WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Klasyfikacja zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia Najważniejsze pojęcia Zawody ujęte w klasyfikacji przedstawionej w rozporządzeniu Wykonywanie działalności leczniczej Formy wykonywania działalności leczniczej Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne Założenie działalności gospodarczej (CEDIG, procedury i wytyczne prowadzenia działalności gospodarczej, PIP, PIS, NIL, rejestry w izbach) Praktyka indywidualna Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej Numer identyfikacji podatkowej NIP Zgłoszenie do ZUS Założenie konta bankowego Podpis Praktyka grupowa Dopuszczalne formy praktyk grupowych V

2 Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Formy opodatkowania i prowadzenia księgowości Wybór sposobu opodatkowania Księgi rachunkowe Podatkowa księga przychodów i rozchodów REGON Procedura rejestracji praktyk w izbach Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania co do pomieszczeń Procedura uzyskania zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg Wilgotność w pomieszczeniach Gabinet stomatologiczny Kontrola podmiotu leczniczego Podstawy przeprowadzania kontroli Kontrola Ministra Zdrowia Kontrola NIK Nadzór Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Kontrola skarbowa NFZ Kontrola przeprowadzana przez organ prowadzący rejestr Obowiązkowe ubezpieczenie OC Regulamin organizacyjny Dane osobowe w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą Pieczątki lekarskie Tryb zawierania umów Informacje wprowadzające Konkurs ofert Rokowania Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Środki odwoławcze VI

3 4. Podstawowe prawa i obowiązki osób związanych z ochroną zdrowia Prawa Obowiązki Odpowiedzialność za błędy medyczne Podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność pracownicza Odpowiedzialność karna Deontologia w zawodach ochrony zdrowia Uznawanie kwalifikacji zawodowych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia Podstawy prawne Automatyczne uznawanie kwalifikacji system sektorowy Uznawanie kwalifikacji zawodowych w systemie ogólnym Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w państwach innych niż państwa członkowskie UE, Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Lichtenstein Normy i systemy czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Informacje wprowadzające System podstawowy Równoważny czas pracy Zadaniowy czas pracy Wydłużony czas pracy klauzula opt-out Skrócony czas pracy w okresie przejściowym Dyżur medyczny Prawo do nieprzerwanego odpoczynku Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych Podstawy prawne i regulamin wynagradzania Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi CZĘŚĆ II. Specyfika zawodów medycznych Informacje wprowadzające Lekarz i lekarz dentysta Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty VII

4 2.2. Prawo wykonywania zawodu Rodzaje prawa wykonywania zawodu Dokumentacja Wpis do rejestru Przeszkolenie uzupełniające Staż podyplomowy Kształcenie podyplomowe Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego Zakres wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty Samorząd lekarski Deontologia w Zawodach Ochrony Zdrowia Przebieg postępowania przed organami odpowiedzialności zawodowej lekarza Pielęgniarka i położna Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu Przeszkolenie Niezdolność do wykonywania zawodu Wygaśnięcie prawa i ograniczonego prawa wykonywania zawodu Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej Zakres wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Deontologia zawodowa Obowiązki pielęgniarki i położnej Prawa i uprawnienia pielęgniarki i położnej Wykonywanie zawodu bez uprawnień Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej Przesłanki odpowiedzialności zawodowej Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed sądem zawodowym Kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej VIII

5 Środki odwoławcze Przedawnienie Zatarcie Farmaceuta Prawo wykonywania zawodu Wpis do rejestru farmaceutów Utrata prawa wykonywania zawodu Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu albo ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności Specjalizacje i podnoszenie kwalifikacji zawodowych Zadania zawodowe farmaceutów Kierownik apteki Klauzula sumienia farmaceuty Odpowiedzialność zawodowa Diagnosta laboratoryjny Zakres przedmiotowy czynności diagnostyki laboratoryjnej Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego Ratownik medyczny Wykształcenie Zakres wykonywania zawodu ratownika medycznego Uprawnienia i obowiązki i ratownika medycznego Deontologia zawodowa Odpowiedzialność zawodowa Felczer Prawo wykonywania zawodu Zakres wykonywania zawodu i obowiązki felczera CZĘŚĆ III. Zawody ochrony zdrowia Informacje wprowadzające Fizjoterapeuta Prawo do wykonywania zawodu i wymagane wykształcenie Obowiązki fizjoterapeuty a odpowiedzialność zawodowa i prawna Różnica między fizyko- i kinezyterapeutą oraz masażystą Promotor zdrowia Specjalista zdrowia publicznego IX

6 5. Specjalista żywienia człowieka Audiofonolog Logopeda Regulacje ustawowe Wykształcenie Wykonywanie zawodu Etyka zawodu logopedy Optometrysta Wykształcenie Wykonywanie zawodu Technik farmaceutyczny Technik sterylizacji medycznej Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Kosmetolog Opiekun medyczny Psychoterapeuta Wymagane wykształcenie Wykonywanie zawodu Specjalista psychoterapii uzależnień Wykształcenie Wykonywanie pracy Zasady deontologii zawodowej Specjalista terapii uzależnień Wykształcenie Wykonywanie pracy Zasady deontologii zawodowej Instruktor terapii uzależnień Wymagania Wykonywanie zawodu Terapeuta zajęciowy Wymagania Wykonywanie zawodu Psycholog kliniczny Zakres pracy psychologa X

7 19.2. Wykonywanie zawodu psychologa w świetle ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Deontologia Technik ortopeda Wymagane wykształcenie Zadania zawodowe Asystentka dentystyczna/stomatologiczna Wymogi kwalifikacyjne Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej Higienistka dentystyczna Wymogi kwalifikacyjne Wykonywanie zawodu Higienistka szkolna Wymagane wykształcenie Wykonywanie zawodu Opiekunka dziecięca Wykształcenie Zadania zawodowe Optyk okularowy Wymagane wykształcenie Czynności wykonywane przez optyka okularowego Ortoptysta Wykształcenie Wykonywanie zawodu ortoptysty Protetyk słuchu Wymagane wykształcenie Zadania zawodowe Technik dentystyczny Prawne aspekty wykonywania zawodu technika dentystycznego Wymagane wykształcenie Zakres uprawnień technika dentystycznego Technik elektroradiolog Wymagane wykształcenie Zadania zawodowe XI

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 lipca 011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

STATUS ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO UWAGI DE LEGE LATA ORAZ DE LEGE FERENDA

STATUS ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO UWAGI DE LEGE LATA ORAZ DE LEGE FERENDA STATUS ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO UWAGI DE LEGE LATA ORAZ DE LEGE FERENDA I.UWAGI OGÓLNE Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych związanych ze statusem oraz wykonywaniem zawodu

Bardziej szczegółowo

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne Załącznik nr 2 Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne 1 asystentka dentystyczna ukończenie szkoły policealnej publicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy ślepi i głusi

Jesteśmy ślepi i głusi Jeśli MSW nie uzna osoby za zmarłą, Centralny Wykaz Ubezpieczonych uważa ją za żywą Jesteśmy ślepi i głusi Krzysztof Nyczaj Anglojęzyczna Wikipedia definiuje interoperacyjność jako łączenie osób, danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 1 Regulamin Organizacyjny Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, zwanej dalej w skrócie Biurem OIL oraz Okręgową Izbą Lekarską określa

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU Wydanie 3 Data wydania: 02.01.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 159 12143 Poz. 1073 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne Towarzystwo Internistów Polskich PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY 1. Pierwszym krokiem podczas zakładania nowego podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r.

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r. Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (indywidualne, grupowe) w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: formy, zasady wykonywania zawodu w ramach

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39 Spis treści Wykaz skrótów...23 Wstęp...33 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39 DZIAŁ I Przepisy ogólne...41 Rozdział 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY. Zawód fizjoterapeuty w Polsce wykonuje coraz liczniejsza grupa zawodowa,

ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY. Zawód fizjoterapeuty w Polsce wykonuje coraz liczniejsza grupa zawodowa, Anna Jacek ¹, Sławomir Porada² ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY W POLSCE ¹ z Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego ²z Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Lp. Zawód Źródła prawa. 1. Adwokat. 2. Agent celny. 3. Aktuariusz. 4. Animator kultury

Tabela nr 1. Lp. Zawód Źródła prawa. 1. Adwokat. 2. Agent celny. 3. Aktuariusz. 4. Animator kultury Tabela nr 1 Lp. Zawód Źródła prawa 1. Adwokat samorząd zawodowy: tak 2. Agent celny Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA MEDYCZNEGO OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W KRAKOWIE STUDENCKA PORADNIA PRAWA MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONŚKIEGO PRZEDSTAWIAJĄ

POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA MEDYCZNEGO OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W KRAKOWIE STUDENCKA PORADNIA PRAWA MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONŚKIEGO PRZEDSTAWIAJĄ POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA MEDYCZNEGO OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W KRAKOWIE STUDENCKA PORADNIA PRAWA MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONŚKIEGO PRZEDSTAWIAJĄ KARTA PRAW LEKARZA Autorzy opracowania: - Maciej Gibiński

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradcze Prawa Medycznego

Centrum Doradcze Prawa Medycznego Centrum Doradcze Prawa Medycznego Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-mail: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Polsce Wstęp W opracowaniu została

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Adwokat Kinga Krzyżewska Kubacka Kancelaria Adwokacka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 21 lok. 149 02-366 Warszawa tel.: 508 14 69 67 fax: (22) 472 40 47 Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Opracowany

Bardziej szczegółowo

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Społeczny Komitet Ratowników Medycznych Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Spis treści: Wprowadzenie.. 2 Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wraz ze zmianami w przepisach

Bardziej szczegółowo