Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia 6. Narzędzia zarządzania aplikacją 7. Rozwiązywanie problemów 8. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

3 1. Wstęp Manager Połączeń umożliwia wygodny i szybki dostęp do Internetu oraz sieci firmowej z każdego miejsca. Dzięki dostępności szerokopasmowej sieci komórkowej Orange GPRS/EDGE/3G/3G+ oraz WiFi korzystanie z mobilnego Internetu jest tak łatwe, jak korzystanie z Internetu w domu. Aplikacja jest łatwa w instalacji i prosta w użyciu. Umożliwia dostęp do najlepszej dostępnej sieci, pozwala kontrolować ilość przesyłanych danych, zapewnia najlepsze możliwości mobilnego Internetu. Po połączeniu dostępny jest wygodny panel, oferujący najbardziej praktyczne i użyteczne informacje.

4 2. Instalacja Managera Połączeń 2.1 Wymagana konfiguracja Minimalne wymagania dla komputera: System operacyjny: 32-bitowy Windows XP (SP3) 32-bitowy lub 64-bitowy Windows Vista (SP1 i SP2) 32-bitowy Windows 7 i 64-bitowy do SP1 32-bitowy lub 64-bitowy Windows 8 Procesor 1 GHz HDD: 40 MB 1 złącze USB/ExpressCard RAM 512 MB Zainstalowana prz p rzeglądarka internetowa Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600

5 2.2 Dla Użytkowników poprzedniej wersji (wersja 8) Jakie zmiany i nowe funkcje pojawiły się w porównaniu do starszej wersji? Nowa wersja aplikacji jest bardziej intuicyjna, dyskretna i działa szybciej w porównaniu z wersją poprzednią. Oferuje tylko niezbędne podczas pracy ikony i wskaźniki sprawiając, że nie tracimy czasu na żmudnym poszukiwaniu danej ikony. Dodatkowym atutem jest możliwość przełączania pomiędzy Internetem a Intranetem oraz kompatybilność z innymi narzędziami dostępnymi na komputerze.

6 2.3 Instalacja krok po kroku Kartę SIM wkładamy do gniazda w modemie USB 3G+ lub w komputerze z wbudowanym modułem 3G+, dostępnym najczęściej pod baterią komputera; Jeśli na komputerze była już zainstalowana inna wersja oprogramowania Business Everywhere, odinstalowujemy ją klikając na Start > Wszystkie programy > Business Everywhere > Odinstaluj Business Everywhere; W przypadku korzystania z modemu USB 3G+, podłączamy go i czekamy na rozpoczęcie automatycznej instalacji; jeżeli korzystamy z komputera z wbudowanym modułem 3G+ to pobieramy oprogramowanie z witryny a następnie uruchamiamy instalację dwukrotnie klikając na ikonę pobranego pliku; W następnym kroku zapoznajemy się z warunkami użytkowania oprogramowania Manager Połączeń i akceptujemy warunki zaznaczając pole "Akceptuję warunki, następnie klikamy na przycisk Dalej"; Aby odinstalować Managera Połączeń klikamy Start > Wszystkie programy > Manager Połączeń > Odinstaluj Managera Połączeń

7 3. Panel zarządzania Managera Połączeń Oprogramowanie Manager Połączeń zawsze pozostaje aktywne na komputerze, w postaci zminimalizowanej do ikony w obszarze powiadomień lub na pasku zadań. Aby uzyskać dostęp do jego interfejsu, klikamy na ikonę na pulpicie lub ikonę w obszarze powiadomień, albo podłączamy modem USB 3G+, co również spowoduje automatyczne pojawienie się aplikacji. 3.1 Panel zarządzania Managera Połączeń Status połączenia i nazwy sieci Czas trwania połączenia oraz ilość przesłanych danych Przycisk połączenia z Internetem i siecią firmową Ręczny wybór sieci Minimalizowanie do paska zadań Zamykanie Managera Połączeń Poziom sygnału oraz technologia sieci Przycisk rozłączenia, dostępny po nawiązaniu połączenia Dostęp do dodatkowych funkcji (rozwijane menu) połączenia

8 3.2 Funkcje dodatkowe Lista dostępnych połączeń Zmiana kodu PIN Powrót do głównego menu, ukrycie dodatkowych funkcji Zarządzanie licznikiem przesyłania danych

9 4. Uruchamianie Managera Połączeń Manager Połączeń uruchamia się automatycznie po zainstalowaniu, a także po każdym uruchomieniu systemu Windows Po podłączeniu modemu USB 3G+ lub gdy moduł 3G+ wbudowany w komputerze jest aktywny, program poprosi o wprowadzenie kodu PIN Informacje na temat sposobu zmiany kodu PIN znajdują się w rozdziale "Narzędzia do zarządzania zestawem" Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN oprogramowanie poprosi nas o wprowadzenie kodu PUK a następnie wprowadzenie nowego czterocyfrowego kodu PIN Następnie klikamy "Potwierdź" Manager Połączeń jest gotowy do połączenia

10 5. Połączenia Manager Połączeń umożliwia łączenie się z Internetem lub siecią firmową i szybkie przełączanie pomiędzy nimi za pomocą jednego kliknięcia. 5.1 Pierwsze połączenie Podczas wykonywania pierwszego połączenia przez sieć telefonii komórkowej, oprogramowanie automatycznie wykrywa wymagane parametry techniczne bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Operacja ta może potrwać kilka minut.

11 5.2 Statusy połączeń Brak połączenia. Należy kliknąć na "połącz z Internetem" lub "połącz z Intranetem". Połączenie zostało nawiązane, ale strona internetowa nie jest dostępna. Nawiązanie połączenia z Internetem powiodło się. Połączenie zostało nawiązane, jednocześnie uruchomiony został klient VPN.

12 5.3 Sieci Managera Połączeń Oprogramowanie Manager Połączeń automatycznie wykrywa i wyświetla najlepszą dostępną sieć, przy czym w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę dostęp poprzez hotspoty WiFi Orange, następnie dostęp poprzez sieć komórkową 3G+, a na końcu hotspoty partnerów Orange Połączenie do hotspotów WiFi Orange oraz hotspotów partnerów Orange jest możliwe, jeżeli jest to częścią oferty Business Everywhere Klikamy na przycisk "Połącz się z Internetem" lub Połącz się z Intranetem, korzystając z głównego interfejsu Managera Połączeń

13 5.4 Zmiana sieci Podczas połączenia oprogramowanie korzysta z listy wyświetlonych sieci. Mamy możliwość zmiany wybranej sieci klikając na "Zmień typ sieci". Niedostępne sieci są podświetlone kolorem szarym Przy kolejnych połączeniach oprogramowanie automatycznie powróci do automatycznego wyboru sieci Przełączenie z 3G na 2G Ręczny wybór operatora sieci podczas korzystania z usługi w roamingu Przełączenie z 2G na 3G

14 5.5 Wymuszanie zmiany sieci Po nawiązaniu połączenia aplikacja Manager Połączeń korzysta z najlepszej dostępnej technologii mobilnej Istnieje możliwość zmiany wybranej technologii poprzez wybranie w menu polecenia Wymuś zmianę sieci mobilnej W podmenu można wybrać dwie opcje: Wymuś 3G lub Zmień z 3G na Edge Zmiana wybranej technologii mobilnej jest możliwa przed połączeniem się do sieci mobilnej W celu powrotu do domyślnych ustawień należy wybrać w podmenu Najlepsze dostępne sieci Za każdym razem po ponownym uruchomieniu Managera Połączeń aplikacja powróci do wyboru najlepszych dostępnych sieci

15 5.6 Odłączanie od prywatnej sieci WiFi Oprogramowanie Manager Połączeń zaraz po uruchomieniu wykrywa połączenie poprzez kabel Ethernet, publiczny lub prywatny hotspot WiFi Aby połączyć się za pośrednictwem oprogramowania Manager Połączeń, wcześniej należy zakończyć poprzednie połączenie W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją w rozdziale "Rozwiązywanie problemów"

16 5.7 Korzystanie z oprogramowania podczas podróży samolotem Moduł 3G+ wbudowany w komputerze może zostać wyłączony za pośrednictwem oprogramowania dostarczonego przez producenta komputera Jeżeli moduł 3G+ zostanie wyłączony, aplikacja wyświetli ikonę oznaczającą tryb pracy podczas podróży W trakcie próby połączenia aplikacja wyświetli komunikat informujący o aktywnym trybie pracy podczas podróży samolotem Ponowna aktywacja modułu 3G+ jest możliwa poprzez zewnętrzny przycisk na komputerze lub oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera

17 5.8 Optymalizacja połączenia z Internetem Jeśli w trakcie połączenia z Internetem poprzez sieć komórkową 3G+ komputer znajdzie się w pobliżu Hotspot Orange WiFi, oprogramowanie zaproponuje zakończenie połączenia z siecią komórkową 3G+ i połączenie z Hotspot Orange WiFi Jeżeli połączenie zostało nawiązane poza aplikacją (np. WiFi lub przez kabel Ethernet) na ekranie aplikacji pojawi się komunikat sugerujący zakończenie tego połączenia przed zestawieniem połączenia z siecią komórkową 3G+

18 5.9 Wybór operatora sieci komórkowej Aplikacja pozwala ręcznie wybrać operatora sieci komórkowej poprzez polecenie Zmiana operatora sieci w menu Zmień typ sieci Ta funkcjonalność może być przydatna podczas pobytu za granicą Po wybraniu polecenia w menu Zmiana operatora sieci wyświetlona zostanie w nowym oknie lista dostępnych operatorów sieci komórkowej Po dwukrotnym kliknięciu na nazwie wybranego operatora nastąpi logowanie się do jego sieci komórkowej

19 5.10 Łączenie się z siecią firmową (VPN) Manager Połączeń pozwala na zdalne łączenie się z prywatną siecią firmową poprzez oprogramowanie klient VPN W tym celu, wpisujemy parametry techniczne w aplikacji Manager Połączeń, dostępne w menu Start > Wszystkie programy > Manager Połączeń > Konfiguracja aplikacji Menu Konfiguracja aplikacji umożliwia wprowadzenie parametrów prywatnej sieci firmowej i oprogramowania klient VPN

20 Po wybraniu VPN nieaktywny będzie dostępne tylko połączenie do Internetu; dostęp do prywatnej sieci firmowej nie będzie możliwy; nadal dostępna pozostanie możliwość ręcznego połączenia poprzez zewnętrzne oprogramowanie klient VPN Aby uzyskać dostęp do prywatnej sieci firmowej wybieramy VPN aktywny i wprowadzamy poprawne komendy rozpoczęcia i zakończenia działania oprogramowania klient VPN; w celu wykonania testu połączenia z prywatną siecią firmową możemy dodatkowo wprowadzić adres IP, pozwoli to w pełni ustalić status połączenia z prywatną siecią firmową Jeżeli wpisane komendy rozpoczęcia i zakończenia działania oprogramowania VPN będą niepoprawne, podczas próby połączenia z prywatną siecią firmową pojawi się komunikat błędu Dostęp do menu konfiguracji połączenia z prywatną siecią firmową nie jest wymagany, jeżeli aplikacja została wygenerowana przy użyciu trybu administratora; w celu uzyskania informacji o dostępie do menu konfiguracji należy skontaktować się z administratorem IT Uwaga: Jeśli zestaw był wykorzystywany przez administratora grupy roboczej, nie ma dostępu do tego interfejsu. W razie potrzeby zasięgnąć informacji od administratora, aby umożliwić danej osobie wprowadzenie komend wymaganych do połączenia lub rozłączenia za pomocą tego interfejsu.

21 5.11 Przełączanie pomiędzy Internetem i siecią korporacyjną VPN W trakcie nawiązanego połączenia istnieje możliwość przełączania się pomiędzy siecią Internet i siecią korporacyjną VPN; przełączanie jest możliwe, jeżeli komendy łączenia i rozłączania się z siecią firmową VPN są poprawnie wprowadzone Połącz z Internetem Połączony z Internetem Przełączenie do Intranetu Połącz z Intranetem Połączony z Intranetem Przełączenie do Internetu

22 Przykład Jesteś na spotkaniu poza firmą i chcesz szybko wyszukać kilka informacji w Internecie Klikasz na przycisk "Połącz z Internetem" Po odnalezieniu potrzebnych informacji w Internecie potrzebujesz pobrać ważny dokument firmowy z Intranetu Pozostając podłączonym do Internetu, klikasz na "Połącz z Intranetem": Manager Połączeń uruchamia oprogramowanie VPN i przełącza się bezpośrednio do sieci Intranet Aby powrócić do Internetu, klikasz na "Połącz z Internetem": następuje powrót z Intranetu do połączenia z Internetem Po kliknięciu przycisku Odłącz Manager Połączeń zakończy jednocześnie połączenie z siecią Internet i połączenie z siecią firmową

23 6. Narzędzia zarządzania aplikacją 6.1 Zmiana kodu PIN W celu zmiany kodu PIN należy skorzystać z menu "Zarządzaj kodem PIN" w głównym menu aplikacji Po kliknięciu przycisku "Zmień kod PIN" należy postępować zgodnie z instrukcjami

24 6.2 Zarządzanie licznikami i limitami Aby zarządzać limitami i licznikami wybieramy polecenie Zarządzaj licznikami i limitami w głównym menu aplikacji Funkcja ta pozwala na przeglądanie statystyk połączeń w bieżącym miesiącu oraz w miesiącu poprzednim dla połączeń mobilnych 3G+, połączeń z Hotspot Orange i sieci WiFi partnerów Orange, krajowych i międzynarodowych Ważne Jeżeli komputer jest używany przez więcej, niż jedną osobę i przy użyciu więcej, niż jednego urządzenia prezentowane statystyki nie rozróżniają takich połączeń Liczniki obliczają czas połączeń oraz ilość przesłanych danych dla połączeń WiFi (Hotspot Orange oraz partnerów Orange) nawiązanych przy użyciu menadżera Windows w sytuacji, kiedy aplikacja jest uruchomiona

25 Ważne: narzędzie prezentujące ilość oraz czas połączeń, a także ilość przesłanych danych ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy rozliczenia opłat za usługi transmisji danych. Domyślnie liczniki są zerowane w pierwszym dniu każdego miesiąca, jednakże istnieje możliwość zmiany tej daty na dowolną inną

26 W tym samym miejscu możemy ustalić limity danych oraz powiadomienia o ich przekroczeniu podczas korzystania z krajowych i międzynarodowych sieci mobilnych 3G+ oraz sieci WiFi partnerów Orange Domyślne wartości nie są stanowią umowy, jednakże pozwalają otrzymywać powiadomienia, gdy osiągnięty zostanie próg 80% i 100% limitu do wykorzystania

27 6.3 Otrzymywanie wiadomości sms Manager Połączeń umożliwia otrzymywanie wiadomości informacyjnych Orange; po otrzymaniu nowej wiadomości, Manager Połączeń wyświetli okno w prawym dolnym rogu ekranu Aby uzyskać dostęp do listy otrzymanych wiadomości, klikamy na ikonę Wiadomości widoczną w polu okna powiadomień Wyświetlane są trzy rodzaje wiadomości sms: informacje z Orange o wykorzystaniu limitu przesyłania danych ogólne wiadomości informacyjne z Orange wiadomości prywatne, w szczególności dotyczące kodów uwierzytelnienia dostępu do Orange Hotspot WiFi

28 6.4 Wysyłanie wiadomości SMS Aplikacja Manager Połączeń umożliwia wysyłanie wiadomości sms Aby stworzyć nową wiadomość sms, wybieramy zakładkę Napisz wiadomość SMS, Teraz możemy napisać wiadomość sms i wysłać do odbiorcy.

29 6.5 Dostęp do Orange On-line Polecenie "Orange On-line jest dostępne na liście funkcji dodatkowych Przycisk jest aktywny dopiero po nawiązaniu połączenia Po wybraniu tego polecenia otworzy się okno przeglądarki na stronie poświęconej usłudze Business Everywhere.

30 6.6 Pomoc Okno pomocy zawiera informacje, w jaki sposób skontaktować się z obsługą klienta, a także informacje, o które może poprosić doradca Orange Po wybraniu przycisku Więcej informacji wyświetlone zostaną szczegółowe informacje techniczne, o które może poprosić doradca Orange podczas kontaktu użytkownika

31 6.7 Informacje na temat Managera Połączeń Przycisk "Informacje" jest dostępny na liście funkcji dodatkowych w głównym menu aplikacji. Po jego naciśnięciu wyświetlone zostaną informacje o głównych elementach i wersji aplikacji Manager Połączeń

32 6.8 Aktualizacje W określonych odstępach czasu Orange może wprowadzić nowszą wersję aplikacji Po uruchomieniu systemu Windows Manager Połączeń sprawdza, czy są dostępne najnowsze aktualizacje; w przypadku znalezienia aktualizacji aplikacja sugeruje ich pobranie Po naciśnięciu przycisku Tak rozpocznie się automatyczne pobieranie aktualizacji, które zostaną zainstalowane przy kolejnym uruchomieniu systemu Windows Po naciśnięciu przycisku Nie ie pobranie aktualizacji zostanie ponownie zaproponowe 8 dni później

33 7. Rozwiązywanie problemów 7.1 Rozłączenie połączenia z prywatną siecią WiFi przed połączeniem przy użyciu Managera Połączeń Połączenie przy użyciu aplikacji Manager Połączeń nie będzie możliwe, jeżeli komputer wcześniej nawiąże połączenie z prywatną siecią WiFi. W takiej sytuacji pojawi się poniższy komunikat: Po naciśnięciu przycisku Więcej informacji otwarta zostanie instrukcja obsługi aplikacji

34 7.2 Rozłączanie sieci WiFi w systemie Windows XP Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci w obszarze powiadomień. Następnie należy wybrać polecenie Wyświetl l dostępne sieci bezprzewodowe

35 W wyświetlonym oknie sieci bezprzewodowych znaleźć i kliknąć na sieć ze statusem Połączono (pierwsza na liście)

36 Klikamy na przycisk "Rozłąc ozłącz" z"

37 7.3 Odłączenie w systemie Windows Vista Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci w obszarze powiadomień Wybieramy "Rozłącz z > Nazwa podłączonej sieci Klikamy na "Rozłącz"

38 7.4 Odłączenie w systemie Windows 7 Klikamy na ikonę sieci w obszarze powiadomień. Wybieramy podłączoną sieć, a następnie klikamy na Rozłącz

39 7.5 Rozwiązywanie problemów Sprawdzamy, czy modem USB 3G+ jest prawidłowo podłączony lub czy moduł 3G+ zintegrowany w komputerze jest uruchomiony Sprawdzamy, czy karta SIM jest prawidłowo włożona Sprawdzamy, czy w okolicy jest dobry zasięg sieci telefonii komórkowej Jeśli problemy nadal występują, kontaktujemy się z biurem obsługi klienta Orange.

40 7.6 Obsługa Klienta Nasze biuro obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: *800 dla abonentów Orange (opłata za połączenie 1,50 zł brutto za zdarzenie) dla osób dzwoniących z innych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz spoza Polskiecie) Należy mieć w zasięgu ręki numer telefonu przypisany do pakietu Business Everywhere; numer widoczny jest w oknie pomocy, dostępnym w menu aplikacji; o numer może poprosić pracownik biura obsługi klienta

41 8. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 1. Co się stanie, jeśli karta SIM nie jest włożona do modemu USB 3G+ lub do modułu 3G+ wbudowanego w komputerze? Bez karty SIM nie można uzyskać połączenia z siecią 3G+ Orange. Dostęp do sieci dostępowej Hotspot Orange WiFi oraz WiFi partnerów Orange także nie jest możliwy bez karty SIM 2. W jakich krajach można korzystać z Business Everywhere? Aby zapoznać się z listą krajów, w których można korzystać z Business Everywhere należy wejść na stronę Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy parametry techniczne używanego modemu 3G+ np. pasmo częstotliwości są zgodne z parametrami wymaganymi w kraju, do którego wyjeżdżamy

42 3. Co to jest PC z wbudowanym modułem 3G+? PC z wbudowanym modułem 3G+ to komputer PC, który umożliwia nawiązanie komunikacji 3G+ bez konieczności podłączania modemu USB 3G+. Kartę SIM wkłada się bezpośrednio do komputera. 4. Pojawia się komunikat o błędzie na starcie: wlanapi.dll nie jest obecny. Manager Połączeń, aby działać prawidłowo, wymaga niektórych dodatków service pack Windows. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale 1 Instalacja Managera Połączeń 5. Skąd mam wiedzieć, która z dostępnych sieci jest najlepsza? Aplikacja w sposób automatyczny wybiera najlepszą dostępną sieć 6. Co to jest Orange Hotspot H WiFi? Hotspot jest punktem, w którym przy użyciu komputera z wbudowaną kartą WLAN możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Jest to określone miejsce z dostępem do sieci bezprzewodowej, co pozwala użytkownikom urządzeń przenośnych na łatwe połączenie się

43 z Internetem. Aby połączyć się z Hotspot Orange należy skorzystać z mendżera Windows. 7. Jak mogę odzyskać moje dane uwierzytelnienia do sieci WiFi? Jeśli posiadany pakiet Business Everywhere zawiera nieograniczony dostęp do sieci WiFi, uwierzytelnianie dla Orange Hotspot oraz Hotspot partnerów Orange odbywa się automatycznie. W każdym przypadku dane do uwierzytelnienia zostaną wysłane w wiadomości i SMS na kartę SIM pakietu Business Everywhere 8. Co to jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network) - wirtualna sieć prywatna; to mechanizm tworzenia bezpiecznych połączeń poprzez publiczną sieć Internet, co umożliwia w szczególności nawiązanie połączenia z siecią firmową

44 9. Czy przez aplikację można połączyć się z prywatnym punktem Wi-Fi (routerem)? Aby połączyć się z prywatną siecią WiFi, należy to zrobić przez menedżera połączeń Windows. Aplikacja Manager Połączeń zarządza tylko połączeniami w sieci Orange i partnerami Orange (Edge, 3G, 3G+ oraz Wi-Fi). Jednak aplikacja rozpoznaje połączenia z prywatną siecią WiFi i wyświetla je w głównym interfejsie, bez możliwości zarządzania nimi 10. W jakich okolicznościach należy przełączyć się z 3G+ na Edge? Aby skorzystać z najlepszych dostępnych połączeń w danym momencie, zaleca się, aby aplikacja automatycznie wybrała najlepsze dostępne połączenie, niemniej jednak w przypadku problemów z połączeniem w sieci 3G+, a także, gdy obsługa klienta zachęca do tego, można przełączyć się na Edge. 11. Jak można wyłączyć Managera Połączeń? Managera Połączeń można zamknąć klikając prawym klawiszem na ikonę w pasku zadań, a następnie wybierając "Wyjdź". Należy

45 zauważyć, że bez ponownego uruchamiania komputera aplikacja musi być ponownie uruchomiona ze skrótu na pulpicie lub z menu "Start" przed nawiązaniem każdego nowego połączenia.

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 ADU-500 (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 Specyfikacja referencyjna dla serii modemów CDMA firmy AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) tunel, przez który płynie ruch w ramach

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Plus Internet wita w świecie mobilnego Internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Spis treści 1. Konfi guracja Punktu Dostępowego Wi-Fi (Access Point) 2 2. Instalacja aplikacji InternetAdvSettings (uwaga: opcja) 4 3. Konfi guracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF07/0409, Strona 1 z 20 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E Niniejsza instrukcja pozwoli Ci sprawnie i bez ryzyka zaktualizować oprogramowanie Twojego modemu. Wszelkie odstępstwa od opisanych poniżej czynności mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu. PAMIĘTAJ!

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E72

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E72 Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E72 Spis treści 1. Konfi guracja Punktu Dostępowego Wi-Fi (Access Point) 2 2. Instalacja aplikacji InternetAdvSettings (uwaga: opcja) 3 3. Konfi guracja

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl email: ptja@ptja.pl wersja 1.2.1, 22 października 2009 Spis treści 1.Uruchamianie programu...3 2.Pierwsze uruchomienie, aktywacja

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 Spis treści: 1. Instalacja programu 2 2. Okno programu.10 3. Tryb nauka.11 4. Tryb egzamin.15 5. Statystyki odpowiedzi...17 6. Pytaj do skutku.

Bardziej szczegółowo

Część 1 Pierwsze kroki

Część 1 Pierwsze kroki Spis treści Część 1 Pierwsze kroki... 3 Instalacja... 4 Konfiguracja pulpitu... 7 Podstawowa konfiguracja... 10 Pierwsze kroki z Kleosem... 12 Pierwsza sprawa... 16 2 3 Część 1 Pierwsze kroki Instalacja

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połaczenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL)

Konfiguracja połaczenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Strona 1 z 11 Konfiguracja połaczenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Karta sieciowa musi być zainstalowana, bez względu na to, czy jest to połączenie kablowe LAN,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo