S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)"

Transkrypt

1 DAZ-ZP Załącznik nr 1 do uchwały nr 420/41/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja 2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Gdańsk, ul. Okopowa 21/2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 90, ze zm.) o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności dla projektu Termomodernizacja obiektów stanowiących własność Województwa Pomorskiego ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: data zamieszczenia 14 maja 2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia data zamieszczenia 14 maja 2015 r. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów: Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 2: Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków (art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych), Załącznik nr 3: Wzór formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych), Załącznik nr 4: Wzór dot. informacji Wykonawcy dot. Grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych), Załącznik nr 5: Wzór formularza wykazu osób Załącznik nr 6: Wzór umowy Załącznik nr :Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych Załącznik nr 8: Wytyczne do Studiów Wykonalności dla projektów w ramach RPO dla WP na lata w zakresie energetyki i ciepłownictwa Kierownik Komórki Organizacyjnej Sprawdzono zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 1

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/2, Gdańsk Gdańsk, ul. Okopowa 21/2 NIP , Regon adres adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 90, ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającą kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia III. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności dla projektu Termomodernizacja obiektów stanowiących własność Województwa Pomorskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Audytu energetycznego dla Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Wykonanie trzech odrębnych opracowań stanowiących Studium Wykonalności wraz z załącznikami odrębnie dla budynków objętych każdym z trzech etapów inwestycji, zwanych dalej Częściami, polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych (termomodernizacja oraz odnawialne źródła energii) dla projektu Termomodernizacja obiektów stanowiących własność Województwa Pomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Tytuł przedsięwzięcia strategicznego wymienionego w RPS - Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa RPO WP Energia Działanie RPO WP Efektywność energetyczna Poddziałanie RPO WP Efektywność energetyczna wsparcie dotacyjne Studium wykonalności wraz z załącznikami winno być wykonane w zakresie, formie i standardzie zgodnym z wymogami obowiązującymi dla projektów starających się o dofinansowanie ze środków RPO WP określonymi na stronie internetowej oraz Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie opracowania w postaci studium wykonalności, które pozwoli na ocenę wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. 2

3 Zamówienie obejmuje wykonanie 3 odrębnych opracowań (Części) 1. Część I gdzie opracowanie będzie obejmować wykonanie studium wykonalności dla następujących obiektów: l.p Jednostka adres obiektu Przeznaczenie budynku 1 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni Gdynia ul. Żeromskiego 31 budynek szkoły szkoła ponadgimnazjalna - warsztaty 8 9 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku Gdańsk ul. Polanki 51 Słupsk ul. Poniatowskiego Gdańsk ul. Gen. Hallera 1 Wojewódzki Zespół Szkół Starogard Gdański ul. Policealnych im. Matki Teresy z Skarszewska 10 Kalkuty w Starogardzie Gdańskim Zarząd Dróg Wojewódzkich Stegna ul. Gdańska 2 11 w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódzkich Sztum ul. Żeromskiego 12 w Gdańsku 14 Zarząd Dróg Wojewódzkich 13 w Gdańsku Prabuty, Koszarowa 1 Zarząd Dróg Wojewódzkich Chojnice Gdańska 110, 14 w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódzkich -233 Zielin w Gdańsku 15 Zarząd Dróg Wojewódzkich Bytów UL.LEŚNA 1 16 w Gdańsku -RDW BYTÓW Zarząd Dróg Wojewódzkich Kartuzy Wzgórze 1 w Gdańsku wolności 15 Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk ul. Mostowa 18 w Gdańsku 11A 19 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Starogard Gdański Mickiewicza 9 ul. szkoła podstawowa, gimnazjum, administracja Budynek siedziba TPK administracyjny Budynek administracyjny były internat szkoła szkoła część socjalna 326m2, 1414 m3; część biurowa 345m2, 1551 m3 bud. socjalno-biurowy, Administracyjno- bud. warsztatowy Bud.administracyjny. 2 3 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 dla Wejherowo ul. internat dla dziewcząt 4 Niesłyszących im. J Sobieskiego 29 Siestrzyńskiego w Wejherowie internat dla chłopców 5 Wojewódzki Zespół Szkół Słupsk ul. Bałtycka 29 6 Policealnych w Słupsku Budynek szkoły Budynek WARSZTATOWO - SOCJALNO-BIUROWY - część biurowa i socjalna bud. Administracji bud. Administracyjno - warsztatowy pawilon biurowy 3

4 20 Jednostka Zarządzająca - UMWP Gdańsk, Augustyńskiego 1 ul. Budynek szkoły przeznaczony na biura dla pracowników UMWP 21 Jednostka Zarządzająca - UMWP Gdańsk Al. Zwycięstwa Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk, ul. Hallera Pomorska Federacja Sportu budynek adm. 4-kondyg-nacyjny z łącznikiem 3-kond.i skrzydłem garażowo adm. CEN, Biblioteka, Pom. Ośrodek Adopcyjny 2. Część II gdzie opracowanie będzie obejmować : 2.1 wykonanie audytu energetycznego dla następujących obiektów: l.p Partner adres obiektu Przeznaczenie budynku Teatr Muzyczny im. Danuty Dom aktora przy ul. Witomińskiej Baduszkowej, Plac Grunwaldzki Gdynia ul.witomińska 12 w Gdyni 1. 1, Gdynia 2.2 wykonanie Studium wykonalności dla następujących obiektów: l.p Partner adres obiektu Przeznaczenie budynku Gdańsk, ul. Cystersów Oddzial Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku (Pałac Opatów ) Budynek Muzeum Hymnu Muzeum Narodowe w Gdańsku Będomin 2. Narodowego Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku Teatr Wybrzeże Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Wdzydze Wdzydze Słupsk ul. Partyzantów 31 A Słupsk ul. Dominikańska 5-9 Gdańsk ul. Ołowianka 1 Świętego Ducha 2, Gdańsk Stare Pole ul.marynarki Wojennej 21 Stare Pole ul.marynarki Wojennej 21 Stare Pole ul.marynarki Wojennej 21 Lubań 48 warsztat stolarsko-ciesielski Pracownia konserwatorska budynek administracyjny i Galeria wystaw.budynek przeznaczony na cele kulturalne Budynek administracyjny budynek byłej Szkoły konferencyjne, sale prób Filharmonia - gmach główny Budynek główny bud.biurowy bud.biurowy ART. bud. Hotelelowy budynek po byłej szkole - sale 4

5 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, Gdynia Lubań 52 Lubań 46 Osiedle Mło-dych 9, Człuchów Gdynia ul. Witomińska budynek byłego Internatu - hotel budynek biurowy budynek administracyjny Dom aktora przy ul. Witomińskiej 12 w Gdyni 3. Część III gdzie opracowanie będzie obejmować wykonanie studium wykonalności dla następujących obiektów: l.p Jednostka adres obiektu Przeznaczenie budynku Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Starogard ul. Skarszewska Chorych im. S.Kryzana w Pwailon X 1. Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z o.o. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku Starogard ul. Skarszewska Starogard ul. Skarszewska Starogard ul. Skarszewska Starogard ul. Skarszewska Starogard ul. Skarszewska Starogard ul. Skarszewska Starogard ul. Skarszewska Starogard ul. Skarszewska Gdańsk, Polanki 119 Pwailon XI Pwailon XII Pwailon XV Pwailon XVI Pwailon XVIII Pwailon XXIII Pwailon XXIV Budynek nr 26 - gospodarczy wielofunkcyjny budynek szpitalny A / po pełnej termomodernizacji w okresie zachowania trwałości projektu/ Gdańsk, ul. Srebrniki 1 budynek kuchni / budynek 6A i A/ Gdańsk,ul. Orzeszkowej 1 bud.administracyjny z cz. garażową i warsztatem Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha w Gdańsku sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha w Gdańsku sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha w Gdańsku sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku Gdańsk, ul. Wejhera 12A Gdańsk, ul. Jana Pawła II Gdańsk, ul. Jana Pawła II Wejhera - Poradnia Zeza onkologia / dawna mikrobiologia/ patomorfologia 5

6 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy sp. z o.o. z siedziba w Wejherowie Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy sp. z o.o. z siedziba w Wejherowie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku w Słupsku / Ustka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spo zo.o. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spo zo.o. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spo zo.o. Wejherowo ul.dr A. Jagalskiego 10 Wejherowo ul. dr A. Jagalskiego 10 kuchnia kotłownia Słupsk, ul. Hubalczyków 1 patomorfologia Słupsk, ul. Hubalczyków 1 kuchnia Słupsk, ul. Hubalczyków 1 kotłownia - źródło Ustka, ul. Mickiewicza 12 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 Alojzego Piechowskiego 36, Kościerzyna Alojzego Piechowskiego 36, Kościerzyna Alojzego Piechowskiego 36, Kościerzyna Szpital w Ustce budynek biurowo-sklepowy budynek biurowo-socjalny Budynek Główny A-H- kompleks osmiu obiektów Kuchnia Pralnia Anatomia patologiczna Studium wykonalności dla każdej Części (opracowania) zamówienia stanowić będzie jeden z dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji Projektu Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Osi priorytetowej 10 Energia Działania Efektywność Energetyczna. Studium wykonalności musi być spójne z zakresem prac określonym Planowanymi Kosztami Robót Budowlanych i Prac Projektowych stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w ramach Części II (opracowania) przed wykonaniem Studium Wykonalności sporządzi uprzednio audyt energetyczny dla Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania poprzedzającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy Audyty energetyczne dla obiektów, dla których ma zostać sporządzone Studium wykonalności.. Studium wykonalności należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP PN. Wytyczne do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata stanowiącymi załącznik 8 do SIWZ/ 6

7 Zamawiający wymaga, aby studium wykonalności sporządzone odrębnie dla każdej (opracowania) zawierało co najmniej: z Części 1. Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu 1.1. Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu 1.2. Opis potrzeby realizacji projektu 1.3. Przedmiot projektu Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów Szczegółowy opis wybranego wariantu 1.4. Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji 2. Uwarunkowania realizacji projektu 2.1. Opis wnioskodawcy 2.2. Opis sposobu wdrażania projektu 2.3 Uwarunkowania prawne realizacji projektu 2.4. Występowanie pomocy publicznej w projekcie 3. Analiza finansowa projektu 3.1. Określenie założeń do analizy finansowej 3.2. Analiza finansowa Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów Kalkulacja kosztów Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub określenie luki w finansowaniu) Wyliczenie wskaźników finansowej efektywności projektu Struktura finansowania Analiza trwałości finansowej 4. Analiza kosztów i korzyści 5. Analiza ryzyka i wrażliwości (tylko dla dużych projektów) 6. Trwałość projektu. Wpływ projektu na środowisko 8. Streszczenie studium wykonalności Obowiązkiem Wykonawcy jest dostosować uaktualnić/uzupełnić bądź poprawić studium wykonalności sporządzone dla każdej Części zamowienia, na potrzeby oceny formalnej i merytorycznej przez wszystkie upoważnione instytucje krajowe wniosków o dofinansowanie realizacji Projektu Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Osi priorytetowej 10 Energia Działania Efektywność Energetyczna złożonych w oparciu o treść sporządzonych przez Wykonawcę studiów wykonalności. Wykonawca uaktualni/uzupełni bądź poprawi studia wykonalności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w zakresie przez niego wymaganym. Wykonawca jest zobowiązany dostosować uaktualnić /uzupełniać bądź poprawiać przedmiot umowy do czasu pozytywnego zakończenia oceny merytorycznej wniosków, dokonanej przez ekspertów wyznaczonych przez Instytucję Wdrażającą, jednak nie dłużej niż do roku. III. 2. Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane w projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

8 III. 3. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających. 4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. ) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 1) Wymagany termin realizacji zamówienia: Część I - 45 dni od daty podpisania umowy Część II - 65 dni od daty podpisania umowy Cześć III - 80 dni od daty podpisania umowy Lub (opcjonalnie) wykonawca w ofercie może zaoferować termin realizacji zamówienia krótszy, tj.: Część I - 40 dni od daty podpisania umowy Część II - 60 dni od daty podpisania umowy Cześć III - 0 dni od daty podpisania umowy 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wykonanego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Departament Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu audyt energetyczny oraz każde ze studiów wykonalności w formie elektronicznej (w formacie PDF) oraz każde w formie papierowej (w trzech egzemplarzach), każdorazowo wraz z pisemnym oświadczeniem o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 4) Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia, odbędzie się na podstawie protokołów odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez obydwie strony bez zastrzeżeń. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków a) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 8

9 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zespołu składającego się z co najmniej 4 osób, zdolnych do realizacji zamówienia, posiadających doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. które opracowały studia wykonalności, prowadzące do pozyskania finansowania i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Członkowie zespołu powinni posiadać łącznie doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności, audytów, analiz prowadzących do realizacji projektów z obszarów: termomodernizacji obiektów, odnawialnych źródeł energii, 1) klimatyzacji i wentylacji, Zespół powinien składać się co najmniej z:eksperta ds. analiz ekonomiczno finansowych, który posiada doświadczenie zawodowe w postaci wykonania jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert co najmniej 2 prac dotyczących analiz ekonomiczno-finansowych dla obiektów o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej m2, na podstawie których zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne, które przyniosły oszczędność energii i efekt ekologiczny przewidziany w analizach ekonomiczno-finansowych 2) Eksperta ds. efektywności energetycznej z zakresu ciepłownictwa legitymującego się wykształceniem wyższym i/lub podyplomowym obejmującym zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, oraz doświadczeniem zawodowym w wykonaniu audytów lub części techniczno-ekologicznych studium wykonalności dla obiektów o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej m2, na podstawie których zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne, które przyniosły oszczędność energii i efekt ekologiczny przewidziany w tych dokumentach, 3) Eksperta ds. efektywności energetycznej z zakresu elektroenergetyki legitymującego się wykształceniem wyższym i/lub podyplomowym obejmującym zagadnienia związane z wykonywaniem audytów efektywności energetycznej budynków w zakresie elektrycznym, odnawialnymi źródłami energii, oraz doświadczeniem zawodowym w wykonaniu audytów z zakresu elektroenergetyki dla obiektów o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej m2, na podstawie których zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne, które przyniosły oszczędność energii i efekt ekologiczny przewidziany w tych dokumentach, 4) Eksperta ds. efektywności energetycznej z zakresu wentylacji i klimatyzacji legitymującego się wykształceniem wyższym i/lub podyplomowym obejmującym zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, budownictwem energooszczędnym i rekuperacją energii, oraz doświadczeniem zawodowym w wykonaniu projektów z zakresu wentylacji i klimatyzacji dla obiektów o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej m2, na podstawie których zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne, które przyniosły oszczędność energii i efekt ekologiczny przewidziany w tych dokumentach. UWAGA: Każda z osób musi wykazać doświadczenie co najmniej w jednym ze wskazanych w warunku w/w punktów (od 1 do 4), przy czym doświadczenie tych osób musi obejmować łącznie doświadczenie w całym zakresie postawionego warunku - punkty (1-4). 9

10 Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 3 SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 4. W celu potwierdzenia wykazania spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ. Zamawiający dokona oceny wykazania spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych w SIWZ dokumentów i oświadczeń na zasadzie: spełnia nie spełnia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 10

11 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 4 do SIWZ) 4. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający, w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje, że wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1-2 oraz w ust. 3 SIWZ. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1-2. Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy pkt Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 10 niniejszego rozdziału. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów 11

12 dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 11, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 12. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego rozdziału. 13. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzające spełnienie: a) warunków udziału w postępowaniu b) wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt a) i b), zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego ) lub drogą elektroniczną ( Zamawiającego: 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, odpowiedziami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 12

13 bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ: 1) Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ; 2) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w przypadkach zaistnienia przesłanek określonych w art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są: 1) w sprawach proceduralnych - Jolanta Jeryś pracownik Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 2) w sprawach dotyczących treści SIWZ Alicja Stefanowska Z-ca Dyrektora Departamentu Majątku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 25, z 2008 r. Nr 116, poz. 30 i 32 i Nr 22, poz oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia r. do godz. 9:00 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku nr konta: Bank PeKaO SA nr z podaniem tytułu: postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności dla projektu Termomodernizacja obiektów stanowiących własność Województwa Pomorskiego Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Pozostałe formy wadium (oprócz wniesionej w pieniądzu) wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/2, Gdańsk, pokój nr 4a najpóźniej do dnia r. do godz Wadium, o którym mowa w ust. 5 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. Termin związania ofertą 1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13

14 X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. 6. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana).. Zaleca się, aby oferta była ponumerowana. 8. Oferta (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi w SIWZ dokumentami) musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 10. Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być czytelne, bądź opatrzone pieczątką imienną. 11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę. 12. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 13. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, które będzie zaadresowana: /nazwa i adres zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Oferta na Wykonanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla projektu Termomodernizacja obiektów stanowiących własnośćwojewództwa Pomorskiego Nie otwierać przed dniem r. do godz Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres. 15. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej otwarciem. 16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 1. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 13 i 14, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 19. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 21. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14

15 XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/2, Gdańsk, pokój nr 4a (czynna w dni robocze: od poniedziałku do piątku od godz..45 do godz ). 2. Termin składania ofert: Do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Okopowej 21/2, Gdańsk w pokoju nr 133H o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone w SIWZ. 6. Zamawiający, na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, przekaże im niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 4 i 5. XII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. 2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu, należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. 4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem Umowy, której projekt załączono do SIWZ (załącznik nr 6do SIWZ). 5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 6. Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.. Cena podana w ofercie powinna być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów. 8. Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia. 9. Cena oferty winna zawierać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. 10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 15

16 XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1.1. Cena: waga 90% 1.2.Termin realizacji usługi: waga 10 % 2. Sposób oceny ofert: 2.1 Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem: PO = PK1 + PK2 liczba punktów przyznanych ofercie PK1 liczba punktów dla kryterium Cena PK2 liczba punktów dla kryterium Termin realizacji usługi 2.2. Dla kryterium: Cena PK1 = [CN / CR x 90%] x 100 PK1 liczba punktów dla kryterium Cena CN najniższa oferowana cena CR cena oferty rozpatrywanej Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena brutto oferty powinna obejmować również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, na zasadach określonych w umowie. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto Dla kryterium: Termin realizacji usługi PK2 - Termin realizacji usługi waga kryterium 10% Waga kryterium wynosi 10%, przy czym 1% to 1 pkt. Sposób oceny oferty: Gdy Wykonawca zaoferuje krótszy termin realizacji wykonania zamówienia zgodnie z niżej wskazanymi terminami, tj.: Część I - 40 dni od daty podpisania umowy Część II - 60 dni od daty podpisania umowy Cześć III - 0 dni od daty podpisania umowy otrzyma - 10 punktów Gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji wykonania zamówienia wymagany i wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, tj.: Część I - 45 dni od daty podpisania umowy Część II - 65 dni od daty podpisania umowy Cześć III - 80 dni od daty podpisania umowy otrzyma - 0 pkt 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 16

17 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. Zamawiający poprawi oczywiste i inne omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Niezależnie od przyczyny wskazanej w ust. 5 oferta podlega odrzuceniu jeżeli: jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera błędy w obliczeniu ceny; jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom wskazanym w SIWZ oraz uzyska największą sumę punktów w kryterium oceny oferty. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. Umowa (treść wzoru Umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) zostanie podpisana w terminie wskazanym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy o udzielenie zamówienia umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców występujących wspólnie). XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. a) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1

18 b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Bank PeKaO c) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż pieniężna dokument zabezpieczenia należy zdeponować w Departamencie Zamówień Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. d) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień Publicznych. e) Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde jego żądanie. f) Zamawiający zwróci 0% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone podpisaniem bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałe 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 15 dni po upływie okresu ostatniej z udzielonych gwarancji. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki Umowy. 1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Do Umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w niniejszym postępowaniu będzie uchylał się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania;. Wszelkie istotne zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, będą odbywać się na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Słupsk Muzeum Pomorza Środkowego. CZĘŚĆ I KULTURA Wdzydze Kiszewskie Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny budynek warsztatowy

Słupsk Muzeum Pomorza Środkowego. CZĘŚĆ I KULTURA Wdzydze Kiszewskie Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny budynek warsztatowy CZĘŚĆ I KULTURA Wdzydze Kiszewskie Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny budynek warsztatowy Wdzydze Kiszewskie Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny pracownia konserwatorska Słupsk Muzeum Pomorza Środkowego

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia 29.09. 2017 r. pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk RZP.271.1.30.2017 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E RT na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2015-11-12 13:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa i montaż koszy do zbierania psich nieczystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl 1 z 6 2015-08-12 07:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Remont elewacji, przebudowa logii i wymiana

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 6 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu Numer ogłoszenia: 193110-2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-30 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Remont budynku nr 8 położonego na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, Buk, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, Buk, woj. wielkopolskie, tel , faks Wykonanie audytu rozliczeń podatku VAT za lata 2013 2015, doradztwo podatkowe, prawne i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Zamawiającego naliczonego podatku VAT za audytowany okres, w tym

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

pacjentów w standardzie specjalistycznym oraz w standardzie podstawowym w trybie pilnym i planowym, jak również transport materiałów

pacjentów w standardzie specjalistycznym oraz w standardzie podstawowym w trybie pilnym i planowym, jak również transport materiałów Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl Olsztyn: Usługi transportu medycznego pacjentów oraz transportu materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-10-08 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.php Gdańsk: Dostawa elektrod do aparatu BIS firmy Philips dla UCK Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Gdańsk: ZP/61/2014 Budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej dla Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla potrzeb programu terapeutycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Lublin: Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo