TEST 1(jednokrotnego wyboru)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST 1(jednokrotnego wyboru)"

Transkrypt

1 1. Ten znak nie dotyczy: TEST 1(jednokrotnego wyboru) a. wszystkich rowerów (jednośladowych i wielośladowych), wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów, b. rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów, c. rowerów jednośladowych, jeżeli kierujący dojeżdża do posesji położonej przy drodze (jezdni) oznaczonej tym znakiem. 2. Znak ten oznacza zakaz ruchu: a. rowerów na jezdni i poboczu, b. rowerów jednośladowych, ale tylko na jezdni, c. wyłącznie rowerów wielośladowych na jezdni. 1

2 3. Ten znak oznacza zakaz: a. skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu, b. tylko skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, c. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu w obszarze zabudowanym. 4. Ten znak, umieszczony na obszarze zabudowanym, w odniesieniu do kierującego rowerem nie dotyczy: a. pobocza, b. chodnika, c. miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie 5. Przedstawiony znak wskazuje miejsce: a. bezwzględnego zatrzymania się przed przejazdem dla rowerzystów., b. bezwzględnego zatrzymania się przed przejściem dla pieszych, c. warunkowego zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym. 6. Na tym skrzyżowaniu: 2

3 a. kierujący pojazdem 3 może zjechać ze skrzyżowania po przejechaniu pojazdu 1, b. kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed tramwajem 2, c. kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa tramwajowi Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, 3

4 8. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, b. przejeżdża ostatni, c. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3. 4

5 10. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. przejeżdża ostatni, c. ma pierwszeństwo przed pojazdem Kierując rowerem na drodze: a. zawsze możesz korzystać z chodnika, pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym, b. masz obowiązek poruszać się poboczem, chyba że nie nadaje się ono do jazdy, albo ruch rowerów utrudniałby ruch pieszym, c. zawsze możesz korzystać z jezdni, po warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. 12. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni: a. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, b. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, c. bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany. 5

6 13. Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: a. może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności, b. nie może go ominąć, c. może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy. 14. Rowerzysta, przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek: a. zawsze używać sygnału dźwiękowego, b. zsiąść z roweru i go przeprowadzić, c. jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszym. 15. Kierującemu rowerem zabrania się: a. rozdzielania kolumny pieszych, b. wyprzedzania rowerów jadących w kolumnie, c. jazdy wzdłuż po chodniku w każdych warunkach. 16. Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności liczba pieszych idących obok siebie nie może przekroczyć: a. 1, b. 2, c Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze o dwóch jezdniach, pieszy: a. po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni ma bezwzględne pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią, b. ma obowiązek zatrzymania się na pasie dzielącym jezdnie, bez względu na to, czy nadjeżdżają pojazdy, c. powinien zachować szczególną ostrożność przechodząc przez przejście wyznaczone na każdej z jezdni i traktować je jako przejścia odrębne. 18. Przechodząc przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w miejscu dozwolonym pieszy: a. jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni, b. ma pierwszeństwo przed pojazdem, jeżeli już wszedł na jezdnię i pokonuje ją drogą najkrótszą, c. ma pierwszeństwo, lecz tylko przed pojazdami niesilnikowymi. 6

7 19. Szczególną ostrożność należy zachować podczas: a. wymijania, b. omijania, c. wyprzedzania. 20. W czasie gęstej mgły a. kierującemu rowerem pod żadnym warunkiem nie wolno jechać po jezdni, b. kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu, c. kierujący rowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych. 21. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku: a. złamania żebra, b. przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech) lub przyjazdu fachowej służby medycznej, c. gdy czynności te w krótkim nie przynoszą efektu. 22. Przy urazie głowy z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha należy: a. unieruchomić głowę, b. nałożyć opatrunki na miejsca krwawiące, c. nie dotykać poszkodowanego. 23. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić: a. jedynie samo miejsce złamania, b. wyłącznie najbliższy złamaniu staw, c. miejsce złamania i najbliższe stawy. 24. Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazy kręgosłupa piersiowego jest ułożenie jej: a. na boku, b. płasko na wznak, na twardym podłożu, c. na brzuchu. 25. Udzielając pomocy w przypadku ataku padaczki należy: a. siłą przytrzymać poszkodowanego, b. pozostawić chorego w spokoju, aż atak sam minie, c. zabezpieczyć głowę przed urazami i język przed przygryzieniem. 7

8 TEST 2 1.Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni: a. na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym b. bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany c. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 2. W czasie gęstej mgły: a. kierujący rowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych b. kierującemu rowerem pod żadnym warunkiem nie wolno jechać po jezdni c. kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu 3. Rower powinien być wyposażony w: a. co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny) b. z przodu - w jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej c. z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające 4. Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany: a. jechać powoli b. zachować ostrożność c. przez cały czas używać dzwonka 5. Dziesięcioletnie dziecko prowadzące rower jest: a. pieszym b. kierującym c. kierowcą 6. Warunkiem przewożenia na rowerze dziecka w wieku do lat 7 jest umieszczenie go na: a. bagażniku umieszczonym z tyłu roweru b. ramie roweru c. dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę 8

9 7. Podczas którego manewru należy zachować ostrożność? a. wyprzedzania b. omijania c. włączania się do ruchu 8. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczać: a. 10 b. 15 c Nie wymaga się uprawnień do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła: a. 18 lat b. 15 lat c. 10 lat 10. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat: a. zawsze nauczyciel wychowania komunikacyjnego b. policjant ruchu drogowego c. dyrektor szkoły 11. Ten znak nie dotyczy: a. wszystkich rowerów (jednośladowych i wielośladowych), wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów b. rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów c. rowerów jednośladowych, jeżeli kierujący dojeżdża do posesji położonej przy drodze (jezdni) oznaczonej tym znakiem 9

10 12. Przejeżdżanie przez przejazd dla rowerzystów oznaczony znakiem: a. gwarantuje rowerzyście bezpieczne przejechanie w poprzek drogi b. obliguje rowerzystę do zachowania ostrożnosci c. zwalnia rowerzystę z zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem 13. Znak ten oznacza zakaz: a. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym b. tylko skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu c. skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu 14. Znak ten zobowiązuje kierującego rowerem do jazdy z prędkością: a. 20 km/h b. nie większą niż 20 km/h c. z prędkością większą niż 20 km/h 15. Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla: a. rowerów wielośladowych b. rowerów jednośladowych c. motorowerów 10

11 16. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1: a. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2 b. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 c. przejeżdża ostatni 17. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1: a. przejeżdża pierwszy b. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3 c. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom 18. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem nr 1, zamierzając jechać na wprost: 11

12 a. nie może wjechać na skrzyżowanie b. może wjechać na skrzyżowanie i zatrzymać się na wysokości pasa dzielącego jezdnie c. może zatrzymać się tuż za przejściem dla pieszych 19. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1: a. przejeżdża ostatni b. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 c. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1: 12

13 a. przejeżdża pierwszy b. przejeżdża ostatni c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku? a. tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń, można wykonać część zadań ratunkowych b. nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna c. nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym 22. jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy: a. podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe b. namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną c. pozwolić jej odejść do domu zalecając wizytę u lekarza 23. w czasie udzielania pierwszej pomocy, tętno sprawdza się: a. po obu stronach szyi b. po jednej stronie szyi c. kciukiem na przegubie ręki 24. do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować: a. wyłącznie jałową gazę b. opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża c. jodynę i gencjanę 25. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić: a. wyłącznie najbliższy złamaniu staw b. jedynie miejsce złamania c. miejsce złamania i najbliższe stawy 13

14 TEST 3 1. Kolumna pieszych w wieku do lat 10 korzystając z jezdni obowiązana jest między innymi: a. poruszać się prawą stroną jezdni, b. iść lewą strona drogi, c. iść po chodniku. 2. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat: a. egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego, b. nauczyciel wychowania komunikacyjnego, c. dyrektor szkoły. 3. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w: a. migające światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu, b. światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt umieszczone z tyłu, c. co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny). 4. Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni: a. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, b. na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany, c. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. 5. Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: a. 15 b. 10 c Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany: a. jechać z prędkością 20 km na godzinę, b. utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu, c. jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę. 14

15 7. Widząc ten znak, kierujący rowerem: a. nie może korzystać z drogi oznaczonej tym znakiem, b. ma obowiązek poruszać się poboczem drogi, c. może jechać jezdnią, ale najbliżej jej krawędzi. 8. Znak ten: a. zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania innego rowerzysty, b. zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania samochodu osobowego. c. nie dotyczy rowerzysty. 9. Znak ten oznacza zakaz: a. skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, b. skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu, c. skręcania w prawo na odcinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. 15

16 10. Znak ten oznacza: a. zakaz wjazdu w obu kierunkach, b. zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, c. wyraża zakaz wjazdu na drogę lub jezdnie od strony jego umieszczenia 11. W sytuacji przedstawionej na rysunku kierujący rowerem (A): a. przejeżdża ostatni, b. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C, c. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B. 16

17 12. Kierujący rowerem (Nr 1) na takim skrzyżowaniu: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2, c. ustępuje pierwszeństwa pojazdom Nr 3 i Nr Kierujący pojazdem Nr 1 na takim skrzyżowaniu: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2, b. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3, c. przejeżdża ostatni. 17

18 14. W przedstawionej na rysunku sytuacji: a. kierujący pojazdem Nr 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystą, b. kierujący pojazdem Nr 1 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście, c. kierujący pojazdem Nr 2 może wyprzedzić pojazd Nr W przedstawionej na rysunku sytuacji, kierujący pojazdem Nr 1: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2, b. ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3, c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3. 18

19 16. Skrzyżowanie może opuścić w takiej sytuacji pojazd: a. Nr 1 b. Nr 2, c. żaden z pojazdów nie może opuścić skrzyżowania. 17. Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej ale zaczyna wymiotować, to należy: a. przygiąć jej głowę do klatki piersiowej, b. ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu, c. ułożyć ją na bok w pozycji bezpiecznej. 18. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy: a. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta, b. natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie, c. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc. 19. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest: a. wyciągnięcie i przytrzymanie języka, b. przygięcie głowy do mostka, c. usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu. 20. Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego należy ułożyć poszkodowanego: a. na brzuchu, b. na boku, c. płasko na wznak na twardym podłożu. 19

20 TEST 4 1. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat: a. tylko dyrektor szkoły, b. nauczyciel wychowania komunikacyjnego, c. wychowawca klasy. 2. Kierującemu rowerem zabrania się: a. jazdy poboczem obok innego uczestnika ruchu, b. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, c. bezwzględnego wyprzedzania ciągnika rolniczego w każdej sytuacji 3. Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany: a. zachować tylko ostrożność, b. jechać powoli, c. ustępować miejsca tylko pieszym idącym obok siebie. 4. Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: a. 10, b. 5, c Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych: a. nie może iść obok siebie, b. są obowiązani iść jeden za drugim, c. mogą iść obok siebie. 6. Znak ten: a. oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi, b. dotyczy tylko kierujących rowerem wielośladowym, c. dotyczy rowerów i motocykli. 7. Znak ten: 20

21 a. rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku, b. bezwzględnie zabrania wyprzedzania, c. rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych. 8. Widząc taki znak rowerzysta: a. nie może przekroczyć prędkości 40 km/h, b. ma pierwszeństwo przed pieszymi, c. nie może przekroczyć prędkości 20 km/h. 9. Widząc taki znak kierujący rowerem: a. nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania, b. może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, c. nie wolno przekraczać prędkości 30 km/h. 21

22 10. Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h: a. B-33 b. B-34 c. C Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 3 : a. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2, b. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 i 2, c. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i 2. 22

23 12. Na tym skrzyżowaniu: a. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1, b. kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża pierwszy, c. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3, b. przejeżdza ostatni, c. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2. 23

24 14. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd: a. tuż przed przejściem dla pieszych, b. na wysokości znaku oznaczającego przystanek, c. w takim miejscu aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju. 15. W tej sytuacji: a. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym, b. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym, c. piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nr 1 i Który pojazd jest prawidłowo zaparkowany na drodze: a. 1 b. 2 c. 3 24

25 17. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4, b. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom, c. ma pierwszeństwo przed pojazdami nr 2 i W przedstawionej sytuacji: a. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym, b. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszymi, c. kierujący pojazdami nr 1 i 2 ustępują pierwszeństwa wszystkim pieszym. 19. Kierujący pojazdem Nr 1 w takiej sytuacji: 25

26 a. może kontynuować jazdę zachowując szczególną ostrożność, b. nie może kontynuować jazdy, c. nawet jeśli ruszy pojazd nr 2, nie jest obowiązany zatrzymać się przed przejściem. 20. Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu samochody, kierujący pojazdem nr 1: a. nie może wjechać na skrzyżowanie, b. może ustawić się bezpośrednio za torami, c. może wjechać na tory tramwajowe. 21. Kiedy należy użyć opaski uciskowej? a. tylko gdy udzielający pomocy jest lekarzem, b. w przypadku krwawiącej rany, c. tylko w przypadku gdy ofiara sobie tego życzy. 22. Przy unieruchomieniu złamanej kończyny należy unieruchomić? a. miejsce złamania wraz z pobliskimi stawami, b. jedynie samo miejsce złamania, c. wyłącznie najbliższy miejsca złamania staw. 23. Co należy zrobić udzielając przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadku w celu udrożnienia dróg oddechowych? a. wyciągnąć język jak najdalej ofierze wypadku, b. wepchać jak najgłębiej język do środka, c. usunąć obce ciała z jamy ustnej oraz cofnąć głowę do tyłu. 24. Jak należy ułożyć przytomną ofiarę wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego? a. na lewym boku, b. płasko na wznak na twardym podłożu, c. na prawym boku. 25. Jeżeli nieprzytomny ranny oddycha i ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymiotować należy: a. położyć go na plecach i odchylić głowę do tyłu, b. należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej, c. trzeba przygiąć jego głowę do klatki piersiowej. 26

27 ODPOWIEDZI TEST 1 1. b 2. a 3. a 4. c 5. c 6. c 7. b 8. a 9. b 10. c 11. b 12. c 13. b 14. c 15. a 16. b 17. c 18. a 19. c 20. b 21. b 22. a 23. c 24. b 25. c TEST 2 1. b 2. c 3. c 4. a 5. a 6. c 7. b 8. b 9. a 10. c 11. b 12. b 13. c 14. b 15. b 16. a 17. c 18. a 19. a 20. c 21. a 22. b 23. b 24. b 25. c TEST 3 1. b 2. c 3. b 4. b 5. a 6. b 7. a 8. c 9. a 10. c 11. a 12. b 13. c 14. b 15. c 16. c 17. c 18. a 19. c 20. c TEST 4 1. a 2. b 3. b 4. c 5. c 6. a 7. c 8. c 9. b 10. a 11. a 12. a 13. b 14. c 15. c 16. a 17. c 18. c 19. b 20. a 21. b 22. a 23. c 24. b 25. b 27

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009 1. Pieszy po drodze publicznej powinien poruszać się A Chodnikiem, a jeśli nie ma chodnika, to lewą stroną drogi. Prawą stroną drogi. Prawym poboczem lub chodnikiem. 2. Czy pieszy może przechodzić na drugą

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych 1. Oznakowany rowerem element drogi pokazanej na rysunku, przeznaczony do jazdy rowerem tylko w jednym kierunku, to: a) droga dla rowerów b) ścieżka dla rowerów c) pas ruchu dla rowerów 2. Rower powinien

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru)

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Niniejszy test sprawdza Twoje umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego, będąc podsumowaniem działu

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej.

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej. 2012 Bibice Pytanie 1 Pieszy to osoba: a) poruszająca się w wózku inwalidzkim, b) w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, c) kierująca rowerem po poboczu. Pytanie 2 Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: A. 10 rowerów B. 15 rowerów C.

Przykładowy test Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: A. 10 rowerów B. 15 rowerów C. Przykładowy test 4 1. Do której części jezdni kierujący rowerem powinien się zbliżyć, jeżeli zamierza skręcić w lewo z jezdni o ruchu jednokierunkowym? A. do środka jezdni, B. do lewej krawędzi jezdni,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2011 Zielonki Pytanie 1 Dziecko w wieku do 7 lat, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby która ukończyła wiek co najmniej: a) 10 lat, b) 15 lat, c) 18 lat. Pytanie 2 Dziecko w wieku do

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny na kartę motorowerową. 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do

Test egzaminacyjny na kartę motorowerową. 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do Zał. nr 2 Test egzaminacyjny na kartę motorowerową 1.Który z pojazdów nie podlega rejestracji: a) rower b) motorower c) ciągnik 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

(test wielokrotnego wyboru)

(test wielokrotnego wyboru) 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół ponadgimnazjalnych (test wielokrotnego wyboru) 1. Znak ten : a) zezwala na zawracanie, b) zezwala na skręcanie w lewo lub zawracanie, c) zabrania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Kierujący rowerem zbliŝając się do miejsca postoju autobusu

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

1. Test nr 3. 6. Znak "skrzyżowanie dróg" oznacza, że drogi na skrzyżowaniu:

1. Test nr 3. 6. Znak skrzyżowanie dróg oznacza, że drogi na skrzyżowaniu: 1. Test nr 3 1. Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do: A. poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, B. wyświetlanych sygnałów świetlnych, C. znaków

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl A - przejeżdża pierwszy, B - ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C - ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2. D011 (808) D012 (809) D208 (1050) Kierujący autobusem przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego powinien

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

Egzamin na kartę rowerową Śmiłowice 24 czerwca 2015 r.

Egzamin na kartę rowerową Śmiłowice 24 czerwca 2015 r. 1. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczad: a) 5, b) 10, c) 15, d) 20. 2. Nie wymaga się uprawnieo do kierowania rowerem od osoby, która ukooczyła: a) 13,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 1. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. TESTY SKRZYŻOWANIA 1. W przedstawionej sytuacji: Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. a) motorowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i nr 2, b) motorowerzysta nie może

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej 1. W tej sytuacji kierujący: Zestaw nr 4 a. pojazdem 3 ma pierwszeństwo przed 2, b. pojazdem 1 powinien

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2012 Raba Wyżna Pytanie 1 Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany: a) jechać z prędkością 20 km na godzinę, b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU 1. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru? 2. ZASADY RUCHU DROGOWEGO 1. Co nazywamy drogą i

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Uprawnienia wymagane do kierowania motorowerem Rowerem może kierować osoba która ukończyła 10 lat a motorowerem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r. W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo 18.11.2017 r. Górzyn 25.11.2017 r. nr 1 Zielona Góra 2.12.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test a Test zawiera 25 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat.

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat. Przykładowe pytania na kartę rowerową: 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test b Test zawiera 20 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test nr.2

Przykładowy test nr.2 Przykładowy test nr.2 1. Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię: A. musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie

Bardziej szczegółowo

3.Poszkodowanemu wolno: a) podać coś do picia i jedzenia b) opatrzyć ranę c) podać tabletkę przeciwbólową

3.Poszkodowanemu wolno: a) podać coś do picia i jedzenia b) opatrzyć ranę c) podać tabletkę przeciwbólową TESTY PPP 1.Pierwsza pomoc w oparzeniu polega na: a) zakładam opatrunek osłaniający na oparzenie b) schładzam oparzenie przez 15-20 minut i zakładam mokry opatrunek c) moczę oparzenie w zimnej wodzie i

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski.

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. Imię i nazwisko Data Klasa SPRAWDZIAN PIĄTY 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. 2. Za pojazd uprzywilejowany w ruchu uważa się pojazd wysyłający sygnały świetlne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE Pieszym jest każda osoba, która znajduje się na drodze poza pojazdem, a także osoba prowadząca rower lub motocykl jak również osoba w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź)

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) RUCH PIESZYCH 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Pieszy idący

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie.

5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie. 1. Kierujący motorowerem, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce: a) nie narusza przepisów, gdyż zakaz korzystania z telefonu komórkowego w ten

Bardziej szczegółowo

5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie.

5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie. 1. Kierujący motorowerem, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce: a) nie narusza przepisów, gdyż zakaz korzystania z telefonu komórkowego w ten

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test a Test zawiera 25 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i postaw X we właściwej kratce w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz,

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK dla ucznia starającego się o kartę rowerową

PORADNIK dla ucznia starającego się o kartę rowerową Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego PORADNIK dla ucznia starającego się o kartę rowerową Obowiązkowe wyposażenie roweru - co najmniej jeden skutecznie działający hamulec; - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 5. Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę.

Scenariusz 5. Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę. Scenariusz 5 Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę. Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi nakazu i zakazu obowiązującymi rowerzystę, budzenie wyobraźni i myślenia przyczynowo skutkowego,

Bardziej szczegółowo