ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji"

Transkrypt

1 ARTIC Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi systemu chłodzącego ARTIC produkcji 1

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie 2.2. Odpowiedzialność 3. Bezpieczeństwo 3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 3.2. Zakres użytkowania 4. Działanie 4.1. Regulacja 5. Użytkowanie 6. Dane techniczne 6.1. Wymiary 6.2. Specyfikacja 7. Instalacja 7.1. Zasady dotyczące instalacji 8. Transport i rozpakowanie 8.1. Kontrola przy dostawie 9. Umiejscowienie 9.1. Na ścianie 9.2. Na podłodze 10. Podłączenia elektryczne 11. Eksploatacja Ogólnie Czyszczenie 12. Ekologia 13. Błędy Ogólnie Podzespoły serwisowe 14. Deklaracja zgodności EU 2

3 Wprowadzenie Gratulacje! Staliście się Państwo posiadaczami doskonałego jednostki chłodzącej ARTIC firmy Storkair, zapewniającej najwyższy komfort klimatyczny. Instrukcja niniejsza zawiera wskazówki dotyczące montażu jak i obsługi jednostki ARTIC 950. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją przed uruchomieniem jednostki! Instrukcja ta zawiera wszelkie informacje, pomocne przy montażu i obsłudze ARTIC 950. Służy również jako podręcznik i notes dotyczący czynności serwisowych, dzięki czemu mogą być one realizowane w odpowiedzialny i prawidłowy sposób. Z pomocą niniejszej instrukcji zapoznacie się Państwo z obsługą Państwa nowego urządzenia. W razie awarii zalecamy natychmiast zwrócić się do firmy, która instalowała Państwu urządzenie. Urządzenie jest poddawane ciągłym ulepszeniom i zmianom rozwojowym, dlatego może okazać się, iż Państwa urządzenie będzie nieznacznie odbiegać od przedstawionego w niniejszej dokumentacji opisu. Życzymy Państwu dużo radości i zadowolenia z Państwa urządzenia ARTIC 950. UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona z wyjątkową dokładnością, nie stanowi jednak podstawy do jakichkolwiek ewentualnych roszczeń. Producentowi przysługuje prawo do stałej częściowej lub całkowitej modyfikacji treści tej instrukcji. W niniejszej instrukcji pojawiają się specjalne symbole oznaczające szczególnie istotne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa: - PROSIMY O SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! - prosimy o przeczytanie ze szczególną uwagą! ARTIC 950 jest jednostką zwiększającą komfort mieszkania. Oznacza to, że w przypadku skrajnych temperatur zewnętrznych urządzenie nie będzie w stanie zmniejszyć temperatury wewnątrz pomieszczeń do ustalonego poziomu. Jednakże częściowe schłodzenie oraz zmniejszenie wilgotności względnej powietrza wewnątrz budynku przyczyni się każdorazowo do znacznego polepszenia komfortu klimatycznego pomieszczeń. Rys Tabliczka znamionowa. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku urządzenia 3

4 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie Zasady sprzedaży, montażu i gwarancji dotyczące urządzeń ARTIC 950 opisane są w dokumencie Ogólne warunki handlowe w jego obecnie obowiązującym brzmieniu. Producent udziela pełnej, 12-miesięcznej gwarancji na urządzenie ARTIC 950, począwszy od daty instalacji. Okres gwarancyjny zaczyna się w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż miesiąc po dacie dostawy/zakupu. W takim wypadku okres gwarancji rozpoczyna się 30 dni po dacie zakupu. Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania instalacji zgodnie z naszymi zaleceniami przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje automatyczną utratę gwarancji Odpowiedzialność Urządzenie ARTIC 950 zostało opracowane do zastosowań w wentylacji budownictwa jedno- i wielorodzinnego w połączeniu z urządzeniami Comfoair 500 oraz WHR 950 firmy Storkair. Stosowanie go w celach innych niż wskazane powyżej oraz w połączeniu z urządzeniami innymi niż traktowane jest jako użytkowanie niezgodnie z zaleceniami producenta i może prowadzić do uszkodzenia lub powstania szkód w jego otoczeniu. Za szkody wynikłe z tego tytułu producent nie ponosi odpowiedzialności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: - Nieprzestrzeganiem zaleceń montażowych, bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. - Użytkowanie materiałów innych niż oryginalnie dostarczane przez producenta. Za ewentualne błędy oraz szkody wynikające z błędnie wykonanej instalacji wentylacyjnej odpowiedzialność ponosi firma instalatorska. - Normalnym zużyciem materiałów w trakcie użytkowania. - Przeróbkami instalacji wentylacyjnej lub urządzenia wykonywanymi przez osoby nieupoważnione. - podłączeniem urządzenia ARTIC 950 do systemu o wydajności mniejszej niż 350m3/h 3. Bezpieczeństwo 3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do zagrożenia osobistego lub do uszkodzenia urządzenia lub instalacji. Montaż instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń ARTIC powinien odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji pomieszczeń mieszkalnych oraz zgodnie z ogólnymi przepisami budowlanymi, przepisami dotyczącymi zasilania, jak również normami instalacyjnymi oraz BHP. Montaż oraz uruchomienie urządzenia może zostać wykonane jedynie przez przeszkolonego, koncesjonowanego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanych w niniejszej instrukcji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń, uwag i przepisów. Instrukcję należy przechowywać stale w pobliżu urządzenia. Należy regularnie kontrolować funkcje bezpieczeństwa pod kątem ich sprawności działania. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie nie mogą być zmieniane przez instalatora bądź użytkownika. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przeróbki urządzeń ARTIC! Urządzenie nie jest przystosowane do podłączenia do niezależnego źródła prądu zmiennego! Aby zapewnić sobie prawo do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji, oraz aby zapewnić bezawaryjną wieloletnią pracę urządzenia, zalecamy bezwzględnie zawarcie umowy serwisowej z koncesjonowanym przedstawicielem StorkAir. Uwaga: montaż oraz kontrolę urządzeń ARTIC może wykonywać wyłącznie autoryzowany instalator! Zabronione jest dotykanie ręką wymienników ciepła urządzenia. Aby uniemożliwić dotykanie ręką wymiennika urządzenie musi przed uruchomieniem zostać podłączone do kanałów wentylacyjnych. Minimalna długość kanału wynosi 900 mm. Urządzenie nie może zostać otwarte bez użycia narzędzi. 4

5 Po zdemontowaniu należy dokładnie zamontować ponownie wszystkie osłony! Urządzenia typu ARTIC zostały skonstruowane w celu zapewnienia zwiększeniu komfortu pomieszczeń poprzez chłodzenie. Każdy inny sposób wykorzystania urządzenia traktowany jest jako niezgodny z jego przeznaczeniem. Za możliwe szkody lub konsekwencje wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku stosowania dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych, których działanie zależne jest od powietrza, obowiązek zachowania odpowiednich norm i przepisów spoczywa na instalatorze. 4. Działanie ARTIC został opracowany z myślą o chłodzeniu komfortowym, poprawiającym klimat wewnątrz pomieszczeń. Oznacza to schłodzenie oraz osuszenie powietrza wprowadzanego do budynku, poprawiające komfort wewnątrz każdego mieszkania. Wytworzone w procesie chłodzenia ciepło odprowadzane jest na zewnątrz wraz z powietrzem wywiewanym. ARTIC 950 składa się z następujących części: A obudowa zewnętrzna malowana proszkowo B izolacja wewnętrzna z polipropylenu C Jednostka chłodząca D wentylator wspomagający E filtr F elektroniczne podzespoły sterujące H tabliczka znamionowa I skrzynka połączeniowa J Odprowadzenie skroplin ARTIC 950 oparty jest na kompresyjnym systemie chłodzenia. Kompresor przy pomocy parownika umożliwia odprowadzenie ciepła z powierza zasysanego. W trakcie procesu odprowadzania ciepła następuje kondensacja, dzięki czemu powietrze zasysane do budynku zostaję dodatkowo osuszone. Odprowadzone ciepło przekazywane jest następnie za pomocą kondensora do powietrza wywiewanego z budynku Regulacja ARTIC 950 współpracuje z rekuperatorem ComfoAir 500 BFB wyposażonym w sterownik ComfoControl. Bez połączenia z wymienionymi urządzeniami ARTIC nie będzie funkcjonował. W momencie uruchomienia ARTIC 950 oba wentylatory rekuperatora ComfoAir 500 rozpoczną 5

6 pracę z pełną wydajnością, niezależnie od wprowadzonych wcześniej parametrów pracy. Aby umożliwić dodatkowe schłodzenie pracującej części chłodzącej ARTIC 950 wyposażony został w dodatkowy wentylator chłodzący wnętrze urządzenia. Powietrze do chłodzenia pobierane jest z zewnątrz a jako zużyte usuwane wraz z powietrzem wywiewanym z budynku przez system kanałów wentylacyjnych instalacji rekuperatora. Niski opór instalacji wentylacyjnej (kanałów) przyczyni się do lepszego funkcjonowania ARTIC 950. Nie zalecamy montażu urządzeni Artic w instalacjach wykonanych wyłącznie z przewodów elastycznych. ARTIC będzie utrzymywał temperaturę zadaną poprzez panel sterowania ComfoControl. W niektórych wypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne) urządzenie nie będzie w stanie osiągnąć zadanej temperatury. 5. Użytkowanie Sterowanie urządzeniem ARTIC 950 odbywa się za pomocą sterownika ComfoControl. W panelu głównym sterownika można wprowadzić poziom temperatury komfortowej. Na podstawie tych danych załączane jest i wyłączane urządzenie ARTIC 950. Aby zapoznać się z zasadami dotyczącymi sterowania za pomocą panelu ComfoControl patrz: instrukcja obsługi ComfoControl. 6. Dane techniczne 6.1 Wymiary 6

7 6.2 Specyfikacja OPIS WARTOŚĆ JEDNOSTKA Wentylacja Wydajność powietrzna ComfoAir 500 w połączeniu z ARTIC 950 Patrz grafika poniżej Elektryczne Zasilanie 230/50 V/Hz Moc (tylko Artic 950) 800 W Prąd 4,4 A Cos Phi 0,8 - Głośność 1 Przy obudowie 90/50/30% 64/62/57 db(a) W kanale nawiewnym 90/50/30% 75/66/57 db(a) W kanale wywiewnym 90/50/30% 71/53/47 db(a) Ogólnie Króćce montażowe kanałów 180 mm Odprowadzenie skroplin 32 mm ComfoAir 500 w połączeniu z ARTIC 950: 1 Głośność całkowita, maksymalna, w połączeniu z ComfoAir 500, L w0 = W 7

8 7. Instalacja 7.1 Zasady dotyczące instalacji Aby umożliwić instalację ARTIC 500 należy spełnić następujące warunki: - Artic 950 musi zostać zainstalowany w zgodzie z ogólnymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji oraz bezpieczeństwa dotyczącymi m.inn. prądu elektrycznego, wentylacji i kanalizacji oraz z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji - Miejsce instalacji powinno zostać wybrane w sposób bezproblemowy montaż kanałów wentylacyjnych oraz odpływy skroplin jak również zapewniający wygodny dostęp do urządzenia w celu przeprowadzenia czynności serwisowych - Pomieszczenie powinno być wyposażone w : złącza kanałów wentylacyjnych o średnicy minimalnej 180 mm, złącze elektryczne 230V/50Hz oraz złącze kanalizacyjne dla odpływu skroplin 32mm - System kanałów wentylacyjnych powinien być przystosowany do transportu minimum 350m3 powietrza na godzinę - kanał wywiewny (do wyrzutni) musi zostać wykonany z przewodu izolowanego lub dwuściennego w celu uniknięcia powstawania na jego powierzchni skroplin. - Kanał czerpny oraz kanały nawiewne i wywiewne muszą również zostać zabezpieczone izolacją przed ewentualnym powstawaniem na ich powierzchni skroplin. - ARTIC 950 musi zostać zainstalowany wewnątrz przestrzeni izolowanej budynku, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. - odpływ skroplin powinien zostać wyposażony w syfon o wysokości wody minimum 60 mm oraz podłączony do instalacji kanalizacyjnej budynku. - do systemu wentylacyjnego nie należy podłączać okapu kuchennego wyposażonego w niezależny wentylator! - Kanał wywiewny musi zostać zainstalowany w sposób umożliwiający spływanie skroplin powstających w jego wnętrzu do urządzenia (spadek w kierunku urządzenia) - Maksymalna wydajność powietrzna pojedynczego anemostatu nie może przekroczyć 50m3/h. Minimalna ilość anemostatów to 7-8 sztuk - Minimalna średnica głównych kanałów powietrznych wynosi 180 mm - Po zawieszeniu jednostki ARTIC 950 musi ona przez minimum dwie godziny pozostawać w bezruchu BEZ ZAŁĄCZANIA! W związku z koniecznością stosowania dodatkowego tłumienia akustycznego zaleca się zamontowanie bezpośrednio za urządzeniem kanałów tłumiących o długości ok. 1-1,5m Należy kontrolować, czy syfon zawsze wypełniony jest wodą! Nie wolno podłączać obu urządzeń do jednego syfonu! Połączenie ARTIC i ComfoAir 500 powinno zostać zawsze wykonane przy pomocy specjalnej ramy łączącej, dostępnej w Storkair Zaleca się montowanie ARTIC 950 zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie. 8. Transport i rozpakowanie Podczas transportu i rozpakowywania ARTIC 950 musi zawsze stać pionowo. Należy rozpakowywać urządzenie z najwyższą ostrożnością. Materiał opakowaniowy musi zostać usunięty zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 8.1 kontrola przy dostawie W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia lub braku któregoś z elementów należących do wyposażenia należy skontaktować się z dostawcą urządzenia w dniu dostawy. Pakiet dostarczany jako Artic 950 stanowią: Artic 950, wieszak naścienny, uszczelniacze gumowe, przejściówki do połączenia z ComfoAir 500 oraz instrukcja, 8

9 Artic 950 dostarczany jest w wersji lewej lub prawej oznaczanej jako Artic 950L oraz Artic 950R, zgodnej z wersją rekuperatora ComfoAir 500. Należy skontrolować, czy dostarczona została odpowiednia wersja urządzenia. 9. Lokalizacja 9.1 Na ścianie Artic 950 montowany jest bezpośrednio na rekuperatorze ComfoAir 500. Należy najpierw zamontować prawidłowo rekuperator (na ścianie, patrz instrukcja montażu rekuperatora). Montaż naścienny możliwy jest w przypadku ścian masywnych (>200 kg/m2). Należy najpierw zamontować piankowe części łączące (A), zachowując trzy otwory pozycjonujące na górze. Ważne jest, by środkowy otwór pozycjonujący znajdował się na górze. Następnie zakładane są gumowe uszczelki (B) na króćce ComfoAir 500. Sześć bolców pozycjonujących znajdujących się na dole Artic-a 950 muszą znaleźć się w otworach pozycjonujących w piance. Następnie należy zamontować Artic-a 950 na ścianie przy pomocy dostarczonego wieszaka (patrz rysunek). Pamiętaj, aby obok urządzenia znalazło się miejsce wystarczające do zamontowania odpływu skroplin (minimalnie 250 mm). Minimalna wysokość pomieszczenia do zamontowania Artic-a 950 wynosi 210 cm. 9

10 9.2 Na podłodze W przypadku jeśli ściana przeznaczona do montażu Artic-a 950 nie posiada odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, należy zamontować rekuperator wraz z Artic 950 na odpowiedniej podstawie (zamawianej osobno). Rekuperator ustawiany jest na podstawie, Artic musi zostać dodatkowo przymocowany do ściany, jak w opisie powyżej 10

11 10 Schemat elektryczny Objaśnienia: Blauw Bruin Geel Groen Zwart Compr. Hulp vent. Wit Verdamper Condensor toevoer ptc - niebieski - brązowy - żółty - zielony - czarny - kompresor - wentylator wspomagający - biały - parownik - kondensor - dopr. powietrza - czujnik 11. Eksploatacja Ogólnie 11

12 Należy zapewnić przegląd urządzenia przez uprawnionego instalatora przynajmniej raz w roku. Przegląd rekuperatora oraz instalacji wentylacyjnej zgodnie z instrukcjami ich dotyczącymi Czyszczenie Raz w roku należy oczyścić wymiennik ciepła, wannę skroplinową oraz wentylator wspomagający. Raz w roku należy dokonać wymiany filtra wentylatora wspomagającego. Obsługa urządzenia dokonywana przez osobę nie posiadającą odpowiedniego przeszkolenia może spowodować uszkodzenie Artic 950 lub poważnie skrócić jego żywotność Podczas czyszczenia wykonujemy następujące czynności: - zdemontuj osłonę części przedniej (A) - zdemontuj stalową osłonę wewnętrzną (B) - poluzuj przewody komunikacyjny i zasilający (D) oraz zdemontuj osłonę umieszczoną pod parownikiem (C) 12

13 - wysuń jednostkę układu chłodzącego maksymalnie 25 cm do przodu - oczyść parownik, kondensor i wannę skroplinową odpowiednim środkiem czyszczącym. Uważaj, aby nie uszkodzić lameli kondensora! Jeśli lamele zostałyby zgięte, należy wyprostować je odpowiednim grzebieniem lamelowym. Opłucz czyszczone podzespoły czystą wodą. - Odkręć śrubę mocującą wentylator wspomagający (F). Wyjmij wentylator wspomagający z zawiesia - wymień filtr (G) - zamontuj wszystkie podzespoły ponownie na swoich miejscach. 13

14 12. Ekologia Urządzenie zużyte bądź uszkodzone musi zostać usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Artic 950 zawiera środek chłodzący R134a. Jest to gaz chłodniczy wpływający negatywnie na środowisko. Należy zwrócić uwagę, aby podczas transportu czy montażu urządzenia nie nastąpiło uszkodzenie urządzenia i rozszczelnienie instalacji chłodzącej. W przypadku rozszczelnienia i ucieczki gazu: - Wyciągnij wtyczkę zasilającą z kontaktu - Zapewnij dobre przewietrzenie pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie - Wezwij instalatora. 13. Błędy 13.1 Ogólnie Błędy mogą wystąpić w dwóch typach: błędy wentylatora oraz układu chłodzącego. Display panelu sterującego wyświetla rodzaj błędu, jaki miał miejsce. Tabela poniżej zawiera błędy, jakie mogą wystąpić. Jeśli wentylator nawiewny rekuperatora zostanie wyłączony, Artic 950 nie będzie pracował! Typ błędu Wyświetlacz Możliwa przyczyna Kontrola Akcja Brak chłodzenia, ale działa wentylacja Brak chłodzenia, minimalna wentylacja Błąd komunikacji Artic Błąd czujnika Brak Brak Czarny 13, brak dt kondensor, parownik Błąd komunikacji Artic Błąd komunikacji CA500 Błąd E lub A 13, brak dt kondensor, parownik 13, brak dt kondensor, parownik Brak Brak zasilania Uszkodzenie lub złe podłączenie czujnika temperatury Artic 950 nie jest sterowany przez panel sterujący Artic 950 wyłączył się z powodu przegrzania kondensora Bezpiecznik płytki sterującej Artic 950 spalony Złącze (relais) Artic 950 uszkodzone Panel sterujący nie ma komunikacji z Artic 950 Panel sterujący nie ma komunikacji z rekuperatorem Rekuperator nie działa poprawnie (błąd rekuperatora) Nastąpił wyciek gazu chłodzącego Presostat uszkodzony Sprawdź, czy na złączu N i L3 płytki sterującej jest napięcie 230V Skontroluj podłączenie czujników na AI2L, AI3L i AI4L. Opór czujników: pomiędzy 750 a 1300 Ohm) Skontroluj ustawienia. Patrz: instrukcja panelu sterującego Wywołaj menu status instalatorski na panelu sterującym Sprawdź bezpiecznik na płytce sterującej Artic 950 Zmierz napięcie na klemach D03H na płytce (230V) i sprawdź, czy połączenie pomiędzy klemą 4 i 6 również podaje napięcie 230V Sprawdź połączenie przewodu komunikacyjnego Sprawdź połączenie przewodu komunikacyjnego Wywołaj menu status instalatorski Artica 950 na panelu sterującym Skontroluj, czy kompresor pracuje Sprawdź przewód presostatu Podłącz zasilanie Wymień czujniki temperatury jeśli parametry nie mieszczą się w podanym przedziale - Dopasuj temperaturę komfortową - Ustaw urządzenie w tryb pracy letniej - wyczyść filtry - wyczyść kondensor - skontroluj wentylator wspomagający i kondensor - skontroluj ilość powietrza (> 350m3/h) - wymień bezpiecznik - wymień złącze - wymień przewód komunikacyjny - wymień płytkę Artic wymień przewód komunikacyjny - wymień płytkę rekuperatora - usuń błąd zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji rekuperatora - jeśli kompresor pracuje wymień jednostkę układu chłodzącego - wymień presostat lub jednostkę układu chłodzącego Kondensor przegrzewa się w wyniku zbyt małego wywiewu powietrza Wywołaj menu status instalatorski na panelu sterującym - wyczyść filtry rekuperatora i wentylatora wspomagającego - wyczyść kondensor - skontroluj wentylator wspomagający i kondensor - skontroluj ilość powietrza (> 350m3/h) Brak Lamele parownika Skontroluj kondensor i - Wyrównaj powierzchnię 14

15 Brak chłodzenia, brak wentylacji Od czasu do czasu chłodzenie, słaba wentylacja, wentylatory pracują na wysokich obrotach Chłodzenie i wentylacja, zbyt chłodne powietrze nawiewane Chłodzenie i wentylacja, ale zbyt głośna praca lub kondensora są zdeformowane parownik, czy nie są uszkodzone Błąd w Wywołaj menu status rekuperatorze instalatorski Artica 950 Błąd E lub A na panelu sterującym Czarny Brak napięcia Skontroluj napięcie w skrzynce połączeniowej Za mało powietrza wentylacyjnego 10, w czasie wahadłowym 13, brak dt kondensor, parownik Brak Brak Brak Brak T powietrza doprowadzanego ustawione zbyt nisko Za mało powietrza przepływa przez parownik Wentylator wspomagający nie działa Za mało powietrza wentylowanego Uszkodzenie łożyska wentylatora wspomagającego Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj ustawienia w menu instalatora panelu sterującego Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj pracę wentylatora wspomagającego i kondensora Skontroluj filtry i anemostaty Skontroluj instalację wentylacyjną Skontroluj lamele kondensora i parownika Skontroluj łożysko wentylatora wspomagającego lameli przy pomocy grzebienia lamelowego - usuń błąd zgodnie z instrukcją rekuperatora Podłącz zasilanie - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego Ustaw T powietrza nawiewanego na 10 o C lub wyżej - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego Wymień uszkodzone podzespoły - wymień filtry jeśli są zabrudzone - dokonaj regulacji systemu wentylacyjnego - Wyrównaj powierzchnię lameli przy pomocy grzebienia lamelowego - wymień wentylator wspomagający Części zamienne 1 Jednostka układu chłodzącego Artic 950R Jednostka układu chłodzącego Artic 950L Wentylator Kondensator Płytka sterująca Czujnik temperatury parownika Przełącznik magnetyczny Klapa zwrotna Pianka łącząca rekuperator/artic Filtr wentylatora wspomagającego tylko B i BE 11 Podstawa rekuperatora Comfoair Pierścień uszczelniający króćce montażowe 2 x

16 14. Deklaracja zgodności EU 16

17 Warunki gwarancji: KARTA GWARANCYJNA 1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy od daty zamontowania produktu przez autoryzowany serwis/producenta. Okres gwarancyjny zaczyna się w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż miesiąc po dacie dostawy/sprzedaży. W takim wypadku okres gwarancji rozpoczyna się 30 dni po dacie dostawy/sprzedaży. 2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania regularnych przeglądów urządzenia oraz systemu wentylacyjnego w całym okresie gwarancyjnym. Obowiązuje cykl: minimum 1 przegląd na 12 miesięcy pracy systemu. W przypadku niedopełnienia obowiązku wykonania przeglądu rekuperatora oraz instalacji przez autoryzowanego serwisanta, potwierdzonych odpowiednim wpisem oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej, gwarancja automatycznie traci ważność. Zalecamy wykonywanie regularnych przeglądów instalacji wraz z wymianą filtrów raz na 6 miesięcy. 3. Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania instalacji zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje automatyczną utratę gwarancji. 4. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zamontowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z kanałów elastycznych lub w systemach, w których kanały główne wykonane są z przewodów elastycznych. Instalacja wentylacyjna wykonana być musi z przewodów sztywnych, zalecamy użycie przewodów opisanych na stronie Dopuszczalne jest stosowanie nie więcej niż 25% przewodów elastycznych łącznie w instalacjach wentylacyjnych w jakich instalowane są rekuperatory oferowane przez 5. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zainstalowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z przewodów nieizolowanych. Nie dotyczy to instalacji wykonanych ze specjalistycznych przewodów wentylacyjnych umieszczonych w betonowych wylewkach podłogowych. 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę instalacji lub rekuperatora spowodowaną wadliwym wykonaniem instalacji wentylacyjnej, w szczególności w przypadku, gdy instalacja wentylacyjna nie posiada odpowiedniej dokumentacji projektowej lub powykonawczej zawierającej wszelkie parametry pracy instalacji wentylacyjnej takie jak przepływy powietrza, spręż, wydajność instalacji, potwierdzone odpowiednimi protokołami pomiarowymi oraz protokołem odbioru instalacji wentylacyjnej. Brak dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej powoduje utratę gwarancji. 7. Gwarancji podlega towar, na który reklamujący przedstawił ważną kartę gwarancyjną i dowód zakupu. 8. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać sprzedawcy/serwisantowi. 9. Gwarancją nie są objęte: - mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi usterki. - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek: a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją transportu, montażu, użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia. b. samowolnego dokonywania napraw oraz przeróbek przez osoby to tego nieuprawnione. c. działania siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, przepięć sieci elektrycznej, ekstremalnych warunków atmosferycznych, uszkodzeń wynikłych w wyniku działania zwierząt lub owadów. d. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego zabezpieczenia instalacji podczas prowadzenia innych prac budowlanych, remontowych lub montażowych, w tym uszkodzenia polegające na zanieczyszczeniu wnętrza rekuperatora. e. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego wykonania lub podłączenia sieci elektrycznej lub kanalizacyjnej budynku, w tym uszkodzeń urządzenia wynikłych z wadliwie wykonanego odpływu skroplin lub braku odpływu skroplin. f. Uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia urządzenia, uszkodzeń powstałych w wyniku pracy urządzenia z silnie zanieczyszczonymi filtrami lub w wyniku pracy urządzenia bez filtrów orz w wyniku silnego zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej. g. Uszkodzeń wynikłych z zainstalowania urządzenia w instalacji wentylacyjnej wykonanej wadliwie lub nie posiadającej odpowiedniej dokumentacji technicznej potwierdzonej odpowiednimi protokołami pomiarowymi oraz protokołem odbioru instalacji. 10. Obowiązek dokonywania przeglądów serwisowych, napraw urządzenia lub przekazania urządzenia do autoryzowanego serwisu lub do siedziby producenta spoczywa na instalatorze urządzenia. 11. Gwarancją nie są objęte koszty dojazdu serwisanta wyznaczonego przez producenta w przypadku braku możliwości demontażu urządzenia. 12. Obowiązkowy, odpłatny przegląd serwisowy obejmuje następujące czynności: - Wymianę filtrów rekuperatora - Kontrolę odpływu skroplin - Kontrolę wnętrza rekuperatora - Kontrolę stanu kanałów wentylacyjnych - Oczyszczenie kratki czerpni i wyrzutni - Kontrolę działania systemu - Kontrolę innych elementów systemu (dodatkowych filtrów, klimatyzatora, wentylatora kominkowego, GWC, innych) 13. Reklamacje dotyczące ewentualnych braków w dostarczonym towarze lub wad ukrytych muszą być zgłaszane w formie pisemnej. 14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na koszt własny tj. -uruchomienie sprzętu -sprawdzenie działania, -konserwacja, (w tym wymiana filtrów oraz czyszczenie anemostatów) 15. Gwarancją nie są objęte inne materiały użyte do ewentualnego zakrycia/zabudowania instalacji przez kupującego, w szczególności w przypadku jeśli w procesie zabudowywania instalacji nie został zagwarantowany swobodny dostęp do urządzeń regulacyjnych takich jak podzespoły elektryczne, przepustnice czy inne elementy regulacyjne instalacji. Producent nie odpowieda za ewentualne szkody powstałe w wyniku koniecznościż uzyskania dostępu do urządzenia lub podzespołów instalacji wentylacyjnej. 16. Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie dokonania przez użytkownika zmian w przedmiocie gwarancji oraz w przypadku korzystania z innych niż zalecane przez producenta materiałów eksploatacyjnych. 17. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Sprzedającego 18. Dowód zakupu oraz instrukcję obsługi prosimy zachować na okres gwarancji tj. przez 36 miesięcy w komplecie i bez zniszczeń. 19. Gwarancja zniszczona lub z widocznymi śladami dokonywania poprawek jest nieważna. 20. Gwarancja bez pieczęci firmy instalującej urządzenie jest nieważna. 21. Uruchomienie rekuperatora wymaga instalacji przez wykwalifikowanego montera z potwierdzeniem montażu na karcie gwarancyjnej lub w odpowiednim protokole odbioru rekuperatora. 17

18 KARTA GWARANCYJNA - PRZEGLĄDY SERWISOWE: L.p Data zgłoszenia Data wykonania Przebieg przeglądu Pieczęć i podpis serwisanta 1 6 mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne: mies. Wymiana filtrów rekuperatora TAK NIE Kontrola stanu przewodów TAK NIE Kontrola odpływu skroplin TAK NIE Dodatkowa regulacja. TAK NIE Inne:... INNE PRZEGLĄDY LUB NAPRAWY: L.p Data zgłoszenia Data wykonania Przebieg przeglądu/naprawy Pieczęć i podpis serwisanta 18

19 .. Pieczęć instalatora.. Data instalacji Dystrybucja i serwis rekuperatorów J.E. STORKAIR w Polsce: Rekuperatory Sp z o.o. Lotnicza Wrocław-Szymanów Tel Fax Oddział Warszawa tel Oddział Poznań Tel Oddział Kraków Tel Siedziba: Rekuperatory Sp. z o.o., ul. Składowa 5, Szamotuły DYSTRYBUTOR/INSTALATOR: 19

COMFOHYGRO Rekuperatory entalpiczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi

COMFOHYGRO Rekuperatory entalpiczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi COMFOHYGRO Rekuperatory entalpiczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Dostawa 3. Przechowywanie wymiennika 4. Czyszczenie wymiennika entalpicznego 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Użytkownika

Instrukcja obsługi dla Użytkownika Jednostka chłodnicza Comfocool 350 / 550 Instrukcja obsługi dla Użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z dużą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny rekuperator przeciwprądowy z zaawansowanymi opcjami sterowania

Energooszczędny rekuperator przeciwprądowy z zaawansowanymi opcjami sterowania AERIS VV oraz ERV VV Energooszczędny rekuperator przeciwprądowy z zaawansowanymi opcjami sterowania Najnowsza generacja urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła zapewniająca zrównoważoną wentylację nawiewno-wywiewną.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

ComfoAir 140. Rekuperatory domowe. Dokumentacja techniczno-ruchowa. Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 140

ComfoAir 140. Rekuperatory domowe. Dokumentacja techniczno-ruchowa. Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 140 ComfoAir 140 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 140 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie 2.2. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT

Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT KlimaBOX (typ, nr fabryczny) Data produkcji Centrala (typ, nr fabryczny) Automatyka (sterownik, manipulator) GWC (typ, data montażu)..... Dodatkowe informacje:..

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o.

WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o. WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o. Gwarancja na sprawne funkcjonowanie powietrznej pompy ciepła PPC- 2,7/CWU udzielona jest przez Nateo Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy liczony

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Aqua Oxy 4800 Nr produktu

Aqua Oxy 4800 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Aqua Oxy 4800 Nr produktu 000552409 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 Strona 5 z 6 Informacje o instrukcji obsługi Witamy w OASE Living dokonaliście Państwo doskonałego

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

G90-300 G91-350 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatorów G90/G91

G90-300 G91-350 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatorów G90/G91 G90-300 G91-350 Rekuperatory domowe Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatorów G90/G91 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Gwarancja i odpowiedzialność 2.1. Ogólnie 2.2. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Comfosystems Zehnder ComfoAir 350 / 550 Plan serwisowy dla systemu wentylacji. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Comfosystems Zehnder ComfoAir 350 / 550 Plan serwisowy dla systemu wentylacji. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Comfosystems Zehnder ComfoAir 50 / 550 Plan serwisowy dla systemu wentylacji Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Szanowny Kliencie, gratulujemy serdecznie podjęcia decyzji o zakupie

Bardziej szczegółowo

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata)

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Okładka Prawa, str. 1 z 8 Lewa, str. 2 z 8 Z E S T A W I E N I E U R Z Ą D Z E Ń NAZWA SPRZETU: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki: Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 ver 02/2013 SPIS TREŚCI Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Warto wiedzieć...

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

COMFO AIR 500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 500

COMFO AIR 500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 500 COMFO AIR 500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja obsługi rekuperatora ComfoAir 500 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Gwarancja i odpowiedzialność 2. Bezpieczeństwo 3. Działanie 3.1. System 3.2. rekuperator

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna. Dane użytkownika i miejsce instalacji. Imię i nazwisko / nazwa instytucji. Adres (Kod miejscowość ulica) Warunki Gwarancji

Karta Gwarancyjna. Dane użytkownika i miejsce instalacji. Imię i nazwisko / nazwa instytucji. Adres (Kod miejscowość ulica) Warunki Gwarancji LECHMA Lech Piasny ul. Strzeszyńska 30 60-479 Poznań tel: 061 65 67 540,061 65 67 515, wew.127 tel: 061 84 25 720/fax: 061 656 74 21 NIP: 781-006-38-98/Regon: 630003255 www.lechma.com.pl Karta Gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla uŝytkownika

Instrukcja obsługi dla uŝytkownika Jednostka chłodnicza ARTIC 350/550 Instrukcja obsługi dla uŝytkownika Wszystkie prawa zastrzeŝone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z duŝą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU Instrukcja oryginalna WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU v. 1. PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a, 47-3 KRAPKOWICE 1. PRZEZNACZENIE I OPIS Wentylator wspomagający

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU. AirPack Calibrator

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU. AirPack Calibrator INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU AirPack Calibrator IO.AirPackCalibrator.07.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ CTP-02

REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ CTP-02 REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ CTP-02 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-01B7

CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-01B7 CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-01B7 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna Spis treści 1. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA...3 2. BUDOWA CZUJNIKA...3 3. MONTAŻ URZĄDZENIA...4 4. TEST...4 5.

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH RAC I LCAC MARKI HISENSE

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH RAC I LCAC MARKI HISENSE KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH RAC I LCAC MARKI HISENSE Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Air Solar Niniejsza dokumentacja winna być przechowywana u użytkownika. W przypadku niestosowania warunków podanych w dokumentacji Wygasa prawo gwarancji. Firma Berluf GmbH

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła

Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła junkers_karta_gwarancyjna_gruntowne_pompy_ciepla_a4_v3.indd 1 2014-12-19 15:30:22 Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Skrócona instrukcja obsługi Wszystkie prawa zastrzeŝone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z duŝą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

elektroniczny regulator temperatury UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу

elektroniczny regulator temperatury UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу www.elektra.pl elektroniczny regulator temperatury Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу UK PL RU Gratulujemy Państwu zakupu elektronicznego regulatora temperatury ELEKTRA ELR-10

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE WENTYLACYJNE

URZĄDZENIE WENTYLACYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE WENTYLACYJNE typu Freshair 50 14.11.2016 URZĄDZENIE WENTYLACYJNE FRESHAIR 50 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie.. 3 3. Zastrzeżenia producenta.. 4 4. Dane techniczne..

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WYWIEWNYCH EKOZEFIR CWEC/CWK

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WYWIEWNYCH EKOZEFIR CWEC/CWK INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WYWIEWNYCH EKOZEFIR CWEC/CWK NIP 967-06-54-369, 85-055 Bydgoszcz; ul. Podolska 13; e-mail: biuro@ekozefir.pl, www.ekozefir.pl SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne i zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICY M-COOLER 1700 M-COOLER 1700R M-COOLER 1750 M-COOLER 1730 M-COOLER 1720 M-COOLER 1720R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICY M-COOLER 1700 M-COOLER 1700R M-COOLER 1750 M-COOLER 1730 M-COOLER 1720 M-COOLER 1720R INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICY M-COOLER 1700 M-COOLER 1700R M-COOLER 1750 M-COOLER 1730 M-COOLER 1720 M-COOLER 1720R UWAGA: Prosimy używać chłodnicy po bardzo dokładnym przeczytaniu instrukcji obsługi. 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu Kunda, Filtr strumieniowy Instrukcja obsługi i montażu 78 210: Filtr strumieniowy 28 kw 78 211: Filtr strumieniowy 50 kw 78 212: Filtr strumieniowy z separatorem powietrza 28 kw 78 213: Filtr strumieniowy

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

GRAIN LOSS METER CZUJNIKI STRAT ZIARNA. Instrukcja obsługi

GRAIN LOSS METER CZUJNIKI STRAT ZIARNA. Instrukcja obsługi GRAIN LOSS METER CZUJNIKI STRAT ZIARNA Instrukcja obsługi ATM ENGINEERING, os. Czecha 33/9, 61-287 Poznań, Polska Copyright Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Spis treści 1. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo