Edukacja IX.11. Przedszkola. IX.1. Przedszkola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja IX.11. Przedszkola. IX.1. Przedszkola"

Transkrypt

1 IX.. IX.2. IX.3. IX.4. IX.5. IX.6. IX.7. IX.8. IX.9. IX.0. IX.. Przedszkola Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Szkoły muzyczne Kształcenie specjalne i integracyjne Zatrudnienie w placówkach samorządowych Nauczanie języków obcych Szkolna baza sportowa Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Placówki oświatowo-wychowawcze Wydatki z budżetu Miasta Krakowa na oświatę i wychowanie Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania oświaty w Krakowie znaleźć można w internetowym serwisie Portal Edukacyjny Miasta Krakowa ( koordynowanym przez Wydział Edukacji UMK. Serwis kompleksowo łączy różnorodne informacje z zakresu oświaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Na stronach Portalu Edukacyjnego oraz BIP Miasta Krakowa zamieszczone są dane teleadresowe i informacje o rejonach krakowskich szkół (podstawowych i gimnazjów). Wizytówka szkoły w serwisie zawiera nazwisko dyrektora szkoły oraz inspektora nadzorującego ze strony Wydziału Edukacji. Ponadto na stronach portalu publikowane są raporty o stanie realizacji zadań oświatowych, a za jego pośrednictwem odbywa się e-rekrutacja do przedszkoli, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Portal Edukacyjny zawiera również raporty statystyczne odzwierciedlające stan krakowskiej oświaty pod kątem liczby dzieci i nauczycieli, stopni awansu oraz wykształcenia pedagogów, liczby pracowników administracji i obsługi, a także finansów szkół. Planowane jest udostępnienie w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej ważnych dla mieszkańców danych map z lokalizacjami poszczególnych placówek edukacyjnych oraz podstawowymi informacjami na ich temat. IX.. Przedszkola W roku szkolnym 200/20 w Krakowie działało 040 oddziałów przedszkolnych w 29 przedszkolach i 73 szkołach podstawowych. Opieką przedszkolną objętych było 87% dzieci w wieku 3-6 lat. W porównaniu do poprzedniego roku aż o 23 placówki wzrosła liczba niepublicznych przedszkoli dotowanych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Miasto Kraków, realizując zadania gminy, prowadziło 4 przedszkoli i 6 przedszkoli specjalnych. Do istniejących przedszkoli samorządowych dołączyły w 200 roku kolejne placówki: Samorządowe Przedszkole nr 34 przy ul. Myśliwskiej (Dz. XIII) oraz Samorządowe Przedszkole nr 36 przy ul. Mirtowej (Dz. X). Do oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych w 200 roku uczęszczały przede wszystkim dzieci 6-letnie (59%). Dzieci z tej grupy wiekowej jako jedyne objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458) w latach szkolnych 2009/200-20/202, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. RAPORT O STANIE MIASTA 200 4

2 Tabela IX.. Informacje o przedszkolach w latach / / /20 Liczba przedszkoli Liczba uczęszczających dzieci Liczba oddziałów w przedszkolach Średnia liczba dzieci w oddziale przedszkolnym Miesięczny koszt utrzymania dziecka (w PLN) Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane oddziały przedszkolne przy samorządowych szkołach podstawowych oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dotowanych 2 3 Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane oddziały przedszkolne przy samorządowych szkołach podstawowych oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dotowanych Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane oddziały przedszkolne przy samorządowych szkołach podstawowych oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dotowanych 6 3 Średnia liczba dzieci w oddziale 22,9 22,7 22,3 samorządowe 24,29 24,5 24,08 publiczne dotowane 26,07 25,86 24,84 niepubliczne dotowane 8,7 8,97 7,36 oddziały przedszkolne przy samorządowych szkołach podstawowych 2,63 2,26 2,5 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dotowanych 5,36 4,56,08 samorządowe 538,60 632,6 673,54 w tym: 5 punktów przedszkolnych (7 oddziałów), do których uczęszczało 273 dzieci IX.2. Szkoły podstawowe i gimnazja W roku szkolnym 200/20 w Krakowie działało 28 szkół podstawowych, w których uczyło się dzieci. Liczba szkół zwiększyła się o jedną placówkę samorządową Szkołę Podstawową nr 8, wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 2. Niemal 88% uczniów uczęszczało do szkół samorządowych, a 2% do placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Rok szkolny 200/20 był drugim, w czasie którego obowiązkiem szkolnym mogły być objęte dzieci 6-letnie zgodnie z decyzją rodziców. Od 202 roku będzie to już obowiązek. W 200 roku naukę w pierwszych klasach krakowskich szkół podstawowych rozpoczęło ok latków. 42 RAPORT O STANIE MIASTA 200

3 IX Tabela IX.2. Informacje o szkołach podstawowych w latach / / /20 Liczba szkół Liczba uczniów Liczba oddziałów w szkole Średnia liczba dzieci w klasie Liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane Średnia liczba dzieci w klasie 22, 2,94 2,75 samorządowe 22,7 22,55 22,32 publiczne dotowane 22,5 23,37 23,3 niepubliczne dotowane 4,5 4,30 4,78 Ogółem, z tego: samorządowe dotowane publiczne dotowane niepubliczne Miesięczny koszt utrzymania dziecka (w PLN) samorządowe 477,5 504,77 553,4 Liczba szkół prowadzących świetlice samorządowe Liczba klas integracyjnych samorządowe bez Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Basztowej Na zakończenie edukacji w szkole podstawowej uczniowie VI klas przystąpili do egzaminu kompetencji, w którym umiejętności czytania, pisania, rozumowania i korzystania z informacji oceniano w skali 0-40 punktów. W 200 roku średni wynik osiągnięty przez szóstoklasistów z Krakowa wyniósł 29,2 punktów. Był to rezultat lepszy niż średni wynik w województwie małopolskim i w Polsce oraz lepszy niż średnia w Krakowie w 2009 roku. Tabela IX.3. Średnie wyniki sprawdzianu po VI klasie w latach Średnie wyniki sprawdzianu (w punktach) Polska 25,80 22,64 24,56 Małopolska 26,7 23,36 25,6 Kraków 29,47 26,7 29,2 maksymalnie można było uzyskać 40 punktów Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Najlepszy średni wynik sprawdzianu (35,39) uzyskali uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr. Najwyżej spośród szkół samorządowych w rankingu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 32. Analizując wyniki uzyskane przez uczniów, należy jednak zwrócić uwagę na dwa czynniki, które mają duży wpływ na pozycję szkoły w tabeli liczbę uczniów przystępujących do egzaminu oraz fakt, czy szkoła jest placówką rejonową. RAPORT O STANIE MIASTA

4 W szkołach z mniej licznymi klasami łatwiej o indywidualne podejście do uczniów i dobre przygotowanie wszystkich do sprawdzianu. Najczęściej dotyczy to szkół niepublicznych oraz publicznych dotowanych. Natomiast do szkół rejonowych (samorządowych) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z przynależnego szkole obwodu, a klasy są tam liczniejsze. Tabela IX.4. Szkoły podstawowe z najwyższymi wynikami sprawdzianu po VI klasie w Krakowie w 200 roku Szkoła podstawowa Typ szkoły Średni wynik sprawdzianu (w punktach) Liczba uczniów przystępujących Społeczna Szkoła Podstawowa nr im. Marszałka J. Piłsudskiego n. 35,39 8 Szkoła Podstawowa nr 60 Zgromadzenia Sióstr Augustianek p. 35,25 28 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie n. 35,23 3 Szkoła Podstawowa nr 45 im. P. Montal Sióstr Pijarek p. 35,08 26 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 n. 34,59 7 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny z Nazaretu p. 34,48 29 Szkoła Podstawowa nr 32 im. K. Chodkiewicza p. 34,23 39 Szkoła Podstawowa nr 59 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej p. 34,6 50 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza p. 33,92 26 Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Inspiracja n. 33,40 5 p. publiczna; n. niepubliczna z uprawnieniami publicznej Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przeciwieństwie do szkół podstawowych, w gimnazjach można było zaobserwować zmniejszanie się liczby uczniów. W 200 roku do tych placówek uczęszczało o 853 mniej gimnazjalistów. Spadek liczby uczniów dotyczył jednak przede wszystkim szkół samorządowych w gimnazjach publicznych dotowanych przybyło dzieci (o 05 w stosunku do ubiegłego roku). Ogólna liczba gimnazjów w Krakowie zwiększyła się o jedną szkołę (Gimnazjum nr 82 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53). Tabela IX.5. Informacje o gimnazjach w latach / / /20 Liczba szkół Liczba uczniów Liczba oddziałów w szkole Średnia liczba uczniów w klasie Liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane Ogółem, z tego: samorządowe publiczne dotowane niepubliczne dotowane Średnia liczba uczniów w klasie 24,4 24, 23,85 samorządowe 25,4 25,08 24,77 publiczne dotowane 27,5 26,43 26,88 niepubliczne dotowane 4,7 5,6 4,93 Ogółem, z tego: samorządowe dotowane publiczne dotowane niepubliczne RAPORT O STANIE MIASTA 200

5 IX 2008/ / /20 Miesięczny koszt utrzymania ucznia (w PLN) samorządowe 468,32 5,27 572,7 Liczba klas integracyjnych samorządowe łącznie z gimnazjami dla dorosłych, a bez gimnazjów specjalnych gimnazjalna kończy się egzaminem składającym się z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Za każdą część testu zdający mogą otrzymać maksymalnie 50 punktów. W 200 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, abiturienci gimnazjów krakowskich uzyskali lepszy średni wynik w części humanistycznej (33,89) niż matematyczno-przyrodniczej (27,99). Średnia egzaminu gimnazjalnego w 200 roku w Krakowie była niższa niż w roku poprzednim, jednak sytuacja ta dotyczyła zarówno województwa małopolskiego, jak i całej Polski. Tabela IX.6. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w latach h m-p 2 h m-p 2 h m-p 2 Polska 30,75 27,07 3,20 26,0 30,34 23,90 Małopolska 32,7 28,20 32,60 27,20 3,68 25,08 Kraków 34,3 3,38 34,80 29,50 33,89 27,99 część humanistyczna 2 część matematyczno-przyrodnicza Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin gimnazjalny najlepiej napisali uczniowie Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 (średnia z obu części 82,26) i Publicznego Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów (średnia z obu części 8,8). Najwyżej spośród szkół samorządowych w tym rankingu, na pozycji 9., znalazło się Gimnazjum nr 2, w którym zdający uzyskali średnio 75,73 punktów. Należy ponownie zwrócić uwagę na fakt, że najlepsze wyniki miały szkoły niepubliczne, z odpłatną nauką lub gimnazja publiczne prowadzone przez zgromadzenia zakonne, w których wprawdzie nie ma czesnego, ale do których przyjmowani są wyłącznie uczniowie z najlepszymi wynikami sprawdzianu po VI klasie. Takich placówek, w przeciwieństwie do szkół samorządowych, nie obowiązuje rejonizacja nie są one więc zobligowane do przyjmowania wszystkich uczniów zamieszkałych w jej obwodzie. Rankingi szkół ponadpodstawowych oparte wyłącznie na średniej liczbie punktów nie dają więc pełnego obrazu jakości kształcenia w danej placówce. Zadanie to ma spełniać także ewaluacja szkół realizowana przez kuratoria oświaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 68, poz. 324). Ewaluacja ma polegać na zbieraniu i analizowaniu informacji o działalności edukacyjnej szkoły lub placówki oraz określaniu poziomu spełniania przez nią konkretnych wymagań. Zadaniem kuratorium oświaty jest sporządzanie raportów, w których określa się poziom wypełnienia przez daną szkołę lub placówkę każdego z wymogów podlegających ewaluacji. Kuratorium ponadto przygotowuje i publikuje na stronie internetowej wnioski z przeprowadzonej oceny ( Tabela IX.7. Gimnazja z najwyższymi wynikami egzaminu gimnazjalnego w Krakowie w 200 roku Gimnazjum Typ szkoły wynik testu 2 Średni (w punktach) Liczba uczniów przystępujących Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. F. Chopina n. 82,26 38 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. S. Konarskiego p. 8,80 82 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne p. 78,95 49 Katolickie Gimnazjum im. św. Rodziny z Nazaretu p. 78,07 48 Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. J. Słowackiego n. 78,03 4 Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich n. 77,78 8 Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek p. 77,64 83 RAPORT O STANIE MIASTA

6 Gimnazjum Typ szkoły wynik testu 2 Średni (w punktach) Liczba uczniów przystępujących Społeczne Gimnazjum nr 3 n. 76,00 4 Gimnazjum nr 2 p. 75,73 68 Gimnazjum nr im. ks. S. Konarskiego p. 75, p. publiczna; n. niepubliczna z uprawnieniami publicznej 2 wynik dla całości egzaminu maksymalnie można było uzyskać 00 punktów Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie IX.3. Szkoły ponadgimnazjalne Kształceniem ponadgimnazjalnym obejmuje się młodzież w wieku od 6 lat, po ukończeniu obowiązkowego gimnazjum. Tabela IX.8. Liczba szkół ponadgimnazjalnych w latach Typ szkoły 2008/ / /20 Szkoły samorządowe licea ogólnokształcące dla młodzieży szkoły zawodowe i licea profilowane dla młodzieży licea ogólnokształcące dla dorosłych szkoły zawodowe dla dorosłych Ogółem ponadgimnazjalne szkoły samorządowe Szkoły dotowane licea ogólnokształcące dla młodzieży szkoły zawodowe dla młodzieży 0 licea ogólnokształcące dla dorosłych szkoły zawodowe dla dorosłych Ogółem ponadgimnazjalne szkoły dotowane w zestawieniu uwzględniono wyłącznie szkoły posiadające uczniów W 200 roku w 00 krakowskich liceach ogólnokształcących uczyło się w sumie osób (w tym młodzieży), a w szkołach zawodowych i liceach profilowanych osób (w tym młodzieży). W Krakowie bardzo rozwinięta jest sieć szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne dotowanych przez Gminę Miejską Kraków. Takich placówek w 200 roku było 33, przy 2 samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych. Tabela IX.9. Szkoły ponadgimnazjalne liczba uczniów, oddziałów oraz średnia liczebność oddziałów w latach Typ szkoły 2009/ / / / / / 20 Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczebność oddziału Szkoły samorządowe Licea ogólnokształcące dla młodzieży ,4 3,34 Szkoły zawodowe dla młodzieży i licea profilowane ,89 25,83 Ogółem szkoły dla młodzieży ,86 28,62 46 RAPORT O STANIE MIASTA 200

7 IX Typ szkoły 2009/ / / / / / 20 Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczebność oddziału Licea ogólnokształcące dla dorosłych ,00 29,5 Szkoły zawodowe dla dorosłych ,68 26,6 Ogółem szkoły dla dorosłych ,66 26,87 Ogółem szkoły samorządowe ,6 28,50 Szkoły dotowane Licea ogólnokształcące dla młodzieży ,65 9,8 Szkoły zawodowe dla młodzieży i licea profilowane ,5 9,90 Ogółem szkoły dla młodzieży ,87 9,85 Licea ogólnokształcące dla dorosłych ,83 22,5 Szkoły zawodowe dla dorosłych ,93 26,20 Ogółem szkoły dla dorosłych ,7 25,4 Ogółem szkoły dotowane ,49 24,08 Ogółem szkoły samorządowe i dotowane ,05 26,29 W 200 roku najchętniej wybieranymi kierunkami kształcenia zawodowego w samorządowych szkołach zawodowych były: technologia żywności i gastronomia (6,86% uczniów), zarządzanie informacją (,23%) oraz motoryzacja i transport (8,92%). Tabela IX.0. Kierunki kształcenia w samorządowych szkołach zawodowych zasadniczych i średnich w 200 roku Kierunek kształcenia Liczba uczniów (w %) Administracja 0 0,67 Bezpieczeństwo i higiena pracy 57,04 Budownictwo, urządzenia sanitarne i pokrewne 79 4,74 Ekonomiczny 065 7,03 Ekonomiczno-administracyjny 40 0,9 Elektroniczny 03 7,28 Elektronika i telekomunikacja 234,54 Elektryczny 292,93 Handel 422 2,78 Hotelarstwo, turystyka 08 7,3 Krawiectwo, kreowanie ubioru 60,06 Kształtowanie środowiska 324 2,4 Mechaniczny 743 4,90 Mechatroniczny 28,85 Motoryzacja, transport 352 8,92 Ochrona środowiska 354 2,34 Poligrafia, księgarstwo 325 2,4 Rolnictwo (geodeta, geolog) 322 2,2 Rolniczo-spożywczy 0 0 Technologia chemiczna, analityka 08 0,7 Technologia drewna 2 0,0 Technologia odzieży i przetwórstwa skóry 3 0,02 RAPORT O STANIE MIASTA

8 Kierunek kształcenia Liczba uczniów (w %) Technologia żywności, gastronomia ,86 Transport i przysposobienie wojskowe 339 2,24 Usługi 247 8,23 Zarządzanie informacją 702,23 Ogółem ,00 Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, zamieszczonych na stronie internetowej: w 200 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło po raz pierwszy w terminie głównym osób. Z tej liczby 84,2% zdających uzyskało świadectwo dojrzałości. Do egzaminów przystąpiło najwięcej uczniów liceów ogólnokształcących osób. W szkołach tego typu był także największy odsetek osób, które zdały maturę 92,5%. W liceach profilowanych do egzaminu przystąpiło 27 osób (z 67,9% zdawalnością), w technikach 2 93 osoby (69,3% zdawalności), w liceach uzupełniających 224 osoby (30,8% zdawalności), w technikach uzupełniających 98 osób (22,4% zdawalności). Tabela IX.. Osoby, które otrzymały świadectwo maturalne w latach (w %) Polska 79,3 8,0 8,0 Małopolska 82, 83,0 82,2 Kraków 83,4 86,0 84,2 Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W 200 roku uczeń, by zdać maturę, musiał zdać język polski, matematykę i jeden z wybranych języków obcych na poziomie podstawowym. Tabela IX.2. Średnie wyniki pisemnych egzaminów maturalnych w Krakowie w 200 roku (w %) Język polski Matematyka Język angielski 2 Język niemiecki 2 Język rosyjski 2 Poziom podstawowy 60,9 62,9 70,5 75,2 60,8 wyniki średnie obliczone dla wszystkich zdających po raz pierwszy w sesji majowej (egzamin obowiązkowy) 2 języki zdawane obowiązkowo przez co najmniej 00 uczniów Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie IX.4. Szkoły muzyczne Zakładanie i prowadzenie szkół artystycznych należy do zadań własnych ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na mocy porozumienia z ministrem Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym dla czterech szkół muzycznych. Tabela IX.3. Liczba uczniów w szkołach muzycznych w latach / / /20 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Pilotów Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Józefińska Szkoła Muzyczna I stopnia przy SOSW, ul. Tyniecka Ogółem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 48 RAPORT O STANIE MIASTA 200

9 IX IX.5. Kształcenie specjalne i integracyjne Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci od 3. roku życia oraz młodzież niepełnosprawną i niedostosowaną społecznie, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W 200 roku do placówek kształcenia specjalnego zaliczało się 9 zespołów szkół specjalnych, 9 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy i samodzielne przedszkole specjalne. W roku szkolnym 200/20 do wszystkich typów placówek specjalnych, w tym prowadzonych przez inne podmioty, ogółem uczęszczało dzieci. Tabela IX.4. Liczba uczniów, oddziałów oraz średnia liczebność oddziałów w krakowskich przedszkolach i szkołach specjalnych w latach Typ szkoły 2009/ / / / / /20 Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczebność oddziału Przedszkola specjalne ,7 4,9 Przedszkola specjalne przyszpitalne Przedszkola specjalne dotowane ,43 7,42 Ogółem ,03 5,57 Szkoły podstawowe specjalne ,52 5,44 Szkoły podstawowe specjalne przyszpitalne Szkoły podstawowe specjalne dotowane ,00 4,29 Ogółem ,6 5,36 Gimnazja specjalne ,07 7,47 Gimnazja specjalne przyszpitalne 06 3 Gimnazja specjalne dotowane ,20 4,50 Ogółem ,97 7,34 Licea ogólnokształcące specjalne ,43,25 Licea ogólnokształcące specjalne przyszpitalne Szkoły zawodowe specjalne ,22 8,23 Szkoły zawodowe specjalne dotowane ,29 7,86 Ogółem ,34 8,40 Ogółem samorządowe ,25 7,07 Ogółem dotowane ,9 6,40 Ogółem placówki specjalne ,22 7,0 obliczono z wyłączeniem uczniów szkół przyszpitalnych W roku szkolnym 200/20 oddziały integracyjne prowadziło 2 przedszkoli, 4 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych (3 licea ogólnokształcące i 2 szkoły zawodowe). W sumie, w 339 oddziałach integracyjnych szkół i przedszkoli samorządowych uczyło się 585 uczniów niepełnosprawnych. RAPORT O STANIE MIASTA

10 Tabela IX.5. Liczba oddziałów integracyjnych i liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych oddziałów Typ szkoły Liczba oddziałów 2008/ / /20 Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Ogółem IX.6. Zatrudnienie w placówkach samorządowych Tabela IX.6. Nauczyciele w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych według stopnia awansu zawodowego Etaty Osoby Etaty Osoby Typ placówki nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany Ogółem Ogółem Samorządowe przedszkola 9,65 379,00 423,24 640, ,5 757 Szkoły podstawowe 69,8 439,20 496,96 340, , Gimnazja 29,73 50,44 49,29 558, , Zespoły szkół sportowych 5,49 33,44 52,50 46, , Zespoły szkół ogólnokształcących (gmina) Zespoły szkół ogólnokształcących (powiat) 7,77 69,39 78,62 79, , ,82 74,73 27,03 39, , Zespoły szkół integracyjnych 7,27 39,53 63,46 430, ,2 77 Licea ogólnokształcące samodzielne 25,38 32,25 65,72 524, , Zespoły szkół zawodowych 49,76 237,57 304,24 858, , Centra kształcenia 5,5 8,00 32,8 40, ,08 99 Szkoły muzyczne 5,70 35,6 99,35 63, ,96 25 Zespoły szkół specjalnych 3,75 95,2 27,03 273, , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Młodzieżowy ośrodek wychowawczy Poradnie psychologiczno- -pedagogiczne 35,97 44,64 63,86 352, , ,8,08 7,56 5, , ,55 38,25 38,85 43, , Bursy szkół ponadpodstawowych 0,00 9,73 6,50 2, ,73 30 Szkolne schronisko młodzieżowe 0,00 0,00 0,00, ,00 Placówki sportowo-rekreacyjne 3, 22,73 7,6 69, , 46 Młodzieżowe domy kultury 0,60 77,4 69,95 35, , Ogółem 4, , , , , RAPORT O STANIE MIASTA 200

11 IX Tabela IX.7. Pracownicy administracji i obsługi w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Typ placówki Liczba placówek (jednostek organizacyjnych) Liczba zatrudnionych (w osobach) Liczba zatrudnionych (w etatach) Samorządowe przedszkola samodzielne ,2 Szkoły podstawowe samodzielne ,56 Gimnazja samodzielne ,3 Zespoły szkół sportowych ,52 Zespoły szkół ogólnokształcących (gmina) ,75 Zespoły szkół ogólnokształcących (powiat) ,68 Zespoły szkół integracyjnych ,26 Licea ogólnokształcące samodzielne ,94 Zespoły szkół zawodowych ,80 Centra kształcenia ,40 Szkoły muzyczne ,40 Zespoły szkół specjalnych ,30 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,8 Młodzieżowy ośrodek wychowawczy 9 3,36 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,74 Bursy szkół ponadpodstawowych ,50 Szkolne schronisko młodzieżowe 32 28,50 Placówki sportowo-rekreacyjne ,6 Młodzieżowe domy kultury 234 8,32 Ogółem placówki oświatowe ,70 Zespoły Ekonomiki Oświaty ,08 Ogółem ,78 Tabela IX.8. Średnia miesięczna płaca brutto w poszczególnych typach samorządowych placówek oświatowych w latach (w PLN) Przedszkola 2 82, ,09 Szkoły podstawowe i gimnazja 2 770,6 3,46 Szkoły ponadgimnazjalne 3 340,4 3 20,87 Bursy i internaty 2 589, ,47 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 684, ,73 Szkoły muzyczne 2 822, ,56 Szkoły i placówki specjalne 3 395, ,23 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2 94, ,80 Zespoły Ekonomiki Oświaty 3 59, ,72 RAPORT O STANIE MIASTA 200 5

12 IX.7. Nauczanie języków obcych Nauka języków obcych coraz częściej prowadzona jest już w przedszkolach. W zależności od typu placówki, lekcje językowe odbywają się w ramach programu obowiązkowego lub traktowane są jako zajęcia dodatkowe. Obowiązkowa nauka pierwszego języka obcego rozpoczyna się od I klasy szkoły podstawowej. W gimnazjum uczeń kontynuuje naukę tego języka oraz rozpoczyna naukę drugiego języka obcego. Jednym z nich powinien być angielski jeśli uczeń nie miał go w szkole podstawowej, powinien rozpocząć jego naukę w gimnazjum. W liceum młodzież uczy się co najmniej dwóch języków obcych, przy czym przyswajanie jednego z nich musi być kontynuowane od początku szkoły podstawowej. Informacje na temat programu nauki języków w poszczególnych typach placówek kształcenia wyszukać można poprzez Portal Edukacyjny Miasta Krakowa. Tabela IX.9. Nauczanie języków obcych w różnych typach szkół samorządowych/przedszkolach w roku szkolnym 200/20 Typ placówki oświatowej Liczba uczniów angielski francuski hiszpański niemiecki rosyjski włoski łacina o d o d o d o d o d o d o d Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Ogółem o obowiązkowy; d dodatkowy Niektóre szkoły w Krakowie prowadzą klasy dwujęzyczne, w których obok języka polskiego używa się języka obcego jako wykładowego dla wybranych przedmiotów. Jedyną placówką w mieście, gdzie dla dzieci w wieku 3- lat prowadzone są zajęcia w języku angielskim, jest British International School of Cracow. W Krakowie nie ma samorządowych szkół dla cudzoziemców. Tabela IX.20. Oddziały dwujęzyczne i liczba ich uczniów w krakowskich szkołach samorządowych w roku szkolnym 200/20 Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów Język wykładowy Gimnazjum Nr 8 (ZSO 7) 6 62 francuski XVII Liceum Ogólnokształcące (ZSO 7) 5 44 francuski VI Liceum Ogólnokształcące angielski, hiszpański I Liceum Ogólnokształcące 33 angielski IX.8. Szkolna baza sportowa Placówki oświatowe, przy których zlokalizowano kompleksy sportowe w ramach programu Moje Boisko Orlik 202 Istniejące przed 200 rokiem: Szkoła Podstawowa nr 29, os. Na Wzgórzach 3a Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka RAPORT O STANIE MIASTA 200

13 IX Oddane w 200 roku: Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Urzędnicza 65 Zespół Szkół Gastronomicznych nr, os. Złotej Jesieni 6 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 3 Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jaskrowa 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 5b Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 0, al. Dygasińskiego 5 Poza miejskimi placówkami oświatowymi w 200 roku, boiska typu Orlik działały przy KS Kolejarz-Prokocim (ul. Jerzmanowskiego 4) oraz przy Zespole Szkół Społecznych Nr (ul. Forteczna 75). Pozostałe boiska przyszkolne ze sztuczną nawierzchnią Istniejące: Szkoła Podstawowa Nr 30, os. Oświecenia 30 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Strzelców 5a (2 boiska) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Batalionu Skała AK 2 (2 boiska) Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Chmielowskiego (2 boiska) Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Popławskiego 7 Szkoła Podstawowa Nr 72, al. Modrzewiowa 23 Szkoła Podstawowa Nr 89, os. Piastów 34a Szkoła Podstawowa Nr 00, os. Albertyńskie 36 Szkoła Podstawowa Nr, ul. Bieżanowska 204 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stachiewicza 33 Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Centralna 39 Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 (3 boiska) Gimnazjum Nr 20, ul. Senatorska 35 (3 boiska) Gimnazjum Nr 3, ul. Spółdzielców 5 (2 boiska) Gimnazjum Nr 4, os. Jagiellońskie 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, os. Kolorowe 29a Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, os. Dywizjonu 303 bl. 66 (z halą pneumatyczną do zadaszenia boiska) Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 (2 boiska) II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 (2 boiska) VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 (3 boiska) Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2, ul. Lipińskiego 2 Zespół Szkół Budowlanych Nr, ul. Szablowskiego Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3, ul. Miechowity 6 (2 boiska) Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2, al. Skrzyneckiego 2 Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe 8 (z halą pneumatyczną do zadaszenia boiska) Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Nowa Huta, os. Zgody 3a OSiR Krakowianka, ul. Bulwarowa Oddane w 200 roku: Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 Szkoła Podstawowa Nr 88, os. Szklane Domy 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Fredry 65/7 (2 boiska) IX.9. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne W 200 roku Gmina Miejska Kraków prowadziła 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 rejonowe i 4 specjalistyczne. Ponadto, w mieście funkcjonowały 4 poradnie prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne. RAPORT O STANIE MIASTA

14 Tabela IX.2. Informacja o działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 2007/ / /200 Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych ogółem psychologowie Zatrudnienie liczba etatów w poradniach: pedagodzy logopedzi pozostałe osoby Liczba porad psychologicznych Liczba porad pedagogicznych Formy pomocy udzielanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne liczba objętych pomocą uczniów Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu zawodowego, egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta Przyspieszenie obowiązku szkolnego Odroczenie obowiązku szkolnego Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) Inne opinie o przebadanych Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Terapia logopedyczna Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu Inne formy pomocy indywidualnej Inne formy pomocy grupowej Porady udzielone przez Młodzieżowy Telefon Zaufania IX.0. Placówki oświatowo-wychowawcze W roku szkolnym 200/20 Gmina Miejska Kraków prowadziła młodzieżowych domów kultury, 7 placówek sportowo-rekreacyjnych (2 baseny, 4 międzyszkolne ośrodki sportowe i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy) oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe z filią w Zakopanem. Tabela IX.22. Gminne placówki oświatowo-wychowawcze w Krakowie w 200 roku Dzielnica Nazwa placówki Adres Młodzieżowe domy kultury (MDK) I Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana ul. Krupnicza 38 Filia CM im. dr H. Jordana ul. Helclów 23a Młodzieżowa Izba Informacyjna ul. Basztowa 5 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 3-5 Klub Środowiskowy Kazimierz ul. Dietla 53 Pracownie i Galeria ul. Szeroka 6 54 RAPORT O STANIE MIASTA 200

15 IX Dzielnica Nazwa placówki Adres II MDK ul. Grunwaldzka 5 MDK Dom Harcerza ul. Lotnicza III MDK al. 29 Listopada 00 i 02 V MDK Dom Harcerza ul. Reymonta 8 VII Filia Olszanica: Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy Fort 39 i Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej Tabun ul. Kosmowskiej 2 XI Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak ul. Bujaka 5 XI MDK im. K. I. Gałczyńskiego ul. Beskidzka 30 XII Filia MDK im. K. I. Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach 57 XV MDK im. A. Bursy os. Tysiąclecia 5 XVI MDK im. J. Korczaka os. Kalinowe 8 XVIII Filia MDK im. J. Korczaka os. Szkolne 5 XVII MDK im. Fort 49 Krzesławice os. Na Stoku 27 b Placówki sportowo-rekreacyjne I Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Śródmieście pl. Na Groblach 23 II Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Podgórze Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6 II Międzyszkolny Basen Pływacki ul. F. Nullo 23 XI Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ORS Kurdwanów Nowy ul. Wysłouchów 34a VI Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Krowodrza ul. Na Błonie 5d XVIII Międzyszkolny Basen Pływacki os. Kolorowe 29b Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nowa Huta os. Zgody 3a Szkolne schronisko młodzieżowe XIII Szkolne Schronisko Młodzieżowe (+ filia w Zakopanem) ul. Grochowa 2, ul. Sokolska 7 Tabela IX.23. Formy zajęć oraz liczba uczestników w placówkach oświatowo-wychowawczych w 200 roku Formy stałe Formy okresowe i okazjonalne Rodzaje zajęć liczba form liczba uczestników liczba form liczba uczestników Młodzieżowe domy kultury informatyczne techniczne przedmiotowe artystyczne sportowe turystyczno-krajoznawcze inne Placówki sportowo-rekreacyjne sportowo-rekreacyjne RAPORT O STANIE MIASTA

16 IX.. Wydatki z budżetu Miasta Krakowa na oświatę i wychowanie W 200 roku wydatki na oświatę i wychowanie były wyższe niż w roku poprzednim o niemal 8%. Zmniejszyła się jednak kwota na inwestycje w tym dziale budżetu. Największy udział w strukturze wydatków na oświatę i wychowanie miały szkoły podstawowe i gimnazja 37,5%, a szkoły ponadgimnazjalne 22,5%. Tabela IX.24. Wydatki na oświatę i wychowanie w latach Wydatki budżetu Miasta Krakowa, w tym: wydatki na oświatę i wychowanie (w PLN) (w %) (w PLN) (w %) (w PLN) (w %) , , ,80 suma wydatków ujętych w działach: 80 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) Tabela IX.25. Wydatki z budżetu miasta w poszczególnych typach placówek oświatowych w latach (w PLN) (w %) (w PLN) (w %) Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem, z tego: przedszkola , ,43 szkoły podstawowe i gimnazja , ,48 szkoły ponadgimnazjalne , ,47 bursy i internaty , ,4 placówki wychowania pozaszkolnego , ,63 szkoły artystyczne , ,42 szkoły i placówki specjalne , ,02 poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,38 Zespoły Ekonomiki Oświaty , ,66 inne , ,0 Tabela IX.26. Wydatki na inwestycje w oświacie i wychowaniu w latach Wydatki na inwestycje w oświacie i wychowaniu (w PLN) Udział wydatków na inwestycje w oświacie i wychowaniu w budżecie Miasta Krakowa (w %) Udział wydatków na inwestycje w oświacie i wychowaniu w wydatkach na oświatę i wychowanie ogółem (w %) 0,90 0,72 0,62 3,06 3,06,95 56 RAPORT O STANIE MIASTA 200

17 IX Tabela IX.27. Wydatki z budżetu miasta na inwestycje w poszczególnych typach placówek oświatowych w latach (w PLN) (w %) (w PLN) (w %) Wydatki inwestycyjne na oświatę i wychowanie ogółem, z tego: przedszkola , ,2 szkoły podstawowe i gimnazja , ,32 szkoły ponadgimnazjalne , ,02 bursy i internaty b.d. b.d ,63 placówki wychowania pozaszkolnego , ,03 szkoły artystyczne , ,6 szkoły i placówki specjalne , ,29 inne , ,89 Podsumowanie W 200 roku: W Krakowie działały 29 przedszkola i 73 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, do których uczęszczało dzieci o 576 więcej niż w roku poprzednim W I klasie szkoły podstawowej naukę rozpoczęło ok latków Do ogólnodostępnych szkół podstawowych uczęszczało uczniów (o 35 więcej niż w roku ubiegłym), a do ogólnodostępnych gimnazjów 8 3 uczniów (o 853 mniej niż w 2009 roku) Do egzaminu maturalnego przystąpiło po raz pierwszy w terminie głównym osób. Z tej liczby 84,2% zdających uzyskało świadectwo dojrzałości Kwota wydatków na oświatę i wychowanie stanowiła 3,8% wydatków budżetu miasta ogółem Najwięcej, w ramach wydatków na oświatę i wychowanie, przeznaczono na szkoły podstawowe i gimnazja na ten cel wydano 40 mln PLN (37,5% całości wydatków na oświatę i wychowanie) RAPORT O STANIE MIASTA

18 58 RAPORT O STANIE MIASTA 200

IX. Edukacja. IX.1. Przedszkola

IX. Edukacja. IX.1. Przedszkola IX. Edukacja Najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w Krakowie zostały opublikowane na łamach Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 386/0 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 0--0 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE w zakresie par. ust.

Bardziej szczegółowo

VIII Kultura i dziedzictwo narodowe RAPORT O STANIE MIASTA s >> Edukacja

VIII Kultura i dziedzictwo narodowe RAPORT O STANIE MIASTA s >> Edukacja VIII Kultura i dziedzictwo narodowe s. 207 228 >> IX Edukacja 207 IX Edukacja IX.1. Wychowanie przedszkolne IX.2. Szkoły podstawowe i gimnazja IX.3. Szkoły ponadgimnazjalne IX.4. Szkoły muzyczne IX.5.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Scherzo" Korzeniaka 14 38.00 2. Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia "Inspiracja" 3. Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji Oświata krakowska w roku szkolnym 2011/12 Kraków, styczeń 2012 r. Oświata krakowska w roku szkolnym 2011/12 1 Spis treści Wstęp.... 4 I. Wychowanie przedszkolne....

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Edukacja w województwie malopolskim

Edukacja w województwie malopolskim Edukacja w województwie malopolskim Placówki wychowania przedszkolnego i szkolnictwo podstawowe 1 Przeciętna liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego a w roku szkolnym 2010/2011 (stan w dniu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą we wrześniu 2017 Nazwa i adres placówki oświatowej

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą we wrześniu 2017 Nazwa i adres placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą we wrześniu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na Przedszkole Samorządowe Nr, Kraków Miechowity 3 Szkoły podstawowe mogą we wrześniu 07 Szkoła Podstawowa Nr,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.)

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Lp. Placówka Ulica nr domu liczba pracowni komputerowych 1 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki 1. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów 3. os. Piastów 87,9 Dzielskiego 86,3 Prywatne Gimnazjum Brytyjskie Smoleńsk 86,0

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w kwietniu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł;

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł; Szczecin, 2016-08-23 WOŚ-I.4431.84.2016.BK Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2016 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art. 5a. ust. 4 ustawy w dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Burmistrz Więcborka, w terminie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji. Oświata krakowska w roku szkolnym 2013/14

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji. Oświata krakowska w roku szkolnym 2013/14 Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji Oświata krakowska w roku szkolnym 2013/14 Kraków styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 4 I. Wychowanie przedszkolne... 5 1. Definicja sektora... 5 2. Stan sektora... 5

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Dział GMINNE WŁASNE 25 851 241,39 25 851 241,39 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 851 241,39 25

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Matusz ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA anuluję ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 53 Szkoły Podstawowej nr 61 Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 Zarządzenia DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 1 KRAKOWIE nr 21./2014/2015 z dnia 23.02.2015r. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja NAZWA SZKOŁY 1. 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Dzielskiego 1 6,82

Bardziej szczegółowo

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł;

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł; Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 643, fax +4891 42 45 637 wos@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin, 2016-11-28 WOŚ-I.4431.99.2016.BK Miesięczne

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w czerwcu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa Lp Dzielnica Nazwa placówki Adres Godziny otwarcia szkoły w ramach kampanii informacyjnej "Kraków wspiera dojrzałość szkolną Rodzców" 1. I Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. św. Marka 34 10.00-13.00 2. II integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w lutym 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity 3 Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

Wyniki matur. Tarnów r.

Wyniki matur. Tarnów r. Wyniki matur Tarnów 2015 r. Wyniki matur 2015 r. komentarz Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w marcu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr 0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/11 Kraków 2011 1 Spis treści Wstęp... 4 I. Wychowanie przedszkolne... 5 1. Definicja sektora... 5

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos 1. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 2. Stradomska 87,0 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne os. Piastów 86,1 3. Publiczne Gimnazjum nr 52

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Wersja nr 1 październik 2015r. Wyniki egzaminów w województwie opolskim* Sprawdzian szóstoklasisty średni wynik w punktach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

68 ust. 9; 78 ust. 2; 84 ust. 1; zmiany porządkujące np. (dodany) 33 ust. 3, 39, 99 ust. 2; 133a

68 ust. 9; 78 ust. 2; 84 ust. 1; zmiany porządkujące np. (dodany) 33 ust. 3, 39, 99 ust. 2; 133a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji. Oświata krakowska w roku szkolnym 2011/12 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji. Oświata krakowska w roku szkolnym 2011/12 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji Oświata krakowska w roku szkolnym 20/2 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Kraków 202 Spis treści Wstęp... 4 I. Wychowanie przedszkolne... 5. Definicja sektora...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2017-09-01 08:18 Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Joanny Molli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 8 UL. ŻABI KRUK 5 W GDAŃSKU. na ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 8 UL. ŻABI KRUK 5 W GDAŃSKU. na ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 8 UL. ŻABI KRUK 5 W GDAŃSKU na ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów Kraków

1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów Kraków Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, które mogą gromadzić

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia. Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia. Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016 Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 370/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 370/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 37/217 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 1 września 217 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 217 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 09 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w woj. dolnośląskim

Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w woj. dolnośląskim Załącznik nr 5 IOK informuje, że kryterium dostępu nr 3 Czy projekt jest realizowany w szkołach osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu/w skali ZIT? nie dotyczy szkół i placówek systemu

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 91/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

XIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW

XIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW XIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW TEMAT: DOTACJE OŚWIATOWE W PROJEKCIE BUDZETU, UCHWALE BUDŻETOWEJ, W PLANIE FINANSOWYM JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCY: PIOTR CISZEWSKI

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji. Oświata krakowska w roku szkolnym 2013/14 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji. Oświata krakowska w roku szkolnym 2013/14 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Kraków 2014 Spis treści I. Wychowanie przedszkolne...5 1. Definicja sektora...5 2. Stan sektora...5 1) Dane statystyczne...5

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 176/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą w październiku Nazwa i adres placówki oświatowej

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą w październiku Nazwa i adres placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w październiku 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły Przedszkole Samorządowe Nr, Kraków Miechowity 3 Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie BI.02.0531.470.2016 20 grudnia 2016 roku Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 336/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA) M i e j s k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i w K o n i n i e u l. S z y m a n o w s k i e g o 5, 6 2-5 1 0 K o n i n t e l. ( 6 3 ) 2 1 1 2 7 5 6, t e l. / f a x ( 6 3 ) 2

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole Nr 1 ul. Kopernika 16 2 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo