Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trakt Wielu Kultur - rozwój j potencjału u turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego Urząd d Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 1

2 Koncepcja Traktu Koncepcja Traktu nawiązuje do wielokulturowej przeszłości Piotrkowa Trybunalskiego. Trasa Traktu prowadzi od dworca kolejowego (dawnego dworca Kolei Warszawsko-Wiede Wiedeńskiej), poprzez Wieżę Ciśnie nień, Cerkiew Prawosławn awną,, budynek sądu, s klasztor oo. Bernardynów, ss. Dominikanek, mury obronne, Stare Miasto, Kościo cioły: Ewangelicko-Augsburski, oo. Jezuitów, Farny, Instytut Badań nad Parlamentaryzmem, Zamek Królewski a na Wielkiej Synagodze skończywszy. 2

3 Cel projektu Ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru Miasta, poprzez wykorzystanie potencjału u turystycznego Piotrkowa Trybunalskiego. Zostanie ono osiągni gnięte poprzez renowację substancji architektonicznej, poprawę dostępno pności komunikacyjnej, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności ci obszarów w miejskich dla inwestorów w lokalnych i zewnętrznych. 3

4 Turystyczne walory Piotrkowa Trybunalskiego Bogata, wielokulturowa historia Piotrkowa. W roku 2017 Piotrków w Trybunalski będzie b świętować 800 lecie swojego istnienia! Na terenie miasta zlokalizowane sąs liczne ślady dziedzictwa kultury polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Zabytki dziedzictwa kulturowego. Stare Miasto o zachowanym średniowiecznym układzie urbanistycznym, mury obronne z XV wieku, barokowe kościo cioły, ciekawa architektura Rynku Trybunalskiego, Zamek Zygmunta Starego. Kolebka polskiego parlamentaryzmu. Piotrków w od 1578 roku był siedzibą Trybunału u Koronnego najwyższego sądu s dawnej Rzeczypospolitej - mającego tutaj swoją siedzibę przez 214 lat, aża do schyłku XVIII w. Atrakcyjne położenie miasta. Piotrków w Trybunalski leży y centralnej częś ęści Polski, przy jednym z najważniejszych niejszych węzłów w w komunikacyjnych w kraju. 4

5 Problemy występuj pujące na rewitalizowanym obszarze: Ruch turystyczny w Piotrkowie Trybunalskim jest niewspółmiernie niski w stosunku do potencjału; Problemy społeczne i gospodarcze Zły stan techniczny budynków, placów w i ulic; Brak przestrzeni zaaranżowanej pod potrzeby turystów; 5

6 Zakres projektu: 1. Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (Wielka Synagoga), 2. Remont elewacji budynku Wieży y Ciśnie nień, 3. Przebudowa ulicy Słowackiego, 4. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego, 5. Przebudowa ulicy Zamkowej wraz z mostem, 6. Przebudowa ulic: Pijarskiej, łaziennej-mokrej wraz ze skwerem, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście, 7. Przebudowa Placu Czarnieckiego, 8. Rozbudowa system monitoringu (6 kamer), Wymiana oświetlenia, infrastruktury podziemnej oraz elementów w małej architektury (ławki, kosze), Urządzenie terenów w zielonych, 6

7 Źródło o dofinansowania: Regionalny Program Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa VI Odnowa obszarów w miejskich Działanie anie VI.1 Rewitalizacja obszarów w problemowych Projekt Kluczowy Nr WND-RPLD RPLD /09005/09 7

8 Koszty i lata realizacji projektu Lata realizacji Koszty projektu ,124 mln zł ,468 mln zł ,974 mln zł ,289 mln zł ,672 mln zł Ogółem 22,527 mln zł Budżet Miasta (25%) 6,166 mln zł Dofinansowanie z EFRR (75%) 16,361 mln zł 8

9 Harmonogram realizacji Lp. Okres realizacji nn Nazwa podprojektu 1 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta 2 Remont elewacji budynku Wieży Ciśnień 3 Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 4 Przebudowa ulicy Dąbrowskiego 5 Przebudowa ul. Słowackiego 6 Przebudowa ulicy Zamkowej wraz z mostem 7 Przebudowa ulic: Pijarskiej, Łaziennej-Mokrej wraz ze skwerem, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście 8 Przebudowa Placu Czarnieckiego 9

10 Spodziewane efekty realizacji projektu podniesienie atrakcyjności ci gospodarczej Miasta; wzrost liczby turystów w Piotrkowie Trybunalskim; powstanie nowych podmiotów w gospodarczych w branży y turystycznej; utworzenie nowych miejsc pracy w branży y turystycznej; 10

11 Działania ania uzupełniaj niające: przygotowanie strony internetowej projektu; wydawnictwa promujące Trakt Wielu Kultur; opracowanie tras i szlaków w turystycznych Traktu Wielu Kultur; uruchomienie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej; realizacja projektów w mających na celu ożywienie o gospodarcze obszaru Starego Miasta; ulgi dla przedsiębiorc biorców Konkurs Nowa elewacja ; 11

12 Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim Piotrkowskie zabytki Dworzec kolei warszawsko - wiedeńskiej Cerkiew prawosławna awna 12

13 Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim Piotrkowskie zabytki Budynek SąduS Krzywda - pomnik Jana Pawła a II 13

14 Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim Piotrkowskie zabytki Klasztor oo. Bernardynów Mury obronne miasta i klasztor sióstr str Dominikanek 14

15 Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim Piotrkowskie zabytki Rynek Trybunalski Klasztor oo. Pijarów 15

16 Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim Piotrkowskie zabytki Kości ciół Farny Klasztor oo. Jezuitów 16

17 Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim Piotrkowskie zabytki Zamek Królewski Wielka i Mała a Synagoga 17

18 Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim Więcej informacji o projekcie na stronie Miasta w zakładce adce Fundusze unijnie/trakt Wielu Kultur Urząd Miasta Biuro Partnerstwa i Funduszy ul. Farna Piotrków Trybunalski

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony. Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI I. INFORMACJE PODSTAWOWE Tytuł projektu: Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego sukces gospodarczy, różne drogi Nazwa Programu Operacyjnego:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku.

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku. Dokumenty strategiczne Krakowa: STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku. Przyjęty paradygmat rozwoju miasta: Kraków miasto inteligentne,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych

Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych rp.pl Modernizacja roku OgólnOPOlski konkurs edycja XiX 24 kwietnia 2015 Dodatek specjalny Element rozwoju lokalnego i rewitalizacji PawełOrłOwski pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER)

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER) () Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa Augustów, 13-14 czerwca 2013 r. Joanna Sokólska Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania Instrument CLLD Komisja Europejska Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo