Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"

Transkrypt

1 Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Prończuk ma 50 lat. Posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie na Wydziale Handlu Zagranicznego uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach Pan Dariusz Prończuk pracował jako konsultant, a następnie kierownik działu w spółce PGO Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, następnie w roku 1992 r. pracował w spółce Hejka Michna Inc. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Wiceprezesa. Pan Dariusz Prończuk posiada 20-letnie doświadczenie pracy w funduszach private equity. Od 1993 Pan Dariusz Prończuk pracuje w spółce Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kolejno jako Wiceprezes ( ), od 1997 r. Członek Zarządu, Partner ( ) oraz Partner Zarządzający (2006-obecnie). W czasie pracy w Enterprise Investors Pan Dariusz Prończuk był przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym rad nadzorczych kilkunastu spółek z portfela Enterprise Investors, w tym wielu spółek publicznych. Pan Dariusz Prończuk pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 17 kwietnia 2003 roku. Pan Dariusz Prończuk nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Dariuszem Prończukiem, a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu Spółki lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Spółki. Marek Kołodziejski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kołodziejski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej kierunek Inżynieria Biomedyczna oraz studia MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (University of Illinois). Pan Marek Kołodziejski pracował początkowo jako Inżynier Serwisu w Instytucie Kardiologii w Warszawie ( ), następnie w NOWATRON Instruments GmbH w Wiedniu ( ) oraz jako Przedstawiciel Medyczny w Dziale Wyrobów Medycznych w Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w Warszawie ( ). W kolejnych latach Pan Marek Kołodziejski pracował w Biurze Techniczno Handlowym POLIMED s.c. w Warszawie. W latach Pan Marek Kołodziejski pracował w firmie Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. jako Menedżer Sprzedaży ( ), Business Manager ( ), a następnie jako Dyrektor Działu Wyrobów Medycznych ( ). Odpowiedzialny był za sprzedaż i zarządzanie Działem Wyrobów Medycznych i pododdziałami produktowymi firmy Johnson & Johnson. W latach Pan Marek Kołodziejski pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce EMC Instytut Medyczny S.A. (EMC), gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Pracując w strukturach spółki, był również Dyrektorem Zarządzającym Szpitala Specjalistycznego EuroMediCare we Wrocławiu, 1

2 należącego do EMC, a w 2011 roku Dyrektorem wybudowanego przez spółkę Szpitala w Piasecznie (EMC Piaseczno Sp. z o.o.). Od września 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu Poltronic S.A. Pan Marek Kołodziejski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Magellan S.A. od 6 maja 2009 roku, natomiast Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 16 kwietnia 2010 r. Pan Marek Kołodziejski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A., nie jest Krzysztof Burnos - Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Burnos posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej oraz prawa i administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku posiada tytuł biegłego rewidenta. W 2011 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pan Krzysztof Burnos początkowo pracował w Providum S.A. ( ) oraz w Departamencie Bankowości Detalicznej w PBG Bank S.A. w Łodzi (1996). Następnie pracował jako audytor i księgowy w Tax-Consultus Sp. z o.o. w Łodzi ( ), Czupryniak, Snarska i Partnerzy Sp. z o.o. ( ) oraz Audyt-Bil Sp. z o.o. ( ). W latach Pan Krzysztof Burnos pracował jako Dyrektor Finansowy (główny księgowy i kontroler finansowy) w firmie CEBAL TUBA Sp. z o.o. spółki zależnej międzynarodowej grupy kapitałowej Pechiney/Alcan. Odpowiedzialny był m. in. za procesy księgowe i politykę rachunkowości, rozliczenia podatkowe, przygotowanie i realizację budżetu. Od 2005 roku jest Członkiem Zarządu i biegłym rewidentem w firmie Elma-Polaudit Sp. z o.o. Odpowiedzialny jest między innymi za księgowość, rozliczenia podatkowe, doradztwo podatkowe i biznesowe, audyty sprawozdań finansowych oraz projektów finansowanych przez Unię Europejską. Ponadto Pan Krzysztof Burnos jest Członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Standaryzacji Usług Świadczonych Przez Biegłych Rewidentów oraz Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Usług Biegłego Rewidenta w Sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest również autorem profesjonalnych publikacji z zakresu audytu. Pan Krzysztof Burnos do dnia 9 maja 2012 roku nie pełnił funkcji nadzorujących wobec Spółki Magellan S.A. Pan Krzysztof Burnos nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A., nie jest Sebastian Król - Członek Rady Nadzorczej Pan Sebastian Król ma 40 lat. Posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii. W latach Pan Sebastian Król pracował w Arthur Andersen w Warszawie na stanowisku konsultanta. W latach pracował w Hachette Distribution Services w Warszawie na stanowisku Business Development Manager. Od roku 2001 do chwili obecnej Sebastian Król pracuje w 2

3 Enterprise Investors Sp. z o.o. w Warszawie, obecnie jako Partner. Pan Sebastian Król pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 17 kwietnia 2003 roku. Pan Sebastian Król nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Sebastianem Królem, a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Spółki. Piotr Krupa - Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Krupa jest Prezesem Zarządu KRUK S.A. współzałożycielem i współwłaścicielem największej grupy zarządzającej wierzytelnościami w Polsce. W skład Grupy KRUK wchodzi 10 spółek m.in. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., Kancelaria Prawna RAVEN, spółka sekurytyzacyjna Secapital, podmioty prowadzące działalność windykacyjną w Rumunii i Czechach - KRUK International oraz dwa fundusze sekurytyzacyjne. Grupa KRUK jest partnerem banków i innych instytucji finansowych, ubezpieczycieli, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, platform telewizyjnych i innych dostawców usług o charakterze masowym oraz przedsiębiorców działających na rynku B2B. Od maja 2011 KRUK S.A. jest notowany na GPW w Warszawie. IPO spółki na warszawskim parkiecie został uznany za najlepszy debiut giełdowy roku 2011 oraz wyróżnione nagrodą Byki i Niedźwiedzie przyznawaną przez Gazetę Giełdy Parkiet. Pan Piotr Krupa jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, złożył egzamin sędziowski, posiada licencję detektywistyczną. Pan Piotr Krupa znalazł się w prestiżowym gronie 10 właścicieli firm nominowanych przez dziennik Puls Biznesu do tytułu Przedsiębiorcę Roku Jest także zdobywcą wyróżnienia Ventura 2008 dla Menedżera Roku w grupie spółek portfelowych Enterprise Investors. Ponadto KRUK S.A. otrzymał trzykrotnie Ventury w kategorii Najbardziej dynamiczna spółka w latach 2006, 2008 i Pan Piotr Krupa pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Magellan S.A. od 20 lipca 2009 roku. Pan Piotr Krupa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jacek Owczarek - Członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Owczarek ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada certyfikat Association of Charted Certified Accountants. Od roku 2008 Pan Jacek Owczarek wchodzi w skład Zarządu i pełni funkcje Dyrektora Finansowego w podmiotach Grupy Eurocash S.A. W latach wcześniejszych Pan Jacek Owczarek pełnił funkcje Członka Zarządu oraz Członka zespołu zarządzającego finansami w Europie w spółce Sanitec Koło (część Grupy Sanitec). Odpowiadał tam za działalność Grupy w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpracę z klientami i dostawcami z różnych krajów. 3

4 Pan Jacek Owczarek pracował w spółkach z portfela Enterprise Investors. Był między innymi Dyrektorem Finansowym w Magellan S.A. oraz pełnił funkcję CFO, CEO oraz Członka Zarządu w Messenger Services STOLICA. Pan Jacek Owczarek pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Magellan S.A. od 25 czerwca 2008 roku. Pan Jacek Owczarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A., nie jest Marek Wójtowicz - Członek Rady Nadzorczej Pan Marek Wójtowicz posiada wykształcenie wyższe z tytułem lekarza medycyny, specjalisty chirurgii ogólnej. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, Project Hope Executive Management Training Program i Podyplomowego Studium Zarządzania Opieką Zdrowotną dla Dyrektorów Szpitali. Posiada dyplom Ministra Skarbu kandydata na członka Rad Nadzorczych. Od roku 2006 Pan Marek Wojtowicz jest członkiem Rady Doradczej Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. W poprzednich latach był prezesem ( ) i wiceprezesem ( ) Zarządu Głównego STOMZOZ. Ponadto pełnił funkcje p.o. dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (2008), dyrektora Lubelskiego Oddziału NFZ ( ), dyrektora SP ZOZ w Puławach (2006) i dyrektora medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie (2009). Początkowo pracował w ZOZ (następnie SP ZOZ) w Lubartowie, gdzie zajmował stanowiska od lekarza-stażysty do dyrektora ( ). Pan Marek Wójtowicz był również konsultantem Prezydenta RP ds. opieki zdrowotnej (lata ) oraz ekspertem w projektach edukacyjnych PHARE i Ministerstwa Zdrowia. W latach był autorem i kierownikiem Programu Stypendialnego: Quality, Accreditation, Scholarships-QAS realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest wieloletnim publicystą czasopism medycznych: Służba Zdrowia (Warszawa) i Ogólnopolski Przegląd Medyczny (Katowice) oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat nagrody dziennikarskiej Wydawnictwa ELAMED Wysoki Poziom Odznaczony przez Ministra Zdrowia w roku 2009 odznaką Zasłużony dla Służby Zdrowia, a w roku 2011 przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Pan Marek Wójtowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Magellan S.A. od 20 listopada 2009 roku. Pan Marek Wójtowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A., nie jest Karol Żbikowski - Członek Rady Nadzorczej Pan Karol Żbikowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej, London Guidhall University Program przy Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol Żbikowski w latach był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie Centrum Operacji Kapitałowych, natomiast w latach pracował w Societe Generale Securities Polska, 4

5 gdzie sprawował funkcję członka zarządu ( ), a następnie prezesa zarządu ( ). W latach był doradcą w Enterprise Investors, a w latach partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od grudnia 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB był prezesem zarządu IR Services Sp. z o.o., od października 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od kwietnia 2008 do stycznia 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Cersanit S.A. i WSiP S.A. Pan Karol Żbikowski od lutego 2011 roku jest wiceprezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. Pan Karol Żbikowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Magellan S.A. od 25 października 2011 roku. Pan Karol Żbikowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A., nie jest 5

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE 100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE Drodzy Czytelnicy, z olbrzymią satysfakcją oddajemy w Państwa ręce listę 100 Najbardziej Wpływowych Dżentelmenów w Polsce. Tradycyjnie już pominęliśmy w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 wrzesień 2014 Zastrzeżenie prawne Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez RAFAKO S.A. ( Spółka lub RAFAKO ). Niniejsza Prezentacja, ani

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo