praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu"

Transkrypt

1 kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: TURYSTYKA I REKREACJA aktualiz praktyczny I stopień studia stacjonarne 07/08 Szczegóły przedmiotu Bilans pkt. ECTS Rok I II III Semestr Przedmiot Liczba godzin Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia Razem Podstawy geografii fizycznej E 4 Podstawy kartografii i topografii Z 3 PB Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości Z Podstawy socjologii Z PB Historia architektury i sztuki E 5 MZ Podstawy hotelarstwa E 4 MZ Muzealnictwo Z MZ Turystyka na obszarach chronionych Z MZ Prawo w turystyce i rekreacji 0 0 Z MZ Wychowanie fizyczne Z 0 MW,MZ 0 0 razem po semestrze Podstawy rekreacji E 4 MZ Podstawy turystyki E 4 MZ Fizjologia człowieka E 3 MZ Pilotaż i przewodnictwo E 3 MZ Etyka, etykieta i bezpieczeństwo 0 0 Z MZ Moduł do wyboru (x0) Z 4 MW Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ Łódź jako miasto turystyczne 8 8 Z MT,MZ Region geogr. Polska Pn Z MT,MZ Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej (letni) 4 4 Z MT,MZ Muzeum A 90* 90* Z 3 MT,MZ,MW 3 Park narodowy A 90* 90* Z 3 MT,MZ,MW razem po I roku Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej E 4 Środowisko geograficzne Polski Z 3 Podstawy statystyki E 4 PB Podstawy geografii regionalnej Z 3 Pedagogika czasu wolnego Z MZ Produkt turystyczny E 3 MZ Organizacja turystyki w Polsce Z MZ Moduł specjalnościowy (x30) E 4 MS,MW,MZ Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej (zimowy) 4 4 Z MT,MZ razem po semestrze Geografia społeczno-ekonomiczna Polski 0 0 Z Geografia turystyczna Polski E MZ Projekt Z PB,MZ Podstawy warsztatu badawczego Z 3 PB,MZ Moduł specjalnościowy (x30) E 4 MS,MW,MZ Moduł do wyboru (x0) Z 4 MW Seminarium licencjackie do wyboru (PPD+ED) 0 0 Z PB,MS,MW,MZ Wychownaie fizyczne Z MS,MW,MZ Region łódzki 8 8 Z MT,MZ Region geogr. Polska Pd Z MT,MZ Instytucja samorządowa A 90* 90* Z 3 MT,MZ,MW 3 Praktyki specjalnościowe A 0* 0* Z 4 MT,MZ,MW razem po II roku Geografia turystyczna świata E 8 MZ 3 Geografia turystyczna Europy E 3 MZ Psychologia 0 0 Z MZ Ekonomika turystyki i rekreacji Z MZ Wybrane zagdnienia rynku pracy Z MZ Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z 6 MS,MW,MZ 3 3 Seminarium licencjackie (PPD+ED) 0 0 Z 4 PB,MS,MW,MZ 4 4 Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ razem po semestrze Moduł do wyboru (4x0) Z 8 MW 4 4 Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z 6 MS,MW,MZ 3 3 Seminarium licencjackie (PPD+ED) 0 0 Z 6 PB,MS,MW,MZ 6 6 Wychowanie fizyczne Z MS,MW,MZ Język obcy (egzamin B) 0 E 4 MZ 4 4 Region turystyczny Europy 4 4 Z 3 MT,MZ razem po III roku RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW RAZEM Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI 390 A 87 A ECTS Moduły praktycznych własnych

2 Moduły specjalnościowe na II r.: Moduł specjalnościowy - organizacja turystyki kartografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, zagospodarowanie turystyczne, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Moduł specjalnościowy - organizacja hotelarstwa i gastronomii organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, zarządzanie obiektem hotelowym, podstawy gastronomii, organizacja i zarządzanie obiektem gastronomicznym Moduł specjalnościowy - organizacja rekreacji Zagospodarowanie rekreacyjne, animacja czasu wolnego, organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja i zarządzanie obiektem rekreacyjnym PB przygotowanie do badań, MW - m. do wyboru, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, MZ - m. praktyczny (zawodowy), PPD+ED - przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego A Praktyki zawodowe poza uczelnią Rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowego dla każdego studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych dyscyplin. W ramach obowiązkowego wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych odbywają się kursy instruktora rekreacji ruchowej (z pływania i z innej wybranej dyscypliny). Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego, przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera seminarium licencjackie. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Student wybiera specjalność po zaliczeniu I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan w terminie do 30 kwietnia, poprzedzającego rok akademicki; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, zgodnie z obwiązującymi regulacjami w UŁ i szczegółowymi regulacjami kierunkowymi. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługą stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł licencjata z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 6 semestrów na studiach stacjonarnych i 6 semestrów na studiach niestacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać 80 punktów ECTS / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS PB moduł przygotowań do badań % MS moduł specjalnościowy % MW moduł do wyboru % MT moduł terenowy % MZ moduł praktyczny (zawodowy) % BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: % zajecia praktyczne: % BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: % BILANS godzin i punktów ECTS na zajeciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: % BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia wychowania fizycznego: % BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 59% 4%

3 Rok Semestr Przedmiot I II III kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: TURYSTYKA I REKREACJA profil praktyczny I stopień studia niestacjonarne od roku: 07/08 Szczegóły przedmiotu Liczba godzin Wykłady Ćwiczenia Razem Forma zaliczenia Podstawy geografii fizycznej E 4 Podstawy kartografii i topografii Z 3 PB Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości Z Podstawy socjologii Z PB Historia architektury i sztuki E 5 MZ Podstawy hotelarstwa E 5 MZ Prawo w turystyce i rekreacji 0 0 Z 3 MZ 0 Wychowanie fizyczne 0 0 Z MS,MW,MZ razem po semestrze Podstawy rekreacji E 5 MZ Podstawy turystyki E 5 MZ Fizjologia człowieka E 3 MZ Pilotaż i przewodnictwo E 3 MZ 4 Etyka, etykieta i bezpieczeństwo 0 0 Z MZ Wychowanie fizyczne 0 0 Z MS,MW,MZ Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej 4 4 Z MT,MZ Region geogr. Polska Pn Z MT,MZ Łódź i region łódzki 8 8 Z MT,MZ 3 Praktyka zawodowa A 80* 80* Z 6 MT,MZ, MW razem po I roku Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej E 3 Środowisko geograficzne Polski Z 3 Podstawy statystyki E 3 PB Podstawy geografii regionalnej Z 3 Pedagogika czasu wolnego Z 3 MZ Produkt turystyczny E 4 MZ Podstawy warsztatu badawczego 0 0 Z MZ Moduł specjalnościowy (x0) Z 4 MS,MW,MZ 4 Wychowanie fizyczne do wyboru x0 0 0 Z MS,MW,MZ razem po semestrze Geografia społeczno-ekonomiczna Polski 0 0 Z 4 Geografia turystyczna Polski E 4 MZ Projekt Z PB,MZ Moduł specjalnościowy (x0) Z 4 MS,MW,MZ 4 Moduł do wyboru (3x0) Z 6 MW 0 3 Seminarium licencjackie do wyboru (PPL+EL) 0 0 Z PB,MS,MW,MZ Wychownaie fizyczne do wyboru x0 0 0 Z MS,MW,MZ Region geogr. Polska Pd Z MT,MZ Praktyka zawodowa A 80* 80* Z 5 MT,MZ,MW razem po II roku Geografia turystczna świata E 8 MZ 4 Geografiaturystyczna Europy 0 0 E 3 MZ 0 Psychologia 0 0 Z MZ 0 Ekonomika turystyki i rekreacji 0 0 E 4 MZ Wybrane zagadnienia rynku pracy 0 0 Z MZ Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS, MW,MZ 4 Seminarium licencjackie (PPL+EL) 0 0 Z 6 PB,MS,MW,MZ 6 6 razem po semestrze Moduł do wyboru (x0) Z 4 MW Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS,MW,MZ 4 Seminarium licencjackie (PPL+EL) 0 0 Z 6 PB,MS,MW,MZ 6 6 Język obcy (egzamin B) E 4 MZ 4 4 Region turystyczny Europy Z 4 MT,MZ razem po III roku RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: RAZEM Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI 360 A 666 A ECTS Moduły Bilans pkt. ECTS praktycznych wlasnych

4 Moduły specjalnościowe na II r.: Moduł specjalnościowy - organizacja turystyki kartografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, zagospodarowanie turystyczne, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Moduł specjalnościowy - organizacja hotelarstwa i gastronomii organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, zarządzanie obiektem hotelowym, podstawy gastronomii, organizacja i zarządzanie obiektem gastronomicznym Moduł specjalnościowy - organizacja rekreacji Zagospodarowanie rekreacyjne, animacja czasu wolnego, organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja i zarządzanie obiektem rekreacyjnym PB przygotowanie do badań, MW - m. do wyboru, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, MZ - m. praktyczny (zawodowy), PPD+ED - przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego A Praktyki zawodowe poza uczelnią Rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowego dla każdego studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych dyscyplin. W ramach obowiązkowego wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych odbywają się kursy instruktora rekreacji ruchowej (z pływania i z innej wybranej dyscypliny). Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego, przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera seminarium licencjackie. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Student wybiera specjalność po zaliczeniu I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan w terminie do 30 kwietnia, poprzedzającego rok akademicki; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, zgodnie z obwiązującymi regulacjami w UŁ i szczegółowymi regulacjami kierunkowymi. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługą stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł licencjata z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 6 semestrów na studiach stacjonarnych i 6 semestrów na studiach niestacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać 80 punktów ECTS / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS PB moduł przygotowań do badań ,0% MS moduł specjalnościowy ,0% MW moduł do wyboru ,0% MT moduł terenowy ,0% MZ moduł praktyczny (zawodowy) ,0% BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: ,0% zajecia praktyczne: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia wychowania fizycznego: ,0% BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 59,0% 4,0%

5 Rok II semestr Przedmiot kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II stopień forma studiów: studia stacjonarne od roku: 07/08 Szczegóły przedmiotu Wykłady Ćwiczenia Razem Socjologia czasu wolnego E 3 Globalne problemy turystyki i rekreacji E 4 Metodologia badań turystyki i rekreacji Z 3 MB Planowanie turystyczne Z 3 MB GIS E 4 MB Moduł specjalnościowy (x30) E 8 MB,MS,MW 4 Seminarium magisterskie (PPD+ED) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy Z MW razem po semestrze Moduł specjalnościowy (x30) E 8 MB,MS,MW 4 Projektowanie usług hotelarskich Z 3 Marketing terytorialny i zarządzanie przestrzenią E 3 Pracownia magisterska (PPD) 0 0 Z MB Projekt badawczy Z MB Seminarium magisterskie (PPD+ED) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy Z MW Wychowanie fizyczne Z Region turystyczny Polska Wschodnia 4 4 Z 3 MB,MT 3 Geografia turyzmu i hotelarstwa Z MB,MT Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej Z MB,MT razem po roku Organizacja i użytkowanie przestrzeni turystycznej świata 0 0 E 3 MB Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z MS,MW 6 3 Moduł do wyboru (x0 ) Z 6 MW Pracownia magisterska (PPD) 0 0 Z MB Seminarium magisterskie (PPD+ED) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy Z MW razem po semestrze Moduł specjalnościowy do wyboru (3x0) Z MS,MW 6 3 Moduł do wyboru (x0 ) Z 6 MW Język obcy Z MW Język obcy egzamin B+ E 3 MW 3 3 Pracownia magisterska (PPD) 0 0 Z MB Seminarium magisterskie (PPD+ED) Z 8 MB,MS,MW 8 8 razem po roku RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: Liczba godzin Forma zal. ECTS Moduły praktycznych Bilans pkt. ECTS wlasnych Moduły specjalnościowe I r. Moduł specjalnościowy - Zarządzanie przestrzenią turystyczną region turystyczny, przestrzeń turystyczna, strategie rozwoju turystyki, gospodarka turystyczna Moduł specjalnościowy - zarządzanie przestrzenią rekreacyjną przestrzeń rekreacyjna, organizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, organizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych, strategie rozwoju sportu i rekreacji MB - m. badwczy, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, PPD - przygotowanie pracy dyplomowej, ED - przygotowanie do egzaminu dyplomowego Język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowe dla każdego studenta) są do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych lektoratów i dyscyplin sportu. Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera specjalność na I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Student wybiera seminarium magisterskie na I roku. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługa stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł magistra z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 4 semestry na studiach stacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać min. 0 punktów / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy

6 BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS MB moduł badawczy ,0% MS moduł specjalnościowy ,0% MW moduł do wyboru ,0% MT moduł terenowy ,0% BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: ,0% zajecia praktyczne: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: ,0% BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 63,0% 37,0%

7 Rok I II Semestr Przedmiot kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II stopień forma studiów: studia niestacjonarne od roku: 07/08 Szczegóły przedmiotu Liczba godzin Wykłady Ćwiczenia Razem Forma zaliczenia praktyczny Socjologia czasu wolnego 0 0 E 4 Globalne problemy turystyki i rekreacji 0 0 E 4 Metodologia badań turystyki i rekreacji 0 0 Z 4 MB Planowanie turystyczne 0 0 Z 3 MB GIS 0 0 E 4 MB Moduł specjalnościowy (x0) E 4 MB,MS,MW Marketing terytorialny i zarządzanie przestrzenią 0 0 E 3 Seminarium magisterskie do wyboru x0 (PPM+EM) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 3 Język obcy do wyboru x Z 3 MW 3 razem po semestrze p. ECTS: Moduł specjalnościowy (x0) E 4 MB,MS,MW Projektowanie usług hotelarskich Projekt badawczy Z 3 MB 3 Pracownia magisterska (PPM) 0 0 Z 4 MB 4 Seminarium magisterskie (PPM+EM) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 Język obcy Z 3 MW 3 Obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej Z 3 MB,MT 3 Geografia turyzmu i hotelarstwa Z 3 MB,MT p. ECTS: razem po I roku p. ECTS: Organizacja i użytkowanie przestrzeni turystycznej świata 0 0 E 4 MB Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS,MW 4 Moduł do wyboru (x0) 0 0 Z 4 MW Pracownia magisterska (PPM) 0 0 Z 4 MB 4 Seminarium magisterskie (PPM+EM) 0 0 Z 4 MB,MS,MW 4 Język obcy Z 3 MW 3 razem po semestrze p. ECTS: Moduł specjalnościowy do wyboru (x0) Z 8 MS,MW 4 Moduł do wyboru (x0) 0 0 Z 4 MW Pracownia magisterska (PPM) 0 0 Z 4 MB 4 Seminarium magisterskie (PPM+EM) Z 0 MB,MS,MW 0 0 Język obcy Z 3 MW 3 Język obcy (egzamin B+) E 4 MW p. ECTS: razem po II roku p. ECTS: RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: p. ECTS: ECTS Moduły Bilans pkt. ECTS wlasnych Moduły specjalnościowe I r. Moduł specjalnościowy - Zarządzanie przestrzenią turystyczną region turystyczny, przestrzeń turystyczna, strategie rozwoju turystyki, gospodarka turystyczna Moduł specjalnościowy - zarządzanie przestrzenią rekreacyjną przestrzeń rekreacyjna, organizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, organizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych, strategie rozwoju sportu i rekreacji MB - m. badwczy, MT - m. terenowy, MS - m. specjalnościowy, PPD - przygotowanie pracy dyplomowej, ED - przygotowanie do egzaminu dyplomowego Język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowe dla każdego studenta) są do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych lektoratów i dyscyplin sportu. Obowiązuje roczny system rozliczenia roku akademickiego przy zachowaniu semestralnego układu zajęć i obowiązku zaliczenia przedmiotów zgodnie z rozkładem roku akademickiego. Student wybiera specjalność na I roku. Zasady wyboru (termin, kryteria, minimalną i maksymalną liczebność grup specjalnościowych) ustala i podaje do wiadomości studenta Dziekan. Student wybiera seminarium magisterskie na I roku. Zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan. Listę przedmiotów do wyboru (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup) ustala i podaje do wiadomości studentów Dziekan; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń. Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedury antyplagiatowej wraz z obsługa stosownego oprogramowania drogą e-learningową. Aby uzyskać tytuł magistra z zakresu turystyki i rekreacji w zakresie wybranej specjalności należy: / zaliczyć 4 semestry na studiach stacjonarnych zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać min. 0 punktów / przygotować pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy

8 BILANS godzin i punktów ECTS modułów: symbol opis typu zajęć suma suma godzin punktów % ECTS MB moduł badawczy ,0% MS moduł specjalnościowy ,0% MW moduł do wyboru ,0% MT moduł terenowy ,0% BILANS godzin i punktów ECTS zajęć praktycznych i teoretycznych: zajecia teoretyczne: ,0% zajecia praktyczne: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS pracy studenta: praca własna studenta: ,0% BILANS godzin i punktów ECTS na zajęciach kontaktowych zajęcia kontaktowe: ,0% BILANS punktów ECTS dla obszarów kształcenia obszar nauk przyrodniczych obszar nauk społecznych 63,0% 37,0%

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze kierunek studiów: GEOGRAFIA specjalność Geoekologia z ekofizjografią profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II stopień forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Animacja Sportu i Rekreacji Liczba semestrów:

Animacja Sportu i Rekreacji Liczba semestrów: P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19 Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Poziom kształcenia: Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja, I stopień, stacjonarne 05.208 PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Turystyka i rekreacja studia stacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 208/209 Semestr

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2014 / 2015 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19. Wydział Nauk o Ziemi Turystyka i rekreacja Studia pierwszego stopnia

P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19. Wydział Nauk o Ziemi Turystyka i rekreacja Studia pierwszego stopnia P l a n s t u d i ó w obowiązujący od roku akademickiego 2018/19 Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja Załącznik nr 4 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Animacja sportu i Wydział prowadzący studia: Wydział Nauk o Ziemi Kierunek

Bardziej szczegółowo

aktualizacja * KOREKTA

aktualizacja * KOREKTA aktualizacja 07.206* KRKTA.206 Semestr I PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja studia stacjonarne. stopnia od roku akademickiego 206/207 z uwzględnieniem korekty zatwierdzonej przez Radę ydziału Geograficzno-Biologicznego

Bardziej szczegółowo

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych HSTORA - specjalność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja specjalności:...,...,..., Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) aktualizacja 6.02.206 PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I Pozostałe zajęcia Historia architektury i sztuki 30 5 45 5 Fizjologia człowieka 30 30 Z 3 kologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 7, 76 00 Słupsk, tel. /59/ 84 00 50, fax. /59/ 84 0 50, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie)

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie) PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie) aktualizacja 21.09.2015 Rok I : Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne E/Z O IG (S) Historia architektury i sztuki 20 10 30 E

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Razem aktualizacja 05.2017 PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018) Semestr I Historia architektury

Bardziej szczegółowo

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 Razem Lp. Nazwa modułu E/Z Razem W I

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 Razem Lp. Nazwa modułu E/Z Razem W I 1. Nazwa kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej 2. Cykl rozpoczęcia 2017/2018Z 3. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 4. Profil kształcenia praktyczny 5. Forma prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 13. podjęta na posiedzeniu w dniu r. w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 13. podjęta na posiedzeniu w dniu r. w roku akademickim 2018/2019 Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 13 podjęta na posiedzeniu w dniu 26.02.2019 r. w roku akademickim 2018/2019 w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia Turystyka i rekreacja o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 378, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rygor Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 RAZEM Wykład Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw.. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. 1. Język obcy I 160 160 E/Z 40Z 40Z 40Z 20Z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2015 / 2016 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2016 / 2017 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. Język obcy I 270 270 E/Z 60Z 60Z 60Z 30Z 30Z 30E 2. Język obcy II ( do wyboru ) 150 150 Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 3. Technologia informacyjna 30 30 Z 30Z 4. Socjologia 30 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Turystyka i Rekreacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Turystyka i Rekreacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja

P l a n s t u d i ó w. Kierunek: Turystyka i Rekreacja Załącznik nr 4 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego Wydział prowadzący studia:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. 1, 2, 3, 4 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Nazwa 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2017 / 2018 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne program obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 15 podjęta na posiedzeniu w dniu r. w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 15 podjęta na posiedzeniu w dniu r. w roku akademickim 2018/2019 Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 15 podjęta na posiedzeniu w dniu 26.02.2019 r. w roku akademickim 2018/2019 w sprawie: zmiany uchwały Rady Wydziału Nauk Geograficznych nr 36 z dnia 26.06.2018

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny. I semestr. Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny. I semestr. Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 egzamin zaliczenie na ocenę wykłady z z z z z Razem ćwiczenia z z m Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Lp.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Pedagogika medialna

P l a n s t u d i ó w. Pedagogika medialna P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, Łódź

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, Łódź Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne program obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE Z DZIEDZINY (WITRAŻU I MALARSTWA ŚCIENNEGO)

SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE Z DZIEDZINY (WITRAŻU I MALARSTWA ŚCIENNEGO) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH - Kierunek studiów MALARSTWO Studia stacjonarne jednolite, magisterskie SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 8/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 roku

UCHWAŁA nr 8/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 roku UCHWAŁA nr 8/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 roku w sprawie: zasad projektowania programów kierunków studiów na Wydziale Zarządzania UŁ

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Turystyka i rekreacja Specjalność:Studia bezspecjalnościowe Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja razem razem Turystyka i rekreacja, II stopień, stacjonarne 05.208 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Turystyka i rekreacja studia stacjonarne magisterskie II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W

P L A N S T U D I Ó W UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH KIERUNEK: KRYTYKA ARTYSTYCZNA studia stacjonarne: I stopień studiów P L A N S T U D I Ó W Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Turystyka i rekreacja Specjalność:Studia bezspecjalnościowe Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZTIBR Geografia turystyczna E 5 ZTIBR, ZGF Przyrodnicze podstawy turystyki E 4 Społeczno-ekonomiczne podstawy turystyki

ZTIBR Geografia turystyczna E 5 ZTIBR, ZGF Przyrodnicze podstawy turystyki E 4 Społeczno-ekonomiczne podstawy turystyki PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne I stopnia licencjackie z korektą zgodną z zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia RD/Z.0201-2-2/2017 z dn. 2.03.2017 r.) aktualizacja 07.2016 korekta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Obowiązuje od roku akademickiego Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Obowiązuje od roku akademickiego Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych NFORMACJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2018 / 2019 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, Łódź

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, Łódź Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne program obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Załacznik nr 3a Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską

Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską Zatwierdzony uchwałą Senatu UMK nr 28 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zmieniony uchwałą Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2006/2007 III rok 2007/2008 - IV rok 2008/2009 - V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 26.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr /01 z dnia... czerwca 01 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL STUDIÓW: PRAKTYCZNY LATA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 1/014 z dnia września 014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL STUDIÓW: PRAKTYCZNY LATA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2005/2006 III rok 2006/200 IV rok 200/2008 V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 3. 10. 200.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4 1 PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) II STOPNIA (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i później) LINGWISTYKA STOSOWANA, SPECJALNOŚCI: NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA...

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji)

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

15 (3,3,3,3,3) 9(1,2,2,2,2) 6 5 (2,3) 3(1,2) Doktryny artystyczne Współczesne techniki malarstwa i rysunku

15 (3,3,3,3,3) 9(1,2,2,2,2) 6 5 (2,3) 3(1,2) Doktryny artystyczne Współczesne techniki malarstwa i rysunku z dnia 17.03.2017 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH - Kierunek studiów MALARSTWO Studia stacjonarne jednolite, magisterskie SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne program obowiązujący od roku akademickiego 2012/13 TURYSTYKA I REKREACJA

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Wczesne nauczanie języka angielskiego Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów zaliczen studiów Nazwa zajęć godzin łącznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 4 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Kierunek: Geografia 1st Wydział prowadzący studia: Wydział Nauk o Ziemi Kierunek na którym są prowadzone studia:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: organizacja sfery kultury

Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: organizacja sfery kultury 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: organizacja sfery kultury Załącznik NR2/4a Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne Plan studiów na studiach stacjonarnych I stopnia kierunek: filologia germańska (od roku akademickiego 2019/2020) O przedmiot obligatoryjny przedmiot fakultatywny G/ grupa przedmiotów ograniczonego wyboru:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2008/2009 III i IV rok 2009/2010 IV i V rok 2010/2011 V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia

Bardziej szczegółowo

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe edycja PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe edycja PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Razem 1 Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe edycja 2017-2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Historia starożytna 15 15 E 4 Elementy języka łacińskiegoi

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM Razem Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Plan studiów nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2014/2015 lub wcześniej KIERUNEK: Europeistyka Specjalność studiów:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2009/2010 - I i II*) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI studia stacjonarne I stopnia

plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI studia stacjonarne I stopnia Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI studia stacjonarne I stopnia dla cyklu rozpoczynającego się

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studiów kierunek: logistyka specjalność:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo