięcia VPS i obserwuj wpływ punktu pracy tranzystora na pojawienie się zniekształceń. Wyjaśnij wyniki swoich obserwacji. R 2 = 820 R 1 = 47 k PS (+15 V) VPS (0-12 V) C = 220 nf FGEN R 3 = 120 Rys. 5. Schemat układu, w którym tranzystor w układzie WE pełni rolę wzmacniacza Ćwiczenie nr 3 Charakterystyka wyjściowa tranzystora w układzie WE 1. Zmierz i zanotuj wartość napięcia źródła napięcia stałego (+5V) na płycie NI ELVIS II. 2. Zbuduj układ jak na rysunku Zmierz i zanotuj wartość napięcia na złączu baza- emiter U BE. 4. Oblicz prąd bazy I B = U R1 /R 1 = (U zb - U BE )/R Zmieniaj wartość napięcia zasilania w obwodzie kolektora mierząc jednocześnie wartość tego napięcia zasilania (równą napięciu na złączu kolektor emiter U CB ) oraz prąd kolektora I C. Wyniki wpisz do tabeli 2. Zaobserwuj, czy napięcie U BE (prąd bazy) ulega zmianie? 6. Sporządź wykres zależności prądu kolektora, jako funkcji napięcia na złączu kolektor-emiter I C = f(u CE ) przy stałym prądzie bazy I B = const. Jest to charakterystyka wyjściowa tranzystora w układzie WE. 7. Podsumuj wyniki swoich obserwacji i pomiarów. Strona 6 z 8

7 Rys. 6. Schemat układu do pomiaru charakterystyki wyjściowej tranzystora w układzie WE Tab. 2. Wyniki pomiarów do charakterystyki wyjściowej tranzystora 2N2222A w układzie WE L.p. U CE [V] I C [ma] PODSUMOWANIE W wyniku przeprowadzonego ćwiczenia, a także ćwiczeń poprzednich student powinien nabyć bądź utrwalić następujące umiejętności: rozumienie zasady działania tranzystora bipolarnego, poznanie sposobów polaryzacji i układów pracy tranzystorów bipolarnych, poznanie pracy tranzystora jako wzmacniacza w układzie WE. LITERATURA [1] Górecki P.: Elektronika dla wszystkich, Tranzystory dla początkujących cykl artykułów. anzystory%20dla%20poczatkujacych/ (dostęp grudzień 2012). [2] Horowitz P., Hill W.: Sztuka Elektroniki cz. 1, wydanie 9, WKŁ, Warszawa Strona 7 z 8

8 [3] Kuphaldt T. R.: Lessons In Electric Circuits, Volume VI Experiments. (dostęp październik 2010). [4] Kuphaldt T. R.: Lessons In Electric Circuits, Volume I DC, (dostęp październik 2010). [5] Kybett H., Boysen E.: Elektronika dla każdego. Przewodnik, Helion, Gliwice, [6] Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, Strona 8 z 8

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 4 Podstawowe parametry źródeł prądowych i napięciowych. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Źródło napięciowe idealne definicja, symbole. Schemat i opis

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI SZKOŁA SZKOŁ Na warsztacie PRKTZN KURS cz 2 LKTRONIKI Oto druga część PRKTZNGO KURSU LKTRONIKI, który zaingurowaliśmy w numerze lutowym MT i będziemy kontynuować przez kilkanaście miesięcy Zainteresowanie tym

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENY ELEKONICZNE S1C300 018 BIAŁYSOK 2013 1. CEL I ZAKES ĆWICZENIA LABOAOYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPEACYJNYCH. Wprowadzenie do wzmacniaczy operacyjnych. Wiadomości wstępne Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem charakteryzującym się bardzo duŝym wzmocnieniem i przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 14 ELEKTRONIKI Oto czternasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych daniach. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

Tranzystory dla początkujących

Tranzystory dla początkujących Tranzystory dla początkujących Cegiełki część 18 Zgodnie z obietnicą z ubiegłego miesiąca, zapoznam Cię z kolejnymi cegiełkami stosowanymi w praktycznie budowanych wzmacniaczach. Nie przegap tego materiału,

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl INFORMACJE OGÓLNE O TC-Pro482xx, TC-Pro481xx...str 2 INSTALACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO TCSoft...str 5 OBSŁUGA PROGRAMU...str 5 OPIS

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

Organizacja laboratorium. Zadania do wykonania w czasie laboratorium z części PSPICE

Organizacja laboratorium. Zadania do wykonania w czasie laboratorium z części PSPICE Organizacja laboratorium W czasie laboratorium należy wykonać 9 ćwiczeń, po 3 z części PSPICE, Verilog oraz VHDL. Ćwiczenia punktowane są odpowiednio po 5, 5, 6 (PSPICE), 5, 6, 6 (Verilog) oraz 5, 6, 6

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/13 (98) 95 Andrzej Stobiecki, Roman Dudek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Mario Gervasio, Marisa Michelini, Rossana Viola Research Unit in Physics Education, University of Udine, Italy Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo