Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa."

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x, SL 2011 Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation (albo, w zależności od siedziby Licencjobiorcy, jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft: aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. Niniejsze postanowienia licencyjne zastępują postanowienia licencyjne umieszczone w oprogramowaniu. Instalowanie, używanie lub posiadanie zainstalowanego oprogramowania oznacza, że Licencjobiorca akceptuje niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może instalować, mieć zainstalowanego lub używać oprogramowania. Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Oprogramowanie. Oprogramowanie może zawierać: oprogramowanie serwera, oprogramowanie klienta, które można zainstalować na urządzeniach i używać z oprogramowaniem serwera, dodatkowe elementy, które mogą być objęte oddzielnymi licencjami, oraz poprawki lub aktualizacje dla oprogramowania. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie: 2. Definicje. liczby kopii baz danych systemu, które instaluje Licencjobiorca, liczby użytkowników lub urządzeń po stronie Licencjobiorcy uzyskujących dostęp do bazy danych systemu oraz dodatkowych składników, na które Licencjobiorca uzyskuje licencje. Licencjobiorca oznacza podmiot prawny, który wyraził zgodę na niniejsze postanowienia licencyjne, oraz jego podmioty stowarzyszone. Podmiot stowarzyszony oznacza dowolny podmiot prawny, który jest właścicielem lub własnością strony lub który jest własnością razem ze stroną. Własność oznacza udział większościowy (powyżej 50%). Oprogramowanie klienta oznacza oprogramowanie umożliwiające komputerowi osobistemu, stacji roboczej, terminalowi, komputerowi podręcznemu, urządzeniu PDA lub innemu elektronicznemu urządzeniu ( urządzenie lub urządzenia ) dostęp do oprogramowania serwera lub korzystanie z takiego oprogramowania lub korzystanie z określonych funkcji oprogramowania serwera, kiedy urządzenie to nie jest podłączone do serwera; natomiast oprogramowanie serwera" oznacza oprogramowanie umożliwiające korzystanie na serwerze Licencjobiorcy z określonych usług lub funkcji (komputery Licencjobiorcy, na których można uruchomić oprogramowanie serwera, są nazywane serwerami").

2 Baza danych systemu oznacza podstawową bazę danych, z której korzystają użytkownicy oraz jednostki składające sprawozdania finansowe po stronie Licencjobiorcy. Użytkownik o Ograniczonym Dostępie oznacza użytkownika nazwanego, który w sposób pośredni uzyskuje dostęp do bazy danych systemu Licencjobiorcy w celu korzystania z ograniczonego pakietu usług lub funkcji. Użytkownik Samoobsługowy Będący Pracownikiem oznacza użytkownika nazwanego, który w sposób pośredni uzyskuje dostęp do bazy danych systemu Licencjobiorcy wyłącznie w celu wykonania następujących typów zadań: i. Czas pracy i obecność pracownika: zadania związane z rejestrowaniem przepracowanych godzin, godzin przyjścia do oraz wyjścia z pracy (z wyłączeniem rejestrowania godzin związanych z niejawnymi projektami). ii. Potrzeby zgłaszane przez pracownika: zadania związane z potrzebami zgłaszanymi przez Pracownika, w tym związane ze składaniem zamówień zakupu, wniosków urlopowych lub zamówień na usługi. iii. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: zadania związane z bieżącą aktualizacją danych dotyczących pracowników, m.in. danych teleadresowych oraz historii pracownika, w tym informacji na temat nieobecności, urlopów, szkoleń, wykształcenia, wynagrodzenia, premii, świadczeń, procesu rekrutacji i złożonych wniosków. iv. Podróże i wydatki pracownika: zadania dotyczące obsługi wniosków o pokrycie kosztów oraz związanego z tym przepływu pracy. Urządzenie w punkcie sprzedaży oznacza jedno urządzenie używane przez dowolnego użytkownika do uzyskiwania dostępu do bazy danych systemu Licencjobiorcy w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub świadczenia usługi w środowisku bezpośredniej obsługi klienta. Termin urządzenie o ograniczonym zastosowaniu oznacza urządzenie używane przez dowolnego użytkownika wyłącznie na potrzeby uzyskiwania dostępu do bazy danych systemu Licencjobiorcy w celu przechwycenia lub wyświetlenia danych. Outsourcing procesów biznesowych oznacza zlecanie wykonywania określonych zadań, funkcji lub procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym zewnętrznemu usługodawcy, przy czym (i) usługi świadczone przez takiego usługodawcę obejmują zapewnianie bezpośredniego lub pośredniego dostępu do oprogramowania oraz (ii) licencja na oprogramowanie nie jest uzyskiwana bezpośrednio od Microsoft. Partner oznacza partnera, który podpisał z Microsoft umowę upoważniającą takiego partnera do sprzedawania i rozpowszechniania oprogramowania. 3. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA a. Oprogramowanie serwera. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania serwera, aby uzyskiwać dostęp do swojej bazy danych systemu. Licencjobiorcy wolno jednak używać tylko takiej liczby kopii, na którą zezwala klucz licencji. Licencjobiorca nie może powielać kluczy licencji bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. b. Oprogramowanie klienta. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania klienta. Licencjobiorca może jednak używać oprogramowania klienta wyłącznie z oprogramowaniem serwera. c. Dodatkowe składniki. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii dodatkowych składników bazy danych systemu, na które posiada licencję. Jeżeli Licencjobiorca chce zainstalować dodatkowy składnik w kilku bazach danych systemu, musi uzyskać odrębną licencję na każdą bazę danych systemu. Licencjobiorca nie może powielać kluczy licencji bez wyraźnej pisemnej zgody Microsoft. Więcej informacji na ten temat oraz na temat ograniczeń licencyjnych dotyczących dodatkowych składników można znaleźć na stronie 4. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA. a. Licencje na użytkowników. Oprócz licencji na oprogramowanie serwera Licencjobiorca musi uzyskać także licencje na użytkowników dla wszystkich użytkowników mających bezpośredni lub pośredni dostęp do bazy danych. Licencje na użytkowników dotyczą określonych baz danych systemu i nie mogą być wykorzystywane z innymi bazami ani z nimi współdzielone. Licencjobiorca może uzyskać licencje na użytkowników równoległych lub użytkowników nazwanych, licencje dostępu klienta na urządzenie lub licencje typu External Connector w zależności od rodzaju dostępu do bazy danych systemu wymaganego przez poszczególnych użytkowników. Dla użytkowników będących pracownikami, wykonawcami lub przedstawicielami Licencjobiorcy lub podmiotów stowarzyszonych Licencjobiorcy Licencjobiorca musi uzyskać licencje na użytkowników równoległych lub użytkowników nazwanych, lub licencje dostępu klienta na urządzenie. W przypadku wszelkich innych sposobów uzyskiwania dostępu do bazy

3 danych systemu, w tym uzyskiwania dostępu, w ramach którego nie uczestniczą określeni użytkownicy, Licencjobiorca musi uzyskać licencje typu External Connector, licencje na użytkowników równoległych lub użytkowników nazwanych lub licencje dostępu klienta na urządzenie. Poniżej przedstawiono możliwe rodzaje licencji na użytkownika. Licencja na użytkownika równoległego oznacza licencję umożliwiającą dowolnej osobie uzyskanie dostępu do bazy danych systemu. Liczba użytkowników równoległych objętych licencją oznacza maksymalna liczbę osób, które są uprawnione do uzyskania jednoczesnego dostępu do bazy danych systemu. Licencja na użytkownika nazwanego oznacza licencję, która jest udzielna na określonego użytkownika i nie może być używana przez innych użytkowników. Licencjobiorca może wybrać licencję na Użytkownika o Ograniczonym Dostępie lub licencję na Użytkownika Samoobsługowego Będącego Pracownikiem w ramach licencji na użytkownika nazwanego. Jeżeli Licencjobiorca wybierze licencję na Użytkownika Samoobsługowego Będącego Pracownikiem, korzystanie przez niego z tej licencji podlega ograniczeniom określonym w definicji Użytkownika Samoobsługowego Będącego Pracownikiem. Licencjobiorca może zmienić na stałe przypisanie licencji z jednego użytkownika nazwanego na innego; Licencja Dostępu Klienta na urządzenie lub Licencja CAL na urządzenie oznacza licencję umożliwiającą uzyskiwanie w sposób pośredni dostępu do bazy danych systemu jednemu urządzeniu w punkcie sprzedaży lub urządzeniu o ograniczonym zastosowaniu używanemu przez dowolnego użytkownika. Licencjobiorca może na stałe zmienić przypisanie Licencji CAL na urządzenie z jednego urządzenia na inne, pod warunkiem że nowe urządzenie podlega ograniczeniom mającym zastosowanie odpowiednio do urządzeń POS lub urządzeń o ograniczonym zastosowaniu; oraz Licencja typu External Connector oznacza licencję umożliwiającą użytkownikowi po stronie dowolnej osoby trzeciej uzyskiwanie dostępu do jednej bazy danych systemu. Użytkownik ze strony osoby trzeciej oznacza dowolnego użytkownika równoległego lub nazwanego, który nie jest pracownikiem, wykonawcą ani przedstawicielem Licencjobiorcy ani podmiotów stowarzyszonych Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat rodzajów licencji na użytkownika oraz na temat ograniczeń dotyczących licencji na użytkownika można znaleźć na stronie b. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do: grupowania połączeń, przekierowywania informacji, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania bądź korzystających z niego lub redukowania liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio obsługiwanych przez oprogramowanie (niekiedy nazywane multipleksującym lub grupującym ) nie zmniejsza liczby wymaganych licencji. c. Licencje External Connector. Każdą uzyskaną licencję typu External Connector należy przypisać do bazy danych systemu. Każda licencja typu External Connector przypisana do bazy danych systemu umożliwia dowolnej liczbie użytkowników ze strony osoby trzeciej uzyskiwanie dostępu do tej bazy danych systemu. W przypadku tych użytkowników Licencjobiorca nie musi nabywać licencji na użytkowników równoległych, licencji na użytkowników nazwanych ani licencji dostępu klienta na urządzenie. Licencjobiorca nie może używać licencji typu External Connector na potrzeby outsourcingu procesów biznesowych. Licencjobiorca może jednak korzystać z oprogramowania w celu świadczenia usług outsourcingu procesów biznesowych na rzecz niestowarzyszonych osób trzecich, pod warunkiem że osoby te nie uzyskają dostępu do oprogramowania lub bazy danych systemu. d. Usługi hostingowe świadczone przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zlecić hosting oprogramowania osobom trzecim. Dostęp do takiego oprogramowania może mieć tylko Licencjobiorca oraz jego podmioty stowarzyszone. Licencjobiorca nie może zezwolić osobom trzecim świadczącym takie usługi hostingowe na udzielanie dostępu do oprogramowania niestowarzyszonym osobom trzecim, o ile nie jest to dozwolone w ramach licencji typu External Connector. Osoby trzecie świadczące usług hostingowe na rzecz Licencjobiorcy muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie niniejszych postanowień. e. Udzielenie licencji na szablony. Licencjobiorca może kopiować szablony udostępniane wraz z oprogramowaniem oraz używać ich w tworzonych przez siebie dokumentach i projektach, o ile elementy te zostały określone jako przeznaczone do takiego użycia. Licencjobiorca może rozpowszechniać takie dokumenty i projekty do celów niekomercyjnych. f. Ograniczenia dotyczące używania oprogramowania Crystal Reports. Jeżeli oprogramowanie Crystal Reports Runtime Server stanowi składnik oprogramowania, Licencjobiorca nie może rozpowszechniać tego składnika

4 ( Składnik Runtime ) z żadnym produktem ogólnego przeznaczenia, w tym przeznaczonym do tworzenia raportów, analizy danych lub przekazywania raportów, lub innym produktem mającym te same lub podobne funkcje co Składnik Runtime. Licencjobiorca nie może używać Składnika Runtime do tworzenia produktów przeznaczonych do rozpowszechniania, które byłyby konkurencyjne wobec produktów oferowanych przez Business Objects. Licencjobiorca nie może używać Składnika Runtime do tworzenia produktów przeznaczonych do rozpowszechniania, które służyłyby do konwertowania formatu plików raportów (.RPT) w alternatywny format obsługiwany przez produkty ogólnego przeznaczenia, w tym przeznaczone do tworzenia raportów, analizy danych lub przekazywania raportów, niebędące własnością firmy Business Objects. g. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu modyfikacji. Licencjobiorca może modyfikować oprogramowanie wyłącznie w celu przystosowania go do własnego użytku biznesowego, o ile otrzymał je w postaci kodu źródłowego lub nabył albo dowolna osoba trzecia występująca w jego imieniu nabyła licencję na narzędzia Microsoft umożliwiające mu lub rzeczonej osobie trzeciej występującej w imieniu Licencjobiorcy modyfikowanie oprogramowania w postaci kodu obiektu. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z modyfikacji dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią występującą w imieniu Licencjobiorcy ani za problemy spowodowane przez sprzęt lub oprogramowanie osoby trzeciej. Microsoft nie ma i nie będzie mieć obowiązku świadczenia usług pomocy technicznej ani innego rodzaju pomocy w odniesieniu do modyfikacji dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią. Microsoft nie udziela żadnych rekomendacji, poręczeń, gwarancji ani zapewnień co do przydatności oprogramowania w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Licencjobiorcę, kompetencji takiego partnera lub innej osoby trzeciej w zakresie opracowywania lub implementacji zmian w oprogramowaniu lub wdrażania samego oprogramowania, ani spełnienia wymagań biznesowych ani zapewnienia współdziałania z oprogramowaniem opracowanej, zaimplementowanej lub obsługiwanej przez Licencjobiorcę, dla Licencjobiorcy lub w imieniu Licencjobiorcy lub osoby trzeciej zmiany. Microsoft oraz partnerzy Microsoft są niezależnymi podmiotami, a Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów biznesowych Microsoft ani nie jest tymi działaniami ograniczony. h. Funkcje dodatkowe. Microsoft może udostępnić dodatkowe funkcje dla oprogramowania. Mogą mieć do nich zastosowanie inne postanowienia licencyjne i opłaty. i. Złożone oprogramowanie. Oprogramowanie jest złożonym oprogramowaniem komputerowym. Jego działanie zależy między innymi od funkcjonowania platformy sprzętowej, interakcji z innym oprogramowaniem, zastosowanej konfiguracji oraz innych czynników. Oprogramowanie nie jest odporne na awarie ani wolne od błędów, zakłóceń i konfliktów. 5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym momencie zmienić albo anulować tę funkcję. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą niektórych funkcji oprogramowania może być nawiązywane połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub zewnętrznego dostawcy usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w dokumentacji oprogramowania. Korzystanie przez Licencjobiorcę ze wspomnianych funkcji oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie tych informacji. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z Licencjobiorcą. b. Informacje o komputerze. Określone funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych. Niektóre z tych funkcji przedstawiono poniżej. Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. W tym celu funkcje te przesyłają do Microsoft informacje o rodzaju systemu operacyjnego, nazwie i wersji używanego oprogramowania, rodzaju przeglądarki, a także kodzie języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Przykładami wspomnianych funkcji są obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. c. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. d. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.

5 6. TESTOWANIE PORÓWNAWCZE. Aby ujawnić osobom trzecim wyniki testów wydajności oprogramowania, Licencjobiorca musi najpierw uzyskać pisemną zgodę Microsoft. 7. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w której pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego lub odrębnej pisemnej umowy z Microsoft przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko do własnego użytku biznesowego. Licencjobiorcy nie wolno: omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania; odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala; sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. Prawa Licencjobiorcy do używania oprogramowania mają charakter bezterminowy, lecz mogą zostać odwołane, jeżeli Licencjobiorca lub jego podmioty stowarzyszone nie będą przestrzegać postanowień niniejszej umowy. Prawa dostępu do oprogramowania serwera nie uprawniają Licencjobiorcy do implementowania w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących dostęp do serwera patentów ani innej własności intelektualnej należącej do Microsoft. 8. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może kopiować oprogramowanie na potrzeby utworzenia kopii zapasowych, wykonania projektów oraz przeprowadzenia testów, o ile kopie te nie będą wykorzystywane komercyjnie, a projekty będą przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kopie zapasowe mogą być przechowywane przez osoby trzecie. 9. UPRAWNIENIA W PRZYPADKU AWARII. Licencjobiorca może uruchomić pojedyncze pasywne wystąpienie awaryjne bazy danych systemu przeznaczone do tymczasowego użycia. 10. PRZENIESIENIE LICENCJI. Licencjobiorca nie może przekazać oprogramowania osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Jeśli taka zgoda zostanie udzielona, przekazanie oprogramowania osobom trzecim może podlegać dodatkowym opłatom. 11. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 12. WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Aby móc używać oprogramowania oznaczonego jako Wersja edukacyjna ( Academic Edition ) lub WE ( AE ), Licencjobiorca musi mieć status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. W tym celu powinien odwiedzić stronę lub skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju. 13. ZMIANA OPROGRAMOWANIA NA JEGO STARSZĄ WERSJĘ. Zamiast instalować niniejsze oprogramowanie, Licencjobiorca może zainstalować wcześniejszą jego wersję i jej używać. Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku korzystania z wcześniejszej wersji oprogramowania. Jeśli wcześniejsza wersja zawiera inne składniki, postanowienia dotyczące tych składników zawarte w umowie dostarczonej z wcześniejszą wersją oprogramowania mają zastosowanie do używania tych składników. Microsoft nie ma obowiązku dostarczenia Licencjobiorcy wcześniejszych wersji oprogramowania. W każdej chwili Licencjobiorca może zastąpić wcześniejszą wersję niniejszą wersją oprogramowania. 14. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie z opisem znajdującym się na stronie

6 16. LOKALIZACJA I TŁUMACZENIE. W odniesieniu do tego oprogramowania Microsoft udostępnia wersje zlokalizowane i przetłumaczone zgodnie z opisem znajdującym się na stronie CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej rękojmią) wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 18. PRAWO WŁAŚCIWE a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu miejscowemu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca ma siedzibę. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. c. Koszty obsługi prawnej. Jeśli Licencjobiorca lub Microsoft wytoczy sprawę sądową, wniesie powództwo lub w inny sposób będzie dochodzić swoich roszczeń wobec drugiej strony w bezpośrednim lub pośrednim związku z niniejszą umową lub niniejszym oprogramowaniem strona wygrana będzie uprawniona do uzyskania od drugiej strony zwrotu uzasadnionych kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w związku z takim postępowaniem (w tym wszelkich kosztów apelacji). 19. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. 20. OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU NARUSZENIA LUB PRZYWŁASZCZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. Microsoft będzie chronić Licencjobiorcę przed wszystkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez oprogramowanie ich praw do patentu, praw autorskich bądź praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia ich tajemnic handlowych. Microsoft wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądowego (lub z ugody, którą Microsoft zaakceptuje). W przypadku pojawienia się roszczenia Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie i przekazać Microsoft pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony lub nad zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia. Licencjobiorca wyraża zgodę na udzielenie Microsoft pomocy podczas obrony przed takimi roszczeniami, a Microsoft zwróci Licencjobiorcy poniesione przez niego koszty bieżące związane z udzielaniem takiej pomocy. Terminy przywłaszczenie oraz tajemnica handlowa obowiązują w brzmieniu zgodnym z definicjami zawartymi w obowiązującej w Stanach Zjednoczonych jednolitej ustawie o tajemnicy handlowej (ang. Uniform Trade Secrets Act) z wyłączeniem przypadków roszczeń wnoszonych poza Stanami Zjednoczonymi. W takich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w art porozumienia TRIPs (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej) termin przywłaszczenie oznacza umyślne, niezgodne z prawem użycie, a termin tajemnica handlowa oznacza informację niejawną. Zobowiązania Microsoft nie będą mieć zastosowania w przypadku, gdy roszczenie lub niekorzystne prawomocne orzeczenie sądowe dotyczy: (i) korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania po zawiadomieniu go przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z takim roszczeniem; (ii) łączenia przez Licencjobiorcę oprogramowania z produktem, danymi lub procesem biznesowym firmy innej niż Microsoft (w tym z dodatkami lub programami innych firm); (iii) szkód, które można przypisać użyciu produktu, danych lub procesu biznesowego firmy innej niż Microsoft (iv) zmiany lub modyfikowania przez Licencjobiorcę oprogramowania (w tym modyfikacji dokonanych przez osoby trzecie); (v) rozpowszechniania przez Licencjobiorcę oprogramowania wśród osób trzecich lub używania go z korzyścią dla tych osób; (vi) korzystania przez Licencjobiorcę ze znaków towarowych Microsoft bez wyraźnej pisemnej zgody lub (vii) jakiegokolwiek przywłaszczenia tajemnic handlowych, gdy Licencjobiorca wszedł w posiadanie takich tajemnic (a) z wykorzystaniem niewłaściwych środków; (b) w okolicznościach powodujących powstanie obowiązku dochowania tajemnicy lub ograniczenia jej wykorzystania lub (c) uzyskując je od osoby trzeciej (innej niż spółka Microsoft lub jej podmiot stowarzyszony), która była zobowiązana wobec strony podnoszącej roszczenie do ochrony takich tajemnic lub do ograniczenia ich wykorzystania. Licencjobiorca zwróci Microsoft wszelkie koszty i naprawi wszelkie szkody powstałe w wyniku takich działań. W przypadku otrzymania informacji o roszczeniu dotyczącym naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich związanym z oprogramowaniem, Microsoft może (nie mając takiego obowiązku) na własny koszt: (i) zapewnić Licencjobiorcy prawo do dalszego uruchamiania oprogramowania lub (ii) zmodyfikować oprogramowanie bądź wymienić

7 je na funkcjonalny odpowiednik w celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich. W takim przypadku Licencjobiorca niezwłocznie zaprzestanie uruchamiania oprogramowania. Jeżeli w wyniku roszczenia z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich dalsze używanie przez Licencjobiorcę oprogramowania zostanie zakazane przez właściwy sąd, Microsoft wedle własnego uznania zapewni Licencjobiorcy prawo do dalszego używania oprogramowania, wymieni je na funkcjonalny odpowiednik, zmodyfikuje je tak, aby nie naruszało praw osób trzecich, lub zwróci zapłaconą kwotę i wypowie umowę licencyjną. Jeżeli jakiegokolwiek innego rodzaju roszczenie dotyczące własności intelektualnej Microsoft zostanie wniesione przez osobę trzecią przeciwko Licencjobiorcy, Licencjobiorca musi niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie. Microsoft może wedle uznania wybrać sposób rozpatrzenia roszczeń zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym punkcie. W niniejszym punkcie 20 określono jedyne środki naprawcze, jakie przysługują Licencjobiorcy w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw lub przywłaszczenia tajemnic handlowych. 21. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Odpowiedzialność Microsoft i dostawców Microsoft za jakiekolwiek szkody bezpośrednie ograniczona jest do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za oprogramowanie z wyjątkiem roszczeń opisanych w punkcie 20. Microsoft i dostawcy Microsoft nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne inne szkody, w tym w szczególności za szkody wtórne, z tytułu utraconych zysków, szczególne, pośrednie i uboczne. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: wszystkich przypadków dotyczących (i) oprogramowania, (ii) usług, (iii) zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych w witrynach internetowych osób trzecich lub (iv) programów osób trzecich oraz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, naruszenia rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa, utraty danych, uszkodzenia dokumentów lub danych, utraty reputacji, straty spowodowanej przerwą w działalności oraz innych czynów niedozwolonych w zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. 22. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI. a. Prawo do weryfikowania zgodności. Licencjobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji (łącznie z dowodem zakupu) związanej z oprogramowaniem używanym przez Licencjobiorcę i jego podmioty stowarzyszone na mocy niniejszej umowy. Microsoft ma prawo do weryfikowania zgodności z postanowieniami niniejszej umowy na koszt Microsoft. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej współpracy w przypadku prowadzenia audytu zgodności. Microsoft może wymagać od Licencjobiorcy wyrażenia zgody na udzielenie dostępu do informacji przechwyconych przez bazę danych systemu i wykorzystywanie ich jako narzędzia podczas prowadzenia audytu. b. Proces weryfikacji i ograniczenia. Do zweryfikowania zgodności Microsoft zaangażuje niezależnego księgowego z renomowanej na rynku międzynarodowym publicznej firmy audytorskiej, podlegającego zobowiązaniu do zachowania poufności. Weryfikacja zostanie przeprowadzona z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, w trakcie standardowych godzin pracy i w sposób, który nie koliduje bezzasadnie z działalnością Licencjobiorcy. Alternatywnie Microsoft może zażądać od Licencjobiorcy wypełnienia kwestionariusza audytu własnego Microsoft, dotyczącego oprogramowania używanego przez Licencjobiorcę i dowolny podmiot stowarzyszony Licencjobiorcy, jednak zastrzega sobie prawo do skorzystania z wyżej opisanego procesu weryfikacji. W razie przeprowadzenia weryfikacji przez Microsoft i niewykrycia przypadków używania oprogramowania bez licencji w istotnym stopniu (brak licencji na poziomie co najmniej 5%) Microsoft nie będzie wykonywać kolejnej weryfikacji tego samego podmiotu przez okres co najmniej jednego roku. Microsoft i audytorzy Microsoft będą wykorzystywać informacje uzyskane w trakcje weryfikacji zgodności wyłącznie w celu egzekwowania praw Microsoft i ustalenia przestrzegania postanowień niniejszej umowy przez Licencjobiorcę. Powołanie się na powyżej opisane prawa i procedury nie oznacza rezygnacji Microsoft z praw do egzekwowania niniejszej umowy lub zapewnienia ochrony własności intelektualnej Microsoft za pomocą dowolnych innych środków dozwolonych na mocy prawa. c. Postępowanie w razie braku zgodności. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w trakcie weryfikacji lub audytu własnego Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zamówienia wystarczającej liczby licencji na korzystanie z takiego oprogramowania. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w istotnym stopniu Licencjobiorca jest zobowiązany do zwrócenia Microsoft kosztów

8 poniesionych przez Microsoft w trakcie weryfikacji oraz nabycia niezbędnych dodatkowych licencji w cenie licencji detalicznej w terminie 30 dni.

9 ************************************************************************************** OGRANICZONA RĘKOJMIA A. OGRANICZONA RĘKOJMIA. Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w oryginalnej dokumentacji użytkownika publikowanej przez Microsoft w związku z oprogramowaniem. B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia obejmuje oprogramowanie i jest udzielona na okres jednego roku od dnia jego nabycia przez Licencjobiorcę. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej rękojmi Licencjobiorca otrzyma uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte rękojmią przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej rękojmi. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień. W takim przypadku powyższe ograniczenia mogą Licencjobiorcy nie dotyczyć. C. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Licencjobiorcy, działaniami lub zaniechaniami innych osób, w tym w szczególności modyfikacjami lub implementacjami dokonanymi przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią występującą w imieniu Licencjobiorcy, ani zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft. D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI. Microsoft dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany oprogramowania. Jeśli Microsoft nie może naprawić ani wymienić oprogramowania, zwróci Licencjobiorcy co najwyżej kwotę równą kwocie zapłaconej Microsoft przez partnera Licencjobiorcy za takie oprogramowanie. Microsoft także bezpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli Microsoft nie może naprawić ani wymienić tych elementów, zwróci Licencjobiorcy co najwyżej kwotę równą kwocie naliczonej przez Microsoft za powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Licencjobiorca musi odinstalować oprogramowanie i zwrócić je do Microsoft wraz z nośnikami oraz innymi materiałami towarzyszącymi oprogramowaniu, okazując przy tym dowód zakupu oprogramowania. Są to jedyne uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z ograniczonej rękojmi. E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Jeśli uzyskanie licencji uprawniających Licencjobiorcę do skorzystania z niniejszej rękojmi nie znajduje odzwierciedlenia w wewnętrznej dokumentacji Microsoft, w celu uzyskania prawa do usług gwarancyjnych Licencjobiorca musi okazać dowód zakupu. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien się skontaktować z partnerem Licencjobiorcy. Jeśli partner Licencjobiorcy nie może udzielić odpowiedniej pomocy, Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft, korzystając z jednego z poniższych adresów. 1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej dotyczącej oprogramowania nabytego w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy się skontaktować z Microsoft pod numerem telefonu: (800) MICROSOFT lub pod adresem Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA. 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, usługi gwarancyjne na podstawie niniejszej ograniczonej rękojmi świadczy spółka Microsoft Ireland Operations Limited. Należy się skontaktować z Microsoft pod następującym adresem: Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft, właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie W Polsce należy wybrać numer (+48) lub odwiedzić witrynę 3. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką Licencjobiorca powinien

10 skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie G. BRAK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia jest jedyną rękojmią udzielaną bezpośrednio przez Microsoft. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie Uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody ma zastosowanie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej rękojmi. W ramach niniejszej rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne uprawnienia na mocy prawa stanowego lub krajowego.

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się dwa oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich odnosi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z

Dokument pobrano z POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Poniżej podano trzy oddzielne zestawy Postanowień Licencyjnych. Tylko jeden zestaw odnosi się

Bardziej szczegółowo

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, ENTERPRISE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Poniżej podano trzy oddzielne zestawy Postanowień Licencyjnych. Tylko jeden zestaw odnosi się

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r)

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS WEB SERVER 2008 R2 Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM N Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się trzy oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Przestrzegając niniejszych postanowień licencyjnych, w ramach każdej uzyskanej licencji nabywają Państwo opisane poniżej prawa.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2008 STANDARD EDITION MICROSOFT WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2008 PREMIUM EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca chmury Microsoft

Umowa dotycząca chmury Microsoft Umowa dotycząca chmury Microsoft Niniejsza Umowa dotycząca chmury Microsoft zostaje zawarta między: Podmiotem reprezentowanym przez Klienta albo jeśli Klient nie wyznaczył takiego podmiotu w związku z

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA I UŻYWANIE.

2. INSTALACJA I UŻYWANIE. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CRYSTAL REPORTS W ZAKRESIE PODSTAWOWYM, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALMNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOTYCZĄCA ROZWOJU OPROGRAMOWANIA WAŻNE PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 FOUNDATION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji.

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Państwem a producentem urządzenia

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 FOUNDA TION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Modele licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Modele licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 R2 STANDARD EDITION, ENTERPRISE EDITION, STANDARD x64 EDITION, ENTERPRISE x64 EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Ustalanie poziomu cenowego.... 3 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Kupowanie według kategorii Produktu.... 3 4. Licencja na Produkty.... 4 5. Rozpowszechnianie Aktualizacji

Bardziej szczegółowo

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT DLA SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION Z DODATKIEM SERVICE PACK 2 WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB w INNY SPOSÓB z NIEGO KORZYSTAJĄC,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin. Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin. Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą. UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą. 1. Definicje 1. Licencjodawca - Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Informacja prawna

Polityka prywatności. Informacja prawna Polityka prywatności Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska. Terminy Skanska" i my" odnoszą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM FOTOBUDKI PHOTOPARTYBOX

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM FOTOBUDKI PHOTOPARTYBOX OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM FOTOBUDKI PHOTOPARTYBOX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki określają zasady zakupu usługi z wykorzystaniem Fotobudki 2. Zainteresowani zakupem usługi

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo