Jednolity System Obsługi Studentów - EDUKACJA.CL. Instrukcja Portal WWW dla Prowadzących Szybkie wprowadzanie ocen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednolity System Obsługi Studentów - EDUKACJA.CL. Instrukcja Portal WWW dla Prowadzących Szybkie wprowadzanie ocen"

Transkrypt

1 Opis procesu wystawiania ocen przez prowadzących Prowadzący może wprowadzić oceny na 3 sposoby: formatką Obsługa grupy zajęciowej formatką Szybkie wprowadzenie ocen poprzez Import z pliku CSV Po wprowadzeniu oceny prowadzący zatwierdza ocenę. Po zatwierdzeniu, ocena jest widoczna na portalu dla słuchacza, natomiast nie jest widoczna w indeksie w kliencie dziekanatowym. Można wykonać wydruk próbnego protokołu, nie można natomiast utworzyć ostatecznego protokołu, jak również wydruku ocen końcowych. Od momentu zatwierdzenia oceny, zaczyna biec czas składania reklamacji. Czas składania reklamacji określany jest przez parametr systemowy. W szczególnych przypadkach, istnieje możliwość indywidualnego przedłużenia terminu składania reklamacji dla studenta z poziomu formatki wystawiania ocen w kliencie dziekanatowym. Słuchacz na portalu ma możliwość potwierdzenia oceny lub złożenia reklamacji. W momencie Potwierdzenia ocena otrzymuje status Zaakceptowana. Po złożeniu reklamacji Zatwierdzona ocena zostaje odblokowywana do edycji, otrzymuje status W przygotowaniu. Prowadzący ma możliwość: zmiany oceny i ponownego jej zatwierdzenia, zaakceptowania reklamacji bądź odrzucenia reklamacji. W wyniku obsługi reklamacji przez prowadzącego, ocena przyjmuje status Zaakceptowana. W przypadku braku potwierdzenia oceny przez studenta oraz braku złożenia reklamacji, system automatycznie, po upływie terminu składania reklamacji dla oceny, zmienia status oceny na Zaakceptowana. Ocena w statusie Zaakceptowana, jest widoczna w indeksie w kliencie dziekanatowym. Obsługa reklamacji została opisana w instrukcji obsługi grupy zajęciowej. 1. Pierwsze logowanie na Portal WWW dla Prowadzących 1. Proszę zalogować się do portalu Edukacja.CL na stronie https://edukacja.pwr.wroc.pl. 2. Przy pierwszym logowaniu wyświetlony zostanie komunikat informujący o odpowiedzialności prowadzącego za treść wydrukowanych z systemu protokołów (Rys. 1). Strona : 1 z 11

2 Rys. 1. Informacja o odpowiedzialności za wydrukowane protokoły 3. Aby przejść dalej naciśnij przycisk Akceptuję. 4. Przy pierwszym logowaniu nadany zostanie również indywidualny kod PIN (Rys. 2). Zapamiętaj go, ponieważ będzie wymagany przy wykonywaniu ważnych funkcji w systemie. Rys. 2. Informacja o kodzie PIN Spośród dostępnych opcji na lewym panelu, wybierz pozycję Grupy zajęciowe. 2. Przejdź do formatki Grupy zajęciowe (Rys. 3). Strona : 2 z 11

3 Rys. 3. Formatka Grupy zajęciowe prowadzącego 3. Na liście Grupy zajęciowe wybierz grupę, dla której chcesz wprowadzić oceny. 4. Naciśnij przycisk. Strona : 3 z 11

4 Rys. 4. Formatka Z poziomu formatki istnieje możliwość wprowadzania ocen na trzy sposoby: - wprowadzanie ocen z listy Wartości oceny z systemu ocen słuchacza, - wprowadzanie ocen lub punktów (np. z klawiatury) w polu Ocena wartość albo Wynik punkty, - wprowadzanie ocen lub punktów dla pojedynczego słuchacza na liście Słuchacze w grupie zajęciowej Wprowadzanie ocen z listy Wartości ocen z systemu ocen słuchacza 1. Na liście Słuchacze w grupie zajęciowej lista skrócona (Rys. 4) wybierz słuchacza, od którego chcesz rozpocząć wprowadzanie ocen. 2. Ustaw odpowiednią Datę oceny (Rys. 5). Strona : 4 z 11

5 Ustawiona data będzie obowiązywać podczas wprowadzania ocen dla kolejnych słuchaczy (do momentu zdefiniowania nowej wartości). Rys. 5. wprowadzanie ocen z listy 3. Opcjonalnie wprowadź Komentarz do oceny. 4. Wybierz wartość wprowadzanej oceny z listy Wartości oceny z systemu ocen słuchacza (klikając myszką podkreślony skrót). 5. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do kolejnego słuchacza na liście, który nie ma zaakceptowanej oceny. 6. Wykonaj czynności opisane w punktach 2 5 podczas wprowadzania ocen dla kolejnych słuchaczy Wprowadzanie ocen lub punktów w polach Ocena wartość/wynik punkty 1. Na liście Słuchacze w grupie zajęciowej lista skrócona (Rys. 4) wybierz słuchacza, od którego chcesz rozpocząć wprowadzanie ocen. 2. Ustaw odpowiednią Datę oceny (Rys. 6). Ustawiona data będzie obowiązywać podczas wprowadzania ocen dla kolejnych słuchaczy (do momentu zdefiniowania nowej wartości). Strona : 5 z 11

6 3. Opcjonalnie wprowadź Komentarz do oceny. 4. Wprowadź wartość oceny/punktów w polu Ocena wartość albo Wynik punkty. W przypadku wprowadzania ocen dla kursów cząstkowych w grupie kursów, możliwe jest określenie wyniku punktowego (nie będącego punktami ECTS), który zastąpi wynik w postaci oceny z systemu ocen słuchacza. 5. Potwierdź wprowadzaną ocenę przyciskiem Zapisz ocenę albo Zapisz wynik punkty (w przypadku wprowadzenia wartości z klawiatury można posłużyć się klawiszem - Enter ). Rys Zostaniesz automatycznie przeniesiony do kolejnego słuchacza na liście, który nie ma zaakceptowanej oceny. 7. Wykonaj czynności opisane w punktach 2-6 podczas wprowadzania ocen dla kolejnych słuchaczy. Strona : 6 z 11

7 2.3. Wprowadzanie ocen lub punktów dla pojedynczego słuchacza na liście Słuchacze w grupie zajęciowej 1. Na formatce (Rys. 4), zaznacz pole wyboru Słuchacze w grupie zajęciowej (Rys. 7). Rys. 7. Wprowadzanie ocen dla pojedynczego słuchacza na liście Słuchacze w grupie zajęciowej 2. Wybierz słuchacza z listy, dla którego chcesz wprowadzić ocenę. 3. Ustaw odpowiednią Datę oceny. 4. Wprowadź wartość oceny/punktów w polu Ocena wartość albo Wynik punkty. W przypadku wprowadzania ocen dla kursów cząstkowych w grupie kursów, możliwe jest określenie wyniku punktowego (nie będącego punktami ECTS), który zastąpi wynik w postaci oceny z systemu ocen słuchacza. 5. Potwierdź wprowadzaną ocenę przyciskiem Zapisz. 6. Wykonaj czynności opisane w punktach 2-5 podczas wprowadzania ocen dla kolejnych słuchaczy. Strona : 7 z 11

8 3. Zatwierdzenie/akceptacja pojedynczej oceny 1. W celu wykonania zatwierdzenia pojedynczej oceny z poziomu formatki Szybkie wprowadzanie ocen, zaznacz na liście Słuchacze w grupie zajęciowej (Rys. 8), słuchacza dla którego chcesz wykonać zatwierdzenie oceny. Oceny z kursów cząstkowych nie podlegają procesowi reklamacji. W takim przypadku przycisk będzie miał etykietę Zaakceptuj Ocena otrzyma status Zaakceptowana Rys. 8. Zatwierdzenie pojedynczej oceny 2. Naciśnij przycisk Zatwierdź. 3. Wprowadź nadany podczas pierwszego logowania kod PIN. 4. Powiadomienie o niezaakceptowanych ocenach 1. W celu powiadomienia słuchaczy o niezaakceptowanych ocenach z poziomu formatki Szybkiego wprowadzania ocen (Rys. 4), naciśnij przycisk Powiadom o niezaakceptowanych. 2. Po naciśnięciu przycisku rozesłane zostaną komunikaty do słuchaczy z informacją o niezaakceptowanych ocenach. Informację tę otrzymają tylko ci słuchacze, którzy nie otrzymali takiego powiadomienia po wprowadzeniu lub zmianie niezaakceptowanej oceny, i których ocena nie została jeszcze zaakceptowana. 5. Wydruk raportu wyników końcowych Raport wyników końcowych prezentuje wszystkie wyniki końcowe w grupie zajęciowej, zarówno oceny do protokołu, jak i oceny lub wyniki punktowe z kursów cząstkowych w grupie kursów. Strona : 8 z 11

9 1. W celu wydruku raportu wyników końcowych przejdź do formatki Grupy zajęciowe (Rys. 3). 2. Zaznacz grupę zajęciową na liście Grupy zajęciowe, dla której chcesz wydrukować raport wyników końcowych. 3. Aby wydrukować raport naciśnij przycisk Wyniki końcowe. 6. Wydruk protokołu próbnego 1. W celu wydruku protokołu próbnego przejdź do formatki Grupy zajęciowe (Rys. 3). 2. Zaznacz grupę zajęciową na liście Grupy zajęciowe, dla której chcesz wydrukować protokół próbny. (wydruk protokołu próbnego jest możliwy dla grupy zajęciowej, w której stan wystawiania ocen jest inny niż Brak ) 3. Aby wydrukować protokół naciśnij przycisk Protokół próbny. 4. Określ parametry wydruku protokołu. System umożliwia wydrukowanie protokołu próbnego dla danej grupy zajęciowej z uwzględnieniem (lub bez) wprowadzonych ocen. Dla grupy zajęciowej, do której zapisani są słuchacze studiujący na różnych wydziałach, system umożliwia wydrukowanie protokołu uwzględniającego podział słuchaczy na wydziały. Dla grupy zajęciowej, do której zapisani są słuchacze z jednego wydziału, system umożliwia wydrukowanie protokołu całościowego, bez rozbicia na wydziały. 5. Potwierdź przyciskiem Drukuj. 7. Akceptacja wszystkich ocen dla kursów cząstkowych Oceny z kursów cząstkowych nie podlegają procesowi reklamacji. 1. W celu wykonania akceptacji wszystkich ocen z poziomu formatki Szybkie wprowadzanie ocen (Rys. 4) dla danej grupy zajęciowej, naciśnij przycisk Akceptuj wszystkie oceny. 2. Wprowadź nadany podczas pierwszego logowania kod PIN. Strona : 9 z 11

10 3. W wyniku wykonania akceptacji wszystkich ocen, automatycznie rozesłane zostaną komunikaty do wszystkich słuchaczy z informacją o zaakceptowaniu oceny. 8. Wydruk protokołu Podczas próby drukowania protokołu dla grupy zajęciowej, w przypadku, gdy nie wszystkie oceny będą wprowadzone, zatwierdzone i zaakceptowane, system wyświetli stosowny komunikat (rys. 9) Rys. 9. Komunikat o braku możliwości wydruku protokołu 1. W celu wydruku protokołu, przejdź do formatki Grupy zajęciowe (Rys. 3). 2. Zaznacz grupę zajęciową na liście Grupy zajęciowe, dla której chcesz wydrukować protokół. (wydruk protokołu jest możliwy dla gruby zajęciowej, w której stan wystawiania ocen jest Wszystkie zaakceptowane ) 3. Aby wydrukować naciśnij przycisk Protokół. 4. Wprowadź nadany podczas pierwszego logowania kod PIN. 5. Określ parametry wydruku protokołu. Strona : 10 z 11

11 Dla grupy zajęciowej, do której zapisani są słuchacze studiujący na różnych wydziałach, system umożliwia wydrukowanie protokołu uwzględniającego podział słuchaczy na wydziały. Dla grupy zajęciowej, do której zapisani są słuchacze z jednego wydziału, system umożliwia wydrukowanie protokołu całościowego, bez rozbicia na wydziały. 6. Potwierdź przyciskiem Drukuj. Strona : 11 z 11

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Proces uprawniania w module klubowym działa w sposób następujący.

Proces uprawniania w module klubowym działa w sposób następujący. Proces uprawniania w module klubowym działa w sposób następujący. Każdy użytkownik klubowy po zalogowaniu się do aplikacji klubowej klika przycisk Wnioski o uprawnienie Rys. 1 poz. 1 co skutkuje ewentualnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Jak wprowadzić wniosek? Gimnazjalisto! Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Proces uprawniania w module klubowym

Proces uprawniania w module klubowym Proces uprawniania w module klubowym Każdy użytkownik klubowy po zalogowaniu się do aplikacji klubowej klika przycisk Wnioski o uprawnienie Rys. 1 poz. 1 co skutkuje ewentualnym wywołaniem istniejacej

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja funkcjonalna Przypadki Użycia 1 Wstęp... 5 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie: danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo