1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Modele licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Modele licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 R2 STANDARD EDITION, ENTERPRISE EDITION, STANDARD x64 EDITION, ENTERPRISE x64 EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Państwem a producentem serwera, który rozpowszechnia oprogramowanie razem z serwerem lub osobą instalującą, która rozpowszechnia oprogramowanie razem z serwerem. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia. Dotyczą one określonego powyżej oprogramowania, jak również nośników, na których zostało ono Państwu dostarczone, jeśli takie nośniki istnieją. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą także dostarczanych przez firmę Microsoft: aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych oraz pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia. W przypadku uzyskania aktualizacji lub uzupełnień bezpośrednio od firmy Microsoft, są one licencjonowane przez firmę Microsoft, a nie przez producenta ani osobę instalującą. Przez użycie oprogramowania akceptują Państwo niniejsze postanowienia. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych postanowień, nie mogą Państwo używać oprogramowania. Powinni Państwo natomiast skontaktować się z producentem lub osobą instalującą, aby uzyskać informacje na temat zasad zwracania w zamian za zwrot zapłaconej kwoty lub kredytu. Na zasadach określonych poniżej, korzystanie z niektórych funkcji oprogramowania również oznacza Państwa zgodę na transmisję określonych standardowych informacji o komputerach związanych z usługami internetowymi. Jeżeli licencjobiorca akceptuje niniejsze postanowienia licencyjne, w ramach każdej nabytej licencji na oprogramowanie serwera ma określone poniżej prawa. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera oprogramowanie serwera i dodatkowe oprogramowanie, którego można używać tylko bezpośrednio na serwerze lub pośrednio za pomocą innego dodatkowego oprogramowania. b. Modele licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie liczby używanych przez Państwa wystąpień kopii oprogramowania serwera i liczby urządzeń i użytkowników uzyskujących dostęp do wystąpień oprogramowania serwera. c. Definicje. Wystąpienie. Wystąpienie oprogramowanie jest tworzone przez jego skonfigurowanie lub zainstalowanie. Zduplikowane wystąpienie jest również wystąpieniem.. Nawiązania do oprogramowania występujące w tej umowie obejmują wystąpienia oprogramowania. Uruchomienie wystąpienia Uruchomienie wystąpienia następuje przez załadowanie go do pamięci i wykonanie jednej lub kilku należących do niego instrukcji. Po otworzeniu wystąpienia jest ono traktowane jako uruchomione (niezależnie od tego, czy jego instrukcje są wykonywane) do czasu usunięcia go z pamięci. Środowisko systemu operacyjnego. Środowisko systemu operacyjnego to jedno wystąpienie systemu operacyjnego i wystąpienia aplikacji (jeśli są uruchomione) skonfigurowanych do działania w tym wystąpieniu systemu. Istnieją dwa rodzaje środowiska systemu operacyjnego: fizyczny i wirtualny. Fizyczne środowisko

2 systemu operacyjnego jest skonfigurowane do bezpośredniego działania w fizycznym systemie sprzętu. Wirtualne środowisko systemu operacyjnego jest skonfigurowane do działania na wirtualnym (lub emulowanym w inny sposób) systemie sprzętu. Fizyczny system sprzętu może zawierać jedno lub oba następujące środowiska: o o jedno fizyczne środowisko systemu operacyjnego jedno lub kilka wystąpień wirtualnego środowiska systemu operacyjnego. Serwer. Serwer to fizyczny system sprzętowy, na którym można uruchamiać oprogramowanie serwera. Partycja sprzętowa lub dysk są traktowane jako oddzielny fizyczny system sprzętowy. Przypisywanie licencji. Przypisywanie licencji oznacza jej przydzielenie do jednego urządzenia lub użytkownika. 2. PRAWA DO UŻYWANIA. a. Przypisanie licencji do Serwera. Licencja serwera jest trwale przypisywana do serwera, z którym rozpowszechniane jest oprogramowanie. Jeżeli oprogramowanie jest uruchamiane na partycji sprzętowej, partycja jest serwerem, do którego należy przypisać licencję. Ten serwer jest serwerem, który może używać określonej licencji. Inne licencje można przypisać do tego samego serwera, ale nie można przypisywać tej samej licencji do więcej niż jednego serwera. b. Używanie wystąpień Oprogramowania serwera. Przysługują Państwu prawa opisane poniżej w ramach każdej przypisanej licencji oprogramowania (odpowiadającej wersji licencjonowanego oprogramowania). i. Standard Edition. Za każdym razem na licencjonowanym serwerze można uruchomić jedno wystąpienie oprogramowania serwera w jednym fizycznym lub wirtualnym systemie operacyjnym. ii. Enterprise Edition. A. Za każdym razem na licencjonowanym serwerze można uruchomić: I. jedno wystąpienie oprogramowania serwera w jednym fizycznym środowisku systemu operacyjnego oraz II. do czterech wystąpień oprogramowania serwera w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (tylko jedno wystąpienie na wirtualne środowisko systemu operacyjnego). Jeżeli mają Państwo oddzielną licencję na wydanie Standard Edition, mogą Państwo używać go zamiast Enterprise Edition na jednym z tych wirtualnych środowisk systemu operacyjnego. Niniejsza umowa dotyczy używania wydania Standard Edition w opisany sposób. B. Jeżeli uruchamiają państwo jednocześnie wszystkie pięć dozwolonych wystąpień, wystąpienie oprogramowania serwera uruchomione w fizycznym środowisku systemu operacyjnego może być używane wyłącznie do używania oprogramowania do wirtualizacji sprzętu oraz do zarządzania i obsługi środowiska systemu operacyjnego na licencjonowanym serwerze. C. Jeżeli licencjonowany serwer jest odporny na awarie, mogą Państwo korzystać z praw do używania wydania Enterprise Edition na każdym z maksymalnie czterech serwerów, które tworzą licencjonowany serwer odporny na awarie. Serwer jest odporny na awarie, gdy: l. zawiera powtarzający się lub powtarzający się dwukrotnie sprzęt, który jest uruchamiany w ścisłej (lub prawie ścisłej) synchronizacji i ll. nie używa klastrowania przypisywania. Powtarzającego się sprzętu nie trzeba synchronizować w czasie aktualizacji oprogramowania serwera (np. W czasie stosowania poprawek, dodatków Service Pack, uzupełnień), o ile aktualizowane wystąpienie nie jest uruchamiane do innych celów. c. Używanie wystąpień Dodatkowego oprogramowania. Mogą Państwo uruchamiać lub używać w inny sposób dowolnej liczby wystąpień dodatkowego oprogramowania wymienionego na liście poniżej w fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych na dowolnej liczbie urządzeń. Dodatkowego oprogramowania można używać tylko bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub pośrednio za pomocą innego dodatkowego oprogramowania. Obszary nazw DFS i konsola replikacji Zarządzanie drukowaniem Zarządzanie serwerem plików

3 Identity Management for Unix Admin Pack Menedżer zasobów serwera plików Narzędzia do administrowania serwerem Podłączanie pulpitu zdalnego Menedżer zasobów systemu Windows d. Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub nośnikach magazynowania. Przysługują Państwu dodatkowe prawa opisane poniżej w ramach każdej nabytej licencji oprogramowania. i. Jedno wystąpienie serwera oprogramowania można utworzyć wyłącznie w ramach prawa do uruchamiania jednego wystąpienia w fizycznym środowisku systemu operacyjnego w sposób opisany powyżej. ii. Dowolną liczbę wystąpień oprogramowania serwera można utworzyć wyłącznie w ramach prawa do uruchamiania wystąpień w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego w sposób opisany powyżej. iii. Dowolną liczbę wystąpień dodatkowego oprogramowania można utworzyć wyłącznie w ramach prawa do uruchamiania lub używania wystąpień w fizycznym i wirtualnym środowisku systemu operacyjnego w sposób opisany powyżej. iv. Wystąpienia opisane w punktach (i) i (iii) powyżej można przechowywać na dowolnym z używanych serwerów lub nośniku magazynowania. v. Wystąpienia można tworzyć i przechowywać w ramach praw opisanych powyżej wynikających z licencji oprogramowania. Wystąpień nie można używać do żadnych innych celów (np. nie można ich przekazywać osobom trzecim). 3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA DO UŻYWANIA. a. Licencje Dostępu Klienta ( Client Access Licenses lub CAL ). i. Dla każdego użytkownika uzyskującego bezpośredni lub pośredni dostęp do wystąpień oprogramowania serwera należy kupić odpowiednią licencję i przypisać ją do niego. Partycja sprzętowa lub dysk są traktowane jako oddzielne urządzenie. Licencje CAL nie są wymagane dla użytkowników ani urządzeń uzyskujących dostęp do wystąpień oprogramowania serwera wyłącznie przez Internet bez uwierzytelniania ani innego indywidualnego identyfikowania przez oprogramowanie serwera. Licencje CAL nie są wymagane dla żadnego z serwerów licencjonowanych do uruchamiania wystąpień oprogramowania serwera. Licencje CAL nie są wymagane, jeżeli do wystąpień oprogramowania serwera uzyskuje dostęp maksymalnie dwóch użytkowników (lub dwa urządzenia) w celu administrowania nimi. Należące do Państwa licencje CAL umożliwiają dostęp do starszych wersji oprogramowania serwera (nie ma takiej możliwości w przypadku nowszych wersji). W celu spełnienia wymagań licencji CAL opisanych szczegółowo poniżej można wyjątkowo użyć licencji CAL systemu Windows Server 2003, Windows Server 2003 Terminal Services oraz Windows Server 2003 Rights Management Services. ii. Typy licencji CAL. Są dwa typy licencji CAL: jedna dla urządzeń i jedna dla użytkowników. Każda licencja CAL na urządzenie, używane przez jakiegokolwiek użytkownika, zezwala na uzyskiwanie dostępu do wystąpień oprogramowania serwera znajdujących się na licencjonowanych serwerach. Każda licencja CAL dla użytkownika zezwala jednemu użytkownikowi, używającemu dowolnego urządzenia, na dostęp do wystąpień oprogramowania serwera znajdujących się na licencjonowanych serwerach. Mogą Państwo używać kombinacji licencji CAL dla urządzenia i dla użytkownika. iii. Przepisanie licencji CAL. Mogą Państwo przepisać na stałe licencję CAL na urządzenie z jednego urządzenia na inne urządzenie lub swoją licencję CAL dla użytkownika z jednego użytkownika na innego użytkownika; albo przepisać tymczasowo licencję CAL na wypożyczone urządzenie, gdy to pierwsze nie działa lub swoją licencję CAL użytkownika na tymczasowego pracownika, gdy użytkownik jest nieobecny. iv. Licencje CAL systemu Windows Server Oprogramowania można używać w trybie na urządzenie lub na użytkownika albo w trybie na serwer. W trybie na urządzenie lub na użytkownika wymagana jest licencja CAL systemu Windows Server dla

4 każdego urządzenia lub użytkownika, uzyskujących dostęp pośredni lub bezpośredni do wystąpień oprogramowania serwera na licencjonowanych serwerach. W trybie na serwer należy przypisać do wystąpienia oprogramowania serwera tyle licencji CAL systemu Windows Server 2003, ile wynosi największa liczba urządzeń i użytkowników, którzy jednocześnie uzyskują pośredni lub bezpośredni dostęp do tego wystąpienia. Tryb można zmienić z trybu na serwer na tryb na urządzenie lub na użytkownika tylko jeden raz. W takim przypadku zostanie zachowana ta sama liczba licencji CAL systemu Windows Server Zamiast licencji CAL systemu Windows Server 2003 można użyć licencje CAL systemu Windows Small Business Server 20003, aby uzyskiwać dostęp do wystąpień oprogramowania serwera zgodnie z powyższym opisem, jeżeli te wystąpienia znajdują się w domenie SBS. v. Licencje CAL Windows Server 2003 Terminal Services. Niezależnie od trybu, w jakim jest używane oprogramowanie serwera, mają zastosowanie następujące postanowienia. Oprócz licencji CAL systemu Windows Server 2003 wymagana jest licencja CAL systemu Windows Server 2003 Terminal Services dla każdego użytkownika lub urządzenia, uzyskujących pośredni lub bezpośredni dostęp do oprogramowania serwera w celu obsłużenia graficznego interfejsu użytkownika (za pomocą funkcji usług terminalowych systemu Windows Server 2003 R2 lub innej technologii). Nie potrzebują Państwo licencji CAL systemu Windows Server 2003 Terminal Services do podłączenia się do sesji konsoli lub jej zduplikowania. Sesja konsoli jest to sesja prowadzona za pomocą podstawowej klawiatury i urządzenia wyświetlającego serwera (lub za pomocą podobnych urządzeń). vi. Licencje CAL systemu Windows Server 2003 Rights Management Services: Niezależnie od trybu, w jakim jest używane oprogramowanie serwera, mają zastosowanie następujące postanowienia. Oprócz licencji CAL systemu Windows Server 2003 wymagana jest licencja CAL systemu Windows Server 2003 Rights Management Services dla każdego użytkownika lub urządzenia, uzyskujących pośredni lub bezpośredni dostęp do funkcji Windows Server 2003 R2 Rights Management Services. b. Multipleksing. Sprzęt lub oprogramowanie używane do: grupowania połączeń, przekazywania informacji, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników, uzyskujących bezpośredni dostęp lub korzystających z oprogramowania albo redukowania liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzających oprogramowaniem (niekiedy nazywane multipleksującym lub grupującym ), nie zmniejsza wymaganej liczby licencji. c. Nierozdzielanie oprogramowania serwera. Oprogramowania serwera nie można dzielić do używania w więcej niż jednym środowisku systemu operacyjnego w ramach jednej licencji, o ile nie zostało to wyraźnie zezwolone. Dotyczy to również sytuacji, gdy środowiska systemu operacyjnego znajdują się w tym samym fizycznym systemie sprzętowym. d. Funkcje dodatkowe. Microsoft może dostarczyć dodatkowe funkcje dla oprogramowania. Mogą mieć do nich zastosowanie inne postanowienia licencyjne lub opłaty. 4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. W celu zabezpieczenia przed używaniem oprogramowania bez licencji nie mogą Państwo używać oprogramowania, jeżeli nie dokonają Państwo jego aktywacji zgodnie z opisem podanym podczas procesu instalacji lub konfiguracji. Mogą Państwo dokonać aktywacji oprogramowania za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Zarówno aktywacja za pośrednictwem Internetu, jak i telefoniczna, mogą być płatne. Jeśli zmodyfikują Państwo składniki komputera lub oprogramowania, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji. Oprogramowanie przypomni Państwu o konieczności dokonania aktywacji. 5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem firma Microsoft może dostarczać usługi internetowe. Może też w każdym czasie zmienić usługi lub przerwać ich świadczenie. a. Zgoda na usługi internetowe. Funkcje oprogramowania opisane poniżej łączą za pośrednictwem Internetu z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub dostawcy usług. W niektórych przypadkach nie otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Mogą Państwo wyłączyć te funkcje lub ich nie używać. Więcej informacji na temat tych funkcji znajduje się na stronie Przez użycie tych funkcji zgadzają się Państwo na przekazywanie tych informacji. Firma Microsoft nie używa ich do Państwa identyfikacji ani do kontaktowania się z Państwem.

5 Informacje o komputerach. Następujące funkcje korzystają z protokołów internetowych, które przekazują odpowiednie informacje o systemach komputerowych, takie jak Państwa adres protokołu internetowego, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego przez Państwa oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym jest uruchamiane oprogramowanie. Firma Microsoft wykorzystuje te informacje w celu udostępnienia Państwu usług internetowych. Funkcja aktualizacji systemu Windows. Mogą Państwo podłączyć nowy sprzęt do urządzenia, na którym jest uruchamiane oprogramowanie. Państwa urządzenie może nie mieć sterowników potrzebnych do komunikowania się z tym sprzętem. W takim przypadku za pomocą funkcji aktualizacji oprogramowania można otrzymać od firmy Microsoft właściwe sterowniki oraz zainstalować i uruchomić je na swoim urządzeniu. Funkcję aktualizacji można wyłączyć. Funkcje zawartości sieci Web. Funkcje znajdujące się w oprogramowaniu pozwalają uzyskać odpowiednią zawartość od firmy Microsoft i dostarczyć ją do Państwa. Aby dostarczyć zawartość, funkcje te przesyłają do firmy Microsoft rodzaj systemu operacyjnego, nazwę i numer wersji używanego przez Państwa oprogramowania, rodzaj przeglądarki i kod językowy urządzenia, na którym uruchomili Państwo oprogramowanie. Przykładami tych funkcji są szablony, obiekty clipart, szkolenie online, pomoc online i Appshelp. Mogą Państwo zdecydować się na nieużywanie funkcji zawartości sieci Web. Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie wykorzystuje certyfikaty cyfrowe. Te certyfikaty cyfrowe służą do potwierdzania tożsamości użytkowników Internetu przez wysyłanie zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Oprogramowanie wyszukuje certyfikaty i aktualizuje listy unieważnionych certyfikatów. Te funkcje ochronne działają tylko podczas korzystania przez Państwa z Internetu. Auto Root Update. Funkcja Auto Root Update aktualizuje listy zaufanych organizacji wydających certyfikaty. Funkcję Auto Root Update można wyłączyć. Zarządzanie prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media. Właściciele zawartości używają technologii zarządzania prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze oprogramowanie i oprogramowanie osób trzecich korzysta z technologii WMDRM do odtwarzania i kopiowania zawartości przez nią chronionej. Jeśli oprogramowanie nie będzie skutecznie chronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft z prośbą o pozbawienie oprogramowania możliwości korzystania z technologii WMDRM do odtwarzania lub kopiowania zawartości chronionej. Pozbawienie nie wpływa na inną zawartość. Przez pobranie z sieci licencji na zawartość chronioną wyrażają Państwo zgodę na dołączanie do tych licencji przez firmę Microsoft listy unieważnień. Właściciele zawartości mogą wymagać od Państwa uaktualnienia technologii WMDRM, aby uzyskać dostęp do ich zawartości. W oprogramowaniu firmy Microsoft korzystającym z technologii WMDRM przed dokonaniem uaktualnienia pojawi się pytanie o Państwa zgodę. Jeśli odrzucą Państwo uaktualnienie, nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga tego uaktualnienia. Można wyłączyć funkcje WMDRM wiążące się z dostępem do Internetu. Gdy funkcje te są wyłączone, nadal mogą Państwo odtwarzać zawartość, na którą mają Państwo ważną licencję. Windows Media Player. Podczas używania przez Państwa oprogramowania Windows Media Player sprawdza ono, czy w firmie Microsoft są dostępne odpowiednie usługi muzyczne online w Państwa regionie; nowe wersje odtwarzacza oraz kodeki, jeśli nie mają Państwo na swoim urządzeniu odpowiednich kodeków do odtwarzania zawartości. Ostatnią funkcję można wyłączyć. Więcej informacji znajduje się na stronie Windows Rights Management Services. Oprogramowanie zawiera funkcję pozwalającą Państwu tworzyć zawartość, która bez Państwa zgody nie może być drukowana, kopiowana ani przesyłana do innych osób. Muszą Państwo połączyć się z firmą Microsoft, aby użyć tej funkcji po raz pierwszy. Raz do roku muszą Państwo ponownie połączyć się z firmą Microsoft, aby tę funkcję zaktualizować. Więcej informacji znajduje się na stronie Można nie używać tej funkcji. b. Niewłaściwe użycie usług internetowych. Nie mogą Państwo używać tych usług w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić korzystanie z nich innym osobom. Nie mogą Państwo wykorzystywać usług do prób uzyskania w jakikolwiek sposób nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek usługi, danych, kont lub sieci. 6. TECHNOLOGIA PRZECHOWYWANIA DANYCH. Oprogramowanie serwera zawiera technologię przechowywania danych zwaną Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows. Składniki oprogramowania serwera wykorzystują tę technologię do przechowywania danych. Na mocy niniejszej umowy, nie mogą Państwo w inny sposób korzystać z tej technologii ani uzyskiwać do niej dostępu.

6 7. TESTOWANIE WYDAJNOŚCI PROGRAMU MICROSOFT.NET FRAMEWORK. Oprogramowanie zawiera składnik.net Framework ( Składnik.NET ). Mogą Państwo przeprowadzić wewnętrzne testowanie wydajności Składnika.NET. Mogą Państwo ujawnić wyniki takiego testowania Składnika.NET pod warunkiem, że przestrzegają Państwo następujących postanowień: (1) ujawnione muszą zostać wszystkie informacje niezbędne do powtórzenia testów, łącznie z pełnymi i dokładnymi szczegółami zastosowanej przez Państwa metodologii testowania, użytym oprogramowaniem testowym i skryptami/przypadkami testowymi, zastosowanymi parametrami dostrojenia, testowanymi platformami oprogramowania oraz pełnym kodem źródłowym zestawu/zespołu użytego do testowania zarówno składnika.net, jak i konkurencyjnych implementacji; (2) muszą Państwo także ujawnić daty wykonania testów wydajności, razem z konkretnymi informacjami o wersjach całego testowanego oprogramowania i produktów Microsoft, łącznie ze Składnikiem.NET; (3) testowanie wydajności przez Państwa musi być wykonane przy zastosowaniu wszystkich najlepszych praktycznych wskazówek dotyczących dostosowywania wydajności podanych w dokumentacji oprogramowania i/lub na stronach sieciowych pomocy technicznej Microsoft, a także przy użyciu najnowszych aktualizacji i poprawek dostępnych dla składnika.net i zastosowanego systemu operacyjnego Microsoft; (4) wystarczające będzie, jeśli ujawnią Państwo wyżej wymienione warunki w ogólnodostępnym miejscu takim jak np. strona internetowa, pod warunkiem, że każde publiczne ujawnienie wyników testów wydajności będzie wyraźnie wskazywało na ogólnodostępną stronę zawierającą wszystkie wymagane informacje podlegające ujawnieniu; (5) niniejsza klauzula nie może być uznana za zrzeczenie się wszelkich innych praw, które przysługują Państwu w zakresie przeprowadzania innych testów wydajności. Wyżej wymienione zobowiązania nie mają zastosowania w zakresie ujawniania wyników spersonalizowanych testów wydajności Składnika.NET przeprowadzanych przez Państwa, gdy ujawnienie informacji poufnych będzie miało charakter poufny i będzie pozostawało w związku z ofertą złożona przez potencjalnego klienta. Wyżej wspomniane aplikacje potencjalnych klientów są specjalnie testowane a wyniki testów są ujawniane jedynie danemu potencjalnemu klientowi. Niezależnie od jakichkolwiek innych umów, które mogą Państwa wiązać z firmą Microsoft, jeśli opublikują Państwo takie wyniki testów wydajności, firma Microsoft będzie mieć prawo do ujawnienia wyników przeprowadzonych przez siebie testów wydajności Państwa produktów konkurujących ze Składnikiem.NET, pod warunkiem, że będzie przestrzegała tych samych warunków, które zostały podanych powyżej. 8. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje Państwu tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Producent lub osoba instalującą i firma Microsoft zastrzegają sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe daje Państwu więcej praw, mogą Państwo używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. W takiej sytuacji muszą Państwo wtedy przestrzegać wszystkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które zezwalają mu na używanie go tylko pewnymi sposobami. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji oprogramowania. Nie mogą Państwo: usuwać, obchodzić lub zmieniać ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia, sporządzać więcej kopii oprogramowania niż jest to określone w niniejszej umowie lub dozwolone przez prawo właściwe, pomimo niniejszego ograniczenia, udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania, wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania, używać oprogramowania do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych. Prawa dostępu do oprogramowania serwera z dowolnego urządzenia nie dają Państwu żadnych praw do implementowania patentów firmy Microsoft ani innej własności intelektualnej firmy Microsoft związanej z oprogramowaniem lub urządzeniami uzyskującymi dostęp do serwera lub urządzenia. 9. KOPIA ZAPASOWA. Mogą Państwo sporządzić jedną kopię zapasową nośnika oprogramowania. Mogą jej Państwo używać tylko do tworzenia wystąpień oprogramowania. 10. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do Państwa komputera lub jego sieci wewnętrznej, może kopiować i korzystać z dokumentacji jako materiałów referencyjnych na Państwa wewnętrzny użytek. 11. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Jeśli oprogramowanie jest oznaczone jako NDO ( NFR ) lub Nie do odsprzedaży ( Not for Resale ), nie mogą Państwo go sprzedawać. 12. WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Jeśli oprogramowanie jest oznaczone jako WE ( AE ) lub Wersja edukacyjna ( Academic Edition ), mogą Państwo używać oprogramowania tylko wtedy, gdy posiadają Państwo status

7 Uprawnionej Placówki Edukacyjnej. Jeśli nie wiedzą Państwo, czy posiadają Państwo status Uprawnionej Placówki Edukacyjnej, prosimy odwiedzić witrynę lub skontaktować się z przedstawicielem firmy Microsoft w swoim kraju. 13. OBNIŻENIE WERSJI. Zamiast używać oprogramowanie mogą Państwo zainstalować i używać wcześniejszej wersji. Niniejsza umowa dotyczy używania wcześniejszej wersji. Jeżeli wcześniejsza wersja zawiera różne składniki, postanowienia dotyczące tych składników zawarte w umowie dostarczonej z wcześniejszą wersją dotyczą ich używania. Producent, osoba instalująca ani firma Microsoft nie mają obowiązku dostarczenia Państwu wcześniejszych wersji. W każdej chwili mogą Państwo zastąpić wcześniejszą wersję niniejszą wersją oprogramowania. 14. UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA ZAPROJEKTOWANEGO DLA INNYCH PLATFORM. Następujące oprogramowanie zostało zaprojektowane do używania z 32-bitową platformą x86: Windows Server 2003 R2 Standard Edition i Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition. Następujące oprogramowania zostało zaprojektowane do używania z platformą x64: Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition i Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition. Licencja na wersję wydania Standard Edition odpowiednia do używanej platformy zezwala na używanie tego oprogramowania na innych platformach objętych licencją zamiast posiadanego licencjonowanego oprogramowania. Licencja na wersję wydania Enterprise Edition odpowiednia do używanej platformy zezwala na używanie tego oprogramowania na innych platformach objętych licencją zamiast posiadanego licencjonowanego oprogramowania. Na przykład w ramach licencji na system Windows Server 2003 R2 Standard Edition w wersji 64-bitowej można używać systemu Windows Server 2003 R2 Standard Edition. Można tworzyć i używać tylko tyle wystąpień oprogramowania, na ile zezwala licencja. W ramach licencji na wydanie Standard Edition nie można używać oprogramowania Enterprise Edition. Oprogramowanie może nie działać na wszystkich platformach (np. oprogramowanie przeznaczone dla platformy x64 może nie działać na 32-bitowej platformie x86). Producent, osoba instalująca ani firma Microsoft nie mają obowiązku dostarczenia oprogramowania przeznaczonego dla platform, na które nie mają Państwo licencji. 15. DOWÓD LICENCJI ( POL lub Proof of License ). Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie na serwerze, dysku lub innym nośniku, posiadanie licencji określa etykieta Certyfikatu Autentyczności ( COA lub Certificate of Authenticity ) razem z oryginalną kopią oprogramowania. Aby etykieta była ważna, musi być przyczepiona do opakowania lub występować na opakowaniu dostarczonym przez producenta albo osobę instalującą. Jeśli otrzymali Państwo etykietę oddzielnie, jest ona nieważna. Aby udowodnić posiadanie licencji na używanie oprogramowania, powinni Państwo zachować etykietę znajdującą się na serwerze lub opakowanie z etykietą na nim. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania firmy Microsoft można uzyskać pod adresem PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Pierwszy użytkownik oprogramowania może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej umowy oraz Licencje Dostępu Klienta i przekazać oprogramowanie bezpośrednio innemu użytkownikowi tylko z licencjonowanym serwerem oraz etykietą Certyfikatu Autentyczności. Przed przeniesieniem, o którym mowa powyżej, osoba trzecia musi zaakceptować warunki niniejszej umowy w zakresie przenoszenia praw z licencji i używania oprogramowania. Pierwszy użytkownik nie może zachować żadnych wystąpień oprogramowania, chyba że zachowa również inną licencję oprogramowania. 17. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDU WIZYJNEGO MPEG-4. Oprogramowanie zawiera technologię dekodowania wizyjnego MPEG-4. Jest ona stosowana jako format kompresji danych z informacjami wideo. Firma MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia następującej informacji: UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM STANDARDEM MPEG4, JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM UŻYCIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OTRZYMANYMI OD NIEGO BEZPŁATNIE, ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO (B) DO INNEGO UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ MPEG LA, L.L.C. W przypadku pytań dotyczących standardu wizyjnego MPEG-4 prosimy skontaktować się z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado lub odwiedzić witrynę OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega amerykańskim przepisom eksportowym. Muszą Państwo przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników i używania oprogramowania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem

8 19. POMOC TECHNICZNA. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej, należy skontaktować się z producentem lub osobą instalującą. Należy skorzystać z numeru pomocy technicznej dostarczonego razem z oprogramowaniem. 20. JEDNA UMOWA. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i pomocy technicznej. 21. PRAWO WŁAŚCIWE. a. Stany Zjednoczone. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które to prawo ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na konflikty zasad prawnych. Wszystkie inne roszczenia, łącznie z roszczeniami wnoszonymi na podstawie właściwych dla Państwa krajowych ustaw o ochronie konsumenta, ustaw o nieuczciwej konkurencji i popełnieniu czynu niedozwolonego, podlegają prawu miejscowemu, właściwemu ze względu na kraj Państwa zamieszkania lub siedziby. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie w dowolnym innym kraju, prawem właściwym jest prawo miejscowe. 22. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Mogą Państwo mieć także inne prawa ustawowe z mocy prawa swojego kraju. Mogą Państwo mieć także prawa względem strony, od której nabyli Państwo oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia Państwa ustawowych praw obowiązujących z mocy prawa Państwa kraju, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala. 23. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. Z wyjątkiem zwrotu uzyskanego od dostawcy lub osoby instalującej nie jest możliwe uzyskanie zadośćuczynienia za jakiekolwiek inne szkody w tym w szczególności za utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe. W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) witryn internetowych osób trzecich lub programami osób trzecich oraz roszczeń wnoszonych w oparciu o naruszenie umowy, niedotrzymanie rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialność bezpośrednią, niedbalstwo lub popełnienie innego czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie nawet wtedy, gdy naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie w pełni kompensuje szkody poniesione przez Państwa albo producent, osoba instalująca lub firma Microsoft wiedzieli lub powinni wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, tak że powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą w takim przypadku nie dotyczyć Państwa. Mogą także nie dotyczyć Państwa, ponieważ stosowne przepisy prawa właściwego dla Państwa mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.

9 ************************************************************************************** OGRANICZONA GWARANCJA A. OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli będą Państwo postępować zgodnie z instrukcją, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach firmy Microsoft, które otrzymali Państwo w oprogramowaniu lub razem z nim. B. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE; BENEFICJENT GWARANCJI; TRWANIE KAŻDEJ GWARANCJI DOMYŚLNEJ. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie i udzielona jest na okres 90 dni od dnia jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w ciągu tych 90 dni otrzymają Państwo uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte gwarancją przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, jeśli okres ten jest dłuższy. Jeśli pierwszy użytkownik przeniesie oprogramowanie, odbiorcy będzie przysługiwała gwarancja w czasie pozostałym do jej wygaśnięcia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, wszystkie przysługujące Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi, gwarancji lub warunków obowiązują tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach nie jest możliwe ograniczanie czasu trwania rękojmi. W przypadku gdy przepisy takie mają zastosowanie do Państwa, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Ograniczenia te mogą także nie dotyczyć Państwa, jeżeli zgodnie z krajowymi przepisami właściwymi dla Państwa ograniczanie czasu trwania rękojmi, gwarancji i warunków nie jest prawnie dozwolone. C. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych Państwa działaniami (lub zaniechaniem działań), działaniami innych osób lub zdarzeniami będącymi poza uzasadnioną kontrolą producenta, osoby instalującej lub firmy Microsoft. D. ŚWIADCZENIA ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW GWARANCJI. Producent lub osoba instalująca, według swojego wyboru, (i) bezpłatnie wymieni lub naprawi oprogramowanie lub (ii) przyjmie zwrot oprogramowania razem z serwerem w zamian za zwrot kwoty widniejącą na pokwitowaniu za oprogramowanie i serwer. Producent lub osoba instalującą mogą również naprawić lub wymienić uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze albo zwrócić kwotę zapłaconą za nie; aby uzyskać informacje o zasadach zwrotów, należy skontaktować się z producentem lub osobą instalującą. Jest to jedyne świadczenie na rzecz Państwa za niedotrzymanie warunków ograniczonej gwarancji. E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Mogą Państwo mieć dodatkowe prawa konsumenckie z mocy prawa właściwego, których niniejsza umowa nie może zmienić. F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać usługę gwarancyjną, należy skontaktować się z producentem lub osobą instalującą. Aby uzyskać zwrot, należy dostarczyć kopię pokwitowania, oryginalny Certyfikat Autentyczności musi znajdować się na opakowaniu serwera lub oprogramowania, i należy postępować zgodnie z zasadami zwrotów producenta lub osoby instalującej. G. BRAK INNEJ GWARANCJI. Ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją udzielaną przez producenta, firmę instalującą lub firmę Microsoft. Producent, osoba instalująca lub firma Microsoft nie udzielają żadnej innej wyraźnej rękojmi, gwarancji ani warunków. W zakresie dozwolonym przez Państwa prawo właściwe producent, osoba instalująca lub firma Microsoft wyłączają niniejszym gwarancję z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszeń praw osób trzecich. Jeśli pomimo tego wyłączenia właściwe dla Państwa prawo daje Państwu jakąkolwiek domyślną rękojmię, gwarancję lub warunki, świadczenie dla Państwa jest opisane powyżej w klauzuli Świadczenie za niedotrzymanie warunków gwarancji, w zakresie dozwolonym przez właściwe dla Państwa prawo miejscowe. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW GWARANCJI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odszkodowania ma zastosowanie do niedotrzymania warunków niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza gwarancja daje Państwu specyficzne, prawa, natomiast mogą mieć Państwo także inne prawa, które wynikają z przepisów prawa właściwego dla Państwa. Mogą mieć Państwo także inne prawa, które wynikają z przepisów prawa właściwego dla Państwa. EULAID:WS03R2_RM.1_STD-ENT_OEM_PL

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, ENTERPRISE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Państwem a producentem urządzenia

Bardziej szczegółowo

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Poniżej podano trzy oddzielne zestawy Postanowień Licencyjnych. Tylko jeden zestaw odnosi się

Bardziej szczegółowo

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT DLA SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION Z DODATKIEM SERVICE PACK 2 WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji.

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z

Dokument pobrano z POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Poniżej podano trzy oddzielne zestawy Postanowień Licencyjnych. Tylko jeden zestaw odnosi się

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się dwa oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich odnosi

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2008 STANDARD EDITION MICROSOFT WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2008 PREMIUM EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE

Bardziej szczegółowo

producentem urządzenia rozpowszechniającym oprogramowanie razem z urządzeniem lub

producentem urządzenia rozpowszechniającym oprogramowanie razem z urządzeniem lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME BASIC DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME PREMIUM DODATEK SERVICE PACK

Bardziej szczegółowo

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia.

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 FOUNDATION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Przestrzegając niniejszych postanowień licencyjnych, w ramach każdej uzyskanej licencji nabywają Państwo opisane poniżej prawa.

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS WEB SERVER 2008 R2 Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 FOUNDA TION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym UDZIELENIE LICENCJI

Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym UDZIELENIE LICENCJI Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym UWAGA - PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZEGO DOKUMENTU: NINIEJSZA UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ("UMOWA") STANOWI UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM N Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT. Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT. Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 ESSENTIALS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z komputerem lub

producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z komputerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT WINDOWS 7 STARTER Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI MINEflow APP

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI MINEflow APP zawierana z: UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI MINEflow APP Piotrem Chajkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BailarCasino.pl Piotr Chajkowski ul. Franciszka Jaśkowiaka, 112A/1,

Bardziej szczegółowo

Polityka Zarządzania Oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Brusach

Polityka Zarządzania Oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Brusach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 351/16 Burmistrza Brus z dnia 18.07.2016 roku sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Brusach Polityka Zarządzania Oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja Lokalna. karta potwierdzająca przyznanie Użytkownikowi prawa do korzystania z Programu w zakresie określonym Warunkami Licencji.

Instalacja Lokalna. karta potwierdzająca przyznanie Użytkownikowi prawa do korzystania z Programu w zakresie określonym Warunkami Licencji. Instalacja Lokalna Karta Rejestracyjna Klucz Ochrony Programu Kopia Programu Licencja Prawo Autorskie Producent Program Rejestracja Online Serwer Usług Terminalowych Strony Umowa zainstalowanie Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Generator kodów kreskowych Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Generator kodów kreskowych Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program pozwala wygenerować kody kreskowe dla wszystkich lub wybranych towarów. Kody generowane są w systemach EAN-8 i EAN-13 i zapisywane w Subiekcie w polu Podstawowy kod kreskowy.

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program to narzędzie umożliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów źródłowych różnych typów. Program posiada również możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin. Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin. Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą. UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą. 1. Definicje 1. Licencjodawca - Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA I UŻYWANIE.

2. INSTALACJA I UŻYWANIE. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CRYSTAL REPORTS W ZAKRESIE PODSTAWOWYM, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALMNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOTYCZĄCA ROZWOJU OPROGRAMOWANIA WAŻNE PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Comarch e-sklep

Wymagania techniczne. Comarch e-sklep Wersja Spis treści 1 Wymagania po stronie użytkownika... 3 1.1 Oprogramowanie... 3 1.1.1 Przeglądarki internetowe... 3 1.1.2 Oprogramowanie ERP... 3 1.1.3 System operacyjny... 3 1.1.4 Komponenty systemowe:...

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe Jarosław Kuchta Usługi terminalowe Zagadnienia Wykorzystanie usług terminalowych Sposób działania usług terminalowych Instalowanie usług terminalowych Funkcje usług terminalowych Usługi terminalowe 2 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME PREMIUM

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME PREMIUM POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME BASIC DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME PREMIUM DODATEK SERVICE PACK

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Aby udostępnić opcję Fiery zainstalowaną na komputerze klienta, należy aktywować jej licencję. Opcja Fiery wymaga unikalnego kodu aktywacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Marzec 2016 (v. 1.1) EPR20160303_PL_3 2016 PIXEL-TECH. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. SPIS TREŚCI 1. Instalacja oprogramowania Event Print Server... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7 Instrukcja uaktualnienia do systemu Windows 7 Niniejszy dysk Windows 7 Upgrade Disk firmy Lenovo umożliwia klientom aktualizację obecnego systemu operacyjnego do wersji Windows 7. Uwagi dotyczące uaktualnienia

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania WAŻNE: Przed pobraniem, zainstalowaniem, skopiowaniem lub użyciem Oprogramowania należy się dokładnie zapoznać z poniższymi warunkami korzystania z produktu. POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE LUB UŻYCIE

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się trzy oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r)

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO

Bardziej szczegółowo

Instalowanie TSplus v.12

Instalowanie TSplus v.12 Instalowanie TSplus v.12 Instalacja Terminal Service Plus to prosty proces nie wymagający specjalnych przygotowań. Wystarczy pobrać plik instalacyjny Setup-TSplus-pl.exe z naszej strony internetowej i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Licencja /REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA APLIKACJI Comperia Agent/

Licencja /REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA APLIKACJI Comperia Agent/ Załącznik nr 1 do Umowy Licencja /REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA APLIKACJI Comperia Agent/ Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustala się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo