UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE"

Transkrypt

1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis Prosimy odwiedzić nas na Facebook

2 WSTĘP Szanowni Państwo, wszystkie czynne zawodowo osoby w Austrii objęte są (za wyjątkiem rolników i leśników) ubezpieczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla gospodarki przemysłowej (SVA). Ponieważ dla poszczególnych grup zawodowych obowiązują różne przepisy związane z ubezpieczeniem społecznym, zdecydowaliśmy o osobnym przedstawieniu najważniejszych informacji. Niniejsza broszura zawiera cenne informacje dla osób oraz wspólników prowadzących działalność gospodarczą, którzy po raz pierwszy podjęli samodzielną działalność w 2015 r. Osoby wykonujące wolne zawody oraz podejmujące po raz kolejny samodzielną działalność objęte są innymi przepisami, które nie są tutaj omówione ( broszura informacyjna Pierwsze informacje dla osób wykonujących wolne zawody i podejmujących po raz kolejny samodzielną działalność ). Niestety, w informacjach podstawowych nie da się omówić wszystkich szczegółowych uregulowań. Dlatego w celu wyjaśnienia nurtujących Państwa kwestii z zakresu ubezpieczenia społecznego pragnę zaproponować osobiste spotkanie z pracownicami i pracownikami SVA. W razie indywidualnych wniosków o udzielenie informacji, jestem do Państwa dyspozycji. dr Christoph Leitl Prezydent

3 SPIS TREŚCI 3 INFORMACJE OGÓLNE DOT. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOPODARCZĄ I WSPÓLNIKÓW 5 Początek ubezpieczenia 5 Wyłączenia z ubezpieczenia obowiązkowego 7 SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE 8 Podstawa składki 9 Stawki składek 12 Ubezpieczenie wielokrotne 16 UBEZPIECZENIE EMERYTALNE 16 Organ emerytalny 16 Organ właściwy dla ubezpieczenia wielokrotnego 17 Przegląd świadczeń 17 Obliczanie emerytury 20 Wyższe ubezpieczenie 21 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 21 Ubezpieczone grupy osób 23 Świadczenia rzeczowe i pieniężne 24 Opcje w ubezpieczeniu zdrowotnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym w działalności gospodarczej 25 Przegląd świadczeń 34 UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 35 WSPARCIE PRZY ZAKŁADANIU FIRMY 36 ZAOPATRZENIE OSÓB SAMODZIELNIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 38 UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA Jeśli w broszurze podane są informacje dotyczące osób w formie męskiej, dotyczą one w tym samym stopniu kobiet i mężczyzn. 2

4 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I WSPÓLNIKÓW Jakie ustawy dotyczą mojego ubezpieczenia? Informacja: GSVG: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym w działalności gospodarczej ASVG: Ustawa o ogólnym ubezpieczeniu społecznym FSVG: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących wolne zawody i prowadzących samodzielna działalność gospodarczą BSVG: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników NVG: Ustawa o ubezpieczeniu notariuszy B-KUVG: Ustawa o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym urzędników Pod jakimi warunkami SVA jest organem właściwym dla mojego ubezpieczenia? SVA jest instytucją realizującą ubezpieczenie społeczne osób czynnych zawodowo. Niniejsza broszura skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz do wspólników. Dla tych osób istnieje zasadniczo obowiązek ubezpieczenia w SVA. Tak więc zawarte tu informacje dotyczą: właścicieli pozwoleń na prowadzenie działalności wspólników w spółkach jawnych odpowiadających osobiście wspólników (komplementariuszy) w spółkach komandytowych wspólników spółek z o.o. zasiadających w zarządzie*, jeśli nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem na podstawie ASVG. Ulotki informacyjne SVA dotyczące wielu ważnych tematów dostępne są w internecie (www.svagw.at), dostępne na stronie głównej pod odnośnikiem OnlineServices/Fachinformationen. Jeśli spółka jest członkiem Izby Gospodarczej 3

5 Informacja: Wymienione grupy osób są ubezpieczone w następujących obszarach: ubezpieczenie emerytalne GSVG ubezpieczenie chorobowe GSVG ubezpieczenie wypadkowe ASVG Co muszę zrobić na początku ubezpieczenia? Na początku ubezpieczenia przekazujemy Państwu do wypełnienia formularze, które służą nam do zebrania kompletnych danych. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia: ten formularz po wypełnieniu należy odesłać do SVA w ciągu dwóch tygodni. Formularz do zgłoszenia członków rodziny jako współubezpieczone osoby. Przy pomocy tego formularza można współubezpieczyć członków swojej rodziny. Ubezpieczenie dodatkowe: za pomocą tego formularza można rozszerzyć ochronę chorobową o dodatkowe ubezpieczenie. Pomoc: na początku ubezpieczenia można zasięgnąć informacji o dostępnych formach wsparcia punkt 6 Wsparcie przy zakładaniu firmy. Zgłoszenia: o zaistniałych zmianach sytuacji osobistej i materialnej należy informować nas w ciągu miesiąca. Dzięki temu unikają Państwo niekorzystnych dla siebie rozwiązań odnośnie składek i świadczeń. Przykłady zdarzeń podlegających zgłoszeniu: zmiana nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego zmiana miejsca prowadzenia działalności lub zamieszkania podjęcie zatrudnienia etc. 4

6 Kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie obowiązkowe? Ubezpieczenie obowiązkowe w zakresie ubezpieczenia chorobowego, emerytalnego i wypadkowe rozpoczyna się w dniu, w którym wystąpiły przesłanki. Przykłady Początek ubezpieczenia obowiązkowego dzień zgłoszenia działalności gospodarczej dzień otrzymania koncesji dzień przystąpienia do spółki jawnej w charakterze wspólnika dzień powołania na komplementariusza spółki komandytowej dzień powołania w skład zarządu spółki z o.o. etc. W jakich przypadkach jestem wyłączony z ubezpieczenia obowiązkowego? Informacja: Wyłączenie z ubezpieczenia obowiązkowego oznacza, że nie są Państwo ubezpieczeni ani nie muszą płacić składek. Gdy zniknie przyczyna wyłączenia, są Państwo objęci (ponownie) ubezpieczeniem obowiązkowym. Wyłączenia z ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i wypadkowego Zawieszenie zezwolenia na prowadzenie działalności Gdy zezwolenie na prowadzenie działalności jest zawieszone, są Państwo wyłączeni z całego ubezpieczenia społecznego GSVG. Zawieszenie zezwolenia na prowadzenie działalności ( przerwa w działalności ) musi być zgłoszone w odpowiedniej instytucji reprezentującej interesy (Izba Gospodarcza). Uwaga! Zgłoszenie zawieszenia jest możliwe na okres maksymalnie 18 miesięcy wstecz. Jeśli w tym czasie ubezpieczony korzystał ze świadczeń ubezpieczenia (np. wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu), nie ma możliwości zgłoszenia w tym obszarze zawieszenia działającego wstecz. 5

7 Zawieszenie prawa do wykonywania rzemiosła w okresie obowiązywania zakazu zwalniania ciężarnych kobiet (Mutterschutz) W okresie pobierania zapomogi z tytułu ciąży i urodzenia dziecka przysługuje Pani prawo do zawieszenia prowadzonej samodzielnej działalności zarobkowej oraz prawo do zawieszenia koncesji uprawniającej Panią do prowadzenia tej działalności (zawieszenie takie należy zgłosić we właściwej instytucji reprezentującej Pani interesy zawodowe). Zawieszenia te nie powodują utraty prawa do pobierania zapomogi z tytułu ciąży i urodzenia dziecka. W okresie zawieszenia obowiązuje częściowe ubezpieczenie w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych, pod warunkiem, że w tym okresie nie jest Pani objęta żadnym innym obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym. W ten sposób unika się niedogodności związanych z prawem do emerytury. W tym okresie czasu przysługuje Pani również prawo do korzystania ze świadczeń objętych ubezpieczeniem chorobowym. 6 Uwaga! Wyjątek ten jest możliwy wyłącznie w odniesieniu do osób płci żeńskiej oraz w sytuacji, gdy w momencie zawieszania działalności była Pani obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczona od choroby zgodnie z wymogami podanymi w austriackiej ustawie o ubezpieczeniu socjalnym przedsiębiorców (GSVG). Prawo do pobierania zapomogi z tytułu ciąży i urodzenia dziecka przysługuje jednak Pani wyłącznie w przypadku, gdy przed momentem zawieszania działalności posiadała Pani obowiązkowe ubezpieczenie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Wydzierżawienie zakładu przemysłowego (dotyczy osób prowadzących działalność i właścicieli koncesji, nie dotyczy wspólników) Gdy zezwolenie na prowadzenie działalności zostanie wydzierżawione, są Państwo wyłączeni z całego ubezpieczenia społecznego GSVG. Wydzierżawienie zezwolenia należy zgłosić w urzędzie kontrolującym działalność gospodarczą (urząd okręgowy lub magistrat). Wyłączenia z ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego Wyłączenie z powodu niskich przychodów (dotyczy osób prowadzących działalność i właścicieli koncesji, nie dotyczy wspólników). Osoby spełniające poniższe warunki mogą złożyć wniosek o wyłączenie z ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego GSVG.

8 w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem w ramach GSVG/FSVG nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych ukończyły 60 rok życia oraz lub obroty nie przekroczyły kwoty euro rocznie przychody z tej działalności nie przekroczyły kwoty ,76 euro rocznie (wartość na rok 2015) ukończyły 57 rok życia i w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku ich obroty nie przekroczyły kwoty euro rocznie; przychody z tej działalności nie przekroczyły kwoty 4 871,76 euro rocznie (wartość na rok 2015); ich obroty i przychody nadal są niższe od tych kwot granicznych. Wyjątek: Okres wcześniejszego ubezpieczenia nie odgrywa żadnej roli, jeśli wniosek o wyłączenie jest składany podczas okresu pobierania zasiłku wychowawczego (Kinderbetreuungsgeld) względnie podczas częściowego ubezpieczenia w okresie wychowywania dzieci. Uwaga! Zwolnienie z obowiązkowego ubezpieczenia prowadzi zawsze do tego, że w przedmiotowym zakresie ubezpieczenia nie posiada już Pani prawa do korzystania ze świadczeń.. Oznacza to: w przypadku wyłączenia z ubezpieczenia emerytalnego: do Pani okresów ubezpieczenia emerytalnego nie są doliczane żadne dodatkowe okresy ubezpieczeniowe. w przypadku wyłączenia z ubezpieczenia chorobowego: nie ma Pani prawa korzystać z żadnych świadczeń na koszt zakładu ubezpieczeniowego SVA, jak na przykład pomoc lekarska lub opieka szpitalna Wyjątki: Podczas pobierania zasiłku wychowawczego (Kinderbetreuungsgeld) podlega Pani ochronie ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia chorobowego oraz są Pani zaliczane okresy do ubezpieczenia emerytalnego (o ile nie zostały one już nabyte). Podczas okresu wychowywania dzieci objęta jest Pani częściowym ubezpieczeniem emerytalnym (maks. 48 lub 60 miesięcy kalendarzowych na dziecko). Również w ten sposób nabywane są okresy ubezpieczeniowe zaliczane do ubezpieczenia emerytalnego. 7

9 2. SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy opłacają składki ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i wypadkowego. Płatność składek jest ustalana przez nas kwartalnie. Składki muszą być opłacone do końca drugiego miesiąca każdego kwartału. Czyli do: 28/29 lutego 31 maja 31 sierpnia 30 listopada Uwaga! Pełną miesięczną składkę ubezpieczeniową należy zapłacić także za miesiąc, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa. Jak wysokie są moje składki? Ubezpieczenie emerytalne i chorobowe: wysokość składek zależy od przychodów osiąganych z działalności zarobkowej. Ubezpieczenie wypadkowe: opłacana jest stała miesięczna składka w wysokości niezależnej od przychodów. Informacja: Wysokość przychodów stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości składek podaje nam Federalny Urząd Obrachunkowy. W tym celu muszą nam Państwo podać swój numer podatkowy. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że wymiana danych nie będzie działać. W takim przypadku poprosimy o przesłanie nam decyzji o nadaniu numeru podatkowego. Co to jest podstawa naliczania składki? Z podstawy naliczania składki wynika Państwa konkretna składka ubezpieczeniowa. Składki ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego są obliczane wg następującego wzoru: podstawa składki X stawka składki = składka 8

10 Czyli Państwa składka to konkretna część wyrażona w procentach (=stawka) z Państwa podstawy naliczania składki. Uwaga! Rozróżniamy tymczasowe i ostateczne podstawy składek. Występują trzy minimalne podstawy składki ograniczające dolną wysokość składki. Występuje jedna maksymalna podstawa składki ograniczająca górną wysokość składki. Ile wynosi stawka? stawka ubezpieczenie emerytalne 18,50 % ubezpieczenie chorobowe 7,65 % Ile wynosi moja podstawa naliczania składki? Państwa podstawa naliczania składki jest ograniczona od góry przez maksymalną podstawę naliczania oraz od dołu przez minimalną podstawę naliczania: ustawowa minimalna podstawa składki (minimum) Państwa podstawa składki ustawowa maksymalna podstawa składki (maksimum) Państwa podstawa składki jest ustalana na podstawie przeciętnych przychodów z okresu działalności zarobkowej objętej ubezpieczeniem wykazanych na decyzji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego. Do podstawy składki 2015 decydująca jest decyzja podatkowa Należy doliczyć składki ubezpieczeniowe! W decyzji podatkowej dot. podatku dochodowego składki ubezpieczeniowe traktowane są jako koszty prowadzenia działalności i w związku z tym przychody są pomniejszane o te składki. Do podstawy składki należy więc do wspomnianych wyżej przychodów 9

11 doliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe wg GSVG, które w danym roku kalendarzowym zostały Państwu naliczone. Osoby prowadzące samodzielnie działalność zarobkową i podlegające ubezpieczeniu chorobowemu na podstawie ASVG (np. artyści, weterynarze), muszą doliczyć także składki ASVG. Osoby opłacające dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (patrz p. 8), muszą doliczyć także składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Co to jest tymczasowa podstawa naliczania składki? W okresie, gdy dla danego roku nie wydano jeszcze decyzji podatkowej w sprawie podatku dochodowego, stosujemy tymczasową podstawę naliczania składki. Rozróżnia się tutaj dwa przypadki: osoby nowo u nas ubezpieczone: dla tych osób jako tymczasową podstawę stosuje się minimalną podstawę naliczania składki osoby już u nas ubezpieczone: tymczasowa podstawa jest określana na podstawie przychodów sprzed trzech lat (z 2012 dla 2015) i nałożonych wtedy składek emerytalnych i chorobowych. W ramach skompensowania inflacji suma tych składek jest aktualizowana (współczynnik w roku 2015 wynosi 1,079) a następnie dzielona przez ilość miesięcy, w których dana osoba była ubezpieczona w roku trzy lata wstecz. Wynik to tymczasowa podstawa składki. 10 Przykład W 2012 r. osoba była u nas objęta obowiązkowym ubezpieczeniem przez 10 miesięcy i w tym czasie osiągnęła łączne przychody euro. Przychody zaktualizowane na rok 2015 wynoszą euro ( x 1,079). Tymczasowa podstawa składki tej osoby na rok 2015 wynosi miesięcznie 3 452,80 euro ( / 10). W jaki sposób ustalana jest ostateczna podstawa naliczania składki? Gdy tylko wpłynie decyzja podatkowa dotycząca roku składkowego, ustalana jest ostateczna podstawa naliczania składki. Odbywa się to przez podzielenie sumy przychodów osiągniętych z pracy zarobkowej oraz naliczonych w danym roku składek na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe przez ilość miesięcy obowiązywania ubezpieczenia obowiązkowego w danym roku składkowym.

12 Następnie porównywane są składki zapłacone, zgodnie z tymczasową podstawą naliczania, ze składkami, które byłyby należne zgodnie z ostateczną podstawą naliczania. Ten proces określa się pojęciem korekty naliczenia i w konsekwencji może nastąpić konieczność dopłaty składek bądź zwrot składek. Czy istnieje minimalna kwota mojej podstawy naliczania składki? Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem muszą opłacać określoną minimalną sumę tytułem składki nawet jeśli osiągają tylko niskie dochody. Ta minimalna suma ustalana jest wg tzw. minimalnej podstawy naliczania. Dla ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego obowiązują różne minimalne podstawy naliczania. miesięczna minimalna podstawa ubezpieczenie emerytalne 706,56 euro (wartość 2015) ubezpieczenie chorobowe 724,02 euro (wartość 2015) Czy istnieje maksymalna kwota mojej podstawy naliczania składki? Maksymalna podstawa naliczania składki to najwyższa możliwa podstawa, jaką można przyjąć do ustalenia składek. Nawet w przypadku osiągania przychodów zaliczanych do ubezpieczenia wykraczających poza tę sumę, składki są naliczane wg maksymalnej podstawy naliczania składek. Tymczasowa i ostateczna maksymalna podstawa naliczania składek w roku 2015 wynosi euro miesięcznie ( euro rocznie) zarówno dla składek tymczasowych jak i ostatecznych. Informacja: Wniosek o podwyższenie podstawy naliczenia składki w ubezpieczeniu emerytalnym W celu poprawy swoich świadczeń emerytalnych można na trzy pierwsze lata obowiązkowego ubezpieczenia złożyć wniosek o podwyższenie ostatecznej podstawy naliczania składki do sumy maksymalnej ze względu na inwestycje związane z założeniem firmy. Wniosek ten można złożyć do dnia emerytury. Różnicę składek należy dopłacić (wraz z ewentualną rewaloryzacją). 11

13 Osoby prowadzące działalność lub wspólnicy podczas trzech pierwszych lat po rozpoczęciu działalności Stała podstawa naliczania składki dla osób rozpoczynających działalność Aby koszty ubezpieczenia społecznego były możliwe do skalkulowania, dla osób rozpoczynających działalność (nowych członków izby przemysłowej) w dwóch pierwszych latach kalendarzowych obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia chorobowego obowiązuje stała podstawa naliczania składki wynosząca 537,78 euro miesięcznie. Naliczanie składek nie podlega korekcie. W trzecim roku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia chorobowego obowiązuje tymczasowa podstawa naliczania w wysokości 537,78 euro. W zakresie ubezpieczenia emerytalnego kwota 537,78 euro obowiązuje przez wszystkie trzy lata jako tymczasowa podstawa naliczania składki. Uwaga! Te regulacje dotyczą zawsze lat kalendarzowych. Przykład: osoba rozpoczęła działalność w lipcu danego roku. Ze stałej podstawy naliczania składki ubezpieczenia chorobowego można korzystać przez 18 miesięcy. Składki 2015 (dla rozpoczynających działalność) (minimalna) podstawa naliczania dla rozpoczynających działalność (miesięcznie) maksymalna miesięczna podstawa naliczania składki euro 537,78 euro składka na ubezpieczenie emerytalne (kwartalnie) 298,47 euro 3.010,89 euro składka na ubezpieczenie chorobowe (kwartalnie) 123,42 euro składka na ubezpieczenie wypadkowe(kwartalnie) 26,70 euro 12

14 Kiedy jestem wielokrotnie ubezpieczony? Wielokrotne ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i wypadkowego występuje gdy osoba obok samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej także wykonuje objętą ubezpieczeniem niesamodzielną działalność zarobkową prowadzi gospodarstwo rolne/leśne. Skutki wielokrotnego ubezpieczenia: ubezpieczenie emerytalne: składki są zliczane razem, wskutek czego przyznana zostanie wyższa emerytura ubezpieczenie chorobowe: ubezpieczony ma prawo wyboru spośród różnych ubezpieczeń chorobowych ubezpieczenie wypadkowe: ubezpieczony jest objęty ochroną w każdej ubezpieczonej działalności zarobkowej. Jestem wielokrotnie ubezpieczony. Co się stanie, jeśli suma moich przychodów przekroczy maksymalną podstawę naliczania składek? Osoby wielokrotnie ubezpieczone muszą w każdym obejmującym je systemie opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe i emerytalne. W tym celu zliczane są poszczególne podstawy naliczania stawek. Maksymalna podstawa naliczania stawek jest we wszystkich ustawach taka sama. Tak więc dla osoby wielokrotnie ubezpieczonej podstawa ta jest górną granicą sumy podstawy naliczania składek. Maksymalną podstawę naliczania dla danego roku składkowego można ustalić na podstawie następującego wzoru: miesięczna maksymalna podstawa naliczania x ilość miesięcy objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w działalności zarobkowej = maksymalna podstawa naliczania na rok składkowy Osoby wielokrotnie ubezpieczone, które mogą w sposób wiarygodny poświadczyć, że suma ich rocznych podstaw naliczania składek będzie wyższa od maksymalnej podstawy naliczania składek, mogą płacić niższe składki lub nawet nie płacić składek w ramach ubezpieczenia emerytalnego osób samodzielnie pracujących. Jednakże w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek (naliczanie różnicy składki). 13

15 Uwaga! W bieżącym roku jeszcze nie wiadomo, ile miesięcy dana osoba będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu. W związku z tym na ten rok nie jesteśmy w stanie ustalić maksymalnej podstawy naliczania składki. Naliczanie różnicy składki będzie dlatego wykonywane tymczasowo co miesiąc: miesięczna maksymalna podstawa naliczania x miesięczna podstawa naliczania składki z niesamodzielnej działalności zarobkowej = podstawa różnicy składki (= podstawa naliczania składki GSVG) Gdy znane będą już ostateczne podstawy naliczania składek, ostatecznie naliczone zostaną składki GSVG. Może to skutkować koniecznością dopłaty lub uznaniem nadpłaty składek. Górną granicą także tutaj jest roczna maksymalna podstawa naliczania składek. Informacja Także przy następujących ubezpieczeniach wielokrotnych można złożyć wniosek o naliczanie różnicy składki: osoby osiągające przychody z działalności zarobkowej zaliczane do obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu GSVG i jednocześnie pobierające emeryturę (naliczanie różnicy możliwe tylko w ubezpieczeniu chorobowym). osoby prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie gospodarstwo rolne/leśne (wniosek składany w SVA rolników). Jestem urzędnikiem i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne/leśne. Czy dotyczą mnie przepisy wielokrotnego ubezpieczenia? Ubezpieczenie emerytalne: W ubezpieczeniu emerytalnym osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników należy opłacać składki do maksymalnej podstawy naliczania (bez ubezpieczenia wielokrotnego). 14

16 Ubezpieczenie chorobowe: W ubezpieczeniu chorobowym maksymalna podstawa naliczania składki obowiązuje dla sumy wszystkich działalności zarobkowych. Tu jest więc możliwe naliczanie różnicy składki. Nie składałem wniosku o naliczanie różnicy składki i wskutek wielokrotnego ubezpieczenia płaciłem składki przekraczające maksymalną podstawę naliczania. Czy dostanę zwrot tych składek? Ubezpieczenie emerytalne: Nadpłacone składki są automatycznie zwracane z chwilą przejścia na emeryturę. Jednakże na wniosek można otrzymać zwrot składek wcześniej. Jest to możliwe, gdy będziemy mogli ostatecznie naliczyć przekroczenie. Ubezpieczenie chorobowe: Nadpłacone składki mogą zostać zwrócone na wniosek. Wniosek musi być złożony do końca trzeciego roku kalendarzowego następującego po roku składkowym (wniosek dot. roku 2014 musi zostać złożony najpóźniej w 2017 r.). Czy wielokrotne ubezpieczenie ma wpływ na minimalną podstawę naliczania składek? W przypadku ubezpieczenia na podstawie GSVG z ubezpieczeniem na podstawie ASVG dla składek płaconych na podstawie GSVG nie obowiązuje żadna wartość minimalna, jeśli suma ze wszystkich podstaw naliczania składek osiągnie minimalną podstawę wg GSVG. Składki na podstawie GSVG przy ubezpieczeniu wielokrotnym są odprowadzane tylko od rzeczywistych przychodów z działalności. Np. nie jest konieczne opłacanie składek GSVG w przypadku nieosiągania przychodów (lub notowania strat) w zakresie GSVG a ponadto pozostałe przychody osiągną poziom minimalnej podstawy naliczania wg GSVG. Jeśli jednak inne przychody są niższe niż minimalna podstawa naliczania wg GSVG, różnica ta jest podstawą do składek wg GSVG. Przy ubezpieczeniu wielokrotnym na podstawie GSGV i B-KUVG przepisy te obowiązują jedynie dla ubezpieczenia chorobowego! 15

17 3. UBEZPIECZENIE EMERYTALNE Osobom rozpoczynającym ubezpieczenie myśl o przyszłej emeryturze zazwyczaj nie zaprząta za bardzo głowy. Z tego powodu rozdział traktujący o ubezpieczeniu emerytalnym będzie krótki. Uwaga! Okresy ubezpieczeń nabyte w innych systemach ubezpieczeń emerytalnych obowiązują do emerytury. Przejście do systemu ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą nie oznacza żadnych niekorzyści dla ubezpieczonego. Wszystkie ustawy dotyczące emerytur stanowią, że okresy ubezpieczenia są zliczane razem. Jaka instytucja jest właściwa dla mojej emerytury? Również w przypadku, gdy podczas swojego życia nabył/a Pan/Pani okresy ubezpieczeniowe w wielu zakładach ubezpieczeniowych, to na koniec tylko jeden z tych zakładów ubezpieczeniowych jest właściwy dla naliczenia i wypłacania Panu/Pani emerytury. Jest to ten zakład, w którym w okresie ostatnich 15 lat nabył/a Pan/Pani najwięcej miesięcy ubezpieczeniowych. Ten zakład bierze pod uwagę wszystkie okresy ubezpieczeniowe nabyte przez Pana/Panią u innych ubezpieczycieli, tak jakby były to jego własne okresy ubezpieczeniowe, stosując przy tym wyłącznie przepisy obowiązujące w tym zakładzie. W określonych okresach czasu byłem/byłam ubezpieczony/a w kilku zakładach ubezpieczeniowych. Do którego ubezpieczenia emerytalnego zostaną doliczone te okresy? Osoby wykonujące działalność samodzielnie i niesamodzielnie mogą nabywać miesiące składkowe w wielu systemach ubezpieczeń emerytalnych. Na końcu jednakże konieczne jest przypisanie tych okresów składkowych jednemu zakładowi ubezpieczeń. Odbywa się to wg następujących zasad: ASVG + GSVG --> wszystkie miesiące ubezpieczenia zaliczana są do ubezpieczenia emerytalnego ASVG (nawet jeśli dochody na podstawie GSVG są wyższe) GSVG + BSVG --> wszystkie miesiące ubezpieczenia zaliczana są do ubezpieczenia emerytalnego GSVG (nawet jeśli dochody na podstawie BSVG są wyższe)do ustalenia podstawy naliczenia 16

18 uwzględniane są podstawy naliczania składek wszystkich ubezpieczeń występujących w ubezpieczeniu wielokrotnym. Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie emerytalne? Celem ubezpieczenia emerytalnego jest finansowe zabezpieczenie ubezpieczonego i członków jego rodziny na starość, w przypadku niezdolności do pracy a także po śmierci ubezpieczonego. Najważniejszym świadczeniem jest emerytura. Istnieją następujące formy: emerytura (kobiety od 60 /mężczyźni od 65 roku życia) wcześniejsza emerytura przy długim okresie ubezpieczenia emerytura pomostowa emerytura w związku z wykonywaniem ciężkiej pracy renta z powodu niezdolności do pracy (niezależnie od wieku) renta wdowia/wdowcza, renta po śmierci partnera ze związku partnerskiego renta sieroca Uwaga! Każdy wniosek o rentę inwalidzką traktuje się w pierwszym rzędzie jako wniosek o środki na rehabilitację. Ustawa przyznaje na określonych warunkach prawo do ubiegania się o powyższe środki na rehabilitację, jeżeli pozwolą one ograniczyć niezdolność do wykonywania pracy. Zaopatrzenie zdrowotne Obok emerytury ubezpieczenie emerytalne finansuje także pobyty w kurortach i sanatoriach lub przyznaje dofinansowanie. Jak obliczana jest moja emerytura? Poprzez harmonizację emerytur w 2005 r. wprowadzono jednorodny system emerytalny: osoby urodzone po 1 stycznia 1955: dla tych osób od 1 stycznia 2005 obowiązuje konto emerytalne. osoby urodzone przed 1 stycznia 1955: osoby te objęte są nadal starym prawem emerytalnym (przed 2005). W okresie między 2024 a 2032 r. wiek emerytalny kobiet będzie zrównany z wiekiem emerytalnym mężczyzn 17

19 Obliczanie emerytury dla osób urodzonych po 1 stycznia 1955: Dla tych osób od 1 stycznia 2005 zostało założone konto emerytalne, na którym można sprawdzić swoją emeryturę. Wpłata każdej składki powoduje zwiększenie prawa do emerytury. Stare wpłaty składek są waloryzowane odpowiednio do poziomu płac. Od kiedy zaczyna funkcjonować moje konto emerytalne? Prowadzenie konta rozpoczyna się z rokiem kalendarzowym, w którym osoba po raz pierwszy zawarła stosunek ubezpieczeniowy z ubezpieczeniem emerytalnym. Kiedy przestaje funkcjonować moje konto emerytalne? Konto emerytalne przestaje funkcjonować w tym roku kalendarzowym, w którym wypada dzień przejścia na emeryturę. Na koncie emerytalnym rejestrowane są podstawy składek za wszystkie okresy ubezpieczenia. Są to np.: praca zarobkowa wychowywanie dzieci czynna służba wojskowa i służba zastępcza bezrobocie okresy dobrowolnego ubezpieczenia Informacja Zasada Przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat po 45 latach ubezpieczenia otrzymuje się 80% łącznego średniego miesięcznego dochodu (brutto, do wysokości maksymalnej podstawy składki) tytułem emerytury. Uwaga! W przypadku wcześniejszego przejścia na emeryturę (pomost od 62 lat) należy liczyć się z niższym uposażeniem. W przypadku przejścia na emeryturę po 65 roku życia emerytura będzie wyższa. 18

20 Pan/i uzyskał/a miesiące ubezpieczeniowe przed rokiem 2005: Również i Państwa emerytura wynika wyłącznie z rachunku emerytalnego. Z dniem 1 stycznia 2014 został uproszczony dotychczasowy skomplikowany system obliczeń. Od 1 stycznia 2014r. obliczymy zapis na dobro rachunku. Uwzględnia on wszystkie czasy ubezpieczeniowe do 31 grudnia 2013r. i jest wpisany w formie łącznego zapisu na dobro obecnego rachunku emerytalnego za rok O pierwszym zapisie na dobro rachunku otrzymacie Państwo automatyczne powiadomienie. Od 2014 r. za każdy następny rok na konto emerytalne będą przelewane Pana/Pani składki, które będą doliczane do kapitału początkowego na koncie. Kwoty te będą co roku waloryzowane i w sumie będą stanowić łączną kwotę przelewaną na Pana/Pani konto. Po podzieleniu tej kwoty przez 14 otrzymuje się miesięczna wartość emerytury brutto. Przyszłe okresy ubezpieczeniowe oraz potrącenia przy wcześniejszym przejściu na emeryturę nie są w tej kwocie uwzględnione. Obliczanie emerytury dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1955: Dla wysokości emerytury na podstawie GSVG decydujące są trzy czynniki: łączna podstawa wymiaru procenty emerytalne wiek w chwili przejścia na emeryturę Łączna podstawa wymiaru: wyliczana jest z podstawy naliczania składki na określony dzień przejścia na emeryturę oraz jeśli występuje z podstawy naliczania składki za okres opieki nad dziećmi. Podstawa wymiaru na dzień przejścia na emeryturę: jest wyliczana ze średniej najlepszych miesięcznych łącznych podstaw naliczania składki. Podstawa wymiaru za okresy opieki nad dziećmi: stała kwota Wyczerpujące informacje na temat naliczania emerytury Broszury informacyjne SVA na temat emerytur. 19

Ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 Ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą Podstawowe informacje www.svagw.at www.svagw.at 1 Szanowni Państwo, Wszystkie osoby w Austrii, prowadzące

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne dla osób wykonujących wolny zawód

Ubezpieczenie społeczne dla osób wykonujących wolny zawód UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 Ubezpieczenie społeczne dla osób wykonujących wolny zawód Podstawowe informacje www.svagw.at www.svagw.at 1 Szanowni Państwo, Wszystkie osoby w Austrii, prowadzące samodzielną

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pracownicy Wysokość składki ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie emerytalne rolników

Ubezpieczenie emerytalne rolników Ubezpieczenie emerytalne rolników Celem emerytury jest rekompensata dochodów z pracy zarobkowej, utraconych w wyniku przejścia na emeryturę, przy czym wysokość tej rekompensaty zależna jest od długości

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Kraj macierzyński Polska Matka urodzenie 1dziecka 20 tyg. urodzenie 2 dzieci 31 tyg. urodzenie 3 dzieci 33 tyg. urodzenie 4 dzieci 35

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 2 We Włoszech funkcjonuje dość skomplikowany system świadczeń społecznych. Dwie podstawowe instytucje zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zgodnie z prawem portugalskim zasiłek dla bezrobotnych to kwota pieniężna wypłacana co miesiąc osobie, która straciła pracę z przyczyn od

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Pracownicy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w kraju, w którym pracują. Jeżeli pracują jednocześnie w dwóch krajach, muszą ubezpieczyć się w kraju zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża.

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (dotacja celowa w dz. 854, rozdz. 85415 2030 zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty jako zadanie własne gminy)

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU OPIEKUŃCZEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU OPIEKUŃCZEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do Bonu Opiekuńczego Imię Nazwisko Numer PESEL Data urodzenia Stan cywilny Obywatelstwo Nr Szczecińskiej Karty

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo