Etyka podstawą przywództwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etyka podstawą przywództwa"

Transkrypt

1 Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego

2 Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA KORZYSTANIE Z KODEKSU Zasady korzystania z Kodeksu....2 Oczekiwania wobec pracowników...2 Konsekwencje naruszenia prawa lub zasad Kodeksu....2 Zgłaszanie naruszeń Kodeksu, prawa lub niewłaściwych zachowań w miejscu pracy....3 Ochrona przed prześladowaniem za zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu....3 RELACJE PPG Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I KONKURENCJĄ...4 Działania antymonopolowe....4 Antykorupcja....5 Prezenty...6 Posiłki, rozrywka i podróże....6 Nieodpowiednia rozrywka...7 OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKÓW PPG....7 Bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz przestrzeganie praw człowieka....7 Komunikacja wewnętrzna....8 Zróżnicowanie w firmie PPG...8 Prześladowanie...9 Prywatność i poufność....9 Prywatność w komunikacji i w miejscu pracy....9 Konflikt interesów Alkohol, narkotyki i inne środki odurzające OCHRONA AKTYWÓW FIRMY I PRZYGOTOWYWANIE DOKŁADNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dokładne księgowanie Płatności i wydatki Ochrona własności i informacji Własność intelektualna Informacje wewnętrzne Komunikacja zewnętrzna ZAANGAŻOWANIE PPG W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Bezpieczeństwo produktów Zarządzanie środowiskiem PPG JAKO ORGANIZACJA GLOBALNA Zgodność z przepisami handlowymi Przestrzeganie lokalnych przepisów i obyczajów OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE GORĄCA LINIA ETYKI

3 Pismo z Biura Prezesa Reputacja naszej firmy, którą zawdzięczamy rzetelności, uczciwości i umiejętności działania w dowolnym zakątku świata, jest jednym z naszych najcenniejszych dóbr. Aby utrzymać tę istotną przewagę nad konkurencją, musimy koniecznie zadbać, aby wszyscy pracownicy PPG znali, rozumieli i przestrzegali tych samych zasad. Niezależnie od ciągłego rozwoju i sukcesu PPG, jednym z niezmiennych aspektów jest zaangażowanie firmy w postępowanie zgodne z etyką. Ze względu na ekspansję na nowe rynki, przejęcia i rozwój PPG, musimy podnosić poziom naszych już teraz znakomitych norm postępowania. Zarówno nowi, jak i doświadczeni pracownicy powinni koniecznie znać podlegające ciągłym zmianom standardy prawa i zgodności, jakie obowiązują naszą firmę i zatrudnione w niej osoby. Ponadto, etyczne postępowanie każdego pracownika PPG jest kamieniem węgielnym naszych wysiłków w kierunku zrównoważonego rozwoju korporacji. Podejmujemy działania w celu zagwarantowania sukcesu i nieustannej obecności naszej firmy przekładające się na korzyści naszych klientów, dostawców, akcjonariuszy, pracowników i sąsiadów. Bezkompromisowość wobec aspektów etycznych jest krytycznym elementem naszej zdolności do osiągnięcia tego celu. Niniejsza publikacja, Globalny Kodeks Etyki PPG, prezentuje zasady obowiązujące wszystkich pracowników firmy PPG w dowolnym miejscu i okolicznościach. Nie wolno nam narażać dobrego imienia naszej firmy poprzez nieznajomość tego Kodeksu lub niestosowanie się do jego zaleceń przez kogokolwiek z naszych pracowników. Nasza reputacja bazuje nie tylko na byciu dostawcą wysokiej jakości towarów i usług, ale także na naszej uczciwości i wysokich standardach etycznych. Niech ten Kodeks poprowadzi nas w pracy w kierunku wspólnych celów: dostarczania towarów i usług zgodnych z potrzebami naszych klientów i społeczeństwa; zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych, zdrowych i odpowiednich warunków pracy; zapewnienia udziałowcom większego zwrotu z inwestycji; oraz aktywnego udziału w charakterze dobrego obywatela korporacyjnego w życiu każdego narodu i społeczności, w jakich się znajdujemy. Charles E. Bunch Prezes i Dyrektor Wykonawczy (CEO) 1

4 KORZYSTANIE Z KODEKSU Zasady korzystania z Kodeksu Celem Globalnego Kodeksu Etyki jest kierowanie zachowaniem wszystkich pracowników PPG, bez względu na funkcję czy stanowisko, w zakresie kwestii etycznych, jakie pojawiają się podczas normalnej działalności firmy. Globalny Kodeks Etyki został podzielony na pięć głównych kategorii: Stosunki firmy PPG z klientami, dostawcami i konkurencją; Obowiązki wobec pracowników PPG; Ochrona aktywów firmy i przygotowywanie dokładnych sprawozdań finansowych; Zaangażowanie PPG w zrównoważony rozwój oraz PPG jako organizacja globalna. Każda kategoria zawiera zasady i wyjaśnienia dotyczące określonych, prezentowanych w niej tematów. Na ile to możliwe, oczekiwania stawiane pracownikom PPG zostały opisane jasno i jednoznacznie. Przyznajemy jednak, że ze względów praktycznych, mogą wystąpić sytuacje, w których oczekiwane zachowanie etyczne może być niezupełnie jasne. Może się zdarzyć, że dany organ prawny będzie nieznany, albo powszechny zwyczaj czy praktyka mogą nie oferować dostatecznych wskazówek. W przypadku działalności międzynarodowej, obejmującej szereg różnych kultur, może wystąpić konflikt systemów etycznych. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie, do każdego tematu w Kodeksie przygotowaliśmy pomoc na wypadek pytań lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień do określonej zasady. Oczekiwania wobec pracowników Wszyscy pracownicy PPG mają obowiązek przeczytania ze zrozumieniem i przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu. Bezpośrednim obowiązkiem każdego przełożonego PPG, bez względu na lokalizację, jest egzekwowanie przestrzegania zasad Kodeksu. Żaden kodeks postępowania, także ten, nie jest w stanie uwzględnić wszystkich potencjalnych sytuacji. Niemniej jednak, pracownicy PPG na całym świecie powinni prowadzić działalność w sposób, który zapewni im uznanie jako osobom i będzie dobrze świadczyć o Firmie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Kodeksu lub zachowania w określonej sytuacji, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu celem uzyskania wskazówek. Konsekwencje naruszenia prawa lub zasad Kodeksu Firma PPG traktuje naruszenie prawa oraz zasad Kodeksu bardzo poważnie. Złamanie prawa lub przyjętych zasad może narazić Firmę, jej pracowników i produkty na znaczne ryzyko. Każdy pracownik PPG odpowiada za swoje zachowanie. Również każdy, kto naruszy prawo lub zasady Kodeksu, będzie podlegać odpowiednim działaniom dyscyplinarnym, łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę. Globalna Komisja Etyki i Przestrzegania Zasad Firma PPG powołała Globalną Komisję Etyki i Przestrzegania Zasad, której przewodniczy jej Dyrektor Generalny (CEO). Komisja jest wspierana przez trzy regionalne komisje etyki, mieszczące się w Europie, Ameryce Południowej i regionie Azji-Pacyfiku. W skład każdej komisji wchodzą przedstawiciele kadry kierowniczej wyższego szczebla i wykonawczej z różnych działów i oddziałów. Zadania komisji: Analiza etycznych aspektów zasad postępowania w biznesie. Doradzanie Prezesowi i Radzie Nadzorczej w sprawach dotyczących standardów etycznych. Propagowanie świadomości standardów etycznych PPG. Analiza odpowiedniego postępowania w przypadku kwestii etycznych, które zwróciły uwagę Firmy lub jej pracowników. Udzielanie pomocy i rady w sprawach etycznych, które nie mogą być rozwiązane przez przełożonego, lub gdzie przełożony może wymagać dodatkowej pomocy. 2

5 Starania PPG w zakresie poprawy wyników finansowych w żadnym stopniu nie ograniczają naszego oddania etyce zawodowej. We współczesnej, niezwykle konkurencyjnej gospodarce światowej, niektórzy mogą czuć pokusę działania z korzyścią dla interesów finansowych Firmy, nie zważając na etykę czy legalność swojego postępowania. Firma PPG nie dostrzega jednak żadnego konfliktu między realizacją własnych celów korporacyjnych i przestrzeganiem prawa oraz kodeksu etycznego. Pragniemy, aby firma PPG zachowała atrakcyjność dla partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że przyczynia się do tego prowadzenie działalności zgodnie z prawem oraz ze standardami etyki. Będziemy nadal wspierać pracowników i partnerów, którzy rezygnują z korzyści biznesowych, jakie można osiągnąć wyłącznie poprzez naruszenie prawa czy zasad PPG. Zgłaszanie naruszeń Kodeksu, prawa lub niewłaściwych zachowań w miejscu pracy Wszyscy pracownicy są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać wszelkie nielegalne działania czy naruszenia Kodeksu przez kogokolwiek pracującego dla lub w imieniu PPG. Pewne naruszenia mogą spowodować poważne szkody dla Firmy i/lub osób trzecich, a szybkie zgłoszenie może pomóc firmie PPG w uniknięciu lub zmniejszeniu tych szkód. Niezgłoszenie nielegalnych działań jest nie tylko naruszeniem zasad Firmy, ale może być naruszeniem prawa. Także świadome i celowe fałszywe zgłoszenie naruszenia zasad etyki jest niedopuszczalne i również może być niezgodne z prawem. Naruszenia należy zgłaszać niezwłocznie, w pełni i obiektywnie jednej z poniższych osób, która jest w stanie odpowiednio zareagować: Bezpośredni przełożony bezpośredni przełożony ma obowiązek prowadzić zgłoszone sprawy oraz informować o ich załatwieniu. Jeśli reakcja przełożonego nie jest zadowalająca lub jeśli ze względu na charakter sprawy lepiej jest zgłosić problem innej osobie, można powiadomić o tym osobę o stopień wyżej w hierarchii firmy. Pracownik działu bezpieczeństwa lub zasobów ludzkich osoby wyszkolone w zakresie bezpieczeństwa oraz pracownicy Działu Zasobów Ludzkich także służą pomocą. Dyrektor ds. Zgodności, siedziba główna PPG, Pittsburgh odpowiada za wzmacnianie korporacyjnej zgodności i etyki, zasady kontroli eksportu, kontrole i procedury, globalną ochronę aktywów, zapobieganie stratom, dochodzenia i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że podejrzenia naruszenia lub faktyczne naruszenia prawa (włączając, lecz nie ograniczając się wyłącznie do wszelkich amerykańskich praw lub przepisów), zasad, środków kontroli i procedur zgodności eksportowej PPG, lub przestrzegania zasad zgodności w ramach tego kodeksu dotyczących zasady działań antymonopolowych, antykorupcyjnej, płatności i wydatków oraz zasady zgodności z przepisami handlowymi powinny być zgłaszane bezpośrednio do Dyrektora ds. Zgodności. Gorąca Linia Etyki PPG bezpłatna Gorąca Linia Etyki jest obsługiwana przez zewnętrzną firmę w imieniu PPG i przyjmuje zgłoszenie w ścisłej tajemnicy, po czym przekazuje je odpowiednim osobom w PPG. Na życzenie, Firma dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość i poufność osób ujawniających takie informacje. Ochrona przed prześladowaniem za zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu Prześladowanie kogokolwiek za dokonane w dobrej wierze zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu jest niezgodne z zasadami PPG. Każdy pracownik PPG, który otrzyma zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu, ma obowiązek dopilnować, aby to zgłoszenie było odpowiednio obsłużone, a składający je pracownik był traktowany uczciwie w toku sprawy. Na przykład, wszystkie osoby odpowiedzialne za zbadanie zgłoszenia złożonego za pośrednictwem Gorącej Linii Etyki wiedzą, że jakiekolwiek prześladowanie rozmówcy jest sprzeczne z zasadami PPG, jeśli jego tożsamość zostanie ujawniona w trakcie dochodzenia. Jeśli pracownik zgłosi sprawę innej osobie, niż jego bezpośredni przełożony, osoba ta odpowiada za właściwą obsługę zgłoszenia i dopilnowanie uczciwego traktowania pracownika. 3

6 RELACJE PPG Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I KONKURENCJĄ Kluczem do sukcesu w działalności PPG jest nasza umiejętność dostarczania klientom towarów i usług o niezmiennie wysokiej wartości. Aby sprostać standardom, produkujemy wyroby o jakości zgodnej z oczekiwaniami klientów, promujemy je zgodnie z prawdą i zapewniamy skuteczne wsparcie i obsługę klienta. Nasz sukces komercyjny jest połączony z satysfakcją naszych klientów. Firma PPG bazuje na długoterminowych, stałych relacjach z zadowolonymi klientami, a nie na odosobnionej sprzedaży indywidualnej. Dlatego mając na uwadze długofalowe interesy Firmy, tak ważne jest rozwijanie relacji z klientami. Podstawą tego perspektywicznego podejścia jest troska o zaufanie naszych klientów i sprzedaż naszych produktów w oparciu o ich wartość. Działania antymonopolowe Wszyscy muszą w pełni stosować się do przepisów antymonopolowych w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od miejsca ich obowiązywania, w kraju i za granicą. Należy także przestrzegać przepisów o konkurencji we wszystkich krajach, w których firma PPG i jej oddziały prowadzą działalność. Unikać kontaktów z konkurencją PPG w maksymalnym zakresie. Nie wdawać się w dyskusje, formalne umowy czy nieformalne porozumienia z naszymi konkurentami w zakresie produkcji, sprzedaży czy dystrybucji produktów lub usług, w tym takich spraw, jak ceny, zarobki, koszty, zyski, warunki sprzedaży, uzgodnienia kredytowe, udział w rynku, ilość produkcji, obszary sprzedaży, planowany asortyment produktów i usług, strategia udziału w przetargach, położenie klientów i metody dystrybucji. Celem przepisów antymonopolowych jest zachowanie konkurencyjnego systemu wolnej inicjatywy. PPG z zaangażowaniem wspiera uczciwą i wolną konkurencję na rynkach całego świata. Jesteśmy przekonani, że najlepiej przysłużymy się długoterminowym interesom naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników, przestrzegając praktyk biznesowych z poszanowaniem prawa i reguł gospodarki wolnorynkowej. Nasze zasady opierają się na przekonaniu, że silna konkurencja jest korzystna dla interesu publicznego konkurencja wolna od potajemnych umów między konkurentami. Tak więc, choć stanowczo zachęcamy do zdobywania zysków za pomocą legalnych i właściwych środków, starania firmy PPG w tym zakresie muszą być prowadzone zgodnie z prawem. W oczach opinii publicznej, a także w sądach, pozory są często ważniejsze niż rzeczywistość. Nawet niewinny kontakt z naszą konkurencją niesie ze sobą ryzyko podejrzeń o potencjalną zmowę. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba wielu lat na zdobycie reputacji w dowolnej branży, lecz niestety całe zdobyte dobro może zostać zniweczone przez czyny jednej osoby w jednej sytuacji. W zakresie działań antymonopolowych, naruszenie etyki przez jednego pracownika może oznaczać dla tego pracownika, jego przełożonego, Firmy i jej zarządu kosztowne, trudne postępowanie sądowe, prowadzące do wyroków cywilnych i karnych grzywien w wysokości milionów dolarów, nakazów sądowych, a nawet wieloletniego pozbawienia wolności dla zaangażowanych osób. Udział w umowach czy porozumieniach, które naruszają przepisy antymonopolowe, jest sprzeczny z zasadami PPG. Przykłady działań naruszających zasady PPG i przepisy antymonopolowe Stanów Zjednoczonych obejmują: umowy lub porozumienia między co najmniej dwoma konkurentami: (1) dotyczące ustalania cen, rabatów czy warunków sprzedaży; (2) podziału rynków, klientów czy obszarów; lub (3) odmowy kontaktów czy bojkotu stron trzecich. Każde z tych działań może prowadzić do postawienia w stan oskarżenia i skazania zaangażowanych osób, jak również ich firm. Celem powyższych przykładów nie jest pomniejszanie znaczenia innych, mniej oczywistych działań, które także mogą naruszać przepisy antymonopolowe. Informacje dotyczące strategii konkurencji i sytuacji rynkowych, które otrzymujemy od naszych klientów, dostawców czy od innych niezależnych stron trzecich, są w równym stopniu legalne, co pożądane. Nie wolno jednak prosić klientów, aby pełnili rolę pośredników między nami i konkurencją. W praktyce, różnica między konkurentami, klientami i dostawcami może się zacierać. Istnieją nawet takie firmy, z którymi firma PPG kontaktuje się na wszystkich trzech płaszczyznach. Występują także sytuacje, w których dyskusje z konkurencją mogą służyć legalnym i pożytecznym celom biznesowym. Są to m.in. działania w stowarzyszeniach handlowych, lobbing, przekrojowe branżowe analizy wynagrodzeń i świadczeń, określone dyskusje dotyczące zdolności kredytowej klientów, negocjacje w kwestii zawarcia umowy zbiorowej o pracę, programy BHP i ochrony środowiska, a także różne wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia badawcze. Ważne są konsultacje z radcą prawnym PPG w sprawach jakichkolwiek kontaktów z konkurencją i każdy pracownik, który ma wątpliwości co do legalności potencjalnego rozwoju sytuacji, powinien skontaktować się z Działem Prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 4

7 Antykorupcja PPG zakazuje łapownictwa i korupcji we wszystkich transakcjach biznesowych na terenie każdego kraju. Zasada ta obowiązuje w przypadku wszystkich transakcji pomiędzy PPG i stroną trzecią, bez względu na to, czy transakcja ta ma miejsce pomiędzy PPG i podmiotem prywatnym, czy PPG a urzędnikami państwowymi. Szczególnie restrykcyjne zakazy dotyczą dowolnych wysiłków w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na urzędników państwowych włączając personel zarządzany przez rząd lub kontrolowane podmioty, zaangażowane w zwykłe działania handlowe. Będąc uzupełnieniem dobrych praktyk biznesowych, zasada ta jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z prawem i przepisami w wielu krajach, w których PPG prowadzi działalność. Te prawa i przepisy, obejmujące amerykańską ustawę o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym za granicą oraz brytyjską ustawę antykorupcyjną, zostały wdrożone między innymi w celu wyeliminowania korupcji na rynku światowym oraz promowania sprawiedliwego i konkurencyjnego środowiska biznesowego, w ramach którego przeprowadzane są transakcje. Prawa te oraz zasady PPG nakładają na pracowników PPG zakaz wręczania łapówek, płatności lub wartościowych rzeczy w celu zyskania przewagi biznesowej lub dowolnej innej, niewłaściwej przewagi biznesowej. Rzeczy wartościowe obejmują gotówkę, prezenty, posiłki, rozrywkę i usługi. Prezenty, posiłki oraz rozrywka mogą być dostarczane wyłącznie, jeśli nie dochodzi do niewłaściwego usiłowania uzyskania lub zachowania transakcji lub innej przewagi biznesowej, a także jeśli jest to zgodne z zasadą PPG dotyczącą prezentów, posiłków, rozrywki oraz podróży, jak przedstawiono w niniejszym punkcie. Zasada ta oraz prawa i przepisy odnoszą się do PPG i jej spółek zależnych, a także do urzędników wykonawczych, członków zarządu i pracowników. Niniejsze prawa i przepisy zakazują także wysiłków w celu podjęcia takich działań za pośrednictwem dowolnych zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio przez PPG stron trzecich, takich jak przedstawiciele handlowi, dostawcy, pośrednicy lub partnerzy. Niezwykle istotne dla wysiłków podejmowanych przez PPG w celu zapewnienia etyki i uczciwości w transakcjach biznesowych jest również rozważne dobieranie partnerów biznesowych, agentów lub przedstawicieli handlowych. Jesteśmy zobowiązani do posiadania wiedzy na temat osoby, z którą prowadzimy interesy oraz do zagwarantowania, że w przypadku działania stron trzecich w imieniu PPG, są one etyczne i zgodne z mającymi zastosowanie prawami. Podobna staranność powinna być stosowana podczas wybierania partnerów joint venture, kandydatów do przejęcia i powiązanych z nimi agentów oraz przedstawicieli. Ze względu na to, że naruszenie tych praw i przepisów może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w prawie cywilnym i/lub karnym zarówno względem Firmy jak i zaangażowanych osób, niezwykle istotne jest działanie w sposób umożliwiający uniknięcie nawet stwarzania pozorów potencjalnego naruszenia tych restrykcji. Jakiekolwiek naruszenie tej zasady może skutkować podjęciem kroków dyscyplinarnych aż do wypowiedzenia umowy. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 5

8 Prezenty Osobom pracującym w imieniu firmy PPG nie wolno wręczać ani przyjmować prezentów, które można by zasadnie zinterpretować jako próbę niestosownego wpływu na adresata. W żadnym razie nie wolno wręczać ani przyjmować gotówki lub papierów wartościowych. Wręczanie czy przyjmowanie prezentów o wartości wyższej od nominalnej powinno uzyskać wcześniejszą aprobatę przełożonego. Nie wolno zabiegać o prezenty. Nie wolno również wręczać ani przyjmować prezentów, jeśli byłoby to niezgodne z prawem lub stanowiło świadome naruszenie zasad pracownika strony trzeciej. Celem wręczania prezentów biznesowych są działania na rzecz dobrego imienia Firmy i nic ponadto. Przykładowe dozwolone prezenty to proporcjonalne do okazji pamiątki i upominki wynikające z lokalnych obyczajów. Jednak próby wpływania na innych poprzez osobiste prezenty są niewłaściwe, niedopuszczalne, a niekiedy sprzeczne z prawem. Należy pamiętać, że pozory, podobnie jak rzeczywistość, mają duże znaczenie. Załatwienie biletów na imprezę towarzyską czy sportową dla indywidualnego klienta nie jest rozrywką, lecz prezentem. Podobnie, przyjęcie takich biletów przez indywidualnego dostawcę nie jest rozrywką, lecz także prezentem. Główną zasadą w tym zakresie jest właściwa ocena. Kiedy nie można taktownie odmówić przyjęcia niedopuszczalnego prezentu, ryzykując tym samym pogorszenie relacji biznesowych, można przyjąć prezent. Należy go jednak niezwłocznie przekazać audytorom wewnętrznym Firmy celem darowizny na rzecz organizacji charytatywnej. Ewentualnie, w razie chęci zatrzymania prezentu, można wypłacić Firmie jego uczciwą wartość rynkową. Z kolei firma PPG przekaże te pieniądze na cele charytatywne. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Posiłki, rozrywka i podróże Osobom pracującym w imieniu firmy PPG nie wolno oferować ani przyjmować posiłków, rozrywki czy podróży, które można by zasadnie zinterpretować jako próbę nieodpowiedniego wpływu na adresata. Nie wolno zabiegać o posiłki, rozrywkę czy podróże. Nie wolno ich również wręczać ani przyjmować, jeśli byłoby to niezgodne z prawem lub stanowiło świadome naruszenie zasad pracownika strony trzeciej. Decyzje o zaoferowaniu lub przyjęciu posiłku, rozrywki czy podróży należy podejmować w oparciu o właściwą ocenę i powściągliwie. Szczególną ostrożność należy zachować przyjmując posiłki, rozrywkę czy podróże od dostawców. Generalnie, oferowanie czy przyjmowanie posiłków, rozrywki czy podróży jest dopuszczalne, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: Okazja służy przede wszystkim celom biznesowym. Pracownik PPG towarzyszy klientowi lub dostawca towarzyszy pracownikowi PPG. Posiłki, rozrywka czy podróż są proporcjonalne do okazji. Firma PPG definiuje refundowaną rozrywkę jako każde właściwe działania czy zdarzenia, w których pracownik PPG towarzyszy klientowi. Jak podano w rozdziale Prezenty powyżej, w pewnych okolicznościach bilety na imprezę towarzyską czy sportową mogą zostać uznane raczej za prezent, niż rozrywkę. Dlatego wymagają one aprobaty jako prezenty. Podejmując decyzję o zaoferowaniu czy przyjęciu posiłków, rozrywki czy podróży, należy także uwzględnić ich częstotliwość i wartość. Zwykle duża częstotliwość czy wartość takich ofert wymaga wcześniejszej aprobaty bezpośredniego przełożonego w PPG. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 6

9 Nieodpowiednia rozrywka Nie wolno proponować lub uczestniczyć w żadnej formie rozrywki, co do której istnieją uzasadnione podstawy, że może być przyczyną zażenowania dla PPG lub jej pracowników lub negatywnie wpłynąć na wizerunek Firmy. Pewne formy rozrywki są nieodpowiednie dla prowadzenia działalności Firmy. Przykładem może być rozrywka, która wykorzystuje czy poniża kogoś pod względem płci, tożsamości etnicznej, kultury, rasy czy religii. Przełożonym nie wolno aprobować refundacji kosztów poniesionych na nieodpowiednie formy rozrywki. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKÓW PPG Relacje między firmą PPG i jej pracownikami na każdym szczeblu opierają się na wzajemnym szacunku, obustronnym zaufaniu i wspólnych celach. Uznanie tych więzi, wzmacnianie wspólnych zobowiązań i zwiększanie ich wpływu na codzienną działalność Firmy należą do stałych obowiązków każdego menedżera PPG. Nawet, jeśli miejscowe okoliczności w poszczególnych lokalizacjach Firmy są różne, pewne ogólne zasady i oczekiwania dotyczące relacji firmy PPG z jej pracownikami wykraczają poza warunki lokalne. Zasady te definiują domyślne porozumienie, jakie występuje między PPG i każdą osobą zatrudnioną przez Firmę. Bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz przestrzeganie praw człowieka Firma PPG zapewni bezpieczne i zdrowe miejsce pracy oraz będzie pomagać w poprawianiu stanu zdrowia i samopoczucia pracowników oraz ich rodzin. Ochrona oraz promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników PPG jest najważniejszym priorytetem firmy na całym świecie. Nasza strategia osiągnięcia tego celu obejmuje: Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy spełniających lub nawet przewyższających mające zastosowanie normy dotyczące zawodowego zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Zapewnienie odpowiednich szkoleń i instrukcji BHP. Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa poza pracą wśród pracowników i ich rodzin. Zapewnienie, że godziny pracy naszych pracowników są zgodne z odpowiednimi prawami miejscowymi regulującymi godziny pracy. Zagwarantowanie, że nie dochodzi do przypadków zatrudniania dzieci, a minimalny wiek każdego pracownika jest zgodny z odpowiednimi miejscowymi przepisami. Zapewnienie naszym pracownikom satysfakcjonujących płac i korzyści, które, biorąc pod uwagę płace minimalne, są zgodne z odpowiednim prawem. Zobowiązanie, że nie będziemy nigdy przymuszać do pracy w dowolny sposób. Przestrzeganie praw naszych pracowników do wyrażania związanych z pracą wątpliwości odnośnie zarządzania, w celu swobodnego zrzeszania się w zgodzie z przepisami miejscowymi podczas organizowania i negocjowania w kwestii zawarcia umowy zbiorowej o pracę lub powstrzymywania się od takich działań. Firma PPG stara się zapobiegać wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. W tym celu stworzyliśmy ogólnofirmowe zasady i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń PPG, właściwego obchodzenia się z materiałami, bezpiecznych praktyk zawodowych, limitów narażenia na substancje potencjalnie niebezpieczne i innych spraw, mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w pracy. Firma PPG opracowała także procedury postępowania w sytuacjach alarmowych w naszych zakładach oraz w razie wystąpienia klęsk żywiołowych. PPG wymaga, aby wszyscy pracownicy stosowali się do tych zasad i procedur. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy skontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub przedstawiciela działu HR lub ds. BHP firmy. 7

10 Komunikacja wewnętrzna Firma PPG popiera środowisko pracy, które sprzyja jasnej, szczerej i terminowej komunikacji. Realizacja celów PPG dotyczących wydajności w dużej części zależy od dobrze poinformowanych i zmotywowanych pracowników. To z kolei wymaga skutecznej, otwartej i dwukierunkowej komunikacji w całej Firmie. W tym celu od wszystkich pracowników oczekuje się informowania o ważnych sprawach i proponowanie rozwiązań korzystnych dla działalności Firmy. Obejmuje to niezwłoczne zgłaszanie problemów i naruszeń zasad PPG właściwym przełożonym. Analogicznie, każdy przełożony powinien w odpowiednim czasie przekazywać informacje o planach, wydajności, celach i zasadach Firmy swoim bezpośrednim podwładnym. Ponadto, każdy pracownik PPG ma prawo do informacji związanych z jego wydajnością, wynagrodzeniem i świadczeniami. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się ze swoim przełożonym. Postępowanie w przypadku nieetycznych próśb lub kompromitujących sytuacji W razie otrzymania prośby od osoby wewnątrz lub spoza PPG, dotyczącej czynu uznawanego za nielegalny lub nieetyczny, należy odmówić, informując taką osobę, że to postępowanie jest sprzeczne z zasadami PPG. Aby zgłosić zdarzenie, należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale Zgłaszanie naruszeń Kodeksu, prawa lub niewłaściwych zachowań w miejscu pracy w tym Kodeksie. Żaden przełożony nie może nakłaniać podwładnych do naruszania prawa lub Globalnego Kodeksu Etyki Firmy. Analogicznie, należy niezwłocznie zaprzestać udziału w jakichkolwiek dyskusjach, działaniach czy innych sytuacjach, które potencjalnie mogą być bezprawne. W razie uzasadnionych podejrzeń łamania prawa lub niniejszego kodeksu, należy zgłosić to do Kierownika ds Zgodności PPG. Zróżnicowanie w firmie PPG PPG docenia wartość biznesową i wewnętrzną wspierania zróżnicowania dzisiejszej globalnej siły roboczej i jest zaangażowana w to dążenie. Zróżnicowanie w PPG oznacza cenne różnice pomiędzy nami, dotyczące doświadczenia, perspektywy, pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, kultury, geografii a nawet stylu. Oznacza jednak także tworzenie kultury włączania, opartej na godności i szacunku kultury w ramach której sztuczne bariery na drodze do osiągnięć są niwelowane, a wkład wszystkich pracowników jest doceniany i niezwykle cenny. Promowanie i korzystanie z tych koncepcji umożliwia nam wszystkim niezwykły wkład w działanie PPG i rozwinięcie naszego pełnego potencjału. Efektywne zarządzanie zróżnicowaniem może prowadzić do zwiększonej kreatywności, lepszego rozwiązywania problemów, poprawy wydajności, redukcji konfliktów międzyludzkich i lepszej pracy zespołowej. Popierając zróżnicowanie, firma PPG stwarza równe szanse zatrudnienia na podstawie dowolnego statusu chronionego przez obowiązujące prawo, nikogo nie dyskryminując. PPG prowadzi nabór na podstawie kwalifikacji i umiejętności związanych z wymogami danego stanowiska. Awans jest uzależniony od zasług i potwierdzonej wydajności w pracy. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 8

11 Prześladowanie Firma PPG nie będzie tolerować żadnego bezprawnego prześladowania, w tym słownego czy fizycznego znęcania się lub zastraszania. Prześladowanie dowolnego pracownika PPG przez zarząd, współpracowników, klientów lub dostawców niszczy pracę zespołową i może negatywnie wpływać na wydajność. Odpowiednio, wszyscy pracownicy PPG powinni traktować siebie nawzajem z uprzejmością, godnością i szacunkiem. Każdy pracownik PPG powinien być wyczulony na oznaki prześladowania w miejscu pracy. W razie prześladowania lub podejrzeń prześladowania innych pracowników, należy podjąć odpowiednie kroki, aby rozwiązać problem, np. zgłaszając zdarzenie czy zachowanie do Działu Zasobów Ludzkich lub dowolnemu członkowi zarządu. Firma PPG niezwłocznie i gruntownie zbada wszelkie skargi o prześladowanie i podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne w stosunku do pracowników naruszających tę zasadę. PPG nie będzie tolerować żadnego prześladowania osób, które zgodnie z prawdą zgłaszają prześladowanie lub uczestniczą w dochodzeniu rzekomego prześladowania. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Prywatność i poufność Firma PPG szanuje prywatność swoich pracowników. Relacje PPG z pracownikami opierają się na szacunku i zaufaniu. Analogicznie, firma PPG udostępni poufne informacje o pracownikach innym osobom wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby do uzasadnionych celów biznesowych i zgodnie z obowiązującym prawem. Pracownicy PPG, którzy mają dostęp do poufnych informacji pracowników, odpowiadają za podejmowanie odpowiednich kroków, aby zapewnić, że dane są przechowywane poufnie, zgodnie z zasadami i procedurą PPG. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Prywatność w komunikacji i w miejscu pracy Telefony PPG, poczta , łącza internetowe, komputery, faksy i inne urządzenia elektroniczne powinny być używane do celów związanych z działalnością firmy PPG. Jakiekolwiek niewłaściwe używanie tych systemów, w tym nadmierne wykorzystanie niezwiązane z pracą, jest zabronione. Wszystkie wiadomości i innego typu komunikacja realizowana za pomocą tych systemów stanowi dane Firmy. PPG zastrzega sobie prawo do dostępu i ujawniania treści takich wiadomości, kiedy wystąpi uzasadniona przyczyna biznesowa, aby to zrobić, zgodnie z obowiązującym prawem. Firma PPG nie będzie tolerować transmisji ani przechowywania wiadomości elektronicznych, które są napastliwe, nieprzyzwoite, obraźliwe czy wulgarne. Dodatkowy obowiązek urzędników i członków zarządu Globalny Kodeks Etyki firmy PPG obowiązuje nie tylko pracowników na całym świecie, ale także wszystkich członków zarządu PPG. Jakiekolwiek zrzeczenie się Kodeksu przez urzędników wykonawczych lub członków zarządu jest uzależnione od zgody zarządu lub komisji zarządu i powinno być natychmiast ujawnione akcjonariuszom. Zrzeczenie się lub odstąpienie od Kodeksu w przypadku urzędników wykonawczych lub członków zarządu jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach. Gwarantuje to, że w rzadkich przypadkach, kiedy o zrzeczenie się zabiega urzędnik wykonawczy lub członek zarządu, przebiega ono pod dodatkową kontrolą najwyższych władz kierowniczych firmy. Elektroniczne systemy komunikacji nie są całkowicie bezpieczne i mogą zostać przechwycone. Pracownicy odpowiadają za zabezpieczenie wiadomości , faksów i innych elektronicznych transmisji informacji poza Firmą. Pracownicy powinni także zachować tę samą dbałość, ostrożność i etykę zawodową w komunikacji telefonicznej i elektronicznej, jaką zachowaliby w piśmie czy notatce służbowej. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 9

12 Konflikt interesów Pracownikom nie wolno postępować ani dopuszczać do występowania sytuacji, w których osobiste interesy pracownika kolidują z jego obowiązkiem szczerego i uczciwego postępowania w relacjach z Firmą. Konflikt interesów występuje, kiedy interesy osobiste pracownika kolidują z jego możliwością obiektywnej oceny najlepiej pojętego interesu PPG. Na przykład, konflikt interesów może występować, jeśli pracownik, jego bliski krewny lub przyjaciel mogą odnosić osobiste korzyści z transakcji, w której uczestniczy Firma i pracownik lub strona trzecia. Konflikt może także wystąpić, jeśli pracownik naraża działalność Firmy lub wpływa na nią, zakładając firmę prywatną, z której pracownik, jego bliski krewny lub przyjaciel czerpie korzyści finansowe, lub firmę publiczną, z której pracownik, jego bliski krewny lub przyjaciel czerpie duże korzyści finansowe. Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić wszelkie okoliczności związane z potencjalnym konfliktem interesów, lub jakiekolwiek zmiany w okolicznościach, swojemu przełożonemu. Unikając faktycznego czy pozornego konfliktu interesów, pracownicy PPG pomagają budować i podtrzymywać zaufanie naszych współpracowników, klientów, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się ze swoim przełożonym lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Alkohol, narkotyki i inne środki odurzające Obniżanie możliwości pracownika w pracy poprzez stosowanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających jest sprzeczne z zasadami PPG. Ponadto, firma PPG dąży do zapewnienia miejsca pracy wolnego od środków odurzających, zgodnego z obowiązującymi przepisami i zabrania dystrybucji, posiadania i używania nielegalnego lub niezgodnego z przepisami alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Firmy lub w czasie pracy. PPG oczekuje, że wszyscy pracownicy dołożą wszelkich starań, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Oznacza to m.in., że oczekujemy, aby na ocenę sytuacji i decyzje pracowników nie wpływał alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające. Oprócz wpływu na pracę i zdolność podejmowania decyzji przez pracownika, stosowanie środków odurzających może stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych i dobra firmy. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 10

13 OCHRONA AKTYWÓW FIRMY I PRZYGOTOWYWANIE DOKŁADNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wszystkie osoby pracujące dla PPG mają obowiązek chronić aktywa Firmy przed kradzieżą, utratą i niewłaściwym użyciem. Aktywa te są własnością akcjonariuszy i stanowią cenne zasoby, będące źródłem utrzymania pracowników PPG. Wspomniane aktywa obejmują informacje, jak również pieniądze, sprzęt, zapasy, nieruchomości i materiały. Szczególnie na tych rynkach produktów, gdzie poufne informacje i zastrzeżone technologie odgrywają dużą rolę w strategii działalności firmy PPG, występują poważne konsekwencje w razie dostania się informacji w posiadanie osób nieupoważnionych. To ważne, aby wszyscy zachowywali ciągłą czujność w ochronie tajemnic handlowych, danych biznesowych i zastrzeżonej wiedzy fachowej firmy PPG przed niewłaściwym użyciem i wywiadem przemysłowym. Analogicznie, odpowiedzialne zarządzanie zasobami PPG wymaga dokładnego księgowania wykorzystania aktywów Firmy i wyników jej działalności. Nie wolno w niewłaściwy lub nieautoryzowany sposób zmieniać przeznaczenia zasobów Firmy. PPG stworzyła wewnętrzne standardy regulacji i praktyki, aby zagwarantować ochronę i właściwe wykorzystanie aktywów, a także dokładne i rzetelne prowadzenie ksiąg i sprawozdań rachunkowych. Wszyscy pracownicy odpowiadają za zapewnienie i przestrzeganie wymaganych regulacji wewnętrznych. Zgodność z zasadami księgowania PPG jest konieczna. Stosowanie się do tych wymogów stworzy dobre praktyki biznesowe i będzie korzystne dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy firmy PPG. Dokładne księgowanie Każda osoba biorąca udział w tworzeniu, przesyłaniu lub wprowadzaniu informacji do ksiąg rachunkowych PPG, odpowiada za dokładne i kompletne wykonywanie tych czynności, za pomocą odpowiedniej dokumentacji. Zawsze należy przestrzegać określonych procedur i regulacji księgowych. Rejestry, księgi i dokumenty firmy PPG powinny ściśle odzwierciedlać transakcje Firmy i stanowić pełne zestawienie aktywów, pasywów, dochodów i wydatków organizacji. Rynki handlowe, finansowe i szereg stron wewnątrz i poza Firmą mają uzasadnione prawo do znajomości wyników finansowych PPG. Bazują na terminowości, dokładności i rzetelności naszej księgowości, aby mogli polegać na otrzymywanych informacjach i podejmować decyzje dotyczące bardzo wielu ważnych spraw. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikami działów bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej lub lokalnego działu finansowego. 11

14 Płatności i wydatki Nie wolno bezpośrednio ani pośrednio tworzyć żadnych nieujawnionych ani niezarejestrowanych funduszy lub kont na dowolny cel. Nie wolno autoryzować ani dokonywać żadnych bezpośrednich lub pośrednich płatności czy wydatków w imieniu PPG z zamiarem lub założeniem, że jakakolwiek część takich płatności lub wydatków zostanie przeznaczona na inny cel, niż opisany w dokumentacji dotyczącej płatności lub wydatków. Wszystkie wpisy umieszczane w księgach rachunkowych Firmy powinny rzetelnie i dokładnie odzwierciedlać fakty i okoliczności wszelkich płatności lub wydatków dokonywanych przez Firmę. Pracownikom nie wolno dokonywać żadnych bezpośrednich lub pośrednich płatności lub wydatków, ani wręczać żadnych prezentów, aby wywrzeć nieodpowiedni wpływ, lub które mogłyby wyglądać na nieodpowiedni wpływ, jakimkolwiek osobom w ich relacjach z Firmą lub innymi osobami. Wszystkie transakcje PPG powinny być poparte dokumentacją, która jasno i dokładnie określa cel transakcji. Będąc uzupełnieniem dobrych praktyk biznesowych, zasady te są niezbędne w celu zapewnienia zgodności z prawem w wielu krajach, w których PPG prowadzi działalność. Wymagają one także od amerykańskich firm, aby (podobnie jak PPG) informowały opinię publiczną o zobowiązaniach czy akcjach, w ramach prowadzenia wewnętrznych regulacji księgowych oraz prowadzenia ksiąg i rejestrów, które dokładnie przedstawiają zawierane transakcje. Naruszenie tych zasad grozi pozbawieniem wolności i grzywną, i może również narazić PPG na kary. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem Działu Finansowego lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Ochrona własności i informacji Prawo do znajomości procedur PPG Wszystkie osoby zatrudnione przez firmę PPG mają prawo do wglądu w treść zasad i procedur PPG, które dotyczą ich obowiązków służbowych. Mając poczucie, że lepsze poznanie szczegółów dowolnego dokumentu odnoszącego się do zasad firmy pomoże w lepszym wykonywaniu pracy, należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub lokalnym pracownikiem zasobów ludzkich. Na prośbę pracownika, udostępnią oni wymagane informacje. Każdy pracownik PPG z dostępem do pieniędzy, informacji lub własności Firmy, ma bezwzględny obowiązek zarządzania tymi aktywami PPG z najwyższym stopniem rzetelności oraz unikania jakichkolwiek nadużyć tych aktywów. Polityka firmy PPG zakłada rozwiązanie umowy o pracę i ściganie osób, które złamią ten warunek. Oszustwa, kradzieże, malwersacje i inne niewłaściwe sposoby zmiany przeznaczenia funduszy firmy są oczywiście nielegalne, a także nieetyczne. Zapobieganie kradzieżom, nadużyciom czy sprzeniewierzeniom własności Firmy przez innych powinno być przedmiotem zainteresowania wszystkich pracowników PPG. Takie straty często można ograniczyć podejmując zwykłe środki ostrożności, postępując z aktywami Firmy w rozważny sposób i przestrzegając naszych istniejących wewnętrznych procedur i procesów. Są to: Zabezpieczenie sprzętu, zapasów i materiałów przed kradzieżą. Stosowanie należytych środków ochrony informacji. Zgłaszanie podejrzanych osób lub czynności pracownikom ochrony. Zawsze należy zdawać sobie sprawę z okoliczności, w jakich prowadzone są interesy i unikać dyskusji o delikatnych lub poufnych sprawach Firmy w obecności osób nieupoważnionych. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikami działów bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 12

15 Własność intelektualna Osobom pracującym dla firmy PPG, nie wolno ujawniać osobom nieupoważnionym, wewnątrz lub spoza Firmy, żadnych informacji, które mogą prowadzić do sprzeniewierzenia zastrzeżonych technologii lub tajemnic handlowych. Ponadto, należy podejmować należyte środki ostrożności, aby zapobiegać nieumyślnemu ujawnieniu takich informacji. Poufność informacji Firmy obowiązuje również po zaprzestaniu pracy dla PPG. Firma PPG poczyniła duże inwestycje w zakresie takich własności intelektualnych, jak patenty, znaki towarowe, nazwy marek i programy komputerowe. Ochrona tych własności przed naruszeniem jest dla Firmy ważnym priorytetem. Jesteśmy zdecydowani ścigać osoby naruszające przepisy za pomocą wszelkich dostępnych środków prawnych. Podobnie, jak PPG oczekuje przestrzegania jej praw własności intelektualnej, szanujemy prawa własności innych. Sprzeczne z zasadami PPG jest także przechwytywanie, powielanie lub przywłaszczanie sobie za pomocą środków elektronicznych lub innych, takich materiałów, jak oprogramowanie komputerowe, nagrania dźwięku lub obrazu, publikacje czy inna chroniona własność intelektualna, bez zgody właściciela patentu lub posiadacza praw autorskich. Wbrew zasadom PPG jest także ujawnianie poufnych informacji przez pracowników, którzy otrzymują je od innych z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności, w tym od poprzednich pracodawców, lub zabieganie o ujawnienie takich informacji. Ponadto, firma PPG nie poucza pracowników w zakresie ujawniania takich poufnych informacji ani nie prześladuje ich za niedopełnienie tego obowiązku. Dodatkowo, należy odrzucać wszelkie propozycje dotyczące informacji poufnych ze źródeł zewnętrznych, chyba że podjęto uprzednio odpowiednie zabezpieczenia prawne. Takim zabezpieczeniem może być zrzeczenie się zachowania poufności (Confidential Disclosure Waiver) czy standardowa umowa o poufności/próbkach (Confidential Information/Sample Agreement) firmy PPG (obie dostępne w witrynie internetowej Działu Prawnego PPG). Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Informacje wewnętrzne Pracownicy PPG muszą przestrzegać poufności wrażliwych lub uprzywilejowanych informacji oraz zachowywać wysoki poziom wiarygodności w kontaktach z takimi informacjami. Obejmuje to informacje dotyczące działalności Firmy lub danych finansowych dotyczących sprzedaży, zysków, aktywów, pasywów, prognoz, planów biznesowych, strategii zakupów i innych informacji poufnych. Pracownikom PPG, którzy są w posiadaniu takich poufnych informacji, nieznanych opinii publicznej, zabrania się ich ujawniania jakimkolwiek osobom nieupoważnionym. Pracownicy muszą także przestrzegać poufnego charakteru wszystkich podobnych informacji, jakie mogą otrzymać, dotyczących organizacji, z którymi PPG prowadzi interesy jako dostawca, klient czy konkurencja. Ponadto, zabrania się wykorzystywania informacji wewnętrznych o materiałach jako podstawy do obrotu akcjami Firmy lub papierami wartościowymi innej dowolnej firmy. Oprócz wieloletniego zaangażowania firmy PPG w etyczne postępowanie, tak stanowi prawo. Informacji niepublicznych, uzyskanych w wyniku podjęcia pracy w Firmie, nie wolno wykorzystywać dla osobistych korzyści pracowników ani innych osób mających z nimi kontakt. Wykorzystanie dla korzyści osobistych obejmuje korzyści ze sprzedaży lub dostarczenia innym informacji na temat obrotu papierów wartościowych PPG lub innej dowolnej firmy. Przykładowe informacje o potencjalnym charakterze niepublicznym obejmują wyniki finansowe PPG przed ich upublicznieniem; informacje finansowe oddziału lub serii produktów, które nie są publikowane; informacje o klientach, dostawcach czy konkurencji; zakup nieruchomości; działania badawcze; i planowane zakupy lub sprzedaż. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 13

16 Komunikacja zewnętrzna Aby budować zaufanie publiczne, w najlepiej pojętym interesie PPG leży dokładne, terminowe i spójne informowanie mediów o nieobjętych tajemnicą produktach, usługach i działalności. Zdobycie tego zaufania wymaga nieustannej, dwustronnej i wzajemnie korzystnej komunikacji z różnymi stronami istotnymi dla sukcesu PPG. W firmie PPG są to: pracownicy, akcjonariusze, klienci, dostawcy, urzędnicy państwowi, mieszkańcy społeczności, w których działa PPG, społeczność finansowa, różne grupy handlowe i zawodowe, ogół społeczeństwa i media. Każda jednostka biznesowa PPG jest zobowiązana do nawiązywania kontaktów z mediami w celach marketingowych, dotyczących jej produktów i usług. Inne interakcje z mediami odnoszące się do PPG jako korporacji powinny być zarządzane przez dział komunikacji korporacyjnej PPG zgodnie z polityką zewnętrznej komunikacji firmy. Osoby otrzymujące zapytania od przedstawicieli mediów powinny kierować je do odpowiedniej osoby ds. kontaktów z mediami danej jednostki, dyrektora zakładu lub działu komunikacji korporacyjnej w celu udzielenia na nie odpowiedzi zgodnie z niniejszą zasadą. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się ze swoim przełożonym lub Biurem Prasowym. ZAANGAŻOWANIE PPG W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Jedną z wartości PPG jest odpowiedzialność za ochronę globalnego środowiska, w którym firma prowadzi działalność. Co więcej, PPG dokłada wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym w społecznościach, w ramach których działa. Ta wieloaspektowa koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje: Zaangażowanie w odpowiedzialne obywatelstwo korporacyjne poprzez połączenie interesów biznesowych z naszą rolą opiekuna Ziemi. Zwiększenie i zabezpieczenie dobrego samopoczucia naszych sąsiadów, całej planety, pracowników i akcjonariuszy poprzez inwestowanie w bezpieczne i zrównoważone technologie oraz źródła. Ulepszanie jakości życia w społecznościach, w których prowadzimy działalność poprzez wspieranie różnych działań charytatywnych i filantropijnych w dziedzinie sztuki, edukacji, usług, a także zachęcanie naszych pracowników do poświęcenia czasu, talentu i dóbr na rzecz tych samych instytucji. Zachęcanie naszych pracowników do bycia zaangażowanymi obywatelami i do wypełniania obowiązków obywatelskich w ramach narodów i społeczności, w których żyją. Z tego względu zalecamy pracownikom konsultowanie się z Działem Spraw Rządowych PPG przed zaangażowaniem się w dowolną działalność lobbingową w imieniu PPG lub w przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w działalności społecznej lub wyborczej. Oczekujemy, że nasze imię PPG stanie się synonimem odpowiedzialnego i etycznego obywatelstwa korporacyjnego. Prosimy każdego z naszych pracowników o podjęcie wyzwań i wykorzystanie istniejących szans w naszym stale zmieniającym się świecie w celu doprowadzenia do osiągnięcia pozytywnej i zrównoważonej różnicy w codziennej pracy. 14

17 Bezpieczeństwo produktów Firma PPG zapewnia, że jej produkty można opracowywać, wytwarzać, dostarczać, stosować i utylizować w bezpieczny i ekologiczny sposób. Będziemy odpowiednio szkolić, wyposażać i wspierać pracowników w zakresie zarządzania działaniami BHP i ochrony środowiska oraz doradzać klientom w sprawach bezpiecznego stosowania i obsługi naszych produktów. Pracownikom PPG nie wolno autoryzować transportu produktu, który jest niewłaściwie oznakowany, wadliwy, niebezpieczny lub niezgodny z przeznaczeniem. Zapewnienie bezpiecznego stosowania naszych produktów i ograniczenie ryzyka związanych z nimi obrażeń w stosunku do naszych klientów i środowiska ma kluczowe znaczenie dla dobra firmy PPG. Przeprowadzamy testy produktów wymagane przez prawo, a także dodatkowe testy poza tymi wymaganymi prawnie, w przypadku gdy jesteśmy przekonani, że takie testy są odpowiednie w celu zrozumienia konsekwencji Globalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i środowiska (EHS) względem naszych produktów. W przypadku produktów, które stwarzają potencjalne ryzyko wystąpienia obrażeń podczas wysyłki, obchodzenia się i stosowania, wraz z produktem dostarczane są jasne i stosowne informacje bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do ochrony naszych klientów, naszej firmy, ogółu społeczeństwa i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy skontaktować się z przedstawicielem Działu Zarządzania Produktem danego oddziału lub firmy. Zarządzanie środowiskiem Firma PPG zaprojektuje, wybuduje i będzie obsługiwała swoje obiekty w sposób, który nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia mieszkańców oraz środowisko, firma będzie oszczędzała energię, wodę oraz surowce, zintegruje ochronę przed skażeniem oraz wniesie pozytywny wkład w otaczającą społeczność oraz całe społeczeństwo. Przestrzeganie zgodności z rządowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego oddziału PPG oraz wszystkich pracowników w jego ramach. Rozpoznawanie różnic w przepisach rządowych na poziomie kraju, prowincji, stanu lub poziomie lokalnym jest krytyczne dla zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. PPG jest zaangażowana w przestrzeganie zgodności z tymi prawami i przepisami na całym świecie. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy skontaktować się z przedstawicielem Działu BHP danego oddziału lub firmy. 15

18 PPG JAKO ORGANIZACJA GLOBALNA Firma PPG niemal od zawsze prowadziła działalność poza granicami Stanów Zjednoczonych. W ostatnich latach zakres zagranicznych działań jeszcze się zwiększył. Ten rozwój był wynikiem ogólnoświatowej popularyzacji technologii oraz globalnej ekspansji rynków produktów. Jako dostawca dla sektorów przemysłowych, które nieustannie zwiększają swój globalny zasięg, firma PPG z zaangażowaniem rozwija własne zakłady produkcyjne na wszystkich rynkach, na których zbyt produktów uzasadnia takie inwestycje. Takie postępowanie doprowadziło do powstania organizacji zatrudniającej ludzi z wielu różnych kultur oraz zakładów w krajach o bardzo różnych systemach społecznych, kulturowych i prawnych. Odpowiednio, standardy etyki zawodowej właściwe pracownikom PPG są wynikiem wpływu norm organizacji o coraz większym zasięgu globalnym. W miarę, jak nasza firma zmienia się z przedsiębiorstwa głównie północnoamerykańskiego w większą korporację globalną, nasze relacje z wieloma jurysdykcjami, w których działamy, znacznie się różnią. Co więcej, skład naszych zasobów pracowniczych w każdym kraju także jest bardzo różny. Niemniej jednak, dobrze jest myśleć o PPG jako o gościu w krajach, w których jest obecny oraz którego pracownicy muszą postępować zgodnie z lokalnymi zasadami. Zgodność z przepisami handlowymi Zdolność firmy PPG do eksportowania produktów, usług, technologii i danych technicznych na całym świecie jest przywilejem, który należy starannie zabezpieczyć. Wymagamy od naszych pracowników zrozumienia i przestrzegania wszystkich mających zastosowanie praw i przepisów eksportowych w celu zachowywania i stosowania się do wewnętrznych procedur i procesów PPG, które gwarantują naszą zgodność z mającymi zastosowanie kontrolami eksportu. Podobnie, PPG wymaga przestrzegania zgodności przez wszystkich swoich pracowników ze wszystkimi restrykcjami handlowymi i celnymi, prawami i przepisami, będącymi uzupełnieniem wewnętrznych wymagań PPG w odniesieniu do importu materiałów i usług na całym świecie. Nasz globalny program zarządzania eksportem i zgodności składa się z licznych narzędzi i zasobów, które wyrażają zaangażowanie kadry zarządzającej PPG w tę niezwykle istotną kwestie, dostarczają praktycznych wskazówek i szkoleń oraz wymaga przechowywania dokumentacji i monitorowania w celu wspierania i osiągnięcia zgodności z przepisami dot. kontroli eksportu. Globalna zasada zgodności z kontrolą eksportu PPG i Podręcznik kontroli eksportu na terenie USA, a także odpowiednie procedury dotyczące działalności oraz stanowiska zapewniają kluczowe informacje i stanowią rozbudowany przewodnik dla każdego pracownika, którego praca dotyczy lub wspiera naszą działalność biznesową. PPG dostrzega, że w zależności od transakcji, prawa i przepisy dot. kontroli eksportu w różnych krajach, na terenie których działa PPG mogą stać w sprzeczności, jednak konieczne jest przestrzeganie praw i przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych wszędzie tam, gdzie mają one zastosowanie. Mocno zachęcamy pracowników do kontaktowania się z pracownikami zajmującymi się eksportem na dany region lub oddział lub z prawnikami w celu rozstrzygnięcia dowolnych wątpliwości. Import materiałów i usług niesie w sobie potencjalne kwestie związane ze zgodnością w odniesieniu między innymi do bezpieczeństwa, oceny wartości, klasyfikacji i przechowywania dokumentacji. Działalność importowa PPG obejmuje liczne działania, od momentu złożenia zamówienia, aż do dokonania płatności za otrzymane towary. Wszyscy pracownicy zaangażowani w transakcje importowe muszą podejmować wszelkie działania w celu pełnego zrozumienia swoich prawnych i wewnętrznych zobowiązań oraz w celu właściwego koordynowania swojej pracy na rzecz zgodności PPG z wymaganiami importowymi i celnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kontroli eksportu w odniesieniu do niniejszej zasady, należy zawsze kontaktować się z Dyrektorem ds. Zgodności PPG, Menedżerem ds. Zgodności z Przepisami Eksportowymi lub koordynatorem ds. zgodności lub prawnikiem na dany region lub oddział w celu uzyskania dalszego wsparcia. W przypadku pytań dotyczących importu i ceł w odniesieniu do niniejszej zasady, należy kontaktować się z Menedżerem Zespołu ds. Usług Importowych (tylko w USA) lub prawnikiem danego oddziału bądź regionu w celu uzyskania dalszego wsparcia. 16

19 Przestrzeganie lokalnych przepisów i obyczajów Firma PPG przestrzega prawa wszędzie, gdzie prowadzi działalność. Uważamy, że przestrzeganie lokalnych przepisów stanowi minimum właściwego poziomu postępowania. Ponadto, własne standardy postępowania PPG często zobowiązują nas do przekraczania prawnego minimum danej lokalizacji i prowadzenia naszej działalności według wyższych standardów. W ramach prowadzenia działalności staramy się szanować lokalne obyczaje i instytucje. Jednakże, miejscowe zwyczaje nie usprawiedliwiają naruszenia obowiązujących przepisów i zasad biznesowych. Zdajemy sobie także sprawę, że przepisy w różnych lokalizacjach różnią się, niekiedy kolidując ze sobą. I przyznajemy, że nie zawsze akceptujemy podstawy filozoficzne czy uważamy za stosowne konsekwencje praktyczne określonego prawa. Niemniej jednak, zawsze musimy przestrzegać prawa kraju, w którym jesteśmy gośćmi. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE ażdego dnia dobre imię PPG jako etycznej i godnej zaufania firmy leży w rękach pracowników. Sposób obsługi klientów, zarządzanie pracownikami i traktowanie dostawców określają sposób, w jaki jesteśmy postrzegani w społeczności i czy przetrwa dobre imię, na jakie PPG pracuje od momentu powstania w 1883 roku. Osobiste poświęcenie się zasadom i wartościom przedstawionym w tym dokumencie jest najważniejszym narzędziem, jakie mamy, aby utrzymać reputację PPG jako cenionego partnera biznesowego. Jesteśmy przekonani, że każdy potraktuje to poświęcenie poważnie, a słowa i uczynki wszystkich pracowników pozwolą zachować i umocnić wybitną tradycję etyczną PPG. K 17

20 GORĄCA LINIA ETYKI Wybrać jako pierwszy Następnie Wybrać jako pierwszy Następnie Ameryka Północna Arabia Saudyjska Argentyna (ALA Spanish) Argentyna (Telecom) Argentyna (Telefonica) Australia Austria Belgia Brazylia (opcja 1) Kolumbia (j. angielski) Kolumbia (j. hiszpański) Korea Malezja Meksyk Niemcy Nowa Zelandia Polska Portugalia Brazylia (opcja 2) Chile (AT&T Chile Spanish) Chile (AT&T Chile) Chile (AT&T Node) Chile (Easter Island Spanish) Chile (Easter Island) Chile (ENTEL Spanish) Chile (ENTEL) Chile (Telefonica) China Netcom Group China Telecom South Czechy Dania Egipt (Kair) Egipt (poza Kairem) Filipiny Francja (Radca generalny na Europę) Grecja Hiszpania Holandia Hong Kong Indie Indonezja Irlandia (Irlandia) Irlandia (UIFN) Japonia (sieć IDC kablowa i bezprzewodowa) Japonia KDD Japonia NTT Kanada Republika Południowej Afryki Republika Wybrzeża Kości Słoniowej (operator posługujący się j. angielskim) Republika Wybrzeża Kości Słoniowej (operator posługujący się j. francuskim) Rosja (Moskwa) Rosja (opcja 2) 8^ * Rosja (Rosja) 8^ * Rumunia Senegal (operator posługujący się j. angielskim) Senegal (operator posługujący się j. francuskim) Singapur Surinam Szwajcaria Szwecja Słowacja Tajlandia Tajwan Turcja Ukraina 8^100-11* Urugwaj Wielka Brytania Wietnam Węgry Włochy Zjednoczone Emiraty Arabskie (alternatywny) Zjednoczone Emiraty Arabskie (Zjednoczone Emiraty Arabskie) * ^ oznacza oczekuj na sygnał przed kontynuowaniem

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 FRESENIUS KABI _ 3 A. TŁO 3 DZIAŁALNOŚĆ FRESENIUS KABI: W TROSCE O ŻYCIE 3 PODSTAWOWE WARTOŚCI FRESENIUS KABI 3 B. WSTĘP 4 C. ZASADY 4

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Compliance Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Szanowni Pracownicy, w firmie TRUMPF dążymy do uzyskania wzorowej jakości produktów i usług a także naszego postępowania. Podstawą są tu wartości, których przestrzegamy

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 04/02 /2014 dyrektora szkoły z dnia 25 lutego2014 roku KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Zasady dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym Warszawa, 18 lipiec 2017 1 S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne.3

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Niniejsza polityka dotyczy pięciu kluczowych kwestii: SPIS TREŚCI

Niniejsza polityka dotyczy pięciu kluczowych kwestii: SPIS TREŚCI Zaangażowanie społeczne jest jednym z najważniejszych obszarów dla Grupy Carlsberg. Rozumiemy wpływ naszej firmy na otoczenie i możliwości zaangażowania się w społeczności, w których prowadzimy naszą działalność

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8 Spis treści 1. Kontekst polityki... 2 1.1 Cel...2 1.2 Zakres...2 1.3 Definicje...3 1.4 Powiązanie z innymi politykami i przepisami lokalnymi...3 2. Założenia polityki... 4 2.1 Role i obowiązki...4 2.2

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE KODEKS ETYCZNY PRACOWNIIKÓW URZĘDU MIIEJSKIIEGO W KOŻUCHOWIIE Ustanawia się Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Kodeks jest zbiorem zasad i wartości, jakimi kierują się pracownicy.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo