Leczenie endodontyczne jest postrzegane przez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leczenie endodontyczne jest postrzegane przez"

Transkrypt

1 E N D O D O N C JA Eliminacja bólu w endodoncji dr n. med. Ksymena Staroń-Irla Leczenie endodontyczne jest postrzegane przez pacjentów jako jedno z najbardziej bolesnych i nieprzyjemnych zabiegów medycznych. Wynika to z faktu, że przez wiele lat znieczulenie stosowano jedynie do zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej, natomiast leczenie endodontyczne i zachowawcze wykonywano bez znieczulenia. A to właśnie jednym z najważniejszych zadań lekarza jest niesienie choremu ulgi w cierpieniu. Ból zęba zaliczany jest niewątpliwie do najbardziej dokuczliwych, a zabiegi dentystyczne należą do bardzo nieprzyjemnych i bolesnych. Od początku rozwoju medycyny trwa poszukiwanie środków znieczulających i technik ich podania, które pozwolą skutecznie wyeliminować problem bólu. W czasach starożytnych pacjentów przed zabiegami próbowano znieczulać naparami z haszyszu, opium, maku, mandragory. Na Dalekim Wschodzie stosowano w tym celu akupunkturę. Duże znaczenie w zwalczaniu bólu przypisywano też magii i tajemnym zaklęciom. Z upływem czasu zaczęto wykorzystywać właściwości przeciwbólowe różnych roślin, sporządzając z nich wywary, wyciągi, napary czy mikstury. Jednak przełomowy w zwalczaniu bólu miejscowego okazał się dopiero wiek XIX. Zaczęto syntetyzować substancje o charakterze miejscowych anestetyków, a skonstruowanie przez Aleksandra Wooda w 1853 roku igły iniekcyjnej i strzykawki lekarskiej pozwoliło na wprowadzenie płynu znieczulającego do tkanek. Po tym odkryciu rozpoczęła się era znieczulenia miejscowego nasiękowego i przewodowego. Twórcą znieczulenia przewodowego został William Stewart Halsted. W celu wyeliminowania bólu podczas zabiegów w jamie ustnej 1 grudnia 1884 roku podał on pacjentowi cierpiącemu z powodu TITLE: Elimination of pain in edodontic procedure STRESZCZENIE: Bezbolesne leczenie zapewnia komfort zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, pozbawiając ich niepotrzebnego stresu. Należy więc dążyć do tego, aby każdy zabieg stomatologiczny był wykonywany w znieczuleniu. Spośród wielu obecnie znanych technik znieczulenia w pracy omówiono te najczęściej stosowane do zabiegów endodontycznych. SŁOWA KLUCZOWE: środki znieczulające, znieczulenie miejscowe SUMMARY: Painless treatment provides comfort for both the patient and the doctor, relieving them from unnecessary stress. Therefore, every dental procedure should be conducted in anaesthesia, if only possible. From among the many anaesthetic techniques that are currently employed, the study discusses those that are most often applied to edodontic procedure. KEY WORDS: anaesthetic agents, local anaesthesia bólu zęba 0,6 ml 4% roztworu kokainy w okolicę otworu żuchwowego. Połowa żuchwy, język, dziąsła i zęby zostały znieczulone na około 25 minut, a ząb przyczynowy usunięto bezboleśnie. Pierwsze znieczulenie nasiękowe do zabiegu stomatologicznego wykonał Carl Ludwig Schleich. Udowodnił, że niskoprocentowe roztwory kokainy (0,01-0,2%) są równie skuteczne, a ich stosowanie wiąże się z mniejszym ryzykiem intoksykacji. Kokaina odegrała istotną rolę w rozwoju znieczulenia miejscowego w stomatologii. Przez wiele lat była jedyną skuteczną substancją, którą próbowano zastąpić innymi. Po chemicznej klasyfikacji kokainy jako estru kwasu benzoesowego nastąpił znaczny rozwój badań nad bezpieczniejszymi i mniej toksycznymi środkami znieczulającymi. I tak w 1890 roku Ritsert wyizolował benzokainę uważaną do chwili obecnej za skuteczny środek do znieczuleń powierzchniowych. Na początku XX wieku w 1905 roku Einhorn i Braun zsyntetyzowali prokainę ester kwasu paraaminobenzoesowego, co przyczyniło się do odkrycia w 1930 roku tetrakainy, a w 1952 roku chloroprokainy. Do 1943 roku, kiedy to Löfgren i Lunguist poprzez syntezę chemiczną uzyskali pierwszy aminoamid lidokainę znane były tylko aminoestry. Od tego czasu powstały następne środki znieczulające należące do aminoamidów, które są bardziej bezpieczne i mają mniejsze działanie uczulające w porównaniu z aminoestrami (1-7). Obecnie indywidualne podejście do każdego pacjenta, dbałość o jego komfort, wygodę i poczucie bezpieczeństwa są priorytetem dla lekarza. Dla pacjenta bardzo ważne jest leczenie bólu właśnie w endodoncji. Często zgłasza się on do gabinetu stomatologicznego po nieprzespanej nocy, z bólem trwającym już od kilku dni. W tej sytuacji założenie środka dewitalizującego bez zastosowania znieczulenia wiązałoby się z przedłużeniem cierpienia pacjenta o następne godziny, a czasami nawet dni. Stosowanie środków dewitalizujących od kilkunastu lat jest powszechnie krytykowane. Najczęstszym zarzutem stawianym tego rodzaju preparatom jest ich działanie toksyczne. Mogą także spowodować szereg powikłań. Dlatego u każdego pacjenta endodontycznego, po przeprowadzeniu diagnostyki, przed rozpoczęciem zabiegu powinno być wykonane odpowiednie znieczulenie. W przypadku zębów z martwą miazgą, nawet ze zmianami okołowierzchołkowymi, leczenie endodontyczne może być także bolesne, ponieważ czasa- 30

2 T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y 5/2014 mi miazga przy wierzchołkach kanałów lub w jednym z kanałów jest jeszcze żywa (8, 9). Eliminacja bólu podczas leczenia stomatologicznego, poprzez zastosowanie znieczulenia miejscowego, zapewnia komfort zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, pozbawiając ich niepotrzebnego stresu. Jest jednak grupa pacjentów odczuwających nadmierny lęk i strach przed znieczuleniem i całym leczeniem stomatologicznym, a szczególnie endodontycznym. U niektórych osób osiąga on rozmiary dentofobii, co z kolei prowadzi do unikania wizyt u stomatologa, a tym samym znacznego pogorszenia stanu uzębienia. Dentofobia może mieć różne podłoże: nieodpowiednia postawa lekarza w stosunku do pacjenta, wpływy zewnętrzne środowiska, warunki socjalne pacjenta, a także jego osobowość. Jednak najczęściej przyczyną lęku stomatologicznego są wcześniejsze negatywne doświadczenia związane z leczeniem. Zdarza się, że pacjent przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat nie był w gabinecie stomatologicznym. Gdy ból zęba zmusza go do przyjścia, jest zaskoczony postępem techniki i medycyny. Jest to wizyta, podczas której stomatolog przez odpowiednie postępowanie może zatrzeć negatywne doświadczenia pacjenta z czasów, kiedy leczenie stomatologiczne było bardziej traumatyczne, a znieczulenie stosowane jedynie przy ekstrakcji zębów. Mimo że wykonanie znieczulenia wiąże się również z nieprzyjemnymi odczuciami, to większość pacjentów akceptuje tę metodę (8, 10-13). Aby osiągnąć skuteczne znieczulenie, istotny jest odpowiedni wybór środka znieczulającego, ale ważniejsza jest prawidłowa technika jego podania. Wśród najczęściej stosowanych metod podawania anestetyków do zabiegów endodontycznych wyróżniamy znieczulenia: nasiękowe, przewodowe, domiazgowe, śródwięzadłowe, śródkostne. Znieczulenie nasiękowe Znieczulenie nasiękowe polega na wprowadzeniu do głębszych warstw tkankowych roztworów środków znieczulających. W ten sposób uzyskuje się porażenie włókien czuciowych w obrębie tkanek nasączonych lekiem znieczulającym. Znieczulenie tą techniką umożliwia skuteczną anestezję zębów w obrębie szczęki i w przednim odcinku żuchwy. Zwykle wystarcza podanie środka znieczulającego jedynie od strony przedsionkowej. Wykonanie znieczulenia nasiękowego jest znacznie łatwiejsze od innych technik znieczulania. Igłę ustawia się ściętą powierzchnią w kierunku powierzchni kości. Punktem wkłucia jest przecięcie dwóch linii: pionowej wyznaczonej przez długą oś zęba i poziomej równoległej do brzegu dziąsła powyżej przejścia błony śluzowej nieruchomej w ruchomą. W miarę podawania środka znieczulającego igłę przesuwa się w kierunku wierzchołka korzenia, gdzie ostatecznie deponuje się około 1 ml płynu. Znieczulenie od strony przedsionkowej w razie potrzeby można uzupełnić podaniem anestetyku od strony podniebiennej. Igłę wkłuwa się w rzucie wierzchołka korzenia zęba, prostopadle do błony śluzowej. Następnie należy wykonać aspirację w celu upewnienia się, że nie doszło do skaleczenia tętnicy podniebiennej i dopiero w przypadku negatywnego wyniku próby podać środek znieczulający. Przeciwwskazaniem do wykonania znieczulenia nasiękowego jest stan zapalny tkanek. W takim przypadku znieczulenie nasiękowe można zastąpić przewodowym lub wykonać znieczulenie nasiękowe okoliczne (8, 14-27). Znieczulenie przewodowe Znieczulenie przewodowe polega na zablokowaniu przewodnictwa włókien czuciowych nerwów obwodowych. Środek znieczulający wprowadza się w bliskie sąsiedztwo pnia nerwu lub splotu nerwowego. W ten sposób przy użyciu niewielkiej ilości roztworu iniekcyjnego dochodzi do znieczulenia tkanek na większym obszarze (8, 16, 28). Aby uzyskać skuteczne znieczulenie w bocznym docinku żuchwy, stosuje się blokadę nerwu zębodołowego dolnego. Środek miejscowo znieczulający deponuje się w otworze żuchwowym lub nieco powyżej, w miejscu wejścia nerwu zębodołowego dolnego do kanału żuchwowego. Przy reklama

3 E N D O D O N C JA prawidłowym podaniu anestetyku znieczulenie to jest skuteczne prawie w 100%. Wewnątrzustne znieczulenie wykonuje się przy szeroko otwartych ustach. Palcem wskazującym lewej ręki napina się błonę śluzową, opierając opuszkę na przednim brzegu gałęzi żuchwy. Igłę wprowadza się 0,5 cm nad powierzchnią zgryzową zębów dolnych na niewielką głębokość, gdzie deponuje się około 0,5 ml środka znieczulającego w celu wyłączenia nerwu językowego. Następnie, po zwolnieniu napięcia błony śluzowej, bez wykłuwania igły przesuwa się strzykawkę poza linię pośrodkową, na kieł strony przeciwnej. W tym położeniu igłę wprowadza się do oporu kostnego i deponuje około 1,5 ml anestetyku. Znieczulenie następuje po upływie 5-10 minut od chwili wprowadzenia środka znieczulającego. Najczęstszą przyczyną niedostatecznego znieczulenia jest w tym przypadku podanie środka znieczulającego poniżej otworu żuchwowego, gdzie nerw zębodołowy dolny znajdujący się w kanale żuchwowym pokryty jest grubą warstwą kości. Poleca się wykonywanie znieczulenia w pozycji leżącej pacjenta. Po zakończeniu podawania anestetyku pacjent powinien wrócić do pozycji siedzącej i pozostać w niej do momentu osiągnięcia efektu znieczulenia (11, 16, 25-28). Końcową gałąź nerwu zębodołowego dolnego stanowi nerw bródkowy. Wychodzi on z kanału żuchwowego, który przy ujściu bródkowym zagina się ku górze i tyłowi. Dotarcie do kanału jest więc utrudnione. Z powodu niewygodnego dostępu płyn znieczulający podawany jest na zewnątrz otworu bródkowego, a po jego zdeponowaniu wtłaczany do kanału żuchwowego poprzez ucisk palcem przez około 2 minuty. Tą techniką uzyskuje się znieczulenie siekaczy dolnych, kła, zębów przedtrzonowych, wargi dolnej, skóry bródki, tkanek miękkich policzka do przodu od otworu bródkowego. Przy poprawnym zastosowaniu techniki skuteczność tego znieczulenia wynosi prawie 100% (8, 11, 16, 25-28). W przypadku kiedy znieczulenie nasiękowe zębów trzonowych górnych nie jest wystarczająco skuteczne, prawie pełne ich znieczulenie daje zastosowanie blokady gałązek nerwów zębodołowych górnych tylnych. W celu wyłączenia przewodnictwa tych nerwów anestetyk podaje się od strony przedsionka jamy ustnej w okolicę wierzchołków korzeni drugiego trzonowca górnego. Igłę wkłuwa się w sklepienie przedsionka i prowadzi do wewnątrz ku górze i tyłowi po tylnej wewnętrznej powierzchni łuku jarzmowego. W ten sposób igła zostaje wprowadzona do przestrzeni skrzydłowo-szczękowej, gdzie znajdują się gałązki nerwów zębodołowych górnych tylnych. W obawie przed wprowadzeniem igły zbyt głęboko przy tego rodzaju znieczuleniu używa się igieł krótkich. Płyn znieczulający, po wykonaniu aspiracji, deponuje się w ilości 0,6-0,9 ml. Znieczulenie to może być wykonywane samodzielnie do zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji lub jako uzupełnienie znieczulenia nerwu podniebiennego do zabiegów chirurgicznych w obrębie zatoki szczękowej i tylnej części wyrostka zębodołowego szczęki (11, 16, 25-28). Końcową gałęzią nerwu szczękowego jest nerw podoczodołowy. Biegnie on w kanale podoczodołowym, gdzie oddzielają się od niego gałęzie zębodołowe, unerwiające zęby przednie szczęki i część przednią wyrostka zębodołowego. Z tego wynika, że znieczulenie siekaczy i kła po stronie iniekcji można osiągnąć poprzez blokadę gałązek nerwowych zębodołowych przednich. Ze względu na dużą skuteczność tę metodę znieczulenia poleca się szczególnie w przypadku obecności infekcji nad wierzchołkami zębów przednich górnych. Igłę wprowadza się w sklepienie przedsionka między pierwszym a drugim siekaczem i przesuwa w kierunku otworu podoczodołowego. Na zewnątrz otworu deponuje się 0,6-0,9 ml środka znieczulającego, a następnie, uciskając palcem przez około 2 minuty, płyn wtłacza się do jego wnętrza (8, 11, 16, 25-28). Znieczulenie domiazgowe Zdarza się, chociaż bardzo rzadko, że w przypadku bólu związanego ze stanem zapalnym w obrębie miazgi, znieczulenie nasiękowe lub przewodowe okazuje się niewystarczająco skuteczne. W takiej sytuacji wskazane jest zastosowanie znieczulenia domiazgowego. Polega ono na wstrzyknięciu pod ciśnieniem środka znieczulającego do komory zęba. Anestetyk podany bezpośrednio do pęczka naczyniowo-nerwowego w jamie zęba działa prawie natychmiast. Jednak technika tego rodzaju znieczulenia wymaga sprawności i doświadczenia lekarza. W pierwszym etapie należy wykonać trepanację komory zęba w okolicy ujścia najszerszego kanału. Następnie igłę o średnicy 0,3 lub 0,4 mm wprowadza się do oporu i pod ciśnieniem deponuje około 0,2 ml środka znieczulającego. W momencie trepanacji komory i iniekcji pacjent odczuwa silne, lecz krótkotrwałe dolegliwości bólowe, o których należy go uprzedzić. Aby je zminimalizować, już podczas wprowadzania igły podaje się środek znieczulający. Po zniesieniu sklepienia komory i wykonaniu amputacji miazgi igłę wkłuwa się do ujścia każdego kanału i podaje dodatkową ilość roztworu znieczulającego. Znieczulenie domiazgowe stosowane jako dodatkowe zapewnia bezbolesne wykonanie zabiegu ekstyrpacji miazgi (8, 11, 27, 28). Znieczulenie śródwięzadłowe Zmodyfikowaną formą znieczulenia miejscowego jest znieczulenie śródwięzadłowe. Bywa ono stosowane przez część stomatologów jako podstawowe zarówno w obrębie szczęki, jak i żuchwy. Inni z kolei stosują je jako znieczulenie uzupełniające. Polega na wprowa- 32

4 T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y 5/2014 E N D O D O N C JA dzeniu anestetyku bezpośrednio do przestrzeni ozębnowej. Po podaniu płyn znieczulający przechodzi wzdłuż ozębnej do okołowierzchołkowych włókien nerwowych, a także wnika do kości tworzącej przegrodę zębodołu. Próbę udoskonalenia znieczulenia miejscowego poprzez skonstruowanie pedałowego urządzenia hydraulicznego do aplikacji anestetyku pod ciśnieniem w 1969 roku podjął Lafargue. W 1972 roku Colombo opracował strzykawkę Peri-Press, pozwalającą uzyskać odpowiednie ciśnienie podczas deponowania środka znieczulającego (15, 27, 30). Przy zastosowaniu techniki znieczulenia śródwięzadłowego iniekcji dokonuje się specjalną strzykawką ciśnieniową o konstrukcji przypominającej pióro z igłą o przekroju 0,4 mm. Igłę wprowadza się do szpary ozębnej pod kątem 30 stopni na głębokość 2-4 mm. Miejscami wkłucia są ściśle określone punkty główne i dodatkowe. Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości igłę ustawia się ścięciem w stronę zębodołu, co ułatwia przenikanie środka znieczulającego w głąb kości. Średnia dawka środka znieczulającego na jeden ząb przy zastosowaniu tej metody znieczulenia wynosi 0,3 ml (8, 11, 25-31). Zalety znieczulenia śródwięzadłowego: wystąpienie efektu po około 30 sekundach, zastosowanie małej dawki środka znieczulającego, brak potrzeby aspiracji, znieczulenie jedynie leczonego zęba, niewielki zakres znieczulenia tkanek miękkich. Wady znieczulenia śródwięzadłowego: trudność wykonania znieczulenia, krótkotrwały efekt do 30 minut, możliwość wystąpienia powikłań tkankowych w obrębie przyzębia pod postacią stanów zapalnych lub martwicy, przeciwwskazanie do zastosowania w przypadku zębów mlecznych i obecności infekcji w kieszonkach dziąsłowych. Ze względu na krótkotrwałość efektu tego rodzaju znieczulenia nie jest ono polecane w przypadku jednowizytowego leczenia kanałowego (8). Znieczulenie śródkostne Znieczulenie śródkostne jest rodzajem znieczulenia miejscowego, którego istotą jest podanie anestetyku bezpośrednio do kości gąbczastej otaczającej ząb. Z pierwszym doniesieniem na temat zastosowania znieczulenia śródkostnego można się zapoznać w artykule z 1910 roku opublikowanym w amerykańskim czasopiśmie Dental Cosmos, a Montly Rekord of Dental Science (31). Technika jego wykonania przebiega trzyetapowo. Najpierw należy znieczulić błonę śluzową, następnie wykonać trepanację blaszki zbitej zębodołu i w ostatnim etapie zdeponować reklama 33

5 E N D O D O N C JA płyn znieczulający do kości gąbczastej. W tym celu stosuje się nowoczesny system Quick Sleeper, zapewniający bezbolesne i szybkie wykonanie wszystkich etapów znieczulenia. Do skutecznego znieczulenia 2 sąsiednich zębów wystarcza już 1 ml anestetyku. Efekt uzyskuje się po sekundach i utrzymuje przez minut. Zastosowanie tej techniki eliminuje, poza niewielkim obszarem dziąsła właściwego, znieczulenie tkanek miękkich. Jej wadą jest inwazyjność, a także trudność wykonania w bocznych odcinkach żuchwy (11, 26-32). Powikłania angelazji Decydując się na zastosowanie znieczulenia miejscowego podczas leczenia stomatologicznego, należy pamiętać o możliwych powikłaniach. Najczęściej występującym, ale zarazem najmniej poważnym, powikłaniem analgezji miejscowej jest niedostateczne znieczulenie. Przyczynami niewystarczającego efektu znieczulającego mogą być: niewłaściwa technika znieczulenia, nieprawidłowości anatomiczne, użycie zbyt małej ilości lub zbyt małego stężenia płynu znieczulającego, obecność zmian patologicznych, takich jak stan zapalny, infekcja czy szczękościsk, podanie środka znieczulającego do światła naczynia krwionośnego, zmiany psychologiczne. Nieprawidłowa technika znieczulenia dość często prowadzi do niewystarczającej analgezji. Największe trudności techniczne stomatologowi sprawia blokada nerwu zębodołowego dolnego wykonywana w celu znieczulenia zębów bocznych żuchwy. Zdarza się, że roztwór podawany jest zbyt blisko w okolice przedniej części wstępującej gałęzi żuchwy lub poniżej otworu żuchwowego. Środek znieczulający może również zostać skierowany w niewłaściwym kierunku poprzez silne i szybkie podawanie. Nieprawidłowości anatomiczne, które mogą prowadzić do sytuacji kiedy prawidłowo wykonane znieczulenie nie da oczekiwanego efektu, to między innymi: odmienna lokalizacja otworu żuchwowego, podzielony kanał żuchwowy, nietypowe drogi nerwowe i przede wszystkim unerwienie zębów poprzez dodatkowe pnie nerwowe (33, 34). Leki znieczulające miejscowo przeznaczone do wstrzyknięć przygotowywane są w postaci rozpuszczalnych soli, najczęściej chlorowodorków, o ph 4,5-6. Tak zmodyfikowany kwaśny roztwór środka znieczulającego po podaniu jest neutralizowany przez bufory tkankowe, a frakcja kationowa przekształca się w niezjonizowaną zasadę. W tkankach zmienionych zapalnie o niskim ph powstawanie wolnych zasad jest ograniczone, co z kolei powoduje osłabienie działania anestetyku. W takiej sytuacji należy podać zwiększoną dawkę środka znieczulającego i połączyć blokadę z infiltracją (35, 36). Zdarzają się także sytuacje, w których niedostateczny efekt znieczulający jest spowodowany skrajnym niepokojem i strachem pacjenta przed leczeniem stomatologicznym. Wtedy, poza odpowiednim postępowaniem z takim pacjentem, trzeba czasem również zastosować środki farmakologiczne. Najczęściej są to leki uspokajające z grupy benzodiazepin (35-37). Częstym powikłaniem ogólnoustrojowym związanym ze znieczuleniem jest omdlenie spowodowane wyzwoleniem odruchu wazowagalnego. Powodami wystąpienia tego stanu są: zwiększone napięcie emocjonalne, związane z sytuacjami stresotwórczymi i lękotwórczymi, widok krwi, narzędzi stomatologicznych, nieznaczny uraz połączony z bólem czy też pojawiający się nagle nieoczekiwany ból. Czynnikami sprzyjającymi są: zły stan ogólny pacjenta, względna hipertermia, wysiłek fizyczny, stan hipoglikemii. Częściej występuje u osób z cechami labilności neurowegetatywnej, u pacjentów w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie, jak również u ludzi młodych w okresie dojrzewania płciowego (38, 39). Jednym z mechanizmów doprowadzających do omdlenia wazowagalnego jest jednoczesna aktywacja nerwu błędnego i zahamowanie czynności układu współczulnego. Zahamowanie tonicznej aktywności układu współczulnego doprowadza do głębokiego spadku ciśnienia tętniczego. Decyduje o tym tzw. strefa depresyjna w przyśrodkowej części tworu siatkowatego w rdzeniu przedłużonym. Za zwolnienie czynności serca odpowiada jądro pasma samotnego, w którym sygnał inicjuje aktywność eferentną nerwu błędnego. Zmianom w układzie sercowo-naczyniowym towarzyszy spadek napięcia mięśni szkieletowych (40). Często na chwilę przed omdleniem występują objawy prodromalne, do których należą: zawroty głowy, bladość, poty, uczucie gorąca, osłabienie, złe samopoczucie, nudności, zaburzenia widzenia, ślinotok, obniżenie napięcia mięśni. W badaniu przedmiotowym stwierdza się: pogłębienie i przyśpieszenie oddechu, obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie akcji serca. W czasie wystąpienia objawów zwiastunowych, po wdrożeniu odpowiedniego postępowania, można zapobiec utracie przytomności. Gdy dojdzie do wystąpienia u pacjenta stanu półomdleniowego, konieczne są: natychmiastowe przerwanie zabiegu, usunięcie ciał obcych z jamy ustnej, ułożenie chorego w pozycji leżącej z lekko uniesionymi kończynami dolnymi, sprawdzenie tętna i oddechu, ewentualne podanie tlenu oraz ustalenie przyczyn, które wywołały ten stan kliniczny (41). 34

6 T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y 5/2014 E N D O D O N C JA Można prawie całkowicie uniknąć omdleń poprzez zastosowanie kilku zasad, do których należą: umieszczanie pacjenta w pozycji leżącej podczas znieczulania; bardzo wolne podawanie środka znieczulającego; przy znieczuleniu nasiękowym: z szybkością 0,6 ml anestetyku na 1 minutę, przy znieczuleniu przewodowym: 1,8 ml w ciągu 2 minut; u pacjentów z dużym lękiem podanie środków uspokajających przed wykonaniem znieczulenia. Duże znaczenie ma także ograniczenie ilości podawanych preparatów znieczulenia miejscowego. Zmniejsza to możliwość wystąpienia powikłań ogólnych, ogranicza czas podawania znieczulenia i nie przedłuża czasu gojenia. Ułatwia również pracę stomatologa i jest korzystne dla pacjenta (8, 9, 10). Poprzez zastosowanie skutecznego znieczulenia przed rozpoczęciem zabiegu stomatolog może zatrzeć negatywne doświadczenia pacjenta, a przede wszystkim zdobyć jego zaufanie, co zaprocentuje lepszą współpracą podczas dalszego leczenia (11, 26, 27, 29-30). Piśmiennictwo 1. Trąbska-Świstelnicka M., Wiernicka-Menkiszak M., Samulak-Zielińska R.: Rozwój znieczulenia miejscowego w polskiej stomatologii. Dent. Med. Probl., 2009: 46 (4), Skidmore R.A., Patterson J.D., Tomsick R.S.: Local anaesthetics. Dermatol. Surg., 1996; 22: Staroń-Irla K., Krupiński J.: Skuteczność działania środków znieczulających z dodatkiem i bez dodatku adrenaliny w wybranych zabiegach stomatologicznych. Mag. Stom., 7-8/2009, Pąsek S., Romanowicz M.: Znieczulenie miejscowe w stomatologii. Stom. Współcz., 1999; 6, 1: Budenz A.W.: Local anesthetics and medically complex patients. J. Cal. Dent. Assoc., 2000; 28, 8: Zaleska M i wsp.: Ocena porównawcza skuteczności działania wybranych środków znieczulenia miejscowego stosowanych w chirurgii jamy ustnej. Mag. Stom., 1999; 9 (1): Wójcik S., Engelking-Adamczyk E., Morawiec T.: Zastosowanie preparatu Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej. Stom. Współcz. 2002; 9 (2): Krupiński J.: Metody i zasady leczenia endodontycznego. Znieczulenie miejscowe (cz. IX). Poradnik Stom., 2003; III, 9 (33): Krupiński J.: Endodoncja praktyczna. Wyd. Kwintesencja, Warszawa Feinmann C., Harrison S.: Liaison psychiatry and psychology in dentistry. J. Psychiatr. Res., 1997; 43: Pełne piśmiennictwo dostępne w redakcji. Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM kierownik: dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz reklama Dwufalowy laser smart M 980 nm, 635 nm + automatyczna sonda pa-on = przyszłość nowoczesnej periodontologii w 5 krokach: Zbadaj stan przyzębia sondą pa-on przed leczeniem. Zobacz, jakie potrzeby ma Twój pacjent. Zaplanuj metodę postępowania. Wykonaj zabiegi, wykorzystując najskuteczniejszą technikę: laser 980 nm działanie fototermiczne: redukcja zmienionych zapalnie tkanek, laser 635 nm + fotouczulacz działanie fotochemiczne na bakterie, wirusy i grzyby przez wydzielanie bardzo reaktywnego tlenu singletowego, laser 635 nm działanie fotobiologiczne: zmniejszenie bólu, obrzęku i krwawienia oraz przyśpieszenie regeneracji tkanek. Sprawdź postęp leczenia i pokaż go pacjentowi! pa-on pierwszy periometr do automatycznego sprawdzenia stanu przyzębia i analizy postępu leczenia. Teraz możesz rozpoznać choroby przyzębia we wczesnym stadium i zminimalizować ryzyko ich rozwinięcia: automatyzacja pomiarów, standaryzacja danych, analiza: głębokości kieszonek, recesji, krwawienia, grubości płytki, ruchomości zębów. Dołącz do nas: Szkolenie I stopnia LASERY W STOMATOLOGII, r., godz Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251 Zgłoszenia: tel

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kliniczny. Dystrybutor SleeperOne w Polsce. V16/10/2014-PL

Przewodnik kliniczny. Dystrybutor SleeperOne w Polsce.  V16/10/2014-PL Przewodnik kliniczny WA ŻNE: PrzEcz yta j PrzEd PiErWsz ym uż yciem Dystrybutor SleeperOne w Polsce. www.mydentalhitec.com V16/10/2014-PL Precyzja Lekkość Skuteczność Spis treści 4 złote zasady pracy z

Bardziej szczegółowo

+++ KORZYŚCI. Nowoczesne Znieczulenie Komputerowe

+++ KORZYŚCI. Nowoczesne Znieczulenie Komputerowe +++ KORZYŚCI Nowoczesne Znieczulenie Komputerowe +++ KORZYŚCI DLA PACJENTA +++ BEZBOLESNE ZNIECZULENIE Znieczulenie podawane bez bólu i uczucia dyskomfortu dla pacjenta nawet w przypadku iniekcji podniebiennych.

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów W 2014 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i firmy Colgate powołany został Polski Oddział Sojuszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

the wand sta ZNIECZULENIA przegląd oferty fm dental 75

the wand sta ZNIECZULENIA przegląd oferty fm dental 75 ZNIECZULENIA the wand sta Przełomowe rozwiązania stosowane w Wand zostały wynalezione i wprowadzone na rynek przez firmę Milestone Scientific (USA) w 1997. System Wand od tego czasu został kilkukrotnie

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona R E G U L A M I N Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona Gabinet Stomatologiczny Doktor Wrona jest Prywatną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017 SYLABUS rok akademicki 2016/2017 Nazwa przedmiotu/modułu Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest Zakład Stomatologii Dziecięcej przedmiot realizowany e-mail jednostki stdzieci@umb.edu.pl Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia Zakład Ortodoncji WUM 1 Rys historyczny 636 r. Paweł z Eginy, 994r. Hali Abbas zalecali usuwanie zębów nadliczbowych i zębów stojących poza

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

znieczulenia The Wand Plus The Wand STA mikroprocesorowe systemy do bezbolesnego podawania wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych w stomatologii

znieczulenia The Wand Plus The Wand STA mikroprocesorowe systemy do bezbolesnego podawania wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych w stomatologii znieczulenia The Wand Plus The Wand STA mikroprocesorowe systemy do bezbolesnego podawania wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych w stomatologii W Y Ł ĄC Z N Y DYS T RY B U TO R W P O L S C E. Spis

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Wstęp: Urazy i zabiegi chirurgiczne powodują

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Techniki anestezjologii regionalnej stosowane w ortopedii. Ewa Chabierska NZOZ Klinika Chirurgii Endoskopowej Sportklinika Żory

Techniki anestezjologii regionalnej stosowane w ortopedii. Ewa Chabierska NZOZ Klinika Chirurgii Endoskopowej Sportklinika Żory Techniki anestezjologii regionalnej stosowane w ortopedii Ewa Chabierska NZOZ Klinika Chirurgii Endoskopowej Sportklinika Żory CSE - połączone znieczulenie podpajęczynówkowozewnątrzoponowe Pionierem tej

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron. Dr B A R O N CENTRUM ST OMA T O L OGII ESTET Y CZN E J PRESSPACK Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.pl www.drbaron.pl

Bardziej szczegółowo

HEMORON- metoda z wyboru w leczeniu choroby hemoroidalnej. dr n. med. Artur Jurczyszyn Kraków, 2005 rok

HEMORON- metoda z wyboru w leczeniu choroby hemoroidalnej. dr n. med. Artur Jurczyszyn Kraków, 2005 rok HEMORON- metoda z wyboru w leczeniu choroby hemoroidalnej dr n. med. Artur Jurczyszyn Kraków, 2005 rok HEMORON Małoinwazyjna metoda terapii choroby hemoroidalnej po raz pierwszy zastosowana w Czechach

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność znieczulenia podczas zabiegów ekstrakcji wg subiektywnej oceny pacjenta w skali NRS

Skuteczność znieczulenia podczas zabiegów ekstrakcji wg subiektywnej oceny pacjenta w skali NRS Skuteczność znieczulenia podczas zabiegów ekstrakcji wg subiektywnej oceny pacjenta w skali NRS Autorzy _ Prof. ndzw. AM Andrzej Wojtowicz, Lek. dent. Barbara Wandzel Ryc.1_ Subiektywna ocena intensywnoêci

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE. 1. Ja, niżej podpisany... urodzony... wyrażam zgodę na wykonanie u mnie znieczulenia... do zabiegu...

ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE. 1. Ja, niżej podpisany... urodzony... wyrażam zgodę na wykonanie u mnie znieczulenia... do zabiegu... ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE 1. Ja, niżej podpisany... urodzony.... wyrażam zgodę na wykonanie u mnie znieczulenia... do zabiegu... 2. Oświadczam, że - dr...przeprowadziła za mną rozmowę wyjaśniającą

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku Spis treści 7 Spis treści Rozdział 1. Okolice głowy, szyi i karku... 13 Rozdział 2. Kościec głowy i szyi... 23 2.1. Kościec głowy... 23 2.1.1. Czaszka mózgowa... 23 2.1.1.1. Ściana przednia... 23 2.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Terapia vectorowa bezbolesny powrót przyzębia do zdrowia W terapii tej wykorzystujemy najlepszą dostępną technologię Vector Paro, która gwarantuje delikatne i bezbolesne leczenie przyczynowe oraz podtrzymujące,

Bardziej szczegółowo

Blokada centralna się nie udała i co dalej. Andrzej Daszkiewicz Śląski Uniwersytet Medyczny

Blokada centralna się nie udała i co dalej. Andrzej Daszkiewicz Śląski Uniwersytet Medyczny Blokada centralna się nie udała i co dalej Andrzej Daszkiewicz Śląski Uniwersytet Medyczny Blokada centralna się nie udała i co dalej Część I: Znieczulenie podpajęczynówkowe Nieudane znieczulenie pp próba

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA IMIĘ I NAZWISKO PESEL. 1. Czy leczy się Pan/Pani? Jeśli tak to na jakie schorzenie? TAK / NIE 2. Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie? TAK / NIE 3. Czy był/a Pan/Pani operowana?

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK KRWAWIEŃ (BLEEDING SCORE)

WSKAŹNIK KRWAWIEŃ (BLEEDING SCORE) WSKAŹNIK KRWAWIEŃ (BLEEDING SCORE) Każdemu objawowi wymienionemu w kwestionariuszu należy przyporządkować stopień nasilenia od 0 do 3. Suma uzyskanych stopni stanowi wskaźnik krwawień. Do obliczenia wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.2013.1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA

PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA NOWE TECHNIKI MEDYCZNE Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o. PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA opracowanie: mgr Joanna Styś konsultacja: lek. med. Marek Kulczyk Rudna Mała, 2014 rok ŻYLNA CHOROBA

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Wszystko o jamie ustnej i jej higienie

Wszystko o jamie ustnej i jej higienie Wszystko o jamie ustnej i jej higienie Jama ustna początkowy odcinek przewodu pokarmowego człowieka wyznaczany przez szparę ust, podniebienie twarde, podniebienie miękkie i cieśń jamy ustnej. Funkcje jamy

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika 1 SPIS TREŚCI SKŁAD SYSTEMU CALAJECT... 2 UNIT KONTROLNY... 3 PANEL PRZEDNI Z DOTYKOWYM WYŚWIETLACZEM... 3 PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA... 3 ZALECENIA... 4 CZYSZCZENIE... 4 GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY KRĘGOSŁUP Cechy dzięki którym chroni rdzeń : Elastyczność połączeń międzykręgowych sprężystości krążków Krzywizny kręgosłupa Obszerne światło kanału kręgowego i OBWODOWY UKŁAD NERWOWY Nerwy łączą się z

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów info Informacja dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych bortezomibem Polineuropatia indukowana bortezomibem Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz Katedra i Klinika Hematologii,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Informacja dla pacjenta na temat leczenia chorób przyzębia Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Ponad 2 miliony leczonych pacjentów Co wiesz na temat choroby dziąseł i przyzębia? Choroby

Bardziej szczegółowo

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. moduł V foliogram 34 UTRATA ŚWIADOMOŚCI Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. Możliwe przyczyny: uraz czaszki, krwotok, niedotlenienie mózgu, choroby wewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW WYBIELANIE ZĘBÓW bezpieczna metoda pełna opieka PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW Stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin Przedawkowanie fluoru Niektóre choroby ogólnoustrojowe (choroby endokrynologiczne,

Bardziej szczegółowo

niedostatecznego rozwój części kręgu (półkręg, kręg klinowy, kręg motyli) nieprawidłowego zrostu między kręgami (płytka lub blok kręgowy)

niedostatecznego rozwój części kręgu (półkręg, kręg klinowy, kręg motyli) nieprawidłowego zrostu między kręgami (płytka lub blok kręgowy) Kifozy wrodzone Błędy w rozwoju kręgosłupa w okresie wewnątrzmacicznym prowadzą do powstawania wad wrodzonych kręgosłupa. Istnienie wady w obrębie kręgosłupa nie jest równoznaczne z powstaniem deformacji

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Środki miejscowo znieczulające

Środki miejscowo znieczulające What are local anesthetics? Local anesthetic: produce loss of sensation to pain in a specific area of the body without the loss of consciousness Środki miejscowo znieczulające Środki do znieczulenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11 Świadczenia L.p Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt, 2.12.2010 r. z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo