Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz tytułów prac dyplomowych"

Transkrypt

1 Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat Bogdan Błażejczak 2 Andrzejewski Adam 3 Babiarczuk Wojciech Współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina Instytucja zamówień publicznych w Polsce na tle rozwiązań zachodnioeuropejskich Andrzej Bałaban Ofiarska 4 Bajorska Aneta Postępowanie przed sadem opiekuńczym w sprawach z Henryk Dolecki zakresu władzy rodzicielskiej Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luxemburgu. 5 Baliński Marcin Bałaban Andrzej 6 Baltrukiewicz Rafał 7 Banasiewicz Beata 8 Banaszczyk Tomasz Prawnokarne i kryminologiczne aspekty obrony koniecznej. Instytucja przysposobienia w prawie polskim Kara grzywny w polskim kodeksie karnym Janiszewski Bogusław Bogdan Błażejczak Bogusław Janiszewski Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. 9 Banaś Katarzyna 10 Barczak Ludwik Karalnośc posiadania środków odurzających w ujęciu polskiego prawa karnego. 11 Bartosiewicz Adam Legalizm, oportunizm a stopieńspołecznej szkodliwości czynu. 12 Bartosiewicz Maria Pozycja ustrojowa Kanclerza Republiki Federalnej Smoliński Tadeusz Niemiec a pozycja Prezesa Rady Ministrów III Rzeczypospolitej. 13 Bator Iwona Agencje zatrudnienia tymczasowego jako nowe formy Chobot Andrzej zatrudnienia. Zasada winy w sądowym wymiarze kary. 14 Bąk Tomasz Janiszewski Bogusław Wszczęcie postępowania przygotowawczgo. 15 Bednarczyk Anna Stachowiak Stanisław 16 Bernacki Grzegorz Prawo do zysku wspólnika w spółce z ograniczoną Ziemianin Bronisław odpowiedzialnością. Uznanie długu. 17 Będzik Anna Kitłowski Edmund Hipoteka w prawie rzymskim i w prawie cywilnym 18 Białas-Szkołut Bronisław Sitka 19 Bielawski Krzysztof Przestępstwo nadużycia zaufania Błażej Kolasiński 20 Bielska Anna Ustanie małżeństwa w prawie rzymskim i w prawie Władysław Rozwadowski polskim 21 Bierski Łukasz Konstytucyjna zasada wolności działalności Ciapała Jerzy gospodarczej. 22 Bleczkowska Eliza Ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych Łaski Piotr międzynarodowych. 23 Błahy Aleksander Prawo spółek w procesie integracji Polski Wspólnotami Kuniewicz Zbigniew Europejskimi. 24 Błaszczyk Anna za. Wypychowska Ekonomiczne i prawne aspekty reklamy. Irena Rutkowska Bezpodstawne wzbogacenie. 25 Bobek Paweł Błażejczak Bogdan 26 Boczek Marcin Wymiar kary za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Janiszewski Bogusław w komunikacji. Udział banków w obrocie dewizowym 27 Body Edyta Sygnatura 90/432 90/409 90/410 90/411 64/519 64/518 90/412 90/413 64/524 64/520 64/521 64/522 64/523 64/525 64/526 64/527 64/528 90/414 90/415 90/416 64/529 64/530 64/ /135 64/532 64/533 90/417

2 28 Bojczewska Bożena Status prawny nadawcy radiowego i telewizyjnego w świetle przepisów prawa radiofonii i telewizji Ewa Ferenc-Szydełko 29 Bojek Katarzyna Ewolucja programów pomocowych Unii Europejskiej dla Rutkowska Irena krajów Europy. 30 Bolko Aleksander Senat w konstytucji Marcowej z 17 marca 1921 roku a Smoliński Tadeusz senat w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. 31 Bonter Dorota Dowody i postępowanie dowodowe w procesie administracyjnym Prawne formy zrzeszenia i łączenia banków. 32 Borkowski Marcin Rutkowski Bogdan 33 Brembor Aleksandra Zdolnośc prawna Nasciturusa w prawie rzymskim, prawie kanonicznym i polskim cywilnym Bronisław Sitek Spólka cywilna 34 Brzezińska Beata Bogdan Błażejczak 35 Brzoza Nabywanie nieruchomości gruntowych w państwach Piotr Łaski członkowskich Wspólnot Europejskich 36 Brzozowski Bartosz Dzieje miasta Wolina. Kulejewska Zofia Narodowy Bank Polski 37 Buczyńska Ewa Andrzej Bałaban 38 Budzich Krzysztof Fundusze inwestycyjne jako inwestor zbiorowy na Ofiarski Zbigniew Giełdzie Papierów Wartościowych. 39 Budziński Bogusław 40 Bugajewska Katarzyna Nierównowaga bilansu płatniczego Polski- przyczyny, uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania. Pozycja prawna Naczelnego Sądu Administracyjnego w systemie sadownictwa oraz postępowanie sądowe Rutkowska Irena 41 Bukowski Artur Samorządowe kolegium odwoławcze jako organ III Wach Stanisław instancji w postępowaniu administracyjnym. 42 Bulińska Agata Konstytucyjne kompetencje Prezydenta II RP z zakresie Smoliński Tadeusz stanowienia prawa. 43 Cała Ewelina Zadaniowo-wynikowa formuła pracy samodzielnej jako Chobot Andrzej efekt konkurencji globalnej. 44 Całusiński Tomasz Dochody stałe jednostek samorządu terytorialnego. Ofiarska 45 Capłap Zaskarżanie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego 46 Celebucka Daria Egzekucja administracyjna obowiazków o charakterze pienięznym z weksli i czeków 47 Chacia Tomasz Statek morski jako przedmiot praw rzeczowych w prawie Łaski Piotr prywatnym międzynarodowym. 48 Chadacz 49 Chaiński Tomasz 50 Chamulak Grzegorz 51 Chilczuk Wartości zasadnicze w konstytucji RP Analiza techniczna jako narzędzie prognozowania zmian kursów na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Konsolidacja systemu bankowego w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym z ruchomości Maciej Zieliński Rutkowska Irena Przeniesienie własności nieruchomości. 52 Chirek Dominika Kitłowski Edmund 53 Chmielewska Organy, tryb i zasady wydawania paszportów w Rzeczypospolitej - jako dokumentu publicznego 54 Chmielnik Jolanta Zasady bezpieczeństwa publicznego w przepisach prawa Wach Stanisław administracyjnego. 55 Chodorowska Anna Zachowek Błażejczak Bogdan 56 Cholewa Marta Uzanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych w Łaski Piotr polskiej procedurze cywilnej. 57 Chrabin Piotr Skarga na decyzję przed NSA jako srodek realizacji zasady - prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym 58 Chronchol Użytkowanie wieczyste Bogdan Błażejczak 90/418 64/534 64/535 90/419 64/536 90/420 90/421 90/422 64/537 90/423 64/538 64/539 90/424 64/540 64/541 64/542 64/543 90/425 90/426 64/544 90/427 64/545 64/546 90/428 64/547 90/429 64/548 64/549 64/550 90/430 90/431

3 59 Cieślicka Aneta Opinia biegłego jako środek dowodowy w polskim Stanisław Stachowiak procesie karnym Ochrona własności- skarga windykacyjna. 60 Cieślicki Jakub Rozwadowski Władysław Federalizm jako koncepcja ustroju 61 Cieślik Bolesław Jerzy Ciapała 62 Ciupka Tomasz Ewolucja opodatkowania dochodów na ziemiach Rutkowski Bogdan polskich. 63 Cwener Rafał Pozabudżetowe źródła finansowania ochrony środowiska Zbigniew Ofiarski w Polsce 64 Czapiewski Waldemar 65 Czapnik-Kucharcz yk Izabela Struktura organizacyjna i działalnośc organu celnego na przykładzie Urzędu Celnego w Szczecinie Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach Zofia Kulejewska Zofia Kulejewska 66 Czech Jarosław Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w Andrzej Chrobot systemie elastycznego czasu pracy Regulacje prawne tajemnicy bankowej. 67 Czeliński Tomasz Młynarczyk Alicja Doradztwo podatkowe 68 Czyżeska olga Konstytucyjna zasada prawa do sądu. 69 Dąbrowski Paweł Ciapała Jerzy Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej 70 Dembowska Neilla 71 Dębek Ewelina Zagadnienie sywerenności państwa a przyszłe Jerzy Ciapała członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 72 Dobrowolski Remigiusz Instrument karno-prawnej ochrony środowiska naturalnego przed odpadami. Kolasiński Błażej Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym. 73 Dorota Michalak Janiszewski Bogusław Bezpodstawne wzbogacenie 74 Drączak Artur Władysław Rozwadowski Uwarunkowania i czynniki kryminogenne. 75 Drozd Katarzyna Żywucka-Kozłowska Elżbieta 76 Drożdża Jarosław Jednoosobowa spółka z ograniczoną Kuniewicz Zbigniew odpowiedzialnością. 77 Dróżdż Mariusz Wymogi administracyjno-prawne podejmowania Roman Sowiński działalności posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 78 Dworakowski Robert Zasady ogólne postepowania administracyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sadu Administracyjnego i Sądu Najwyższego Ofiarska 79 Dyjak Piotr Rynek giełdowy w publicznym obrazie papierami Rutkowski Bogdan wartościowymi. 80 Dymski Damian Procedura ustawodawcza pod rządami konstytucji z 2 Andrzej Bałaban kwietnia 1997 roku 81 Dziczek Katarzyna Status prawny Najwyższego Trybunału Administarcyjnego (NTA a model dwuinstancyjnego sądownictwa administarcyjnego). Wszczęcie postępowania przygotowawczego 82 Dziurbas Joanna Stanisław Stachowiak Rozwój konstytucyjnego ustroju Francji Faryś Magdalena Bałaban Andrzej 84 Felcenloben Remigiusz Opodatkowanie dochodów osiąganych z wykonywania wolnego zawodu. Ofiarski Zbigniew 85 Frankiewicz Marta Zasady swobody umów w prawie rzymskim i polskim Rozwadowski Władysław prawie cywilnym. Mająktowy ustrój wspólności ustawowej 86 Franków Monika Błażejczak Bogdan Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 87 Furman Sylwia Kuniewicz Zbigniew 88 Gac Przemysław Funkcjonowanie systemu gwarantowania depozytów Rutkowski Bogdan bankowych w prawie polskim. 89 Gajlewicz Dominik Umowa spółki cywilnej w polskim prawie prywatnym Łaski Piotr międzynarodowym. Wpływ alkoholu na przestępczość nieletnich. 90 Garnyś Żywucka-Kozłowska Elżbieta Egzekucja administracyjna z papierów wartościowych. 91 Gawęcki Rafał Ofiarska 90/433 64/551 90/434 64/552 90/435 90/436 90/437 90/438 64/553 90/439 64/554 90/441 90/440 64/555 64/644 90/623 64/556 64/557 90/442 90/444 64/558 90/443 64/559 90/445 64/560 64/561 64/562 64/563 64/564 64/565 64/566 64/567 64/568

4 92 Gawroch Zagadnienie ingerencji władz publicznych w sferę wolności i praw człowieka na podstawie Konstytucji RP z kwietnia 1997 roku. Ciapała Jerzy Reprywatyzacja. 93 Gawron Joanna Ziemianin Bronisław 94 Gibaszek Regulacje nadzoru bankowego w Polsce Zbigniew Ofiarski 95 Giezek Paweł Przestępca zawodowy w ujęciu kryminologicznym i prawnokarnym. Egzekucja administracyjna z rzeczy ruchomych 96 Gil Edyta Zaskarżanie decyzji administracyjnych do NSA. 97 Gliński Patryk Wach Stanisław Koncesja w prawie działalności gospodarczej. 98 Głabowski Dariusz Molski Rajmund 99 Głowacki Robert Strona i podmioty na prawach strony w postępowaniu Ofiarska administracyjnym. Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym 100 Gnat Jarosław Henryk Dolecki Dowód z zeznań śiadków w procesie cywilnym. 101 Golec Barbara Zieliński Andrzej 102 Gołuch Adam Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości zorganizowanej w Polsce i jej zwalczanie. 103 Gostomski Tomasz Prawne formy zabezpieczenia kredytów bankowych 104 Góralska Monika Dobro dziecka a inne wartości w kodeksie rodzinnym i Maciej Zieliński opiekuńczym 105 Górecka Magdalena Dochodzenie roszczeń z weksla Henryk Dolecki 106 Górna Anna Opinia biegłego psychologa w polskim procesie karnym Stanisław Stachowiak w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 107 Grabiec Nieumyślność. Podział sumy uzyskanej z egzekucji sądowej 108 Grobelny Ireneusz Henryk Dolecki 109 Grobicka-Madej Kamilla Odpowiedzialnośc skarbu państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza państwowego Bronisław Ziemianin 110 Groth Aleksandra Doręczenia pism procesowych w administracyjnym toku instancji 111 Gruca Michał Ochrona praw konsumenta przy zawieraniu umów na Dolecki Henryk odległość. Stan wyższej konieczności 112 Gruszecka Renata Błażej Kolasiński 113 Grzelka 114 Grzybowska Katarzyna Odrębna własność lokali Wywiad środowiskowy w procesie karnym. Bogdan Błażejczak Stachowiak Stanisław Ochrona dóbr osobistych osób prawnych 115 Guba Jarosław Bogdan Błażejczak Unia walutowa. 116 Gulbinowicz Elwira Rutkowski Bogdan 117 Guz Elżbieta Finansowe instrumenty zapokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Dziwnów Opodatkowanie usług podatkiem VAT. 118 Haduch Wojciech Zbigniew Ofiarski 119 Halikowska Prawnokarna ochrona wolności przekonań religijnych Bogusław Janiszewski 120 Hedloff Anna Pozycja prawna syndyka w postępowaniu Kuniewicz Zbigniew upadłościowym. Rozwód a separacja 121 Herbik Alicja Bogdan Błażejczak Oazy podatkowe. 122 Hinc Marlena Rutkowski Bogdan 123 Hipnarowicz-Cebul owa Katarzyna Apelacja jako środek odwoławczy w polskim procesie karnym Tadeusz Nowak Kryminalistyczne problemy okazania 124 Hnatów Mirosław Elżbieta Żywucka Udział adwokata w postępowaniu cywilnym 125 Hołub Krzysztof Henryk Dolecki 64/569 64/570 90/447 64/571 90/446 64/572 64/573 64/574 90/448 64/575 64/576 90/449 90/450 90/451 90/452 64/577 90/453 90/454 90/455 64/578 90/456 90/457 64/579 90/458 64/580 90/ /136 90/460 64/581 90/461 64/582 90/462 90/463 90/464

5 126 Horaczyńska Anita Przniesienie własności nieruchomości w polskim prawie Łaski Piotr prywatnym międzynarodowym. 127 Iwoła Hubert Samobójstwa żołnierzy na terenie Pomorskiego Okręgu Karol Sławik Wojskowego w latach Izbińska 129 Jachimowicz Marcin 130 Jakubowska Kamila Zasady zaskarżania uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Obrona konieczna. Zwrotne formy finansowania budżetów gminnych. Pożyczka, kredyt, obligacje komunalne. Kuniewicz Zbigniew Rutkowski Bogdan Zasiedzenie w prawie prywatnym międzynarodowym 131 Jałosińska Beata Piotr Łaski 132 Janczak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Piotr Łaski Status prawny euroregionów w Polsce. 133 Janduła Katarzyna Ofiarska 134 Janik Kształtowanie się nowych typów umów cywilnoprawnych Kuniewicz Zbigniew w obrocie gospodarczym na przykładzie leasingu. 135 Jankowska Regionalne Izby Obrachunkowe-organ kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminy 136 Jasiewicz Paweł Kontrola sprawowana przez organy niezawisłe od Aleksandra Monarcha administracji publicznej 137 Jedynak Arkadiusz Kredyt bankowy. Rutkowski Bogdan 138 Jedyński Rafał Agencja ochrony osób i mienia jako "organ"egzekucji Wach Stanisław należności o charakterze niepieniężnym. 139 Jemiołkowski Robert Charakter prawny kasacji w procesie karnym. Tadeusz Nowak 140 Jenek Elżbieta Oszustwo internetowe w świetle publicznego prawa Janiszewski Bogusław karnego. Sądownictwo międzynarodowe. 141 Jodlińska Anna Łaski Piotr 142 Józefko Tomasz Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstwa Sławik Karol kidnapingu. Model samorządu powiatowego w Polsce 143 Kaczmarek Maciej Ofiarska Konkubinat 144 Kaczor Łukasz Bogdan Błażejczak 145 Kalicka Renata Opieka i kuratela w świetle prawa prywatnego Piotr Łaski międzynarodowego 146 Kalina Przemysław Administracja i sądowa egzekucja należności pieniężnych. Ofiarska Wojny morskie 147 Kalinowski Artur Stanisław Kalina 148 Kalisiak Marcin Zadania Gminy, administracji architektoniczno - Aleksandra Monarcha-Matlak budowlanej i nadzoru budowlanego w procesie budowlanym 149 Kamedulski Dominik Przestępstwo piractwa morskiego w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Łaski Piotr Ustrój konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec 150 Kamińska Izabella Andrzej Bałaban 151 Kamińska Monika Nieruchomość jako przedmiot stosunków obligacyjnych i Błażejczak Bogdan rzeczowoprawnych. 152 Kapturek Ewa Podejmowanie pracy przez obywateli polskich w Roman Sowiński Republice Federalnej Niemiec. 153 Kapturowska-Jago da Monika Kryminologiczne aspekty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Karol Sławik 154 Karabasz Karolina Stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego Zieliński Andrzej w postępowaniu upadłościowym. Zasady orzekania w postępowaniu cywilnym 155 Karaim Robert Henryk Dolecki 156 Karaś Piotr Trzeci filar Unii Eurpopejskiej. Współpraca policyjna i Łaski Piotr sądownictwo w sprawach karnych. 64/583 90/465 64/584 64/585 64/586 90/466 90/467 64/587 64/588 90/468 90/469 64/589 64/ /137 64/591 64/592 64/593 90/470 90/471 90/472 64/594 90/473 90/474 64/595 90/475 64/ /138 90/477 64/597 90/478 64/598

6 157 Kasperowicz Anna Wybrane zmiany z zakresu ochrony prawa autorskiego do programu komputerowego w świetle zmienionych w dniu 9 czerwca 2000 roku przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Frenc-Szydełko Ewa 158 Kaszubowski Paweł Współdziałanie państw w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Sławik Karol Zamówienia publiczne w gospodarce komunalnej gmin. 159 Kawczyńska Anna Wach Stanisław 160 Kiedrzyń Wioletta Nieważność małżeństwa w prawie rzymskim, kanonicznym i cywilnym 161 Kiewlak Joanna Postępowanie w sprawch o podział majątku wspólnego Henryk Dolecki po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 162 Kiezik Marcin Internet w polskim prawie cywilnym na tle rozwiązań Piotr Łaski międzynarodowych 163 Kijana Andrzej Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce na tle Tadeusz Smoliński porównawczym Pilicja w systemie administracji zespolonej 164 Kiliańska Anna Roman Sowiński 165 Kledzik Przemysław 166 Klimkiewicz Magdalena Egzekucja sądowa i administracyjna obowiązków o charakterze pieniężnym. Unieważnienie małżeństwa a rozwód Ofiarska Bogdan Błażejczak Autorskie prawa majątkowe producenta. 167 Klonowska Marta Frenc- Szydełko Ewa 168 Kłyk Artur Kryminogeneza samowolnego oddalenia wśród zołnierzy Karol Sławik zasadniczej służby wojskowej 169 Kolasa Dorota Pojęcie znaku towarowego i wybrane przesłanki Frenc- Szydełko Ewa negatywne uzyskania praw ochronnych na ten znak. Zastosowanie Internetu w prawie. 170 Kolesiński Artur Bałaban Andrzej 171 Kolibabska Gabriela Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Eurokonto i pożyczka w Eurokoncie na podstawie Banku PEKAO S.A Zakres działania obrońcy w procesie karnym 172 Kołodziej Mariusz Tadeusz Nowak 173 Komar Lidia Stanowisko prawne spadkobiercy w świetle kodeksu Władysław Rozwadowski cywilnego 174 Konopiński Paweł Rola techniki kryminalistycznej i środków pomocniczych Żywucka-Kozłowska Elżbieta w działalności wykrywczej Policji. Ulgi uznaniowe w ordynacji podatkowej 175 Konopska Dorota 176 Kopacka Marzena Uprawnienia oskarżycielskie pokrzywdzonego w Stanisław Stachowiak sprawach o przestepstwa ścigane z urzędu Zorganizowany przemyt samochodów. 177 Kopcewicz Piotr Kolasiński Błażej 178 Kosakowski Artur Działalność policji a straży miejskiej na tle Wach Stanisław porównawczym. 179 Kosińska Maria Zasady funkcjonowania ustroju ateńskiej polis w IV w. Jerzy Walachowicz p.n.e. Ceny transferowe 180 Kosobucka Emilia 181 Kossak-Główczew ska Anna 182 Kościukiewicz Ewelina 183 Kościuszko Rachunki bankowe. Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ze szczególnym uwzględnieniem powództwa przeciwegzekucji. Prawa i obowiązki rzecznika prasowego w Polsce. Rutkowski Bogdan Wach Stanisław Frenc- Szydełko Ewa 184 Kotfis Piotr Życie i zdrowie człowieka jako wartości konstytucyjne na Ciapała Jerzy tle wybranych zagadnień współczesnej medycyny. 185 Kotowski Jarosław Prawne formy współdziałania jednostek samorządu Ofiarska terytorialnego w Polsce. 186 Kowalczyk Mariusz Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle procesów integracyjnych i globalizacyjnych. Rutkowska Irena 187 Kowaleski Piotr Podmioty publiczne i niepubliczne świadczące pomoc Aleksandra Monarcha-Matlak społeczną 64/599 64/600 64/601 90/479 90/480 90/481 90/482 90/483 64/602 90/484 64/603 90/485 64/604 64/605 90/486 90/487 90/488 64/606 90/489 90/490 64/607 64/610 90/491 90/492 64/609 64/611 64/612 64/613 64/614 64/615 90/493

7 188 Kowalski Bartosz Harmonizacja podatków pośrednich w świetle integracji Rutkowska Irena Polski z Unią Europejską. Związki budżetów samorządowych z budżetem państwa. 189 Kozak Patrycja Rutkowski Bogdan 190 Kozakiewicz Aleksandra 191 Kozłowski Waldemar Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego Reprywatyzacja mienia pożydowskiego. Zbigniew Kuniewicz Ziemianin Bronisław 192 Kręcisz Karolina Rozporządzenie udziałami w spółce z ograniczoną Kuniewicz Zbigniew odpowiedzialnością. 193 Krupiński Wojciech 194 Kryśkiewicz Omijanie przepisów prawa pracy o próby przeciwdziałania. Użytkowanie wieczyste a własność. Próby dokonania zmian w stowunkach własnościowych. Chobot Andrzej Władysław Rozwadowski Przestępstwo szpiegostwa w ujęciu kodeksu karnego. 195 Krzemiński Rafał 196 Krzych Robert Koncesja jako decyzja administracyjna w prawie polskim. Stan prawny na dzień r. Zasady kredytowania przedsiębiorstw. 197 Kubiś Dagmara Młynarczyk Alicja 198 Kucharska Monika Bank centralny w Polsce i w wybranych krajach Unii Ofiarski Zbigniew Europejskiej. Fundusze emerytalne a rynek finansowy w Polsce. 199 Kujawa Konrad Ofiarski Zbigniew 200 Kulas Marzena Wady oświadczeń woli składanych przez małżonków w Bronisław Sitka prawie rzymskim, kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym Skarga konstytucyjna. 201 Kulawiak Krzysztof Ciapała Jerzy 202 Kuszko Krzysztof Swobodny przepływ towarów a handel zewnętrzny Unii Irena Rutkowska Europejskiej 203 Kuśmierczyk Grzegorz 204 Lange-Osiak Monika Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd w sztuce lekarskie Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Bronusław Sitka 205 Langier Katarzyna Sądy wojskowe na pomorzu Zachodnim w latach Zofia Kulejewska Kasacja jako nadzyczajny środek zaskarżenia. 206 Lasota Michał Nowak Tadeusz 207 Lepka Sylwia Prawo międzynarodowe a problemy rasizmu w Stanach Łaski Piotr Zjednoczonych. 208 Leszczełowski Piotr 209 Leszczyński Wojciech Bójka i pobicie w zakresie polskiego prawa karnego. Podatek należny i podatek naliczony-rozliczenie przez podatnika podatku od towarów i usług 210 Lewicka Ewa Podstawowe sposoby zawierania umów (oferta, przetarg, Bogdan Błażejczak rokowania) 211 Lewińska Olga Zbrodnie przeciwko ludności końca XX- wieku w świetle Łaski Piotr prawa międzynarodowego publicznego. 212 Ligęza-Warcholak 213 Longa Katarzyna Prawne formy i zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w dziale ubezpieczeń na życie Pozycja prawna syndyka masy upadłości. Ligęza-Warcholak Nieizolacyjne środki zapobiegawcze. 214 Lorenc Radosław Nowak Tadeusz Granice odpowiedzialności w prawie wekslowym 215 Lubryczyński Piotr Bronisław Sitka 216 Łataś Luiza Status prawny kobiet w świetle aktów prawnych i działań Łaski Piotr międzynarodowych Rady Europy. 217 Łotysz Ewa Instrumenty finansowe państwa w zakresie wypierania Rutkowski Bogdan budownictwa mieszkalnego. 218 Łuczak Edwin Harmonizacja polskiego prawa akcyzowego z prawem Ofiarski Zbigniew Unii Europejskiej. 219 Łukijańczuk Maciej Dyżury pracownicze. Chobot Andrzej 64/616 64/617 90/494 64/618 64/619 64/ /139 64/621 90/495 64/622 64/623 64/624 90/497 64/625 90/498 90/499 90/500 90/501 64/627 64/628 64/629 90/502 90/503 64/630 90/504 64/631 64/632 90/505 64/633 64/634 64/635 64/636

8 Porazumienie pomiędzy prokuratorem a podejrzanym 220 Łuszczyk Miłosz Tadeusz Nowak 221 Łyczywek Monika Odesłania pozaprawne w ustawie o zwalczaniu Maciej Zieliński nieuczciwej konkurencji 222 Majda Nadzór administracyjny nad ubezpieczeniami Wach Stanisław społecznymi w Polsce i we Włoszech. 223 Majer-Świrska Mariola Status prawny operatora telewizji kablowej, jego prawa i obowiązki. Frenc-Szydełko Ewa 224 Majewski Adam Wzniesienie budowli a cudzym gruncie na tle ogólnych Bronisław Sitek zasad ochrony własności 225 Makowska-Sikora Monika 226 Malczewski Tomasz Polityka konkurencji w ustawodawstwie Wspólnot Europejskich Dochodzenie uproszczone w polskim procesie karnym Piotr Łaski Stanisław Stachowiak Czas, miejsce i forma zawarcia umowy przez Internet. 227 Malko Bartłomiej Frenc-Szydełko Ewa 228 Małachowska-Męd ra Kinga 229 Marcinkiewicz Agata 230 Marcula Magdalena Świadek incognito i świadek koronny. Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych i zakładów oszczędnościowych. Postępowanie przed sadem polubownym ad hoc Aleksander Ratajczak Wach Stanisław Henryk Dolecki 231 Margraf Anna Rozstrzygnięcia ko0ńczące sprawy indywidualne w postepowaniu administracyjnym i mozliwości ich wzruszenia 232 Mariusz Kufel Cywilnoprawna pozycja jednostki jako nabywcy Piotr Łaski wadliwego towaru Zabezpieczenie rozszczenia w postępowaniu cywilnym. 233 Marszał Michał Zieliński Andrzej Zawarcie małżeństwa 234 Marzec Rafał Władysław Rozwadowski 235 Masłowski Waldemar 236 Matuszkiewicz Marcin Partie polityczne w świetle ustawy o partiach politycznych z dnia r. Sposoby zawierania umów w obrocie handlowym. Andrzej Bałaban Kuniewicz Zbigniew 237 Mazurek Piotr Zakład Karny jako państwowa jednostka budżetowa (na przykładzie aresztu śledczego w Kamieniu Pomorskim) 238 Mazurkiewicz Rafał Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Ofiarska 239 Mazurowski Jacek Instytucja zastawu w prawie rzymskim i polskim prawie Bronisław Sitek cywilnym ze szcególnym uwzględnieniem zastwu rejestrowego na pojazdach mechanicznych Postępowanie o ubezwłasnowolnienie 240 Mejna Magdalena Henryk Dolecki 241 Michalska Dorota Prawo podejrzanego do obrony w polskim postępowaniu Stanisław Stachowiak karnym Doręczenie w postępowaniu cywilnym. 242 Mickiewicz Paweł Zieliński Andrzej Prawo... w systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 243 Mijal Przemysław Ciapała Jerzy 244 Mikołajczyk Dorota Podatkowe konsekwencje przerzucania dochodów osób prawnych w aspekcie krajowym i międzynarodowym 245 Miluch Bartłomiej Opóźnienie dłużnika w wykonaniu zobowiązań Kitłowski Edmund pieniężnych. 246 Mincewicz Mariusz Systemy rozdziału mandatów, a kształtowanie systemów Smoliński Tadeusz partyjnych. 247 Misa Andrzej Korupcja w ujęciu prawnokarnym i sposoby jej zwalczania. 248 Miszkurka Jadwiga Sposoby wygaszania zobowiązań w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym. Rozwadowski Władysław 249 Miterka Łukasz Wybrane prawne formy pozyskiwania przez banki Rutkowski Bogdan środków pieniężnych. Pactum in favorem tertii 250 Miterka Marcin Kitłowski Edmund 251 Mocianko Monika Stowarzyszenia i organizacje społeczne w ujęciu prawa administracyjnego 90/506 90/507 64/637 64/638 90/508 90/509 90/510 64/ /140 64/640 90/511 90/512 90/496 64/641 90/513 90/514 64/642 90/515 64/643 90/516 90/517 90/518 64/645 64/646 90/519 64/647 64/648 64/649 64/650 64/651 64/652 90/520

9 Pełnomocnictwo. 252 Moglin Alicja Ziemianin Bronisław 253 Mojsiewicz Tomasz Status prawny partii politycznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Ciapała Jerzy Następstwo procesowe w polskim procesie cywilnym 254 Mroczek Adriana Henryk Dolecki 255 Murzynowski Albert Charakterystyka postępowania w sprawach z oskarzenia prywatengo jako forma postepowania szczególnego Stanisław Stachowiak 256 Muskała Jakub Wymiar kary za przestępstwo zabójstwa w świetle Janiszewski Bogusław orzecznictwa sądowego. 257 Myć Edyta Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja gwaranta Ofiarski Zbigniew depozytów bankowych w Polsce. 258 Mysłek-Urbańska Iwona Anna Sądowe ustalenie ojcostwa w polskim prawie prywatnym międzynarodowym Piotr Łaski 259 Nej Pełnomocnictwo procesowe w sądowym postępowaniu Zieliński Andrzej cywilnym. Pozycja i rola prokuratora w postepowaniu karnym 260 Niemczuk Ryszard Stanisław Stachowiak Instytucje interwencji ubocznej w procesie cywilnym. 261 Nikiel Marta Zieliński Andrzej 262 Nowak Jakub Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce w latach Smoliński Tadeusz Nowak Kontrola skarbowa jako instrument ochrony interesów finansowych Skarbu Państwa Gwarancja bankowa w świetle prawa bankowego. 264 Nowak Piotr Ofiarski Zbigniew Podział i scalanie nieruchomości gruntowych 265 Nowak Rafał Bogdan Błażejczak 266 Nowak Wojciech Zakończenie postępowania przygotowawczego w polskim Stachowiak Stanisław procesie karnym. 267 Nowakowski Krzysztof 268 Nowakowski Wojciech 269 Nowowiejska Marzena Instytucja niezależnego świadczenia w polskim prawie cywilnym. Nabycie własności nieruchomości jako instytucja z zakresu prawa rzeczowego Wymiar kary wobec młodocianych sprawców przestępstw. Kitłowski Edmund Władysław Rozwadowski Janiszewski Bogusław 270 Okrój Anita Naczelny Sąd Administracyjny i jego ośrodki Stanisła Wach zamiejscowe 271 Olkiewicz Aneta Zatrzymanie jako środek przymusu w polskim procesie Stanisław Stachowiak karnym 272 Olkiewicz Anna Maria 273 Olszewska Ludmiła 274 Osadowska Joanna 275 Pachciarek Konrad 276 Pachnowska Joanna 277 Panecka Katarzyna Rola Banku w rozliczeniach transakcji międzynarodowych Umowa leasingu i jej wykonywanie w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Współwłasność rzeczy w częściach ułamkowych w świetle polskiego prawa prywatnego międzynarodowego. Charakter prawny pracy w agencjach zatrudnienia tymczasowego. Pedofilia. Studium kryminologiczne i karnoprawne. Podstawy wznowienia postępowania Zbigniew Ofiarski Kuniewicz Zbigniew Łaski Piotr Chobot Andrzej Flaga-Gieruszyńska Kinga Potrącenie. 278 Partyka Beata Kitłowski Edmund 279 Pawłowski Paweł Koncepcja racjonalnego prawodawcy i elementy jej Zieliński Maciej krytyki. 280 Paź Krzysztof Wybrane aspekty opodatkowania inwestora zagranicznego w Polsce 281 Perzyński Daniel Przestępstwo łapownictwa czynnego w ujęciu polskiego prawa karnego (art. 229 k. k.) 282 Piceluk Pełnomocnictwo. Kitłowski Edmund 283 Piekara Dorota Stosunek pracy w świetle polskiego prawa prywatnego Łaski Piotr międzynarodowego. 106/141 64/653 90/521 90/522 64/654 64/655 90/523 64/656 90/524 64/657 64/658 90/525 64/659 90/526 64/660 64/661 90/527 64/662 90/528 90/529 90/530 64/663 64/664 64/665 64/666 64/667 64/668 64/669 90/531 64/670 64/671 64/672

10 Cechy umów wzajemnych. 284 Piekarska Anna Ziemianin Bronisław Obrona konieczna w polskim prawie karnym 285 Pietruszka Izabela Błażej Kolasiński Niemajątkowa ochrona dóbr osobistych 286 Pilarczyk Piotr Władysław Rozwadowski 287 Pinczewski Andrzej Postępowanie w sprawach o wykroczenia w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego Stanisław Stachowiak Identyfikacja nieznanych zwłok. 288 Piotrowski Marcin Sławik Karol 289 Pisarek Emilian Zatrudnienie członków zarządu w spółkach z ogarniczoną Chobot Andrzej odpowiedzialnością. 290 Pochwatka Katarzyna 291 Podbielska Izabela 292 Podkówka Krzysztof Pozycja prawna komandytariusza w spółce komandytowej. Metody minimalizowania ryzyka w długoterminowych inwestycjach Czynności administracyjne w procesie nabywania nieruchomości w Polsce i Niemczech Irena Rutkowska Aleksandra Matlak Nabycie własności nieruchomości nieuprawnionego. 293 Podleśny Tomasz Kitłowski Edmund 294 Podraszko Miłosz Instytucje służące zapewnieniu raelizacji zasady prawa Zieliński Andrzej do sąduw procesie cywilnym Zawiesznie postępowania w procesie cywilnym. 295 Podwiński Rafał Zieliński Andrzej 296 Polachowska Eliza Resocjalizacja w prociesie wykonywania kary pozbawienia wolności. 297 Polecka Renata Zasady finansowania działalności oświatowej przez jednostki samorządu terytorialnego 298 Poskrop Krzysztof "Czas Pracy" określany wymiarem zadań (czas czy nowa Chobot Andrzej formuła pracy?) Czas pracy w ruchu ciągłym 299 Potocka Joanna Andrzej Chobot 300 Potocka Katarzyna Zaznanie świadka- dziecka w ujęciu psychologiczno-kryminalistycznym. Sławik Karol 301 Prus Andrzej Ingerencja osób trzecich w prawo własności na Bronisław Sitek podstawie norm prawa sąsiedzkiego 302 Pruszkowska Luiza 303 Przelaskowska Krystyna Administracyjnoprawne aspekty obrotu nieruchomościam. Finansowanie pomocy społecznej w gminie Wach Stanisław Operacje otwartego rynku banku centralnego 304 Przybylak Paweł Irena Rutkowska 305 Przygodzka-Roma niszyn Katarzyna Rodzaje i charakter służebności w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Łaski Piotr Mediacja- wybrane zagadnienia. 306 Pucek Wiesław Czarter w lotnictwie. 307 Punda Dominik Kalina Stanisław 308 Radlińska Iwona Stosunki między Państwem a Kościołem w Polsce w Smoliński Tadeusz Konkordacie. Status prawny pracowników samorządowych 309 Rakoczy Joanna 310 Ratuszna Joanna Prawne ujęcie instytucji tajemnicy bankowej i tjemniy Młynarczyk Alicja skarbowej i ich wzajemnych relacji. 311 Raźna Anna Dokument jako środek dowodowy w postępowaniu Zieliński Andrzej cywilnym. Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym. 312 Rejter Dolecki Henryk Typy obowiązków podmiotów prawa rodzinnego 313 Rek Diana Maciej Zieliński 314 Reszke Radosław Wina jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów Kitłowski Edmund niedozwolonych. Akcje w obrocie handlowym 315 Retel Monika Zbigniew Kuniewicz Prawnokarna ochrona znaków towarowych. 316 Rewiński Andrzej System zamówień publicznych w Polsce. 317 Rodzik Magdalena Wach Stanisław 64/673 90/532 90/533 90/534 64/674 64/675 64/676 90/535 90/536 64/677 64/678 64/679 64/680 90/537 64/681 90/538 64/682 90/539 64/683 90/540 90/541 64/684 64/685 64/686 64/687 90/542 64/688 64/689 64/690 90/543 64/691 90/544 64/692 64/693

11 318 Ronka Monika Podsądność sądom wojskowym w polskim prawie karnym Stanisław Stachowiak 319 Rotkiewicz Marek Zadaniowo-wynikowa formuła pracy samodzielnej Chobot Andrzej (wybrane problemy nowego pradygmatu zatrudnienia). Przelew wierzytelności. 320 Rozwora Leszek Błażejczak Bogdan 321 Rutkowski Ryszard Prawne i kryminologiczne aspekty przestępczości nieletnich i młodocianych. Telepraca. 322 Rybak Mariusz Chobot Andrzej Etyczne i prawne dylematy transplantacji 323 Rycharski Bogdan Maciej Zieliński 324 Rycielski Radosław Regulacje podatkoprawne grup kapitałowych. Ofiarski Zbigniew Testament jako czynność prawna. 325 Rycyk Marcin Błażejczak Bogdan 326 Rzepecka Funkcjonowanie i organizacja nadzoru bankowego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ofiarski Zbigniew 327 Rzeźnicka Wanda Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia w polskim Kitłowski Edmund prawie cywilnym Budowa na cudzym gruncie. 328 Salitra Piotr Kitłowski Edmund 329 Sanojca Jolanta Postępowanie podatkowe w sprawach opodatkowania Zbigniew Ofiarski dochodów z nie ujawnionych źródeł Bezprawne pozbawienie wolności (art. 189 k. k.) 330 Sawicki Maciej 90/545 64/694 64/695 64/696 64/697 90/546 64/698 64/699 64/700 64/701 64/702 90/547 64/ Sekułowicz Decyzja administracyjna w orzecznictwie sądowym. Ofiarska 64/ Seredyńska-Kraus Anna Naczelny Sąd Administracyjny 90/ Sibiński Wojciech Przestępstwo niealimentacji studium prawno-empiryczne. 64/ Siecichowska 335 Skierka Magdalena 336 Skowrońska Magdalena Wybrane problemy źródeł finansowania zadań gminy na przykładzie gminy Kamień Pomorski Sądowe ustalenie ojcostwa Postępowanie podatkowe jako szczególne postępowanie administracyjne. Bogdan Błażejczak Wach Stanisław Zasada swobody umów 337 Skórka Justyna Maciej Zieliński Karty kredytowe. 338 Słodzińska Aneta Ofiarski Zbigniew 339 Słoma Anna Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych w Wach Stanisław trybach nadzwyczajnych. 340 Smilgin Mariusz Strona w postępowaniu administracyjnym i postepowaniu podatkowym. Analiza orzecznictwa NSA. 341 Smolnik Anna Zaspokajanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Kuniewicz Zbigniew 342 Sobczak Jarosław Naruszenia autorskich dóbr osobistych twórców utworów Frenc- Szydełko Ewa literackich. Umowne przeniesienie własności nieruchomości. 343 Sobecki Filip Ziemianin Bronisław 344 Sobol Patryk Prawa pokrewne do praw autorskich w zakresie wykonań artystycznych. Pracowania umowna o zakazie konkurencji. 345 Sosnowska Beata Chobot Andrzej Reglamentacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. 346 Sośnicka Dorota Kalina Stanisław 347 Starczewska Dziecko jako świadek w polskim procesie karnym. Stachowiak Stanisław Bilans płatniczy Polski ostatniej dekady XX wieku. 348 Starnawski Robert Irena Rutkowska 349 Starosta Bartłomiej Egzekucja administracyjna z udziałów z ograniczoną odpowiedzialnością 350 Stawicka Izabela Pośrednictgwo ubezpieczeniowe - zagadnienia prawne i praktyczne Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy RP. 351 Strochalski Artur Kolasiński Bronisław 90/549 90/550 64/706 90/551 64/707 64/708 90/552 64/709 64/710 64/711 64/712 64/713 64/714 64/ /142 90/553 90/554 64/716

12 Spólka cywilna 352 Stroński Tomasz Władysław Rozwadowski 353 Strzemżalski Zawód doradcy podatkowego w Polsce. Rutkowski Bogdan 354 Strzębała Dorota Okoliczności podmiotowe wpływające na sądowy wymiar Janiszewski B kary. 355 Suchomski Adam Actio Pauliana w świetle prawa prywatnego Łaski Piotr międzynarodowego. 356 Sulikowska Joanna Świadek koronny w procesie karnym. Nowak Tadeusz 357 Swora Krzysztof Wolność, prawa i obowiązki obywateli w konstytucji PRL Tadeusz Smoliński a w konstytucji III RP 358 Szaniawska Magdalena Kontrola i nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością finansową gmin. Ofiarski Zbigniew 359 Szczygieł Dariusz Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu w Szczygieł Dariusz spółkach kapitułowych. Trybunał konstytucyjny 360 Szelerska Beata Andrzej Bałaban 361 Szkoła Anna Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Maciej Zieliński Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ( ) 362 Szmyd Urszula Skarga popularna wg Kodeksu postepowania administracyjnego Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego 363 Szozda Gabriela Władysław Rozwadowski Sąd Najwyższy. 364 Sztukiel Filip Bałaban Andrzej 365 Szuwalski Przemysław Czynności sądu w fazie poprzedzającej rozprawę głowną w polskiej procedurze karnej. Stachowiak Stanisław 366 Ślepa Katarzyna Miejsce Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Irena Rutkowska Polskiego Spółki Akcyjnej w polskim systemie bankowym 367 Śpiewak Monika Pozycja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Tadeusz Smoliński Konstytucjach z 17.III.1921 i 2.IV 1997 Ochrona 368 Świtała Marceli Władysław Rozwadowski 369 Tabisz-Halec Marta Immunitet fiskalny Opieka nad osobą małoletnią 370 Terech Krystyna Władysław Rozwadowski 371 Tęcza Daria Łączenie się banków w polskim prawie bankowymw świetle ustaw pozabankowych i dyrektyw Unii Europejskiej 372 Tomczewska Zasada winy jako zasada wymiaru kary. Janiszewski Bogusław Ewolucja trybu stanowienia ustaw w Polsce. 373 Tomiński Juliusz Smoliński Tadeusz 374 Trubicki Przemysław 375 Trzuskowski Paweł Kontakty terminowe na rynakach terminowych Udział Parlamentu europejskiego w stanowieniu prawa Unii Europejskiej Zbigniew Ofiarski Jerzy Ciapała 376 Tur Grzegorz Partie polityczne i ich funkcja w oczach przedstawicieli Zmierczak Z. ugrupowań politycznych przedwojennej polski w związku z prawnym statusem partii w II RP. 377 Turek Joanna Aktualny stan i perspektywy rozwoju Europejskiej Unii Rutkowska Irena Monetarnej. 378 Tymoszuk Piotr Trwałość małżeńska w prawie rzymskim, kanonicznym i Rozwadowski Władysław cywilnym. 379 Tyszka Michał Prawa autorskie jako przedmiot obrotu gospodarczego w Piotr Łaski Polsce 380 Urbańska Alicja Charakterystyka normatywna regulaminów w prawie Maciej Zieliński pracy 381 Urzyk-Wojcieszak Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych Trybunał Stanu w Polsce w latach Walkowski Jakub Smoliński Tadeusz 90/555 64/717 64/718 64/719 64/720 90/556 64/721 64/722 90/557 90/558 90/559 90/560 64/723 64/724 90/561 90/562 90/563 90/564 90/565 90/566 64/725 64/726 64/727 90/567 64/728 64/729 64/730 90/568 90/569 90/570 64/731

13 Techniczne metody identyfikacji zwłok ludzkich. 383 Walz Aneta Sławik Karol 384 Wańcowicz Aneta Spółdzielność bankowa w Polsce (w latach ) i Ofiarski Zbigniew w wybranych krajach Unii Europejskiej. 385 Wawrzyniak Bartosz 386 Wawrzyniak Waldemar Okazanie jako czynność dowodowa w polskim procesie karnym Rodzaje własności sądów w polskim prawie karnym Stanisław Stachowiak Stanisław Stachowiak Poręczenie 387 Wądołowski Piotr Edmund Kitłowski 388 Wegner- Bucholska Aneta Prowadzenie rachunków bankowych jako czynność bankowa. Ofiarski Zbigniew Faktyczne wszczęcie postępowania przygotowawczego 389 Wegner Justyna Stanisław Stachowiak Status prawny regionalnych izb obrachunkowych 390 Wejman Eliza Ofiarska Przemoc w warunkach izolacji penitencjalnej. 391 Werner Monika Sławik Karol 392 Wesołowska Anna Biopsychiczne uwarunkowania przestępczości Sławik Karol agresywnej. 393 Węgrzynowska Przestępstwa przeciwko zwierzetom. Sławik Karol Materialna treść przestępstwa w polskim prawie karnym. 394 Wieczorek Ewa Janiszewski Bogusław Swoboda działalności gospodarczej w prawie polskim. 395 Wierciński Piotr Ziemianin Bronisław 396 Wierzbowska Renata Etyczne i prawne aspekty błędu lekarskiego Maciej Zieliński Prawno-kryminalistyczne aspekty kłusownictwa. 397 Wilicki Tomasz Sławik Karol Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej 398 Wiliński Maciej Zbigniew Kuniewicz 399 Wiśniewski Piotr Prawno-kryminalistyczne aspekty identyfikacji Sławik Karol nieznanych zwłok. 400 Witczak Cele resocjalizacyjne kary pozbawienia wolności w świetle polskiego prawa karnego. Janiszewski Bogusław 401 Witkowski Marcin Przeniesienie własności nieruchomości z względnienien Władysław Rozwadowski umowy sprzedaży 402 Wojczakowska Monika Świadek a świadek anonimowy w polskim procesie karnym Tadeusz Nowak 403 Wojewódka Iwona Przestępstwo zgwałcenia w ujęciu polskiego prawa Aleksander Ratajczak karnego 404 Wojnowski Rafał Wykonywanie czynności prawnych z samym sobą przez Kuniewicz Zbigniew organ osoby prawnej. Dzieje w średniowieczu 405 Wojtowicz Robert Zofia Kulejewska 406 Wolender Katarzyna Prezydent Stanów Zjednoczonych a prezydent V Republiki Francuskiej Tadeusz Smoliński Pojęcie naczelnych zasad postepowania cywilnego 407 Wolski Norbert Henryk Dolecki Prawa dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych 408 Woś Olga Bronisław Sitek Model województwa samorządowego w Polsce. 409 Woźniak Agata Ofiarska Zorganizowany przemyt narkotyków. 410 Woźniak Jarosław Kolosiński B. Wady oświadczenia woli. 411 Wójcik Aleksandra Kitłowski Edmund 412 Wójcik Aleksandra Dziecko niepełnosprawne w świetle międzynarodowej Łaski Piotr ochrony praw dziecka. 413 Wójcik Paweł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma Piotr Łaski organizacyjno-prawna działalności gospodarczej w świetle ustawodawstwa polskiego Kryminologiczne aspekty prostytucji. 414 Wróblewska Daria Żywucka-Kozłowska Elżbieta 415 Wsuł Aleksandra Przeniesienie własności nieruchomości według kodeksu cywilnego. 416 Zając Iwona Formy działań nadzorczych realizowane przez organ Aleksandra Monarcha-Matlak ochrony danych osobowych. Teoria i praktyka 64/732 64/733 90/571 90/572 90/573 64/734 90/574 90/575 64/735 64/736 64/737 64/738 64/739 90/576 64/740 90/577 64/ /143 90/578 90/580 90/579 64/742 90/581 90/582 90/583 90/584 64/743 64/744 64/745 64/746 90/585 64/748 64/749 90/586

14 Przeniesienie własności nieruchomości. 417 Zajdlic Magdalena Kitłowski Edmund 418 Zambrzycka Monika 419 Zawadzka Katarzyna Obowiązek alimentacyjny między krewnymi Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym Bogdan Błażejczak Błażej Kolasiński Konstytucja i ustawa jako podstawa źródła prawa. 420 Zawadzki Patryk Ciapała Jerzy 421 Ziarkowska Monika Przestępczość funkcjonariuszy służb granicznych. Kolasiński B. 422 Zielińska Ewa Okoliczności po popełnieniu przestępstwa wpływające na Janiszewski Bogusław sądowy wymiar kary. 423 Zielińska Monika Sytuacja prawna dziecka w placówce opiekuńczo - Bronisław Sitek wychowawczej 424 Zieliński Sylwester Zawarcie i unieważn ienie małżeństwa w świetle Piotr Łaski polskiego prawa prywatnego międzynarodowego Izolacja psychiatryczna - środek zabezpieczający 425 Zięba Dorota Błażej Kolasiński 64/750 90/587 90/588 64/751 64/752 64/753 90/589 90/590 90/591

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONSTYTUCYJNE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KONSTYTUCYJNE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność Arystoteles KONSTYTUCYJNE KONSTYTUCYJNE ZASADY ZASADY USTROJU USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo