PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB LISTY STUDENTÓW U-MAIL P R Z E W O D N I K K R O K P O K R O K U D L A O S Ó B P R O W A D Z Ą C Y C H Z A J Ę C I A DYDAKTYCZNE Opracował zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy Makowski dr Krzysztof Olszewski mgr Rafał Sikorski inż. Konrad Kośla Konsultacja: dr Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu: mgr Lidia Guzek Koordynator zespołu: mgr Agata Wroczyńska Warszawa, kwiecień 2008 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Prawa i Administracji Wydział Polonistyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Zastępca Kanclerza ds. Informatycznych Pion Rektora, Biuro ds. Jakości Kształcenia

2 SPIS TREŚCI I. ŚLEDZENIE WYNIKÓW REJESTRACJI / LISTA STUDENTÓW...3 KROK 1: WYBÓR WŁAŚCIWEGO SERWISU USOSWEB NA UW...3 KROK 2: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU USOSWEB...3 KROK 3: WYSZUKIWANIE GRUP ZAJĘCIOWYCH...4 KROK 4: WYŚWIETLANIE LISTY STUDENTÓW ZAPISANYCH NA ZAJĘCIA...6 KROK 5: EKSPORT DANYCH DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO...7 EKSPORT PLIKU W FORMACIE [.CSV]...8 KONWERTOWANIE PLIKU [.CSV] NA DOMYŚLNY FORMAT MS EXCEL [.XLS]...9 EKSPORT PLIKU W FORMACIE [.XML]...10 KROK 6: OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB...11 II. KORZYSTANIE Z FUNKCJI U-MAIL...12 DO CZEGO SŁUŻY U-MAIL...12 JAK OTWORZYĆ STRONĘ U-MAIL...12 KROK 1: WYBÓR ADRESATÓW GRUPOWYCH...14 KROK 2: WYBÓR ADRESATÓW INDYWIDUALNYCH...15 WYBÓR ADRESATÓW Z BAZY USOS...16 DODAWANIE ADRESATÓW SPOZA UW...16 KROK 3: EDYCJA TREŚCI WIADOMOŚCI...17 KROK 4. PODGLĄD I ZATWIERDZANIE WIADOMOŚCI...19 OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB...20 UWAGI DODATKOWE...20 DODATKOWA OPCJA USTAWIANIE PREFERENCJI

3 I. ŚLEDZENIE WYNIKÓW REJESTRACJI / LISTA STUDENTÓW KROK 1: WYBÓR WŁAŚCIWEGO SERWISU USOSWEB NA UW Po uruchomieniu przeglądarki należy wybrać właściwy serwis USOSweb. Aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim są dostępne następujące serwisy: - Wydział Chemii - Wydział Fizyki - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Wydział Nauk Ekonomicznych - Wydział Prawa i Administracji - pozostałe jednostki dydaktyczne Serwisy USOSweb posiadają tzw. certyfikat własny (wystawiony przez Dział Sieciowy ICM UW), który może nie być rozpoznawany przez przeglądarki. Pojawia się wtedy komunikat: lub: Mimo nierozpoznania certyfikatu przez przeglądarkę należy zezwolić na otwarcie strony. Ukaże się strona startowa USOSweb (rys.1): Rysunek 1: Strona startowa USOSweb KROK 2: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU USOSWEB Aby zalogować się do serwisu, należy użyć przycisku (rys. 1) (prawy górny róg ekranu). Po naciśnięciu wskazanego przycisku pojawia się okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania (rys. 2): 3

4 Rysunek 2: Okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania W odpowiednie pola należy wprowadzić PESEL (lub sztuczny PESEL w przypadku cudzoziemców) oraz hasło uzyskane w dziekanacie/ sekretariacie swojej jednostki i nacisnąć Enter lub przycisk. KROK 3: WYSZUKIWANIE GRUP ZAJĘCIOWYCH Po zalogowaniu nastąpi przejście do indywidualnej strony użytkownika (rys. 3): Rysunek 3: Indywidualna strona użytkownika Znajdują się na niej dwie tabele: oraz, zawierające informacje o prowadzonych przez pracownika dydaktycznego zajęciach. W celu powiększenia planu zajęć należy w niego kliknąć. Aby wyświetlić informację o konkretnych zajęciach wystarczy wybrać ich nazwę. 4

5 UWAGA: W tabeli wyświetlane są zajęcia, które mają określony termin i lokalizację. Pominięte więc zostaną kursy internetowe. WAŻNE: Opisane tabele zawierają wyłącznie zajęcia prowadzone przez pracownika dydaktycznego bez uwzględnienia przedmiotów koordynowanych. Aby zobaczyć wszystkie zajęcia przypisane pracownikowi zarówno jako osobie prowadzącej zajęcia, ale również jako ich koordynatorowi, w lewym menu należy wybrać pozycję. Nastąpi wtedy przejście do strony z pełnym wykazem zajęć pracownika (rys. 4): Rysunek 4: Strona z wykazem zajęć pracownika 5

6 KROK 4: WYŚWIETLANIE LISTY STUDENTÓW ZAPISANYCH NA ZAJĘCIA Rysunek 4 pokazuje przykład, w którym pracownik jest jednocześnie koordynatorem przedmiotu jak również prowadzącym zajęcia w wybranych grupach. Może on zatem zobaczyć wykaz studentów zapisanych na jego zajęcia (jako prowadzący grupę) oraz wyświetli listy wszystkich studentów zapisanych do pozostałych grup (jako koordynator). W pierwszej kolejności po otworzeniu strony z wykazem zajęć pracownika, należy wybrać właściwy rok akademicki (domyślnie wyświetla się bieżący rok). Następnie, aby wyświetlić konkretną listę studentów, należy kliknąć w odpowiednią grupę np. (rys. 4). Aby uzyskać listę wszystkich studentów zapisanych na przedmiot (tylko koordynator), należy wybrać pozycję lub (w ostatnim przypadku przy nazwiskach studentów dodatkowo znajdować się będzie nr grupy i nr indeksu) Po kliknięciu w daną grupę/pozycję nastąpi przejście do strony z listą studentów (rys. 5): Rysunek 5: Strona z listą studentów 6

7 UWAGA: W przypadku wystąpienia rozbieżności w listach studentów między danymi w USOS a stanem faktycznym, należy to niezwłocznie zgłosić do Sekcji Studenckiej. Przyczyną problemów mogą być w tym przypadku błędy popełnione przy studentów lub pracowników Sekcji Studenckich przy dokonywaniu rejestracji na zajęcia. Zaznaczenie kratki nad listą studentów umożliwia ustawienie wykazu wg własnych potrzeb (sortowanie wg nazwiska, imienia, nr albumu lub stanu aktywności) (rys. 6): Rysunek 6: Wybór kryteriów sortowania / eksport danych KROK 5: EKSPORT DANYCH DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Istnieje możliwość przesłania listy studentów do arkusza kalkulacyjnego (MS Excel lub Open Office Calc). Najeżdżając kursorem na ikonę (rys. 6) można uzyskać informację o dostępnych formatach eksportowanych plików (rys. 7): Rysunek 7: Eksport danych - informacja 7

8 EKSPORT PLIKU W FORMACIE [.CSV] Format [.csv] jest zgodny z programem MS Excel. Aby pobrać dane w tym formacie należy kliknąć na pozycję (rys. 6 i 7). Ukaże się następujące okno: Po naciśnięciu przycisku ukaże się widok z rys. 8: Rysunek 8: Wybór miejsca zapisu pliku Następnie należy zapisać plik w wybranym miejscu na dysku komputera (przycisk ). 8

9 KONWERTOWANIE PLIKU [.CSV] NA DOMYŚLNY FORMAT MS EXCEL [.XLS] Aby otworzyć przesłany plik, należy wyszukać go w wybranym uprzednio (podczas zapisywania) katalogu. Przykładowy arkusz obrazuje rys. 9: Rysunek 9: Lista studentów w formacie [.csv] arkusz MS Excel Otrzymany plik można dowolnie edytować (dodawać, zmieniać kolumny i rekordy). Poddany edycji arkusz może zawierać funkcje niezgodne z formatem [.csv], dlatego przy próbie zapisania dokonanych zmian pojawi się komunikat: Aby zapisać plik w domyślnym formacje MS Excel [.xls] z menu Plik należy wybrać pozycję : Pojawi się okno z rys. 10: 9

10 Rysunek 10: Okna zapisywania pliku wybór formatu pliku Przed zapisaniem pliku należy wskazać domyślny format skoroszytu MS Excel (rys. 10) i potwierdzić wybór przyciskiem. Plik (format [.xls]) zostanie zapisany w tym samym katalogu co poprzedni z formatem [.csv]. EKSPORT PLIKU W FORMACIE [.XML] Format pliku [.xml] jest zgodny z programem Open Office Calc oraz MS Excel (2003 i nowsze). Aby pobrać dane w tym formacie należy kliknąć na pozycję (rys. 6 i 7). Ukaże się następujące okno: 10

11 Po naciśnięciu przycisku ukaże się widok z rys. 11: Rysunek 11: Wybór miejsca zapisu pliku Następnie należy zapisać plik w wybranym miejscu na dysku komputera (przycisk ). KROK 6: OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB Po zakończeniu pracy w USOSweb należy się wylogować. Służy do tego przycisk (prawy górny róg ekranu) (rys.12): Rysunek 12: Wylogowywanie się z systemu USOSweb 11

12 II. KORZYSTANIE Z FUNKCJI U-MAIL DO CZEGO SŁUŻY U-MAIL U-MAIL służy do wysyłania wiadomości bezpośrednio z USOSweb do określonych grup adresatów. Wykładowca może np. wysłać informację do studentów zapisanych na jego zajęcia. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu w bazie USOS adresów mailowych z domeną UW wszystkich studentów i pracowników UW. Z założenia U-MAIL ma przede wszystkim ułatwić kontakt elektroniczny pomiędzy wykładowcą a studentami oraz studentami między sobą w ramach wspólnych zajęć. Wiadomość można ponadto wysłać do każdej osoby wyszukanej w katalogu USOSweb, jak również na dowolny adres spoza UW. UWAGA: Z serwisu USOSweb można wyłącznie wysłać wiadomość. Wysłana wiadomość kierowana jest bezpośrednio do indywidualnych skrzynek pocztowych adresatów. Adresem zwrotnym jest adres mailowy nadawcy. Ewentualnych odpowiedzi należy więc szukać na własnym koncie pocztowym, a nie w serwisie USOSweb. WAŻNE: Funkcja U-MAIL nie pozwala na dołączania załączników. JAK OTWORZYĆ STRONĘ U-MAIL Przyciski funkcji U-MAIL znajdują się w różnych zakładkach USOSweb. Zostały one wyróżnione na rysunkach 3, 4 i 5 (str. 4, 5 i 6). Bez względu na to, z której zakładki rozpoczyna się wysyłanie wiadomości nastąpi przejście do tej samej strony U-MAIL. Ewentualna różnica to domyślne zaznaczenie grupy adresatów, w przypadku wysyłania wiadomości ze strony konkretnej grupy zajęciowej (rys. 5). Po wybraniu w lewym menu przycisku (rys 3) lub na stronie z rys. 4 lub 5 pozycji nastąpi przejście do strony U-MAIL (rys. 13): 12

13 Rysunek 13: Strona rozsyłania wiadomości zbiorowych: U-MAIL Aby dowiedzieć się więcej o funkcji U-MAIL, w górnej części strony należy wybrać pozycję. Poniżej znajduje się wykaz wiadomości wysłanych oraz ulubione grupy adresatów. Na przedstawionym rysunku obydwa wykazy są puste (U-MAIL nie był do tej pory używany). W celu uzyskania dodatkowych informacji o tworzeniu i modyfikacji ulubionych grupach adresatów, należy najechać kursorem na ikonę z rys. 14: Rysunek 14: Informacja dotycząca ulubionych grup adrsatów Aby utworzyć wiadomość, na stronie z rysunku 13, należy wybrać pozycję. Nastąpi przejście do pierwszego kroku funkcji U-MAIL: Wybór adresatów grupowych (rys. 15): 13

14 Rysunek 15: U-MAIL, krok 1. Wybór adresatów grupowych KROK 1: WYBÓR ADRESATÓW GRUPOWYCH Pierwsza czynność, przed sporządzeniem wiadomości, to wybór adresatów grupowych. Na stronie (rys. 15) domyślnie wyświetlone są wszystkie grupy prowadzone lub koordynowane przez wykładowcę w bieżącym roku akademickim. Przed ewentualnym wyborem konkretnej grupy zajęciowej jako adresatów wiadomości, należy wskazać odpowiednie kryterium wyboru (studentów tej grupy, (współ)prowadzących tę grupę lub do studentów oraz (współ)prowadzących tę grupę). Po wybraniu kryteriów wyboru należy kliknąć w kratkę przy konkretnej grupie zajęciowej (np. ) wskazując w ten sposób adresatów. 14

15 Aby przejść do kolejnego kroku, należy kliknąć na jednym z przycisków: (zapisywanie przyciskiem jest wymagane tylko w przypadku korzystania z menu bocznego) Warto zwrócić uwagę na lewe menu. Przy przejściu do kroku 1 zostało ono rozszerzone o wszystkie cztery czynności wykonywane przy sporządzaniu wiadomości. Można z niego korzystać w przypadku konieczności cofnięcia się do wcześniejszych punków procedury. W przypadku zamiaru wysłania wiadomości do studentów spoza własnych grup zajęciowych lub do dowolnych innych adresatów krok 1 należy pominąć i od razu przejść do następnego (przycisk: lub - rozszerzone lewe menu). KROK 2: WYBÓR ADRESATÓW INDYWIDUALNYCH Rysunek 16: U-MAIL, krok 2. Wybór adresatów indywidualnych 15

16 WYBÓR ADRESATÓW Z BAZY USOS U-MAIL umożliwia wyszukanie i dodanie do listy adresatów dowolnych adresów , zarówno studentów jak i pracowników dydaktycznych, występujących w bazie USOS. Wystarczy w okienku: wprowadzić nazwisko (i ewentualnie imię), aby system wskazał osoby spełniające kryteria wyszukiwania (rys. 17): Rysunek 17: Wynik wyszukiwania Spośród wyników należy wybrać właściwą osobę. Dane poprawnie dodanego adresata (imię, nazwisko, ) będą widoczne w górnej części ramki Dodatkowi adresaci indywidualne osoby: W przypadku wybrania adresu niewłaściwej osoby należy skorzystać z przycisku (obok adresu ). DODAWANIE ADRESATÓW SPOZA UW W funkcji U-MAIL możliwe jest również dopisanie dowolnego adresu osoby, który nie występuje w bazie USOS (spoza UW). Służy do tego okienko: Konkretne adresy (rys. 16). Aby dodać adresata, należy wprowadzić jego 16

17 Kolejne adresy można dopisać po przecinku lub w kolejnych wierszach. Po wprowadzeniu ewentualnych adresatów indywidualnych, można przejść do kroku trzeciego Edycja treści wiadomości. Służy do tego przycisk. KROK 3: EDYCJA TREŚCI WIADOMOŚCI Po przejściu do trzeciego kroku tworzenia wiadomości U-MAIL otworzy się strona z rys. 18: Rysunek 18: U-MAIL, krok 3. Edycja treści wiadomości W górnej części strony znajdują się przycisku umożliwiające wprowadzenie korekt w liście adresatów: i (przed użyciem w/w przycisków należy zapisać zmiany przycisk ). 17

18 Poniżej znajduje się bardzo przydatna funkcja zapisywania listy adresatów do ulubionych. Po wybraniu przycisku utworzona na potrzeby tej wiadomości lista adresów zostanie zapisana. W przyszłości wybierając ją ze strony startowej U-MAIL (rys. 13) będzie można przesłać wiadomość z pominięciem kroku 1 i 2. Przykładowo zapisana grupa adresatów o nazwie grupa 1 będzie wyświetlona w następującej postaci (por. rys. 13): Kolejną funkcją udostępnioną przez U-MAIL jest możliwość wglądu do listy adresatów przycisk (rys. 18). Korzystając z tej funkcji można np. skopiować adresy i wkleić do dowolnej aplikacji pocztowej, dzięki czemu pośrednictwo USOSweb przy wysyłaniu wiadomości zostanie pominięte. Tak operacja jest uzasadniona w przypadku konieczności wysłania, wraz z wiadomością, również załączników. Podczas kroku trzeciego należy przede wszystkim wprowadzić temat i treść wiadomości. Utworzono w tym celu dwa okna do edycji. Na rys. 18 wpisano przykładowy temat Kolokwium oraz rozpoczęto edycję wiadomości: Na najbliższych zajęciach.... Warto zwrócić uwagę na licznik możliwych do wprowadzenia znaków (tuż nad oknem wiadomości). W opisywanym przypadku można jeszcze wprowadzić znaków z możliwych ogółem (około czterech stron maszynopisu). Pod oknem edycji wiadomości znajdują się przyciski funkcyjne. Przycisk wykorzystuje się w przypadku konieczności powrotu do poprzednich kroków sporządzania wiadomości. Przycisk otwiera okno z treścią wiadomości, jaką uzyskają adresaci (zob. przykład na rys. 19): Rysunek 19: U-MAIL, krok 4. Podgląd i zatwierdzanie wiadomości 18

19 KROK 4. PODGLĄD I ZATWIERDZANIE WIADOMOŚCI Po wybraniu przycisku nastąpi przejście do czwartego, ostatniego kroku (rys. 19). Aby wysłać wiadomość, należy kliknąć. Wysłać wiadomość można również z pominięciem podglądu wybierając od razu przycisk (krok 3, rys. 18). W przypadku konieczności wprowadzenia korekt powrót do poprzednich kroków umożliwiają funkcje lewego menu: Po wysłaniu wiadomości nastąpi powrót do strony startowej U-MAIL (rys. 20, por. rys. 13): Rysunek 20: Strona rozsyłania wiadomości zbiorowych 19

20 Porównując rys. 20 z rys. 13 można zaobserwować pewne zmiany. Została utworzona jedna grupa adresatów o nazwie grupa 1. Poniżej widnieje wykaz wiadomości wysłanych lub oczekujących. Znajduje się w nim jedna wiadomość oczekująca na wysłanie, co znaczy, że została ona zakolejkowana w podsystemie wysyłania poczty i za parę minut zostanie dostarczona odbiorcom. Aby upewnić się, że wiadomość została wysłana, po krótkim czasie należy kliknąć w. Status nadania powinien zmienić się następująco: Aby przypomnieć sobie treść wysłanej wiadomości, należy kliknąć. W celu porządkowania konta, stare wiadomość można usunąć z wykazu. Służy do tego przycisk. OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB Po zakończeniu pracy w USOSweb należy się wylogować. Służy do tego przycisk (prawy górny róg ekranu) (rys.12): Rysunek 21: Wylogowywanie się z systemu USOSweb UWAGI DODATKOWE Należy unikać korzystania z opcji przeglądarki internetowej WSTECZ : lub (lewy górny róg ekranu). Taka operacja może spowodować cofnięcie wprowadzonych zmian. Alternatywę stanowią opcje menu serwisu USOSweb (powrót do swojej strony startowej umożliwia przycisk w górnym menu ). Do obsługi serwisu USOSweb zaleca się stosowanie przeglądarki Firefox. Można ją bezpłatnie pobrać ze strony ŻYCZYMY MIŁEJ PRACY W SYSTEMIE USOSWEB 20

21 DODATKOWA OPCJA USTAWIANIE PREFERENCJI Każdy zalogowany użytkownik może samodzielnie dokonać wyboru ustawień dotyczących wyświetlania poszczególnych zakładek serwisu USOSweb. Między innymi istnieje możliwość określenia liczby jednocześnie wyświetlanych wierszy w listach (np. 30 czy 100, a może 500 studentów jednocześnie domyślnie ustawiono 30) i ustawienia opcji dotyczących informacji wyświetlanych na planie zajęć (np. czy wyświetlać godzinę zakończenia zajęć, czy wyłącznie rozpoczęcia) itp. Aby dokonać wyboru własnych ustawień w lewym menu należy wybrać (wskazany przycisk znajduje się na stronie startowej każdego użytkownika rys. 3, jak również na niektórych innych zakładkach rys. 4, 13, 15, 16, 18). Nastąpi wtedy przejście do strony wyboru preferencji (rys. 22): Rysunek 22: Strona Moje preferencje Na stronie definiowania indywidualnych ustawień dostępne są następujące pozycje: 1. Preferencje o zasięgu globalnym*: a. Domyślna liczba wierszy tabeli na jednej stronie, b. Preferowany sposób sortowania, c. Ulubione jednostki organizacyjne, d. Preferowany format planów zajęć, e. Opcje wyświetlania planu. Co domyślnie pokazywać, f. Zawsze pokazuj na planie poniższy przedział godzin, g. Ustawienia dynamicznych list wyboru (selektorów). 21

22 2. Preferencje w konkretnych modułach: a. Dla pracowników Protokoły: Domyślna widoczność widoków/ filtrów, b. Lista przedmiotów: To ustawienie wpływa na sposób wyświetlania listy przedmiotów w wyszukiwarkach c. Plan zajęć studenta, d. Widoczność zdjęcia. *Zasięg globalny oznacza, że dane ustawienia preferencji mają zastosowanie we wszystkich częściach USOSweb. Preferencje w konkretnych modułach są związane ściśle z funkcjonalnością danego modułu, więc dotyczą już tylko jego. Wszystkie rodzaje ustawień preferencji są szczegółowe opisane w omawianej zakładce, co przykładowo przedstawia rys. 22. Widoczna jest na nim pierwsza preferencja o zasięgu globalnym: Domyślna liczba wierszy tabeli na jednej stronie. Ustawienie to dotyczy min. omawianych w tym podręczniku list studentów zapisanych do grupy zajęciowej. Wybór jednej z przedstawionych opcji: powoduje, że na jednej stronie będzie wyświetlana wskazana liczba studentów (domyślne ustawienie to 30 wierszy). Przykład: Przy wskazaniu pozycji każda strona dowolnej listy/wykazu będzie się kończyć po 10 kolejnych wierszach (rys. 23): Rysunek 23: Przykład lista, 10 wierzy na jednej stronie Aby wyświetlić kolejne strony wykazu, należy skorzystać z przycisków przełączania listy przód/tył:. 22

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne Wypełnianie i drukowanie protokółów, Plan zajęć, Komunikacja ze studentami 1. Wypełnianie protokółów Aby załogować się do systemu (na stronie www.usosweb.amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB Uniwersytet Warszawski WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB P RZEW ODN I K K ROK PO K ROKU DL A O SÓB P ROW A DZĄ CY CH Z A J ĘCIA D YDA KTY CZN E Opracował zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy Makowski

Bardziej szczegółowo

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB INSTRUKCJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Instrukcja została przygotowana na podstawie przewodnika opracowanego na Uniwersytecie Warszawskim dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb.

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować się na zajęcia? 1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK. 2. Wejść na stronę internetową rejestracji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PANEL KSZKOŁA WEB. Szanowni Państwo!

PANEL KSZKOŁA WEB. Szanowni Państwo! PANEL KSZKOŁA WEB Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybranie naszego panelu. Dołożyliśmy wszelkich starań aby spełnić Państwa oczekiwania. W dalszej części pomocy dowiedzą się Państwo jak szybko rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta 1. Logowanie do APD Archiwum Prac Dyplomowych W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy wejść na

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA NADAWCZA... 5 3.1. SKRZYNKA NADAWCZA - Przyciski filtrowania...

Bardziej szczegółowo

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb I Wprowadzenie Sylabus do przedmiotu może być edytowany w systemie USOSweb, jak również bezpośrednio w systemie USOS. Dane synchronizują się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Uniwersytecki System Obsługi Studiów Protokoły w USOSweb mgr inż. Tomasz Rykała Dział Informatyzacji Administracji Częstochowa 2010-01-20 1 Spis treści I. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Projekt eprz otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji 2 Spis treści 1 Wstęp...4 2 Wykaz zadań do wykonania przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do dziekanatu informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/ Przed przystąpieniem do pracy na Portalu Personelu. W związku z faktem udostępniania funkcjonalności Portalu Personelu za pośrednictwem bezpiecznego protokołu https, dla interfejsu aplikacji nie działają

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTA

INSTRUKCJA DLA STUDENTA INSTRUKCJA DLA STUDENTA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo