Program Wspierania Projektów Innowacyjnych podsumowanie pięciu lat realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wspierania Projektów Innowacyjnych podsumowanie pięciu lat realizacji"

Transkrypt

1 Program Wspierania Projektów Innowacyjnych podsumowanie pięciu lat realizacji Aktualnie realizowane są projekty: 1) Wielkopolska Platforma Innowacyjna 2) Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej Cel Programu: Wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką poprzez promocję instytucji naukowych jako źródła rozwiązań tworzonych dla przedsiębiorstw oraz wsparcie współpracy wielkopolskich ośrodków naukowo-badawczych z biznesem. Wymiana informacji służyć ma komercjalizacji osiągnięć naukowych powstałych w poznańskich ośrodkach badawczych. Partnerzy: 7 publicznych uczelni wyższych: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 4 instytuty badawcze: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Działania: 1. Portal internetowy Wielkopolska Platforma Innowacyjna (www.wpi.poznan.pl): Baza ofert 463 oferty w j.pol. i 122 w j.ang. (największa baza w kraju); Liczba zapytań dot. współpracy od przedsiębiorców 170 (dane za 2013 r.; 108 kontaktów za 2012 r.) Aktualności (informacje o działalności naukowo-badawczej z regionu i kraju ze szczególnym wskazaniem na działalność Partnerów WPI) Artykuły (zarządzanie innowacjami, przykładowe wdrożenia projektów) Kalendarium wydarzeń (konferencje, spotkania, sympozja, szkolenia) Baza regionalnych instytucji naukowo-badawczych (ok.150 adresów) Zbiór dokumentów strategicznych (regionalnych, krajowych, europejskich) Liczba odwiedzin (ponad 127 tys.) 25% wzrost w 2011 r., 30% w 2012 r., 16% w 2013 Pracownik WDGR zajmuje się administrowaniem strony internetowej oraz koordynuje część redakcyjną portalu, współpracuje z wykonawcą strony internetowej - firmą NET P.C. podczas jej modernizacji, dba o funkcjonalność i przejrzystości portalu.

2 2. Zespół Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (PPA): - na uczelniach Małgorzata Krzyżanowska-Szejner - kierownik Biura Karier, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu dr Krzysztof Kus - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr Urszula Mojsiej - kierownik Biura Promocji i Współpracy z Praktyką, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr Arkadiusz Kawa - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Paulina Szewczyk dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Politechnika Poznańska, Jacek Wajda - dyrektor Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dr Łukasz Stawarski - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - w instytutach Ewa Szymańska - kierownik Centrum Promocji i Wydawnictw, Instytut Obróbki Plastycznej (INOP) Ilona Kużaj-Aydar główny specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania, Adam Olszewski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe (PCSS) Janusz Jankowiak - specjalista ds. transferu technologii, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNIRZ) - w Wydziale Honorata Pilarczyk starszy specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania 3. Wizyty/spotkania informacyjno-promocyjne służące zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką a biznesem - w następujących firmach (9 wizyt): Solaris (2011r.) w spotkaniu uczestniczyli kierownicy głównych pionów firmy, dyrektor i pracownicy WDG oraz promotorzy przedsiębiorczości akademickiej; Herbapol Poznań (2012 r.) z udziałem: przedstawicieli zarządu oraz kierownictwa głównych działów; w spotkaniu uczestniczyli dyrektor i pracownik WDG, promotorzy przedsiębiorczości akademickiej oraz jedenastu naukowców z UMP (dziekan Wydziału Farmaceutycznego), UPP (prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), UAM, UEP (członek Rady Wydziału Towaroznawstwa) oraz IWNIRZ; Autostrada Wielkopolska (2012 r.) w wizycie uczestniczyli: wiceprezesi zarządu, dyrektorzy i kierownicy głównych działów; oraz 15 pracowników uczelni (m.in. dyrektor Instytutu Akustyki UAM, dyrektor Instytutu Zoologii UPP oraz kierownicy katedr z następujących wydziałów UPP: Leśnego, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk o Żywności i Żywieniu) oraz kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej z ILIM; Centrum Badań DNA (2012 r.) z udziałem: prezesa zarządu oraz kierownictwa działów, promotorów przedsiębiorczości akademickiej, dyrektor i pracowników WDG oraz siedmiu naukowców z Katedry Immunologii Klinicznej oraz Biotechnologii Medycznej UMP, Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt UPP oraz z IWNIRZ;

3 Modertrans Poznań (2013 r.) w wizycie uczestniczyli: prezes firmy oraz kierownictwo Działu Konstrukcyjnego, promotorzy przedsiębiorczości akademickiej, dyrektor i pracownicy WDRG oraz sześciu pracowników jednostek naukowych z Poznania: dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP, prof. z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu PP, kierownicy Zakładu Tłoczenia i Kształtowania Objętościowego i Automatyzacji Produkcji z INOP; Stomil-Poznań (2013 r.) z udziałem: prezesa zarządu Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil, dyrektor i pracownik WDG oraz PPA naukowcy z Wydziału Fizyki i Matematyki UAM oraz Katedry Logistyki i Transportu UEP; Nano-Tech (2013 r.) w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym z udziałem: prezesa firmy i głównych specjalistów ds. rozwoju jakości i transferu technologii, wiceprezesa zarządu WCWI i managera PPNT, dyrektor i pracowników WDGR, zastępcy dyrektora INOP, promotorów przedsiębiorczości akademickiej oraz naukowców z Wydziału Technologii Drewna UPP; Fawor (2013 r.) w wizycie uczestniczyli: prezes i wiceprezes zarządu, przewodniczący rady nadzorczej oraz kierownicy zakładu produkcyjnegopiekarni, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UPP, dyrektor i pracownik WDGR, promotorzy przedsiębiorczości akademickiej oraz naukowcy z UPP oraz UEP; Alba Thyment (2014 r.) w spotkaniu uczestniczyli prezesi firmy kierownik działu B+R oraz PR, dyrektor i pracownicy WDGR, PPA, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych W. Neofilologii oraz dyrektor Instytutu Konfucjusza UAM, kierownicy: Katedry i Zakładu Botaniki Farm. i Biotechnologii Roślin UMP, Katedry Design UAP, Zakładu Kinezyterapii AWF, Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin z Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz pracownicy instytutów badawczych z Bydgoszczy i Warszawy. Wizyty naukowców i Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej w firmach służą wymianie doświadczeń i opinii na temat kontaktów nauki z biznesem oraz rozeznania możliwości współpracy w przyszłości. Podczas spotkań prezentowane są oferty Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej tematycznie związane z profilem działalności firmy oraz przedstawiane osoby ze środowiska naukowego, do których przedsiębiorcy mogą się zwrócić w celu nawiązania kontaktu. Nierzadko efektem spotkań są wspólne działania przedsiębiorców i naukowców. - u Partnerów (9 spotkań): w 2010 r. (2 spotkania) dotyczące transportu miejskiego oraz telemedycyny z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym; z udziałem firm-członków klastra, promotorów przedsiębiorczości akademickiej oraz pracowników WDG w 2011 r. (2 spotkania) wizyty zapoznawcza w siedzibie nowych Partnerów WPI Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Instytutu Obróbki Plastycznej, udział w każdym spotkaniu: dyrekcji danego Instytutu i kierowników głównych działów oraz promotorów przedsiębiorczości akademickiej, dyrekcji i pracowników WDG w 2012 r. wizyta zapoznawcza w siedzibie nowego Partnera Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z udziałem: dyrekcji IWNIRZ i kierowników głównych działów oraz zaproszonych firm: Herbapol i Polskie

4 Ekologie, promotorów przedsiębiorczości akademickiej oraz dyrekcji i pracowników WDG w 2013 r. (4 spotkania): w Centrum Nanobiomedycznym - jednostce organizacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Neurobiologii AWF, wizyta w Pilotowej Stacji Biotechnologii UPP których celem było zapoznanie się z aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi, a także zapleczem intelektualnym i infrastrukturalnym. Program Wspierania Projektów Innowacyjnych był promowany podczas I Forum Gospodarczego Politechniki Poznańskiej oraz w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Dobre praktyki współpracy Nauki z Biznesem (spotkanie z inicjatywy prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UPP z udziałem prezes Wielkopolskiego Centrum Klasteringu) - w Urzędzie Miasta (3 spotkania ze środowiskiem gospodarczym, 42 spotkania robocze zespołu, 3 szkolenia warsztatowe dla PPA) w 2009r.: doradztwo i konsultacje z rzecznikami patentowymi, 3 szkolenia warsztatowe dla poszerzenia kompetencji promotorów przedsiębiorczości akademickiej w 2010 r.: spotkanie z poznańskim samorządem gospodarczym; w spotkaniu wzięło udział 20 przedstawicieli izb gospodarczych, promotorzy przedsiębiorczości akademickiej oraz pracownicy WDG; spotkania robocze pracowników WDG z PPA w 2011 r.: comiesięczne spotkanie robocze promotorów przedsiębiorczości akademickiej; w 2012 r.: comiesięczne spotkanie robocze promotorów przedsiębiorczości akademickiej; spotkanie dedykowane pracownikom biur karier, promocji, transferu technologii oraz rzecznikom prasowym uczelni - w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób; w 2013 r.: comiesięczne spotkanie robocze promotorów przedsiębiorczości akademickiej; spotkanie dotyczące możliwości finansowanie wspólnych projektów pomiędzy nauka a biznesem lub przedsięwzięć innowacyjnych w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym; w spotkaniu uczestniczyły 52 osoby, w tym ponad połowę (28 osób) stanowili przedstawiciele firm; przed spotkaniem został przeprowadzony sondaż wśród 150 przedsiębiorstw dotyczący udziału w spotkaniu, prelekcje w spotkaniu wygłosili przedstawiciele następujących instytucji: Bank Pekao, Izba Skarbowa w Poznaniu, Miasto Poznań (BKP i WDGR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznański Park Technologiczno Przemysłowy, Solaris Bus&Coach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, F5 Konsulting w 2014 r.: dwa spotkania robocze promotorów przedsiębiorczości akademickiej 4. projekty: - współorganizacja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej/ udział w Targach Przedsiębiorczości PDPA 2010 na Akademii Sztuk Pięknych PDPA 2011 w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości na MTP oraz Uniwersytecie Ekonomicznym PDPA 2012 w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości na MTP (prezentacje projektów wdrożeniowych PP oraz wystawa posterowa nagrodzonych wynalazków PP)

5 TP 2012 na MTP (prezentacje potencjału wdrożeniowego 3 instytutów badawczych-partnerów WPI: ILIM, INOP, IWNIRZ) TP 2013 (prezentacje wszystkich 7 uczelni-partnerów WPI podczas bloku tematycznego Poznańska nauka dla gospodarki, wystawa realizacji projektów studentów i dyplomantów katedr Mebla i Designu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) - Naukowiec w biznesie - Pierwszy krok we własny biznes Korzyści wynikające z realizacji Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych: zestawienie w jednym miejscu potencjału naukowego Partnerów Programu; możliwość jednoczesnej współpracy z kilkoma jednostkami naukowobadawczymi; wymiana doświadczeń ze współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz środowiskiem naukowym a przedsiębiorstwami; realizacja wspólnych projektów, spotkań oraz wizyt u Partnerów i w przedsiębiorstwach. Materiał opracowała: Honorata Pilarczyk

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Urzęd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2010 Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska 1 2 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej.

prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej. Rekomendacje ze spotkania Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii w ramach projektu DOTWIT- miejsce spotkań biznesu z nauką Rada Programowa Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec

Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec Węgiel a energia porównanie sytuacji w Niemczech i w Polsce Jak zmienia się najważniejszy polski region węglowy. Przykład Górnego Śląska: Czy polskie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Potrzeba i charakter niezbędnych zmian w budowaniu relacji pomiędzy wyższym szkolnictwem technicznym a przedsiębiorstwami.

Potrzeba i charakter niezbędnych zmian w budowaniu relacji pomiędzy wyższym szkolnictwem technicznym a przedsiębiorstwami. Potrzeba i charakter niezbędnych zmian w budowaniu relacji pomiędzy wyższym szkolnictwem technicznym a przedsiębiorstwami. O tym czy jako społeczeństwo jesteśmy dojrzalsi w zakresie dostosowania nauki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo