Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego"

Transkrypt

1 Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych)

2 ` Strona 2

3 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH I FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE... 4 DZIAŁ I Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)...4 DZIAŁ II Tabela opłat i prowizji dla Kont inteligo firmowych...9 DZIAŁ III Tabela warunków produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO Banku Polskiego DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH I FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R DZAIŁ I Tabela opłat i prowizji dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) DZIAŁ II Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo firmowych DZAIŁ III Tabela warunków produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo Strona 3

4 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH I FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE DZIAŁ I Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) 1. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo ( Ogólne warunki ), w szczególności: Opłaty za transakcje/operacje są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; wysokość opłat uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach Konta za poprzedni okres miesięczny, Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta Inteligo, Okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy), Średnie miesięczne saldo - suma sald na wszystkich rachunków Klienta w ramach danego Konta na koniec każdego dnia w danym okresie, podzielona przez liczbę dni przypadających na ten okres miesięczny; saldo rachunków na koniec każdego dnia brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego miesięcznego salda jest wyznaczane z uwzględnieniem dat waluty operacji rozliczonych w tym okresie, elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów Ogólnych warunków, w tym kanał mobilny IKO, z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem a w serwisie telefonicznym, Występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest pod adresem internetowym 2. W przypadku Konta Inteligo prywatnego prowadzonego na rzecz Dziecka (Inteligo Konto Dziecka), opłaty za operacje wymienione w poniższej tabeli wynoszą 0 zł, o ile Bank udostępnia taką operację do tego konta. Bank informuje o dostępności takiej operacji na stronie lub poprzez elektroniczne kanały dostępu. Opłata/Prowizja Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU 1. Otwarcie konta Jednorazowo Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE 3. Wpływ w PLN Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku z zastrzeżeniem lp. 6 i Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku (w tym do ZUS i US) z zastrzeżeniem lp Przelew z rachunku oszczędnościowego pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 7 Przelew z rachunku oszczędnościowego kolejny w danym miesiącu kalendarzowym Strona 4

5 Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 8. Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 3 9. Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US) 9a. Realizacja zlecenia zmiennego (automatycznie) 9b. Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego 10. Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego 11. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie) 12. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku (automatycznie) Kanał mobilny IKO Przelew na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach 0 0 PKO TFI SA 1 W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, Money i CardMoney, z zastrzeżeniem lp. 6 i 7. 2 W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 3 Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl PRZELEWY ZAGRANICZNE Opłata/Prowizja Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 14. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA 4 gdy koszt ponosi Odbiorca 15. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi Odbiorca Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym Strona 5

6 18. Realizacja przelewu zagranicznego w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym Realizacja przelewu zagranicznego w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR 21. Anulowanie zrealizowanego 7 przelewu zagranicznego 22. Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego Przelew zagraniczny SEPA przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA. 5 Tryb zwykły realizacja przelewu zagranicznego: 1/ SEPA z datą waluty tomnext, 2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty spot lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty tomnext 6 Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego: 1/ SEPA z datą waluty overnight 2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty overnight lub tomnext lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty overnight 7 Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego. 8 Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią. KARTY DEBETOWE INTELIGO 9 Dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Opłata/Prowizja Dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 23. Wydanie karty: Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków 24. Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego Jednorazowo Miesięcznie jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie przekracza 99,99 PLN 10 4 w pozostałych przypadkach 25. Usługa Bankomaty bez granic 11 Miesięcznie Przesłanie kolejnej karty 0 PLN poczta (list zwykły) PLN przesyłka kurierska 13 9 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walutach innych niż EUR w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transkacji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl.. 10 W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych. Strona 6

7 11 Usługa Bankomaty bez granic jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie lub poprzez elektroniczne kanały dostępu. 12 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 13 Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie kurierem w trybie pilnym. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE Dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 27. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS 28. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) 29. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) 30. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 31. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic 32. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 33. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic 34. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego (cashback) PLN 0 PLN 3% min. 10 PLN 3% min. 10 PLN Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl. Strona 7

8 USŁUGI POWIADOMIEŃ Dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Opłata/Prowizja Dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 35. Usługa Powiadomienia 15 Miesięcznie Usługa Powiadomienia Komunikator 16 Miesięcznie Usługa Powiadomienia SMS 17 Miesięcznie Ponowna aktywacja usługi Powiadomienia SMS Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres . Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. 16 Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. 17 Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, Bank udostepnia i aktywuje usługę, przy czym przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. INNE OPERACJE Opłaty dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Opłata/Prowizja Opłaty dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 39. Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 40. Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 41. Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty 42. Ustanowienie/zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci 43. Ustanowienie blokady/zmiana blokady /realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia ,4% kwoty blokady, min. 50 max Przesłanie kolejnej karty kodów 0 - poczta (list zwykły) przesyłka kurierska Automatyczne przesłanie na adres Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo Miesięcznie Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/ wyciągu rachunku w ramach Konta Inteligo 47. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta opinii bankowej faks/poczta (list zwykły) Strona 8

9 Opłaty dla konta ze średnim saldem do ,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 50. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń) 19 z wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych 51. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 52. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 13 Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie kurierem w trybie pilnym. 18 Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 19 Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 20 Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach DZIAŁ II Tabela opłat i prowizji dla Kont inteligo firmowych Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo ( Ogólne warunki ), w szczególności: opłaty za transakcje/operacje są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta, okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy), Elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów Ogólnych warunków, w tym kanał mobilny IKO, z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem a w serwisie telefonicznym, występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie Opłata/Prowizja 1. Otwarcie konta Jednorazowo 0 2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH Kanał dostępu Opłata/prowizja 3. Wpływ w PLN 0 4. Przelew/przelew zdefiniowany w ramach banku Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku, z zastrzeżeniem Lp Strona 9

10 Kanał dostępu Opłata/prowizja 6. Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 22 Kanał mobilny IKO 1 7. Przelew/przelew zdefiniowany do ZUS i US Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego(w tym do ZUS i US) 0 0 8a. Realizacja zlecenia zmiennego (automatycznie) 1 8.b Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie) 11. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym Banku (automatycznie) W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, Money i CardMoney. 22 Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl 23 W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. PRZELEWY ZAGRANICZNE Kanał dostępu Opłata/prowizja 12. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA 24, gdy koszt ponosi Odbiorca 13. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi Odbiorca Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym Dosatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR Anulowanie zrealizowanego 27 przelewu zagranicznego Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego Strona 10

11 24 Przelew zagraniczny SEPA przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA 25 Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego 1/ SEPA z datą waluty tomnext, 2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty spot lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty tomnext. 26 Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego 1/ SEPA z datą waluty overnight, 2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty overnight lub tomnext lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty overnight. 27 Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego. 28 Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią. KARTY DEBETOWE INTELIGO 29 Opłata/prowizja 21. Wydanie karty: Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego Jednorazowo 0 Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego Miesięcznie 0 PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie przekracza 99,99 PLN 30 4 PLN w pozostałych przypadkach 23. Usługa Bankomaty bez granic 31 Miesięcznie Przesłanie kolejnej karty 0 PLN poczta (list zwykły) PLN przesyłka kurierska 33 TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 25. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 29. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju: 0 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 0 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 31. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą 5 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 0 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic 3% min Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO (cashback) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl. 30 W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych. 31 Usługa Bankomaty bez granic jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie lub poprzez elektroniczne kanały dostępu. Strona 11

12 32 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 33 Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym. 34 Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl. USŁUGI POWIADOMIEŃ Opłata/Prowizja 33. Usługa Powiadomienia 35 Miesięcznie Usługa Powiadomienia Komunikator 36 Miesięcznie Usługa Powiadomienia SMS 37 Miesięcznie Ponowna aktywacja usługi Powiadomienia SMS 5 35 Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres . Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. 36 Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. 37 Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. INNE OPERACJE Opłata/Prowizja Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty Ustanowienie blokady/zmiana blokady/realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia 0,4% kwoty blokady, min. 50 max Realizacja zajęcia wierzytelności z rachunku Przesłanie kolejnej karty kodów 0 PLN poczta (list zwykły) PLN przesyłka kurierska Automatyczne przesłanie na adres Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo Miesięcznie Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo fax/poczta (list zwykły) Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego 12 potwierdzenia salda rachunku 39 Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego 10 potwierdzenia wykonanej transakcji Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta opinii bankowej Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń) 39 z wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty 15 Strona 12

13 51. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 33 Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie kurierem w trybie pilnym. 38 Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 39 Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 40 Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach DZIAŁ III LIMIT DEBETOWY Tabela warunków produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo Opłaty Konto Inteligo prywatne Konto Inteligo firmowe 1. Obsługa limitu debetowego 41 Miesięcznie Udzielenie 41 /zwiększenie kwoty limitu debetowego Zmniejszenie/rezygnację z limitu debetowego Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty Uwaga Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do dnia spłaty całości zadłużenia 41 Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty. KREDYT ODNAWIALNY INTELIGO Opłaty Konto Inteligo prywatne 1. Przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty kredytu min Prowizja za odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty kredytu min Podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty podwyższenia min Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 0 5. Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty 0 POŻYCZKA INTELIGO 1. Udzielenie Pożyczki Inteligo Opłata w PLN Konto prywatne 5% kwoty udzielonej pożyczki, % kwoty udzielonej pożyczki, dla klientów, którzy otrzymali ofertę kredytową w ramach akcji sprzedażowych oraz akcji sprzedaży wiązanej Zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od kwoty rat podlegających zawieszeniu) 3% nie mniej niż 50 Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty 0 Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 0 Strona 13

14 KARTA KREDYTOWA INTELIGO Opłata/Prowizja w PLN Konto prywatne 1. Wydanie karty Jednorazowo 0 2. Obsługa karty 42 Rocznie 0- jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy 800 PLN jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych ) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) jest niższa niż Wypłata gotówki w kraju (terminal POS) 3% nie mniej niż 7 4. Wypłata gotówki w kraju (bankomat) 3% nie mniej niż 7 5. Wypłata gotówki za granicą (terminal POS) 44 3% nie mniej niż Wypłata gotówki za granicą (bankomat) 44 3% nie mniej niż Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych (terminal POS) Przelew z Karty kredytowej 3% nie mniej niż 7 9. Automatyczne przesłanie na adres Klienta miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej Miesięcznie Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty kredytowej 3 e-mali faks/poczta (list zwykły) Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu kredytowego o więcej niż 5%) Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty Pakiet ubezpieczeniowy Ubezpieczenie na szóstkę Miesięcznie 4 42 Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie z dołu po 12 pełnych okresach rozliczeniowych dla karty. 43 Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średnio została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty. 44 W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. Strona 14

15 45 Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 46 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. Strona 15

16 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH I FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. DZAIŁ I Tabela opłat i prowizji dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) 1. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo ( Ogólne warunki ), w szczególności: opłaty za transakcje/operacje są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; wysokość opłat uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach Konta za poprzedni okres miesięczny, opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta Inteligo, okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy), średnie miesięczne saldo suma sald na wszystkich rachunkach Klienta w ramach danego Konta na koniec każdego dnia w danym okresie, podzielona przez liczbę dni przypadających na ten okres miesięczny; saldo rachunków na koniec każdego dnia brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego miesięcznego salda jest wyznaczane z uwzględnieniem dat waluty operacji rozliczonych w tym okresie, elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów Ogólnych warunków, w tym kanał mobilny IKO, z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem a w serwisie telefonicznym, występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie 2. W przypadku Konta Inteligo prywatnego prowadzonego na rzecz Dziecka (Inteligo Konto Dziecka), opłaty za operacje wymienione w poniższej tabeli wynoszą 0 zł, o ile Bank udostępnia taką operację do tego konta. Bank informuje o dostępności takiej operacji na stronie lub poprzez elektroniczne kanały dostępu. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem 100, ,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Opłata za prowadzenie konta 1 Miesięcznie 4,99 PLN 0 PLN 0 PLN Transakcje bezgotówkowe 3. Wpływ na rachunek z tytułu przelewu zagranicznego, gdy koszt ponosi Odbiorca 11,99 PLN 11,99 PLN 11,99 PLN 4. Przelew na rachunek w ramach Banku z zastrzeżeniem lp. 5 i 6 5. Przelew z rachunku oszczędnościowego pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 6 Przelew z rachunku oszczędnościowego kolejny w danym miesiącu kalendarzowym 0,4% nie mniej niż 9,99 PLN 0,4% nie mniej niż 9,99 PLN 7. Przelew na rachunek w innym banku, z zastrzeżeniem Lp. 8 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN Strona 16

17 Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem 100, ,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 8. Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 2 Kanał mobilny IKO 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 9. Przelew do ZUS 3 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 10. Przelew do US 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 11. Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US) 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 12. Realizacja przelewu zdefiniowanego w ramach Banku 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 13. Realizacja przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym Banku 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 14. Realizacja przelewu zdefiniowanego do ZUS 2) 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 15. Realizacja przelewu zdefiniowanego do US 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN 15a. Realizacja zlecenia zmiennego Automatycznie 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 15b. Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego 16. Ustanowienie zlecenia stałego 0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN 17. Zmiana zlecenia stałego 18. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Kont Inteligo 19. Realizacja stałego zlecenia na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Automatycznie Automatycznie Strona 17

18 Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem 100, ,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 20. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku 21. Wypłata części środków z lokaty o zmiennym 22. oprocentowaniu przed upływem okresu umownego (do wysokości salda minimalnego) Przelew na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach PKO TFI SA 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN samoobsług owe 0,99PLN 0,99PLN 0,99PLN Karty debetowe Inteligo Wydanie karty: Pierwsza karta wydana do rachunku głównego Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku głównego 24. Obsługa karty: Jednorazowo 1,59 PLN 1,59 PLN 0 PLN karta wydana do rachunku głównego Miesięcznie 0,99 PLN 0,99 PLN 0PLN karta wydana do dodatkowego rachunku w ramach konta 0,99 PLN 0,99 PLN 0PLN 25. Usługa Bankomaty bez granic 5 Miesięcznie 4 PLN 4 PLN 4 PLN 26. Przesłanie kolejnej karty Transakcje gotówkowe Poczta Przesyłka kurierska 6 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN 27. Wypłata gotówki w oddziale innego banku (terminal POS) 28. Wypłata gotówki w bankomatach własnych Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 29. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju: 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic 30. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 31. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą: 9,99 PLN 9,99 PLN 9,99 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN Strona 18

19 Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem 100, ,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic 2% min. 8,50 PLN 2% min. 8,50 PLN 2% min. 8,50 PLN 32. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO (cashback) 7 1 PLN 1 PLN 1 PLN Inne operacje 33. Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 34. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 35. Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 2,99 PLN 2,99 PLN 0 PLN 36. Automatyczne przesłanie miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo Miesięcznie 37. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo 38. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z rachunku w ramach Konta Inteligo 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN poczta/ faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 8 2,99 PLN 2,99 PLN 0 PLN poczta/ faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 39. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku poczta/ faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 40. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji poczta/ faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN samoobsługo we Przesłanie na życzenie Klienta kopii umowy 42. Ustanowienie / zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci 43. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta opinii bankowej poczta/ faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN poczta/ faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 44. Przygotowanie przesłanie na życzenie Klienta kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kartowej poczta/ faks 9,99 PLN 9,99 PLN 0 PLN Strona 19

20 Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta z średnim saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem 100, ,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim saldem od ,00 PLN 45. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń), z wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych 46. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 47. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty 48. Przesłanie kolejnej karty kodów 49. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne Usługi Powiadomień 50. Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach poczta/ faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 10,00 PLN 10,00 PLN 10,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN Poczta Przesyłka kurierska 10 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN Wartość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 11 Miesięcznie 51. Usługa Powiadomienia 12 Miesięcznie 52. Usługa Powiadomienia Komunikator 13 Miesięcznie 53. Usługa Powiadomienia SMS 14 Miesięcznie 54. Ponowna aktywacja usługi Powiadomienia SMS SMS (Automatycznie) (Automatycznie) Komunikator (Automatycznie) SMS (Automatycznie) 4,99 PLN 4,99 PLN 4,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Opłata za prowadzenie Konta z przyznanym produktem kredytowym (z wyłączeniem Limitu debetowego) w ramach Konta Inteligo nie jest pobierana. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której Bank nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl. Usługa Bankomaty bez granic jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie lub poprzez elektroniczne kanały dostępu. Przesyłka kurierska wysyłana na życzenie Klienta, dostarczana na terenie kraju Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl. Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. Faks zamawiany poprzez serwis internetowy i wysyłany automatycznie. Strona 20

21 10) 11) 12) 13) 14) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna na stronach Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres . Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, Bank udostępnia i aktywuje usługę, przy czym przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. DZIAŁ II Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo firmowych Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo ( Ogólne warunki ), w szczególności: Opłaty za transakcje/operacje są pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji, Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta, okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy), Elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów Ogólnych warunków, w tym kanał mobilny IKO, z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem a w serwisie telefonicznym, występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 0 PLN 2. Opłata za prowadzenie: rachunku głównego Miesięcznie 3,99 PLN rachunku dodatkowego 0 PLN Transakcje bezgotówkowe 3. Wpływ na rachunek z tytułu przelewu zagranicznego, gdy koszt ponosi Odbiorca 11,99 PLN 4. Przelew na rachunek w ramach Banku 0 PLN 0,99 PLN 5. Przelew na rachunek w innym Banku, zastrzeżeniem Lp.6 1,49 PLN 2,99 PLN 6. Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 15 Kanał mobilny IKO 0,99 PLN 7. Przelew do ZUS 16 2,99 PLN 3,99 PLN 8. Przelew do US 1,49 PLN 2,99 PLN 9. Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US) 0 PLN 0 PLN 10. Realizacja przelewu zdefiniowanego w ramach Banku 0 PLN 0,99 PLN 11. Realizacja przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku 1,49 PLN 2,99 PLN Strona 21

22 12. Realizacja przelewu zdefiniowanego do ZUS 16 2,99 PLN 3,99 PLN 13. Realizacja przelewu zdefiniowanego do US 1,49 PLN 2,99 PLN 13a. Realizacja zlecenia zmiennego Automatycznie 0,99 PLN 13b. Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego 0 PLN 14. Ustanowienie zlecenia stałego 0 PLN 0 PLN 0,99 PLN 15. Zmiana zlecenia stałego 0 PLN 16. Realizacja stałego zlecenia w ramach Kont Inteligo Automatycznie 0 PLN 17. Realizacja stałego zlecenia na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Automatycznie 18. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku Automatycznie 1,49 PLN 19. Wypłata części środków z lokaty o zmiennym oprocentowaniu przed upływem okresu umownego (do wysokości salda minimalnego) Karta debetowe Inteligo Wydanie karty: 0 PLN 0 PLN 0,99 PLN Pierwsza karta wydana do rachunku głównego Jednorazowo 0 PLN Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku głównego 1,59 PLN 21. Obsługa karty Inteligo, z zastrzeżeniem Lp. 22:: Karta wydana do rachunku głównego Miesięcznie 0 PLN Karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta 0,99 PLN 22. Obsługa karty Inteligo Visa Electron z Sercem, Inteligo Visa paywave Dobro procentuje : Miesięcznie Karta wydana do rachunku głównego 0,99 PLN Karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta 0,99 PLN 23. Usługa Bankomaty bez granic 18 Miesięcznie 4 PLN 24. Dostarczenie kolejnej karty Poczta Przesyłka kurierska 0 PLN 25,00 PLN Transakcje gotówkowe 25. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) 9,99 PLN 26. Wypłata gotówki w bankomatach własnych Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 4,50 PLN 27. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju: 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 0 PLN 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic 4,50 PLN 28. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO 4,50 PLN Strona 22

23 Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty 29. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą: 1) dla klientów korzystających z usługi Bankomaty bez granic 0 PLN 2) dla klientów niekorzystających z usługi Bankomaty bez granic 2% min. 8,50 PLN 30. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału 1 PLN mobilnego (cashback) 19 Inne operacje 31. Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 0 PLN 32. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 0 PLN 33. Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 34. Automatyczne przesłanie miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo Miesięcznie 2,99 PLN 0 PLN 35. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo /poczta/faks 5,99 PLN 36. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z rachunku w ramach Konta Inteligo 37. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku 38. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 20 2,99 PLN poczta/faks 5,99 PLN poczta/faks 5,99 PLN poczta/faks 5,99 PLN 21 0 PLN 39. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kopii umowy 0 PLN poczta/faks 5,99 PLN 40. Przygotowanie i dostarczenie na życzenie Klienta opinii bankowej poczta/faks 5,99 PLN 41. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kartowej 42. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów bankowych oraz zaświadczeń, z wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych poczta/faks 9,99 PLN poczta/faks 5,99 PLN 43. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 10,00 PLN 44. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty 15,00 PLN 45. Wydanie/dostarczenie kolejnej karty kodów Poczta Przesyłka kurierska 22 0 PLN 25,00 PLN 46. Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne Wartość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Konta Inteligo 23 Usługi Powiadoomień 47 Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach Miesięcznie SMS (Automatycznie) 0 PLN Strona 23

24 48. Usługa Powiadomienia 24 Miesięcznie (Automatycznie) 0 PLN 49. Usługa Powiadomienia Komunikator 25 Miesięcznie Komunikator (Automatycznie) 0 PLN 50. Usługa Powiadomienia SMS 26 Miesięcznie SMS (Automatycznie) 4,99 PLN 51. Ponowna aktywacja usługi powiadomienia SMS 5,99 PLN 5,99 PLN 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl Opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której Bank nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl. Usługa Bankomaty bez granic jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie lub poprzez elektroniczne kanały dostępu. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl. Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. Faks zamawiany poprzez serwis internetowy i wysyłany automatycznie. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna na stronach Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres . Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, Bank udostępnia i aktywuje usługę, przy czym przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. DZAIŁ III Tabela warunków produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo Konto Inteligo prywatne Opłaty Konto Inteligo firmowe Limit debetowy 1. Opłata za obsługę limitu debetowego 27 Miesięcznie 0,99 PLN 1,99 PLN 2. Udzielenie 27 /zwiększenie kwoty limitu debetowego 0,99 PLN 1,99 PLN 3. Zmniejszenie/rezygnacja z limitu debetowego 0 PLN 0 PLN 4. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 10,00 PLN 10,00 PLN 5. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty 15,00 PLN 15,00 PLN 27) Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty. Uwaga: Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do dnia spłaty całości zadłużenia. Strona 24

25 Opłaty Konto Inteligo prywatne Kredyt odnawialny Inteligo 1. Przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty kredytu min 40 PLN 2. Odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty kredytu min 50 PLN 3. Podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty podwyższenia min 50 PLN 4. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 0 PLN 5. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty 0 PLN Opłata w PLN Konto prywatne Pożyczka Inteligo Udzielenie Pożyczki Inteligo 5% kwoty udzielonej pożyczki, 4% kwoty udzielonej pożyczki, dla klientów, którzy otrzymali ofertę kredytową w ramach akcji sprzedażowych oraz akcji sprzedaży wiązanej Zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od kwoty rat podlegających zawieszeniu) 3% nie mniej niż 50 Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty 0 Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 0 Strona 25

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Od dnia 11

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Zmiany w Tabeli opłat i prowizji Obowiązują od 1 października 214 r. Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Opłata/Prowizja w PLN Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do ,99 PLN 1. Otwarcie konta jednorazowo 0 2. Prowadzenie konta miesięcznie 0

Opłata/Prowizja w PLN Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do ,99 PLN 1. Otwarcie konta jednorazowo 0 2. Prowadzenie konta miesięcznie 0 CZĘŚĆ II. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KONT INTELIGO PRYWAT- NYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW KONTA INTELIGO, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ KONTA INTELIGO

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Część II. Taryfa prowizji i opłat

Bardziej szczegółowo

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Część I. Taryfa prowizji i opłat

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Nazwa rachunku: Konto Inteligo prywatne 1 (indywidualne i wspólne) dla Klientów Konta

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Okoliczności faktyczne zmiany

Okoliczności faktyczne zmiany INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Wykaz zmian w Taryfie prowizji

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Nazwa rachunku: Konto Inteligo prywatne 1 (indywidualne i wspólne) dla klientów którzy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i wspólnych)

Tabela opłat i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYC CH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGOO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim.

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim. Obowiązuje od 3 stycznia 2013 r. TARYFAA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLAA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Uwaga Niespłacenie zadłużenia przez Klienta powoduje czasowe zablokowanie środków do daty spłaty całości zadłużenia.

Uwaga Niespłacenie zadłużenia przez Klienta powoduje czasowe zablokowanie środków do daty spłaty całości zadłużenia. TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Część I. Rachunki bankowe

Część I. Rachunki bankowe Część I. Rachunki bankowe Dział VII. Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 2 Tytuł opłaty Konto Spektrum Adm. Konto Ulubione Adm. Konto Codzienne Adm.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 5 września 2018 r. Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku płatniczego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat -Bank S.A. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 listopada 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto 1. Otwarcie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat -Bank S.A. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Przekorzystne dla posiadaczy, którzy ukończyli 26 lat Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

1/5. Usługa bankowości telefonicznej. Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenia przelewu, Polecenie przelewu SEPA, Polecenie przelewu w walucie obcej

1/5. Usługa bankowości telefonicznej. Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenia przelewu, Polecenie przelewu SEPA, Polecenie przelewu w walucie obcej 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w dnia 31 października 2018 r. Opłaty i Prowizje Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Świat Premium Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Koronowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Dla młodych 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Komfortowe Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 119/2018 z dnia 02.08.2018 r. Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nazwa rachunku:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Walutowe w GBP Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Walutowe w CHF Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Załącznik do Uchwały Nr 5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 10-01-2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH Wronki, luty 2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy we Wronkach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 października 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Kowalu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 01 grudnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ESBANK Bank Spółdzielczy Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ES Komfort Data: 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Hipoteczne Plus Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 2 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy

Bardziej szczegółowo