Rozwiązywanie problemów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązywanie problemów"

Transkrypt

1 Rozwiązywanie problemów Instrukcja obsługi

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. First Edition: March 2006 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis treści 1 Podstawowa lista kontrolna Nie można uruchomić komputera... 2 Ekran komputera jest pusty... 3 Oprogramowanie działa nieprawidłowo... 4 Komputer jest włączony, ale nie odpowiada... 5 Komputer jest bardzo ciepły... 5 Nie działa urządzenie zewnętrzne... 6 Komputer nie może połączyć się z siecią bezprzewodową Centrum wsparcia klienta Przygotowanie do skontaktowania się z Centrum wsparcia klienta... 9 Kontakt z Centrum wsparcia klienta za pośrednictwem poczty lub kontakt telefoniczny... 9 Dostarczanie komputera do partnera serwisowego Indeks PLWW iii

4 iv PLWW

5 1 Podstawowa lista kontrolna W przypadku wystąpienia problemów z komputerem należy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu ich rozwiązania: 1. Skorzystaj z informacji zawartych w tym rozdziale. 2. Dodatkowe informacje o komputerze oraz łącza do witryn internetowych można uzyskać w Centrum pomocy i obsługi technicznej. Uwaga Mimo że wiele narzędzi sprawdzania i naprawy wymaga połączenia internetowego, to inne narzędzia mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, gdy komputer jest w trybie offline. 3. Skontaktuj się z Centrum wsparcia klienta w celu uzyskania dalszej pomocy. Skorzystaj z informacji zawartych w rozdziale Centrum wsparcia klienta tego podręcznika. PLWW 1

6 Nie można uruchomić komputera Aby włączyć komputer, należy nacisnąć przycisk zasilania. Kiedy komputer jest włączony, lampka zasilania świeci. Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania komputer nie zostanie włączony, a lampka zasilania nie zaświeci, komputer może nie być właściwie zasilany. W ustaleniu przyczyny powyższego problemu mogą pomóc poniższe sugestie: Jeśli komputer jest podłączony do gniazda sieci elektrycznej, sprawdź, czy dostarcza ono odpowiednie zasilanie, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne. Jeżeli komputer jest zasilany z baterii lub został podłączony do zewnętrznego źródła zasilania innego niż gniazdo sieci elektrycznej, podłącz komputer do gniazda sieci elektrycznej za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Upewnij się, że kabel zasilający i zasilacz prądu przemiennego są prawidłowo podłączone. Jeśli komputer jest zasilany z baterii: Wyjmij podstawowy pakiet baterii i podróżny pakiet baterii (opcjonalny), a następnie podłącz komputer do gniazda sieci elektrycznej za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Jeśli teraz można włączyć komputer, jeden z pakietów baterii może wymagać wymiany. Jeśli lampka baterii na przedzie komputera miga, oznacza to niski poziom naładowania pakietu baterii, uniemożliwiający uruchomienie komputera. Podłącz komputer do gniazda sieci elektrycznej za pomocą zasilacza prądu przemiennego, aby uruchomić komputer i poczekaj, aż bateria zostanie naładowana. 2 Rozdział 1 Podstawowa lista kontrolna PLWW

7 Ekran komputera jest pusty Jeżeli komputer nie został wyłączony, a mimo to jego ekran jest pusty, przyczyny mogą być następujące: Komputer znajduje się w stanie wstrzymania lub hibernacji. Komputer nie jest skonfigurowany pod kątem wyświetlania obrazu na ekranie. Wyłącznik wyświetlacza lub czujnik światła otaczającego (tylko wybrane modele) nie funkcjonuje prawidłowo. W ustaleniu przyczyny pustego ekranu komputera mogą pomóc poniższe sugestie: Aby wznowić pracę komputera ze stanu wstrzymania lub hibernacji, naciśnij na krótko przycisk zasilania. Stany wstrzymania i hibernacji to funkcje umożliwiające oszczędzanie energii; wyłączają one wyświetlacz. Funkcje te mogą zostać zainicjowane przez system w przypadku, gdy komputer działa w systemie Microsoft Windows, ale nie jest używany, lub w przypadku, gdy komputer osiągnął stan niskiego poziomu naładowania baterii. Aby zmienić te i inne ustawienia zasilania, wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wydajność i konserwacja > Opcje zasilania. Aby przenieść obraz na ekran komputera, naciśnij klawisze fn+f4. W przypadku większości modeli po podłączeniu do komputera zewnętrznego urządzenia wyświetlającego, np. monitora, obraz może być wyświetlany tylko na ekranie komputera, tylko na wyświetlaczu zewnętrznym, lub na obu urządzeniach jednocześnie. Naciskanie klawiszy fn+f4 powoduje przełączanie obrazu między ekranem komputera, jednym lub większą liczbą zewnętrznych urządzeń wyświetlających oraz funkcją wyświetlania jednoczesnego na wszystkich urządzeniach. Jeśli komputer jest wyposażony w zewnętrzny wyłącznik wyświetlacza, naciśnij go, aby upewnić się, że nie jest on zablokowany. (Wyłącznik wyświetlacza jest zazwyczaj umieszczony w lewym górnym rogu klawiatury.) Jeśli komputer jest wyposażony w magnetyczny wyłącznik wyświetlacza, upewnij się, że komputer nie znajduje się w pobliżu silnego pola magnetycznego oraz nie umieszczono na nim żadnych namagnesowanych przedmiotów (takich jak śrubokręt magnetyczny). Jeśli komputer wyposażono w czujnik światła otaczającego (tylko wybrane modele), upewnij się, że nie jest on zasłonięty. Czujnik światła otaczającego jest zazwyczaj umieszczony w lewym dolnym rogu wyświetlacza. PLWW Ekran komputera jest pusty 3

8 Oprogramowanie działa nieprawidłowo Jeżeli oprogramowanie nie odpowiada lub nie działa prawidłowo: Uruchom ponownie komputer: W systemie Windows XP Home wybierz kolejno Start > Wyłącz komputer > Uruchom ponownie. W systemie Windows XP Professional wybierz kolejno Start > Wyłącz komputer > Uruchom ponownie > OK. Po zarejestrowaniu komputera w domenie przycisk Wyłącz komputer zostanie zastąpiony przyciskiem Zamknij system. Jeżeli nie można uruchomić ponownie komputera przy użyciu tych procedur, zapoznaj się z informacjami w następnej części, Komputer jest włączony, ale nie odpowiada. Uruchom skanowanie w poszukiwaniu wirusów. Jeżeli komputer jest bardzo ciepły, poczekaj, aż ochłodzi się do temperatury pokojowej. Więcej informacji o problemie przegrzewania się komputera można znaleźć w części Komputer jest bardzo ciepły w tym rozdziale. Jeżeli używasz opcjonalnej myszy bezprzewodowej, sprawdź, czy bateria myszy jest naładowana do odpowiedniego poziomu. 4 Rozdział 1 Podstawowa lista kontrolna PLWW

9 Komputer jest włączony, ale nie odpowiada Jeżeli komputer jest włączony, ale nie odpowiada na polecenia wprowadzane w aplikacjach lub z klawiatury, spróbuj najpierw wyłączyć go za pośrednictwem systemu operacyjnego, wybierając kolejno Start > Wyłącz komputer > Wyłącz. Po zarejestrowaniu komputera w domenie przycisk Wyłącz komputer zostanie zastąpiony przyciskiem Zamknij system. Jeżeli komputer nie reaguje na procedurę zamykania systemu Windows, użyj procedur awaryjnych, stosując je w następującej kolejności: 1. Jeżeli komputer pracuje w systemie Windows, naciśnij klawisze ctrl+alt+delete. Następnie wybierz kolejno Zamknij system > Wyłącz. 2. Jeżeli nie można wyłączyć komputera przy użyciu klawiszy ctrl+alt+del, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. 3. Jeżeli nie można wyłączyć komputera za pomocą przycisku zasilania, odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania i wyjmij pakiet baterii. Uwaga Jeśli po wyłączeniu komputera nie można go z powrotem włączyć, zapoznaj się z informacjami w części Nie można uruchomić komputera. Komputer jest bardzo ciepły Nagrzewanie się komputera podczas pracy jest normalnym zjawiskiem. Jeżeli jednak komputer staje się bardzo ciepły, oznacza to, że mógł on ulec przegrzaniu z powodu zablokowania otworów wentylacyjnych. W przypadku podejrzenia, że komputer uległ przegrzaniu, poczekaj, aż jego temperatura obniży się do temperatury pokojowej. Należy pamiętać, aby w trakcie korzystania z komputera wszystkie jego otwory wentylacyjne były odsłonięte. OSTROŻNIE Aby zapobiec przegrzaniu komputera, nie należy w żaden sposób zasłaniać otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki lub gruby koc. Uwaga Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie się i wyłączanie wewnętrznego wentylatora podczas normalnej eksploatacji jest normalnym zjawiskiem. PLWW Komputer jest włączony, ale nie odpowiada 5

10 Nie działa urządzenie zewnętrzne Jeżeli urządzenie zewnętrzne nie działa w oczekiwany sposób: Włącz urządzenie w sposób opisany w jego dokumentacji. Niektóre urządzenia (np. monitory zewnętrzne i drukarki) nie mogą być zasilane przez komputer i muszą zostać włączone przed włączeniem komputera. Upewnij się, że: Wszystkie urządzenia są podłączone prawidłowo. Urządzenie jest zasilane. Urządzenie jest zgodne z używanym systemem operacyjnym. Informacje na temat zgodności można uzyskać, odwiedzając witrynę internetową producenta urządzenia. Zainstalowano prawidłowe, zaktualizowane sterowniki. Sterowniki mogą być dostępne na dysku CD dostarczonym z urządzeniem lub w witrynie internetowej producenta urządzenia. Komputer nie może połączyć się z siecią bezprzewodową Jeżeli komputer nie może połączyć się z siecią bezprzewodową: 1. Sprawdź, czy urządzenia bezprzewodowe są włączone. Upewnij się, że lampka połączenia bezprzewodowego w komputerze świeci. Jeżeli lampka nie świeci, naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej, aby ją uaktywnić. Upewnij się, że urządzenia bezprzewodowe są poprawnie zainstalowane, sprawdzając, czy obok nazwy urządzenia w Menedżerze urządzeń nie jest widoczny czerwony lub żółty znak. a. Wybierz kolejno Start > Mój komputer. b. Kliknij okno prawym przyciskiem, a następnie wybierz kolejno Właściwości > Sprzęt > Menedżer urządzeń. Uwaga Jeśli przycisk komunikacji bezprzewodowej jest wyłączony albo urządzenie Bluetooth/WWAN jest nieaktywne w programie Computer Setup, urządzenie Bluetooth/WWAN nie będzie widoczne w Menedżerze urządzeń. 6 Rozdział 1 Podstawowa lista kontrolna PLWW

11 Uruchom program Wireless Assistant i upewnij się, że urządzenia bezprzewodowe są uaktywnione i włączone. Wybierz kolejno Start > HP Info Center > HP Wireless Assistant. Upewnij się, że urządzenia bezprzewodowe są uaktywnione w programie Computer Setup lub w programie Setup. a. Otwórz program Computer Setup lub program Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup lub Press <f10> to enter setup. b. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno Advanced > Device Options (Zaawansowane > Opcje urządzeń) lub Advanced (Zaawansowane), a następnie naciśnij klawisz enter. 2. Upewnij się, że w oknie Połączenie sieci bezprzewodowej systemu Windows jest wyświetlana sieć. Kliknij przycisk Odśwież, aby dokonać w systemie Windows skanowania wszystkich kanałów w poszukiwaniu punktów dostępu. Upewnij się, że komputer znajduje się w optymalnej odległości od routera bezprzewodowego (punktu dostępu). Upewnij się, że w obszarze wokół anten komunikacji bezprzewodowej komputera nie ma żadnych przeszkód. Jeśli w oknie Połączenie sieci bezprzewodowej zostanie wyświetlony komunikat System Windows nie może skonfigurować tego połączenia bezprzewodowego lub karta Sieci bezprzewodowej jest niedostępna lub nie występuje w oknie Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej, sprawdź, czy nie zainstalowano narzędzi innych firm. Większość narzędzi konfiguracyjnych innych firm wyłącza narzędzie konfiguracyjne systemu Windows. Jeśli zainstalowano narzędzia innej firmy, należy skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą danych narzędzi lub odinstalować je i skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego systemu Windows. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa transmituje nazwę sieci (identyfikator SSID). Większość routerów bezprzewodowych (punktów dostępu) jest domyślnie skonfigurowanych do transmitowania identyfikatora SSID. Jeśli funkcja transmitowania identyfikatora SSID została wyłączona w celu zwiększenia bezpieczeństwa, należy ją tymczasowo włączyć w celu sprawdzenia, czy system Windows prawidłowo wykrywa sieć. w przypadku, gdy funkcja transmitowania identyfikatora SSID jest wyłączona, sieć nie zostanie wykryta przez system Windows i nie będzie ona wyświetlana na liście dostępnych sieci. 3. Sprawdź, czy ustawienia szyfrowania są prawidłowe, upewniając się, że dla komputera i routera bezprzewodowego ustawiono takie same opcje zabezpieczeń. 4. Upewnij się, że komputer uzyskuje prawidłowy adres IP. Upewnij się, że dla protokołu TCP/IP włączono opcję Uzyskaj adres IP automatycznie: a. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe i internetowe > Połączenia sieciowe. b. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe i wybierz polecenie Właściwości. PLWW Komputer nie może połączyć się z siecią bezprzewodową 7

12 c. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości. d. Upewnij się, że zaznaczono opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. e. Kliknij przycisk OK. Upewnij się, że dla routera bezprzewodowego (punktu dostępu) włączono usługę DHCP. Użyj narzędzia ipconfig, aby odnowić adres IP. a. b. c. d. e. Wybierz kolejno Start > Uruchom. Wpisz ciąg cmd. W wierszu polecenia wpisz ciąg ipconfig, a następnie naciśnij klawisz enter. Aby odnowić adres IP, wpisz ciąg ipconfig/release, a następnie naciśnij klawisz enter. Następnie wpisz ciąg ipconfig/renew, a następnie naciśnij klawisz enter. Wpisz ciąg exit. 5. Upewnij się, że na routerze bezprzewodowym (punkcie dostępu) zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe. 6. Upewnij się, że lampka aktywności routera bezprzewodowego (punktu dostępu) świeci. Jeśli lampka aktywności nie świeci, odłącz kabel zasilający routera, a następnie podłącz go ponownie. 7. Upewnij się, że w pobliżu routera bezprzewodowego (punktu dostępu) nie znajduje się żadne inne urządzenie elektroniczne, np. telefon bezprzewodowy, faks lub kuchenka mikrofalowa. 8. Upewnij się, że w pobliżu routera bezprzewodowego (punktu dostępu) nie występują duże powierzchnie metalowe. 9. Upewnij się, że router bezprzewodowy (punkt dostępu) jest umieszczony w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia, np. na półce z książkami. 10. Sprawdź działanie i konfigurację routera bezprzewodowego (punktu dostępu). Tymczasowo wyłącz funkcję szyfrowania połączeń bezprzewodowych, aby sprawdzić, czy komputer uzyska połączenie z siecią bezprzewodową. Jeśli komputer uzyskuje połączenie z siecią bezprzewodową przy wyłączonej funkcji szyfrowania, sprawdź, czy dla komputera i routera bezprzewodowego (punktu dostępu) ustawiono takie same opcje zabezpieczeń (Uwierzytelnianie sieciowe, Szyfrowanie danych, Klucz sieciowy oraz Indeks klucza). Zmień kanał komunikacji bezprzewodowej na routerze bezprzewodowym (punkcie dostępu). Zazwyczaj optymalnymi kanałami są kanały 3, 6 oraz 11, ponieważ nie zachodzą one na siebie. Jeśli jednak w pobliżu wykrywana jest większa liczba sieci, z których więcej niż jedna korzysta z tego samego kanału, mogą wystąpić zakłócenia. Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając witrynę internetową wireless. 8 Rozdział 1 Podstawowa lista kontrolna PLWW

13 2 Centrum wsparcia klienta Jeżeli nie można uzyskać pomocy, korzystając z Centrum pomocy i obsługi technicznej, należy skontaktować się z Centrum wsparcia klienta. Przygotowanie do skontaktowania się z Centrum wsparcia klienta Aby uzyskać sposób rozwiązania problemu w jak najkrótszym czasie, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość do Centrum wsparcia klienta, należy przygotować komputer oraz następujące dane: Nazwa produktu umieszczona na wyświetlaczu lub klawiaturze. Numer seryjny (S/N) podany na etykiecie serwisowej. Etykieta serwisowa znajduje się na spodzie komputera. Aby wyświetlić informacje z etykiety serwisowej na ekranie komputera, kliknij pozycję Mój komputer HP w Centrum pomocy i obsługi technicznej. Data zakupu komputera. Warunki wystąpienia problemu. Wyświetlane komunikaty o błędach. Informacje na temat producenta i modelu każdego urządzenia podłączonego do komputera. Numer wersji i numer rejestracyjny systemu operacyjnego. Aby wyświetlić numer wersji i numer rejestracyjny systemu operacyjnego, kliknij pozycję Mój komputer HP w Centrum pomocy i obsługi technicznej. w przypadku niektórych modeli numer rejestracyjny może być określony w tabeli systemu operacyjnego jako Identyfikator produktu. Kontakt z Centrum wsparcia klienta za pośrednictwem poczty lub kontakt telefoniczny Jeżeli komputer jest podłączony do Internetu, można uzyskać pomoc za pośrednictwem poczty lub uzyskać informacje na temat numerów telefonów do Centrum wsparcia klienta, korzystając z Centrum pomocy i obsługi technicznej. PLWW Przygotowanie do skontaktowania się z Centrum wsparcia klienta 9

14 Dostarczanie komputera do partnera serwisowego Jeśli pracownicy Centrum wsparcia klienta zalecą przekazanie komputera partnerowi serwisowemu, oprócz komputera należy także dostarczyć informacje wymienione w części Przygotowanie do skontaktowania się z Centrum wsparcia klienta w tym rozdziale. Ponadto Należy usunąć wszystkie hasła lub ujawnić je partnerowi serwisowemu, żeby można było uzyskać dostęp do komputera. Należy wykonać kopie zapasowe wszystkich danych zapisanych na dysku twardym. W razie potrzeby należy zezwolić na przeprowadzenie procedury odzyskiwania systemu przez partnera serwisowego. 10 Rozdział 2 Centrum wsparcia klienta PLWW

15 Indeks C Centrum wsparcia klienta 9 L lista kontrolna, rozwiązywanie problemów 1 O oprogramowanie nie odpowiada 5 nieprawidłowe działanie 4 P przegrzany komputer 5 pusty ekran 3 pusty ekran komputera 3 R rozwiązywanie problemów Centrum wsparcia klienta 9 komputer nie odpowiada 5 nie można uruchomić komputera 2 nieprawidłowe działanie oprogramowania 4 podstawowa lista kontrolna 1 przegrzany komputer 5 pusty ekran komputera 3 sieć bezprzewodowa 6 urządzenie zewnętrzne nie działa 6 S sieć bezprzewodowa 6 PLWW Indeks 11

16 12 Indeks PLWW

17

18

Rozwi zywanie problemów

Rozwi zywanie problemów Rozwi zywanie problemów Numer katalogowy dokumentu: 383067-243 Grudzie 2005 r. Spis tre ci 1 Szybka lista kontrolna Nie można uruchomić komputera.................. 1 2 Ekran komputera jest pusty.......................

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Sprawdzanie połączenia sieciowego Sprawdzanie połączenia sieciowego Poniższy dokument opisuje jak sprawdzić czy komunikacja komputer router - internet działa poprawnie oraz jak ręcznie wpisać adresy serwerów DNS Petrotel w ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi HP USB-C Travel Dock Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Zasilanie. Instrukcja obsługi

Zasilanie. Instrukcja obsługi Zasilanie Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Zasilanie. Instrukcja obsługi

Zasilanie. Instrukcja obsługi Zasilanie Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po komputerze przeno nym

Przewodnik po komputerze przeno nym Przewodnik po komputerze przeno nym Numer katalogowy dokumentu: 410770-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano elementy sprzętowe komputera. Spis tre ci 1 y y na płycie górnej komputera...............

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r.

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r. Moduły pami ci Numer katalogowy dokumentu: 406852-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Spis tre ci 1 Dodawanie i wymienianie modułów pami ci Dodawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo