Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna V edycja konkursu. Mój Pcim Mała Ojczyzna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna V edycja konkursu. Mój Pcim Mała Ojczyzna"

Transkrypt

1 Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna V edycja konkursu Mój Pcim Mała Ojczyzna 1

2 V edycja konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna Kategoria: szkoła podstawowa I. Nazwa i adres szkoły, gmina, powiat: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Pcim 598 gmina Pcim, powiat myślenicki Tel II. Ogólna informacja o projekcie: 1. Tytuł projektu: Mój Pcim Mała Ojczyzna 2. Założenia projektu; w tym informacja o działaniach z lat ubiegłych: Projekt miał charakter interdyscyplinarny i zespołowy. Realizowany był na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcie działań poza zajęciami (wycieczki, wyjścia zorganizowane) i w czasie własnym. Umożliwił wykorzystanie różnych źródeł oraz różnorodnych form prezentacji zdobytych informacji (konkursy, gazetki, foldery, plakaty, fotografie, itp.). Projekt służył rozwijaniu wiedzy uczniów na temat miejsca ich zamieszkania, jego historii, kultury, walorów przyrodniczych oraz potencjału, a także wzmacnianiu identyfikacji z miejscem urodzenia i budowaniem poczucia odpowiedzialności za małą ojczyznę. Stawiane przez nas cele są kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w szkole. Dotyczyły one historii i patrona szkoły, miejsc pamięci narodowej, kultury i tradycji regionu, walorów turystyczno-krajoznawczych, a także działań o charakterze prospołecznym i ekologicznym. Szczególnie warto wspomnieć o: historia i patron szkoły od 1994 r. uczestnictwo uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej w corocznym spotkaniu na Suchej Polanie w rocznicę walk partyzanckich oddziałów AK z hitlerowcami we wrześniu 1944 r. Zlot Szlakami Walk Partyzanckich 2

3 do 2005 r. poczet sztandarowy reprezentował szkołę także w czasie corocznych Mszy Św. z inicjatywy Oddział AK Myślenice (organizatorzy zrezygnowali z tej formy uroczystości) uczestnictwo w gminnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym obronę ojczyzny we wrześniu 1939 r. (co roku) spotkania w szkole ze świadkami historii, kombatantami i uroczystości upamiętniające patrona szkoły oraz rocznice patriotyczne, kontynuowane niezmiennie od roku 1994 roku nadania szkole imienia Armii Krajowej, zapoczątkowane przez byłego dyrektora szkoły żołnierza AK, śp. Bolesława Chęcińskiego wycieczki po regionie śladami walk partyzanckich w paśmie Łysina-Lubomir- Przełęcz Sucha (2007, 2013) rajd szlakiem walk partyzanckich - Zawadka Kotoń (2010 r. wszyscy uczniowie szkoły i nauczyciele) wystawa pt. Nowogródczyzna - dziedzictwo i walka oraz prelekcja uczestnika walk na terenie Litwy i Małopolski ppł. Tadeusza Bieńkowicza, żołnierza AK odznaczonego krzyżem Virtutti Militari we współpracy z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie listopad 2010 r. odznaczenie szkoły w listopadzie 2010 r. medalem PRO MEMORIA nadanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej- Okręg Kraków Środowisko Partyzantów i Żołnierzy Zgrupowania Żelbet za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu dzięki kontaktom z kombatantami z byłego Oddziału Myślenickiego Światowego Związku Żołnierzy AK szkoła wzbogaciła się o pamiątki i eksponaty z czasów II wojny światowej; jedną z nich był podarowany placówce w 2010 r. archiwalny film z 1944 r. pt. Rzeczpospolita Raciechowicka przedstawiający codzienne życie żołnierzy AK stacjonujących w paśmie Łysiny; drugim cennym dla szkoły darem jest przekazany w listopadzie 2013 r. sztandar należący od 1989 r. do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Myślenice przekazanie szkole przez władze gminne sztandaru Koła Żołnierzy AK w Pcimiu (2011 r.) troska o groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym od wielu lat Od listopada 2007 r. aktywnie działa Szkolne Koło CARITAS, które jest inicjatorem wielu akcji, wykorzystując potencjał lokalnej społeczności oraz społeczności szkolnej, np.: bożonarodzeniowa zbiórka żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby, zabawek, ubrań dla rodzin w trudnej sytuacji (z naszego najbliższego środowiska); od 2010 r. wspólnie z Samorządem Uczniowskim; zbiórka artykułów szkolnych dla rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji 3

4 z naszego przysiółka współpraca z Fundacją Radosne Dziecko ze Stróży od 2012 r. rozprowadzanie figurek, ozdób bożonarodzeniowych itp. przygotowanych przez siostry zakonne z Mszany Dolnej pieniądze przekazane m.in. do Ekwadoru na rozbudowę katolickiej szkoły ( od 2007 r. do dziś) tworzenie grup samopomocy koleżeńskiej, mających wspomóc w nauce słabszych uczniów; w okresie Bożego Narodzenia kolędowanie w domach w naszej części wsi (2012, 2013) zebrane fundusze przekazane na misje zbiórka znaczków pocztowych jako dar dla misji (2007),), zbiórka monet groszowych dla misjonarza w Lusace, w Zambii na zakup samochodu (2009); wspomaganie ogólnopolskiego Caritas poprzez sprzedaż świec na stół wigilijny, w baranków wielkanocnych (od początku działalności) kwesty na rzecz Hospicjum św. Łazarza, akcja Pola Nadziei ; od 2007 r. zbiórka Jałmużna wielkopostna na potrzeby fundacji SOS wioski dziecięce od roku 2009 współpraca z mieszkanką Pcimia Jadwigą Figuła, która została świeckim misjonarzem; pracowała w Liberii, Sudanie, Ghanie oraz Kenii; wspomagaliśmy jej działalność kwestując pod kościołem parafialnym, zorganizowano spotkanie z p. J. Figułą w szkole, a w 2013 r. po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcji naszej rodaczki i obejrzeć przygotowaną przez nią wystawę Spotkanie z człowiekiem. Jego piękno i siła (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pcimiu) Od 2003 r. w szkole organizuje się Festyny Rodzinne, które są okazją do integracji szkoły ze środowiskiem i prezentacji naszych dokonań. 3. Uczestnicy projektu: Projekt skierowany był do uczniów klas III VI łącznie 65 uczniów. 4. Miejsce realizacji projektu: Wszystkie działania podjęte na czas projektu prowadzone były na terenie gminy Pcim oraz powiatu myślenickiego. 5. Informacja o instytucjach i organizacjach partnerskich oraz ich roli w projekcie: Urząd Gminy Pcim udostępnienie informacji w USC, przekazanie uczniom przez pracowników działu promocji folderów i map miejscowości Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Mikołaja bp. zwiedzanie kościoła, poznanie historii naszej parafii Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prezentacja dorobku kulturalnego regionu, współorganizator konkursu gminnego 4

5 Nadleśnictwo Myślenice prelekcja, przekazanie szkole ciekawych zbiorów Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu kroniki miejscowości, spotkanie w emerytowaną dyrektor GBP, współorganizacja gminnego konkursu III. Szczegółowy opis działań w każdym obszarze Obszar nr 1 historia regionu: istotne wydarzenia, ich uczestnicy, świadkowie historii, nauczyciele i tajne nauczanie oraz miejsca pamięci narodowej m.in. pomniki, mogiły, cmentarze wojenne W czasie realizacji projektu uczniowie poznali historię swojego regionu poprzez uczestnictwo w ważnych wydarzeniach, analizę dokumentów (kroniki GBP w Pcimiu, kroniki szkolne) i tekstów źródłowych, stron internetowych, prowadzenie rozmów ze świadkami historii oraz wycieczek do miejsc pamięci. Sucha Polana - Zlot Szlakami Walk Partyzanckich (IX 2013) Msza św. za Ojczyznę i złożenie kwiatów pod obeliskiem w centrum Pcimia upamiętniającym ofiary najazdu hitlerowców w 1939 r. 11 listopada 2013 r. Wizyta na cmentarzu parafialnym listopad 2013r. co roku uczniowie w okresie Święta Zmarłych odwiedzają cmentarz parafialny, porządkują groby, zapalają znicze na grobach żołnierskich, grobach opuszczonych oraz miejscach spoczynku nauczycieli i pracowników szkoły (także w Stróży i Myślenicach) wycieczka klasy III w celu zgromadzenia dokumentacji fotograficznej o zabytkowych obiektach na terenie miejscowości - uczniowie fotografowali zabytkowe nagrobki, groby żołnierskie; szczególną uwagę zwrócił nagrobek z okresu I wojny światowej (odrestaurowany) Spotkania z emerytowanymi nauczycielkami szkoły - Święto Szkoły listopad 2013 p. Jadwiga Kursa i p. Krystyna Wątor rozmowy o zmianach w szkole na przestrzeni lat akademie i uroczystości szkolne o charakterze patriotycznym: rocznice września 1939 r. wybuch II wojny światowej, najazd sowietów na Polskę 17 IX 1939 r. msza św., akademia, spotkanie w szkole ze świadkami historii, kombatantami Święto Patrona Szkoły i rocznica Odzyskania Niepodległości listopad 2013 r. 5

6 w listopadzie 2013 r. na ręce dyrektora szkoły pani Barbary Polańskiej żyjący członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Myślenice przekazali swój sztandar należący od 1989 r. do ich oddziału rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Szkolny Konkurs Plastyczny Armia Krajowa Patron Naszej Szkoły listopad 2013 r. Co roku, pielęgnując pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, uczniowie szkoły biorą udział w konkursach związanych z patronem szkoły. W tym roku motywem przewodnim był wiersz I. Krzepkowskiej - Bułat Po co wam to było chłopcy?, który miał zainspirować naszych wychowanków do wykonania prac plastycznych (dowolna technika i forma) na temat Armia Krajowa Patron Naszej Szkoły. udział drużyny z naszej szkoły w Wojewódzkim Konkursie Patriotyczny w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie "Droga do wolności. Piłsudski w Krakowie. Gra miejska" - 14 maja 2014 r. etap przygotowań do konkursu pomógł uczniom zagłębić się w temat powstania z niewoli naszego państwa oraz legionów Piłsudskiego, bez których nie byłoby zapewne późniejszej Armii Krajowej, bliskiej naszym sercom Obszar nr 2 historie rodzin, migracja i emigracja, przesiedlenia i wysiedlenia Pięcioosobowa grupa uczniów klasy V, pod kierunkiem koordynatora projektu, uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami Urzędu Gminy w Pcimiu (6 V br.), dokąd udała się w celu uzyskania informacji dotyczących ludności na naszym terenie. Z wywiadu, analizy danych, uczniowie wyselekcjonowali najważniejsze informacje i ciekawostki, które zamieścili na plakacie Cudze chwalicie a swoje znacie?. Przed wyjściem do urzędu przygotowali pytania. Uzyskane informacje porównali z tymi, które znajdują się w Monografii gminy Pcim dr. Piotra Sadowskiego, obecnego radnego naszej gminy, znawcy i pasjonata naszego regionu. Uczniowie dowiedzieli się, m.i.: - o liczbie ludności gminy i miejscowości, z podziałem na płeć, wiek; - o liczbie zawieranych małżeństw, a także małżeństw z długim stażem; - o najpopularniejszych nazwiskach i imionach, o rzadkich imionach; - kim jest i ile ma lat najstarszy mieszkaniec wsi; - czy wśród mieszkańców są obcokrajowcy... Wszystkie pytania i ciekawostki przedstawiamy w załączniku do sprawozdania. Obszar nr 3 kultura regionu (m.in. twórcy, obrzędy, tradycje, legendy, zabytki, architektura sakralna, miejsca kultu religijnego, architektura przemysłowa) Wycieczka - centrum mojej miejscowości 14 kwietnia uczniowie klasy III z p. Agatą Witek i p. Anną Dziadkowiec zwiedzili centrum miejscowości. 6

7 Wycieczka ta miała na celu pokazanie Pcimia przez pryzmat wielości i różnorodności w codziennym życiu miejscowości, bo jak pokazały rozmowy z uczniami dzieci znają centrum jedynie zza szyb samochodów. W czasie wycieczki uczniowie: 1. Oglądali i charakteryzowali krajobraz naszej wsi, samodzielnie wykonywali zdjęcia, zwracając uwagę na walory przyrodnicze oraz zabudowę architektoniczną; 2. Zwiedzili Urząd Gminy w Pcimiu; 3. obejrzeli z zewnątrz zabytkowe budynki, takie jak: Kościół pw. św. Mikołąja w Pcimiu; budynek starej plebanii; budynek dawnej biblioteki, dziś siedziba Przedszkola Samorządowego nr 1; pierwszy budynek Straży Pożarnej, pierwszą siedzibę Urzędu Gminy i dawne, długoletnie miejsce Gminnej Biblioteki Publicznej; 4. Udali się na cmentarz parafialny, poszukując zabytkowych oraz najstarszych nagrobków; uczniowie wykonali zdjęcia znalezionych pomników, mieli okazję zobaczyć, jak na przestrzeni ponad 100 lat zmienił się nasz język ojczysty (zapis niektórych głosek, nazwisk); 5. W Gminnej Bibliotece Publicznej spotkali się z emerytowaną dyrektor biblioteki, rodowitą mieszkanką Pcimia, panią Marią Hajdas, która opowiedziała im, jak dawniej funkcjonowało i wyglądało centrum wsi; uczniowie wysłuchali informacji o początkach czytelnictwa w naszej miejscowości, obejrzeli najstarszą kronikę biblioteki gminnej; wysłuchali krótkiej historii Pcimia i ustanowienia parafii, dowiedzieli się, skąd prawdopodobnie wzięła się nazwa PCIM. Dyrektor biblioteki udostępniła uczniom zbiory regionalne, wśród których znalazły się mapy, foldery i przewodniki o naszej ziemi. 6. Odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zbierając informacje o jego roli, zadaniach, ofercie; mieli okazję obejrzeć tradycyjne palmy regionalne z kwiatami z bibuły oraz częściową ekspozycję z izby regionalnej, w tym przykłady rzeźby ludowej; dowiedzieli się, że przy ośrodku działają zespoły regionalne (Pcimianie od 1972 r., Mali Pcimianie, Koło Gospodyń Wiejskich), które kultywują tradycje kliszczackie regionu; W trakcie spaceru znaleźliśmy czas na rozmowę o części przemysłowej naszej miejscowości a także tym, czym zajmują się poszczególne przedsiębiorstwa czy instytucje: - KOMEX zakład produkujący wyroby z metalu, np. świeczniki, meble, - garbarnia miejsce przygotowania skór do dalszego wykorzystania w przemyśle, - tartaki, - składy budowlane, 7

8 - hurtownie spożywcze i przemysłowe. Novum stanowiła dla dzieci informacja o zlikwidowanym w 2010 r., a działającym od 1953 r. Zakładzie Głuchoniemych Prodimet. Ciekawostką jest, że w czasach międzywojennych na tym terenie funkcjonował dworek (nie został po nim niestety żaden ślad, poza informacjami w literaturze regionu). Uczniowie z punktu widokowego przy nowej drodze ekspresowej zakopianka wskazali budynek Domu Pomocy Społecznej, w którym gościli kilka miesięcy wcześniej. Efektem naszej wycieczki jest folder Pcim w naszych oczach ozdobiony zdjęciami wykonanymi przez uczniów oraz wypowiedziami literackimi Dlaczego warto przyjechać do naszej miejscowości? najciekawsze z nich zamieszczone w folderze. Legendy mojej miejscowości cykl lekcji języka polskiego przeprowadzonych w klasie V przez panią Danutę Chmielik w maju 2014 r. uczniowie poznali najpopularniejsze legendy kliszczackie, w tym pisane gwarą, wzięli udział w klasowym konkursie na znawcę regionalnych legend tworzyli legendy związane z przysiółkiem Pcimia Suchą, w której mieszkają i uczą się; Spotkanie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Pcimiu, działającym przy GOKiS Spotkanie odbyło się w budynku szkoły 20 maja br; panie zaprezentowały się w strojach regionalnych, omówiły nazwy tego stroju, okoliczności, kiedy go zakładano; opowiedziały o tym, czym obecnie się zajmują i jakie tradycje pielęgnują oraz czym uraczyć turystę, który przyjeżdża do Pcimia (potrawy regionu: sapka, wodzianka, żur wigilijny, wielkanocna zupa święconka, trójkolorowy chleb, a także karpiele) przypomniały zwyczaje występujące w naszym regionie (szczególnie weselne) zaprezentowały różnorodne wyroby rękodzielnicze; rozmawiały z dziećmi na temat tego, jak zmieniło się życie na wsi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat; zaśpiewały kilka przyśpiewek. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści naszych gości, zachwyciły się strojem, przyśpiewkami oraz wyrobami, które nam pokazały. Chcielibyśmy, aby w kolejnych latach spotkania z paniami z KGW przybrały formę warsztatową, która cieszy się zainteresowaniem dzieci. Śladami zabytkowych kapliczek prace dokumentalne uczniów klasy VI na temat przydrożnych kapliczek naszego przysiółka Pcimia-Suchej zebrane w maju 2014 r. chętni uczniowie sfotografowali i opisali kapliczki, znajdujące się w pobliżu ich domów, postarali się dowiedzieć czegoś o ich powstaniu opisane kapliczki (5) dadzą podwaliny albumowi o kapliczkach Pcimia-Suchej, który będziemy uzupełniać o kolejne kapliczki 8

9 Parafia w Pcimiu prace wykonane w formie prezentacji multimedialnej przez uczniów klasy VI maj 2014 r. Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły Mój Pcim Moja Ojczyzna najlepsze prace wyeksponowane na wystawie po projekcie (kwiecień/maj br.) Szkolny konkurs kolęd odbywa się corocznie przed Bożym Narodzeniem; w repertuarze uczniów dzieci często pojawiają się pastorałki charakterystyczne dla regionu Szkolne konkursy plastyczne bożonarodzeniowy oraz wielkanocny; odbywające się cyklicznie od wielu lat; promujemy ozdoby wykonane ręcznie, sięgające do lokalnych tradycji, zdobień, rękodzieła; w tym roku szkolnym uczniowie przygotowali koszyczki wielkanocne, ozdoby choinkowe oraz tradycyjne szopki; Obszar nr 4 przyroda regionu (m.in. parki i ogrody, walory krajoznawcze i turystyczne, ochrona przyrody) Sprzątanie świata akcje organizowane od ponad 10 lat we współpracy z Urzędem Gminy; uczniowie sprzątają okolicę dwukrotnie w ciągu roku we wrześniu oraz na wiosnę w nawiązaniu do Dnia Ziemi akcje o charakterze ekologicznym organizowane w szkole: zbiórka baterii (od 2010 r.) zbiórka żarówek i świetlówek (po raz pierwszy w tym roku szkolnym) zbiórka zakrętek (od 2010 r.) zbiórka makulatury (po raz drugi w tym roku) zbiórka ZSEE, tzw. elektrośmieci po raz trzeci spotkanie z leśniczym, p. Wiktorem Siłuszykiem z Nadleśnictwa Myślenice 13 maja 2014 r. wszyscy uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawą prezentację multimedialną, dotyczącą lasów naszego regionu ich fauny i flory, wysłuchali ciekawostek o życiu zwierząt, a także pracy leśniczego. W formie pogawędki z uczniami leśniczy przypomniał, jak należy zachować się w czasie pobytu w lesie. Na koniec spotkania uczniowie mogli sprawdzić swoją pamięć i wiedzę, biorąc udział w mini-quizie z nagrodami, zorganizowanym przez naszego gościa. Niezwykle miłą niespodzianką okazały się przygotowane przez Nadleśnictwo ekologiczne upominki zabawki jojo oraz plany lekcji dla naszych uczniów oraz przekazane do biblioteki szkolnej piękne książki albumy o tematyce przyrodniczej oraz zestaw - klucz do oznaczania roślin. Uczniowie uczyli się, jak korzystać z klucza do oznaczania roślin wiedzę wykorzystali przy oznaczaniu roślin opisanych w albumie (klasa III) 9

10 wycieczka turystyczno-krajobrazowa Pcim Sucha Kudłacze schronisko PTTK Pcim Bania Korzeniowscy Pcim centrum 21 maja br. klasy III i IV uczniowie opracowali trasę wycieczki, zapoznali się z oznaczeniami szlaków turystycznych oglądali panoramę Beskidów oraz Tatr te drugie widać z trasy na Kudłacze nieczęsto, tym bardziej wzbudziły podziw podziwiali krajobrazy, lokalizowali miejsca naszej miejscowości widziane z góry, obserwowali przyrodę w czasie pobytu przy schronisku PTTK Kudłacze wysłuchali ciekawej prelekcji pana Krzysztofa Knofliczka, gospodarza obiektu na temat zwierząt żyjących w naszych lasach; bardzo pouczającą częścią spotkania była rozmowa na temat niebezpieczeństw czyhających na zwierzęta z rąk człowieka (kłusownictwo) mieli okazję podziwiać pomnik przyrody lipę na roli Korzeniowscy w czasie naszego zejścia z powrotem do centrum miejscowości Efektem wycieczki oraz spotkania z panem leśniczym było wykonanie przez uczniów klasy III albumów o przyrodzie faunie i florze Pcimia, a także mapach wycieczki. Uczniowie wyrazili chęć poznania innych zakątków naszej miejscowości, a także innych szlaków turystycznych w regionie. Parki narodowe - międzyklasowy konkurs na plakat oraz prezentację wybranego parku narodowego jako działanie promujące Święto Ziemi i idee tworzenia parków narodowych i ochrony przyrody; postanowiliśmy nagrodzić najlepsze drużyny ekologicznymi nagrodami bateriami i nakrętkami, które dzieci zbierają cały rok szkolny, rywalizując między sobą, kto przyniesie najwięcej. udział uczniów w konkursach o tematyce ekologicznej organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyczna Podkowa działające na terenie naszej gminy (od kilku lat) udział uczniów w imprezie plenerowej i towarzyszącym jej konkursom Święto Polskiej Niezapominajki organizowanej przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pcimiu Obszar nr 5 społeczeństwo obywatelskie (m.in. działania angażujące społeczność lokalną i i ich efekty) imprezy integrujące środowisko ze szkołą: Festyny Rodzinne organizowane od 2003 r.; w przygotowania licznie angażują się rodzice, przygotowują bufet, kawiarenkę, służą pomocą podczas czynności organizacyjnych; jest to okazja do promocji osiągnięć uczniów i pokazania ich umiejętności; w czasie festynów prowadzona przez rodziców działalność dochodowa 10

11 pozwala na wsparcie działań szkoły, doposażenie jej w niezbędne pomoce dydaktyczne czy pomoc dzieciom w trudniejszej sytuacji Dzień Babci i Dziadka spotkania z dziadkami są jeszcze starszą tradycją niż organizowane festyny; jest to czas spotkań niezwykłych, bo ścierają się ze sobą różne pokolenia, stwarzając okazję do rozmów o tym, jak zmienia się nasza lokalna społeczność; w przygotowanie uroczystości licznie angażują się rodzice, a dla dzieci jest to jeden z ważniejszych momentów w szkolnym kalendarzu Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną współorganizacja Gminnego Konkursu Pięknego Czytania (3 IV 2014 r.) jako kontynuacji działań prowadzonych corocznie od pięciu lat przez szkolną bibliotekę Turniej Głośnego Czytania Piękne czytanie to też sztuka! współpraca w celu pozyskania nowego księgozbioru (depozyt biblioteczny) wspomaganie realizacji zadań wynikających z realizowanego projektu Mój Pcim Mała Ojczyzna Współpraca z Gminną Ośrodkiem Kultury i Sportu - współorganizator III Gminnego Konkurs Matematyki (27 V 2014 r.) Współpraca z Urzędem Gminy w Pcimiu realizacja projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów i rodziców, np. Jestem bezpieczny 2012/2013r., Już pływam 2014 r. dzień otwarty Urzędu Gminy Pcim luty 2013 r. uczniowie z Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem odwiedzili siedzibę urzędu, w ramach upowszechniania idei społeczeństwa obywatelskiego udział uczniów naszej szkoły w Gminnym Turnieju Świetlic I miejsce (styczeń 2014 ) nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Pcimiu wyjazd uczniów z programem artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka styczeń 2014 r. liczne działania o charakterze charytatywnym: W kwietniu br. nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF Wśród uczniów i nauczycieli szkoły przeprowadzona zastała zbiórka na zakup szczepionek dla dzieci z Sierra Leone. Tym samym dołączyliśmy do grona ludzi, którzy nie są obojętni na cierpienie innych, a zwłaszcza bezbronnych. w siedzibie Fundacji Radosne dziecko uczniowie ze Szkolnego Koła CARITAS pomagały przygotować mikołajkowe paczki dla podopiecznych fundacji. Świąteczna Paczka Bożonarodzeniowa z inicjatywy SKC oraz RSU zbiórka na rzecz potrzebujących akcja Pierwiosnek - Szkolne Koło Caritas przyłączyło się do akcji zorganizowanej przez Salezjański Wolontariat Misyjny. Uczestnicy akcji zbierali stare, zużyte, zepsute telefony komórkowe. Telefony te są w dalszej kolejności wyceniane przez wyspecjalizowaną firmę 11

12 recyklingową i skupowane. Dochód otrzymany ze skupu zebranych telefonów przeznaczony jest na wsparcie dzieci z placówek objętych Programem Adopcja Miłości. Zachęciliśmy również szkoły całej naszej gminy do włączenia się w tę akcję. zbiórka zakrętek mająca na celu zebranie środków na wyjazd wakacyjny dla uczniów naszej szkoły zbiórka monet groszowych na potrzeby naszych podopiecznych IV. Działania, które po zakończeniu realizacji projektu będą kontynuowane w szkole: Poznawanie historii i geografii swojego regionu, jego walorów przyrodniczych i potencjału naturalnego poprzez wycieczki po okolicy, poznawanie lokalnych opowieści i zwyczajów Pielęgnowanie pamięci o poległych, stworzenie zakładki internetowej na stronie szkoły poświęconej AK Stworzenie kółka regionalnego pielęgnacja tradycji kliszczackich, kultury, gwary Spotkania z ciekawymi osobami, z twórcami regionu, ze świadkami historii Przygotowanie obchodów 60-lecia szkoły szkoła zakorzeniona w historii, kulturze i tradycjach regionu Konkursy fotograficzne i konkursy wiedzy o regionie Organizacja wystaw tematycznych związanych z regionem, dorobkiem artystycznym, rękodziełem, życiem codziennym Współpraca z instytucjami z terenu gminy Informacja o działaniach realizowanych w trakcie projektu i ich efektach społeczności lokalnej (publikacja na stronie szkoły i gminy) V. Istotne dodatkowe informacje o realizacji zadań: Realizacja projektu uświadomiła nam, jak ważne jest angażowanie całej społeczności szkolnej i lokalnej w życie najbliższego regionu, tak, by przetrwały tradycje i jego historia, a piękno ojczystego języka i krajobrazu zaczynało się doceniać od najmłodszych lat. Barierą utrudniającą realizację wyznaczonych zadań były ograniczenia czasowe (zgodnie z założeniem projektu - planowane na kwiecień-maj). Ze względu na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych spotkań i imprez (m.in. warsztaty rękodzieła, wycieczki po przemysłowej części miejscowości, dodatkowych wycieczek turystyczno-krajobrazowych), co mamy nadzieję kontynuować w kolejnych latach. VI. Istotne dodatkowe materiały (np. zdjęcia, foldery, publikacje): prezentacja Power Point o realizacji projektu harmonogram działań 12

13 Cudze chwalicie, a swoje znacie? ciekawostki o miejscowości po wizycie w Urzędzie Gminy Pcim wydruk Dodatkowe materiały znajdują się na dołączonej płycie DVD ( prezentacje uczniów, fotografie z wycieczek, fotografie miejscowości, fotografie wykonanych albumów, folderu i plakatów oraz pozostałe prace uczniów). pieczątka szkoły Pcim, 30 maja 2014 r. dyrektor szkoły Barbara Polańska koordynator konkursu Anna Dziadkowiec 13

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do zarządzenia Nr 7/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna dla szkół z województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM:

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM TWORZĄCYM ZESPÓŁ SZKÓŁ W STADNICKIEJ WOLI Cel i uzasadnienie powstania procedury 1. Historia podjętych działań w związku z nadaniem szkole

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2016 / 2017

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2016 / 2017 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2016 / 2017 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin IV edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do zarządzenia Nr 16/13 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2013 r. Regulamin IV edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna dla szkół z województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU 2015-2018 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

Aby chronic trzeba poznać

Aby chronic trzeba poznać Szkolne Koło LOP przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce Aby chronic trzeba poznać Główne założenia programu działalności koła: pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 02.09.13r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. szkolnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Tytuł innowacji pedagogicznej: Mali Warmiacy nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość I. Informacje o szkole Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Błudowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas uroczystości, świadomość rzetelnej nauki

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas uroczystości, świadomość rzetelnej nauki PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2010/2011 Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych Szkoła Podstawowa w Radymnie rok szkolny 2017/2018

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych Szkoła Podstawowa w Radymnie rok szkolny 2017/2018 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych Szkoła Podstawowa w Radymnie rok szkolny / Lp. Nazwa uroczystości (imprezy) Forma i sposób realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Osoby organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna

Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna W roku szkolnym 2016/2017 opracowano innowację Kujawy - moja Mała Ojczyzna. Autorami jej są nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrem: p. Aneta Nuckowska, p. Aneta Bandyszewska

Bardziej szczegółowo

Szkolna zbiórka karmy i koców dla psów i kotów ze schroniska dla zwierząt. Wykonanie gazetki ściennej informującej o działaniach wolontariatu

Szkolna zbiórka karmy i koców dla psów i kotów ze schroniska dla zwierząt. Wykonanie gazetki ściennej informującej o działaniach wolontariatu Grupa 1 Szkolna zbiórka karmy i koców dla psów i kotów ze schroniska dla zwierząt Zbiórka książek dla polskich rodzin z Ukrainy Wykonanie gazetki ściennej informującej o działaniach wolontariatu Organizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III BLOK TEMATYCZNY: Ja i moja rodzina. 1. Mój portret 2. Jestem członkiem rodziny 3. Ulubione zabawki i zabawy moich

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY SZKOŁY. Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2013/2014 Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY /2018

PLAN PRACY SZKOŁY /2018 PLAN PRACY SZKOŁY - 2017/2018 Rodzaj wydarzenia Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Rozpoczęcie 2017/2018 Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 L.p. Termin realizacji Tematyka 1 WRZESIEŃ Wybory do SU 1.Organizacja kampanii przedwyborczej. 2.Demokratyczne wybory. 3.Dokonanie

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010 1 Cel I : Promowanie zdrowia Zadania Metody Terminy Realizatorzy Uwagi 1. Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze, w

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION. Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy

PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION. Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy Opracowany przez zespół nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.A. Grabowskiego w Nowym Dworze ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Temat - zadanie Oczekiwane osiągnięcia Sposób realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne

Temat - zadanie Oczekiwane osiągnięcia Sposób realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Temat - zadanie Oczekiwane osiągnięcia Sposób realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Ja i moi koledzy, moja a: Organizacja życia w ie. Mój kolega. Normy i zasady obowiązujące w ie. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa w szkole i dba o własne zdrowie. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Realizator Termin 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas 2007/2008 uroczystości, świadomość rzetelnej nauki

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas 2007/2008 uroczystości, świadomość rzetelnej nauki PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2012/2013 Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TERMIN UROCZYSTOŚCI I IMPREZY KOORDYNATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY /UCZESTNICY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu

Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu Zajęcia koła regionalnego odbywają się w wymiarze trzech godzin w tygodniu zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUCZNIE ROK SZKOLNY 2016/2017 CELE OGÓLNE: Kształtowanie postaw aktywnego ucznia, dostrzegającego wartości społeczne, patriotyczne, obywatelskie;

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2014/2015 Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Samorządu Uczniowskiego. Publicznej Szkoły Podstawowej. w Jaryszowie. w roku szkolnym 2017/2018. Wstęp

Plan pracy. Samorządu Uczniowskiego. Publicznej Szkoły Podstawowej. w Jaryszowie. w roku szkolnym 2017/2018. Wstęp Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie w roku szkolnym 2017/2018 Wstęp.Uczniowie poprzez naukę w szkole mają rozwijać swoje kluczowe kompetencje. Samorządność jako

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie z Dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r. C Y K L I CZNE I M P REZY S Z KO L NE DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2011r. KOCHAM CIĘ POLSKO - pod takim hasłem odbył się w naszej szkole turniej nauczycielski zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU Rok szkolny 2016/2017 Sławić wszystko, co polskie, Kochać swój Naród, Czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Nieprzemijające wartości

Nieprzemijające wartości Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! (...). Przekażcie je następnym pokoleniom! Ojciec Święty Jan Paweł II Program edukacji regionalnej w Małopolsce Nieprzemijające

Bardziej szczegółowo

Przydział zadań dla poszczególnych klas do realizacji projektu Ja i moje środowisko

Przydział zadań dla poszczególnych klas do realizacji projektu Ja i moje środowisko Przydział zadań dla poszczególnych klas do realizacji projektu Ja i moje środowisko Lp Temat zadania Realizatorzy Czas realizacji 1. Kronika szkolna Uczestnicy projektu Cały rok szkolny Konkursy: 2. Jestem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 01.09.14r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Działania całoroczne Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Zbiórka surowców wtórnych nakrętki i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Zgłoszenie do udziału w konkursie pod patronatem WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

WNIOSEK. Zgłoszenie do udziału w konkursie pod patronatem WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI WNIOSEK Zgłoszenie do udziału w konkursie pod patronatem WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Na projekt realizowany w szkołach z terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki przez ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2016/2017

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2016/2017 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2016/2017 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2016-2021, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik KALENDARZ IMPREZ I WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY /2017 Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09. Dyrektor Akcja Sprzątanie Świata wrzesień M. Rybicka Konkurs Smacznie, zdrowo, kolorowo

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego.

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV-VI CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. 1. Integracja zespołu klasowego. organizacja wycieczek dramy uroczystości klasowe i szkolne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Prawdziwą miarą naszej wartości jest to, na ile nasz sukces jest przydatny dla innych Plan pracy Samorządu

Bardziej szczegółowo

Dom jest tam, gdzie rodzina

Dom jest tam, gdzie rodzina Dom jest tam, gdzie rodzina Załącznik do Programu Wychowawczego (projekt edukacyjny) Rok szkolny 2016/2017 Projekt edukacyjny Dom jest tam, gdzie rodzina został opracowany na podstawie diagnozy działań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. GIMNAZJUM NR 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego. w Bydgoszczy. w roku 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. GIMNAZJUM NR 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego. w Bydgoszczy. w roku 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w roku 2013/2014 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 1. Opieka nad gablotą. 2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się!

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - analiza obecnej sytuacji - Święto odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym elementem budowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE Wstęp Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych skierowanych do uczniów klas IV- VI w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych skierowanych do uczniów klas IV- VI w roku szkolnym 2014/2015 Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych skierowanych do uczniów klas IV- w roku szkolnym 2014/2015 Termin TEMATYKA I FORMA SPOTKAŃ PROWADZĄCY/ ODPOWIEDZIALNY Odbiorcy Bezpieczna droga do szkołypogadanka

Bardziej szczegółowo

hrońmy Dziedzictwo Narodowe - opieka nad Dolinką Mnikowską.

hrońmy Dziedzictwo Narodowe - opieka nad Dolinką Mnikowską. Chrońmy Dziedzictwo Narodowe - opieka nad Dolinką Mnikowską. Projektem chcemy objąć popularyzację walorów rekreacyjnych, turystycznych i religijnych Doliny Mnikowskiej. CELE: 1.Promocja miejsc pięknych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ ROK SZKOLNY 2016/17 Cele samorządu uczniowskiego: 1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 2.Kształtowanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY / LP. DATA TEMATYKA FORMA ODPOWIEDZIALNY UWAGI 1 8 WRZEŚNIA 2 1 WRZEŚNIA 3 4 5 6 7 4 PAŹDZIERNIKA 12 PAŹDZIERNIKA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ZEBRANIE RODZICÓW GODZ. 18: 00 WYBORY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKLNY 2016/2017 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski w Chojnicach opiekun samorządu : Anna Kosmalska Plan pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 I Cele i zadania: a) Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. b) Celem samorządu jest kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy u Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 Uczniowski w swoim planie pracy uwzględnia następujące cele swojej działalności: wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły podstawowej Im. Marii Konopnickiej w Byszewie Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły podstawowej Im. Marii Konopnickiej w Byszewie Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły podstawowej Im. Marii Konopnickiej w Byszewie Rok szkolny 2015/2016 Założenia Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu

Bardziej szczegółowo

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Jan Paweł II W grudniu 2010 roku w ramach tygodnia wolontariatu w Publicznej Szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: współorganizowanie życia kulturalnego szkoły, redagowanie szkolnej gazetki, organizowanie dyskotek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych skierowanych do uczniów klas IV- VI w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych skierowanych do uczniów klas IV- VI w roku szkolnym 2013/2014 Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych skierowanych do uczniów klas IV- w roku szkolnym 2013/2014 Termin TEMATYKA I FORMA SPOTKAŃ PROWADZĄCY/ ODPOWIEDZIALN Y Odbiorcy Bezpieczna droga do szkołypogadanka

Bardziej szczegółowo

8. 9. Nakręć się na pomaganie akcja charytatywna dla podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci Narodowe Święto Niepodległości Poranek

8. 9. Nakręć się na pomaganie akcja charytatywna dla podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci Narodowe Święto Niepodległości Poranek Załącznik nr 1 do Planu Pracy Zespołu Szkół w Tryńczy HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, AKCJI, SPOTKAŃ, KONKURSÓW I ZAWODÓW SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA KANTEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2015/2016 Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2 ust.13 umowy Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2. Opis wykonanych w ramach Programu. I. Podjęta przez szkoły, współpraca z bibliotekami publicznymi

Bardziej szczegółowo

Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.

Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym. Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej.

Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej. Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej. Wstęp Program jest skierowany do uczniów gimnazjum klas 2-3 w ramach realizacji ścieżki regionalnej.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA

KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA 2013/2015 Cel realizacji : Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności regionalnej. Kierunki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo