INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student"

Transkrypt

1 Wirtualny Dziekanat - Student Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o. Lublin 2014

2 Spis treści 1.1 WD - Student Logowanie Funkcja twoje dane Funkcja twoje studia Funkcja plan zajęć Funkcja wiadomości Wysyłanie wiadomości Historia wiadomości Filtrowanie wiadomości Funkcja ankiety

3 1.1 WD - Student Wirtualny Dziekanat jest dostępny pod adresem: https://wd.pwszciechanow.edu.pl/cas/logout Logowanie Na stronie głównej Wirtualnego Dziekanatu należy wybrać opcję Logowanie studenta Należy w oknie logowania wprowadzić : Nazwę użytkownika jest to numer albumu studenta. Hasło jest to hasło aktywacyjne podane zostanie na platformie moodle lub informacji udzieli dziekanat Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła należy potwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku Enter lub przycisku Zaloguj 3

4 Podczas pierwszego logowania Wirtualny Dziekanat wymusza zmianę hasła. Należy wprowadzić nowe hasło oraz powtórzyć nowe hasło. Po zmianie hasła nastąpi automatyczne zalogowanie do Wirtualnego Dziekanatu, na górze strony pojawi się również informacja o uaktywnieniu nowego hasła. Na stronie Wirtualnego Dziekanatu znajduje się menu podzielone tematycznie 4

5 Na początku menu znajduje się ikona, za pomocą której można wrócić do strony głównej Wirtualnego Dziekanatu Funkcja twoje dane W funkcji menu twoje dane są prezentowane dane osobowe studenta Funkcja twoje dane zawiera następujące kategorie W danych osobowych są prezentowane dane osobowe studenta adresy studenta informacja o szkole średniej informacje o przynależności do WKU informacje związane z zakładem pracy studenta W zakładce grupy są prezentowane wszystkie grupy do jakich został przydzielony student. 5

6 W zakładce finanse jest prezentowany indywidualny rachunek studenta, na który student może dokonywać wszelkich opłat związanych z nauką, a także dla studentów mieszkających w domu studenta jest prezentowany rachunek do opłat związanych z domem studenckim. Pod przyciskiem rozrachunki znajduje się pełna lista rozliczeń finansowych studenta W podsumowaniu tabeli rozrachunków zawsze znajduje się bieżące saldo studenta 6

7 W zakładce stypendia znajdują się informacje o złożonych wnioskach pomocy materialnej wraz z adnotacją o dacie złożenia oraz statusie (rozpatrzenia) podania. Po kliknięciu w szczegóły przy pozycji podania dostępne są szczegóły finansowe związane ze stanem wypłaty rat pomocy materialnej, prezentowane są również daty wypłaty kolejnych raport pomocy materialnej. W zakładce Statusy, student ma wgląd do wszystkich statusów przez jakie przechodzi podczas studiowania. Znaleźć tam można informacje takie jak kierunek, typ studiów, a także o otwarciu lub zamknięciu sesji egzaminacyjnej Funkcja twoje studia W funkcji menu twoje studia prezentowane są informacje związane z przebiegiem studiów 7

8 Zakładka tok studiów prezentuje wszystkie zaplanowane w kolejnych semestrach zajęcia wraz ze szczegółową informacją związaną z każdym przedmiotem: Po wybraniu właściwego semestru są publikowane szczegóły zakresu programowego w danym semestrze: 8

9 Zakładka Oceny prezentuje wykaz ocen studenta: 9

10 W zakładce praktyka prezentowane są przypisane praktyki, na jakie został skierowane student: Ostatnią zakładką opisaną w tej części jest zakładka sale. W tym miejscu student ma wgląd do listy sal, jakie znajdują się na uczelni. Umieszczone są tutaj informacje takie jak adres, nazwa sali, pojemność itp Funkcja rozkład zajęć W zakładce rozkład zajęć znaleźć można informacje dotyczące zaplanowanych zajęć na uczelni. Podzielona ona została na dwie części: 10

11 Pierwsza opcja wyszukaj odpowiedzialnego za przedmiot pozwala na wyszukiwanie rozkładu zajęć dla danego dydaktyka. W tym celu należy wybrać przycisk wybierz nauczyciela, a w wyświetlonym oknie, z listy należy wskazać dydaktyka. Kolejnym krokiem jest ustalenie zakresu dat w jakich mają zostać wyświetlone zajęcia. Dodatkowo można posługiwać się suwakiem, dzięki któremu można wskazać konkretny tydzień. 11

12 Podzakładka rozkład zajęć pozwala na wyświetlanie aktualnego planu wszystkich zajęć dla studenta według roku i kierunku. Wyszukiwanie odbywa się identycznie jak w zakładce opisanej wyżej lecz bez wskazywania dydaktyka Funkcja wiadomości Funkcja menu wiadomości umożliwia odczyt oraz wysłanie wiadomości do dziekanatu, do określonej grupy w obrębie kierunku i roku studenta, do całego kierunku oraz do wykładowcy: 12

13 Wysyłanie i odbieranie wiadomości w Wirtualnym Dziekanacie (konto: Student) Student po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości. Operacje te, jak również historia wiadomości, znajduje się w panelu Wiadomości: Dostępne tam są zakładki: 1) nowa wiadomość 2) wiadomości odebrane 3) wiadomości wysłane 4) podania (opcjonalnie) 5) filtruj 6) ustawienia (opcjonalnie) Wysyłanie wiadomości Wysyłanie wiadomości przez studenta odbywa się w zakładce nowa wiadomość: 13

14 Pisanie wiadomości należy zacząć od określenia adresata/-ów. Student w zależności od ustaleń dokonanych na etapie wdrożenia, ma możliwość wysłania wiadomości do dziekanatu, studentów z jego grupy, do wszystkich zapisanych na tym samym kierunku studiów oraz do danego nauczyciela. Wybór odbiorcy dokonuje się poprzez zaznaczenie przycisku przy odpowiedniej etykiecie i dodatkowo określenie wartości w sytuacji, gdy istnieje więcej niż jedna możliwość wyboru danej opcji. Przykładowo student jest zapisany do trzech grup, więc należy wskazać do studentów z której grupy ma zostać wysłana wiadomość: Analogicznie postępuje się w sytuacji, gdy wiadomość ma zostać wysłana do nauczyciela (wybór osoby z listy). W następnym kroku należy wpisać temat i treść wiadomości. Treść może być w dowolny sposób formatowana za pomocą paska narzędzi, który działa w takim sam sposób jak w popularnych edytorach tekstowych: Opcjonalnie istnieje możliwość załączenie pliku do nowej wiadomości. Po uzupełnieniu wszystkich pól w celu wysłania wiadomości należy wybrać przycisk Wyślij: 14

15 Wysłana wiadomość zostanie automatycznie odnotowana w zakładce wiadomości wysłane i pojawi się komunikat informujący, że wiadomość została wysłana Historia wiadomości W zakładkach wiadomości odebrane i wiadomości wysłane przechowywana jest historia wiadomości wysłanych i odebranych. W tym miejscu użytkownik po wybraniu danej wiadomości z listy ma możliwość podejrzenia treści dokumentu. W zakładce wiadomości odebrane po wybraniu szczegółów wiadomości dodatkowo student ma możliwość odpowiedzenia na otrzymaną wiadomość. W tym celu należy wybrać przycisk Odpowiedz. Spowoduje to uaktywnienie okna służącego do wpisania treści wiadomości zwrotnej: Po wpisaniu wiadomości należy wybrać przycisk Wyślij w celu wysłania odpowiedzi do nadawcy. Informacja o otrzymanej nowej wiadomości dostępna jest po zalogowaniu się do WD na panelu głównym: 15

16 Kliknięcie na powyższy komunikat spowoduje automatyczne przekierowanie do panelu wiadomości Filtrowanie wiadomości W zakładce Filtruj student ma możliwość ustalenia filtrów w celu wyodrębnienia pewnej grupy wiadomości. Zakres wyświetlanych wiadomości można zawęzić do określonego nadawcy, statusu wiadomości lub dat wysłania: W celu zastosowania danego filtru należy po wybraniu dostępnej opcji, wybrać przycisk. Filtruj Funkcja Podania 16

17 Zakładka podania pozwala na składanie podań odnośnie zmiany danych studenta. W przypadku, gdy dane adresowe studenta uległy zmianie należy skorzystać z podzakładki zmiana adresów. W tym celu należy wypełnić znajdujący się tam formularz i kliknąć przycisk zatwierdź. Po wykonaniu tej czynności informacja z prośbą o zmianę adresu zostanie wysłana do dziekanatu. Podobnie jest w przypadku podzakładki zmiana danych. Opcja wydruki umożliwia pobieranie różnorodnych podań Funkcja ankiety Funkcja menu ankiety umożliwia wypełnienia ankiet skierowanych do studentów przez dziekanat. W tej części można znaleźć wszelkie informacje dotyczące ankiet. Ankiety podzielone są na trzy grupy: Nieuzupełnione Uzupełnione Wygasłe 17

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Jak wprowadzić wniosek? Gimnazjalisto! Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Systemy informatyczne WUM... 2 Rozpoczęcie pracy... 3 Strona główna aplikacji... 4 Sekcja nawigacji... 4 Sekcja wniosków... 5 Składanie

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo