WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB P RZEW ODN I K K ROK PO K ROKU DL A O SÓB P ROW A DZĄ CY CH Z A J ĘCIA D YDA KTY CZN E Opracował zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy Makowski dr Krzysztof Olszewski mgr Rafał Sikorski Konsultacja: inż. Konrad Kośla dr Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu: mgr Lidia Guzek Koordynator zespołu: mgr Agata Wroczyńska Warszawa, wrzesień 2008 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Prawa i Administracji Wydział Polonistyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Zastępca Kanclerza ds. Informatycznych Pion Rektora, Biuro ds. Jakości Kształcenia

2 SPIS TREŚCI KROK 1: WYBÓR WŁAŚCIWEGO SERWISU USOSWEB NA UW...3 KROK 2: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU USOSWEB...3 KROK 3: WYSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOŁU W SERWISIE USOSWEB...4 KROK 4: OTWIERANIE PROTOKOŁU...4 KROK 5: WPROWADZANIE OCEN...7 KROK 6: ZAPISYWANIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PROTOKOLE...8 KROK 7: ZATWIERDZANIE PROTOKOŁU TYLKO KOORDYNATORZY (K)...9 KROK 8: DRUKOWANIE PROTOKOŁU...10 KROK 9: OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB...12 UWAGI DODATKOWE...13 DODATKOWE OPCJE...14 SZYBKO WYSTAW OCENĘ...14 EDYCJA KOMENTARZY...16 IMPORT OCEN Z ARKUSZA KALKULACYJENGO ZASTĘPUJE KROK NR A. EKSPORT PLIKU...17 B. EDYCJA PLIKU...18 C. IMPORT PLIKU...19 PRZYKŁADOWE WYDRUKI PROTOKOŁÓW

3 KROK 1: WYBÓR WŁAŚCIWEGO SERWISU USOSWEB NA UW Po uruchomieniu przeglądarki należy wybrać właściwy serwis USOSweb. Aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim są dostępne następujące serwisy: - Wydział Chemii - Wydział Fizyki - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Wydział Nauk Ekonomicznych - Wydział Prawa i Administracji - pozostałe jednostki dydaktyczne Serwisy USOSweb posiadają tzw. certyfikat własny (wystawiony przez Dział Sieciowy ICM UW), który może nie być rozpoznawany przez przeglądarki. Pojawia się wtedy komunikat: lub: Mimo nierozpoznania certyfikatu przez przeglądarkę należy zezwolić na otwarcie strony. Ukaże się strona startowa USOSweb (rys.1): Rysunek 1: Strona startowa USOSweb KROK 2: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU USOSWEB Aby zalogować się do serwisu, należy użyć przycisku (rys. 1) (prawy górny róg ekranu). Po naciśnięciu wskazanego przycisku pojawia się okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania (rys. 2): 3

4 Rysunek 2: Okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania W odpowiednie pola należy wprowadzić PESEL (lub sztuczny PESEL w przypadku cudzoziemców) oraz hasło uzyskane w dziekanacie/ sekretariacie swojej jednostki i nacisnąć Enter lub przycisk. KROK 3: WYSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOŁU W SERWISIE USOSWEB Po zalogowaniu nastąpi przejście do indywidualnej strony użytkownika (rys. 3): Rysunek 3: Indywidualna strona użytkownika - dostęp do protokołów Na czerwono zaznaczono przyciski, którymi można aktywować protokoły. Pierwszy znajduje się w górnym menu: przycisk, a drugi w tabeli SZYBKO WYSTAW OCENĘ napis: (powrót do swojej strony startowej umożliwia przycisk w górnym menu ). KROK 4: OTWIERANIE PROTOKOŁU Po wybraniu jednego ze wskazanych przycisków ( lub ) nastąpi przejście do strony z tabelą zawierającą listę protokołów, do których pracownik ma dostęp jako prowadzący zajęcia 4

5 (oznaczenie P), koordynator zajęć (oznaczenie K), egzaminator (oznaczenie E) (rys. 4.). W każdym wierszu tabeli jest podana nazwa i kod przedmiotu oraz nazwa i typ protokołu (zaliczeniowy lub egzaminacyjny), a w kolejnych kolumnach szczegółowe informacje o składowych protokołu, po jednej na każdy termin zaliczenia/egzaminu (zazwyczaj są dwie, pierwsza na sesją zwykłą, a druga na poprawkową; czasem dochodzi trzecia na wpisy dziekana i egzamin komisyjny). Dla każdego terminu osobno określa się status protokołu (aktywny, zatwierdzony lub przeterminowany) i datę jego automatycznego zamknięcia, po którym dalsza edycja będzie niemożliwa (data zwrotu). Rysunek 4: Lista protokołów Zaznaczenie kratki nad tabelą umożliwia ustawienie kolejności protokołów wg własnych potrzeb (sortowanie wg cyklu dydaktycznego, nazwy przedmiotu itp.). (Rys. 5): Rysunek 5: Wybór kryteriów sortowania protokołów 5

6 Aby wyświetlić dany protokół, należy kliknąć na napis (rys. 4). WAŻNE: Należy zwrócić uwagę na wybór właściwego protokołu. Rys. 4 obrazuje przykład, gdzie do jednego przedmiotu (ten sam kod HJ) zdefiniowano dwa protokoły egzaminacyjny oraz ćwiczeniowy. Do pierwszego protokołu zdefiniowanego jako dostęp ma wyłącznie koordynator (K) oraz egzaminator (E), do drugiego, dostęp ma prowadzący zajęcia (P). Pracownik posiadający uprawnienia K+P może otworzyć obydwa protokoły. UWAGA: Udzielanie uprawnień do protokołów jest uzależnione od konkretnych rozwiązań w jednostkach (za ich nadawanie odpowiadają Sekcje Studenckie). Przykładowo: oznaczenie (E) zostanie przypisane egzaminatorowi wyłącznie w przypadku stosowania w danej jednostce dydaktycznej rejestracji internetowej na egzaminy. W pozostałych przypadkach pracownik przeprowadzający egzamin otrzyma wyłącznie uprawnienia (K) lub (P). Przed rozpoczęciem wprowadzania ocen zostaniemy poproszeni o wybranie widoku/filtru protokołu, co jest szczególnie istotne przy dużej liczbie grup egzaminacyjnych/grup ćwiczeniowych (rys. 6.): Rysunek 6: Wybór widoku/filtru protokołu W zależności od przyznanych w systemie uprawnień do wybranego przedmiotu (K, P lub E) zostają przydzielone odpowiednie prawa do wypełniania protokołu lub jego części. 6

7 Po wybraniu wyróżnionej na rysunku opcji (rys. 7.): ukaże się protokół Rysunek 7: Protokół Zmianę filtru (powrót do poprzedniej zakładki) można wykonać naciskając przycisk. WAŻNE: Informację o naszych indywidualnych uprawnieniach (K, P lub E) uzyskamy po wybraniu przycisku. KROK 5: WPROWADZANIE OCEN UWAGA: Pracownik może uzupełnić w systemie oceny studentów jedynie wtedy, gdy protokół jest aktywny. Aby wstawić ocenę, należy kliknąć na suwak (rys. 7) przy nazwisku wybranego studenta. Uzyskamy wtedy dostęp do skali ocen dla danego protokołu (rys. 8). Następnie należy kliknąć na wybraną ocenę. W przypadku konieczności wprowadzenia korekty czynność należy powtórzyć. UWAGA: W celu uniknięcia błędnego wprowadzenia oceny przed przesunięciem strony w górę lub w dół należy wyjść z okienka (kliknąć poza jego obrębem), ponieważ skala ocen łatwo się przewija i można nie zauważyć, że została wpisana zła ocena. WAŻNE: Ocena niedostateczna może zostać postawiona studentowi wyłącznie w sytuacji, kiedy stawił się on na zaliczenie/egzamin i jego wiedza została oceniona. Jednocześnie niezaliczenie przez studenta przedmiotu może również wynikać z faktu, że nie przystąpił on w żadnym z wyznaczonych terminów do zaliczenia/egzaminu. W tym przypadku w protokole w USOS należy wstawić kategorię NK. Oznacza ona, że 7

8 student nie zaliczył przedmiotu, ponieważ nie przystąpił do zaliczenia/egzaminu w żadnym z terminów. Kategoria ta nie może zostać zastąpiona oceną niedostateczną, ponieważ stanowiłoby to niedozwoloną dwóję dziekańską, ani wpisem NZAL, który oznacza, że student stawił się we wskazanym terminie zaliczenia i jego wiedza została zweryfikowana. Opis dostępnej skali ocen prezentuje tabela 1. Rysunek 8: Skala ocen Tabela 1: Skala ocen - opis Lp. Skala ocen Opis słowny 1 NK 2 NZAL 3 ZAL 4 2 niedostateczny 5 3 dostateczny 7 3, ,5 9 5 bardzo dobry 10 5! celujący nieklasyfikowany niezaliczony zaliczony dostateczny plus dobry dobry plus KROK 6: ZAPISYWANIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PROTOKOLE Po wstawieniu wszystkich lub części ocen należy zapisać zmiany służy do tego przycisk. Aby anulować wszystkie wprowadzone zmiany należy wybrać (rys. 9): 8

9 Rysunek 9: Zapisywanie zmian / przełączanie protokołu (przód/tył) UWAGA: Jednorazowo wyświetla się maksymalnie 30 osób (można zmienić liczbę wyświetlanych osób na stronie wybierając z menu zakładkę Preferencje). Jeżeli na protokole jest więcej nazwisk, to aby wstawić oceny pozostałym studentom, musimy przejść do dalszej części protokołu. Służy do tego przycisk (rys.9). WAŻNE: Aby przejść do dalszej części protokołu, najpierw należy zapisać zmiany. Ze względu na możliwość zerwania się sesji lub zawieszenia się systemu zaleca się częste zapisywanie zmian. KROK 7: ZATWIERDZANIE PROTOKOŁU TYLKO KOORDYNATORZY (K) W okresie, gdy protokół jest aktywny, można do niego wielokrotnie powracać, wprowadzać uzupełnienia i zmiany. Po wprowadzeniu wszystkich ocen protokół należy zatwierdzić. Obowiązek (zarazem wyłączna możliwość) zatwierdzenia protokołu spoczywa na koordynatorze przedmiotu (K). UWAGA: Po zatwierdzeniu protokołu przez koordynatora prowadzące poszczególne zajęcia lub egzaminatorzy nie wprowadzać żadnych zmian. osoby mogą Każdy termin protokołu zatwierdza się niezależnie. Służy do tego przycisk (rys. 10): 9

10 Rysunek 10: Zatwierdzanie protokołu Wybór tej opcji komunikatem (rys. 11.): prowadzi do strony z tabelą i Rysunek 11: Wybór terminu zatwierdzanego protokołu Jeżeli pracownik nie ma uprawnień koordynatora (K), a jedynie prowadzącego zajęcia (P) lub egzaminatora (E), to przy próbie zatwierdzenia protokołu otrzyma następujący komunikat: Aby zatwierdzić dany termin protokołu, należy wybrać. W przypadku wątpliwości należy kliknąć i dopiero po ich wyjaśnieniu (gdy koordynator jest przekonany, że dany termin może zostać zatwierdzony) powtórzyć opisywaną czynność. UWAGA: Procedury zatwierdzenia protokołu nie da się cofnąć. Przed zatwierdzeniem protokołu trzeba się upewnić, że wszystkie osoby mają wystawione oceny. W przypadku, gdy do jednego przedmiotu przypisany jest więcej niż jeden koordynator i każdy z nich wypełnia tylko część protokołu, do jego zatwierdzenia należy wytypować jedną osobę. Gdy koordynator nie ma pewności co do kompletności protokołu może zaczekać do wygaśnięcia terminu (data zwrotu) i dopiero wtedy dokonać jego zatwierdzenia. KROK 8: DRUKOWANIE PROTOKOŁU W celu uzyskania papierowego egzemplarza protokołu na egzamin lub zaliczenie z listą studentów zapisanych na przedmiot do grupy lub na egzamin można wydrukować protokół jeszcze niewypełniony, a więc 10

11 niezatwierdzony. Na takim protokole pojawi się nadruk NIEZATWIERDZONY. Właściwy protokół na potrzeby archiwizacji w dziekanacie drukujemy jednak dopiero po jego zatwierdzeniu. Procedura wydruku zarówno pustego, jak i wypełnionego protokołu jest taka sama. Aby wydrukować protokół należy kliknąć na (rys. 12): Rysunek 12: Wybór opcji drukowania Ukaże się okno: Opcje wydruku protokołu (rys. 13): Rysunek 13: Opcje wydruku protokołu Po zaznaczeniu odpowiedniego typu wydruku (protokół zbiorczy lub pojedynczy) należy kliknąć. Ukaże się kolejne okno dające możliwość sprecyzowania wyglądu drukowanego dokumentu (rys. 14): sposób wyświetlenia możliwość pobrania pliku i zapisania na dysku opcje dotyczące pustych wierszy i pól wyświetlanie nazwisk prowadzących/koordynatorów miejsca na podpis dodatkowe kolumny: Data i Oceniający 11

12 Rysunek 14: Okno ustawiania opcji wyglądu dokumentu Po wybraniu odpowiadających nam opcji należy kliknąć na przycisk. Wyświetli się gotowy do wydruku/pobrania protokół w formacie PDF (na niezatwierdzonym protokole pojawi się nadruk NIEZATWIERDZONY). Przykładowe wydruki protokołów (rys. 28, 29, 30). Wydrukowany zatwierdzony protokół należy podpisać i oddać do Sekcji Studenckiej. KROK 9: OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB Po zakończeniu pracy w USOSweb należy się wylogować. Służy do tego przycisk (prawy górny róg ekranu) (rys.15): Rysunek 15: Wylogowywanie się z systemu USOSweb 12

13 UWAGI DODATKOWE Należy unikać korzystania z opcji przeglądarki internetowej WSTECZ :, lub (lewy górny róg ekranu). Taka operacja może spowodować cofnięcie zapisania danych wprowadzonych do protokołu. Alternatywę stanowią opcje menu serwisu USOSweb (powrót do swojej strony startowej umożliwia przycisk w górnym menu ) Protokoły generowane są z zasady w niedługim okresie poprzedzającym sesję egzaminacyjną. Przed ich wypełnieniem należy jednak zawsze upewnić się, że dotyczą danego cyklu dydaktycznego. Do jednego przedmiotu może być utworzonych kilka protokołów: jeden ogólny (zazwyczaj egzaminacyjny) i jeden lub więcej do zajęć przedmiotu (ćwiczenia, wykład itp.). W takim przypadku student zaliczy przedmiot dopiero w momencie otrzymania pozytywnych ocen/ zaliczeń we wszystkich protokołach. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby wybrać właściwy protokół. W przypadku konieczności zrobienia przerwy w trakcie wprowadzania ocen należy zawsze zapisać zmiany (krok 6). Dłuższa nieaktywność może być przyczyną zerwania się sesji lub zawieszenia się systemu, co skutkuje utratą niezapisanych danych i koniecznością ponownego logowania. Do obsługi serwisu USOSweb zaleca się stosowanie przeglądarki Firefox. Można ją bezpłatnie pobrać ze strony GRATULUJEMY WYPEŁNIENIA PIERWSZEGO PROTOKOŁU W USOSWEB W CELU POZNANIA DODATKOWYCH FUNKCJI SYSTEMU MOŻNA PRZECZYTAĆ ROZDZIAŁ: DODATKOWE OPCJE 13

14 DODATKOWE OPCJE SZYBKO WYSTAW OCENĘ Istnieje możliwość wstawienia oceny wybranej osobie bez konieczności otwierania całego protokołu. W tym celu należy wprowadzić imię i nazwisko studenta w tabeli SZYBKO WYSTAW OCENĘ (tabela widoczna jest na indywidualnej stronie użytkownika bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu rys. 16, por. rys. 3): Rysunek 16: Indywidualna strona użytkownika tabela szybko wystaw ocenę Po wpisaniu we wskazanej ramce imienia i nazwiska studenta należy kliknąć przycisk. Jeżeli więcej studentów nosi to samo nazwisko, pracownik zostanie poproszony o wskazanie właściwej osoby (rys. 17): Rysunek 17: Wynik wyszukiwania wykaz osób 14

15 Spośród wykazanych osób należy wybrać właściwą korzystając z przycisku. Jeżeli wyszukiwany student uczęszczał na więcej niż jeden przedmiot danego pracownika, to pojawi się okno z wykazem dostępnych protokołów, na których można mu wystawić ocenę (rys. 18): Rysunek 18: Wykaz protokołów, z miejscem na ocenę dla wybranego studenta W celu wybrania odpowiedniego protokołu należy kliknąć przycisk Ukaże się wtedy wycinek danego protokołu (rys 19):. Rysunek 19: Wycinek protokołu Ostatnia czynność to wystawienie oceny oraz zapisanie zmian (przycisk ). UWAGA: W przypadku, gdy student o danym imieniu i nazwisku występuje na UW tylko raz oraz zapisany jest tylko na jedne zajęcia danego pracownika, po wpisaniu jego danych w tabeli SZYBKO WYSTAW OCENĘ (rys. 16) od razu pojawi się okno z wycinkiem protokołu (rys. 19) z pominięciem widoków z rys. 17 i

16 EDYCJA KOMENTARZY Krok 5 instrukcji: WPROWADZANIE OCEN można rozszerzyć o edycję komentarzy (rys. 20): Rysunek 20: Wybór opcji komentarzy Aby napisać komentarz do wstawionej oceny, należy wybrać przycisk (rys. 20.). Ukaże się rozbudowana tabela do wstawiania ocen (rys. 21): Rysunek 21: Tabela ocen i komentarzy Po każdym okienku do wstawiania ocen znajdują się dwa pola edycji: I na komentarz prywatny, II na komentarz publiczny (szczegóły dotyczące dostępu do komentarzy precyzuje okienko informacyjne nad tabelą z rys. 21). Aby powrócić do poprzedniego okna bez komentarzy, należy wybrać (przycisk ten zastąpił poprzedni ) IMPORT OCEN Z ARKUSZA KALKULACYJENGO ZASTĘPUJE KROK NR 5 Istnieje możliwość zaimportowania ocen do USOSweb bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego (MS Excel lub Open Office Calc). W tym celu najpierw należy pobrać listę osób z systemu (zob. punkt A), aby po uzupełnieniu jej ocenami/komentarzami (zob. punkt B) wczytać ją do USOSweb (zob. punkt C). 16

17 A. EKSPORT PLIKU Aby pobrać plik, należy kliknąć (rys. 22): Rysunek 22: Wybór opcji eksportu/importu ocen. Ukaże się następujące okno informacyjne: Po wybraniu przycisku Po naciśnięciu przycisku ukaże się kolejne okno: ukaże się widok z rys. 23: 17

18 Rysunek 23: Wybór miejsca zapisu pliku Następnie należy zapisać plik w wybranym miejscu na dysku komputera (przycisk ) wymagany format pliku:.csv. B. EDYCJA PLIKU Zapisany plik należy odszukać, otworzyć i uzupełnić ocenami (i ew. komentarzami) (rys. 24), a następnie zapisać zmiany (format.csv). UWAGA: Jeżeli przed eksportem wprowadziliśmy do protokołu oceny i/lub komentarze, to arkusz będzie częściowo wypełniony. Rysunek 24: Protokół w formacie.csv - arkusz kalkulacyjny 18

19 C. IMPORT PLIKU Aby rozpocząć import pliku, trzeba kliknąć przycisk Ukaże się następujące okno (rys. 25): (rys. 22). Rysunek 25: Okno przesyłania pliku Korzystając z przycisku się okno z rys. 26: należy wybrać plik do importu. Pojawi Rysunek 26: Okno wyszukiwania pliku 19

20 Po wskazaniu pliku (prot.csv) trzeba kliknąć następnie (rys. 25). (rys. 26), a Ukaże się tabela Mapowanie kolumn (rys. 27): Rysunek 27: Tabela mapowania kolumn Należy zaznaczyć, która kolumna będzie mapowana, tzn. wg jakiego parametru system będzie przyporządkowywał wartości należy wskazać nr PESEL oraz kolumnę/kolumny, którą chcemy zaimportować (kolumnę z ocenami/komentarzami). Można ponadto zdecydować, czy chcemy nadpisać (zastąpić) istniejące oceny/komentarze, czy je pozostawić (wybór opcji rys. 27). Po zaznaczeniu odpowiednich opcji należy kliknąć przycisk tym momencie protokół zostanie zapełniony wartościami z pliku.. W UWAGA: Cudzoziemcy bez nr PESEL zostaną pominięci ich oceny należy wprowadzić bezpośrednio do USOSweb (krok 5 instrukcji). 20

21 PRZYKŁADOWE WYDRUKI PROTOKOŁÓW Rysunek 28: Protokół zbiorczy gotowy do wydruku/zapisu - niezatwierdzony 21

22 Rysunek 29: Zatwierdzony protokół pojedynczy 22

23 Rysunek 30: Zatwierdzony protokół pojedynczy z dodatkowymi kolumnami 23

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB INSTRUKCJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Instrukcja została przygotowana na podstawie przewodnika opracowanego na Uniwersytecie Warszawskim dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB

PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB Uniwersytet Warszawski PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB LISTY STUDENTÓW U-MAIL P R Z E W O D N I K K R O K P O K R O K U D L A O S Ó B P R O W A D Z Ą C Y C H Z A J Ę C I A DYDAKTYCZNE Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne Wypełnianie i drukowanie protokółów, Plan zajęć, Komunikacja ze studentami 1. Wypełnianie protokółów Aby załogować się do systemu (na stronie www.usosweb.amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Uniwersytecki System Obsługi Studiów Protokoły w USOSweb mgr inż. Tomasz Rykała Dział Informatyzacji Administracji Częstochowa 2010-01-20 1 Spis treści I. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb.

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować się na zajęcia? 1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK. 2. Wejść na stronę internetową rejestracji

Bardziej szczegółowo

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb I Wprowadzenie Sylabus do przedmiotu może być edytowany w systemie USOSweb, jak również bezpośrednio w systemie USOS. Dane synchronizują się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOS

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOS PROCEDURA WPISU OCEN W SYSTEMIE USOS I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOS 1. Otwieramy stronę główną systemu: adres: https://usosweb.uni.wroc.pl 2. Logujemy się do systemu wybierając przycisk Zaloguj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z systemem USOSWeb

Pierwsze kroki z systemem USOSWeb Pierwsze kroki z systemem USOSWeb dla studentów studiów III stopnia System USOSWeb możemy określić mianem "Wirtualnego dziekanatu". Jest to system, w którym student (doktorant) może sprawdzić swój status

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Oferent

Pomoc do programu Oferent Pomoc do programu Oferent Co to jest Oferent Oferent jest bezpłatną aplikacją internetową (z możliwością instalacji na komputerze) pozwalającą na przygotowanie kosztorysu ofertowego, jego wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA ŻETONOWA LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F. Uniwersytet Warszawski

REJESTRACJA ŻETONOWA LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F. Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski REJESTRACJA ŻETONOWA LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F P R Z E W O D N I K K R O K P O K R O K U D L A S T U D E N T Ó W Opracował

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do dziekanatu informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. 2. Należy zalogować się do systemu poprzez podanie otrzymanego od OKE Loginu i Hasła.

Rys. 1. 2. Należy zalogować się do systemu poprzez podanie otrzymanego od OKE Loginu i Hasła. Instrukcja przeprowadzenia pilotażowego egzaminu standaryzacyjnego testy egzaminacyjne, w oparciu o Informatyczny System przeprowadzenia standaryzacji testów 1. Aby przeprowadzić pilotażowy egzamin standaryzujący

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Oferent

Pomoc do programu Oferent Pomoc do programu Oferent Wersja dokumentu: 1.1 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2012 Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu: Dodano informację o wymaganiach platformy Silverlight

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Projekt eprz otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji 2 Spis treści 1 Wstęp...4 2 Wykaz zadań do wykonania przez

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Systemu Wirtualny Dziekanat. Nauczyciel Akademicki

Instrukcja Obsługi Systemu Wirtualny Dziekanat. Nauczyciel Akademicki Instrukcja Obsługi Systemu Wirtualny Dziekanat Nauczyciel Akademicki SPIS TREŚCI 1 Logowanie... 3 2 Wirtualna Uczelnia Nauczyciel... 4 2.1 Obsługa protokołów... 4 2.2 Grupowe wystawianie ocen... 7 2.3

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

planer.edu.pl 1. Logowanie i zapoznanie się z aplikacją

planer.edu.pl 1. Logowanie i zapoznanie się z aplikacją planer.edu.pl 1. Logowanie i zapoznanie się z aplikacją Logowanie do aplikacji odbywa się poprzez podanie adresu e-mail użytkownika oraz aktualnego hasła. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konieczność podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja obsługi dla promotora i recenzenta pracy Wersja 0.5 Strona 1/8 Spis treści Logowanie do systemu...2 Strona użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

System estudent 2. Instrukcja użytkownika wersja 1.1 ( )

System estudent 2. Instrukcja użytkownika wersja 1.1 ( ) wersja 1.1 (2014-01-17) Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań http://www.put.poznan.pl/ Dział Rozwoju Oprogramowania Politechniki Poznańskiej http://intranet.put.poznan.pl/department/at

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu S4

Instrukcja użytkownika systemu S4 Instrukcja użytkownika systemu S4 12.02.2013 SPIS TREŚCI Spis treści... 1 1. Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem systemu... 2 2. Wybór programu kształcenia... 3 3. Praca z programem kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ułatwiająca przygotowanie opisów w systemie USOS

Instrukcja ułatwiająca przygotowanie opisów w systemie USOS Instrukcja ułatwiająca przygotowanie opisów w systemie USOS Opracowanie: A. Wysmołek, Prodziekan Wydziału Fizyki d/s studentów, K. Korona, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki d/s USOS 9 V 2010 Kto może

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Integracja platformy Moodle z USOS

Integracja platformy Moodle z USOS Integracja platformy Moodle z USOS Przewodnik wykładowcy 1. Logowanie na uniwersyteckiej platformie e-nauczania Moodle Prowadzący posiadający konta w USOS logują się numerem PESEL i hasłem z USOS. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2016/2017

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2016/2017 UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. Heleny Chodkowskiej Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2016/2017 instrukcja wypełniania wniosku wrzesień 2016 Drodzy Studenci, poniżej została przedstawiona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów?

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? Matury Optivum Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? W roku szkolnym 2015/2016 zmieniono sposób przygotowywania deklaracji maturalnych przez uczniów. W związku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo