praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu"

Transkrypt

1 kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: TURYSTYKA I REKREACJA aktualiz praktyczny I stopień studia stacjonarne 07/08 Szczegóły przedmiotu Bilans pkt. ECTS Rok I II III Semestr Przedmiot Liczba godzin Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia Razem Podstawy geografii fizycznej E 4 Podstawy kartografii i topografii Z 3 PB Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości Z Podstawy socjologii Z PB Historia architektury i sztuki E 5 MZ Podstawy hotelarstwa E 4 MZ Muzealnictwo Z MZ Turystyka na obszarach chronionych Z MZ Prawo w turystyce i rekreacji 0 0 Z MZ Wychowanie fizyczne Z 0 MW,MZ 0 0 razem po semestrze Podstawy rekreacji E 4 MZ Podstawy turystyki E 4 MZ Fizjologia człowieka E 3 MZ Pilotaż i przewodnictwo E 3 MZ Etyka, etykieta i bezpieczeństwo 0 0 Z MZ Moduł do wyboru (x0) Z 4 MW Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ Łódź jako miasto turystyczne 8 8 Z MT,MZ Region geogr. Polska Pn Z MT,MZ Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej (letni) 4 4 Z MT,MZ Muzeum A 90* 90* Z 3 MT,MZ,MW 3 Park narodowy A 90* 90* Z 3 MT,MZ,MW razem po I roku Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej E 4 Środowisko geograficzne Polski Z 3 Podstawy statystyki E 4 PB Podstawy geografii regionalnej Z 3 Pedagogika czasu wolnego Z MZ Produkt turystyczny E 3 MZ Organizacja turystyki w Polsce Z MZ Moduł specjalnościowy (x30) E 4 MS,MW,MZ Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej (zimowy) 4 4 Z MT,MZ razem po semestrze Geografia społeczno-ekonomiczna Polski 0 0 Z Geografia turystyczna Polski E MZ Projekt Z PB,MZ Podstawy warsztatu badawczego Z 3 PB,MZ Moduł specjalnościowy (x30) E 4 MS,MW,MZ Moduł do wyboru (x0) Z 4 MW Seminarium licencjackie do wyboru (PPD+ED) 0 0 Z PB,MS,MW,MZ Wychownaie fizyczne Z MS,MW,MZ Region łódzki 8 8 Z MT,MZ Region geogr. Polska Pd Z MT,MZ Instytucja samorządowa A 90* 90* Z 3 MT,MZ,MW 3 Praktyki specjalnościowe A 0* 0* Z 4 MT,MZ,MW razem po II roku Geografia turystyczna świata E 8 MZ 3 Geografia turystyczna Europy E 3 MZ Psychologia 0 0 Z MZ Ekonomika turystyki i rekreacji Z MZ Wybrane zagdnienia rynku pracy Z MZ Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z 6 MS,MW,MZ 3 3 Seminarium licencjackie (PPD+ED) 0 0 Z 4 PB,MS,MW,MZ 4 4 Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ razem po semestrze Moduł do wyboru (4x0) Z 8 MW 4 4 Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z 6 MS,MW,MZ 3 3 Seminarium licencjackie (PPD+ED) 0 0 Z 6 PB,MS,MW,MZ 6 6 Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ Język obcy (egzamin B) 0 E 4 MZ 4 4 Region turystyczny Europy 4 4 Z 3 MT,MZ razem po III roku RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW RAZEM Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI 390 A 87 A ECTS Moduły praktycznych własnych

2 Moduły specjalnościowe na II r.: Moduł specjalnościowy - organizacja turystyki kartografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, zagospodarowanie turystyczne, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Moduł specjalnościowy - organizacja hotelarstwa i gastronomii organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, zarządzanie obiektem hotelowym, podstawy gastronomii, organizacja i zarządzanie obiektem gastronomicznym Moduł specjalnościowy - organizacja rekreacji Zagospodarowanie rekreacyjne, animacja czasu wolnego, organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja i zarządzanie obiektem rekreacyjnym PB przygotowanie do badań, MW - m. do wyboru, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, MZ - m. praktyczny (zawodowy), PPD+ED - przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego A Praktyki zawodowe poza uczelnią Rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowego dla każdego studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych dyscyplin. W ramach obowiązkowego wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych odbywają się kursy instruktora rekreacji ruchowej (z pływania i z innej wybranej dyscypliny). Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego, przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera seminarium licencjackie. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Student wybiera specjalność po zaliczeniu I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan w terminie do 30 kwietnia, poprzedzającego rok akademicki; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, zgodnie z obwiązującymi regulacjami w UŁ i szczegółowymi regulacjami kierunkowymi. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługą stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł licencjata z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 6 semestrów na studiach stacjonarnych i 6 semestrów na studiach niestacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać 80 punktów ECTS / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS PB moduł przygotowań do badań % MS moduł specjalnościowy % MW moduł do wyboru % MT moduł terenowy % MZ moduł praktyczny (zawodowy) % BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: % zajecia praktyczne: % BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: % BILANS godzin i punktów ECTS na zajeciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: % BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia wychowania fizycznego: % BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 59% 4%

3 Rok Semestr Przedmiot I II III kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: TURYSTYKA I REKREACJA profil praktyczny I stopień studia niestacjonarne od roku: 07/08 Szczegóły przedmiotu Liczba godzin Wykłady Ćwiczenia Razem Forma zaliczenia Podstawy geografii fizycznej E 4 Podstawy kartografii i topografii Z 3 PB Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości Z Podstawy socjologii Z PB Historia architektury i sztuki E 5 MZ Podstawy hotelarstwa E 5 MZ Prawo w turystyce i rekreacji 0 0 Z 3 MZ 0 Wychowanie fizyczne 0 0 Z MS,MW,MZ razem po semestrze Podstawy rekreacji E 5 MZ Podstawy turystyki E 5 MZ Fizjologia człowieka E 3 MZ Pilotaż i przewodnictwo E 3 MZ 4 Etyka, etykieta i bezpieczeństwo 0 0 Z MZ Wychowanie fizyczne 0 0 Z MS,MW,MZ Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej 4 4 Z MT,MZ Region geogr. Polska Pn Z MT,MZ Łódź i region łódzki 8 8 Z MT,MZ 3 Praktyka zawodowa A 80* 80* Z 6 MT,MZ, MW razem po I roku Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej E 3 Środowisko geograficzne Polski Z 3 Podstawy statystyki E 3 PB Podstawy geografii regionalnej Z 3 Pedagogika czasu wolnego Z 3 MZ Produkt turystyczny E 4 MZ Podstawy warsztatu badawczego 0 0 Z MZ Moduł specjalnościowy (x0) Z 4 MS,MW,MZ 4 Wychowanie fizyczne do wyboru x0 0 0 Z MS,MW,MZ razem po semestrze Geografia społeczno-ekonomiczna Polski 0 0 Z 4 Geografia turystyczna Polski E 4 MZ Projekt Z PB,MZ Moduł specjalnościowy (x0) Z 4 MS,MW,MZ 4 Moduł do wyboru (3x0) Z 6 MW 0 3 Seminarium licencjackie do wyboru (PPL+EL) 0 0 Z PB,MS,MW,MZ Wychownaie fizyczne do wyboru x0 0 0 Z MS,MW,MZ Region geogr. Polska Pd Z MT,MZ Praktyka zawodowa A 80* 80* Z 5 MT,MZ,MW razem po II roku Geografia turystczna świata E 8 MZ 4 Geografiaturystyczna Europy 0 0 E 3 MZ 0 Psychologia 0 0 Z MZ 0 Ekonomika turystyki i rekreacji 0 0 E 4 MZ Wybrane zagadnienia rynku pracy 0 0 Z MZ Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS, MW,MZ 4 Seminarium licencjackie (PPL+EL) 0 0 Z 6 PB,MS,MW,MZ 6 6 razem po semestrze Moduł do wyboru (x0) Z 4 MW Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS,MW,MZ 4 Seminarium licencjackie (PPL+EL) 0 0 Z 6 PB,MS,MW,MZ 6 6 Język obcy (egzamin B) E 4 MZ 4 4 Region turystyczny Europy Z 4 MT,MZ razem po III roku RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: RAZEM Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI 360 A 666 A ECTS Moduły Bilans pkt. ECTS praktycznych wlasnych

4 Moduły specjalnościowe na II r.: Moduł specjalnościowy - organizacja turystyki kartografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, zagospodarowanie turystyczne, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Moduł specjalnościowy - organizacja hotelarstwa i gastronomii organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, zarządzanie obiektem hotelowym, podstawy gastronomii, organizacja i zarządzanie obiektem gastronomicznym Moduł specjalnościowy - organizacja rekreacji Zagospodarowanie rekreacyjne, animacja czasu wolnego, organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja i zarządzanie obiektem rekreacyjnym PB przygotowanie do badań, MW - m. do wyboru, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, MZ - m. praktyczny (zawodowy), PPD+ED - przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego A Praktyki zawodowe poza uczelnią Rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowego dla każdego studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych dyscyplin. W ramach obowiązkowego wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych odbywają się kursy instruktora rekreacji ruchowej (z pływania i z innej wybranej dyscypliny). Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego, przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera seminarium licencjackie. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Student wybiera specjalność po zaliczeniu I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan w terminie do 30 kwietnia, poprzedzającego rok akademicki; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, zgodnie z obwiązującymi regulacjami w UŁ i szczegółowymi regulacjami kierunkowymi. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługą stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł licencjata z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 6 semestrów na studiach stacjonarnych i 6 semestrów na studiach niestacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać 80 punktów ECTS / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS PB moduł przygotowań do badań ,0% MS moduł specjalnościowy ,0% MW moduł do wyboru ,0% MT moduł terenowy ,0% MZ moduł praktyczny (zawodowy) ,0% BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: ,0% zajecia praktyczne: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia wychowania fizycznego: ,0% BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 59,0% 4,0%

5 Rok II semestr Przedmiot kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II stopień forma studiów: studia stacjonarne od roku: 07/08 Szczegóły przedmiotu Wykłady Ćwiczenia Razem Socjologia czasu wolnego E 3 Globalne problemy turystyki i rekreacji E 4 Metodologia badań turystyki i rekreacji Z 3 MB Planowanie turystyczne Z 3 MB GIS E 4 MB Moduł specjalnościowy (x30) E 8 MB,MS,MW 4 Seminarium magisterskie (PPD+ED) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy Z MW razem po semestrze Moduł specjalnościowy (x30) E 8 MB,MS,MW 4 Projektowanie usług hotelarskich Z 3 Marketing terytorialny i zarządzanie przestrzenią E 3 Pracownia magisterska (PPD) 0 0 Z MB Projekt badawczy Z MB Seminarium magisterskie (PPD+ED) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy Z MW Wychowanie fizyczne Z Region turystyczny Polska Wschodnia 4 4 Z 3 MB,MT 3 Geografia turyzmu i hotelarstwa Z MB,MT Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej Z MB,MT razem po roku Organizacja i użytkowanie przestrzeni turystycznej świata 0 0 E 3 MB Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z MS,MW 6 3 Moduł do wyboru (x0 ) Z 6 MW Pracownia magisterska (PPD) 0 0 Z MB Seminarium magisterskie (PPD+ED) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy Z MW razem po semestrze Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z MS,MW 6 3 Moduł do wyboru (x0 ) Z 6 MW Język obcy Z MW Język obcy egzamin B+ E 3 MW 3 3 Pracownia magisterska (PPD) 0 0 Z MB Seminarium magisterskie (PPD+ED) Z 8 MB,MS,MW 8 8 razem po roku RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: Liczba godzin Forma zal. ECTS Moduły praktycznych Bilans pkt. ECTS wlasnych Moduły specjalnościowe I r. Moduł specjalnościowy - Zarządzanie przestrzenią turystyczną region turystyczny, przestrzeń turystyczna, strategie rozwoju turystyki, gospodarka turystyczna Moduł specjalnościowy - zarządzanie przestrzenią rekreacyjną przestrzeń rekreacyjna, organizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, organizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych, strategie rozwoju sportu i rekreacji MB - m. badwczy, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, PPD - przygotowanie pracy dyplomowej, ED - przygotowanie do egzaminu dyplomowego Język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowe dla każdego studenta) są do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych lektoratów i dyscyplin sportu. Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera specjalność na I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Student wybiera seminarium magisterskie na I roku. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługa stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł magistra z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 4 semestry na studiach stacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać min. 0 punktów / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy

6 BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS MB moduł badawczy ,0% MS moduł specjalnościowy ,0% MW moduł do wyboru ,0% MT moduł terenowy ,0% BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: ,0% zajecia praktyczne: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: ,0% BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 63,0% 37,0%

7 Rok I II Semestr Przedmiot kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II stopień forma studiów: studia niestacjonarne od roku: 07/08 Szczegóły przedmiotu Liczba godzin Wykłady Ćwiczenia Razem Forma zaliczenia praktyczny Socjologia czasu wolnego 0 0 E 4 Globalne problemy turystyki i rekreacji 0 0 E 4 Metodologia badań turystyki i rekreacji 0 0 Z 4 MB Planowanie turystyczne 0 0 Z 3 MB GIS 0 0 E 4 MB Moduł specjalnościowy (x0) E 4 MB,MS,MW Marketing terytorialny i zarządzanie przestrzenią 0 0 E 3 Seminarium magisterskie do wyboru x0 (PPM+EM) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy do wyboru x Z 3 MW 3 razem po semestrze p. ECTS: Moduł specjalnościowy (x0) E 4 MB,MS,MW Projektowanie usług hotelarskich Projekt badawczy Z 3 MB 3 Pracownia magisterska (PPM) 0 0 Z 4 MB 4 Seminarium magisterskie (PPM+EM) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 Język obcy Z 3 MW 3 Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej Z 3 MB,MT 3 Geografia turyzmu i hotelarstwa Z 3 MB,MT p. ECTS: razem po I roku p. ECTS: Organizacja i użytkowanie przestrzeni turystycznej świata 0 0 E 4 MB Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS,MW 4 Moduł do wyboru (x0) 0 0 Z 4 MW Pracownia magisterska (PPM) 0 0 Z 4 MB 4 Seminarium magisterskie (PPM+EM) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 Język obcy Z 3 MW 3 razem po semestrze p. ECTS: Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS,MW 4 Moduł do wyboru (x0) 0 0 Z 4 MW Pracownia magisterska (PPM) 0 0 Z 4 MB 4 Seminarium magisterskie (PPM+EM) Z 0 MB,MS,MW 0 0 Język obcy Z 3 MW 3 Język obcy (egzamin B+) E 4 MW p. ECTS: razem po II roku p. ECTS: RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: p. ECTS: ECTS Moduły Bilans pkt. ECTS wlasnych Moduły specjalnościowe I r. Moduł specjalnościowy - Zarządzanie przestrzenią turystyczną region turystyczny, przestrzeń turystyczna, strategie rozwoju turystyki, gospodarka turystyczna Moduł specjalnościowy - zarządzanie przestrzenią rekreacyjną przestrzeń rekreacyjna, organizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, organizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych, strategie rozwoju sportu i rekreacji MB - m. badwczy, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, PPD - przygotowanie pracy dyplomowej, ED - przygotowanie do egzaminu dyplomowego Język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowe dla każdego studenta) są do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych lektoratów i dyscyplin sportu. Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera specjalność na I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Student wybiera seminarium magisterskie na I roku. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługa stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł magistra z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 4 semestry na studiach stacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać min. 0 punktów / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy

8 BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS MB moduł badawczy ,0% MS moduł specjalnościowy ,0% MW moduł do wyboru ,0% MT moduł terenowy ,0% BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: ,0% zajecia praktyczne: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: ,0% BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 63,0% 37,0%

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne program obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne program obowiązujący od roku akademickiego 2012/13 TURYSTYKA I REKREACJA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku turystyka i rekreacja Na

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Turystyka i Rekreacja Studia drugiego stopnia Specjalność: HOTELARSTWO 6. Doradztwo

Bardziej szczegółowo

ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru BHP Z 0,5 Ochrona własności intelektualnej Wyk. - Z/o Ćw - Z ograniczonego wyboru

ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru BHP Z 0,5 Ochrona własności intelektualnej Wyk. - Z/o Ćw - Z ograniczonego wyboru Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność technologie informacyjne mediów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOZNAWSTWO Specjalność: WOJSKOZNAWSTWO

WOJSKOZNAWSTWO Specjalność: WOJSKOZNAWSTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Obszar kształcenia: nauki humanistyczne i nauki społeczne Rok studiów - semestr (zimowy) WOJSKOZNAWSTWO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć 1. Etykieta w życiu publicznym wykład 15 zaliczenie Tak 1 Biologia medyczna wykład 15 zaliczenie Biologia medyczna 15 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-STOPNIA (ECTS WEDŁUG WYMAGAŃ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) KIERUNEK: SOCJOLOGIA Specjalność Studia miejskie OBJAŚNIENIA Kategoria MODUŁY: P podstawowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Forma zaliczenia C,L,P,S. Punkty ECTS W C L P S T

PLAN STUDIÓW. Forma zaliczenia C,L,P,S. Punkty ECTS W C L P S T PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Kierunek: Architektura krajobrazu Stacjonarne studia magisterskie II stopnia / Niestacjonarne studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia stacjonarne II stopnia, trwające 4 semestry, uzyskanych

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016

Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 589 Senatu UŁ z dnia 11.06.2012r. ze zm. z dnia 15.06.2015r. (uchwała nr 511). Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Plan studiów Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: praca socjalna Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Wyk. - E Ćw - Z Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 18 E 4. Ochrona własności ograniczonego Z 0,5

Forma zaliczenia Wyk. - E Ćw - Z Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 18 E 4. Ochrona własności ograniczonego Z 0,5 Program studiów niestacjonarnych (zaoczne) I stopnia dla kierunku Logistyka i administrowanie w mediach specjalność technologie informacyjne mediów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Kierunek sport. Specjalność: Menedżer organizacji sportowej.

Kierunek sport. Specjalność: Menedżer organizacji sportowej. Kierunek sport. Specjalność:. Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany zagadnieniami w obszarze zarządzania w sporcie, marketingiem sportowym oraz kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru B. Przedmioty podstawowe obligatoryjne 21 ECTS 1. Praktyczna nauka języka niemieckiego*

Liczba godzin. Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru B. Przedmioty podstawowe obligatoryjne 21 ECTS 1. Praktyczna nauka języka niemieckiego* Specjalność: Filologia germańska, specjalizacja tłumacz i organizator ruchu turystycznego Rok akademicki 2016/2017 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zaliczenia* B. y podstawowe obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Studia dwustopniowe

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Studia dwustopniowe Studia dwustopniowe STUDIA I STOPNIA 3-letnie zawodowe stacjonarne studia licencjackie specjalność turystyka do wyboru na II roku studiów STUDIA II STOPNIA stacjonarne (dzienne) niestacjonarne (zaoczne)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-STOPNIA ( WEDŁUG WYMAGAŃ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) KIERUNEK: SOCJOLOGIA Specjalność Socjologia organizacji OBJAŚNIENIA Kategoria MODUŁY: P podstawowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2016 Edukacja Techniczno Informatyczna Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

I rok II rok Wymiar godzin. Nazwa przedmiotu. egz./zal. ECTS. 1 s 2 s 3 s 4 s w ćw ECTS Z/L. w ćw. w ćw. w ćw. w ćw. Przedmioty obowiązkowe.

I rok II rok Wymiar godzin. Nazwa przedmiotu. egz./zal. ECTS. 1 s 2 s 3 s 4 s w ćw ECTS Z/L. w ćw. w ćw. w ćw. w ćw. Przedmioty obowiązkowe. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja studia II stopnia profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 I rok II rok Wymiar godzin L.p. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN STUDIÓW

PROGRAM I PLAN STUDIÓW PROGRAM I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska grecka stacjonarny licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz.

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz. Uchwała nr 211 l /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Rok I, semestr I (zimowy) 1. Etykieta w życiu publicznym wykład 15 zaliczenie Tak 1 2. Biologia medyczna wykład 15 zaliczenie Biologia medyczna 15 zaliczenie Nie 2 B. y podstawowe Anatomia człowieka wykład

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych Plan studiów ZIiB Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność:

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Plan studiów ZIiB Wydział Nauk Historycznych Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania INFORMATYKA P L AN S T U DIÓ ST AC J O N AR N Y C H ( UKŁAD Z I S MSTR AL N Y M ) Semestr I /- Podstawy programowania 20 45 65 1 7 Systemy operacyjne 30 30 60 5 Teoretyczne podstawy informatyki 30 15 45

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr

Bardziej szczegółowo