Forma zajeć. Forma zajeć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma zajeć. Forma zajeć"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1 I Biologiczne podstawy zachowań moduł 39 5 zaliczenie z oceną Anatomiczne i fizjologiczne podstawy wyższych czynności psychicznych wykład 30 Metody obrazowania mózgu w stanach spoczynku oraz aktywności fizycznej i ćwiczenia 9 psychicznej II Psychologia społeczna moduł 60 7 zaliczenie z oceną Człowiek wśród ludzi wykład 30 Człowiek jako istota społeczna ćwiczenia 30 III Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia-od okresu prenatalnego do wczesnej moduł 36 5 zaliczenie z oceną Rozwój człowieka na przestrzeni życia wykład 18 Psychologia rozwoju człowieka ćwiczenia 18 IV Psychologia w zastosowaniach praktycznych - współczesne ścieżki kariery moduł 9 1 zaliczenie z oceną Obszary zastosowań psychologii ćwiczenia 4 Zawód psycholog e-learning 5 V Nauka, praca, współpraca moduł 45 3 zaliczenie z oceną VI Etyka zawodu psychologa wykład 24 4 zaliczenie z oceną VII Kompetencje społeczne i osobiste I, II warsztat 30 6 zaliczenie z oceną VIII Wprowadzenie do psychologii wykład 21 4 zaliczenie z oceną IX Filozofia wykład 18 3 zaliczenie z oceną X Logika wykład 12 3 zaliczenie z oceną XI Język angielski cz. I ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Liczba godzin i punktów SEMESTR 2 I Emocje i motywacja moduł 30 6 zaliczenie z oceną Emocje i motywacja w teoriach i badaniach wykład 21 Przeżycia i dążenia ćwiczenia 9 II Procesy poznawcze moduł 30 6 zaliczenie z oceną Umysł jako system przetwarzania informacji wykład 15 Poznawcze laboratorium ćwiczenia 15 III Osobowość moduł 30 6 zaliczenie z oceną Osobowość w różnych perspektywach teoretycznych wykład 21 Analiza profili psychologicznych ćwiczenia 9 IV Psychologia różnic indywidualnych moduł 30 6 zaliczenie z oceną Różnice indywidualne jako przedmiot badań naukowych wykład 15 Metody pomiaru różnic indywidualnych ćwiczenia 15 V Metodologia badań psychologicznych i statystyka-podstawy. Psychometria moduł zaliczenie z oceną Metodologia badań psychologicznych z elementami psychometrii wykład 21 Podstawy pracy z pakietem statystycznym ćwiczenia 23 Podstawy psychometrii ćwiczenia 16 VI Kompetencje społeczne i osobiste III warsztat 15 3 zaliczenie z oceną VII Moduł fakultatywny cz. I ćwiczenia 21 6 zaliczenie z oceną VIII Moduł fakultatywny cz. II ćwiczenia 22 6 IX Język angielski cz. II ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Liczba godzin i punktów

2 I Metodologia badań psychologicznych i statystyka -kurs zaawansowany cz. I moduł zaliczenie z oceną Metodologia badań psychologicznych - kurs zaawansowany wykład 6 Metodologia badań psychologicznych - kurs zaawansowany ćwiczenie 24 Statystyczna analiza danych - kurs zaawansowany wykład 6 Statystyczna analiza danych - kurs zaawansowany ćwiczenie 24 II Psychopatologia moduł 30 6 zaliczenie z oceną Psychologia zaburzeń wykład 21 Prewencja zaburzeń i promocja zdrowia psychicznego ćwiczenia 9 III Projekt empiryczny cz. I ćwiczenia 30 5 zaliczenie z oceną IV Język angielski cz. III ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży I Specyfika psychologii klinicznej dzieci i młodzieży moduł 42 9 zaliczenie z oceną Przyczyny i patomechanizm zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży wykład 21 Diagnostyka kliniczna oraz przegląd podejść psychoterapeutycznych ćwiczenie 21 II Przegląd problemów wychowawczo-klinicznych i zaburzeń zdrowia psychicznego moduł u dzieci i młodzieży 42 Przegląd problemów klinicznych wykład 21 Wybrane problemy kliniczne okresu dzieciństwa i dorastania ćwiczenie 21 I SEMESTR 3 Godziny 9 zaliczenie z oceną SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia kliniczna człowieka dorosłego Relacje interpersonalne i porozumiewanie się ludzi w perspektywie jednostkowej moduł i społecznej 42 9 zaliczenie z oceną Relacje interpersonalne w perspektywie jednostkowej ćwiczenia 21 Relacje interpersonalne w perspektywie społecznej ćwiczenia 21 II Zdrowie psychiczne i somatyczne moduł 42 9 zaliczenie z oceną Zdrowie psychiczne wykład 18 Stres i radzenie sobie z nim ćwiczenia 12 Czynnik mózgowy a zdrowie psychiczne i somatyczne ćwiczenia 12 SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia w biznesie i organizacjach I Psychologia ekonomiczna i zachowań konsumenckich moduł 39 8 zaliczenie z oceną Psychologia ekonomiczna wykład 24 Zachowania konsumenckie wykład 15 II Zarządzanie zasobami ludzkimi I moduł 42 9 zaliczenie z oceną Elementy prawa pracy dla psychologów wykład 6 Realizacja funkcji personalnej w firmie wykład 6 Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników ćwiczenia 15 Komunikacja wewnętrzna w firmie ćwiczenia 6 Prezentacje biznesowe ćwiczenia 9 SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia sądowa I Przedmiot i zadania psychologii sądowej moduł 42 9 zaliczenie z oceną Psycholog jako biegły sądowy wykład 21 Metodologiczne i warsztatowe problemy psychologicznego opiniodawstwa ćwiczenia 12 Psycholog na sali sądowej ćwiczenia 9 II Psychologiczne i społeczne mechanizmy dysfunkcji zachowania jednostki i grupy moduł 42 9 zaliczenie z oceną Procesy poznawcze i emocjonalne a rozwój moralny i regulacja zachowania ćwiczenia 18 Biologiczne mechanizmy zachowania w genezie demoralizacji i niedostosowania ćwiczenia 12 Liczba punktów Środowiskowe uwarunkowania kryminogenezy ćwiczenia 12 Liczba godzin i punktów Forma zaliczenia

3 SEMESTR 4 I Diagnoza psychologiczna moduł zaliczenie z oceną Diagnoza psychologiczna dla zaawansowanych wykład 15 Laboratorium diagnozy ćwiczenia 36 II Problemy seniorów- pomoc psychologiczna i aktywizacja moduł 24 4 zaliczenie z oceną Psychologia późnej dorosłości ćwiczenia 9 Podstawy geriatrii wykład 9 Praca socjalna ćwiczenia 6 III Seminarium magisterskie cz. I seminarium 30 5 magisterskie zaliczenie bez oceny IV Projekt empiryczny cz. II ćwiczenia 30 5 zaliczenie z oceną V Język angielski cz. IV ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną VI Moduł fakultatywny cz. III ćwiczenia 22 6 zaliczenie z oceną I Psychological issues e-learning 15 4 zaliczenie z oceną II Neuropsychologia kliniczna dziecka. Uogólniające się zaburzenia rozwoju moduł 39 8 zaliczenie z oceną Wczesna diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych dzieci z elementami rehabilitacji wykład 12 ruchowej FAS, MPD i inne wczesne zaburzenia neuropsychologiczne ćwiczenie 12 Spektrum autyzmu ćwiczenie 15 III Problemy kliniczne okresu średniego dzieciństwa moduł 39 8 zaliczenie z oceną Problemy wychowawcze, nadpobudliwość psychoruchowa a ADHD ćwiczenia 18 Specyficzne zaburzenia językowe wykład 21 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia kliniczna człowieka dorosłego I Psychological issues e-learning 15 4 zaliczenie z oceną II Człowiek i rodzina w kontekście zdrowia i choroby moduł 39 8 zaliczenie z oceną Relacje rodzinne wykład 9 Rodzina zagrożona dysfunkcjonalnością ćwiczenia 9 Projektowanie i ewaluacja programów profilaktyki i promocji zdrowia ćwiczenia 21 III Zaburzenia w różnych fazach rozwojowych moduł 39 8 zaliczenie z oceną Zaburzenia wieku dziecięcego wykład 15 Zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne ćwiczenia 12 Zaburzenia pourazowe ćwiczenia 12 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia w biznesie i organizacjach I Psychological issues e-learning 15 4 zaliczenie z oceną II Psychologia społeczna w praktyce moduł 39 8 zaliczenie z oceną Wpływ społeczny i perswazja wykład 9 Komunikacja międzykulturowa wykład 9 Podnoszenie kompetencji społecznych innych ćwiczenia 21 III Psychologia reklamy, marketingu i PR moduł 42 9 zaliczenie z oceną Psychologia reklamy wykład 15 Psychologia marketingu i marketing terytorialny dla psychologów wykład 18 Public relation wykład 9 IV Zarządzanie zasobami ludzkimi II moduł 39 8 zaliczenie z oceną Szkolenie i rozwój pracowników ćwiczenia 18 Systemy ocen okresowych ćwiczenia 6 Ocena potencjału i kompetencji zawodowych (AC, DC) ćwiczenia 9 Outplacement wykład 6 I Podstawy prawoznawstwa moduł 15 4 zaliczenie z oceną Prawo cywilne wykład 9 Prawo karne wykład 6 II Psychologiczna diagnoza w postępowaniu sądowym moduł 39 8 zaliczenie z oceną Proces i standardy postępowania diagnostycznego wykład 15 Wybrane narzędzia w aplikacji psychologa sądowego ćwiczenia 12 Diagnoza neuropsychologiczna ćwiczenia 12 Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w wybranych kategoriach spraw wykład 18 4 zaliczenie z oceną Liczba godzin i punktów

