Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA PROGRAM ARENA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA PROGRAM ARENA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI"

Transkrypt

1 Exeria. WSTĘP ROZDZIAŁ PIERWSZY LOGOWANIE 2 4 ROZDZIAŁ DRUGI EXERIA.COM 5 ROZDZIAŁ TRZECI PROGRAM EXERIA ROZDZIAŁ CZWARTY PROGRAM ARENA ROZDZIAŁ PIĄTY WAŻNA UWAGA NA KONIEC

2 2 WSTĘP WSTĘP Na świat Exerii składają się trzy komponenty. Pierwszym z nich jest Arena - program do analizy technicznej, który oprócz wsparcia przy analizie wykresów umożliwia również tworzenie strategii inwestycyjnych opartych o wbudowane w program wskaźniki lub o dowolne linie trendu rysowane na wykresie. Do generowania oraz łączenia sygnałów wykorzystuje się gotowe moduły, a więc korzystanie z Areny nie wymaga umiejętności programowania. Za pomocą kilku kliknięć myszki Arena pozwala wyeksportować gotową strategię do pliku lub na konto użytkownika w serwisie Drugim komponentem świata Exerii jest program Exeria, który umożliwia wykorzystać zbudowaną strategię inwestycyjną w procesie składania zleceń na platformie transakcyjnej. Wystarczy wybrać instrument, na którym dokonywane mają być transakcje, dostosować wielkość pozycji i skonfigurować wybrane parametry. Bezpośrednio z programu Exeria użytkownik ma dostęp do wszystkich strategii dodanych lub subskrybowanych w serwisie oraz w prosty sposób może dodać strategię z pliku. Trzeci element to portal com, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą korzystać z automatycznych strategii inwestycyjnych innych użytkowników oraz przykładowych strategii przygotowanych przez specjalistów z EFIX DM. Dodatkowo serwis może również służyć jako wirtualny dysk do przechowywania strategii stworzonych przez użytkownika. Dostęp do autorskich strategii użytkownika jest ograniczony do niego samego, oraz do wyznaczonych przez niego osób. Aby móc skorzystać z zalet automatycznego tradingu, wystarczy posiadać konto w serwisie oraz zainstalować program Exeria. Dzięki temu otrzymuje się dostęp do zbioru strategii inwestycyjnych, których różnorodność ograniczona jest jedynie inwencją użytkowni-

3 3 WSTĘP ków serwisu. Kluczową funkcjonalnością jest możliwoś podłączenia tych strategii do własnego rachunku inwestycyjnego. Program Arena pomocny będzie w przypadku chęci stworzenia własnej strategii inwestycyjnej. Korzystanie z wyżej opisanych możliwości nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

4 4 ROZDZIAŁ PIERWSZY / LOGOWANIE ROZDZIAŁ PIERWSZY LOGOWANIE Utworzenie profilu w serwisie jest konieczne, by móc subskrybować, udostępniać lub dodawać strategie inwestycyjne. Login oraz hasło do profilu umożliwi również logowanie do programu Arena. Założenie darmowego konta demo na platformie DealBoook pozwoli użytkownikowi przetestować możliwości, jakie daje program Exeria. Po uruchomieniu programu Exeria będzie można konfigurować interesujące użytkownika strategie, aktywować ich pracę lub tę pracę zatrzymać. UWAGA: Do poprawnego działania Exerii nie jest konieczne równoczesne uruchamianie platformy DealBook. Jest to oczywiście możliwie, ale należy pamiętać, by w takim wypadku robić to w odpowiedniej kolejności. Pierwszy wtedy powinien być uruchamiany DealBook, a następnie Exeria. Zrobienie tych czynności na odwrót spowoduje automatyczne wylogowanie z Exerii. Wystarczy wtedy ponownie zalogować się do programu Exeria. (http://www.efixdm.pl/c/p/efx/forex/ 0040DarmoweKontoDemo.html)

5 5 ROZDZIAŁ DRUGI / EXERIA.COM ROZDZIAŁ DRUGI EXERIA.COM A C B D E

6 6 ROZDZIAŁ DRUGI / EXERIA.COM A Po kliknięciu na Zaloguj się użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania. Do logowania wykorzystuje się hasło i adres podany podczas rejestracji. Pod polami logowania znajduje się również odnośnik do rejestracji w serwisie. Wystarczy tylko wypełnić formularz i potwierdzić utworzenie konta poprzez odebranie maila.

7 7 ROZDZIAŁ DRUGI / EXERIA.COM B Lista kategorii - daje możliwość wyświetlenia wszystkich strategii zaszeregowanych w danej kategorii C Filtr - umożliwia użytkownikowi przeszukanie całych zasobów serwisu zgodnie z wybranymi kryteriami D Pobierz program Exeria i Arena E Exerii Obejrzyj filmy opisujące świat

8 8 ROZDZIAŁ DRUGI / EXERIA.COM Korzystanie z konta w serwisie Po wpisaniu adresu i hasła, zamiast napisu zaloguj się pojawi się adres użytkownika. Aby przejść do osobistego profilu wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na adres , a następnie moje konto B A A Kliknięcie przycisku i potwierdzenie hasłem sprawi, że użytkownik przestanie subskrybować daną strategię. B Przycisk umożliwia modyfikację strategii dodanej przez użytkownika. Modyfikacja nie dotyczy jednak samej konstrukcji strategii, tylko jej widoku w serwisie

9 9 ROZDZIAŁ DRUGI / EXERIA.COM Zarządzanie strategią A B C

10 10 ROZDZIAŁ DRUGI / EXERIA.COM Na górze strony jest możliwość ustawienia nazwy, pod którą strategia będzie widoczna w portalu. W celu dodania obrazka pokazującego strategię należy skorzystać z przycisku Wyślij A Poniżej znajduje się okno, w którym można dodać opis zawierający informacje o tym, z jakich wskaźników zbudowana jest strategia i kiedy generowane są sygnały. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać swojej strategii innym użytkownikom wystarczy skorzystać z funkcji prywatny B Strategia będzie wtedy widoczna tylko dla autora. Może on również udostępnić strategię wyłącznie wskazanym przez siebie użytkownikom C Na dole znajdują się przyciski,,usuń oraz zapisz zmiany, po naciśnięciu których będzie wymagana autoryzacja za pomocą hasła do konta.

11 11 ROZDZIAŁ DRUGI / EXERIA.COM Subskrybowanie strategii innych użytkowników Jeśli użytkownik chce zasubskrybować strategię, wystarczy wejść w profil wybranej strategii i nacisnąć przycisk subskrybuj A Do akceptacji konieczna będzie jeszcze autoryzacja za pomocą hasła do konta. A

12 12 ROZDZIAŁ TRZECI / PROGRAM EXERIA ROZDZIAŁ TRZECI PROGRAM EXERIA A B C D E F G H A Przycisk logowanie do rachunku - podświetlony na zielono oznacza, że Exeria jest podłączona do rachunku B Start/Stop wszystkich strategii C Dodaj nową strategię do Exerii z pliku lub z serwisu E Ustawienia - Tutaj można sprawdzić wersję Exerii i zarządzać profilem F Exit All - kliknięcie spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych pozycji danej strategii G Start/Stop danej strategii D Skaner - pokazuje sygnały i zlecenia zbiorczo dla wszystkich strategii działających w Exerii H Usunięcie strategii z Exerii

13 13 ROZDZIAŁ TRZECI / PROGRAM EXERIA Dodawanie strategii w Exerii W celu dodania strategii do programu Exeria należy określić czy importowanie strategii ma nastąpić z serwisu A czy z pliku B A B C Następnie należy zaznaczyć strategię i kliknąć importuj zaznaczone C

14 14 ROZDZIAŁ TRZECI / PROGRAM EXERIA Do uruchomienia strategii potrzebna będzie jeszcze tylko jej szybka konfiguracja. Klikając lewym klawiszem myszki w prostokąt z konkretną strategią powiększy się jej okno i ukażą się sygnały, zlecenia oraz historie logowania. Jeśli strategia jest nowa, to te pola będą na początku puste. A A Kliknięcie tego przycisku przekierowuje do konfiguracji parametrów strategii.

15 15 ROZDZIAŁ TRZECI / PROGRAM EXERIA W pierwszym etapie [instrumenty wejściowe] wybieramy instrument, na którym dokonywane mają być obliczenia do strategii oraz interwał tego instrumentu. Przy mniejszej rozdzielczości ekranu trzeba przesunąć suwak na dole ekranu by móc wybrać interwał z listy. B B Przycisk powoduje zapisanie zmian w konfiguracji strategii.

16 16 ROZDZIAŁ TRZECI / PROGRAM EXERIA Druga zakładka [zarządzanie sygnałami] służy do wskazania instrumentu, na którym mają być zawierane transakcje oraz wielkość otwieranej pozycji. Zdefiniować można również czy: wykonywane mają być wszystkie sygnały podczas generowania świeczki, wykonany ma być tylko pierwszy sygnał, który pojawi się na świecy, sygnał ma być wykonany w momencie zamknięcia danej świeczki. Ręczny tryb handlu - w tym trybie w celu dokonania transakcji konieczna będzie akceptacja egzekucji sygnału przez użytkownika. Tryb ten przypomina skaner sygnałów, które nie są automatyczne wykonywane.

17 17 ROZDZIAŁ TRZECI / PROGRAM EXERIA W części kalendarz możemy określić konkretne daty i godziny, w których ma być uruchomiona strategia. Zakładka resetowanie wartości jest pomocna, gdy np. użytkownik ręcznie zamknie transakcje w DealBook u 360. W programie Exeria dalej widoczna będzie ta pozycja, ponieważ nie zaczytuje on zmian z DB360. Do poprawnego działania strategii w przyszłości konieczne będzie ręczne ustawienie wartości zgodnie z platformą.

18 18 ROZDZIAŁ TRZECI / PROGRAM EXERIA Ostatnim etapem jest zarządzanie zdarzeniami - pozwala określić, jak zachowywać ma się program oraz działające w nim strategie w trakcie konkretnych zdarzeń. Strategia jest już gotowa, wystarczy tylko zapisać zmiany i nacisnąć PLAY.

19 19 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA ROZDZIAŁ CZWARTY PROGRAM ARENA A D E F G H I J B K C A Dodawanie nowego wykresu. Po naciśnięciu przycisku pojawi się następujące okienko B Narzędzia analizy technicznej C Zbiór wszystkich wskaźników, funkcji, strategii i narzędzi pomocnych do testowania strategii

20 20 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA D Import strategii - dzięki tej funkcji można pobrać dowolną stworzoną lub subskrybowaną strategię. Należy wybrać źródło (www.exeria.com lub plik STG [zapis na dysku]) G Przycisk umożliwia zapisanie wykresu w formie obrazka H Pokaż narzędzia do Analizy technicznej E Eksportowanie strategii do pliku I Pokaż wskaźniki i strategie F Eksport do serwisu com - po naciśnięciu klawisza pojawi się formularz, za pośrednictwem którego dodaje się lub publikuje strategię w serwisie Niezależnie od tego gdzie eksportowana będzie strategia, należy upewnić się, że zaznaczymy odpowiednią strategię. Załóżmy, że użytkownik stworzy strategię polegającą na łączeniu sygnałów z MACD i RSI. Tak naprawdę składa się ona z 3 strategii: strategii na MACD, strategii na RSI i trzeciej, która łączy sygnały z MACD i RSI. Podczas eksportu lista strategii składowych jest budowana w kolejności ich tworzenia, a więc zwykle ostateczną strategią, którą należy zapisać, jest ta umiejscowiona na samym dole listy. J Pokaż inspektora wykresu K Inspektor wykresu - pokazuje wszystkie wskaźniki oraz funkcje użyte na wykresie, a także zastosowane na ich bazie strategie. Niektóre parametry już zastosowanych wskaźników lub strategii można modyfikować za pomocą kliknięcia prawym klawiszem myszki i wyboru ustawienia.

21 21 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA Wskaźniki i strategie Wskaźnik dodaje się poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki w nazwę wskaźnika. Po tej czynności otworzy się okno, w którym pojawią się standardowe ustawienia wskaźnika (z możliwością edytowania). Wystarczy jeszcze określić miejsce w, którym dodany ma być wskaźnik (panel główny [wykres], inny panel lub nowy panel)

22 22 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA Budowanie strategii wymaga doboru odpowiednich wskaźników i strategii do nich. Pierwsze cztery strategie czyli: CROSS EXCEED GREATER-LESS REBOUND służą do generowania sygnałów transakcyjnych opartych o zachowanie wskaźników. Warto zwrócić uwagę na obrazki, które będą widoczne w prawym górynm rogu, po włączeniu okienka ze strategią. Obrazek pomoże zaznajomić się z działaniem strategii. Dla przykładu widok okienka strategii CROSS STRATEGY Strategie: DOUBLE-CHECK JOIN SIGNALS SELECTIVE SIGNALS umożliwiają łączenie sygnałów generowanych przez 2 lub więcej strategii składowych

23 23 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA Istnieje również możliwość zaprojektowania strategii, która będzie generować sygnały w oparciu o linię narysowaną na wykresie. Wystarczy tylko kliknąć prawym klawiszem myszki na narysowaną linię i zarejestruj jako serię. Następnie dodać odpowiednią strategię i jako pierwszą serię podać linię, a jako drugą cenę. SINGLE SIGNALS daje możliwość ograniczenia strategii tak, by nie wykonywała więcej niż jednego sygnału w danym kierunku. Przykładowo, jeśli strategia zrealizuje kupno, to nie zrealizuje kolejnego sygnału kupna dopóki pozycja wynikająca z pierwszego sygnału nie zostanie zamknięta. Krótko mówiąc strategia nie będzie piramidować pozycji.

24 24 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA Drugą opcją, jaką daje SINGLE SIGNALS, jest możliwość ciągłej obecności na rynku. To znaczy, że jeśli mamy otwartą długą pozycję i strategia wyśle sygnał sprzedaży, to nie dość, że Exeria zamknie pozycję długą, to dodatkowo otworzy nową KRÓTKĄ. Zastosowanie pierwszej opcji wymaga wyboru simple, a drugiej reverse

25 25 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA Aby sprawdzić skuteczność strategii należy wybrać z miejsca do testów opcje Equity Line. W ten sposób uzyskamy linię kapitału naszej strategii, którą możemy też korygować o wysokość spreadu wpisując w odpowiednie pole przeciętny spread dla instrumentu

26 26 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA W celu sprawdzenia wielkości pozycji, jaka jest zajmowana przy korzystaniu ze strategii, należy skorzystać z Position Size, który znajduje się w folderze strategie. Kiedy pojawi się okno konfiguracji, wystarczy wybrać z listy odpowiednią strategię i zatwierdzić OK.

27 27 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA Otworzy się wykres liniowy, który będzie pokazywał aktualną wielkość pozycji. Przykładowo, wartość +1 będzie oznaczać pozycje długą o wielkości 1 jednostki, a wartość -3 oznaczać będzie otwartą pozycję krótką o wielkości 3 jednostek. Wartość zero oznaczać będzie brak otwartych pozycji.

28 28 ROZDZIAŁ CZWARTY / PROGRAM ARENA Aby sprawdzić jak strategia zachowywałaby się na innym interwale nie ma potrzeby otwierania nowego wykresu i ponownego importowania lub budowania strategii. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszki na dowolną świeczkę i zmienić horyzont.

29 29 ROZDZIAŁ PIĄTY / WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIĄTY WAŻNA UWAGA NA KONIEC Bezwzględnie należy pamiętać o tym, że program Exeria nie zarejestruje zmian transakcyjnych dokonanych w platformie DealBook360. Przykładowe zamknięcie wszystkich pozycji w Dealbook360, a następnie wykorzystanie przycisku EXIT ALL spowoduję otwarcie nowych pozycji przeciwstawnych w platformie. Przy każdej ingerencji na platformie dotyczącej instrumentu, który jest elementem automatycznej strategii należy skorzystać z resetowania wartości A i wprowadzić odpowiednie wartości. A

30 BIURO PIŁSUDSKIEGO 104, POZNAŃ, POLSKA TELEFON FAX

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY Exeria. ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP ROZDZIAŁ DRUGI LOGOWANIE ROZDZIAŁ TRZECI EXERIA.COM ROZDZIAŁ CZWARTY PROGRAM EXERIA ROZDZIAŁ PIĄTY WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY / WSTĘP ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo