PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA"

Transkrypt

1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2016 / 2017 (cykl kształcenia ) STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarne Słupsk, r. 1

2 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1.1. Nazwa kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Nazwa specjalności 1. TURYSTYKA AKTYWNA 2. TURYSTYKA ZDROWOTNA 3. GEOTURYSTYKA 1.2. Poziom kształcenia 1.3. Profil kształcenia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PRAKTYCZNY 1.4. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta LICENCJAT 3. OPIS PROGRAMU STUDIÓW 3.1. Forma studiów studia stacjonarne 3.2. Liczba semestrów i liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 180 Liczba semestrów: 6 2

3 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI PODSTAWOWE DLA KIERUNKU Moduły Przedmioty Liczba godzin Lp. Nazwa Lp. Nazwa P.1 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W TURYSTYCE P.2 PRZYRODNICZE PODSTAWY TURYSTYKI Ilość punktów ECTS Realizacja/zakończenie (forma zaliczenia/semestr) N S łącznie w ćw Razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł P.1.1 Kartografia i topografia W-E/I, CAU-ZO/I P.1.2 GIS CPR-ZO/III P.1.3 Terenoznawstwo CT-ZO/II P.1.4 Technologia informacyjna CL-ZO/II P.1.5 Wykorzystanie multimediów w turystyce CL-ZO/III ŁĄCZNIE W MODULE P.2.1 Podstawy geografii fizycznej W-E/I, CAU-ZO/I P.2.2 Ekologia i ochrona przyrody W-ZO/II, CAU-ZO/II ŚW/III ŚW/II P.3 PODSTAWY GEOGRAFII SPOŁECZNO- EKONOMICZNEJ P.4 KULTUROWE ASPEKTY TURYSTYKI I REKREACJI P.5 PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI P.6 ZARZĄDCZE I MARKETINGOWE ASPEKTY TURYSTYKI P.7 PODSTAWY MEDYCZNE W TURYSTYCE P.3.1 Zróżnicowanie społeczno-demograficzne ludności świata ŁĄCZNIE W MODULE W-E/II, CAU-ZO/II P.3.2 Gospodarcze podstawy rozwoju turystyki W-E/III, CAU-ZO/III ŁĄCZNIE W MODULE P.4.1 Historia odkryć geograficznych W-ZO/I P.4.2 Podstawy architektury W-ZO/I, CAU-ZO/I P.4.3 Krajoznawstwo W-E/III, CAU-ZO/III ŁĄCZNIE W MODULE P.5.1 Podstawy turystyki W-E/I, CAU-ZO/I P.5.2 Podstawy rekreacji CAU-ZO/II ŁĄCZNIE W MODULE P.6.1 Podstawy ekonomii W-ZO/I, CW-ZO/I P.6.2 Elementy statystyki CL-ZO/II P.6.3 Marketing i zarządzanie w turystyce CW-ZO/II P.6.4 Podstawy przedsiębiorczości CPR-ZO/V ŁĄCZNIE W MODULE P.7.1 Fizjologia człowieka W-E/I P.7.2 Pierwsza pomoc CW-ZO/I ŁĄCZNIE W MODULE ŚW/III ŚW/III ŚW/II ŚW/I P.8 PRZEPISY PRAWNE W TURYSTYCE I REKREACJI P.8.1 Przepisy prawne w turystyce i rekreacji K-ZO/I ŚW/I 3

4 ŁĄCZNIE W MODULE P.9 PSYCHOLOGIA P.9.1 Psychologia w turystyce CW-ZO/I ŚW/I P.10 APLIKACYJNY WYMIAR TURYSTYKI P.11 REGIONY TURYSTYCZNE P.12 TURYSTYKA REGIONALNA W PRAKTYCE P.13 SEMINARIUM DYPLOMOWE P.14 ZAWODOWE PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE P.10.1 Komunikacja interpersonalna i savoir vivre w turystyce ŁĄCZNIE W MODULE CW-ZO/I P.10.2 Organizacja i obsługa ruchu turystycznego CW-ZO/II P.10.3 Animacja czasu wolnego w turystyce CW-ZO/II P.10.4 Pilotaż i przewodnictwo w turystyce CW-ZO/III P.10.5 Hotelarstwo CW-ZO/V P.10.6 Systemy rezerwacji w turystyce CPR-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE P.11.1 Krajobrazy Ziemi W-ZO/II P.11.2 Regiony turystyczne Polski W-E, CAU-ZO/III P.11.3 Regiony turystyczne świata W-E, CAU-ZO/IV P.12.1 P.12.2 P.13.1 Regiony turystyczne Polski lub świata ćw. terenowe (do wyboru) Regiony turystyczne Polski lub świata zajęcia projektowe (do wyboru) Metodologia i metodyka pracy dyplomowej (do wyboru) ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE W MODULE CT-ZO lub CPR- ZO/IV CL-ZO/V,VI P Seminarium licencjackie (do wyboru) CL-ZO/V,VI P.14.1 P.14.2 Praktyka zawodowa Staż zawodowy ŁĄCZNIE W MODULE P-ZO lub ST-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE DLA TREŚCI PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU Udział w liczbie punktów ogółem 66,1% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W-wykład, K- konwersatorium, CAU-ćwiczenia audytoryjne, CL-ćwiczenia laboratoryjne, CT-ćwiczenia terenowe, CW ćwiczenia warsztatowe, CPR ćwiczenia projektowe, CR ćwiczenia ruchowe, P praktyka, ST staż 4

5 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE TURYSTYKA AKTYWNA (A) Moduły Przedmioty Liczba godzin Realizacja/zakończenie (forma Ilość punktów ECTS N S zaliczenia/semestr) Lp. Nazwa Lp. Nazwa łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł S.A.1 S.A.2 S.A.3 S.A.4 S.A.5 REKREACJA W TURYSTYCE ZDROWOTNY WYMIAR TURYSTYKI GASTRONOMICZNE UJĘCIE TURYSTYKI WYDARZENIA KULTURALNO- SPORTOWE INFRASTRUKTURA I EKWIPUNEK W TURYSTYCE S.A.1.1 Pedagogika czasu wolnego w turystyce i rekreacji CW-ZO/V S.A.1.2 Rekreacja ruchowa CR-ZO/IV S.A.1.3 Rekreacja ruchowa 2 obóz wędrowny CT-ZO/IV S.A.1.4 Rekreacja ruchowa 3 obóz narciarski CT-ZO/V S.A.1.5 Turystyka kwalifikowana i ekstremalna W-ZO, CPR-ZO/V S.A.1.6 Fitness i sport w turystyce W-ZO, CW-ZO/IV S.A.2.1 S.A.2.2 S.A.2.3 Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zagrożeń ekologicznych Bezpieczeństwo i higiena w turystyce i rekreacji Funkcjonowanie organizmu ludzkiego w warunkach zdrowia i choroby ŁĄCZNIE W MODULE CAU-ZO/V CAU-ZO/IV W-E, CL-ZO/V S.A.2.4 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna CAU-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.A.3.1 Turystyka kulinarna CL-ZO/V S.A.3.2 Żywienie i dietetyka turystyce W-E, CW-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.A.4.1 Turystyka eventowa CL-Z0/VI S.A.4.2 S.A.5.1 Planowanie eventów rekreacyjnosportowych Infrastruktura i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych ŁĄCZNIE W MODULE W-ZO, CPR-ZO/VI CW-ZO/V S.A.5.2 Odzież i sprzęt w turystyce aktywnej CW-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE DLA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 21,7% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W-wykład, K- konwersatorium, CAU-ćwiczenia audytoryjne, CL-ćwiczenia laboratoryjne, CT-ćwiczenia terenowe, CW ćwiczenia warsztatowe, CPR ćwiczenia projektowe, CR ćwiczenia ruchowe, P praktyka, ST staż 5

6 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE TURYSTYKA ZDROWOTNA (Z) Moduły Przedmioty Liczba godzin Realizacja/zakończenie (forma Ilość punktów ECTS N S zaliczenia/semestr) Lp. Nazwa Lp. Nazwa łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł S.Z.1 OCHRONA ZDROWIA S.Z.1.1 Żywienie i dietetyka W-E/V, CW-ZO/V S.Z.2 TURYSTYKA UZDROWISKOWA S.Z.1.2 S.Z.1.3 S.Z.1.4 Funkcjonowanie organizmu ludzkiego w warunkach zdrowia i choroby Lecznictwo uzdrowiskowe i odnowa biologiczna Bezpieczeństwo i higiena w turystyce i rekreacji W-ZO/IV, CAU-ZO/IV CAU-ZO/V CAU-ZO/VI S.Z.1.5 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna CAU-ZO/V S.Z.1.6 Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zagrożeń ekologicznych CAU-ZO/VI S.Z.1.7 Relaksacja i techniki relaksacyjne CW-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.Z.2.1 Metody terapeutyczne w uzdrowiskach CW-ZO/IV S.Z.2.2 Uzdrowiska Polski i świata W-E/V CAU-ZO/V S.Z.2.3 S.Z.2.4 S.Z.3 TURYSTYKA MEDYCZNA S.Z.3.1 Organizacja i funkcjonowanie obszarów i obiektów uzdrowiskowych Tworzenie i zarządzanie produktami SPA & Wellness CW-ZO/VI CPR-ZO/VI S.Z.2.5 Balneologia i bioklimatologia K-ZO CAU-ZO/IV S.Z.2.6 Uzdrowiska Pomorza CT-ZO/IV S.Z.2.7 Podstawy fizjoterapii K-ZO CL-ZO/V Rozwój turystyki medycznej na świecie i w Polsce ŁĄCZNIE W MODULE W-ZO/V ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE DLA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 21,7% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W-wykład, K- konwersatorium, CAU-ćwiczenia audytoryjne, CL-ćwiczenia laboratoryjne, CT-ćwiczenia terenowe, CW ćwiczenia warsztatowe, CPR ćwiczenia projektowe, CR ćwiczenia ruchowe, P praktyka, ST staż 6

7 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE GEOTURYSTYKA (G) Moduły Przedmioty Liczba godzin Realizacja/zakończenie (forma Ilość punktów ECTS N S zaliczenia/semestr) Lp. Nazwa Lp. Nazwa łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł S.G.1 S.G.2 S.G.3 WALORY GEOTURYSTYCZNE FORMY GEOTURYSTYKI GEOLOGICZNE TURYSTYKI UJĘCIE S.G.1.1 S.G.1.2 Przyrodnicze atrakcje geoturystyczne Polski Przyrodnicze atrakcje geoturystyczne świata W-ZO, CAU-ZO/IV W-ZO, CAU-ZO/V S.G.1.3 Petroarchitektura CL-ZO/VI S.G.1.4 S.G.1.5 Antropogeniczne atrakcje geoturystyczne Polski Antropogeniczne atrakcje geoturystyczne świata W-ZO, CAU-ZO/IV W-ZO, CAU-ZO/V ŁĄCZNIE W MODULE S.G.2.1 Turystyka obszarów górskich CAU-ZO/VI S.G.2.2 Turystyka obszarów młodoglacjalnych CAU-ZO/V S.G.2.3 Turystyka speleologiczna CAU-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.G.3.1 Geoturystyka w strefie wybrzeży CAU-ZO/V S.G.3.2 Archeoturystyka CAU-ZO/VI S.G.3.3 Podstawy geologii W-E, CL-ZO/IV S.G.3.4 Podstawy geomorfologii W-E, CL-ZO/V S.G.3.5 Mineralogia i petrografia W-E, CL-ZO/V S.G.3.6 Dokumentacja zasobów geoturystycznych CT-ZO/IV S.G.3.7 Planowanie tras geoturystycznych CP-ZO/VI S.G.3.8 Górnictwo w Polsce CAU-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE DLA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 21,7% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W-wykład, K- konwersatorium, CAU-ćwiczenia audytoryjne, CL-ćwiczenia laboratoryjne, CT-ćwiczenia terenowe, CW ćwiczenia warsztatowe, CPR ćwiczenia projektowe, CR ćwiczenia ruchowe, P praktyka, ST staż 7

8 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI POZOSTAŁE Moduły Przedmioty Liczba godzin Lp. Nazwa Lp. Nazwa D.1 MODUŁ SAMODZIELNEGO WYBORU Ilość punktów ECTS Realizacja/zakończenie (forma zaliczenia/semestr) N S łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł D.1.1 Wykład ogólnouczelniany typu A, B W-ZO/III, ŁĄCZNIE W MODULE D.2 JĘZYK OBCY D.2.1 Język obcy do wyboru CAU-ZO,I,II,III,IV CAU-E/IV D.3 WYCHOWANIE FIZYCZNE ŁĄCZNIE W MODULE D.3.1 Wychowanie fizyczne CR-ZO/II ŚW/II ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE DLA TREŚCI DODATKOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 12,2% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W-wykład, K- konwersatorium, CAU-ćwiczenia audytoryjne, CL-ćwiczenia laboratoryjne, CT-ćwiczenia terenowe, CW ćwiczenia warsztatowe, CPR ćwiczenia projektowe, CR ćwiczenia ruchowe, P praktyka, ST staż 8

9 3.5. Plan studiów 9

10 Rok 1, semestr 2 Rok 1, semestr 1 PLAN STUDIÓW kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA specjalność: Turystyka aktywna studia stacjonarne studia pierwszego stopnia Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.1 KARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA W-E/I CAU-Z0/I ŚW/III P.2.1 PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ W-E/I CAU-ZO/I ŚW/II P.4.1 HISTORIA ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH 15 1 W-ZO/I ŚW/III P.4.2 PODSTAWY ARCHITEKTURY W-ZO/I CAU-ZO/I ŚW/III P.5.1 PODSTAWY TURYSTYKI W-E/I CAU-ZO/I ŚW/II P.6.1 PODSTAWY EKONOMII W-ZO/I CW-ZO/I P.7.1 FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA 30 2 W-E/I ŚW/I P.7.2 PIERWSZA POMOC 15 1 CW-ZO/I ŚW/I P.8.1 PRZEPISY PRAWNE W TURYSTYCE I 15 2 ŚW/I K-ZO/I REKREACJI P.9.1 PSYCHOLOGIA W TURYSTYCE 15 2 CW-ZO/I ŚW/I P.10.1 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I 15 2 CW-ZO/I SAVOIR VIVRE W TURYSTYCE D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 CAU-ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM RAZEM GODZIN 315 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 30 2 CL-ZO/II ŚW/III P.1.3 TERENOZNAWSTWO 24 2 CT-ZO/II ŚW/III P.2.2 EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY W-ZO/II CAU-ZO/II ŚW/II P.3.1 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO DEMOGRAFICZNE ŚWIATA W-E/II, CAU-ZO/II ŚW/III P.5.2 PODSTAWY REKREACJI 30 2 CAU-ZO/II ŚW/II P.6.2 ELEMENTY STATYSTYKI 15 1 CL-ZO/II P.6.3 MARKETING I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE 30 3 CW-ZO/II P.10.2 ORGANIZACJA I OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 30 3 CW-ZO/II P.10.3 ANIMACJA CZASU WOLNEGO W TUSTYRTYCE 30 3 CW-ZO/II P.11.1 KRAJOBRAZY ZIEMI 15 2 W-ZO/II D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 CAU-ZO/I,II,III,IV, E/IV D.3.1 W-F 30 2 CR-ZO/II ŚW/II RAZEM RAZEM GODZIN

