ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji"

Transkrypt

1 ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji 1

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie 2.2. Odpowiedzialność 3. Bezpieczeństwo 3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 3.2. Zakres użytkowania 4. Działanie 4.1. Regulacja 5. Użytkowanie 6. Dane techniczne 6.1. Wymiary 6.2. Specyfikacja 7. Instalacja 7.1. Zasady dotyczące instalacji 8. Transport i rozpakowanie 8.1. Kontrola przy dostawie 9. Umiejscowienie 9.1. Na ścianie 9.2. Na podłodze 10. Podłączenia elektryczne 11. Eksploatacja Ogólnie Czyszczenie 12. Ekologia 13. Błędy Ogólnie Podzespoły serwisowe 14. Deklaracja zgodności EU 2

3 Wprowadzenie Gratulacje! Staliście się Państwo posiadaczami doskonałego jednostki chłodzącej ARTIC firmy Storkair, zapewniającej najwyższy komfort klimatyczny. Instrukcja niniejsza zawiera wskazówki dotyczące montażu jak i obsługi jednostki ARTIC 950. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją przed uruchomieniem jednostki! Instrukcja ta zawiera wszelkie informacje, pomocne przy montażu i obsłudze ARTIC 950. Służy również jako podręcznik i notes dotyczący czynności serwisowych, dzięki czemu mogą być one realizowane w odpowiedzialny i prawidłowy sposób. Z pomocą niniejszej instrukcji zapoznacie się Państwo z obsługą Państwa nowego urządzenia. W razie awarii zalecamy natychmiast zwrócić się do firmy, która instalowała Państwu urządzenie. Urządzenie jest poddawane ciągłym ulepszeniom i zmianom rozwojowym, dlatego może okazać się, iż Państwa urządzenie będzie nieznacznie odbiegać od przedstawionego w niniejszej dokumentacji opisu. Życzymy Państwu dużo radości i zadowolenia z Państwa urządzenia ARTIC 950. UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona z wyjątkową dokładnością, nie stanowi jednak podstawy do jakichkolwiek ewentualnych roszczeń. Producentowi przysługuje prawo do stałej częściowej lub całkowitej modyfikacji treści tej instrukcji. W niniejszej instrukcji pojawiają się specjalne symbole oznaczające szczególnie istotne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa: - PROSIMY O SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! - prosimy o przeczytanie ze szczególną uwagą! ARTIC 950 jest jednostką zwiększającą komfort mieszkania. Oznacza to, że w przypadku skrajnych temperatur zewnętrznych urządzenie nie będzie w stanie zmniejszyć temperatury wewnątrz pomieszczeń do ustalonego poziomu. Jednakże częściowe schłodzenie oraz zmniejszenie wilgotności względnej powietrza wewnątrz budynku przyczyni się każdorazowo do znacznego polepszenia komfortu klimatycznego pomieszczeń. Rys Tabliczka znamionowa. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku urządzenia 3

4 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie Zasady sprzedaży, montażu i gwarancji dotyczące urządzeń ARTIC 950 opisane są w dokumencie Ogólne warunki handlowe w jego obecnie obowiązującym brzmieniu. Producent udziela pełnej, 12-miesięcznej gwarancji na urządzenie ARTIC 950, począwszy od daty instalacji. Okres gwarancyjny zaczyna się w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż miesiąc po dacie dostawy/zakupu. W takim wypadku okres gwarancji rozpoczyna się 30 dni po dacie zakupu. Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania instalacji zgodnie z naszymi zaleceniami przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje automatyczną utratę gwarancji Odpowiedzialność Urządzenie ARTIC 950 zostało opracowane do zastosowań w wentylacji budownictwa jedno- i wielorodzinnego w połączeniu z urządzeniami Comfoair 500 oraz WHR 950 firmy Storkair. Stosowanie go w celach innych niż wskazane powyżej oraz w połączeniu z urządzeniami innymi niż traktowane jest jako użytkowanie niezgodnie z zaleceniami producenta i może prowadzić do uszkodzenia lub powstania szkód w jego otoczeniu. Za szkody wynikłe z tego tytułu producent nie ponosi odpowiedzialności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: - Nieprzestrzeganiem zaleceń montażowych, bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. - Użytkowanie materiałów innych niż oryginalnie dostarczane przez producenta. Za ewentualne błędy oraz szkody wynikające z błędnie wykonanej instalacji wentylacyjnej odpowiedzialność ponosi firma instalatorska. - Normalnym zużyciem materiałów w trakcie użytkowania. - Przeróbkami instalacji wentylacyjnej lub urządzenia wykonywanymi przez osoby nieupoważnione. - podłączeniem urządzenia ARTIC 950 do systemu o wydajności mniejszej niż 350m3/h 3. Bezpieczeństwo 3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do zagrożenia osobistego lub do uszkodzenia urządzenia lub instalacji. Montaż instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń ARTIC powinien odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji pomieszczeń mieszkalnych oraz zgodnie z ogólnymi przepisami budowlanymi, przepisami dotyczącymi zasilania, jak również normami instalacyjnymi oraz BHP. Montaż oraz uruchomienie urządzenia może zostać wykonane jedynie przez przeszkolonego, koncesjonowanego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanych w niniejszej instrukcji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń, uwag i przepisów. Instrukcję należy przechowywać stale w pobliżu urządzenia. Należy regularnie kontrolować funkcje bezpieczeństwa pod kątem ich sprawności działania. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie nie mogą być zmieniane przez instalatora bądź użytkownika. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przeróbki urządzeń ARTIC! Urządzenie nie jest przystosowane do podłączenia do niezależnego źródła prądu zmiennego! Aby zapewnić sobie prawo do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji, oraz aby zapewnić bezawaryjną wieloletnią pracę urządzenia, zalecamy bezwzględnie zawarcie umowy serwisowej z koncesjonowanym przedstawicielem StorkAir. Uwaga: montaż oraz kontrolę urządzeń ARTIC może wykonywać wyłącznie autoryzowany instalator! Zabronione jest dotykanie ręką wymienników ciepła urządzenia. Aby uniemożliwić dotykanie ręką wymiennika urządzenie musi przed uruchomieniem zostać podłączone do kanałów wentylacyjnych. Minimalna długość kanału wynosi 900 mm. Urządzenie nie może zostać otwarte bez użycia narzędzi. 4

5 Po zdemontowaniu należy dokładnie zamontować ponownie wszystkie osłony! Urządzenia typu ARTIC zostały skonstruowane w celu zapewnienia zwiększeniu komfortu pomieszczeń poprzez chłodzenie. Każdy inny sposób wykorzystania urządzenia traktowany jest jako niezgodny z jego przeznaczeniem. Za możliwe szkody lub konsekwencje wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku stosowania dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych, których działanie zależne jest od powietrza, obowiązek zachowania odpowiednich norm i przepisów spoczywa na instalatorze. 4. Działanie ARTIC został opracowany z myślą o chłodzeniu komfortowym, poprawiającym klimat wewnątrz pomieszczeń. Oznacza to schłodzenie oraz osuszenie powietrza wprowadzanego do budynku, poprawiające komfort wewnątrz każdego mieszkania. Wytworzone w procesie chłodzenia ciepło odprowadzane jest na zewnątrz wraz z powietrzem wywiewanym. ARTIC 950 składa się z następujących części: A obudowa zewnętrzna malowana proszkowo B izolacja wewnętrzna z polipropylenu C Jednostka chłodząca D wentylator wspomagający E filtr F elektroniczne podzespoły sterujące H tabliczka znamionowa I skrzynka połączeniowa J Odprowadzenie skroplin ARTIC 950 oparty jest na kompresyjnym systemie chłodzenia. Kompresor przy pomocy parownika umożliwia odprowadzenie ciepła z powierza zasysanego. W trakcie procesu odprowadzania ciepła następuje kondensacja, dzięki czemu powietrze zasysane do budynku zostaję dodatkowo osuszone. Odprowadzone ciepło przekazywane jest następnie za pomocą kondensora do powietrza wywiewanego z budynku Regulacja ARTIC 950 współpracuje z rekuperatorem ComfoAir 500 BFB wyposażonym w sterownik ComfoControl. Bez połączenia z wymienionymi urządzeniami ARTIC nie będzie funkcjonował. W momencie uruchomienia ARTIC 950 oba wentylatory rekuperatora ComfoAir 500 rozpoczną 5

6 pracę z pełną wydajnością, niezależnie od wprowadzonych wcześniej parametrów pracy. Aby umożliwić dodatkowe schłodzenie pracującej części chłodzącej ARTIC 950 wyposażony został w dodatkowy wentylator chłodzący wnętrze urządzenia. Powietrze do chłodzenia pobierane jest z zewnątrz a jako zużyte usuwane wraz z powietrzem wywiewanym z budynku przez system kanałów wentylacyjnych instalacji rekuperatora. Niski opór instalacji wentylacyjnej (kanałów) przyczyni się do lepszego funkcjonowania ARTIC 950. Nie zalecamy montażu urządzeni Artic w instalacjach wykonanych wyłącznie z przewodów elastycznych. ARTIC będzie utrzymywał temperaturę zadaną poprzez panel sterowania ComfoControl. W niektórych wypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne) urządzenie nie będzie w stanie osiągnąć zadanej temperatury. 5. Użytkowanie Sterowanie urządzeniem ARTIC 950 odbywa się za pomocą sterownika ComfoControl. W panelu głównym sterownika można wprowadzić poziom temperatury komfortowej. Na podstawie tych danych załączane jest i wyłączane urządzenie ARTIC 950. Aby zapoznać się z zasadami dotyczącymi sterowania za pomocą panelu ComfoControl patrz: instrukcja obsługi ComfoControl. 6. Dane techniczne 6.1 Wymiary 6

7 6.2 Specyfikacja OPIS WARTOŚĆ JEDNOSTKA Wentylacja Wydajność powietrzna ComfoAir 500 w połączeniu z ARTIC 950 Patrz grafika poniżej Elektryczne Zasilanie 230/50 V/Hz Moc (tylko Artic 950) 800 W Prąd 4,4 A Cos Phi 0,8 - Głośność 1 Przy obudowie 90/50/30% 64/62/57 db(a) W kanale nawiewnym 90/50/30% 75/66/57 db(a) W kanale wywiewnym 90/50/30% 71/53/47 db(a) Ogólnie Króćce montażowe kanałów 180 mm Odprowadzenie skroplin 32 mm ComfoAir 500 w połączeniu z ARTIC 950: 1 Głośność całkowita, maksymalna, w połączeniu z ComfoAir 500, L w0 = W 7

8 7. Instalacja 7.1 Zasady dotyczące instalacji Aby umożliwić instalację ARTIC 500 należy spełnić następujące warunki: - Artic 950 musi zostać zainstalowany w zgodzie z ogólnymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji oraz bezpieczeństwa dotyczącymi m.inn. prądu elektrycznego, wentylacji i kanalizacji oraz z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji - Miejsce instalacji powinno zostać wybrane w sposób bezproblemowy montaż kanałów wentylacyjnych oraz odpływy skroplin jak również zapewniający wygodny dostęp do urządzenia w celu przeprowadzenia czynności serwisowych - Pomieszczenie powinno być wyposażone w : złącza kanałów wentylacyjnych o średnicy minimalnej 180 mm, złącze elektryczne 230V/50Hz oraz złącze kanalizacyjne dla odpływu skroplin 32mm - System kanałów wentylacyjnych powinien być przystosowany do transportu minimum 350m3 powietrza na godzinę - kanał wywiewny (do wyrzutni) musi zostać wykonany z przewodu izolowanego lub dwuściennego w celu uniknięcia powstawania na jego powierzchni skroplin. - Kanał czerpny oraz kanały nawiewne i wywiewne muszą również zostać zabezpieczone izolacją przed ewentualnym powstawaniem na ich powierzchni skroplin. - ARTIC 950 musi zostać zainstalowany wewnątrz przestrzeni izolowanej budynku, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. - odpływ skroplin powinien zostać wyposażony w syfon o wysokości wody minimum 60 mm oraz podłączony do instalacji kanalizacyjnej budynku. - do systemu wentylacyjnego nie należy podłączać okapu kuchennego wyposażonego w niezależny wentylator! - Kanał wywiewny musi zostać zainstalowany w sposób umożliwiający spływanie skroplin powstających w jego wnętrzu do urządzenia (spadek w kierunku urządzenia) - Maksymalna wydajność powietrzna pojedynczego anemostatu nie może przekroczyć 50m3/h. Minimalna ilość anemostatów to 7-8 sztuk - Minimalna średnica głównych kanałów powietrznych wynosi 180 mm - Po zawieszeniu jednostki ARTIC 950 musi ona przez minimum dwie godziny pozostawać w bezruchu BEZ ZAŁĄCZANIA! W związku z koniecznością stosowania dodatkowego tłumienia akustycznego zaleca się zamontowanie bezpośrednio za urządzeniem kanałów tłumiących o długości ok. 1-1,5m Należy kontrolować, czy syfon zawsze wypełniony jest wodą! Nie wolno podłączać obu urządzeń do jednego syfonu! Połączenie ARTIC i ComfoAir 500 powinno zostać zawsze wykonane przy pomocy specjalnej ramy łączącej, dostępnej w Storkair Zaleca się montowanie ARTIC 950 zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie. 8. Transport i rozpakowanie Podczas transportu i rozpakowywania ARTIC 950 musi zawsze stać pionowo. Należy rozpakowywać urządzenie z najwyższą ostrożnością. Materiał opakowaniowy musi zostać usunięty zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 8.1 kontrola przy dostawie W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia lub braku któregoś z elementów należących do wyposażenia należy skontaktować się z dostawcą urządzenia w dniu dostawy. Pakiet dostarczany jako Artic 950 stanowią: Artic 950, wieszak naścienny, uszczelniacze gumowe, przejściówki do połączenia z ComfoAir 500 oraz instrukcja, 8

9 Artic 950 dostarczany jest w wersji lewej lub prawej oznaczanej jako Artic 950L oraz Artic 950R, zgodnej z wersją rekuperatora ComfoAir 500. Należy skontrolować, czy dostarczona została odpowiednia wersja urządzenia. 9. Lokalizacja 9.1 Na ścianie Artic 950 montowany jest bezpośrednio na rekuperatorze ComfoAir 500. Należy najpierw zamontować prawidłowo rekuperator (na ścianie, patrz instrukcja montażu rekuperatora). Montaż naścienny możliwy jest w przypadku ścian masywnych (>200 kg/m2). Należy najpierw zamontować piankowe części łączące (A), zachowując trzy otwory pozycjonujące na górze. Ważne jest, by środkowy otwór pozycjonujący znajdował się na górze. Następnie zakładane są gumowe uszczelki (B) na króćce ComfoAir 500. Sześć bolców pozycjonujących znajdujących się na dole Artic-a 950 muszą znaleźć się w otworach pozycjonujących w piance. Następnie należy zamontować Artic-a 950 na ścianie przy pomocy dostarczonego wieszaka (patrz rysunek). Pamiętaj, aby obok urządzenia znalazło się miejsce wystarczające do zamontowania odpływu skroplin (minimalnie 250 mm). Minimalna wysokość pomieszczenia do zamontowania Artic-a 950 wynosi 210 cm. 9

10 9.2 Na podłodze W przypadku jeśli ściana przeznaczona do montażu Artic-a 950 nie posiada odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, należy zamontować rekuperator wraz z Artic 950 na odpowiedniej podstawie (zamawianej osobno). Rekuperator ustawiany jest na podstawie, Artic musi zostać dodatkowo przymocowany do ściany, jak w opisie powyżej 10

11 10 Schemat elektryczny Objaśnienia: Blauw Bruin Geel Groen Zwart Compr. Hulp vent. Wit Verdamper Condensor toevoer ptc - niebieski - brązowy - żółty - zielony - czarny - kompresor - wentylator wspomagający - biały - parownik - kondensor - dopr. powietrza - czujnik 11. Eksploatacja Ogólnie 11

12 Należy zapewnić przegląd urządzenia przez uprawnionego instalatora przynajmniej raz w roku. Przegląd rekuperatora oraz instalacji wentylacyjnej zgodnie z instrukcjami ich dotyczącymi Czyszczenie Raz w roku należy oczyścić wymiennik ciepła, wannę skroplinową oraz wentylator wspomagający. Raz w roku należy dokonać wymiany filtra wentylatora wspomagającego. Obsługa urządzenia dokonywana przez osobę nie posiadającą odpowiedniego przeszkolenia może spowodować uszkodzenie Artic 950 lub poważnie skrócić jego żywotność Podczas czyszczenia wykonujemy następujące czynności: - zdemontuj osłonę części przedniej (A) - zdemontuj stalową osłonę wewnętrzną (B) - poluzuj przewody komunikacyjny i zasilający (D) oraz zdemontuj osłonę umieszczoną pod parownikiem (C) 12

13 - wysuń jednostkę układu chłodzącego maksymalnie 25 cm do przodu - oczyść parownik, kondensor i wannę skroplinową odpowiednim środkiem czyszczącym. Uważaj, aby nie uszkodzić lameli kondensora! Jeśli lamele zostałyby zgięte, należy wyprostować je odpowiednim grzebieniem lamelowym. Opłucz czyszczone podzespoły czystą wodą. - Odkręć śrubę mocującą wentylator wspomagający (F). Wyjmij wentylator wspomagający z zawiesia - wymień filtr (G) - zamontuj wszystkie podzespoły ponownie na swoich miejscach. 13

14 12. Ekologia Urządzenie zużyte bądź uszkodzone musi zostać usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Artic 950 zawiera środek chłodzący R134a. Jest to gaz chłodniczy wpływający negatywnie na środowisko. Należy zwrócić uwagę, aby podczas transportu czy montażu urządzenia nie nastąpiło uszkodzenie urządzenia i rozszczelnienie instalacji chłodzącej. W przypadku rozszczelnienia i ucieczki gazu: - Wyciągnij wtyczkę zasilającą z kontaktu - Zapewnij dobre przewietrzenie pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie - Wezwij instalatora. 13. Błędy 13.1 Ogólnie Błędy mogą wystąpić w dwóch typach: błędy wentylatora oraz układu chłodzącego. Display panelu sterującego wyświetla rodzaj błędu, jaki miał miejsce. Tabela poniżej zawiera błędy, jakie mogą wystąpić. Jeśli wentylator nawiewny rekuperatora zostanie wyłączony, Artic 950 nie będzie pracował! Typ błędu Wyświetlacz Możliwa przyczyna Kontrola Akcja Brak chłodzenia, ale działa wentylacja Brak chłodzenia, minimalna wentylacja Błąd komunikacji Artic Błąd czujnika Brak Brak Czarny 13, brak dt kondensor, parownik Błąd komunikacji Artic Błąd komunikacji CA500 Błąd E lub A 13, brak dt kondensor, parownik 13, brak dt kondensor, parownik Brak Brak zasilania Uszkodzenie lub złe podłączenie czujnika temperatury Artic 950 nie jest sterowany przez panel sterujący Artic 950 wyłączył się z powodu przegrzania kondensora Bezpiecznik płytki sterującej Artic 950 spalony Złącze (relais) Artic 950 uszkodzone Panel sterujący nie ma komunikacji z Artic 950 Panel sterujący nie ma komunikacji z rekuperatorem Rekuperator nie działa poprawnie (błąd rekuperatora) Nastąpił wyciek gazu chłodzącego Presostat uszkodzony Sprawdź, czy na złączu N i L3 płytki sterującej jest napięcie 230V Skontroluj podłączenie czujników na AI2L, AI3L i AI4L. Opór czujników: pomiędzy 750 a 1300 Ohm) Skontroluj ustawienia. Patrz: instrukcja panelu sterującego Wywołaj menu status instalatorski na panelu sterującym Sprawdź bezpiecznik na płytce sterującej Artic 950 Zmierz napięcie na klemach D03H na płytce (230V) i sprawdź, czy połączenie pomiędzy klemą 4 i 6 również podaje napięcie 230V Sprawdź połączenie przewodu komunikacyjnego Sprawdź połączenie przewodu komunikacyjnego Wywołaj menu status instalatorski Artica 950 na panelu sterującym Skontroluj, czy kompresor pracuje Sprawdź przewód presostatu Podłącz zasilanie Wymień czujniki temperatury jeśli parametry nie mieszczą się w podanym przedziale - Dopasuj temperaturę komfortową - Ustaw urządzenie w tryb pracy letniej - wyczyść filtry - wyczyść kondensor - skontroluj wentylator wspomagający i kondensor - skontroluj ilość powietrza (> 350m3/h) - wymień bezpiecznik - wymień złącze - wymień przewód komunikacyjny - wymień płytkę Artic wymień przewód komunikacyjny - wymień płytkę rekuperatora - usuń błąd zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji rekuperatora - jeśli kompresor pracuje wymień jednostkę układu chłodzącego - wymień presostat lub jednostkę układu chłodzącego Kondensor przegrzewa się w wyniku zbyt małego wywiewu powietrza Wywołaj menu status instalatorski na panelu sterującym - wyczyść filtry rekuperatora i wentylatora wspomagającego - wyczyść kondensor - skontroluj wentylator wspomagający i kondensor - skontroluj ilość powietrza (> 350m3/h) Brak Lamele parownika Skontroluj kondensor i - Wyrównaj powierzchnię 14

15 Brak chłodzenia, brak wentylacji Od czasu do czasu chłodzenie, słaba wentylacja, wentylatory pracują na wysokich obrotach Chłodzenie i wentylacja, zbyt chłodne powietrze nawiewane Chłodzenie i wentylacja, ale zbyt głośna praca lub kondensora są zdeformowane parownik, czy nie są uszkodzone Błąd w Wywołaj menu status rekuperatorze instalatorski Artica 950 Błąd E lub A na panelu sterującym Czarny Brak napięcia Skontroluj napięcie w skrzynce połączeniowej Za mało powietrza wentylacyjnego 10, w czasie wahadłowym 13, brak dt kondensor, parownik Brak Brak Brak Brak T powietrza doprowadzanego ustawione zbyt nisko Za mało powietrza przepływa przez parownik Wentylator wspomagający nie działa Za mało powietrza wentylowanego Uszkodzenie łożyska wentylatora wspomagającego Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj ustawienia w menu instalatora panelu sterującego Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj pracę wentylatora wspomagającego i kondensora Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj łożysko wentylatora wspomagającego lameli przy pomocy grzebienia lamelowego - usuń błąd zgodnie z instrukcją rekuperatora Podłącz zasilanie - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego Ustaw T powietrza nawiewanego na 10 o C lub wyżej - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego Wymień uszkodzone podzespoły - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego - wymień wentylator wspomagający Części zamienne 1 Jednostka układu chłodzącego Artic 950R Jednostka układu chłodzącego Artic 950L Wentylator Kondensator Płytka sterująca Czujnik temperatury parownika Przełącznik magnetyczny Klapa zwrotna Pianka łącząca rekuperator/artic Filtr wentylatora wspomagającego tylko B i BE 11 Podstawa rekuperatora Comfoair Pierścień uszczelniający króćce montażowe 2 x

16 14. Deklaracja zgodności EU 16

17 Warunki gwarancji: KARTA GWARANCYJNA 1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy od daty zamontowania produktu przez autoryzowany serwis/producenta. Okres gwarancyjny zaczyna się w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż miesiąc po dacie dostawy/sprzedaży. W takim wypadku okres gwarancji rozpoczyna się 30 dni po dacie dostawy/sprzedaży. 2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania regularnych przeglądów urządzenia oraz systemu wentylacyjnego w całym okresie gwarancyjnym. Obowiązuje cykl: minimum 1 przegląd na 12 miesięcy pracy systemu. W przypadku niedopełnienia obowiązku wykonania przeglądu rekuperatora oraz instalacji przez autoryzowanego serwisanta, potwierdzonych odpowiednim wpisem oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej, gwarancja automatycznie traci ważność. Zalecamy wykonywanie regularnych przeglądów instalacji wraz z wymianą filtrów raz na 6 miesięcy. 3. Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania instalacji zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje automatyczną utratę gwarancji. 4. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zamontowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z kanałów elastycznych lub w systemach, w których kanały główne wykonane są z przewodów elastycznych. Instalacja wentylacyjna wykonana być musi z przewodów sztywnych, zalecamy użycie przewodów opisanych na stronie Dopuszczalne jest stosowanie nie więcej niż 25% przewodów elastycznych łącznie w instalacjach wentylacyjnych w jakich instalowane są rekuperatory oferowane przez 5. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zainstalowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z przewodów nieizolowanych. Nie dotyczy to instalacji wykonanych ze specjalistycznych przewodów wentylacyjnych umieszczonych w betonowych wylewkach podłogowych. 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę instalacji lub rekuperatora spowodowaną wadliwym wykonaniem instalacji wentylacyjnej, w szczególności w przypadku, gdy instalacja wentylacyjna nie posiada odpowiedniej dokumentacji projektowej lub powykonawczej zawierającej wszelkie parametry pracy instalacji wentylacyjnej takie jak przepływy powietrza, spręż, wydajność instalacji, potwierdzone odpowiednimi protokołami pomiarowymi oraz protokołem odbioru instalacji wentylacyjnej. Brak dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej powoduje utratę gwarancji. 7. Gwarancji podlega towar, na który reklamujący przedstawił ważną kartę gwarancyjną i dowód zakupu. 8. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać sprzedawcy/serwisantowi. 9. Gwarancją nie są objęte: - mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi usterki. - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek: a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją transportu, montażu, użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia. b. samowolnego dokonywania napraw oraz przeróbek przez osoby to tego nieuprawnione. c. działania siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, przepięć sieci elektrycznej, ekstremalnych warunków atmosferycznych, uszkodzeń wynikłych w wyniku działania zwierząt lub owadów. d. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego zabezpieczenia instalacji podczas prowadzenia innych prac budowlanych, remontowych lub montażowych, w tym uszkodzenia polegające na zanieczyszczeniu wnętrza rekuperatora. e. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego wykonania lub podłączenia sieci elektrycznej lub kanalizacyjnej budynku, w tym uszkodzeń urządzenia wynikłych z wadliwie wykonanego odpływu skroplin lub braku odpływu skroplin. f. Uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia urządzenia, uszkodzeń powstałych w wyniku pracy urządzenia z silnie zanieczyszczonymi filtrami lub w wyniku pracy urządzenia bez filtrów orz w wyniku silnego zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej. g. Uszkodzeń wynikłych z zainstalowania urządzenia w instalacji wentylacyjnej wykonanej wadliwie lub nie posiadającej odpowiedniej dokumentacji technicznej potwierdzonej odpowiednimi protokołami pomiarowymi oraz protokołem odbioru instalacji. 10. Obowiązek dokonywania przeglądów serwisowych, napraw urządzenia lub przekazania urządzenia do autoryzowanego serwisu lub do siedziby producenta spoczywa na instalatorze urządzenia. 11. Gwarancją nie są objęte koszty dojazdu serwisanta wyznaczonego przez producenta w przypadku braku możliwości demontażu urządzenia. 12. Obowiązkowy, odpłatny przegląd serwisowy obejmuje następujące czynności: - Wymianę filtrów rekuperatora - Kontrolę odpływu skroplin - Kontrolę wnętrza rekuperatora - Kontrolę stanu kanałów wentylacyjnych - Oczyszczenie kratki czerpni i wyrzutni - Kontrolę działania systemu - Kontrolę innych elementów systemu (dodatkowych filtrów, klimatyzatora, wentylatora kominkowego, GWC, innych) 13. Reklamacje dotyczące ewentualnych braków w dostarczonym towarze lub wad ukrytych muszą być zgłaszane w formie pisemnej. 14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na koszt własny tj. -uruchomienie sprzętu -sprawdzenie działania, -konserwacja, (w tym wymiana filtrów oraz czyszczenie anemostatów) 15. Gwarancją nie są objęte inne materiały użyte do ewentualnego zakrycia/zabudowania instalacji przez kupującego, w szczególności w przypadku jeśli w procesie zabudowywania instalacji nie został zagwarantowany swobodny dostęp do urządzeń regulacyjnych takich jak podzespoły elektryczne, przepustnice czy inne elementy regulacyjne instalacji. Producent nie odpowieda za ewentualne szkody powstałe w wyniku koniecznościż uzyskania dostępu do urządzenia lub podzespołów instalacji wentylacyjnej. 16. Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie dokonania przez użytkownika zmian w przedmiocie gwarancji oraz w przypadku korzystania z innych niż zalecane przez producenta materiałów eksploatacyjnych. 17. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Sprzedającego 18. Dowód zakupu oraz instrukcję obsługi prosimy zachować na okres gwarancji tj. przez 36 miesięcy w komplecie i bez zniszczeń. 19. Gwarancja zniszczona lub z widocznymi śladami dokonywania poprawek jest nieważna. 20. Gwarancja bez pieczęci firmy instalującej urządzenie jest nieważna. 21. Uruchomienie rekuperatora wymaga instalacji przez wykwalifikowanego montera z potwierdzeniem montażu na karcie gwarancyjnej lub w odpowiednim protokole odbioru rekuperatora. 17

18 KARTA GWARANCYJNA - PRZEGLĄDY SERWISOWE: L.p Data zgłoszenia Data wykonania Przebieg przeglądu Pieczęć i podpis serwisanta 1 6 mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne:... INNE PRZEGLĄDY LUB NAPRAWY: L.p Data zgłoszenia Data wykonania Przebieg przeglądu/naprawy Pieczęć i podpis serwisanta 18

19 .. Pieczęć instalatora.. Data instalacji Dystrybucja i serwis rekuperatorów J.E. STORKAIR w Polsce: Rekuperatory Sp z o.o. Lotnicza Wrocław-Szymanów Tel Fax Oddział Warszawa tel Oddział Poznań Tel Oddział Kraków Tel Siedziba: Rekuperatory Sp. z o.o., ul. Składowa 5, Szamotuły DYSTRYBUTOR/INSTALATOR: 19

COMFOHYGRO Rekuperatory entalpiczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi

COMFOHYGRO Rekuperatory entalpiczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi COMFOHYGRO Rekuperatory entalpiczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Dostawa 3. Przechowywanie wymiennika 4. Czyszczenie wymiennika entalpicznego 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Użytkownika

Instrukcja obsługi dla Użytkownika Jednostka chłodnicza Comfocool 350 / 550 Instrukcja obsługi dla Użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z dużą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

ComfoAir 140. Rekuperatory domowe. Dokumentacja techniczno-ruchowa. Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 140

ComfoAir 140. Rekuperatory domowe. Dokumentacja techniczno-ruchowa. Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 140 ComfoAir 140 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 140 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie 2.2. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

G90-300 G91-350 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatorów G90/G91

G90-300 G91-350 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatorów G90/G91 G90-300 G91-350 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatorów G90/G91 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie 2.2. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 ver 02/2013 SPIS TREŚCI Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Warto wiedzieć...

Bardziej szczegółowo

COMFO AIR 500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 500

COMFO AIR 500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 500 COMFO AIR 500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 500 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Gwarancja i odpowiedzialność 2. Bezpieczeństwo 3. Działanie 3.1. System 3.2. rekuperator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu Kunda, Filtr strumieniowy Instrukcja obsługi i montażu 78 210: Filtr strumieniowy 28 kw 78 211: Filtr strumieniowy 50 kw 78 212: Filtr strumieniowy z separatorem powietrza 28 kw 78 213: Filtr strumieniowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Air Solar Niniejsza dokumentacja winna być przechowywana u użytkownika. W przypadku niestosowania warunków podanych w dokumentacji Wygasa prawo gwarancji. Firma Berluf GmbH

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI Szanowni Państwo, Firma SPS Klima Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu marki Midea. Produkty

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania PROJEKT TECHNICZNY, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA, BUDYNKU SZATNI BOISKA MIEJSKIEGO w OZIMKU Zawartość opracowania I. Opis techniczny, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 1. Opis obiektu

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne Ogólne Warunki Gwarancji Zasady ogólne 1. Niniejsze warunki gwarancji stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą (zwaną dalej Gwarantem) a Nabywcą, jeśli nie uzgodniono

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak szpaletowy z grzałką to urządzenie, którego zadaniem jest skuteczne doprowadzenie powietrza do wnętrza budynku, wstępnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI 1. KLIMOR S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia Gwarantem Urządzeniem 2.

WARUNKI GWARANCJI 1. KLIMOR S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia Gwarantem Urządzeniem 2. WARUNKI GWARANCJI 1. KLIMOR S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia zwany dalej Gwarantem niniejszym udziela gwarancji na urządzenia ( typ i numer podany w Karcie Gwarancyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

LINO 100, 120, 150 INSTRUKCJA MONTAŻU

LINO 100, 120, 150 INSTRUKCJA MONTAŻU LINO 100, 120, 150 INSTRUKCJA MONTAŻU OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA A. Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa, w oparciu o odpowiednie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

DTR. Czujniki temperatury do układów klimatyzacji i wentylacji DTR.TWO..05. Wydanie 09.2009. LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

DTR. Czujniki temperatury do układów klimatyzacji i wentylacji DTR.TWO..05. Wydanie 09.2009. LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. DT.TWO..05 DT Czujniki temperatury do układów klimatyzacji i wentylacji Wydanie 09.2009 LMATHEM SENSO Sp. z o.o. 3600 Limanowa, ul. Tarnowska 1, tel. 018 337 99 00, fax 018 337 99 10 NP: 7371966189, EGON:

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Ventermo jest wyłącznym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX, B3B-WX 200, B3B-WX DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Instrukcja podłączenia i eksploatacji Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi

CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi 1 Prawidłowy montaż jest ważny w celu zapewnienia optymalnej użyteczności, poprawienia niezawodności, oszczędności oraz zmniejszenia czasu

Bardziej szczegółowo

G W A R A N C J A. Warunki Gwarancji. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL.

G W A R A N C J A. Warunki Gwarancji. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL. GŁÓWNA 13 tel. kom.: +48 883 671 999 biuro@homeinstal.pl www.homeinstal.pl G W A R A N C J A Warunki Gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe Instrukcja Obsługi Wentylatory osiowe WO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa i działanie... 4 6.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

PILAWSKI, SIKORA SPÓŁKA JAWNA 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 1 TEL: +48 067 255 60 32 FAX: +48 067 255 74 80 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PILAWSKI, SIKORA SPÓŁKA JAWNA 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 1 TEL: +48 067 255 60 32 FAX: +48 067 255 74 80 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILAWSKI, SIKORA SPÓŁKA JAWNA 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 1 TEL: +48 067 255 60 32 FAX: +48 067 255 74 80 e-mail: plastmet@plastmet.com.pl http://www.plastmet.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI nr urządzenia: 50/2010

Bardziej szczegółowo

DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP

DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP Strona 1 z 10 Odśrodkowy docisk powietrza Typu KING Urządzenie typu King, nazywane nieraz również destryfikatorem powietrza wyglądem przypominające swoistego rodzaju

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Ventia: Rekuperatory - trudne pytania, jasne odpowiedzi

Ventia: Rekuperatory - trudne pytania, jasne odpowiedzi Ventia: Rekuperatory - trudne pytania, jasne odpowiedzi W lipcowym (2012r.) numerze InstalReporter duży nacisk położono na kwestie rekuperacji i wentylacji. W związku z tym nie mogło zabraknąć również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego W powszechnym rozumieniu rekuperatory kojarzą się jedynie jako urządzenia do wentylacji z odzyskiem ciepła, które pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo