Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Zawartość opracowania Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby projektanta - str. 2-3 Opis - str Projekt zagospodarowania terenu - rys. A1 Rzut parteru - rys. A2 Rzut I piętra - rys. A3 Rzut II piętra - rys. A4 Rzut dachu - rys. A5 Elementy konstrukcyjne - rys. 1/K Elementy konstrukcyjne - rys. 2/K Przekrój A-A, szczegóły A, B - rys. A6 Zestawienie stolarki - drzwi - rys. A7 Zestawienie stolarki - wyłazy, klapy - rys. A8 Zestawienie stolarki - drzwi szklane - rys. A9 Zestawienie stolarki - ściany szklane - rys. A10 Drabinka wyłazowa - rys. A11 Balustrady - rys. A12 Pochwyty - rys. A13 1

16 2

17 3

18 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza- Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Remont i przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Adres Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Podstawa opracowania - zlecenie inwestora; - Prawo Budowlane Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.690 z późn. zm.); - mapa zasadnicza w skali 1:500; - inwentaryzacja budowlana wykonana dla własnych potrzeb; - uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż. i san-epid. Biuro projektowe Zakład Ogólnobudowlany, ul. Św. Wincentego 35, Wrocław 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Stan istniejący Usytuowanie i ogólna charakterystyka Budynek przylega do budynków kompleksu klinicznego. Teren wokół budynku uporządkowany, wymaga jedynie wykonania pochylni z jednej strony wejścia. Ukształtowanie terenu Przewiduje się wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Przewiduje się następującą konstrukcję nawierzchni: - kostka betonowa gr. 8 cm; - podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm na podłożu G1. Wszystkie obrzeża betonowe ułożone na podsypce cementowo-wapiennej. Spadki podłużne 0,5%, poprzeczne 2,0%. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych przewidziano na istniejący teren. Prace związane z budową nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego. W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem warunków BHP. 4

19 3. CZĘŚĆ ARCHITEKONICZNO- BUDOWLANA Opis budynku Budynek biurowy wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku, w kompleksie zabudowy akademickiej kilku uczelni, w centralnej części Wrocławia. Stanowi typ zabudowy korytarzowej. Nie znajduje się w "Wykazie zabytków architektury i zabytków miasta Wrocławia" oraz ewidencji gminnej. Budynek posiadający trzy kondygnacje naziemne, niepodpiwniczony, dach płaski. Użytkowany jako budynek administracyjny. Posiada węzeł cieplny, serwerownię i sanitariaty na każdej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną,, telefoniczną, wentylacyjną i odgromową. Projektowany remont i przebudowa Projektuje się dostosowanie budynku do nowych potrzeb użytkowych: sześć sal wykładowych, pomieszczenia dla pracowników dydaktycznych, szatnia i pomieszczenia techniczne. Cały budynek zostanie dostosowany do właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego. Ocena stanu technicznego budynku- Dokonano przeglądu ścian zewnętrznych budynku. Nie stwierdzono korozji tynku i powłok malarskich. Elementy budynku nie wykazują zarysowań, odkształceń lub innych cech mogących świadczyć o naruszeniu stateczności całego obiektu lub jakiegoś jego elementu. Obiekt nadaje się do przebudowy w przedmiotowym zakresie. Konstrukcja schodów- skuć, oczyścić i wyrównać powierzchnię schodów; murować nowe schody z dociętych bloczków gazobetonowych odmiana 0,35; po związaniu wykonać warstwę wykończeniową. Szacunkowe maksymalne obciążenie dodane na biegu schodowym 54kg/m2 Zabezpieczenie robót instalacyjnych By dostosować budynek do projektowanych instalacji konieczne jest wykonanie przejść przez stropy i ściany oraz wykonanie podpór dla urządzeń na dachu. Przejścia w ścianach wykonywać bezpośrednio pod dolną krawędzią wieńca. Przejścia przez strop kanałów instalacyjnych: Przejścia w stropach w miarę możliwości wykonać w pustakach i nadbetonie, bez naruszania żeber stropu. odsłonić konstrukcji stropu w okolicy planowanych przebić; lokalizację otworów należy dopasować do układu żeber, tak by nie rozkuwać i ucinać żeber stropu. Roboty budowlane na dachu odsłonić, usunąć płyty korytkowe w rejonie wykonywanych robót; wykonać nowe podpory z pustaków Max pod płytami korytkowymi w miejscu projektowanego włazu dachowego i ustawić stelaże urządzeń; płyty dociąć (nie kuć) do wymiaru włazu dachowego, mniejsze otwory wywiercić w płytach korytkowych nie naruszając ich krawędzi i podpór; krawędzie cięcia zabezpieczyć zaprawą cementową; przygotować podparcie dla włazu zgodnie z zaleceniami producentów; przy włazie zainstalować drabinkę; naprawić pokrycie dachu, przygotować dojścia do urządzeń. Urządzenia instalacyjne na dachu Urządzenia opierać za pomocą stelaży na stropie najwyższej kondygnacji lub na ścianach nośnych budynku. 5

20 Stelaże, pod urządzenia, ustawiane bezpośrednio na płytach korytkowych mocować w spoinach między płytami. ŚCIANKI DZIAŁOWE Zaprojektowano ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm, na cienkiej spoinie lub z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną mineralną o grubości 7 cm. SUFITY PODWIESZANE Przewiduje się rozwiązanie systemowe dla osłon instalacji podwieszanych. Roboty wykończeniowe - wewnętrzne posadzki płytki ceramiczne, PCV i panele; obudowa przewodów instalacyjnych; tynki gipsowe; malowanie emulsją lateksowo-akrylową w kolorach jasnych, w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne na pełną wysokość; drzwi aluminiowe, białe, wypełniane szkłem matowym wzmocnionym, w wc drewniane pełne, typowe. Roboty wykończeniowe - zewnętrzne dach ocieplenie twardą izolacją termiczną gr. 18 cm, 2 x papa; podwyższenie ścianki kolankowej z trzech stron budynku na wysokość dwóch cegieł ( ok. 25 cm ) - tynkowanie i malowanie dodatkowych płaszczyzn w kolorze szarym podwyższenie poziomu rynny o 18 cm, wydłużenie rur spustowych ( wg rysunku szczegółowego - rys. A6 ) 4. ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH L.P. Nazwa Opis prac Wysokość Powierzchnia 1/1 hall rozebranie ściany podparapetowej, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, zamurowanie jednego otworu drzwiowego i wykonanie nowego w ściance działowej, położenie gresu na posadzce ( skucie starego ) 2/1 klatka schodowa 2a/1 magazyn gospodarczy zmiana geometrii schodów, nowa okładzina schodowa - gres, balustrady i pochwyty po obu stronach, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, osadzenie trzech ścian szklano-aluminiowych w klasie EI30, wymiana starych balustrad, montaż pochwytów malowanie ścian i sufitu, gres nowy, po skuciu starego 3/1 korytarz rozbiórki ścianek, nowe ścianki, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu 4/1 wc dla niepełnospraw nych 5/1 pomieszczenie porządkowe rozbiórka ścianek działowych, malowanie sufitu emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, płytki na ścianach do pełnej wysokości, płytki na podłodze, zestaw dla niepełnosprawnego, częściowe podwieszenie sufitu, wykonanie przestrzeni technicznej pod oknem skucie starych płytek na ścianach i podłodze, położenie nowych, nowe ścianki, osadzenie 6 3,03 33,9 3,03 12,6 1,60-3,03 6,1 3,03 ( 2,60 ) 25,3 3,03 10,0 3,03 1,6

21 drzwi 6/1 węzeł cieplny wykonanie przebić pod wentylację 3,03 11,6 7/1 sala wykładowa rozebranie istniejących ścianek, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym ), PCV na podłodze, częściowe 3,03 ( 2,60 ) 65,4 obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ) 8/1 zaplecze gospodarcze 9/1 kierownik rejonu 10/1 szatnia i portiernia 11/1 sala wykładowa przemurowania, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, płytki ceramiczne na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ) malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej przemurowania, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, płytki ceramiczne na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ), lada szatniowa ( element stały wyposażenia ), wymiana drzwi na nowe w klasie EI60 rozebranie istniejących ścianek, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym ), PCV na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ), wymiana drzwi na nowe w klasie EI60 7 3,03 ( 2,60 ) 12,3 3,03 12,0 3,03 ( 2,60 ) 13,6 3,03 ( 2,60 ) 65,3 12/1 wiatrołap wymiana bocznych witryn na nowe w klasie 3,03 6,6 EI60 13/1 korytarz malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową 3,03 ( 2,60 ) 12,2 w kolorze jasnym, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu 14/1 gabinet malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową 3,03 ( 2,60 ) 25,0 w kolorze jasnym ), panele na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ), wymiana drzwi na nowe w klasie EI60 1/2 klatka schodowa zmiana geometrii schodów, nowa okładzina schodowa - gres, balustrady i pochwyty po obu stronach, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, osadzenie dwóch ścian szklano-aluminiowych w klasie EI30, wymiana starych balustrad, montaż pochwytów 2/2 korytarz rozbiórka ścianki, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji mechanicznej i obudowa pionu 3/2 wc męski rozbiórka starych ścianek działowych i budowa nowych, malowanie sufitu emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, płytki na ścianach do pełnej wysokości, płytki na podłodze, 4/2 pom. porządkowe skucie starych płytek na ścianach i podłodze, położenie nowych, nowe ścianki, osadzenie drzwi, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji mechanicznej i obudowa pionu 5/2 wc damski rozbiórka ścianek działowych, wykucie otworu w nośnej ścianie i osadzenie nadproża, malowanie sufitu emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, płytki na ścianach do pełnej 2,64 12,6 2,64 ( 2,20 ) 14,2 2,64 5,8 2,20 1,6 2,64 ( 2,20 ) 16,0

22 6/2 sala wykładowa wysokości, płytki na podłodze, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji mechanicznej i obudowa tego pionu, obudowa wentylacji poziomej - częściowe obniżenie sufitu rozebranie istniejących ścianek, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym ), PCV na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ) 7/2 kierownik malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykucie otworu w nośnej ścianie i osadzenie nadproża 8/2 sekretariat malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, osadzenie drzwi EI30 9/2 pokój malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu 10/2 sala wykładowa rozebranie istniejących ścianek, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym ), PCV na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ) 11/2 pokój malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu 12/2 serwerownia malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji mechanicznej i obudowa tego pionów 13/2 korytarz malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie dwóch otworów w posadzce pod piony wentylacji mechanicznej i obudowa tych pionów 1/3 klatka schodowa zmiana geometrii schodów, nowa okładzina schodowa - gres, balustrady i pochwyty po obu stronach, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, osadzenie dwóch ścian szklano-aluminiowych w klasie EI30, osadzenie dwóch klap dymowych, wymiana starych balustrad, montaż pochwytów 2/3 korytarz malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji mechanicznej i obudowa pionu 3/3 wc męski rozbiórka ścianek działowych, malowanie sufitu emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, płytki na ścianach do pełnej wysokości, płytki na podłodze 4/3 wc damski rozbiórka ścianek działowych, wykucie otworu w nośnej ścianie i osadzenie nadproża, malowanie sufitu emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, płytki na ścianach do pełnej wysokości, płytki na podłodze, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji 8 2,64 ( 2,20 ) 65,3 2,64 ( 2,20 ) 25,5 2,64 12,4 2,64 ( 2,20 ) 12,7 2,64 ( 2,20 ) 65,3 2,64 ( 2,20 ) 12,3 2,64 ( 2,20 ) 12,4 2,64 ( 2,20 ) 14,0 2,70 18,7 2,70 ( 2,25 ) 14,2 2,70 5,4 2,70 ( 2,25 ) 16

23 5/3 pom. porządkowe 6/3 sala wykładowa mechanicznej i obudowa tego pionu, obudowa wentylacji poziomej - częściowe obniżenie sufitu skucie starych płytek na ścianach i podłodze, położenie nowych, nowe ścianki, osadzenie drzwi, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji mechanicznej i obudowa pionu rozebranie istniejących ścianek, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym ), PCV na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ) 7/3 pokój rozbiórka ścianki, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu 8/3 pokój zamurowanie otworu, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, osadzenie drzwi EI30 9/3 pokój malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu 10/3 sala wykładowa rozebranie istniejących ścianek, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym ), PCV na podłodze, częściowe obniżenie sufitu ( obudowa kanałów wentylacyjnych ) 11/3 pokój rozbiórka ścianki, malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowo-akrylową w kolorze jasnym, panele na podłodze, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie otworu w posadzce pod pion wentylacji mechanicznej i obudowa tego pionów 12/3 korytarz malowanie ścian i sufitów emulsją lateksowoakrylową w kolorze jasnym, obudowa wentylacji - częściowe obniżenie sufitu, wykonanie dwóch otworów w posadzce pod piony wentylacji mechanicznej i obudowa tych pionów, powiększenie otworu wyłazu dachowego, drabinka wyłazowa 2,25 1,6 2,70 ( 2,25 ) 65,3 2,70 ( 2,25 ) 26 2,70 12,6 2,70 ( 2,25 ) 25,6 2,70 ( 2,25 ) 65,3 2,70 ( 2,25 ) 24,8 2,70 ( 2,25 ) 12,4 5. DANE LICZBOWE powierzchnia użytkowa przebudowy - 858,40 m2, w tym: parter - 300,40 m2, I piętro - 270,10 m2, II piętro - 287,90 m2 kubatura m3 6. WARUNKI P.POŻ Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; powierzchnia zabudowy 361,2 m 2 powierzchnia wewnętrzna 858,4 m 2 wysokość 11,15 m - niski liczba kondygnacji: - nadziemnych 3; 6.2. Odległość od obiektów sąsiadujących; do najbliższych budynków: 10 m do budynku dydaktycznego, 5 m do budynku portierni do granicy działki 7,0 m od strony południowej 6.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 9

24 w budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo. W budynku znajdują się tylko stałe materiały palne jak np.: palne elementy wyposażenia, meble i artykuły biurowe, sprzęt elektroniczny, itp Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji: wszystkie kondygnacje: max 50 osób, Ogółem całym budynku może przebywać ~ 150 osób. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 6.5. Podział obiektu na strefy pożarowe Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową - ZL III 6.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; Wymagana klasa odporności ogniowej: dla całego budynku: C Wymagania ( minimalne ) dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych: konstrukcja nośna w klasie R 60 ściany wewnętrzne EI 15 ściana zewnętrzna EI 30 konstrukcja dachu R 15 przekrycie dachu RE 15 Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane w tym przekrycie dachu muszą być elementami nie rozprzestrzeniającymi ognia (NRO) 6.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; ewakuacja ludzi odbywa się wyjściem bezpośrednio na zewnątrz budynku. na korytarzu na parterze zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne 6.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych zaprojektowano: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację odgromową, 6.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie hydrant wewnętrzny HP 25 projektuje się samoczynną oddymiajacą klatkę schodową klapa dymowa Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy; kondygnację parteru należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup ABC o zawartości proszku 4 kg w ilości 2 gaśnica / na każdej kondygnacji Zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru; istnieją hydranty zewnętrzne D nn80 w odległości 35 i 44 m od budynku Drogi pożarowe: do budynku zapewniono od ul. Mikulicza-Radeckiego 9.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W/w zakres robót wymaga opracowania Planu BIOZ W związku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu budowlanego: zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów i posiadania odpowiednich atestów zmianę umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi z zachowaniem norm użytkowych zmianę rodzaju materiału stolarki drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów zamiany urządzeń zastosowanych w projekcie za wiedzą Inwestora i projektanta pod warunkiem zachowania przewidzianego standardu 10

25

26

27

28

29

OPIS TECHNICZNY. Adres Wrocław, ul. Kożuchowska 5, Wrocław ( obręb Biskupin, AM 9, dz. nr 3 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Adres Wrocław, ul. Kożuchowska 5, Wrocław ( obręb Biskupin, AM 9, dz. nr 3 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy budynku dydaktycznego wraz z przystosowaniem poddasza nieużytkowego na potrzeby Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis Str. 2-6 Elewacje rzut parteru rzut poddasza rzut dachu przekrój zestawienie drzwi i okien rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5 rys.6 1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (projekt zamienny do projektu budowlanego - pozwolenie na budowę nr 668/05 z dnia 6.12.2005r.) Inwestor: Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 055-10/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku w zakresie budowy pionów sanitarnych. Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE. Przedmiot opracowania. Adres. Inwestor. Właściciel nieruchomości. Zarządca nieruchomości. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE. Przedmiot opracowania. Adres. Inwestor. Właściciel nieruchomości. Zarządca nieruchomości. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy części podziemia na pomieszczenia pomocniczo-magazynowe Katedry Żywienia Zwierząt i Ptaków w Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO - SANITARNEGO OB. NR 1 NA TERENIE ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WRAZ Z KWATERAMI SKŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie Wykaz robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Godowe. Wykaz stanowi załącznik do opisu technicznego oraz uzupełnienie zakresu robót wskazanego na rysunkach technicznych: Nr pom. (wg inwentaryzacji*)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP.

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. ZIEMBINSKI ul. Poselska 5A 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 285 86 58 tel. kom. 0605 222 902 Projekt na: REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. OBIEKT: BRANŻA: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lokalizacja: RZESZÓW UL. RYCERSKA 4

PROJEKT BUDOWLANY. Lokalizacja: RZESZÓW UL. RYCERSKA 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: REMONT SANIIARIATÓW DLA OSÓB NIEPEŁONOSPRAWNYCH NA PODODDZIALE UROLOGII W SZPITALU MIEJSKIM RZESZÓW UL. RYCERSKA 4 Lokalizacja: Inwestor: SZPITAL MIEJSKI W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo