Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia 6. Narzędzia zarządzania aplikacją 7. Rozwiązywanie problemów 8. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

3 1. Wstęp Manager Połączeń umożliwia wygodny i szybki dostęp do Internetu oraz sieci firmowej z każdego miejsca. Dzięki dostępności szerokopasmowej sieci komórkowej Orange GPRS/EDGE/3G/3G+ oraz WiFi korzystanie z mobilnego Internetu jest tak łatwe, jak korzystanie z Internetu w domu. Aplikacja jest łatwa w instalacji i prosta w użyciu. Umożliwia dostęp do najlepszej dostępnej sieci, pozwala kontrolować ilość przesyłanych danych, zapewnia najlepsze możliwości mobilnego Internetu. Po połączeniu dostępny jest wygodny panel, oferujący najbardziej praktyczne i użyteczne informacje.

4 2. Instalacja Managera Połączeń 2.1 Wymagana konfiguracja Minimalne wymagania dla komputera: System operacyjny: 32-bitowy Windows XP (SP3) 32-bitowy lub 64-bitowy Windows Vista (SP1 i SP2) 32-bitowy Windows 7 i 64-bitowy do SP1 32-bitowy lub 64-bitowy Windows 8 Procesor 1 GHz HDD: 40 MB 1 złącze USB/ExpressCard RAM 512 MB Zainstalowana prz p rzeglądarka internetowa Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600

5 2.2 Dla Użytkowników poprzedniej wersji (wersja 8) Jakie zmiany i nowe funkcje pojawiły się w porównaniu do starszej wersji? Nowa wersja aplikacji jest bardziej intuicyjna, dyskretna i działa szybciej w porównaniu z wersją poprzednią. Oferuje tylko niezbędne podczas pracy ikony i wskaźniki sprawiając, że nie tracimy czasu na żmudnym poszukiwaniu danej ikony. Dodatkowym atutem jest możliwość przełączania pomiędzy Internetem a Intranetem oraz kompatybilność z innymi narzędziami dostępnymi na komputerze.

6 2.3 Instalacja krok po kroku Kartę SIM wkładamy do gniazda w modemie USB 3G+ lub w komputerze z wbudowanym modułem 3G+, dostępnym najczęściej pod baterią komputera; Jeśli na komputerze była już zainstalowana inna wersja oprogramowania Business Everywhere, odinstalowujemy ją klikając na Start > Wszystkie programy > Business Everywhere > Odinstaluj Business Everywhere; W przypadku korzystania z modemu USB 3G+, podłączamy go i czekamy na rozpoczęcie automatycznej instalacji; jeżeli korzystamy z komputera z wbudowanym modułem 3G+ to pobieramy oprogramowanie z witryny a następnie uruchamiamy instalację dwukrotnie klikając na ikonę pobranego pliku; W następnym kroku zapoznajemy się z warunkami użytkowania oprogramowania Manager Połączeń i akceptujemy warunki zaznaczając pole "Akceptuję warunki, następnie klikamy na przycisk Dalej"; Aby odinstalować Managera Połączeń klikamy Start > Wszystkie programy > Manager Połączeń > Odinstaluj Managera Połączeń

7 3. Panel zarządzania Managera Połączeń Oprogramowanie Manager Połączeń zawsze pozostaje aktywne na komputerze, w postaci zminimalizowanej do ikony w obszarze powiadomień lub na pasku zadań. Aby uzyskać dostęp do jego interfejsu, klikamy na ikonę na pulpicie lub ikonę w obszarze powiadomień, albo podłączamy modem USB 3G+, co również spowoduje automatyczne pojawienie się aplikacji. 3.1 Panel zarządzania Managera Połączeń Status połączenia i nazwy sieci Czas trwania połączenia oraz ilość przesłanych danych Przycisk połączenia z Internetem i siecią firmową Ręczny wybór sieci Minimalizowanie do paska zadań Zamykanie Managera Połączeń Poziom sygnału oraz technologia sieci Przycisk rozłączenia, dostępny po nawiązaniu połączenia Dostęp do dodatkowych funkcji (rozwijane menu) połączenia

8 3.2 Funkcje dodatkowe Lista dostępnych połączeń Zmiana kodu PIN Powrót do głównego menu, ukrycie dodatkowych funkcji Zarządzanie licznikiem przesyłania danych

9 4. Uruchamianie Managera Połączeń Manager Połączeń uruchamia się automatycznie po zainstalowaniu, a także po każdym uruchomieniu systemu Windows Po podłączeniu modemu USB 3G+ lub gdy moduł 3G+ wbudowany w komputerze jest aktywny, program poprosi o wprowadzenie kodu PIN Informacje na temat sposobu zmiany kodu PIN znajdują się w rozdziale "Narzędzia do zarządzania zestawem" Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN oprogramowanie poprosi nas o wprowadzenie kodu PUK a następnie wprowadzenie nowego czterocyfrowego kodu PIN Następnie klikamy "Potwierdź" Manager Połączeń jest gotowy do połączenia

10 5. Połączenia Manager Połączeń umożliwia łączenie się z Internetem lub siecią firmową i szybkie przełączanie pomiędzy nimi za pomocą jednego kliknięcia. 5.1 Pierwsze połączenie Podczas wykonywania pierwszego połączenia przez sieć telefonii komórkowej, oprogramowanie automatycznie wykrywa wymagane parametry techniczne bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Operacja ta może potrwać kilka minut.

11 5.2 Statusy połączeń Brak połączenia. Należy kliknąć na "połącz z Internetem" lub "połącz z Intranetem". Połączenie zostało nawiązane, ale strona internetowa nie jest dostępna. Nawiązanie połączenia z Internetem powiodło się. Połączenie zostało nawiązane, jednocześnie uruchomiony został klient VPN.

12 5.3 Sieci Managera Połączeń Oprogramowanie Manager Połączeń automatycznie wykrywa i wyświetla najlepszą dostępną sieć, przy czym w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę dostęp poprzez hotspoty WiFi Orange, następnie dostęp poprzez sieć komórkową 3G+, a na końcu hotspoty partnerów Orange Połączenie do hotspotów WiFi Orange oraz hotspotów partnerów Orange jest możliwe, jeżeli jest to częścią oferty Business Everywhere Klikamy na przycisk "Połącz się z Internetem" lub Połącz się z Intranetem, korzystając z głównego interfejsu Managera Połączeń

13 5.4 Zmiana sieci Podczas połączenia oprogramowanie korzysta z listy wyświetlonych sieci. Mamy możliwość zmiany wybranej sieci klikając na "Zmień typ sieci". Niedostępne sieci są podświetlone kolorem szarym Przy kolejnych połączeniach oprogramowanie automatycznie powróci do automatycznego wyboru sieci Przełączenie z 3G na 2G Ręczny wybór operatora sieci podczas korzystania z usługi w roamingu Przełączenie z 2G na 3G

14 5.5 Wymuszanie zmiany sieci Po nawiązaniu połączenia aplikacja Manager Połączeń korzysta z najlepszej dostępnej technologii mobilnej Istnieje możliwość zmiany wybranej technologii poprzez wybranie w menu polecenia Wymuś zmianę sieci mobilnej W podmenu można wybrać dwie opcje: Wymuś 3G lub Zmień z 3G na Edge Zmiana wybranej technologii mobilnej jest możliwa przed połączeniem się do sieci mobilnej W celu powrotu do domyślnych ustawień należy wybrać w podmenu Najlepsze dostępne sieci Za każdym razem po ponownym uruchomieniu Managera Połączeń aplikacja powróci do wyboru najlepszych dostępnych sieci

15 5.6 Odłączanie od prywatnej sieci WiFi Oprogramowanie Manager Połączeń zaraz po uruchomieniu wykrywa połączenie poprzez kabel Ethernet, publiczny lub prywatny hotspot WiFi Aby połączyć się za pośrednictwem oprogramowania Manager Połączeń, wcześniej należy zakończyć poprzednie połączenie W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją w rozdziale "Rozwiązywanie problemów"

16 5.7 Korzystanie z oprogramowania podczas podróży samolotem Moduł 3G+ wbudowany w komputerze może zostać wyłączony za pośrednictwem oprogramowania dostarczonego przez producenta komputera Jeżeli moduł 3G+ zostanie wyłączony, aplikacja wyświetli ikonę oznaczającą tryb pracy podczas podróży W trakcie próby połączenia aplikacja wyświetli komunikat informujący o aktywnym trybie pracy podczas podróży samolotem Ponowna aktywacja modułu 3G+ jest możliwa poprzez zewnętrzny przycisk na komputerze lub oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera

17 5.8 Optymalizacja połączenia z Internetem Jeśli w trakcie połączenia z Internetem poprzez sieć komórkową 3G+ komputer znajdzie się w pobliżu Hotspot Orange WiFi, oprogramowanie zaproponuje zakończenie połączenia z siecią komórkową 3G+ i połączenie z Hotspot Orange WiFi Jeżeli połączenie zostało nawiązane poza aplikacją (np. WiFi lub przez kabel Ethernet) na ekranie aplikacji pojawi się komunikat sugerujący zakończenie tego połączenia przed zestawieniem połączenia z siecią komórkową 3G+

18 5.9 Wybór operatora sieci komórkowej Aplikacja pozwala ręcznie wybrać operatora sieci komórkowej poprzez polecenie Zmiana operatora sieci w menu Zmień typ sieci Ta funkcjonalność może być przydatna podczas pobytu za granicą Po wybraniu polecenia w menu Zmiana operatora sieci wyświetlona zostanie w nowym oknie lista dostępnych operatorów sieci komórkowej Po dwukrotnym kliknięciu na nazwie wybranego operatora nastąpi logowanie się do jego sieci komórkowej

19 5.10 Łączenie się z siecią firmową (VPN) Manager Połączeń pozwala na zdalne łączenie się z prywatną siecią firmową poprzez oprogramowanie klient VPN W tym celu, wpisujemy parametry techniczne w aplikacji Manager Połączeń, dostępne w menu Start > Wszystkie programy > Manager Połączeń > Konfiguracja aplikacji Menu Konfiguracja aplikacji umożliwia wprowadzenie parametrów prywatnej sieci firmowej i oprogramowania klient VPN

20 Po wybraniu VPN nieaktywny będzie dostępne tylko połączenie do Internetu; dostęp do prywatnej sieci firmowej nie będzie możliwy; nadal dostępna pozostanie możliwość ręcznego połączenia poprzez zewnętrzne oprogramowanie klient VPN Aby uzyskać dostęp do prywatnej sieci firmowej wybieramy VPN aktywny i wprowadzamy poprawne komendy rozpoczęcia i zakończenia działania oprogramowania klient VPN; w celu wykonania testu połączenia z prywatną siecią firmową możemy dodatkowo wprowadzić adres IP, pozwoli to w pełni ustalić status połączenia z prywatną siecią firmową Jeżeli wpisane komendy rozpoczęcia i zakończenia działania oprogramowania VPN będą niepoprawne, podczas próby połączenia z prywatną siecią firmową pojawi się komunikat błędu Dostęp do menu konfiguracji połączenia z prywatną siecią firmową nie jest wymagany, jeżeli aplikacja została wygenerowana przy użyciu trybu administratora; w celu uzyskania informacji o dostępie do menu konfiguracji należy skontaktować się z administratorem IT Uwaga: Jeśli zestaw był wykorzystywany przez administratora grupy roboczej, nie ma dostępu do tego interfejsu. W razie potrzeby zasięgnąć informacji od administratora, aby umożliwić danej osobie wprowadzenie komend wymaganych do połączenia lub rozłączenia za pomocą tego interfejsu.

21 5.11 Przełączanie pomiędzy Internetem i siecią korporacyjną VPN W trakcie nawiązanego połączenia istnieje możliwość przełączania się pomiędzy siecią Internet i siecią korporacyjną VPN; przełączanie jest możliwe, jeżeli komendy łączenia i rozłączania się z siecią firmową VPN są poprawnie wprowadzone Połącz z Internetem Połączony z Internetem Przełączenie do Intranetu Połącz z Intranetem Połączony z Intranetem Przełączenie do Internetu

22 Przykład Jesteś na spotkaniu poza firmą i chcesz szybko wyszukać kilka informacji w Internecie Klikasz na przycisk "Połącz z Internetem" Po odnalezieniu potrzebnych informacji w Internecie potrzebujesz pobrać ważny dokument firmowy z Intranetu Pozostając podłączonym do Internetu, klikasz na "Połącz z Intranetem": Manager Połączeń uruchamia oprogramowanie VPN i przełącza się bezpośrednio do sieci Intranet Aby powrócić do Internetu, klikasz na "Połącz z Internetem": następuje powrót z Intranetu do połączenia z Internetem Po kliknięciu przycisku Odłącz Manager Połączeń zakończy jednocześnie połączenie z siecią Internet i połączenie z siecią firmową

23 6. Narzędzia zarządzania aplikacją 6.1 Zmiana kodu PIN W celu zmiany kodu PIN należy skorzystać z menu "Zarządzaj kodem PIN" w głównym menu aplikacji Po kliknięciu przycisku "Zmień kod PIN" należy postępować zgodnie z instrukcjami

24 6.2 Zarządzanie licznikami i limitami Aby zarządzać limitami i licznikami wybieramy polecenie Zarządzaj licznikami i limitami w głównym menu aplikacji Funkcja ta pozwala na przeglądanie statystyk połączeń w bieżącym miesiącu oraz w miesiącu poprzednim dla połączeń mobilnych 3G+, połączeń z Hotspot Orange i sieci WiFi partnerów Orange, krajowych i międzynarodowych Ważne Jeżeli komputer jest używany przez więcej, niż jedną osobę i przy użyciu więcej, niż jednego urządzenia prezentowane statystyki nie rozróżniają takich połączeń Liczniki obliczają czas połączeń oraz ilość przesłanych danych dla połączeń WiFi (Hotspot Orange oraz partnerów Orange) nawiązanych przy użyciu menadżera Windows w sytuacji, kiedy aplikacja jest uruchomiona

25 Ważne: narzędzie prezentujące ilość oraz czas połączeń, a także ilość przesłanych danych ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy rozliczenia opłat za usługi transmisji danych. Domyślnie liczniki są zerowane w pierwszym dniu każdego miesiąca, jednakże istnieje możliwość zmiany tej daty na dowolną inną

26 W tym samym miejscu możemy ustalić limity danych oraz powiadomienia o ich przekroczeniu podczas korzystania z krajowych i międzynarodowych sieci mobilnych 3G+ oraz sieci WiFi partnerów Orange Domyślne wartości nie są stanowią umowy, jednakże pozwalają otrzymywać powiadomienia, gdy osiągnięty zostanie próg 80% i 100% limitu do wykorzystania

27 6.3 Otrzymywanie wiadomości sms Manager Połączeń umożliwia otrzymywanie wiadomości informacyjnych Orange; po otrzymaniu nowej wiadomości, Manager Połączeń wyświetli okno w prawym dolnym rogu ekranu Aby uzyskać dostęp do listy otrzymanych wiadomości, klikamy na ikonę Wiadomości widoczną w polu okna powiadomień Wyświetlane są trzy rodzaje wiadomości sms: informacje z Orange o wykorzystaniu limitu przesyłania danych ogólne wiadomości informacyjne z Orange wiadomości prywatne, w szczególności dotyczące kodów uwierzytelnienia dostępu do Orange Hotspot WiFi

28 6.4 Wysyłanie wiadomości SMS Aplikacja Manager Połączeń umożliwia wysyłanie wiadomości sms Aby stworzyć nową wiadomość sms, wybieramy zakładkę Napisz wiadomość SMS, Teraz możemy napisać wiadomość sms i wysłać do odbiorcy.

29 6.5 Dostęp do Orange On-line Polecenie "Orange On-line jest dostępne na liście funkcji dodatkowych Przycisk jest aktywny dopiero po nawiązaniu połączenia Po wybraniu tego polecenia otworzy się okno przeglądarki na stronie poświęconej usłudze Business Everywhere.

30 6.6 Pomoc Okno pomocy zawiera informacje, w jaki sposób skontaktować się z obsługą klienta, a także informacje, o które może poprosić doradca Orange Po wybraniu przycisku Więcej informacji wyświetlone zostaną szczegółowe informacje techniczne, o które może poprosić doradca Orange podczas kontaktu użytkownika

31 6.7 Informacje na temat Managera Połączeń Przycisk "Informacje" jest dostępny na liście funkcji dodatkowych w głównym menu aplikacji. Po jego naciśnięciu wyświetlone zostaną informacje o głównych elementach i wersji aplikacji Manager Połączeń

32 6.8 Aktualizacje W określonych odstępach czasu Orange może wprowadzić nowszą wersję aplikacji Po uruchomieniu systemu Windows Manager Połączeń sprawdza, czy są dostępne najnowsze aktualizacje; w przypadku znalezienia aktualizacji aplikacja sugeruje ich pobranie Po naciśnięciu przycisku Tak rozpocznie się automatyczne pobieranie aktualizacji, które zostaną zainstalowane przy kolejnym uruchomieniu systemu Windows Po naciśnięciu przycisku Nie ie pobranie aktualizacji zostanie ponownie zaproponowe 8 dni później

33 7. Rozwiązywanie problemów 7.1 Rozłączenie połączenia z prywatną siecią WiFi przed połączeniem przy użyciu Managera Połączeń Połączenie przy użyciu aplikacji Manager Połączeń nie będzie możliwe, jeżeli komputer wcześniej nawiąże połączenie z prywatną siecią WiFi. W takiej sytuacji pojawi się poniższy komunikat: Po naciśnięciu przycisku Więcej informacji otwarta zostanie instrukcja obsługi aplikacji

34 7.2 Rozłączanie sieci WiFi w systemie Windows XP Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci w obszarze powiadomień. Następnie należy wybrać polecenie Wyświetl l dostępne sieci bezprzewodowe

35 W wyświetlonym oknie sieci bezprzewodowych znaleźć i kliknąć na sieć ze statusem Połączono (pierwsza na liście)

36 Klikamy na przycisk "Rozłąc ozłącz" z"

37 7.3 Odłączenie w systemie Windows Vista Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci w obszarze powiadomień Wybieramy "Rozłącz z > Nazwa podłączonej sieci Klikamy na "Rozłącz"

38 7.4 Odłączenie w systemie Windows 7 Klikamy na ikonę sieci w obszarze powiadomień. Wybieramy podłączoną sieć, a następnie klikamy na Rozłącz

39 7.5 Rozwiązywanie problemów Sprawdzamy, czy modem USB 3G+ jest prawidłowo podłączony lub czy moduł 3G+ zintegrowany w komputerze jest uruchomiony Sprawdzamy, czy karta SIM jest prawidłowo włożona Sprawdzamy, czy w okolicy jest dobry zasięg sieci telefonii komórkowej Jeśli problemy nadal występują, kontaktujemy się z biurem obsługi klienta Orange.

40 7.6 Obsługa Klienta Nasze biuro obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: *800 dla abonentów Orange (opłata za połączenie 1,50 zł brutto za zdarzenie) dla osób dzwoniących z innych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz spoza Polskiecie) Należy mieć w zasięgu ręki numer telefonu przypisany do pakietu Business Everywhere; numer widoczny jest w oknie pomocy, dostępnym w menu aplikacji; o numer może poprosić pracownik biura obsługi klienta

41 8. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 1. Co się stanie, jeśli karta SIM nie jest włożona do modemu USB 3G+ lub do modułu 3G+ wbudowanego w komputerze? Bez karty SIM nie można uzyskać połączenia z siecią 3G+ Orange. Dostęp do sieci dostępowej Hotspot Orange WiFi oraz WiFi partnerów Orange także nie jest możliwy bez karty SIM 2. W jakich krajach można korzystać z Business Everywhere? Aby zapoznać się z listą krajów, w których można korzystać z Business Everywhere należy wejść na stronę Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy parametry techniczne używanego modemu 3G+ np. pasmo częstotliwości są zgodne z parametrami wymaganymi w kraju, do którego wyjeżdżamy

42 3. Co to jest PC z wbudowanym modułem 3G+? PC z wbudowanym modułem 3G+ to komputer PC, który umożliwia nawiązanie komunikacji 3G+ bez konieczności podłączania modemu USB 3G+. Kartę SIM wkłada się bezpośrednio do komputera. 4. Pojawia się komunikat o błędzie na starcie: wlanapi.dll nie jest obecny. Manager Połączeń, aby działać prawidłowo, wymaga niektórych dodatków service pack Windows. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale 1 Instalacja Managera Połączeń 5. Skąd mam wiedzieć, która z dostępnych sieci jest najlepsza? Aplikacja w sposób automatyczny wybiera najlepszą dostępną sieć 6. Co to jest Orange Hotspot H WiFi? Hotspot jest punktem, w którym przy użyciu komputera z wbudowaną kartą WLAN możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Jest to określone miejsce z dostępem do sieci bezprzewodowej, co pozwala użytkownikom urządzeń przenośnych na łatwe połączenie się

43 z Internetem. Aby połączyć się z Hotspot Orange należy skorzystać z mendżera Windows. 7. Jak mogę odzyskać moje dane uwierzytelnienia do sieci WiFi? Jeśli posiadany pakiet Business Everywhere zawiera nieograniczony dostęp do sieci WiFi, uwierzytelnianie dla Orange Hotspot oraz Hotspot partnerów Orange odbywa się automatycznie. W każdym przypadku dane do uwierzytelnienia zostaną wysłane w wiadomości i SMS na kartę SIM pakietu Business Everywhere 8. Co to jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network) - wirtualna sieć prywatna; to mechanizm tworzenia bezpiecznych połączeń poprzez publiczną sieć Internet, co umożliwia w szczególności nawiązanie połączenia z siecią firmową

44 9. Czy przez aplikację można połączyć się z prywatnym punktem Wi-Fi (routerem)? Aby połączyć się z prywatną siecią WiFi, należy to zrobić przez menedżera połączeń Windows. Aplikacja Manager Połączeń zarządza tylko połączeniami w sieci Orange i partnerami Orange (Edge, 3G, 3G+ oraz Wi-Fi). Jednak aplikacja rozpoznaje połączenia z prywatną siecią WiFi i wyświetla je w głównym interfejsie, bez możliwości zarządzania nimi 10. W jakich okolicznościach należy przełączyć się z 3G+ na Edge? Aby skorzystać z najlepszych dostępnych połączeń w danym momencie, zaleca się, aby aplikacja automatycznie wybrała najlepsze dostępne połączenie, niemniej jednak w przypadku problemów z połączeniem w sieci 3G+, a także, gdy obsługa klienta zachęca do tego, można przełączyć się na Edge. 11. Jak można wyłączyć Managera Połączeń? Managera Połączeń można zamknąć klikając prawym klawiszem na ikonę w pasku zadań, a następnie wybierając "Wyjdź". Należy

45 zauważyć, że bez ponownego uruchamiania komputera aplikacja musi być ponownie uruchomiona ze skrótu na pulpicie lub z menu "Start" przed nawiązaniem każdego nowego połączenia.

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo