UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATALOG INFORMACYJNY ECTS GEOGRAFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATALOG INFORMACYJNY ECTS GEOGRAFIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATALOG INFORMACYJNY ECTS SOSNOWIEC 2011/2012 1

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Informacja o Uniwersytecie Śląskim... 5 Informacja o Wydziale Nauk o Ziemi... 8 Informacja o kierunku Geografia... 9 Program geograficznych studiów I stopnia - licencjackich Program geograficznych studiów II stopnia - magisterskich Wykłady fakultatywne realizowane w roku akad. 2010/ Przedmioty specjalizacyjne realizowane w roku akad. 2010/ Przedmioty uprawniające do uzyskania przygotowania pedagogicznego Informacje szczegółowe o przedmiotach realizowanych licencjackich Propozycje przedmiotów fakultatywnych I stopnia Informacje o przedmiotach kierunkowych realizowanych II stopnia magisterskich Propozycje przedmiotów fakultatywnych II stopnia magisterskich Przedmioty specjalnościowe Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty humanistyczne

3 System ECTS - wprowadzenie. Prezentowany Katalog Informacyjny Geografia adresowany jest do osób zamierzających odbyć swoje studia (lub ich część) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w zakresie geografii. Uwzględnia on podstawowe procedury European Credit Transfer System (Europejski System Punktów Kredytowych) opracowane przez Komisję Unii Europejskiej w celu uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. System ten pozwala uczelniom na wzajemne uznawanie osiągnięć studentów w nauce, posługuje się bowiem powszechnie zrozumiałymi miernikami" - punktami i stopniami. ECTS może być również stosowany w obrębie jednej uczelni lub pomiędzy uczelniami jednego kraju. Elementy ECTS ECTS bazuje na wzajemnym zaufaniu i zgodności pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami. Podstawą systemu ECTS są trzy elementy: informacja o programie zajęć i osiągnięciach studenta, porozumienie pomiędzy uczelniami partnerskimi i studentem oraz stosowanie punktów ECTS. Te trzy elementy odpowiadają w praktyce trzem kluczowym dokumentom: KATALOG INFORMACYJNY ECTS - jest głównym źródłem informacji o programie zajęć. Aktualizowany co roku, jest przewodnikiem po uczelni i wydziale zawierającym także informacje o zasadach przyjmowania na studia, kalendarzu akademickim, zakwaterowaniu studentów itp. Bardzo istotną częścią pakietu jest opis poszczególnych przedmiotów/kursów zawierający informację o ich treści, poziomie, statusie, czasie trwania, terminarzu, warunkach zaliczenia, przyporządkowaniu punktów ECTS. POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ pomiędzy współpracującymi uczelniami i studentem określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student oraz liczbę punktów jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. WYKAZ ZALICZEŃ - przygotowywany zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zakończeniu przez niego studiów na drugiej uczelni. Odnotowuje się w nim wszystkie przedmioty i kursy, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen ECTS i stosowanych w danej uczelni, dając ilościowy" i jakościowy" opis jego pracy. Punkty ECTS Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym kursom. Odzwierciedlają one ilość pracy przypadającej na każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć semestr lub pełny rok akademicki w danej uczelni, a zatem obejmuje : wykłady,,, prace terenowe,, pracę indywidualną - w bibliotece lub w domu oraz egzaminy lub inne formy oceny. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom; na semestr przypada 30 punktów. Punkty ECTS można przyznawać za realizację ów, przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych, jeśli te elementy stanowią integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają ocenie. Punkty 3

4 ECTS przyporządkowane są kursom, natomiast przyznawane są studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia. Skala ocen ECTS Wyniki egzaminów i innych form zaliczania wyrażone są zazwyczaj w postaci ocen. W Europie istnieje wiele różnych systemów ocen. Skala stopni ECTS została opracowana z myślą o tym, aby ułatwić uczelniom przekładanie ocen przyznanych studentom przez uczelnię zagraniczną. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta. Uczelnia sama decyduje o tym, jak dostosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do jej własnego systemu. Ocena ECTS i definicja Ocena polska A CELUJĄCY B BARDZO DOBRY C DOBRY D ZADOWALAJĄCY E DOSTATECZNY FX NIEDOSTATECZNY F NIEDOSTATECZNY -wybitne osiągnięcia, jedynie drugorzędne błędy -powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami -generalnie solidna praca, z szeregiem błędów -zadowalający, ale z istotnymi brakami -praca/wyniki spełniają minimalne kryteria -punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni braki w opanowaniu materiału -punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie przygotuje całość materiału 5,0 BARDZO BOBRY 4,5 DOBRY PLUS 4,0 DOBRY 3,5 DOSTATECZNY PLUS 3,0 DOSTATECZNY 2,0 NIEDOSTATECZNY - 4

5 INFORMACJA O UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Katowice, ul. Bankowa 12 Tel. (+48 32) , , , Fax: (+48 32) Rektor: Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką: Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Prorektor ds. Kształcenia: Prof. dr hab. Czesław Martysz Prorektor ds. Finansów i Rozwoju: Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą: Prof. dr hab. Barbara Kożusznik Uniwersytet Śląski został założony w 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w Polsce. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej istniejącej od roku 1928 oraz Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego działającej na terenie Górnego Śląska od 1963 roku. Obecnie Uniwersytet usytuowany jest w następujących miastach regionu: Katowicach, Sosnowcu, Cieszynie, Chorzowie, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Większość obiektów zlokalizowana jest w Katowicach. Uniwersytet Śląski jest uczelnią państwową i posiada jedenaście wydziałów: Wydział Artystyczny Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Etnologii i nauk o Edukacji Wydział Filologiczny Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Nauk o Ziemi Wydział Nauk Społecznych Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieslowskiego Wydział Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe: Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Szkoła Zarządzania Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Szkoła Języka i Kultury Polskiej Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Międzywydziałowe Studia w zakresie Ochrony Środowiska Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 5

6 Liczba nauczycieli akademickich ogółem: 1858, samodzielnych pracowników naukowych: 468 Liczba studentów: Koordynator uczelniany ECTS: prof. dr hab. Danuta Skrzypek, Kalendarz akademicki Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa nie dłużej niż do 30 września następnego roku kalendarzowego. Okres zajęć wynikających z programu studiów podzielony jest na 2 semestry: semestr zimowy i letni. Semestr zimowy rozpoczyna się 1 października i trwa do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, natomiast semestr letni rozpoczyna się w połowie lutego i kończy się w pierwszych dniach czerwca. Semestry kończą się sesją egzaminacyjną trwającą 2-3 tygodnie. Stałymi dniami wolnymi od zajęć są: 1 listopada Wszystkich Świętych 11 listopada Święto Niepodległości ferie zimowe Boże Narodzenie - Nowy Rok ferie wiosenne Wielkanoc 1 maja Święto Pracy 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja Zasady dotyczące przyjmowania na studia Uniwersytet Śląski przyjmuje kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat dla poszczególnych kierunków studiów. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym elementem może być: konkurs świadectw, kwalifikacyjna zależnie od kierunku studiów. Od kandydatów na I rok studiów wymagana jest opłata rekrutacyjna w wysokości ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Kandydaci na studia dzienne zgłaszają się do centralnej rejestracji w Rektoracie, Katowice ul Bankowa 12. Szczegółowe zasady i kryteria naboru są publikowane z początkiem roku akademickiego w informatorze dla kandydatów na studia. Osoby zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 mogą zapoznać się z zamieszczonymi na uniwersyteckich stronach internetowych informacjami na temat rekrutacji: kryteriami kwalifikacji, uchwałą Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów oraz z liczbą kandydatów na 1 miejsce dziennych w roku akademickim 2010/2011. Szczegółowych informacji udziela Dział Nauczania tel. 32/ , ). 6

7 Zakwaterowanie i opieka zdrowotna Uniwersytet Śląski dysponuje 3300 miejscami w 11 domach studenckich. Uczelnia posiada także stołówki studenckie zlokalizowane w pobliżu domów studenckich. Studenci Uniwersytetu Śląskiego korzystają z instytucji lekarza rodzinnego, natomiast badania okresowe przeprowadzane są w wyznaczonych przychodniach. Kluby studenckie Z Uniwersytetem są związane cztery kluby studenckie: Straszny Dwór usytuowany w Domu Studenckim nr 3; ( Katowice ) Za Szybą usytuowany w Domu Studenckim nr 7; ( Katowice ) Antidotum usytuowany w budynku stołówki akademickiej; ( Sosnowiec ) Pod Rurą usytuowany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii ( Katowice ). Na terenie Katowic funkcjonuje studencka rozgłosnia radiowa Egida Biblioteka Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego posiada zbiory w postaci książek, czasopism, skomputeryzowanych usług informatycznych. Objęte są one siecią komputerową z systemami baz danych oraz InfoWare CD/HD. Ogółem dostępnych jest ponad 1 mln książek oraz 1200 tytułów czasopism. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej: Wypozyczalnia: poniedziałek - czwartek , piatek , sobota Wypozyczalnia Miedzybiblioteczna: poniedziałek - piatek , sroda Godziny otwarcia czytelni: Ogólna: poniedziałek - czwartek , piatek , sobota Najważniejsze adresy DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Katowice, ul. Bankowa 12 Tel Fax DZIAŁ NAUCZANIA Katowice, ul. Bankowa 12 Tel DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ Katowice, ul. Bankowa 12 Tel DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH Katowice, ul. Bankowa 12 Tel BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Katowice, ul. Bankowa 14 Tel AKADEMICKA SŁUŻBA ZDROWIA Katowice, ul. Szkolna 7 Tel

8 INFORMACJA O WYDZIALE NAUK O ZIEMI Sosnowiec, ul. Będzińska 60 Telefony: ( centrala ) , ; ( dziekanat ) Fax ; Dziekan: Prof. zw. dr hab. Adam Idziak Prodziekan ds. Nauki: Dr Andrzej Tyc Prodziekan ds. Kształcenia kierunek geografia: Dr Damian Absalon Prodziekan ds. Kształcenia kierunek geologia: Prof. dr hab. Edward Głuchowski Prodziekan ds. Rozwoju i Studiów Międzywydziałowych: Dr hab. Jerzy Cabała Koordynatorzy ECTS: Dr Damian Absalon ( geografia ) Prof. dr hab. Edward Głuchowski ( geologia ) Dr hab. Jerzy Cabała ( studia międzywydziałowe ) Wydział kształci studentów na trzech kierunkach: Geografia, Geologia i Geofizyka. Podstawowa działalność badawcza i dydaktyczna na Wydziale prowadzona jest przez katedry i geograficzne ( GG ) i geologiczne ( GL ) oraz jednostki ogólnowydziałowe i międzywydziałowe: Katedra Geografii Fizycznej (GG) Katedra Geografii Ekonomicznej (GG) Katedra Geomorfologii (GG) Katedra Klimatologii (GG) Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu (GG) Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii (GL) Katedra Geologii Podstawowej (GL) Katedra Geologii Stosowanej (GL) Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (GL) Katedra Paleontologii i Stratygrafii (GL) Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu (GG) Laboratoria Naukowo-Dydaktyczne Katedr Geograficznych (GG) i Geologicznych (GL) Obserwatorium Meteorologiczne i Laboratorium Dynamiki Środowiska Geograficznego (GG) oraz: Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych, Muzeum Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Składnica Map i Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi. Wydział zatrudnia 230 pracowników, w tym personel naukowo-dydaktyczny obejmujący 31 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 111 doktorów i 3 asystentów. Na wydziale kształci się około 1250 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, oraz około 60 słuchaczy doktoranckich. Wydział uczestniczy również w kształceniu studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno Przyrodniczych oraz Międzywydziałowych Studiów w zakresie Ochrony Środowiska. Wydział prowadzi aktywną współpracę naukową z krajowymi instytucjami badawczymi oraz kilkunastoma uniwersytetami w Europie, USA, Japonii i Egipcie. Na Wydziale redagowane są następujące wydawnictwa w zakresie nauk o Ziemi: Geographia. Studia et Dissertationes, Geologia, Kras i Speleologia, Wyprawy Polarne. Na Wydziale aktywnie działają Studenckie Koła Naukowe: Geografów (opiekun: dr hab. M. Rzętała), Geologów (opiekun: prof. dr hab. J. Żaba), Geofizyków (opiekun: dr R. Dubiel), Gemmologów (opiekun: mgr E. Szełęg), Paleontologów (opiekun: dr W. Krawczyński), Eksploratorów (opiekun: prof. UŚ dr hab. L. Teper), Podróżników DENALI (opiekun: dr W. Dobiński), QUEST (opiekun: dr A. Tyc) i Hydrogeologów (opiekun: dr P. Siwek). W minionych latach organizowały one liczne konferencje, wycieczki i obozy naukowe na terenie kraju oraz Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Białorusi, byłej Jugosławii i Hiszpanii. Interesy wszystkich studentów na Wydziale reprezentuje Samorząd Studencki. 8

9 INFORMACJE O KIERUNKU Studia geograficzne realizowane są w systemie dwustopniowym (licencjat + studia magisterskie uzupełniające). Rekrutacja na 3-letnie studia licencjackie odbywa się na podstawie kwalifikacji. Warunkiem ich ukończenia jest: zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych programem studiów, uzyskanie minimum 180 punktów ECTS oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata w zakresie geografii, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na 2-letnie studia magisterskie uzupełniające w zakresie następujących specjalności: Geografia społeczno-ekonomiczna Geo-Ekoturystyka Kształtowanie i ochrona środowiska Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują dyplom magistra geografii w zakresie jednej z podanych wyżej specjalności. Sylwetka absolwenta studiów geograficznych Geograf jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków, jak również prowadzenia działalności edukacyjnej. Geograf w swoich pracach realizuje trzy cele: poznawczy, praktyczny i edukacyjny. Bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Ocenia ich stan współczesny, analizuje uwarunkowania i tendencje zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Geograf zna i rozumie relacje w systemie przyroda człowiek oraz potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geograf kreuje i interpretuje kartograficzny obraz badanych i ocenianych zjawisk oraz dokonuje ich regionalizacji. Tworzy i stosuje systemy informacji geograficznej (GIS). Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi dokonać analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno-gospodarczym w różnej skali od lokalnej do globalnej. Ponadto posiada umiejętność kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Posiadacz magisterskiego dyplomu geografa spełnia warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, owania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym Geograf ponadto zna i rozumie specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. 9

10 KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ Kierownik Katedry: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka Struktura Katedry: Zakład Gospodarki Przestrzennej prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz Zakład Geografii Osadnictwa i Studiów Regionalnych prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka Zakład Geografii Społecznej prof. dr hab. Jerzy Runge Tematyka badawcza: Wybrane elementy przemian infrastruktury przestrzenno-organizacyjnej miast woj. śląskiego. Geografia turyzmu Górnego Śląska i Polski. Przekształcenia przemysłu. Przekształcenia rolnictwa i obszarów wiejskich. Wpływ nowych warunków społeczno-ekonomicznych na przekształcenia przemysłu w okręgu górnośląskim. Historyczno-przestrzenne aspekty ewolucji układu osadniczego w makroregionie południowym. Tendencje przemian przestrzenno-strukturalnych, lokalnych i regionalnych rynków pracy w Polsce południowej. Przekształcenia struktur społecznych, ekonomicznych i politycznych w wybranych regionach Polski i wybranych krajach świata. KATEDRA GEOGRAFII FIZYCZNEJ Kierownik Katedry: prof. UŚ dr hab. Stanisław Czaja Struktura Katedry: Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych - prof. UŚ dr hab. Stanisław Czaja Zakład Geografii Fizycznej Ogólnej prof.dr hab. Tadeusz Szczypek Zakład Biogeografii i Dydaktyki Geografii - prof.uś dr hab. Andrzej Czylok Tematyka badawcza: tendencje przeobrażeń geosystemów w różnym stopniu poddanych antropopresji; ocena powierzchniowych zasobów wodnych i gospodarki wodnej przeobrażenia procesów fizycznogeograficznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji; koncepcja nauczania geografii w nawiązaniu do nowych kierunków myślenia w naukach o Ziemi i pedagogice; kształtowanie się układów biocenotycznych w antropogenicznych siedliskach zastępczych na obrzeżach wschodniej części GOP; 10

11 KATEDRA GEOMORFOLOGII Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jacek Jania Struktura Katedry: Zakład Geomorfologii Krasu p.o. Kierownika dr Andrzej Tyc Zakład Teledetekcji Środowiska prof.dr hab. Jacek Jania Tematyka badawcza: badanie zjawisk i procesów krasowych w różnych strefach klimatycznych z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska; badanie środowiska polarnego w związku ze zmianami klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem glacjokrasu i procesów dynamicznych w glacjologii; badanie środowiska wysokogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem kriosfery Tatr; KATEDRA PALEOGEOGRAFII I PALEOEKOLOGII CZWARTORZĘDU Kierownik Katedry: prof. dr hab. Adam Łajczak Struktura Katedry: Pracownia Dendroindykacji dr hab. Ireneusz Malik Tematyka badawcza: ewolucja środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem strefy umiarkowanej, środowisko formowania osadów wieku czwartorzędowego, rola czynników klimatycznych i antropogenicznych w transformacji środowiska przyrodniczego południowej Polski. KATEDRA KLIMATOLOGII Kierownik Katedry: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź Tematyka badawcza: klimat obszarów miejskich i przemysłowych; klimat obszarów górskich i polarnych; klimatologia synoptyczna z uwzględnieniem wieloletniej zmienności klimatu; klimatologia satelitarna; 11

12 KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU Kierownik Katedry: prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk Tematyka babawcza: turystyka środowiskowa turystyka specjalistyczna krajoznastwo 12

13 PROGRAM STACJONARNYCH GEOGRAFICZNYCH STUDIÓW I STOPNIA LICENCJACKICH Semestr 1 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty W Ćw. Lab. ECTS E/Z GG005 Matematyka z elementami statystyki ZO GG010 Fizyka 30 2 ZO GG015 Astronomiczne podstawy geografii E GG051 Proseminarium z geografii fizycznej/ekonomicznej 30 3 ZO GG052 Geologia E GG053 Chemia środowiska przyrodniczego 30 2 ZO GG054 Podstawy geografii fizycznej 15 2 E GG056 Kartografia i topografia E GG062 Ochrona własności intelektualnej 15 1 Z Język obcy 30 1 ZO WF 30 0 Z Przysposobienie biblioteczne, BHP i ergonomia Z Semestr 2 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty W Ćw. Lab. ECTS E/Z GG055 Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej 15 2 E GG057L Teledetekcja środowiska przyrodniczego ZO GG058 Technologia informacyjna ZO GG059 Meteorologia i klimatologia E GG060 Gleboznawstwo i geografia gleb E GG061 Biogeografia 30 2 ZO GG020 Ekonomia 30 4 ZO Język obcy 30 1 ZO WF 30 0 GG080 Ćwiczenia terenowe z geologii 6 dni 1 ZO GG081 Ćwiczenia terenowe z topografii i teledetekcji środowiska przyrodniczego 10 dni 2 ZO GG082 Ćwiczenia terenowe z meteorologii i klimatologii 10 dni 2 ZO GG083 Ćwiczenia terenowe z biogeografii i geografii gleb 10 dni 2 ZO Semestr 3 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty W Ćw. Lab. ECTS E/Z GG152 Hydrologia i oceanografia E GG153 Geografia osadnictwa E GG154 Geografia społeczna E GG158 Środowisko geograficzne Wyżyny Śląskiej i jej otoczenia ZO GG159 Problemy przemian społecznoekonomicznych regionu śląskiego ZO GG 160 Socjologia 30 4 ZO GG170 Przedmioty fakultatywne *) ZO GG125 Przedmiot humanistyczny **) 60 3 ZO Język obcy 30 1 ZO 13

14 Semestr 4 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty W Ćw. Lab. ECTS E/Z GG151 Geomorfologia E GG155 Geografia polityczna 30 2 ZO GG156 Geografia ekonomiczna E GG157L Geografia regionalna Polski - fizyczna E GG170 Przedmioty fakultatywne *) ZO Język obcy 30 1 ZO GG190 Ćwiczenia terenowe na Wyżynie Śląskiej 1 dzień 1 ZO GG191 Ćwiczenia terenowe z geomorfologii 10 dni 2 ZO GG192 Ćwiczenia terenowe z hydrologii 10 dni 2 ZO GG193 Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom. 10 dni 2 ZO GG194 Ćwiczenia terenowe regionalne Polska Pn 8 dni 1 ZO GG195 Ćwiczenia terenowe regionalne Polska Pd 8 dni 1 ZO Semestr 5 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty W Ćw. Lab. ECTS E/Z GG220L Geograficzne systemy informacyjne (GIS) ZO GG251 Geografia regionalna świata 45 4 ZO GG221 Planowanie przestrzenne ZO GG222 Gospodarka przestrzenna ZO GG253 Geografia regionalna Polski - ekonomiczna E GG175 Przedmioty fakultatywne *) ZO Jezyk obcy 30 1 E GG260 Seminarium licencjackie 30 4 ZO Semestr 6 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty W Ćw. Lab. ECTS E/Z GG251 Geografia regionalna świata 45 5 E GG254 Podstawy kształtowania i ochrony środowiska E GG255 Kierunki współczesnych badań fizycznogeograficznych/ społeczno-ekonomicznych 30 2 ZO GG175 Przedmioty fakultatywne *) ZO GG260 Seminarium licencjackie 30 4 ZO GG261 Pracownia licencjacka ZO *) przy ogólnej liczbie 210 godzin przedmiotów fakultatywnych, struktura wykładów i ćwiczeń zmienna, uzależniona od wyboru dokonanego przez studentów **) do wyboru: etyka, historia państwa i prawa Polski, historia gospodarcza świata 14

15 PROGRAM GEOGRAFICZNYCH STUDIÓW Nr kursu II STOPNIA - MAGISTERSKICH : studia magisterskie uzupełniające Geografia społeczno-ekonomiczna Nazwa kursu Semestr 1 Liczba godzin W Ćw. Lab. Punkty ECTS GG301 Metodologia nauk geograficznych i historia myśli geograficznej 30 6 E GG311 Seminarium magisterskie 30 5 ZO Przedmioty specjalnościowe: 10 GG320.1 Metody analizy przestrzennej ZO Przedmioty specjalizacyjne 30 3 ZO Przedmioty fakultatywne 60 6 ZO Semestr 2 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG302 Globalne problemy środowiska przyrodniczego E GG303 Filozofia 30 3 ZO GG311 Seminarium magisterskie 30 5 ZO Przedmioty specjalnościowe: 5 GG331.1 Wybrane zagadnienia z ekonomii ZO GG319.1 Metropolizacja i metropolie ZO Przedmioty specjalizacyjne 30 3 ZO Przedmioty fakultatywne 30 3 ZO GG391 Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne (6 dni) 36 1 ZO GG392 Ćwiczenia terenowe magisterskie (15 dni) 90 2 ZO Semestr 3 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG401 Globalne problemy społeczno-ekonomiczne E GG411 Seminarium magisterskie 30 5 ZO GG412 Pracownia magisterska 30 5 ZO Przedmioty specjalizacyjne ZO Przedmioty fakultatywne 30 3 ZO Semestr 4 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG411 Seminarium magisterskie 30 5 ZO GG412 Pracownia magisterska 30 5 ZO GG413 Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego BW 20 ZO E/Z 15

16 : studia magisterskie uzupełniające Kształtowanie i ochrona środowiska Semestr 1 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG301 Metodologia nauk geograficznych i historia myśli geograficznej 30 6 E GG311 Seminarium magisterskie 30 5 ZO Przedmioty specjalnościowe: 10 GG323 Ochrona środowiska w Polsce a ZO 40 7 implementacja przepisów prawa UE GG320.7 Hydrologia i gospodarka wodna ZO Przedmioty specjalizacyjne 30 3 ZO Przedmioty fakultatywne 60 6 ZO Semestr 2 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG302 Globalne problemy środowiska przyrodniczego E GG303 Filozofia 30 3 ZO GG311 Seminarium magisterskie 30 5 ZO Przedmioty specjalnościowe: 5 GG321.4 Zastosowanie GIS w badaniach środowiska ZO GG321.6 Metody opracowań elementów klimatologicznych 10 1 ZO GG321.9 Zastosowanie metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w ochronie środowiska 15 1 ZO GG322.1 Prawne aspekty w ochronie środowiska 15 1 ZO Przedmioty specjalizacyjne 30 3 ZO Przedmioty fakultatywne 30 3 ZO GG391 Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne (6 dni) 36 1 ZO GG392 Ćwiczenia terenowe magisterskie (15 dni) 90 2 ZO Semestr 3 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG401 Globalne problemy społeczno-ekonomiczne E GG411 Seminarium magisterskie 30 5 ZO GG412 Pracownia magisterska 30 5 ZO Przedmioty specjalizacyjne ZO Przedmioty fakultatywne 30 3 ZO Semestr 4 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG411 Seminarium magisterskie 30 5 ZO GG412 Pracownia magisterska 30 5 ZO GG413 Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego BW 20 ZO 16

17 Nr kursu : studia magisterskie uzupełniające Geo-Ekoturystyka Semestr 1 Nazwa kursu Liczba godzin W Ćw. Lab. Punkty ECTS GG301 Metodologia nauk geograficznych i historia myśli geograficznej 30 6 E GG311 Seminarium magisterskie 30 5 ZO Przedmioty specjalnościowe: 10 GG330.1 Przyrodnicze uwarunkowania turystyki 30 4 ZO GG330.2 Krajoznawstwo ZO GG330.3 Podstawy geografii turyzmu 15 3 ZO Przedmioty specjalizacyjne ZO Przedmioty fakultatywne 60 6 ZO Semestr 2 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG302 Globalne problemy środowiska przyrodniczego E GG303 Filozofia 30 3 ZO GG311 Seminarium magisterskie 30 5 ZO Przedmioty specjalnościowe: 5 GG330.5 Geografia turystyczna świata. Główne atrakcje turystyczne ZO GG330.4 Informatyka i GIS w turyźmie i rekreacji 15 1 ZO GG330.6 Turystyka specjalistyczna i kwalifikowana ZO GG330.7 Promocja i informacja turystyczna 10 1 ZO Przedmioty specjalizacyjne ZO Przedmioty fakultatywne 30 3 ZO GG391 Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne (6 dni) 36 1 ZO GG392 Ćwiczenia terenowe magisterskie (15 dni) 90 2 ZO E/Z Semestr 3 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG401 Globalne problemy społeczno-ekonomiczne E GG411 Seminarium magisterskie 30 5 ZO GG412 Pracownia magisterska 30 5 ZO Przedmioty specjalizacyjne ZO Przedmioty fakultatywne 30 3 ZO Semestr 4 Nr kursu Nazwa kursu Liczba godzin Punkty E/Z W Ćw. Lab. ECTS GG411 Seminarium magisterskie 30 5 ZO GG412 Pracownia magisterska 30 5 ZO GG413 Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego BW 20 ZO 17

18 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 II rok studiów I stopnia - licencjackich Semestr zimowy 1. WYBRANE WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE ŚWIATA (15 godz.) - dr Sławomir Pytel 2. KLIMATOLOGIA WYBRANYCH REGIONÓW TURYSTYCZNYCH ŚWIATA ( 15 godz.) - dr Ewa Łupikasza 3. KLIMAT OBSZARÓW GÓRSKICH (15 godz.) prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź 4. MIASTA ŚWIATA (15 godz.) dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko Semestr letni 1. PALEO WINA (15 godz.) dr Ryszard Kaczka 2. WALORY KRAJOBRAZU JAKO ATRAKCJE TURYSTYCZNE (15 godz.) dr Grzegorz Jankowski III rok studiów I stopnia - licencjackich Semestr zimowy 1. EKSTREMALNE ZDARZENIA KLIMATYCZNE (15 godz.) dr Zuzanna Bielec-Bąkowska 2. LODOWCE A WSPÓŁCZESNE ZMIANY KLIMATU (15 godz.) prof.dr hab. Jacek Jania 3. POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA W POLSCE I NA ŚWIECIE (15 godz.) dr Sławomir Sitek 4. RZEKI KULI ZIEMSKIEJ (15 godz.) dr hab. Mariusz Rzętała Semestr letni 1. KRAS I JASKINIE W EUROPIE (15 godz.) dr Andrzej Tyc 2. KLIMAT POLSKI (15 godz.) prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, dr Ewa Łupikasza 3. ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNE LUDNOŚCI ŚWIATA (15 godz.) dr Anna Runge 4. JEZIORA KULI ZIEMSKIEJ (15 godz.) - dr hab. Mariusz Rzętała 18

19 Semestr zimowy I rok studiów II stopnia magisterskich Specjalność : Kształtowanie i Ochrona Środowiska 1. PRZYRODNICZE I KULTUROWE ZNACZENIE RZEK dr Grzegorz. Jankowski, dr Marek Ruman 2. ZAPIS ZMIAN KLIMATYCZNYCH W OPARCIU O WSKAŹNIKI ROŚLINNE dr Ryszard Kaczka 3. PROCESY KLIMATYCZNE dr Ewa Łupikasza 4. WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZYRODY NIEOŻWYIONEJ dr Andrzej Tyc Semestr letni 1. STAN BADAŃ HYDROLOGICZNYCH W ŚWIETLE LITERATURY (15 godz.) - dr hab. Mariusz Rżętała 2. EKOSYSTEMY ŚRODOWISK EKSTREMALNYCH (15 godz.) prof. UŚ dr hab. Oimahmad Rahmonov Semestr zimowy Geografia społeczno-ekonomiczna 1. TURYSTYKA MIEJSKA (15 godz.) dr Krystyna Magda-Żabńska 2. PORTRETY POLSKICH REGIONÓW (15 godz.) - dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko 3. RELIGIE ŚWIATA (15 godz.) dr Anna Runge 4. ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY W POLSCE I NA ŚWIECIE (15 godz.) dr Sławomir Sitek Semestr letni 1. CZYNNIKI ROZWOJU MIAST (15 godz.) dr Jacek Petryszyn 2. TURYSTYKI (15 godz.) dr Krystyna Magda-Żabińska Semestr zimowy Geo-Ekoturystyka 1. PÓŁWYSEP BAŁKAŃSKI: PRZYRODA, CZŁOWIEK, ATRAKCJE TURYSTYCZNE (15 godz.) prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk 2. TURYSTYKA WEEKENDOWA (15 godz.) - dr Sławomir Pytel 3. TURYSTYCZNA AFRYKI I AZJI (15 godz.) - dr Sławomir Pytel, dr Urszula Myga- Piątek 4. EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI (15 godz.) - dr Anna Nitkiewicz-Jankowska Semestr letni 1. PRAWO W TURYSTYCE (15 godz.) dr Anna Nitkiewicz-Jankowska 2. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JAKO REGION TURYSTYCZNY (15 godz.) dr Urszula Myga-Piątek 19

20 II rok studiów II stopnia - magisterskich Semestr zimowy Specjalność : Kształtowanie i Ochrona Środowiska 1. BIOGEOMORFOLOGIA - NOWE SPOJRZENIA NA ZNACZENIE BIOSFERY W KSZTAŁTOWANIU RZEŹBY ZIEMI (15 godz.) dr hab. Ireneusz Malik 2. WYŻYNA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA - ŚRODOWISKO KRASOWE POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI (15 godz.) dr Andrzej Tyc Semestr zimowy Geografia społeczno-ekonomiczna 1. HISTORIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ŚWIATA (15 godz.) dr Sławomir Sitek 2. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I STRATEGIE ROZWOJU W POLSCE (15 godz.) dr Sławomir Sitek Geo-Ekoturystyka Semestr zimowy 1. WYBRANE REGIONY TURYSTYCZNE EUROPY (15 godz.) dr Urszula Myga-Piątek 2. TURYSTUKA MINERALOGICZNA (15 godz.) prof. UŚ dr hab. Jerzy Żaba 20

21 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I rok studiów II stopnia - magisterskich Specjalność : Kształtowanie i Ochrona Środowiska Semestr zimowy 1. Aktualne kierunki badań środowiska krasowego i kriosfery, w. 30 prof. dr hab. J. Jania, dr B. Gądek, dr M. Grabiec, dr L. Kolondra, dr hab. J. Różkowski, dr J. Leszkiewicz, dr A. Tyc, dr A. Piechota, dr hab. W. Krawczyk 2. Typy rzeźby i procesy w wybranych strefach morfoklimatycznych, w. 15 prof. dr hab. A. Łajczak 3. Podstawy dendrochronologii, w. 15 dr hab. I. Malik 4. Hydrochemia, ćw. 15 dr hab. W. Krawczyk 5. Metody opracowań hydrologicznych, ćw. 15 dr D. Absalon, prof. UŚ dr hab. S. Czaja, dr hab.. M. Rzętała 6. Analiza i interpretacja wyników badań ekopedologicznych, w. 30 prof. UŚ dr hab. O. Rahmonov 7. Podstawy meteorologii synoptycznej, w. 5, ćw. 10 dr Z. Bielec-Bąkowska 8. Klimat obszarów miejskich i przemysłowych, w. 15 dr M. Leśniok 9. Metody badań osadów czwartorzędowych, w. 20 dr J. Wach 10. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej, ćw. 10 prof. dr hab. T. Szczypek Semestr letni 1. Limnologia dynamiczna, w. 10 dr hab. M. Rzętała 2. Potamologia dynamiczna, w. 10 prof. UŚ dr hab. S. Czaja 3. Hydrogeologia dynamiczna, w. 10 dr hab. A. Witkowski 4. Klimatologia synoptyczna i dynamiczna, w. 5, ćw. 10 dr E. Łupikasza 5. Wybrane zagadnienia z meteorologii lotniczej, w. 15 dr Z. Bielec-Bakowska 6. Geomorfologia Polski Południowej, w. 30 prof. dr hab. K. Klimek 7. Wybrane zagadnienia z geomorfologii Polski, ćw. 15 dr J. Pełka-Gościniak 8. Formy ochrony przyrody na świecie, ćw. 15 prof. UŚ dr hab. O. Rahmonov 9. Zjawiska krasowe, w. 30 dr Andrzej Tyc 10. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych w planowaniu przestrzennym, w. 30 prof. UŚ dr hab. A. Czylok, dr A. Szymczyk Geografia społeczno-ekonomiczna Semestr zimowy 1. Integracja europejska, w. 15 dr Krystyna Magda-Żabińska 2. Struktury i funkcje Unii Europejskiej, ćw dr Krystyna Magda-Żabińska Semestr letni 1. Kartografia komputerowa, ćw. 15 dr I. Kantor-Pietraga 2. Struktury i funkcje Unii Europejskiej, ćw dr K. Magda-Żabińska Geo-Ekoturystyka Semestr zimowy 1. Geoekoturystyka, w. 10 prof. UŚ dr hab. J. Żaba 2. Geografia turystyczna Polski, w. 10, ćw. 10 dr S. Pytel Semestr letni 1. Ekoturystyka, w. 10 prof. UŚ dr hab. A. Czylok 2. Zarządzanie w turystyce, w. 10 dr S. Pytel 3. Turystyka uzdrowiskowa i rekreacyjna, ćw. 10 dr U. Myga-Piątek 21

22 II rok studiów II stopnia - magisterskich Specjalność : Kształtowanie i Ochrona Środowiska Semestr zimowy 1. Hydrometeorologia dynamiczna, w dr A. Kamiński 2. Hydrologia regionalna Polski, ćw. 10 dr M. Ruman 3. Hydrologia regionalna świata, w. 10 prof. UŚ dr hab. S. Czaja 4. Dynamika geosystemów, w. 20 dr W. Oleś 5. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, ćw. 10 dr M. Ruman 6. Metody rekonstrukcji warunków paleodynamicznych, ćw. 15 prof. dr hab. T. Szczypek 7. Holocen na obszarze Polski, ćw. 15 dr R. Dulias 8. Rzeźba antropogeniczna obszarów górniczych, w. 20 dr R. Dulias 9. Formy i obiekty ochrony przyrody nieożywionej w Polsce, w. 10 dr J. Pełka-Gościniak 10. Ekosystemy lądowe Polski, w. 10, ćw. 20 prof. UŚ dr hab. O. Rahmonov 11. Ekofizjograficzne uwarunkowania planowania przestrzennego, w. 15, ćw. 15 prof. UŚ dr hab. A. Czylok, dr A. Szymczyk 12. Rozwój człowieka w czwartorzędzie, w. 15 dr D. Abłamowicz 13. Zastosowanie bioindykatorów w rekonstrukcji środowiska przyrodniczego, w. 15 dr hab. I. Malik 14. Ewolucja środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie, w. 15 prof. dr hab. A. Łajczak 15. Współczesne, globalne zmiany środowiska przyrodniczego, w prof. dr hab. A. Łajczak 16. Najnowsze metody i techniki badań środowiskowych, ćw. 60 dr A. Tyc, prof. dr hab. J. Jania, dr B. Gądek, dr hab. J. Różkowski, dr hab. W. Krawczyk, dr M. Grabiec, dr A. Piechota 17. Metody teledetekcji w klimatologii, ćw. 15 A. Widawski 18. Zastosowanie topoklimatologii w planowaniu przestrzennym, w. 5, ćw. 10 dr E. Łupikasza 19. Bioklimatologia, w. 5, ćw. 10 dr M. Falarz 20. Współczesne zmiany klimatu, w. 15 dr E. Łupikasza Geografia społeczno-ekonomiczna Semestr zimowy 1. Metody badań terenowych w geografii społeczno-ekonomicznej, w. 15 prof. dr hab. J. Runge 2. Wybrane zagadnienia z geografii ekonomicznej Polski, ćw. 15 prof. UŚ dr hab. M. Tkocz 3. Dziedzictwo kulturowe postindustrialnej Europy, w. 10 dr K. Magda-Żabińska 4. Współczesne możliwości rozwoju regionu śląskiego, w. 10 dr J. Petryszyn 5. Metropolie Europy i świata, w. 10 dr E. Zuzańska-Żyśko Geo-Ekoturystyka Semestr zimowy 1. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, w. 10, ćw. 10 dr S. Pytel 2. Obsługa ruchu turystycznego, w. 10, ćw. 10 dr S. Pytel 3. Kulturowe walory turystyki, w. 10, ćw. 10 dr U. Myga-Piątek 22

23 3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UZYSKANIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW I GO ROKU ST. LIC. GEOGRAFII w roku akademickim 2011/2012 Rok Studiów Przedmiot kształcenia Semestr zimowy Wymiar Semestr letni W. Ćw. Lab. W. Ćw. Lab. Praktyka Pedagogiczna Forma Zaliczenia PSYCHOLOGIA Z PEDAGOGIKA E I FILOZOFIA PRZYRODY 10 Z EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 10 Z METODYKA ZAJĘĆ TERENOWYCH 20 Z PSYCHOLOGIA E II DYDAKTYKA GEOGRAFII I PRZYRODY Z PRZEDMIOTY UZUPEŁNIENIA MERYTORYCZNEGO DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU * (400 GODZ.) W TYM: TREŚCI BIOLOGICZNE W NAUCZANIU PRZYRODY Z TREŚCI CHEMICZNE W NAUCZANIU PRZYRODY 20 Z TREŚCI FIZYCZNE W NAUCZANIU PRZYRODY 20 Z PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (przyroda) godz godz Z DYDAKTYKA GEOGRAFII I PRZYRODY E PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: (realizacja na II lub III roku) Emisja głosu 30 Z III Elementy prawa oświatowego 15 Z Zasady BHP i udzielanie pierwszej pomocy 5 Z Filozofia przyrody 10 Z PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM (geografia) 80 godz 80 godz Z - Blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych: 150 godzin - Praktyki pedagogiczne: 180 godzin - Dydaktyka przedmiotowa: 150 godzin - Przedmioty uzupełniające: 60 godzin - Przedmioty uzupełnienia merytorycznego drugiej specjalności: min. 400 godzin *) 3 egzaminy 23

24 *) Dodatkowe przedmioty uzupełniające: przedmioty realizowane na kierunku geografia (do wyboru 270 godz. z 400 godzin): Kartografia i topografia 75 godz., Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej 15 godz., Meteorologia i klimatologia 60 godz., Biogeografia 30 godz., Hydrologia 60 godz., Geografia społeczna 60 godz., Środowisko geograficzne Wyżyny Śląskiej i jej otoczenia 60 godz., Geomorfologia 60 godz., Geografia ekonomiczna 75 godz., Geografia regionalna Polski fizyczna 45 godz., Geografia regionalna Polski ekonomiczna 45 godz., Geografia regionalna świata 90 godz. oraz Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej i gimnazjum 10 godz., Metodyka zajęć terenowych 20 godz., Treści biologiczne w nauczaniu przyrody 20 godz., Treści fizyczne w nauczaniu przyrody 20 godz. (w sumie obowiązuje 130 godz.) WYKAZ PRZEDMIOTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UZYSKANIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW I GO ROKU GEOGRAFII STUDIÓW MAGISTERSKICH UZUPEŁNIAJĄCYCH w roku akademickim 2011/2012 Rok Studiów Przedmiot kształcenia Wymiar Semestr zimowy Semestr letni (2) (1) W. Ćw. Lab. W. Ćw. Lab. Praktyka Pedagogiczna Forma Zaliczenia I II PSYCHOLOGIA 15 Z PEDAGOGIKA 15 Z DYDAKTYKA GEOGRAFII Z PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ 30 godz 30 godz Z - Blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych: 30 godzin - Dydaktyka przedmiotowa: 30 godzin - Praktyki pedagogiczne: 30 godzin 24

25 Informacje o poszczególnych przedmiotach programu studiów I stopnia z zakresu geografii Licencjat I-III 25

26 INSTYTUT MATEMATYKI Matematyka z elementami statystyki I (I stopnia) Semestr: 1 RAZEM: nie wykłady Dr hab. Henryk Gacki + zespół Zakres matematyki ze szkoły średniej GG 005 Liczba punktów ECTS: 4 Typ przedmiotu: obowiązkowy Repetytorium oraz nowe treści programowe pod kątem zastosowań na dalszych etapach studiów geograficznych. Umiejętność posługiwania się matematycznym i statystycznym opisem zjawisk i procesów przestrzennych w geografii. Pisemne zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń. nie Dane geograficzne źródła pochodzenia, sposoby porządkowania, skale pomiaru. Miary jednej zmiennej. Rachunek macierzowy zastosowanie w badaniach geograficznych. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Wnioskowanie statystyczne. Parametryczne i nieparametryczne testy istotności. Wybrane zagadnienia analizy korelacji i regresji. Dynamika zjawisk masowych. 1. Gregory S., 1976, Metody statystyki w geografii, PWN, Warszawa 2. Jażdżewska I., 2003, Statystyka dla geografów, Wyd. UŁ, Łódź 3. Puchalski T., 1978, Statystyka. Wykład podstawowych zagadnień, PWN, Warszawa. 4. Sobczyk M., 1995, Statystyka, PWN, Warszawa. 5. Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. UŚ, Katowice. 1. Ignatczyk W., Chromińska M., 2004, Statystyka. Teoria i zastosowanie. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań. 2. Norcliffe B., 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa. 3. Sobczyk M., 1985, Tablice statystyczne, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 26

27 KATEDRA GEOLOGII STOSOWANEJ Fizyka I (I stopnia) Semestr: 1 RAZEM: 30 wykłady 30 nie Prof. dr hab. Adam Idziak Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Zakres fizyki ze szkoły średniej GG 010 Liczba punktów ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy rozumienie podstawowych praw fizyki i umiejętność opisu procesów fizycznych dokonujących się w przyrodzie Test zaliczeniowy Nie Podstawowe wielkości w fizyce. Ruch w przyrodzie. Wielkości opisujące ruch. Rodzaje ruchów. Niezależność i względność ruchów. Zasady dynamiki Newtona. Bezwładność. Energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej. Siły, równowaga sił. Grawitacja. Ruch oscylacyjny, rezonans. Mechanika cieczy i gazów. Pływanie ciał. Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. Pomiar ciśnienia-barometry. Temperatura i jej pomiar. Kinetyczno-molekularna teoria budowy materii. Ciała stałe, ciekłe i gazowe - własności. Zmiany stanu skupienia. Elektrostatyka, pole elektrostatyczne. Prąd elektryczny. Proste obwody elektryczne. Przewodniki i izolatory. Pole magnetyczne, działanie biegunów magnetycznych. Prąd indukcyjny. Związek między polami: elektrycznym i magnetycznym. Elektryczność atmosfery. Fale mechaniczne i elektromagnetyczne. Dźwięk, muzyka, hałas. Światło i jego natura. Źródła światła. Odbicie i załamanie światła. Proste układy optyczne. Widmo światła białego. Składanie barw. Jak powstaje tęcza? 1. Jay Orear - U podstaw fizyki, wyd, PWN. 2. Jay Orear - Fizyka 1 i 2 wyd. PWN. 3. David Halliday, Robert Resnick - Fizyka 1 i 2, wyd. PWN 4. Hans Backe - Z fizyką za pan brat, Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa Jan Gaj - Laboratorium fizyczne w domu, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa D. Tokar i inni - Doświadczenia z fizyki dla szkoły podstawowej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

28 INSTYTUT FIZYKI Astronomiczne podstawy geografii I (I stopnia) Semestr: 1 RAZEM: 30 wykłady nie Dr Maria Pańków Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Zakres geografii ze szkoły średniej GG 015 Liczba punktów ECTS: 4 Status przedmiotu: obowiązkowy Podstawowe pojęcia astronomiczne w geografii Test zaliczeniowy Nie Układy współrzędnych na Ziemi i sferze niebieskiej, ruchy ciał niebieskich w układzie topocentrycznym, czasy, ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i jego skutki, zjawiska w układzie Ziemia - Księżyc, Ziemia.jako jedna z planet Układu Słonecznego, związki Ziemia-Słońce, ewolucja materii we Wszechświecie. 1. Mietelski J., Astronomia w geografii 2. Pańków M., Wstęp do ćwiczeń z astronomicznych podstaw geografii 3. Rybka E. Astronomia ogólna (wybrane rozdziały) 4. Obrotowa mapa nieba 5. Urania Postępy Astronomii., dwumiesięcznik P.T. Astronomicznego 1. 28

29 KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ Ekonomia I stacj., II niestacj. (I stopnia) Semestr: 2/4 RAZEM: nie wykłady Dr Sławomir Sitek GG 020 Liczba punktów ECTS: 4 Typ przedmiotu: obowiązkowy Zakres szkoły średniej Umiejętność posługiwania się elementarnymi pojęciami z dziedziny ekonomii; rozumienia różnych koncepcji rozwoju gospodarczego; rozumienia podstawowych procesów gospodarczych i ich wpływu na środowisko życia człowieka i poziom zaspokojenia jego potrzeb. Test zaliczeniowy Nie Działalność gospodarcza jako czynnik zmian środowiska życia człowieka i krajobrazu. Etapy rozwoju nowożytnej gospodarki światowej z perspektywy geograficznej. Podstawowe kategorie ekonomiczne. Czynniki wpływające na koniunkturę gospodarczą w różnych koncepcjach ekonomicznych. Wpływ procesów globalnych na sytuację gospodarczą. Polityka gospodarcza państwa. 1. Nasiłowski M., 1996, System rynkowy, Key Text, Warszawa. 2. Dach Z., red., 2001, Wprowadzenie do ekonomii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków. 3. Stanlake G.F., 1992, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa. 4. Milewski R.., 2005, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 5. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze PWN Warszawa 1. Begg D., S. Fischer S., Dornbusch R., 2000, Mikroekonomia, Tom 1, PWE, Warszawa. 2. Begg D., S. Fischer S., Dornbusch R., 2000, Makroekonomia, Tom 2, PWE, Warszawa. 3. Cameron R. 2001, Historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa. 4. Kamerschen D.R, McKenzie R.B., Nardinelli C.,, 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk. 5. Winiarski B., red., 2006, Polityka gospodarcza, PWE, Warszawa. 29

30 KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ Proseminarium z geografii fizycznej/ekonomicznej GG 051 I (I stopnia) Semestr: 1 Liczba punktów ECTS: 3 RAZEM: 30 wykłady 30 nie Status przedmiotu: obowiązkowy Dr Robert Krzysztofik, dr Marzena Lamparska-Stobiecka Zakres geografii ze szkoły średniej Opanowanie umiejętności samodzielnego pisania i wygłaszania referatu oraz konstrukcji notatki naukowej ukierunkowanych tematycznie na zagadnienia związane z środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią antropogeograficzną. zaliczenie nie Umiejscowienie treści geograficznych w ogólnym systemie nauk przyrodniczych i społecznoekonomicznych. Podział nauk geograficznych. Typy oraz specyfika źródeł informacji przydatnych w studiowaniu geografii. Zasady pisania i wygłaszania referatu. Układ pracy pisemnej i referatu. Język i styl referatu. Tabela i rycina. Cytowanie literatury, przypisy i sposób zapisu różnych źródeł wiedzy w spisie literatury. Recenzja artykułu naukowego. Zasady konstruowania posteru oraz prezentacji multimedialnej. Mapa jako specjalne źródło wiedzy wiedzy dla geografa oraz efekt jego pracy naukowej. 1. Weiner J., 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych. UJ, Kraków. 2. Berezowski S., 1986, Metody badań w geografii ekonomicznej, WSiP, Warszawa. 3. Zaczyński W.P, 1995, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo E. Żak, Warszawa. 4. Pabian A., Gworys W., 1994, Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik studenta, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. 5. Weiner J., 2000, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny, PWN, Warszawa

31 KATEDRA PALEOGEOGRAFII I PALEOEKOLOGII CZWARTORZĘDU Geologia I (I stopnia) Semestr: 1 GG 052 Liczba punktów ECTS: 5 RAZEM: nie wykłady dr Jolanta Burda + zespół Status przedmiotu: obowiązkowy zakres geografii szkoły średniej - wykorzystywania wiedzy z podstaw geologicznych dla studiowania przedmiotów geograficznych, - nauczania geologicznych treści na lekcjach przyrody i geografii, - zajmowania się geologicznymi aspektami gospodarki, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. egzamin nie Budowa i ewolucja Ziemi. Poziome i pionowe ruchy płyt litosfery. Trzęsienia ziemi. Ruchy orogeniczne. Deformacje skał ciągłe i nieciągłe struktury tektoniczne. Procesy magmowe. Geneza i ewolucja magmy. Klasyfikacja i przegląd skał magmowych. Procesy metamorficzne. Klasyfikacja i przegląd systematyczny skał metamorficznych. Procesy wietrzeniowe (fizyczne, chemiczne, oranogeniczne). Charakterystyka skał osadowych: geneza, klasyfikacja i przegląd systematyczny. Podstawowe pojęcia i metody badań dziejów Ziemi. Metody określania wieku skał. Skala czasu geologicznego a główne wydarzenia w historii litosfery (zmiany paleogeograficzne, cykle orogeniczne) i biosfery (ewolucyjne innowacje, radiacje, wielkie wymierania). 1. Ciesielczuk J., Jabłońska M., Kozłowski K., 2006: Geologia dla studentów geografii. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 2. Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E., 2004: Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 3. Mizerski W,. 1999: Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 4. Van Andel T.H., 2001: Nowe spojrzenie na starą planetę zmienne oblicze Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 5. Mizerski W., Orłowski S., 2005: Geologia historyczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 1. Mizerski W., 2002: Geologia Polski dla geografów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 2. Stanley S.M., 2002: Historia Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 31

32 KATEDRA GEOMORFOLOGII Chemia środowiska przyrodniczego I (I stopnia} Semestr: 1 RAZEM: 30 wykłady 30 nie Dr hab. Wiesława Ewa Krawczyk GG 053 Liczba punktów ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy znajomość chemii, matematyki i geografii na poziomie szkoły średniej Zrozumienie przebiegu naturalnych procesów geochemicznych zachodzących w atmosferze oraz hydrosferze. Umiejętność obliczania ładunków zanieczyszczeń transportowanych na powierzchnię Ziemi wraz z opadami oraz ładunków jonów wynoszonych w rzekach. kolokwium pisemne nie Cykle geochemiczne. Skład chemiczny atmosfery. Stratyfikacja atmosfery. Ozon w troposferze i stratosferze. Problem dziury ozonowej. Reakcje Chapmana. Azot i związki azotu w atmosferze. Związki siarki w troposferze. Smog londyński. Smog fotochemiczny. Gazy cieplarniane. Krzywa Keelinga. Krzywa Bernera. Hydraty metanu. Emisje gazowych zanieczyszczeń do atmosfery w Europie. Aerozole i pyły w atmosferze. Skład chemiczny opadów atmosferycznych. Europejski program EMEP. Chemia opadów w obszarach zanieczyszczonych oraz w Arktyce. Związki organiczne w opadach deszczu i śniegu. Skład chemiczny rzek. Procesy wietrzenia chemicznego skał. Wpływ działalności antropogenicznej na skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych. Niebezpieczne związki chemiczne w otoczeniu człowieka. 1. van Loon G.W., Duffy S.J Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2. Andrews J.E., Brimblecombe P., Jickelis T.D., Liss P.S Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 3. O Neil P Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 4. Stanley S.M Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 5. Berner E.K., Berner R.A Global Environment, Water, Air and Geochemical Cycles, Prentice Hall, New Jersey 1. Allen P.A Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2. Van Andel T.H Nowe spojrzenie na starą planetę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 3. Schlesinger W. H Biogeochemistry. An Analysis of Global Change. Academic Press, New York 4. Hill M.. K Understanding environmental pollution. Cambridge University Press 32

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia geografia

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia geografia studia matematyczno-przyrodnicze, kierunek: GEOGRAFIA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy geografii

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki Matematyka Informator ECTS w roku akademickim 2013/2014 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (rozpoczynających studia w latach akademickich

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe Minimum programowe dla studentów MISH rozpoczynających studia w roku 2016/2017 zamierzających uzyskać licencjat na kierunku Geografia WGSR w zakresie specjalności: Geografia fizyczna stosowana Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

Przegląd tematów seminariów licencjackich w roku akademickim 2009/2010

Przegląd tematów seminariów licencjackich w roku akademickim 2009/2010 Przegląd tematów seminariów licencjackich w roku akademickim 2009/2010 Katedra Geografii Ekonomicznej Problemy społeczno-polityczne: Główne problemy społeczne świata Procesy integracji i dezintegracji

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF)

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF) Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF) Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb Zakład Hydrologii Zakład Geomorfologii Zakład Klimatologii Zakład Geografii

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Fizyka dla Oceanografów #

Fizyka dla Oceanografów # Nazwa przedmiotu Fizyka dla Oceanografów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 13.0.0058 Zakład Oceanografii Fizycznej Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Natalia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 1/16 A Kod modułu Lp Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

GEOZAGROŻENIA geozagrożenia naturalne i antropogeniczne, monitoring modelowanie i prognozowanie geozagrożeń

GEOZAGROŻENIA geozagrożenia naturalne i antropogeniczne, monitoring modelowanie i prognozowanie geozagrożeń Nazwa kierunku Geografia Tryb studiów stacjonarny Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Geografia, trwają 4 semestry i kończą się

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: TURYSTYKA I REKREACJA aktualiz praktyczny I stopień studia stacjonarne 07/08 Szczegóły przedmiotu Bilans pkt. ECTS Rok I II III Semestr

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich

Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich Wykaz przedmiotów na dwuletnich studiach magisterskich uzupełniających o specjalności: Wydział prowadzący: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego / Instytut Geofizyki PAN / Instytut Oceanologii PAN

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Propozycja minimum programowego dla studentów SMP GEOGRAFIA

Propozycja minimum programowego dla studentów SMP GEOGRAFIA Propozycja minimum programowego dla studentów SMP GEGRAFIA Tabele zawierają wszystkie obligatoryjne kursy dla specjalności geografia fizyczna (pozostałe specjalności mają charakter bardziej geograficznoekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2006/2007 III rok 2007/2008 - IV rok 2008/2009 - V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 26.

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Nauk Geograficznych 2007-2009 Rada Programowa: Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. ElŜbieta Szkurłat Członkowie - dr Maria Kucharska, mgr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specjalności do wyboru na kierunku geografia

Specjalności do wyboru na kierunku geografia Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Specjalności do wyboru na kierunku geografia I rok geografii stacjonarnej, studia I stopnia (licencjackie) 2009/2010 Specjalności realizowane

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka międzynarodowa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Podstawy nauk o Ziemi Fundamentals of sciences

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne II stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne II stopnia) aktualizacja 21.09.2015 Rok I PLAN STUDIÓ Geografia (studia niestacjonarne II stopnia) Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne E/Z * 5 dni / 5 days Metodologia nauk geograficznych 20 20 E 3 Methodology of Geography

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności. Biologia z przyrodą, Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności. Biologia z przyrodą, Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności Biologia z przyrodą, Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy geologii i elementy gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla studentów MISMaP i MISH od roku 2015/2016

Minimum programowe dla studentów MISMaP i MISH od roku 2015/2016 specjalność: GEOEKOLOGIA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU Krajobrazowe jednostki przestrzenne 15 z 2 Metody badań rzeźby i podłoża 15 30 e 4 Pozyskiwanie i analiza danych 15 15 z 3 Laboratoryjne metody badań

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 50, fax. /59/ 84 01 50, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki Matematyka Informator ECTS w roku akademickim 2013/2014 dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Katowice 2013 Informator został przygotowany

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS PROGRAM NAUCZANIA NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA Kierunek: KULTUROZNAWSTWO Specjalność: STUDIA BLISKOWSCHODNIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku kulturoznawstwo,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA Nazwa kierunku studiów Nazwa jednostki Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki Matematyka Informator ECTS w roku akademickim 2013/2014 dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Katowice 2013 Informator został przygotowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935339, fax. 22 5935355 KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I Ilość 1 BHP i ergonomia 1 z 6 6 0 2 Ochrona własności intelektualnej 1 z 4 4 0 3 Rysunek techniczny i planistyczny 4 z 46 16 30 4 5 6 7 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki Prawne podstawy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze w tym: I r o k II r o k III r o k 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja specjalności:...,...,..., Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geografia turystyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) -learning PLAN STUDIÓ Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I stęp do geografii 30 30 3 Astronomiczne podstawy geografii 30 15 45 4 Matematyka 15 15 30 3 Fizyka i chemia Ziemi 15

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1 Przepisy ogólne 1. Studentów studiów geograficznych obowiązują przepisy Regulaminu studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest nadrzędny

Bardziej szczegółowo

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA Kierunek: KULTUROZNAWSTWO Specjalność: STUDIA BLISKOWSCHODNIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia stacjonarne I stopnia na kierunku kulturoznawstwo,

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia) PLAN STUDIÓ Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne /- stęp do geografii 20 20 3 Astronomiczne podstawy geografii 20 0 30 4 Matematyka 0 0 20 3

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII PROGRAM PRAKTYK

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII PROGRAM PRAKTYK praktyki Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII PROGRAM PRAKTYK GEOGRAFIA I GOSPODARKA GEOGRAFIA PRZESTRZENNA Praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na rok akademicki 2016 / 2017 (cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy gospodarki przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia H - Socjologia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji Dla kandydatów z nową maturą podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata

Bardziej szczegółowo

Opis kierunku studiów.

Opis kierunku studiów. Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji http://turystyka.amu.edu.pl. Nabór na Turystykę i Rekreację III letnie dzienne i zaoczne studia licencjackie II letnie dzienne i zaoczne studia magisterskie (w tym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 136 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

MACIERZ 1 (ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTÓW) WIEDZA

MACIERZ 1 (ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTÓW) WIEDZA Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie utworzenia studiów) OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU GEOLOGIA MACIERZ 1 SYMBOL OBSZAROWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo