Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne WARUNKI PARTNERSTWA/SPONSORINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne WARUNKI PARTNERSTWA/SPONSORINGU"

Transkrypt

1 Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 V edycja WARUNKI PARTNERSTWA/SPONSORINGU (wersja uaktualniona wg stanu na dzień r.) ORGANIZATOR NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych REALIZACJA Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o. ul. Czackiego 3/5, Warszawa 1

2 Spis treści Objaśnienia dotyczące poszczególnych wydarzeń Konkursu Partnerstwo/Sponsoring całości Konkursu 1.1 Generalny Partner/Sponsor Konkursu Główni Partnerzy/Sponsorzy Konkursu Partnerzy/Sponsorzy Konkursu Firmy Wspierające Konkurs Partnerstwo/Sponsoring Gali 2.1 Główni Partnerzy/Sponsorzy Gali Partnerzy/Sponsorzy Gali Firmy Wspierające Galę...8 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ KONKURSU im. STANISŁAWA STASZICA NA NAJLEPSZE PRODUKTY INNOWACYJNE LAUR INNOWACYJNOŚCI Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI Celem piątej edycji tego Konkursu jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy uzyskali objęcie Konkursu wysokimi Patronatami krajowymi i zagranicznymi. Kapitułę Konkursu stanowią wybitne osobistości z Polski i z zagranicy. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25 listopada 2015 r. na uroczystej Gali. Galę poprzedzi III konferencja pt. Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski organizowana przez NOT i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Wydarzeniom tym będzie towarzyszyła wystawa produktów i technologii innowacyjnych W ramach V edycji Konkursu odbyła się 10 czerwca 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów ITM w Poznaniu Platforma współpracy i transferu innowacji POLSKIE INNOWACJE DLA ŚWIATA, ŚWIATOWE INNOWACJE DLA POLSKI, połączona ze spotkaniami brokerskimi. Szczegółowa informacja o Konkursie znajduje się w Regulaminie, rozsyłanym łącznie z niniejszymi Warunkami Partnerstwa/Sponsoringu. 2. Gala Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI Punktem kulminacyjnym Konkursu będzie uroczysta Gala zorganizowana w dniu 25 listopada br. w reprezentacyjnej Sali Balowej WDT NOT w Warszawie. Zostaną na niej ogłoszone wyniki Konkursu oraz wręczone laureatom Statuetki Laur Innowacyjności i dyplomy. Podczas Gali przewidziane są różne atrakcje bogaty program artystyczny, losowanie wśród uczestników upominków ufundowanych przez Partnerów/Sponsorów i inne atrakcje. W Gali wezmą udział Laureaci, Patroni, Kapituła oraz liczni, wysocy rangą przedstawiciele świata polityki, sfer rządowych, środowiska biznesowego, naukowego i mediów publicznych. Należy spodziewać się dużego nagłośnienia medialnego Konkursu i Gali. 2

3 1. Partnerstwo/Sponsoring całości Konkursu, łącznie z Galą i Wystawą 1.1.Generalny Partner/Sponsor Konkursu ( zł + VAT) Tytuł Generalnego Partnera/Sponsora Konkursu obejmuje zarówno Konkurs jak i towarzyszące mu: Galę, Konferencję i Wystawę. Tytuł ten może być przyznany decyzją Organizatora w szczególnych okolicznościach i wyłącznie tylko jednemu podmiotowi. Generalnemu Partnerowi/Sponsorowi przysługują następujące uprawnienia: 1. Nadanie tytułu GENERALNEGO PARTNERA/SPONSORA Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2014 i udzielenie prawa do posługiwania się przez okres 12 miesięcy logotypem Konkursu opatrzonym napisem: Generalny Partner Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Elektroniczna wersja tego logotypu wraz z napisem będzie przekazana przez organizatorów. 2. Prezes firmy będącej Generalnym Partnerem/Sponsorem wejdzie w skład Kapituły Konkursu i obejmie w nim funkcję wiceprzewodniczącego, a ponadto w skład Kapituły Konkursu wejdzie jeszcze jeden przedstawiciel Generalnego Partnera/Sponsora. 3. Prezes firmy będącej Generalnym Partnerem/Sponsorem i przedstawiciel firmy w Kapitule Konkursu otrzymają bezpłatnie zaproszenia VIP (dwuosobowe) na uroczystą Galę w dniu r. 4. Firma będąca Generalnym Partnerem/Sponsorem otrzyma bezpłatnie 8 zaproszeń na uroczystą Galę i 8 zaproszeń na Konferencję w dniu r. 5. Umieszczenie 2 roll up-ów Generalnego Partnera/Sponsora w miejscu Konferencji, także w Sali Balowej podczas trwania Gali oraz udostępnienie przy recepcji stolika na stanowisko informacyjne Generalnego Partnera/Sponsora, z możliwością umieszczenia dodatkowego roll up-u przy tym stanowisku. 6. Danie do dyspozycji Generalnego Partnera/Sponsora zabudowanego stoiska 4m² na wystawie towarzyszącej Konferencji i Gali wyposażonego w stolik, 2 krzesła, oświetlenie i zasilanie 230V. 7. Zamieszczenie odpowiedniej wielkości logo Generalnego Partnera/Sponsora na zaproszeniach na Konferencję i Galę. 8. Możliwość piętnastominutowej wypowiedzi Generalnego Partnera/Sponsora w trakcie trwania Konferencji oraz 2-3 minutowej wypowiedzi Prezesa firmy jako współgospodarza w uroczystości otwarcia Konferencji. Tematyka tych wystąpień wymaga konsultacji z organizatorami. 9. W przypadku doprowadzenia przez organizatorów do wydania specjalnego dodatku w periodyku prasowym, możliwość ustanowienia eksperta, którego wypowiedź zostanie opublikowana w tym dodatku. W przypadku możliwości wystąpienia w mediach publicznych (telewizja, radio, portal internetowy), będzie to udostępnione Generalnemu Partnerowi/Sponsorowi na zasadach pierwszeństwa. 10. Generalny Partner/Sponsor ma prawo asystowania przy wręczaniu na uroczystej Gali statuetek i dyplomów Konkursu wspólnie z organizatorami, a także wspólnie z gospodarzami Gali dokona jej otwarcia. 3

4 11. Generalny Partner/Sponsor ma prawo dania do dyspozycji organizatorów Gali i Konferencji max 6 własnych hostess z firmowymi emblematami w zakresie uzgodnionym z organizatorami. 12. Generalny Partner/Sponsor ma prawo do udostępniania uczestnikom Konferencji i Gali swoich materiałów reklamowych i drobnych upominków, a także prawo do losowania swoich upominków wśród uczestników Gali na zasadach uzgodnionych z organizatorami. 13. Informacja o generalnym partnerstwie/sponsoringu będzie odpowiednio wyeksponowana w materiałach dla mediów oraz na witrynie internetowej NOT i Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o., poświęconej Konkursowi. 14. Uprawnienie do zarezerwowania puli do 20 ulgowych, jednoosobowych zaproszeń na niniejszych warunków) po preferencyjnej cenie 130 zł + VAT (cena bez zniżki wynosi 200zł + VAT) za jedno zaproszenie. Powyższa cena obowiązuje pod warunkiem złożenia deklaracji Partnerstwa/Sponsoringu wraz z zamówieniem zaproszeń i wniesienia opłaty w terminie do 27 sierpnia 2015 r. Po tym terminie ulgowa opłata za zaproszenia na Galę wynosi 156 zł + VAT Główni Partnerzy/Sponsorzy Konkursu ( zł + VAT) Tytuł Głównego Partnera/Sponsora Konkursu obejmuje zarówno Konkurs jak i towarzyszące mu: Galę, Konferencję i Wystawę. Liczba Głównych Partnerów/Sponsorów Konkursu jest ograniczona do maksymalnie czterech podmiotów. Głównym Partnerom/Sponsorom przysługują następujące uprawnienia: 1.Nadanie tytułu GŁÓWNEGO PARTNERA/SPONSORA Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2015 i udzielenie prawa do posługiwania się przez okres 12 miesięcy logotypem Konkursu opatrzonym napisem: Główny Partner Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Elektroniczna wersja tego logotypu wraz z napisem będzie przekazana przez organizatorów. 2.Prezes firmy będącej Głównym Partnerem/Sponsorem wejdzie w skład Kapituły Konkursu, a ponadto w skład Kapituły Konkursu wejdzie jeszcze jeden przedstawiciel Głównego Partnera/Sponsora. 3.Prezes firmy będącej Głównym Partnerem/Sponsorem i przedstawiciel firmy w Kapitule Konkursu otrzymają bezpłatnie zaproszenia VIP (dwuosobowe) na uroczystą Galę w dniu r. 4.Firma będąca Głównym Partnerem/Sponsorem otrzyma bezpłatnie 6 zaproszeń na uroczystą Galę i 6 zaproszeń na Konferencję w dniu r. 5.Umieszczenie 2 roll up-ów Głównego Partnera/Sponsora na Konferencji oraz w Sali Balowej podczas trwania Gali. 6.Danie do dyspozycji Głównego Partnera/Sponsora zabudowanego stoiska 2m² na wystawie towarzyszącej Konferencji i Gali wyposażonego w stolik, krzesło, oświetlenie i zasil. 230V. 7.Zamieszczenie odpowiedniej wielkości logo Głównego Partnera/Sponsora na zaproszeniach na Konferencję i Galę. 8.W przypadku doprowadzenia przez organizatorów do wydania specjalnego dodatku w periodyku prasowym, możliwość ustanowienia eksperta przez Głównego Partnera/Sponsora, którego wypowiedź zostanie opublikowana w tym dodatku. W przypadku możliwości wystąpienia w mediach publicznych (telewizja, radio, portal internetowy), będzie to 4

5 udostępnione Głównemu Partnerowi/Sponsorowi na zasadach pierwszeństwa po Generalnym Partnerze/Sponsorze. 9.Główny Partner/Sponsor ma prawo dania do dyspozycji organizatorów Konferencji i Gali max 4 własnych hostess z firmowymi emblematami w zakresie uzgodnionym z organizatorami. 10.Główny Partner/Sponsor ma prawo do udostępniania uczestnikom Konferencji i Gali swoich materiałów reklamowych i drobnych upominków, a także prawo do losowania swoich upominków wśród uczestników Gali na zasadach uzgodnionych z organizatorami. 11.Informacja o głównym partnerstwie/sponsoringu będzie odpowiednio wyeksponowana w materiałach dla mediów oraz na witrynie internetowej NOT i Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o., poświęconej Konkursowi. 12.Uprawnienie do zarezerwowania puli do 15 ulgowych, jednoosobowych zaproszeń na VAT) za jedno zaproszenie. Powyższa cena obowiązuje pod warunkiem złożenia deklaracji Partnerstwa/Sponsoringu wraz z zamówieniem zaproszeń i wniesienia opłaty w terminie do 27 sierpnia 2015 r. Po tym terminie ulgowa opłata za zaproszenia na Galę wynosi 156 zł + VAT Partnerzy/Sponsorzy Konkursu ( zł + VAT) Tytuł Partnera/Sponsora Konkursu obejmuje zarówno Konkurs jak i towarzyszącą mu Galę, Konferencję i Wystawę. Partnerom/Sponsorom przysługują następujące uprawnienia: 1. Nadanie tytułu PARTNERA/SPONSORA Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2015 i udzielenie prawa do posługiwania się przez okres 12 miesięcy logotypem Konkursu opatrzonym napisem: Partner Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Elektroniczna wersja tego logotypu wraz z napisem będzie przekazana przez organizatorów. 2.Prezes lub przedstawiciel firmy będącej Partnerem/Sponsorem wejdzie w skład Zespołu Ekspertów Konkursu. 3.Prezes firmy będącej Partnerem/Sponsorem i przedstawiciel firmy w Zespole Ekspertów Konkursu otrzymają bezpłatnie zaproszenia VIP (dwuosobowe) na uroczystą Galę. 4.Firma będąca Partnerem/Sponsorem otrzyma bezpłatnie 4 zaproszenia na Konferencję i uroczystą Galę. 5.Umieszczenie roll up-u Partnera/Sponsora podczas Konferencji i w Sali Balowej podczas trwania Gali. 6.Danie Partnerowi/Sponsorowi możliwości wykupienia ze zniżką 50% zabudowanego stoiska 2m² na wystawie towarzyszącej Konferencji i Gali, wyposażonego w stolik, krzesło, oświetlenie i zasilanie 230V 7.Zamieszczenie odpowiedniej wielkości logo Partnera/Sponsora na zaproszeniach na Konferencję i Galę. 8.Partner/Sponsor ma prawo dać do dyspozycji organizatorów Konferencji i Gali max. 2 własne hostessy z firmowymi emblematami w zakresie uzgodnionym z organizatorami. 9.Partner/Sponsor ma prawo do udostępniania uczestnikom Konferencji i Gali swoich 5

6 materiałów reklamowych i drobnych upominków, a także prawo do losowania swoich upominków wśród uczestników Gali na zasadach uzgodnionych z organizatorami. 10.Informacja o partnerstwie/sponsoringu będzie odpowiednio wyeksponowana w materiałach dla mediów oraz na witrynie internetowej NOT i Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o., poświęconej Konkursowi. 11. Uprawnienie do zarezerwowania puli do 10 ulgowych, jednoosobowych zaproszeń na Partnerstwa/Sponsoringu wraz z zamówieniem zaproszeń i wniesienia opłaty w terminie do 27 sierpnia 2015 r. Po tym terminie ulgowa opłata za zaproszenia na Galę wynosi 156 zł + VAT Firmy Wspierające Konkurs ( zł + VAT) Tytuł Firmy Wspierającej Konkurs obejmuje zarówno Konkurs jak i towarzyszącą mu Galę, Konferencję i Wystawę. Firmom Wspierającym przysługują następujące uprawnienia: 1. Nadanie tytułu FIRMY WSPIERAJĄCEJ Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2015 i udzielenie prawa do posługiwania się przez okres 12 miesięcy logotypem Konkursu opatrzonym napisem: Firma wspierająca Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Elektroniczna wersja tego logotypu wraz z napisem będzie przekazana przez organizatorów. 2.Prezes Firmy Wspierającej Konkurs otrzyma bezpłatnie zaproszenie VIP (dwuosobowe) na uroczystą Galę. 3.Firma Wspierająca otrzyma bezpłatnie 2 zaproszenia na Konferencję i uroczystą Galę w dniu 25 listopada 2015 r. 4.Umieszczenie roll up-u Firmy Wspierającej podczas Konferencji i w Sali Balowej podczas trwania Gali. 5.Zamieszczenie odpowiedniej wielkości logo Firmy Wspierającej na zaproszeniach na Konferencję i Galę. 6.Firma Wspierająca ma prawo do udostępniania uczestnikom Konferencji i Gali swoich materiałów reklamowych i drobnych upominków. 7.Informacja o wsparciu będzie odpowiednio wyeksponowana w materiałach dla mediów oraz na witrynie internetowej NOT i Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o., poświęconej Konkursowi. 8. Uprawnienie do zarezerwowania puli do 5 ulgowych, jednoosobowych zaproszeń na Partnerstwa/Sponsoringu wraz z zamówieniem zaproszeń i wniesienia opłaty w terminie do 27 sierpnia 2015 r. Po tym terminie ulgowa opłata za zaproszenia na Galę wynosi 156 zł + VAT. 6

7 2. Partnerstwo/Sponsoring Gali 2.1 Główni Partnerzy/Sponsorzy Gali ( PLN + VAT) Liczba Głównych Partnerów/Sponsorów Gali jest ograniczona do maksymalnie trzech podmiotów. Głównym Partnerom/Sponsorom przysługują następujące uprawnienia: 1.Nadanie tytułu GŁÓWNEGO PARTNERA/SPONSORA Gali Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Prezes firmy będącej Głównym Partnerem/Sponsorem wejdzie w skład Kapituły Konkursu, a jej przedstawiciel wejdzie w skład Zespołu Ekspertów. 3.Prezes firmy będącej Głównym Partnerem/Sponsorem i przedstawiciel firmy w Zespole Ekspertów otrzymają bezpłatnie zaproszenia VIP (dwuosobowe) na uroczystą Galę w dniu 25 listopada 2015 r. 4.Firma będąca Głównym Partnerem/Sponsorem otrzyma bezpłatnie 6 zaproszeń na Konferencję oraz na uroczystą Galę w dniu 25 listopada 2015 r. 5.Umieszczenie 2 roll up-ów Głównego Partnera/Sponsora w Sali Balowej podczas trwania Gali. 6.Danie Głównemu Partnerowi/Sponsorowi możliwości wykupienia ze zniżką 40% zabudowanego stoiska 2m² na wystawie towarzyszącej Konferencji i Gali, wyposażonego w stolik, krzesło, oświetlenie i zasilanie 230V. 7.Zamieszczenie odpowiedniej wielkości logo Głównego Partnera/Sponsora na zaproszeniach na Galę. 8.Główny Partner/Sponsor ma prawo dania do dyspozycji organizatorów Gali max. 4 własnych hostess z firmowymi emblematami w zakresie uzgodnionym z organizatorami. 9.Główny Partner/Sponsor ma prawo do udostępniania uczestnikom Gali swoich materiałów reklamowych i drobnych upominków, a także prawo do losowania swoich upominków wśród uczestników Gali na zasadach uzgodnionych z organizatorami. 10.Informacja o głównym partnerstwie/sponsoringu będzie odpowiednio wyeksponowana w materiałach dla mediów oraz na witrynie internetowej NOT i Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o., poświęconej Konkursowi. 11.Uprawnienie do zarezerwowania puli do 15 ulgowych, jednoosobowych zaproszeń na Partnerstwa/Sponsoringu wraz z zamówieniem zaproszeń i wniesienia opłaty w terminie do 27 sierpnia 2015 r. Po tym terminie ulgowa opłata za zaproszenia na Galę wynosi 156 zł + VAT. 2.2 Partnerzy/Sponsorzy Gali ( PLN + VAT) Partnerom/Sponsorom przysługują następujące uprawnienia: 1.Nadanie tytułu PARTNERA/SPONSORA Gali Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Prezes lub przedstawiciel firmy będącej Partnerem/Sponsorem wejdzie w skład Zespołu Ekspertów. 3.Prezes firmy będącej Partnerem/Sponsorem otrzyma bezpłatnie zaproszenie VIP (dwuosobowe) na uroczystą Galę w dniu 25 listopada 2015 r. 7

8 4.Firma będąca Partnerem/Sponsorem otrzyma bezpłatnie 4 zaproszenia na Konferencję oraz uroczystą Galę w dniu 25 listopada 2015 r. 5.Umieszczenie roll up-u Partnera/Sponsora w Sali Balowej podczas trwania Gali. 6.Danie Partnerowi/Sponsorowi możliwości wykupienia ze zniżką 30% zabudowanego stoiska 2m² na wystawie towarzyszącej Konferencji i Gali, wyposażonego w stolik, krzesło, oświetlenie i zasilanie 230V. 7.Zamieszczenie odpowiedniej wielkości logo Partnera/Sponsora na zaproszeniach na Galę. 8.Partner/Sponsor ma prawo dania do dyspozycji organizatorów Gali max 2 własnych hostess z firmowymi emblematami w zakresie uzgodnionym z organizatorami. 9.Partner/Sponsor ma prawo do udostępniania uczestnikom Gali swoich materiałów reklamowych i drobnych upominków, a także prawo do losowania swoich upominków wśród uczestników Gali na zasadach uzgodnionych z organizatorami. 10.Informacja o partnerstwie/sponsoringu będzie odpowiednio wyeksponowana w materiałach dla mediów oraz na witrynie internetowej NOT i Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o., poświęconej Konkursowi. 11. Uprawnienie do zarezerwowania puli do 10 ulgowych, jednoosobowych zaproszeń na Partnerstwa/Sponsoringu wraz z zamówieniem zaproszeń i wniesienia opłaty w terminie do 27 sierpnia 2015 r. Po tym terminie ulgowa opłata za zaproszenia na Galę wynosi 156 zł + VAT. 2.3 Firmy Wspierające Galę (7 000 PLN + VAT) Firmom Wspierającym Galę przysługują następujące uprawnienia: 1.Nadanie tytułu FIRMY WSPIERAJĄCEJ Galę Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Prezes Firmy Wspierającej otrzyma bezpłatnie zaproszenie VIP (dwuosobowe) na uroczystą Galę w dniu 25 listopada 2015 r. 3.Firma Wspierająca otrzyma bezpłatnie 2 zaproszenia na Konferencję i uroczystą Galę w dniu 25 listopada 2015 r. 4.Umieszczenie roll up-u Firmy Wspierającej w Sali Balowej podczas trwania Gali. 5.Zamieszczenie odpowiedniej wielkości logo Firmy Wspierającej na zaproszeniach na Galę. 6.Firma Wspierająca ma prawo dać do dyspozycji organizatorów Gali jedną własną hostessę z firmowymi emblematami w zakresie uzgodnionym z organizatorami. 7.Firma Wspierająca ma prawo do udostępniania uczestnikom Gali swoich materiałów reklamowych i drobnych upominków. 8.Informacja o wsparciu będzie zamieszczona w materiałach dla mediów oraz na witrynie internetowej NOT i Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o., poświęconej Konkursowi. 9.Uprawnienie do zarezerwowania puli do 5 ulgowych, jednoosobowych zaproszeń na Partnerstwa/Sponsoringu wraz z zamówieniem zaproszeń i wniesienia opłaty w terminie do 27 sierpnica 2015 r. Po tym terminie ulgowa opłata za zaproszenia na Galę wynosi 156 zł + VAT). 8

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE JAKOŚĆ ROKU Regulamin NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne na Rynkach Wschodzących

Możliwości inwestycyjne na Rynkach Wschodzących Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Finansowych CFA Society Poland & Puls Biznesu - ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony biznesowi, gospodarce i giełdzie. Oferta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014 Realizując cele statutowe polegające m.in. na integracji środowiska

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo