PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA"

Transkrypt

1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, Słupsk, tel. /59/ , fax. /59/ , PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA na rok akademicki 2015 / 2016 (cykl kształcenia ) STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE Słupsk, r. 1

2 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI PODSTAWOWE DLA KIERUNKU Moduły Przedmioty Liczba godzin Realizacja/zakończenie (forma Ilość punktów ECTS N S zaliczenia/semestr) Lp. Nazwa Lp. Nazwa łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł P.1. P.2. P.. Wprowadzenie do nauk o Ziemi Społecznoekonomiczne podstawy nauk geograficznych Systemy informacji geograficznej P.4 Metody badań geograficznych P.1.1. Podstawy geografii W-E/I P.1.2. Astronomiczne podstawy geografii W-ZO/I, A-ZO/I P.1.. Elementy fizyki i chemii Ziemi W-ZO/I, L-ZO/I ŁĄCZNIE W MODULE P.2.1. Ekonomia K-ZO/III P.2.2. Matematyka L-ZO/I P.2.. Statystyka L-ZO/II P..1. Systemy informacji geograficznej ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE W MODULE P.4.1 Kartografia i topografia 15 P.4.2 Teledetekcja (L-20; T-24) (L-40; T-6) (L-2; T-1) W-E/III, L-ZO/III W-E/I, L-ZO/I, T-ZO/II W-ZO/II, L-ZO/II ŚW/I ŚW/III ŚW/III ŚW/V P.5 Antropogeografia ŁĄCZNIE W MODULE P.5.1 Geografia społeczna 15 P.5.2. Geografia ekonomiczna 15 2 (A-20; T-12) 2 (A-20; T-12) (A-40; T-18) 58 (A-40; T-18) (A-2; T-1) (A-2; T-1) W-E/I, A-ZO/I, T-ZO/II W-E/II, L-ZO/II, T-ZO/II P.5.. Geografia osadnictwa W-E/IV, L-ZO/IV P.5.4. Geografia kultur W-ZO/VI P.5.5. Geografia polityczna W-ZO/I ŁĄCZNIE W MODULE P.6 Badania litosfery P.6.1. Geologia W-E/II, L-ZO/II P.7 Badania atmosfery P.6.2. Geomorfologia 25 P.6.. Gleboznawstwo i geografia gleb (L-20; T-24) 44 (L-20; T-24) (L-40; T-6) 46 (L-40; T-6) (L-2; T-1) (L-2; T-1) ŁĄCZNIE W MODULE P.7.1 Meteorologia i klimatologia (L-20; T-24) (L-40; T-6) (L-2; T-1) ŁĄCZNIE W MODULE W-E/III, L-ZO/III, T-ZO/IV W-E/III, L-ZO/III, T-ZO/IV W-E/II, L-ZO/II, T-ZO/II ŚW/IV ŚW/II 2

3 P.8 Badania hydrosfery P.9 Badania biosfery P.10 Geografia regionalna Polski P.11 Geografia regionalna świata P.12 Badania i organizacja przestrzeni P.1 Geografia regionalna w praktyce P.14 Seminarium dyplomowe P.15 Zawodowe przygotowanie praktyczne P.8.1 Hydrologia i oceanografia 15 P.9.1 P.10.1 P.10.2 P.11.1 P.11.2 P.12.1 P.1.1 P (L-20; T-24) (L-40; T-6) (L-2; T-1) ŁĄCZNIE W MODULE Kształtowanie i ochrona środowiska Geografia regionalna ekonomiczna Polski W-E/II, L-ZO/II, T-ZO/II W-E/V, A-ZO/V ŚW/V ŁĄCZNIE W MODULE Geografia regionalna fizyczna Polski W-E/V, A-ZO/V W-E/IV, A-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE Geografia regionalna świata - kraje pozaeuropejskie Geografia regionalna świata - Europa Podstawy gospodarki przestrzennej W-E/VI, A-ZO/VI W-E/V, A-ZO/V ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE W MODULE Geografia regionalna Polski lub świata - ćwiczenia terenowe wyjazdowe (do wyboru) Geografia regionalna Polski lub świata - zajęcia projektowe (do wyboru) W-E/I, A-ZO/I T-ZO/IV ŚW/IV ŁĄCZNIE W MODULE P.14.1 Seminarium licencjackie L-ZO/V,VI P.14.2 P.15.1 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej L-ZO/V,VI ŁĄCZNIE W MODULE Praktyka zawodowa /zgodna ze specjalnością/ (do wyboru) T-ZO/VI P.15.2 Staż zawodowy (do wyboru) T-ZO/VI ŁĄCZNIE PRZEDMIOTY DLA TREŚCI PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ŁĄCZNIE W MODULE (240) (1565) 90 (240) 2425 (2575) 90 (240) 480 (60) (8) 116 (121) 0 (8) (75) Udział w liczbie punktów ogółem 64,4% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W-wykład, K-konwersatorium, A- ćwiczenia audytoryjne, L-ćwiczenia laboratoryjne, T-ćwiczenia terenowe ŚW/II ŚW/V ŚW/I

4 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE GOSPODARKA I POLITYKA SAMORZĄDOWA (GS) Moduły Przedmioty Liczba godzin Lp. Nazwa Lp. Nazwa S.GS.1 Polityka społecznoekonomiczna Ilość punktów ECTS Realizacja/zakończenie (forma zaliczenia/semestr) N S łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł S.GS.1.1. Polityka regionalna W-E/III, A-ZO/III S.GS.1.2. Polityka społeczna W-ZO/IV, A-ZO/IV S.GS.1.. Polityka ekonomiczna W-ZO/V, A-ZO/V S.GS.1.4. Polityka zrównoważonego rozwoju W-ZO/VI S.GS.1.5. Fundusze strukturalne K-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.GS.2 Gospodarka lokalna S.GS.2.1. Podstawy gospodarki lokalnej W-ZO/III S.GS. Geografia gospodarcza S.GS.2.2. Strategia rozwoju lokalnego L-ZO/IV S.GS.2.. Marketing terytorialny L-ZO/V ŁĄCZNIE W MODULE S.GS..1. Geografia rolnictwa W-ZO/III, A-ZO/III S.GS..2. Geografia przemysłu i usług W-E/IV, A-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.GS.4 Samorząd terytorialny S.GS.4.1. Finanse samorządów terytorialnych K-ZO/VI S.GS.4.2. Zarządzanie samorządem terytorialnym A-ZO/V S.GS.4.. Samorząd terytorialny W-E/IV, A-ZO/IV S.GS.4.4. Samorząd terytorialny gminy T-ZO/IV S.GS.4.5. Status pracownika samorządowego A-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.GS.5 Analiza przestrzenna S.GS.5.1. Metody analizy przestrzennej L-E/VI S.GS.5.2. Metody badań w geografii społecznej gospodarczej i A-ZO/V ŁĄCZNIE W MODULE S.GS.6 Elementy prawa S.GS.6.1. Prawo administracyjne K-ZO/VI ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE PRZEDMIOTY DLA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 22,2% ŚW/V ŚW/IV UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W - wykład, K - konwersatorium, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, T - ćwiczenia terenowe 4

5 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE KSZTAŁTOWANIE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM (KZ) Moduły Przedmioty Liczba godzin Lp. Nazwa Lp. Nazwa S.KZ.1 S.KZ.2 Człowiek a środowisko Metody pomiarowe środowiska S.KZ.1.1 System przyrodniczy i jego funkcjonowanie Ilość punktów ECTS Realizacja/zakończenie (forma zaliczenia/semestr) N S łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł W-E/III, A-ZO/III S.KZ.1.2 Konflikty człowiek - środowisko W-ZO/VI, A-ZO/VI S.KZ.1. Ekologia krajobrazu W-ZO/IV S.KZ.1.4 Antropogeniczne przekształcenia środowiska W-ZO/VI, A-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.KZ.2.1 Modelowanie środowiska S.KZ.2.2 Inwentaryzacja i kartowanie środowiska 0 66 (L-0; T-6) (L-0; T-24) (L-2; T-2) S.KZ.2. Prognozowanie zmian środowiska A-ZO/V S.KZ.2.4 Systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem W-E/VI, A-ZO/VI L-E/IV T-ZO/IV L-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.KZ. Wycena środowiska S.KZ..1 Wycena środowiska przyrodniczego A-ZO/IV S.KZ.4 S.KZ.5 S.KZ.6 Zarządzanie środowiskiem Społeczne aspekty ekologii Podstawy fizyki i chemii środowiska S.KZ..2 Analiza oddziaływań inwestycji na środowisko S.KZ.. Ekonomia środowiska K-ZO/IV S.KZ.4.1 Organizacja i zarządzanie kształtowaniem środowiska ŁĄCZNIE W MODULE W-ZO/III, A-ZO/III W-E/V, A-ZO/V S.KZ.4.2 Finansowanie ochrony środowiska W-ZO/V S.KZ.4. Podstawy prawne ochrony środowiska K-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.KZ.5.1 Polityka ekologiczna K-ZO/V S.KZ.5.2 Edukacja ekologiczna W-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.KZ.6.1 Chemia środowiska W-ZO/III, A-ZO/III S.KZ.6.2 Fizyka środowiska W-ZO/IV, A-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE PRZEDMIOTY DLA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 22,2% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W - wykład, K - konwersatorium, A -ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, T - ćwiczenia terenowe ŚW/IV ŚW/V ŚW/IV 5

6 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE PRZYRODNICZE ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ (PZ) Moduły Przedmioty Liczba godzin Lp. Nazwa Lp. Nazwa S.PZ.1 S.PZ.2 S.PZ. S.PZ.4 S.PZ.5 Planowanie przestrzeni miejskiej Metody pomiarowe środowiska Wycena środowiska Zarządzanie środowiskiem Przyrodnicze uwarunkowania zarządzania miastem Ilość punktów ECTS Realizacja/zakończenie (forma zaliczenia/semestr) N S łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł S.PZ.1.1 Planowanie rozwoju miast W-E/III, A-ZO/III S.PZ.1.2 Planowanie przestrzenne w praktyce W-ZO/IV, L-ZO/VI S.PZ.1. Ekonomika miast W-E/IV S.PZ.1.4 Organizacja przestrzenna usług publicznych W-ZO/VI S.PZ.1.5 Socjologia miasta W-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.PZ.2.1 Modelowanie środowiska S.PZ.2.2 Inwentaryzacja i kartowanie środowiska 0 51 (L-15; T-6) (L-15; T-24) (L-1; T-2) S.PZ.2. Prognozowanie zmian środowiska A-ZO/V S.PZ.2.4 Systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem W-E/VI, A-ZO/VI L-E/IV T-ZO/IV L-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.PZ..1 Wycena środowiska przyrodniczego A-ZO/IV S.PZ..2 Analiza oddziaływań inwestycji na środowisko S.PZ.. Ekonomia środowiska K-E/V ŁĄCZNIE W MODULE S.PZ.4.1 Zarządzanie środowiskowe w gminie A-ZO/V S.PZ.4.2 Finansowanie ochrony środowiska W-ZO/V S.PZ.4. Podstawy prawne zarządzania przestrzenią miejską W-ZO/III, A-ZO/III K-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.PZ.5.1 Konflikty człowiek - środowisko K-ZO/V S.PZ.5.2 Polityka i edukacja ekologiczna W-ZO/VI S.PZ.5. Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu W-ZO/III, A-ZO/III S.PZ.5.4 Ochrona i monitoring przyrody A-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE PRZEDMIOTY DLA TEŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 22,2% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W - wykład, K - konwersatorium, A -ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, T - ćwiczenia terenowe ŚW/V ŚW/V 6

7 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I WODNO-ŚCIEKOWA (GK) Moduły Przedmioty Liczba godzin Lp. Nazwa Lp. Nazwa S.GK.1 S.GK.2 S.GK. S.GK.4 S.GK.5 Infrastruktura komunalna Przyrodniczotechnologiczne podstawy gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej Samorząd terytorialny jako organizator usług komunalnych Gospodarowanie mieniem komunalnym Systemy informacji przestrzennej Ilość punktów ECTS Realizacja/zakończenie (forma zaliczenia/semestr) N S łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł S.GK.1.1 Infrastruktura i gospodarka wodna K-E/III S.GK.1.2 Infrastruktura i bezpieczeństwo energetyczne K-E/VI S.GK.1. Infrastruktura sanitarna i gospodarka odpadami K-ZO/IV S.GK.1.4 Infrastruktura transportowa i komunikacja publiczna K-ZO/V S.GK.1.5 Przestrzeń i infrastruktura sportowo-rekreacyjna K-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.GK.2.1 Geochemia krajobrazu K-ZO/III S.GK.2.2 Ocena jakości wód i ścieków L-E/IV S.GK.2. Metody oczyszczania wód i ścieków L-ZO/V S.GK.2.4 Zieleń miejska K-ZO/VI S.GK..1 Zadania samorządów w zakresie gospodarki komunalnej ŁĄCZNIE W MODULE W-E/IV, A-ZO/IV S.GK..2 Zarządzanie kryzysowe L-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE S.GK.4.1 Rozporządzanie mieniem komunalnym W-E/V, L-ZO/V S.GK.4.2 Komunalne zasoby mieszkaniowe K-ZO/VI S.GK.4. Gospodarka mieniem komunalnym gminy T-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.GK.5.1 Metody analizy przestrzennej L-ZO/III S.GK.5.2 Systemy informacji przestrzennej w gospodarce komunalnej L-ZO/III S.GK.5. Planowanie przestrzenne w praktyce K-ZO/IV, L-ZO/IV ŁĄCZNIE W MODULE S.GK.6 Elementy prawa S.GK.6.1 Prawo administracyjne K-ZO/VI ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE PRZEDMIOTY DLA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH Udział w liczbie punktów ogółem 22,2% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W - wykład, K - konwersatorium, A -ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, T - ćwiczenia terenowe ŚW/IV 7

8 MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI POZOSTAŁE Moduły Przedmioty Liczba godzin Realizacja/zakończenie (forma Ilość punktów ECTS N S zaliczenia/semestr) Lp. Nazwa Lp. Nazwa łącznie w ćw razem w ćw razem razem ZT ZP przedmiot moduł D.1 Moduł samodzielnego wyboru D.1.1. Wykład ogólnouczelniany typu A, B W-ZO/III,IV,V,VI - ŁĄCZNIE W MODULE D.2 Język angielski D.2.1. Język angielski L-ZO/I,II,III,IV E/IV ŁĄCZNIE W MODULE D. WF D..1. Wychowanie fizyczne A-ZO/II ZO/II D.4 Technologia informacyjna w geografii D.4.1. Zastosowanie technik informacyjnych w geografii ŁĄCZNIE W MODULE L-ZO/I ZO/I ŁĄCZNIE W MODULE ŁĄCZNIE PRZEDMIOTY DLA TREŚCI POZOSTAŁYCH Udział w liczbie punktów ogółem 1,% UWAGI: N - zajęcia kontaktowe z nauczycielem, S - zajęcia samodzielnej pracy studenta, ZT - zajęcia teoretyczne, ZP - zajęcia praktyczne, ZO - zaliczenie z oceną, E - egzamin, ŚW - średnia ważona, W - wykład, K - konwersatorium, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, T - ćwiczenia terenowe 8

9 Rok 1, semestr 2 Rok 1, semestr 1 PLAN STUDIÓW kierunek: Geografia; specjalność: Gospodarka i Polityka Samorządowa (GS) studia stacjonarne studia pierwszego stopnia l.p. Wykład (W) Konwers. (K) Ćw. audyt. (A) Ćw. lab. (L) Ćw. ter. (T) Forma zaliczenia (semestr) P.1.1. Podstawy geografii 15 2 W-E ŚW(I) P.1.2. Astronomiczne podstawy geografii W-ZO, A-ZO ŚW(I) P.1.. Elementy fizyki i chemii Ziemi W-ZO, L-ZO ŚW(I) P.2.2 Matematyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia W-E, L-ZO ŚW(II) P.5.1. Geografia społeczna W-E, A-ZO ŚW(VI) P.5.5. Geografia polityczna 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.12.1 Podstawy gospodarki przestrzennej W-E, A-ZO ŚW(I) D.4.1 Zastosowanie technik informacyjnych w geografii 0 L-ZO ŚW(I) RAZEM X X RAZEM GODZIN 275 l.p. P.2. Statystyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia 24 1 T-ZO ŚW(II) P.4.2 Teledetekcja W-ZO, L-ZO ŚW(II) P.5.1 Geografia społeczna 12 1 T-ZO ŚW(VI) P.5.2 Geografia ekonomiczna W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(VI) P.6.1. Geologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.7.1. Meteorologia i Klimatologia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) P.8.1. Hydrologia i Oceanografia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) D..1. Wychowanie fizyczne 10 1 A-ZO ZO(II) RAZEM X X RAZEM GODZIN 21 9

10 Rok 2, semestr 4 Rok 2, semestr P.2.1 Ekonomia 15 2 K-ZO ŚW(III) P..1. Systemy informacji geograficznej W-E, L-ZO ŚW(III) P.6.2 Geomorfologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb W-E, L-ZO ŚW(IV) S.GS.1.1 Polityka regionalna W-E, A-ZO ŚW(VI) S.GS.2.1 Podstawy gospodarki lokalnej 20 2 W-ZO ŚW(V) S.GS..1 Geografia rolnictwa W-ZO, A-ZO ŚW(IV) RAZEM X X RAZEM GODZIN 275 P.5. Geografia osadnictwa W-E, L-ZO ŚW(VI) P.6.2 Geomorfologia 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.10.2 Geografia regionalna - fizyczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.1.1 Geografia regionalna Polski lub świata ćw. P.1 terenowe (do wyboru) P.1.2 Geografia regionalna Polski lub świata zajęcia projektowe (do wyboru) 6 2 T-ZO ŚW(IV) S.GS.1.2 Polityka społeczna W-ZO, A-ZO ŚW(VI) S.GS.2.2 Strategia rozwoju lokalnego 20 2 L-ZO ŚW(V) S.GS..2 Geografia przemysłu i usług W-E, A-ZO ŚW(IV) S.GS.4. Samorząd terytorialny W-E, A-ZO ŚW(VI) S.GS.4.4 Samorząd terytorialny gminy 6 2 T-ZO ŚW(VI) RAZEM X X RAZEM GODZIN 5 10

11 Rok, semestr 6 Rok, semestr 5 P.9.1 Kształtowanie i ochrona środowiska W-E, A-ZO ŚW(V) P.10.1 Geografia regionalna - ekonomiczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.11.2 Geografia regionalna świata Europa W-E, A-ZO ŚW(VI) S.SG.1. Polityka ekonomiczna W-ZO, A-ZO ŚW(VI) S.SG.2. Marketing terytorialny 20 2 L-ZO ŚW(V) S.SG.4.2 Zarządzanie samorządem terytorialnym 15 2 A-ZO ŚW(VI) S.SG.5.2 Metody badań w geografii społecznej i gospodarczej 0 2 A-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) RAZEM X X RAZEM GODZIN 260 RAZEM PUNKTÓW 1 P.5.4 Geografia kultur 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.11.1 Geografia regionalna świata kraje pozaeuropejskie W-E, A-ZO ŚW(VI) S.SG.1.4 Polityka zrównoważonego rozwoju 15 2 W-ZO ŚW(VI) S.SG.1.5 Fundusze strukturalne 15 2 K-ZO ŚW(VI) S.SG.4.1 Finanse samorządów terytorialnych 15 2 K-ZO ŚW(VI) S.SG.4.5 Status pracownika samorządowego 15 1 A-ZO ŚW(VI) S.SG.5.1 Metody analizy przestrzennej 0 2 L-E ŚW(VI) S.SG.6.1 Prawo administracyjne 15 1 K-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) P.15 P.15.1 Praktyka zawodowa (do wyboru) 90p P.15.2 Staż zawodowy (do wyboru) 240p 8 T-ZO ŚW (VI) RAZEM (8) X X RAZEM GODZIN 220 RAZEM PUNKTÓW 29 (4) MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI: podstawowe dla kierunku, specjalnościowe, pozostałe 11

12 Rok 1, semestr 2 Rok 1, semestr 1 PLAN STUDIÓW kierunek: Geografia; specjalność: Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (KZ) studia stacjonarne studia pierwszego stopnia l.p. Wykład (W) Konwers. (K) Ćw. audyt. (A) Ćw. lab. (L) Ćw. ter. (T) Forma zaliczenia (semestr) P.1.1. Podstawy geografii 15 2 W-E ŚW(I) P.1.2. Astronomiczne podstawy geografii W-ZO, A-ZO ŚW(I) P.1.. Elementy fizyki i chemii Ziemi W-ZO, L-ZO ŚW(I) P.2.2 Matematyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia W-E, L-ZO ŚW(II) P.5.1. Geografia społeczna W-E, A-ZO ŚW(VI) P.5.5. Geografia polityczna 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.12.1 Podstawy gospodarki przestrzennej W-E, A-ZO ŚW(I) D.4.1 Zastosowanie technik informacyjnych w geografii 0 L-ZO ŚW(I) RAZEM X X RAZEM GODZIN 275 l.p. P.2. Statystyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia 24 1 T-ZO ŚW(II) P.4.2 Teledetekcja W-ZO, L-ZO ŚW(II) P.5.1 Geografia społeczna 12 1 T-ZO ŚW(VI) P.5.2 Geografia ekonomiczna W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(VI) P.6.1. Geologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.7.1. Meteorologia i Klimatologia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) P.8.1. Hydrologia i Oceanografia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) D..1. Wychowanie fizyczne 10 1 A-ZO ZO(II) RAZEM X X RAZEM GODZIN 21 12

13 Rok 2, semestr 4 Rok 2, semestr P.2.1 Ekonomia 15 2 K-ZO ŚW(III) P..1. Systemy informacji geograficznej W-E, L-ZO ŚW(III) P.6.2 Geomorfologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb W-E, L-ZO ŚW(IV) S.KZ.1.1 System przyrodniczy i jego funkcjonowanie W-E, A-ZO ŚW(VI) S.KZ..2 Analiza oddziaływań inwestycji na środowisko W-ZO, A-ZO ŚW(IV) S.KZ.6.1 Chemia środowiska W-ZO, A-ZO ŚW(IV) RAZEM X X RAZEM GODZIN 275 P.5. Geografia osadnictwa W-E, L-ZO ŚW(VI) P.6.2 Geomorfologia 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.10.2 Geografia regionalna - fizyczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.1.1 Geografia regionalna Polski lub świata ćw. P.1 terenowe (do wyboru) P.1.2 Geografia regionalna Polski lub świata zajęcia projektowe (do wyboru) 6 2 T-ZO ŚW(IV) S.KZ.1. Ekologia krajobrazu 15 2 W-ZO ŚW(VI) S.KZ.2.2 Inwentaryzacja i kartowanie środowiska L-E, T-ZO ŚW(VI) S.KZ.2.4 Systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem 0 2 L-ZO ŚW(VI) S.KZ..1 Wycena środowiska przyrodniczego 15 1 A-ZO ŚW(IV) S.KZ.. Ekonomia środowiska 15 1 K-ZO ŚW(IV) S.KZ.4. Podstawy prawne ochrony środowiska 15 1 K-ZO ŚW(V) S.KZ.6.2 Fizyka środowiska W-ZO, A-ZO ŚW(IV) RAZEM X X RAZEM GODZIN 75 1

14 Rok, semestr 6 Rok, semestr 5 P.9.1 Kształtowanie i ochrona środowiska W-E, A-ZO ŚW(V) P.10.1 Geografia regionalna - ekonomiczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.11.2 Geografia regionalna świata Europa W-E, A-ZO ŚW(VI) S.KZ.2. Prognozowanie zmian środowiska 10 1 A-ZO ŚW(VI) S.KZ.4.1 Organizacja i zarządzanie kształtowaniem środowiska W-E, A-ZO ŚW(V) S.KZ.4.2 Finansowanie ochrony środowiska 15 2 W-ZO ŚW(V) S.KZ.5.1 Polityka ekologiczna 12 1 K-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) RAZEM X X RAZEM GODZIN 27 P.5.4 Geografia kultur 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.11.1 Geografia regionalna świata kraje pozaeuropejskie W-E, A-ZO ŚW(VI) S.KZ.1.2 Konflikty człowiek - środowisko W-ZO, A-ZO ŚW(VI) S.KZ.1.4 Antropogeniczne przekształcenia środowiska W-ZO, A-ZO ŚW(VI) S.KZ.2.1 Modelowanie środowiska W-E, A-ZO ŚW(VI) S.KZ.5.2 Edukacja ekologiczna 8 1 W-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) P.15 P.15.1 Praktyka zawodowa (do wyboru) 90p P.15.2 Staż zawodowy (do wyboru) 240p 8 T-ZO ŚW (VI) RAZEM (8) X X RAZEM GODZIN 20 (5) MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI: podstawowe dla kierunku, specjalnościowe, pozostałe 14

15 Rok 1, semestr 2 Rok 1, semestr 1 PLAN STUDIÓW kierunek: Geografia; specjalność: Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską (PZ) studia stacjonarne studia pierwszego stopnia l.p. Wykład (W) Konwers. (K) Ćw. audyt. (A) Ćw. lab. (L) Ćw. ter. (T) Forma zaliczenia (semestr) P.1.1. Podstawy geografii 15 2 W-E ŚW(I) P.1.2. Astronomiczne podstawy geografii W-ZO, A-ZO ŚW(I) P.1.. Elementy fizyki i chemii Ziemi W-ZO, L-ZO ŚW(I) P.2.2 Matematyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia W-E, L-ZO ŚW(II) P.5.1. Geografia społeczna W-E, A-ZO ŚW(VI) P.5.5. Geografia polityczna 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.12.1 Podstawy gospodarki przestrzennej W-E, A-ZO ŚW(I) D.4.1 Zastosowanie technik informacyjnych w geografii 0 L-ZO ŚW(I) RAZEM X X RAZEM GODZIN 275 l.p. P.2. Statystyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia 24 1 T-ZO ŚW(II) P.4.2 Teledetekcja W-ZO, L-ZO ŚW(II) P.5.1 Geografia społeczna 12 1 T-ZO ŚW(VI) P.5.2 Geografia ekonomiczna W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(VI) P.6.1. Geologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.7.1. Meteorologia i Klimatologia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) P.8.1. Hydrologia i Oceanografia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) D..1. Wychowanie fizyczne 10 1 A-ZO ZO(II) RAZEM X X RAZEM GODZIN 21 15

16 Rok 2, semestr 4 Rok 2, semestr P.2.1 Ekonomia 15 2 K-ZO ŚW(III) P..1. Systemy informacji geograficznej W-E, L-ZO ŚW(III) P.6.2 Geomorfologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb W-E, L-ZO ŚW(IV) S.PZ.1.1 Planowanie rozwoju miast W-E, A-ZO ŚW(VI) S.PZ..2 Analiza oddziaływań inwestycji na środowisko W-ZO, A-ZO ŚW(V) S.PZ.5. Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu W-ZO, A-ZO ŚW(VI) RAZEM X X RAZEM GODZIN 280 P.5. Geografia osadnictwa W-E, L-ZO ŚW(VI) P.6.2 Geomorfologia 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.10.2 Geografia regionalna - fizyczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.1.1 Geografia regionalna Polski lub świata ćw. P.1 terenowe (do wyboru) P.1.2 Geografia regionalna Polski lub świata zajęcia projektowe (do wyboru) 6 2 T-ZO ŚW(IV) S.PZ.1.2 Planowanie przestrzenne w praktyce K-ZO, L-ZO ŚW(VI) S.PZ.1. Ekonomika miast 15 2 W-E ŚW(VI) S.PZ.2.2 Inwentaryzacja i kartowanie środowiska L-E, T-ZO ŚW(VI) S.PZ.2.4 Systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem 0 2 L-ZO ŚW(VI) S.PZ..1 Wycena środowiska przyrodniczego 15 1 A-ZO ŚW(V) S.PZ.4. Podstawy prawne zarządzania przestrzenią miejską 15 1 K-ZO ŚW(V) RAZEM X X RAZEM GODZIN 70 16

17 Rok, semestr 6 Rok, semestr 5 P.9.1 Kształtowanie i ochrona środowiska W-E, A-ZO ŚW(V) P.10.1 Geografia regionalna - ekonomiczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.11.2 Geografia regionalna świata Europa W-E, A-ZO ŚW(VI) S.PZ.2. Prognozowanie zmian środowiska 10 1 A-ZO ŚW(VI) S.PZ.. Ekonomia środowiska 15 1 K-E ŚW(V) S.PZ.4.1 Zarządzanie środowiskowe w gminie 15 2 A-ZO ŚW(V) S.PZ.4.2 Finansowanie ochrony środowiska 15 2 W-ZO ŚW(V) S.PZ.5.1 Konflikty człowiek - środowisko 15 2 K-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) RAZEM X X RAZEM GODZIN 25 P.5.4 Geografia kultur 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.11.1 Geografia regionalna świata kraje pozaeuropejskie W-E, A-ZO ŚW(VI) S.PZ.1.4 Organizacja przestrzenna usług publicznych 15 2 W-ZO ŚW(VI) S.PZ.1.5 Socjologia miasta 15 2 W-ZO ŚW(VI) S.PZ.2.1 Modelowanie środowiska W-E, A-ZO ŚW(VI) S.PZ.5.2 Polityka i edukacja ekologiczna 15 2 W-ZO ŚW(VI) S.PZ.5.4 Ochrona i monitoring przyrody 20 2 A-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) P.15 P.15.1 Praktyka zawodowa (do wyboru) 90p P.15.2 Staż zawodowy (do wyboru) 240p 8 T-ZO ŚW (VI) RAZEM (8) X X RAZEM GODZIN 205 (5) MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI: podstawowe dla kierunku, specjalnościowe, pozostałe 17

18 Rok 1, semestr 2 Rok 1, semestr 1 PLAN STUDIÓW kierunek: Geografia; specjalność: Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa (GK) studia stacjonarne studia pierwszego stopnia l.p. Wykład (W) Konwers. (K) Ćw. audyt. (A) Ćw. lab. (L) Ćw. ter. (T) Forma zaliczenia (semestr) P.1.1. Podstawy geografii 15 2 W-E ŚW(I) P.1.2. Astronomiczne podstawy geografii W-ZO, A-ZO ŚW(I) P.1.. Elementy fizyki i chemii Ziemi W-ZO, L-ZO ŚW(I) P.2.2 Matematyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia W-E, L-ZO ŚW(II) P.5.1. Geografia społeczna W-E, A-ZO ŚW(VI) P.5.5. Geografia polityczna 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.12.1 Podstawy gospodarki przestrzennej W-E, A-ZO ŚW(I) D.4.1 Zastosowanie technik informacyjnych w geografii 0 L-ZO ŚW(I) RAZEM X X RAZEM GODZIN 275 l.p. P.2. Statystyka 15 2 L-ZO ŚW(III) P.4.1. Kartografia i topografia 24 1 T-ZO ŚW(II) P.4.2 Teledetekcja W-ZO, L-ZO ŚW(II) P.5.1 Geografia społeczna 12 1 T-ZO ŚW(VI) P.5.2 Geografia ekonomiczna W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(VI) P.6.1. Geologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.7.1. Meteorologia i Klimatologia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) P.8.1. Hydrologia i Oceanografia W-E, L-ZO, T-ZO ŚW(II) D..1. Wychowanie fizyczne 10 1 A-ZO ZO(II) RAZEM X X RAZEM GODZIN 21 18

19 Rok 2, semestr 4 Rok 2, semestr P.2.1 Ekonomia 15 2 K-ZO ŚW(III) P..1. Systemy informacji geograficznej W-E, L-ZO ŚW(III) P.6.2 Geomorfologia W-E, L-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb W-E, L-ZO ŚW(IV) S.GK.1.1 Infrastruktura i gospodarka wodna 15 2 K-E ŚW(VI) S.GK.2.1 Geochemia krajobrazu 20 2 K-ZO ŚW(VI) S.GK.5.1 Metody analizy przestrzennej 15 2 L-ZO ŚW(IV) S.GK.5.2 Systemy informacji przestrzennej w gospodarce komunalnej 0 2 L-ZO ŚW(IV) RAZEM X X RAZEM GODZIN 280 P.5. Geografia osadnictwa W-E, L-ZO ŚW(VI) P.6.2 Geomorfologia 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.6. Gleboznawstwo i geografia gleb 24 1 T-ZO ŚW(IV) P.10.2 Geografia regionalna - fizyczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.1.1 Geografia regionalna Polski lub świata ćw. P.1 terenowe (do wyboru) P.1.2 Geografia regionalna Polski lub świata zajęcia projektowe (do wyboru) 6 2 T-ZO ŚW(IV) S.GK.1. Infrastruktura sanitarna i gospodarka odpadami 15 2 K-ZO ŚW(VI) S.GK.2.2 Ocena jakości wód i ścieków 20 2 L-E ŚW(VI) S.GK..1 Zadania samorządów w zakresie gospodarki komunalnej W-E, A-ZO ŚW(VI) S.GK.4. Gospodarka mieniem komunalnym gminy 6 2 T-ZO ŚW(VI) S.GK.5. Planowanie przestrzenne w praktyce K-ZO, L-ZO ŚW(IV) RAZEM X X RAZEM GODZIN 45 19

20 Rok, semestr 6 Rok, semestr 5 P.9.1 Kształtowanie i ochrona środowiska W-E, A-ZO ŚW(V) P.10.1 Geografia regionalna - ekonomiczna Polski W-E, A-ZO ŚW(V) P.11.2 Geografia regionalna świata Europa W-E, A-ZO ŚW(VI) S.GK.1.4 Infrastruktura transportowa i komunikacja publiczna 15 2 K-ZO ŚW(VI) S.GK.2. Metody oczyszczania wód i ścieków 20 2 L-ZO ŚW(VI) S.GK.4.1 Rozporządzanie mieniem komunalnym W-E, L-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) RAZEM X X RAZEM GODZIN 245 P.5.4 Geografia kultur 20 2 W-ZO ŚW(VI) P.11.1 Geografia regionalna świata kraje pozaeuropejskie W-E, A-ZO ŚW(VI) S.GK.1.2 Infrastruktura i bezpieczeństwo energetyczne 15 2 K-E ŚW(VI) S.GK.1.5 Przestrzeń i infrastruktura sportowo-rekreacyjna 15 2 K-ZO ŚW(VI) S.GK.2.4 Zieleń miejska 15 2 K-ZO ŚW(VI) S.GK..2 Zarządzanie kryzysowe 0 2 L-ZO ŚW(VI) S.GK.4.2 Komunalne zasoby mieszkaniowe 15 2 K-ZO ŚW(VI) S.GK.6.1 Prawo administracyjne 15 1 K-ZO ŚW(VI) P.14.1 Seminarium licencjackie 0 6 L-ZO ŚW(VI) P.14.2 Metodologia i metodyka pracy dyplomowej 15 2 L-ZO ŚW(VI) P.15 P.15.1 Praktyka zawodowa (do wyboru) 90p P.15.2 Staż zawodowy (do wyboru) 240p 8 T-ZO ŚW (VI) RAZEM (8) X X RAZEM GODZIN 220 (5) MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI: podstawowe dla kierunku, specjalnościowe, pozostałe 20

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 7, 76 Słupsk, tel. /59/ 5, fax. /59/ 5, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORKA W ŁUPKU ITYTUT GEOGRAFII I TUDIÓW REGIOALYCH ul Partyzantów 27, 76 2 łupsk, tel /59/ 84 35, fax /59/ 84 1 35, e-mail: igeo@apsledupl PROGRAM KZTAŁCEIA dla kierunku GEOGRAFIA na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 7, 76 00 Słupsk, tel. /59/ 84 00 50, fax. /59/ 84 0 50, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2014 / 2015 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 378, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2015 / 2016 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2016 / 2017 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2017 / 2018 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2018 / 2019 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 Semestr I Matematyka 15 45 Zo 3 Podstawy fizyki 15 45 Zo 3 Termodynamika 15 15 Z 2 Elektromagnetyzm

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (MODUŁÓW ZAJĘĆ)*/ PRAKTYK OBJĘTYCH POTWIERDZANIEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (MODUŁÓW ZAJĘĆ)*/ PRAKTYK OBJĘTYCH POTWIERDZANIEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik Nr do zarządzenia Nr 0/05 z dnia 6 listopada 05 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW (MODUŁÓW ZAJĘĆ)*/ PRAKTYK OBJĘTYCH POTWIERDZANIEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 26 marca 2013 roku Rok studiów I, semestr 1 Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna Lp. Liczba Forma Status Rodzaj Uprawnienia Jednostka zawodowe nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe Minimum programowe dla studentów MISMaP rozpoczynających studia w roku 2015/2016 zamierzających uzyskać licencjat na kierunku Geografia WGSR w zakresie specjalności: Geografia fizyczna stosowana Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe Minimum programowe dla studentów MISH rozpoczynających studia w roku 2016/2017 zamierzających uzyskać licencjat na kierunku Geografia WGSR w zakresie specjalności: Geografia fizyczna stosowana Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Załacznik nr 3a Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 1/16 A Kod modułu Lp Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Ochrona środowiska Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny SEMESTR 1 1 Język obcy 30 - - 30 Z/O audytoryjne 2 2 Podstawy informatyki 15 5 Z/O 10 Z/O projektowe

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie. audytoryjne.

Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie. audytoryjne. Opis sposobu sprawdzenia efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów: Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM. Geografia

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM. Geografia Geografia, I stopień, stacjonarne 05.08 korekta.08 PLAN STUDIÓ UKŁADIE SEMESTRALNYM Geografia studia stacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 08/09 Semestr I E/ / stęp do

Bardziej szczegółowo

Wydział Agrobioinżynierii

Wydział Agrobioinżynierii SEMESTR I Kierunek Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne pierwszego stopnia Rok akademicki z naboru 2018/2019, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn. 27. 06. 2018r. Moduł kształcenia/przedmiot

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-15/16Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I Ilość 1 BHP i ergonomia 1 z 6 6 0 2 Ochrona własności intelektualnej 1 z 4 4 0 3 Rysunek techniczny i planistyczny 4 z 46 16 30 4 5 6 7 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki Prawne podstawy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW x 1 1 x. Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2. EGZ.

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW x 1 1 x. Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2. EGZ. O C H R O N A Ś R O D O W I S K A - I s t o p i e ń 1 Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2 Podstawy chemii 1 Podstawy chemii 2

Bardziej szczegółowo

realizowany od r.akad. 2016/17 Liczba godzin zajęcia dydaktyczne Łącznie

realizowany od r.akad. 2016/17 Liczba godzin zajęcia dydaktyczne Łącznie zaakceptowany uchwała IX/13/2017 nazwa modułu/przedmiotu wykł. ćw. inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 semestr 1 Wiedza społeczna 3 75 40 4 31 Z w KNS Technologia informacyjna 2 50 10 20 4 16 Z 20 IBIG Wychowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Załacznik nr 2a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Rok studiów I, semestr 1 Lp. Liczba punktów ECT Liczba Forma tatus Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018)

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018) aktualizacja 05.207 Semestr I PLAN STUDIÓ UKŁADI SMSTRALNYM Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 207208) stęp do geografii 30 30 2 Astronomiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) aktualizacja 07.206. PLAN STUDIÓ Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I stęp do geografii 30 30 2 Astronomiczne podstawy geografii 5 5 30 4 Matematyka 5 5 30 4 Fizyka i chemia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (MODUŁÓW ZAJĘĆ)*/ PRAKTYK OBJĘTYCH POTWIERDZANIEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (MODUŁÓW ZAJĘĆ)*/ PRAKTYK OBJĘTYCH POTWIERDZANIEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik Nr do zarządzenia Nr 0/0 z dnia listopada 0 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW (MODUŁÓW ZAJĘĆ)*/ PRAKTYK OBJĘTYCH POTWIERDZANIEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Kierunek

Bardziej szczegółowo

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna razem PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Gospodarka przestrzenna 05.2018 studia stacjonarne inżynierskie I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 Semestr I E/Z O/Z Matematyka 15 30 45 ZO

Bardziej szczegółowo

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek Gospodarka Przestrzenna STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA specjalność: Rozwój regionalny Obowiązują od roku akademickiego 01/016 Zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną w dniu

Bardziej szczegółowo

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 2a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 Lp. Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

Wykładów. tygodniowo. tygodniowo. Cwiczenia. Forma zal. Godziny ogółem. Wykłady. Ćw.aud. Ćw.lab. Ćw.ter. ECTS. Moduł kształcenia/moduł

Wykładów. tygodniowo. tygodniowo. Cwiczenia. Forma zal. Godziny ogółem. Wykłady. Ćw.aud. Ćw.lab. Ćw.ter. ECTS. Moduł kształcenia/moduł Wydział Agrobioinżynierii Kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne pierwszego stopnia Rok akademicki z naboru 2019/2020, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn. 22.05.2019 r. Moduł kształcenia/moduł

Bardziej szczegółowo

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1 Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki od r.a. 2018/2019 semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) -learning PLAN STUDIÓ Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I stęp do geografii 30 30 3 Astronomiczne podstawy geografii 30 15 45 4 Matematyka 15 15 30 3 Fizyka i chemia Ziemi 15

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną kierunku w dniu 8.0.01 SEMESTR 1 1 Język obcy 18 - - 18

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną kierunku w dniu 8.0.1 SEMESTR 1 1 Język obcy 0 - - 0 audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 2017Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 10 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r.

Załącznik 10 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r. Załącznik do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia 29.05.2015 r. Plan studiów na rok akad. 2015/2016 udział w %Łączna liczba godzin w programie studenta Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 45,6%

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 208Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia r.)

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia r.) Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia 26.09.2014 r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia 16.05.2014 r.) Plan studiów na rok akad. 2014/2015 udział w %Łączna liczba godzin w programie studenta

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin forma jednostka Łączni zajęcia dydaktyczne inne z praca. typ zakończ enia. nazwa modułu/przedmiotu

Liczba godzin forma jednostka Łączni zajęcia dydaktyczne inne z praca. typ zakończ enia. nazwa modułu/przedmiotu Tabela 8 Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich kierunek: Gospodarka przestrzenna zaakceptowany IX/13/2017 realizowany od roku akademickiego 2016/2017 nazwa modułu/przedmiotu ECTS

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla studentów MISH od roku 2016/2017

Minimum programowe dla studentów MISH od roku 2016/2017 specjalność: GEOEKOLOGIA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU Krajobrazowe jednostki przestrzenne 15 z 2 Metody badań rzeźby i podłoża 15 30 e 4 Pozyskiwanie i analiza danych 15 15 z 3 Laboratoryjne metody badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 16/2016 z dnia r.

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 16/2016 z dnia r. Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 16/2016 z dnia 01.04.2016 r. Kierunek Ekonomia studia stacjonarne I stopnia Zestawienie zbiorcze Średnia % Gospodarka i Rachunkowość i doradztwo Ekonomia biznesu

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 4 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Kierunek: Geografia 1st Wydział prowadzący studia: Wydział Nauk o Ziemi Kierunek na którym są prowadzone studia:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: Zarządzanie środowiskowe Typ: pierwszego stopnia : stacjonarne Rok akademicki: 205/206 Rok studiów: rok studentów wpisanych

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I II 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 296 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012)

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Śrowiska Kierunek: Ochrona śrowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (zujący od roku 20/202) Tarnów 20 PWSZ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia) PLAN STUDIÓ Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne /- stęp do geografii 20 20 3 Astronomiczne podstawy geografii 20 0 30 4 Matematyka 0 0 20 3

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia)

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Specjalność: OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Semestr 1 1 O Język obcy 30 30 Z 2 0200-OS1-1JOBI 2 P Matematyka 15 15 30 Z 2 0200-OS1-1MST 3 P Fizyka 15 15 30 E 2

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia r.)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia r.) Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia 26.09.2014 r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia 16.05.2014 r.) Plan studiów na rok akad. 2014/2015 udział w Łączna liczba godzin w programie studenta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 50. Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 50. Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 50 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 009 roku w sprawie: zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla studentów MISH od roku 2015/2016

Minimum programowe dla studentów MISH od roku 2015/2016 specjalność: GEOEKOLOGIA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU Wykłady Ćwicz Konw Krajobrazowe jednostki przestrzenne 15 z 2 Metody badań rzeźby i podłoża 15 30 e 4 Pozyskiwanie i analiza danych 15 15 z 3 Laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Władze WGSR Studia na WGSR UW wg. rankingu Perspektyw Dlaczego warto studiować na WGSR UW? 1. Ciekawe studia na kierunkach: GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr do Uchwały Nr /07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 BOS-1-102-s

Bardziej szczegółowo

Forma zal. ECTS. 3 e Język obcy z Moduł do wyboru II_1 5 z Moduł do wyboru II_2 2 z

Forma zal. ECTS. 3 e Język obcy z Moduł do wyboru II_1 5 z Moduł do wyboru II_2 2 z Moduł kształcenia/moduł SEMESTR I Technologia informacyjna 2 z 18 18 0 2 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 z 9 9 1 0 Prawoznawstwo 1 z 18 18 2 0 Fizyka 2 e 18 9 3 6 1 1 Matematyka z elementami statystyki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp. Liczba Forma Status Rodzaj Uprawnienia Jednostka w tym: zajęcia zorganizowane

Rok studiów I, semestr 1 Lp. Liczba Forma Status Rodzaj Uprawnienia Jednostka w tym: zajęcia zorganizowane Plan zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21 kwietnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku: Gospodarka przestrzenna Specjalność: Gospodarka przestrzenna Profil

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 136 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK Plan studiów Wydział Zarządzania Kierunek: Gospodarka przestrzenna Specjalność: Rozwój miast i regionów Rok 1 Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) ECTS W. Ćw. E/Zk 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2016/17)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2016/17) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2016/17) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla studentów MISH od roku 2014/2015

Minimum programowe dla studentów MISH od roku 2014/2015 specjalność: GEOEKOLOGIA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU Krajobrazowe jednostki przestrzenne 15 z 2 Metody badań rzeźby i podłoża 15 30 e 4 Pozyskiwanie i analiza danych 15 15 z 3 Laboratoryjne metody badań

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2018/19)

Tabela 1. Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2018/19) Tabela 1. Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2018/19) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 ćw. ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku:gospodarka Przestrzenna Specjalność: Gospodarka przestrzenna

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku:gospodarka Przestrzenna Specjalność: Gospodarka przestrzenna Plan zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 26 marca 2013 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku:gospodarka Przestrzenna Specjalność: Gospodarka przestrzenna Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 2200-TIG-G-1-S1 Technologie informacyjne laboratorium 30 3 zal. na ocenę

ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 2200-TIG-G-1-S1 Technologie informacyjne laboratorium 30 3 zal. na ocenę P l a n s t u d i ó w (od roku akad. 2018/2019) Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Wydział Nauk o Ziemi geografia studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r.

Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r. Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia 29.05.2015 r. Plan studiów na rok akad. 2015/2016 udział w Łączna liczba godzin w programie studenta Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 51,9%

Bardziej szczegółowo