11 Rok 2, semestr 4 Rok 2, semestr 3 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.2 GIS 30 3 CPR-ZO/III ŚW/III P.1.5 WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW W TURYSTYCE 30 3 CL-ZO/III ŚW/III P.3.2 GOSPODARCZE PODSTAWY ROZWOJU TURYSTYKI W-E/III, CAU-ZO/III ŚW/III P.4.3 KRAJOZNAWSTWO W-E/III, CAU-ZO/III ŚW/III P.10.4 PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO W TURYSTYCE 30 3 CW-ZO/III P.11.2 REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI W-E,/III, CAU-ZO/III W-ZO/III, D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 CAU-ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM RAZEM GODZIN 285 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.10.6 SYSTEMY REZERWACJI W TURYSTYCE 30 2 CPR-ZO/IV P.11.3 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA W-E, CAU-ZO/IV P.12.1 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA LUB POLSKI (DO WYB.) 42 3 CT-ZO/IV P.12.2 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA LUB POLSKI (DO WYB.) 42 3 CPR-ZO/IV S.A.1.2 REKREACJA RUCHOWA CR-ZO/IV S.A.1.3 REKREACJA RUCHOWA 2 OBÓZ WĘDROWNY 42 4 CT-ZO/IV S.A.1.6 FITNESS I SPORT W TURYSTYCE AKTYWNEJ W-ZO, CW-ZO/IV S.A.2.2 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W TURYSTYCE I REKREACJI 15 1 CAU-ZO/IV S.A.2.4 PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 15 1 CAU-ZO/IV S.A.5.2 ODZIEŻ I SPRZĘT W TURYSTYCE AKTYWNEJ 15 1 CW-ZO/IV W-ZO/III, D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 CAU-ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM RAZEM GODZIN

12 Rok 3, semestr 6 Rok 3, semestr 5 Wykład (W) Konwers. (K) Ćw. aud. (CAU) Ćw. lab. (CL) Ćw. ter. (CT) Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.6.4 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 1 CPR-ZO/V P.10.5 HOTELARSTWO 30 3 CW-ZO/V P.13.1 METODOLOGIA I METODYKA PRACY DYPLOMOWEJ (DO WYB.) 15 2 CL-ZO/V, VI P.13.2 SEMINARIUM LICENCJACKIE 30 5 CL-ZO/V, VI S.A.1.1 PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO W TURYSTYCE I REKREACJI 30 3 CW-ZO/V S.A.1.4 REKREACJA RUCHOWA 3 OBÓZ NARCIARSKI 42 4 CT-ZO/V S.A.1.5 TURYSTYKA KWALIFIKOWANA I EKSTREMALNA W-ZO, CPR- ZO/V S.A.2.1 PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I ZAGROŻEŃ EKO CAU-ZO/V S.A.2.3 FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU LUDZKIEGO W WARUNKACH ZDROWIA W-E, CL-ZO/V I CHOROBY S.A.3.1 TURYSTYKA KULINARNA 15 1 CL-ZO/V S.A.5.1 INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 30 2 CW-ZO/V W-ZO/III, RAZEM RAZEM GODZIN 327 Wykład (W) Konwers. (K) Ćw. aud. (CAU) Ćw. lab. (CL) Ćw. ter. (CT) Praktyka (P)/ Staż (ST) Forma zaliczenia (semestr) P.13.1 METODOLOGIA I METODYKA PRACY DYPLOMOWEJ (DO 15 2 CL-ZO/V, VI WYB.) P.13.2 SEMINARIUM LICENCJACKIE 30 5 CL-ZO/V, VI S.A.3.2 ŻYWIENIE I DIETETYKA W TURYSTYCE K-E, CW-ZO/VI S.A.4.1 TURYSTYKA EVENTOWA 30 2 CL-ZO/VI S.A.4.2 PLANOWANIE EVENTÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W-ZO, CPR- ZO/VI P.14.1 PRAKTYKA ZAWODOWA P-ZO/VI P.14.2 STAŻ ST-ZO/VI W-ZO/III, RAZEM RAZEM GODZIN

13 Rok 1, semestr 2 Rok 1, semestr 1 PLAN STUDIÓW kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA specjalność: Turystyka zdrowotna studia stacjonarne studia pierwszego stopnia Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.1 KARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA W-E/I CAU- ŚW/III Z0/I P.2.1 PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ W-E/I CAU- ŚW/II ZO/I P.4.1 HISTORIA ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH 15 1 W-ZO/I ŚW/III P.4.2 PODSTAWY ARCHITEKTURY W-ZO/I CAU- ŚW/III ZO/I P.5.1 PODSTAWY TURYSTYKI W-E/I CAU- ŚW/II ZO/I P.6.1 PODSTAWY EKONOMII W-ZO/I CW- ZO/I P.7.1 FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA 30 2 W-E/I ŚW/I P.7.2 PIERWSZA POMOC 15 1 CW-ZO/I ŚW/I P.8.1 PRZEPISY PRAWNE W TURYSTYCE I 15 2 ŚW/I K-ZO/I REKREACJI P.9.1 PSYCHOLOGIA W TURYSTYCE 15 2 CW-ZO/I ŚW/I P.10.1 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I 15 2 CW-ZO/I SAVOIR VIVRE W TURYSTYCE CAU- D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM RAZEM GODZIN 315 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 30 2 CL-ZO/II ŚW/III P.1.3 TERENOZNAWSTWO 24 2 CT-ZO/II ŚW/III P.2.2 EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY W-ZO/II CAU- ŚW/II ZO/II P.3.1 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO W-E/II, CAU- ŚW/III DEMOGRAFICZNE ŚWIATA ZO/II P.5.2 PODSTAWY REKREACJI 30 2 CAU-ZO/II ŚW/II P.6.2 ELEMENTY STATYSTYKI 15 1 CL-ZO/II P.6.3 MARKETING I ZARZĄDZANIE W 30 3 CW-ZO/II TURYSTYCE P.10.2 ORGANIZACJA I OBSŁUGA RUCHU 30 3 CW-ZO/II TURYSTYCZNEGO P.10.3 ANIMACJA CZASU WOLNEGO W 30 3 CW-ZO/II TUSTYRTYCE P.11.1 KRAJOBRAZY ZIEMI 15 2 W-ZO/II D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 CAU- ZO/I,II,III,IV, 13

14 Rok 2, semestr 4 Rok 2, semestr 3 E/IV D.3.1 W-F 30 2 CR-ZO/II ŚW/II RAZEM RAZEM GODZIN 339 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.2 GIS 30 3 CPR-ZO/III ŚW/III P.1.5 WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW W ŚW/III 30 3 CL-ZO/III TURYSTYCE P.3.2 GOSPODARCZE PODSTAWY ROZWOJU W-E/III, CAU- ŚW/III TURYSTYKI ZO/III P.4.3 KRAJOZNAWSTWO W-E/III, CAU- ŚW/III ZO/III P.10.4 PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO W 30 3 CW-ZO/III TURYSTYCE P.11.2 REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI W-E,/III, CAU- ZO/III W-ZO/III, CAU- D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM RAZEM GODZIN 285 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.10.6 SYSTEMY REZERWACJI W TURYSTYCE 30 2 CPR-ZO/IV W-E, CAU- P.11.3 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA ZO/IV P.12.1 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA LUB 42 3 CT-ZO/IV POLSKI (DO WYB.) P.12.2 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA LUB 42 3 CPR-ZO/IV POLSKI (DO WYB.) S.Z.1.2 FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU 15 2 K-ZO CAU- LUDZKIEGO W WARUNKACH ZDROWIA 15 1 ZO/IV I CHOROBY S.Z.2.1 METODY TERAPEUTYCZNE W 30 2 CW-ZO/IV UZDROWISKACH S.Z.2.5 BALNEOLOGIA I BIOKLIMATOLOGIA 30 2 K-ZO CAU ZO/IV S.Z.2.6 UZDROWISKA POMORZA 42 4 CT-ZO/IV W-ZO/III, CAU- D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM

15 Rok 3, semestr 6 Rok 3, semestr 5 RAZEM GODZIN 324 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.6.4 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 1 CPR-ZO/V P.10.5 HOTELARSTWO 30 3 CW-ZO/V P.13.1 METODOLOGIA I METODYKA PRACY 15 2 CL-ZO/V, VI DYPLOMOWEJ (DO WYB.) P.13.2 SEMINARIUM LICENCJACKIE 30 5 CL-ZO/V, VI S.Z.1.1 ŻYWIENIE I DIETETYKA K-E CW-ZO/V S.Z.1.3 LECZNICTOW UZDROWISKOWE I 30 2 CAU-ZO/V ODNOWA BIOLOGICZNA S.Z.1.5 PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA 15 1 CAU-ZO/V ZDROWOTNA S.Z.2.2 UZDROWISKA POLSKI I ŚWIATA W-E CAU- Z0/V S.Z.2.7 PODSTAWY FIZJOTERAPII K-ZO CL-ZO/V S.Z.3.1 ROZWÓJ TURYSTYKI MEDYCZNEJ W 30 3 K-ZO/V POLSCE I NA ŚWIECIE W-ZO/III, RAZEM RAZEM GODZIN 345 Praktyka (P)/ Staż (ST) Forma zaliczenia (semestr) P.13.1 METODOLOGIA I METODYKA PRACY 15 2 CL-ZO/V, VI DYPLOMOWEJ (DO WYB.) P.13.2 SEMINARIUM LICENCJACKIE 30 5 CL-ZO/V, VI S.Z.1.4 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W 15 1 CAU-ZO/VI TURYSTYCE I REKREACJI S.Z.1.6 PROFILAKTYKA CHORÓB 30 2 CAU-ZO/VI CYWILIZACYJNYCH I ZAGROŻEŃ EKO. S.Z.1.7 RELAKSACJA I TECHNIKI RELAKSACYJNE 30 2 CW-ZO/VI ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE 30 2 S.Z.2.3 OBSZARÓW I OBIEKTÓW CW-ZO/VI UZDROWISKOWYCH S.Z.2.4 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE 30 2 CPR-ZO/VI PRODUKTAMI SPA & WELLNESS P.14.1 PRAKTYKA ZAWODOWA P-ZO/VI P.14.2 STAŻ ST-ZO/VI W-ZO/III, RAZEM RAZEM GODZIN

16 Rok 1, semestr 2 Rok 1, semestr 1 PLAN STUDIÓW kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA specjalność: Geoturystyka studia stacjonarne studia pierwszego stopnia Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.1 KARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA W-E/I CAU- ŚW/III Z0/I P.2.1 PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ W-E/I CAU- ŚW/II ZO/I P.4.1 HISTORIA ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH 15 1 W-ZO/I ŚW/III P.4.2 PODSTAWY ARCHITEKTURY W-ZO/I CAU- ŚW/III ZO/I P.5.1 PODSTAWY TURYSTYKI W-E/I CAU- ŚW/II ZO/I P.6.1 PODSTAWY EKONOMII W-ZO/I CW- ZO/I P.7.1 FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA 30 2 W-E/I ŚW/I P.7.2 PIERWSZA POMOC 15 1 CW-ZO/I ŚW/I P.8.1 PRZEPISY PRAWNE W TURYSTYCE I 15 2 ŚW/I K-ZO/I REKREACJI P.9.1 PSYCHOLOGIA W TURYSTYCE 15 2 CW-ZO/I ŚW/I P.10.1 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I 15 2 CW-ZO/I SAVOIR VIVRE W TURYSTYCE CAU- D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM RAZEM GODZIN 315 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 30 2 CL-ZO/II ŚW/III P.1.3 TERENOZNAWSTWO 24 2 CT-ZO/II ŚW/III P.2.2 EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY W-ZO/II CAU- ŚW/II ZO/II P.3.1 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO W-E/II, CAU- ŚW/III DEMOGRAFICZNE ŚWIATA ZO/II P.5.2 PODSTAWY REKREACJI 30 2 CAU-ZO/II ŚW/II P.6.2 ELEMENTY STATYSTYKI 15 1 CL-ZO/II P.6.3 MARKETING I ZARZĄDZANIE W 30 3 CW-ZO/II TURYSTYCE P.10.2 ORGANIZACJA I OBSŁUGA RUCHU 30 3 CW-ZO/II TURYSTYCZNEGO P.10.3 ANIMACJA CZASU WOLNEGO W 30 3 CW-ZO/II TUSTYRTYCE 16

17 Rok 2, semestr 4 Rok 2, semestr 3 P.11.1 KRAJOBRAZY ZIEMI 15 2 W-ZO/II CAU- D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 ZO/I,II,III,IV, E/IV D.3.1 W-F 30 2 CR-ZO/II ŚW/II RAZEM RAZEM GODZIN 339 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.1.2 GIS 30 3 CPR-ZO/III ŚW/III P.1.5 WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW W ŚW/III 30 3 CL-ZO/III TURYSTYCE P.3.2 GOSPODARCZE PODSTAWY ROZWOJU W-E/III, CAU- ŚW/III TURYSTYKI ZO/III P.4.3 KRAJOZNAWSTWO W-E/III, CAU- ŚW/III ZO/III P.10.4 PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO W 30 3 CW-ZO/III TURYSTYCE P.11.2 REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI W-E,/III, CAU- ZO/III W-ZO/III, CAU- D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 ZO/I,II,III,IV, E/IV RAZEM RAZEM GODZIN 285 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.10.6 SYSTEMY REZERWACJI W TURYSTYCE 30 2 CPR-ZO/IV W-E, CAU- P.11.3 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA ZO/IV P.12.1 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA LUB 42 3 CT-ZO/IV POLSKI (DO WYB.) P.12.2 REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA LUB 42 3 CPR-ZO/IV POLSKI (DO WYB.) S.G.1.1 PRZYRODNICZE ARAKCJE W-ZO CAU GEOTURYSTYCZE POLSKI ZO/IV S.G.1.4 ANTROPOGENICZNE ARAKCJE W-ZO CAU GEOTURYSTYCZE POLSKI ZO/IV S.G.3.3 PODSTAWY GEOLOGII W-E CL-ZO/IV S.G.3.6 DOKUMENTACJA ZASOBÓW 42 3 CT-ZO/IV GEOTURYSTYCZNYCH W-ZO/III, D.2.1 JĘZYK OBCY 30 3 CAU- ZO/I,II,III,IV, 17

18 Rok 3, semestr 6 Rok 3, semestr 5 E/IV RAZEM RAZEM GODZIN 354 Ćw. ruch. (CR) Forma zaliczenia (semestr) P.6.4 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 1 CPR-ZO/V P.10.5 HOTELARSTWO 30 3 CW-ZO/V P.13.1 METODOLOGIA I METODYKA PRACY 15 2 CL-ZO/V, VI DYPLOMOWEJ (DO WYB.) P.13.2 SEMINARIUM LICENCJACKIE 30 5 CL-ZO/V, VI S.G.1.2 PRZYRODNICZE ARAKCJE W-ZO CAU GEOTURYSTYCZE ŚWIATA ZO/V S.G.1.5 ANTROPOGENICZNE ARAKCJE W-ZO CAU GEOTURYSTYCZE ŚWIATA ZO/V S.G.2.2 TURYSTYKA OBSZARÓW 30 2 CAU-ZO/V MŁODOGLACJALNYCH S.G.3.1 GEOTURYSTYKA W STREFIE WYBRZEŻY 30 2 CAU-ZO/V S.G.3.4 PODSTAWY GEOMORFOLOGII W-E, CL-ZO/V S.G.3.5 MINERALOGIA I PETROGRAFIA K-E, CL-ZO/V W-ZO/III, RAZEM RAZEM GODZIN 330 Praktyka (P)/ Staż (ST) Forma zaliczenia (semestr) P.13.1 METODOLOGIA I METODYKA PRACY 15 2 CL-ZO/V, VI DYPLOMOWEJ (DO WYB.) P.13.2 SEMINARIUM LICENCJACKIE 30 5 CL-ZO/V, VI S.G.1.3 PETROARCHITEKTURA 15 1 CL-ZO/VI S.G.2.1 TURYSTYKA OBSZARÓW GÓRSKICH 30 2 CAU-ZO/VI S.G.2.3 TURYSTYKA SPELEOLOGICZNA 15 2 CAU-ZO/VI S.G.3.2 ARCHEOTURYSTYKA 15 1 CAU-ZO/VI S.G.3.7 PLANOWANIE TRAS 30 2 CPR-ZO/VI GEOTURYSTYCZNYCH S.G.3.8 GÓRNICTWO W POLSCE 15 1 CAU-ZO/VI P.14.1 PRAKTYKA ZAWODOWA P-ZO/VI P.14.2 STAŻ ST-ZO/VI W-ZO/III, RAZEM RAZEM GODZIN

19 19

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2017 / 2018 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2018 / 2019 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2015 / 2016 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2014 / 2015 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 7, 76 Słupsk, tel. /59/ 5, fax. /59/ 5, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 7, 76 00 Słupsk, tel. /59/ 84 00 50, fax. /59/ 84 0 50, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 378, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORKA W ŁUPKU ITYTUT GEOGRAFII I TUDIÓW REGIOALYCH ul Partyzantów 27, 76 2 łupsk, tel /59/ 84 35, fax /59/ 84 1 35, e-mail: igeo@apsledupl PROGRAM KZTAŁCEIA dla kierunku GEOGRAFIA na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 50, fax. /59/ 84 01 50, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Turystyka i Rekreacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Turystyka i Rekreacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: TURYSTYKA I REKREACJA aktualiz praktyczny I stopień studia stacjonarne 07/08 Szczegóły przedmiotu Bilans pkt. ECTS Rok I II III Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja specjalności:...,...,..., Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19. Wydział Nauk o Ziemi Turystyka i rekreacja Studia pierwszego stopnia

P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19. Wydział Nauk o Ziemi Turystyka i rekreacja Studia pierwszego stopnia P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19 Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) aktualizacja 6.02.206 PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I Pozostałe zajęcia Historia architektury i sztuki 30 5 45 5 Fizjologia człowieka 30 30 Z 3 kologia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Turystyka i rekreacja Specjalność:Studia bezspecjalnościowe Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 10 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r.

Załącznik 10 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r. Załącznik do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia 29.05.2015 r. Plan studiów na rok akad. 2015/2016 udział w %Łączna liczba godzin w programie studenta Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 45,6%

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Turystyka i rekreacja Specjalność:Studia bezspecjalnościowe Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora z dnia 9 sierpnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku turystyka i rekreacja Na

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja, I stopień, stacjonarne 05.208 PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Turystyka i rekreacja studia stacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 208/209 Semestr

Bardziej szczegółowo

aktualizacja * KOREKTA

aktualizacja * KOREKTA aktualizacja 07.206* KRKTA.206 Semestr I PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja studia stacjonarne. stopnia od roku akademickiego 206/207 z uwzględnieniem korekty zatwierdzonej przez Radę ydziału Geograficzno-Biologicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie)

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie) PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie) aktualizacja 21.09.2015 Rok I : Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne E/Z O IG (S) Historia architektury i sztuki 20 10 30 E

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja Załącznik nr 4 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego Wydział prowadzący studia:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Animacja Sportu i Rekreacji Liczba semestrów:

Animacja Sportu i Rekreacji Liczba semestrów: P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19 Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Poziom kształcenia: Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych HSTORA - specjalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Razem aktualizacja 05.2017 PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018) Semestr I Historia architektury

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og.

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og. Moduł PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Turystyka i Rekreacja Studia drugiego stopnia Specjalność: HOTELARSTWO 6. Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Załacznik nr 3a Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja Załącznik nr 4 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Animacja sportu i Wydział prowadzący studia: Wydział Nauk o Ziemi Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Załącznik NR1/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia studia niestacjonarne SEMESTR I Specjalność: wspólny dla wszystkich specjalności

Plan kształcenia studia niestacjonarne SEMESTR I Specjalność: wspólny dla wszystkich specjalności 3.6.2. Plan kształcenia studia niestacjonarne SEMESTR I Specjalność: wspólny dla wszystkich specjalności godzin 1. Zajęcia z oferty 2.1. Wykład z oferty ZO/I ŚW IV 2.2. Wychowanie fizyczne* 20 - - - -

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 29 116 93 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Lp Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny Nazwa przedmiotu Liczba godzin Σ W C PK CK CL S Forma zakończenia Semestr I 1 Anatomia 45 30 15 E 4 Podstawy chemii

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

ZTIBR Geografia turystyczna E 5 ZTIBR, ZGF Przyrodnicze podstawy turystyki E 4 Społeczno-ekonomiczne podstawy turystyki

ZTIBR Geografia turystyczna E 5 ZTIBR, ZGF Przyrodnicze podstawy turystyki E 4 Społeczno-ekonomiczne podstawy turystyki PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie z korektą zgodną z zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia RD/Z.0201-2-2/2017 z dn. 2.03.2017 r.) aktualizacja 07.2016 korekta

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia niestacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2016 Edukacja Techniczno Informatyczna Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017

Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017 1 Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA. specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii. profil kształcenia: PRAKTYCZNY

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA. specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii. profil kształcenia: PRAKTYCZNY Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii Rok immatrykulacji 2016 profil kształcenia: PRAKTYCZNY Legenda: forma prowadzenia zajęć:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 26 marca 2013 roku Rok studiów I, semestr 1 Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna Lp. Liczba Forma Status Rodzaj Uprawnienia Jednostka zawodowe nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2017 Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Legenda: forma prowadzenia zajęć:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny Lp PLAN STUDIÓW Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny Nazwa przedmiotu Liczba godzin Σ W C PK CK CL S Forma zakończenia Semestr I 1 Anatomia 30 0 10 E 4 Podstawy chemii

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Turystyka i rekreacja Specjalność: Turystyka i rekreacja Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: gólnoakademicki Stacjonarne Drugiego stopnia Rok

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zakończe nia Σ W C PK CK CL S Semestr I 1 Anatomia 30 30 E 4 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA STUDIA STACJONARNE Plan zatwierdzony na Radzie Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny.

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny. PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 0/07 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny Semestr I Anatomia 5 5 E Podstawy chemii 5 0 5 z/o Histologia I 0 5 5 z/o Biologia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny 2017/2018 Forma L. Liczba godzin Nazwa przedmiotu/modułu

Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny 2017/2018 Forma L. Liczba godzin Nazwa przedmiotu/modułu Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny 2017/2018 Forma L Liczba godzin Nazwa przedmiotu/modułu zakończeni ECTS p Σ W C PK CK CL S a Semestr I 1 Anatomia 45 45 E

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Specjalności do wyboru na kierunku geografia

Specjalności do wyboru na kierunku geografia Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Specjalności do wyboru na kierunku geografia I rok geografii stacjonarnej, studia I stopnia (licencjackie) 2009/2010 Specjalności realizowane

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rygor Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 RAZEM Wykład Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw.. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. 1. Język obcy I 160 160 E/Z 40Z 40Z 40Z 20Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Agroturystyka studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2017/2018

Kierunek Agroturystyka studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2017/2018 Kierunek Agroturystyka studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2017/2018 Uchwała nr 2/9/2017 Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauko o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2008/2009 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA STUDIA STACJONARNE Rzeszów, 01.06.2017 r. PRZEDMIOT ZAJĘCIA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 2a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 Lp. Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny.

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny. Semestr I 1 Anatomia 30 30 E 4 2 Podstawy chemii 25 15 15 z/o 4 3 Histologia I 23 8 15 4 Biologia z genetyką 30 30 E 4 5 Higiena 25 25 6 Estetyka 15 15 7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15 15 8 Moduł fakultatywny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR2/5a. 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka

Załącznik NR2/5a. 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka Załącznik NR2/5a Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI. ROK I ROK II ROK III 2 sem.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI. ROK I ROK II ROK III 2 sem. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5//218 RWE z dnia 19 czerwca 218 r. Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 589 2 15 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. Język obcy I 270 270 E/Z 60Z 60Z 60Z 30Z 30Z 30E 2. Język obcy II ( do wyboru ) 150 150 Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 3. Technologia informacyjna 30 30 Z 30Z 4. Socjologia 30 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z dnia 19 czerwca 212 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia obowiązuje I rok w r.a. 212/2 Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA STUDIA NIESTACJONARNE Rzeszów, 01.06.2017 r. LP. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim.

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo