Nowe pytania egzaminacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe pytania egzaminacyjne"

Transkrypt

1 Nowe pytania egzaminacyjne Ministerstwo transportu i Budownictwa opracowało nowe pytania egzaminacyjne.. WdroŜenie nowych pytań na egzaminach nastąpi: w zakresie pierwszej pomocy i uŝywania świateł od dnia wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym; w zakresie czasu pracy kierowców - od 11 kwietnia 2007 r. Na początku 2007 r. w oparciu o wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, Ministerstwo Transportu przygotowało zmianę pytań egzaminacyjnych w zakresie pierwszej pomocy. W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, w resorcie przygotowano zmianę pytań dotyczących uŝywania świateł. Od dnia 11 kwietnia 2007 r., w związku z wejściem w Ŝycie Rozporządzenia WE nr 561/2006, ulegają zmianie przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców. Zmiana pytań egzaminacyjnych zawiera: - dla prawa jazdy kategorii B 2 pytania w zakresie obowiązkowego uŝywania świateł mijania oraz 23 pytania w zakresie pierwszej pomocy, - dla prawa jazdy kategorii C 2 pytania w zakresie czasu pracy kierowców oraz 23 pytania w zakresie pierwszej pomocy (te same co dla kategorii B), - dla prawa jazdy kategorii D 2 pytania o tematyce związanej z czasem pracy kierowców oraz 23 pytania o tematyce pierwszej pomocy (te same co dla kategorii B). Spróbujmy zatem sprawdzić swoja wiedzę KATB Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, poniewaŝ: a) jest stabilna Tak b) zabezpiecza przed zachłyśnięciem Tak c) zapewnia droŝność dróg oddechowych Tak U dzieci prowadzenie masaŝu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od: a) 30 uciśnięć klatki piersiowej Nie b) 2 oddechów ratowniczych Nie c) 5 oddechów ratowniczych Tak W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego? a) ustawię trójkąty ostrzegawcze Tak b) bezpiecznie zaparkuje własny samochód Tak c) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek Tak Na skutek nagłego zatrzymania krąŝenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po: a) 10 min Nie b) 3 min Nie c) 4,5 min Tak W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien: a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej Tak b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku Tak c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku Nie Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest: a) ucisk miejsca krwawienia Tak

2 b) uniesienie krwawiącej kończyny Tak c) unieruchomienie krwawiącej kończyny Tak Bezpośrednio na ranę naleŝy połoŝyć: a) watę Nie b) ligninę Nie c) jałową gazę Tak Co naleŝy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia? a) załoŝyć jałowy opatrunek na ranę Tak b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry Tak c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi Nie Opatrunek uciskowy stosujemy przy: a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha Nie b) krwotoku Tak c) zmiaŝdŝenia kończyny Nie Jak długo będziesz prowadził masaŝ serca i sztuczne oddychanie? a) do momentu przyjazdy karetki pogotowia, jeŝeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej, krąŝenie Tak b) przez 5 minut Nie c) gdy stwierdzę, Ŝe ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krąŝenie Tak Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na: a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą Tak b) przemyciu rany spirytusem Nie c) posmarowaniu rany tłustym kremem Nie W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha? a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza Tak b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego Tak c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej Tak U dziecka w wieku przedszkolnym masaŝ serca prowadzi się: a) na środku klatki piersiowej - jednym palcem Nie b) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami Nie c) na środku klatki piersiowej - jedną ręką Tak Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:

3 a) 30:2 Tak b) 2:30 Nie c) 1:5 Nie MasaŜ serca u niemowlęcia prowadzi się: a) jedną ręką Nie b) dwoma palcami Tak c) dwoma rękoma Nie Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała? a) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem Tak b) zamroŝę Nie c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku Nie W jaki sposób rozpoznasz złamanie Ŝeber u przytomnej ofiary wypadku? a) ofiara skarŝy się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się Tak b) moŝe towarzyszyć zsinienie skóry tuŝ nad złamanym Ŝebrem Tak c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę Nie Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma: a) kaŝdy, gdyŝ nawet w przypadku obecności zagroŝeń moŝna wykonać część działań ratunkowych Tak b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyŝ za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Nie c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyŝ udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym Nie JeŜeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu, to naleŝy: a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną Tak b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe Nie c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza Nie Przy podejrzeniu złamania kończyny naleŝy unieruchomić: a) wyłącznie najbliŝszy złamaniu staw Nie b) jedynie samo miejsce złamania Nie c) miejsce złamania i najbliŝsze stawy Tak W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego naleŝy: a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie Nie b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułoŝyć Nie c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeŝeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha Tak

4 Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieŝy na ofierze wypadku to: a) gaszenie płonącej odzieŝy Tak b) w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie miejsca oparzenia zimną wodą Tak c) w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie ochłodzenia oparzonej skóry Nie Kierujący samochodem osobowym jest obowiązany, podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, uŝywać świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej,: a) przez cały rok, Tak b) wyłącznie poza obszarem zabudowanym, Nie c) w tunelu Tak Obowiązek uŝywania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej, podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza dotyczy kierującego: a) ciągnikiem rolniczym, Tak b) samochodem osobowym, Tak c) samochodem cięŝarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Tak w kat C W kaŝdym 24 godzinnym okresie, odpoczynek kierowcy wykonującego przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) moŝe być podzielony na: a) dwie części, przy czym pierwsza z nich powinna wynosić co najmniej 3 godziny, a druga nie mniej niŝ 9 godzin, Tak b) trzy części, przy czym jedna z nich powinna wynosić co najmniej 9 kolejnych godzin, Nie c) trzy części w dowolnej wielkości godzin, Nie W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców wykonujących przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami), kaŝdy z nich powinien wykorzystać co najmniej: a) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w kaŝdym 30-godzinnym okresie, Nie b) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w kaŝdej dobie, Nie c) 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w kaŝdym 30-godzinnym okresie, Tak Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, poniewaŝ: a) jest stabilna Tak b) zabezpiecza przed zachłyśnięciem Tak c) zapewnia droŝność dróg oddechowych Tak U dzieci prowadzenie masaŝu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od: a) 30 uciśnięć klatki piersiowej Nie b) 2 oddechów ratowniczych Nie c) 5 oddechów ratowniczych Tak

5 W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego? a) ustawię trójkąty ostrzegawcze Tak b) bezpiecznie zaparkuje własny samochód Tak c) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek Tak W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)? a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało? Tak b) poklepię go po twarzy Nie c) poleję wodą Nie Na skutek nagłego zatrzymania krąŝenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po: a) 10 min Nie b) 3 min Nie c) 4,5 min Tak W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien: a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej Tak b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku Tak c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku Nie Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest: a) ucisk miejsca krwawienia Tak b) uniesienie krwawiącej kończyny Tak c) unieruchomienie krwawiącej kończyny Tak Bezpośrednio na ranę naleŝy połoŝyć: a) watę Nie b) ligninę Nie c) jałową gazę Tak Co naleŝy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia? a) załoŝyć jałowy opatrunek na ranę Tak b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry Tak c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi Nie Opatrunek uciskowy stosujemy przy: a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha Nie b) krwotoku Tak

6 c) zmiaŝdŝenia kończyny Nie Jak długo będziesz prowadził masaŝ serca i sztuczne oddychanie? a) do momentu przyjazdy karetki pogotowia, jeŝeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej, krąŝenie Tak b) przez 5 minut Nie c) gdy stwierdzę, Ŝe ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krąŝenie Tak Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na: a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą Tak b) przemyciu rany spirytusem Nie c) posmarowaniu rany tłustym kremem Nie W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha? a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza Tak b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego Tak c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej Tak U dziecka w wieku przedszkolnym masaŝ serca prowadzi się: a) na środku klatki piersiowej - jednym palcem Nie b) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami Nie c) na środku klatki piersiowej - jedną ręką Tak Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi: a) 30:2 Tak b) 2:30 Nie c) 1:5 Nie MasaŜ serca u niemowlęcia prowadzi się: a) jedną ręką Nie b) dwoma palcami Tak c) dwoma rękoma Nie Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała? a) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem Tak b) zamroŝę Nie c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku Nie W jaki sposób rozpoznasz złamanie Ŝeber u przytomnej ofiary wypadku? a) ofiara skarŝy się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się Tak

7 b) moŝe towarzyszyć zsinienie skóry tuŝ nad złamanym Ŝebrem Tak c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę Nie Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma: a) kaŝdy, gdyŝ nawet w przypadku obecności zagroŝeń moŝna wykonać część działań ratunkowych Tak b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyŝ za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Nie c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyŝ udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym Nie JeŜeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu, to naleŝy: a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną Tak b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe Nie c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza Nie Przy podejrzeniu złamania kończyny naleŝy unieruchomić: a) wyłącznie najbliŝszy złamaniu staw Nie b) jedynie samo miejsce złamania Nie c) miejsce złamania i najbliŝsze stawy Tak W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego naleŝy: a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie Nie b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułoŝyć Nie c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeŝeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha Tak Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieŝy na ofierze wypadku to: a) gaszenie płonącej odzieŝy Tak b) w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie miejsca oparzenia zimną wodą Tak c) w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie ochłodzenia oparzonej skóry Nie kat D W kaŝdym 24 godzinnym okresie, odpoczynek kierowcy wykonującego przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) moŝe być podzielony na: a) dwie części, przy czym pierwsza z nich powinna wynosić co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 kolejnych godzin, Tak b) trzy części, przy czym jedna z nich powinna wynosić co najmniej 8 kolejnych godzin, a dzienny odpoczynek 12 godzin, Nie c) trzy części w dowolnej wielkości godzin, Nie W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców wykonujących przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami), kaŝdy z nich powinien wykorzystać co najmniej: a) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w kaŝdej dobie, Nie b) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w kaŝdym 30-godzinnym okresie, Nie c) 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w kaŝdym 30-godzinnym okresie, Tak

8 Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, poniewaŝ: a) jest stabilna Tak b) zabezpiecza przed zachłyśnięciem Tak c) zapewnia droŝność dróg oddechowych Tak U dzieci prowadzenie masaŝu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od: a) 30 uciśnięć klatki piersiowej Nie b) 2 oddechów ratowniczych Nie c) 5 oddechów ratowniczych Tak W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego? a) ustawię trójkąty ostrzegawcze Tak b) bezpiecznie zaparkuje własny samochód Tak c) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek Tak W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)? a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało? Tak b) poklepię go po twarzy Nie c) poleję wodą Nie Na skutek nagłego zatrzymania krąŝenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po: a) 10 min Nie b) 3 min Nie c) 4,5 min Tak W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien: a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej Tak b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku Tak c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku Nie Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest: a) ucisk miejsca krwawienia Tak b) uniesienie krwawiącej kończyny Tak c) unieruchomienie krwawiącej kończyny Tak Bezpośrednio na ranę naleŝy połoŝyć: a) watę Nie b) ligninę Nie

9 c) jałową gazę Tak 218 Co naleŝy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia? a) załoŝyć jałowy opatrunek na ranę Tak b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry Tak c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi Nie Opatrunek uciskowy stosujemy przy: a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha Nie b) krwotoku Tak c) zmiaŝdŝenia kończyny Nie Jak długo będziesz prowadził masaŝ serca i sztuczne oddychanie? a) do momentu przyjazdy karetki pogotowia, jeŝeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej, krąŝenie Tak b) przez 5 minut Nie c) gdy stwierdzę, Ŝe ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krąŝenie Tak Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na: a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą Tak b) przemyciu rany spirytusem Nie c) posmarowaniu rany tłustym kremem Nie W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha? a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza Tak b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego Tak c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej Tak U dziecka w wieku przedszkolnym masaŝ serca prowadzi się: a) na środku klatki piersiowej - jednym palcem Nie b) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami Nie c) na środku klatki piersiowej - jedną ręką Tak Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi: a) 30:2 Tak b) 2:30 Nie c) 1:5 Nie MasaŜ serca u niemowlęcia prowadzi się: a) jedną ręką Nie

10 b) dwoma palcami Tak c) dwoma rękoma Nie Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała? a) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem Tak b) zamroŝę Nie c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku Nie W jaki sposób rozpoznasz złamanie Ŝeber u przytomnej ofiary wypadku? a) ofiara skarŝy się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się Tak b) moŝe towarzyszyć zsinienie skóry tuŝ nad złamanym Ŝebrem Tak c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę Nie Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma: a) kaŝdy, gdyŝ nawet w przypadku obecności zagroŝeń moŝna wykonać część działań ratunkowych Tak b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyŝ za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Nie c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyŝ udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym Nie JeŜeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu, to naleŝy: a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną Tak b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe Nie c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza Nie Przy podejrzeniu złamania kończyny naleŝy unieruchomić: a) wyłącznie najbliŝszy złamaniu staw Nie b) jedynie samo miejsce złamania Nie c) miejsce złamania i najbliŝsze stawy Tak W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego naleŝy: a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie Nie b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułoŝyć Nie c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeŝeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha Tak Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieŝy na ofierze wypadku to: a) gaszenie płonącej odzieŝy Tak b) w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie miejsca oparzenia zimną wodą Tak c) w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie ochłodzenia oparzonej skóry Nie

11

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl A - przejeżdża pierwszy, B - ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C - ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2. D011 (808) D012 (809) D208 (1050) Kierujący autobusem przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego powinien

Bardziej szczegółowo

Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna poniewa :

Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna poniewa : Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna poniewa : jest stabilna, zabezpiecza przed zach³yœniêciem, c) zapewnia dro noœæ dróg oddechowych. U dzieci prowadzenie masa u serca i sztucznego oddychania

Bardziej szczegółowo

Witam bardzo serdecznie! Nazywam się Maciej Bienert. Jestem założycielem klubu CARE24 (Club Assistance Rescue Europe), który zrzesza osoby

Witam bardzo serdecznie! Nazywam się Maciej Bienert. Jestem założycielem klubu CARE24 (Club Assistance Rescue Europe), który zrzesza osoby Witam bardzo serdecznie! Nazywam się Maciej Bienert. Jestem założycielem klubu CARE24 (Club Assistance Rescue Europe), który zrzesza osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń car-assistance, ratownictwa

Bardziej szczegółowo

TESTY NA PRAWO JAZDY-PIERWSZA POMOC. 1.Która z informacji jest najistotniejsza dla dyspozytora w centrum powiadamiania ratunkowego CPR?

TESTY NA PRAWO JAZDY-PIERWSZA POMOC. 1.Która z informacji jest najistotniejsza dla dyspozytora w centrum powiadamiania ratunkowego CPR? TESTY NA PRAWO JAZDY-PIERWSZA POMOC Odpowiedź prawidłowa została zaznaczona zielonym kolorem. 1.Która z informacji jest najistotniejsza dla dyspozytora w centrum powiadamiania ratunkowego CPR? A dokładny

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2011 Zielonki Pytanie 1 Dziecko w wieku do 7 lat, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby która ukończyła wiek co najmniej: a) 10 lat, b) 15 lat, c) 18 lat. Pytanie 2 Dziecko w wieku do

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 9 Z281 281 W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: A. przyspieszyć, starając się przejechać przed pieszym Nie B. zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych Tak C. obserwować całe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu PrzeŜycie osób cięŝko rannych ( poszkodowanych ) po wypadkach i katastrofach zaleŝy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Kierujący rowerem zbliŝając się do miejsca postoju autobusu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych 1. Oznakowany rowerem element drogi pokazanej na rysunku, przeznaczony do jazdy rowerem tylko w jednym kierunku, to: a) droga dla rowerów b) ścieżka dla rowerów c) pas ruchu dla rowerów 2. Rower powinien

Bardziej szczegółowo

Lucyna Wasielewska. Udzielanie pierwszej pomocy - test

Lucyna Wasielewska. Udzielanie pierwszej pomocy - test Lucyna Wasielewska Udzielanie pierwszej pomocy - test www.eduskrypt.pl 2010 Drogi uczniu, otrzymujesz do rozwiązania quiz składający się z 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Zadania te sprawdzą,

Bardziej szczegółowo

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie 1. Osoba nieprzytomna: a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie b. Ma otwarte oczy, ale nie odpowiada na pytania c. Odpowiada na pytania, ale nie pamięta, co się wydarzyło

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: GraŜyna Gugała

KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: GraŜyna Gugała KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: GraŜyna Gugała NiedroŜne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:...

Edukacja dla bezpieczeństwa EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Edukacja dla bezpieczeństwa EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III GIMNAZJUM Imię:... Nazwisko:... Data:... 1. Skaleczenia i mniejsze rany można przemyć: A. jodyną B. wodą utlenioną C. wodą z kranu D.

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej 1. W tej sytuacji kierujący: Zestaw nr 4 a. pojazdem 3 ma pierwszeństwo przed 2, b. pojazdem 1 powinien

Bardziej szczegółowo

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru)

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Niniejszy test sprawdza Twoje umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego, będąc podsumowaniem działu

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się podczas wypadku samochodowego

Zachowanie się podczas wypadku samochodowego Zachowanie się podczas wypadku samochodowego Znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna każdemu kierowcy. Zadaniem udzielającego pierwszej pomocy jest jedynie wykonanie niezbędnych

Bardziej szczegółowo

/jakjezdzisz. /jakjezdzisz. jakjezdzisz.pl

/jakjezdzisz. /jakjezdzisz. jakjezdzisz.pl /jakjezdzisz /jakjezdzisz jakjezdzisz.pl Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku 4 2 1 DOKONAJ WSTĘPNEJ OCENY SYTUACJI Sprawdź ilu poszkodowanych znajduje się w pojeździe i w jakim są stanie. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 1. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym 2. 3. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych (RKO) 4. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009 1. Pieszy po drodze publicznej powinien poruszać się A Chodnikiem, a jeśli nie ma chodnika, to lewą stroną drogi. Prawą stroną drogi. Prawym poboczem lub chodnikiem. 2. Czy pieszy może przechodzić na drugą

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: A. 10 rowerów B. 15 rowerów C.

Przykładowy test Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: A. 10 rowerów B. 15 rowerów C. Przykładowy test 4 1. Do której części jezdni kierujący rowerem powinien się zbliżyć, jeżeli zamierza skręcić w lewo z jezdni o ruchu jednokierunkowym? A. do środka jezdni, B. do lewej krawędzi jezdni,

Bardziej szczegółowo

1. Test nr 3. 6. Znak "skrzyżowanie dróg" oznacza, że drogi na skrzyżowaniu:

1. Test nr 3. 6. Znak skrzyżowanie dróg oznacza, że drogi na skrzyżowaniu: 1. Test nr 3 1. Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do: A. poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, B. wyświetlanych sygnałów świetlnych, C. znaków

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOśEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOśEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOśEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, to działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły, mające na celu przygotowanie młodzieży do działania

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej.

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej. 2012 Bibice Pytanie 1 Pieszy to osoba: a) poruszająca się w wózku inwalidzkim, b) w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, c) kierująca rowerem po poboczu. Pytanie 2 Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Pierwsza Pomoc

KOMPLEX. Pierwsza Pomoc KOMPLEX Pierwsza Pomoc Spis Treści Definicje Artykuły prawe Przykłady Pierwsza Pomoc Zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: Grażyna Gugała Niedrożne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny na kartę motorowerową. 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do

Test egzaminacyjny na kartę motorowerową. 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do Zał. nr 2 Test egzaminacyjny na kartę motorowerową 1.Który z pojazdów nie podlega rejestracji: a) rower b) motorower c) ciągnik 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WYPADEK UCZNIA KROK 1 KROK 2

WYPADEK UCZNIA KROK 1 KROK 2 WYPADEK UCZNIA PROCEDURA B - 01 KROK 1 Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i w miarę moŝliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. KROK

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

c. Ocena bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności, wołanie o pomoc, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy

c. Ocena bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności, wołanie o pomoc, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy 1. Wybierz prawidłową kolejność czynności wykonywanych podczas podejścia do poszkodowanego: a. Ocena bezpieczeństwa, wołanie o pomoc, sprawdzenie przytomności, udrożnienie dróg oddechowych, wezwanie pomocy,

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test nr.2

Przykładowy test nr.2 Przykładowy test nr.2 1. Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię: A. musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie

Bardziej szczegółowo

TEST 1(jednokrotnego wyboru)

TEST 1(jednokrotnego wyboru) 1. Ten znak nie dotyczy: TEST 1(jednokrotnego wyboru) a. wszystkich rowerów (jednośladowych i wielośladowych), wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów, b. rowerów jednośladowych wjeżdżających

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 1. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ BARWICE 2006 ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ Łańcuch ratunku

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR 1. Wzywanie pogotowia ratunkowego 2. Wypadek 3. Resuscytacja krąŝeniowo oddechowa a. Nagłe Zatrzymanie KrąŜenia (NZK), a zawał serca b. Resuscytacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola nr 91 Bajka w Poznaniu

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola nr 91 Bajka w Poznaniu Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola nr 91 Bajka w Poznaniu Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Temat: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Gimnazjum w Tęgoborzy mgr Zofia Czech 2 1 5 6 4 3 7 1. Krzyżówka 1. Kapie z rany. 2. Pojazd wysyłający sygnały dźwiękowe i świetlne. 3. 999 to numer

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM!

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! UMIEJĘTNOŚĆ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WŚRÓD KIEROWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! Andrzej Dziedzic Piotr Dziedzic Biuro Doradczo-Usługowe BHP Szczyrk, 21-22 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej:

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Materiały szkoleniowe Łańcuch pomocy: ocenić i zabezpieczyć miejsce wypadku, zawsze pamiętać o bezpieczeństwie postronnych, swoim, poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych Zasady udzielania pierwszej pomocy ASPEKTY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY TEORIA PRAKTYKA 1 CELE POZNANIE PIORYTETÓW ZROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

I POMOC RATUJE ŻYCIE

I POMOC RATUJE ŻYCIE I POMOC RATUJE ŻYCIE Obowiązek udzielania pomocy Prawny obowiązek udzielenia pomocy jest określony artykułem 162 Kodeksu Karnego (Ustawa z dnia 6.07.1997) 1.Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy

Udzielanie pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy mgr pielęgniarstwa Teresa Szulc kierownik kształcenia praktycznego Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Szkoły Policealnej dla Opiekunów Medycznych 1. Jak

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Przez pojecie pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, zorganizowane działanie prowadzone przez osoby (osobę) z otoczenia ofiary nieszczęśliwego wypadku.

Bardziej szczegółowo

URAZY I OBRAŻENIA. Urazy i obrażenia głowy:

URAZY I OBRAŻENIA. Urazy i obrażenia głowy: URAZY I OBRAŻENIA Urazy i obrażenia głowy: - rany głowy - ruchomość lub deformacja czaszki - krwawienie z uszu, nosa, gardła - zaburzenia świadomości - niepamięć wsteczna - ból i zawroty głowy - możliwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śl.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śl. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śl. Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy Po pierwsze - nie szkodzić! Nie

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 4.8. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy 4.8.1. Materiał nauczania

Zadanie: 4.8. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy 4.8.1. Materiał nauczania Zadanie: Na podstawie poniższego materiału wykonaj prezentację Pierwsza pomoc wzbogaconą o wszelkie możliwe ilustracje, wykresy, tabele i inne elementy graficzne (pracę wykonaj najlepiej w aplikacji PowerPoint).

Bardziej szczegółowo

akcja o charakterze prewencyjnoszkoleniowym

akcja o charakterze prewencyjnoszkoleniowym NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! akcja o charakterze prewencyjnoszkoleniowym na polskich drogach mgr Andrzej Dziedzic ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB ratownik KPP V Międzynarodowy Kongres

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc. pogotowie ratunkowe 999 lub 112 z telefonu komórkowego. 8 września 2009 r.

Pierwsza pomoc. pogotowie ratunkowe 999 lub 112 z telefonu komórkowego. 8 września 2009 r. Pierwsza pomoc pogotowie ratunkowe 999 lub 112 z telefonu komórkowego jeśli podejrzewasz, Ŝe poszkodowany nie oddycha UdroŜnij drogi oddechowe - połóŝ jedna dłoń na czole poszkodowanego - palce drugiej

Bardziej szczegółowo

Przybycie na miejsce zdarzenia

Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

Kolizja / wypadek drogowy co robić?

Kolizja / wypadek drogowy co robić? Kolizja / wypadek drogowy co robić? 1. Oceń skutki zdarzenia Czy pojawił się ogień? Czy są ranni? Jeśli tak: zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie udziel pierwszej pomocy ofiarom 2. Zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Cele wdrażania pierwszej pomocy Moralny obowiązek ochrony życia Obowiązek prawny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1 Kanclerza UMK z dnia 15 stycznia 2007 r. [Materiały pomocnicze do szkolenia stanowiskowego] INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Przeżycie osób poszkodowanych po wypadkach

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/ ARKUSZ KOMPETENCJI UCZNIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data badania... Nazwisko i imię ucznia... Płeć M/K... klasa Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. Sprawdź reakcje poszkodowanego: delikatnie potrząśnij

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc, przepisy ruchu drogowego, odznaki. 1. [4] W jakiej kolejności pojazdy opuszczą skrzyżowanie?

Pierwsza pomoc, przepisy ruchu drogowego, odznaki. 1. [4] W jakiej kolejności pojazdy opuszczą skrzyżowanie? XXXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy eliminacje miejskie, Szczecin Szkoły podstawowe... (szkoła) (imiona i nazwiska) Pierwsza pomoc, przepisy ruchu drogowego, odznaki 1. [4]

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek

RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 99-200 Poddębice ul. Krasickiego 13A/13 - tel.500200585 - e-mail: maciej.marszalek1@wp.pl. KURS BLS AED Basic Life Support

Bardziej szczegółowo

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna)

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna) R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Definicja Pierwsza Pomoc zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi 2.Zasłabnięcie, utrata przytomności, zadławienia. 3. Uwaga! Wypadek! 4. Oparzenia i przegrzanie - sygnały alarmowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych 1 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych Algorytm BLS zaleca: 1. Upewnij się czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego (rys. 1): delikatnie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki KURS SEP Porażenie prądem elektrycznym. Wrocław 2013 PRĄD AC / DC 1 WYTWARZANIE GENERATOR 2 SILNIK MOC ELEKTRYCZNA S = U I Q = U I sinϕ P = U I cosϕ P cosϕ = S Q tg ϕ = P 3 MOC ELEKTRYCZNA P- moc gaszenia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców

PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy Ŝyciu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA Z TESTU NA KARTĘ ROWEROWĄ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PRZYKŁADOWE PYTANIA Z TESTU NA KARTĘ ROWEROWĄ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PRZYKŁADOWE PYTANIA Z TESTU NA KARTĘ ROWEROWĄ Na egzaminie teoretycznym na kartę rowerową, zgodnie z procedurami uzyskania karty rowerowej w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, znajduje się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r. PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB

Bardziej szczegółowo

Moja ierwsza omoc 1p

Moja ierwsza omoc 1p Moja ierwsza 1pomoc 1 Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jako ratownika jest zawsze najważniejsze! Zachowaj szczególną ostrożność podczas wypadków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz sprawnie funkcjonującego systemu

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM!

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY - ORGANIZACJA SYSTEMU PIERWSZEJ POMOCY w PRZEDSIEBIORSTWIE!,,Los rannego spoczywa w rękach tego, kto załoŝy mu pierwszy opatrunek (płk Nicholas Senn, 1844-1908) mgr

Bardziej szczegółowo

Z A D Ł A W I E N I E

Z A D Ł A W I E N I E www.scanwork.glt.pl Z A D Ł A W I E N I E CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH Szkolenia z pierwszej pomocy WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2010 POSTĘPOWANIE U OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA I. ŁAGODNA

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna Wstęp Nie narażaj się na ryzyko wykonując niepewne i nieprzemyślane działania. Przede wszystkim sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Literka.pl Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Data dodania: 2005-08-06 10:11:25 Konspekt lekcji techniki z wychowania komunikacyjnego Opracowała Ewa Kałużna nauczycielka w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 11 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 11 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2014r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 11 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Urzędzie Miasta Tychy Na podstawie 44 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów

Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów Beata Rola, Radosław Piotrowicz ARKUSZ DLA NAUCZYCIELA OCENA KOMPETENCJI W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W GIMNAZJUM UWAGI WSTĘPNE Arkusz

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI (ĆWICZENIE) Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Oceń sytuację i zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP

Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP Zagrożenia dla ratownika Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zakażenia patogenami przenoszonymi przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 28 sierpnia 2015 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM

Bardziej szczegółowo