4 SEMESTR 5 I Psychologia społeczności moduł 21 2 zaliczenie z oceną Problemy społeczności lokalnych: marginalizacja, sprawiedliwość społeczna, wykład 9 Metody badań i interwencje w społeczności lokalnej ćwiczenie 12 II Moduł fakultatywny cz. IV ćwiczenia 22 6 zaliczenie z oceną III Seminarium magisterskie cz. II seminarium 30 5 magisterskie zaliczenie bez oceny I Dziecko w stresie moduł 18 4 zaliczenie z oceną PTSD u dzieci, psychologia żałoby, dziecko wobec zagrożeń losowych ćwiczenia 12 Dziecko jako świadek w obszarze praktyki kliniczno-sądowej ćwiczenia 6 II Dziecko w rodzinie dysfunkcjonalnej moduł 39 8 zaliczenie z oceną Zespół dziecka maltretowanego. Zespół dziecka zaniedbanego. Diagnoza i pomoc ćwiczenia 15 Podstawy interwencji kryzysowej wobec przemocy domowej wykład 12 Psychoprofilaktyka w obszarze wychowania i edukacji ćwiczenia 12 III Przedszkolak i uczeń ze specjalnymi problemami w uczeniu się moduł 39 8 zaliczenie z oceną Specyficzne trudności szkolne. Ryzyko dysleksji, objawy, diagnoza, przeciwdzialanie ćwiczenia 21 Problemy wychowczo-kliniczne i zaburzenia zdrowia psychicznego wieku szkolnego ćwiczenia 18 IV Sondaż diagnostyczny moduł 39 8 zaliczenie z oceną Instrumentarium diagnostyczne w studium indywidualnego przypadku ćwiczenia 24 Zajęcia terenowe ćwiczenia 15 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia kliniczna człowieka dorosłego I Zaburzenia odżywiania moduł 18 4 zaliczenie z oceną Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania i karmienia ćwiczenia 9 Patogeneza zaburzeń ćwiczenia 9 II Zaburzenia osobowości i zachowania moduł 39 8 Zaburzenia osobowości wykład 21 zaliczenie z oceną Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych wykład 18 III Psychologia zdrowia i choroby moduł 39 8 zaliczenie z oceną Kliniczna psychologia zdrowia wykład 21 Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów chorych somatycznie ćwiczenia 18 IV Interwencja kryzysowa w odniesieniu do jednostki i społeczeństwa moduł 39 8 zaliczenie z oceną Jednostka w kryzysie ćwiczenia 21 Modele interwencji kryzysowej wykład 18 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia w biznesie i organizacjach I Zarządzanie zespołem moduł 18 4 zaliczenie z oceną Budowanie zespołu ćwiczenia 12 Rywalizacja i współpraca ćwiczenia 6 I Psychopatologia pracy moduł 45 8 zaliczenie z oceną Zaburzenia funkcjonowania człowieka w pracy wykład 15 Nieetyczne zachowania w organizacji ćwiczenia 18 Elastyczność granic praca-dom i zarządzanie czasem wykład 12 III Rozwiązywanie konfliktów moduł 30 6 zaliczenie z oceną Konflikty wykład 6 Negocjacje ćwiczenia 12 Mediacje ćwiczenia 12 I Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w procedurze rodzinnej moduł 39 8 zaliczenie z oceną Metodologia i metody postępowania diagnostycznego w sprawach rozwodowych Metodologia i metody postępowania diagnostycznego w sprawach opiekuńczych ćwiczenia ćwiczenia Postępowanie diagnostyczne w sprawach o adopcję ćwiczenia 12 II Psychologia zeznań świadków - podstawy moduł 39 8 zaliczenie z oceną Dziecko w procesie sądowym problemy diagnozy i oceny wiarygodności zeznań ćwiczenia 15 Zeznania świadków dorosłych warsztat 12 Szczególne kategorie świadków warsztat 12 III Diagnoza osobowości i motywacji sprawców moduł 39 8 zaliczenie z oceną Diagnoza procesu motywacji dorosłych sprawców przestępstw ćwiczenia 21 Diagnoza procesu motywacji sprawców nieletnich ćwiczenia 18 IV Psychologia śledcza moduł 39 8 zaliczenie z oceną Psychologia śledcza na płaszczyźnie prawa i wiadomości specjalnych wykład 12 Psychologia w postępowaniu przygotowawczym ćwiczenia 27 Liczba godzin i punktów

5 SEMESTR 6 I Proaktywność jako podstawa przedsiębiorczości ćwiczenia 15 2 zaliczenie z oceną seminarium II Seminarium magisterskie cz. III 30 5 zaliczenie bez oceny magisterskie I Elementy kodeksu rodzinno-opiekuńczego i prawa oświatowego moduł 45 8 zaliczenie z oceną Orzecznictwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych ćwiczenia 24 Prawne aspekty interwencji kryzysowej, adapcji, alimenctacji dzieci wykład 21 II Nastolatek i jego rodzina moduł 45 8 zaliczenie z oceną Psychologia kliniczna nastalatka - przegląd problemów, diagnoza i pomoc ćwiczenia 15 Podstawy systemowej terapii rodzin w wybranych kategoriach probemów wykład 15 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii ćwiczenia 15 III Elementy psychologii kliniczno-sądowej i penitencjalnej moduł 45 8 zaliczenie z oceną Agresja i przemoc w środowisku. Zaburzenia zachowania, przestępczość nieletnich wykład 15 Środki psychoaktywne jako problem wychowawczo-kliniczny ćwiczenia 15 Profilaktyka uzależnień ćwiczenia 15 IV Zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie dorastania moduł 30 6 zaliczenie z oceną Elementy psychiatrii z psychofarmakologią wykład 9 Zaburzenia i choroby psychiczne okresu dorastania - pomoc psychologiczna ćwiczenia 21 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia kliniczna człowieka dorosłego I Zaburzenia psychotyczne i afektywne moduł 45 8 zaliczenie z oceną Obraz kliniczny zaburzeń wykład 15 Schizofrenia ćwiczenia 15 Zaburzenia afektywne ćwiczenia 15 II Diagnoza w psychologii klinicznej moduł 45 8 zaliczenie z oceną Modele diagnozy klinicznej ćwiczenia 15 Specyficzne techniki diagnostyczne ćwiczenia 15 Kliniczne studium przypadku ćwiczenia 15 III Podstawy psychoterapii moduł 45 8 zaliczenie z oceną Teoretyczne podstawy psychoterapii ćwiczenia 15 Szkoły i kierunki psychoterapii wykład 15 Mechanizmy i zjawiska psychoterapii wykład 15 IV Umiejętności kliniczne moduł 30 6 zaliczenie z oceną Umiejętności kliniczne ćwiczenia 21 Ustrukturalizowany wywiad kliniczny praktyczne zastosowanie ćwiczenia 9 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia w biznesie i organizacjach I Wyzwania związane z pracą w cyklu życia moduł 39 8 zaliczenie z oceną Psychologia bezrobocia wykład 12 Doradztwo zawodowe i doradztwo kariery wykład 15 Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie wykład 12 II Motywowanie pracowników moduł 39 8 zaliczenie z oceną Motywowanie finansowe z elementami prawa dla psychologów wykład 15 Motywowanie pozafinansowe ćwiczenia 12 Projekt grupowy - motywowanie pracowników ćwiczenia 12 III Psycholog w organizacjach sektora publicznego i organizacjach pozarządowych moduł 45 8 zaliczenie z oceną Zarządzanie wiedzą w organizacji wykład 6 Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy wykład 12 Psychologia decyzji i rozwiązywania problemów wykład 12 Kampanie społeczne i promocja działań ćwiczenia 15 IV Społeczna odpowiedzialność biznesu i psychologia środowiskowa moduł 30 6 zaliczenie z oceną Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój wykład 9 Kultura i klimat organizacji wykład 12 Psychologia miejsca wykład 9 V Badania psychospołeczne moduł 27 4 zaliczenie z oceną Metody badań psychospołecznych ćwiczenia 18 Badania psychospołeczne - projekt grupowy (w biznesie, organizacjach sektora ćwiczenia 9 I Psychologia w praktyce śledczej. Profilowanie moduł 45 8 zaliczenie z oceną Profilowanie psychologiczne ćwiczenia 15 Profilowanie kryminalne ćwiczenia 15 Profilowanie kryminalistyczne ćwiczenia 15 II Specyficzne zagadnienia różnych kategorii przestępstw moduł 45 8 zaliczenie z oceną Przestępstwa z użyciem przemocy wykład 30 Przestępstwa seksualne wykład 15 III Człowiek w warunkach izolacji moduł 45 8 zaliczenie z oceną Psychologiczne problemy karania wykład 24 Funkcjonowanie skazanych w warunkach izolacji ćwiczenia 21 IV Funkcjonowanie instytucji mediacji moduł 30 6 zaliczenie z oceną Mediacje w sprawach cywilnych wykład 15 Mediacje w sprawach karnych wykład 15 Liczba godzin i punktów

6 SEMESTR 7 I Seminarium magisterskie cz. IV seminarium 30 5 zaliczenie z oceną II Praktyka zawodowa praktyka zaliczenie z oceną I Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego moduł 45 8 zaliczenie z oceną Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego wykład 30 Problematyka molestowania seksualnego- aspekty prawne, interwencja, pomoc psychologiczna ćwiczenia 15 II Psycholog w szkole moduł 30 6 zaliczenie z oceną Problemy psychopedgogiczne w praktyce szkolnej ćwiczenia 9 Metody diagnozy uczniów w ich środowisku szkolnym, poradnictwo, psychoedukacja, interwencja ćwiczenia 21 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia kliniczna człowieka dorosłego I Wybrane elementy neuropsychologii klinicznej moduł 30 6 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej wykład 9 Deficyty neuropsychologiczne w wybranych zaburzeniach oraz ich diagnoza ćwiczenia 21 II Wykorzystanie terapii w leczeniu różnych kategorii zaburzeń moduł 45 8 zaliczenie z oceną 21 Podstawy teoretyczne oraz zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej ćwiczenia Podstawy teoretyczne, metody i techniki terapii systemowej ćwiczenia 24 SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia w biznesie i organizacjach I Badania psychospołeczne moduł 18 4 zaliczenie z oceną Badania psychospołeczne - projekt grupowy (w biznesie, organizacjach sektora publicznego i organizacjach pozarządowych) ćwiczenia 18 II Coaching moduł 45 8 zaliczenie z oceną Coaching jako forma wsparcia w rozwoju ćwiczenia 24 Coaching jako narzędzie rozwoju efektywnych zespołów ćwiczenia 21 I Poradnictwo psychologiczne w obszarze stosowania prawa moduł 30 6 zaliczenie z oceną Poradnictwo rodzinne ćwiczenia 21 Poradnictwo psychologiczne dla nieletnich i ich rodzin ćwiczenia 9 II Podstawy interwencji psychologicznej i terapii w sprawach sądowych moduł 45 8 zaliczenie z oceną Psychokorekcja zaburzeń zachowania ćwiczenia 24 Pomoc psychologiczna ofiarom i sprawcom przestępstw ćwiczenia 21 Liczba godzin i punktów Liczba godzin i punktów na wszystkich latach Godziny Liczba punktów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

IV rok. Przedmioty ogólne II.

IV rok. Przedmioty ogólne II. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: Psychologia STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Szczegółowy plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA I ROK STUDIÓW: 4. 5. 6. 7. Wstęp do psychologii Historia myśli psychologicznej I semestr: wykład+dwiczenia O E 50 6 wykład O E 30 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Umiejętności akademickie Technologie informacyjne. Psychologia społeczna I (wykład) Psychologia społeczna I (dwiczenia)

Umiejętności akademickie Technologie informacyjne. Psychologia społeczna I (wykład) Psychologia społeczna I (dwiczenia) Studia stacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x P S Y C H O L O G I A j e d n o l i t e m a g i s t e r s k i e 1 Lektorat języka nowożytnego 1 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 2 x 2 Ochrona własności intelektualnej on line Wstęp do psychologii ZAL.

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45. Rozwój osobisty - wprowadzenie 30 3 24

Program studiów. Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45. Rozwój osobisty - wprowadzenie 30 3 24 Psychoseksuologia studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny Program studiów MODUŁY Godziny ST* ECTS Godziny NST* Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45 Rozwój osobisty - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: Psychologia specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z Socjoterapią Rok 1 1 Język obcy 4 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów Wykaz skrótów................................................. 11 Wstęp.......................................................... 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Psychologia ogólna. Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny. Program ogólny

Psychologia ogólna. Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny. Program ogólny Psychologia ogólna Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1 45 I Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2 Razem Wykłady Ćwiczenia konwersatorium Laboratoria Egzamin Zaliczenie ECTS Rzeszów, 13.06.2013 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne (Helena Sęk)...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

K1 Kognitywistyka rok 1 K2 Kognitywistyka rok 2 K3 Kognitywistyka rok 3 K4 Kognitywistyka rok 4 K5 Kognitywistyka rok 5

K1 Kognitywistyka rok 1 K2 Kognitywistyka rok 2 K3 Kognitywistyka rok 3 K4 Kognitywistyka rok 4 K5 Kognitywistyka rok 5 SP1 Psychologia stacjonarna rok 1 SP2 Psychologia stacjonarna rok 2 SP3 Psychologia stacjonarna rok 3 Studencie! SP4 Psychologia stacjonarna rok 4 Wybierz zakładkę dla swojego roku. SP5 Psychologia stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1. Szkolenie z zakresu wczesnej profilaktyki dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej, szkolnie z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej kurs z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem. Kod przedmiotu 11.09.2014 wersja po uwagach Działu Jakości i Akredytacji PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 2011/2012

Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 2011/2012 Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 011/01 Nazwa przedmiotu I Zaliczenie S W C W C W C W C W C E Z Sem 5 6 7 9 10 11 1 1 1 15 16 antropologia kulturowa 0 0 0 Z 1 logika 0

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu według USOS Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Podstawy psychologii sądowej./ Moduł 187.: Psychologia sądowa 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of forensic psychology

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14 OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW Szkolenia Rad Pedagogicznych Diagnoza zespołu klasowego jako podstawa skutecznej pracy wychowawcy. Podstawowe rodzaje diagnozy wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O 1900-117-s2 Badania historyczne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PiOP-C_pNadGen3JG9I Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza objawów u dorosłych i dzieci po urazach doznanych w dzieciństwie./ Moduł 106.: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej

Bardziej szczegółowo

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Plan studiów Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: praca socjalna Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA IV ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH WYKAZ NA ROK AKADEMICKI 015/016 PSYCHOLOGIA KLINICZNA dr Ziemowit Ciepielewski B Psychoneuroendokrynologia 18 dr Joanna Kozaka B Psychoonkologia dr Katarzyna Bojarska

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii. Pakiet Informacyjny ECTS dla kierunku PSYCHOLOGIA

Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii. Pakiet Informacyjny ECTS dla kierunku PSYCHOLOGIA Uniwersytet Śląski Pakiet Informacyjny dla kierunku Katalog przedmiotów / modułów w roku akademickim 2013/2014 2 SPIS TREŚCI I. - EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW I KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (KRK) 3

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-ZPS programu wg USOS psychologia Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo