Zmartwychwstały Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza, jedna i otwiera serca Jan Paweł II. Henryk Hawrylewicz Wójt Gminy Paszowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmartwychwstały Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza, jedna i otwiera serca Jan Paweł II. Henryk Hawrylewicz Wójt Gminy Paszowice"

Transkrypt

1 Zmartwychwstały Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza, jedna i otwiera serca Jan Paweł II Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim mieszkańcom Powiatu Jaworskiego, aby radość Wielkiej Nocy napełniła Wasze serca pokojem i obfitością łask Zmartwychwstałego Chrystusa i stała się źródłem prawdziwego szczęścia. Życzymy, by ten szczególny czas - czas prawdziwej paschalnej radości i nadziei upłynął w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej miłości i życzliwości, pojednania i otwarcia na potrzeby bliźnich oraz dary płynące od Zmartwychwstałego Pana. Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka SewerynSterc Wójt Gminy Wądroże Wielkie Henryk Hawrylewicz Wójt Gminy Paszowice Ignacy Pięta Wójt Gminy Mściwojów Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora Stanisław Laskowski Starosta Jaworski

2 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 2 Ponad 20 mln zł środków zewnętrznych dla Jawora Wnioski złożone przez Gminę Jawor w 2009 r. W związku z kolejną próbą dezinformacji przez Nową Gazetę Jaworską, Burmistrz Miasta Jawora informuje, że odpowiedź na interpelację radnego Rady Miejskiej Mirosława Koluszko, dotycząca wniosków złożonych przez Gminę Jawor w 2009 r., została udzielona w trybie statutowym, który określa 21-dniowy termin odpowiedzi, w przypadku formy pisemnej. Wnioskodawca (Lider) w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Jaworze, miastem Legnica, Złotoryja i Gminą Świerzawa Muzeum Regionalne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze -lider projektu, w partnerstwie z Miastem Turnov, Jaworskim Ośrodkiem Kultury w Jaworze i Centrum Kultury Turnov Beneficjent UM WD odbiorca Gmina Jawor Projekt Partnerski z udziałem Muzeum Regionalnego w Jaworze partner z Miastem Świdnicą-Liderem projektu Muzeum Regionalne Nazwa zadania/projektu Przebudowa ulicy Moniuszki Budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 - Szkoła Podstawowa nr 5 Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego-w powiecie jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa Wspólna pamięć, wspólna przyszłośćżydowskie zabytki polsko-czeskiego pogranicza Odbudowa infrastruktury komunalnejodbudowa kanalizacji deszczowej na Ośrodku Wypoczynkowym "Jawornik" Wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej nr 4 Remonty bieżące w obiektach oświatowych Wymiana nawierzchni chodników Remont elewacji Muzeum Regionalnego Aktywność sposobem na wykluczenie "Wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor- Turnov" Poprawa infrastruktury drogowej Rynku w Jaworze w ramach zadania inwestycyjnego " Wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodnokanalizacyjnej i przyłączami" Termomodernizacja, przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa" Budowa pawilonu wystawowego pn. "Muzeum Chleba- Galeria Chleba" Zagospodarowanie Parku Pokoju Wymiana nawierzchni ul. Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodnokanalizacyjnej i przyłączami Wymiana nawierzchni ul. Legnickiej wraz z wymianą sieci wodnokanalizacyjnej i przyłączami Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodnokanalizacyjnej i przyłączami Monitoring Miasta Wdrożenie systemy teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Jaworze wspierającego rozwój administracji elektronicznej i dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną Remont dachu budynku Ratusza w Jaworze MultiCentrum (Projekt pn. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji) Skarbiec Źródło dofinansowania "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych " Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Sportu i Turystyki- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program Totalizator Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata (RPO WD) Działanie 6.2 Turystyka aktywna Fundusz Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Wieloletni pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych " Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Środki Powiatu Jaworskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska RPO WD Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Lista podstawowa Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) RPO WD Działanie 9.1, Lista podstawowa LPR RPO WD Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Lista podstawowa Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) RPO WD Działanie 9.1, Lista podstawowa LPR RPO WD Działanie 9.1, Lista podstawowa LPR RPO WD Działanie 9.1, Lista podstawowa LPR RPO WD Działanie 9.1, Lista podstawowa LPR RPO WD Działanie 9.1, Lista podstawowa LPR Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program : Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska Aby zapobiec dalszym próbom wprowadzania w błąd mieszkańców przez NGJ, przedstawiamy odpowiedź przesłaną radnemu Koluszko, zawierającą zestawienie wszystkich wniosków złożonych przez Gminę Jawor w 2009 r. w ujęciu tabelarycznym (zgodnie z prośbą radnego), wraz z nazwą zadania, źródłem oraz kwotą przyznanego dofinansowania, przygotowane przez Referat Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej. Załącznik do pisma GK/EF /10 Wnioski złożone przez Gminę Jawor w 2009 r. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjną i kulturalną na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej Zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum XV Jaworskie Koncerty Pokoju Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. " Wyprawka szkolna" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Jaworze Całkowita wartość projektu w zł Planowana kwota dofinansowania w zł Kwota przyznana w zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 _ , ,00 _ , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM: , , ,24 Uwagi Przyznanie dofinansowania obejmuje wszystkich partnerów projektu Dofinansowanie obejmuje dwóch partnerów Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Data ogłoszenia wyników 5 marca 2010 r. Wniosek po pozytywnej ocenie merytorycznej Projekt dotyczy: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze, Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze oraz Filii Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze Ponad 3,2 mln zł oszczędności dla budżetu gminnego Wykonawca kolejnej schetynówki w Jaworze wybrany 3 marca br. zakończono procedurę przetargową, której celem było wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Moniuszki. Oferty przedstawiło w sumie 13 podmiotów gospodarczych. Wykonawcą inwestycji, zgodnie z kryterium najkorzystniejsze ceny, została firma ENERGO- POL POŁUDNIE S.A. z Sosnowca, z którą zawarto już umowę. Żadna z ofert złożonych w przetargu nie została odrzucona, żaden z wykonawców nie został również wykluczony z postępowania. O udzielenia zamówienia publicznego na realizację przebudowy ul. Moniuszki ubiegały się firmy oraz konsorcja firm głównie z okolicznych miast. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji została ostatecznie spółka ENERGOPOL PO- ŁUDNIE z Sosnowca, która uzyskał najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryteria, przedstawiając najkorzystniejszą cenowo ofertę. Zgodnie z zawartą 18 marca br. umową na wykonanie przebudowy ul. Moniuszki, koszt robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, wyniesie ,51 zł, z czego połowa pochodzić będzie ze środków rządów, pozyskanych przez Gminę Jawor jeszcze roku ubiegłym w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych (popularnych schetynówek ). Warto dodać, że szacunkowa wartość zadania stanowiła sumę prawie 6 mln zł ( ,00 zł). Tak więc, w wyniku przetargu, gmina wykonanie zadanie po cenie niższej o przeszło 3,2 mln zł. Jak z satysfakcją przyznaje burmistrz miasta Artur Urbański Ku naszym oczekiwaniom i zadowoleniu sprawdza się strategia, aby duże przetargi rozstrzygać na początku roku, kiedy rynek bardziej sprzyja inwestorowi, niż wykonawcom, którzy nie mając jeszcze zamknięto tzw. portfela zamówień walczą o udzielenie zamówienia, przedstawiając najbardziej korzystne cenowo oferty. Zakres robót budowlanych, jakie zostaną wykonane, obejmuje wymianę istniejących nawierzchni wraz z podbudową, wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także wymianę oświetlenia ulicznego. Prace zakończą się 15 listopada 2010 r.

3 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 3 JAWOR Witamy w Multicentrum w Jaworze - mieście chleba i pokoju na porę roku. Specjalnie wydzielona przestrzeń od sal Podzielmy się wiedzą, jak chlebem dydaktycznych zapewnia komfort pracy nawet dla tzw. rotujących grup. Dla wygody użytkowników w szatni zlokalizowano dodatkowe ławki. STANOWISKO NAUCZYCIELA - to miejsce niezwykle potrzebne dla lepszej organizacji pracy i koordynacji prowadzonych zajęć. W zależności od potrzeb może być wyposażone w stanowisko komputerowe. Dzięki wydzieleniu tematycznemu sal, Multicentrum w Jaworze może obsługiwać jednocześnie aż 5 grup zajęciowych, co znacznie zwiększa jego przepustowość. Podzielmy się wiedzą, jak chlebem w oparciu o taką ideę będzie funkcjonowało MultiCentrum, które wkrótce zostanie uruchomione w Jaworze. Nowoczesna pracownia, jako jedna z nielicznych tego typu w regionie, oferować będzie niecodzienne, innowacyjne techniki nauczania zarówno jaworzanom, jaki i innym mieszkańcom Dolnego Śląska z ok. 250 placówek edukacyjnych. Multicentrum pokaże nie tylko młodym jak wykorzystać wiedzę, aby tworzyć rzeczy piękne i użyteczne. To miejsce przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców, w tym również dla kadry nauczycielskiej, która może odkryć nowe drogi i sposoby edukacji. W Multicentrum wyjaśnimy mechanizmy rządzące otaczającymi nas przedmiotami codziennego użytku, a także na pozór skomplikowanymi urządzeniami, z których niejednokrotnie tak często korzystamy. Biologia, chemia, fizyka, informatyka, sztuki audiowizualne staną się bardziej przystępne i zrozumiałe. Mamy nadzieję, że barwne, nowoczesne wnętrze zachęci do odwiedzin i regularnego uczestniczenia w zajęciach. Motyw przewodni aranżacji zaczerpnięty został właśnie z przekrojonego bochna chleba, w którym widać naturalne przerosty, będące wynikiem reakcji chemicznych składników i obróbki cieplnej. Na kolejnych zdjęciach przedstawiamy wizualizacje poszczególnych sal tematycznych: STREFA WEJŚCIOWA Stanowisko Recepcyjne & Stanowisko Informacyjne - oba te stanowiska pełnią rolę punktu dowodzenia w Multicentrum. W tym miejscu można zapisać się na zajęcia, zapoznać z ofertą edukacyjną dzięki multimedialnemu Info Kioskowi, uzyskać radę i pomoc fachowego personelu. Stanowisko Recepcyjne wyposażone jest w niezbędny sprzęt biurowy oraz telefon, bazuje na aplikacji internetowej, która powiązana jest ze stroną internetową promującą zajęcia prowadzone w Centrum. SZATNIA - przestronna szatnia umożliwia wszystkim użytkownikom wygodne przechowywanie okryć lub obuwia zmiennego podczas zajęć bez względu Ruszył przetarg na zagospodarowanie Parku Pokoju Niebawem wznowienie prac w Parku Pokoju 18 marca br. minął termin składania ofert w przetargu, który wyłoni wykonawcę dalszych prac nad zagospodarowaniem Parku Pokoju. O udzielenia zamówienia na realizację inwestycji ubiegało się 10 podmiotów. Komisja Przetargowa dokona teraz oceny złożonych ofert. O wynikach jej prac poinformujemy wkrótce. Przypomnijmy, że część prac nad rewitalizacją Parku Pokoju, w wyniku ogłoszonego pod koniec 2008 r. przetargu oraz zwarcia umowy ze spółką ze Świdnicy, wykonanych została już roku Po kilku miesiącach od rozpoczęcia robót firma wykonująca zadanie została jednak postawiona w stan upadłości. Gmina musiała więc odstąpić od umowy oraz - po zakończeniu wymaganych procedur - ogłosić nowy przetarg. SALA MULTIMUZYKA - dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, pracownia Multimuzyka umożliwia użytkownikom naukę komponowania i nagrywania utworów muzycznych. W połączeniu z peryferiami, tj. np. pełnowymiarowe klawiatury MIDI, stanowi zaawansowane technologicznie środowisko muzyczne. Komponuj, śpiewaj, nagrywaj, wydawaj dzieci i młodzież mogą wzbogacać zajęcia realizowane z wykorzystaniem instrumentów tradycyjnych gitar, fletów, czy prostych instrumentów perkusyjnych, tj. tamburyna, marakasy i kastaniety. SALA MULTISZTUKA w tej części placówki użytkownicy mogą rozpocząć swoją przygodę ze sztuką poznają nie tylko historię malarstwa, architektury i rzeźby, ale mogą spróbować swoich sił w tworzeniu grafik, ilustracji, animacji, filmów video z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych. Używanie komputera nigdy nie było tak proste dzięki specjalnym tabletom rysujemy na ekranie monitora zupełnie jak na kartce papieru, z tą tylko różnicą, że do dyspozycji mamy nieograniczoną liczbę kolorów, pędzli i efektów nadających pracom niesamowitego wyglądu. SALA MULTIŚRODOWISKO - ta sala to unikalne miejsce, gdzie otaczający nas świat został zminiaturyzowany i uproszczony w ten sposób, aby jak najlepiej wytłumaczyć młodym reguły jego funkcjonowania. Użytkownicy podczas zajęć Cena oferty najdroższej opiewa na kwotę ,00 zł, najtańszej ,15 zł. Zakres prac, jakie zostaną wykonane w ramach zagospodarowania Parku Pokoju, obejmuje: wykonanie chodnika oraz parkingu o nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie ogrodzenia oraz kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami. Termin realizacji zadania upływa 30 czerwca 2010 r. Należy także przypomnieć, że złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu zagospodarowania Parku Pokoju, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (priorytet 9), który wraz pozostałymi siedmioma złożonymi projektami otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i obecnie oczekuje jeszcze na opinię instytucji zarządzającej RPO WD, która dokona oceny strategicznej wniosku. uczą się prognozować pogodę z wykorzystaniem profesjonalnej stacji meteorologicznej, zdobywają wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz ich wykorzystania we współczesnym świecie. Ten typ edukacji środowiskowej i technologicznej powoduje, że młody człowiek zaczyna rozumieć dlaczego gasi się światło wychodząc z pokoju, dlaczego zakręca się kurek z wodą kiedy myje się zęby oraz dlaczego na dachach montuje się czarne panele słoneczne. Multicentrum zamiast wykładać teorie uczy przez doświadczenia w oparciu o naukozabawę. Dodatkowym elementem systemu dydaktycznego są laboratoria, które wyjaśniają zasady mechaniki i hydrauliki. PLAC ZABAW LOGIKIT - multimedialny, kolorowy plac zabaw, gdzie konstruuje się mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem klocków K Next dodatkowe akcesoria umożliwiają programowanie i sterowanie nimi. Proces tworzenia i budowania rozwija dziecięcą wyobraźnię i zdolności manualne. W czasach, kiedy większość młodych ludzi wybiera kierunki humanistyczne, chcemy propagować edukację w dziedzinach technicznych. Przyszłość należy do wszechstronnych inżynierów. MULTIKID - tłumaczy jak działa otaczający nas świat barwny, pełen urządzeń i mechanizmów. Jak dodaje burmistrz miasta Artur Urbański - Znakomicie wyposażona pracownia interaktywnego nauczania, którą udało nam się pozyskać ze środków unijnych, to ważne osiągnięcie dla naszego miasta. Decyzja Samorządu Województwa Dolnośląskiego o utworzeniu MulitiCentrum właśnie w Jaworze sprawiła, że jako jedni z nielicznych w regionie będziemy oferować dostęp do najnowocześniejszych, zarazem oryginalnych i przystępnych metod nauczania, na które większość dolnośląskich miast i placówek edukacyjnych jeszcze przez długi czas nie będzie mogło sobie pozwolić. To dla nas ogromna szansa, zwłaszcza w kontekście podniesienia poziomu nauczania i wspierania indywidualnych zdolności uczniów, zarazem wyróżnienie, które potwierdza, że Jawor to godne miejsce na mapie Dolnego Śląska do rozwoju tego typu narzędzi edukacyjnych. Wartość szacunkowa inwestycji to ,43 zł,natomiast wnioskowana kwota dofinansowania stanowi ,70 zł. Czy w wyniku przetargu gminie uda się zaoszczędzić i wykonać zadanie za cenę niższą niż stanowi wartość kosztorysowa, dowiemy się niebawem. W ciągu najbliższych kilkunastu dni Komisja zakończy ocenę złożonych ofert i - w oparciu o kryterium najniższej ceny - przedstawi propozycję wyboru najkorzystniejszej z nich.

4 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 4 Jaworskie Dyktando 2010 już za nami Technik spod Łodzi mistrzem ortografii! 20 marca br. w sali teatralnej JOK, już po raz trzeci, odbyło się Jaworskie Dyktando. Swój udział w konkursie zgłosiły 62 osoby. Ostatecznie do pisania dyktanda zasiadło 45 odważnych, nie tylko z Jawora i okolic, ale także z innych regionów Polski. Wśród uczestników była zarówno młodzież uczniowie i studenci, jak i dorośli przedstawiciele różnych profesji. Gościem specjalnym imprezy był jaworzanin Mirosław Gancarz jeden z filarów Kabaretu Potem i jeden z twórców zielonogórskiego ruchu kabaretowego, który z dykcyjną wirtuozerią podyktował tekst pełen ortograficznych pułapek. Upragnione dyktando przygotowała Joanna Kawczyńska nauczyciel polonista i metodyk z Powiatowego Centrum Doradztwa Metodycznego i Psychologicznego Jaworze, która przewodniczyła także jury. W zespole sprawdzającym dyktanda pracowały polonistki z jaworskich szkół: Marzena Ciekanowska, Marzena Świebodzińska, Irena Wilk Żebrowska i Anetta Olszowa. Tytuł Mistrza Ortografii zdobył Jan Chwalewski technik spod Łodzi. I Wicemistrzem została Karolina Białczyk nauczycielka przedszkola z Jawora, a tytuł II Wicemistrza otrzymała Natalia Skirzyńska technolog żywości, również Jawora. Już po raz trzeci patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Jawora, który ufundował jedną z nagród cyfrowy aparat fotograficzny firmy Sony. Fundatorem nagrody głównej dla zwycięzcy, w postaci kamery, była Telewizja Jawor. Wśród sponsorów Dyktanda znalazło się także Starostwo Powiatowe w Jaworze oraz firma Klejdom. Organizatorem imprezy był JOK, a pomysłodawczynią i koordynatorem całości przedsięwzięcia Jolanta Borkowska. Z życia samorządu KODEKS ETYKI RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 24 lutego br., podczas 47. sesji Rady Miejskiej, jaworscy radni przyjęli uchwalę w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Jaworze. Kodeks, będący wzorem sprecyzowanych norm, wartości, jak również standardów wobec radnych, obowiązywać będzie w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej. Inicjatorem powstania dokumentu była Komisja Statutu Rady Miejskiej w Jaworze. Przyjęty Kodeks składa się z: preambuły, postanowień wstępnych, 6 zasad określających standardy postępowania, którymi powinni kierować się radni RM wypełniając swoje obowiązki (zasady ogólne, zasada legalizmu, zasada bezstronności, zasada niezawisłości, zasada odpowiedzialności, zasada przejrzystości) oraz postanowień końcowych. Dokładna treść Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Jaworze dostępna jest w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Radosna szkoła 2010 w Jaworze 30 tys. dla jaworskich szkół podstawowych , 00 zł taka jest kwota rządowej dotacji, jaką Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Gminie Jawor w ramach programu Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia. Ze środków tych, które w całości trafią do jaworskich szkół podstawowych, sfinansowane zostaną zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów. Celem rządowej inicjatywy jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wykazem szkół i ich organów prowadzących, którym została udzielona dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w 2010 roku, Gminie Jawor przyznana została kwota ,00 zł, z podziałem dla: Szkoły Podstawowej Nr ,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr ,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup: materiałów do integracji zmysłowej i stymulacji, sprzętu sportowo - rehabilitacyjnego (miękkie piłki, klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych, tory przeszkód, elementy umożliwiające pokonywanie wysokości, materace, drabinki oraz stoliki z akcesoriami sportowymi), a także zakup gier planszowych, służących umiejętności pracy w grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa. - Szkoła jest miejscem, gdzie każde dziecko spędza dużą część swojego życia. Powinniśmy więc zadbać, by było to miejsce przyjazne, radosne, gdzie każde dziecko będzie czuło się dobrze i bezpiecznie, a edukacja będzie skuteczna i nowoczesna. To bardzo ważne, szczególnie w kontekście obniżenia początkowego wieku szkolnego. Dzięki pozyskanemu przez gminę ministerialnemu wsparciu nasze szkoły będą mogły skuteczniej wyjść naprzeciw zdolnościom i zainteresowaniom, ale również trudnościom ucznia wyjaśnia burmistrz Artur Urbański. Za życia mego i po śmierci... Wspomnienie Jana Pawła II Przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne, trwa Trypty rzymski Nasze serca przepełnia miłość, a umysł pamięć o największym z nas Papieżu Polaku w 5. rocznicę Jego śmierci. Ponieważ w tym roku przypada ona w szczególnym czasie dla Kościoła, jakim jest Wielki Piątek, 29 marca br. w Bazylice św. Piotra Benedykt XVI odprawił uroczystą mszę św. w intencji swojego Poprzednika. W trakcie homilii zwrócił się również do Polaków w ich ojczystym języku, przypominając - jako córkom i synom tej samej ziemi, wyrastający w tej samej kulturze i duchowej tradycji - że: Życie i dzieło Jana Pawła II, wielkiego Polaka, może być dla Nas powodem do dumy. Trzeba jednak, abyśmy pamiętali, że jest to również wielkie wezwanie, abyśmy byli wiernymi świadkami tej wiary, nadziei i miłości, jakich On nieustannie nas uczył. Słowa Papieża Jan Paweł II poruszały serca i umysły wielu ludzi. Nigdy nie narzucał swej woli, a jedynie ukazywał Bożą prawdę. Prawdę o nieskończonej, miłosiernej i wszechobejmującej miłości Boga do człowieka, która może uczynić każdego z nas pełnym nadziei, wiary i dobra. Sam - będąc świadkiem Chytrusa stał się dla nas świadectwem wierności i oddania, a także nieustannego trwania w wierze. - Niech ta piąta rocznica śmierci Jana Pawła II zaowocuje w nas świadomością dokonanego na krzyżu Odkupienia każdego z nas, tak aby Boże Miłosierdzie znalazło odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi, w konkretnych czynach i dziełach miłości człowieka mówi burmistrz Artur Urbański. - Oby to szczególne świadectwo towarzyszyło nam podczas wielkopiątkowej adoracji Krzyża Chrystusowego, do którego z tak ogromną czcią i oddaniem przylgnął nasz Wielki Rodak. Specjalnym wymiarem obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II w naszym mieście będzie spektakl teatralny pt. Ja jestem Słowianin Świadek Nadziei, powstały z okazji 30-lecia pontyfikatu Ojca Świętego, który odbędzie 16 kwietnia br. (piątek) o godz. 18. w Teatrze Miejskim. Szczegóły na stronie i LG - Display szuka pracowników Spotkanie rekrutacyjne 10 marca br. w Sali Rajców jaworskiego Ratusza odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy LG Display z potencjalnymi pracownikami. Firma ta jest drugim, co do wielkości, producentem ekranów ciekłokrystalicznych na świecie. W swojej fabryce w Biskupicach Podgórnych zatrudnia ponad 1600 osób. W związku z planem zwiększenia zatrudnienia, firma LG Dispaly prowadzi na terenie Jawora rekrutację nowych pracowników. Rozmowy na temat przeprowadzenia rekrutacji przez firmę LG Display w Jaworze prowadzone był już w roku ubiegłym. Ze swej strony burmistrz Artur Urbański zobowiązał się do udostępnienia miejsca do przeprowadzenia spotkań, zapewnił możliwość bezpłatnego korzystania z przystanków autobusowych przez firmy przewozowe. Ustalono ponadto wszystkie warunki niezbędne do przeprowadzenia naboru. Firma LG Display wyraziła gotowość zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Jawora. W sumie do końca maja br. z terenu miasta firma zamierza zatrudnić ponad 100 osób. Osoby zatrudniane będą przede wszystkim na stanowisku operatorów produkcji, czyli: - praca na linii montażowej lub jakości, - praca w systemie trzyzmianowym, czterobrygadowym, - praca stojąca, - bezpłatny dojazd, - bezpłatna opieka medyczna, - pakiet socjalny, obejmujący bony na święta itp. Pierwsza rekrutacja odbyła się 10 marca br. w jaworskim Ratuszu. Na spotkanie zostały zaproszone 42 osoby, a po przeprowadzonych rozmowach zatrudnionych zostało 20 osób, które rozpoczną prace już 12 kwietnia br. 30 marca br., w ramach Giełdy Pracy zorganizowanej w PUP, z 92 osób uczestniczących w tej inicjatywie, 23 podjęło pracę, którą również rozpoczną w drugiej połowie kwietnia. LG Display zapowiada jednak kolejne spotkania. Wszystkich chętnych do podjęcia pracy w LG Display prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy. Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego Wydawca: Burmistrz Miasta Jawora - Adres Redakcji: Rynek 1, Jawor, tel , fax Redaktor naczelny: Leszek Światkowski Redagują Gminy: Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie oraz Starostwo Powiatowe Nakład: egzemplarzy; Drukarnia: Polskapress Sp. z o.o.

5 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 5 JAWOR Honorowy Obywatel Miasta Jawora laureatem Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora Z przyjemnością informujemy, że laureatem XI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, został prof. Andrzej Tomaszewski Honorowy Obywatel Miasta Jawora. Uroczystość wręczenia wyróżnienia, w której na specjalne zaproszenie udział wzięli również Burmistrz Miasta Artur Urbański oraz Przewodniczący Kapituły Rady Miejskiej Tadeusz Żmuda, odbyła się 25 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Przyznawana przez członków Rady i Zarządu Fundacji Kronenberga Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Ma ona na celu przede wszystkim promocję oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej wysokość wynosi zł. Zgłoszeń kandydatów do jej otrzymania mogą dokonywać członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody, instytucje kultury lub też - z ich rekomendacją - osoby fizyczne oraz instytucje: państwowe, samorządowe bądź pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury. W tym roku Kapituła prestiżowej Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora postanowił uhonorować prof. Andrzeja Tomaszewskiego Honorowego Obywatela Miasta Jawora, którego wieloletnia praca i wysiłek odegrały tak znaczącą rolę w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Przypomnijmy, że prof. Andrzej Tomaszewski jest profesorem zwyczajnym historii architektury i konserwacji zabytków. Przez wiele lat zajmował się badaniami w dziedzinie historii architektury sztuki średniowiecznej, kultury, teorii oraz ochrony dóbr kultury. Był m.in. generalnym konserwatorem zabytków RP, Delegatem Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO i w Komitecie Dziedzictwa Rady Europy. Obecnie prof. Tomaszewski przewodniczy Radzie Ochrony Dziedzictwa Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy, jest również prezesem Zarządu Polsko Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury i współprzewodniczy Kręgowi Roboczemu Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Należy dodać, że prof. Tomaszewski, pełniąc urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, był jednym z głównych inicjatorów działań zmierzających do wpisania Kościoła Pokoju w Jaworze na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Uroczystościom wręczenia nagrody na Zamku Królewskim towarzyszyła projekcja filmu o laureacie, zawierająca m.in. zdjęcia z Jawora, jako miejsca szczególnego w historii pracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego prof. Tomaszewskiego. Należy podkreślić, że podczas gali, wśród licznych powinszowań i słów uznania dla zdobywcy tegorocznej Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, gratulacje oraz szczególne podziękowania za wybitne osiągnięcia i zasługi służce zachowaniu oraz rozkwitowi całego światowego dziedzictwa kulturowego, w imieniu jaworzan, przekazał także burmistrz Artur Urbański, wręczając na ręce laureat srebrną płaskorzeźbę z wizerunkiem św. Marcina. Korzystając ze sposobności, burmistrz zaprosił ponadto prof. Tomaszewskiego do odwiedzenia naszego miasta już jesienią br., by wspólnie z jego mieszkańcami dokonać oficjalnego otwarcia będącego obecnie w trakcie przebudowy Rynku. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W związku z prowadzonymi pracami, związanymi z wymianą nawierzchni płyty Rynku, uprzejmie informuje, że do r. ulegnie zmianie organizacja ruchu w obrębie Rynku. Zostaną zamknięte dla ruchu kołowego następujące ulice: Zamkowa na odcinku parking Zamkowa w kierunku Rynku, Rynek od ulicy Staromiejskiej do ulicy Staszica. Ruch w kierunku Rynku będzie odbywał się ulicą Grunwaldzką. Ponadto informujemy, że teren płyty Rynku jest terenem budowy i wszelkie poruszanie się musi odbywać się zgodnie z oznakowaniem. Za powstałe niedogodności przepraszamy. Z poważaniem Wiesław Wojnarowicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Wymiana nawierzchni płyty Rynku Rynek 2010 Jednym z głównych tegorocznych działań inwestycyjnych jest wymiana nawierzchni płyty Rynku, stanowiąca drugi etap inwestycji rozpoczętej dwa lata temu. Całkowita wartość zadania, pn. Wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami, wyniesie prawie 6 milionów zł z tego ze środków unijnych pochodzić będzie ,70 zł. Łącznie pod nawierzchnią Rynku znajduje się ponad 2 km rur wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Należy zatem pamiętać, że wiele nakładów finansowych, związanych z wykonaniem I etapu zadania, czyli wymianą sieci wod.-kan. wraz z przyłączami, jest ukrytych pod ziemią. A stanowiły one wartość 1.2 mln zł. Obecnie trwają prace nad wymianą nawierzchni płyty Rynku, która wykonana będzie z kostki płomieniowanej w trzech kolorach szarym, czarnym oraz rudym granicie. Dzięki zastosowaniu technologii płomieniowania, będzie ona antypoślizgowa i bezpieczna dla pieszych. Zgodnie z projektem, ciągi piesze dookoła Rynku wyłożone zostaną drobną kostką granitową w kolorze szarym. Przez chodnik przechodził będzie pas fontann w tym samym kolorze, z wyjątkiem największego z promienia, który będzie w kolorze rudym. Wszystkie krawężniki oraz jezdnia (częściowo zamknięta dla ruchu pojazdów) zostały zaprojektowane z dużej kostki szarej. W tym samym kolorze, lecz z kostki mniejszej, zostanie wyłożony rynsztok, pas pomiędzy krawężnikiem a drogą oraz parking, który wraz z jezdnią ułożony będzie w tzw. kowadełko. Wnętrze jaworskiego Rynku również pokryje kostka mniejsza. Pas pomiędzy kwadratami w kolorze szarym wykonany zostanie w kolorze czarnym, natomiast kwadraty tuż przed wejściem do Ratusza ułożone zostaną w szachownicę, w kolorze szaro-czarnym. Przedmiotem inwestycji jest również wymiana oświetlenia ulicznego. Pojawią się nowe latarnie, na których zainstalowane zostaną ozdobne oprawy oświetleniowe. Lampy, które do tej pory znajdowały się w Rynku, wiosną zostaną zamontowane w Parku Pokoju. Dodatkowo, w płycie Rynku przewidziano system opraw oświetleniowych najazdowych, które zainstalowane będą na poziomie nawierzchni. Wykonane zostaną także przyłącza do oświetlenia kamienic w Rynku, których elewacje wraz z oświetleniem (iluminacją stałą) przewidziane są do realizacji w następnych latach. Pojawią się nowe klomby z zielenią niską oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Wzdłuż dróg zaprojektowano drzewka osadzone w kratach żeliwnych. W efekcie, klomby podzielą plac na dwa mniejsze, jeden z nich większy, przed Ratuszem reprezentacyjny, z fontanną w niedalekiej przyszłości. Należy wyjaśnić, że fontanna, która obecnie widnieje na makiecie jaworskiego Rynku, wykonanej przez Radka Stanisławskiego, obrazuje jedynie jej lokalizację, nie odzwierciedla natomiast docelowego kształt, ani wyglądu fontanny, która pojawi się tam w rzeczywistości. Pozostałe elementy makiety odpowiadają natomiast realizowanemu projektowi Rynku. Wokół klombów pojawi się dodatkowo oświetlenie ledowe, których niestety ze względów technicznych - nie można było umieścić na makiecie, wykonanej w skali 1:75. Nie zabraknie także nowych elementów tzw. małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz ozdobnych słupków. W ramach prac nad zagospodarowaniem Rynku, wykonane będą dodatkowe wpusty ulicznej kanalizacji deszczowej, natomiast na pokrywach studzienek kanalizacyjnych będzie znajdował się herb Jawora. Jezdnie: północna i południowa zostaną wykonane tak, aby ich szerokość była równa 4.2 m, natomiast jezdnie: wschodnia i zachodnia 5 m. Pozostałą część płyty stanowić będzie deptak dla pieszych oraz - po obwodzie zewnętrznym, pomiędzy nowoprojektowanymi jezdniami, a linią podcieni i arkad - ciągi piesze. Mamy nadzieję, że przedstawiony projekt zagospodarowania jaworskiego Rynku spodoba się mieszkańcom. Przypominamy, że każdy już dziś może zapoznać się z projektem nowego Rynku w Urzędzie Miejskim (I piętro), gdzie ustawiona została makieta, a także projektem jego iluminacji, przedstawionym na planszach.

6 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 6 Wnioski z turystyki pozytywnie pod względem formalnym Kolejne środki unijne dla Jawora tuż, tuż... Jak informowaliśmy w styczniu br., w ramach partnerstwa z okolicznymi samorządami, złożone zostały kolejne dwa wnioski o dotacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata działanie turystyka kulturowa i działanie 6.5, wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. Oba projekty, pn.: Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej, zawarte w Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD i tym samym zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Wnioski trafiły obecnie do Komisji Oceny Projektów, która dokona teraz oceny merytorycznej. Ostatnim etapem będzie wydanie opinii instytucji zarządzającej dolnośląskim Regionalnym Programem Operacyjnym, która zostanie wydana na podstawie punktów zdobytych w trakcie wcześniejszych ocen. Jeżeli będzie ona pozytywna, Jawor wspólnie z gminami Złotoryja, Legnica, Świerzawa oraz Powiatami Jaworskim i Złotoryjskim przez 2 lata realizował będzie przedsięwzięcia, których łączna wartość wynosi prawie 2 mln zł, a dofinansowanie obejmuje 70 % wartości projektów. Zaplanowane działania w ramach projektów to m.in.: wydanie materiałów drukowanych: przewodnika tematycznego pt. Obiekty sakralne, kapliczki, krzyże pokutne Gór i Pogórza Kaczawskiego w 3 wersjach językowych, wydawnictwo albumowe Kultura Gór i Pogórza Kaczawskiego, reklama prasowa na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego (tytuły: Super Express wydanie codzienne Kultura, Gazeta Wyborcza dodatek Kultura, Sudety, Obieżyświat), udział w targach: ITB Berlin, MTT Wrocław, Tour Salon Poznań, Tourtec Jelenia Góra oraz targi turystyczne w Pradze, reklama na nośnikach ruchomych: reklama całopojazdowa na tramwaju we Wrocławiu, reklama na nośnikach stałych: na billboardach, reklama telewizyjna: program telewizyjny Ruszaj w Polskę, wsparcie finansowe imprezy: Międzynarodowe Targi Chleba w latach 2010 i 2011, gadżety związane z tradycjami kulturowymi regionu. Terminy płatności Wydział Finansowo-Podatkowy Urzędu Miejskiego w Jaworze przypomina o terminach płatności podatków i opłat płaconych bez wezwania 15 kwietnia - I rata opłaty za psa, 15 maja - II rata podatku od nieruchomości i II rata podatku rolnego, 15 września - III rata podatku od nieruchomości, III rata podatku rolnego, II rata podatku od środków transportowych oraz II rata opłaty za psa 15 listopada - IV rata podatku od nieruchomości i rolnego, 10 każdego miesiąca - czynsz dzierżawny za dany miesiąc. Na podatek od nieruchomości i podatek rolny decyzje wymiarowe zostały doręczone w lutym. Termin płatności I raty tych podatków upływa 15 marca. Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest od poniedziałku do piątku od godz do godz Służby ponadnormatywne policji Ponad 800 godzin dodatkowych patroli Od 2007 r. wspiera finansowo patrole Policji w naszym mieście. Podobnie jest i w tym roku dzięki porozumieniu zawartemu z Komendą Powiatową Policji w Jaworze na 816 godzin dodatkowych patroli na terenie miasta Jawora. Porozumienie zawarto na okres od 6 kwietnia do 30 grudnia br. Na to zadanie miasto przeznaczyło środki finansowe w wysokości ,00 zł. Patrole prowadzone będą w każdą sobotę miesiąca w godzinach od do 4.00, a w miesiącach letnich - czerwcu, lipcu i sierpniu - również w piątki. Służba pełniona jest według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego z Burmistrzem Miasta Jawora, ze szczególnym uwzględnieniem: 1. ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, 2. ścigania sprawców wykroczeń dotyczących nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, wykroczeń chuligańskich i nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3. kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, w tym ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz z późn. zm.), a w szczególności Uchwały Nr LVI/279/05 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia r. (zmiany: Uchwała Nr LXX/359/06 z dnia r. i Uchwała Nr IX/50/07 z dnia r.) w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe, zasad rejestracji i ewidencji psów oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jawora. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Jawor, ul. Moniuszki 1 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art Prawa Spółdzielczego oraz art. 8 3 ust. 11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, w związku z 50 ust. 2 pkt 14 i 29 ust. 6 i 7 Statutu SML-W Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2010 roku o godz w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, Park Miejski w Jaworze odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SML-W w Jaworze z proponowanym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz). 3.Wybory Komisji: - MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ, WYBORCZEJ, WNIOSKOWEJ. 4. Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SML-W. 5. Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 2009 r. 8. Wybory członków Rady Nadzorczej SML-W na okres kadencji , pisemne zgłoszenie kandydatów. 9. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności w 2009 roku oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznokulturalnej SML-W w roku - podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności w 2009 roku, b) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej SML-W w latach Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu z działalności SML-W w roku Wystąpienie niezależnego Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2009 rok - podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności w 2009 roku, b) podziału nadwyżki bilansowej, c) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Sp-nia może zaciągnąć w latach Wybory członków Rady Nadzorczej - przedstawienie i zamknięcie listy kandydatów z podziałem na poszczególne okręgi. 12. Informacja o realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji SML-W za okres roku. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 14. Przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W z działalności w 2009 roku. 15. Wybory członków Rady Nadzorczej prezentacja osób kandydujących do Rady Nadzorczej, przeprowadzenie I tury tajnych wyborów członków Rady Nadzorczej. 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia/ wzajemnej zamiany, lokali użytkowych położonych przy ulicy Starojaworskiej 29B i Moniuszki Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 18. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia wraz ze zgłoszonymi wnioskami. 19. Zamknięcie zebrania. Informacji w sprawach organizacyjnych zebrania udziela pracownik ds. organizacyjno-samorządowych - pok. nr 1, tel. 76/ wew. 209 w godzinach pracy. Jednocześnie informuje się, że Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z dokumentami na Walne Zgromadzenie, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 1, pok. nr 1, w godz. pracy Sp-ni. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze Wczasy dla emerytów Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zaprasza Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworze, ul. Wieniawskiego 9 w bieżącym roku organizuje turnusy wczasowe: OW Bartek w Darłówku koszt 1090 zł termin: od do 3.06 oraz od do 6.09 w cenie: transport, ubezpieczenie, wyżywienie 3 x dziennie, pokoje 2 os. z pełnym węzłem sanitarnym, 150 m od morza OW Leśny Dwór w Pogorzelicy koszt 1090 zł termin: od do 8.06 pokoje 2 i 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym, w cenie: transport, ubezpieczenie, wyżywienie 3 x dziennie, pokoje 2 os. z pełnym węzłem sanitarnym, 150 m od morza OW: Zastal w Dziwnowie koszt 925 zł termin: od do pokoje 2 i 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym w cenie: transport, ubezpieczenie, wyżywienie 3 x dziennie, 50 m od morza OW Skrzat w Rewalu koszt 1030 zł termin: od do pokoje 2 i 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym położony na klifie tuż nad morzem w cenie: transport, ubezpieczenie, wyżywienie 3 x dziennie Zapisy odbywają się w biurze Związku od poniedziałku do czwartku, w godz. od 9.00 do 13.00, tel. 76/ Zapraszamy! Zarząd Związku

7 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 7 JAWOR Budowlańcy omówili plany inwestycyjne Gminy Jawor Spotkanie branży budowlanej 5 marca br., na zaproszenie jaworskiej spółki Agroma, w siedzibie ECMEN spotkali się przedstawiciele branży budowlanej z terenu naszego miasta oraz Powiatu Jaworskiego. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz miasta Artura Urbański, który przedstawił zebranym plany inwestycyjne oraz przestrzenne Gminy Jawor na najbliższy rok oraz lata przyszłe, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Celem zainicjowanego przez jaworską spółkę spotkania była chęć wspólnego przedyskutowania perspektyw rozwoju lokalnej branży budowlanej oraz wypracowania nowych form współpracy, ukierunkowanej na rozwój budownictwa. Podczas zebrania, w którym udział wzięło ok. 30-stu przedstawicieli lokalnych firm budowlanych, burmistrz miasta przedstawił zebranym ważniejsze zadania inwestycyjne, które zaplanowała wykonać w roku bieżącym, a także pozostałe przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Jawor na lata Dzięki obecności przedstawiciela legnickiej Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG, zebranie było także okazją dla uczestników do pozyskania informacji na temat najważniejszych źródeł oraz możliwości wsparcia, jakie dla małych i średnich przedsiębiorstw oferuje Unia Europejska. W dalszej części spotkania, które miało charakter głównie informacyjny, uczestnicy szczegółowo zapoznali się z ofertą spółki MAPEI Polska, przygotowaną przez przybyłego na specjalnie zaproszenie przedstawiciela firmy. Najlepsi wyróżnieni Stypendia Sportowe przyznane Znane są już nazwiska osób, którym w tym roku przyznano stypendia sportowe oraz nagrody w dziedzinie sportu. Spośród 28 złożonych wniosków o przyznanie wyróżnienia, jedynie 23 spełniły wszystkie określone w stosownej uchwale Rady Miejskiej wymogi oraz - decyzją burmistrza miasta otrzymały wnioskowane stypendium lub nagrodę. W regulaminowym terminie do Urzędu Miejskiego w Jaworze wpłynęło 28 wniosków. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zweryfikował je pod względem spełniania kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium sportowego/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w Uchwale Nr XXX/169/08 Rady Miejskiej w Jaworze. Wymogi formalne spełniały 23 wnioski, które zostały zakwalifikowane do dalszej oceny i następnie przedstawione burmistrzowi miasta, który postanowił przyznać stypendia sportowe w trzech kategoriach: STYPENDIUM SPORTOWE I-V MIEJSCA MISTRZOSTWA POLSKI - przyznano 8. zawodnikom z MKS Victoria z dziedziny akrobatyki w kwocie 100 zł miesięcznie na okres 10-ciu miesięcy tj. dla: Sary Gaj, Weroniki Zawadzkiej, Dawida Koniecznego, Gracjana Wesołowskiego, Karoliny Bolek, Aleksandry Niedziela, Justyny Marciniak, Pauliny Kasperek. STYPENDIUM SPORTOWE KADRA NARODOWA - przyznano 6. osobom w kwocie 150 zł na okres 10-ciu miesięcy, w tym: 3 zawodnikom z MKS Victoria z dziedziny akrobatyki: Maciejowi Zatyka, Mateuszowi Karaban, Karolowi Kołodziej; zawodnikowi z dziedziny kolarstwa Dawidowi Zielińskiemu; zawodnikowi z dziedziny piłka nożna Kamilowi Zielińskiemu oraz Emilii Zawadzkiej z dziedziny akrobatyki. STYPENDIUM SPORTOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA/MISTRZOSTWA EURO- PY - przyznano 4. osobom w kwocie po 300 zł - Jerzemu Pisulskiemu zawodnikowi Klubu TKKF Piast z dziedziny kulturystyka na okres 3 miesięcy, Małgorzacie Kobes - zawodniczce z dziedziny strzelectwo sportowe na okres 10-ciu miesięcy, Tomaszowi Krzemiń oraz Krystianowi Czerniej zawodnikom z MKS Victoria z dziedziny akrobatyki na okres 10-ciu miesięcy. Nagrody dla TRENERA otrzymali z kolei: Jakub Zaim i Sławomir Miłoń - trenerzy MKS Victoria z Jawora w wysokości po 500 zł oraz Dariusz Szczygieł -trener/ instruktor TKKF Piast w wysokości 500 zł nagroda za całokształt działalności. Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe otrzymał Krzysztof Pawlikowski kulturysta a Pani Małgorzata Sabat wyróżnienie za pracę na rzecz sportu. Listy gratulacyjne oraz wyróżnienia wręczone zostały 31 marca br., podczas Sesji Rady Miejskiej w Jaworze. Zdążyć przed rakiem Mammografia i USG z dofinansowaniem Burmistrz Miasta Jawora informuje, że podpisała umowę z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy przy ul. W. Andersa 4 na dofinansowanie kosztu badania mammograficznego (tj. 35 zł) oraz badania USG (tj. 30 zł) dla kobiet z terenu miasta Jawora. Wszystkie Panie - jaworzanki, które chcą skorzystać z możliwości wykonania wyżej wymienionych badań, prosimy kontaktować się bezpośrednio z legnickim Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej, tel. 76/ , profilaktyka chorób nowotworowych. Sezon turystyczny już się rozpoczyna Zarabiać na turystyce Kolejny sezon turystyczny zbliża się milowymi krokami. W minionym roku nasze miasto zwiedziło ok. 30 tysięcy osób. Byli to turyści z kraju, całej Europy jak i najdalszych zakątków świata - Japonii, Chin czy Australii. Piękne zabytki i ciekawe atrakcje turystyczne to jedno, jednak dla turysty równie ważny jest łatwy dostęp do informacji o tym, co warto zwiedzić, gdzie można znaleźć dobry nocleg czy zjeść obiad oraz zakupić pamiątkę. Jak wynika z naszych badań i obserwacji nie wszystkie firmy gastronomiczne chcą wykorzystać tą sprzyjającą koniunkturę dla turystyki w naszym mieście. Wiele restauracji otwieranych jest dopiero ok. godz. 12., a i nie zawsze można w nich coś zamówić dla większej grupy osób. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą zarabiać na turystyce turystyka to nie tylko sprzedaż pamiątek to przede wszystkim sprzedaż towarów i usług w restauracji, sklepach (nie tylko pamiątek), noclegi w hotelach, zakupy paliwa na stacjach benzynowych, płatne parkingi, itp. Warto, więc zastanowić się czy nie zmienić wystroju wystawy tak, aby zachęcić do zrobienia zakupów przez potencjalnego turystę. Warto się zastanowić, czy turystyka to sprzedaż pamiątek? Np. turyści z Niemiec bardzo lubią odpocząć przy kufelku zimnego piwa, Holendrzy kupują polskie produkty, a Japończycy muszą zabrać ze sobą koniecznie coś lokalnego. Jest jeszcze jedna ważna sprawa toalety, które lokalizowane są głównie przy ważnych obiektach turystycznych, choć w większości miast, gdzie zarabia się na turystyce, można z nich skorzystać, np. po zamówieniu filiżanki małej kawy w restauracji. Dlaczego? To proste, ktoś musi taką toaletę posprzątać i utrzymać w należytym stanie, a to kosztuje. W Jaworze, kiedy przybędzie autokar z grupą turystów, nierzadko zdarza się tak, że jedna osoba przytrzymuje drzwi do płatnej toalety, niedopuszczając, by się zamknęły, a pozostali korzystają z niej za darmo. Trzeba być świadomym, że turysta musi być dobrze obsłużony, bo tylko wtedy wróci tutaj ponownie lub poleci przyjazd innym. Nie koniecznie wszystko musi dostać za darmo mówi Leszek Światkowski Naczelnik Wydziału Promocji. Pamiątki, które możemy zaoferować dla turysty. Nasze materiały cieszą się dużym powodzeniem na licznych targach, w których bierzemy udział. Wszystko można też nabyć w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 3, gdzie zarówno pracownicy Wydziału Promocji Miasta, jak i informacji turystycznej, dbając o zadowolenie turystów, wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i tym samym poszerzają ofertę materiałów reklamowych Jawora. W biurze GCIT można zakupić książki, mapy, widokówki, filiżanki, podstawki pod kubki, magnesy na lodówkę, Jaworskie Dukaty 6 JAWORÓW, przewodniki dotyczące Jawora i regionu, podkładki pod tablice rejestracyjne do samochodów. Największą popularnością wśród turystów cieszą się pozycje przewodnik: Jawor i okolice oraz książka Jawor-dzieje i zabytki. Centrum posiada bardzo bogatą ofertę bezpłatnych materiałów promocyjnych Jawora i atrakcji Dolnego Śląska. Najnowszą publikacją jest wydany bezpłatny plan miasta. Nowością jest także ulotka Tradycje św. Marcina oraz pozycja Ziemia Jaworska. Bogactwo przyrodniczo-kulturowe opublikowana ostatnio przez Starostwo Powiatowe. W tym roku planowane jest również wydanie folderu Baza noclegowa - Jawor i okolice, w którym przedstawimy potencjał bazy turystycznej Jawora i Ziemi Jaworskiej. Dla jeszcze większego zadowolenia turystów oferta pamiątek z Jawora została poszerzona o kubki i filiżanki ręcznie malowane, kubki z nowymi wzorami nadruku. Aby turyści mogli pozostać w Jaworze na dłużej, planowane jest ogłoszenie konkursu Paszport św. Marcina, w którym udział będą mogli wziąć zarówno turyści jak i jaworzanie oraz zostanie zrealizowana kolejna edycja gry terenowej Jawor jakiego nie znacie, wzbogaconej o nowe atrakcje, zazwyczaj niedostępne dla turysty. Dla miłośników historii regionalnej, w biurze GCIT, została stworzona Biblioteczka turystyczna bogata w książki i albumy o ciekawych miejscach i miastach Dolnego Śląska, foldery i materiały promocyjne atrakcji turystycznych Polski oraz materiały multimedialne. Pracownicy GCIT zapraszają osoby zainteresowane do skorzystania na miejscu ze zgromadzonych zbiorów. Wydział Promocji Miasta zachęca wszystkich do uzupełnienia oferty kartek pocztowych i wydawnictw o Jaworze w sklepach, hotelach, biurach podróży, kioskach i innych firmach, które chcą wspólnie z nami zarabiać na turystyce. A. Kamińska GCIT Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych najmłodszym Żłobek Tęczowy Zakątek Burmistrz Miasta informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, pn. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 z terenu miasta Jawora, w budynku stanowiącym własność Gminy Jawor przy ul. Armii Krajowej 10. Od 3 marca 2010 r. nowym podmiotem prowadzący w/w działalność jest Żłobek Tęczowy Zakątek.

8 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 8 Sto lat drogim Paniom Dzień Kobiet u emerytek i rencistek Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czech-Rzeczpospolita Polska Projekt Skarbiec zakończony 26 lutego br., w Muzeum Regionalnym w Jaworze, odbył się szereg imprez związanych z zakończeniem projektu Skarbiec, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uroczystości rozpoczęło seminarium Skarbiec Sudetów minerały okiem geologa, historyka, kolekcjonera. Prof. Michał Sachanbiński jako pierwszy wygłosił odczyt Surowce mineralne Śląska. Omówił w nim rozmieszczenie złóż mineralnych, które w większości znajduje się na terenie Sudetów. Dr Tomasz Řidkoil w wykładzie Wykorzystywanie sudeckich kamieni szlachetnych i ozdobnych w Czechach przedstawił zastosowanie chryzoprazów, kamieni szlachetnych wydobywanych w okolicach Ząbkowic Śląskich, do dekoracji kaplicy św. Krzyża na zamku Karlsztejn i św. Wacława w Pradze. Mgr Mirosław Szkiłądź, w referacie Górnictwo na Dolnym Śląsku od średniowiecza do czasów najnowszych, omówił funkcjonowanie kopalń na Dolnym Śląsku. Najstarszymi ośrodkami górniczo hutniczym na Ziemi Jaworskiej były Radzimowice, gdzie już od XV wieku wydobywano złoto i srebro i okolice Chełmca, gdzie eksploatowano rudy miedzi i żelaza. Kolejny prelegent mgr Arkadiusz Muła w Początkach kolecjonerstwa minerałów w czasach nowożytnych na Dolnym Śląsku nakreślił powstawanie zbiorów kamienii szlachetnych i skał. Miały one Już niewiele czasu pozostało Dni otwarte w Urzędzie Skarbowym Ponieważ coraz większymi krokami zbliża się termin rozliczenia rocznych deklaracji podatkowych, Urząd Skarbowy w Jaworze organizuje Dni Otwarte, w trakcie których podatnicy będą mieli możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2009 rok, uzyskania informacji z tym związanych, a także poznania specyfiki pracy magistratu. Dni otwarte zaplanowano na: - 24 kwietnia 2010 r. - w godz od 26 do 30 kwietnia 2010 r. skarbówka czynna będzie do godz Tradycyjny goździk, muzyka, śpiew, słodkie upominki i szampan to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na członkinie jaworskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w ramach obchodów Dnia Kobiet. W zorganizowanym specjalnie z tej okazji spotkaniu, które odbyło się w siedzibie związku, udział wzięło ponad 80 osób, w tym również panowie. O b c h o d y święta rozpoczęto od przywitania gości przez przewodniczącą ZERiI p. Wandę Konstańciuk oraz złożenia przez nią wszystkim obecnym na sali paniom najserdeczniejszych życzeń. Wielu lat zdrowia, radości oraz zadowolenia członkiniom związku życzył także obecny na spotkaniu burmistrz miasta Artur Urbański, który ponadto obdarował panie słodkimi wypiekami. Toast za zdrowie wszystkich emerytek, rencistek i inwalidek uczestnicy spotkania wznieśli lampką szampana, który zapewnił Starosta Jaworski. Nie obyło się też bez tradycyjnego Sto Lat dla wszystkich pań oraz - dziś już mniej popularnych, niegdyś nieodzownie związany z Dniem Kobiet - goździków, które każda z obecnych kobiet otrzymała z rąk burmistrza bądź wicestarosty Michała Lenkiewicza. Spotkanie p r z e b i e g ł o w bardzo miłej, radosnej atmosferze. Panie chętnie żartowały, w y m i e n i a ł y się anegdotami, a nawet śpiewały przy akompaniamencie akordeonu. Dzięki obecnej w tym dniu dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie Grażynie Rutkiewicz oraz Bernardzie Zuber, dla wielu członków związku, zwłaszcza niepełnosprawnych, spotkanie stało się doskonałą okazją do uzyskania informacji na temat metod wsparcia oferowanego przez PCPR dla inwalidów. charakter prywatny (rzadko udostępniany szerszej publiczności) i przechowywany były w tak zwanych gabinetach osobliwości. Skarbiec Sudetów - nowa wystawa stała w Muzeum Regionalnym Wydarzeniem towarzyszącym uroczystościom kończącym realizację projektu było otwarcie wystawy Skarbiec Sudetów, którym udział wzięli przybyli goście z Czech muzealnicy z Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie, koordynatorka tego projektu Jana Damborska, władze powiatu i miasta oraz liczni goście. Na wystawie zgromadzono przeszło 330 kamieni szlachetnych, ozdobnych i skał pochodzących z Sudetów. Można więc zobaczyć, m.in. kwarce dymne z okolic Jawora i Strzegomia, agaty, wspomniane wyżej chryzoprazy, ametysty, kalcyty oraz eksponaty paleontologiczne, w tym złota rybka. Ponadto przekroje złoża bazaltu w Męcince i złoża granitu w Strzegomiu. Zgromadzone na niej eksponaty pochodzą ze zbiorów jaworskiego muzeum, KGHM Polska Miedź S.A. i osób prywatnych. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz biżuterii wykonanej przez uczniów i nauczycieli Szkoły Zawodowej Obróbki Metali i Kamieni Szlachetnych w Turnovie. W ramach wystawy zorganizowano również minikiermasz minerałów z udziałem wystawców z Polski i Czech. Serdecznie zapraszamy! Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 15 marca 2010 r. Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) BURMISTRZ MIASTA JAWORA przeznaczył do sprzedaży, w trybie rokowań, nieruchomość gruntową położoną w Jaworze przy ul. Marii Dąbrowskiej 28, powiatu jaworskiego, woj. dolnośląskiego. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Jawor oznaczona działką nr 753/8 o pow. 994 m2, położona w Jaworze w obrębie Nr 8 - Zacisze przy ul. Marii Dąbrowskiej 28. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW W zasięgu nieruchomości znajdują się: sieć wodociągowa, gazowa, oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora określone jest jako teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań. Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone trzy przetargi: I przetarg odbył się r., II przetarg odbył się r., III przetarg odbył się r. Cena wywoławcza nieruchomości: zł. Do ceny nieruchomości osiągniętej w rokowaniach doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 22%. Rokowania odbędą się dnia r. o godz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, sala nr 20. Zaliczkę w kwocie zł, pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży należy wpłacić najpóźniej do dnia r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr Bank DnB NORD Polska S.A. Oddział w Jaworze, Rynek 1-5. W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w pieniądzu oraz zgłoszą pisemnie udział w rokowaniach. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Pisemne zgłoszenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem Rokowania ul. Marii Dąbrowskiej 28 należy składać w terminie do dnia r. do godz w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1, pok. 10. Zaliczka wpłacona przez nabywcę nieruchomości, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Cena nabycia równa cenie osiągniętej w rokowaniach, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758). Uczestnicy rokowań zobowiązani są do przedłożenia komisji przeprowadzającej rokowania przed otwarciem rokowań dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osobę prawną winny okazać się właściwymi pełnomocnictwami. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. (76) wew. 128 i 228, treść ogłoszenia na stronie:

9 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 9 JAWOR Rekrutacja trwa Zapisy dzieci do przedszkoli Uprzejmie informujemy, że jak co roku, od miesiąca marca trwają zapisy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jawor do jaworskich przedszkoli. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci wieku przedszkolnego, podjęła kroki w kierunku umożliwienia wszystkim 5 - latkom uczęszczanie do przedszkoli publicznych w Jaworze. Przypominamy również, że dzieci 6 - letnie Przedszkole Publiczne nr 2 są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Dlatego też, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Przedszkole Publiczne nr 8 Przedszkole Publiczne nr 2-76/ Przedszkole Publiczne nr 4-76/ Przedszkole Publiczne nr 8-76/ Przedszkole Niepubliczne Prymusek - 76/ Przedszkole niepubliczne Prymusek Przedszkole Publiczne nr 4 Spotkania nauczycieli z rodzicami 6-latki do szkoły Pod koniec lutego br., w Przedszkolu Publicznym Nr 4, odbyły się spotkania nauczycieli jaworskich szkół podstawowych z rodzicami wszystkich dzieci w wieku 6 i 7 lat, uczęszczających do jaworskich przedszkoli publicznych oraz przedszkola niepublicznego Prymusek. Celem spotkań było zachęcenie rodziców do podjęcia decyzji o wcześniejszym posłaniu dzieci do szkoły ze względu na liczne korzyści z tego płynące. Szkoły przedstawiały swoje oferty, min.: zachwalały świetnie przygotowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną, stałą opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i medyczną, a także bardzo zróżnicowaną ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych pozwalających na rozwijanie wśród dzieci indywidualnych uzdolnień. Szkoły podstawowe oferowały ponadto dodatkowe zajęcia: sportowe, artystyczne, naukę języka angielskiego, zapewniały pozalekcyjną opiekę w świetlicy szkolnej, pracowni komputerowej, a także bogate w księgozbiór biblioteki, bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dla chętnych gorące i smaczne obiady, a dla wszystkich przyjazną i rodzinną atmosferę. Obecni na spotkaniu rodzice zostali zaproszeni na dni otwarte, które w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyły się w dniach 25 lutego i 4 marca. Liczna grupa miała możliwość obejrzenia pomieszczeń do nauki, ich wyposażenia a także mogła obserwować odbywające się w szkole zajęcia pozalekcyjne. 3 marca na Krytej Pływalni Słowianka odbył się pokaz zajęć pływackich klas II Szkoły Podstawowej Nr 1. Dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności pływackie przed rodzicami dzieci, którzy byli zainteresowani zapisami do klasy sportowej. Pokaz się podobał i przekonał już teraz wielu rodziców do zapisania dzieci do klasy o tym profilu, natomiast akrobatyczne umiejętności uczniów będą rozwijane w klasie sportowej w Szkoła Podstawowa Nr 5. Kubek w prezencie! Smsy z informacjami Wygodna usługa, z której powinna skorzystać każda jaworska rodzina, która chce wiedzieć o zagrożeniach i awariach, miejskich inwestycjach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Już prawie osób zdecydowało się włączyć do programu informowania SISMS. Krótkie informacje tekstowe wysyłane są z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworze, które Urząd Miejski otrzymuje drogą elektroniczną, radiową lub faxem z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Należy podkreślić, że użytkownicy systemu nie ponoszą kosztów związanych z odbieraniem smsów na swoim telefonie, jedyna opłata pobierana jest za wysłanie wiadomości rejestracyjnej i jest zgodna z planem taryfowym właściwego operatora telefonii komórkowej. Chętni do zarejestrowania się mają jeszcze szansę otrzymania kubka z logiem akcji. Wystarczy jedynie przyjść do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego (ul. Zamkowa 2, I piętro) i w obecności pracownika wydziału wysłać smsa o treści Tak. dja 01 na numer Część nowych użytkowników skorzystała z tej okazji w poprzednim miesiącu, dlatego też liczba kubków jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy! OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 29 marca 2010 r. Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz z późn. zm.) i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108) BURMISTRZ MIASTA JAWORA ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaworze w obrębie Nr 6 Przemysłowym, powiatu jaworskiego, woj. dolnośląskiego, oznaczonej działką nr 23/11 o powierzchni ha, przy ul. Ptasiej Cena wywoławcza: ,00zł Wadium: ,00zł przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora określone jest jako teren zabudowy produkcyjnej i usług komercyjnych nieuciążliwych. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań. Przetarg, odbędzie się dnia 8 czerwca 2010r. o godz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, sala nr 20. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 22%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 2 czerwca 2010r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr Bank DnB NORD Polska S.A. Oddział w Jaworze, Rynek 1-5, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758). Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać się stosownymi pełnomocnictwami. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. (76) wew. 128 (Stanisława Grosiak), treść ogłoszenia znajduje się na stronie: OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 29 marca 2010r. Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz z późn. zm.) i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz..U. Nr 207, poz.2108) BURMISTRZ MIASTA JAWORA ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaworze w obrębie Nr 4 Ogrody, powiatu jaworskiego, woj. dolnośląskiego, oznaczonej działką nr 96 o powierzchni 958 m 2, przy ul. Spokojnej 25 Cena wywoławcza: ,00zł Wadium: 9.800,00zł Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora określone jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań. Przetarg, odbędzie się dnia 11 maja 2010r. o godz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, sala nr 20. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 22%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 maja 2010r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr Bank DnB NORD Polska S.A. Oddział w Jaworze, Rynek 1-5, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758). Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać się stosownymi pełnomocnictwami. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. (76) wew. 128 (Stanisława Grosiak), treść ogłoszenia znajduje się na stronie:

10 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 10 Twórcza młodzież z Gimnazjum nr 1 Pierwsze warsztaty już za nami! W ramach projektu MŁODZIEŻO- WE LABIRYNTY SZTUKI, 5 marca br. odbyły się WARSZTATY GRAFI- KI KOMPUTEROWEJ, przygotowane przez Leszka Kostulskiego dla naszej grupy inicjatywnej działającej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworze. Spotkanie dotyczyło obróbki ilustracji oraz podstawowych informacji niezbędnych do przygotowania plakatów i ulotek, a także zdjęć zamieszczanych na stronę internetową. Na kolejnych warsztatach - 26 marca br. młodzież doskonaliła umiejętności praktyczne pracując już na programach graficznych, które dzięki dofinansowaniu unijnemu programu Młodzież w działaniu udało się zakupić. 9 marca br. odbyły się także pierwsze WARSZTATY DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH prowadzone przez opiekunkę grupy Renie Kostulską. Uczniowie klas I d i II b odbyli trening twórczego myślenia oraz warsztat pt. Oddaję Tobie, co mam w sobie, który dotyczył myślenia skojarzeniowego i operowania różnymi środkami wyrazu. Młodzież uczyła się także jak za pomocą kreski lub plamy wyrazić emocje, bez umiejętności plastycznych opowiedzieć coś o sobie. Na kolejne warsztaty wszystkich zainteresowanych zapraszamy 19 kwietnia na godzinę Dobra zabawa gwarantowana! 12 marca br. uczniowie Gimnazjum nr 1 po raz pierwszy brali udział w WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH, w których udział wzięło 18 osób. Warsztaty prowadził Leszek Kostulski. Zajęcia rozpoczęły się wykładem i multiprezentacją na temat fotografii wykorzystywanej w malarstwie. Następnie uczniowie pracowali w grupach, w których omawiali poszczególne zagadnienia dotyczące czterech żywiołów. Zostały one odniesione do czterech typów osobowości oraz czterech rodzajów ujęć rzeczywistości w malarstwie. Warsztaty zakończył się sesją, na której za pomocą dostępnych środków (korytarz szkolny + modelka) ujęcia te zostały przedstawione. Na koniec uczniowie otrzymali zadania domowe, polegające na wykonaniu fotografii dotyczącej poznanego materiału. Szczegóły z zajęć oraz opis zadania będzie można przeczytać na stronie Kolejne warsztaty, na których młodzież zgłębiać będzie umiejętności posługiwania się sprzętem do fotografii studyjnej, który zakupiony zostanie z przyznanych na projekt środków, odbędą się 9 kwietnia, o godzina Przed nami również cykl WARSZTATÓW KORALIKOWYCH, na które serdecznie zapraszamy! Najbliższe spotkanie już 12 kwietnia, godzina Rozita Minko wraz z grupą inicjatywną oraz opiekun grupy Renata Kostulska Młodzi-zdolni z dwójki LIGA NAUKOWA Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Jaworze już trzeci raz brali udział w konkursie LIGA NAUKOWA organizowanym przez XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, który organizowany jest pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Prezydenta Wrocławia. Tytuł laureata konkursu Liga Naukowa został uznany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Beatę Pawłowicz. Oznacza to m. in., że laureat konkursu zostanie przyjęty do wybranego przez siebie liceum niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę. Ponadto będzie on zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego. Konkurs Liga Naukowa, obok pracy indywidualnej, promuje pracę drużynową, a także nowoczesne technologie w edukacji i odbywa się częściowo przez Internet. Liga Matematyczna, w odróżnieniu od wielu innych konkursów matematycznych stoi na wysokim poziomie merytorycznym, a zadania z matematyki nie są łączone w bloki z zadaniami z innych dyscyplin. Pozwala to uczniom w pełni cieszyć się matematyką już od etapu szkolnego. W tym roku szkolnym w konkursie szkolnym w całym województwie wzięło udział ponad 9000 uczestników w części humanistycznej i matematycznej. W etapie regionalnym wyłonione najlepsze 4 osoby w szkole rozwiązywały zadania przez Internet (wszyscy o jednakowej porze, każdy uczeń na własnym komputerze). Do finału, który odbył się 25 lutego 2010 r. we Wrocławiu zakwalifikowali się uczniowie klas matematycznych z Gimnazjum nr 2 w Jaworze: Agnieszka Mospan, Sławomir Sycz oboje z klasy trzeciej, Maciej Kaczmar i Wojciech Sokołowski z klasy drugiej. Awans do finału jest ogromnym sukcesem uczniów i nauczycieli matematyki uczących w Dwójce, Małgorzaty Zawadzkiej i Małgorzaty Skołd. Wyniki konkursu będą znane dopiero na początku kwietnia i do tego czasu młodzi - zdolni poczekają na rozstrzygnięcie. L. Lewszyk IV Interdyscyplinarny Turniej Szkół Podstawowych Gambit Uczniowie Piątki najlepsi 27 lutego br. w Gimnazjum nr 2 odbył się IV Interdyscyplinarny Turniej Szkół Podstawowych pod nazwą Gambit. W tym roku udział w turnieju zapowiedziało 8 szkół z Jawora i okolic. W szranki stanęły trzy jaworskie szkoły: SP nr 1, SP nr 4 oraz SP nr 5. Gościliśmy także szkoły podstawowe z Targoszyna, Niedaszowa, Wądroża Wielkiego, Męcinki i Gniewkowa. Ośmioosobowe drużyny rywalizowały w pracowniach, w których musiały wykazać się nie tylko wiedzą z różnych dziedzin, ale także sprawnością fizyczną i wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy. W poszczególnych gabinetach drużyny odpowiadały na pytania przygotowane przez nauczycieli Gimnazjum nr 2. Odpowiedzialnymi za poszczególne gabinety byli: Dominik Włodarczyk gabinet przyrodniczy, Monika Włodarczyk gabinet j. polskiego, Justyna Rosińska-Tłusty gabinet j. angielskiego, Aleksandra Rożek gabinet j. niemieckiego, Urszula Jewuła gabinet historii, Małgorzata Zawadzka gabinet matematyki, Jolanta Grzybowska gabinet pielęgniarki, Anna Świetłowicz gabinet biblioteki. Za rywalizację na sali gimnastycznej odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego: dyrektor Lesław Chrzanowski, Andrzej Rudnik, Agnieszka Lipińska i Marta Witek. W ostatecznej punktacji najlepszą szkołą pod względem zdobytych punktów, tym samym zwycięzcom Turnieju, okazała się Szkoła Podstawowa nr 5 z Jawora, która otrzymała puchar. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Jawora, a III miejsce - Szkoła Podstawowa z Wądroża Wielkiego. Zwycięskie szkoły oraz poszczególni uczniowie otrzymali nagrody, a każdy uczestnik Gambit oraz ich opiekunowie otrzymali długopisy z logo naszej szkoły. Mimo, że nagrodzone zostały trzy pierwsze miejsca, to zwycięzcami były wszystkie szkoły, które stanęły do rywalizacji. Nad przygotowaniem turnieju oraz jego przebiegiem czuwali nauczyciele: Alina Osowska, Elżbieta Baranowska, Piotr Pawlaczek, Maciej Pawlinow. M.P.

11 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 11 JAWOR Sztuka konwersacji i potyczki językowe DZIEŃ POTYCZEK HUMANISTYCZNYCH W sobotę,13 marca b r., w Gimnazjum nr 2, odbył się pierwszy w historii szkoły Dzień Potyczek Humanistycznych. Impreza została zorganizowana dla uczniów klas 6 szkół podstawowych z całego powiatu. Pomysł przeprowadzenia takiego konkursu narodził się wraz z planowanym naborem do klasy humanistycznej z rozszerzoną edukacją teatralną i dziennikarską na rok szkolny 2010/2011. Klasa ta odpowiada oczekiwaniom uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, którzy zgłaszali sugestie, iż dziecko uzdolnione humanistycznie jest niedostrzegane i ma mniejsze szanse na rozwijanie swoich pasji i zdolności niż koledzy o zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi. W związku z tym opracowano program klasy humanistycznej, a także nawiązano współpracę z Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i telewizją oraz Radio Wrocław. W Dniu Potyczek udział wzięło 8. drużyn: pięć ze SP nr 5, po jednej drużynie z SP nr 1 i SP w Wądrożu Wielkim oraz SP w Gniewkowie. Uczniowie rywalizowali w czterech konkurencjach sprawdzających ich umiejętności z dziedziny retoryki i perswazji. Ocenie jury podlegały przede wszystkim bogactwo słownictwa uczestników, ich siła przebicia, umiejętność przekonywania oraz kultura osobista. Zadania były prawdziwym wyzwaniem liczyły się oryginalność, kreatywność, otwartość na innych ludzi oraz umiejętności komunikacyjne. Poziom, który prezentowały poszczególne zespoły, był niezwykle wyrównany, dlatego wszyscy uczestnicy mogą czuć się zwycięzcami tego pojedynku. Jednak jury w składzie: Jolanta Bielecka-Pokora, Ewa Oniszczuk, Maciej Pawlinow, Anna Świetłowicz, Maria Błoniarz i Justyna Rosińska Tłusty, przyznało III miejsce drużynie ze SP nr 5, II miejsce drużynie z Wądroża Wielkiego i I miejsce SP nr 1. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, wszystkie zespoły dyplomy uczestnictwa, a na młodych humanistów czekał słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że impreza ta już na stałe zapisze się w kalendarzu szkolnych konkursów i co roku będzie gromadziła większą liczbę uczestników oraz zachęci ich do rozwijania swoich zainteresowań w klasie z rozszerzoną edukacją teatralną i dziennikarską. J.P. GIMNAZJUM NR 2 W JAWORZE OGŁASZA NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do wyboru naszego gimnazjum. W bieżącym roku szkolnym proponujemy klasy o różnej specjalności: PROFIL TEATRALNO-DZIENNIKARSKI z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii i WOS-u w ramach, którego proponujemy: Zajęcia dodatkowe z profesjonalnymi twórcami teatralnymi z Legnicy (reżyserzy, aktorzy, scenarzyści itp.) Współpracę z profesjonalną Gazetą Wrocławską, Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, Program wzbogacony o teatrologię, dziennikarstwo, aktualną sytuację polityczną kraju i świata, historię sztuki i historię współczesną. II. PROFIL MATEMATYCZNY z rozszerzoną liczbą godzin matematyki w ramach, którego proponujemy: Warsztaty, mecze, konkursy matematyczne, Aktywne metody pracy na lekcji oraz szachy, brydż, sudoku, kakuro, zadania i łamigłówki logiczne, Wyjazd do Wrocławia na zajęcia edukacyjne w Multicentrum, Zagraniczną wycieczkę Śladami wielkich matematyków, Letni obóz naukowy. III. PROFIL SPORTOWY: 1. Piłka siatkowa dziewcząt, 2. Piłka nożna chłopców, 3. Piłka koszykowa dla chłopców. Dodatkowo proponujemy udział w: SKS-ach, zajęciach na basenie, siłowni, zawodach sportowych, letnim obozie sportowym. IV. PROFIL OGÓLNY JĘZYKI OBCE DO WYBORU: ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI Finał Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego z udziałem jaworzanki Natalia Jarząb w gronie finalistów konkursu Młode Talenty 12 marca br., w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, odbyły się eliminacje regionalne do III Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego Młode Talenty. W kategorii muzyka soliści nasze miasto reprezentowały uczennice klasy 2B I LO - Dominika Baniewska i Natalia Jarząb. Spośród 14 kandydatów z Lubina, Bolesławca i Jawora, jury zadecydowało, że do konkursu głównego w Bydgoszczy zakwalifikowała się Natalia Jarząb, która wykonała piosenkę z repertuaru Pauliny Lendy pt. Osobność. Serdecznie gratulujemy młodej jaworzance dotarcia do finału i życzymy dalszych sukcesów w konkursie głównym, który odbędzie się 24 marca br. w Bydgoszczy. Anna Warenczuk Turniej siatkówki dla chłopców 13 marca br. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze zorganizował turniej siatkówki dla chłopców. Na sali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki rywalizowali uczniowie z jaworskich gimnazjów. Do współzawodnictwa zgłosiły się 4 zespoły: Jaworzanie, Gimnazjum Jawor, PGE-skra, Urwisy. Zespoły przegrywające pierwsze pojedynki zagrają o III miejsce w turnieju, a zwycięzcy spotykają się w finale. Mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów. Zwycięzcą turnieju został PGE-skra, w składzie: Kamil Karaban, Adam Karaban, Kacper Oliwa, Kuba Markiewicz, Bartosz Drobik, Michał Buczkowski, Marcin Witkowski, Bartosz Kurek i Damian Szefiak. II miejsce przypadło zespołowi Jaworzanie, natomiast III Urwisom. Na zakończenie turnieju organizatorzy wręczyli zwycięzcom nagrody. Zasadzili nowe drzewa Święto Drzewa w dwójce W ubiegłym roku po raz pierwszy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze przystąpili do projektu ekologicznego Klubu Gaja Święto Drzewa. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej, m.in. rozpoznawanie drzew, zakładanie ogrodów szkolnych, konkursy, happeningi, zajęcia terenowe. Święto Drzewa to także element Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP), która po sukcesach w roku 2007, kiedy to posadzono 2 miliardy drzew zamiast zakładanego miliarda, rozrasta się w Kampanię Siedmiu Miliardów Drzew. W ramach Święta Drzewa w dwójce odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas drugich gimnazjum dotyczące rozpoznawania drzew za pomocą klucza do oznaczania gatunków, poznawanie pospolitych drzew i krzewów, które występują w Polsce oraz wykonanie zielników. Uczniowie przygotowali portrety drzew przedstawiające ciekawostki o danym gatunku, plakat pt.: Drzewo mój przyjaciel oraz wiersze o tematyce dendrologicznej. Na podsumowanie gimnazjaliści wykonali na korytarzu szkolnym wystawę prac oraz informacji o tym przedsięwzięciu. Został także przeprowadzony Konkurs Wiedzy o Drzewach. Najlepszymi dendrologami zostali: Natalia Kuras - I miejsce, Dariusz Żyła - II miejsce, Jagoda Dziędzioła - III miejsce i Wojciech Sokołowski - wyróżnienie. Uczniowie wzięli również udział w sadzeniu drzew, dzięki temu na terenie szkoły zostało posadzonych 30 jałowców. To pierwszy etap realizacji ogrodu szkolnego w projekcie Enklawa przyrodniczo-kulturowa przy ZSO w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju, finansowanego przez Fundację Partnerstwa ze środków pochodzących z firmy Toyota oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sukcesy uczniów dwójki Poznali ojcowiznę Pod koniec lutego br. w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbył się finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę. Na zakończenie tego prestiżowego konkursu przybyły władze PTTK oraz samorządowcy z naszego miasta i powiatu m.in. Starosta Jaworski Stanisław Laskowski, Zastępca Burmistrza Maria Piwko, Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Barański, Przewodnicząca Rady Programowej Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska Z. Sikora oraz przedstawiciele oddziałów PTTK i SKKT i oczywiście młodzież wraz z opiekunami. Spośród 11. zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego, w kategorii prac multimedialnych, I miejsce zajęły Irmina Pieniążek i Kaja Józefczuk z Gimnazjum Nr 2 w Jaworze za pracę Pt.: Historia mojej Ojcowizny - Kościół Pokoju w Jaworze. Praca została zaprezentowana na gali konkursu i przyjęta gratulacjami. Sukces dwójki jest tym większy, iż od trzech lat uczniowie tej szkoły zajmują I miejsca w tej kategorii w województwie. Dla przypomnienia - w 2008 r. uczeń Grzegorz Hołod otrzymał główną nagrodę za opracowanie prezentacji multimedialnej pt. Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje, w 2009 r. Michał Osowski za przygotowanie prezentacji multimedialnej Moje najciekawsze ścieżki turystyczno-krajoznawcze, w której zaprezentował Park Krajobrazowy Chełmy. Finaliści przygotowywali swoje prace pod kierunkiem i opieką nauczycielki informatyki Anny Bortkiewicz. Laureatom życzymy sukcesów podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Ojcowiznę, który odbędzie się w Warszawie.

12 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 12 ZSO zaprasza Zabytki Jawora - fortyfikacje miejskie KONKURS! Zapraszamy dzieci i młodzież z Powiatu Jaworskiego do udziału w konkursach organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, w ramach projektu pn. Enklawa przyrodniczo-kulturowa. Dzieci w wieku przedszkolnym zachęcamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym Mój wymarzony ogród. Wystarczy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną o wymiarach A2. Uczniowie szkół podstawowych mogą brać udział w konkursie plastycznym dotyczącym fortyfikacji naszej miejscowości i przygotować na konkurs pracę na temat Zabytki Jaworafortyfikacje miejskie, dowolna technika plastyczna, wymiary A2. Gimnazjalistów i uczniów klas ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym Fortyfikacje Jawora i uwiecznienie na zdjęciu o wymiarach 20x30 cm zachowanych elementów obronnych Jawora. Zwycięskie fotografie zostaną wykorzystane w przygotowywanych przewodnikach miejskich oraz zostaną wydrukowane w Kurierze Jaworskim. Dla zwycięzcy Wydział Promocji Miasta przygotuje również zestaw gadżetów reklamowych Jawora. Terminy nadsyłania prac konkursowych: - dla uczniów podstawówek - do 7 kwietnia, a pozostali uczniowie dostarczają prace do 8 kwietnia br. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uro- czystego otwarcia Enklawy przyrodniczokulturowej przy ZSO, któremu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych oraz wiele innych atrakcji. Celem projektu Enklawa przyrodniczo-kulturowa jest stworzenie wyjątkowego miejsca przy ZSO, które jest zatopione w krajobrazie miejskim, ale stanowić będzie ostoję przyrodniczą, historyczną i dydaktyczną nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Jawora oraz turystów. Przedsięwzięcie ma także na celu podniesienie świadomości ekologicznej jaworzan, w zakresie walorów przyrodniczo-kulturowych miasta i regionu, współpracę i zaangażowanie społeczności szkolnej, lokalnej oraz władz samorządowych w działania na rzecz edukacji środowiskowej i regionalnej, podniesienie skuteczności edukacji przez przygotowanie zielonej klasy i ogrodu botanicznego, a także promowanie walorów kulturowych przez wykonanie tablic informacyjnych o najbliższych zabytkach. Przygotowany przez szkołę projekt został zakwalifikowany przez Komisję Dotacyjną programu Szkoły dla Ekorozwoju do dofinansowania przez Fundację Partnerstwa ze środków pochodzących z firmy Toyota oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskana kwota dofinansowania ze źródeł zewnętrznych stanowi 5.190,00 zł. Otwarty Turniej Piłki Siatkowej 20 lutego br., w sobotnie popołudnie, w sali I Liceum Ogólnokształcącego, odbył się 3. z cyklu 10. Otwartych Turniejów Piłki Siatkowej, zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze. Do udziału w rozrywkach zgłosiły się 4. zespoły: I - PCKZ Wrocławska, II - Turboes-y, III - Nieobliczalni, IV - Grupa Sportowa Przyjęto system rozgrywek każdy z każdym, mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów. Wyniki spotkań przedstawiają się następująco: Turboes-y - PCKZ 1:2 (11-15, 15-12, 12-15), Nieobliczalni Grupa Sportowa 1:2 (15-13, 10-15, 10-15), Grupa Sportowa Turboes-y 2:0 (15-10, 15-6), Grupa Sportowa PCKZ 2:1 (15-10, 13-15, 15-10), Turboes-y Nieobliczalni 1:2 (13-15, 15-11, 13-15), PCKZ Nieobliczalni 1:2 (17-15, 19-21, 14-16). I miejsce wywalczył zespół Grupa Sportowa 2010, w składzie: Jacek Kurzydło, Paweł Kurzydło, Łukasz Walusiak, Radosław Pokrywa, Marcin Sienkiewicz, Paweł Surmacz, Jarosław Smoczyński. II miejsce zajeli Nieobliczalni, w składzie: Ryszard Kowalski, Łukasz Zieliński, Józef Jodo, Damian Tama, Sławomir Mozoła, Michał Matkowski. Z kolei III miejsce przypadło PCKZ Wrocławska grający w składzie: Adrian Skoczylas, Krzysztof Jabłoński, Damian Stachurski, Paweł Myśliwiec, Piotr Bukowian, Marcin Szor. Tradycyjnie, na zakończenie turnieju, zwycięskim zespołom organizatorzy wręczyli puchary. OSiR zaprasza do uczestnictwa w kolejnych Otwartych Turniejach Piłki Siatkowej. Szczegóły rozgrywek oraz terminy kolejnych spotkań na OSiR

13 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 13 MĘCINKA Ruszyły kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne W dniu 18 stycznia 2010 r. gmina Męcinka podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska Legnica dotyczącą realizacji projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury wodnej na terenie gminy Męcinka budowa Stacji Uzdatniania Wody w Słupie, sieci wodociągowej Sichówek Sichów oraz sieci wodociągowo-przesyłowej Słup Chroślice Męcinka. W rozpisanym przetargu oferty złożyło 5 firm. W zakres przedsięwzięcia wchodzi: budowa stacji uzdatniania wody w Słupie w miejscu istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem zasilania w energię elektryczną, budowa sieci wodociągowej Sichówek Sichów ( sieć wodociągowa w Sichowie oraz włączenie istniejącej sieci wodociągowej w Sichówku do projektowanej sieci Sichówek-Sichów), budowa sieci wodociągowo przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskanym środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Planowanym terminem zakończenia robót jest 30 listopada 2010 r. 19 lutego 2010 r. ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Sichów i Sichówek. Zgodnie z dokumentacją techniczną ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na terenie każdej posesji. Pompownie przydomowe przetłaczać będą dopływające ścieki do rurociągów zbiorczych i dalej do tłoczni ścieków zlokalizowanej za wsią Sichówek. Tłocznia przetłaczać będzie ścieki ze wsi Sichów i Sichówek rurociągiem tranzytowym do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Słup. Projekt jest realizowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na tata Zakończenie inwestycji ma nastąpić do 31 marca 2011 r. Dzień Kobiet w Muchowie Dzień Kobiet w Muchowie świętowały nie tylko miejscowe panie, ale również ich koleżanki z Myślinowa i Nowej Wsi Wielkiej. W muchowskim pałacyku w sobotni wieczór 6. marca zebrało się około czterdziestu kobiet. Życzenia złożył im sołtys Zdzisław Sapieło, a w imieniu wójta Zbigniewa Przychodzenia - sekretarz gminy Zygmunt Melner. Obsługą zajął się mąż miejscowej radnej Arkadiusz. Za zdrowie pań wzniesiono toast szampanem. Potrawy przygotowały same panie. Stoły uginały się od przeróżnych smakołyków. Wszystkie kobiety wspólnie śpiewały przy muzyce pani Zofia Chudzik, która pięknie przygrywała na akordeonie. Radna Edyta Chudzik cieszy się, że po raz kolejny panie spotkały się, by odetchnąć od codziennych obowiązków, których każda kobieta ma niemało. Nie byłoby tego, gdyby nie dobra współpraca z dyrektorem Janem Kłeczkiem, któremu należą się podziękowania za udostępnienie sali. Uczennice z Męcinki laureatkami ogólnopolskiego konkursu W eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zapobiegajmy pożarom wielki sukces odniosły uczennice Szkoły Podstawowej w Męcince. Praca plastyczna Sary Łuby zajęła drugie miejsce, zaś Magdaleny Dziubakowskiej - trzecie. Prace w/w laureatek wykonane pod opieką nauczycielki Beaty Melnarowicz będą reprezentować gminę Męcinka i powiat jaworski w finale ogólnopolskim. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Celem całej akcji jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, a także ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środowisk, w tym działaniami ratowniczo gaśniczymi i zabezpieczającymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Mają one też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Nieodłącznym elementem jest również edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Laureatkom konkursu gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach centralnych. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej W czwartek, 25. marca w Zespole Szkół w Męcince odbyły się powiatowe eliminacje 33. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej podzielony był na grupy wiekowe szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną. Przybyłych powitali dyrektor ZS w Męcince Zofia Głowiak oraz przewodniczący Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP Jan Serafin. W skład jury weszli kap. Zbigniew Lipiński - dowódca JR-G PSP Jawor (przewodniczący), asp. Grzegorz Nitkiewicz z PSP Jawor, Jan Serafin, Jerzy Czuba - sekretarz Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP, ponadto asystentka sekretarza Daria Kirwiel. Z ramienia szkoły turniej poprowadziła Beata Melnarowicz. Wśród zaproszonych gości pojawili się wicestarosta Michał Lenkiewicz, sekretarz Urzędu Gminy w Męcince Zygmunt Melner oraz Przewodniczący Rady Gminy Męcinka Stanisław Prędkiewicz. Startujący w turnieju odpowiadali pisemnie na pytania zawarte w testach. W konkursie wzięli udział Paweł Rudy i Krystian Kuźnia z SP Pogwizdów (op. Teresa Sowa), Joanna Wojdyło z SP Paszowice (op. Aneta Korybska), Agata Soroka i Dominik Jach z SP Targoszyn (op. Ewa Soroka), Klaudia Glinda z SP Snowidza (op. Wiesław Szymczyk), Rafał Bednarczyk, Wojciech Michalski i Damian Głowiak z SP Męcinka (op. Beata Melnarowicz), Daniel Dubik i Krzysztof Rokosz z Gimnazjum w Wiadrowie (op. Teresa Sowa), Dominik Melnarowicz z Gimnazjum nr w Jaworze (op. Roman Zieliński), Szymon Makuch z Gimnazjum w Wiadrowie (op. Teresa Sowa), Daniel Piechura i Mariusz Krynda z Gimnazjum w Bolkowie (op. Krzysztof Gibała), Dawid Ziemniak, Szymon Kruk i Krzysztof Tereszkiewicz z Gimnazjum w Marcinowicach (op. Krzysztof Skalik), Patryk Słupski, Michał Drozd i Łukasz Chudzik z Gimnazjum w Męcince (op. Zygmunt Dołhań), Arkadiusz Żołądkiewicz i Andrzej Załucki z ZSA w Bolkowie (op. Krzysztof Gibała) oraz Krzysztof Gibała z ILO w Jaworze. Tego dnia zostały także wręczone nagrody w konkursach plastycznych. Za międzynarodowy Straż w oczach dziecka otrzymali je Dorota Kusek i Kacper Czwartacki. W eliminacjach wojewódzkich konkursu Zapobiegajmy pożarom znalazły się Sara Łuba i Magda Dziubakowska. Za konkurs Wiatr, wypadek, ogień, woda strażak zawsze rękę poda przyznano nagrody dla Natalii Budziszyn, Karoliny Uhornickiej, Klaudii Bednarczyk, Aleksandra Malinowskiego i Wiktorii Król (w kategorii 6-8 lat); Andrzeja Śmiłowskiego, Pauliny Łąpieś, Magdaleny Torończak, Patrycji Piec i Natalii Kostrzewy (z grupy wiekowej 9-12 lat) oraz gimnazjalistek Renaty Piątek, Patrycji Suskiej i Jolanty Sadowskiej. Prace powstawały pod kierunkiem nauczycielek Iwony Pawelec, Lucyny Ziętek, Iwony Olszewskiej, Beaty Melnarowicz i Żanety Majchrzak. Dorota i Kacper w gronie laureatów Sukcesem młodych plastyków z Zespołu Szkół w Męcince zakończył się międzynarodowy konkurs plastyczny pt. Straż w oczach dziecka. We Wrocławiu międzynarodowe jury w składzie: przewodniczący komisji Siegfried Bossack (Przewodniczący Związku SPS), Karl-Heinz Filusach (zastępca przew. Związku SPS), Andrzej Szcześniak (Członek Prezydium ZOW ZOSP RP) i Andrzej Łabentowicz (członek ZG ZOSP RP) dokonało oceny prac plastycznych w trzech grupach wiekowych. Wcześniej strona polska i niemiecka wyłoniła po pięć prac w każdej grupie do ostatecznej klasyfikacji na szczeblu międzynarodowym. W gronie laureatów znaleźli się uczniowie ZS w Męcince, Kacper Czwartacki (na miejscu czwartym) oraz Dorota Kusek (miejsce piąte). Uczniowie wykonali swe prace pod opieką nauczycielki Beaty Melnarowicz. Gratulujemy sukcesu! Dzień Kobiet w Piotrowicach Jak co roku chętnych do świętowania Dnia Kobiet w Piotrowicach nie brakowało. Niemal sto pań spotkało się w świetlicy wiejskiej przy odświętnie zastawionych stołach. Najpierw jednak piotrowickie kobiety uczestniczyły w mszy św. odprawionej w ich intencji przez proboszcza ks. Marka Kluwaka. W imieniu wójta Zbigniewa Przychodzenia życzenia złożył sekretarz gminy Zygmunt Melner. Serdeczności przekazał też sołtys Andrzej Ankus. Panowie z Rady Sołeckiej i mężowie jej członkiń zapewnili doskonałą obsługę. Na stołach znalazły się nie tylko smaczne potrawy, ciasta i szampan. Każda uczestniczka spotkania otrzymała piękne wiosenne kwiaty. Na spotkaniu nie brakowało atrakcji. Wystąpił miejscowy zespół Piotrowiczanki. Powodzeniem cieszyło się karaoke. Wspólne świętowanie trwało do nocy.

14 Męcinka/Mściwojów Dyskusja publiczna ws. Elektrowni wiatrowych W dniu 28 października 2008 r. została podjęta uchwała nr XXIII/143/08 Rady Gminy Męcinka w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka dla ustalenia lokalizacji farm wiatrowych Sichów i Przybyłowice. Zgodnie z podjętą uchwałą zakres zmian dokumentacji studium dotyczy ustaleń zawartych na rysunku : kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz w części tekstowej studium odnoszących się w szczególności do zasad lokalizowania farm wiatrowych oraz zasięgu terenów projektowanego zainwestowania wiejskiego w ich sąsiedztwie. Jeden z inwestorów obecnie ALTUS Polska Sp. z o.o. z Rawicza - zainteresował się już w 2007 r. budową na terenie gminy Męcinka elektrowni wiatrowych w ilości ok. 32 szt., z czego większość w rejonie Chroślic, Sichowa, Sichówka i Słupa. Sporządzenie projektu zmiany studium powierzono dla Biura Urbanistyki i Architektury Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Z chwilą rozpoczęcia procedury związanej z realizacją przedmiotowej uchwały do Urzędu Gminy wpływały zarówno protesty - zwłaszcza mieszkańców wsi Sichów i Sichówek, ale również i petycje popierające inwestycję polegającą na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Sporządzony projekt zmiany studium wskazuje na obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych z zachowaniem bezpiecznej jak uzasadnia autor prognozy oddziaływania na środowisko- odległości od projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz wskazuje nowe tereny zainwestowania wiejskiego. Przyjęta odległość elektrowni wiatrowych od projektowanej zabudowy mieszkaniowej wyklucza lokalizację kilku siłowni. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu, a w dniu 9 marca b.r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Męcinka odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami. Dyskusję w imieniu wójta gminy prowadził sekretarz gminy p. Zygmunt Melner z udziałem projektantów zmiany studium p. Grażyny Grajek oraz p. Mirosława Okińczyca autora prognozy oddziaływania na środowisko. Na sali obecnych było ok. 30 osób jak się okazało zarówno przeciwników jak i zwolenników lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Męcinka. Najwięcej wniosków do protokołu zgłosili przedstawiciele Towarzystwa Na Rzecz Ziemi, Stowarzyszenia Agrotyrystycznego Gór Kaczawskich, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sichowa. Zgłaszane były uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, podnoszono konieczność zwiększenia odległości siłowni od zabudowań do min. 1 km, ograniczenia wysokości siłowni, dyskutowano o ewentualnych zagrożeniach wynikających z tego typu budowli, ich oddziaływanie na zdrowie ludzi, na ptaki, nietoperze oraz krajobraz. Zgłoszono niepokoje, iż spadnie wartość nieruchomości w związku z lokalizacją elektrowni. Podnoszono fakt, iż należy uwzględnić oddziaływanie projektowanych elektrowni wiatrowych na terenach sąsiednich gmin czy też projektowanego zespołu elektrowni w Małuszowie i Przybyłowicach. 2 kwietnia b.r. upływa termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi można również wnosić do prognozy oddziaływania na środowisko. Wójt będzie musiał rozpatrzyć uwagi, a Radzie gminy przedstawi do uchwalenia projekt zmiany studium. Niewykluczone, iż dodatkowo odbędą się konsultacje z mieszkańcami, jak stanowi uchwała Rady gminy, która odsyła w sprawach ważnych dla gminy - do uzyskania opinii jej mieszkańców. Wszystkie drużyny w 2 rundzie! Takim okrzykiem przyjęli wieść o awansie do następnej rundy IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters uczniowie Gimnazjum w Męcince. Takiego wyniku nikt nie spodziewał się, tym bardziej że rywalizacja w olimpiadzie jest ogromna. W tej edycji olimpiady zgłosiło się do udziału 4563 drużyny z całej Polski. Drużyny w składzie: Filip Biegun, Jacek Regulski i Łukasz Chudzik, Daniel Wolski, Dawid Kałużny i Klaudia Podoba oraz Mateusz Stanuch, Łukasz Sowa, Łukasz Prędkiewicz i Arkadiusz Włosiński awansowały do grona 50 najlepszych drużyn (jedna z drużyn gimnazjalnych zajęła 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji). DialNet Masters początkowo dolnośląski, potem ogólnopolski konkurs wiedzy o internecie przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Turniej jest organizowany przez Telefonię DIALOG S.A. pod honorowym patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przy merytorycznym wsparciu Politechniki Wrocławskiej, Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego i Google a. Olimpiada łączy w sobie elementy imprezy naukowej, sportowej i rozrywkowej. Dla uczniów jest okazją do wykazania się zdolnościami, odkrycia drzemiących w nich możliwości, realizacji swoich pasji i marzeń, poznania ciekawych ludzi, a dla niektórych odkrycia kawałka świata i to nie tylko tego wirtualnego. Chociaż poszczególne etapy konkursu rozgrywają się wirtualnie, to nagrody są przecież realne. Dla nauczycieli udział w turnieju jest okazją do pracy z interesującą młodzieżą, wzięcia udziału w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i wreszcie doskonalenia warsztatu i rozwoju zawodowego. Dla szkół uczestnictwo w olimpiadzie daje możliwość zorganizowania nietuzinkowej imprezy, dzięki której realizują rzymską zasadę: Bawiąc uczyć. Naszym uczniom gratulujemy sukcesu i życzymy zwycięstwa w finale! Źródło: r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 14 Kolejna dotacja na remont świetlic wiejskich W dniu 4 lutego 2010r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki I naboru wniosków w ramach programu Infrastruktura Kultury. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłoszony przez Gminę Mściwojów wniosek o dofinansowanie projektu pn. Remont świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia uzyskał dotację w wysokości 100 tys. zł. Jest to kolejne dofinansowanie dla tego projektu. Przypomnijmy, iż wniosek dotyczący remontu świetlic wiejskich w Siekierzycach, Godziszowej, Luboradzu i Zimniku uzyskał dofinansowanie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jak pisaliśmy w poprzednich wydaniach Kuriera remont świetlic rozpoczął się już w styczniu bieżącego roku, a zakończenie wszystkich prac planowane jest na czerwiec br. Celem programu Infrastruktura Kultury jest poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty instytucji i organizacji zajmujących się działalnością kulturalną oraz edukacyjną w zakresie kultury. W ramach programu kwalifikowane jest pięć rodzajów projektów. Gmina Mściwojów złożyła wniosek dotyczący współfinansowania projektów budowy i przebudowy (modernizacji) obiektów służących działalności kulturalnej ze środków europejskich mających podpisane umowy na dofinansowanie projektu. W chwili obecnej trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy o dofinansowanie. Do wszystkich Programów Ministra wpłynęło około 6400 aplikacji (w tym do programu Infrastruktura Kultury ok. 980 wniosków, z czego pozytywnie oceniono 150 aplikacji) na łączną kwotę przekraczającą 1,5 miliarda złotych. Ponieważ w ramach I naboru zgłoszono znaczną liczbę projektów, dofinansowanie wszystkich rekomendowanych zadań było możliwe jedynie za cenę rozdysponowania większości dostępnych środków finansowych. W związku z wyczerpaniem środków finansowych do większości programów, w tym w programie Infrastruktura kultury, nie zostanie przeprowadzony II nabór. Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Pierwszy kwartał nowego roku jest okresem zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 27 lutego 2010 r. zebrali się druhowie z OSP Mściwojów by podsumować działalność za ubiegły rok. Naczelnik OSP Mściwojów przedłożył sprawozdanie z działalności za miniony rok. W 2009 roku strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 44 razy, w tym 21 do pożarów, również poza teren gminy. Podkreślił zaangażowanie strażaków w życiu społecznym i kulturalnym wioski. Strażacy uczestniczyli w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej tj. w budowie pomostu nad zalewem Mściwojów, organizacji Festynu i Dożynek Gminnych, letniego wypoczynku dla dzieci. Ponadto zorganizowali V Mistrzostwa Wędkarskie Strażaków Ochotników woj. Dolnośląskiego, zawody sportowo-pożarnicze, akcje prewencyjne w szkołach, konkursy wiedzy z zakresu pożarnictwa itp. Kolejne zebranie sprawozdawcze zwołane zostało w dniu 13 marca br. Przez OSP Marcinowice. Naczelnik OSP Marcinowice przedstawił sprawozdanie z działalności za 2009 rok i plan działania OSP na 2010 rok. Zaznaczył, iż OSP Marcinowice jest jednostką typu S2, włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na wyposażeniu ma 2 samochody. Działalność OSP nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów. Obecnie najczęściej wyjeżdża się do miejscowych zagrożeń: palące się rowy, połamane drzewa, zagrażające gałęzie drzew itp. Ponadto strażacy sprawdzali swoje umiejętności na ćwiczeniach zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Zorganizowali V Mistrzostwa Wędkarskie Strażaków Ochotników woj. Dolnośląskiego nad zalewem Mściwojów oraz brali udział w organizacji festynów i dożynek gminnych. Ważną inicjatywą, która kontynuowana jest od roku 2008 jest organizacja w okresie letnim tzw. Letniej Szkoły Bezpieczeństwa. W roku 2009 OSP Marcinowice pozyskało dotację w kwocie ,00 w konkursie organizowanym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu 90 osób dzieci i młodzież z terenu gminy Mściwojów w okresie letnim uczestniczyła w dwutygodniowym wypoczynku. Uczestnicy zebrań sprawozdawczych pozytywnie ocenili działalność obu Zarządów OSP udzielając im absolutorium za okres sprawozdawczy. Kończy się okres usuwania drzew i krzewów Urząd Gminy Mściwojów przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości, że 31 marca mija ustawowy termin usuwania drzew i krzewów, na które została wydana prawomocna zezwalająca decyzja Wójta Gminy. Informujemy również, że kolejne wnioski o wydanie zezwolenia będą rozpatrywane w okresie pozawegetacyjnym tj. jesienno-zimowym, nie dotyczy to jednak drzew, które zagrażają bezpieczeństwu i stwarzają realne zagrożenie dla życia bądź mienia.

15 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 15 MŚCIWOJÓW Młodzież Zapobiega Pożarom Dnia 8 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Targoszynie odbyły się eliminacje gminne XXXIII Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Celem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz wiedzy na temat tradycji ruchu strażackiego. Do rozwiązywania testu pisemnego przystąpiło 13 uczniów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I grupa - uczniowie szkół podstawowych Soroka Agata SP Targoszyn - I miejsce Glinda Klaudia SP Snowidza - II miejsce Jach Dominik - SP Targoszyn - III miejsce Bruliński Mateusz SP Niedaszów Monte Simona SP Snowidza Brzezinska Paulina - SP Snowidza Grabarczyk Kacper SP Targoszyn Trzebniak Dawid SP Niedaszów Tłusty Dawid SP Niedaszów Bartnicka Oliwia - SP Niedaszów II grupa uczniowie Gimnazjum Ziemniak Dawid Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach - I miejsce Tereszkiewicz Krzysztof Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach - II miejsce Kruk Szymon Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach - III miejsce Testy zawierały 40 pytań zarówno dla szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Prace oceniało Jury w składzie: 1. Henryk Krzysków - Przewodniczący 2. Ewa Soroka - Sekretarz 3. Krzysztof Skalik - Członek 4. Iwona Sieracka - Członek 5. Zbigniew Potocki - Członek Eliminacje powiatowe, odbyły się w dniu 25 marca br. W Męcince. Tutaj także reprezentanci naszej gminy zajęli wysokie miejsca. W grupie uczniów szkół podstawowych I miejsce zajęła Klaudia Glinda reprezentująca Szkołę Podstawowa w Snowidzy natomiast Agata Soroka ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie zajęła V miejsce. W grupie uczniów reprezentujących gimnazja II miejsce zajął Szymon Kruk, a V miejsce Krzysztof Tereszkiewicz obaj z Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach. Zwycięzcom oraz wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje. Ośrodek przedszkolny w Niedaszowie zaprasza! Uprzejmie informujemy, że ośrodek przedszkolny w Niedaszowie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci w wieku 3-5 lat. Ośrodek działa od września 2009 r. Powstał w ramach projektu Równe szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka jest otwarta przez 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dzieci realizują program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponadto uczą się języka angielskiego. Objęte są także opieką pedagoga i logopedy. Dzieci spoza Niedaszowa mają zapewniony dojazd. Wszystkie dzieci otrzymują śniadanie. Pobyt dziecka w ośrodku przedszkolnym jest całkowicie bezpłatny! Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów - zarówno dojazd, śniadanie, jak i zajęcia dodatkowe opłaca Unia Europejska. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do placówki proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem CIVIS EUROPAE, numer telefonu: 076/ lub pod numerem komórkowym: , albo w biurze w Lubinie: ul. Pawia 41 (biuro znajduje się w Zespole Szkół Społecznych). Więcej informacji na temat projektu można uzyskać również na stronie internetowej: Zapraszamy na oraz Sesja w sprawie elektrowni wiatrowych W dniu 3 marca 2010 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Mściwojów. Głównym tematem sesji było rozpatrzenie uchwał uchwalających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Mściwojów obręb Snowidza, obręb Luboradz, obręb Mściwojów Obszar I Park elektrowni wiatrowych Snowidza i Obszar II Park elektrowni wiatrowych Mściwojów. Wójt Gminy Mściwojów Ignacy Pięta przedstawił zebranym proces rozmów związanych z usytuowaniem farm wiatrowych na terenie gminy. Rozmowy z firmą DOMREL rozpoczęły się w roku 2007, kiedy to powstanie wiatraków było dużą zachętą dla gminy ze względu na wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości. W konsekwencji doprowadzono do zmian w Studium i firma rozpoczęła przygotowania do zmian w planie. W roku 2008 gmina podjęła jednak decyzję o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania scaleniowego gruntów wsi Mściwojów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przed rozpoczęciem prac scaleniowych wykonano szereg dokumentów, które opracowano na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Na w/w opracowania wydatkowano ok. 230 tys. zł. Wprowadzenie zmian w planie pod elektrownie wiatrowe, jak również innych zmian w obrębie ewidencyjnym Mściwojów uniemożliwi Staroście Jaworskiemu złożenie wniosku o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , co może spowodować zwrot dotychczas poniesionych kosztów i odstąpienie od scalania. W wyniku realizacji działania PROW, które finansowane jest w 75% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz w 25% z budżetu Państwa gmina może pozyskać na prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe ok. 4,5 mln zł angażując w znikomym stopniu środki budżetu gminy. Efektem dyskusji podjętej na niniejszej sesji oraz wielu innych spotkań dotyczących kwestii farm wiatrowych radni Gminy Mściwojów biorąc pod uwagę przesłanki ekonomiczne i społeczne 10 głosami przeciw przy 3-ch głosach wstrzymujących się nie uchwalili miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Mściwojów obręb Snowidza, obręb Luboradz, obręb Mściwojów Obszar I Park elektrowni wiatrowych Snowidza oraz Obszar II Park elektrowni wiatrowych Mściwojów. Ruszył remont chodników w Targoszynie W dniu 22 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn przekazał Wykonawcy plac budowy chodników przy drodze powiatowej nr 2792 D i nr 2803 D w Targoszynie. Realizacja zadania pn.: Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych nr 2792 i 2803 w Targoszynie w celu zagospodarowania centrum wsi odbywać się będzie w ramach dofinansowania działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę - Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Edward Górski z Piotrowic. Datę zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 25 czerwca 2010 roku. Warty podkreślenia jest fakt, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn jako jedno z sześciu w województwie dolnośląskim i dwóch w powiecie jaworskim otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie na realizację tego typu działania. Środki na wkład własny do projektu Stowarzyszenie uzyskało w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jaworskiego na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, pilotowanego bezpośrednio przez Starostę Jaworskiego, Stanisława Laskowskiego. W efekcie podpisanego porozumienia między Starostwem Powiatowym w Jaworze a Gminą Mściwojów część środków na realizacje tego zadania przekaże również gmina. Poprzez działania członków Stowarzyszenia zmierzające do realizacji celów, jakie założone zostały w Planie Odnowy Miejscowości Targoszyn na lata oraz bardzo dobrej współpracy z władzami powiatu i gminy, zdecydowanej poprawie ulegnie infrastruktura drogowa i piesza, a także estetyka całej miejscowości.

16 Paszowice Prawie pięćdziesięciu wystawców z powiatu jaworskiego, złotoryjskiego, rawickiego i wrocławskiego, tłumy zwiedzających i przede wszystkim kupujących, ludowe zespoły prezentujące zwyczaje wielkanocne i wygrywające na scenie skoczne melodie: tak było w ostatnią niedzielę, 28 marca, na 3. Kaczawskim Jarmarku Wielkanocnym w Paszowicach. O szczegółach napiszemy w kolejnym numerze Kuriera, a teraz prezentujemy wyniki konkursów i fotorelację z imprezy: Konkurs na stoły wielkanocne: 1. miejsce KGW Podgórski, gm. Świerzawa; 2. miejsce zespół ludowy PERŁA z Przybyłowic, gm. Męcinka; 3. miejsce KGW Sokołowiec, gm. Świerzawa; wyróżnienia: zespół folklorystyczny POLANKI z Nowej Wsi Grodziskiej, gm. Pielgrzymka; KGW Lubiechowa, gm. Świerzawa; KGW Rzeszówek, gm. Świerzawa. Konkurs na baby i inne ciasta wielkanocne:1.miejsce Agnieszka Dobroń za mazurka królik ; 2. miejsce r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str Kaczawski Jarmark Wielkanocny Marta Szymańska za mazurka migdałowego; 3. miejsca Beata Paździor za sernik gotowany; wyróżnienia: Irena Mowna z Kondratowa, gm. Męcinka, za ciasto z glukozą; Józefa Zembol za tort; Stanisława Gnaś za mazurek makowy; Weronika Cichońska, Wiadrów, za babkę; zespół CHOJNIOKI, gm. Pakosław, za babkę wielkanocną. Konkurs na palmę wielkanocną: 1. miejsce Szkoła Podstawowa w Piotrowicach; 2. miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Pogwizdowie, grupa przedszkolna; 3. miejsce świetlica wiejska w Wilkowie gm. Złotoryja; wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w Targoszynie, klasa I b Gimnazjum w Wiadrowie; Joanna i Bartek Paździor ze świetlicy wiejskiej w Ernestynowie, gm. Złotoryja; Anna Krawczyk ze świetlicy wiejskiej w Ernestynowie, gm. Złotoryja; klasa 0 ze Szkoły Podstawowej w Paszowicach; klasa III ze Szkoły Podstawowej w Paszowicach; Adrian Olejnik ze Szkoły Podstawowej w Paszowicach, klasy III i VI z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pogwizdowie. M. Ś. Okulary przeciwsłoneczne ochrona naszych oczu przed promieniowaniem UV Latem i zimą światło słoneczne jest szczególnie intensywne a wraz z nim promieniowanie ultrafioletowe. Zbyt długie przebywanie na słońcu bez odpowiedniej ochrony może być przyczyną zjawiska zwanego olśnieniem. Jest ono wywołane gwałtownym wzrostem natężenia oświetlenia i może powodować uszkodzenia oczu. Objawy mogą być różne od bólu, pieczenia, światłowstrętu do obniżenia ostrości wzroku wskutek uszkodzenia plamki, miejsca na siatkówce odpowiedzialnego za precyzyjne i ostre widzenie. Najbardziej niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym z pośród wszystkich jego rodzajów jest promieniowanie UVA gdyż wnika przez rogówkę i dociera bezpośrednio do soczewki oka. Taka nieświadoma ekspozycja na promienie słoneczne wiąże się z procesami szybkiego starzenia się oka, a przede wszystkim z pojawieniem się zaćmy. Aby uchronić nasze oczy przed skutkami promieniowania UV należy używać odpowiednich okularów korekcyjnych (dla osób, które mają wadę wzroku) i okularów przeciwsłonecznych dla osób bez wad wzroku - z filtrami blokującymi to promieniowanie. Okulary przeciwsłoneczne są w istocie filtrami optycznymi i jako takie muszą spełniać odpowiednie wymagania ujęte w polskich i europejskich normach związanych z ochroną wzroku. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym powinny zapewniać prawidłowe rozpoznawanie barw i powinny chronić użytkowników przed promieniowaniem ultrafioletowym. Nie wolno zapominać, że okulary przeciwsłoneczne służą przede wszystkim do ochrony oczu. Należy pamiętać, że okulary przeciwsłoneczne to także okulary! Trzeba wiedzieć, że światło słoneczne, chociaż jest nam niezbędne do życia, może być również szkodliwe, zwłaszcza w nadmiarze. Chrońmy, zatem nasze oczy, stosując dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne, które można zakupić w Saloniku optycznym w Jaworze przy ulicy Staromiejskiej 2a, oraz w zakładzie optycznym przy ulicy Staszica 14. Andrzej Mostrąg mistrz optyki okularowej, technik optyk, refraktometrysta Materiały zaczerpnięto z Izooptyka, Świat okularów, człowieka.pl Parking i plac zabaw już gotowe Właśnie zakończyła się w Paszowicach bardzo oczekiwana inwestycja, czyli budowa parkingu i utworzenie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury. Zadanie to zrealizowano w ramach większego projektu Budowa parkingu i utworzenie placu zabaw przy GOK w Paszowicach oraz odbudowa ciągu pieszo jezdnego do szkoły i Ośrodka Zdrowia w Paszowicach. - Na zadanie otrzymaliśmy pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i Rozwój Wsi - mówi zastępca wójta Leonard Wasilkowski. - Wartość całego zadania wynosi złote, z czego przyznane dofinansowanie to kwota 199 tysięcy złotych. Przetarg na realizację parkingu wygrała firma ART - BUD s.c. z Jawora, która zgodnie z harmonogramem w 2009 roku wykonała pierwszy etap prac, tj. roboty ziemne oraz krawężnikowanie, a w ostatnim czasie zakończyła prace nawierzchniowe, czyli układanie kostki brukowej. Koszt budowy parkingu to zł., z czego dofinansowanie z PROW wynosi 55 tysięcy zł. Natomiast przetarg na dostawę urządzeń zabawowych wygrała firma TOMEX z Wrocławia, która 15 marca zakończyła montaż urządzeń placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury. Składa się on z zestawu dwuwieżowego z drabinkami, trapami, przeplotnią i zjeżdżalnią, z dwóch bujaków i huśtawki na sprężynie, z karuzeli, piaskownicy z przykryciem, dwóch ławek oraz tablicy z regulaminem. Koszt urządzenia placu zabaw to 26 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie w ramach PROW wynosi ponad 21 tysięcy zł. Obecnie Gmina Paszowice przygotowuje procedurę przetargową na realizację odbudowy ciągu pieszo jezdnego do szkoły i ośrodka zdrowia dodaje Leonard Wasilkowski. Mieszkańcy Gminy Paszowice Nadeszła w tym roku szczególnie oczekiwana Wiosna. Zwracam się do Wszystkich mieszkańców gminy o przystąpienie do wiosennych porządków. Po okresie zimy nagromadziło się różnego rodzaju odpadów, które mogą być niewątpliwie złą wizytówką dla właściciela posesji oraz dla Naszej Gminy. W ramach wiosennych prac porządkowych należy uporządkować tereny swoich posesji i tereny w koło posesji. Wiosna jest radosnym okresem budzenia się przyrody do życia i dobrze by było przywitać Ją uporządkowanymi i zadbanymi Naszymi zagrodami. Wójt Gminy Henryk Hawrylewicz

17 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 17 Paszowice / Wądroże W. INWESTYCJE, REMONTY, MODERNIZACJE I. Drugi etap kanalizacji sanitarnej Wiadrów, Sokola i część Kwietnik Po długotrwającym okresie zimowym przystąpiono do kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej Wiadrów, Sokola i w części Kwietnik. Prace rozpoczęto od miejscowości Kwietniki wykonując przyłącza do posesji. II. Modernizacja obiektu w Sokolej i doposażenie w sprzęt medyczny Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach Zakończono realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata priorytet 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, działanie Poprawa jakości opieki zdrowotnej. Łączna wartość projektu wyniosła ,02 zł. w tym kwota dofinansowania z RPO, to kwota ,02 zł. W ramach tych środków, zmodernizowano Ośrodek Zdrowia w Sokolej, jak również doposażono go w unit stomatologiczny. W Ośrodku Zdrowia w Paszowicach zainstalowano nowy unit stomatologiczny, jak również poszerzono bazę sprzętu rehabilitacyjnego. Po zakończeniu zadania w ramach RPO na obiekcie w Sokolej w bieżącym roku w ramach aktualnego pozwolenia na budowę planuje się wykonanie elewacji budynku, zakończenia prac odwodnienia budynku wraz z wykonaniem małej architektury. III. Remont świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie Trwają zaawansowane prace przy remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie. Zadanie w 2009 r. zostało przygotowane do realizacji z udziałem środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata W dniu 21 września 2009 roku Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach -Małgorzata Świderska podpisała umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na przyznanie pomocy na realizację zadania w wysokości 75% wartości projektu. Wyłoniony wykonawca prac remontowych w drodze postępowania przetargowego realizuje obecnie roboty z terminem zakończenia na kwiecień 2010 r. Wartość prac wyniesie ,74 zł. W ramach remontu w obiekcie świetlicy wykonano m.in. nowe posadzki i podłogi, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano sanitariaty, pomalowano pomieszczenia i wykonano prace osuszające budynek. Do zakończenia zadnia pozostało jeszcze wykonanie nawierzchni dróg i parkingów wokół budynku oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do obiektu świetlicy. Polsko czeska współpraca Pieśnią niewolników z opery Nabucco Giuseppe Verdiego zakończył się w niedziele, 21 marca, koncert Chóru Kościelnego z Rapotina w Czechach, który wystąpił w kościele pw. Świętej Trójcy w Paszowicach na zaproszenie proboszcza Tadeusza Wnęka i wójta Henryka Hawrylewicza. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała utworów Jana Sebastiana Bacha, Georga Haendla, Karla Rafaela Henninga i kompozytora czeskiego Adama Michna z Otradovic. W koncercie wzieli udział soliści z Praskiej Hradczańskiej Orkiestry Piotr Kocurek i i Yvona Jurcikowa. W chórze występują mieszkańcy Rapotina, czeskiej gminy współpracującej od dwóch lat z gminą Paszowice w dziedzinie pozyskiwania środków z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy. Jeden wspólny projekt z dziedziny turystyki pt. Brama do czesko polskiego pogranicza czeka właśnie na ocenę merytoryczną Komitetu Ekspertów, kolejny z tzw. Funduszu Mikroprojektów jest przygotowywany. W każdym projekcie zaplanowano wymianę kulturalną, a przyjazd chóru był właśnie próbką bardzo udaną - współpracy w tej dziedzinie. M. Ś. Z wizytą w Skalicach u České Lipy 22 marca (poniedziałek) delegacja naszej gminy odwiedziła czeską gminę Skalice u Česke Lipy. Razem z nami do Czech przyjechała delegacja niemieckiej gminy Bertsdorf-Hoernitz pod przewodnictwem burmistrza Muellera, która już ma umowę partnerską z tą czeską gminą. Naszej delegacji przewodniczył wójt Seweryn Sterc a uczestniczyli zastępca wójta Andrzej Marciniak, dyrektor gimnazjum Anna Lachmirowicz, radny i szef gminnej OSP Jan Grygorcewicz oraz kierownik ZUK Krzysztof Lis. Celem spotkania było przygotowanie zasad trójstronnej współpracy i wspólne wykorzystanie środków unii europejskiej. Stronie czeskiej przewodniczył starosta Loeffelmann. Strona czeska, jako gospodarz spotkania, zaprezentowała walory swojej gminy. Mieliśmy okazję zobaczyć miejscowe szkoły, przedszkole, obiekty sportowe, atrakcje turystyczne oraz remizę miejscowej straży pożarnej. Burmistrz Volker Mueller i starosta Jiri Loeffelmann zapoznali nas z dotychczasowymi osiągnięciami obustronnej współpracy oraz planami na przyszłość. Duże nadzieje wiążą z przygotowywaną właśnie umową, w której nasza gmina będzie partnerem. Kolejne trójstronne spotkanie zaplanowano we wrześniu tego roku w niemieckiej gminie Bertsdorf-Hoernitz, na którym dojdzie już do podpisania trójstronnej umowy partnerskiej. Dzień Kobiet w Budziszowie Wielkim W Budziszowie Wielkim w sobotę 6 marca br. na świetlicy wiejskiej z inicjatywy członków Stowarzyszenia Nad Cichą Wodą dla miejscowych kobiet zorganizowano spotkanie z okazji ich święta. Spotkanie rozpoczął Komendant OSP Budziszów Wielki Pan Zdzisław Osak, który wraz z pozostałymi panami ze stowarzyszenia wręczając kwiaty i słodycze złożył życzenia wszystkim paniom z okazji ich święta. W trakcie spotkania panowie dla pań zorganizowali liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Śmiechu było co niemiara. Wszyscy bawili się wyśmienicie do późnych godzin wieczornych przy suto zastawionych stołach. Stowarzyszenie Nad Cichą Wodą wraz z członkami OSP planuje już kolejne wspólne imprezy rozrywkowo-kulturalne dla mieszkańców wsi i okolicznych sołectw. Uroczyste obchody Dnia Kobiet w Wądrożu Małym 6 marca 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Małym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami i pomysłodawcami imprezy byli panowie z Grupy Odnowy Wsi, który prężnie działa u nas od roku. Na spotkanie były zaproszone wszystkie mieszkanki Wądroża Małego, które tego dnia zostały obdarowane kwiatami, a panowie zadbali o to aby mogły świetnie się bawić przy suto zastawionych stołach i tradycyjnej lampce wina. M.Labryga

18 Wądroże Wielkie 28 marca 2010 r. w świetlicy OSP w Budziszowie Wielkim odbył się I Gminny Jarmark Wielkanocny podczas którego sołectwa i stowarzyszenia z terenu gminy miały możliwość zaprezentowania stołów wielkanocnych, na których znajdowały się wyroby typowo świąteczne: ciasta, pasztety, rolady, baby, babki. Można było również podziwiać wyroby rękodzielnicze: jajka wielkanocne, króliczki pieczone, baranki z masła. Czynny udział w tej imprezie wzięli: Sołectwo Granowice, Stowarzyszenie Aktywni dla Mierczyc, Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie, Sołectwo Budziszów Wielki, Sołectwo Budziszów Mały. Włączyli się również urzędnicy r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 18 I Gminny Jarmark Wielkanocny przygotowując swój stół wielkanocny. Współorganizatorem tej imprezy był: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Szkoła Podstawowa Wądroże Wielkie, Filia Szkoły Podstawowej, Gminna Biblioteka Publiczna, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym dniu podziwiać można było wspaniałe ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci i młodzież podczas warsztatów poprowadzonych przez p. Małgorzatę Fuglewicz. Prace były dostarczone na Gminny Konkurs Wielkanocny na najładniejszą ozdobę. W tym roku było ich aż 200. Komisja postanowiła wręczyć wszystkim świątecznego króliczka bez wyróżniania kogokolwiek, prace dzieci zabierały ze sobą. Podczas tej imprezy zostały wręczone nagrody za udział w Konkursie Wielkanocnym oraz nagrody dla laureatów gminnego etapu Konkursu Plastycznego pod nazwą Wiatr, wypadek, ogień, woda strażak zawsze rękę poda przeprowadzonego w dniu 22 marca 2010 r. Biorące udział w I Gminnym Jarmarku Wielkanocnym sołectwa oraz stowarzyszenia zostały wyróżnione przez Wójta Seweryna Sterca, otrzymały również podziękowania za wkład w rozwój lokalnej społeczności. W tej imprezie wziął udział zespół folklorystyczny Postoliczanki, który umilał nam czas swoim repertuarem. Wójt wyróżnił imiennie cały zespół i wręczył podziękowania wraz z upominkami za całokształt ich pracy i osiągnięć. Aktywni z Mierczyc wzmacniają swoje zdolności 19 lutego 2010r. Stowarzyszenie Aktywni dla Mierczyc podpisało umowę z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy na realizację projektu Wzmacnianie zdolności organizacyjnych Stowarzyszenia Aktywni dla Mierczyc złożonego do V Edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w ramach komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie obszar tematyczny: rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego: inwestowanie w zasoby ludzkie, inwestowanie w infrastrukturę i aktywa organizacji oraz podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych. Projekt opiewa na kwotę tys. zł z tego kwota tys. to wsparcie finansowe udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt realizowany jest w terminie od 20 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. i obejmuje szereg szkoleń dla członków Stowarzyszenia Aktywni dla Mierczyc m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy UE i KR, pisania wniosków, księgowości w projektach, monitoringu i ewaluacji projektów, animacji kultury- organizacji imprez, pedagogiki zabawy, doradztwa ds. pozyskiwania funduszy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz kurs komputerowy podstawowy i rozszerzony. Większość szkoleń odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Mierczycach siedzibie Stowarzyszenia. Kurs komputerowy odbędzie się w Centrum Kształcenia Wioska internetowa - Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w Wądrożu Wielkim W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowe w siedzibie stowarzyszenia, zostaną zakupione meble i wyposażenie socjalne. Środki przeznaczone są również na zakup sprzętu m.in. komputera, drukarki, rzutnika multimedialnego, telewizora, aparatu fotograficznego oraz telefonu, ponieważ zostanie również założona instalacja telekomunikacyjna z dostępem do Internetu. Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Jedlecka koordynator projektu. Opublikowano listy operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania Rada Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie na posiedzeniu w dniu 1 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Złotoryi dokonała oceny wniosków w ramach programu Leader do działań Odnowa i rozwoju wsi oraz Małe projekty. W wyniku merytorycznej oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, przygotowane zostały listy rankingowe projektów dla poszczególnych naborów, które przekazane zostaną wraz z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej. Gmina Wądroże Wielkie z projektem: Remont budynków świetlic wiejskich w Granowcach, Kosiskach i Mierczycach w ramach działania Odnowa i rozwój wsi znalazła się na 2 pozycji listy rankingowej z punktacją 8,31. Wnioskowana kwota dofinansowania na to działanie wyniesie zł. Sukces w XV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pegazik AGATA PAWLUK uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim zajęła II miejsce w XV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pegazik - etap powiatowy. Agata recytowała fragment prozy - Beata Andrzejczuk Pamiętnik nastolatki. GRATULUJEMY! II miejsce w POTYCZKACH HUMANISTYCZNYCH Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim zajęli II miejsce w PO- TYCZKACH HUMANISTYCZNYCH organizowanych przez Gimnazjum nr 2 w Jaworze. Zespół w składzie Dominika Kulik, Paulina Tarka, Joanna Pustelnik, Paweł Starzyński, Dominika Sobala, Agata Pawluk, Klaudia Krasińska doskonale odpowiadał na zadawane pytania i z humorem rozwiązywał liczne zadania. GRATULUJEMY!

19 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 19 Magnetyczne love story, czyli przewodnik o przyciąganiu Czy ktokolwiek z nas zastanowił się kiedyś nad zjawiskiem miłości od pierwszego wejrzenia na skutek przyciągnięcia się dwóch połówek łączących się w jedną, nierozłączną całość? Oczywiście, że tak. Ale czy na pewno wasze wywody okazały się słuszne? Otóż wszystko zmierza ku początkom greckiej cywilizacji w okolice starożytnej Magnezji, gdzie znajdowały się złoża obfite w drogocenne kamienie miłosne. Cóż wyjątkowego kryją w sobie te nieciekawe optycznie bryłki? Mianowicie potrafią sprawić, że dwa takowe kamienie staną się ze sobą nierozłączne. Chińczycy doskonale wykorzystali uczucia magnetytów, tworząc pierwotną formę GPS zwaną kompasem. Udało im się nawet opatentować orientalne pamiątki w formie dryfujących, magnetycznych łódeczek. Świat pełny jest tajemnic i potrafi zaskoczyć ludzkość na każdym kroku, bowiem magnes wyobrażany przez rzesze ludzi w formie czerwononiebieskiej sztabki istnieje również w stanie ciekłym pod postacią cieczy magnetycznej. Właściwość ta została doceniona i polubioną m.in. przez japońską artystkę Kodamę, która tworzy zapierające dech w piersi prace właśnie z tejże substancji. Co jeszcze można zrobić z magnesami? Uczniowie klasy II A I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, pod opieką profesor W. Łaz oraz wychowawcy Z. Skrzypczyka doświadczyli zaszczytu zagłębienia się w tajemniczy świat magnesów podczas wizyty na Uniwersytecie Wrocławskim, podczas której wykładowcy uczelni, nie bacząc na czyhające na nich niebezpieczeństwa, wykonywali najdziwniejsze eksperymenty. Rządni wiedzy uczniowie doświadczyli, oględnie mówiąc, wielkiego zdziwienia podczas obserwacji lewitującej truskawki, konika polnego, a także fizycznego pupilka-żaby. Jednak prawdziwą furorę zrobił lewitujący wagonik widmo pędzący po miniaturowych torach w towarzystwie oparów ciekłego azotu (pojazd zyskał miano alternatywy dla PKP). Nie każdy bowiem wie, że fizycy są ludźmi otwartymi na sztukę. Z pomocą jednego małego magnesika i ciut większego telewizora kineskopowego są w stanie wykreować cudowne abstrakcje w kolorach tęczy wprost z lat osiemdziesiątych. Sztuki tej nie należy jednak uprawiać na domowym sprzęcie ze względu na trudność z późniejszym jego użyciem. Następny eksperyment pokazywał bączek magnetyczny zwany lewitronem, obracający się wokół własnej osi wisząc w powietrzu. Swoje pięć minut miała także latarka dla aktywnych, świecąca tylko przy wykonaniu ruchu. Wykład zakończył się niebywałym sukcesem dydaktycznym. Uczniowie nie narzekali na przeciążenie mózgu, spowodowane nadmiarem wiedzy, ba jak na rządnych wiedzy ludzi odczuli spory niedosyt, który postanowili zagryźć czekoladą magnetic. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PONOWNIE NAJLEPSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU 19 marca, we Wrocławiu odbyła się X edycja konkursu lingwistycznego Pokaż nam język, organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Zwyciężczynią w kategorii języka angielskiego została Małgorzata Kroczak, uczennica Małgorzaty Majewskiej z I Liceum Ogólnokształcącego. Po eliminacjach szkolnych, do Wrocławia przyjechało 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Po części pisemnej, składającej się ze 100 pytań obejmujących wiedzę leksykalno-gramatyczną, jak również wiedzę z historii kultury Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, do części ustnej zakwalifikowało się 5 osób. W części ustnej, uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne w języku angielskim związane z hasłem tegorocznego konkursu Młodzi przedsiębiorczy. Jury jednogłośnie przyznało I miejsce jaworskiej licealistce - Małgorzacie Kroczak. Już 14 kwietnia w Poznaniu odbędzie się finał ogólnopolski. Warto przypomnieć, że Małgorzata Kroczak jest również laureatką Olimpiady Języka Angielskiego, której finał odbędzie się w kwietniu, także w Poznaniu. Trzymamy mocno kciuki i mamy nadzieję, że Małgorzata Kroczak okaże się najlepszą w Polsce. Powodzenia! I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego na zimowej olimpiadzie w Zieleńcu Po raz pierwszy w historii szkoły młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im Księcia Bolka I w Jaworze uczestniczyła w Dolnośląskiej Zimowej Licealiadzie Zjazdów Olimpijskich i Snowboardu. Tegoroczna edycja tych zawodów odbyła się w Zieleńcu. Mimo, że na zawody pojechali uczniowie, którzy amatorsko uprawiają sporty zimowe, to ich występ należy uznać za sukces. Nie byliśmy tam najlepsi, ale poczuliśmy smak rywalizacji i zdobyliśmy cenne punkty w rankingu sportowym powiatów. Drużynowo, w zjazdach dziewcząt - Maja Bauer i Katarzyna Szokalska zajęły 15 miejsce na 24 drużyny. Chłopcy, Mateusz Kudłacz, Grzegorz Legeń, Sebastian Jakimowicz i Jakub Bojczuk, zajęli 22 miejsce na 34 drużyny. Również 22 miejsce w snowboardzie zajęli Dawid Prokopowicz i Wojciech Łyszczyk, natomiast dziewczęta, Ewelina Charmuszko i Joanna Bałdys zajęły 16 miejsce. Indywidualnie, w zjeździe, najlepiej zaprezentował się Grzegorz Legeń, który zajął czternaste miejsce w województwie dolnośląskim. Udział w tej wspaniałej imprezie był możliwy dzięki Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu oraz uprzejmości Dyrektora, Mieczysława Michalskiego. Opiekunem adeptów zimowych sportów była Iwona Zatyka, nauczyciel wf w I Liceum. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze Pomoc dla Haiti - udało się zebrać 2000 złotych 4 marca 2010 r. w Jaworskim Ośrodku Kultury odbył się koncert charytatywny Pomoc dla HAITI. Pomysłodawcą tej akcji był uczeń klasy 1A technikum informatycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze - Rafał Komar. Do zorganizowania koncertu zainspirowała Rafała historia chłopca, który po kataklizmie zebrał sporą kwotę pieniędzy na pomoc poszkodowanym, jeżdżąc na rowerze i prosząc ludzi o wsparcie. Rafał zaproponował więc, by zorganizować koncert charytatywny, z którego dochód (ze sprzedaży biletów) zostanie przekazany na konto Caritas Polska z przeznaczeniem na pomoc ofiarom z Haiti. Pomysł został zaakceptowany przez wychowawcę klasy Rafała, Sławomira Pieszczka oraz dyrektor PCKZ w Jaworze, Wandę Gołębiowską. Uzyskał również akceptację oraz wsparcie innych szkół i dyrekcji Jaworskiego Ośrodka Kultury. Dzięki wsparciu kolegi Rafała, Miłosza Babiarskiego udało się skontaktować zorganizować grupę wykonawców, którzy zdecydowali się pochwalić swoimi talentami przed jaworską młodzieżą. Aby koncert mogło obejrzeć jak najwięcej osób, zorganizowane zostały dwa widowiska, jedno dla uczniów jaworskich gimnazjów i drugie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wykonawcami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Jawora oraz Waldemar Wdowiak, nauczyciel przedmiotów informatycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze. Lista wykonawców: Daria Kowalska i Sandra Sneka, Paulina Dojlido, Oliwia Kowalczuk, Karolina Stanisławiec i Michalina Dębska, Zespół INNOSENCE (Aleksandra Jaśpińska, Wiktoria Sikora, Patrycja Glegoła, Katarzyna Filipiak), Sylwia Wysocka i Jakub Wiecheć, Rafał Komar i Patryk Dyczkowski, Reprezentanci Jaworskiego Podziemia, Zespół Avalon (Miłosz Babiarski- perkusja, Jakub Oleszczuk - bas, Jakub Andreasik - gitara, Maciek Andreasik - gitara, Grzesiek Proga - wokal). Zainteresowanie koncertem było ogromne, nie wszyscy chętni znaleźli miejsca siedzące, wszyscy natomiast finansowo zasilili konto Caritas Polska, dzięki czemu udało się zebrać ok zł. Koncerty nie odbyłby się gdyby nie zaangażowanie i wsparcie wielu osób, zaś podziękowania przede wszystkim należą się następującym osobom: Rafałowi Komarowi, uczniowi Klasy I A PCKZ w Jaworze, Barbarze Leonowicz, dyrektorowi Jaworskiego Ośrodka Kultury, dyrektorom jaworskich szkół: Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcącego, nauczycielom szkół uczestniczących w akcji, uczniom wpłacającym pieniądze, osobom występującym podczas koncertu, uczniom klasy 1A, którzy przez cały dzień dbali o porządek. Ogrom zniszczeń na Haiti jest straszny i prawdopodobnie zebrana podczas koncertu kwota jest tylko kroplą w morzu potrzeb społeczności Haiti. Mamy świadomość, że nie pomożemy wszystkim, ale jeżeli ktokolwiek w miejscu dotkniętym kataklizmem będzie miał szansę otrzymania wsparcia, to nasza inicjatywa miała sens. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

20 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 20 Razem Bezpieczniej W ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZ- NIEJ - jaworscy policjanci uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z podopiecznymi Ośrodka Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Temat własnego bezpieczeństwa wzbudził ogromne zainteresowanie wśród podopiecznych Ośrodka, którzy chętnie korzystali z okazji, aby zadać wiele pytań oficerowi prasowemu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, prowadzącemu spotkanie. Większość z nich dotyczyła bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania, zabezpieczenia mienia na ogródkach działkowych, sposobu postępowania w różnego rodzaju sytuacjach zagrożenia. Miła atmosfera sprzyjała dzieleniu się własnymi, cennymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Planowane są już kolejne spotkania poruszające kwestie bezpieczeństwa. Ośrodek Wsparcia w Jaworze Rehabilitacja społeczna podopiecznych Ośrodka Wsparcia w Jaworze Ośrodek Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, zapewniając swoim uczestnikom różnorodne formy rehabilitacji społecznej, w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, zorganizował wyjazd do kina Helios w Legnicy. W wyjeździe udział wzięli wszyscy chętni podopieczni wraz z terapeutami. Część osób do Legnicy dotarła szyno-busem, co było dodatkową atrakcją, bowiem dla niektórych była to pierwsza w życiu okazja, aby jechać pociągiem. Legnickie kino Helios zrobiło na podopiecznych spore wrażenie, a sam film pt. Planeta 51 wszystkim przypadł do gustu. Kolejną formą rehabilitacji była wizyta w jaworskim Muzeum Regionalnym, gdzie obejrzano wystawę minerałów Skarbiec Sudetów. Na wystawie zgromadzono ponad 330 kamieni szlachetnych i można było zobaczyć m.in. kwarce dymne z okolic Jawora i Strzegomia, agaty, chryzoprazy, ametysty, kalcyty oraz eksponaty paleontologiczne. Uczestnicy ośrodka chętnie wysłuchali wyjaśnień pana Mirosława Szkiłądzia oraz obejrzeli dostępne eksponaty. Największą przyjemność sprawiła wszystkim możliwość dotknięcia niektórych kamieni oraz porównania ich struktury i ciężaru. Ośrodek Wsparcia w Jaworze DZIEŃ KOBIET W DOMU MAŁYCH DZIECI Jak co roku w Domu Małych Dzieci w Jaworze uroczyście obchodzony jest Dzień Kobiet. Mali mężczyźni ubrani w wizytowe stroje wręczają swoim Paniom piękne kwiaty oraz własnoręcznie wykonane laurki. Z tej okazji wychowawcy placówki, w tym roku były to Karolina Pawulska-Wieromiej, Beata Hałas oraz Barbara Buczek odświętnie udekorowały salę wiosennymi kwiatami. Dzieci przedstawiły program artystyczny, w ramach którego wyrecytowały wiersze Ósmego marca i Raz do roku oraz zaśpiewały piosenkę Marzec. Po przedstawieniu na dzieci oraz wychowawczynie czekał słodki poczęstunek. Dzień upłynął w miłej atmosferze, a dyrektor - Irena Nowakowska-Buturla wraz z personelem dziękują małym dżentelmenom za pięknie wykonane laurki i występ artystyczny. Dom Małych Dzieci w Jaworze VIII edycja akcji POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW 6 marca br. w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze odbyła się kolejna edycja Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, zorganizowanych przez Polski Związek Logopedów. W tym dniu swoją pomoc świadczyło 6 logopedów z różnych szkół i placówek z powiatu jaworskiego: Elżbieta Góralska, logopeda ze Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim; Elżbieta Jankiewicz, logopeda z Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze; Anetta Jaworska, logopeda ze Szkoły Podstawowej w Męcince i Piotrowicach; Anna Smuszko - Subczak i Krystyna Witukiewicz - Sajnach, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze oraz Elżbieta Sowińska, logopeda z PCPPP i DM w Jaworze. Podczas badań sprawdzano funkcje oddychania i połykania, zgryz i warunki anatomiczne narządów mowy, słuch, poprawność artykulacyjną oraz kompetencje językowe. Udzielano rodzicom informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i metodach pracy terapeutycznej. Udzielano również porad i wskazano placówki specjalistyczne w naszym rejonie, w których można uzyskać konkretną pomoc. Rodzicom przekazano także wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, jak również przekonywano, w sytuacjach tego wymagających, do podjęcia terapii logopedycznej. W godzinach od 9 do przyjętych zostało łącznie 40 osób. Największą grupę stanowiły dzieci od 3 do 12 lat. Były też maluchy poniżej 3 roku życia oraz starsze - w wieku lat i osoby dorosłe. Każda z osób korzystających z porady otrzymała pisemną informację o wynikach badania do przedłożenia logopedzie podejmującego się terapii. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze VI Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę 19 marca br. na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Świdnickiej, wśród których była również młodzież z Zespołu Szkól Agrobiznesu z Bolkowa, pod opieką Wicedziekana Dekanatu Bolków, Księdza Grzegorza Todorowskiego. Podczas spotkania, któremu przyświecały słowa: Bądźmy świadkami Miłości modlili się wspólnie Biskup Świdnicki Ignacy Dec, 30 księży oraz katecheci, nauczyciele i młodzież maturalna. Nadrzędnym punktem spotkania była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił Ks. Biskup Ignacy Dec. W swoim kazaniu Ks. Biskup mówił: Kochana młodzieży, nie wstydźmy się pracowitości. Pracowitość, pilność na razie w nauce, potem będzie w zawodzie, w różnych sytuacjach. Praca, która zamienia się w modlitwę, która dopełnia modlitwę, która jest z modlitwą złączona jak dwie przyjaciółki, modlitwa i praca. Dlatego to, co robimy róbmy to jak najlepiej, nie byle jak, nie tylko żeby odbębnić zadanie zlecone, ale żeby wkładać serce, żeby to, co robimy robić jak najlepiej i na chwałę Bożą, wtedy ta praca jest także modlitwą. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie Górnictwo w Starej Górze Sołtys Radzimowic - Wiktor Urbańczyk zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję dotyczącą historii górnictwa w Starej Górze. Konferencja odbędzie się 17 kwietnia w Radzimowicach, rozpoczęcie godz W programie konferencji przewidziano m.in. referat nt. dziejów Starej Góry, prezentację planu rozwoju Radzimowic, dyskusję nt. zagospodarowania szybu Luiz oraz utworzenie zespołu do badania historii Starej Góry. Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio u Sołtysa Radzimowic. Starosta Jaworski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, położne w obrębie i gminie Paszowice, powiat jaworski woj. dolnośląskie w granicach działki 92/18 o pow. 0,06 ha. Wykaz wywieszono w okresie od dnia r. do dnia r.

Na kolejnych planszach przedstawiamy wizualizacje poszczególnych sal tematycznych.

Na kolejnych planszach przedstawiamy wizualizacje poszczególnych sal tematycznych. PLANSZA GŁÓWNA! Witamy w Multicentrum w Jaworze mieście chleba i pokoju. Chcemy, aby w nowym, interaktywnym centrum nauki zlokalizowanym w Gimnazjum przy ul. Moniuszki 6 można było dzielić się wiedzą tak

Bardziej szczegółowo

Dnia 7.02.2011 udaliśmy się na wycieczkę do średniowiecznego, a zarazem nowoczesnego miasta Jawor. Wiąże się z nim bardzo wiele średniowiecznych

Dnia 7.02.2011 udaliśmy się na wycieczkę do średniowiecznego, a zarazem nowoczesnego miasta Jawor. Wiąże się z nim bardzo wiele średniowiecznych Dnia 7.02.2011 udaliśmy się na wycieczkę do średniowiecznego, a zarazem nowoczesnego miasta Jawor. Wiąże się z nim bardzo wiele średniowiecznych historii i podań, lecz nas interesowała teraźniejszość,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku.

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Inicjatywa lokalna w Gminie Milicz 2014 nazwa gminy/powiatu Gmina Milicz dokładny adres Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 56/234/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 56/234/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 56/234/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia, przyznawania oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 SPS.520.1.2016.KW SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów ->

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> Programy rządowe Programy rządowe Stypendia szkolne Wyprawka szkolna Cyfrowa szkoła Radosna szkoła Kto otrzymuje: uczeń, w którego rodzinie miesięczna

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni S T A T U T Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/294/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XL/294/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku Uchwała Nr XL/294/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2 i 6, art.

Bardziej szczegółowo

QR Code"- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy

QR Code- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy Projekt pn. QR Code"- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006. RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r.

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006. RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r. U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko Kamienna na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKU PAPIESKIEGO. W RZESZOWIE konkurs Mieszkam-TU.eu mądre pomysły na mądre miasto edycja 2016

BUDOWA PARKU PAPIESKIEGO. W RZESZOWIE konkurs Mieszkam-TU.eu mądre pomysły na mądre miasto edycja 2016 BUDOWA PARKU PAPIESKIEGO W RZESZOWIE konkurs Mieszkam-TU.eu mądre pomysły na mądre miasto edycja 2016 W 2005 roku rozpoczęła się największa powierzchniowo inwestycja na terenach zielonych Rzeszowa Budowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Podstawy prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 23 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo