ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji"

Transkrypt

1 ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji 1

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie 2.2. Odpowiedzialność 3. Bezpieczeństwo 3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 3.2. Zakres użytkowania 4. Działanie 4.1. Regulacja 5. Użytkowanie 6. Dane techniczne 6.1. Wymiary 6.2. Specyfikacja 7. Instalacja 7.1. Zasady dotyczące instalacji 8. Transport i rozpakowanie 8.1. Kontrola przy dostawie 9. Umiejscowienie 9.1. Na ścianie 9.2. Na podłodze 10. Podłączenia elektryczne 11. Eksploatacja Ogólnie Czyszczenie 12. Ekologia 13. Błędy Ogólnie Podzespoły serwisowe 14. Deklaracja zgodności EU 2

3 Wprowadzenie Gratulacje! Staliście się Państwo posiadaczami doskonałego jednostki chłodzącej ARTIC firmy Storkair, zapewniającej najwyższy komfort klimatyczny. Instrukcja niniejsza zawiera wskazówki dotyczące montażu jak i obsługi jednostki ARTIC 950. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją przed uruchomieniem jednostki! Instrukcja ta zawiera wszelkie informacje, pomocne przy montażu i obsłudze ARTIC 950. Służy również jako podręcznik i notes dotyczący czynności serwisowych, dzięki czemu mogą być one realizowane w odpowiedzialny i prawidłowy sposób. Z pomocą niniejszej instrukcji zapoznacie się Państwo z obsługą Państwa nowego urządzenia. W razie awarii zalecamy natychmiast zwrócić się do firmy, która instalowała Państwu urządzenie. Urządzenie jest poddawane ciągłym ulepszeniom i zmianom rozwojowym, dlatego może okazać się, iż Państwa urządzenie będzie nieznacznie odbiegać od przedstawionego w niniejszej dokumentacji opisu. Życzymy Państwu dużo radości i zadowolenia z Państwa urządzenia ARTIC 950. UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona z wyjątkową dokładnością, nie stanowi jednak podstawy do jakichkolwiek ewentualnych roszczeń. Producentowi przysługuje prawo do stałej częściowej lub całkowitej modyfikacji treści tej instrukcji. W niniejszej instrukcji pojawiają się specjalne symbole oznaczające szczególnie istotne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa: - PROSIMY O SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! - prosimy o przeczytanie ze szczególną uwagą! ARTIC 950 jest jednostką zwiększającą komfort mieszkania. Oznacza to, że w przypadku skrajnych temperatur zewnętrznych urządzenie nie będzie w stanie zmniejszyć temperatury wewnątrz pomieszczeń do ustalonego poziomu. Jednakże częściowe schłodzenie oraz zmniejszenie wilgotności względnej powietrza wewnątrz budynku przyczyni się każdorazowo do znacznego polepszenia komfortu klimatycznego pomieszczeń. Rys Tabliczka znamionowa. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku urządzenia 3

4 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie Zasady sprzedaży, montażu i gwarancji dotyczące urządzeń ARTIC 950 opisane są w dokumencie Ogólne warunki handlowe w jego obecnie obowiązującym brzmieniu. Producent udziela pełnej, 12-miesięcznej gwarancji na urządzenie ARTIC 950, począwszy od daty instalacji. Okres gwarancyjny zaczyna się w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż miesiąc po dacie dostawy/zakupu. W takim wypadku okres gwarancji rozpoczyna się 30 dni po dacie zakupu. Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania instalacji zgodnie z naszymi zaleceniami przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje automatyczną utratę gwarancji Odpowiedzialność Urządzenie ARTIC 950 zostało opracowane do zastosowań w wentylacji budownictwa jedno- i wielorodzinnego w połączeniu z urządzeniami Comfoair 500 oraz WHR 950 firmy Storkair. Stosowanie go w celach innych niż wskazane powyżej oraz w połączeniu z urządzeniami innymi niż traktowane jest jako użytkowanie niezgodnie z zaleceniami producenta i może prowadzić do uszkodzenia lub powstania szkód w jego otoczeniu. Za szkody wynikłe z tego tytułu producent nie ponosi odpowiedzialności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: - Nieprzestrzeganiem zaleceń montażowych, bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. - Użytkowanie materiałów innych niż oryginalnie dostarczane przez producenta. Za ewentualne błędy oraz szkody wynikające z błędnie wykonanej instalacji wentylacyjnej odpowiedzialność ponosi firma instalatorska. - Normalnym zużyciem materiałów w trakcie użytkowania. - Przeróbkami instalacji wentylacyjnej lub urządzenia wykonywanymi przez osoby nieupoważnione. - podłączeniem urządzenia ARTIC 950 do systemu o wydajności mniejszej niż 350m3/h 3. Bezpieczeństwo 3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do zagrożenia osobistego lub do uszkodzenia urządzenia lub instalacji. Montaż instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń ARTIC powinien odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji pomieszczeń mieszkalnych oraz zgodnie z ogólnymi przepisami budowlanymi, przepisami dotyczącymi zasilania, jak również normami instalacyjnymi oraz BHP. Montaż oraz uruchomienie urządzenia może zostać wykonane jedynie przez przeszkolonego, koncesjonowanego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanych w niniejszej instrukcji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń, uwag i przepisów. Instrukcję należy przechowywać stale w pobliżu urządzenia. Należy regularnie kontrolować funkcje bezpieczeństwa pod kątem ich sprawności działania. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie nie mogą być zmieniane przez instalatora bądź użytkownika. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przeróbki urządzeń ARTIC! Urządzenie nie jest przystosowane do podłączenia do niezależnego źródła prądu zmiennego! Aby zapewnić sobie prawo do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji, oraz aby zapewnić bezawaryjną wieloletnią pracę urządzenia, zalecamy bezwzględnie zawarcie umowy serwisowej z koncesjonowanym przedstawicielem StorkAir. Uwaga: montaż oraz kontrolę urządzeń ARTIC może wykonywać wyłącznie autoryzowany instalator! Zabronione jest dotykanie ręką wymienników ciepła urządzenia. Aby uniemożliwić dotykanie ręką wymiennika urządzenie musi przed uruchomieniem zostać podłączone do kanałów wentylacyjnych. Minimalna długość kanału wynosi 900 mm. Urządzenie nie może zostać otwarte bez użycia narzędzi. 4

5 Po zdemontowaniu należy dokładnie zamontować ponownie wszystkie osłony! Urządzenia typu ARTIC zostały skonstruowane w celu zapewnienia zwiększeniu komfortu pomieszczeń poprzez chłodzenie. Każdy inny sposób wykorzystania urządzenia traktowany jest jako niezgodny z jego przeznaczeniem. Za możliwe szkody lub konsekwencje wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku stosowania dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych, których działanie zależne jest od powietrza, obowiązek zachowania odpowiednich norm i przepisów spoczywa na instalatorze. 4. Działanie ARTIC został opracowany z myślą o chłodzeniu komfortowym, poprawiającym klimat wewnątrz pomieszczeń. Oznacza to schłodzenie oraz osuszenie powietrza wprowadzanego do budynku, poprawiające komfort wewnątrz każdego mieszkania. Wytworzone w procesie chłodzenia ciepło odprowadzane jest na zewnątrz wraz z powietrzem wywiewanym. ARTIC 950 składa się z następujących części: A obudowa zewnętrzna malowana proszkowo B izolacja wewnętrzna z polipropylenu C Jednostka chłodząca D wentylator wspomagający E filtr F elektroniczne podzespoły sterujące H tabliczka znamionowa I skrzynka połączeniowa J Odprowadzenie skroplin ARTIC 950 oparty jest na kompresyjnym systemie chłodzenia. Kompresor przy pomocy parownika umożliwia odprowadzenie ciepła z powierza zasysanego. W trakcie procesu odprowadzania ciepła następuje kondensacja, dzięki czemu powietrze zasysane do budynku zostaję dodatkowo osuszone. Odprowadzone ciepło przekazywane jest następnie za pomocą kondensora do powietrza wywiewanego z budynku Regulacja ARTIC 950 współpracuje z rekuperatorem ComfoAir 500 BFB wyposażonym w sterownik ComfoControl. Bez połączenia z wymienionymi urządzeniami ARTIC nie będzie funkcjonował. W momencie uruchomienia ARTIC 950 oba wentylatory rekuperatora ComfoAir 500 rozpoczną 5

6 pracę z pełną wydajnością, niezależnie od wprowadzonych wcześniej parametrów pracy. Aby umożliwić dodatkowe schłodzenie pracującej części chłodzącej ARTIC 950 wyposażony został w dodatkowy wentylator chłodzący wnętrze urządzenia. Powietrze do chłodzenia pobierane jest z zewnątrz a jako zużyte usuwane wraz z powietrzem wywiewanym z budynku przez system kanałów wentylacyjnych instalacji rekuperatora. Niski opór instalacji wentylacyjnej (kanałów) przyczyni się do lepszego funkcjonowania ARTIC 950. Nie zalecamy montażu urządzeni Artic w instalacjach wykonanych wyłącznie z przewodów elastycznych. ARTIC będzie utrzymywał temperaturę zadaną poprzez panel sterowania ComfoControl. W niektórych wypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne) urządzenie nie będzie w stanie osiągnąć zadanej temperatury. 5. Użytkowanie Sterowanie urządzeniem ARTIC 950 odbywa się za pomocą sterownika ComfoControl. W panelu głównym sterownika można wprowadzić poziom temperatury komfortowej. Na podstawie tych danych załączane jest i wyłączane urządzenie ARTIC 950. Aby zapoznać się z zasadami dotyczącymi sterowania za pomocą panelu ComfoControl patrz: instrukcja obsługi ComfoControl. 6. Dane techniczne 6.1 Wymiary 6

7 6.2 Specyfikacja OPIS WARTOŚĆ JEDNOSTKA Wentylacja Wydajność powietrzna ComfoAir 500 w połączeniu z ARTIC 950 Patrz grafika poniżej Elektryczne Zasilanie 230/50 V/Hz Moc (tylko Artic 950) 800 W Prąd 4,4 A Cos Phi 0,8 - Głośność 1 Przy obudowie 90/50/30% 64/62/57 db(a) W kanale nawiewnym 90/50/30% 75/66/57 db(a) W kanale wywiewnym 90/50/30% 71/53/47 db(a) Ogólnie Króćce montażowe kanałów 180 mm Odprowadzenie skroplin 32 mm ComfoAir 500 w połączeniu z ARTIC 950: 1 Głośność całkowita, maksymalna, w połączeniu z ComfoAir 500, L w0 = W 7

8 7. Instalacja 7.1 Zasady dotyczące instalacji Aby umożliwić instalację ARTIC 500 należy spełnić następujące warunki: - Artic 950 musi zostać zainstalowany w zgodzie z ogólnymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji oraz bezpieczeństwa dotyczącymi m.inn. prądu elektrycznego, wentylacji i kanalizacji oraz z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji - Miejsce instalacji powinno zostać wybrane w sposób bezproblemowy montaż kanałów wentylacyjnych oraz odpływy skroplin jak również zapewniający wygodny dostęp do urządzenia w celu przeprowadzenia czynności serwisowych - Pomieszczenie powinno być wyposażone w : złącza kanałów wentylacyjnych o średnicy minimalnej 180 mm, złącze elektryczne 230V/50Hz oraz złącze kanalizacyjne dla odpływu skroplin 32mm - System kanałów wentylacyjnych powinien być przystosowany do transportu minimum 350m3 powietrza na godzinę - kanał wywiewny (do wyrzutni) musi zostać wykonany z przewodu izolowanego lub dwuściennego w celu uniknięcia powstawania na jego powierzchni skroplin. - Kanał czerpny oraz kanały nawiewne i wywiewne muszą również zostać zabezpieczone izolacją przed ewentualnym powstawaniem na ich powierzchni skroplin. - ARTIC 950 musi zostać zainstalowany wewnątrz przestrzeni izolowanej budynku, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. - odpływ skroplin powinien zostać wyposażony w syfon o wysokości wody minimum 60 mm oraz podłączony do instalacji kanalizacyjnej budynku. - do systemu wentylacyjnego nie należy podłączać okapu kuchennego wyposażonego w niezależny wentylator! - Kanał wywiewny musi zostać zainstalowany w sposób umożliwiający spływanie skroplin powstających w jego wnętrzu do urządzenia (spadek w kierunku urządzenia) - Maksymalna wydajność powietrzna pojedynczego anemostatu nie może przekroczyć 50m3/h. Minimalna ilość anemostatów to 7-8 sztuk - Minimalna średnica głównych kanałów powietrznych wynosi 180 mm - Po zawieszeniu jednostki ARTIC 950 musi ona przez minimum dwie godziny pozostawać w bezruchu BEZ ZAŁĄCZANIA! W związku z koniecznością stosowania dodatkowego tłumienia akustycznego zaleca się zamontowanie bezpośrednio za urządzeniem kanałów tłumiących o długości ok. 1-1,5m Należy kontrolować, czy syfon zawsze wypełniony jest wodą! Nie wolno podłączać obu urządzeń do jednego syfonu! Połączenie ARTIC i ComfoAir 500 powinno zostać zawsze wykonane przy pomocy specjalnej ramy łączącej, dostępnej w Storkair Zaleca się montowanie ARTIC 950 zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie. 8. Transport i rozpakowanie Podczas transportu i rozpakowywania ARTIC 950 musi zawsze stać pionowo. Należy rozpakowywać urządzenie z najwyższą ostrożnością. Materiał opakowaniowy musi zostać usunięty zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 8.1 kontrola przy dostawie W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia lub braku któregoś z elementów należących do wyposażenia należy skontaktować się z dostawcą urządzenia w dniu dostawy. Pakiet dostarczany jako Artic 950 stanowią: Artic 950, wieszak naścienny, uszczelniacze gumowe, przejściówki do połączenia z ComfoAir 500 oraz instrukcja, 8

9 Artic 950 dostarczany jest w wersji lewej lub prawej oznaczanej jako Artic 950L oraz Artic 950R, zgodnej z wersją rekuperatora ComfoAir 500. Należy skontrolować, czy dostarczona została odpowiednia wersja urządzenia. 9. Lokalizacja 9.1 Na ścianie Artic 950 montowany jest bezpośrednio na rekuperatorze ComfoAir 500. Należy najpierw zamontować prawidłowo rekuperator (na ścianie, patrz instrukcja montażu rekuperatora). Montaż naścienny możliwy jest w przypadku ścian masywnych (>200 kg/m2). Należy najpierw zamontować piankowe części łączące (A), zachowując trzy otwory pozycjonujące na górze. Ważne jest, by środkowy otwór pozycjonujący znajdował się na górze. Następnie zakładane są gumowe uszczelki (B) na króćce ComfoAir 500. Sześć bolców pozycjonujących znajdujących się na dole Artic-a 950 muszą znaleźć się w otworach pozycjonujących w piance. Następnie należy zamontować Artic-a 950 na ścianie przy pomocy dostarczonego wieszaka (patrz rysunek). Pamiętaj, aby obok urządzenia znalazło się miejsce wystarczające do zamontowania odpływu skroplin (minimalnie 250 mm). Minimalna wysokość pomieszczenia do zamontowania Artic-a 950 wynosi 210 cm. 9

10 9.2 Na podłodze W przypadku jeśli ściana przeznaczona do montażu Artic-a 950 nie posiada odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, należy zamontować rekuperator wraz z Artic 950 na odpowiedniej podstawie (zamawianej osobno). Rekuperator ustawiany jest na podstawie, Artic musi zostać dodatkowo przymocowany do ściany, jak w opisie powyżej 10

11 10 Schemat elektryczny Objaśnienia: Blauw Bruin Geel Groen Zwart Compr. Hulp vent. Wit Verdamper Condensor toevoer ptc - niebieski - brązowy - żółty - zielony - czarny - kompresor - wentylator wspomagający - biały - parownik - kondensor - dopr. powietrza - czujnik 11. Eksploatacja Ogólnie 11

12 Należy zapewnić przegląd urządzenia przez uprawnionego instalatora przynajmniej raz w roku. Przegląd rekuperatora oraz instalacji wentylacyjnej zgodnie z instrukcjami ich dotyczącymi Czyszczenie Raz w roku należy oczyścić wymiennik ciepła, wannę skroplinową oraz wentylator wspomagający. Raz w roku należy dokonać wymiany filtra wentylatora wspomagającego. Obsługa urządzenia dokonywana przez osobę nie posiadającą odpowiedniego przeszkolenia może spowodować uszkodzenie Artic 950 lub poważnie skrócić jego żywotność Podczas czyszczenia wykonujemy następujące czynności: - zdemontuj osłonę części przedniej (A) - zdemontuj stalową osłonę wewnętrzną (B) - poluzuj przewody komunikacyjny i zasilający (D) oraz zdemontuj osłonę umieszczoną pod parownikiem (C) 12

13 - wysuń jednostkę układu chłodzącego maksymalnie 25 cm do przodu - oczyść parownik, kondensor i wannę skroplinową odpowiednim środkiem czyszczącym. Uważaj, aby nie uszkodzić lameli kondensora! Jeśli lamele zostałyby zgięte, należy wyprostować je odpowiednim grzebieniem lamelowym. Opłucz czyszczone podzespoły czystą wodą. - Odkręć śrubę mocującą wentylator wspomagający (F). Wyjmij wentylator wspomagający z zawiesia - wymień filtr (G) - zamontuj wszystkie podzespoły ponownie na swoich miejscach. 13

14 12. Ekologia Urządzenie zużyte bądź uszkodzone musi zostać usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Artic 950 zawiera środek chłodzący R134a. Jest to gaz chłodniczy wpływający negatywnie na środowisko. Należy zwrócić uwagę, aby podczas transportu czy montażu urządzenia nie nastąpiło uszkodzenie urządzenia i rozszczelnienie instalacji chłodzącej. W przypadku rozszczelnienia i ucieczki gazu: - Wyciągnij wtyczkę zasilającą z kontaktu - Zapewnij dobre przewietrzenie pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie - Wezwij instalatora. 13. Błędy 13.1 Ogólnie Błędy mogą wystąpić w dwóch typach: błędy wentylatora oraz układu chłodzącego. Display panelu sterującego wyświetla rodzaj błędu, jaki miał miejsce. Tabela poniżej zawiera błędy, jakie mogą wystąpić. Jeśli wentylator nawiewny rekuperatora zostanie wyłączony, Artic 950 nie będzie pracował! Typ błędu Wyświetlacz Możliwa przyczyna Kontrola Akcja Brak chłodzenia, ale działa wentylacja Brak chłodzenia, minimalna wentylacja Błąd komunikacji Artic Błąd czujnika Brak Brak Czarny 13, brak dt kondensor, parownik Błąd komunikacji Artic Błąd komunikacji CA500 Błąd E lub A 13, brak dt kondensor, parownik 13, brak dt kondensor, parownik Brak Brak zasilania Uszkodzenie lub złe podłączenie czujnika temperatury Artic 950 nie jest sterowany przez panel sterujący Artic 950 wyłączył się z powodu przegrzania kondensora Bezpiecznik płytki sterującej Artic 950 spalony Złącze (relais) Artic 950 uszkodzone Panel sterujący nie ma komunikacji z Artic 950 Panel sterujący nie ma komunikacji z rekuperatorem Rekuperator nie działa poprawnie (błąd rekuperatora) Nastąpił wyciek gazu chłodzącego Presostat uszkodzony Sprawdź, czy na złączu N i L3 płytki sterującej jest napięcie 230V Skontroluj podłączenie czujników na AI2L, AI3L i AI4L. Opór czujników: pomiędzy 750 a 1300 Ohm) Skontroluj ustawienia. Patrz: instrukcja panelu sterującego Wywołaj menu status instalatorski na panelu sterującym Sprawdź bezpiecznik na płytce sterującej Artic 950 Zmierz napięcie na klemach D03H na płytce (230V) i sprawdź, czy połączenie pomiędzy klemą 4 i 6 również podaje napięcie 230V Sprawdź połączenie przewodu komunikacyjnego Sprawdź połączenie przewodu komunikacyjnego Wywołaj menu status instalatorski Artica 950 na panelu sterującym Skontroluj, czy kompresor pracuje Sprawdź przewód presostatu Podłącz zasilanie Wymień czujniki temperatury jeśli parametry nie mieszczą się w podanym przedziale - Dopasuj temperaturę komfortową - Ustaw urządzenie w tryb pracy letniej - wyczyść filtry - wyczyść kondensor - skontroluj wentylator wspomagający i kondensor - skontroluj ilość powietrza (> 350m3/h) - wymień bezpiecznik - wymień złącze - wymień przewód komunikacyjny - wymień płytkę Artic wymień przewód komunikacyjny - wymień płytkę rekuperatora - usuń błąd zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji rekuperatora - jeśli kompresor pracuje wymień jednostkę układu chłodzącego - wymień presostat lub jednostkę układu chłodzącego Kondensor przegrzewa się w wyniku zbyt małego wywiewu powietrza Wywołaj menu status instalatorski na panelu sterującym - wyczyść filtry rekuperatora i wentylatora wspomagającego - wyczyść kondensor - skontroluj wentylator wspomagający i kondensor - skontroluj ilość powietrza (> 350m3/h) Brak Lamele parownika Skontroluj kondensor i - Wyrównaj powierzchnię 14

15 Brak chłodzenia, brak wentylacji Od czasu do czasu chłodzenie, słaba wentylacja, wentylatory pracują na wysokich obrotach Chłodzenie i wentylacja, zbyt chłodne powietrze nawiewane Chłodzenie i wentylacja, ale zbyt głośna praca lub kondensora są zdeformowane parownik, czy nie są uszkodzone Błąd w Wywołaj menu status rekuperatorze instalatorski Artica 950 Błąd E lub A na panelu sterującym Czarny Brak napięcia Skontroluj napięcie w skrzynce połączeniowej Za mało powietrza wentylacyjnego 10, w czasie wahadłowym 13, brak dt kondensor, parownik Brak Brak Brak Brak T powietrza doprowadzanego ustawione zbyt nisko Za mało powietrza przepływa przez parownik Wentylator wspomagający nie działa Za mało powietrza wentylowanego Uszkodzenie łożyska wentylatora wspomagającego Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj ustawienia w menu instalatora panelu sterującego Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj pracę wentylatora wspomagającego i kondensora Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj łożysko wentylatora wspomagającego lameli przy pomocy grzebienia lamelowego - usuń błąd zgodnie z instrukcją rekuperatora Podłącz zasilanie - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego Ustaw T powietrza nawiewanego na 10 o C lub wyżej - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego Wymień uszkodzone podzespoły - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego - wymień wentylator wspomagający Części zamienne 1 Jednostka układu chłodzącego Artic 950R Jednostka układu chłodzącego Artic 950L Wentylator Kondensator Płytka sterująca Czujnik temperatury parownika Przełącznik magnetyczny Klapa zwrotna Pianka łącząca rekuperator/artic Filtr wentylatora wspomagającego tylko B i BE 11 Podstawa rekuperatora Comfoair Pierścień uszczelniający króćce montażowe 2 x

16 14. Deklaracja zgodności EU 16

17 Warunki gwarancji: KARTA GWARANCYJNA 1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy od daty zamontowania produktu przez autoryzowany serwis/producenta. Okres gwarancyjny zaczyna się w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż miesiąc po dacie dostawy/sprzedaży. W takim wypadku okres gwarancji rozpoczyna się 30 dni po dacie dostawy/sprzedaży. 2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania regularnych przeglądów urządzenia oraz systemu wentylacyjnego w całym okresie gwarancyjnym. Obowiązuje cykl: minimum 1 przegląd na 12 miesięcy pracy systemu. W przypadku niedopełnienia obowiązku wykonania przeglądu rekuperatora oraz instalacji przez autoryzowanego serwisanta, potwierdzonych odpowiednim wpisem oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej, gwarancja automatycznie traci ważność. Zalecamy wykonywanie regularnych przeglądów instalacji wraz z wymianą filtrów raz na 6 miesięcy. 3. Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania instalacji zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje automatyczną utratę gwarancji. 4. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zamontowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z kanałów elastycznych lub w systemach, w których kanały główne wykonane są z przewodów elastycznych. Instalacja wentylacyjna wykonana być musi z przewodów sztywnych, zalecamy użycie przewodów opisanych na stronie Dopuszczalne jest stosowanie nie więcej niż 25% przewodów elastycznych łącznie w instalacjach wentylacyjnych w jakich instalowane są rekuperatory oferowane przez 5. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zainstalowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z przewodów nieizolowanych. Nie dotyczy to instalacji wykonanych ze specjalistycznych przewodów wentylacyjnych umieszczonych w betonowych wylewkach podłogowych. 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę instalacji lub rekuperatora spowodowaną wadliwym wykonaniem instalacji wentylacyjnej, w szczególności w przypadku, gdy instalacja wentylacyjna nie posiada odpowiedniej dokumentacji projektowej lub powykonawczej zawierającej wszelkie parametry pracy instalacji wentylacyjnej takie jak przepływy powietrza, spręż, wydajność instalacji, potwierdzone odpowiednimi protokołami pomiarowymi oraz protokołem odbioru instalacji wentylacyjnej. Brak dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej powoduje utratę gwarancji. 7. Gwarancji podlega towar, na który reklamujący przedstawił ważną kartę gwarancyjną i dowód zakupu. 8. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać sprzedawcy/serwisantowi. 9. Gwarancją nie są objęte: - mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi usterki. - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek: a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją transportu, montażu, użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia. b. samowolnego dokonywania napraw oraz przeróbek przez osoby to tego nieuprawnione. c. działania siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, przepięć sieci elektrycznej, ekstremalnych warunków atmosferycznych, uszkodzeń wynikłych w wyniku działania zwierząt lub owadów. d. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego zabezpieczenia instalacji podczas prowadzenia innych prac budowlanych, remontowych lub montażowych, w tym uszkodzenia polegające na zanieczyszczeniu wnętrza rekuperatora. e. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego wykonania lub podłączenia sieci elektrycznej lub kanalizacyjnej budynku, w tym uszkodzeń urządzenia wynikłych z wadliwie wykonanego odpływu skroplin lub braku odpływu skroplin. f. Uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia urządzenia, uszkodzeń powstałych w wyniku pracy urządzenia z silnie zanieczyszczonymi filtrami lub w wyniku pracy urządzenia bez filtrów orz w wyniku silnego zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej. g. Uszkodzeń wynikłych z zainstalowania urządzenia w instalacji wentylacyjnej wykonanej wadliwie lub nie posiadającej odpowiedniej dokumentacji technicznej potwierdzonej odpowiednimi protokołami pomiarowymi oraz protokołem odbioru instalacji. 10. Obowiązek dokonywania przeglądów serwisowych, napraw urządzenia lub przekazania urządzenia do autoryzowanego serwisu lub do siedziby producenta spoczywa na instalatorze urządzenia. 11. Gwarancją nie są objęte koszty dojazdu serwisanta wyznaczonego przez producenta w przypadku braku możliwości demontażu urządzenia. 12. Obowiązkowy, odpłatny przegląd serwisowy obejmuje następujące czynności: - Wymianę filtrów rekuperatora - Kontrolę odpływu skroplin - Kontrolę wnętrza rekuperatora - Kontrolę stanu kanałów wentylacyjnych - Oczyszczenie kratki czerpni i wyrzutni - Kontrolę działania systemu - Kontrolę innych elementów systemu (dodatkowych filtrów, klimatyzatora, wentylatora kominkowego, GWC, innych) 13. Reklamacje dotyczące ewentualnych braków w dostarczonym towarze lub wad ukrytych muszą być zgłaszane w formie pisemnej. 14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na koszt własny tj. -uruchomienie sprzętu -sprawdzenie działania, -konserwacja, (w tym wymiana filtrów oraz czyszczenie anemostatów) 15. Gwarancją nie są objęte inne materiały użyte do ewentualnego zakrycia/zabudowania instalacji przez kupującego, w szczególności w przypadku jeśli w procesie zabudowywania instalacji nie został zagwarantowany swobodny dostęp do urządzeń regulacyjnych takich jak podzespoły elektryczne, przepustnice czy inne elementy regulacyjne instalacji. Producent nie odpowieda za ewentualne szkody powstałe w wyniku koniecznościż uzyskania dostępu do urządzenia lub podzespołów instalacji wentylacyjnej. 16. Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie dokonania przez użytkownika zmian w przedmiocie gwarancji oraz w przypadku korzystania z innych niż zalecane przez producenta materiałów eksploatacyjnych. 17. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Sprzedającego 18. Dowód zakupu oraz instrukcję obsługi prosimy zachować na okres gwarancji tj. przez 36 miesięcy w komplecie i bez zniszczeń. 19. Gwarancja zniszczona lub z widocznymi śladami dokonywania poprawek jest nieważna. 20. Gwarancja bez pieczęci firmy instalującej urządzenie jest nieważna. 21. Uruchomienie rekuperatora wymaga instalacji przez wykwalifikowanego montera z potwierdzeniem montażu na karcie gwarancyjnej lub w odpowiednim protokole odbioru rekuperatora. 17

18 KARTA GWARANCYJNA - PRZEGLĄDY SERWISOWE: L.p Data zgłoszenia Data wykonania Przebieg przeglądu Pieczęć i podpis serwisanta 1 6 mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne:... INNE PRZEGLĄDY LUB NAPRAWY: L.p Data zgłoszenia Data wykonania Przebieg przeglądu/naprawy Pieczęć i podpis serwisanta 18

19 .. Pieczęć instalatora.. Data instalacji Dystrybucja i serwis rekuperatorów J.E. STORKAIR w Polsce: Rekuperatory Sp z o.o. Lotnicza Wrocław-Szymanów Tel Fax Oddział Warszawa tel Oddział Poznań Tel Oddział Kraków Tel Siedziba: Rekuperatory Sp. z o.o., ul. Składowa 5, Szamotuły DYSTRYBUTOR/INSTALATOR: 19

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dokumentacja techniczno-rozruchowa Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER - 500 WM COOLER - 700 WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA... 4. 2.1. Obowiązek zachowania staranności przez użytkownika... 4

1. WSTĘP... 3 2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA... 4. 2.1. Obowiązek zachowania staranności przez użytkownika... 4 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA... 4 2.1. Obowiązek zachowania staranności przez użytkownika... 4 2.2. Podstawowe środki bezpieczeństwa... 4 3. OPIS PRODUKTU... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami. ZEUS 24-28 kw *1.034468PL*

Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami. ZEUS 24-28 kw *1.034468PL* Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami PL ZEUS 24-28 kw *1.034468PL* Szanowny Kliencie, Gratulujemy wyboru wysokiej jakości produktu Immergas, który może zapewnić Państwu dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER DOSPEL Sp. z o.o. ul. Leśna 156 42-200 Częstochowa Fabryka Gnaszyn ul. Główna 182 42-280 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Ventermo jest wyłącznym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Osuszacz Powietrza OP-100

Osuszacz Powietrza OP-100 pl Instrukcja obsługi, konserwacji i serwisu Osuszacz Powietrza OP-130 1. ROZŁADUNEK Urządzenie powinno być transportowane w pozycji pionowej, odpowiednio zabezpieczone i spakowane. Producent wysyła urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Instrukcja montażu Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Zatrzymaj podręcznik do przyszłego korzystania www.ekoklima.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw KONDENSACYJNY KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZĄCY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw KONDENSACYJNY KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZĄCY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo